ovládání BME

Komentáře

Transkript

ovládání BME
Návod k obsluze
Výstražné zařízení proti krádeži DWA 5.1
BMW Motorrad
Radost z jízdy
Údaje o vozidlu a prodejci
Údaje o vozidlu
Údaje o prodejci
Model
Kontaktní osoba v servisu
Identifikační číslo vozidla (VIN)
Paní/pan
Číslo barvy
Telefonní číslo
První přihlášení
Policejní značka
Adresa prodejce/telefon (firemní razítko)
Vítejte u společnosti
BMW
Srdečně gratulujeme k zakoupení
tohoto výstražného zařízení proti
krádeži BMW (DWA).
Znesnadňuje potenciálním zlodějům provedení jejich záměru a vyznačuje se velmi jednoduchým
ovládáním.
V případě otázek o vašem DWA
a vašem motocyklu je vám kdykoliv k dispozici partner BMW
Motorrad.
Hodně zábavy při čtení tohoto
návodu k obsluze a šťastnou
a bezpečnou cestu vám přeje
BMW Motorrad.
Obsah
K nalezení určitého tématu použijte seznam hesel na konci tohoto návodu k obsluze.
1 Obecné pokyny . . . . . . . . . . 3
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zkratky a symboly . . . . . . . . . . . . 4
Aktuálnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 4
2 Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné informace
k DWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . .
Kartička s kódem . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
3 IObsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Funkce alarmu . . . . . . . . . . . . . . 11
Deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Naprogramování . . . . . . . . . . . . . 14
Přihlášení dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Synchronizace . . . . . . . . . . . . . . . 17
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4 Technická data . . . . . . . . . 19
Výstražné zařízení proti krádeži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . 20
5 Seznam hesel . . . . . . . . . . . 21
Obecné pokyny
Obecné pokyny
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zkratky a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1
3
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obecné pokyny
Aktuálnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
z
1
Obecné pokyny
4
z
Přehled
Výsledek činnosti.
V kapitole 2 v tomto návodu
k obsluze najdete přehled výstražných zařízení proti krádeži.
V kapitole 3 je popsané ovládání
DWA, v kapitole 4 je uvedený seznam nejdůležitějších technických
údajů.
Odkaz na stránku s dalšími informacemi.
Zkratky a symboly
Označuje výstražná upozornění, která musí být
bezpodmínečně dodržována z důvodu vaší bezpečnosti, bezpečnosti jiných osob a ochrany
vašeho vozidla před poškozením.
Zvláštní pokyny k lepší manipulaci během ovládacích,
kontrolních a seřizovacích procesů a údržby.
Označuje konec pokynu.
Pokyn k činnosti.
Označuje konec informace závisející na příslušenství a výbavě.
Utahovací moment.
Technický údaj.
Aktuálnost
Vysoká úroveň bezpečnosti
a kvality příslušenství BMW je
zaručena neustálým dalším
vývojem. Z toho mohou vyplývat
případné odchylky od tohoto
návodu k obsluze a příslušenství,
které jste si zakoupili. Společnost
BMW Motorrad nemůže vyloučit
ani chyby. Prosíme vás proto
o pochopení, že z údajů, obrázků
a popisů nelze odvozovat žádné
nároky.
Technické údaje
Všechny rozměrové, hmotnostní
a výkonové údaje v návodu k obsluze se řídí normami Německého institutu pro normování (Deutsche Institut für Normung e. V.
- DIN) a dodržují jeho toleranční
předpisy. V jednotlivých zemích
jsou možné odchylky.
Přehled
Přehled
Všeobecné informace k DWA . . . . . . . . 6
Ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
5
Přehled
Kartička s kódem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
z
2
Přehled
6
z
Všeobecné informace
k DWA
nimálně sedm dní. Imobilizér se
nevypíná.
Výstražné zařízení proti krádeži
je tvořeno imobilizérem a funkcí
alarmu s pohybovým čidlem.
Imobilizér zabraňuje neoprávněnému spuštění motoru, alarm se
spustí při každém pokusu pohybovat vozidlem, změnit polohu
