Přínosy řešení

Komentáře

Transkript

Přínosy řešení
Získejte více potenciálních zákazníků, vytvářejte atraktivní obsah a optimalizujte své marketingové
kampaně pomocí řešení Kentico EMS.
Postaveno na
škálovatelné platformě
jako součást systému Kentico CMS 7
Snadné použití
k vytváření online kampaní,
formulářů a newsletterů
Maximalizujte
návratnost investic
díky efektivním kampaním,
obsahu a vstupním stránkám
(landing pages)
Přínosy řešení
Motivujte
návštěvníky webu
k nákupu díky modulu Marketing
automation
Kentico EMS
Pomáháme
vytvářet
úspěšné
weby
Přínosy řešení Kentico EMS
Co je Kentico EMS?
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Snadné definování a provádění
marketingových strategií pomocí modulu
Marketing automation
Kentico Enterprise Marketing Solution (EMS) je integrované řešení Customer Experience
Management (CXM), které marketérům umožňuje provádět cílený vícekanálový marketing v
reálném čase. Poskytuje nástroje potřebné k rychlému a efektivnímu vedení kampaní, vytváření
formulářů a newsletterů. Zahrnuje výkonný redakční systém Kentico CMS 7 a navíc přináší
komplexní marketingové řešení. Umožňuje spravovat všechny potenciální zákazníky generované
kampaněmi, díky bodovému hodnocení (lead scoringu) identifikovat ty, kteří jsou v nákupním
procesu nejdále, a pomocí marketing automation rozvíjet vztahy s těmi, kteří ještě nejsou plně
připraveni k nákupu. S řešením Kentico EMS mohou společnosti snadno dosahovat konkrétních
prodejních cílů, například vyššího konverzního poměru nebo zlepšení uživatelské přívětivosti
webu. Kentico EMS umožňuje organizacím vytvořit přesvědčivý obsah a strukturu webu.
• Webová analytika
• Konverze
• Kampaně
• Reportování
Webová analytika
a kampaně
• A/B testování
• MVT testování
• Personalizace obsahu
Optimalizace
webů
• Kontakty
• Sledování aktivit
• Segmentace
• Bodové hodnocení
potenciálních zákazníků
(lead scoring)
Správa
kontaktů
• Integrace s vývojovým
modelem Portal engine
• Uživatelé
• Odběratelé newsletterů
• Zákazníci e-shopů
• Online formuláře
• Vyhledávání
Integrace
s dalšími moduly
Kentico
CMS 7
• Redakční systém
• E-commerce řešení
• Sociální sítě
• Drip marketing (marketing „po
kapkách“)
• Poskytování informací
potenciálním zákazníkům s
cílem zvýšit jejich připravenost
pro budoucí nákup
• Automatizované kampaně
Marketing
automation
• E-mail marketing
• Drip marketing (marketing „po kapkách“)
• Webová analytika
• Bodové hodnocení potenciálních
zákazníků
• Řízení kampaní s analýzou výsledků v
reálném čase
• A/B a MVT testování
• Segmentace
• Personalizace obsahu
• Integrace s existujícími systémy CRM nebo
ERP od jiných dodavatelů
• Správa mnoha webů v jedné instalaci
KLÍČOVÉ VÝHODY
• Nejlepší poměr ceny a výkonu
• Žádné poplatky za jednotlivé uživatele
• Kvalitní a nepřetržitá technická podpora
• Garance oprav chyb do 7 dnů
• Dostupnost kompletního zdrojového kódu
• Newslettery
• E-mailové kampaně
• Sledování otevřených
e-mailů
• Sledování kliknutí na
odkazy
• Nedoručené e-maily
• A/B testování e-mailů
E-mail marketing
• Intranet
• Mobilní weby
Kentico EMS dále organizacím umožňuje kvantifikovat výsledky kampaní sledováním mnoha
metrik. Mezi tyto metriky patří zobrazení stránek, odkazující URL adresy, vyhledávaná klíčová
slova nebo průměrná doba strávená na stránkách. Navíc umožňuje spojení jednotlivých
návštěvníků s prodeji a přiřadit výnosy k jednotlivým kampaním.
Co to znamená pro vás? Máte lepší přehled o spojení mezi aktivitami a příležitostmi. S pomocí
A/B a MVT testování identifikujete nejvíce a nejméně úspěšné části kampaně. Dále máte
dokonalý přehled o aktivitách zákazníků. Ale hlavně definujete nejcennější data pro bodové
