Byzantské umění - Ústav pro dějiny umění

Komentáře

Transkript

Byzantské umění - Ústav pro dějiny umění
Byzantské umění
5.-15. století ve východním křesťanství
přednášející PhDr. Hana Hlaváčková
Základní okruhy
• Sinaj – nepřetržitá tradice byzantského umění
• Ikonoklasmus, apologeté a acheiropoiétoi
• Klasický východokřesťanský chrám a jeho
ikonografický program (mozaiky, nástěnné malby)
• Prostor oltáře, oltářní přepážka, ikonostas
• Iluminované rukopisy
Literatura
A.V.Bank, Vizantijskoe iskusstvo – Byzantine Art, Moskba 1975
J.Beckwith, The Art of Constantinople, London, New York 1961
H.Belting, Das Illuminierte Buch in der Spätbyzantinischen Gesellschaft (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.hist. Klasse, 1970,1), Heidelberg 1970
Byzantine and Post-byzantine Art (katalog výstavy), Athens 1985
R.Dostálová, Byzantská vzdělanost, Praha 1990
Hlaváčková, J.H.(ed), Ze sbírek bývalého Kondakovova Institutu (katalog výstavy), Praha 1995
J. Galey, Sinai und das Katharinen Kloster, Stuttgart, Zurich 1979
A.Goldschmidt, K.Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. Jahrhunderts, 1-2, Berlin 1930, 1934 (2.vyd. 1979)
N.P.Kondakov, Putěšestvie na Sinaj v 1881 godu. Iz putěvych upečatlenij. Drevnosti Sinajskogo monastyria. Odessa 1882
V.N.Lazarev, Istorija vizantijskoj živopisi, 1-2, Moskva 1947 (italská ed. Storia della pittura bizantina, Turin 1967)
V.N.Lazarev, Svět Andreje Rubleva, Praha 1981 (zejména připojený výkladový slovník J.H.Hlaváčkové a V.Konzala na s.132-171)
H.Maquire, Art and Eloquence in Byzantium, Princetom 1981
J.Myslivec, Ikona, Praha 1947
J.Myslivec, Dvě studie z dějin byzantského umění, Praha 1948
J.Myslivec, Cataloque of Icons of the former N.P.Kondakov Institute in Prague (ed. J.H.Hlaváčková), Praha 1999
K.Onasch, Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten, Leipzig 1981
M. Restle, Die byzantinischen Wandmalerei in Kleinasien, 1-3, Recklinghausen 1967
G.A M. Sotiriou, Icones du Mont Sinai, 1-2, Athens 1956, 1958 (v řečtině s franc. resumé)
Ch.Walter, Art and Ritual of the Byzantine Church, London 1982
K.Weitzmann, Illustration in Roll and Codex: A study of the Origin and Method of Text Illustration, Princeton 1947 (2.vyd.1970)
K.Weitzmann, The Monastery of St.Catherine at Mount Sinai. The Icons, Princeton 1976
K.Weitzmann and G.Galavaris, The Illuminated Greek Manuscripts, Vol.1: from the ninth to the twelfth century, Princeton 1990
B.Zástěrová, Dějiny Byzance, Praha 1984
Sinaj – nepřetržitá tradice byzantského umění
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
apsida chrámu s mozaikou
Proměnění Krista, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
apsida chrámu s mozaikou
Proměnění Krista, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Mojžíš před hořícím keřem, 6.stol., Sinaj
Mojžíš přijímá Desatero, 6.stol., Sinaj
sv. Jan Předchůdce (Prodromos, Křtitel),
6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj, (dnes Kyjev)
Bohorodička, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj, (dnes Kyjev)
Bohorodička, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Kristus, tzv. syrský typ, 7.-8. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Kristus Pantokratór, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
sv. Petr, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Emmanuel (typ Starý dnů),
7-8. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Ukřižování, 7-8. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Ukřižování, 10.-11. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
sv. Demetrios, 2. pol. 12. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Bohorodička Hodegetria (Dexterokratúsa),
13. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Bohorodička Platytera (Blachernitissa),
13. stol., Sinaj
sv. Theodosie,
1. pol. 13. stol.,
Sinaj
Vybraní světci, 12. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj,
(Latinské království jeruzalémské )
Pantokratór, 6. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj,
Pantokratór, 13. stol.,
Klášter sv. Kateřiny,
Sinaj
Diptych (sv. Prokopios, Bohorodička