vozidla nebo odpojit akumulátor
vozidla.
Citlivost zařízení je nastavená tak,
aby alarm nespustily mírné otřesy
motocyklu.
Některé vlastnosti výstražného
zařízení proti krádeži můžete přizpůsobit svým přáním.
Rádiové rušení
Rádiová technická zařízení nebo
rádiové technické přístroje, které
vysílají na stejné frekvenci jako
dálkové ovládání DWA, mohou
rušit jeho funkci. V případě
těchto problémů nasměrujte
dálkové ovládání na motocykl
z jiného směru.
Šetření akumulátoru
Na ochranu akumulátoru motocyklu a zachování jeho schopnosti
nastartovat motocykl aktivované
zařízení DWA funkci alarmu po
několika dnech automaticky vypne. Zůstává ovšem aktivní mi-
Ochrana proti stříkající vodě
Dálkové ovládání je chráněné
proti stříkající vodě, není ovšem
vodotěsné. Aby byla zaručena
jeho funkce, doporučuje BMW
Motorrad chránit dálkové ovládání
před silným deštěm.
Ovládací prvky
1
2
3
4
Levé tlačítko (rýhované)
( 10)
Pravé tlačítko ( 12)
LED
Kontrolka LED pro DWA
na motocyklu
Umístění kontrolky LED
na motocyklu je uvedené
v návodu k obsluze vašeho
motocyklu.
Výstražné zařízení proti krádeži
se dodává v zapečetěné obálce,
který obsahuje kartičku s kódem 1. Na této kartičce je uvedený tajný kód (odstraňte nálepku) pro deaktivaci výstražného
zařízení proti krádeži pomocí zapalování.
Tajný kód je v zakódované podobě vyražený na výstražném
zařízení proti krádeži a dále je
součástí dodávky jako nálepka 2.
Nálepku byste měli nalepit na
skryté místo na motocyklu.
Pokud tajný kód zapomenete
a ztratíte kartičku s kódem, může
partner BMW Motorrad zjistit váš
tajný kód u BMW při udání číselného kódu.
2
7
Přehled
Kartička s kódem
z
Přehled
2
8
z
IObsluha
IObsluha
Aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Funkce alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
9
Naprogramování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přihlášení dálkového ovládání . . . . . . . 15
Synchronizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
IObsluha
Deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
z
3
IObsluha
10
z
Aktivace
Aktivace bez dálkového
ovládání
Vypněte zapalování.
Aktivace po vypnutí zapalování
musí být programována. Programovány mohou být:
Automatická aktivace imobilizéru bez alarmu (výrobní nastavení).
Automatická aktivace imobilizéru s alarmem.
Naprogramování DWA ( 14).
Do aktivace programovaných
funkcí uplyne 50 sekund.
V tomto časovém intervalu
nesvítí kontrolní dioda.
Aktivace potřebuje dalších
15 sekund, je označena rychlým blikáním kontrolní diody
(0,1 s zapnuta, 0,5 s vypnuta).
Dioda nebliká, pokud je aktivován pouze imobilizér.
Po ukončení aktivace dvakrát
blikne blinkr a dvakrát zazní po-
tvrzovací tón (pokud je naprogramován).
Výstražné zařízení proti krádeži
je nyní aktivní, aktivace je označena pomalým blikáním kontrolní diody (0,1 s zapnuta, 0,9 s
vypnuta). Dioda nebliká, pokud
je aktivní pouze imobilizér.
Aktivace s dálkovým
ovládáním
Aktivace trvá 15 sekund, je
označena rychlým blikáním
kontrolní diody (0,1 s zapnuta,
0,5 s vypnuta).
Po ukončení aktivace dvakrát
blikne blinkr a dvakrát zazní potvrzovací tón (pokud je naprogramován).
Výstražné zařízení proti krádeži
je nyní aktivní, aktivace je označena pomalým blikáním kontrolní diody (0,1 s zapnuta, 0,9 s
vypnuta).
Vybitý akumulátor
Vypněte zapalování.
Stiskněte tlačítko 1 na dálkovém ovládání.
Dálkovým ovládáním jsou vždy
aktivovány imobilizér a funkce
alarmu.
Pokud po aktivaci zazní čtyřikrát
akustický signál alarmu, je vybitý interní akumulátor DWA. Při
odpojení DWA od akumulátoru
motocyklu nemůže být spuštěn
alarm.
Pro nabití interního akumulátoru
DWA:
Deaktivace pohybového
čidla
Pohybové čidlo při
transportu motocyklu
Pokud se má motocykl transportovat např. vlakem, doporučujeme pohybové čidlo vypnout.
Silné pohyby by mohly způsobit
spuštění nežádoucího alarmu.
Během fáze aktivace znovu
stiskněte tlačítko 1 na dálkovém ovládání.
Třikrát se rozsvítí směrová
