CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP

Komentáře

Transkript

CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP
CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in
young patients with good-prognosis diffuse large-B-cell lymphoma: a randomised
controlled trial by the MabThera International (MInT) Study Group
Pfreundschuh M., Trümper L., Österborg A., Pettengell R., Trneny M. et al, Lancet Oncol
2006; 7:379–391
Úvod: rituximab v kombinaci s chemoterapií zlepšuje léčebné výsledky u starších
nemocných s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) a jakýmkoli rizikem dle
Mezinárodního prognostického indexu (IPI), jak prokázala studie skupiny GELA (NEJM
2002, JCO 2005). Zda profitují z přídavku rituximabu k chemoterapii také mladí nemocní
s dobrou prognózou dle IPI bylo předmětem mezinárodní studie MInT.
Metodika: 824 nemocných s DLBCL ve věku 18-60 let s žádným či jedním rizikovým
faktorem dle IPI upraveného pro věk (age adjusted IPI, aaIPI) bylo randomizováno k podání
6ti cyklů samotné CHOP-like chemoterapie (n=410) nebo kombinace rituximab plus CHOPlike chemoterapie (n=413). Nemocní s bulky nebo extranodální chorobou byli na závěr léčby
ozářeni. Použité chemo režimy: CHOP-21, CHOEP-21, MACOP-B, PMitCEBO.
Výsledky: při mediánu sledování 34 měsíců bylo v rameni R-CHEMO významně
prodlouženo 3leté přežití bez události (event-free survival, EFS) proti chemoterapii samotné
(79% vs 59%, p<0.0001) a rovněž bylo významně prodlouženo 3 leté celkové přežití (overall
survival, OS) 93% u R-CHEMO vs 84% u CHEMO (p=0,0001).
EFS se lišilo v obou léčebných ramenech v závislosti na přítomnosti bulky choroby a
počtu rizikových faktorů dle aaIPI. V rámci ramene rituximab + chemoterapie byly
definovány 2 prognostické skupiny: příznivá skupina s IPI=0 a bez bulky postižení s 3letým
EFS 89% a OS 98% a prognosticky méně příznivá skupina s IPI 1 nebo bulky nemocí nebo s
kombinací obojího, která ve 3 letech přežívá bez události v 76% a celkové přežití je 91%.
Přídavek rituximabu k chemoterapii se neprojevil vyšší toxicitou, obě ramena se
nelišila frekvencí nežádoucích účinků.
Interpretace a závěry: Studie jednoznačně prokázala výrazně lepší účinnost kombinace
CHOP-like chemoterapie s rituximabem proti chemoterapii samotné. Na základě této studie se
stala R-CHOP chemoterapie standardem v léčbě mladších nemocných s DLBCL s nižším
rizikem dle IPI. Prognosticky příznivější skupina bez bulky postižení a bez rizikových faktorů
se při použití kombinace R-CHEMO léčebnými výsledky blíží Hodgkinovu lymfomu.
Zpracovala: MUDr. Ingrid Vášová, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Podobné dokumenty

Elderly DLBCL R-CHOP-14

Elderly DLBCL R-CHOP-14 Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomised controlled trial (RICOVER-60) Pfreundschuh M, Schuber...

Více

Elderly DLBCL R-CHOP

Elderly DLBCL R-CHOP Long-term results of the R-CHOP study in the treatment of elderly patients with diffuse large B-Cell lymphoma: a study by the groupe d´etude des lymphomes de l´adulte Feugier P, Van Hoof A, Sebban ...

Více

MCL R-CHOP

MCL R-CHOP prospective randomized trial of the german low grade lymphoma study group (GLSG) Lenz G, Dreylind M, Hoster E et al., J Clin Oncol 23, 2005, 1984-1992 Úvod: Mantle cell lymfom (MCL) je méně obvyklý...

Více

Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large

Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N et al., JCO 28, 2010, 4184-4190 Úvod Pacienti s difuzním ...

Více

Nodulární Hodgkinův lymfom s převahou lymfocytů (NLPHL

Nodulární Hodgkinův lymfom s převahou lymfocytů (NLPHL  častější relapsy jsou u pokročilých stadií onemocnění  časté jsou opakovné relapsy (v intervalech 2 – 10 let) u cca 1/3 relabujících nemocných  relapsy se často objevují mimo původní místo mani...

Více

24. zhoubné novotvary lymfatických tkání (c81-85)

24. zhoubné novotvary lymfatických tkání (c81-85) 11. Diagnostika a léčba vybraných maligních nádorových onemocnění, kolektiv autorů MOÚ Brno, 2005. 12. Stupp R., Hegi M.E., Mason W.P. et al., Eff ects of radiotherapy with concomitant and adjuvant...

Více

Chronická_lymfocytární_P_Obrtlíková

Chronická_lymfocytární_P_Obrtlíková Trneny ,data I. Interní klinika VFN

Více

PET lymphoma

PET lymphoma Use of positron emission tomography for response assessment of lymphoma: consensus of the imaging subcommittee of international harmonization project in lymphoma Malik EJ, Stroobants S, Hoekstar OS...

Více

R-CHOP-14 v. R-CHOP-21

R-CHOP-14 v. R-CHOP-21 Léčba DLBCL s vysokým rizikem MUDr. Robert Pytlík 1. interní klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Více

Revised response criteria for malignant lymphoma Cheson BD

Revised response criteria for malignant lymphoma Cheson BD Revised response criteria for malignant lymphoma Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME et al., J Clin Oncol 25, 2007, 579-586 Úvod: Autoři tohoto článku prezentují upravená doporučení hodnocení léčebné ...

Více