Letak STS Final - Mikroregion Hranicko

Komentáře

Transkript

Letak STS Final - Mikroregion Hranicko
Základní informace
o sub-projektu
STS
Partneři sub-projektu
Sub-projekt STS Udržitelný rozvoj služeb cestovního
ruchu je realizován v rámci projektu Inovace a efektivní využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného
rozvoje (INNOREF).
Sub-projekt
STS
Jedná se o mezinárodní projekt založený na úzké
spolupráci a výměně know-how mezi 4 partnery
z Itálie, Řecka a České republiky.
Projekt STS je spolufinancován Evropskou unií
v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIC East
zone, Ministerstvem pro místní rozvoj a členskými
obcemi Mikroregionu Hranicko.
Hlavním cílem projektu je nastartovat progresivní
rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Hranicko
a vytvořit modelový region, ve kterém je cestovní
ruch jedním z důležitých motorů ekonomického
rozvoje .
Doba trvání: 01/09/2005 – 30/6/2007
Celkový rozpočet:
Rozpočet českého partnera:
Podíl ERDF:
397.000 €
80.000 €
240.000 €
Hlavní partner
Obec Sutrio (Region of Friuli Venezia Giulia - Itálie)
Adresa: Via Roma 35, 33030, Sutrio, Udine, Itálie
Kontaktní osoba: Alessandra Straulino
[email protected]
Partneři sub-projektu
Obec Sangemini (Region Umbria – Itálie)
[email protected]
E.C.European Business & Innovation Centre–BIC
(Region Západní Řecko - Řecko)
[email protected]
Město Hranice (Mikroregion Hranicko – ČR)
Kontaktní osoba: Ing. Martina Zdráhalová
Adresa: Pernštejnské náměstí 1, 751 31 Hranice
Odbor rozvoje města
Tel.:
581 828 207
[email protected]
Udržitelný rozvoj služeb
cestovního ruchu
www.mikroregion-hranicko.cz
Projekt je spolufinancovaný
z Evropské unie
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Představení sub-projektu STS
Projekt STS usiluje o vybudování ukázkového
regionálního modelu cestovního ruchu, který
svede „k jednomu stolu“ ty, kteří obvykle působí
v této oblasti odděleně - poskytovatele služeb,
zejména ubytování a stravování, provozovatele
sportovních i kulturních zařízení a zástupce obcí.
Nastolená spolupráce by měla vyústit ve vytvoření
regionální koordinační skupiny, která se bude i po
ukončení projektu pravidelně scházet a připravovat a koordinovat nabídku cestovního ruchu.
Marketingovou strategii doplňuje komplexní
informační strategie zaměřená na způsoby
informování o turistické nabídce a to jak vnější
(média, veletrhy, napojení na cestovní kanceláře,
vazba na nabídku okolních regionů atd.) tak vnitřní
(šíření informací pomocí poskytovatelů služeb
v kombinaci s informačním centrem v Hranicích).
Výstupy
Vytvoření systému destinačního manage'
mentu (regionální koordinační skupina
cestovního ruchu)
Analýza
'
V rámci STS je také realizována příprava dvou
pilotních projektů pro realizaci ze Strukturálních
fondů Evropské unie v nadcházejícím programovacím období 2007-13.
potenciálu cestovního ruchu
mikroregionu
'
Strategický plán rozvoje cestovního ruchu
'
Marketingová strategie
'
Metodika šetření spokojenosti návštěvníků
Řada souběžných aktivit by měla přinést zvýšení
návštěvnosti mikroregionu, která jde ruku v ruce
s nárůstem zaměstnanosti v místních službách.
'
Informační strategie
Lokální informační systém (síť informačních
'
bodů umístěných především u poskytovatelů
služeb po celém mikroregionu, zajišťující
v kombinaci s informačním centrem
v Hranicích šíření turistických informací)
4 pilotní nabídkové produktové balíčky
'
cestovního ruchu nabízející specifika regionu
vybraným cílovým skupinám turistů
2 pilotní projekty rozvoje vybraných turistic'
kých cílů
Základem veškerých současných i budoucích
činností je vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje
cestovního ruchu, která na základě detailní
analýzy současné turistické nabídky, poptávky
a plánovaných rozvojových záměrů nastaví
optimální využití dostupných zdrojů a stanoví
postup pro další koordinovaný rozvoj oblasti.
Neméně důležité je definování jednotného marketingového přístupu, který se nejvýrazněji projeví
v tvorbě nabídkových balíčků šitých na míru
klíčovým cílovým skupinám (např. rodiny s dětmi,
senioři, mladé páry), souboru propagačních
materiálů regionu a vytvořením interaktivního
internetového portálu s turistickými informacemi
regionu.
Soubor propagačních materiálů regionu
'
a rozběhnutí propagace
Internetový portál sloužící ke sdružování
'
nabídky a propagaci služeb v cestovním ruchu

Podobné dokumenty

curriculum vitae

curriculum vitae transplantation Jan Verner, Jitka Kabathova, Alexandra Tomancova, Sarka Pavlova, Boris Tichy, Marek Mraz, Yvona Brychtova, Marta Krejci, Zbynek Zdrahal, Martin Trbusek, Jana Volejnikova, Petr Sedla...

Více

Brochure michal - Mikroregion Hranicko

Brochure michal - Mikroregion Hranicko Projekt je financován v rámci Iniciativy Evropské unie INTERREG IIIC, jehož základním cílem je zlepšení efektivnosti politik, nástrojù regionálního rozvoje a soudržnosti formou široké výmìny inform...

Více

Kvalitnější veřejná doprava za podpory inteligentních dopravních

Kvalitnější veřejná doprava za podpory inteligentních dopravních • sdílení zkušeností v oblasti zavádění ITS do veřejné dopravy • získání poznatků pro tvorbu koncepčních dokumentů a opatření veřejného sektoru • identifikaci mezer ve strategiích zavádění ITS • vy...

Více

Rigorózní práce

Rigorózní práce v libovolném prostoru činí jsou ovlivňovány pravidly územního plánování a naopak mají vliv na to jak bude územní plánování realizováno. Všechny urbanizační procesy, ke kterým dochází po celém světě...

Více