Brno, Malý průvodce CZ

Komentáře

Transkript

Brno, Malý průvodce CZ
8
10
500 m
400
á
eln
Uh
d
Ná
300
Denisovy 3 Petrov
sady
200
Doplňková trasa VelkÉho okruhu s označením zajímavosti na trase
Zajímavosti mimo vyznačenou turistickou trasu
10
11
4
Informační centrum
hrad Špilberk
katedrála sv. Petra a Pavla
Podzemí
Církevní stavba
Muzeum
Galerie
Divadlo
ní
trž
e
Vel
5´
Kří
dl
clavskáokruh s označením zajímavosti na trase
Turistická trasaVáVelký
11
2
o
Tvrdéh
ovi
Park
cká
Vyhlídka, Tržiště
Parkoviště, Parkoviště bus
Vlakové nádraží
autobusové nádraží
ToaletyPoř
íčí
Nemocnice, NoN-SToP lékárna
Taxi
Turistická trasa Malý okruh s označením zajímavosti na trase
Mendlovo
nám.
Úvoz
Staré Brno
a
Sladová
11
li
Pel
8
ř
Peka
ská
Anenská
Pellicova
0m
Hybešova
á
ečn
Ko
p
100
4
Do
m
Husova
1
Zelný
Šilingrovo
brněnská 2 trh
Peroutkova
nám. 3 Staro
Bis
ku
ps
ká
ká
trs
Pe
ká
k
ini
10
hrad
Špilberk
cov
va
azdo
Údolní
13
a řk a
Zvon
vlakové
nádraží
6
4
Baš
ty
Kapucínské
nám.
ní
raž
5
í
Orl
1
Pa
ká
Josefs
s
kán
ntiš
Fra 5
ká
10
lí
Or
á
nsk
7
í
oln
Úd
ní
Úd
ol
o
Gorkéh
8
Galerie
Vaňkovka
á
Úzk
í
Orl
6
ská 6
Ján
7
dová
Zá
Dominikánské
2 nám.
5
3
Stře
Ja
á
ick
čn
me
Náměstí
Svobody
8
á
b
ku
í
ničn
á
lsk
se
Ja
Obilní
trh
v
Ve
autobusové
nádraží
yc h
Dorn
á
autobusové
nádraží
7
Kobližná
kova
Dvořá
itská
Jezu
sk
7
a
Komenského
nám.
10
a
Úvoz
eří
tá
i
Trn
Muzejní
Ve
ve
ří
a
Grohov
Gor
15´
ská
á
nick
Rad
Mečová
hra
Jana U
va
Jirásko
Konečného
nám.
řsk
tlá
Ko
á
Ko
Údolní
2
Sol
a
Joštov
Žerotínovo
nám.
to
An
a
v
no
et a
Sm
ká
ns
áre
k
Pe
á
eří
v
Ve
va
co
uni
a
va
yko
lsk
ko
So
Zajímavý suvenýr s brněnským
motivem může najít každý ve své
peněžence. Je to mince 10 Kč!
můj TIP!
á
ířsk
Hrnč
ov
nic
u
Ko
a
íř
Hrnč
4
Jakubské
nám.
9
7
9
Moravské
nám.
a
ov
nic
Ko
u
Me
ká
s
nín
va
no
et a
Sm
11
1
ká
So
Hrnč
n a j dě t e
si svůj cíl
icov
ká
anic
a
kov
Tuč
v
Křeno
jl
Ce
a
lto
v
e ve
Ro
os
Koli
ště
a
zírk
ská
lář
Cih
va
ešo
Bur
ls
ko
á
á
ick
tan
ířsk
Bo
M
a
Bot
n
Kou
3
Skořepka
9
ská
islav
Brat
Kol
iš
á
Hor
ady
Mil
cká
Lužáne
Lužánky
12
a
vák
ova
rov
Baye
Husov
Tomešova
řská
Kotlá
á
ick
tan
sar
Ma
ká
Bo
ká
ovs
Husov
ní
Slo
rov
Baye
Veselá
Besed
a
ova
ánik
ská
Če
ká
vars
ská
nýr
Pio
ká
ova
Rašín
ov
Zelný trh, náměstí ležící jen pár kroků od Staré radnice, se už od 15. století jmenuje stejně. Dodnes se tu prodávají bylinky, čerstvé ovoce a zelenina,
vejce, med, koření a květiny.
št
Po
ká
efs
Jos
rits
no
Mi
Česká
š
Má
Lidic
O portálu Staré radnice se říká, že když mistr kameník nedostal
za svou práci zaplaceno, schválně zkřivil prostřední věžičku.
