acca kvalifikace výjimky pro absolventy fakulty financí a účetnictví v

Komentáře

Transkript

acca kvalifikace výjimky pro absolventy fakulty financí a účetnictví v
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÍSKALA AKREDITACI
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných
účetních se sídlem ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze akreditaci na vybrané předměty vyučované na této fakultě.
ACCA je profesní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako
základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na
Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech.
ACCA kvalifikace slouží jako záruka kvality pro zaměstnavatele a pro finanční profesionály tedy znamená
nezanedbatelnou konkurenční výhodu na trhu práce.
Akreditace byla fakultě udělena již podruhé na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou nyní
využívat absolventi, kteří promovali v období 2009 - 2018.
ACCA KVALIFIKACE
ACCA kvalifikace je rozdělena do dvou úrovní a celkem je potřeba složit 14 zkoušek. Část Fundamentals se skládá z
9 zkoušek, ze kterých mohou absolventi akreditovaných programů získat výjimky. Maximálně je možné získat 9
výjimek z první úrovně.
V části Professional se výjimky neudělují a je tedy nutné složit celkem 5 zkoušek.
FUNDAMENTALS (celkem 9 zkoušek)
Knowledge
F1 Accountant in Business (AB)
F2 Management Accounting (MA)
F3 Financial Accounting (FA)
Skills
Corporate and Business Law (CL)
Performance Management (PM)
Taxation (TX)
Financial Reporting (FR)
Audit and Assurance (AA)
Financial Management (FM)
F4
F5
F6
F7
F8
F9
PROFESSIONAL (celkem 5 zkoušek)
Essentials
P1 Governance, Risk and Ethics (GRE)
P2 Corporate Reporting (CR)
P3 Business Analysis (BA)
P4
P5
P6
P7
Options (two to be completed)
Advanced Financial Management (AFM)
Advanced Performance Management (APM)
Advanced Taxation (ATX)
Advanced Audit and Assurance (AAA)
VÝJIMKY PRO ABSOLVENTY FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ V KVALIFIKACI ACCA
V souvislosti s udělenou akreditací výše uvedených předmětů, ACCA uznává absolventům jednotlivých oborů FFÚ
následující počet zkoušek v ACCA kvalifikaci:

Absolvent oboru Účetnictví a finanční řízení podniku může získat výjimky z 5 zkoušek (F1-F4 a F7)
Výjimka ze zkoušky F7 je udělována na základě vystudovaných předmětů 1FU485, 1FU486 a 1FU571



Absolvent oboru Finance může získat výjimky z 3 zkoušek (F1-F3)
Absolvent oboru Zdanění a daňová politika může získat výjimky ze 4 zkoušek (F1-F4)
Absolvent oboru Bankovnictví a pojišťovnictví může získat výjimku z jedné zkoušky (F1)
Podrobnější informace o systému certifikace ACCA a uznávání předmětů lze najít na webu ACCA:
http://www.accaglobal.com/
Aktuální
informace
o
aktivitách
ACCA
v České
republice
https://www.facebook.com/ACCA.CzechRepublic.Slovakia.Hungary
najdete
také
na
Facebooku
KONTAKTY
Bližší informace k certifikovaným předmětům ACCA
na FFÚ VŠE v Praze poskytne:
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy
Tel.:
+420 224 095 119
e-mail: [email protected]
Bližší informace ke kvalifikaci ACCA poskytne na
pražské centrále ACCA:
Ing. Eva Kovářová
BRM Student Promotions
Tel:
+420 222 240 856
e-mail: [email protected]
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze,
nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 - Žižkov
The Association of Chartered Certified Accountants
Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha 1
na

Podobné dokumenty

fakulta financí a účetnictví získala akreditaci acca

fakulta financí a účetnictví získala akreditaci acca FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÍSKALA AKREDITACI ACCA ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Faku...

Více

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je organizace profesionálních účetní s celosvětovou působností. Historie organiza...

Více

připravujte se na zkoušky acca s isú

připravujte se na zkoušky acca s isú ISÚ, a.s. je prestižní vzdělávací zařízení zaměřené na profesní vzdělávání dospělých v oblasti účetnictví, obchodního práva, daní a souvisejících disciplín. V oblasti zkvalitnění účetní profese rea...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva Další informace obdržíte na adrese: Vítězslav Horák PR poradce, LEWIS Communications

Více

Leták ke stažení v pdf

Leták ke stažení v pdf Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu

Více

Accounting and audit courses at the Faculty of Finance

Accounting and audit courses at the Faculty of Finance Fakulta zahájila rovněž jednání o uznávání účetních kurzů s dalším profesním institutem ICAEW, který byl založen královskou listinou již v roce 1880. ICAEW po sérii úspěšných jednání udělila Fakult...

Více

zde - Vysoká škola ekonomická v Praze

zde - Vysoká škola ekonomická v Praze Doc. JUDr. Radek Novák, CSc. vedoucí katedry JUDr. Milena Soušková, CSc. Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, CSc. vedoucí katedry Doc. Ing. Prokop Toman, CSc.

Více

Konzistentní, přesné systémy sprejových ventilů 781S.

Konzistentní, přesné systémy sprejových ventilů 781S. časový úsek a na tlak vzduchu požadovaný pro dokonalé pokrytí. Programovatelné zpoždění tlaku vzduchu z trysky po každém cyklu stříkání udržuje sprejovou trysku volnou bez ucpání a omezuje tím potř...

Více