světla.
Třikrát zazní potvrzovací akustický signál.
Pohybové čidlo je deaktivované.
Funkce alarmu
Spuštění alarmu
Alarm se může spustit
čidlem pohybu,
zapnutím zapalování bez předcházející deaktivace DWA,
odpojením DWA od akumulátoru motocyklu (napájení probíhá z baterie DWA - pouze
akustický signál alarmu, nikoli
rozsvícení směrových světel).
Pokud je interní akumulátor DWA
vybitý, zůstávají všechny funkce
zachované, pouze není možné
spuštění alarmu při odpojení od
akumulátoru motocyklu.
Je-li aktivní pouze imobilizér, pak
po zapnutí zapalování bez předchozí deaktivace výstražného zařízení proti krádeži nedojde ke
spuštění alarmu. Místo toho se
rozsvítí kontrolní dioda.
3
11
IObsluha
jeďte delší dobu, nebo
nechte delší dobu zapnuté
zapalování, současně připojte
k akumulátoru vozidla udržovací
nabíječku
z
3
Alarm
Po deaktivování DWA signalizuje
kontrolka LED pro DWA po dobu
jedné minuty důvod případného
spuštění alarmu:
1 bliknutí: pohybové čidlo
2 bliknutí: zapnutí zapalování
při aktivním zařízení DWA
3 bliknutí: odpojení DWA od
akumulátoru motocyklu
IObsluha
12
z
Důvod spuštění alarmu
Doba trvání alarmu činí
26 sekund. Po dalších
12 sekundách je alarm znovu
aktivní. Spuštěný alarm lze
kdykoli přerušit stisknutím
tlačítka 2 na dálkovém ovládání.
Tato funkce nemění stav
výstražného zařízení proti krádeži.
Opětovným stisknutím tlačítka 2
se DWA deaktivuje.
Během alarmu zní akustický
signál alarmu a blikají směrová
světla. Druh akustického signálu
alarmu lze naprogramovat.
Tato indikace zhasne po jedné
minutě nebo po zapnutí zapalování. Pokud bylo spuštěno více
alarmů, zobrazí se všechny příčiny. Pro zjištění důvodu posledního spuštěného alarmu později
postupujte podle popisu v následující části.
Zjištění důvodu spuštění
alarmu
Deaktivace DWA ( 13).
Zapněte zapalování.
Během 4 sekund třikrát vypněte a znovu zapněte zapalování.
Svítí kontrolka LED, jednou zazní potvrzovací akustický signál.
Během 15 sekund vypněte zapalování a sledujte kontrolku
LED na motocyklu.
Kontrolka LED bliká.
Počítejte signály kontrolky LED,
dokud počet signálů neodpovídá první číslici tajného kódu.
Zapněte zapalování.
Kontrolka LED zhasne.
Opakujte výše uvedené kroky
pro další číslice tajného kódu.
Jsou povolena maximálně
tři chybná zadání, poté se
DWA aktivuje na dalších deset
minut.
Dvakrát zazní potvrzovací akustický signál.
Identifikace je ukončená.
Vypněte zapalování.
Deaktivace
Deaktivace DWA
Stiskněte tlačítko 2 na dálkovém ovládání.
Pokud se zařízení DWA automaticky aktivovalo vypnutím zapalování, bude opět aktivní
po 50 sekundách bez zapnutí
zapalování.
Jednou se rozsvítí směrová
světla.
Jednou zazní potvrzovací akustický signál (pokud je naprogramováno).
Zařízení DWA je deaktivované.
Deaktivace DWA po
automatickém vypnutí
Pokud DWA v aktivovaném stavu
nereaguje na dálkové ovládání, je
aktivní automatické vypnutí.
Zapněte zapalování.
Spustí se alarm (pokud je naprogramováno).
Stiskněte tlačítko 2.
Alarm se přeruší.
Deaktivace DWA ( 13).
Deaktivace DWA bez
dálkového ovládání
Pro deaktivaci DWA bez dálkového ovládání: Níže popsaným
způsobem zadejte tajný kód.
Zapněte zapalování.
Pokud je aktivován alarm, dojde
k aktivaci alarmu.
Zapněte zapalování a sledujte
kontrolku LED.
Kontrolka LED bliká, alarm nadále trvá.
Počítejte signály kontrolky LED,
dokud počet signálů neodpovídá první číslici tajného kódu.
Zapněte zapalování.
Kontrolka LED zhasne.
Opakujte výše uvedené kroky
pro další číslice tajného kódu.
Jsou povolena maximálně
tři chybná zadání, poté se
DWA aktivuje na dalších deset
minut.
Jednou se rozsvítí směrová
světla.
Jednou zazní potvrzovací akustický signál (pokud je naprogramováno).
Zařízení DWA je deaktivované.
3
13
IObsluha
Zobrazí se důvod posledního
spuštěného alarmu.
z
Naprogramování
14
Chování výstražného systému
proti krádeži může být upraveno
v následujících bodech:
Potvrzovací akustický signál po
aktivaci/deaktivaci DWA navíc