Drobnou hříčku pozdní gotiky objevíte i na kostele sv. Jakuba – malý
mužíček nad jižním oknem věže tu na všechny kolemjdoucí vystrkuje holý
zadek.
ova
Vach
are
š
1
va
Suko
ká
1
Novobranská
8
a
11
ova
Běhouns
ova
taňk
ova
Úvoz
www.brno.cz
tě
é
kov
nám.
28. října
e
Lidická
9
8
Malinovského
nám.
A. S
lavík
a
cká
Lužáne
nov
Erbe
vní
r to
Spo
Štef
nenechte
si ujít...
lt
eve
os
Ro
třída Kpt. Jaroš
né
em
adl
s
án
ká
va
ut o
rha
Me
9
ViLA
TUGENDHAT
uzs
Franco
t ov a
er
Helf
va
ano
Tom
a
v
cho
á
5´
4
Mu
ov a
L už
á
lsk
ědě
Zem
ov
ho
div
h
Dornyc
Pivo
d
ho
Sc
Za
Kozí
brno je
2
tě
Měnínská
va
S
druhé největší město České republiky s téměř 400 000 obyvateli
centrum vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací
město se zajímavou architekturou zejména z období funkcionalismu
město, kde stojí vila Tugendhat, jediná památka moderní architektury v České republice
zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
město, které se může pochlubit dvěma hrady – Špilberkem a Veveřím
město výstav a veletrhů; areál výstaviště byl slavnostně otevřen v roce 1928
biskupské sídelní město; Biskupství brněnské bylo založeno roku 1777
město, kde Gregor Johann Mendel (1822–1884), opat kláštera na Starém Brně, odhalil
zákonitosti moderní genetiky
město, kde žil a tvořil světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček (1854–1928)
město rekordů; dnešní Mahenovo divadlo bylo v roce 1882 vůbec první divadelní
budovou v Evropě osvětlenou elektrickými žárovkami „edisonkami“
místo, kde objevíte nejvyšší budovu České republiky (AZ Tower, 111 m)
místo, kde můžete obdivovat nejkurióznější hodinový stroj v Česku (náměstí Svobody)
město, kde se u kostela sv. Jakuba nachází druhá nejrozsáhlejší kostnice v Evropě
město, kde v katedrále na Petrově zvoní poledne již v 11 hodin; k události se vztahuje
legenda z dob švédského obléhání za třicetileté války
město kaváren, letních slavností, festivalů a ohňostrojů
místo, kde se koná mistrovství světa silničních motocyklů i další významné sportovní akce
iš
Kol
p
Příko
y
a
šova
bov
u
Tra
Drobného
o
Fiš
ob
vka
tní
sad
í
Příčn
Plo
Bene
í
Dr
á
Vlhk
á
Pon
oln
p
no
Stará
ní
Plot
Vlhká
vé
a
Brněnské podzemí 2 8 10
Zelný trh, Jakubské nám., Dominikánské nám. | www.ticbrno.cz
Brněnské podzemí ve třech zpřístupněných částech láká k nahlédnutí pod povrch ulic
a náměstí. Nejrozsáhlejší je Labyrint pod Zelným trhem, historicky nejstarším veřejným
prostranstvím ve městě, se zajímavou prohlídkovou trasou. Do podzemí se podíváte také
při prohlídce Mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí a Kostnice pod kostelem sv. Jakuba. V největší kostnici v Česku a druhé největší v Evropě jsou uloženy ostatky
více než 50 tisíc zemřelých. Zážitkem je i prohlídka moderních kolektorů, tedy tunelů,
které slouží pro ukládání inženýrských sítí.
ov
Stará radnice 1 1
Radnická 8 | www.ticbrno.cz
Nejstarší a nejzajímavější světská stavba v Brně, kde od poloviny 13. století sídlila městská správa. Teprve v roce 1935 se úřady přestěhovaly do Nové radnice na Dominikánském
náměstí. Naleznete zde pověstmi opředený gotický portál se zakřivenou věžičkou a průjezd, v němž „žije“ slavný drak, milovaný a vážený symbol města Brna. Navštívit můžete
také radniční věž s vyhlídkovým ochozem, informační centrum a výstavní prostory.
Hrad Špilberk 11
Špilberk 1 | www.spilberk.cz
Královský hrad ze 13. století, přestavěný během 17. a 18. století na barokní pevnost,
býval nejproslulejší věznicí v celé habsburské monarchii zvanou „žalář národů“. Dnes je
sídlem Muzea města Brna s expozicemi věnovanými historii hradu a města a příležitostnými výtvarnými výstavami. Veřejnosti jsou rovněž přístupné
kasematy – temné prostory v opevnění, původně sloužící
jako úkryt vojáků, později jako vězení pro nejtěžší zločince. Konají se zde také kulturní akce pod širým nebem.
