HORKÁ INSPIRACE HEIßE INSPIRATION

Komentáře

Transkript

HORKÁ INSPIRACE HEIßE INSPIRATION
CZ / D
Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar
Maximální
komfort na
čtyřech kolech
.............................
Höchster
Komfort auf
vier Rädern
Zveme Vás
do parku
....................
Einladung
in den
Park
Po stopách
českého
pokladu
.................
Auf den
Spuren eines
tschechischen
Schatzes
Pozor na
závrať
.................
Vorsicht
Schwindel
HORKÁ
INSPIRACE
......................................
HEIßE
INSPIRATION
.......................................
Číslo/Folge: 06-2008 ▪ Ročník/Jahrgang: IV.
K L I E N T S K Ý M AG A Z Í N O S O U Č A S N É M L Á Z E Ň S T V Í A M O D E R N Í M Ž I V OT N Í M S T Y LU
KLIENTENMAGA ZIN ÜBER DAS HEUTIGE KURWESEN UND MODERNEN LEBENSSTIL
≈ moderní interiér ≈ Moderne Interieur ≈
≈ Blues Café menu ≈ Blues Café Menü ≈
≈ široký sortiment nápojů ≈ Groß Getränkekarte ≈
≈ taneční parket ≈ Dance Floor ≈
≈ živá hudba ≈ Live Music ≈
≈ letní terasa ≈ Sommerterrasse ≈
Otevřeno denně ≈ Geöffnet täglich 9.00 – 24.00, Tel.: +420 353 204 111, Karlovy Vary, Jarní 1
www.sanssouci.kv.cz
Member of Imperial Group
Editorial
Vážení a milí čtenáři,
máme tady zase čas bilancování a loučení s končícím rokem, který byl doufám pro vás
stejně úspěšný jako pro naši společnost. Nikdo z nás ale nemůže usínat na vavřínech,
úspěch není zadarmo a před námi je nový rok s novými výzvami. Abychom je mohli
přijímat a zvládat, potřebujeme k tomu nabrat také novou energii. Právě v tomto
období máme ideální příležitost „dobít si baterie“ v kruhu svých nejbližších
a poděkovat jim za jejich podporu a lásku. Přeji vám, ať se vám sváteční dny opravdu
vydaří a věřím, že vám bude i v novém roce náš magazín vítaným a zábavným
společníkem.
Petr Milský
Sales & Marketing Director
Imperial Karlovy Vary
Sehr verehrte und liebe Gäste,
Es ist wieder einmal Zeit zu bilanzieren und sich zu verabschieden von dem zu Ende
gehenden Jahr, das für Sie, hoffe ich, genau so erfolgreich war wie für unsere
Gesellschaft. Keiner von uns kann sich jedoch auf den Lorbeeren ausruhen – der Erfolg
kommt nicht von allein und vor uns steht ein neues Jahr mit neuen Zielen. Um diese
annehmen und bewältigen zu können, müssen wir neue Energie schöpfen. Und genau
dafür bieten wir die ideale Gelegenheit, im Kreise unserer Lieben „die Batterien neu
aufzutanken“ und ihnen zu danken für deren Unterstützung und Liebe. Ich wünsche
Ihnen angenehme Festtage und bin überzeugt, dass Ihnen unser Magazin auch im
neuen Jahr ein willkommener und unterhaltsamer Begleiter sein wird.
LIFE 6/2008
Petr Milský
Klientský magazín Imperial Life vydává
pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK
Herausgeber des Klientenmagazins
Imperial Life für Imperial Karlovy
Vary a.s. - KUKLIK
Adresa redakce /
Adresse der Redaktion
Imperial Karlovy Vary a.s.
U Imperialu 31, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 206 300
Fax: +420 353 206 327
E-mail: [email protected]
www.imperialgroup.kv.cz
Šéfredaktorka / Chefredaktorin
Veronika Nechvílová
Layout: KUKLIK
číslo registrace / Registriernummer
MK ČR E 15922
Vychází šestkrát do roka, neprodejné /
Erscheint sechsmal jährlich,
unverkäuflich
Autoři neoznačených příspěvků /
Autoren nichtgezeichneter Beiträge
Redakce / Redaktion KUKLIK
Foto: KUKLIK, Czech Tourism,
Sales & Marketing Imperial
Karlovy Vary a.s.
Vydavatel / Verleger
Pavel Kuklík
sídlo / Sitz: Sokolská 28
120 00 Praha 2
IČ / ID-Nr.: 43042368
DIČ / Steuer-ID-Nr.: CZ6306260763
provozovna / Betriebsstätte
Charkovská 24, 101 00 Praha 10
e-mail: [email protected]
www.kuklik.cz
Tisk / Druck:
Tiskárna Triangl, a. s.
Beranových 65
199 02 Praha 9
Obsah tohoto čísla / Inhaltsverzeichnis
mm
rprogra
Silveste ý program
k
s
v
o
Silvestr
... 37
Horká inspirace
Heiße Inspiration
650 svíček na karlovarském dortu
650 Kerzen auf der Karlsbader Torte
Vánoce pokaždé jinak
Weihnachten jedes Mal anders
Osolte si život!
Salzen Sie sich das Leben!
Pozor na závrať
Vorsicht Schwindel
... 02
... 08
... 10
... 20
Zveme Vás do parku
Einladung in den Park
... 22
... 30
... 38
Když násobilka nestačí
Wenn das Einmaleins nicht mehr reicht
... 04
Maximální komfort na čtyřech kolech
Höchster Komfort auf vier Rädern
... 14
... 27
... 32
Skleněný sen
Glastraum
Po stopách českého pokladu
Auf den Spuren eines tschechischen Schatzes
Není hotel jako hotel
Hotel ist nicht gleich Hotel
text: Alena Cvrčková
Heiße Inspiration
HORKÁ INSPIRACE
Za chladných zimních odpolední a večerů se všichni
potřebujeme zahřát a potěšit. Obojí vám mohou
poskytnout punče, dnes již klasické horké nápoje
s alkoholem, které obsahují často také hodně ovoce
s tolik prospěšnými vitaminy.
Punč přišel do střední Evropy někdy v 17. století z Indie, kde
panča znamená pět. Původní punč se totiž skládal z pěti složek
- čaje, cukru, araku, citronové šťávy a vody. Současné varianty
punče bývají nejen teplé, ale i studené. Připravují se z ovoce,
ovocných šťáv, lihovin a koření.
Zpestřete si posezení s rodinou nebo přáteli vlastní přípravou
punčů podle našich jednoduchých receptů a užívejte si společně aromatické punčové atmosféry.
02
Imperial LIFE
An kalten Winternachmittagen und -abenden benötigen wir alle Wärme und Freunde. Beides können Ihnen
Punsche - heute bereits klassische heiße Getränke mit
Alkohol - vermitteln, die häufig auch viel Obst mit so
nützlichen Vitaminen enthalten.
Der Punsch kam irgendwann im 17. Jahrhundert aus Indien
nach Europa, wo das Wort "Panscha" Fünf bedeutet. Der
eigentliche Punsch bestand nämlich aus fünf Zutaten - Tee,
Zucker, Arak (Anislikör), Zitronensaft und Wasser. Die heutigen Punschvarianten werden nicht nur heiß, sondern auch kalt
serviert. Sie werden aus Obst, Obstsäften, Destillaten und
Gewürzen zubereitet.
Überraschen Sie bei einem Treffen mit der Familie oder Freunden mit einem selbstgemachten Punsch nach einfachen Rezepten von uns und genießen Sie gemeinsam die aromatische
Punschatmosphäre.
Pomerančový punč
Suroviny: 50 g cukru, 250 ml pomerančové šťávy, 1 lžíce
hřebíčku, 3 kusy skořice,
1 lžíce cukru, 50 g černého čaje, 375 ml rumu, kořenicí
pomerančová směs
Příprava:
Cukr necháme zkaramelizovat. Potom ho zalijeme pomerančovou
šťávou a povaříme, dokud se cukr nerozpustí. Přidáme hřebíček,
skořici, cukr a směs sundáme z ohně. Mezitím černý čaj zalijeme
jedním a půl litrem vroucí vody a necháme 3 - 5 minut povařit na
mírném ohni. Potom čaj přecedíme a udržujeme ho teplý. Přidáme
rum a kořenicí pomerančovou směs a pomerančový karamel. Punč
ihned podáváme.
Jablečný punč
Suroviny: 0,5 l bílého vína,
0,5 dl jablečného moštu, 2 lžíce tekutého
medu, 2 hřebíčky, celá skořice, hvězdička
badyánu, lžíce citronové šťávy, 1 jablko,
0,5 dl rumu
Příprava:
Oloupané, nakrájené jablko dáme do velkého hrnce, přidáme
ostatní suroviny mimo rumu a společně přivedeme do varu. Poté
sundáme z plotýnky a necháme dalších 15 minut louhovat. Na
závěr přidáme rum a punč přecedíme do sklenic.
Orangenpunsch
Zutaten: 50 g Zucker, 250 ml Orangensaft, 1 EL
Gewürznelken, 3 Stück Zimt, 1 EL Zucker, 50 g schwarzer Tee,
375 ml Rum, Orangengewürzmischung
Zubereitung:
Den Zucker karamellisieren lassen. Danach mit Orangensaft
übergießen und das Ganze kochen lassen, bis der Zucker aufgelöst ist.
Gewürznelken, Zimt und Zucker dazugeben und das Gemisch von der
Herdplatte nehmen. Inzwischen den Schwarzen Tee mit 1,5 Liter
kochendem Wasser übergießen und 3-5 Minuten auf kleiner Flamme
kochen lassen. Danach den Tee abgießen und warmhalten. Rum,
Orangengewürzmischung und Orangenkaramell dazugeben. Den
Punsch sofort servieren.
Apfelpunsch
Zutaten: 0,5 l Weißwein, 0,5 dl Apfelsaft, 2 EL flüssiger Honig,
2 Gewürznelken, ganzer Zimt, Sternanis, 1 EL Zitronensaft, 1
Apfel, 0,5 dl Rum
Zubereitung:
Den geschälten und geschnittenen Apfel in einen großen Topf geben
und die anderen Zutaten außer Rum hinzufügen und das Ganze zum
Kochen bringen. Danach den Topf von der Herdplatte nehmen und die
Flüssigkeit weitere 15 Minuten ziehen lassen. Zum Schluss den Rum
dazugeben und den Punsch über ein Sieb in Gläser füllen.
Imperial LIFE
03
text: Jan Rybář
Když násobilka nestačí
Wenn das Einmaleins nicht mehr reicht
MUDr. Antonín Hebron
Většina z nás umí odříkat zásady zdravé výživy jako násobilku:
častokrát zeleninu a ovoce, častokrát malé porce a k tomu
častokrát pohyb. Jenže tak jako si v životě nevystačíme jen
s násobilkou, pro mnohé z nás taky nestačí jen dodržovat
„zdravé desatero“ z dámských magazínů nebo internetu. Kdo
nám ale opravdu dobře poradí, jak se máme spolehlivě
„projíst“ ke krásné štíhlé postavě a dostatku energie?
Ke slovu přichází věda
Odpověď na tuto otázku zná nejlíp ze všech dietologie. Tento
vědní obor pracuje s poznatky klasické i alternativní medicíny
a oproti jiným teoriím zdravé výživy zohledňuje především
individuální potřeby každého z nás. Je to logické – ne každému
sluší stejný odstín modři nebo chutná stejný druh čokolády,
stejně tak nevyhovuje všem stejný způsob stravování. K tomu,
abychom si vybrali „ten pravý“, je přece jen potřeba odborných
znalostí. Kvůli tomu se ale přece hned nezapíšete na studium
medicíny! Pohodlnější a efektivnější je navštívit dietologa, který
s pomocí nejnovějších poznatků moderní medicíny zjistí, jaký
04
Imperial LIFE
Die Mehrzahl von uns ist in der Lage, die Prinzipien gesunder
Ernährung zu nennen: vielmals Obst und Gemüse, vielmals
kleine Portionen und dazu vielmals Bewegung. Aber wie so oft
im Leben, genügt das kleine Einmaleins nicht – für Viele von
uns genügt es auch nicht, nur die „zehn gesunden Gebote“ aus
Frauenmagazinen oder dem Internet einzuhalten. Wer aber
berät uns wirklich richtig, wie wir uns verlässlich zu einer schönen schlanken Figur und ausreichend Energie „durchfuttern“
sollen?
Zu Worte kommt die Wissenschaft
Die Antwort auf diese Frage kennt am besten von allen die Diätologie. Dieses wissenschaftliche Fachgebiet arbeitet mit
Erkenntnissen der klassischen, aber auch alternativen Medizin
und berücksichtigt im Gegensatz zu anderen Theorien der
gesunden Ernährung vor allem die individuellen Bedürfnisse
eines Jeden von uns. Das ist logisch – nicht Jedem steht der gleiche Blauton oder schmeckt die gleiche Schokoladenart, ebenso
kommt nicht allen die gleiche Ernährungsweise entgegen. Um
druh stravování je právě pro nás ten nejlepší. A tak vám
nabízíme, abyste si naším prostřednictvím popovídali
s dietologem lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary
MUDr. Antonínem Hebronem.
Komplexní péče o naši osobu
v lázních začíná vstupní prohlídkou, při které lékař zjistí, jak na
tom naše tělesná schránka vlastně
je a doporučí nám, v rámci jaké
diety se stravovat a jaké potraviny
či pokrmy jsou právě pro nás
vhodné.
S jakou problematikou se obecně dietolog setkává?
V prvé řadě se musí vypořádat s faktem, že tak jako nejsme
stejní například po stránce vizuální, tak nejsme stejní ani co se
týče našeho metabolismu a látkové výměny. Nedá se
jednoznačně nařídit „ty budeš jíst to a ty ono“, protože každý
bude reagovat jinak. Dnes je na pultech obchodů celá řada
chutných potravin a lidé tak často konzumují víc, než je zdrávo.
Další problém spočívá v kvalitě potravin, ve kterých jsou různá
ochucovadla, konzervační a stabilizační látky, a ty pak mohou
dráždit sliznici.
die richtige für uns auszuwählen, sind Fachkenntnisse notwendig. Dafür müssen Sie sich aber nicht gleich zu einem Medizinstudium anmelden! Bequemer und effektiver ist es, einen Diätologen zu besuchen, der mittels neuester Erkenntnisse der
modernen Medizin feststellt, welche Art der Verpflegung die
beste für Sie ist. Und so bieten wir Ihnen an, mit unserer Hilfe
mit dem Diätologen der Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary,
MUDr. Antonín Hebron, zu sprechen.
Auf welche Problematik trifft ein Diätologe allgemein?
In erster Linie muss er sich mit dem Fakt auseinandersetzen,
dass wir – ähnlich wie vom Aussehen her - auch von unserem
Metabolismus bzw. Stoffwechsel her nicht gleich sind. Es kann
nicht einfach angeordnet werden, dass „Du dies und Du jenes
zu essen hast“, da Jeder von uns anders reagieren wird.
Heute gibt es in den Geschäften zahlreiche schmackhafte
Lebensmittel und die Menschen konsumieren häufig mehr, als
gesund ist. Ein weiteres Problem besteht in der Qualität der
Speisen, in denen verschiedene Geschmacksverbesserer, Konservierungsmittel und Stabilisatoren enthalten sind, welche die
Schleimhaut reizen können.
Können Sie uns die Arbeit des Diätologen in einer Kureinrichtung etwas näher bringen?
Den Gästen eine wirklich qualitativ hochwertige Diätverpflegung zu gewähren, ist ohne geschultes Personal und regelmäßige Kontrollen praktisch unmöglich. Deshalb führe ich jeden
Monat gemeinsam mit der Ernährungstherapeutin eine Kontrol-
Dietolog vám pomůže sestavit plán, jak si i během
pracovního kolotoče vybírat pokrmy, které vám
zajistí dostatek energie ke zvládnutí náročných
úkolů, aniž by příliš zatěžovaly váš organismus.
Der Diätologe kann Ihnen einen Plan
zusammenstellen, wie Sie auch während des
Arbeitstages Speisen auswählen können, die Ihnen
genügend Energie liefern, um anspruchsvolle
Aufgaben zu bewältigen, ohne dabei Ihren
Organismus zu belasten.
Kvalitní a vyvážená strava je
nezbytnou součástí lázeňské
léčby. Jídla se připravují velmi
šetrným způsobem podle
dietních receptur a jsou označeny
čísly, což hostům usnadňuje
výběr podle jejich individuálního
stravovacího programu.
Eine qualitativ hochwertige und
ausgewogene Ernährung ist ein
untrennbarer Bestandteil der
Kurorttherapie. Die Speisen
werden auf sehr schonende Art
und Weise nach Diätrezepturen
zubereitet und sind mit
Nummern versehen, was den
Gästen die Auswahl nach deren
individuellem
Verpflegungsprogramm
erleichtert.