k rozsvícení směrových světel.
Zesilující a zeslabující nebo přerušovaný akustický signál.
Automatická aktivace funkce
alarmu při vypnutí zapalování.
Automatická aktivace funkce
imobilizéru při vypnutí zapalování.
IObsluha
3
z
Naprogramování DWA
Možnosti programování
Během programování odpovídá
počet bliknutí kontrolní LED na
motocyklu aktivnímu kroku programování. Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno potvrzovacím
akustickým signálem.
Deaktivujte DWA.
Zapněte zapalování a příp. počkejte, dokud nezhasne kontrolka LED na motocyklu.
Stiskněte jednou tlačítko 2.
Kontrolka LED na motocyklu se
krátce rozsvítí.
Během deseti sekund vypněte
zapalování.
Kontrolka LED na motocyklu
bliká (počet blikajících signálů
odpovídá počtu přihlášených
dálkových ovládání).
Rychle třikrát za sebou
stiskněte tlačítko 2, přitom
tlačítko vždy přidržte na asi půl
sekundy.
Rozsvítí se směrová světla.
Během deseti sekund zapněte
zapalování.
Třikrát zazní potvrzovací akustický signál.
Funkce programování je aktivní.
1. Potvrzovací akustický signál po
aktivaci/deaktivaci DWA:
Pro zapnutí potvrzovacího akustického signálu stiskněte tlačítko 1.
Pro vypnutí potvrzovacího akustického signálu stiskněte tlačítko 2.
2. Druh akustického signálu
alarmu:
Pro zesilující a zeslabující se
akustický signál stiskněte tlačítko 1.
Pro přerušovaný akustický signál stiskněte tlačítko 2.
4. Automatická aktivace imobilizéru po vypnutí zapalování:
Pro zapnutí aktivace stiskněte
tlačítko 1.
Pro vypnutí aktivace stiskněte
tlačítko 2.
Vypnutím funkce „Aktivace
imobilizéru při vypnutém
zapalování“ se automaticky vypne
funkce „Aktivace funkce alarmu
při vypnutém zapalování“.
Zazní čtyřikrát potvrzovací
akustický signál, programování
je ukončeno.
Kdy se programování
přeruší?
Programování se přeruší
vypnutím zapalování před posledním krokem programování
nebo
pokud mezi dvěma kroky programování uplyne více než
10 sekund.
Při přerušení programování se
data neuloží.
Nastavení z výroby
Výstražné zařízení proti krádeži se
dodává s následujícími nastaveními z výroby:
Potvrzovací akustický signál po
aktivaci/deaktivaci DWA: vypnutý
Akustický signál alarmu: zesilující a zeslabující
Automatická aktivace funkce
alarmu při vypnutí zapalování:
vypnutá
Automatická aktivace funkce
imobilizéru při vypnutí zapalování: zapnutá
3
15
Přihlášení dálkového
ovládání
Kdy je nutné přihlášení
dálkového ovládání?
Pokud chcete přihlásit další dálkové ovládání nebo vyměnit ztracené dálkové ovládání, musíte
vždy do zařízení DWA přihlásit
všechna dálková ovládání. Můžete přihlásit maximálně čtyři dálková ovládání.
Chcete-li zjistit, kolik dálkových
ovládání je přihlášeno, sledujte
při vypínání zapalování kontrolku
LED pro DWA na motocyklu. Počet bliknutí odpovídá počtu přihlášených dálkových ovládání.
IObsluha
3. Automatická aktivace funkce
alarmu po vypnutí zapalování:
Pro zapnutí aktivace stiskněte
tlačítko 1.
Pro vypnutí aktivace stiskněte
tlačítko 2.
z
3
IObsluha
16
z
Přihlášení dálkového
ovládání
Pro přihlášení dálkového ovládání: Níže popsaným způsobem zadejte tajný kód:
Deaktivujte DWA a zapněte
zapalování.
Během 4 sekund třikrát vypněte a znovu zapněte zapalování.
Svítí kontrolka LED, jednou zazní potvrzovací akustický signál.
Během 15 sekund vypněte zapalování a sledujte kontrolku
LED.
Počítejte signály kontrolky LED,
dokud počet signálů neodpovídá první číslici tajného kódu.
Zapněte zapalování.
Kontrolka LED zhasne.
Opakujte výše uvedené kroky
pro další číslice tajného kódu.
Jsou povolena maximálně
tři chybná zadání, poté se
DWA aktivuje na dalších deset
minut.
Dvakrát zazní potvrzovací akustický signál.
Nyní je nutné přihlásit všechna
dálková ovládání.
Stiskněte tlačítko 1 nebo tlačítko 2.
Jednou zazní potvrzovací akustický signál.
Kontrolka LED 3 zhasne.
Tři výše uvedené kroky opakujte pro každé další dálkové
ovládání.
Ukončení přihlášení
Držte současně stisknuté tlačítko 1 a tlačítko 2.
