Návod na obsluhu elektrického kola Cross a záruční list

Komentáře

Transkript

Návod na obsluhu elektrického kola Cross a záruční list
Návod na obsluhu elektrického kola Cross a záruční list
l
úterý, 23. července 13
Před použitím zakoupeného vozidla si prečtěte záruční knížku a návod na obsluhu.
Mnoho šťastných kilometrů s elektrokolem Guewer
Guewer CZ, s.r.o.
Brnou 625 00
Kroupova 427/102a
www.guewer.cz
[email protected]
úterý, 23. července 13
Návod k obsluze- elektrického kolo Guewer
Gratulujeme Vám k nákupu eleketrického kola Guewer.
Tento návod pro uživatele obsahuje všechny detaily k obsluze a údržbě elektrického kola,
proto je bezpodmínečně nutné se jimy rídit, aby nedošlo k poškození el. kola.
Jestliže máte jakýkoli problém, zavolejte nebo navštivte svého prodejce.
Vyobrazení použitá v návodu na obsluhu mají pouze informační charakter.
Váš prodejce:
úterý, 23. července 13
Před první jízdou
Pamatujte, že jízda na kole sebou nese jistá rizika. Správnou a pravidelnou údržbou omezíte vznik mozných závad a zranění.
Návod k použití obsahuje několik rad a varování, která by vám měla pomoci při používání kola.
Uživatel kola musí dodržovat platné předpisy.
Jezdec musi mit bezpecnostni helmu.
Správné sezení- nastavení sedla
Výšku sedla je nutno nastavit dle výšky jezdce a délky jeho nohou.
Toto nastavení ovlivňuje nejen pohodlí při jizde, ale i efektivitu při šlapání.
Pozor
Při úpravě výšky sedla dejte pozor na značku maximálního vysunutí tyče.
Nesprávně uchycená sedlová tyč se může uvolnit, nebo poškodit rám.
úterý, 23. července 13
Správné sezení- nastavení ridítek
Vhodné je dodržet předešlé doporučení.
Výška řidítek by měla kopírovat výšku sedla.
Pozor
Při úpravě výšky řidítek dejte pozor na značku maximálního vysunutí představce.
Nesprávně uchycená tyč představce se může uvolnit, nebo poškodit rám kola.
Při uvolnění tyče představce dbejte na správné upnutí řízení.
Pozor
Před prvním použitím dobijte baterii kola na jeji maximální kapacitu.
Po každém použití by měla být baterie dobita do plné kapacity.
Dlouhou životnost baterie zajistíte tím, že baterii budete často nabíjet dle pokynů výrobce.
Jak dosáhnout maximálního dojezdu
Plynulá jízda výrazně pomáhá k prodloužení dojezdu.
Časté zastavování, zrychlování a rozjezdy rychle vyčerpávají kapacitu baterie. Jízda do kopce je energeticky náročná.
Chladné počasí může mít dočasně negativni dopad na kapacitu baterie- kratší dojezd.
Hmotnost jezdce a celkové zatížení kola je přímo úměrná nárokům na baterii.
Pravidelný servis a údrzba přispivaji ke zvýšení provozních vlastnotí kola.
Spravně nahuštěné pneumatiky mají zásadní vliv na spotřebu energie.
Vhodné skladování a údržba baterie pomáhají prodloužit její životnost.
Baterie by měla být skladována v suchých prostorách při teplotách v rozsahu 10 až 40 stupňů celsia.
Baterie nesmí zmrznout!
úterý, 23. července 13
Bezpečnostní kontrola kola
Před každou jízdou prověřte tyto komponenty a jejich správnou funkci.