Imperial LIFE
05
Můžete nám více přiblížit práci dietologa v lázních?
Poskytovat hostům skutečně kvalitní dietní stravování není
prakticky možné bez proškoleného personálu a pravidelných
kontrol. Proto každý měsíc provádím spolu s nutriční
terapeutkou kontrolu celého stravovacího provozu. Podíváme
se nejen do kuchyně, ale všímáme si i toho, zda jsou servírky
vhodně oblečené nebo stoly řádně upravené. Psychika hosta je
totiž velmi důležitá. Konzultace s pacienty má na starosti
nutriční terapeutka. Promluví s nimi a zjistí, jaké mají potíže,
jak se stravují doma, co dělají za chyby a poradí, co by bylo
vhodné ve stravování změnit. Když zde máme těžce
nemocného člověka, který má vysoké nároky, tak je nutriční
terapeutka schopna uvařit mu sama. Práci nutričních terapeutů
metodicky vedou lékaři - dietologové, kteří musí mít stále
aktuální přehled o tom, co se v oboru dietologie děje jak
v celostátním, tak světovém měřítku.
Jaké úlohu hraje dietologie v rámci léčebné lázeňské péče?
Ukázalo se, že pitná kúra karlovarské minerální vody pod
dohledem odborného lékaře má významný vliv na funkci
zažívacího ústrojí, na látkovou výměnu. Z toho důvodu hraje
dietologie zabývající se vhodným stravováním v léčebném
procesu velmi důležitou úlohu. Jde přitom nejen o výběr
vhodných potravin a jejich technologické zpracování, ale
o komplexní působení řady pozitivních faktorů při příjmu
potravy – jako je hygiena, konzumace nebo způsob stolování.
Je působení dietologa v lázních pro hosty výhodou?
Rozhodně, největší výhodou je, že v lázních má doktor na
pacienta daleko více času. Během několika konzultací si
s lékařem může opravdu popovídat o svých problémech, není
tu takový shon jako v obvodní ordinaci. Já sám jsem na obvodě
le des gesamten Verpflegungsbereichs durch. Wir schauen dabei
nicht nur in die Küche, sondern kontrollieren auch, ob das
Bedienungspersonal entsprechend gekleidet oder die Tische
ordnungsgemäß gedeckt sind. Die Psyche des Gastes ist nämlich
sehr wichtig. Konsultationen mit den Patienten ist Aufgabe der
Ernährungstherapeutin. Sie spricht mit ihnen und stellt fest,
welche Beschwerden sie haben, wie sie sich zu Hause ernähren,
Die komplexe Therapie unsereiner
im Kurort beginnt mit der ärztlichen Antrittsuntersuchung, bei der
der Arzt feststellt, wie es um unsere Körperhülle eigentlich bestellt
ist und empfiehlt uns, im Rahmen
welcher Diät wir uns ernähren sollen und welche Lebensmittel oder
Speisen gerade für uns die richtigen sind.
welche Fehler sie machen und berät, was in der Ernährung
geändert werden sollte. Wenn wir hier einen schwerkranken
Patienten haben, der hohe Ansprüche hat, ist die Ernährungstherapeutin in der Lage, ihm selbst zu kochen. Die Arbeit der
Ernährungstherapeuten wird methodisch von Fachärzten, Diätologen, geführt, die ständig den aktuellen Überblick darüber
haben müssen, was es auf dem Gebiet der Diätologie Neues gibt
– sowohl im landes- als auch weltweiten Maßstab.
Nejdůležitější součástí karlovarské léčebné metody je pitná
kúra, protože zasahuje do funkcí zažívacího ústrojí
a metabolismu přívodem iontů minerálních solí a plynů ve
vodě o určitém objemu a teplotě. Nejznámějším, největším,
nejvydatnějším a nejteplejším pramenem je Vřídlo.
Der wichtigste Bestandteil der Karlsbader
Kurbehandlungsmethode ist die Trinkkur, die durch die
Zuführung der Ionen von Mineralsalzen und Gasen in einer
bestimmten Menge Wasser von einer bestimmten
Temperatur in die Funktionen von Verdauungstrakt und
Stoffwechsel eingreift. Die bekannteste, größte, ergiebigste
und wärmste Quelle ist der Sprudel.
06
Imperial LIFE
Kolotoč povinností, stres, málo pohybu, nepravidelná a nekvalitní strava, nedostatek času – to jsou nejčastější příčiny našich zažívacích a dalších obtíží vedoucích
ke vzniku řady civilizačních onemocnění. Proto nezačínejte den ve spěchu s kávou a koblihou v práci u počítače!
Der Kreislauf der Pflichten, Stress, Bewegungsmangel, unregelmäßige und falsche Ernährung, Zeitmangel – das sind die häufigsten Ursachen unserer
Verdauungs- sowie weiteren Beschwerden, die zur Entstehung zahlreicher Zivilisationskrankheiten führen. Vermeiden Sie deshalb, den Tag auf Arbeit voller Hast
mit Kaffee und einem Berliner am Computer zu beginnen!
Už po staletí se do
Karlových Varů jezdí
uzdravovat lidé
s nemocemi trávicího
ústrojí a poruchami
metabolismu, jako je
cukrovka, obezita a dna.
Schon seit Jahrhunderten
kommen die Menschen
nach Karlovy Vary, um
Erkrankungen des
Verdauungstraktes sowie
Stoffwechselstörungen wie
Diabetes, Fettleibigkeit
und Gicht erfolgreich zu
behandeln.
Welche Rolle spielt die Diätologie im Rahmen der Kurorttherapie?
Es hat sich gezeigt, dass die Trinkkur mit den Karlsbader Mineralquellen unter Aufsicht eines Facharztes einen bedeutenden
Einfluss auf die Funktion des Verdauungstraktes und den Stoffwechsel hat. Aus diesem Grund spielt die Diätologie, die sich
mit der richtigen Ernährung im Heilunsprozess befasst, eine
sehr wichtige Rolle. Es geht dabei nicht nur um die Auswahl
geeigneter Lebensmittel und deren Zubereitungstechnologie,
sondern um die komplexe Wirkung zahlreicher positiver Faktoren bei der Nahrungsaufnahme – wie Hygiene, Konsumation
oder Tischkultur.
pracoval, takže vím, o čem mluvím. Měl jsem třeba i sto
pacientů za den.
Ist die Präsenz eines Diätologen in der Kureinrichtung für die
Gäste von Vorteil?
Auf alle Fälle – der größte Vorteil besteht darin, dass der Arzt in
der Kureinrichtung wesentlich mehr Zeit für den Patienten hat.
Während mehrerer Konsultationen kann dieser sich mit dem
Arzt über seine Probleme wirklich unterhalten – es besteht hier
keine solche Hast und Eile wie in der Sprechstunde des Allgemeinmediziners. Ich selbst habe als praktischer Arzt gearbeitet
und weiß, wovon ich spreche. Ich hatte mitunter sogar hundert
Patienten pro Tag.
Můžete nám shrnout hlavní zásady zdravého a kvalitního
stravování?
Obecně platí několik základních tezí: jíst málo, ale často,
potravu hodně kousat, nemluvit při jídle, nemyslet na práci,
a především, už při nakupování přemýšlet a hodnotit všechno,
co do nákupního košíku vkládáme!
Können Sie uns die wichtigsten Prinzipien einer gesunden und
qualitativ hochwertigen Ernährung zusammenfassen?
Allgemein gelten folgende Grundthesen: wenig essen, aber häufig, die Nahrung ordentlich kauen, beim Essen nicht sprechen,
nicht an die Arbeit denken, und vor allem schon beim Einkauf
überlegen und alles werten, was wir in den Einkaufskorb legen!
Imperial LIFE
07
text: Jan Rybář
650
SVÍČEK NA KARLOVARSKÉM DORTU
KERZEN AUF DER KARLSBADER TORTE
Uplynulý rok znamenal pro každého z nás něco jiného. Pro
obyvatele Karlových Varů byl tento rok každopádně důvodem
k oslavě – nejznámější české lázeňské město totiž slavilo 650 let
od svého založení…
Das verflossene Jahr bedeutete für jeden von uns etwas Anderes. Für die Einwohner von Karlovy Vary war dieses Jahr auf
alle Fälle ein Grund zum Feiern – der bekannteste tschechische
Kurort feierte nämlich 650 Jahre seit seiner Entstehung…
Trocha šafránu z historických archivů
Začalo to poměrně nevinně a nepoměrně dávno. Legenda
praví, že někdy v druhé polovině 14. století narazil Karel IV. se
svou loveckou družinou na podivně vypadající úkaz. Z hlubin
země vyvěral teplý pramen. Pověst praví, že panovník vodu
okusil a pookřál. Pravdou je, že český král a římský císař musel
být pramenem fascinován, když ho v roce 1358 nechal obestavět a dal tak vzniknout městu honosícímu se jeho jménem.
Etwas Safran aus historischen Archiven
Es begann alles ziemlich harmlos und vor unverhältnismäßig
langer Zeit. Die Legende erzählt, dass irgendwann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Karl IV. mit seinem Jagdgefolge
auf eine merkwürdig aussehende Erscheinung stieß. Aus der
Tiefe der Erde sprudelte eine warme Quelle. Die Sage erzählt,
dass der Regent das Wasser verkostete und sich danach besser
fühlte. In Wirklichkeit musste der böhmische König und römische Kaiser von der Quelle so fasziniert sein, dass er diese 1358
umbauen und so eine Stadt entstehen ließ, die seinen Namen
trägt.
Město vzkvétalo a navzdory povodním a obrovskému požáru,
po kterém zůstaly pouze tři domy, se Karlovy Vary staly společenským centrem, kde se setkávají významné osobnosti
z celého světa. Důvod jejich návštěvy nehledejme ani tak
v malebných scenériích Krušných hor, jako spíše v léčivých
účincích karlovarské minerální vody.
Karlovarská lázeňská léčba se traduje již od založení města a do
16. století se nesla ve znamení důkladných koupelí, které se
odehrávaly za zdmi měšťanských domů. Z léčebných procedur
převažovaly různé koupele, ale na popud lékaře Václava Peyera a později především Davida Bechera, se voda začala také pít.
V průběhu 18. století se léčba rozšířila o další metody, jako
například parní lázně využívající vodní páru z nejznámějšího
a nejteplejšího karlovarského pramene Vřídla nebo o rašelinové
08
Imperial LIFE
Die Stadt erblühte und zum Trotz von Hochwasser und einem
verheerenden Stadtbrand, bei dem nur drei Häuser verschont
geblieben sind, wurde Karlsbad zu einem gesellschaftlichen
Zentrum, in dem sich bedeutende Persönlichkeiten aus aller
Welt treffen. Den Grund, diese zu besuchen, sollten wir nicht so
sehr in den malerischen Szenerien des Erzgebirges suchen, sondern eher in den heilenden Wirkungen des Karlsbader Mineralwassers.
Die Karlsbader Kurorttherapie gibt es bereits seit der Gründung der Stadt und bestand bis zum 16. Jahrhundert in ausgiebigen Bädern, die sich hinter den Mauern der Bürgerhäuser
Největší rozmach město zaznamenalo v období
těsně před první světovou válkou. Svěží vítr sem
přinesli pacienti ze zámoří a z Britských ostrovů a tak
na zelených prostranstvích vznikaly tenisové kurty,
golfová hřiště nebo dokonce dostihová dráha. Jak
povznášející byl tehdy život v lázeňském městě, nám
ukazují dobové fotografie, na nichž se to hemží
rozjasněnými obličeji hostů na pozadí nablýskaných
kolonád.
Den größten Aufschwung erlebte die Stadt in der
Zeit unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Eine
frische Briese hierher brachten die Patienten aus
Übersee sowie von den Britischen Inseln, und so
entstanden am Rande der Stadt Tennis- und
Golfplätze und sogar eine Pferderennbahn. Wie
erhebend damals das Leben im Kurort war, zeigen
uns zeitgenössische Fotos, auf denen es nur so
wimmelt an heiteren Gesichtern der Gäste im
Hintergrund hergeputzter Kolonnaden.
koupele. Další příliv pacientů nastal, když se vřídelní voda
začala vyvážet do celého světa. Zvyšující se počet návštěvníků
vedl k postupnému oddělování stavů. Mizely stará lázeňská
družnost a nákladné zábavy provozované šlechtou a město se
ze salonu Evropy stalo spíše sanatoriem Evropy.
Jak se slavilo
Oslavy slavnostně zahájil březnový reprezentační ples, na
kterém proběhla v podání Karlovarského symfonického
orchestru světová premiéra desetiminutové skladby ‚Karlovarská’ od skladatelky Sylvie Boderové. Do svého díla autorka
zakomponovala mimo jiné i legendu o založení města proslulým jedenáctým českým králem a římským císařem Karlem IV.
Atmosféru narozenin podtrhla výstava „Karlovy Vary – slavní
u nás“. Návštěvníci mohli mimo jiné shlédnout fotokopie obou
obrazů od W. Schneidera zachycujících na 100 význačných
osobností, které navštívily město mezi lety 1521-1913.
abspielten. An Kuranwendungen überwiegten verschiedene
Bäder, aber auf Anregung des Arztes Václav Payer und später
vor allem von David Becher begann man, das Wasser auch zu
trinken.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts erweiterte sich die Kurbehandlung um weitere Methoden, wie z.B. das Dampfbad, bei dem
der Wasserdampf aus der berühmtesten und wärmsten Karlsbader Quelle – dem Sprudel – genutzt wurde, oder die Moorbäder. Ein weiterer Zustrom von Patienten erfolgte, als man das
Sprudelwasser in die ganze Welt zu exportieren begann. Die
steigende Anzahl der Besucher führte zu einer sukzessiven
Trennung der Stände. Alte Kurgeselligkeit und kostenaufwendige, vom Adel betriebene Unterhaltungen verschwanden und
aus dem Salon Europas wurde eher ein Sanatorium Europas.
Víte, že významnými hosty Karlových Varů byli například
Petr Veliký, Marie Terezie, J. W. Goethe, W. A. Mozart,
L. van Beethoven, F. Chopin, N. V. Gogol nebo S. Freud?
Wussten Sie, dass zu den berühmten Gästen Karlsbads
z.B. Peter der Große, Marie Theresia, J.W. Goethe,
W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, N.V. Gogol oder
S. Freud gehörten?
Wie feierte man
Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem repräsentativen
Ball, auf dem in Aufführung des Karlsbader Sinfonieorchesters
die Weltpremiere der zehn Minuten langen Komposition ‚Die
Karlsbader’ der Komponistin Sylvie Boderová stattfand. In ihr
Werk komponierte die Autorin unter anderem auch die Legende über die Gründung der Stadt durch den berühmten elften
böhmischen König und römischen Kaiser Karl IV. ein.
Die Atmosphäre des Geburtstages unterstrich die Ausstellung
„Karlovy Vary – die Berühmten bei uns“. Die Besucher konnten
unter anderem die Fotokopien beider Gemälde von W. Schneider sehen, die an die 100 berühmte Persönlichkeiten zeigen, die
die Stadt in der Zeit von 1521-1913 einst besuchten.
Za zvuku slavnostních fanfár ze Zámecké věže odstartovala
jedna z hlavních akcí – Karlovarská snídaně, na které zástupci
města posnídali společně s veřejností. Součástí bohatého doprovodného programu byl také historický tanec nebo šerm.
Mit den Tönen feierlicher Fanfaren vom Schlossturm startete
eine der Hauptveranstaltungen – das Karlsbader Frühstück, auf
der Vertreter der Stadt gemeinsam mit der Öffentlichkeit frühstückten. Bestandteil des reichhaltigen Begleitprogramms
waren auch historische Tänze und Fechten.
Celoroční karlovarskou narozeninovou party by měl ukončit
velkolepý silvestrovský ohňostroj.
Beenden soll die ganzjährige Karlsbader Geburtstagsparty ein
prächtiges Silvester-Feuerwerk.
Imperial LIFE
09
text: Alena Cvrčková
WEIHNACHTEN
VÁNOCE POKAŽDÉ JINAK
JEDES MAL ANDERS
10
Imperial LIFE
Poslední měsíc roku patří téměř všude ve světě Vánocům.
Svátku, jehož symbolem jsou dárky, rozzářené oči,
v posledních desetiletích bohužel také shon a nervozita, ale
vždy tradice. Mnohem více než jindy v roce se právě
o Vánocích vracíme ke zvykům starým stovky let a s jejich
pomocí umocňujeme magičnost okamžiku. Každý národ má
ale vánoční zvyky jiné, někdy dost zásadně - ať jsou to
základní vánoční symboly nebo jejich poselství.
