Rozpis soutěží 09-10 - Krajský svaz ledního hokeje Pardubický kraj

Komentáře

Transkript

Rozpis soutěží 09-10 - Krajský svaz ledního hokeje Pardubický kraj
ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE
PARDUBICKÝ KRAJSKÝ SVAZ
www.hokejpu.cz
S u k o v a t ř í d a 1 7 3 5, 5 3 0 0 2 P a r d u b i c e
tel.: 603 221 881, 466 741 642, fax: 466 741 643, e-mail: [email protected]
ROZPIS
SOUTĚŽÍ
PARDUBICKÉHO KRAJE
2009/2010
1
Obsah
Úvodní strana ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………....……
Obsah ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………..….……
ČSLH Praha,.…………………..…………………………………………….……………………………………………………………………………..….……………..….
Výkonný výbor ČSLH, APK, DR ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Výkonný výbor KSLH, sekretariát KSLH …………………………………………………………..………………………….………..………………...………..
Odborné komise KSLH a jejich složení ……….…………………………………………………………………………………………….….………...…………
Spojení na krajské svazy ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..………….
Adresář klubů ………………………………………………………………………………………………….……………….………………………..………....…………
Seznam zimních stadionů …………………………………………….………………………………….………………………………………………………..………
Seznam rozhodčích ………………………………………………………………………………………….……………….………………………………….….……….
Seznam delegátů ……………………………………………………………………………..…………….………………..….……...........................................
Všeobecná ustanovení platná v sezóně 2008/9 pro všechny kategorie a soutěže ………………..………………………….…….…………...
Článek 1 - Úvodní ustanovení ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Článek 2 - Právo účasti v soutěžích ……………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
Článek 3 - Mistrovská utkání, hlášení utkání, začátky ………………………………………………………...…………………………….……….……
Článek 4 - Změny termínů ………………………………………………………………………………………….………………………………….……………..
Článek 5 - Nesehrané (nedokončené) utkání …………………………………………………………….….…..…………………………..……………….
Článek 6 - Čekací doba ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Článek 7 - Rozbruslení …………………………………………………………………………………………………..………………………………….………….
Článek 8 - Hrací doba …………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………
Článek 9 - Zahájení utkání ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Článek 10 - Věkové kategorie ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Článek 11 - Registrační a trenérské průkazy, seznamy trenérů …………………………………………….…………………………………..……….
Článek 12 - Lékařské prohlídky a zdravotní zajištění utkání ……………………………………………….……………….……………………..………
Článek 13 - Soupisky družstev ………………………………………………………………………………….………………………….……………………..……
Článek 14 - Seznamy hráčů …………………………………………………………………………………….…………………………….……………………..…..
Článek 15 - Zápis o utkání ………………………………………………………………………………………….………..…………….…………………………....
Článek 16 - Kontrola totožnosti hráčů …………………………………………………………………………….………………….…………………………….
Článek 17 - Řízení utkání a náhrady rozhodčích a delegátů …………………………………………….…………………….…………………………..
Článek 18 - Disciplinární komise ………………………………………………………………………………….……………………..……………………………
Článek 19 - Protesty a odvolání ……………………………………………………………………………………….……………..……………………………….
Článek 20 - Hlášení výsledků ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Článek 21 - Pořadatelská služba ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Článek 22 - Box činovníků utkání …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Článek 23 - Všeobecná ustanovení …………………………………………………………………………………………..……………………………….…….
Článek 24 - Závěrečná ustanovení ……………………………………………………………………………………………….………………………………….
Příloha č. 1 - Hospodářské náležitosti a finanční postihy …………………………………………………………………………………….………………
Příloha č. 2 - Kritéria soutěže slušnosti ………………………………………………………………………………………………………….……………………
Příloha č. 3 - Kvalifikační předpoklady pro vedení družstev v ledním hokeji …………………………………………………………..…………….
Příloha č. 4 - Domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích ……………………….
Příloha č. 5 - Povinná výstroj hráčů, vybavení hřišť ……………………………………………………………………………………………….…………….
Příloha č. 6 - Pravidla minihokeje ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Příloha č. 7 - Tabulka vzdáleností ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Příloha č. 8 - Pravidla pro hru v prodloužení ………………………………………………………………………………………………..…………………….
Příloha č. 9 - Přiřazení čísel utkání jednotlivým soutěžím ……………………………………………………………………………..…………………….