hodnocení potenciálních zákazníků a marketing automation.
Přínosy řešení Kentico EMS | 3
Přínosy řešení Kentico EMS
„Nástroje poskytované
řešením Kentico EMS
změnily náš přístup k
digitálnímu marketingu
a zásadně nám pomohly
dosahovat měřitelných
výsledků. Webům,
které připomínaly spíše
brožury, lze jeho pomocí
dodat živost, atraktivitu
a přesvědčivost a dovést
návštěvníky k očekávaným
akcím díky nástrojům
online marketingu, a
zároveň zvýšit prodeje
stávajícím zákazníkům
díky lepší péči o ně. Modul
Marketing automation
navíc zkvalitňuje marketing
při omezených zdrojích a
umožňuje vytvářet chytré
a cílené kampaně, které
se přizpůsobují chování
uživatelů. Prostě se
dostanete na vyšší úroveň.
Tečka.“
Ben Cash
Manažer digitálních strategií a výkonný
Jak to funguje?
Veďte
marketingové
kampaně
Zhodnoťe
efektivitu
kampaní
Zvyšte
návratnost
investic
Identifikujte
potenciální
zákazníky
připravené k
nákupu
Motivujte
potenciální
klienty k
nákupu
Kentico EMS doplňuje systém Kentico CMS 7 a společně
vytvářejí komplexní řešení online marketingu a CXM.
Klíčové funkce systému Kentico CMS 7 již samy o sobě
umožňují uživatelům efektivní vytváření a správu
Optimalizujte
je pro
obsahu, ale Kentico EMS nabízí možnosti vedení
uživatele
kampaní, správy kontaktů, vytváření a rozesílání
marketingových e-mailů, získávání potenciálních
zákazníků a další. Kentico EMS také umožňuje vytvářet
Vyhledejte
potenciální
weby s lepší optimalizací pro vyhledávače (SEO), díky
zákazníky
čemuž můžete jednoduše vylepšit pozice vašeho
webu ve vyhledávačích, aniž byste museli být experty
na optimalizaci.
Menu v modulu Online marketing Kentico EMS
Kentico EMS tvoří komplexní řešení, jde snadno integrovat do stávající firemní
infrastruktury, může se používat pro více kanálů a zároveň zvyšuje návratnost investic.
Pomocí výše uvedených funkcí Kentico EMS mohou marketéři optimalizovat své weby
a dosahovat vyšší návratnosti investic. V porovnání s podobnými řešeními představuje
Kentico EMS nejlepší poměr ceny a výkonu, s nímž dosáhnete nejlepších výsledků za co
nejkratší dobu. Kentico EMS vám umožní zvýšit návštěvnost webu, identifikovat nejlepší
potenciální zákazníky a celkově zlepšit uživatelskou přívětivost vaší webové prezentace.
ředitel, BlueKey Web Solutions
Produkty Kentico CMS a EMS
nabízejí rychlou návratnost investic
• Jednoduché a transparentní licencování bez poplatků za jednotlivé uživatele
• Snadno ovladatelné a intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje rychlé zaškolení
firemních uživatelů a efektivnější práci.
• Rychlý vývoj webů, velké množství modulů a předdefinovaných prvků snižují náklady
na vývoj a urychlují implementaci.
• Garance oprav chyb do 7 dnů znamená méně starostí pro vaše IT oddělení i uživatele.
• Globální nepřetržitá podpora s rychlou odezvou - společnost Kentico Software
odpovídá na většinu dotazů během jednoho pracovního dne, což vám umožní rychle
vyřešit případné potíže.
• Mnoho zkušených implementačních partnerů - můžete si vybrat mezi stovkami
zkušených partnerů po celém světě a desítkami v České republice, kteří vám pomohou s
vývojem vašich webových stránek a portálů.
• Komplexní řešení od jednoho dodavatele - nemusíte integrovat více produktů,
kupovat si doplňky od jiných dodavatelů nebo řešit problémy s kompatibilitou.
4 | Přínosy řešení Kentico EMS
Přínosy řešení Kentico EMS
Klíčové výhody pro marketéry
 Marketing Automation
Marketing automation umožňuje automatizovat marketingové aktivity
Řešení Kentico EMS umožňuje zjednodušit a automatizovat marketingové aktivity. Funkce,
jako jsou správa kontaktů, e-mail marketing, segmentace, personalizace a bodové hodnocení
potenciálních zákazníků (lead scoring), můžete pomocí integrovaného vizualizovaného
