pomoc potřebným dětem v sierra leone

Komentáře

Transkript

pomoc potřebným dětem v sierra leone
„POMOC POTŘEBNÝM DĚTEM V SIERRA LEONE“
Pomoc dětem z partnerské bratrské školy v Yiehun.
Rok 2015/2016 je obdobím, kdy se s růžodolskými dětmi zaměříme na sociální
projekt „Pomoc potřebným dětem v Sierra Leone“. Tyto děti žijí v zemi, která je
zmítaná bídou a smrtelnou nemocí ebola. Ve škole a v Narnii budeme získávat
finance z prodeje výrobků, ze vstupného a ze sbírek (Adventní a Koláčová slavnost),
také za sběr hliníku a z darů nás všech. Budeme je posílat spolu s dopisy do bratrské
školy Moravian secondary school v Yiehun. Naši přátele Safie a Mohamed přímo na
místě vykonávají pomoc a službu těmto rodinám a dětem. Konkrétně chceme přispívat
na školní obědy, které v chudé škole zatím nejsou schopni zcela zajistit.
Nejde nám o to, aby děti vydaly veškerý obsah svých kasiček či Vašich peněženek.
Jde nám o naplnění těchto
sociálních cílů:
- uvědomit si, že se mnoho
dětí na světě nemá tak
dobře jako já
- učit se pomoci druhým
přispěním ze svého
Více o škole a možnosti podpory na: www.sierraleoneinmission.org