Krajská liga mužů ………… …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Krajská soutěž mužů ……….. …………………………………………………………………………………………………………………..……………………..… ..
Krajská liga juniorů ………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Krajská liga dorostu …. ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Krajská liga starších a mladších žáků …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krajská liga žáků 4. tříd ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………..
Minihokej 3. tříd ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Minihokej 2. tříd …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poznámky …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
13
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
31
32
34
36
37
38
39
41
42
49
55
62
68
74
78
93
96
ČSLH - Praha
Český svaz ledního hokeje, 1.pluku 8-10, 186 30 Praha 8 – Karlín
FUNKCE
JMÉNO
TELEFON
prezident
gen. sekretář
ved. sekretariátu
sportovní úsek
1.liga, ELJ, LJ
metodik
sport.centra
mládeže
junior.repr.-org.,
sport.střed, třídy
mez.přestupy
LSD-řízení sout.
asistentka
sportovního
odd.
JUDr. Tomáš Král
Dr. Martin Urban
Lenka Bártová
Pavel Setikovský
manager dom.sout.
224 891 472
224 891 471
224 891 470
registrační odd.
komise rozh.
sekretář
ekonomický
úsek
Pro-hockey.cz
spol. s.r.o.
tel. 224 891 360
FAX
E-MAIL
606 656 900
602 440 667
233 336 096
233 336 096
[email protected]
[email protected]
[email protected]
224 891 480
602 127 838
224 891 479
[email protected]
Dr. Zdeněk Pavliš
224 891 484
606 634 336
224 891 479
[email protected]
Petr Míšek
224 891 481
602 466 381
224 891 479
[email protected]
Martin Loukota
sportovní manager
224 891 362
724 046 410
224 891 360
[email protected]
Kateřina
Tkadlecová
224 891 478
606 796 424
224 891 479
[email protected]
Ing. Vladimír
Schiefner – vedoucí
Jiří Kubice
224 891 483
+ fax
224 891 482
Ing. Rudolf Potsch
542 211 107
Jan Brabenec
ekonom. poradce
Lucie Kubicová
ekonomka
Jan Černý
ředitel-marketing
Miroslav Přerost
sport.man.,rozvoj
ml., trrén.kempy
Radim Prusenovský
produkce
Pavel Bárta
media manager,
statistik
Luboš Lang
archiv, foto
Venuše Goghová
ekonomka
Eva Kociánová
účetní, mzdy
Petr Bílek
hospodář
MOBIL
606 443 208
224 891 479
602 817 727
602 722 363
224 891 473
[email protected]
[email protected]
542 211 103
[email protected]
233 336 096
[email protected]
[email protected]
233 377 959
224 891 476
606 145 342
224 891 477
224 891 361
724 349 031
224 891 360 [email protected]
224 891 366
777 205 088
233 336 096
[email protected]
224 891 363
724 185 853
224 891 360
[email protected]
224 891 474
724 964 590
233 336 096
[email protected]
224 891 364
736 778 205
224 891 360
[email protected]
606 345 792
224 891 360
725 528 861
224 891 360
224 891 365
224 891 367
224 891 485
224 891 360
3
[email protected]
[email protected]
Výkonný výbor ČSLH, APK, DR
prezident
JUDr. Tomáš Král
224 891 472
[email protected]
I.víceprezident – vrcholový hokej, repre
František Černík
602 732 038
[email protected]
II.víceprezident – výkonnost. hokej, KSLH
Miloslav Šeba
602 320 778
[email protected]
Jaroslav Vlasák
602 511 742
[email protected]
organizace a legislativa, mezinárodní
vztahy, brankářská komise
Petr Bříza
777 948 676
[email protected]
ekonomická a marketingová komise
Mgr. Otakar Černý
606 630 466
[email protected]
lékařská komise, komise ženského hokeje
Karel Jankovič
602 832 795
[email protected]
trenérsko-metodická komise
Jaromír Látal
728 075 677
[email protected]
komise rozhodčích
Ing. František Dvořák
602 160 804
[email protected]
sportovně-technická komise
Jan Trunda
603 824 950
[email protected]
komise mládeže
Milan Vacke
777 610 914
[email protected]
arbitrážní komise
JUDr. Vladimír
Balaš, CSc.
