Encore: E:\DATAplus\My Library Folder\C

Komentáře

Transkript

Encore: E:\DATAplus\My Library Folder\C
Barvy
hudba: © Jaroslav Uhlíř
text: © Zdeněk Svěrák
 = 116
      

              
          

            



F
C
Refr. Ví to každé dítě,
C
G
že ten, kdo vy-šil svět,
když si k tomu sed.
měl barevné ni-tě
                            


   

   
         

  
  
G C
F
C
učitel: Zo-pa-ku-je-me si
děti: Zo-pa-ku-je-me si
učitel: Zo-pa-ku-je-me si
děti: Zo-pa-ku-je-me si
F
G
barvy, pár jich dáme my a pár vy,
barvy...
barvy...
barvy...
F
C
G
C
pár jich dáme my a pár vy:
C
 
 F   G
 F   G   












          
          


C
učitel:
děti:
učitel:
děti:
1. Červená, červená, červe-ná,
2. Žlu - tá, žlu - tá, žlu - tá,
3. Bí - lá, bí - lá, bí - lá,
4. Ze-le-ná, ze-le-ná, ze-le-ná,
děti: červená, červená, červe-ná,
učitel: žlu - tá, žlu - tá, žlu - tá,
děti: bí - lá, bí - lá, bí - lá,
učitel: ze-le-ná, ze-le-ná, ze-le-ná,
                             

   
   
    
  

   
  
C
F
G
C
děti: Karkulka a vl-čí má - ky,
učitel: V hradě straší žlutá pa - ní,
děti: Bílý sníh a bí-lé hrn - ky,
učitel: Ze-le-ný je kos i vrá - na.
F
C
G
ředkvičky a třešně ta - ky,
žlutokněžník če-ká na ni,
na jaře, když kvetou trn-ky,
To je rá-na, to je rá - na,
G
F
C
ředkvičky a třešně ta - ky.
žlutokněžník če-ká na ni.
na jaře, když kvetou trn-ky.
to je rá - na, to je rá - na,
     
      
     
                                    

C
F
G
C
F
G
C
F
G
C
1. a 3. sloka
učitel: Va-še hla-va, to je bed - na,
pí-šu jedna, pí-šu jed - na,
pí-šu jedna, píšu jed - na.
nechali jste rozum v šatně,
nechali jste rozum v šatně.
2. a 4. sloka
děti: Všechno špatně, všechno špatně,