Enterprise Manufacturing Suite - T

Komentáře

Transkript

Enterprise Manufacturing Suite - T
Enterprise Manufacturing Suite
IT řešení pro efektivní výrobu
Enterprise Manufacturing Suite, dále jen eMS, je ucelená rodina moderních softwarových aplikací a technologií, určených pro
podporu operativního řízení diskrétních výrob. eMS aplikace spolu s profesionálními konzultačními a implementačními službami
společnosti T-Systems jsou zaměřeny na dosažení a udržení požadované efektivity výrobních procesů. Tvoří tak výborný základ
procesů trvalého zlepšování výroby a budování firemních klonů Toyota Production System.
Návrh a implementace
aplikací
Návrh a implementace aplikací na eMS
platformě se zaměřuje typicky na tyto
oblasti:
ƒƒ Garance spolehlivosti dodávek
ƒƒ Optimalizace sortimentu expedičních
skladů
ƒƒ Schopnost zodpovědně a rychle přislíbit zboží
ƒƒ Dosažení požadované flexibility výroby
ƒƒ Zpětná dokladovatelnost výrobního
procesu
ƒƒ Optimalizace objemu rozpracované
výroby
ƒƒ Snížení výrobních a logistických nákladů
ƒƒ Optimalizace vytížení kapacit
ƒƒ Schopnost rychlé a správné reakce
výroby na změny
ƒƒ Transparentnost výroby pro management
ƒƒ Eliminace administrativních činností
bez přidané hodnoty
Moduly eMS
Modulární přístup umožňuje zákazníkům
postupnou implementaci řešení podle
aktuálních priorit a možností. Zákazník
může využít buď vysoce přizpůsobitelných
standardních modulů, nebo lze vytvořit
moduly zakázkové, řešící specifické problémy a potřeby.
IT architektura
eMS přináší do výrobních aplikací plně
třívrstvou architekturu. Plně využívá
technologií Oracle a Java, je tedy na všech
vrstvách nezávislá na systémové platformě.
Aplikační vrstva je tvořena kostrou a „zásuvnými“ aplikačními moduly – buď standardními, nebo vytvořenými na zakázku.
Systém podporuje více jazyků simultánně,
samozřejmostí je propracovaný systém
přístupových práv.
Zvolená koncepce přináší zejména snadnou rozšiřitelnost a škálovatelnost řešení.
procesů a dosažení významných úspor.
Nejvýraznějších přínosů je dosaženo,
pokud vlastní implementaci software předchází zpracování podrobné studie. Jejím
obsahem je především analýza a redesign
business procesů oblasti výroby a logistiky a dále hodnotových, materiálových
a datových toků.
Optimalizaci procesů a implementaci eMS
aplikací se věnuje ve společnosti T-Systems tým zkušených konzultantů s mnohaletou praxí v oblasti systémů řízení výroby
a logistiky.
Samozřejmostí je profesionální projektový
management, garantující dosažení stanovených cílů v rámci stanoveného času,
kvality a rozpočtu.
Servis a podpora
T-Systems nabízí svým zákazníkům
profesionálně organizovaný servis 7x24,
garantující dlouhodobou vysokou dostupnost dodaných systémů.
Konzultační a implementační služby
Operativní řízení výroby je oblastí se značným potenciálem pro zvýšení efektivity
Jádro systému
Základ každého řešení. Zároveň obsahuje i aplikační modul administrace.
I/O moduly
Rozhraní na ERP systémy, systémy TPV a řídící systémy výrobní technologie (PLC).
Správa kmenových dat
Nástroje pro údržbu číselníků a pokročilé nástroje na údržbu a prohlížení dat TPV (kusovníky, postupy).
Sběr dat
z výrobní technologie
Modul, zajišťující sběr a prohlížení zejména technologických dat z výroby a eventuálně jejich archivaci.
Sledování
materiálového toku
Klíčový modul pro zajištění transparentnosti výrobních procesů. Zajišťuje výrobní příkazy a sledování jejich
plnění, veškerou evidenci rozpracované výroby, evidenci kooperací apod. Většinou úzce spolupracuje
s firemním ERP systémem.
Operativní plánování
APS (Advanced Planning System), krátkodobé a střednědobé plánování s možností optimalizací výroby dle
různých kritérií.
Vizualizace KPI
Součást vizuálního managementu ve výrobě. Modul zajišťuje výpočet výkonnostních ukazatelů (KPI) z dostupných dat a jejich zobrazení vhodnou formou na vizualizačních tabulích ve výrobní hale.
Podpora řízení kvality
Modul umožňuje prohlížení technologických dat z výroby a vytváření reportů (top závady za období, Pareto
analýzy, porovnání výsledků týmů, …)
Odvolávky materiálu
Elektronická náhrada kanbanových karet, umožňující snížení množství vstupujícího materiálu ve výrobě.
Partnerský portál
Nadstavba eMS systému, umožňující provázanost s partnery v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce.
T-Systems Czech Republic a.s.
Ing. Michal Kolář
Sirotkova 1242
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
Tel.:
+420 739 242 064
Fax:
+420 236 099 665
E-mail: [email protected]
Internet: www.t-systems.cz
rev. 01/2009 CZ
Moduly vhodné pro typickou výrobu

