Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! PROFIL FIRMY

Komentáře

Transkript

Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen! PROFIL FIRMY
PROFIL FIRMY
Vitajte u firmy ELEKTRA Tailfingen!
V obore rozvodov elektrickej energie je firma ELEKTRA-Tailfingen
Schaltgeräte GmbH & Co. KG doma. Už viac než 80 rokov znamená
meno ELEKTRA synonymum pre kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť
„Made in Germany“. Orientujeme sa na nízkonapäťové spínacie
prístroje, priemyselné zásuvky a zástrčky, rozvádzače stavebného
prúdu, rozvádzače do kempov, obchodov a na tržnice. Vyrábame
ovládacie zariadenia, skúšobné a meracie prístroje. V každej z týchto
skupín výrobkov sa odrážajú naše dlhoročné skúsenosti a schopnosť
inovácie. S viac než 20 000 rôznymi druhmi produktov ponúka
ELEKTRA široký sortiment v obore distribúcie elektrickej energie.
Zákaznícke riešenia na mieru a špeciálne prevedenia všetkých
druhov výrobkov posilňujú naše kompetencie vo všetkých oblastiach
rozvodu energie.
S našimi zákazníkmi vyvíjame produkty pre najmodernejšie technológie. Nasledujúce príklady dokumentujú naše inovatívne schopnosti:
naša nová rada rozvádzačov stavebného prúdu s FI-ochrannými
spínačmi citlivými na všetky druhy prúdu, iba vďaka nej je možné
bezpečne chrániť moderné frekvenčne riadené pohony, napr.
žeriavy.
nová generácia spínacích pedálov COBRA s moderným dizajnom
a prepracovanou technikou isto očarí i Vás.
spínače rady „S“ s podpäťovým vypínaním zabraňujú
neočakávanému spusteniu Vášho stroja pri výpadku napätia.
naše individuálne regulačné zariadenia môžu splniť i Vaše
náročné požiadavky v oblasti techniky pre ochranu životného
prostredia a klimatizácie.
Neni dôležité, či Vašim oborom je strojárstvo, veľkoobchod, alebo
stavebníctvo. My ponúkame vždy správne riešenia a najlepší servis.
0808
ELEKTRA TAILFINGEN • Schaltgeräte GmbH & Co.KG • Brunnenstr. 48 • D-72461 Albstadt
Tel.: +49 (0) 74 32.18 -1 • Fax: +49 (0) 74 32.18 -3 10 • [email protected] • www.elektra-tailfingen.de
We switch the power!
PŘEHLED PRODUKTŮ
PREHĽAD PRODUKTOV
PROFIL FIRMY
Vítejte u firmy ELEKTRA Tailfingen!
V oboru rozvodu elektrické energie je firma ELEKTRA-Tailfingen
Schaltgeräte GmbH & Co. KG doma. Již více než 80 let znamená
jméno ELEKTRA synonymum pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost
„Made in Germany“. Orientujeme se na nízkonapěťové spínací
přístroje, průmyslové zásuvky a zástrčky, rozváděče staveništního
proudu, rozváděče do kempů, obchodů a na tržiště. Vyrábíme ovládací zařízení a zkušební a měřící přístroje. V každé z těchto skupin
výrobků se odrážejí naše dlouholeté zkušenosti a schopnost inovace.
S více než 20 000 různými druhy zboží nabízí ELEKTRA obsáhlý
sortiment v oboru distribuce elektrické energie.
Zákaznická řešení na míru a speciální provedení všech druhů výrobků
posilují naše kompetence ve všech oblastech rozvodu energie.
S našimi zákazníky vyvíjíme produkty pro nejmodernější technologie.
Následující příklady dokumentují naše inovativní schopnosti:
naše nová řada rozváděčů staveništního proudu s FI-ochrannými spínači citlivými na všechny druhy proudu, pouze díky ní
lze bezpečně chránit moderní frekvenčně řízené pohony, např.
jeřáby
nová generace spínacích pedálů COBRA s moderním designem
a propracovanou technikou jistě okouzlí i vás
spínače řady „S“ s podpěťovým vypínáním zamezují
neočekávanému spuštění vašeho stroje po odpadu napětí
naše individuální regulační zařízení mohou splnit i vaše náročné
požadavky v oblasti techniky pro ochranu životního prostředí a
klimatizace
Není důležité, zda vaším oborem je strojírenství, velkoobchod nebo
stavebnictví. My nabízíme vždy správné řešení a nejlepší servis.
OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ A ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE
OVLÁDACIE ZARIADENIA A SKÚŠOBNÉ PRÍSTROJE
Zkušební a měřící přístroje
Pevné a přenosné zkušební tabule, stavební prvky
pro zkušební tabule, testery ochranných FI spínačů,
zkoušečky přechodového odporu a točivého pole.
Skúšobné a meracie prístroje
Pevné a prenosné skúšobné tabule, stavebné prvky
pre skúšobné tabule, testery ochranných FI spínačov,
skúšačky prechodového odporu a točivého poľa.
Ovládací zařízení
Navrhujeme a vytváříme kombinace spínacích
přístrojů, ovládacích a spínacích zařízení pro
nejrůznější oblasti použití.
Ovládacie zaridenia
Navrhujeme a vytvárame kombinácie spínacích
prístrojov, ovládacích a spínacích zariadení pre
najrôznejšiu oblasť použitia.
CEE-průmyslové zástrčky, zásuvky a kombinace zásuvek