Brzdy
-pačky brzdy reagují na stisk
-styčné plochy brzd jsou umístěny správně a neobrušují pneumatiku
-mechanické části brzd jsou správně promazány
Kola a pneumatiky
-duše jsou správně nahuštěny
-povrch pneumatiky není poškozen
-špice nejsou uvolněny
-kola jsou správně a pevně uchycená
Rám a vidlice
Pohonná jednotka
-vše je pevně uchyceno a funkční
Baterie
-je nabitá
-je správně uchycená a neproniká k ní vlhkost
Převody a přesmykač
-prověřte přední i zadní mechanizmus
-vše je promazáno
-lanka jsou správně nastavená a napnutá
-oboji nevykazuje známky poškození
-jsou-li viditelné praskliny- díl ihned vyměňte
Pedály
Řízení
-jsou pevně uchyceny k rámu a klikám
-řidítka jsou správně nastavená a upevněná
-řidítka mají správný úhel (90) k prednímu kolu
Ložiska
-jsou správně promazána a nedrhnou
-jsou oštřená od nečistot
úterý, 23. července 13
Řetěz
-je správně promazán a nedrhne
-je ošetřen od nečistot
Bezpečná jízda
Řidič kola je standartním účastníkem provozu. Musí tedy dodržovat stejná bezpečnostní pravidla , jako ostatní vozidla a to i při jízdě po chodníku!
Dodržujte směr jízdy a při změně směru vždy používejet ruční signály .
Neměňte náhle směr a dávejte pozor na nerovnosti (kanalizace, díry v povrchu vozvky).
Při brždění použijte nejprve zadní a poté přední brzdu!
Nikdy nevozte náklad, který by Vám omezil viditelnost či sluchové vjemy!
Pokud je to možno , používejte cyklistické stezky či cesty jinak vyhrazené pro jízdu na kole .
Jízda za deštivého počasí
Doporučujeme se vyvarovat jízdy za deště. Elektrické kolo není určeno k přímému styku s vodou , deštěm hustou párou atd.
Kolo nikdy neponořte přímo do vody , nebo jej nevystavujte jejímu silnému proudu. Dojde k nenávratnému poškození elektrického systému.
Při jízdě na mokrém povrchu
-brzděte dříve , na kluzké vozovce může dojít až k 6ti násobnému prodloužení brzdné dráhy
-omezte rychlost
-při snížené viditelnosti mějte pestré a dobře viditelné oblečení
úterý, 23. července 13
Jízda v noci
-pokud možno noční jízdu omezte na minimum
-ujistěte se ,že je vozidlo vybaveno předepsanými světly (přední jasně bílé , zadní červené )
-pokud použijete hlavní baterii k napájení světel , ujistěte se, že je baterie nabitá
-některá zadní světla mají režim blikání , který zvyšuje viditelnost
-použijte oblečení s našitou reflexní vrstvou
Jízda v kopci
-snižte převod na požadovanou rychlost ještě před jízdou do kopce
-při jízdě do kopce používejte pedály , pomůžete motoru a zvýšíte dojezd el. kola
-při jízdě z kopce přeřaďte na nejvyšší rychlost
Zatáčení, změna směru jízdy
Před vjezdem do zatáčky mírně snižte rychlost a nakloňte těžiště do směru , kterým chcete odbočovat.
Pokud kolo řídí dítě
-dítě musí být poučeno o pravidlech silničního provozu a kolo smí obsluhovat jen pod dozorem dospělé osoby !!!
-dítě musí mít helmu
-dítě nesmí s kolem vstoupit na silnici
-nedoporučujueme jízdu v noci
-dodržujte platné silniční značení
-jízdě z kopce věnujte zvýšenou pozornost
-za jízdy musí být obě ruce na řídítkách
úterý, 23. července 13
Odstavení/parkování kola
Kolo odstavte v suchém prostoru, chraněném před přímým slunečním svitem a nepříznivím vlivy počasí.
Plastové a gumove díly kola nevystavujte přímému slunci.
Pokud plánujete odstavit kolo na delší časový úsek, pečlivě jej očistěte a promažte.
Vypusťte približne polovinu vzduchu z pneumatik a kolo zavěste za rám.
Kolo nepřikrývejte igelitem. Sražená vlhkost zapříčiní rezivění.
Záruka se nevztahuje na poškození nátěru, škrábance a korozi.
Zabezpečení kola
Následující kroky doporučujeme ke zvýšení zabezpečení vašeho kola.
