genesis - Alarm Absolon

Komentáře

Transkript

genesis - Alarm Absolon
Master jednotka (MU)
GEN-001
TECHNICKÝ MANUÁL
genesis
…The very latest innovation in security and access
verze 2.01 - září 2002
Genesis Electronics Australia Pty Ltd
http://www.genesiselectronics.com.au
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Obsah:
OBSAH
2
SOUČÁSTI BALENÍ
3
PARAMETRY
4
VLASTNOSTI A VÝHODY
5
SVORKOVNICE
6
ROZLOŽENÍ MASTER JEDNOTKY
7
VSTUPY A JEJICH ZAPOJENÍ
8
NAPÁJECÍ ZDROJ A ZAPOJENÍ VÝSTUPŮ
10
OSTATNÍ
11
PROCESOR
12
KOMUNIKACE
13
MONTÁŽ
14
SBĚRNICE LAN
15
VÝMĚNA LITHIOVÉ BATERIE
17
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
18
PŘÍKLADY NASTAVENÍ ZAKONČ. REZISTORŮ 23
strana 2
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Součásti balení (pro kontrolu):
1 x master jednotka (GEN-001) v kovové skříni (GEN-130)
1 x telefonní kabel
1 x 16 volt AC, 1.5 A transformátor uchycený ve skříni GEN-130
1 x kabel pro připojení akumulátoru
16 x 10K rezistor (1% tolerance)
16 x 4.7K rezistor (1% tolerance)
23 x 2 pinová svorkovnice
2 x 3 pinová svorkovnice
1 x 2 pinový konektor
1 x 2 pinová propojka
2 x matička
2 x plochá podložka
1 x vějířová podložka
1 x Uživatelský manuál
1 x Master jednotka – Technický manuál (tento manuál)
1 x elektronický vibrační detektor pro ochranu skříně GEN-130 proti odvrtání
Varování: Všechny jednotky GENESIS jsou elektrostaticky citlivá zařízení. Při manipulaci s
těmito jednotkami je nutno zachovávat veškeré předpisy pro práci s elektrostaticky citlivými
zařízeními, jako například uzemněné pracovní podložky nebo uzemněné náramky na rukou pro
vyloučení elektrostatického výboje.
verze 2.01 – září 2002
strana 3
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Parametry:
Rozměry (V x Š x H):
GEN-001 PCB = 298 x 140 x 55 mm
GEN-130 box = 442 x 305 x 78 mm
Procesor:
Paměť:
16 bit mikroprocesor
256k ROM a 20k RAM,
2 Megabit standardně
Rozšíření o 2 Megabit (celkem 4Mb)
Napájení (AC):
Napětí záložního akumulátoru:
Spotřeba:
(GEN-130) 230V AC, (PCB) 16V AC
12V DC
90mA v klidovém stavu
140mA při telefonní komunikaci
Výstupy:
Pevné:
Programovatelné:
Piezo bzučák:
2 x 12V DC, 1A max. – monitorovaný výstup s pojistkou
4 x 12VDC, 1 Amp max. – monitorovaný výstup s pojistkou
Programovatelný vestavěný bzučák
Vstupy:
Programovatelné vstupy:
Pevné vstupy:
Rozšíření:
16 x čtyř-stavový, monitorovaný vstup s tamper
1 x vestavěný samostatný vstup pro tamper
GEN-020 I/O expandér – deska rozšíření
Vstupy:
Rozšíření o 16 vstupů (celkem 32)
Výstupy:
Rozšíření o 4 výstupy (celkem 8)
Komunikace:
Formát tel. komunikátoru:
PC Interface:
Contact ID
konektor RJ-45, RS-232 rozhraní pro spojení s PC
9600,8,1,N baud rate
Securitel:
konektor RJ-45, RS-232 pro STU
(Poznámka: při použití Securitel je vyžadován dodatečný čipset)
strana 4
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Vlastnosti a výhody:
Master jednotka (MU) je řídící jednotkou celého systému GENESIS.
Díky použití nejmodernějších technologií a výkonné vysokorychlostní datové sběrnice LAN je
možno připojit až 127 dalších jednotek k master jednotce. Modulární konstrukce systému
umožnuje rozšiřovat a konfigurovat systém GENESIS dle potřeb až do kapacity 512 vstupů, 512
výstupů, kontrolu vstupu pro 192 dveří ap.
Široké možnosti programování master jednotky předurčují systém GENESIS pro použití jako
zabezpečovacího systému, systému kontroly vstupu, systému automatizace atd.
Základní parametry master jednotky:
Vestavěné rozhraní pro PC
Max. počet vstupů v systému
“Flags” (příznaky) pro vstup
Programovatelné hodnoty vyvážení EOL
Max. počet výstupů v systému
Skupiny výstupů
Dveře pro kontrolu vstupu
Skupiny dveří
Podsystémy (oblasti)
“Flags” (příznaky) pro podsystém (oblast)
Skupin podsystémů (oblastí)
