Průvodce po Alagaësii

Komentáře

Transkript

Průvodce po Alagaësii
ELFOVÉ
UVÍTÁNÍ
LIDÉ
ELFSKÉ LODI jsou stejně ladné
jako samotní elfové. Měl jsem kdysi
příležitost plout v jejich kánoi a byla tak
lehká, že jsem ji uzvedl jednou rukou.
Tak rovnou začneme. Za prvé musíš pochopit, že Alagaësie je obrovská,
Ještě více mě překvapilo, že trup lodi byl
vyrobený z plátů březové kůry, spojených
záhadná země a nikdo nezná všechna její tajemství. Dokonce i moudří elfové
v jednolitý celek. Elfové tímto způsobem
bývají častokrát překvapeni tím, s čím se setkají ve svém rozlehlém lese i za
staví všechna plavidla kromě těch úplně
jeho hranicemi. Ačkoli je tento průvodce stručný, po jeho přečtení budeš
největších, která svým zpěvem vytvarují
dobře připraven na úkoly, které tě jako Jezdce čekají.
z nejlepšího cedru a dubu. Tak například
vznikly jejich stříbrné lodi, na nichž
připluli do Alagaësie.
Jak brz y zjistíš, každá rasa v Alagaësii má svou vlastní jedinečnou historii, jaz yk a kulturu.
URGALSKÉ VOJSKO
Ale v téhle zemi najdeš mnohem víc, než jen lidi a města: v Alagaësii můžeš narazit na velké
Urgalové jsou velice hrdí a milují boj, takže
množství přírodních divů, stejně jako na nejrůznější bytosti, krásné i ošklivé, kouzelné i všední,
mají potíže vytvářet spojenectví i mezi sebou
vzácné i běžné – a všechny mohou být nebezpečné.
navzájem. Zřejmě by tedy nikdy nezaútočili
na Vardeny skryté ve Farthen Dûru,
POROV NÁ NÍ VELIKOSTI Čtyři hlavní rasy.
a častokrát mezi sebou měly roze pře a pouš
a nepřinutil je, aby ho následovali.
Existují mezi nimi znač né rozdíly
těly se spolu do křížku. Nyní spolu popr
Alagaësie spoluprac ují, aby se postavily spole
URGA L
kdyby Stín Durza neovládl jejich mysl
čnému nepř íteli, Galbatorixovi.
Když jsem Durzu zabil, zlomil jsem
vé v dějinách
jeho moc nad válečnými vůdci urgalů a celé
jejich vojsko se během pár minut rozložilo.
URGALOVÉ
ČLOV ĚK
TRPA SLÍK
ELF
TRPASLÍCI