Opište si výrobní číslo vašeho kola- číslo je vyraženo na rámu.
Registrujte si vozidlo u městské policie.
Kolo zabezpečte kvalitním a pevným zámkem.
úterý, 23. července 13
Elektrické součásti kola
Zadní i přední světlo
Pro rozsvícení a zhasnutí předního, zadní světla zmáčkněte tlačítko označené ...
Zapnutí- vypnutí
ovladacího panelu
Ukazatel aktuálního zatížení baterie
Řada barevných diod se rozsvítí po zapnutí elektrického pohonu kola otočením klíče na baterii
a zmáčknutim tlacitka ON.
V průběhu jízdy ukazuje aktuální míru zatížení baterie a odběr motoru.
Při vypnutí elektrického pohonu se údaj na ukazateli změní.
Nyní již ukazuje aktuální hodnotu nabití baterie.
Indikace je přibližná a doporučujeme chvíli vyčkat na ustálení ukazatele .
Volič rychlosti -volba asistence motoru
Voličem jsou vybaveny některé modely elektrických kol. Volič je na levé straně řidítek vlevo od ukazatele baterie
(může se lišit dle modelu)
K dispozici je pět stupňů asistence elektrického pohonu, který je možno za jízdy měnit dle potřeb a k zajištění
maximálního komfortu jízdy.
úterý, 23. července 13
Guewer King-Meter
-Pouze kola vybavena s LCD display
Stupen asistence
Stav nabiti baterie
Hodiny
Rychlomer
Volba asistence
-sipkou nahoru zvysujete stupen
asistence prislapu
Pocitadlo kilometru
Zapnuti-vypnuti
-stisknutim tlacitka MODE
aktivujete LCD display
Volba asistence
-sipkou dolu snizujete stupen
asistence prislapu
Zapnuti- vypnuti svetel
-podrzenim tlacitka MODE a sipky nahoru
aktivujete svetla
úterý, 23. července 13
Nastaveni LCD display
-podrzenim sipky nahoru a dolu si muzete nastavit vas LCD display
Bateriová světla
Zapnuti- vypnuti
-predni svetlo aktivujete
pomoci tlacitka na vrchu svetla
Zapnuti- vypnuti
-zadni svetlo aktivujete
pomoci prepinace ve spodni casti svetla
úterý, 23. července 13
PAS
Pohon aktivovaný pedálem
Modely vybavené tímto systémem aktivují volič rychlosti jen v případě pohybu pedálů vpřed.
Aktivační spínač je po obvodu středu uchycení pedálů. Tento režim výrazně snižuje zatížení baterie a prodlužuje tak dojezd kola.
Přepnutí převodu šlapání -přesmykač
Stiskem tlačítka se symbolem PLUS lze převody volit v opačném směru od 1 do 6-7.
úterý, 23. července 13
Přepnutí převodu šlapání -přesmykač
Modely vybavené tímto přepínačem umožňují běhěm jízdy (bez ohledu na asistenci elektrického pohonu )
zatlačením na páčku se znakem MINUS přepínat převod šlapání od nějtěžšího (jízda po rovině ) 6-7
do nejlehčího (jízda do kopce 1).
Baterie -start-nabíjení
Zapnutí baterie
Vypnutí baterie
-Zasuňte klíč a otočte jím doprava
-Klíčem otočte doleva
Výměna pojistky
-Kryt (FUSE) odšroubujte ve směru šipky,
vyměňte pojistku a opět vše utáhněte.
úterý, 23. července 13
Nabíjení -připojení nabíječky
-Konektor pro nabíjecí kabel je chráněný krytkou.
Nejprve zasuňte zástrčku adaptéru do baterie.
Nakonec připojte síťový kabel do zásuvky 220V.
Vyjmutí baterie
-Při otočení doleva na klíč zatlačte odemkne se pojistka pro vyjmutí baterie z uchycení rámu kola.
Indikátor stavu baterie
-Po stiskuntí kolečka se rozsvítí indikátor stavu baterie .
