PCTV MediaCenter 100i

Komentáře

Transkript

PCTV MediaCenter 100i
Instalační příručka pro kartu
PCTV MediaCenter 100i
PCTV MediaCenter 100i Hardware
GB/US August 2004
© Pinnacle Systems GmbH 2004
Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této příručky nesmí být kopírována nebo rozšiřována, přenášena,
přepisována, ukládána do archivačního systému ani překládána bez písemného
souhlasu společnosti Pinnacle Systems GmbH, Braunschweig, Germany.
Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
Tento návod je vytištěn na papíře bez obsahu chloru inkoustem neobsahujícím
rozpouštědla.
Pinnacle Systems GmbH napsal tento návod s použitím všech dostupných
informací, ale nezaručuje, že poskytuje vyčerpávající informaci o produktu.
Na obsah návodu se neposkytuje žádná záruka. Pinnacle Systems GmbH si
vyhrazuje právo změny.
Obsah
Systémové požadavky ........................................................................................... 1
Počítač - hardware.............................................................................................. 1
Pro vaši bezpečnost ............................................................................................... 2
Instalace hardware................................................................................................. 3
Před instalací ...................................................................................................... 3
Instalace PCTV MediaCenter 100i hardware .................................................... 4
Po instalaci ......................................................................................................... 4
Připojení zařízení................................................................................................... 5
Technická data....................................................................................................... 6
Video dekodérr................................................................................................... 6
TV tuner ............................................................................................................. 6
Video vstup ........................................................................................................ 6
Anténní vstup ..................................................................................................... 6
Vstup dálkového ovládání ................................................................................. 7
Audio výstup...................................................................................................... 7
i
Systémové požadavky
Aby Váš PCTV MediaCenter 100i pracoval bez problémů, musí Váš systém
splňovat následující požadavky:
Počítač - hardware
Procesor
Minimum: Pentium III 1 GHz nebo obdobný AMD procesor
Doporučeno: Pentium IV 2 GHz nebo AMD Athlon XP 2200+
Paměť
Minimum: 256 MB RAM
Doporučeno: 512 MB RAM
Hard disk
Minimum: IDE hard disk přepnutý do master módu a 5 GB volného prostoru
Doporučeno: U-DMA hard disk s 20 GB volného prostoru
Grafická karta
Minimum: DirectX 8-kompatibilní grafická karta
Doporučeno: DirectX 9- kompatibilní grafická karta
Zvuková karta
Minimum: DirectX 9-kompatibilní zvuková karta
Slot
PCI 2.3-kompatibilní slot
CD-ROM / DVD-ROM mechanika nebo vypalovačka
Minimum: CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika
Doporučeno: CD nebo DVD vypalovačka
Počítač - software
Windows XP, Home nebo Professional Edition, včetně nainstalovaného Service
Pack 1 nebo více
1
Pro Vaši bezpečnost
Pokud jste si objednali PCTV MediaCenter 100i společně s PC a karta byla
v PC nainstalována, prosím přeskočte tuto kapitolu a pokračujte kapitolou
"Připojení zařízení“.
V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti a bezchybné funkčnosti Vaší nové PCTV
MediaCenter 100i a počítače prosím dodržujte následující:
Počítačové části a součásti jsou citlivé na elektrostatický náboj. Odstraňte ze
svého těla a použitých nástrojů zbytkový elektrostatický náboj před dotykem
počítačových částí a součástí.
Před otevřením PC se ujistěte, že je tento vypnut a odpojen od napájecí sítě.
2
Instalace hardware
Před instalací
Jediný nástroj který potřebujete pro instalaci je šroubovák.
Vybijte svůj zbytkový elektrostatický nástroj dotykem kovové části krytu
počítače.
Vypněte počítač a všechny připojené periferie. Odpojte počítač a všechny
s ním propojené periferie od napájecí sítě.
Odstraňte odšroubováním počítačový kryt.
Zvolte volný (busmaster) PCI slot. Odstraňte záslepku krytu na zadní straně
počítače.
3
Instalace PCTV MediaCenter 100i hardware
Propojte interní audio výstupní konektor PCTV karty s interním audio
vstupem vaší zvukové karty, případně základní desky.
Zasuňte kartu do předem připraveného PCI slotu. Uchopte kartu za horní část
