Dasymetrická metoda - úvod

Komentáře

Transkript

Dasymetrická metoda - úvod
Dasymetrická metoda
Přednáška z předmětu
Tematická kartografie (KMA/TKA)
Otakar Čerba
Západočeská univerzita
Datum vytvoření dokumentu: 15. 12. 2007
Poslední aktualizace: 24. 10. 2011
Úvod
• Dasós – hustota (řec.)
• Synonyma – dasymetrický kartogram
• Vztah ke kartogramům, izogradační metodě a metodě
teček
• Vznik – J. K. Wright, 1936 (podle jiných zdrojů jsou
dasymetrické mapy starší, až 1820)
• Metoda se v současnosti příliš neuplatňuje
Dasymetrie vs. kartogram
• Reálné jevy (většinou) nemají homogenní rozložení
vizualizovaného jevu → mapa ukazuje zprůměrovanou
hodnotu jevu
• Dasymetrie – přirozené hranice (nikoli administrativní)
→ areály vznikají na základě podobných hodnot jevu
→ mapa zobrazuje i distribuci jevu a její změny
(proměnlivost)
Dasymetrie vs. kartogram
• Stupnice dasymetrické mapy má pro zobrazení
stejného jevu zpravidla větší rozsah než v případě
kartogramu
• Z hlediska zdrojových dat, kartografické stupnice a
barevné škály mapy vytvořené dasymetrickou metodou
využívají stejné principy jako kartogramy
Vymezení areálů
• Základní princip = kombinace dvou typů dat
– data ukazujících hodnoty vizualizovaného jevu
– data, která se týkají distribuce daného jevu v
zájmové oblasti = tzv. pomocné informace (např.
mapy, vytvořené například pomocí metody teček
nebo izolinií; statistické údaje, textový popis, tabulky
apod.)
• Příklady pomocných informací
– Hustota obyvatelstva – rozložení sídel, využití
území, vegetační nebo krajinný pokryv...
Automatické/poloautomatické metody
• Hledání areálů s podobnou hustotou jevu pomocí
výpočtů nebo odhadů
• Nejjednodušší – binární metoda – odfiltrování ploch, kde
se daný jev nevyskytuje
• Další metody – three-class method, limiting variable
method (historicky první metoda) nebo Intelligent
Dasymetric Mapping (IDM)
• Metoda IDM – překrývání source zones (zpravidla
původní kartogram) a ancillary zones; a odhadech
hodnot v jednotlivých průsečících
Ukázky (podle E. Bielecké)
Ukázky (podle E. Bielecké)
Ukázky (podle E. Bielecké)
Děkuji za pozornost
a případné dotazy
[email protected]
http://cz.linkedin.com/in/otakarcerba

Podobné dokumenty

Ontologie – Příklady - Západočeská univerzita

Ontologie – Příklady - Západočeská univerzita Ontologie v projektu plan4business • Secondary data pool storage (besides RDBMS) • The data set combines

Více

Anamorfované mapy - Západočeská univerzita

Anamorfované mapy - Západočeská univerzita • „Anamorfóza mapy je přeměna geometrické kostry mapy i jejího obsahu podle určitých pravidel tak, aby bylo umožněno výraznější vyjádření tematického obsahu.” [Nov1988], [Vev1995], [Vož2001] • „Ana...

Více

Metoda teček - Západočeská univerzita

Metoda teček - Západočeská univerzita Metoda teček Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Více

Kartodiagramy - Západočeská univerzita

Kartodiagramy - Západočeská univerzita Kartodiagramy • Kartodiagramy neboli diagramové mapy (Proportional Symbol Maps, Diagrammkarten) jsou nejčastěji používány pro prezentaci statistických údajů − řadí se do skupiny tzv. statistických...

Více

Text bakalářské práce - Katedra geoinformatiky

Text bakalářské práce  - Katedra geoinformatiky boom, je výuka této části kartografie, až na několik výjimek, téměř ignorována a odsouvána do pozadí. V problematice mapových portálů na internetu se skrývá obrovská perspektivita, neboť se stále z...

Více

Požadavky kraje na digitální zpracování aktualizace ÚAP

Požadavky kraje na digitální zpracování aktualizace ÚAP Textovou část předávejte v souborech formátu PDF, uspořádaných shodně s tištěnou verzí (tj. stejný počet souborů PDF se stejným počtem stran jako v případě tištěné dokumentace). Názvy jednotlivých ...

Více

Základy XML – struktura dokumentu

Základy XML – struktura dokumentu Základy XML – struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Více

Úvod do kartografie - Západočeská univerzita

Úvod do kartografie - Západočeská univerzita reprezentací geoprostoru (map), které umožňují výzkum, analýzu, pochopení a komunikaci informací o tomto prostoru. (Wood) Kartografie je proces přenosu informací, v jehož středu je prostorová datov...

Více