HAWK 600E - CentraLine

Komentáře

Transkript

HAWK 600E - CentraLine
HAWK SÉRIE 300
HAWK 300E
Katalogový list
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANNÍ
HAWK je v základní sestavě osazen dvěma ethernetovými
porty a po jednom RS232 a RS485 sériovém portu.
Přehled rozhraní:
2 x ethernetový port
1 x RS232 port
1 x RS485 port
ZÁKLADNÍ POPIS
HAWK je BTL-certifikovaný kompaktní regulátor/integrátor
využívající softwarového jádra NiagaraAX Framework ®.
Regulátor v sobě spojuje integrované řízení, dohled, záznam
dat, alarmování, časové plány a funkce pro správu sítě s
internetovým připojením a webovým serverem v jednom
kompaktním zařízení.
HAWK umožňuje ovládání a správu externích zařízení přes
internet a zobrazuje uživateli informace v reálném čase
formou grafických obrazovek na bázi internetových stránek.
Tím pomáhá maximalizovat operativnost, univerzálnost a
mnohdy minimalizuje servisní náklady.
Vylepšený HAWK 300E obsahuje služby pro obnovu dat a
může pracovat v režimu bez baterie. Dále může pracovat
v prostředí s vyšší okolní teplotou vzduchu. Při využití služeb
pro obnovu dat není nutné udržovat baterii.
VLASTNOSTI
HAWK podporuje nejběžnější otevřené protokoly jako je
BACnet, LonWorks, EIB-KNX, Modbus, M-bus, SNMP a
oBIX. Z tohoto důvodu není nutné instalovat více převodníků.
Data z různých protokolů mohou být přeložena další
komunikační protokoly (např. BACnet). HAWK umožňuje
kompletní správu zařízení v síti LonWorks. Zabudovaný
webový server zajišťuje grafické uživatelské rozhraní
přístupné přes internetový prohlížeč. Další vlastností jsou
funkce pro zasílání E-mailů a SMS zpráv. Prostřednictvím
softwarových modulů je také podporován webový prohlížeč
na mobilních zařízeních.
10/100 MB, konektor RJ-45
9-pinový D-konektor
3-svorkový konektor
Dodatečný GPRS modem lze připojit do portu RS232 a DSL
modem/router
může
být
připojen
do
libovolného
ethernetového portu, který umožní IP komunikaci pro
vzdálený přístup a správu.
ZÁSUVNÉ KARTY
Komunikační schopnosti mohou být rozšířeny pomocí
přídavných zásuvných karet, které se zasouvají do
rozšiřujících slotů uvnitř regulátoru. K dispozici jsou
následující zásuvné karty:
CLAXHAWKIFLON
CLAXHAWKIF485
CLAXHAWKIF232
FTT-10A LONW ORKS port
2 x RS485 port
RS232 port
HAWK může být použit buď s přídavnými LONWORKS I/O
moduly (např. CLIO moduly CentraLine), nebo s HAWK
Plug-On I/O moduly.
LON I/O MODULY
Chcete-li použít komunikaci LON, musí být nainstalována
LonWorks plug-in karta v HAWK600E.
CLIOL821
CLIOL822 / CLIOLR822
CLIOL823
CLIOL824 / CLIOLR824
Analogový vstupní modul
Analogový výstupní modul
Modul binárních vstupů
Výstupní modul relé
Více o LonWorks I/O modulech naleznete v katalogovém
listu (EN0Z-0980GE51).
Obr. 2. CentraLine CLIO moduly
Obrázek 1: Příklad aplikace pro mobilní zařízení
TVORBA APLIKACE
K programování a konfiguraci se používá grafické vývojové
prostředí COACH AX. Toto prostředí je také zabudováno
přímo v regulátoru HAWK a umožňuje vzdálenou konfiguraci
bez nutnosti instalace tohoto prostředí na počítači.
Copyright © 2014 Honeywell GmbH ● All Rights Reserved
PLUG-ON I/O MODULY
Pomocí HAWK Plug-On I/O modulů lze připojit až 66
fyzických datových bodů. Moduly se montují na DIN lištu a
připojují se pomocí multi-pinového bočního konektoru.
K dispozici jsou následující dva Plug-On moduly:
CLAXHAWKIO16
8xUI , 4xAO , 4xDO; čtyři na
HAWK nebo dvě v kombinaci s
CLAXHAWKIO34
CZ0Z-1001GE51 R0914
HAWK 600E – KATALOGOVÝ LIST
CLAXHAWKIO34
16xUI , 8xAO , 10xDO;
Integrovaný napájecí modul 24
Vac/dc; jeden na HAWK nebo v
kombinaci s dvěma
CLAXHAWKIO16 moduly
GRAFICKÁ CENTRÁLA
Pokud je požadován nadstavbový dohledový systém, měla
by být použita centrála ARENA AX. V jiném případě může být
použita jakákoliv jiná grafická centrála podporující obdobné
komunikační protokoly, jako podporuje regulátor HAWK.
MOŽNOSTI NAPÁJENÍ
CLAXNBPPWR Plug - On 24 Vac/dc napájecí modul,
max. 25 VA, na DIN lištu
CLAXPME3VA 90…240V , 30VA
CLAXHAWKIO34 Plug-On I/O modul s integrovaným
24 Vac / dc napájecím modulem
CLAXWPMEU 100...240 Vstř., 50/60 Hz, Evropský
typ zástrčky
CLAXWPMUK 100...240 Vstř., 50/60 Hz, UK zástrčka
SPECIFIKACE
Platforma