workflow snadno uspořádat do automatizovaných procesů. Díky tomu mohou marketéři lépe
motivovat potenciální zákazníky k nákupu a pomoci prodejním týmům uzavírat více obchodů.
 Email Marketing
Chcete oslovit tu pravou cílovou skupinu tím správným sdělením? Kentico EMS umožňuje
snadné a efektivní vytváření a rozesílání newsletterů a personalizovaných zpráv. Navíc můžete
zlepšit jejich efektivitu díky A/B testování a sledovat výkon e-mailových kampaní (míry otevření
zpráv a kliknutí na odkazy v nich) v reálném čase. Neustále budete mít přehled o odběratelích
vašich newsletterů, čímž zajistíte, že seznam bude bez chyb a bude odpovídat pravidlům
pro rozesílání elektronické pošty. V kombinaci se segmentací kontaktů můžete lépe zacílit
a personalizovat kampaně. Protože jsou všechny tyto funkce integrované v jednom řešení,
můžete snadno sdílet existující texty a obrázky.
„Kentico EMS pomáhá
společnosti Freightliner
v efektivní komunikaci s
koncovými zákazníky i
širším okruhem zájemců.
Řešení, které pro nás
vyvinula společnost Burns
Marketing, umožňuje
našemu týmu aktivnější
plánování, tvorbu,
revidování a publikování
obsahu na webu. Díky
statistikám kampaní jasně
vidíme, jak naši zákazníci s
naším webem každodenně
pracují, takže jsme s nimi
v kontaktu a poskytujeme
jim aktuální a relevantní
obsah. Kentico EMS nám
umožnilo soustředit se na
marketingová sdělení a
budování komunity, aniž
bychom se museli trápit
technickými detaily a
procesy.“
Mike McHorse
Product Marketing Manager,
Freightliner Trucks
wwwTeamRunSmart.com
www.FreightlinerTrucks.com
Použití A/B testování k výběru nejlepší varianty sdělení, které osloví nejvíce potenciálních zákazníků
Přínosy řešení Kentico EMS | 5
Přínosy řešení Kentico EMS
„Společnost Burns
Marketing nám pomocí
Kentico EMS pomohla vést
marketingové kampaně
efektivněji a levněji. Řešení,
které vyvinuli, zlepšilo práci
našeho týmu a přizpůsobilo
náš web potenciálním
zákazníkům osloveným
kampaněmi. Kentico EMS
nám umožnilo soustředit
se jen na marketingová
sdělení a omezilo starosti
s technickými systémy a
externími dodavateli.“
 Správa a segmentace kontaktů
Marketér v dnešní době potřebuje víc než pouhá jednosměrná sdělení, která odejdou
anonymní cílové skupině. Potřebuje vědět, koho oslovuje a co mu pomůže získat zájem a
věrnost. Pochopit jednotlivce a jejich chování na webu ale není snadné, a proto Kentico EMS
přichází s funkcí dynamického seskupování údajů o kontaktech. Skupiny se můžou vytvářet
podle charakteristických vlastností (jako je věk, pohlaví, bydliště, pracovní pozice nebo fáze
v procesu nákupu) nebo aktivit (například navštívených stránek, zakoupených produktů,
stažených dokumentů atd.).
Marketéři pak můžou tyto
skupiny segmentovat pro
specifické cílení kampaní a
personalizaci obsahu. To vede k
rozšiřování relevantních kontaktů
a růstu zisku.
Grafické prostředí pro návrh pravidel
umožňuje snadno definovat segmenty na
Kevin Work
základě pravidel.
kreativní ředitel, Apptix
www.apptix.com
 Správa a bodové hodnocení potenciálních zákazníků
Modul pro správu kontaktů umožňuje shromažďovat kontaktní údaje a sledovat chování
zákazníků na vašem webu. Schopnost identifikovat potenciální zákazníky, kteří budou s
největší pravděpodobností generovat nějakou hodnotu, prakticky znamená růst výnosů.
Pomocí dat získaných z modulu pro správu kontaktů můžou marketéři lépe rozpoznat, u
kterých potenciálních zákazníků je nejvyšší pravděpodobnost prodeje. Kentico EMS šetří váš
drahocenný čas a zdroje tím, že hodnotí návštěvníky na základě ochoty k nákupu, takže se
prodejní týmy můžou soustředit na ziskové aktivity. Vyhodnocené potenciální zákazníky, kteří
dosáhli určitého skóre, můžete předat prodejnímu týmu nebo importovat do CRM systému