Hrad obklopuje rozsáhlý park s výhledem na město.
r
Če
ert
Vila Tugendhat 9
Černopolní 45 | www.tugendhat.eu
Funkcionalistická vila manželů Tugendhatových s originálním prostorovým řešením
a jedinečným technologickým zařízením, dílo architekta Ludwiga Miese van der Rohe
ze třicátých let 20. století, byla roku 2001 zapsána na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. O prohlídku interiérů je velký zájem a je nutné ji rezervovat
předem, návštěva zahrady je však možná i bez rezervace.
a
kov
rďá
Du
va
nero
šova
Č
He
lf
Katedrála sv. Petra a Pavla 3 4
Petrov 1 | www.katedrala-petrov.cz
Původní románská bazilika na návrší Petrov, přestavěná v gotickém slohu. Novogotické
úpravy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století. Kromě barokních chrámových interiérů jsou veřejnosti přístupné obě věže a krypta. Chrám spolu s hradem Špilberkem tvoří
charakteristickou siluetu města Brna. Z Petrova lze sejít na horní terasy Kapucínských
zahrad a do Denisových sadů.
Kör
Bene
olní
ernop
Koliš
tě
Brno je město s přátelskou kosmopolitní atmosférou, plné barevných
slavností, město ovinuté úponky vinné révy a dávných vinařských tradic. Platí pro ně pořekadlo, že co je malé, to je hezké. Letmou prohlídku
historického centra zvládnete za pár hodin, a ještě vám zbude čas na prozkoumání zajímavostí a pár slov s těmi, které potkáte cestou. Zkrátka
není těžké si tohle město zamilovat a mít je rád – hořce, sladce a navždy.
top cíle
No
Durďákova
ova
Kříž
1
11
11
6
Církevní památky
7
Jurkovičova vila
Jana Nečase 2 | www.moravska-galerie.cz
Rodinný dům architekta D. Jurkoviče z roku 1906 má pro secesní Brno stejný význam jako
vila Tugendhat pro Brno funkcionalistické.
15´
Husův sbor 1
Botanická 1 | www.ccshbrno.cz/no/botanicka
První moderní sakrální stavba ve funkcionalistickém stylu na našem území a jedna z prvních
staveb tohoto typu v Evropě.
Líbí se vám funkcionalismus
a moderní architektura?
Muzea
Muzeum města Brna 11
Špilberk 1 | www.spilberk.cz
Jeho sídlem je hrad Špilberk. Kromě řady expozic, zaměřených na architekturu, výtvarné umění
a historii Brna, interiérů hradu a pověstného žaláře si prohlédnete také slavné kasematy. Moravské zemské muzeum 2
Zelný trh 6 | www.mzm.cz
Druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v České republice uchovává
ve svých sbírkách přes 6 milionů předmětů z oborů přírodních a společenských věd. Pavilon Anthropos
Pisárecká 5 | www.mzm.cz/pavilonanthropos/
Součást Moravského zemského muzea. V Česku ojedinělá instituce dokumentuje vývoj
člověka a dějiny osídlení Evropy. Nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských
dějin doplňuje atraktivní model mamuta v životní velikosti.
m
pak by vá
nemělo
uniknout
Mendelovo muzeum 11
Mendlovo nám. 1 | www.mendelmuseum.muni.cz
Se zakladatelem moderní genetiky G. J. Mendelem se seznámíte přímo v Augustiniánském
opatství na Starém Brně, tedy v místech, kde vědec žil, experimentoval a bádal.
Výstaviště s hlavním pavilonem A 2 , vyhlídkovou věží a dalšími původními stavbami představuje
zajímavou kolekci funkcionalistické architektury, která
více než 80 let slouží původnímu účelu. www.bvv.cz
4
Funkcionalistická kavárna Era 4 leží nedaleko vily Tugendhat. Jednoduché čisté linie doplňuje výrazně barevné schodiště s pozoruhodnými
křivkami (Zemědělská 30). www.eracafe.cz
Funkcionalistická budova Komerční banky 5 postavená podle
projektu B. Fuchse a A. Wiesnera na náměstí Svobody.