Ježíšek a spol.
Zřejmě nejznámější český symbol Vánoc - Ježíšek - miminko
roznášející dárky, je světovou raritou. Ve většině ostatních zemí
totiž nosí dárečky statný chlap, snad aby tu nadílku unesl.
Ježíšek přichází 24. prosince navečer a skoro nikdo neví, jak
cestuje. To třeba v Německu naděluje
dárky šarmantní pán v nejlepších letech
s rezavými vlasy a vousy, který cestuje
na osedlaném divokém větru.
Zřejmě nejrozšířenější Santa Claus je také
starší pán, který - protože má opravdu
hodně práce po celém světě - jezdí na
saních tažených soby a dárečky ukládá
v noci z 24. na 25. prosince do červených
punčoch u postelí. Trochu se mu podobá
ruský Děda Mráz nebo bulharský Děda
Koleda. Ve Francii zase přichází pér Nöel,
o jehož návštěvě se dozvídáme u kamen
nebo u krbu. Naši přátelé v severní Evropě se
o Vánocích těší na návštěvu skřítků vedených nějakou
hlavní postavou - v Dánsku Vánočním poslem, ve Finsku je to Velký Ukko a podobně, často doprovázených kozou
nebo kozlem.
Je ale také pravda, že mnohé národy Vánoce
neslaví vůbec - jsou to přece jen svátky především křesťanské, proto je
lidé v islámských nebo ortodoxně
židovských zemích neslaví.
Duch Vánoc
Hodně rozdílů najdeme nejen
v hlavní postavě vánočních svátků, ale také v jejich průběhu. Ten
se liší v jednotlivých částech naší
republiky a rozdíly mezi národy
jsou ještě větší. V silně katolických
zemích (např. ve Španělsku nebo
v Itálii) jde především o duchovní svátek. Zdobení stromků, dárky, vánoční hostiny a další zvyky, pro nás tak
samozřejmé, jsou v těchto zemích mnohem skromnější.
Důležité jsou náboženské rituály, jesličky, mše
a pospolitost rodiny. Pravoslavné země oslavují
a rozdávají dárky až 6. ledna, i když například Bulhaři jsou filutové, protože uznávají i 24. prosince
a dárečky tak nadělují dvakrát, a Rusové dodržují většinou i tzv. novoroční jolku.
Velká Británie ožívá vánoční atmosférou
podobně jako u nás na Mikuláše, 5. prosince,
a vrcholí 25. prosince rozdáváním dárků
a hostinou. Tento den je hlavním dnem svátků
prakticky ve všech zemích se silnou britskou tradicí, jako např. ve Spojených státech nebo Austrálii. Ve Francii mnoho rodin dodržuje zvyk
Der letzte Monat im Jahr gehört fast überall auf der Welt dem
Weihnachtsfest. Einem Feiertag, dessen Symbol Geschenke,
funkelnde Augen, in den letzten Jahrzehnten leider auch
Hast und Nervosität, aber stets Tradition ist. Mehr als zu
jedem anderen Zeitpunkt im Jahr kehren wir gerade zu
Weihnachten zu jahrhundertealten Bräuchen zurück, durch
deren Hilfe wir die Magie des Augenblicks beherrschen.
Jedes Volk hat jedoch andere Weihnachtsbräuche, manchmal
ziemlich abweichende - seien es weihnachtliche Grundsymbole oder deren Botschaft.
Christkind und Co.
Das wohl bekannteste tschechische Symbol für Weihnachten das Christkind - ein Säugling, der Geschenke bringt, ist weltweit
eine Rarität. In den meisten anderen Ländern bringt nämlich
ein stattlicher Mann die Geschenke, wahrscheinlich, um die
Bescherung auch tragen zu können. Das Christkind
kommt am 24. Dezember gegen Abend und kaum einer
weiß, wie es reist. Hingegen werden in Deutschland die
Geschenke von einem charmanten Herrn in den
besten Jahren mit rostbraunen Haaren und Bart, der
auf dem gesattelten Wind reist, verteilt.
Der wohl meistverbreitetste Santa Claus ist
ebenfalls ein älterer Herr, der - weil er tatsächlich sehr viel Arbeit weltweit hat - auf einem
Schlitten fährt, der von Rentieren gezogen wird
und die Geschenke in der Nacht vom 24. auf den
25. Dezember in die am Bett befestigten roten
Strümpfe legt. Diesem ähnlich ist das russische
Großväterchen Frost oder das bulgarische Großväterchen Weihnacht. In Frankreich ist es pér
Imperial LIFE
11
pozvat ke slavnostnímu stolu někoho v nouzi - bezdomovce, sirotky, chudé příbuzné, vězně a podobně. Němci
a Rakušané mají vánoční zvyky velmi
podobné těm českým - vždyť jsme právě
od těchto národů velkou část našich
zvyků v minulosti převzali.
Štědrý večer se slavnostní večeří
a kopou dárků dodržují také lidé
ve Skandinávii, kde je ale zároveň
velice oblíbený svátek svaté Lucie
13. prosince. Zejména Norky nebo
Švédky si velmi považují cti být
zvoleny hlavní postavou dne a jít
v krásné bílé róbě v čele průvodu
městem. Málokdo už dnes ví, že
tento svátek býval častý u nás
a zejména na Moravě, v oblastech
s větším důrazem na tradice chodí bílé
Lucie jako ochránkyně domácností dodnes.
Nöel, über dessen Ankunft wir am Ofen
oder am offenen Kamin erfahren.
Unsere Freunde in Nordeuropa freuen sich zu Weihnachten auf den
Besuch der Kobolde, die von
einer Hauptfigur geführt werden - in Dänemark ist dies
der Weihnachtsbote, in
Finnland der große Ukko,
der oft von einer Ziege
oder einem Ziegenbock begleitet
wird. Es gibt jedoch auch viele Völker, die
Weihnachten überhaupt nicht feiern. Ist es doch vor allem
ein christlicher Feiertag, der in islamischen oder jüdischorthodoxen Ländern nicht gefeiert wird.
Der weihnachtliche Geist
Zahlreiche Unterschiede gibt es nicht nur bei der Hauptfigur
des Weihnachtsfestes, sondern auch in dessen Ablauf. Dieser ist
unterschiedlich in verschiedenen Teilen unserer Republik und
noch größer innerhalb der einzelnen Völker. In stark katholischen Ländern (z.B. Spanien oder Italien) handelt es sich vor
allem um einen geistlichen Feiertag. Der Baumschmuck, die
Geschenke, das Weihnachtsessen und weitere Bräuche, die für
uns selbstverständlich sind, sind in diesen Ländern wesentlich
bescheidener. Wichtig sind Glaubensrituale, die Krippe, die
Messe sowie das Zusammensein der Familie. Orthodoxe Länder feiern und verteilen die Geschenke erst am 6. Januar, wenngleich auch z.B. die Bulgaren Schlauberger sind, da sie auch
den 24. Dezember anerkennen und so die Geschenke zweimal
verteilen; die Russen halten vielerorts auch die sog. Neujahrsjolka ab.
Großbritannien beginnt die Weihnachtsatmosphäre ähnlich wie bei uns mit
dem St. Nikolaus am 5. Dezember und
findet am 25. Dezember mit dem Festessen und der Geschenkverteilung
ihren Höhepunkt. Dieser Tag ist
der wichtigste Feiertag in allen
Ländern mit britischer Tradition,
wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder in Australien.
In Frankreich wird von vielen
Familien die Tradition eingehalten, einen Menschen in Not
einzuladen - Obdachlose, Weisen, arme Verwandte, Häftlinge u.ä. Deutsche und
Österreicher haben Bräuche, die den tschechischen sehr ähnlich sind - haben wir doch
gerade von diesen Völkern einen großen Teil unserer Bräuche
in der Vergangenheit übernommen.
Der Heilige Abend mit seinem Festessen und den zahlreichen
Geschenken wird auch von den Menschen in Skandinavien eingehalten, wo sich aber auch der Feiertag der hl. Lucie am 13.
12
Imperial LIFE
Asi největší vánoční koumesové žijí v Dánsku. Vymýšlejí
totiž nejrůznější překvapení Dánové věří, že čím větší překvapení obdarovaný zažije, tím
větší štěstí ho čeká následující rok.
Vrcholem všeho je jakýsi dárek – bonus zvaný Julemand, který chystá každá rodina. Dostane ho ten,
kdo najde v štědrovečerním rýžovém nákypu zapečenou jedinou mandli.
Vánoce jsou ale všude, kde se slaví, především symbolem lásky
a přátelství. Nejdou poměřovat počtem
nebo cenou dárků, ani kilogramy napečeného a snědeného cukroví, i když
naše děti by asi tvrdily opak. Význam vánočních svátků je především v tom, že na sebe
navzájem víc myslíme,
vzpomeneme si i na ty,
kdo žijí většinu
roku osaměle
a pozveme je
mezi sebe.
Kdo ví, kdy
se my sami
můžeme ocitnout
v podobné
situaci.
Dezember großer Beliebtheit erfreut. Besonders die Norwegerinnen oder Schwedinnen schätzen die Ehre, zur Hauptfigur
des Tages gewählt zu werden und in bezaubernder weißer
Robe an der Spitze des Umzugs durch die Stadt gehen zu dürfen. Nur Wenige wissen, dass dieser Feiertag auch häufig bei
uns - besonders in Mähren, in Regionen mit starker Tradition gefeiert wurde und die weißen Lucien bis heute als Schutzpatronin der Haushalte umherziehen.
Die wohl erfindungsreichsten Menschen betreffs Weihnacht,
leben in Dänemark. Die Dänen erfinden die verschiedensten
Überraschungen. Sie glauben nämlich, dass, je größer die Überraschung des Beschenkten ist, desto größer wird dessen Glück
im neuen Jahr sein. Der Höhepunkt des Ganzen ist eine Art
Geschenk - ein so genannter Bonus mit dem Namen Julemand der von jeder Familie vorbereitet wird. Ihn erhält Derjenige, der
im weihnachtlichen Reisauflauf die einzige darin befindliche
Mandel findet.
Weihnachten ist jedoch, überall dort, wo es gefeiert wird,
vor allem ein Symbol der Liebe und Freundschaft.
Weihnachten lässt sich nicht an der Anzahl der Geschenke oder deren Preis messen, auch nicht an den Kilos des
gebackenen und gegessenen Weihnachtsgebäcks, wenngleich unsere Kinder wahrscheinlich das Gegenteil
behaupten werden. Die Bedeutung der Weihnachtsfeiertage besteht vor allem darin, dass wir mehr aneinander denken, auch an jene denken, die das gesamte Jahr über allein
sind und diese zu uns einladen. Wer weiß, ob wir selbst
nicht einmal in einer solchen Situation sein werden.
Imperial LIFE
13
text: Jaroslav Vavera / www.autoforum.cz
MAXIMÁLNÍ KOMFORT
NA ČTYŘECH KOLECH
Pokud jste maximalisté, a chcete se i na cestách automobilem cítit
maximálně bezpečně a pohodlně, pak čtěte maximálně pozorně, protože vám tentokrát představujeme „krasavce“ z kategorie luxusních
sedanů.
HÖCHSTER KOMFORT
AUF VIER RÄDERN
Falls Sie Maximalisten sind und sich auf Autofahrten maximal sicher
und gemütlich fühlen wollen, dann sollten Sie mit maximaler Aufmerksamkeit lesen, denn wir stellen Ihnen diesmal den „Schönen“
unter den luxuriösen Sedans vor.
14
Imperial LIFE
Elegán z Ingolstadtu
Modelová řada Audi8 se loni rozrostla o S8, které pohání zážehový vidlicový desetiválec pocházející ze supersportovního
Lamborghini Gallardo. Agregát disponuje výkonem 450 koní
a jeho točivý moment vrcholí při otáčkách 3500 1/min na hodnotě 540 N.m. Luxusní limuzínu S8 dokáže rozjet během pouhých 5,1 s na rychlost 100 km/h, maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h a průměrná spotřeba činí 13,9
l/100 km.
Na dokonalé kombinaci komfortního interiéru, maximální
výbavy a aktivního bezpečí se podílejí kromě pohonu všech kol
quattro také na přání dodávané keramické brzdy, které dovedou tohoto dvoutunového krasavce účinně zkrotit z vysokých
rychlostí. Mimochodem jejich životnost činí přibližně 300 tisíc
km, tedy zhruba čtyřikrát více než u běžných kotoučů.
Seznam možných prvků výbavy je také maximalistický; od
vyhřívaných a elektricky nastavitelných kožených „křesel“ až
po plně digitální hi-fi systém nejvyšší třídy Bang & Olufsen
Advanced Sound System, vybavený 14 exkluzivně designovanými reproduktory s celkovým výkonem přes tisíc wattů.
Horkokrevné Quattroporte
Nápadný pětimetrový sedan Quattroporte, jehož sportovní
křivky pocházejí z dílen studia Pininfarina, se vyznačuje především nezaměnitelným sportovním stylem a svou horkou italskou krev nezapře, ani když stojí. Přesto si jej v kombinaci se
sportovně laděnou sekvenční převodovkou Cambiocorsa
pořídilo málo zákazníků, protože většina jich u tohoto automobilu očekává spíše komfort samočinného ústrojí. O této skute-
Der Schöne aus Ingolstadt
Die Modellreihe Audi 8 wurde im vergangenen Jahr mit dem
S8 erweitert, den ein aus dem supersportlichen Lamborghini
Gallardo stammender Zehnzylinder-V-Motor antreibt. Das
Aggregat verfügt über eine Leistung von 450 PS und sein Drehmoment erreicht seinen Höhepunkt von 540 Nm bei einer
Drehzahl von 3500 1/min. Die Luxuslimousine S8 ist in der
Lage, in nur 5,1 s eine Geschwindigkeit von 100 km/h zu erreichen, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch beschränkt
auf 250 km/h und der Durchschnittsverbrauch beträgt 13,9
l/100 km.
An der perfekten Kombination von komfortablem Interieur,
maximaler Ausstattung und aktiver Sicherheit sind außer Quattro-Allradantrieb auch auf Wunsch gelieferte keramische Bremsen beteiligt, die in der Lage sind, diesen zwei Tonnen schweren Schönen aus hohen Geschwindigkeiten wirksam zu zügeln.
Übrigens beträgt deren Lebensdauer zirka dreihunderttausend
Kilometer, also etwa viermal mehr als bei geläufigen Bremsscheiben.
Die Liste der möglichen Ausstattungselemente ist ebenfalls
maximalistisch – von den beheizten und elektrisch verstellbaren Leder „sesseln“ bis hin zu dem volldigitalen Hi-fi-System
höchster Klasse Bang & Olufsen Advanced Sound System, das
mit 14 exklusiven Designerboxen mit einer Gesamtleistung von
über tausend Watt ausgestattet ist.
Der heißblutige Quattroporte
Der auffällige Fünfmeter-Sedan Quattroporte, dessen sportliche
Kurven aus den Werkstätten des Pininfarina-Studios stammen,
Neagresivně sportovní vzhled vozu dotvářejí ozdobné
doplňky, lišty a vnější zpětná zrcátka z leštěného hliníku,
jež jsou charakteristická pro S modely Audi
a harmonicky korespondují s výraznými hliníkovými koly.
Das nicht aggressive sportliche Aussehen des Wagens
wird abgerundet durch Zieraccessoires, Leisten sowie
die Außenrückspiegel aus poliertem Aluminium, die für
S-Modelle charakteristisch sind und harmonisch mit den
markanten Alu-Felgen korrespondieren.
Imperial LIFE
15
Nízká a široce rozkročená stavba karoserie
s klínovitou siluetou podtrhuje dynamický
a elegantní vzhled vozu. Nezaměnitelná je
mohutná příď s jednodílnou maskou
chladiče, u modelů S opatřenou dvojitými
svislými žebry.
Der niedrige und breitbeinige Bau der
Karosserie mit keilförmiger Silhouette
unterstreicht das dynamische und elegante
Aussehen des Wagens. Unverkennbar ist
die massive Frontseite mit der einteiligen
Kühlermaske, bei den S-Modellen versehen
mit doppelten senkrechten Rippen.
Audi S8 je vybaveno sedmipaprskovými dvacetipalcovými litými koly s extrémně nízkoprofilovými
pneumatikami rozměru 265/35 R 20. Otvory mezi
paprsky kol odhalují pohled na mohutně dimenzované 18“ kotoučové brzdy s vnitřním chlazením.
Der Audi S8 ist mit 20“-7-Speichen-Alufelgen mit
extrem niedrig profilierten Reifen 265/35 R 20
ausgestattet. Zwischen den Speichen bietet sich
ein Blick auf die massiv dimensionierten 18“Scheibenbremsen mit Innenkühlung.