Baterie-start-nabíjení- uchycení na nosiči
-pokud baterie není vybavena spínacím knoflíkem je zapotřebí pro úplnné nabití baterii vždy vytáhnout.
Ukazatel stavu nabití baterie
Nabíjecí konektor
Zámek baterie
úterý, 23. července 13
Baterie -otázky a odpovědi
Musím nabíjet baterii před prvním použitím?
Ano, baterii je vždy třeba nabít na její maximální kapacitu
Jak dlouho vydrží baterie nabitá ?
Všechny baterie se postupně vybíjejí a to i v případě , že nejsou používány. Rychlost samovybíjení záleží na okolní teplotě. Platí,že chladnější prostředí vybíjí baterii rychleji. Ideální teploty
pro uchování energie jsou v rozsahu 18-25C.
Proč mám nabíjet baterii nejméně každých 60 dní i přes to, že ji nepoužívám?
Baterie se časem sama vybíjí a dlouhodobý stav naprostého vybití ji poškozuje. Baterie se může dostat do stavu, kdy ji nebude již možno znovu nabít. Pro prodloužení životnosti baterie
doporučujeme pravidelné nabíjení.
Co se stane, pokud nechám dlouhodobě zapnutý elektrický pohon ?
Elektrická kola jsou vybavena automatickým časovým spínačem. Po 8minutách neaktivity dojde k automatickému odpojení baterie. K nastartování je potřeba elektrický pohon nejprve
vypnout a opětovně zapnout.
úterý, 23. července 13
Zvýším výkon baterie delším nabíjením ?
Ne, po dosažení maximální hodnoty nabití (indikované světlem na nabíjčce) je doporučeno nabíjení ukončit. Zbytečné přebíjení baterii poškozuje. Dodaná nabíječka je vybavena
ochranným obvodem, který nabíjení ukončí automaticky. Přesto doporučujeme nabíjecí proces kontrolovat a odpojit nabíječku jakmile to bude možné.
Při nabíjení se baterie zahřívá, je to v pořádku ?
Ano,během procesu nabíjení je baterie na dotek teplá. Důvodem vzniku tepla je zvýšený elektrický odpor při elektrochemické reakci.
Kdy je potřeba baterii vyměnit ?
Životnost baterie závisí na míře a typu používání. Při běžné jízdě a pravidelné údržbě dosáhne životnost až tři roky.
úterý, 23. července 13
Údržba kola -základní údržba
-Baterii pravidelně dobíjejte i v případě,že kolo není používáno. Naprosté vyčerpání bateríí vede k jejímu trvalému poškození.
-Zamezte jízdě ve vodě a při omývání omezte možnost vniku kapaliny do okruhu elektrického systému kola.Povrch rámu čistěte vlhkým hadříkem a poté vše vysušte.
-Kola, plastové díly a gumové povrchy lze čistit vodou se saponátem.Chromové díly je třeba leštit, zamezíte tak rezavění .
-Pravidelně kontrolujte správné zapojení konektorů
-Kolo odstavujte vždy v zastřešeném prostoru. Zamezte vniknutí deště. Při jízdě ve vlhkém prostředí kolo ošetřete a vysušte. Vyvarujte se působení solí na povrchové části.
-Při poškození laku či barvy rámu je třeba postižené místo rychle ošetřit. Zamezíte tak degradaci vinou rezavění.
-Všechny namáhané a pohyblivé části pravidelně čistěte a mažte.
-Kontrolujte pevnost spojů a správnou míru upevnění šroubů.
KOLA a DUŠE -kontrola kol
Nepodceňujte pravidelnou kontrolu a údržbu kol.
Správné nastavení a nahuštění kol má vliv na brzdnou dráhu, spotřebu baterie a bezpečný vjezd do zatáčky .
POŠKOZENÉ, ŠPINAVÉ NEBO MOKRÉ RÁFKY
Je přímo ovlivněna efektivita brzd! Ráfky je třeba ihned očistit osušit.Tuto část kol nikdy nepromazávejte !!!
