PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA Letní pobytový kurz pro děti s

Komentáře

Transkript

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA Letní pobytový kurz pro děti s
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA Letní pobytový kurz pro děti s polárními psy HUSKY.
Jana Henychová, Horní Maxov 105E, Lučany nad Nisou, 468 71, tel.: 724045565, [email protected], www.huskies.cz
I. běh (1.7.- 7.7.2016) ,
II. běh (10.7.-16.7.2016
III.běh ( 20.7.-26.7.2016)
Horní Maxov 105E
VI. běh 31.7.-6.8.2016),
V. běh (10.8.-16.8.2016)
VI. běh ( 20.8.-27.8.2016)
OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Věk:
Adresa včetně PSČ a názvu
dodávací pošty:
Mobil; e-mail
na dítě:
Škola / třída:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Titul:
Vztah k dítěti:
Jak jsme se o táboře
dozvěděli:
Jméno:
Příjmení:
Mobil,
telefon, email:
Rodné číslo:
INFORMACE pro mne…
Stručná charakteristika dítěte. Kázeňské problémy. Zájmy, záliby, koníčky, sport:
Je dítě přístupné domluvě, jaký druh jednání na ně platí?
Používá brýle / rovnátka / kontaktní čočky?
Kolikrát již bylo na táboře (zimním / letním); jaké má zkušenosti s kolektivem?
Zdravotní problémy dítěte, na které je třeba dávat pozor?
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozu tábora. Jsem si vědom(a), že v případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora
vyloučen, v takovém případě zajistím vlastním nákladem odvoz dítěte do 24 hodin. Beru rovněž na vědomí, že provozovatel tábora v takovém případě nevrací alikvotní část účastnického
poplatku.
Jsem si vědom(a), že provozovatel tábora nemůže ručit za ztráty či zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.).
Dávám tímto souhlas s tím, aby HUSKIES.CZ jako správce zpracovalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje
používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlasím také s umístěním fotek mého dítěte na www.huskies.cz. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a), že jej
mohu kdykoli odvolat.
V
dne
podpis rodičů / zákonného zástupce dítěte

Podobné dokumenty

Allianz Automapa: Liberecký kraj

Allianz Automapa: Liberecký kraj Allianz Automapa: Liberecký kraj 5 nejzávažnějších lokalit

Více

Žádost o sjednání

Žádost o sjednání 19. Bylo Vám zjištěno onemocnění týkající se krve nebo poruchy imunity, jaké? [Has any blood disorder or immunity disorder been detected in you? Which one?] 20. Bylo Vám zjištěno nádorové onemocněn...

Více

Základní nastavení – dle grafického manuálu máme předepsané k

Základní nastavení – dle grafického manuálu máme předepsané k Všichni účastníci jsou pojištěni pro případ úrazu. Provoz akce není uzpůsoben pro zajištění úschovy cenností a vyšší finanční hotovosti. Z tohoto důvodu je doporučeno tyto předměty do vybavení dítě...

Více

Kotel na dřevo Forest

Kotel na dřevo Forest a spolehlivě sloužil, seznamte se prosím dobře s návodem na obsluhu a dodržujte důležité pokyny a upozornění.

Více

(ZOV) konaného dne 2. října 2013 v HS Všemyslice od

(ZOV) konaného dne 2. října 2013 v HS Všemyslice od s. p.. Jedná se o schránku velikosti max. 50x50 cm. Návrh usnesení č. 421/2013/XXXII ZOV bere na vědomí výše uvedenou dohodu o dočasném užívání pozemku p. č. 175/54 k osazení dodávací schránky Česk...

Více