čnosti věděl také italský výrobce, který minulý rok implantoval
do tohoto modelu samočinnou šestistupňovou převodovku od
německého specialisty ZF. Ta je spojena s osmiválcem o objemu
4 244 cm3, který zdobí opravdu úctyhodné parametry: největší
výkon rovných 400 koní a největší točivý moment 451 Nm rozjedou Maserati Quattroporte na dálnici až na nějakých 270
km/h. Zrychlení se u této verze odehraje za 5,6 s, což je
o zhruba čtyři desetiny horší čas než u sekvenčního řazení.
Interiér letos faceliftované novinky zaujme originálním vzezřením, kvalitními materiály a bohatou výbavou. Navíc přibyla
i sportovněji pojatá verze Quattroporte S. Tento italský vůz je
skvělou volbou pro toho, kdo touží po nekonvenčním luxusním
automobilu. Jeho cena se pohybuje kolem 100 tisíc euro.
16
Imperial LIFE
zeichnet sich vor allem durch einen unverwechselbar sportlichen Stil aus; sein heißes italienisches Blut kann er selbst in
Ruhe nicht leugnen. Trotzdem haben ihn einige Kunden in
Kombination mit dem sportlich gehaltenen CambiocorsaSequenzgetriebe errungen, da die Mehrzahl von ihnen bei diesem Automobil eher den Komfort der Automaticschaltung
erwartet. Das wusste auch der italienische Hersteller, der im
vergangenen Jahr in dieses Modell die Sechsgang-Automatic
des deutschen ZF-Spezialisten implantiert hat. Diese ist verbunden mit einem Achtzylinder von 4 244 cm3, den wahrhaft
beachtenswerte Parameter zieren: die Höchstleistung von
genau 400 PS und der maximale Drehmoment von 451 Nm
bringen den Maserati Quattroporte auf der Autobahn auf stolze
270 km/h. Eine Beschleunigung spielt sich bei dieser Version in
5,6 s ab, was etwa vier Zehntel schlechter ist als bei Sequenzschaltung. Aufmerksamkeit erweckt das Interieur der in diesem
Jahr erfolgten facegelifteten Neuheit durch sein originelles Aussehen, die hochwertigen Materialien sowie eine breite Ausstattung. Außerdem kam noch die sportlicher aufgefasste Version
des Quattroporte S hinzu. Dieser italienische Wagen ist eine
Interiér Volva S80 nezapře švédskou jednoduchost
a účelnost zabalenou do luxusních materiálů
Das Interieur des Volvo S80 kann die schwedische
Einfachheit und Zweckmäßigkeit, eingepackt in
luxuriöse Materialien, nicht verleugnen.
Švédská pojízdná kancelář
Volvo S80 si zachovává spíše důstojné postavení mezi prémiovými sedany a již od pohledu se drží tradičních hodnot severské značky. Oproti svému předchůdci je ale daleko robustnější
se spoustou jednoduše tvarovaných prvků. Interiér vozu nabízí
díky delšímu rozvoru náprav 2 835 mm a vpředu napříč uloženému šestiválci přece jen o trochu více místa pětičlenné
posádce, než tomu bylo u předcházejících generací. I vzadu má
tak trojice cestujících dostatek místa ve všech směrech, navíc po
jednoduchém sklopení opěradel páčkami v zavazadelníku lze
zvětšit zavazadlový prostor ze základních 0,480 m3 do prostoru
pro posádku a převážet rozměrnější věci. Volvo S80 vychází
maximálně vstříc zákazníkům, kteří požadují od svého automobilu maximum služeb na cestách za obchodem. Vlajková loď
švédského výrobce je totiž doslova pojízdnou kanceláří, která
díky svému nadčasovému designu ani po létech nezestárne.
Vůz je nabízen v šesti motorizacích; s pohonem předních nebo
všech kol a s dlouhým seznamem příplatkové výbavy.
vortreffliche Wahl für Denjenigen, der einen unkonventionellen
Luxuswagen sucht. Sein Preis bewegt sich um 100 tausend
Euro.
Schwedisches Büro auf Rädern
Der Volvo S80 bewahrt sich eher seine würdevolle Stellung
unter den Premium-Sedans und schon vom Aussehen her hält
er sich an die traditionellen Werte der nordischen Marke. Im
Vergleich zu seinen Vorgängern ist er jedoch mit zahlreichen
einfach geformten Elementen wesentlich robuster. Das Interieur
des Wagens bietet dank des längeren Radstandes von 2 835 mm
und dem vorn querliegenden Sechszylinder doch ein wenig
mehr Platz für eine fünfköpfige Besatzung als bei den vorheri-
Sportovní ambice nového Volva S80 podtrhují dvě
oválné koncovky výfuků a nezbytná ‚rybí ploutvička‘
na střeše
Die sportlichen Ambitionen des neuen Volvo S80
unterstreichen zwei ovale Auspuffenden und die
notwendige „Fischflosse“ auf dem Dach.
Imperial LIFE
17
Dvouprostorová karoserie Superbu s výraznými
stylistickými prvky skrývá konstrukční novinku
v podobě pátých dveří Twindoor. Díky nim je možné
i do reprezentativně vyhlížejícího vozu naložit
rozměrnější předměty.
Die zweidimensionale Karosserie des Superb mit
deutlichen stilistischen Elementen versteckt eine
Konstruktionsneuheit in Form einer fünften
Twindoor-Tür. Dank dieser ist es möglich, auch in
einen repräsentativ aussehenden Wagen größere
Gegenstände einzuladen.
Superb II „povyrostl“
Škoda Superb druhé generace už na první pohled poskytuje
nejen luxusní, ale také velkorysý prostor pro všechny pasažéry.
Jeho celková délka 4 838 mm je o 28 mm větší než
u předchozího modelu. Díky rozvoru 2 761 mm a vpředu
příčně uloženému šestiválci si zde asi málokdo bude stěžovat
na nedostatek místa. K největšímu překvapení patří zadní část
vozu, jejíž vzhled byl podřízen hlavně funkci.
Z bočního profilu se Superb prezentuje jako klasický tříprostorový sedan. Díky variabilnímu otvírání pátých dveří Twindoor
je ale vše trochu jinak. Zákazník má možnost používat největší
Škodu jako sedan a otevírat pouze víko zavazadelníku,
v případě potřeby jej však může zvednout i se zadním sklem.
Přístup do objemného zavazadlového prostoru, který nabízí
gen Generationen. Auch hinten hat das mitreisende Trio genügend Platz in alle Richtungen; außerdem kann nach einfachem
Umklappen der Lehnen mittels Hebeln im Kofferraum dieser
von einer Grundgröße von 0,480 m3 in den Raum für die Besatzung erweitert werden und größere Sachen aufnehmen bzw.
sperrigere Gegenstände transportieren. Der Volvo S80 kommt
denjenigen Kunden maximal entgegen, die von ihrem Automobil auf der Geschäftsreise ein Maximum an Dienstleistungen
erwarten. Das Flaggschiff des schwedischen Herstellers ist
wortwörtlich ein Büro auf Rädern, das dank seines zeitlosen
Designs auch nach Jahren nicht altert. Der Wagen wird in sechs
Motorvarianten angeboten – mit Vorderrad- oder Allradantrieb
– sowie einer langen Liste an Zusatzausstattung.
Superb II „ist gewachsen“
Der Škoda Superb der zweiten Generation bietet bereits auf den
ersten Blick nicht nur einen luxuriösen, sondern ebenso großzügigen Innenraum für alle Passagiere an. Seine Gesamtlänge von
4 838 mm ist um 28 mm größer als bei dem vorhergehenden
Modell. Dank des Radstandes von 2 761 mm und dem vorn
querliegenden Sechszylinder wird sich hier kaum einer über
Platzmangel beklagen. Zu den größten Überraschungen gehört
das Hinterteil des Wagens, dessen Aussehen vor allem der
Funktion untergeordnet wurde.
Interiér nového Superbu nabízí jedinečný komfort –
zejména cestující na zadních sedadlech si budou
připadat doslova jako ve ‚vládní‘ limuzíně.
Das Interieur des neuen Superb bietet einzigartigen
Komfort – insbesondere Reisende auf den
Hintersitzen werden sich wortwörtlich wie in einer
„Regierungs“limousine fühlen.
18
Imperial LIFE
Nově faceliftované Maserati Quatrtroporte je
designově propracovanou a velmi rychlou hračkou
pro ‚odrostlé kluky‘. Svůdné křivky automobilu má
na svědomí světoznámé studio Pininfarina.
Der neue facegeliftete Maserati Quattroporte ist ein
designerisch bearbeitetes und sehr schnelles
Spielzeug für‚ herangewachsene Jungs‘. Die
verführerischen Kurven des Fahrzeugs hat das
weltbekannte Pininfarina-Studio auf dem Gewissen.
Důsledná realizace nového designérského směru
‚škodovek‘ se odráží v trojrozměrně tvarované
masce chladiče, jejíž chromovaný rámeček dodává
vozu optickou hloubku.
Die konsequente Realisierung der neuen
Designerrichtung der „Škodas“ widerspiegelt sich in
der dreidimensional geformten Kühlermaske, deren
verchromter Rahmen dem Wagen eine optische
Tiefe verleiht.
v základním uspořádání 565 litrů (o 85 litrů více než
u předchozího modelu), tak nemá chybu. Navíc lze ještě sklopit
zadní sedadla, čímž použitelný objem vzroste až na 1 670 litrů.
Z reprezentativní limuzíny je tak najednou malá dodávka. Tato
kombinace mezi lifbackem a sedanem rozhodně není samoúčelná, pokud chce novinka uspět na velkých trzích jako je například Rusko. Nabídka motorů je bohatá a sahá od přeplňovaných čtyřválců 1,4 TSI a 1,8 TSI přes turbodiesely 2,0 TDI až
k zážehovému vidlicovému šestiválci 3,6 l o výkonu 260 koní,
který pohání všechna čtyři kola přes dvouspojkovou převodovku DSG.
Im Seitenprofil präsentiert sich der Superb als klassischer Dreiraum-Sedan. Dank des variierbaren Öffnens der fünften Twindoor (Zwillingstür) ist jedoch alles ein wenig anders. Der
Kunde hat die Möglichkeit, den größten Škoda als Sedan zu
nutzen und nur die Klappe des Kofferraums zu öffnen, je nach
Bedarf kann er diesen jedoch auch mit der gesamten Heckscheibeneinheit öffnen. Der Zugang in den voluminösen Kofferraum, der in der Grundanordnung 565 Liter bietet (das sind 85
Liter mehr als bei dem vorhergegangenen Modell), ist somit
tadellos. Außerdem können noch die Hintersitze umgeklappt
werden, wodurch sich der Nutzraum bis auf stolze 1670 Liter
erhöht. Aus der repräsentativen Limousine entsteht so in wenigen Minuten ein kleiner Lieferwagen. Diese Kombination zwischen Lifback und Sedan ist bestimmt nicht selbstzweckmäßig,
falls sich diese Neuheit auf den großen Märkten, wie z.B. Russland, etablieren möchte. Das Angebot der Motoren ist reichhaltig und reicht von den Vierzylindern mit Aufladung 1,4 TSI
und 1,8 TSI über den Turbodieselmotor 2,0 TDI bis hin zu dem
3,6l-Benzin-V-Sechszylinder mit 260 PS, der alle vier Räder über
ein DSG-Doppelgetriebe antreibt.
Imperial LIFE
19
text: Jan Rybář
Osolte si život!
Salzen Sie sich das Leben!
Sůl je člověku známá již po tisíciletí a stejně dlouho již
patří k základním kuchařským ingrediencím. Kromě
kuchyně však existuje celé spektrum oblastí, kde tato vzácná
látka najde uplatnění.
V poslední době se stále častěji mluví o léčivých účincích soli.
Dokonce existuje celá řada kosmetických výrobků založených
na solné bázi. Sůl totiž napíná a vyhlazuje pokožku, pomáhá
při odtučňování nebo v boji s tolik proklínanou celulitidou.
Úplnou novinkou, která umí využít všech pozitivních
vlastností této látky, jsou tzv. solné jeskyně.
Již v 19. století si obyvatelé polské Vieličky všimli, že se dělníci
pracující v solných dolech těší obdivuhodnému zdraví. Netrpěli
nemocemi dýchacího ústrojí, rýmou nebo průduškovým
astmatem a jejich pokožka byla navzdory tvrdé práci poddajná
a hebká. Na popud místních radních zde vznikla v roce 1843
první solná jeskyně na světě.
Solná jeskyně je v podstatě speciálně upravenou komorou,
jejíž stěny a strop tvoří bloky solné rudy. Sůl tu najdeme i na
podlaze ve formě jemných krystalků. Ve stěnách jsou
zabudovány skryté mikrokanálky, které jsou osou
důmyslného systému topení a klimatizace, udržujícímu
prostor ve stabilní teplotě těsně nad 20 °C. Právě při této
optimální teplotě totiž dochází k pozvolnému vypařování soli
20
Imperial LIFE
Salz ist dem Menschen bereits seit Jahrtausenden bekannt
und ebenso lange gehört es zu den Grundingredienzien in
der Küche. Außer der Küche existiert jedoch ein ganzes Spektrum an Bereichen, wo dieser seltene Stoff zur Geltung
kommt.
In letzter Zeit spricht man immer häufiger über die heilende
Wirkung von Salzen. Es existieren sogar zahlreiche kosmetische
Produkte auf Salzbasis. Salz strafft und glättet nämlich die
Haut, hilft bei der Entschlackung oder im Kampf gegen die so
gefürchtete Zellulitis. Eine völlige Neuheit, die alle positiven
Eigenschaften dieses Stoffes auszunutzen vermag, ist die sogenannte Salzgrotte.
Bereits im 19. Jahrhundert bemerkten die Bewohner des polnischen Wieliczki dass sich die in den Salzgruben schaffenden
Arbeiter einer besonders guten Gesundheit erfreuen. Sie litten
weder an Erkrankungen des Atemsystems, Schnupfen oder
Bronchialasthma und deren Haut war trotz harter Arbeit elastisch und zart. Auf Anregung der hiesigen Räte entstand hier
1843 weltweit die erste Salzgrotte.
Salzgrotten sind im Wesentlichen speziell gestaltete Kammern,
deren Wände und Decke aus Blöcken mit Salzerz bestehen. Salz
finden wir hier auch auf dem Fußboden in Form von feinen
Kristallen. In den Wänden sind versteckte Mikrokanäle einge-
• Wussten Sie, dass in Salzgrotten am häufigsten Salzgemische aus dem
Toten Meer verwendet werden? Dessen Wasser enthält im Vergleich zu
anderen Meeren rund zehnmal mehr Salz mit einer zwanzigmal größeren
Konzentration an Mineralien gegenüber Steinsalz.
• Wussten Sie, dass zum Beispiel auch die Luft nach einem ergiebigen
Sommergewitter eine gehörige Dosis negativer Ionen enthält?
• Wussten Sie, dass im nächsten Jahr auch die Gäste des Spa Resort
Sanssouci die zauberhafte Macht des Salzes spüren können? Unter der
Aufsicht ärztlicher Fachkräfte entsteht hier eine Salzgrotte modernster
Art, in der Sie sich vielleicht noch besser fühlen werden als am Toten
Meer!
• Wussten Sie, dass die wohltuenden Wirkungen von Salzgrotten vor allem
Menschen zu schätzen wissen, die an Erkrankungen der oberen und
unteren Atemwege, Bronchialasthma sowie verschiedenen Allergien
leiden?
• Wussten Sie, dass ein Aufenthalt in salziger Umgebung das gesamte
Immunsystem stärkt?
• Wussten Sie, dass die Salzgrotte ein idealer Ort zum Entspannen und
Auftanken neuer Energie selbst für gesunde Menschen ist?
a vytvoření výjimečného mikroklimatu, tzv. ionizaci vzduchu.
Princip ionizace je jednoduchý – sůl při vypařování prosycuje
vzduch cennými bioprvky a negativními ionty, které našemu
tělu v přirozeném prostředí chybí. Žijeme většinou obklopeni
televizory, počítači nebo mobily a přitom se neustále
vystavujeme působení kladných iontů, které tato moderní
technika vyzařuje. V tělu pak dochází k nerovnováze, takže se
stáváme náchylnějšími vůči některým onemocněním.
• Víte, že nejčastěji se v solných jeskyních používá směs soli z Mrtvého
moře? Jeho voda obsahuje v porovnání s ostatními moři zhruba desetkrát
více soli s dvacetkrát větší koncentrací minerálů oproti soli kamenné.
• Víte, že pořádnou dávku záporných iontů obsahuje například vzduch po
vydatné letní bouřce?
