Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 pro účely

Komentáře

Transkript

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 pro účely
TECHNICKÝ POPIS
Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05
1. Všeobecně
Bezpečný elektronický časový soubor (dále časový soubor – ČS) slouží k bezpečnému a
přesnému měření nastavitelného časového intervalu. Časový soubor využívá principu
redundantního zpracování informace v dvou nezávisle pracujících kanálech s bezpečnou HW
komparací dat v jednotlivých kanálech bezpečným elektronickým komparátorem.
Časový soubor lze nastavit před jeho konkrétní aplikací pomocí volitelných propojek
(jumperů) na spojové desce do dvou pracovních módů:
V módu BNP (bezpečné neprodloužení) nemá žádná z uvažovaných poruch za následek
prodloužení odměřovaného času. V tomto módu je v klidovém (základním) stavu trvale
buzen vstup časového obvodu a výstup časového obvodu je aktivní. Po ztrátě vstupního
spouštěcího signálu dojde po vyčerpání nastaveného časového zpoždění ke ztrátě výstupního
signálu pro buzení výstupního relé. V tomto módu se všechny uvažované poruchy časového
souboru projeví tak, že nedojde k prodloužení měřeného času.
V módu BNZ (bezpečné nezkrácení) nemá žádná z uvažovaných poruch za následek zkrácení
odměřovaného času. V tomto módu je v klidovém (základním stavu) vstup i výstup časového
souboru v pasivním bezsignálovém stavu. Vlivem poruchy časového souboru se daný povel
neprovede (nedojde k vybuzení výstupu).
2. Konstrukční provedení
Časový soubor je uspořádán tak, že na spojové desce typu „Malá Evropa“ o rozměrech
100x160mm je umístěna dvojice nezávisle pracujících časových souborů včetně
elektronického komparátoru výstupů a nastavovacích prvků pro odměření stanoveného
časového intervalu. Na spojové desce jsou rovněž umístěny nastavovací propojky „jumpery“
pro volbu pracovního módu BNP, resp. BNZ. Spojová deska časového souboru je
zapouzdřena do kazety z hliníkového profilu, takže tvoří kompaktní konstrukční celek
s vynikající mechanickou odolností a vysokou odolností proti vlivům EMC. Výstupem
jednotky je napětí pro buzení výsledného relé první skupiny bezpečnosti typu NMŠ1-2000,
které se umísťuje samostatně do panelu v reléovém stojanu. Na zadní straně kazety je umístěn
připojovací euro konektor typu „F“, na přední straně kazety je panel s indikačními prvky.
3. Základní technické parametry
Rozsah stejnosměrného napájecího napětí: 16 až 36V, jmenovité nap. napětí 24V
Maximální proudový odběr při jmenovitém napájecím napětí: 0,15A
Rozsah měřeného časového intervalu: 1s až 59min 59s
Vstup: 1. Vypnuto – vstupní napětí menší než 4V
2. Zapnuto – vstupní napětí větší než 10V
Výstup: Stejnosměrné napětí > 22V pro zátěž tvořenou relé I. bezpečnostní skupiny typu
NMŠ1-2000
Diagnostické signály: Dva bezkontaktní výstupy které poskytují informaci o tom, že
jednotlivé kanály časového souboru jsou v základním (pohotovostním)
stavu
Galvanické oddělení napájení, vstupů a výstupů od jádra časového souboru s el. pevností min.
2kV/50Hz
Rozsah pracovních teplot: -25st. C až +70st. C
EMC: Časový soubor je ověřen na odolnost proti rušivým vlivům podle ČSN EN 50121-4
Konstrukční provedení:
Časový soubor je zhotoven na spojové desce rozměrů „malá Evropa“ 100x160mm technologií
povrchové montáže a je celý zapouzdřen do hliníkového profilu, který umožňuje soubor
zabudovat do typových skříní pro elektroniku.
4. Obvodové řešení
OSC
MM:SS
ČASOVACÍ OBVOD
KOMPARACE
ZDROJ
galvanické oddělení
přepěťové ochrany
OSC
MM:SS
LED STAT
LED ERR
ČASOVACÍ OBVOD
POH K1
VÝSTUPNÍ
OBVOD
ZDROJ
VSTUPNÍ
OBVOD
24V
LED STAT
LED ERR
Princip obvodového řešení je znázorněn na následujícím blokovém schématu:
LED
Výstup
POH K2
galvanické oddělení
přepěťové ochrany

Podobné dokumenty

Instalační manuál

Instalační manuál Nastavení jumperů · J1 Signalizace pohybu LED diodou ZAP/VYP · J2 Detekce pohybu RYCHLE/POMALU VF odolnost: · VF pole 10V/m +80%AM (1KHz) pásmo 80 - 1000 MHz · špičky na vstupních svorkách do 2,4 k...

Více

Elegantní dopis - ORIS - Český svaz orientačních sportů

Elegantní dopis - ORIS - Český svaz orientačních sportů Číslo účtu: 153481618/0300, VS=13xxxx (kde xxxx je číslo klubu v Adresáři ČSOS)

Více

ASK kycelnich kloubu

ASK kycelnich kloubu s úhlem 70st. Vybavení instrumentaria na ASK kyčelního kloubu spočívá v prodloužení klasických ASK nástrojů, vzhledem k větší vrstvě podkoží a vzdálenosti operovaného kloubu. Operujeme v plnokrevno...

Více

Polar A3

Polar A3 ~ výchozí místo pro přístup ke všem funkcím ~ zobrazení data a času Přidržením stisknutého OK se lze vrátit do režimu Denního času z kteréhokoliv místa cyklu Nastavení nebo Vyvolání záznamu. Je-li ...

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE - DC

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE - DC Pomocí matice 2 lze regulovat délku ramínka B. Povolením matice 1 nastavíte polohu trvalého otevření (úhel mezi ramínkem A a ramínkem B)..

Více