úterý, 23. července 13
NESPRÁVNÉ ČI NEROVNÉ UCHYCENÍ KOL
Zvedněte kolo tak, aby se kolo nedotýkalo země a ručně jej roztočte. Kolo se nesmí třást,vibrovat či jinak vybočovat. Pro správné seřízení
doporučujeme navštívit autorizovaný servis.
POVOLENÉ, ZKŘIVENÉ NEBO ZLOMENÉ ŠPICE
Na kole nejezděte a ihned navštivte servis. Na špice zaniká jakýkoli nárok na uplatnění reklamac v případě, že bude zjištěno nedodržení
nasledujících pokynů:
-nespravné vycentrování
-povolené špice
-popraskané 2 a více kusů špic (uživatel nedodržel záruční podmínku o povolených, zkřivených nebo zlomených špic)
RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUBY
Před jízdou vždy prověřte jejich pevnost i správné uchycení konkrétního prvku.
Vibracemi a jízdou v nerovném terénu může dojít k jejich povolení.
úterý, 23. července 13
ZÁRUČNÍ KARTA -LIST
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
Po zakoupení elektrokola je nutno vyplnit záruční kartu, která zůstává kupujícímu a registrační kartu,která se zašle dovozci.
V případě reklamace je nutno společně s kolem předložit ZÁRUČNÍ KNÍŽKU .
Důležité informace pro zákazníka !!!!!!
Povinná prohlídka je po 100km, nebo měsíčním provozu. U povinné prohlídky je rozsah práce cca 1hodina a práce je zcela zdarma. Náhradní díly
nepodléhají záručním podmínkám a jsou prodejcem účtovány.
UPOZORNĚNÍ :
Závazek poskytnutí záruky zaniká pokud zákazník vozidlo nepřistavil do smluvního servisu k předepsané garanční prohlídce v termínu stanoveném
výrobcem.
úterý, 23. července 13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.Výrobce poskytuje záruku v plném rozsahu po dobu 24.měsíců od prodeje výrobku konečnému uživateli .
2. Po dobu záruční lhůty výrobce ručí za :
-zachování technických parametrů
-za správnou funkci všech částí a agregátů
-za jakost materiálů použitých při výrobě
3. Kupující má právo na odstarnění závad
Pro vyřízení záručních podmínek platí :
Kupující musí nárok uplatnit přímo u prodávajícího, kde výrobek zakoupil. Kupující je povinen předložit řádně vyplněnou záruční knížku. Kupující musí závadu
bezodkladně po jejím zjištění oznámit prodávajícímu .
4. Nárok na poskytnutí záruky zaniká, pokud:
-kupující neoznámil vadu neprodleně po jejím vzniku a nedal příležitost k jejímu bezodkladnému odstranění
-kupující výrobek neodborně, nešetrně nebo nesprávně obsluhoval v rozporu s návodem nebo jej nadměrně zatěžoval
-do výrobku byly zabudovány díly, které nebyly výrobcem schváleny, nebo byl-li výrobek změněn nepovoleným způsobem
-kupující nedodržel předpisy a pokyny o obsluze a údržbě zakoupeného výrobku uvedé v Návodu na obsluhu a údržbu
-byl výrobek nevhodně parkován (slunenční žár, vlhko,déšť,mráz)
úterý, 23. července 13
5.Záruka se nevztahuje na :
-přirozené opotřebení výrobku
-poškození, ke kterému došlo při havárii
-na mechanické poškození a poškození způsobené vnějšími vlivy (např.živelná pohroma)
-nedodržením 1.záruční prohlídky
-na součásti výrobku s kratší životností, podléhající běžnému opotřebení při obvyklém používání (žárovky, brzdové destičky, ozubová kola,řetěz,pláště a
duše, pedály,madla řídítek,lanka, bowdeny, špice a niple).
-baterii -zejména snížení její kapacity,nesprávným skladováním , nabíjením a podobně.
-poškození kola při jeho zaplavení a el.zkratu vlivem vody
6.Všechny nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají,pokud nebyly uplatněny v záruční době. Díly vyměněné v rámci záruky podléhají nové
záruce na zákonem stanovenou dobu 24.měsíců.