Deset sekund bliká kontrolka
LED 3.
Jakmile kontrolka LED 3
zhasne, uvolněte tlačítko 1
a tlačítko 2.
Kontrolka LED 3 svítí.
Přihlášení se ukončí
po přihlášení čtyř dálkových
ovládání,
po zapnutí zapalování,
pokud po vypnutí zapalování
nedojde 30 sekund ke stisknutí
žádného tlačítka,
pokud po přihlášení dálkového
ovládání nedojde 30 sekund ke
stisknutí žádného tlačítka.
Po ukončení přihlášení bliká kontrolka LED a třikrát zazní potvrzovací akustický signál.
Baterie
Kdy je nutná
synchronizace dálkového
ovládání?
Kdy je nutné vyměnit
baterii?
Synchronizace dálkového ovládání je nutná, pokud byla tlačítka
dálkového ovládání stisknuta více
než 256x mimo dosah přijímače.
V tom případě přijímač na motocyklu již nereaguje na signály
dálkového ovládání.
Synchronizace dálkového
ovládání
Zapněte zapalování.
Držte současně stisknuté tlačítko 1 a tlačítko 2.
Deset sekund bliká kontrolka
LED 3.
Jakmile kontrolka LED zhasne,
uvolněte tlačítko 1 a tlačítko 2.
Kontrolka LED 3 svítí.
Stiskněte tlačítko 1 nebo tlačítko 2.
Kontrolka LED zhasne.
Dálkové ovládání je synchronizované.
Baterie v dálkovém ovládání se
musí měnit po cca 2 - 3 letech.
Slabou baterii poznáte podle
toho, že kontrolka LED po stisknutí tlačítka nesvítí nebo se rozsvítí jen krátce.
Výměna baterie
Vyšroubujte šroub 4 a sejměte
spodní díl krytu 5.
Vysuňte starou baterii 8 z držáku 6.
3
17
IObsluha
Synchronizace
z
3
IObsluha
18
z
Starou baterii zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy,
baterie nevyhazujte do domovního odpadu.
Baterie nesprávného typu,
resp. nesprávná polarita
baterií může zařízení zničit.
Používejte předepsané baterie
(viz kapitola „Technické údaje“).
Při vkládání baterie dbejte na
správnou polaritu.
Vložte novou baterii. Dbejte
přitom na to, aby kladný pól
baterie byl nahoře.
Spodní díl krytu nasaďte na výstupek 9 na přední hraně a zavřete ho. Pozor na oba vodicí
kolíčky 7.
Zašroubujte šroub 4.
Kontrolka LED dálkového ovládání svítí; tzn. že se dálkové
ovládání musí synchronizovat.
Pro synchronizaci dálkového
ovládání v dosahu přijímače
stiskněte dvakrát tlačítko 1.
Kontrolka LED 3 začne blikat
a za několik sekund zhasne.
Dálkové ovládání je opět
funkční.
Technická data
Výstražné zařízení proti krádeži . . . . . . 20
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
19
Technická data
Technická data
z
4
Technická data
20
z
Výstražné zařízení proti krádeži
Doba aktivace při uvedení do provozu
15 s
Doba trvání alarmu
26 s
Doba aktivace mezi dvěma alarmy
10 s
Teplotní rozmezí
-40...85 °C
Provozní napětí
9...16 V
Dálkové ovládání
Dosah dálkového ovládání
10 m
Frekvence signálu
25 kHz, Široké pásmo
Přenosová frekvence
433,92 MHz
Konstrukce a jmenovité napětí akumulátoru
CR 2032 Lithium
3V
D
Dálkové ovládání
přihlášení, 15
synchronizace, 17
Deaktivace
alarm, 12, 13
pohybové čidlo, 11
O
Ovládací prvky
přehled, 6
P
Pohybové čidlo
deaktivace, 11
Programování, 14
Přehledy
ovládací prvky, 6
Přihlášení
dálkové ovládání, 15
R
Rádiové spojení
poruchy, 6
F
Funkce alarmu
aktivace, 10
deaktivace, 12, 13
T
Tajný kód, 7
Technická data
normy, 4
K
Kartička s kódem, 7
Z
Zkratky a symboly, 4
N
Nastavení z výroby, 15
5
21
Seznam hesel
A
Aktualita, 4
Akumulátor
ochranné vypnutí, 6
výměna, 17
Alarm
doba trvání, 12
důvody spuštění alarmu, 11
z
V závislosti na rozsahu výbavy,
příp. příslušenství vašeho motocyklu, ale také na provedení
dané země, se mohou vyskytovat odchylky od obrázků a textů.
Z těchto skutečností nelze odvozovat žádné nároky.
Rozměrové, hmotnostní, výkonové údaje a údaje o spotřebě
jsou myšleny s příslušnými tolerancemi.
Výrobce si vyhrazuje právo na
změny konstrukce, výbavy a příslušenství.
Omyly vyhrazeny.
©2010 BMW Motorrad
Tisk tohoto návodu nebo jeho
části pouze s písemným svolením
BMW Motorrad, After Sales.
Printed in Germany.
BMW recommends
Obj. č.: 01 49 8 522 347
12.2010, 3. vydání
*01498522347*
*01498522347*
*01498522347*

