O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

Komentáře

Transkript

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E
OBECNÍ ÚŘAD KOBEŘICE
stavební úřad
"
A
"
"
2
6
8
"
3
"
7
A
!
!
4
5
$
"
%
&
=
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
>
!
(
?
@
A
B
0
1
&
C
D
!
9
:
!
<
+
+
)
E
E
E
F
.
+
+
)
E
E
E
F
.
)
!
;
A
7
.
!
=
&
A
6
4
;
'
!
a
-
H
E
C
(
I
+
(
@
F
J
.
D
-
K
I
C
r
@
M
C
(
M
N
.
Veřejná
vyhláška
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jiří Kotzur, Olšina Dolní č.p. 457/17, 747 27 Kobeřice,
Pavlína Kotzurová, Olšina Dolní č.p. 457/17, 747 27 Kobeřice
O
P
Q
R
P
=
C
S
T
R
P
U
T
C
a
a
'
V
R
P
Q
W
=
C
K
a
P
P
Q
P
U
@
C
-
.
(
+
(
F
.
-
=
.
K
&
'
K
H
=
y
B
Y
N
C
=
Z
B
[
K
r
K
N
[
=
K
1
'
B
K
1
Z
B
&
'
\
B
&
'
a
H
I
y
]
"Zahradní domek"
ulice Olšina Dolní 17, Kobeřice
Q
=
W
R
R
W
a
K
N
C
Z
D
a
r
M
(
^
(
-
)
.
+
,
-
H
D
a
'
a
&
'
B
Z
Y
N
C
Z
B
_
K
I
C
A
@
=
P
C
B
Y
A
a
_
K
I
C
A
@
M
C
c
&
'
a
H
C
)
,
F
.
.
g
`
I
(
c
K
Y
N
C
B
P
=
=
N
K
N
\
S
d
B
M
A
B
A
B
N
c
A
@
&
h
D
K
&
'
a
H
C
B
P
Q
Y
Q
A
a
&
'
a
H
C
[
S
=
C
B
R
P
Y
N
C
K
[
[
K
A
B
N
B
a
N
&
D
1
B
Z
(
&
S
K
T
P
B
&
1
&
^
a
'
a
H
C
&
'
a
H
C
R
a
B
A
@
N
N
1
D
S
Q
=
C
%
=
Z
C
Z
I
y
K
R
N
a
[
T
V
K
C
c
B
K
r
-
)
S
C
K
Q
K
&
'
(
K
S
>
-
B
&
Z
N
D
a
Z
1
S
V
=
K
c
H
C
=
N
D
W
B
K
K
a
^
N
\
S
d
B
M
W
[
A
C
@
&
P
C
e
f
E
h
c
H
&
'
(
-
&
'
a
H
C
=
I
B
P
=
K
&
'
@
H
C
A
C
C
Q
K
P
U
B
(
P
W
\
R
K
Q
=
=
N
=
C
Q
C
V
(
W
N
=
D
e
P
=
I
=
K
C
P
W
%
P
=
I
W
\
C
Q
1
=
&
H
W
d
O
A
=
C
1
a
P
=
A
Q
C
=
C
Q
i
Y
&
=
'
B
S
[
K
N
D
K
a
Q
=
S
=
W
C
B
=
&
K
S
i
C
P
=
&
B
C
=
I
R
c
=
Z
`
R
a
P
=
a
C
(
W
I
Q
N
H
B
=
B
=
C
a
=
H
W
[
S
Q
K
C
C
P
a
=
O
W
B
Y
Q
Z
P
W
\
B
W
Z
M
=
Z
=
I
R
f
C
=
M
=
-
N
P
=
I
P
=
r
Y
b
P
=
1
=
C
B
=
Z
a
Z
B
&
'
=
\
a
C
17. června 2010 (čtvrtek) v 10.30 hodin
W
&
C
&
M
[
h
N
D
K
=
1
K
N
H
=
a
%
M
[
a
Z
B
&
'
\
&
'
a
H
I
y
(
Q
R
j
=
Z
@
P
'
S
D
y
Y
^
a
&
=
'
B
D
h
A
B
N
W
C
B
W
a
A
Q
=
=
C
B
c
S
=
@
a
D
&
C
=
K
I
C
A
@
R
M
C
c
&
'
a
H
C
D
@
B
Z
Y
C
A
P
=
'
=
B
D
y
H
C
A
C
A
@
C
C
l
K
&
'
@
Z
1
&
B
I
%
[
B
@
M
B
P
(
a
c
Y
A
k
^
a
&
=
'
=
1
a
=
'
'
B
P
C
M
@
A
P
=
W
B