jako Salesforce.com, který lze dále integrovat s Kentico EMS.
 Analýzy a reportování
Analýzy a statistiky systému
Kentico EMS dávají marketérům
dokonalý přehled o chování
zákazníků a pomáhají jim
optimalizovat efektivitu
marketingu. Analytický
modul sleduje více než 20
standardních statistik a událostí,
jako jsou zobrazení stránek,
hledaná klíčová slova, doba strávená na stránce, registrace uživatelů, kampaně a zdroje návštěvnosti.
Marketéři si můžou vytvořit své vlastní pracovní plochy s analytickými daty a exportovat je do
souboru aplikace Excel.
6 | Přínosy řešení Kentico EMS
Přínosy řešení Kentico EMS
 Vytvářejte weby připravené na mobilní revoluci
Pomocí Kentico EMS můžete na zákazníky zapůsobit prostřednictvím více kanálů včetně
mobilního. Bez ohledu na formát – chytrý telefon nebo tablet – můžete snadno vytvářet obsah
pro mobilní web, který si zachová váš konzistentní branding a styl díky podpoře responzivního
chování v produktu Kentico EMS. Naše řešení je plně integrované se špičkovým modulem pro
rozpoznávání zařízení 51Degrees.Mobi. Umožňuje marketérům zobrazit si náhled stránek na
vybraných zařízeních přímo v redakčním systému a přizpůsobit chování webu podle velikosti
obrazovky, mobilní platformy a možností zařízení.
„Díky systému bodového
hodnocení potenciálních
klientů v produktu Kentico
EMS jednoznačně lépe
identifikujeme vysoce
kvalitní obchodní příležitosti
a přidělujeme jim prioritu.
Navíc o návštěvnících
získáváme cenné informace,
díky nimž můžeme
příležitosti lépe využít.
Když víte, jaké informace si
potenciální klient prohlížel,
dává vám to velkou výhodu.
Výrazně to zvýší vaše šance
přesvědčit je, když poté s
klienty hovoříte.“
Manoj Shah
ředitel digitálních služeb, PullDigital
Očekává se, že do konce roku 2013 předstihne počet návštěv z mobilních zařízení počet
zhlédnutí z klasických počítačů. Kentico EMS vám pro tuto éru poskytuje dlouhodobé
marketingové řešení, které je škálovatelné, flexibilní a snadno se používá. Zároveň můžete
z existujícího webu snadno vytvořit mobilní verzi, takže nemusíte spravovat a aktualizovat
každou verzi zvlášť. Tvorbu a spuštění mobilního webu tak můžete výrazně urychlit a
zefektivnit.
Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi
ještě dnes
http://www.kentico.com/Download-Demo
Bezpečná investice
Prověřeno na více než 16 000 webech v 94 zemích. V ČR jsou to například:
Přínosy řešení Kentico EMS | 7
KENTICO EMS JE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ, které marketérům nabízí řadu výhod. Díky kombinaci redakčního systému a Marketing automation je
Kentico EMS nejflexibilnějším a nejefektivnějším nástrojem pro marketéry, kteří chtějí vylepšit svou práci se zákazníky a maximalizovat návratnost
investic.
O SPOLEČNOSTI
Společnost Kentico Software byla založena roku 2004 v České republice a má pobočky v USA (Nashua a Seattle), Velké Británii (Reading)
a Austrálii (Sydney). Již od založení firmy rychle roste počet klientů používajících produkt Kentico CMS v České republice i po celém světě.
Partnerská síť zahrnuje 1 200 partnerů ve více než 80 zemích. Společnost Kentico Software má status Microsoft Gold Certified Partner, v roce
2010 byla oceněna v soutěži Deloitte FAST 50 jako nejrychleji rostoucí technologická firma v ČR. V roce 2012 firma Kentico Software postoupila
do finále celosvětové soutěže „Partner of the Year“ (Partner roku) společnosti Microsoft v kategorii nezávislých výrobců softwaru a softwarových
řešení.
KONTAKTY
Web: www.kentico.com
E-mail: [email protected]
Telefon (Česká republika): +420-511-180-920
Telefon (USA): +1 (866) 328-8998
Telefon (VB): +44-(0)118-324-6000
Telefon (AU): +61-02-8006-1286