• Víte, že kouzelnou moc soli mohou od příštího roku pocítit na vlastním
těle také hosté Spa Resortu Sanssouci? Pod dohledem lékařských
odborníků tady vzniká solná jeskyně nejmodernějšího typu, ve které se
budete cítit možná ještě lépe než u Mrtvého moře!
• Víte, že blahodárné účinky solných jeskynní ocení především lidé trpící
chorobami horních a dolních cest dýchacích, průduškovým astmatem
nebo některými typy alergií?
• Víte, že pobyt ve slaném prostředí celkově povzbuzuje imunitní systém?
• Víte, že je solná jeskyně ideálním místem k relaxaci a načerpání nové
energie i pro zdravé lidi?
baut, die die Achse eines hochentwickelten Heizungs- und Klimaanlagensystems bilden, welche die Temperatur des Raumes
stabil bei knapp über 20 °C hält. Gerade bei dieser Temperatur
kommt es zu einer allmählichen Verdampfung der Salze sowie
Schaffung eines einzigartigen Mikroklimas – die sogenannte
Luftionisierung. Das Prinzip der Ionisierung ist einfach – das
Salz reichert bei dessen Verdampfung die Luft mit wertvollen
Bioelementen und negativen Ionen an, die unserem Körper in
natürlicher Umgebung fehlen. In der Mehrzahl sind wir in
unserem Leben umgeben von Fernsehgeräten, Computern und
Handys und deshalb ständig der Wirkung positiver Ionen ausgesetzt, welche die moderne Technik ausstrahlt. Damit kommt
es in unserem Organismus zu einer Störung des inneren Gleichgewichts und wir sind anfälliger für Krankheiten.
Imperial LIFE
21
text: Jan Rybář / Le Boutique Suisse
POZOR NA ZÁVRAŤ!
VORSICHT SCHWINDEL!
VALÉE DE JOUL VE ŠVÝCARSKÉM KANTONU
VAUD JE DRSNOU, ALE PŘESTO OBLÍBENOU
KRAJINOU ZEJMÉNA MEZI PŘÍZNIVCI ADRENALINOVÝCH ZIMNÍCH SPORTŮ. MÁLOKDO
VŠAK VÍ, žE V HORSKÉM MASIVU JURA VE
VÝŠCE BEZMÁLA 1000 METRŮ NAD MOŘEM
VZNIKLA JIž V 16. STOLETÍ HODINÁŘSKÁ
DÍLNA, Z JEJICHž VÝROBKŮ DODNES KAžDÉHO MILOVNÍKA JEMNÝCH HODINOVÝCH
MECHANIZMŮ JÍMÁ ZÁVRAŤ.
VALÉE DE JOUL IM SCHWEIZERISCHEN KANTON VAUD IST
EINE RAUE, ABER DENNOCH BELIEBTE LANDSCHAFT VOR
ALLEM BEI DEN LIEBHABERN VON ADRENALIN-WINTERSPORTARTEN. KAUM EINER WEISS, DASS IM JURA-BERGMASSIV IN EINER HÖHE VON KNAPP 1000 METERN Ü.D.M.
BEREITS IM 16. JAHRHUNDERT EINE UHRMACHERWERKSTATT
ENTSTANDEN IST, DEREN ERZEUGNISSE BIS HEUTE BEI JEDEM
LIEBHABER VON ZARTEN UHRMECHANISMEN EIN SCHWINDELGEFÜHL AUFKOMMEN LASSEN.
22
Imperial LIFE
Reverso Squadra Lady AutomaticElegantní stříbrný ciferník nezapře
ducha řady Reverso: Datumovka je
vtipně zakomponována do číslice 6.
Díky průhledné zadní straně
můžeme obdivovat důmyslné šasi
mechanického strojku z poslední
řady Jaeger-LeCoultre Kalibre 966.
Reverso Squadra Lady Automatic – Das elegante silberne
Zifferblatt verleugnet den Geist der Modellreihe Reverso nicht:
Die Datumsangabe ist witzvoll in die Ziffer 6 einkomponiert.
Dank der durchsichtigen Rückseite können wir das
hochentwickelte Chassis des mechanischen Uhrwerks der letzten
Modellreihe Jaeger-LeCoultre Kalibre 966 bewundern.
Die Rede ist von der legendären Uhrenmarke Jaeger-LeCoultre,
Řeč je o legendární hodinářské značce Jaeger-LeCoultre, která
die wohl weltweit die meisten Uhrmacherpatente besitzt. Von
vlastní patrně nejvíce hodinářských patentů na světě. Z řady
den technischen Finessen, mit denen sich diese Uhren rühmen
technických fines, jimiž se tyto hodinky mohou pochlubit, jmekönnen, seien zumindest der Drehmechanismus /Modellreihe
nujme alespoň otočný mechanizmus /řada Reverso/ odkrývaReverso/ genannt, der zwei verschiedene Gesichter der Uhr
jící dvě různé tváře hodinek, nebo jedinečné zpracovaní spodní
části ciferníku metodou tzv. „skeletování“ /model Master Eight aufdeckt, sowie die einzigartige Verarbeitung des unteren Teils
des Zifferblatts mittels sog.
Days Perpetual /, které dovolí
„Skelletierens“ /Modell Master
šťastnému majiteli skrz průEight Days Perpetual /, die dem
hledné sklíčko nahlédnout do
glücklichen Besitzer ermöglicht,
samotného srdce hodinek.
Dámské hodinky z řady Reverso jsou
durch das durchsichtige UhrenV široké nabídce najdeme vedle
vybaveny hodinovými strojky Jaegerglas in das eigentliche Herz der
luxusních pánských modelů
LeCoultre poslední generace, které
Uhr zu blicken. In dem breiten
například i speciální potápěčské
zajišťují za každé situace bezprobléAngebot finden wir neben
modely. Na své si přijdou samomový přesný chod.
Luxus-Herrenmodellen zum Beizřejmě také ženy, pro které vyrospiel auch spezielle Tauchermobili „hodinářští mistři“ hned
delle. Auf ihre Kosten kommen
několik lahůdek.
Damenuhren der Modellreihe Reverso
selbstverständlich auch die
sind ausgestattet mit Jaeger-LeCoulDamen, für die die „UhrenmeiPůvabná řada Lady
tre-Uhrwerken der letzten Generation,
ster“ gleich mehrere Leckerbissen
Po úspěšné pánské kolekci Reverdie in jeder Situation einen problembereithalten.
so Squadra přišla značka JaegerLeCoultre s kolekcí Reverso
losen genauen Gang gewährleisten.
Bezaubernde Modellreihe Lady
Squadra Lady, ve které se odráží
Nach der erfolgreichen Herrenženská rafinovanost. Doslova
kollektion Reverso Squadra kam
omračuje paletou použitých
die Marke Jaeger-LeCoultre mit
materiálů včetně diamantů, klasickým designem nebo unikátním systémem umožňujícím rych- der Kollektion Reverso Squadra Lady, in der sich weibliche
Raffiniertheit widerspiegelt. Sie betäubt wortwörtlich durch die
le a pohodlně vyměnit řemínek hodinek. Dámská řada si stejně
jako její pánský protějšek uchovává charakteristické rysy, napří- breite Palette verwendeter Materialien einschließlich Diamanten, ihr klassisches Design bzw. das einzigartige System, das
klad dnes již legendární čtvercový ciferník zavěšený na unikátein schnelles und bequemes Auswechseln des Uhrarmbandes
ním otočném čepu. Pro zajímavost – původně byly otočné
Imperial LIFE
23
hodinky vyvinuty pro hráče póla, aby mohly zůstat při hře na
ruce a byly zároveň chráněny proti mechanickému poškození.
ermöglicht. Die Damenreihe behält, genau wie deren männliches Gegenstück, bestimmte charakteristische Züge, wie z.B.
das heute bereits legendäre viereckige Zifferblatt, das an einen
Vývojářský tým nové řady dámských hodinek si brzy uvědoeinzigartigen Drehstift aufgehängt wird, bei. Interessant ist,
mil, že jediný model by sotva dokázal uspokojit široké spektdass die Drehuhren ursprünglich für Polospieler entwickelt
rum požadavků náročných žen.
wurden, damit diese während des
Designéři proto navrhli dvě
Spiels am Handgelenk bleiben
základní modelové linie lišící se
konnten und gleichzeitig vor
velikostí. Menší model ladně
mechanischer Beschädigung
Od roku 1883 přihlásili mechanici
kopíruje dámské zápěstí
geschützt waren.
a inženýři firmy Jaeger-LeCoultre stova svým provedením osloví
ky patentů. V roce 1903 vznikl napříspíše konzervativnější zákazniDas Entwicklerteam der neuen
klad nejtenčí strojek pro kapesní
ce; naopak větší provedení přiDamenuhren-Modellreihe wurde
hodinky s tloušťkou jen 1,38 milimettahuje pozornost sportovněji
sich sehr schnell bewusst, dass ein
založených žen.
Modell allein nur schwer das breite
rů.
Spektrum der Wünsche anspruchsObě modelové varianty upouvoller Damen befriedigen kann.
Seit 1883 haben die Mechaniker und
tají esteticky bohatě ztvárněDeshalb entwarfen die Designer
Ingenieure der Firma Jaeger-LeCoultre
ným ciferníkem: v jednom
zwei, von der Größe her unterHunderte von Patenten angemeldet.
případě jednoduché číslice
schiedliche Grundmodelllinien. Das
obdivuhodně kontrastují se
kleinere Modell kopiert graziös das
Im Jahre 1903 entstand zum Beispiel
stříbrným podkladem ciferníku
weibliche Handgelenk und spricht
das dünnste Uhrwerk für Taschenuha podtrhují celkový sportovní
mit seiner Ausführung eher konserren mit einer Dicke von nur 1,38 Millicharakter hodinek; v druhém
vativere Kundinnen an; hingegen
metern.
případě zaujmou originálně
zieht die größere Ausführung die
geometricky pojaté číslice, jenž
Aufmerksamkeit sportlich veranlagspolu s dvěma řadami diamanter Damen an.
tů a motivem slunečního propletence dávají hodinkám punc výjimečnosti.
Beide Modellvarianten wirken anziehend dank des ästhetisch
reich gestalteten Zifferblattes: in dem einen Fall kontrastieren
Každá z obou verzí může své „vnady“ předvést v několika
auf bewundernswerte Art und Weise einfache Ziffern mit dem
„kabátech“: od žlutého nebo růžového zlata až po vysoce leštěsilbernen Untergrund des Zifferblattes und unterstreichen den
nou ocel, na přání vyšperkovanou drahými kameny.
insgesamt sportlichen Charakter der Uhr; im zweiten Fall
beeindrucken die originellen geometrisch gestalteten Ziffern,
die gemeinsam mit zwei Diamantenreihen und dem Motiv des
Sonnengeflechts der Uhr den Punz des Außergewöhnlichen
Reverso Squadra Classic verleihen.
Řada Classic se vyznačuje
výraznými čtvercovými
liniemi a ciferníkem
v elegantním stříbrném
provedení.
Reverso Squadra Classic –
Die Modellreihe Classic
zeichnet sich aus durch
markante rechteckige
Linien sowie ein
Zifferblatt in elegantem
Silber.
24
Imperial LIFE
Beide Versionen können ihre „Reize“ in mehreren
„Mänteln“ vorführen: vom Gelb- oder Rotgold bis hin zum hoch polierten Edelstahl,
auf Wunsch mit Edelsteinen verziert.
Reverso Squadra Lady Duetto
Wie hätten die Designer der
Damenuhr Reverso Squadra,
der ersten und einzigen Drehuhr weltweit, das Märchenkonzept Duetto vergessen
können, das parallel zwei
„Gesichter“ der Zeit bietet? Das Prinzip ist
immer das gleiche: auf
der Seite mit Diamanten
befindet sich die
Datums- sowie
Tag/Nacht-Anzeige
mit den Motiven Sonne
und Sterne. Auf der
Rückseite finden wir
dann Minuten- und
Reverso Squadra Lady - Model
perfektně přizpůsobený ženskému
zápěstí je osázen 36 diamanty. Díky
rychlému a promyšlenému systému
výměny řemínku a celé řadě
provedení dostává majitelka do ruky
osobitý kousek.
Reverso Squadra Lady – das dem
weiblichen Handgelenk perfekt
angepasste Modell ist mit 36
Diamanten besetzt. Dank des
schnellen und gut durchdachten
Systems des Armbandwechsels sowie
der vielseitigen Ausführungen erhält
die Besitzerin ein ganz persönliches
Stück in die Hand.
Reverso Squadra Lady Dueto
Jak by mohli tvůrci dámských hodinek Reverso Squadra, prvních a jediných otočných hodinek na světě, opomenout pohádkový koncept Duetto, paralelně odhalující dvě „tváře“ času?
Princip je stále stejný: na straně s diamanty se nachází datumovka a ukazatel den/noc s motivy slunce a hvězd. Na zadní
straně pak najdeme minutovou a hodinovou ručičku; nechybí
ani diskrétní průzor uprostřed ciferníku na kmitající závaží
hodinového strojku ozdobeného příznačným motivem značky,
tzv. „cotes soleillées“. Nová řada R.S. Lady Duetto je na pultech
v ocelovém provedení s černobílým ciferníkem a zadní stranou
osázenou drahými kameny, nebo v provedení „růžové zlato“,
taktéž s černobílým ciferníkem a drahými kameny na obou
stranách.
Stundenzeiger; auch eine diskrete Öffnung in der Mitte des Zifferblatts mit Blick auf den schwingenden Antrieb des Uhrwerks, das mit dem charakteristischen Motiv der Marke – dem
sog. „cotes soleillées“ verziert ist – wurde nicht vergessen. Die
neue Modellreihe R.S. Lady Duetto ist erhältlich in Edelstahlausführung mit schwarz-weißem Zifferblatt und einer mit Edelsteinen besetzten Rückseite oder in Rotgold-Ausführung, ebenso mit schwarz-weißem Zifferblatt und Edelsteinen auf beiden
Seiten.
Lady
V královském rouše…
Nová řada hodinek R. S. Lady je jedinečná díky inovativnímu
systému měnitelných řemínků. Ten umožňuje změnit tvář hodinek stejně snadno, jako když vyměníte třeba džíny za večerní
komplet. Rozhodně není důvod k obavám – na tuto „vychytávku“ si brzy zvyknete a jistě oceníte možnost vyměnit praktický
pryžový pásek pro každodenní nošení za elegantnější kožený
řemínek vhodný například na banket.
I v případě řemínků se vám možná z široké nabídky tak trochu
zatočí hlava: volit můžete mezi bílými a černými pryžovými
pásky a elegantními koženými řemínky v několika barevných
i povrchových provedení.
Dámská kolekce R. S. Lady představuje designérsky vybroušené a přitom maximálně praktické hodinky, jenž neopakovatelným způsobem zvýrazní osobnost jejich šťastné majitelky.
Při pohledu na fotografie nezbývá než souhlasit, že filosofie
tvůrců byla beze zbytku naplněna. Křehká rafinovanost ženského prvku se tu snoubí s mužským elementem individuality
a síly.
In königlichem Gewand…
Die neue Uhren-Modellreihe R. S. Lady ist einzigartig dank des
innovativen Systems austauschbarer Armbänder. Dieses
ermöglicht auf einfache Art und Weise, das Gesicht der Uhr so
zu verändern, wie Sie zum Beispiel die Jeans gegen ein Abendkomplett austauschen. Bestimmt ist dies kein Grund zu
Befürchtungen – an diesen „Clou“ werden Sie sich schon bald
gewöhnen und sicher die Möglichkeit begrüßen, das praktische
Gummiarmband für das alltägliche Tragen auszutauschen
gegen ein eleganteres Lederband, das sich zum Beispiel für ein
Bankett eignet.
Auch im Falle der Armbänder wird Ihnen beim Blick auf das
breite Angebot vielleicht etwas schwindlig: Sie können wählen
zwischen weißen und schwarzen Gummiarmbändern sowie
eleganten Lederriemen in mehreren Farbtönen und Oberflächenstrukturen.
Die Damenkollektion R. S. Lady stellt eine designermäßig ausgefeilte und dabei maximal praktische Uhr dar, durch deren
einzigartigen Charakter die Persönlichkeit deren glücklichen
Besitzerin betont wird. Beim Blick auf das Foto muss man eingestehen, dass die Philosophie der Designer hier restlos aufgegangen ist - die zarte Raffinesse des weiblichen Elements vereint sich hier perfekt mit dem männlichen Element von Individualität und Kraft.