Skupin přístupu oblastí
7 denních hodin
Skupiny hodin
Komunikátory
Skupiny uživatelů
“Flags” (příznaky) pro skupinu
Anti-passback zony
“Flags” (příznaky) celkové
Dovolené
Skupiny dovolených
Uživatelské texty (klávesnice nebo RS-232)
System Variables
verze 2.01 – září 2002
1
512
8+1
16
512
128
192
128
64
8
64
128
64
128
16
128
8+2
250
128
64
64
100
128
strana 5
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Svorkovnice:
1 x 3 pinová
svorkovnice
3 x 2 pinová
svorkovnice
1 x 3 pinová
svorkovnice
4 x 2 pinová
svorkovnice
4 x 2 pinová
svorkovnice
4 x 2 pinová
svorkovnice
4 x 2 pinová
svorkovnice
4 x 2 pinová
svorkovnice
strana 6
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Rozložení Master jednotky:
strana 10
strana 13
strana 11
strana 8
strana 12
verze 2.01 – září 2002
strana 7
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Vstupy a jejich zapojení:
Na master jednotce GENESIS je 16 dvojitých svorek pro
vstupy, každý vstup má samostatnou dvojici svorek.
Genesis umožňuje pro každý vstup nastavit odlišnou
hodnotu zakončovacích rezistorů (až 16 různých kombinací
zakončovacích rezistorů). Tato vlastnost umožňuje nastavit
různé druhy zakončení (vyvážení) poplachových smyček –
od nevyvažované až po dvojité vyvážení (poplach +
tamper).
Doporučujeme dodržet tyto hodnoty zakončovacích rezistorů
jako standardní:
10KΩ = Klidový stav (zavřeno)
14.7KΩ = Poplach (otevřeno) (10KΩ + 4.7KΩ)
Tyto doporučené hodnoty rezistorů mohou být prostřednictvím
technického software nastaveny na libovolnou hodnotu.
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
6
C
7
C
Příklad 1 – PIR – dvojité vyvážení DEOL, NC
4.7KΩ
ALA RM
8
C
10KΩ
9
C
TAM PER
1
C
Příklad 2 – kontakt – dvojité vyvážení DEOL, NC
4.7KΩ
10
C
11
C
12
C
10KΩ
13
C
2
C
14
C
15
C
16
C
strana 8
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Zapojení vstupů:
Příklad 3 – PIR – jednoduché vyvážení,
EOL, NC
Příklad 4 – požární detektor –
jednoduché vyvážení, EOL, NO
10KΩ
ALA RM
10KΩ
ALA RM
TAM PER
TAM PER
3
4
C
C
Příklad 5 – kontakt – jednoduché vyvážení,
EOL, NC
Příklad 6 – kontakt – jednod. vyvážení,
EOL, NO
10KΩ
10KΩ
5
6
C
C
Příklad 7 – požární detektor – dvojité vyvážení DEOL, NO
4.7KΩ 10KΩ
ALA RM
TAM PER
7
C
Poznámka:
Tyto příklady jsou
pouze ilustrační
příklady typických
zapojení.
Některé typy
detektorů mohou
vyžadovat zapojení
odlišné od
uvedených
příkladů!
Příklad 8 – kontakt – dvojité vyvážení DEOL, NO
4.7KΩ
10KΩ
Master Unit Layout:
8
C
verze 2.01 – září 2002
strana 9
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Napájecí zdroj a zapojení výstupů:
12V DC svorky
akumulátoru
Zapojení svorek:
+12V DC
0V DC
Poznámka: nesprávné
zapojení akumulátoru může
způsobit zničení zdroje!
vstup napájení
16V AC
vstupní svorky pro
připojení
transformátoru,
zapojení svorek:
16V AC
svorka uzemnění
16V AC
svorky výstupu
napájení Aux
svorky 2 x 12VDC
+12V DC
0V DC
+12V DC
0VDC
celková maximální zátěž 1A
pojistky
Každý výstup 12V
DC je samostatně
jištěn a monitorován.
Každá pojistka má
hodnotu 1A
Pojistky jsou pro:
Napájení Aux 1
Napájení Aux 2
Výstup Siréna 2
Výstup Strobe 2
Výstup Siréna 1
Výstup Strobe 1
programovatelné výstupy
Defaultní (výchozí) funkce
výstupů;
Siréna 2 – výstup 2
Strobe 2 – výstup 4
Siréna 1 – výstup 1
Strobe 1 – výstup 3
4x 12VDC svorky,
výstupní napětí:
+12V DC
0V DC
Celková maximální zátěž 1A
Výstupy jsou monitorovány
(musí být použity zakončovací
rezistory)
Poznámka:
Názvy a funkce těchto 4 programovatelných výstupů
jsou pouze ilustrační, výstupy mohou být
naprogramovány pro libovolnou funkci dle
požadavků.
strana 10
Poznámka: Přestože
každý z těchto
výstupů je jištěn
pojistkou 1A,
napájecí zdroj
Master jednotky lze
celkově zatížit
max. 1A.
Piezobzučák
Plně programovatelný bzučák.
