kalibrační list - Kalibrační laboratoř Zindler

Komentáře

Transkript

kalibrační list - Kalibrační laboratoř Zindler
Kalibrační laboratoř Zindler
Budova PLP, Tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín-Louky
Tel. 577597222, 604873023, www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC
Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST
číslo: 2102-13
Datum vystavení: 24.5.2013
List 1 z 3
…………………………….
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Zákazník:
Měřidlo:
Sada koncových měrek (0,5 ÷ 100) mm, 87 ks.
Třída přesnosti:
1
Výrobce:
Mitutoyo
Identifikační číslo:
výrobní č. 1301487
Norma:
ČSN EN ISO 3650
Použité etalony:
Sada koncových měrek (0,5÷100) mm, 122 ks, ev. č. HE 011, sekundární etalon 3. řádu.
Kalibrační list 4031-KL-D0365-11.
Zařízení MKM-3 Mesing na kalibraci koncových měrek komparační metodou s délkoměrem
TB2.310 Imeco, v.č. 08.050. Kalibrační list č. 6033-KL-S0100-13.
Metoda měření:
Podle interního kalibračního postupu 15_v4.
Podmínky měření: Teplota vzduchu: (20,0 ± 1) °C
Nejistota měření: Viz tabulka naměřených hodnot.
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu
rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
Kalibrační list (KL) nesmí být bez písemného svolení kalibrační laboratoře rozmnožován jinak než
v celkovém počtu stran. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.
Výsledky měření platí jen pro měřidlo uvedené v KL.
KALIBRAČNÍ LIST č. 2102-13
List 2 z 3
Výsledky měření:
Jmenovitá
délka
ln
Úchylka středové
délky
lc
Max kladná
odchylka
Fo
Min záporná
odchylka
Fu
Max úchylka
rozpětí délky
V
Odpovídá dle ČSN
EN ISO 3650
třídě přesnosti
Rozšířená nejistota
měření
U
mm
0,5000
1,0000
1,0010
1,0020
1,0030
1,0040
1,0050
1,0060
1,0070
1,0080
1,0090
1,0100
1,0200
1,0300
1,0400
1,0500
1,0600
1,0700
1,0800
1,0900
1,1000
1,1100
1,1200
1,1300
1,1400
1,1500
1,1600
1,1700
1,1800
1,1900
1,2000
1,2100
1,2200
1,2300
1,2400
1,2500
1,2600
1,2700
1,2800
1,2900
1,3000
1,3100
1,3200
1,3300
1,3400
1,3500
1,3600
1,3700
1,3800
1,3900
1,4000
1,4100
1,4200
1,4300
1,4400
1,4500
1,4600
1,4700
1,4800
1,4900
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
4,0000
4,5000
5,0000
5,5000
6,0000
6,5000
7,0000
7,5000
µm
+0,05
+0,00
+0,04
+0,11
+0,07
+0,05
+0,10
+0,02
+0,02
+0,05
+0,09
+0,02
+0,03
+0,01
+0,06
+0,02
+0,09
+0,03
+0,10
+0,06
-0,01
+0,02
+0,01
+0,01
+0,08
+0,06
+0,04
+0,07
+0,10
+0,07
+0,01
+0,04
+0,05
+0,07
+0,06
+0,01
+0,04
+0,05
+0,01
+0,02
+0,01
+0,01
+0,05
-0,05
+0,03
+0,03
+0,05
+0,06
+0,04
+0,02
+0,04
+0,00
+0,06
+0,04
+0,06
-0,02
+0,04
+0,06
+0,07
+0,03
+0,05
+0,04
+0,01
-0,01
+0,04
+0,05
+0,05
+0,04
+0,06
+0,02
+0,03
+0,01
+0,09
µm
0,04
0,02
0,05
0,02
0,00
0,03
0,02
0,00
0,03
0,00
0,03
0,06
0,04
0,01
0,04
0,00
0,03
0,01
0,01
0,05
0,04
0,02
0,02
0,00
0,01
0,02
0,07
0,02
0,06
0,00
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,01
0,02
0,07
0,02
0,03
0,05
0,04
0,02
0,04
0,03
0,03
0,05
0,05
0,03
0,05
0,03
0,03
0,04
0,05
0,04
0,03
0,06
0,05
0,07
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
0,06
0,00
0,00
0,06
0,02
0,02
0,00
µm
0,00
0,01
0,02
0,02
0,05
0,00
0,01
0,01
0,00
0,03
0,00
0,01