Kykkotissa), c. 1280,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj,
(křižácká ikona)
Diptych (sv. Prokopios, Bohorodička
Kykkotissa), c. 1280,
zadní strana
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj,
(křižácká ikona)
Svatý Theodor a Demetrios na koních
ca 1250, Sinaj
Hexaptych s vybranými svátky
Dódekaorton (dvanáct svátků),
14. stol.,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Menologion (kalendářová ikona),
11.stol., Sinaj
Ikonoklasmus, apologeté a acheiropoiétoi
Ničení obrazu Krista,
Chludovův žaltář, 11. stol.,
Byzanc (nyní Rusko)
Chrám sv. Barbary, 8. stol.
(ikonoklastické období),
Göreme, Anatolie (Turecko)
sv. Sergios a Bakchos,
7. stol. (?), Byzanc (Sinaj)
Mandylion (laonské),
12. stol., Rusko (nyní Laon)
Mandylion, 12. stol.,
Kyjevská Rus
Keramidion,
konec 13. stol.,
Durdjevi tupovi, Srbsko
Keramidion,
konec 13. stol.,
Durdjevi tupovi, Srbsko
Vera ikon Krista,
po 1400, Čechy
Bohorodička Hodegetria,
1. pol. 11. stol.,
Konstantinopol, (Londýn)
Bohorodička Hodegetria,
1. pol. 12. stol.,
Kastoria, Makedonie
Klasický východokřesťanský chrám a jeho
ikonografický program (mozaiky, nástěnné malby)
Klášter Dafni,
12. století,
Řecko
H. Sofia, apsida, 11.stol.,
Ochrid
Nanebevstoupení Krista, klenba
chóru H.Sofia, 11. stol., Ochrid
oltářní přehrada
prothesis
boční loď
béma
oltář
centrální loď
apsidy
boční loď
sakristie,
diakonikon
transept
podkupolí
Klášter Hosios Lukas,
11. století,
Řecko
Půdorys chrámu Hosios Lukas, 12. stol., Řecko
Pantokratór, 12. stol.,
Dafni, Řecko
Pantokratór, pol. 11. stol.,
Hagia Sofia, Kyjev
Bohorodička Oranta, 1037,
Hagia Sofia, Kyjev
Bohorodička Oranta, 1037,
Hagia Sofia, Kyjev
Bohorodička Oranta, 1037,
Hagia Sofia, Kyjev
Bohorodička Platytera (hlavní apsida), 12. stol., Hosios Lukas, Řecko
Bohorodička (hlavní apsida),
12.-13. stol., Torcello
Bohorodička Platytera, 9. stol.,
chrám Zesnutí Bohorodičky, Nikea
Kupole chrámu Hagia Sofia,
11. stol., Kyjev
Evangelista Marek,
11. stol.,
Hagia Sofia, Kyjev
Kristus myje nohy apoštolům,
11. stol.,
Hosios Lukas
Sestoupení Krista do pekel,
11. stol.,
Hosios Lukas
Dafni, katholikon, 12. stol.
Narození Krista,
12. stol., Dafni
Zvěstování Anně a Jáchymovi,
12. stol., Dafni
Zajetí Krista,
12. stol., Dafni
Uvedení Bohorodičky do chrámu,
12.stol., Dafni
Zvěstování, 11. stol.,
Hagia Sofia, Kyjev
Bohorodička (detail), 11. stol.,
Nea Moni, Chios
Poslední soud, 12. stol.,
Torcello, Benátsko
Prostor oltáře, oltářní přepážka, ikonostas
Ikonostas chrámu Zesnutí
Bohorodičky,
1489, Kreml, Moskva
Rekonstrukce oltářní přepážky,
6. stol., Tasos
Schéma oltářní přepážky,
6. stol., Hagia Sofia Konstantinopol
Oltářní přepážka v koptském kostele sv. arch. Michaela,
12. stol., Dair Abu Makar, Egypt
Templon chrámu San Clemente,
11.-12. stol., Řím
Chórová přepážka, chrám
sv.Merkuria, Stará Káhira
Templon, 11. stol., Torcello
Komunion apoštolů,
11. stol.,
Hagia Sofia, Kyjev
Dódekaorton (svátkový cyklus),
c.1260,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj,
(křižácká ikona)
Deésis, c.1380,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Deésis, c.1380,
Klášter sv. Kateřiny, Sinaj
Deésis se světci,
konec.13 st., Sinaj
Vzkříšení Lazara,
12. stol., Sinaj
Proměnění Páně,
12. stol., Sinaj
Deésis,
11. stol., Sinaj
Deésis,
zač. 13. stol., Rusko
Deésis,
2. pol. 12. stol., Rusko
Ikonostas chrámu Zesnutí Bohorodičky,
1489, Kreml, Moskva
Iluminované rukopisy
2. nikájský koncil, Menologion Basila II.,
979-984, Konstantinopol
Vyhnání z ráje, Vídeňská Genesis,
pol. 6.stol.
Rozmnožení chlebů a ryb, fragment ze Sinope,
pol. 6.stol.
Kristus na hoře Olivové, Kodex Rossanensis,
pol. 6.stol., Syrie
Ukřižování, Ženy u hrobu, Chairete,
Rabulův kodex, 6.stol., Mezopotamie
Relikviář Sancta Sanctorum, 6.stol.
Narození Krista, relikviář Sancta
Sanctorum, 6.stol.
Křest Kristův, Relikviář Sancta Sanctorum, 6.stol.
Nanebevstoupení Krista, relikviář Sancta
Sanctorum, 6.stol.
Obětování Izáka, Kosmas Indikopleustes,
konec 9.stol., Konstantinopol
Příběh Jonášův, Menologion Basila II.,
979-984, Konstantinopol
Klanění mágů, Menologion Basila II.,
979-984, Konstantinopol