Processor PowerPC 440, 524 MHz
256MB DDR RAM & 128 MB Serial Flash
SRAM Služba pro obnovu dat
Hodiny reálného času
Operační systém



QNX Real-time operační systém
Oracle Hotspot Java 5 VM
AX
Niagara Framework 3.6 nebo novější
Okolní prostředí



V souladu s RoHS
FCC část 15 třída A2
(CSA) C22.2 č. 205 - M1983 "Signal Equipment"
KOMUNIKAČNÍ OVLADAČE
Základní ovladače
BACnet
LonWorks
EIB / KNX
M - Bus
Modbus
oBIX
SNMP
IP, MSTP
nutná karta rozhranní LonWorks
(CLAXHAWKIFLON)
IP
přes RS232 a M - Bus Master
Async, Slave, TCP, TCP Slave
Open Building Information Xchange
Simple Network Management Tool
Rozšiřující ovladače
CLAXDRBPORT Honeywell C -Bus přes ovladač BPort
CLAXDRSMS
SMS služby pro HAWK přes GSM / GPRS
modem
Toto je pouze částečný výčet dostupných ovladačů. Seznam
všech podporovaných ovladačů si vyžádejte prostřednictvím
Vašeho lokálního obchodního zastoupení CentraLine.
JAK OBJEDNAT
Webové uživatelské rozhraní, zabudovaný programovací
AX
software COACH a nejčastější otevřené ovladače (základní
ovladače) jsou součástí základní dodávky HAWK. Různé
verze HAWK jsou rozlišeny podle velikosti Java Heap paměti
(JHM) a dostupných zdrojových jednotek (RU). Požadované
JHM a RU pro danou aplikací závisí na počtu připojených
sítí, složitosti logiky a uživatelského rozhraní, počtu datových
bodů, historií a alarmů. Velikost kRU lze odhadnout pomocí
nástroje „Resource Estimator“, který je součástí vývojového
AX
prostředí COACH .
Rozsah provozních teplot: 0...60 °C
Rozsah skladovacích teplot: 0...70 °C
Relativní vlhkost: 5%...95 %, nekondenzující
Model
CLAXHAWK350E
CLAXHAWK340E
CLAXHAWK330E
Paměť
96MB JHM
24 MB JHM
24 MB JHM
Mechanické provedení
CLAXHAWK320E
24 MB JHM
CLAXARENA
CLAXARENASBS05
-
CLAXARENASBS10
-
CLAXARENAAPC
-
Konstrukce: plastový kryt, vnitřní konvekční chlazení.
Určeno pouze pro vnitřní prostředí, montáž na stěnu, do
panelu nebo na DIN lištu.
Rozměry: 162x104 (122) x 62 mm (se svorkami).
Upevňovací oka pro montáž do panelu zvyšují šířku modulu
o 20mm.
CERTIFIKACE



CE
BTL
UL 916
CentraLine
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha, Česká Republika
Telefon: +420 242 442 111
Fax: +420 242 442 282
[email protected]
www.centraline.com
CZ0Z-1001GE51 R0914
Omezení
500 kRU, 200 bodů na
síť (EIB/KNX 500 bodů)
400 kRU, 8 zařízení,
100
bodů na síť
(EIB/KNX 200 bodů),
NDIO max 34 bodů
ARENA AX
Podporuje napojení
max. 5 HAWK/EAGLE
Podporuje napojení
max. 10 HAWK/
EAGLE
Pouze Alarmportál

Podobné dokumenty

Komplexní řešení pro průmyslovou automatizaci

Komplexní řešení pro průmyslovou automatizaci možnost uchycení do panelu, racku, na stěnu na rameno nebo podstavec na stůl varianty 6,5"~19"

Více

LonWorks Bus I/O Moduly

LonWorks Bus I/O Moduly systém. K odpojení může být zapotřebí více než jeden vypínač. ► Nepřipojujte napájení, dokud nedokončíte instalaci. ► Nepoužité svorky musí být uzavřeny (utažením šroubů

Více

Návod k montáži (česky)

Návod k montáži (česky) MONTÁŽNÍ ROZMĚRY .......................................................................................................................................................... 9

Více

LYNX Wall Modules

LYNX Wall Modules teplota, pokojová vlhkost, venkovní vlhkost, venkovní teplota a čas nebo některý z virtuálních parametrů regulátoru LYNX. Pozn. 2: Nahlédněte do CentraLine LYNX TOOL – Uživatelská příručka (EN2Z-09...

Více

INTELO+ RailPACK

INTELO+ RailPACK Panel HMI – vizualizace stav a funkce systému, servis a diagnostika

Více