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,04
0,00
0,03
0,00
0,00
0,03
0,07
0,01
0,00
0,01
0,00
0,04
0,00
0,01
0,02
0,04
0,04
0,00
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,04
0,00
0,03
0,01
0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,07
µm
0,04
0,03
0,07
0,04
0,05
0,03
0,03
0,01
0,03
0,03
0,03
0,07
0,07
0,03
0,05
0,02
0,04
0,03
0,05
0,05
0,07
0,02
0,02
0,03
0,08
0,03
0,07
0,03
0,06
0,04
0,02
0,03
0,05
0,07
0,07
0,03
0,05
0,03
0,03
0,10
0,03
0,05
0,06
0,04
0,02
0,06
0,03
0,03
0,05
0,05
0,03
0,06
0,04
0,03
0,04
0,06
0,04
0,03
0,06
0,05
0,07
0,05
0,06
0,04
0,06
0,04
0,06
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,07
K
K
0
K
K
K
K
K
K
K
K
0
0
K
K
K
K
K
K
K
0
K
K
K
0
K
0
K
1
K
K
K
K
0
0
K
K
K
K
0
K
K
0
K
K
0
K
K
K
K
K
0
K
K
K
0
K
K
1
K
0
K
0
K
0
K
0
K
K
0
K
K
0
µm
0,1060
0,1066
0,1066
0,1066
0,1759
0,1066
0,1275
0,1275
0,1760
0,1275
0,1066
0,1066
0,1275
0,1760
0,1275
0,1066
0,1066
0,1067
0,1760
0,1067
0,1760
0,1276
0,1067
0,1067
0,1760
0,1277
0,1761
0,1761
0,1761
0,1068
0,1277
0,1068
0,1761
0,1277
0,2356
0,1069
0,2356
0,1278
0,1278
0,1278
0,1278
0,1762
0,1762
0,1278
0,1070
0,1070
0,1070
0,1762
0,1762
0,1762
0,1279
0,1071
0,1071
0,1071
0,1280
0,1071
0,1280
0,1280
0,1280
0,1280
0,1280
0,1286
0,1772
0,1298
0,1781
0,1312
0,1320
0,1328
0,1139
0,1149
0,1355
0,1825
0,1833
KALIBRAČNÍ LIST č. 2102-13
8,0000
8,5000
9,0000
9,5000
10,0000
20,0000
30,0000
40,0000
50,0000
60,0000
70,0000
80,0000
90,0000
100,0000
-0,04
-0,03
+0,05
+0,07
-0,03
+0,07
-0,02
-0,05
+0,12
-0,02
+0,18
-0,01
+0,10
+0,00
0,06
0,05
0,03
0,00
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Měření provedl (a): Ing. Václav Valtr
List 3 z 3
0,01
0,02
0,01
0,04
0,03
0,03
0,04
0,01
0,05
0,07
0,08
0,04
0,11
0,11
0,07
0,07
0,04
0,04
0,08
0,04
0,05
0,02
0,06
0,07
0,08
0,04
0,11
0,11
0
0
K
K
0
K
K
K
K
0
0
K
0
0
Dne: 24.5.2013
0,1385
0,1207
0,1220
0,1418
0,1430
0,1723
0,2093
0,2404
0,3181
0,3392
0,3789
0,4322
0,4743
0,5224
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 3017-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Identifikační číslo:
Měřicí rozsah:
Přesnost:
Posuvné měřítko (DIN 862, forma A)
177
Výrobce: Mitutoyo
Hodnota dílku:
150 mm
0,01 mm
DIN 862
Druh indikace: Digitální
ČSN EN ISO 13385-1
Použité etalony:
Konc. měrky 30; 41,3; 131,4; 243,5; 281,2; 481,1; 2x20 mm, kroužek 25 mm, ev.č. PE 027,
kal. list č. 5004-11 s návazností na HE 011 (4031-KL-D0365-11), HE 015 (633-KL-P515-08)
Návaznost:
Metoda měření:
Měření má metrologickou návaznost na etalony Českého metrologického institutu.
Interní kalibrační postup č. 10_v4.0 Posuvná měřidla.
Podmínky měření:
(20 ± 2)°C
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:
Jmenovitá
hodnota
Naměřená
hodnota
Naměřená
odchylka
Rozšířená
nejistota
měření U
Max. dovolená
odchylka
(tolerance)
Mimo
toleranci
Naměřená
odchylka před
justováním
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
0,0
,
30,0
41,3
131,4
0,00
,
30,00
41,30
131,40
0,00
,
0,00
0,00
0,00
0,02
,
0,02
0,02
0,02
0,02
,
0,02
0,02
0,03
-
vnitřní měření
25
25,01
0,01
0,02
0,04
-
hloubkoměr
20
20,01
0,01
0,02
0,04
-
hlavní měřící ramena -