Podobné dokumenty

Byzantské umění

Byzantské umění Anastasis (Sestoupení Krista do pekel), Chora (Karye Camii), Konstantinipol. Nástěnná malba z počátku 14.století.

Více

2|2013 - uměleckohistorická společnost

2|2013 - uměleckohistorická společnost CENA PRO ROSTISLAVA ŠVÁCHU | red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

pdf - Veronika Psotková

pdf - Veronika Psotková The next chapter is engaged especially in women sculptors of the 19th and 20th century, that occupy themselves with a figurative sculpture. The fourth chapter

Více

aukční katalog auction catalogue

aukční katalog auction catalogue Exhibition of works of art presented in this auction catalogue will be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska No. 7 in 2 - 8th October every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Aukce probûh...

Více

SETKÁNÍ S JINÝM

SETKÁNÍ S JINÝM UþiĖ mé tČlo bílým neviditelným snČhem A mou duši oþisti a omyj svým svČtlem z vin Jak Abrahámovi ohnČm když zašlo slunce Ty jsi prozáĜil svČtlem neproniknutelnou tmu Na hoĜe Tábor hoĜící pochodní ...

Více

Sestava 1 - Středoevropské centrum misijních studií os

Sestava 1 - Středoevropské centrum misijních studií os spasení. Ten nejzákladnější záměr tohoto poselství je změnit lidský život a nasměrovat ho na věci Božího království. Proto musí křesťanská zvěst a její interpretace vycházet z podstaty Bible. Nejvý...

Více

Bible-Odkud a od koho

Bible-Odkud a od koho 2. Papyrové fragmenty nalezené v Kumránu nebo na jiných místech, jako např. Papyrus Chester Beaty IV a V, které obsahují Genesis 8-46, datované do 4., resp. 3. stol. n. l. 3. Unciální rukopisy, to ...

Více

ikony matky boží ikony matky boží

ikony matky boží ikony matky boží Matka Bolestná – Matka ustavičné pomoci Matka Boží úpěnlivě se modlící a prosící (DEESIS) Platytera ton uranon – Nebeská Objímající láska Panna Maria Glykophilosa – Matka sladkého líbání

Více