CEE- Priemyselné zástrčky, zásuvky a kombinácie zásuviek
CEE průmyslové zástrčky a
zásuvky
16-125 A, zástrčky a zásuvky pro nízké napětí 2050 V, 16-32 A, zástrčky a zásuvky CEKON-luxline.
Také v bezšroubovém provedení.
Odpojitelné a uzavíratelné nástěnné zásuvky,
zásuvkové kombinace, zásuvky pro extrémní pracovní podmínky.
CEE priemyselné zástrčky a
zásuvky
16-125 A, zástrčky a zásuvky pre nízke napätie 2050 V, 16-32 A, zástrčky a zásuvky CEKON-luxline.
Tiež v bezskrutkovom prevedení.
Odpájatelné a uzavierateľné nástenné zásuvky,
zásuvkové kombinácie, zásuvky pre extrémné pracovné podmienky.
Zásuvkové kombinace
v nejrůznějším provedení.
Zásuvkové kombinácie
v najrôznejších prevedeniach.
Made in Germany
ROZSÁHLÝ SORTIMENT SPÍNACÍCH PŘÍSTROJŮ ELEKTRA
ROZSIAHLY SORTIMENT SPÍNACÍCH PRÍSTROJOV ELEKTRA
Hlavní vypínače/
Nouzové vypínače/
Opravárenské spínače
Hlavné vypínače/
Núdzové vypínače/
Opravárenské spínače
Hlavní vypínače, nouzové vypínače,
řada D 25-250 A, řada DL 400-630 A,
Hlavné vypínače, núdzové vypínače,
rada D 25-250 A, rada DL 400-630 A,
Opravárenské spínače, zapouzdřené 25-630 A,
Opravárenské spínače, zapuzdrené 25-630 A,
Hlavní vypínače, nouzové vypínače,
řada S s podpěťovým vypínáním 25-160 A
Hlavné vypínače, núdzové vypínače,
rada S s podpäťovým vypínaním 25-160 A
Vačkové spínače řady VN
Vačkové spínače rady VN
Motorový spínač 25-250 A, řídící spínač
Motorový spínač 25-250 A, riadiaci spínač
Tvary pro upevnění čelní, vodorovné a skupinové
Tvary pre upevnenie čelné, vodorovné a skupinové
Hlavní vypínač pro čelní upevnění 25-250 A
Hlavný vypínač pre čelné upevnenie 25-250 A
Zapouzdřené motorové spínače
Zapuzdrené motorové spínače
Zapouzdřené motorové spínače 20-250 A, v
kovovém a plastovém pouzdře
Zapuzdrené motorové spínače 20-250 A, v kovovom a plastovom puzdre.
Opravárenské spínače, v kovovém a plastovém
pouzdře
Opravárenské spínače, v kovovom a plastovom
puzdre
Spínače se zásuvkou CEE
Spínače so zásuvkou CEE
Made in Germany
ROZSÁHLÝ SORTIMENT SPÍNACÍCH PŘÍSTROJŮ ELEKTRA
ROZSIAHLY SORTIMENT SPÍNACÍCH PRÍSTROJOV ELEKTRA
Nožní spínače (pedály)
Nožné spínače (pedále)
Nožní spínače 1- a 2-pedálové, v kovovém
pouzdru
Nožné spínače 1- a 2 – pedálové, v kovovom
puzdre
Motorové spínače, řídící spínače, bezpečnostní
nožní spínače, pedálové regulátory
Motorové spínače., riadiace spínače, bezpečnostné
nožné spínače, pedálové regulátory.
Ochranný kryt z lisovaného Al profilu
Ochranný kryt z lisovaného Al profilu
Novinka: volitelně s vačkovým spínačem nebo
blokem kontaktů. Blok kontaktů v provedení
pomalé nebo skokové sepnutí.
Novinka: voliteľné s vačkovým spínačom, alebo blokom
kontaktov. Blok kontaktov v prevedení pomalé, alebo
skokové zopnutie.
Přímé ovládání motorů až do 25A
Priame ovládanie motorov až do 25 A.
Nyní možné i zákaznické provedení spínacího
programu
Teraz možné i zákaznícke prevedenie spínacieho programu.
Ochranný kryt lze namontovat i dodatečně
Ochranný kryt je možné namontovať i dodatočne
Motorové jističe
Motorové ističe
Spínač s ochranou motoru, řada EM,
Spínač s ochranou motora, rada EM,
Tepelné, magnetické a podpěťové vypínání
Tepelné, magnetické a podpäťové vypínanie.
Vačkový spínač s ochranou motoru, řada MN
Vačkový spínač s ochranou motora, rada MN
Čelní upevnění, v kovovém nebo plastovém pouzdru, se zásuvkou CEE
Čelné upevnenie, v kovovom, alebo plastovom
puzdre, so zásuvkou CEE
Jističe pro stroje a přístroje
Ističe pre stroje a prístroje
Jističe pro stroje a přístroje s teplotním a
podpěťovým vypínáním
Ističe pre stroje a prístroje s teplotným a
podpäťovým vypínaním.
Tvary pro upevnění: čelní, izolačně zapouzdřené,
izolačně zapouzdřené s přístrojovou zásuvkou s
ochranným kontaktem
Tvary pre upevnenie: čelné, izolačne zapuzdrené
s prístrojovou zásuvkou s ochranným kontaktom.
Made in Germany
ROZVÁDĚČE
ROZVÁDZAČE
Rozváděče staveništního proudu
Skříně připojovací, skupinové rozváděče a hlavní
rozváděče, koncové rozváděče, připojovací koncové
rozváděče, podřízené rozváděče, přenosné zásuvkové rozváděče a malé rozváděče
Rozvádzače stavebného prúdu
Skrine pripojovacie, skupinové rozvádzače a hlavné
rozvádzače, koncové rozvádzače, pripojovacie koncové rozvádzače, podriadené rozvádzače, prenosné
zásuvkové rozvádzače a malé rozvádzače.
Rozváděče pro kempy, kotviště
lodí, tržiště a plochy pro pořádání
slavností
Skříňové rozváděče, rozváděče do kempů, zásuvky
pro osvětlení, zásuvky pro karavany
Rozvádzače pre kempy, prístaviská lodí, tržnice a plochy pre
poriadanie slávností.
Skriňové rozvádzače, rozvádzače do kempov,
zásuvky pre osvetlenie, zásuvky pre karavany.
Made in Germany