Naměřené odchylky v mm
vnější měření
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
tolerance
0,0
30,0
41,3
131,4
tolerance
Jmenovité hodnoty v mm →
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
Vyhodnocení kalibrace: Vyhovuje - výsledek měření je v rámci meze specifikací.
Kalibraci provedl:
Ing. Václav Valtr
Datum kalibrace:
30.8.2013
Datum vystavení KL:
30.8.2013
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém
počtu stran bezezměn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze pracovištěm kalibrační laboratoře, které dokument vystavilo.
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 3002-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Identifikační číslo:
Měřicí rozsah:
Přesnost:
Třmenový mikrometr (DIN 863-1)
16
Výrobce: SOMET
25 ÷ 50 mm
Hodnota dílku: 0,01 mm
ČSN EN ISO 3611 (DIN 863-1) Stupnice: Na bubínku a pouzdře
Použité etalony:
Sada koncových měrek (10 ks) 2,5 až 25 mm Mitutoyo 516-108-10, v.č. 0101380, ev.č. PE 022,
kalibrační list č. 6061-13 s metrologickou návazností na HE 023 (4031-KL-D0526-13).
Sada koncových měrek 0,5 až 100 mm (103 ks) Somet, v.č. 00180, ev.č. PE 021,
kalibrační list č. 394-13 s metrologickou návazností na HE 011 (4031-KL-D0365-11).
Návaznost:
Měření má metrologickou návaznost na etalony Českého metrologického institutu.
Metoda měření:
Podmínky měření:
Interní kalibrační postup č. 11_v4.0 Mikrometrická měřidla.
(20 ± 2)°C
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:
Naměřená
hodnota
Naměřená
odchylka
(mm)
25,0
30,1
35,3
40,0
45,2
50,0
(mm)
25,000
30,100
35,300
40,000
45,201
50,000
( )
(µm)
Naměřená odchylka v µm
Jmenovitá
hodnota
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
0
0
0
1
0
Rozšířená
nejistota
měření U
Max. dovolená
odchylka
(tolerance)
Mimo
toleranci
( )
(µm)
( )
(µm)
1,9
2,0
2,0
2,1
2,2
2,3
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
-
( )
(µm)
Chyba
mikrometr.
šroubu fmax
( )
(µm)
Naměřená
odchylka před
justováním
(mm)
1,0
tolerance
25,0
30,1
35,3
40,0
45,2
50,0
tolerance
Jmenovitá hodnota v mm
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
Vyhodnocení kalibrace: Vyhovuje - výsledek měření je v rámci meze specifikací.
Kalibraci provedl:
Ing. Václav Valtr
Datum kalibrace:
28.8.2013
Datum vystavení KL:
29.8.2013
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém
počtu stran bezezměn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze pracovištěm kalibrační laboratoře, které dokument vystavilo.
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 10900-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Závitový kalibr - kroužek pro ISO Metrický závit
Identifikační číslo:
Výrobce: neuveden
220
Jmenovitý rozměr: M27x2-6g
Norma:
ČSN ISO 1502
Jmenovité hodnoty a tolerance:
Rozteč
závitu P
Úhel
závitu
(Pitch)
(Angle)
2 mm
60°
Typ
kalibru
Dobrý (GO)
Střední průměr D2
(Effective diameter)
Mez
opotřebení W
min. (mm)
max. (mm)
max. (mm)
25,6460
25,6640
25,6760
Použité etalony:
Digitální délkoměr ZEISS ULM 450, 0÷600/0,0001 mm, ev.č. HE 019,
kalibrační list č. 6033-KL-F0186-13.
Sada koncových měrek 0,5 až 100 mm (103 ks) Somet, v.č. 00180, ev.č. PE 021,
