Seznam českých časopisů v knihovně VÚV TGM, v.v.i.

Komentáře

Transkript

Seznam českých časopisů v knihovně VÚV TGM, v.v.i.
Seznam českých časopisů v knihovně VÚV TGM, v.v.i.
Acta Universitatis Carolinae : Environmentalica
ISSN 0862-6529
Odběr: 1991- 2010
Poznámka: od r. 2011 změna názvu – European Journal of Environmental Sciences (EJES)
Akademický bulletin
ISSN 1210-9525
Odběr: 2004 Alternativní energie
ISSN 1212-1673
Odběr: 2002 - 2007
Bulletin VÚRH
ISSN 0007-389X
Odběr: 1993 – 2005
Česká a slovenská hygiena
ISSN 1214-6722
Odběr: 2004 - 2007
Poznámka: do vol.48/2003 Hygiena
Čistírenské listy [příloha časopisu Vodní hospodářství]
Odběr: 1998 - 2010
Poznámka: od r. 2011 změna názvu – Listy CzWA
EIA - IPPC - SEA [samostatná čtvrtletní příloha časopisu Věstník Ministerstva životního prostředí a
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí]
ISSN 1211- 7296
Odběr: 2004 Poznámka: od r. 2010 volně přístupný na http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView
EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí [samostatná čtvrtletní příloha časopisu Zpravodaj Ministerstva
životního prostředí]
ISSN 1211-7269
Odběr: 2001 – 2003
EKO - ekologie a společnost
ISSN 1210-4728
Odběr: 2000 - 2011
EKOfutura
ISSN 1805-3319
Odběr: 2012
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj
ISSN 1210-5244
Odběr: 2002 - 2012
EkoList
ISSN 1211-5436
Odběr: 2002 - 2009
Poznámka: od r. 2010 volně přístupný na http://www.ekolist.cz
Energetika
ISSN 0375-8842
Odběr: 2002-2006
Environmentální aspekty podnikání
ISSN 1211-8052
Odběr: 1997 – 2/2007
Environmentální značení
ISSN 1212-4761
Odběr: 2000 - 2002
Environmentální značení [příloha časopisu Environmentální aspekty podnikání]
ISSN 1212-4761
Odběr: 2003 – 2/2007
European Journal of Environmental Sciences (EJES)
ISSN 0322-9653
Odběr: 2011 Folia Zoologica
CSK, ISSN 0139-7893
Odběr: 1977 - 1978
Folia zoologica. International Journal of Vertebrate Zoology
ISSN 0139-7893
Odběr: 1991 – 1997
Poznámka: do r.1978 Folia zoologica, od r.1979 do r.1990 Folia zoologica. International Journal of
Vertebratology, od vol.47/1998 International Journal of Vertebrate Zoology. FOLIA ZOOLOGICA
Folia zoologica. International Journal of Vertebratology
CSK, ISSN 0139-7893
Odběr: 1979 - 1990
Poznámka: do r.1978 Folia zoologica, od r.1991 do vol.46/1997 Folia zoologica. International Journal of
Vertebrate Zoology, od vol.48/1998 International Journal of Vertebrate Zoology. FOLIA ZOOLOGICA
Forest magazín
ISSN 1213-9637
Odběr: 2007 - 2012
Geodetický a kartografický obzor
ISSN 0016-7096
Odběr: 2001 - 2012
Hydrologická ročenka
Hydrological yearbook of the Czech Republic
Odběr: 1992 Hygiena
ISSN 1210-7840
Odběr: 2002 - 2003
Poznámka: od r. 2004 Česká a slovenská hygiena
CHEMagazín
ISSN 1210-7409
Odběr: 2002 Chemické listy
ISSN 0009-2770
Odběr: 1988 International Journal of Vertebrate Zoology. FOLIA ZOOLOGICA
ISSN 0139-7893
Odběr: 1998 - 2015
Poznámka: do r.1978 Folia zoologica, od r.1979 do r.1990 Folia zoologica. International Journal of
Vertebratology, od r.1991 do r.1997 Folia Zoologica. International Journal of Vertebrate Zoology
Journal of Forest Science
ISSN 1212-4834
Odběr: 1999 - 2012
Poznámka: do vol.44/1998 LESNICTVÍ-FORESTRY
Krása našeho domova
ISSN 1213-5488
Odběr: 2004-2007
Lesnická práce
ISSN 0322-9254
Odběr: 1983 - 1999
Lesnictví
ISSN 0024-1105
Odběr: 1983 - 1991
LESNICTVÍ-FORESTRY
ISSN 0024-1105
Odběr: 1992 - 1998
Listy CzWA [příloha časopisu Vodní hospodářství]
Odběr: 2011 –
Meteorologické zprávy [souběžný název Meteorological Bulletin]
ISSN 0026-1173
Odběr: 1992 Minerální suroviny [souběžný název Surowce mineralne]
ISSN 1212-7248
Odběr: 2002 Moderní obec
ISSN 1211-0507
Odběr: 2002 - 2007
NIKA. Časopis pro ochranu přírody a životního prostředí
ISSN 0862-514X
Odběr: 1995 - 2007
Obrana a strategie
ISSN 1214-6463
Odběr: 2010 Odpadové fórum
ISSN 1212-7779
Odběr: 2001 Odpady
ISSN 1210-4922
Odběr: 2001 Ochrana ovzduší
ISSN 1211-0337
Odběr: 2000 - 2013
Ochrana přírody
ISSN 1210-258X
Odběr: 2001 Opera Corcontica. Krkonošské práce
ISSN 0139-925X