221 005 432
[email protected]
dozorčí rada
Miroslav Rákosník
602 215 607
[email protected]
prezident APK LH
4
Sekretariát KSLH
adresa
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice
tel.: 466 741 642
fax: 466 741 643
sekretář
Ing. Jaromír JINDŘICH
[email protected]
tel.: 603 221 881
bankovní spojení, číslo účtu
Česká spořitelna a.s., 1206352399/0800, variabilní symbol 20
IČO
00536440
webová stránka
www.hokejpu.cz
komise rozhodčích - www
www.rozhodci-pardubice.wz.cz
komise rozhodčích - e-mail
[email protected]
Výkonný výbor KSLH
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
ADRESA / e-mail
MOBIL
TEL. ZAM.
Zbyněk KUSÝ
předseda
HC Pardubice
Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
602 442 597
466 535 349
Ing. Petr ŘEZNÍČEK
místopředseda
Jungmannovo náb. 399, 537 03 Chrudim
[email protected]
603 562 691
469 645 223
469 622 013
Radek CHLADA
ČSA 246, 539 01 Hlinsko
[email protected]
602 159 360
Slavomír CHLAŇ
Valčíkova 327, 530 00 Pardubice
[email protected]
608 606 432
Jan RYCHLÝ
Břevnická 1209, 583 01 Chotěboř
[email protected]
606 635 859
Vojtěch STŘÍTESKÝ
Z. Kopala 1180/7, 570 01 Litomyšl
[email protected]
603 354 537
Jaromír VOŘÍŠEK
Kollárova 1103, 565 01 Choceň
[email protected]
603 832 186
5
(= fax)
569 623 930
(také fax)
Odborné komise KSLH a jejich složení
Sportovně technická komise
JMÉNO
Ing. Milan HUŠEK
předseda
Petr KAŠPAR
člen
Bohuslav SOUČEK
člen
Jaroslav VOSMÍK
člen
ADRESA / e-mail
Na Jihu 544, 506 01 Jičín
[email protected]
Běstovice 87, 565 01 Choceň
[email protected]
Vlčnov 37, 537 01 Chrudim
[email protected]
Poličská 1238, 539 01 Hlinsko
[email protected]
MOBIL
TEL. ZAM/BYT
737 110 530
603 759 119
607 954 566
728 712 917
499 622 853
(byt)
MOBIL
TEL. ZAM/BYT
608 606 432
466 410 220
(byt)
Disciplinární komise
JMÉNO
Slavomír CHLAŇ
předseda
Ing. Josef MÁLEK
člen
Milan ČERNICKÝ
člen
ADRESA / e-mail
Valčíkova 327, 530 09 Pardubice
[email protected]
Rataje 1462, 539 01 Hlinsko
[email protected]
Dražkov 37
533 34 Sezemice
733 270 712
722 665 802
Komise rozhodčích
JMÉNO
Ing. Alexander CHLAŇ, Ph.D.
předseda
Mgr. Petr BLŰMEL
člen
Ing. Jiří KAREŠ
člen
ADRESA / e-mail
Valčíkova 32, 530 09 Pardubice
[email protected]
Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
[email protected]
Kpt. Bartoše 410, 530 09 Pardubice
[email protected]
MOBIL
777 227 430
774 424 345
603 241 667
TEL. ZAM/BYT
466 036 394
(zam.)
464 000 164
(byt)
737 203 364
(zam.)
