INTERNÍ SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ODBORU

Komentáře

Transkript

INTERNÍ SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ODBORU
Město Králíky
Zápis z jednání č. 37
rady města
konané 20.08.2008
Přítomni členové rady města:
Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Čestmír Doubrava,
Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth
Za městský úřad:
Ing. Miroslav Bouška
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 534/1 v k. ú. Králíky za účelem zřízení
zahrady paní Horváthové, Králíky.
zodpovědný: majetkový odbor
termín: ihned
hlasování: 5:0:0
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p. p. č. 552 v k. ú. Dolní Hedeč
s panem Boháčem, Dolní Hedeč a to dohodou k 31.08.2008.
zodpovědný: majetkový odbor
termín: ihned
hlasování: 5:0:0
RM schvaluje výpůjčku sportovního areálu – fotbalového hřiště v Dolních Boříkovicích,
tj. pozemků p. p. č. 1405/3, 1382/3, 1388/4, 1571, část pozemku p. p. č. 1401/2 (nově
označena jako p. p. č. 1401/13) a st. p. č. 190, 302, 284 o celkové výměře 12 412 m2,
dále budovu bez čp/ev na st. p. č. 284, 301 a 302 - kabiny v k. ú. Dolní Boříkovice a
stavbu sportovního areálu Dolní Boříkovice vše v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem
provozování sportovních aktivit sdružení SOKOL Boříkovice, Boříkovice. Zároveň
RM schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 5393/2008.
zodpovědný: majetkový odbor
termín: ihned
hlasování: 5:0:0
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24:00 hodin, a to v souvislosti
s pořádáním hudebního festivalu „Jesus break Králíky“ 06.09.2008 na otevřeném
prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách.
zodpovědný: odbor vnitřních věcí
termín:
hlasování:5:0:0
RM souhlasí s odstraněním zděného plotu u bývalého hřbitova v Pivovarské ulici
v Králíkách.
zodpovědný: odbor VTS
termín: ihned
hlasování: 5:0:0
1
RM schvaluje smlouvu č. 18/2008 s firmou PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a. s.,
Praha 10. Předmětem smlouvy je provedení díla: „Rekonstrukce fotbalového
hřiště“ v Králíkách. Zároveň RM pověřuje starostku podpisem výše uvedené
smlouvy.
zodpovědný: odbor VTS
termín: ihned
hlasování: 5:0:0
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Odborná externí pomoc při
zavádění územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou
působností Králíky“ a zároveň pověřuje starostku města podpisem dodatku
smlouvy.
zodpovědný: odbor ÚPaSÚ
termín: ihned
hlasování: 5:0:0
Zapsala: Lenka Faltusová
………………………………..
Jana Ponocná
starostka
………………………………..
Čestmír Doubrava
místostarosta
2

Podobné dokumenty

interní sdělení majetkového odboru

interní sdělení majetkového odboru Město Králíky Zápis z jednání č. 33 rady města konané 04.08.2010 Přítomni členové rady města:

Více

Králicko - akce červen 2013

Králicko - akce červen 2013 Slavný muzikál Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner se dočkal v Čechách mnoha zpracování. Rychnovský amatérský spolek (R.A.S.) je „mladíčkem“ mezi ochotnickými soubory. Vznikl v září 2011 propojením a...

Více

Králicko – akce květen 2016

Králicko – akce květen 2016 fotbal TJ Sokol Boříkovice – TJ Sokol Němčice Dolní Boříkovice, 16:00 – fotbalové hřiště Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní II. třídy okresního přeboru Ústí nad Orlicí. Pořadatel: TJ Sokol Bo...

Více

Králicko - akce duben 2016

Králicko - akce duben 2016 Repríza divadelní komedie Neila Simona, v režii Zdeňka Němečka účinkuje DS Tyl Králíky. Světově proslulému autorovi přezdívají „americký Moliér“. Neilu Simonovi se totiž podařilo inteligentně spoji...

Více