Odběr: 1986 -
Papír a celulóza
ISSN 0031-1421
Odběr: 2002 - 2007
PLANETA
ISSN 1213-3393
Odběr: 2001 - č. 2/2008
Sbírka zákonů České republiky
ISSN 1211-1244
Odběr: 1964 – 2012
Sisyfos
ISSN 1210-5686
Odběr: 2003 - 2007
Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
ISSN 0232-0401
Odběr: 1963 Scientific American
ISSN 1213-7723
Odběr: 2007 - 2013
SOVAK
ISSN 1210-3039
Odběr: 1992 Svět balení
ISSN 1212-7809
Odběr: 2003 Veřejná správa, týdeník vlády ČR
ISSN 1213-6581
Odběr: 2003 - 2012
Vesmír
ISSN 0042-4544
Odběr: 2001 - 2012
Věstník Ministerstva zemědělství ČR
Odběr: 2002 - 2006
Věstník Ministerstva životního prostředí
ISSN 0862-9013
Odběr: 1999 - 2012
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR
ISSN 0862-9013
Odběr: 1991 - 1998
Voda a lidé
Odběr: 2012 – 2013
VODAŘ. Zprávy České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti [příloha časopisu Vodní
hospodářství]
Odběr: 1998 - 2015
Vodárenské kapky
Odběr: 2009 - 2011
Od roku 2012 nový název Voda a lidé
Vodní cesty a plavba
ISSN 1211-2232
Odběr: 1992 –
Vodní hospodářství
ISSN 1211-0760
Odběr: 1951 Poznámka: od r.1969 do r.1989 dvě řady: Vodní hospodářství. Řada A, Vodní hospodářství. Řada B, od
vol.43/1993 do vol.44/1994 Vodní hospodářství & ochrana ovzduší [přechodně sloučeny časopisy Vodní
hospodářství, Ochrana ovzduší]
Přílohy: Čistírenské listy [příloha od r.1998]; VODAŘ. Zprávy České vědeckotechnické vodohospodářské
společnosti [příloha]; Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České Republiky [příloha]; VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [příloha od r.1999]
Vodní hospodářství & ochrana ovzduší
ISSN 1210-4195
Odběr: 1993 - 1994
Poznámka: do r.1968 Vodní hospodářství, od r.1969 do r.1989 dvě řady: Vodní hospodářství. Řada A, Vodní
hospodářství. Řada B, od vol.40/1990 do vol.42/1992 Vodní hospodářství, od vol.45/1995 Vodní
hospodářství
Vodní hospodářství. Řada A
CSK, ISSN 0322-8282
Odběr: 1969 - 1989
Poznámka: do r.1968 Vodní hospodářství, od r.1969 do r.1989 dvě řady: Vodní hospodářství. Řada A, Vodní
hospodářství. Řada B, od vol.40/1990 do vol.42/1992 Vodní hospodářství, od vol.43/1993 do vol.44/1994
Vodní hospodářství & ochrana ovzduší [přechodně sloučeny časopisy Vodní hospodářství, Ochrana
ovzduší], od vol.45/1995 Vodní hospodářství
Vodní hospodářství. Řada B
CSK, ISSN 0322-8231
Odběr: 1969 - 1989
Poznámka: do r.1968 Vodní hospodářství, od r.1969 do r.1989 dvě řady: Vodní hospodářství. Řada A, Vodní
hospodářství. Řada B, od vol.40/1990 do vol.42/1992 Vodní hospodářství, od vol.43/1993 do vol.44/1994
Vodní hospodářství & ochrana ovzduší [přechodně sloučeny časopisy Vodní hospodářství, Ochrana
ovzduší], od vol.45/1995 Vodní hospodářství
Vodní revue. Populárně-naučný čtvrtletník pro čtenáře, jimž učarovala voda
ISSN 1214-6625
Odběr: 2004 - 2006
Vodohospodársky časopis
SVK, ISSN 0042-790X
Odběr: 1969 – 1990
Poznámka: od vol. 39/1991 Journal of Hydrology and Hydromechanics [souběžný název
Vodohospodársky časopis]
VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
ISSN 0322-8916
Odběr: 1987 – 1998
Poznámka: od vol.41/1999 příloha časopisu Vodní hospodářství
VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [příloha časopisu Vodní hospodářství]
ISSN 0322-8916
Odběr: 1999 - 2015 (do č. 3)
VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
ISSN 0322-8916
Odběr: 2015 (od č.4-5) Zpravodaj Ministerstva životního prostředí
ISSN 0862-9005
Odběr: 1994 - 2012
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí ČR
ISSN 0862-9005
Odběr: 1991 - 1994
Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
ISSN 1211-6483
Odběr: 1996 - 2006
Zpravodaj o vodě
ISSN 1803-666X
Odběr: 2011 Zpravodaj Povodí Moravy
ISSN 1803-666X
Odběr: 2003 - 2010
Poznámka: od r. 2011 změna názvu Zpravodaj o vodě
Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České Republiky [samostatná příloha časopisu Vodní hospodářství]
ISSN 1211-5614
Odběr: 1998 - 2005
Zprávy lesnického výzkumu [souběžný název Reports on forestry research]
ISSN: 0322-9688
Odběr: 2001 – 2008
Živa
ISSN: 0044-4812
Odběr: 2003 - 2007