Trenérsko metodická komise
JMÉNO
ADRESA / e-mail
MOBIL
Jiří ŠEJBA
předseda
Milan MINAŘÍK, člen
Němčice 56, 533 52 Staré Hradiště
[email protected]
Holandská 1583, 539 01 Hlinsko
777 715 773
Petr PEŠINA, člen
Mařákova 1116, 570 01 Litomyšl
605 252 045
Jiří POLÁK, člen
Topol 81, 537 01 Chrudim
724 284 429
TEL. ZAM/BYT
607 862 251
Dozorčí rada
JMÉNO
ADRESA / e-mail
Stanislav BARVÍŘ
předseda
Studentská 200, 530 02 Pardubice
[email protected]
[email protected]
Radek JANOUŠEK
člen
František MALIVÁNEK
člen
Střemošice 7, 538 54 Luže
[email protected]
5.května 315, 538 21 Slatiňany
[email protected]
6
MOBIL
603 862 548
602 964 173
728 016 390
TEL. ZAM/BYT
466
511 877(zam)
466 513 177 (fax)
Spojení na Krajské svazy ČSLH
PŘEDSEDA
SEKRETÁŘ, TEL, E-MAIL
TELEFON, FAX, E-MAIL, WEB
PRAHA
PTÚ-LH, Pod Děkankou 82
140 21 Praha 4
KRAJ, ADRESA
Ing. Vladimír SCHIEFNER
606 443 208, 224 891 483
[email protected]
Ludvík BLOCH
606 218 563
261 219 499 (+fax)
[email protected]
STŘEDOČESKÝ kraj
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Strahov
Pavel VOSYKA
602 435 884,
312 633 276
[email protected]
Věra JANEČKOVÁ
602 270 903
[email protected]
233 101 141
fax: 233 101 142
[email protected]
www.stredoceskyhokej.cz
Ing. Vladimír ČERŇANSKÝ
606 756 431
Luděk PAVELKA
603 148 895
Robin ŠÍN
775 949 940
[email protected]
Václav RUPRECHT
732 801 693
Mgr. Jaroslav ČÁSTKA
775 042 023
Petr VILHELM
775 052 023
Zbyněk POUR
606 337 797
Bohuslav ŘÍHA
606 200 691
Josef HELEBRANT
723 762 804
Karel HORNICKÝ
731 547 914
Ing. Milan HUŠEK
737 110 530
[email protected]
Lucie BALÁŠOVÁ
603 226 319
PARDUBICKÝ kraj
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice
Zbyněk KUSÝ
602 442 597
466 741 634
Ing. Jaromír JINDŘICH
603 221 881
kraj VYSOČINA
Evžena Rošického 6
586 04 Jihlava
Bedřich ŠČERBAN
724 933 912
[email protected]
JIHOMORAVSKÝ kraj
Zámečnická 2
601 73 Brno
František ČEFELÍN
776 298 396
[email protected]
Ing. Vítězslav SKLENÁŘ
777 586 818
Ing. Vladimír VELČOVSKÝ
724 202 538
Zdeněk KONEČNÝ
777 142 738
[email protected]
JIHOČESKÝ kraj
Skuherského 14, p.s. 52
370 04 České Budějovice
PLZEŇSKÝ kraj
Úslavská 75
317 01 Plzeň
KARLOVARSKÝ kraj
Boženy Němcové 1780
356 01 Sokolov
ÚSTECKÝ kraj
Vaničkova 11
400 01 Ústí nad Labem
LIBERECKÝ kraj
Jeronýmova 494/20, P.O.Box 8
460 07 Liberec 7
KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj
U Koruny 292, P.O.Box 72
501 01 Hradec Králové
OLOMOUCKÝ kraj
Legionářská 12
772 00 Olomouc
ZLÍNSKÝ kraj
Hradská 854
762 36 Zlín
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Hornická 44
709 80 Ostrava 9
Ing. Antonín MICKA
606 756 904
[email protected]
[email protected]
Mgr. Karel JANKOVIČ
602 832 765, 577 211 664
[email protected]
Ivo PEŠTUKA
777 774 072, 596 410 163
Tomáš JANKOVIČ
737 533 722
Karel KAFKA
603 844 425
[email protected]
7
387 316 064 (+fax)
[email protected]
www.jihoceskyhokej.cz
377 449 362 (+ fax)
[email protected]
www.cstv.cz/plzensky_kraj
352 605 042, fax: 352 623 082
[email protected]
www.cslhkv.xf.cz
475 200 631 (+fax)
[email protected]
www.kslh-usti.wz.cz
488 048 342
fax: 488 048 340
[email protected]
www.libereckyhokej.cz
495 534 167
fax: 495 522 843
[email protected]
www.hokejHK.cz
466 741 642
fax: 466 741 643
[email protected]
www.hokejPU.cz
567 300 265
[email protected]
www.hokejvysocina.cz
542 211 117
fax: 542 212 443
[email protected]
www.hokejmorava.cz
585 203 895
fax: 585 203 894
[email protected]
www.hokejkrajolomouc.tym.cz
577 218 325
[email protected]
www.kslh.zlin.cz
596 625 751 (+fax)
[email protected]
www.volny.cz/kvv.ostrava
Adresář klubů
č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
HOK
Česká Třebová Lokomotiva
IČO: 15029824
www.hokej-ceskatrebova.cz
Čestice TJ Sokol
IČO: 48616061
home.tiscali.cz/cestice
Hlinsko HC
IČO: 60102578
www.babakov.cz/hchlinsko
Choceň HC Spartak
IČO: 15030288
www.hcchocen.cz
Chotěboř HC
IČO: 62698656
www.hcchotebor.cz
Chrudim HC
IČO: 26530996
www.hc-chrudim.cz
Lanškroun TJ
IČO: 485225
www.hokejlan.cz
Litomyšl HC
IČO: 49325256
www.hclitomysl.cz
Moravská Třebová HC
SLOVAN
IČO: 43508511
www.hcslovan.com
Pardubice HC
- obč.sdruž.