a rovnoměrným tlakem na oba konce horní části ji zasuňte do slotu.
Nelze –li kartu do slotu jednoduše zasunout, prosím nepoužívejte hrubé síly.
Kartu vyjměte, zkontroluje zdali ve slotu zasunutí mechanicky nic nebrání a
opakujte znovu.
Po instalaci
Po zasunutí karty do slotu přišroubujte kovové čelo karty k zadní části
počítačového krytu.
Nyní zašroubujte zpět kryt počítače a propojte ho se všemi periferiemi a
napájecí sítí
4
Připojení zařízení
5
Technická data
Sběrnice
PCI Rev. 2.3
Video dekodér
Philips SAA7134
TV tuner
Microtune MT2050
Tuner podporuje následující formáty:
buď
PAL B/G/D/K/I
nebo
PAL B/G/D/K/I/SECAM
nebo
NTSC, PAL M/N
Frekvenční rozsah je od 45.75 do 863.25 MHz.
Video vstup
S-video vstup (mini-DIN), kompozitní video vstup (cinch)
Anténí vstup
75 Ohm IEC adaptér nebo F-konektor
6
Vstup dálkového ovládání
Vstup pro dodaný přijímač dálkového ovládání.
V závislosti na modelu vaše karta nemusí mít vstup pro přijímač dálkového
ovládání. V tomto případě propojte přijímač dálkového ovládání se sériovým
portem (RS232) vašeho PC.
Audio výstup
Interní audio výstup (pro zvukovou kartu) - 4-pólový konektor, 2.8 mm pitch
V závislosti na modelu může být k dispozici externí 3.5 mm konektor pro
připojení jacku pro audio výstup.
7
Konformitätserklärung nach ISO/IEC Guide 22
Declaration of conformity in accordance with
ISO/IEC Guide 22
Nr. / No 1.00
Anbieter / Supplier :
Anschrift / Address :
Produkt / Product :
Pinnacle Systems GmbH
Frankfurter Strasse 3c
38122 Braunschweig, Germany
PCTV STEREO
Das oben beschriebene Produkt ist konform mit: / The product described above
is in conformity with:
Dokument-Nr.
Document No.
Titel
Title
EN 55022 : 1998
Class B
Grenzwerte und Messverfahren für Funkentstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik
Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of information technology equipment
EN 55024 : 1999
Störfestigkeitseigenschaften für Einrichtungen der Informationstechnik - Grenzwerte und Prüfverfahren
Immunity characteristics for information technology equipment - limits and methods of measurement
EN 61000-4-2 : 2001
Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität
Electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-3 : 1996
+ A1 : 1998
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4 : 2002
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/BURST
Electrical fast transient/burst immunity test
EN 61000-4-5 : 2001
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen/SURGE
Surge immunity test
EN 61000-3-2 : 1998
+ A14 : 2000
Grenzwerte für Oberschwingungsströme
Limitations for harmonic currents
EN 61000-3-3 : 1996
Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker
Limitations of voltage fluctuations and flicker
EN 55013 : 1990
+ A14:1999
Funkstöreigenschaften von Rundfunkempfängern und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated
equipment
EN 55020 : 1994
+ A14:1999
Störfestigkeit von Rundfunkempfängern und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik
Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated equipment
EN 60950 : 2000
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
Safety of information technology equipment
Dieser Erklärung liegt zugrunde: Prüfbericht(e) des EMV-Prüflabors
This certification is based on: Test report(s) generated by EMI-test laboratory
Braunschweig, 8. September 2003 / September 8th, 2003
.........................................
.............................................
Bernd Riemann
Oliver Hellmold
Entwicklungsleiter Hardware
Finanzdirektor / Director Finance
Engineering Manager Hardware
(Rechtsverbindliche Unterschrift / Legally Binding)
8
BAUGLEICHHEITSBESCHEINIGUNG
STATEMENT OF TYPE-EQUALITY
Hiermit wird bestätigt, dass die TV
Tuner Karten
With this is confirmed, that the TV Tuner boards
PCTV Stereo
PCTV Stereo XE
PCTV 100i
baugleiche Produkte sind und sich somit auf dieselben Prüfberichte beziehen.
are type equal products and that they refer to the same EMI test reports.
Braunschweig, 20. August 2004
Braunschweig, August 20th, 2004
Pinnacle Systems GmbH
.................................................
.................................................
Bernd Riemann
Oliver Hellmold
Direktor Hardware-Entwicklung
Finanzdirektor
Director Hardware Engineering
Director Finance
9

Podobné dokumenty

PCTV MediaCenter 300i

PCTV MediaCenter 300i PCTV MediaCenter 300i Hardware GB/US june 2004 © Pinnacle Systems GmbH 2004 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být kopírována nebo rozšiřována, přenášena, přepisována, ukládán...

Více

PCTV USB Stick Hardware

PCTV USB Stick Hardware Grenzwerte und Messverfahren für Funkentstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of information technology equipment

Více