Přízemní funkcionalistická stavba s obloukovou fasádou od architekta
O. Pořísky na křižovatce ulic Nádražní a Bašty slouží jako sídlo CK Čedok. 6
Brněnské architektonické stezky
www.bam.brno.cz
Čtrnáct tras, devadesát osm architektů a téměř čtyři stovky staveb z let 1918 až 1945 – to
všechno nabízí Brněnský architektonický manuál.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 | www.technicalmuseum.cz
Řada expozic se věnuje například historii dopravy, letectví či vodních a parních motorů. Lákavým zpestřením jsou dílny drobných řemeslníků a herna s řadou interaktivních modelů.
Galerie a umění
Dům umění města Brna 7
Malinovského nám. 2 | www.dum-umeni.cz
K prezentaci umění slouží dva výstavní domy, funkcionalistický Dům umění s Galerií G99, zaměřenou na aktivity nejmladších tvůrců, a renesanční Dům pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici.
Moravská galerie v Brně 7
Husova 18, Husova 14, Moravské nám. 1a | www.moravska-galerie.cz
Druhé největší muzeum umění v České republice je výjimečné šíří svého záběru. Pracuje
jak s malbou, kresbou, grafikou a plastikou, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým
designem a architekturou.
7
9
13
7
vé
prohlídko
tr asy
městem
9
torického
3
9
2
Turistické trasy s jednotlivými zastávkami
jsou zaznačeny v podrobné mapě.
S nejpřitažlivějšími místy v centru Brna vás seznámíme prostřednictvím dvou prohlídkových okruhů. Trasy nejsou nijak dlouhé ani náročné, nevyžadují turistickou
obuv ani důkladné přípravy. Stačí se jen dívat kolem sebe a naslouchat, protože
pozorným návštěvníkům dokáže město vyprávět svůj příběh samo.
tipy nejen
y
pro rodin
s dětmi
9
10
7
CS
ÚSTÍ N. LABEM
LIBEREC
HRADEC
KRÁLOVÉ
KARLOVY
VARY
PRAHA
PARDUBICE
Brno
h
is
8
5
6
6
7
10
10
1
7
1
4
5
3
6
11
OSTRAVA
PLZEŇ
11
A
Wannieck Gallery 8
Ve Vaňkovce 2 | www.wannieckgallery.cz
Galerie současného umění sídlí v obnoveném industriálním areálu Vaňkovka.
8
13
n tr a
Kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže s kryptou 4
Kapucínské nám. | www.kapucini.cz
V přístupné kryptě pod kapucínským kostelem našli poslední odpočinek členové řádu a další
osobnosti. Kuriozitou je mumie legendárního velitele pandurů barona Trencka.
Reduta na Zelném trhu 2 je jednou z nejstarších divadelních budov
ve střední Evropě. Divadelní scéna vznikla již kolem roku 1600. V roce
1767 zde koncertoval tehdy jedenáctiletý W. A. Mozart; tuto událost
připomíná socha před budovou.
Letohrádek Mitrovských
Veletržní 19 | www.letohradekbrno.cz
Originální zahradní pavilon z 18. století je dějištěm výstav, koncertů, divadelních představení a dalších programů.
ce
Starobrněnský klášter s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie 11
Mendlovo nám. | www.opatbrno.cz
Gotický klášter cisterciaček, od roku 1783 augustiniánské opatství. Jedním z opatů byl
zakladatel genetiky G. J. Mendel, na varhany zde hrál i mladý Leoš Janáček. www.brno.cz
víte, že?
11
Na Moravském náměstí 9 9 objevíte umělecká díla symbolizující
trojici ctností: Spravedlnost (socha před Nejvyšším správním soudem),
Prozíravost (model města z dob švédského obléhání) a Mírnost (fontána).
Kostel sv. Jakuba 8
Jakubské nám. | www.svatyjakubbrno.wz.cz, www.ticbrno.cz
Pozdně gotický chrám s 94 m vysokou věží a zpřístupněnou kostnicí. Hotel Avion 3 od B. Fuchse se 7 m širokou
fasádou patří k nejužším hotelům v Evropě (Česká ul.).
11
+ map
8
5´
OLOMOUC
Malý
průvodce městem
2
JIHLAVA
Muzeum loutek
v divadle Radost 9
Bratislavská 32 | www.divadlo-radost.cz
V expozici je k vidění sbírka nejhezčích loutek, které
účinkovaly v divadelních představeních.
Turistická trasa malý okruh
3 km
cca 1 hod.
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
BRNO
ZLÍN
11
4
3
1 Stará radnice 2 Zelný trh 3 Petrov 4 Kapucínské náměstí
5 Římské náměstí 6 Minoritský klášter 7 Náměstí Svobody 8 Jakubské náměstí 9 Moravské náměstí 10 Nová radnice
Měnínská brána 10
a Muzeum hraček
10
Měnínská 7 | www.meninska-brana.cz
Jediná dochovaná brána středověkého hradebního systému. V interiérech si
prohlédnete muzeum starých hraček.