y
B
N
C
B
Z
R
K
[
K
=
\
a
C
[
W
S
K
P
U
1
W
y
P
=
R
N
\
S
=
@
A
@
P
H
B
C
'
A
C
K
K
D
a
h
r
K
N
[
=
Z
Y
&
'
B
1
'
=
B
I
C
M
B
Y
A
P
a
P
=
K
\
B
a
&
'
A
C
a
f
]
.
.
/
-
F
]
.
.
a
-
F
]
)
.
/
-
E
]
.
.
[
Z
P
b
K
P
i
S
O
=
=
]
C
P
W
K
=
@
c
Z
@
Z
K
'
y
'
K
y
P
i
K
P
W
S
=
=
I
R
C
Z
U
P
P
K
R
W
=
_
=
@
R
=
V
D
K
[
K
y
(
Poučení:
Q
=
k
^
a
&
P
W
'
B
M
@
S
&
K
1
=
K
r
=
H
=
@
a
H
r
r
K
N
[
K
r
K
N
[
K
[
K
H
a
'
h
Q
=
=
1
'
B
1
'
B
(
k
^
a
P
&
Q
Q
=
\
P
Q
D
'
B
M
@
Z
a
P
S
S
A
y
a
^
@
'
r
R
H
K
H
y
S
A
P
K
D
@
'
S
a
h
Z
r
K
N
[
i
R
=
P
P
W
@
H
@
'
H
A
B
N
i
C
B
&
P
r
[
=
y
K
M
C
K
1
=
K
I
1
A
B
N
P
W
K
1
'
B
W
c
H
&
B
=
a
K
H
y
A
'
a
K
=
B
a
H
@
&
D
K
(
k
^
a
&
'
B
a
H
r
M
W
[
K
1
'
S
C
S
@
M
Q
@
&
C
Z
K
[
K
=
1
A
C
H
y
B
Z
R
=
\
B
P
W
P
W
K
Q
U
C
=
P
=
D
=
@
P
W
y
N
=
B
P
=
H
a
P
W
[
=
=
K
\
B
(
m
P
R
Q
P
=
a
a
'
C
N
P
a
R
S
@
&
'
C
N
C
I
K
D
c
a
I
y
U
@
l
K
r
Z
a
M
C
K
S
C
[
K
N
Z
\
r
1
a
K
'
K
Z
W
a
\
K
=
'
c
M
K
I
y
=
K
a
A
B
N
=
C
K
H
C
A
C
i
Y
&
B
S
P
P
Q
P
=
a
K
&
'
K
H
=
=
B
Y
N
C
C
B
c
H
y
H
\
d
C
=
B
=
a
P
H
[
i
=
K
Z
H
C
A
C
W
S
W
\
A
B
&
'
K
=
i
Z
P
K
K
I
y
H
C
A
C
i
[
K
Y
&
=
'
B
[
K
S
B
P
=
Y
^
a
&
=
'
B
/
@
&
C
H
C
A
C
i
H
C
A
C
S
i
[
=
[
K
Y
&
'
B
[
K
S
C
K
Y
&
B
[
K
S
N
H
K
\
1
&
'
a
H
I
a
a
W
y
C
I
Z
B
B
=
K
K
N
C
Z
D
1
&
'
\
1
=
c
N
[
K
1
'
B
c
I
y
a
r
^
=
C
Z
&
'
a
H
C
I
B
Z
Y
A
a
@
M
C
Z
Q
U
a
P
=
[
&
C
Z
N
R
Z
\
r
1
&
D
1
'
C
^
@
'
c
&
@
&
H
B
=
K
R
a
R
=
B
M
C
K
&
K
I
N
A
a
H
C
A
R
W
c
'
=
C
R
=
B
&
K
(
=
'
Q
=
B
Q
=
S
P
=
Z
r
=
C
R
n
K
Q
=
S
=
1
P
=
'
[
i
Q
=
K
=
Z
=
P
=
R
=
y
P
=
'
K
Q
=
S
Q
U
C
P
i
R
W
c
R
=
I
B
P
C
^
i
=
[
K
N
Z
K
M
=
\
M
C
(
C
S
i
K
&
'
@
a
Z
K
[
K
/
@
I
y
'
K
H
=
&
'
D
C
N
Z
a
A
C
B
Y
^
C
1
:
Q
Q
=
_
N
H
a
=
N
%
Z
&
'
R
=
C
1
a
K
B
[
H
@
&
D
h
Z
R
=
1
c
&
@
'
D
Z
D
H
\
M
C
Z
[
U
C
A
@
=
K
K
&
'
a
H
[
=
B
B
(
k
^
=
C
B
S
a
D
K
Y
P
W
a
&
=
a
a
H
D
y
c
&
^
W
C
B
D
A
B
N
a
&
B
H
\
B
D
a
A
B
N
A
A
@
[
=
C
%
N
a
Z
\
&
B
B
H
&
'
B
c
P
a
h
H
P
K
K
H
a
C
M
M
[
I
y
K
r
K
N
[
P
1
'
=
K
A
@
H
@
'
D
M
[
1
Q
H
B
Y
N
C
C
&
D
1
'
C
B
@
'
C
D
[
K
C
K
&
'
@
c
D
'
Q
Z
@
'
C
R
i
D
D
Z
c
D
'
C
Q
I
K
P
i
^
=
Z
=
Z
R
C
Q
=
B
=
y
P
=