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Ostatní:
PROPOJKA BATERIE
Tato propojka zapíná napětí z
baterie do paměti Master
jednotky.
Jakmile bude tato propojka
vyjmuta v okamžiku, když je
Master jednotka bez napájení,
dojde k vymazání VŠECH
naprogramovaných údajů.
Propojka musí být zasunuta v
okamžiku instalace Master
jednotky!
KONEKTOR PRO
I/O EXPANDER
Tento 16-ti pinový konektor je
určen pro propojení mezi
master jednotkou (GEN-001)
a vstupním / výstupním
expandérem (GEN-020).
Vstupní / výstupní expandér
obsahuje dalších 16 vstupů a
4 relé výstupy.
VSTUP TAMPER:
Tento vstup je určen pro
připojení NC protisabotážního
kontaktu krytu master
jednotky.
LITHIOVÁ BATERIE
Tato baterie je určena pro
zálohování napájení paměti
Master jednotky pro případ
výpadku napájení.
Pro více informací viz.
strana 17.
TLAČÍTKO RESET
Toto tlačítko je určeno pro
technický reset procesoru
Master jednotky.
Používejte výhradně dle
instrukcí autorizovaného
distributora GENESIS.
H7
Rezervováno pro budoucí
použití.
NEZASUNUJTE žádnou
propojku do této pozice!
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Každá jednotka systému GENESIS je označena unikátním sériovým číslem.
Toto sériové číslo je zapotřebí pro konfiguraci systému a pro programování z
“technického software” (adresace jednotek a zabezpečení komunikace).
Odstranění sériového čísla způsobí ztrátu záruky!
verze 2.01 – září 2002
strana 11
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Procesor:
LED kontrolky L4 a L5
Slouží k rychlé identifikaci stavu systému.
Blikání LED L4 = processor OK.
Blikání LED L5= sběrnice LAN aktivní
PROGRAMOVACÍ KONEKTOR
Tento programovací konektor slouží k
nahrávání interního programu (firmware)
master jednotky.
Je určen pouze
pro autorizovaný servis GENESIS!
strana 12
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Komunikace:
TELEFONNÍ KONEKTOR
Slouží k připojení telefonní linky v případě, že je použit
telefonní komunikátor.
KONEKTOR SBĚRNICE LAN:
Svorky A a B sběrnice LAN slouží k propojení všech
jednotek GENESIS datovou sběrnicí (RS485). Svorky
linek A a B musí být vždy propojeny se svorkami A a B
na ostatních jednotkách GENESIS. Svorka stínění
(SHLD) je využita pouze v případě použití stíněného
datového kabelu.
Více podrobností o datové sběrnici LAN viz. Strana 12.
KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ PC
Konektor sériového rozhraní RS-232 slouží k propojení
master jednotky s počítačem PC (prostřednictvím kabelu
GEN-150). Toto spojení umožní konfiguraci,
programování sledování ap. Systému GENESIS např.
Genesis technickým software, software Aladdin, Genie
nebo jinými software.
PORT RS-232
Určen pro spojení s jednotkou STU232, Serial
Securitel Interface Unit. Vyžaduje dodatečné osazení
GEN-100 RS-232 Output.
Tento výstup není pro Českou republiku využíván!
PATICE U24 a U27
Určena pro osazení GEN-100 RS-232 Output Chipset.
Tento chipset je zapotřebí pro spojení mezi GEN-001
Master jednotkou a STU232.
Pro ČR není využíváno!
verze 2.01 – září 2002
strana 13
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Montáž:
Master jednotka je navržena pro instalaci do kovové skříně GEN-130. Tato kovová skříň je
konstruována pro osazení master jednotkou a dvěmi dalšími malými jednotkami GENESIS
(TDC, OC, 8 relé jednotka nebo vstupně / výstupní jednotka).
-
Neinstalujte master jednotku ve venkovním prostředí!
Neinstalujte master jednotku tam, kde může přijít do přímého styku s vodou (např.
déšť, sprinklery, vodovody ap.), v místech s vysokou vlhkostí nebo tam, kde může
dojít ke kondenzaci vody!
Kovová skříň GEN-130 je osazena protisabotážním kontaktem (proti otevření a
odpáčení od zdi), jako volitelné příslušenství může být osazena vibračním detektorem
proti odvrtání (nutný pro prostory s vysokými riziky).