Podobné dokumenty

Jak funguje internet - podle Jiriho Peterky

Jak funguje internet - podle Jiriho Peterky tento mechanismus je součástí systému DNS (Domain Name System) – lze si jej představit jako velkou distribuovanou databázi, jejími uzly jsou tzv. name servery

Více

DOTEK DOSPěLOSTI

DOTEK DOSPěLOSTI hlídání maximální rychlosti včetně upozornění na radary. Vedle toho ale Touch&Go nabízí přes mobilní telefon možnost připojit se a vyhledávat informace z nejaktuálnější databáze na světě Google Loc...

Více

Honeywell - JT POTOS sro

Honeywell - JT POTOS sro nastavení doby prázdnin (1 – 99 dní) a stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení. d. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení prázdninové teploty (5°C - 35°C) a stiskn ěte zelené pro potvrzení. tlačítko...

Více

WALKIE-TALKIE PMR WTE 2310

WALKIE-TALKIE PMR WTE 2310 • V některých zemích je použití PMR během řízení zakázáno, v tomto případě opusťte silnici než začnete přístroj používat. • Vypněte Váš PMR když se nalodíte na letadlo pokud jste k tomu vyzváni. Ja...

Více

HiCOM - Auto-diagnostics.info

HiCOM - Auto-diagnostics.info SMARTRA je zkratka pro “SMARt TRansponder Antenna”. Jednotka SMARTRA obsahuje integrovanou induktivní anténu a elektroniku kolem sestavy zapalování. SMARTRA neprovádí kontrolu platnosti transpondér...

Více

CM907 – Příručka pro uživatele

CM907 – Příručka pro uživatele Dočasná změna teploty do následující časové změny..........9 Použití speciálních funkcí....................................................10 Funkce Dovolená...........................................

Více