Zoologická zahrada města Brna
U Zoologické zahrady 46 | www.zoobrno.cz
Moderní zoo, která se několikrát proslavila odchovem ledních a kamčatských
medvědů, se nachází jen 20 minut jízdy od centra.
Turistická trasa VELKÝ okruh
5 km
cca 2 hod.
1 Stará radnice 2 Nová radnice 3 Šilingrovo náměstí 4 Petrov a Denisovy sady
5 Hradební okruh 6 Minoritský klášter 7 Malinovského náměstí 8 Janáčkovo divadlo 9 Moravské náměstí s doplňkovou trasou k vile Tugendhat 9
10 Komenského náměstí 11 Špilberk s doplňkovou trasou na Staré Brno 11
Tipy na výlety
Minizoo v Tyršově sadu 11
V centru města u křižovatky ulic Botanické a Smetanovy
Oblíbené místo odpočinku s dětským hřištěm a rozáriem v centru města.
Velkou atrakcí pro malé i velké je miniaturní zoo s andulkami, holuby, králíky
a vietnamskými prasátky.
Park Lužánky 12
V centru města u křižovatky ulic Lidické a Pionýrské
V parku kromě odpočinkových ploch najdete dětské a dopravní hřiště, plochu
pro pétanque, tenisové dvorce, psí louku i venkovní posilovnu.
Brněnská přehrada
www.brnenskaprehrada.cz
Lodní doprava: www.dpmb.cz
Oblíbená rekreační oblast s pravidelnou lodní
dopravou. Břehy lemují pláže s řadou dětských
hřišť a sportovišť, najdete tu půjčovny lodiček
a šlapadel i celou řadu útulných hospůdek.
Hvězdárna a planetárium Brno 13
Kraví hora 2 | www.hvezdarna.cz
Na návštěvníky čekají pozorování večerní oblohy a Slunce, multivizuální
pořady pod umělou oblohou planetária, interaktivní představení, experimentální show, přednášky, semináře i kulturní akce.
Hrad Veveří
www.veveri.cz
Někdejší královský lovecký hrad nad Brněnskou přehradou nabízí prohlídku historických
interiérů i krátkodobých výstav. Každý rok od dubna do října se tu koná řada koncertů,
dobových jarmarků a slavností. Cestu na hrad je možné si zpříjemnit plavbou „parníkem“.
Automotodrom Brno – Masarykův okruh
www.automotodrombrno.cz
Moderní závodní okruh, kde se každý rok v srpnu koná mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky. Mimo pořádané akce je areál nepřístupný.
13
8
10
4
Turistické informační centrum města Brna
Radnická 8 | 658 78 Brno | tel.: +420 542 427 150 | [email protected] | www.ticbrno.cz
Otevírací doba:
Letní sezona (duben–září): po–pá 8.00–18.00 | so, ne, svátky 9.00–18.00
Zimní sezona (říjen–březen): po–pá 8.00–18.00 | so 9.00–17.00 | ne, svátky 9.00–15.00
Poskytované služby: průvodcovské služby, pronájmy, ubytování, předprodej vstupenek
Turistické informační centrum – Jižní Morava
Radnická 2 | 602 00 Brno | tel.: +420 542 427 170 | [email protected] | www.jizni-morava.cz
Informace o dopravě
Dopravu po Brně zajišťuje síť linek městské hromadné dopravy, jejíž součástí je i lodní
doprava na Brněnské přehradě. www.dpmb.cz, www.idsjmk.cz
Informace o vlakové a autobusové dopravě získáte na stránkách
www.cd.cz, www.jizdnirady.cz
Návštěvníkům je k dispozici mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech.
www.airport-brno.cz
Vydal: Statutární město Brno | Kancelář primátora města Brna
Husova 12 | 601 67 Brno | [email protected] | www.brno.cz | 2013
Zpracoval: Agentura Bravissimo, www.bravissimo.cz
Texty: Eva Obůrková | Foto: Jiří Berger, Miloslav Bouška, Zdeněk Kolařík, Vít Mádr, Marie Schmerková, Pavel Svoboda,
Jiří Šebela, Štěpán Vrzala, David Židlický, DPMB, Hvězdárna a planetárium Brno, Mendelovo muzeum, Muzeum města Brna,
Veletrhy Brno
V případě, že jste našli
neaktuální údaj nebo zde nějaké zásadní
informace chybí, dejte nám, prosím, vědět
na e-mail: [email protected]
www.brno.cz

Podobné dokumenty