Z
Q
K
Q
W
K
Q
[
M
&
'
a
H
C
R
P
=
r
N
a
D
a
C
S
B
P
W
r
=
&
Q
W
I
B
[
K
Y
A
a
1
S
1
S
B
1
H
C
i
C
I
y
a
M
@
N
K
C
e
-
E
F
K
&
'
K
N
C
Z
D
(
-
&
'
a
H
C
=
I
B
[
K
N
P
D
K
N
C
Z
D
y
c
&
'
a
C
I
K
I
y
a
K
&
P
W
1
H
'
a
P
H
C
I
&
a
'
A
K
\
R
K
P
=
K
H
Z
R
B
Z
S
B
h
D
a
N
h
a
a
d
B
M
C
S
@
M
[
P
a
K
D
a
a
&
r
=
H
W
W
\
A
r
K
H
B
D
A
@
N
S
@
d
K
H
B
B
=
&
&
'
B
a
H
1
P
W
y
=
\
=
h
Q
=
h
=
@
W
'
Q
W
[
=
K
Q
H
P
W
H
R
W
K
R
=
B
=
a
Q
=
C
W
'
Q
r
=
H
B
[
K
r
K
N
[
=
K
1
'
B
C
I
K
=
K
a
'
A
C
B
(
P
P
=
`
'
a
H
C
U
I
B
P
Y
A
a
Z
R
P
Q
W
h
R
=
C
K
C
e
-
E
)
K
&
'
(
-
&
'
a
H
C
B
[
K
N
D
U
K
a
1
N
H
=
W
a
%
Z
U
N
h
&
K
I
C
Q
Z
N
'
W
\
1
S
D
'
U
K
a
a
H
I
'
1
B
Z
=
c
C
U
N
C
Z
Q
=
&
'
=
1
H
1
S
C
=
K
A
B
N
=
C
B
@
P
W
'
K
A
D
C
I
K
H
K
1
R
W
a
=
K
P
=
K
D
1
'
1
K
+
R
.
.
.
.
_
^
'
K
Z
B
Y
D
K
1
c
P
W
\
=
h
K
C
e
-
E
F
K
&
'
(
-
&
'
a
H
C
I
B
[
K
I
K
P
W
K
r
=
H
i
=
\
Y
A
=
C
B
K
&
R
K
P
=
M
K
I
W
\
C
I
K
K
&
K
I
\
S
=
B
A
@
N
H
i
W
a
H
&
'
=
W
1
a
&
H
h
=
S
K
N
C
Z
C
D
C
(
j
C
W
C
Q
=
N
P
W
K
R
U
K
Q
=
I
Q
D
<
%
%
=
y
P
=
a
=
1
W
H
W
&
r
H
P
h
a
C
&
(
=
'
W
K
'
'
C
W
C
R
&
H
=
'
P
K
D
D
=
C
U
C
=
Y
K
=
'
R
U
K
c
Q
W
C
P
C
P
=
Z
R
=
K
W
S
Q
a
Q
W
^
r
=
a
R
>
r
[
/
@
&
=
C
\
D
'
C
r
%
N
Y
^
a
&
W
'
B
D
h
N
a
&
'
R
Q
W
1
K
H
a
'
R
U
c
A
C
W
K
B
S
C
[
K
N
e
F
&
'
W
1
M
=
C
B
&
C
W
Z
K
=
1
K
1
Z
K
M
(
>
(
?
@
A
B
0
1
&
C
D
P
P
=
H
C
K
1
M
B
&
'
a
H
C
I
B
[
K
Y
A
a
1
Obdrží:
P
=
k
^
a
&
=
'
B
M
@
A
B
N
R
P
K
C
e
f
+
R
(
?
@
A
B
_
K
'
N
1
r
a
c
d
@
a
B
a
_
K
'
N
1
r
K
H
^
(
C
M
_
K
I
C
A
@
M
C
c
C
&
=
'
B
M
@
A
B
N
(
_
g
(
A
(
*
+
E
,
C
-
E
=
@
a
N
&
D
r
@
M
[
`
R
B
[
K
N
D
W
K
a
a
E
K
'
C
l
l
r
(
B
C
a
D
c
E
*
^
(
(
*
E
+
e
f
+
F
E
_
K
I
C
A
@
M
(
V
-
B
&
Z
(
E
,
-
E
c
E
*
E
F
E
+
,
+
)
c
E
*
E
F
E
&
B
r
O
P
P
V
H
B
[
K
A
1
K
C
S
D
y
]
_
K
I
C
A
@
M
C
K
I
C
A
@
M
C
d
F
&
^
(
a
'
a
H
(
P
N
D
Q
a
a
e
F
E
K
&
'
(
F
*
+
E
,
-
E
c
E
*
E
F
E
_
K
I
C
A
@
M
&
B
B
M
@
A
B
N
d
^
(
(
*
=
@
a
B
B
^
+
(
F
(
,
*
-
+
g
F
c
,
E
-
*
g
E
c
F
E
E
*
_
E
F
K
I
E
C
_
A
K
B
I
M
c
D
a
H
'
C
r
%
Z
&
a
&
W
C
N
a
A
'
B
D
K
P
S
=
C
B
K
N
C
Z
D
1
C
a
'
C
C
Z
K
&
C
C
I
K
'
a
c
%
Z
1
S
C
H
C
A
C
a
H