Imperial LIFE
25
text: Jan Rybář
AUF DEN SPUREN
EINES TSCHECHISCHEN
SCHATZES
PO STOPÁCH
ČESKÉHO
POKLADU
26
Imperial LIFE
Velkolepé kontury hlavní brány pivovaru vyniknou
díky efektnímu osvětlení i v noci. Přistoupíme-li
blíže, dýchne na nás atmosféra z dob, kdy za
branou duněla kopyta koňských spřežení a zpoza
zdí tepala pravidelným tlukotem bednářská kladiva.
Dnes jsou prostory pivovaru plné nejmodernější
techniky, která je citlivě zakomponována do
historických budov.
Auffällig sind die monumentalen Tore der Brauerei
dank deren effektvoller Beleuchtung in der Nacht.
Wenn wir näher treten, verspüren wir einen Hauch
der Atmosphäre aus jener Zeit, in der hinter den
Toren die Hufen der Pferdegespanne und hinter
den Wänden die regelmäßigen Schläge der
Böttcherhammer zu hören waren. Heute sind die
Räumlichkeiten der Brauerei voller modernster
Technik, die gefühlvoll in die historischen Gebäude
hineinkomponiert wurde.
Víte, co je největším národním pokladem Čech? Nu dobrá,
trochu vám napovím: neblyští se smaragdy a rubíny, ani neleží někde v trezoru, ukrytý před zraky chtivých zlatokopů.
Jeho zlatavý lesk, přecházející plynule do sněhobílé pěny,
naopak obdivují už desítky let lidé po celém světě. Tuším, že
jste poznali. Řeč je o českém pivu, výstavním šperku české
kultury a nejúspěšnějším vývozním artiklu.
Věhlas pěnivého moku spočívá v kvalitních surovinách – především v žateckém chmelu, a také v dlouholetém mistrovství
českých sládků, děděném z generace na generaci a střeženém
téměř jako státní tajemství. Pojďme se nyní podívat do míst,
kde se rodí pěnivé české zlato…
Vydáme-li se po pomyslné „pivovarnické“ mapě, nemůžeme
minout malebné město na soutoku čtyř řek, Plzeň. Zdejší „plzeňské“ je mezi gurmány doslova „terminus technicus“ a díky
jedinečnému složení a nízkému ph faktoru má v rozumném
množství blahodárný vliv na činnost zažívacího traktu.
Pivo se v Plzni vaří již od roku 1307. Historickým mezníkem,
který posunul toto město mezi světové pivní metropole, byl rok
1838, kdy se zdejší měšťanstvo rozhodlo společně vybudovat
nový a moderní pivovar. Vařit se mělo pivo bavorského typu,
a proto se plzeňští poslové vydali do Bavorska, aby zde naverbovali proslulého sládka Josefa Grolla. Tento umíněný
a tvrdohlavý hrubián, jak o něm mluví dobové prameny, se
i přes závratné finanční požadavky se zástupci města nakonec
domluvil a v roce 1842 uvařil první várku výtečného zlatého
moku. Zlí jazykové říkají, že při výrobě záměrně experimentoval, aniž by znal dopředu výsledek, a použil dosud nepříliš
Cestovní agentura
Reiseagentur
Pentalog Tour
U Imperialu 31
Karlovy Vary
Tel.: +420 353 206 134
e-mail: [email protected]
Wissen Sie, was der größte Nationalschatz Tschechiens ist?
Nun gut, ich helfe etwas: dieser strahlt weder mit Smaragden
oder Rubinen, noch liegt dieser in einem Tresor verborgen
und versteckt vor den Augen gieriger Goldgräber. Seinen goldigfarbenen Glanz, der kontinuierlich in schneeweißen
Schaum übergeht, bewundern im Gegenteil bereits seit Jahrzehnten die Menschen auf der ganzen Welt. Ich nehme an,
Sie haben es erraten – die Rede ist von dem tschechischen
Bier – einem Ausstellungsjuwel der tschechischen Kultur und
dem wohl erfolgreichsten Exportartikel.
Der Ruhm dieses schäumenden Getränks besteht in den hochwertigen Rohstoffen – vor allem in dem Hopfen aus der Saazer
Gegend (Žatec) sowie in der langjährigen Meisterschaft böhmischer Bierbrauer, die weitergegeben wird von einer Generation
auf die nächste und fast wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird.
Werfen wir nun einmal einen Blick dorthin, wo das schäumende böhmische Gold entsteht …
Wenn wir auf der imaginären „Bierbräukarte“ reisen, dürfen
wir die malerische Stadt am Zusammenfluss von vier Flüssen Imperial LIFE
27
Pilsen - nicht übersehen. Das hiesige „Pilsner“ ist unter den
Gourmets wortwörtlich ein „Terminus technicus“ und dank der
einzigartigen Zusammensetzung und des geringen pH-Wertes
hat es in vernünftiger Menge eine wohltuende Wirkung auf
den Verdauungstrakt.
V dubových sudech pivovarských sklepů zraje
unikátní plzeňský ležák. Návštěvníci se tak dostanou
přímo „k prameni“ a mohou ochutnat nefiltrované
a nepasterizované pivo přímo ze sudu.
In den Eichenfässern der Brauereikeller reift das
einzigartige Pilsner Lagerbier. Besucher gelangen
direkt „an die Quelle“ und können so das
unfiltrierte und nicht pasteurisierte Bier direkt aus
dem Fass verkosten.
známou metodu spodního kvašení. Ať už je to pravda nebo ne,
výsledek překvapil zřejmě nejen samotného sládka. Vždyť
o velkolepém úspěchu nového světlého ležáku vypovídá
i místní kronikář: „Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou,
znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento
domácí výrobek.“
Nositelem české pivovarské tradice byl kromě velkých pivovarů bezpočet malých, téměř rodinných varen, které dopřávali
„sluchu“ specifickým místním chutím. Takový pivovar se
nachází asi třicet kilometrů východně od Karlových Varů,
v novogotickém zámku Chyše. Stavba, rafinovaně ukrytá
v zeleném hvozdu překrásného zámeckého parku, připomíná
pohádková šlechtická sídla jižní Francie. Původně zde stávala
tvrz, která později prošla renesanční a barokní přestavbou. Panský zámecký pivovar obnovil svou tradici výroby piva dle staročeských receptur teprve nedávno – v roce 2006, přesto si zdejší pochutina rychle našla cestu na nejrůznější hodovní tabule.
O kvalitách „zámeckého moku“ se můžete přesvědčit
v rekonstruovaném stylovém restaurantu s tradiční pivnicí, kde
vás kromě již zmíněného piva čekají kulinářsky vybroušené
speciality pivní kuchyně…
Patříte-li mezi milovníky historie, a to nejen té pivovarnické,
rozhodně byste si neměli nechat ujít některý z tematicky laděných výletů, které pro Vás připravila cestovní agentura Pentalog Tour. Proto neváhejte a zpestřete si váš lázeňský pobyt –
právě třeba cestou po stopách pivního moku. Více informací
rád poskytne Váš hotelový concierge.
V samotném srdci pivovaru – v nové varně – nás oslepí
zlatě zářící varné nádoby. Tady počíná za dohledu
nejmodernějších počítačů zrod „českého pěnivého
pokladu“.
Im eigentlichen Herzen der Brauerei – im neuen Sudhaus
– faszinieren uns die goldig glänzenden Siedegefäße.
Hier beginnt unter Aufsicht modernster Computer die
Genese des „schaumigen tschechischen Schatzes“.
28
Imperial LIFE
Bier wird in Pilsen bereits seit 1307 gebraut. Ein historischer
Meilenstein, der diese Stadt zur Bierweltmetropole werden ließ,
war das Jahr 1838, als das hiesige Bürgertum entschied, hier
gemeinsam eine neue und moderne Brauerei zu errichten.
Gebraut werden sollte Bier nach bayrischer Art und deshalb
gingen die Pilsner Abgesandten nach Bayern, um dort den
berühmten Bierbrauer Josef Groll zu werben. Dieser hartnäckige und dickköpfige Grobian, wie er in zeitgenössischen Quellen
genannt wird, wurde sich trotz astronomischer finanzieller Forderungen mit den Vertretern der Stadt letztendlich einig und
braute im Jahre 1842 die erste Charge eines vorzüglichen goldenen Bräus. Böse Zungen behaupten, dass er bei der Produktion
mit Vorsatz experimentierte, ohne vorher das Resultat zu kennen, und die bis dahin nicht allzu bekannte Methode der Untergärung anwendete. Ganz gleich, ob dem so war oder nicht, das
Ergebnis überraschte offensichtlich nicht nur den Bierbrauer
selbst. Über den riesigen Erfolg des neuen hellen Lagerbiers
spricht auch der Schreiber der Stadtchronik: „Wie doch jubelten
die Zechbrüder, als sie ersahen, welch´ spritzigen, köstlichen
und bei Bier bislang nicht erlebten Geschmacks sich dieses
hausgemachte Produkt rühmt.“
Träger der tschechischen Bierbräu-Tradition waren neben den
größeren Brauereien zahlreiche kleine Familienbrauereien, die
spezifischen örtlichen Geschmäckern „Gehör“ schenkten. Eine
solche Brauerei befindet sich etwa dreißig Kilometer östlich von
Karlovy Vary in dem neugotischen Schloss Chyše. Der Bau, raffiniert verborgen in der grünen Waldung des bezaubernden
Schlossparks, erinnert an märchenhafte Adelssitze in Südfrankreich. Ursprünglich stand hier ein Kastell, das später im Renaissance- sowie Barockstil umgebaut wurde. Die herrschaftliche
Schlossbrauerei erneuerte ihre Bierbrautradition nach altböhmischen Rezepturen erst unlängst – im Jahre 2006. Trotzdem fand
Víte, že s cestovní agenturou Pentalog Tour můžete
nyní cestovat ještě bezpečněji a pohodlněji? MercedesBenz Sprinter 518 CDI – takové je označení nejnovějšího
přírůstku do vozového parku společnosti, který zpříjemní
vaše cestování, a to nejen po stopách pěnivého moku…
Nejen domácí kutily nadchne
expozice bednářské dílny
s původním historickým
vybavením
Nicht nur Heimbastler
beeindruckt die Ausstellung der
Böttcherwerkstatt mit
ursprünglicher historischer
Ausstattung.
Wussten Sie, dass Sie mit der Reiseagentur Pentalog Tour nun noch sicherer und komfortabler reisen können? Mit dem Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI, wie die
neueste Errungenschaft im Fuhrpark der Gesellschaft
heißt, reisen Sie noch angenehmer und das nicht nur auf
den Spuren des schäumenden Bräus …
Po procházce vzorně upraveným parkem
v anglickém stylu, jenž obklopuje zámek Chyše,
přijde jistě vhod osvěžující doušek zdejšího
zámeckého piva.
Nach einem Spaziergang durch den vorbildlich
gepflegten Park im englischen Stil, der das Schloss
Chyše umgibt, kommt bestimmt ein erfrischender
Schluck des hiesigen Schlossbieres gelegen.
das hiesige Genussmittel schon bald den Weg auf verschiedenste Festtafeln. Über die Qualität des „Schlossbräus“ können Sie
sich überzeugen in dem restaurierten, stilvoll eingerichteten
Restaurant mit traditioneller Bierstube, in dem Sie außer dem
bereits erwähnten Bier kulinarisch ausgefeilte Spezialitäten der
Bierküche erwarten …
Falls Sie zu Liebhabern der Geschichte gehören und das nicht
nur der Bierbräugeschichte, sollten Sie sich keinesfalls einen der
thematisch gestalteten Ausflüge entgehen lassen, die die Reiseagentur Pentalog Tour für Sie vorbereitet hat. Zögern Sie deshalb nicht und bereichern Sie Ihren Kuraufenthalt – vielleicht
gerade mit einer Reise auf den Spuren des Bräus! Ihr Hotelconcierge vermittelt Ihnen gerne weitere Informationen.
Imperial LIFE
29
text: Alena Cvrčková
SKLENĚNÝ SEN
GLASTRAUM
Až do poloviny ledna příštího roku můžete v SunGallery hotelu Sanssouci shlédnout Skleněný sen výtvarníka Vladimíra Žíly,
jehož jméno je nerozlučně spjato s broušeným sklem nejvyšší
kvality.
Přínos nedávno zesnulého umělce zhodnotil na karlovarské
vernisáži přední sklářský odborník a kurátor výstavy Jaroslav
Polanecký: „Lépe než kdokoli jiný dokázal spojit řemeslné mistrovství, dokonalou znalost mechanických a optických vlastností
skla a výtvarnou kultivovanost do harmonického celku.
V otázkách kvality nesnášel kompromisy, řemeslnou poctivost
a dokonale odvedenou práci pokládal za samozřejmost. Laťka
kvality broušeného a lepeného skla, kterou nasadil skutečně
vysoko, zůstane pro mnoho řemeslníků a výtvarníků výzvou
a svým způsobem i poselstvím o tom, že ve sklářském umění je
výtvarná idea od řemesla neoddělitelná.”
Vladimír Žíla více než dvacet let působil v novoborském Crystalexu, kde se vypracoval na špičkového brusiče. Pracoval na
prestižních zakázkách a realizacích a přitom předával své zku30
Imperial LIFE
Bis Mitte Januar nächsten Jahres können Sie in der SunGallery
des Hotels Sanssouci den „Glastraum“ des Designers Vladimír
Žíla sehen, dessen Name untrennbar verbunden ist mit
geschliffenem Glas höchster Qualität.
Das Schaffen des kürzlich verstorbenen Künstlers wertete auf
der Karlsbader Vernissage der führende Glasbläserfachmann
und Kurator der Ausstellung, Jaroslav Polanecký: „Besser als
jeder Andere hat er es geschafft, handwerkliche Meisterschaft
mit den perfekten Kenntnissen über die mechanischen und
optischen Eigenschaften von Glas sowie kunstschaffender Kultiviertheit harmonisch zu vereinen. In Bezug auf Qualität vertrug er keinerlei Kompromisse, handwerkliche Ehrbarkeit und
perfekt ausgeführte Arbeit erachtete er als Selbstverständlichkeit. Das Qualitätsniveau des geschliffenen und geklebten Glases, das er wirklich hoch ansetzte, bleibt für viele Handwerker
und Designer eine Herausforderung und auf seine Art und
Weise auch eine Botschaft darüber, dass in der Glasbläserkunst
designerische Idee und Handwerk unzertrennbar sind.”
Vladimír Žíla war mehr als zwanzig Jahre im Unternehmen
Crystalex in Nový Bor tätig, wo er sich bis zum führenden
Glasschleifer hinaufgearbeitet hat. Er arbeitete an Prestigeaufträgen und Realisierungen; gleichzeitig gab er dabei seine
Erfahrungen an junge Adepten des Glasschleiferhandwerks
weiter. Ab 1992 spezialisierte er sich im eigenen Atelier auf
schwierige Aufträge für die anspruchsvollste Klientel, zu denen
z.B. ein Kristallklavier für den amerikanischen Sänger Billy Joell
gehörte. Er arbeitete mit in- und ausländischen Designern
šenosti mladým adeptům brusičského řemesla. Od roku 1992 se
ve vlastním ateliéru specializoval na obtížné zakázky pro nejnáročnější klientelu, jakou byl například křišťálový klavír pro
amerického zpěváka Billyho Joella. Spolupracoval
s tuzemskými i zahraničními výtvarníky a designéry, za všechny jmenujme alespoň Pavla Satrapu, Marii Glückaufovou, Jana
Frydrycha, Jana-Joopa Ruische.
zusammen – von vielen seien wenigstens Pavel Satrap, Maria
Glückauf, Jan Frydrych und Jan-Joop Ruisch genannt.
Naštěstí pro nás na nedokončené dílo svého otce navazuje Vladimír Žíla mladší, který ve vlastním studiu Astera pokračuje
v tvorbě luxusních solitérů podle otcových návrhů
v limitovaných sériích, kde každý kus je bez ohledu na sériové
číslo skutečným unikátem.
Zu Glück für uns knüpft an das unvollendete Werk seines
Vaters Vladimír Žíla junior an, der im eigenen Studio Astera im
Schaffen luxuriöser Solitärs nach Entwürfen seines Vaters fortfährt und limitierte Serien fertigt, bei denen jedes Stück - ungeachtet deren Seriennummer - ein echtes Unikat ist.