Podobné dokumenty

Hledám odpověď na otázku: Jakou konferenci lidé (marketéři) chtějí?

Hledám odpověď na otázku: Jakou konferenci lidé (marketéři) chtějí? zkoušíte nově vznikající, menší konference? Pro agentury: Jak vypadá proces výběru konferencí pro vaše zaměstnance? Mají specialisté nějaký vliv na to, na jakou konferenci pojedou? Stává se, že při...

Více

Document 337788

Document 337788 Chcete seznam jmen? Nebo výkonný generátor potenciálních klientů? Umíte si své zákazníky představit ze všech úhlů a nabízíte jim vždy to, co chtějí? Věděli jste vůbec, že je tohle možné? Contact ma...

Více

Stáhnout pdf

Stáhnout pdf Saint Agnes Medical Center – cílem phishingového útoku ................................................ 8 Diskusní fórum Nulled.IO – cílem hackerského útoku s únikem dat ..............................

Více

Datacom, Košice

Datacom, Košice LIKO-Space mobile walls, system partition MICRA I, Rockfon suspended ceiling LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 00 420 5 44 22 11 11, www.liko-s.com

Více

proč si vybrat graphit

proč si vybrat graphit Samotný systém GRAPHIT může být vhodně uplatněn v mnoha aplikačních oblastech, včetně zdravotní péče, distribučních systémů, prodeje, cestovn ruchu, potravinářství, průmyslu obecně, jakož i v oblas...

Více

Millward Brown to launch CategoryDynamics

Millward Brown to launch CategoryDynamics 21 May 2013 – New York – Apple zůstává nejhodnotnější světovou značkou pro rok 2013. V žebříčku BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brand se umístil na prvním místě s hodnotou 185 miliard dolarů....

Více

DVĚ TŘETINY UŽIVATELŮ MOBILNÍCH TELEFONŮ CHTĚJÍ BÝT

DVĚ TŘETINY UŽIVATELŮ MOBILNÍCH TELEFONŮ CHTĚJÍ BÝT a špičkových řešeních. S přítomností ve více než 80 zemích vede TNS dialog s více světovými konzumenty než kdokoli jiný, a rozumí také individuálním typům lidského chování a postojů napříč všemi ku...

Více

Kolik času skutečně tráví lidé s reklamou

Kolik času skutečně tráví lidé s reklamou „Nedávný výzkum ukazuje nedostatek vhodných metrik, což frustruje marketéry. Technologie nám umožňuje analyzovat čas strávený spotřebiteli s display reklamou a ukazuje se, že spotřebitelé v průměru...

Více