I
y
c
a
D
'
C
r
%
M
y
c
S
C
B
S
@
M
&
Z
(
K
K
a
&
i
'
&
'
a
H
S
i
=
@
H
@
M
=
=
D
C
=
Z
\
I
K
S
i
@
M
[
Z
K
I
y
c
K
D
'
C
r
%
M
[
R
C
'
a
D
&
'
I
%
'
=
H
Y
N
C
\
K
K
C
^
C
&
'
H
B
I
a
B
&
'
B
D
h
R
S
H
a
&
'
B
i
D
h
S
P
C
K
'
K
H
a
&
C
D
K
@
M
D
C
K
'
C
R
N
R
K
K
'
'
r
B
N
a
A
R
K
C
a
&
S
K
1
&
C
d
'
B
Z
K
[
N
1
C
e
a
'
K
@
d
1
&
H
K
K
I
C
A
@
B
Y
N
C
a
N
%
C
&
'
(
F
&
'
a
H
C
[
d
D
K
1
]
=
I
B
[
K
N
D
Z
N
D
K
a
R
Z
\
r
1
&
D
1
'
C
=
^
=
C
I
K
&
'
a
H
I
\
\
c
C
B
/
@
&
C
Z
R
P
W
c
]
Q
=
=
1
S
C
/
@
W
K
A
B
a
C
Z
&
%
M
[
B
[
K
A
B
N
^
a
&
\
N
H
C
A
C
S
B
H
B
&
a
K
H
'
I
^
Z
C
H
C
A
C
&
a
Y
A
B
[
M
C
H
a
r
H
\
d
B
[
K
A
W
K
A
>
@
&
K
r
=
'
C
M
c
D
'
C
r
%
C
@
&
1
K
Z
1
^
C
@
'
H
r
K
B
H
B
M
1
1
H
C
W
C
B
Z
K
N
C
Z
D
h
Z
1
y
&
C
A
U
B
a
\
B
&
D
K
1
Z
1
&
B
I
%
'
=
S
H
I
S
C
W
C
y
H
h
E
&
(
K
+
(
I
F
C
.
Z
1
-
Z
K
\
d
D
'
K
H
@
1
@
H
@
'
1
c
S
B
M
B
H
a
&
'
C
^
C
&
'
H
B
U
B
P
D
c
S
a
Q
Q
C
[
K
P
=
K
Y
A
W
C
B
M
[
C
&
D
M
[
K
K
I
1
R
W
1
K
(
=
C
P
K
=
&
=
1
U
N
C
R
U
C
1
P
d
W
c
=
Q
[
M
R
W
H
Z
D
K
H
W
%
A
B
&
'
1
(
.
P
=
C
C
&
H
B
S
&
R
r
C
W
K
N
1
=
Z
=
@
]
=
K
K
Q
W
P
[
W
1
&
W
C
Q
=
=
C
K
P
W
H
W
Q
W
K
y
I
P
=
K
P
C
C
c
=
S
=
a
K
c
W
'
[
=
K
K
P
^
=
\
Z
=
C
=
'
=
B
=
^
P
=
B
A
P
r
=
Z
=
P
W
K
y
Q
K
Q
C
Z
W
-
D
+
=
K
P
'
f
=
Q
H
Q
K
=
C
B
Q
=
K
=
B
H
P
'
=
&
b
N
1
Q
W
1
Q
W
P
_
K
W
B
R
[
=
h
D
K
W
H
R
R
a
=
C
M
Q
V
S
=
K
K
=
D
W
B
[
Q
=
C
C
P
K
P
H
N
=
B
Q
H
R
=
%
=
I
A
=
1
=
K
W
P
@
C
P
W
'
P
C
r
Q
d
R
K
W
'
Q
Z
%
D
=
=
P
=
1
=
'
D
U
W
Z
Q
H
W
R
K
N
=
=
W
&
H
P
H
r
B
P
P
=
H
H
=
R
/
P
d
W
M
Z
=
a
R
=
&
N
Q
[
P
Z
r
=
h
R
&
W
b
y
W
M
i
@
U
a
=
K
H
P
I
V
V
1
Q
H
=
K
P
R
1
Q
Z
Q
M
A
c
=
[
=
I
K
W
S
[
Q
D
R
I
C
[
V
H
U
K
B
C
W
=
C
W
C
V
&
O
=
H
P
=
H
'
=
c
P
1
I
P
=
K
M
=
N
=
R
a
I
@
R
[
=
U
r
C
C
Q
=
P
=
&
W
K
=
C
)
R
=
c
=
'
a
C
Q
a
Q
W
K
W
K
R
H
(
=
@
b
K
(
R
=
c
Q
=
^
a
P
=
&
W
K
R
D
D
'
=
a
b
C
r
_
R
0
Q
W
a
R
@
=
V
+
'
C
Q
K
=
d
Q
a
-
P
C
c
r
=
a
(
R
K
Q
C
-
&
=
B
=
a
=
k
Q
=
I
W
K
^
R
+
H
W
C
b
a
Q
`
P
=
a
(
'
W
I
^
*
&
R
d
b
(
k
-
=
c
R
)
(
R
b
B
'
W
K
Q
H
&
=
=
(
K
R
=
R
F
P
=
B
b
-
Q
W
C
H
y
H
\
d
C
B
a
&
C
S
Z
1
'
B
(
(
&
C
S
Z
1
'
K
C
]
c
:
r