strana 14
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Sběrnice LAN:
Genesis používá pro komunikaci mezi jednotkami vysokorychlostní datovou sběrnici RS-485 LAN.
Komunikační rychlost je 19,200 baud, maximální počet jednotek na sběrnici je 128 jednotek, celková délka
datové sběrnice je až 1.5 kilometru.
Pro zachování vysokého výkonu a vysoké spolehlivosti je nutné dodržet pro zapojení sběrnice doporučené
postupy.
Pro propojení jednotek datovou sběrnicí (RS-485) je nutno použít speciální datový kabel kategorie 5 nebo
lepší (stejný jako pro počítačové sítě).
Je doporučeno zachovávat v celé sběrnici barevné značení vodičů. Například svorka A na Master jednotce
musí být vždy propojena se svorkami A na všech ostatních jednotkách sběrnice, to samé platí pro svorku B.
Doporučené barevné značení je pro vodič spojující svorky A bílá (bílomodrá) a pro vodič spojující svorky B
modrá.
Oba vodiče musí být v jednom páru, který je vzájemně skroucen!
.
Častým problémem komunikace jsou prohozené vodiče A a B na některých jednotkách.
Pokud se toto přihodí, některé jednotky komunikují a některé nekomunikují.
Datová sběrnice LAN Genesis je zapojena v souladu s průmyslovým standardem.
Při zapojování sběrnice nepoužívejte odbočky nebo větvení do hvězdy.
Je možné, že systém bude pracovat i v tomto zapojení, ale v tomto případě Genesis nezaručuje správnou
funkci systému.
X
Nevhodné větvení do hvězdy
verze 2.01 – září 2002
X
Nevhodné odbočování
strana 15
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Genesis LAN (pokrač.):
Připojit na komunikační uzemnění
Master
jednotka
(MU)
SHD
GEN001
A
Klávesnice
(RAS)
B
SHD
B
Master jednotka musí být vždy zapojena jako první
na sběrnici. Jednotka má automaticky vestavěn
zakončovací rezistor 180Ω.
Stínění kabelů je vhodné u větších vzdáleností
sběrnice pro větší ochranu kabelu proti rušení.
Stínění se připojuje na komunikační uzemnění a to
pouze na Master jednotce.
Svorky pro stínění na všech jednotkách slouží
pouze k tomuto účelu a nesmí být použity v jiném
zapojení.
A
Na datové sběrnici LAN Genesis o maximální délce
1,5km může být zapojeno až 127 přídavných
jednotek (+1x Master jednotka).
Expander
jednotka
(EU)
SHD
Na poslední jednotce na sběrnici musí být zapojena
zakončovací propojka, která zařadí zakončovací
rezistor 180Ω na konec sběrnice.
GEN010
A
Dvoudveřový
kontroler
(TDC)
SHD
GEN045
A
GEN030
B
B
Správné zapojení sběrnice
strana 16
Na žádné další jednotce nesmí být propojka
zasunuta. Pokud je sběrnice zapojena tak, jak je
výše uvedeno, její impedance by měla být přibližně
90Ω, plus vlastní impedance použitého datového
kabelu.
*Netestujte impedanci LAN, pokud jsou
jednotky pod napětím.
Ověřte si, že stínění datového kabelu není nikde
spojeno s záporným pólem napájení a že k
komunikačnímu uzemnení je připojeno pouze na
Master jednotce.
Správné zapojení sběrnice
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
VÝMĚNA LITHIOVÉ BATERIE
Informace:
Lithiová baterie, umístěná na desce master jednotky (SMD373), slouží k zálohování naprogramovaných
údajů v případě výpadku napájení (síť a akumulátor současně). Jestliže je lithiová baterie vadná, nebo má
nízké napětí, budou v tomto případě veškeré naprogramované a uložené informace nenávratně ztraceny.
Přestože lithiová baterie má dlouhou životnost, musí být jednou za čas vyměněna.
Postup:
1/ Baterie může být vyměněna, pokud je master jednotka řádně napájena (je nutno pracovat pečlivě, aby
nedošlo ke zkratu na desce). V případě, že bude baterie vyjmuta pokud není master jednotka napájena,
VEŠKERÁ NAPROGRAMOVANÁ DATA BUDOU SMAZÁNA!
2/ Vyjměte propojku “BATTERY LINK”, umístěnou poblíž lithiové baterie. Tímto odpojíte baterii od
desky master jednotky.
3/ Vyjměte opatrně lithiovou baterii z jejího držáku.