Podobné dokumenty

2010-Sylvania-cen.k sv.t.zdroj.-prodej

2010-Sylvania-cen.k sv.t.zdroj.-prodej STRIPLIGHT 30W OPÁLOVÁ S15s 240-250V

Více

VASELINE F

VASELINE F 5.2. Specifická rizika spojená s látkou, nebo směsí: Při vysokých teplotách mohou uvolňovat nebezpečné plyny a produkty hoření. V důsledku spalování uhlíku, oxidy uhlíku a jiné toxické plyny. Aeros...

Více

Hry pro děti s autismem

Hry pro děti s autismem Hry pro děti s autismem Zpracovala: Adéla Kučová  studentka PdF MU, dobrovolník Mise naděje, z.s. (www.misenadeje.cz) 

Více

T5 Lineární zářivky Ecoline

T5 Lineární zářivky Ecoline • Snížení spotřeby energie až 7W • Vysoká světelná účinnost až 116 lm/W • Optimální světelný tok při okolní teplotě cca 35 °C • Stejný světelný tok ve srovnání se standardními zářivkami LUXLINE T5 ...

Více

SFZ | SKL EMC Stínicí spony

SFZ | SKL EMC Stínicí spony Jednoduchá instalace elektroinstalačních lišt a sběrných pásků. Montážní patky typu D umožňují instalaci 2 lišt. Typ C

Více

Seznam schválených vozidel pro provoz na LPG_CNG

Seznam schválených vozidel pro provoz na LPG_CNG Příloha k rozhodnutí a Osvědčení o technické způsobilosti č. 2 701/I, č.j. 2793/2005-150-SCH2 ze dne 09.12.2005.

Více

návod na lepení produkty sika

návod na lepení produkty sika Výrobce/dodavatel: Sika Plastiment GmbH,Dorfstrasse 23, A 6700, Bludenz Dovozce:Sika CZ s.r.o., Bystrcká 36, Brno, 624 00, ýR IýO: 4943 7151 Telefon: 00420-5- 4642 2464 Fax: 00420-5- 4642 2400 www....

Více