kalibrační list č. 394-13 s metrologickou návazností na HE 011 (4031-KL-D0365-11).
Sada koncových měrek 1,001 až 1,009 mm Somet, v.č. 11J-0420, ev.č. PE 025,
kalibrační list č. 5000-11 s metrologickou návazností na HE 011 (4031-KL-D0365-11).
Návaznost:
Metoda měření:
Měření má metrologickou návaznost na etalony Českého metrologického institutu.
Interní kalibrační postup č. 26_v3.0 Mezní závitové kalibry.
Podmínky měření:
(20 ± 2)°C
Tabulka naměřených hodnot:
Jmenovitý rozměr
Typ
Měřící
Střední
Mimo
Rozš. nejistota
(thread designation)
kalibru
pozice
průměr D2
toleranci
měření U
(µm)
(µm)
A1
B1
A2
(mm)
25,6509
25,6512
25,6527
-
2,6
2,6
2,6
B2
25,6529
-
2,6
M27x2-6g
Dobrý (GO)
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
B
GO - dobrý závitový kroužek (GO side)
označení
NO GO - zmetkový závitový kroužek (NO GO side)
D2 - Střední průměr (Effective diameter)
W - Střední průměr - mez opotřebení (Wear limit)
A
1
2
U - Rozšířená nejistota měření (Measuring uncertainty)
Výsledek kalibrace: Vyhovuje - výsledek měření je v rámci meze specifikací
Kalibraci provedl:
Zdeněk Klímek
Datum kalibrace:
2.9.2013
Datum vystavení KL:
2.9.2013
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém
počtu stran bezezměn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze pracovištěm kalibrační laboratoře, které dokument vystavilo.
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 3033-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Válečkový (hladký) kalibr oboustranný
Identifikační číslo: 71
Jmenovitý rozměr:
20 H7
Norma:
ČSN EN 20286-1, ČSN 25 3102
Jmenovité hodnoty a tolerance:
Dolní
Horní
odchylka EI odchylka ES
(µm)
Typ
kalibru
(µm)
0
21
Výrobce: Zbrojovka
Horní mez
odchylky
Dolní mez
odchylky
Mez
opotřebení W
max. (µm)
min. (µm)
min. (µm)
5
23
1
19
-3
–
Dobrá strana (GO side):
Zmetková strana (NO GO side):
Použité etalony:
Digitální komparační délkoměr 0-100 mm MVK Mesing EDK 93kal, ev.č. PE 040,
kalibrační list č. 5002-11 s metrologickou návazností na HE 011 (4031-KL-D0365-11).
Sada koncových měrek 0,5 až 100 mm (122 ks) Somet, ev.č. PE 020,
kalibrační list č. 6060-13 s metrologickou návazností na HE 011 (4031-KL-D0365-11).
Podmínky měření:
(20 ± 2)°C
Návaznost:
Metoda měření:
Měření má metrologickou návaznost na etalony Českého metrologického institutu.
Interní kalibrační postup č. 19_v4.0 Válečkové a ploché kalibry, drážkové kalibry, kuličky.
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:
Jmenovitý rozměr
(Nominal size)
Typ
kalibru
Dobrá strana (GO side):
20H7
Zmetková strana (NO GO side):
Měřící
pozice
Naměřený
průměr
Ø
Odchylka
od jmenovitého
průměru
Mimo
toleranci
Rozšířená
nejistota
měření U
(µm)
(µm)
(µm)
A1
B1
A2
B2
A1
B1
A2
B2
(mm)
19,9954
19,9958
19,9972
19,9972
20,0200
20,0200
20,0211
20,0212
-4,6
-4,2
-2,8
-2,8
20,0
20,0
21,1
21,2
-1,6
-1,2
-
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
B
1
2
2
1
A
Výsledek kalibrace: Nevyhovuje - výsledek měření je mimo meze dané specifikací.
Měření provedl:
Ing. Václav Valtr
Datum kalibrace:
2.9.2013
Datum vystavení KL:
2.9.2013