4/ Vložte novou baterii, pozor na správnou polaritu (+pól k sobě, -pól směrem k desce).
5/ Zkontrolujte, zda je baterie řádně uložena v držáku.
6/ Zasuňte zpět propojku “BATTERY LINK”.
POZOR!
Pokud je baterie nesprávně vyměněna, může dojít k její explozi a ke zranění osob.
Pro výměnu baterie používejte pouze stejný druh baterie,
nebo jeho ekvivalent doporučený výrobcem.
S bateriemi zacházejte výhradně dle instrukcí výrobce baterie.
Použité baterie odkládejte pouze na vyhrazená místa.
verze 2.01 – září 2002
strana 17
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Postup pro osazení přepěťové ochrany telefonní linky a datové sběrnice
Informace:
V prostorách, kde je předpokládáno silné rušení, musí být instalovány přepěťové ochrany. Pro
přepěťové ochrany jsou na desce master jednotky připraveny pozice pro osazení.
Tyto přepěťové ochrany slouží pro ochranu telefonní linky a datové sběrnice RS485.
Osazení přepěťovými ochranami může provádět pouze kvalifikovaná osoba za dodržení níže
uvedeného postupu.
Postup:
Na desce mohou být instalovány dvě ochrany,
1/ ochrana telefonní linky
2/ ochrana datové sběrnice RS485
Komponenty potřebné k instalaci přepěťových ochran:
1/ Volitelná “sada ochran”, GEN-A01
2/ Pájka
3/ Cín
4/ Štípací kleště
5/ Prostředky osobní antistatické ochrany
Během instalace ochran musí být zachovány zásady práce s elektrostaticky citlivými obvody,
musí být odpojeno napájení a musí být odpojena telefonní linka.
A/ Odpojte veškerá napájení od desky master jednotky,
B/ Odpojte telefonní linku
C/ Odpojte veškeré konektory a svorky (vstupy, výstupy, přídavné jednotky)
D/ Demontujte desku master jednotky z kovové skříně (6 šroubů)
E/ Vložte ochrany do otvorů na desce master jednotky a ochrany zapájejte (viz. obrázky 1 a 2)
F/ Vložte konektor pro uzemnění do otvorů a zapájejte jej (viz. obrázky 1 a 2)
G/ Zapojte uzemňovací kabel mezi konektorem uzemnění a uzemňovacím šroubem na kovové
skříni, NEZAPOJUJTE UZEMNĚNÍ POD ŠROUB UPEVŇUJÍCÍ DESKU MASTER
JEDNOTKY DO KOVOVÉ SKŘÍNĚ (obrázky 1, 2, 3)
H/ Zkontrolujte všechny přidané součásti
I/ Namontujte desku master jednotky zpět do kovové skříně
J/ Zapojte zpět všechny svorky a konektory, které předtím rozpojili
K/ Připojte zpět telefonní linku
L/ Celé zapojení pečlivě zkontrolujte
M/ Připojte zpět napájecí kabely
N/ Zapněte napájení a otestujte všechny funkce systému
Důležité upozornění:
Uzemnění kovové skříně master jednotky musí být provedeno dle platných předpisů a norem a
to osobou oprávněnou k této činnosti.
strana 18
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
A/ Instalace přepěťové ochrany pro telefonní linku
Obrázek 1
Pozice pro umístění přepěťové ochrany
Pozor:
Používejte pouze doporučené typy přepěťové
ochrany!
Nepoužívejte jiné komponenty!
Zde instalovat konektor pro
připojení uzemnění
verze 2.01 – září 2002
strana 19
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
B/ Instalace přepěťové ochrany pro sběrnici RS485
Obrázek 2
Pozice pro umístění přepěťové ochrany
Pozor:
Používejte pouze doporučené typy přepěťové
ochrany!
Nepoužívejte jiné komponenty!
Zde instalovat konektor pro
připojení uzemnění
strana 20
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Obrázek 3
Zobrazení stavu, kdy jsou osazeny obě přepěťové ochrany a je zapojeno uzemnění.
Konektor pro připojení řádného uzemnění. Uzemňovací kabel nesmí
být
zapojen pod šrouby upevňující desku master jednotky, ale musí
být zapojen na uzemňovací šroub skříně (poblíž chladiče) v horní části.
verze 2.01 – září 2002
strana 21
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Důležité poznámky:
•
•
•
•
NEZAPOJUJTE navzájem výstupy +12V DC a OV DC z jednotlivých napájecích zdrojů a
jednotek GENESIS.