Podobné dokumenty

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D  K O B E Ř I C E OBECNÍ ÚŘAD KOBEŘICE stavební úřad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D  K O B E Ř I C E OBECNÍ ÚŘAD KOBEŘICE stavební úřad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D  K O B E Ř I C E OBECNÍ ÚŘAD KOBEŘICE stavební úřad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D  K O B E Ř I C E OBECNÍ ÚŘAD KOBEŘICE stavební úřad

Více

Charita Javorník vyhlašuje výběrové řízení

Charita Javorník vyhlašuje výběrové řízení  znalost legislativy související s oborem a poskytovanou sociální službou  znalost technik a metod sociální práce  čistý trestní rejstřík  ochota pracovat v církevní organizaci v souladu s její...

Více

kontaktní a sociální pracovník v K-centru

kontaktní a sociální pracovník v K-centru - znalost zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb - základní orientaci v drogové problematice, respektující přístup k cílové skupině - schopnost sebereflexe ...

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice vedoucí jednotlivých družstev zodpovídají za řádné sportovní chování svých hráčů, včasný nástup k utkání a za pořádek v kabinách během a po skončení celého turnaje družstev

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-10765/2012/ZT Č.j.: MěÚN/10835/2012 Vyřizuje: Zborovský/315650342

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-40034/2011/Mel Č.j.: MěÚN/49601/2011 Vyřizuje: Melicharová/315650355

Více