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 10867-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Identifikační číslo:
Měřicí rozsah:
Třída přesnosti:
Digitální teploměr GTH 175/Pt-E
10867-13
Výrobce: Greisinger
-199,9 ÷ 199,9 °C
Hodnota dílku: 0,1 °C
0,5 (dle ČSN EN 13486)
Použité etalony:
Digitální teploměr Hewlett Packard 2804A (-80 ÷ 250)°C, v. č. 2908A02013, ev.č. HE 073,
kalibrační list č. 6036-KL-E0161-13.
Zkoušený rozsah:0 ÷ 100 °C
Etalonážní zařízení: Termostat - kapalinová lázeň TAMSON TMV 70.
Chladicí zařízení ENGEL MT-35-D.
Návaznost:
Měření má metrologickou návaznost na etalony Českého metrologického institutu.
Metoda měření:
Interní kalibrační postup č. 31_v3.0 Elektronické teploměry.
Podmínky měření:
(23 ± 5)°C
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:
Jmenovitá
hodnota
(A)
Naměřená
hodnota
(B)
Naměřená
odchylka
A-B
Rozšířená
nejistota
měření U (k=2)
Max.
dovolená
chyba ±
Mimo
toleranci
(°C)
0
50
100
(°C)
0,2
49,9
99,7
(°C)
0,2
-0,1
-0,3
(°C)
0,15
0,18
0,20
(°C)
0,5
0,5
0,5
(°C)
-
Naměřená odchylka ve °C
1
0
0
0
0
0
50
100
0
-1
Jmenovitá hodnota ve °C
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
Vyhodnocení kalibrace: Vyhovuje - výsledek měření je v rámci meze specifikací.
Kalibraci provedl:
Zdeněk Klímek
Datum kalibrace:
28.8.2013
Datum vystavení KL:
28.8.2013
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém
počtu stran bezezměn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze pracovištěm kalibrační laboratoře, které dokument vystavilo.
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 10773-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Identifikační číslo:
Měřicí rozsah:
Výstupní signál:
Přesnost dle:
Třída přesnosti:
Termoelektrický článek typ K
PM 10464
0
až
1200
4
až
20
ČSN IEC 584-2
0,6 %
Použité etalony:
Digitální teploměr Hewlett Packard 2804A (-80 ÷ 250)°C, v. č. 2908A02013, ev.č. HE 073,
kalibrační list č. 6036-KL-E0161-13.
Termoelektrický snímač teploty S (PtRh10-Pt), identif. ozn. TČ-S-1, ev.č. HE 074,
kalibrační list č. 6036-KL-T0008-13.
Multifunkční kalibrátor FLUKE 724, v.č. 8870231, ev.č. HE 050,
kalibrační list č. C0858:1317901042
°C
mA
Etalonážní zařízení: Kalibrační pec Heraeus TPKe do 1100°C.
Návaznost:
Metoda měření:
Měření má metrologickou návaznost na etalony Českého metrologického institutu.
Interní kalibrační postup č. 35_v3.0 Termoelektrické články.
Podmínky měření:
(23 ± 5)°C
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:
Jmenovitá
hodnota
teploty
Jmenovitá
hodnota
výst. signálu
°C
700
800
900
mA
13,334
14,667
16
Naměřená
hodnota
°C
701,6
800,2
899,2
mA
13,355
14,670
15,989
Naměřená
odchylka
°C
1,6
0,2
-0,8
mA
0,021
0,003
-0,011
Rozšířená
nejistota
měření U
Maximální
dovolená
odchylka ±
Mimo
toleranci
°C
1,6
1,8
2,0
°C
7,20
7,20
7,20
°C
-
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
Vyhodnocení kalibrace: Vyhovuje - výsledek měření je v rámci meze specifikací.
Kalibraci provedl:
Zdeněk Klímek
Datum kalibrace:
15.8.2013
Datum vystavení KL:
15.8.2013
Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém
počtu stran bezezměn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze pracovištěm KMS, které dokument vystavilo.
KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ZINDLER
Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky. Tel. +420 577 597 222, e-mail: [email protected], www.klz.cz.
Kalibrační laboratoř je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 certifikačním orgánem ITC Zlín č. 3002.
KALIBRAČNÍ LIST č. 10748-13
Zákazník:
Druh měřidla:
Identifikační číslo:
Měřicí rozsah:
Třída přesnosti:
Dle normy:
Deformační manometr
086159
(0÷1) bar
Hodnota dílku: 0,02 bar
1,6
ČSN EN 837-1
Použité etalony:
Digitální tlakoměr XP2i (-100 až 700 kPa), Crystal Engineering, v.č. 652180, ev.č. HE 080,
kalibrační list č. 0972/13.
Návaznost:
Zdroj tlaku:
Použité medium:
Metoda měření:
Měření má metrologickou návaznost na státní etalony.
Porovnávací tlaková pumpa PGM Beamex.
vzduch
Interní kalibrační postup č. 01_v4.0 Deformační tlakoměry.
Podmínky měření: (20 ± 5)°C
Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:
Jmenovitá
Naměřená hodnota
Naměřená odchylka
Hystereze
hodnota
Rozšířená
Vyhodnocení kalibrace
nejistota
tlaku
zatěžování
odlehčování
zatěžování
odlehčování
bar
bar
bar
%
%
%
měření U
%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
0,199
0,397
0,598
0,797
1,002
0
0,209
0,41
0,611
0,809
1,002
0,00
-0,10
-0,30
-0,20
-0,30
0,20
0,00
0,90
1,00
1,10
0,90
0,20
0,00
1,00
1,30
1,30
1,20
0,00
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
zatěžování
odlehčování
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
Před
nastavením:
Po nastavení:
(ponecháno)
Naměřená odchylka
v%
2,0
1,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
-1,0
-2,0
Jmenovitá hodnota tlaku
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.
Vyhodnocení kalibrace: Deformační manometr vyhovuje uvedené třídě přesnosti.
Měření provedl:
Zdeněk Klímek
Podpis:
Datum kalibrace:
3.8.2013
Datum vystavení KL:
3.8.2013
Podpis:
Zkontroloval: Daniel Zindler
vedoucí kalibrační laboratoře
Výsledky měření platí pouze pro měřidlo uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument může být rozšiřován pouze v celkovém
počtu stran bezezměn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze pracovištěm kalibrační laboratoře, které dokument vystavilo.

Podobné dokumenty

měřicí technika

měřicí technika manuálním testovacím stojanům

Více

PneumaticPress SCHMIDT

PneumaticPress SCHMIDT Vyžádejte si prosím podrobné rozmìrové výkresy. CAD data naleznete ke stažení na stránkách www.schmidttechnology.de.

Více

Vypocty

Vypocty Stealth technologie ve spojení s nanotechnoligií Tento prototyp XF 21d je čtyřmotorový stíhací strategický bombardér třídy Stealth. Jedná se o kci. s deltakřídlem opatřeným na koncích směrovými kři...

Více

ManualPress SCHMIDT® Od 1,6 kN do 22 kN

ManualPress SCHMIDT® Od 1,6 kN do 22 kN Vyžádejte si prosím podrobné rozmìrové výkresy. CAD data naleznete ke stažení na stránkách www.schmidttechnology.de.

Více

348986CS , Reactor 2

348986CS , Reactor 2 stejnou teplotu. Když je třeba ohřívat materiál, ventil C se uzavře a otevřou se ventily A a B. To umožňuje, aby chladicí kapalina v sekundárním okruhu procházela tepelnými výměníky 2 a 3, čímž se ...

Více