Odstranění sériového čísla z jakékoliv jednotky GENESIS automaticky okamžitě způsobí
ztrátu záruky, případně může způsobit nemožnost použití této jednotky.
V případě potřeby výměny pojistky na jednotkách GENESIS používejte výhradně pojistky
stejného typu.
Pojistky používané v systému GENESIS jsou typu 2AG 1A 250V, s pomalou reakcí.
Výrobce Genesis Electronics Australia doporučuje používat pouze “Genesis schválená”
zařízení ve spojení se systémem Genesis.
Zapojení transformátoru:
strana 22
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Příklady nastavení pro zakončovací rezistory:
10K/4K7 – N/O
DEOL
14K7 = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
V klidu zavřeno
NC
zkrat = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
V klidu otevřeno
NO
Rozpojeno = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
10K/10K – N/C
10K = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
10K/10K – N/O
10K = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
2K2/6K8 – N/C
2K2= klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
2K2/6K8 – N/O
9K = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
verze 2.01 – září 2002
10K = narušeno
Genesis ADC hodnoty
180
140
180
165
rozpojeno = narušeno
Genesis ADC hodnoty
255
0
20
0
zkrat = narušeno
Genesis ADC hodnoty
255
0
255
25
20K = narušeno
Genesis ADC hodnoty
200
140
165
140
5K = narušeno
Genesis ADC hodnoty
165
85
165
140
9K = narušeno
Genesis ADC hodnoty
160
50
76
50
2K2 = narušeno
Genesis ADC hodnoty
160
50
160
135
strana 23
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Příklady nastavení pro zakončovací rezistory:
3K3/3K3 – N/C
3K3 = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
3K3/3K3- N/O
3K3 = klid
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
10K
Genesis ADC hodnoty
255
0
70
50
Jednoduché EOL
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
strana 24
Genesis ADC hodnoty
255
0
95
60
Jednoduché EOL
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
1K
Genesis ADC hodnoty
255
0
110
85
Jednoduché EOL
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
2K2
Genesis ADC hodnoty
255
0
135
110
Jednoduché EOL
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
3K3
Genesis ADC hodnoty
255
0
165
140
Jednoduché EOL
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
4K7
1K7 = Narušeno
Genesis ADC hodnoty
135
72
135
110
Jednoduché EOL
Tamper horní
Tamper spodní
Narušeno horní
Narušeno spodní
6K8
6K6 = Narušeno
Genesis ADC hodnoty
135
72
85
72
Genesis ADC hodnoty
255
0
35
25
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Poznámky:
verze 2.01 – září 2002
strana 25
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Poznámky:
strana 26
verze 2.01 – září 2002
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Poznámky:
verze 2.01 – září 2002
strana 27
genesis
Master jednotka (MU) - Technický manuál
Genesis Electronics Australia Pty Ltd
www.genesiselectronics.com.au
VÝHRADNÍ AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR
PRO ČESKOU REPUBLIKU:
ALARM ABSOLON spol. s r.o.
Březinova 9, Praha-8
tel.: 224816766, 224816026, 224819539,
224819541, 604 233133,
fax: 224814028, 224819541
[email protected],
www.absolon.cz
www.genesiselectronics.cz
Výrobce si ponechává právo na změny produktů bez předchozího upozornění.
Tento manuál předpokládá, že instalační technik tohoto produktu je vyškolen a znalý všech předpisů a norem na
bezpečnostní systémy, systémy kontroly vstupu a na systémy automatizace.
Z tohoto důvodu Genesis Electronics Ltd. a Alarm Absolon spol. s r.o. nenesou
žádnou odpovědnost za nějaké poškození, finanční ztráty nebo škody způsobené
na jakémkoliv majetku nebo osobě vyplývající ze správného nebo nesprávného
používání jakéhokoliv komponentu Genesis Electronics.
strana 28
verze 2.01 – září 2002