Podobné dokumenty

Co budete mít u nás na starosti? Předpoklady ideálního uchazeče

Co budete mít u nás na starosti? Předpoklady ideálního uchazeče IT SPECIALISTA / ADMINISTRÁTOR Co budete mít u nás na starosti? • správa a koordinace veškerých IT procesů v rámci společnosti, • správa a údržba sítě, serverů, koncových stanic, tiskáren, a telefo...

Více

kompletní studii ve formátu

kompletní studii ve formátu Architektura systému TIS pro Zentivu se skládá z komunikačního standardu OPC, systému typu SCADA/HMI Aspic MP, výkonné databáze reálného času PI firmy OSIsoft a MS Excel pro prezentaci dat. Systém ...

Více

Prez PI1 - PRODUKTIVITA.CZ

Prez PI1 - PRODUKTIVITA.CZ Metody analýzy a syntézy procesů bez příznaků plýtvání.

Více

DENSO MANUFACTURING CZECH sro

DENSO MANUFACTURING CZECH sro DMCZ používá celopodnikový systém CIGMA, vyvinutý mateřskou společností Denso Corporation v Japonsku. Tento systém spolehlivě slouží firmě v oblasti EDI komunikace, plánování, nákupu, avšak detaily...

Více

Info k tisku reprodukcí

Info k tisku reprodukcí i „horší“ vzhled než reprodukce – data pro faksimile mohou být tištěna i jako reprodukce na nearchivní materiál – velikost kvalitní reprodukce je omezena dostupným rozlišením dat, při větších než u...

Více

Diplomová práce - Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Diplomová práce - Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd „Jestliže nemůžete řídit riziko, nemůžete ho kontrolovat. Pokud ho nemůžete kontrolovat, nemůžete ho řídit. To znamená, že hrajete hazardní hru a doufáte, že budete mít štěstí.“ 1 S pojmem riziko s...

Více

1. Úvod 2. Možnosti získání dat časové řady

1. Úvod 2. Možnosti získání dat časové řady Simulátory umělých neuronových sítí jsou počítačové programy, které implementují algoritmy neuronových sítí, tak aby vstupní a výstupní data byly podle předkládaných vzorů. Tento proces učení neuro...

Více

Komplexní servisní služby Aesculap Dokonalá péče o

Komplexní servisní služby Aesculap Dokonalá péče o provázaných, přesto na sobě nezávislých, které lze při realizaci i přeskakovat. • Analýza nástrojů • Optimalizace a standardizace operačních setů • Zefektivnění a racionalizace procesů předsteriliz...

Více