Imperial LIFE
31
text: Jan Rybář
NENÍ HOTEL JAKO HOTEL
HOTEL IST NICHT GLEICH HOTEL
S rozmachem cestovního ruchu v posledních desetiletích také
zvyšují nároky na kvalitu ubytování. Kritéria jsou však pro každého jiná - pro někoho je důležitá poloha, pro jiného vybavení
a zázemí hotelu, někdo miluje extravaganci, jiný umírněnost…
Design hotel
Je nasnadě, že člověk políbený múzami a spatřující i v obyčejné
kávové lžičce surrealistické kontury děl Andre Bretona, nebude
na svých cestách bydlet v nějakém „tuctovém“ hotelu. Dá přednost hotelům, které za svou nenápadnou a s okolím dokonale
sladěnou vizáží skrývají opravdové estetické lahůdky. Filozofií
design hotelů totiž není chlubit se vznešeností a velikostí; kladou důraz na dokonalé ztvárnění každého detailu a tematické
ladění interiérů. Ať se jedná o stylizaci do podoby staročeského
statku nebo art deco, důležité je, aby celý hotel „dýchal“ autentickou atmosférou typickou pro vybraný styl či historické období. Ve spolupráci s architektonickými studii se tak rodí originální interiéry, ve kterých můžeme obdivovat stylový nábytek
nebo třeba úchvatné kombinace barev, netradiční materiály,
jako jsou různé druhy pískovce, terazzo nebo barevný corian;
pastvou pro oči jsou třeba opticky členěné podlahy jasanovými
nebo africkými parketami. Nepřekvapí ani vzácné perské ručně
tkané koberce nebo třeba doplňky ze slonoviny. Nás ostatní
32
Imperial LIFE
Mit der Entfaltung des Reisetourismus in den letzten Jahrzehnten steigen auch die Ansprüche an die Qualität der Unterkunft.
Die Kriterien sind jedoch für Jeden anders – für den Einen ist
die Lage wichtig, für den Anderen die Ausstattung und Extras
des Hotels; Einer mag Extravaganz, ein Anderer Bescheidenheit…
Design hotel
Es liegt nahe, dass ein von der Muse geküsster Mensch, der
selbst in einem gewöhnlichen Kaffeelöffel surrealistische Konturen der Werke von André Breton sieht, auf seinen Reisen
nicht in irgendeinem „Dutzend“hotel absteigen wird. Er gibt
den Hotels Vorrang, die hinter ihrer unauffälligen und mit der
Umgebung perfekt abgestimmten Visage echte ästhetische Lekkerbissen verstecken. Die Philosophie des Designhotels besteht
nämlich nicht darin, mit Erhabenheit und Größe zu prahlen; sie
legen Wert auf perfekte Formgebung eines jeden Details sowie
thematische Abrundung des Interieurs. Ganz gleich, ob es sich
um eine Stilisierung in Form eines altböhmischen Bauernhofes
oder Art deco handelt – wichtig ist, dass das gesamte Hotel mit
einer authentischen Atmosphäre „atmet“, die typisch für den
gewählten Stil oder die historische Zeitepoche ist. In
Zusammenarbeit mit architektonischen Studien entstehen so
však možná překvapí, že tyto noblesní a exkluzivní hotely
nenajdeme jen v New Yorku, Paříži nebo Tokiu, ale také třeba
v Praze nebo Bratislavě.
V ledové tříšti
Takzvané Ice hotely patří do kategorie super výjimečných hotelů, které vznikají za podpory sponzorů na různých místech
světa. Jsou celé vyrobeny ze speciální směsi ledu na způsob
eskymáckých iglú. Nejčastěji na tyto skvosty narazíme ve
Švédsku, Finsku nebo Kanadě. Ačkoli se to tak na první pohled
nezdá, jsou tyto hotely určeny pro standardní provoz – najdeme tu bary, recepci nebo pokoje, vše samozřejmě ve sněhověledovém luxusním balení. Ale nebojte se, že byste snad v noci
přimrzli k ledovému loži; jako ortodoxním Eskymákům vám tu
ustelou na jeleních a sobích kožešinách, na které ulehnete ve
speciálním arktickém spacím pytli. Typické pro ledové hotely
jsou večerní hodovní tabule, při nichž se pokrmy připravují
v ledových síních na otevřeném ohni. Kulinářské výtvory lze
zapít ohnivým drinkem podávaným ve speciální číši z ledu.
Kouzlo zasněžených plání a obřích rampouchů pak nejlépe
vychutnáte při projížďce na saních tažených spřežením aljašských malamutů.
Ice Hotel
Lobby Bar
Jako na divadle
Základem butik hotelu je podle slov jednoho z jeho duchovních
otců Jana Schagera vytvořit do jisté míry divadelní atmosféru,
která si prostřednictvím architektury, designu, světla, umělekkých děl či hudby pohrává s lidskými smysly. Butik hotely ale
nejsou žádným módním výstřelkem doby nebo nenadálým zjevením, jak by se mohlo na první pohled zdát. Již v 70. letech
minulého století měly některé hotelové řetězce celá patra
s takto individuálně upravenými pokoji pro hosty. Samostatné
originelle Interieurs, in denen wir stilvolles Mobiliar oder auch
berauschende Farbkombinationen oder nichttraditionelle Materialien wie verschiedene Sandsteinarten, Terrazzo oder farbiges
Corian bewundern können; eine Augenweide sind zum Beispiel optisch gegliederte Fußböden mit Eschenholz- oder afrikanischem Parkett. Selbst seltene persische handgewebte Teppiche oder Accessoires aus Elfenbein überraschen nicht. Uns
Andere überrascht jedoch vielleicht, dass wir diese noblen und
exklusiven Hotels nicht nur in New York, Paris oder Tokio,
sondern zum Beispiel auch in Prag oder Bratislava finden.
Butik Hotel
In Eissplittern
Sogenannte Ice hotels gehören in die Kategorie der superexklusiven Hotels, die mit Unterstützung von Sponsoren in den verschiedensten Winkeln der Welt entstehen. Sie werden vollständig aus einem speziellen Eisgemisch wie die Iglus der Eskimos
hergestellt. Am häufigsten treffen wir auf diese Juwelen in
Schweden, Finnland oder Kanada. Wenngleich es auf den
ersten Blick nicht so scheint, sind diese Hotels für einen Standardbetrieb bestimmt – wir finden hier Bars, eine Rezeption
und Zimmer – alles selbstverständlich in luxuriöser Schnee-EisVerpackung. Aber haben Sie keine Angst, in der Nacht eventuell am Eisbett anzufrieren; wie den orthodoxen Eskimo bettet
man Sie hier auf Hirsch- und Rentierfellen, auf die Sie sich, eingehüllt in einem Arktis-Spezialschlafsack, legen. Typisch für
Eishotels sind die abendlichen Festtafeln, während derer die
Speisen in Eissälen am offenen Feuer zubereitet werden. Auf
die kulinarischen Gerichte kann ein feuriger Trunk folgen, der
in einem Spezialkelch aus Eis serviert wird. Den Zauber verschneiter Felder und riesiger Eiszapfen genießen Sie am besten
bei einer Hundeschlitten-Rundfahrt mit Alaskan Malamuten.
Imperial LIFE
33
butik hotely začaly vznikat v 80. letech v „živých“ světových
metropolích, jako je New York, San Francisco nebo New Orleans. Jejich rozšíření a popularita spočívá v osobním, často až
rodinném přístupu k hostovi a častých obměnách hotelových
interiérů. Hosté se sem rádi vracejí, protože jsou zvědaví, jaké
nové kreace tu pro ně přichystali. Hlavním kritériem kvality je
dávka emocí, kterou hotelové prostory vzbuzují. Tím pádem asi
ani nikoho nepřekvapí, že některé butik hotely jsou prosty
veškerých audiovizuálních technologií, které jsou v ostatních
typech hotelů běžným standardem. Jestliže patříte mezi ty, kteří
místo sledování satelitních programů raději potěšíte oko pohledem na pravý míšeňský porcelán nebo perský gobelín, pak jste
v butik hotelu na správné adrese.
Království zdraví
Lázeňská turistika je právem považována za královnu cestovního ruchu. Většina lázeňských hotelů se totiž nachází nedaleko
přírodních léčivých zdrojů v místech se zdravým klimatem,
ideálním k nejrůznějším pohybovým aktivitám v přírodě. Lázeňská místa jsou navíc hojně navštěvovanými kulturními
a sportovními centry s bohatou a zajímavou historií, takže
nikdo nemusí mít strach, že by se tu během léčebného pobytu
nudil. Právě naopak. Navíc špičkové lázeňské hotely pro maximální pohodlí hostů poskytují lázeňské a hotelové služby pod
jednou střechou. Vzhledem k tomu tu najdete vedle klasických
hotelových recepcí, kaváren, restaurací a salonků místnosti
s nejrůznějšími vanami, bazény a bazénky, vířivkami, masážními stoly a přístroji, které pod rukama lázeňského personálu ožívají, aby vám pomohly zmírnit vaše zdravotní obtíže a hlavně
dodat novou energii. Kromě toho lázeňské hotely poskytují
perfektní zázemí k bohatému kulturnímu, sportovnímu
a dalšímu vyžití vzhledem k tomu, že se pro hosty na dobu až
Art Hotel
Business Hotel
Wie im Theater
Die Basis eines Boutique-Hotels ist nach den Worten von Jan
Schager, eines deren geistiger Väter, gewissermaßen eine Theateratmosphäre zu schaffen, die mittels Architektur, Design,
Licht, Kunstwerken bzw. Musik mit den menschlichen Sinnen
spielt. Boutique-Hotels sind jedoch nicht nur ein Modetrend
der Zeit oder eine plötzliche Erscheinung, wie man auf den
ersten Blick deuten könnte. Bereits in den siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts hatten einige Hotelketten ganze Etagen mit derart individuell gestalteten Gästezimmern. Die
eigentlichen Boutique-Hotels entstanden dann in den achtziger
Jahren in den „pulsierenden“ Weltmetropolen wie New York,
San Francisco oder New Orleans. Deren Verbreitung und Popularität besteht in der persönlichen, häufig sogar familiären
Betreuung des Gastes sowie den häufigen Verwandlungen der
Hotelinterieurs. Die Gäste kommen gerne hierher zurück, weil
sie neugierig sind, welch´ neue Kreationen man für sie wieder
hergerichtet hat. Das Hauptkriterium der Qualität ist die Dosis
Emotion, welche die Hotelräume erweckt. Deshalb wird auch
Niemanden überraschen, dass einige Boutique-Hotels frei von
fast sämtlicher audiovisueller Technologie ist, die in anderen
Hotels üblicher Standard sind. Falls Sie zu Denjenigen gehören,
die anstelle des Verfolgens von Satellitenprogrammen lieber
das Auge an echtem Meißner Porzellan oder einem persischen
Gobelin erfreuen, dann sind Sie in einem Boutique-Hotel an der
richtigen Adresse.
Design Hotel
34
Imperial LIFE
Königreich der Gesundheit
Die Kurorttouristik wird mit Recht als die Königin des Fremdenverkehrs erachtet. Die Mehrzahl der Kurgäste befindet sich
nämlich unweit natürlicher Heilmittelquellen an Orten mit
Inzerce / Werbung
jednoho měsíce stávají doslova druhým domovem. Takže se
rozhodně nenechte zmást jejich na první pohled velmi poklidnou atmosférou. Vždyť co host, to lázeňský švihák! Ale pssst,
klid přece léčí!
Kde je všechno „well“
Pokud patříte k lidem vyznávajícím zdravý životní styl, určitě
jste vyzkoušeli některý z wellness hotelů. Wellness jako program zaměřený na tělesnou i duševní očistu se zrodil před více
než padesáti lety v USA. Tento fenomén se postupem času
zabydlel v povědomí nejširší veřejnosti, a tak není divu, že pronikl i do oblasti cestovního ruchu. První wellness hotely se
objevily počátkem 90. let minulého století. Jejich design většinou odpovídá jejich poslání. V interiérech najdete přírodní
materiály nejčastěji v kombinaci kámen-voda-dřevo, jenž
v symbióze s tlumeným osvětlením a relaxační hudbou navozují pocit pohody. Základním fenoménem je voda, v jejíž náruči
hravě zapomenete na okolní svět, zvláště pak, pokud si k tomu
necháte namíchat nějaký ten fit drink. Po vodním skotačení
přijdou ke slovu nejrůznější druhy masáží, které probudí vaše
zakrnělé smysly a restartují mysl k obdivuhodným výkonům.
Pokud chcete omráčit okolí vyhlazenou pokožkou, necháte se
zabalit do některého z revitalizujících nebo anticelulitidních
zábalů z medu, bylinek nebo taky čokolády. Ve wellness hotelu
můžete zapomenout na fastfood, zde se podává jen zdravá strava. Získanou energii pak můžete vybít v posilovně nebo na
tenisovém kurtu.
Jste „busi“?
Tak to se můžete s jistotou vypravit do jakékoli světové metropole, kde v těsné blízkosti důležitých obchodních čtvrtí najdete
gesundem Klima, das ideal ist für verschiedenste Bewegungsaktivitäten in der Natur. Kurorte sind außerdem vielbesuchte
Kultur- und Sportzentren mit einer reichhaltigen und interessanten Geschichte, so dass Niemand Angst haben muss, sich
während des Kuraufenthaltes zu langweilen – ganz im Gegenteil. Außerdem bieten Spitzenkurhotels für den maximalen
Komfort ihrer Gäste kurtherapeutische und hotelspezifische
Leistungen unter einem Dach. Angesichts dessen finden Sie
hier neben klassischer Hotelrezeption, Cafés, Restaurants und
separaten Salons Räume mit verschiedensten Wannen,
Schwimmbecken und Pools, Wirbelbädern, Massagetischen
sowie Geräten, die durch die Hände des Kurpersonals aufleben,
um Ihnen zu helfen, Ihre gesundheitlichen Beschwerden zu lindern und vor allem neue Energie zu gewähren. Daneben bieten
Kurhotels ein perfektes Ambiente für eine vielseitige kulturelle,
sportliche und weitere Betätigung schon allein deswegen, weil
sie für die Gäste für bis zu einem Monat wortwörtlich deren
zweites Zuhause werden. Lassen Sie sich also nicht durch die
auf den ersten Blick sehr ruhige Atmosphäre täuschen. Ist doch
ein jeder Gast ein Kurgigerl! Aber psst, Ruhe wirkt ja heilend!
Wo alles „well“ ist
Falls Sie zu den Menschen gehören, die gesunden Lebensstil
bevorzugen, sollten Sie bestimmt ein Wellnesshotel ausprobieren. Wellness als Programm mit Orientierung auf körperliche
und seelische Reinigung wurde vor mehr als fünfzig Jahren in
den USA geboren. Dieses Phänomen gelang im Laufe der Zeit
in das Bewusstsein der breitesten Öffentlichkeit, und deshalb
verwundert es nicht, dass es auch in den Bereich Tourismus
eindrang. Die ersten Wellnesshotels erschienen zu Beginn der
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Deren Design
Imperial LIFE
35
Nejlepším lázeňským hotelem roku 2008 v České
republice je karlovarský Hotel Imperial. Kromě
špičkové lázeňské péče a prvotřídních hotelových
služeb poskytuje hostům široké zázemí k aktivnímu
využití volného času. Na snímku Sportcentrum
Imperial.
Das beste Kurhotel des Jahres 2008 in Tschechien
ist das Karlsbader Hotel Imperial. Außer
Kurorttherapie auf Spitzenniveau und erstklassigen
Hotelleistungen bietet das Hotel seinen Gästen ein
breiträumiges Ambiente für aktive
Freizeitgestaltung. Auf dem Foto das Sportzentrum
Imperial.
hned několik desítek business hotelů. V jejich případě se zvlášť
cení především rychlá dostupnost do centra, neboť pro vás
představuje každá minuta, kterou byste musel strávit cestováním, velmi drahocennou komoditu. V hotelu najdete všechno,
co potřebujete k práci – konferenční prostory, lobby bary
a samozřejmě business pupeční šňůru - vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu. K úschově cenných dokumentů
vám poslouží bezpečnostní trezory moderní konstrukce, které
bývají standardní součástí pokojů. Doménou business hotelů
jsou takzvané exekutivní pokoje vybavené jako kanceláře
umožňující vám řídit firmu prakticky odkudkoliv na světě.
V business hotelu ale vědí, že i vy jste jen člověk a potřebujete
taky vypnout. Co takhle zajít do bazénu, fitness centra, na squash, na bowling, na tenis nebo golfový trenažér protáhnout
ztuhlé svalstvo? Nechce se vám trápit tělo pohybem? Tak to
můžete v klidu usednout, nebo spíše zalehnout do masivního
sofa v klubové kavárně, zapálit si doutník a nasávat atmosféru.
Jestli máte rádi příjemné mrazení v zádech spojené s riskem
a hrou, určitě nemůžete minout hotelové kasino. Koneckonců
k image úspěšného a dravého obchodníka podobné kratochvíle
odnepaměti patří…
36
Imperial LIFE
entspricht in der Mehrzahl deren Mission. In den Interieurs finden Sie Naturmaterialien, am häufigsten in der Kombination
Stein-Wasser-Holz, die in Symbiose mit gedämpfter Beleuchtung und entspannender Musik das Gefühl von Behaglichkeit
aufkommen lässt. Das Grundphänomen ist Wasser, in dessen
Armen Sie spielend die umliegende Welt vergessen lassen, insbesondere dann, wenn Sie sich dazu einen Fit-Drink mixen lassen. Nach den Wasserfreuden kommen verschiedene Massagearten zu Wort, die Ihre verkümmerten Sinne erwecken lassen
und Ihr Gemüt zu bewundernswerten Leistungen restarten.