úterý, 23. července 13
Technické údaje tabulka
úterý, 23. července 13
model
Cross
Grand
Camp
Traveller
Grand Lux
VIP
rychlost
25km/h
25km/h
25km/h
25km/h
25km/h
25km/h
typ
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
regulátor
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/ pedál asistent
nosnost
120kg
100kg
120kg
120kg
120kg
80kg
pneumatiky
26x1.95
26x1.75
20x1.75
26x1.95
26x1.75
16x1,75
přehazovačka
shimano, 7 rychlosti
shimano, 6 rychlosti
shimano, 6 rychlosti
shimano, 7 rychlosti
shimano, 7 rychlosti
shimano, 6rychlostí
brzda přední/zadní
kotoučové
V-brzda/bubnová
V-brzdy
kotoučové
V-brzdy
V-brzdy
dojezd
40-80km
až 40km
35-50km
40-80km
40-80km
15-25km
nabijeci cas
4-6hod
6-8hod
4-6hod
4-6hod
4-6hod
4-6hod
baterie
36V, 10Ah
36V, 10Ah
36V, 10Ah
36V, 10Ah
36V, 10Ah
36V, 5Ah
hmotnost
25kg
35kg
25kg
25kg
25kg
16,5kg
výkon motoru
250W trvale
250W trvale
250W trvale
250W trvale
250W trvale
180W trvale
rám
hlinik-slitina
ocel
hlinik-slitina
hlinik-slitina
hlinik-slitina
hlinik-slitina
Technické údaje tabulka
úterý, 23. července 13
model
Lory
Gloria
Galaxy
Grace
Luxury
rychlost
25km/h
25km/h
25km/h
25km/h
25km/h
typ
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
elektrické kolo
regulátor
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
čidlo/pedál asistent
nosnost
120kg
120kg
120kg
120kg
120kg
pneumatiky
26x1.75
28x1.75
28x1.75
28x1.75
26x1.75
přehazovačka
shimano, 7 rychlosti
shimano, 7 rychlosti
shimano, 7 rychlosti
shimano, 7 rychlosti
shimano, 7 rychlosti
brzda přední/zadní
V-brzdy
V-brzdy
V-brzdy
V-brzdy
kotoučové
dojezd
40-90km
50-100km
40-85km
50-100km
40-80km
nabijeci cas
4-6hod
4-6hod
4-6hod
4-6hod
4-6hod
baterie
36V, 12Ah
36V, 12Ah
36V, 10Ah
36V, 12Ah
36V, 10Ah
hmotnost
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
výkon motoru
250W trvale
250W trvale
250W trvale
250W trvale
250W trvale
rám
hlinik-slitina
hlinik-slitina
hlinik-slitina
hlinik-slitina
hlinik-slitina
1. POVINNÁ PROHLÍDKA
Uskutečněno dne :
Podpis a razítko autorizovaného servisu :
Souhlasím,že povinná prohlídka byla provedena v plném rozsahu.
Podpis zákazníka :
úterý, 23. července 13
Výrobní číslo rámu :
Výrobní číslo motoru :
Registrační karta
Jméno a adresa kupijícího :
Označení kola:
Číslo motoru :
Číslo rámu :
Vozidlo bylo odevzdáno kompletní a jízdy schopné .
Zákazník byl poučen o obsluze a manipulaci s vozidlem.
Byla mu vydána záruční knížka a návod na obsluhu :
Datum prodeje :
Adresa dealera :
Razítko a podpis:
úterý, 23. července 13
Podpis kupujícího :
Záruční karta
Jméno a adresa kupujícího :
Označení kola:
Číslo motoru :
Číslo rámu :
Vozidlo bylo odevzdáno kompletní a jízdy schopné.
Zákazník byl poučen o obsluze a manipulaci s vozidlem.
Byla mu vydána záruční knížka a návod na obsluhu.
Adresa dealera:
Datum prodeje :
Podpis kupujícího
Razítko a podpis :
úterý, 23. července 13

Podobné dokumenty