Podobné dokumenty

„významných společenských skupin“ (Major Groups)

„významných společenských skupin“ (Major Groups) Po slibném začátku však následuje období nedostatečné implementace, dík vnitropolitickému vývojirozdělení Československa a vládě vedené V. Klausem, který vnímal udržitelný rozvoj jako nepřátelskou ...

Více

zde - Ecoology

zde - Ecoology Fischer, A., Peters, V., Neebe, M., Vávra, J., Kriel, A., Lapka, M., Megyesi, B. (2012). Climate change? No, wise resource use is the issue: Social representations of energy, climate change and the...

Více

Říhová

Říhová MSM6046137308 a MSM6840770002. Použitá literatura: [1] Říhová Ambrožová, J. 2007. Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody a povrchů ve vodárenských provozech. Sbor. konf. Vodárenská biolo...

Více

Výběrová bibliografie 2003 - Ministerstvo životního prostředí

Výběrová bibliografie 2003 - Ministerstvo životního prostředí Praha, Ministerstvo životního prostředí 2002. 20 s. Tab. prostředí životní; stav ŽP; kraj; ovzduší; znečištění ovzduší;

Více

Článek v PDF ke stažení

Článek v PDF ke stažení [2] Barnes, H.A (2000), A Handbook of Elementary Rheology, University of Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics. [3] Hunter, R.J (1988), Zeta Potential in Colloid Science: Principles and...

Více