Falls Sie Ihr Umfeld durch geglättete Haut faszinieren wollen,
können Sie sich in eine der revitalisierenden oder AntizellulitisWickel aus Honig, Kräutern oder auch Schokolade einpacken
lassen. In einem Wellnesshotel können Sie Fastfood vergessen,
hier wird nur gesunde Kost serviert. Die gewonnene Energie
können Sie dann im Fitnessraum oder auf dem Tennisplatz entladen.
Sind Sie „busi“?
Dann können Sie mit Sicherheit in eine der Weltmetropolen reisen, wo Sie in unmittelbarer Nähe wichtiger Geschäftsviertel
gleich mehrere –zig Businesshotels finden werden. In deren Fall
wird vor allem die schnelle Zugängigkeit zum Zentrum gewürdigt, denn für Sie ist jede Minute, die Sie im Transportmittel
verbringen müssen, eine wertvolle Kommodität. Im Hotel finden Sie alles, was Sie für die Arbeit benötigen – Konferenzräume, Lobbybars und selbstverständlich die Business-Nabelschnur – einen schnellen, drahtlosen Internetanschluss. Für die
Aufbewahrung wertvoller Dokumente stehen Ihnen Sicherheitstresore moderner Konstruktion zur Verfügung, die Standardausstattung der Zimmer sind. Eine Domäne der Businesshotels sind die sogenannten Exekutivzimmer, die wie Büroräume ausgestattet sind und Ihnen ermöglichen, die Firma von
praktisch überall aus der Welt zu leiten. Im Businesshotel weiß
man jedoch, dass auch Sie nur ein Mensch sind, der auch ab
und zu abschalten muss. Was halten Sie von einem Besuch im
Swimmingpool, Fitnesszentrum, Squash- oder Bowlingcenter,
des Tennisplatzes oder der Indoor-Golftrainingsanlage, um verspannte Muskulatur zu strecken? Sie möchten den Körper nicht
mit Bewegung stressen? Dann können Sie in Ruhe Platz nehmen oder besser sich legen auf ein massives Sofa im Clubcafé,
eine Zigarre anzünden und die Atmosphäre genießen. Falls Sie
lieber eine angenehme Gänsehaut haben, verbunden mit Risiko
und Spiel, dann kommen Sie ganz sicher nicht am Hotelcasino
vorbei. Letztendlich gehört ein ähnlicher Zeitvertreib bereits
seit eher zum Image eines erfolgreichen und raubgierigen
Geschäftsmannes …
Silvestrovský program pro lázeňské hosty
HOTEL IMPERIAL » HVĚZDNÝ VEČER VE STYLU 50. A 60. LET
HUDBA K TANCI I POSLECHU » SKUPINA SCREWBALLS HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ » ELVIS PRESLEY » LUIS ARMSTRONG »
HVĚZDY MUZIKÁLU POMÁDA SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STYLIZACI DO 60. LET TANEČNÍ VYSTOUPENÍ » HOREČKA SOBOTNÍ
NOCI » AKROBATICKÝ ROCK' N' ROLL ŠŤASTNÝ KLOBOUK » LOSOVÁNÍ O CENY K PŘÍMÉ KONZUMACI PŘÍMÉ PŘENOSY OSLAV NOVÉHO ROKU S PŘÍPITKEM » MOSKVA » PRAHA » BERLÍN TANEČNÍ SOUTĚŽ OHŇOSTROJ
HOTEL SANSSOUCI » ICE PARTY
HUDBA K TANCI I POSLECHU » SKUPINA ROXEL MUSIC » DECHOVKA DUPALKA » DJ PETR BERKA LEDOSOCHAŘ » SHOW PŘED ZRAKY DIVÁKŮ LEDOVÉ DEKORACE V BLUES CAFÉ BARMANSKÁ
SHOW S HOŘÍCÍMI LAHVEMI ŠŤASTNÝ KLOBOUK » LOSOVÁNÍ O CENY K PŘÍMÉ KONZUMACI TANEČNÍ VYSTOUPENÍ BRUSLAŘŮ LEDOVÉ SOUTĚŽENÍ » SOCHY Z LEDU » HÁZENÍ LEDOVOU KOSTKOU NA CÍL » PITÍ Z LEDOVÉHO KVÁDRU VENKOVNÍ BAR S NÁPOJI NALÉVANÝMI DO KOSTEK LEDU NOVOROČNÍ PŘÍPITEK OHŇOSTROJ
HOTEL ŠVÝCARSKÝ DVŮR » BEACH PARTY
HUDBA K TANCI I POSLECHU » JENNY&COMPANY » KUBÁNSKÁ SKUPINA
COMPANIEROS CUBA MAGICA TANEČNÍ VYSTOUPENÍ » BRAZIL SHOW
BAR V RÁKOSOVÉ CHATRČI » KOKTEJLY, KARIBSKÝ RUM NOVOROČNÍ PŘÍPITEK OHŇOSTROJ
Silvesterprogramm
für Kurgäste
HOTEL IMPERIAL » STARABEND
IM STIL DER 50ER UND 60ER JAHRE
MUSIK ZUM ZUHÖREN UND TANZEN » TRUPLE SCREWBALLS MUSIKALISCHER AUFTRITT » ELVIS PRESLEY » LOUIS ARMSTRONG » STARS DES MUSICALS POMADE WETTBEWERB UM DIE BESTE VERWANDLUNG IN DEN STIL DER 60ER JAHRE TANZAUFTRITT »
SATURDAY NIGHT FEVER » AKROBATISCHER ROCK' N' ROLL GLÜCKSHUT » VERLOSUNG
VON PREISEN FÜR DIREKTKONSUMATION DIREKTÜBERTRAGUNGEN DER NEUJAHRSFEIERN MIT TRUNKSPRUCH » MOSKAU » PRAG » BERLIN TANZWETTBEWERB FEUERWERK
HOTEL SANSSOUCI » ICE PARTY
MUSIK ZUM ZUHÖREN UND TANZEN » TRUPLE ROXEL MUSIC » BLASMUSIK DUPALKA »
DJ PETR BERKA EISBILDHAUER » SHOW VOR DEN AUGEN DER ZUSCHAUER EISDEKORATION IM BLUES CAFÉ BARKEEPER-SHOW MIT BRENNENDEN FLASCHEN GLÜCKSHUT » VERLOSUNG VON PREISEN FÜR DIREKTKONSUMATION TANZAUFTRITT
DER EISKUNSTLÄUFER EISWETTBEWERB » EISSTATUEN » EISWÜRFEL-ZIELWERFEN » TRINKEN AUS DEM EISQUADER BAR IM FREIEN MIT GETRÄNKEN IN EISGLÄSERN NEUJAHRSTRINKSPRUCH FEUERWERK
HOTEL SCHWEIZER HOF » BEACH PARTY
MUSIK ZUM ZUHÖREN UND TANZEN » JENNY&COMPANY » KUBANISCHE MUSIK COMPANIEROS CUBA MAGICA TANZAUFTRITT » BRAZIL SHOW BAR IN DER SCHILFHÜTTE »
COCKTAILS, KARIBISCHER RUM NEUJAHRSTRINKSPRUCH FEUERWERK
Imperial LIFE
37
text: Alena Cvrčková
Zveme vás do parku
MILOVNÍKŮM KVETOUCÍCH PŘÍRODNÍCH SCENÉRIÍ NASTALY KRUŠNÉ ČASY, PROTOžE
ZIMA CO CHVÍLI POKRÝVÁ VŠECHNO SNĚHOBÍLOU PEŘINOU. NEVADÍ, MY SE
V PODSTATĚ KDYKOLIV MŮŽEME POTĚŠIT VZPOMÍNKOU NA PROSLUNĚNÉ LETNÍ
MĚSÍCE A JÍT SE PROJÍT TŘEBA DO PARKU PŘED HOTELEM IMPERIAL … A JEŠTĚ SE
DOZVĚDĚT NĚCO ZAJÍMAVÉHO Z JEHO HISTORIE.
Einladung in den Park
LIEBHABERN BLÜHENDER NATURSZENERIEN SIND HARTE ZEITEN ANGEBROCHEN,
DENN DER WINTER WIRD IN KÜRZE ALLES MIT EINER SCHNEEWEISSEN DECKE
ÜBERDECKEN. DAS MACHT ABER NICHTS – WIR KÖNNEN UNS NÄMLICH JEDERZEIT
AN EINER ERINNERUNG AN SONNIGE SOMMERMONATE ERFREUEN UND ZUM
BEISPIEL IN DEN PARK VOR DEM HOTEL IMPERIAL SPAZIEREN GEHEN … UND
NEBENBEI NOCH ETWAS INTERESSANTES ÜBER DESSEN GESCHICHTE ERFAHREN.
38
Imperial LIFE
Park slouží k příjemné relaxaci a aktivnímu
odpočinku jak lázeňským hostům, tak široké
veřejnosti. Pískem vysypaná prostranství například
s chutí využívají hráči petanque.
Der Park dient zum angenehmen Relaxen sowie zur
aktiven Entspannung sowohl den Kurgästen, als
auch der breiten Öffentlichkeit. Die mit Sand
aufgeschütteten Flächen zum Beispiel werden mit
Vorliebe von Petanque-Spielern genutzt.
V parku najdeme i stopy
dob dávno minulých.
Kamenné chrliče jsou
pozůstatkem původní
zahrady z počátku 20.
století.
Im Park finden wir auch
Spuren längst vergangener
Zeiten. Steinerne
Wasserspeier sind Überreste
des ursprünglichen Gartens
aus der Zeit von Anfang des
20. Jahrhunderts.
Dobová pohlednice z 20. let minulého století odráží
atmosféru největší slávy bývalého velkohotelu
Imperial. Na místech části dnešního parku bývala
restaurace, protože hotel tenkrát fungoval pouze
v letní sezoně.
Eine zeitgenössische Ansichtskarte aus den
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
widerspiegelt die Atmosphäre des größten Ruhms
des ehemaligen Großhotels Imperial. An der Stelle
eines Teils des heutigen Parks befand sich ein
Restaurant, da das Hotel zu jener Zeit nur in der
Sommersaison geöffnet war.
Karlovarští i lázeňští hosté toto místo dobře znají, protože Hotel
Imperial je už od roku 1912 jednou z hlavních dominant města.
Pečlivě upravené porosty a malebná zákoutí parku jsou výsledkem dlouhodobé systematické rekonstrukce, která probíhá pod
rukama zahradníků-specialistů za dohledu zahradních architektů.
Procházkou rafinovaně klikatými pěšinkami se ocitáme na
jakémsi „nádvoří“, jenž je důstojnou slavobránou velkolepému
hotelu. Cestou míjíme kamenné náspy a zídky, které slouží
k modulaci terénu a jsou připomínkou japonské zahrady, která
zde údajně stávala v 19. století. Japonská zahradní architektura
je typická kombinací písčitého podloží, kamenných zídek nebo
miniatur a vhodně zakomponovaných vodních ploch. Některé
z těchto znaků najdeme i při naší procházce; ovšem nedejme se
zmást – současná podoba parku má být reminiscencí na jeho
podobu ze sedmdesátých let minulého století.
Die Karlsbader und auch die Kurgäste kennen diesen Ort sehr
gut, denn das Hotel Imperial ist bereits seit 1912 eines der
Hauptdominanten der Stadt. Sorgfältig gepflegte Baumbestände und die malerischen Winkel des Parks sind das Ergebnis
einer langfristigen systematischen Rekonstruktion, die unter
den Händen von Gärtnerspezialisten und unter Aufsicht von
Gartenarchitekten erfolgt.
Auf einem Spaziergang durch die raffiniert mäandrischen Fußwege gelangen wir in eine Art „Hof“, der ein würdiger Triumphbogen des monumentalen Hotels ist. Auf dem Weg kommen wir an Steindämmen und -wänden vorbei, die zur Modulation des Terrains dienen und an einen japanischen Garten
erinnern, der sich hier angeblich im 19. Jahrhundert befand.
Japanische Gartenarchitektur zeichnet sich aus durch die typische Kombination von Sandsohlen, Steinwänden oder Miniaturen sowie geschmackvoll einkomponierten Wasserflächen. EiniImperial LIFE
39
ge dieser Merkmale finden wir auch auf unserem Spaziergang.
Lassen wir uns jedoch nicht irreführen – das heutige Aussehen
des Parks soll eine Reminiszenz an dessen Aussehen in den
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sein.
Útulné lavičky s výhledem na impozantní budovu hotelu
Imperial lákají kolemjdoucí k siestě.
Gemütliche Bänke mit Blick auf das imposante Gebäude des
Hotels Imperial laden die Vorbeigehenden zu einer Siesta ein.
První fáze přestavby probíhala v letech 1993–4. Prvořadé bylo
odstranění nevhodných dřevin a prořezání okolních svahů, aby
tak vznikl prostor pro citlivé zakomponování původních dřevin
a porostů. Druhá fáze úprav započala loňský rok a během ní
byl pravidelnými navážkami zeminy urovnán terén, aby se tak
zabránilo eroznímu procesu.
Ačkoli jsou všechny tyto úpravy časově i finančně velmi
nákladné, rozhodně se jedná o investici správným směrem,
zvláště když je nedílnou součástí lázeňské léčby odpočinek. No
řekněte sami, co může být lepšího, než relaxace v krásně upravené parkové zeleni?
Die erste Phase des
Umbaus erfolgte in
den Jahren 1993-94. Im
Vordergrund standen
die Beseitigung ungeeigneter Gehölze und
das Beschneiden der
umliegenden Hänge,
um so das Ambiente
zu schaffen für ein
gefühlvolles Hineinkomponieren ursprünglicher Gehölze und
Pflanzen. Die zweite Phase der Neugestaltung begann im vergangenen Jahr – bei dieser wurde durch regelmäßige Erdaufschüttungen das Terrain
ausgeglichen, um Erosionsprozessen vorzubeugen.
Obwohl alle diese Veränderungen zeitlich
und finanziell sehr aufwendig sind, handelt es
sich ganz sicher um
eine Investition in die
richtige Richtung, insbesondere, wenn als untrennbarer
Bestandteil der Kurorttherapie die Erholung gilt. Nun, sagen
Sie selbst - was kann es Besseres geben, als sich in den Grünanlagen eines gut gepflegten Parks zu entspannen?
2 0 0
9
Pour Féliciter
Vážení a milí přátelé,
přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2009
Sehr geehrte und liebe Freunde,
wir wünschen Ihnen ein glückliches
und erfolgreiches Jahr 2009
40
Imperial LIFE
www.autoforum.cz
www.motoforum.cz
§VW\ORYëDQJOLFNëNOXE
§&OXE,PSHULDOPHQX
§äLURNëYëEĚUQiSRMŢ
§æLYiKXGED
§WDQHÿQtSDUNHW
§SiWHÿQtMD]]RYpYHÿHU\
§6WLOYROOHUHQJOLVKHU.OXE
§&OXE,PSHULDO0HQ
§*UR‰*HWUlQNHNDUWH
§/LYHPXVLN
§7DQ]SDUNHWW
§-D]])UHLWDJVDEHQG
RWHYŐHQRGHQQĚ
*H|IIQHWWlJOLFK
²
7HO
.DUORY\9DU\/LEXäLQD
ZZZLPSHULDONYF]

Podobné dokumenty

Marketing zdraví? - Společnost IMPERIAL KARLOVY VARY

Marketing zdraví? - Společnost IMPERIAL KARLOVY VARY das Beste für ihn ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass Nahrungsergänzungsmittel eine positive Wirkung auf Ihren Organismus haben können. Wenn Ihnen diese vom Arzt empfohlen

Více

2-07 Life C+N - Imperial Karlovy Vary Group

2-07 Life C+N - Imperial Karlovy Vary Group Schadstoffe zu eliminieren. Es ist das Beste, sich zu Beginn eine eintägige Hungerkur zu verordnen und erst dann in die eigentliche Reinigung des Körpers durch Kräutertees zu stürzen. Die Speisekar...

Více

mějte se seien sie mějte se seien sie

mějte se seien sie mějte se seien sie fehlen, an der genügend Raum für Alle ist, die auch genügend Raum in ihren Herzen haben für alle Menschen guten Willens. Ein wunderschönes Weihnachtsfest, liebe Freunde…

Více