Podobné dokumenty

genesis - Alarm Absolon

genesis - Alarm Absolon Datová sběrnice LAN Genesis je zapojena v souladu s průmyslovým standardem. Při zapojování sběrnice nepoužívejte odbočky nebo větvení do hvězdy. Je možné, že systém bude pracovat i v tomto zapojení...

Více

Dokumentace prvního přístroje

Dokumentace prvního přístroje Vertikální buzení obstarává budič led Io1 LM 3914, který obsahuje deset komparátorů, ty ovládají deset výstupů pro led. Každý komparátor má jeden vstup připojen na vstup napětí přes vnitřní zesilov...

Více

Created with Raphaël 2.1.2 Stáhni

Created with Raphaël 2.1.2 Stáhni Hmotnost přístroje Rozměry balení Celková hmotnost

Více

Technická a cenová specifikace služeb: služba pevná linka IP

Technická a cenová specifikace služeb: služba pevná linka IP Služba pevná linka IP je zajištění IP konektivity uživatele do sítě Kyklop a sítě Internet. Tato služba je poskytována permanentně s danými parametry prostřednictvím přípojného okruhu. Poskytovatel...

Více

BioStar manuál

BioStar manuál žádným způsobem není-li tato změna schválena písemně dodavatele, ( iii) nesprávně instalováno nebo použito v rozporu s pokyny zařízený suprema. Suprema musí být oznámeno písemně vady RMA (Return Ma...

Více