IČO: 248-529958
www.hokejpu.cz
Polička HC Spartak, o.s.
IČO: 27044751
www.hcpolicka.com
Semechnice Sokol
IČO: 48616036
www.sokolsemechnice.cz
Skuteč HC
IČO: 64811441
www.hcskutec.cz
Světlá nad Sázavou HC Sklo
Bohemia
IČO: 60128364
Svitavy TJ
IČO: 15036111
JMÉNO, ADRESA a E-MAIL
organizačního pracovníka
Ladislav Čapek, Grégrova 122
560 03 Česká Třebová
[email protected]
Václav Kolář,
517 41 Čestice 143
[email protected]
František Musil, Družstevní 1288
539 01 Hlinsko
[email protected]
Luboš Krejza, Dvořisko 1219
565 37 Choceň
[email protected]
[email protected]
Petr Cakl, Svojsíkova 333
583 01 Chotěboř
[email protected]
Ing. Miloš Vavřička, Jabloňová 825
537 01 Chrudim I
[email protected]
Miroslav Vicenec, Za Střelnicí 551
563 01 Lanškroun
[email protected]
Petr Pešina, Mařákova 1116
570 01 Litomyšl
[email protected]
Jiří Kavan, Březina 130
569 23 Březina
[email protected]
Ing. Jaromír Jindřich,
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice
[email protected]
Pavel Navrátil, Luční 367
572 01 Polička
[email protected]
Jiří Rathouský, Semechnice 134
518 01 Dobruška
[email protected]
Libor Hladík
538 65 Řepníky 106
[email protected]
Miroslav Sklenář, Na Bradle 957
582 91 Světlá nad Sázavou
[email protected]
Robin Šauer
568 02 Svitavy
[email protected]
8
MOBIL
TEL. ZAM, FAX
TEL. BYT
604 609 785
605 862 473
604 138 679
736 528 161
fax:
469 311 608
465 738 555
fax:
465 738 560
602 171 300
724 954 278
608 339 953
605 252 045
461 612 179
(také fax)
775 595 000
461 321 121
fax:
461 321 397
603 221 881
466 741 642
fax:
466 741 643
607 235 264
461 741 674
fax:
461 741 587
608 764 584
fax:
494 667 897
728 059 898
465 451 738
604 435 977
569 729 278
777 285 502
fax:
461 532 633
494 667 626
Seznam zimních stadionů
ZNAK
TELEFON ZS
VEDOUCÍ ZS
TELEFON
ČT
HL
HU
CO
CH
CR
LA
LE
LI
MT
PU
PO
SK
SV
SY
Česká Třebová
Hlinsko
Humpolec
Choceň
Chotěboř
Chrudim
Lanškroun
Ledeč n.S.
Litomyšl
Moravská Třebová
Pardubice
Polička
Skuteč
Světlá n.S.
Svitavy
MíSTO
Na Skalce 2150
Olšinky 383
Mílová 1600
U Koupaliště 1281
Svojsíkova 333
V Průhonech 503
Za Střelnicí 551
Nádražní 1292
U Plovárny 1130
Nádražní ul.
Sukova třída 1735
Revoluční
ČSA 177
Pěšinky 971
U Stadionu 15
ADRESA
465 511 047
469 312 139
565 532 891
465 473 702
569 624 858
469 669 276
465 320 418
569 727 113
461 612 179
461 316 480
466 741 600
461 725 427
469 350 128
569 414 127
461 533 639
Jiří Nešický
Ivan Kembický
Bohuslav Červenka
Zdeněk Severin
Bohumil Prachař
Mgr. Luděk Marousek
Jiří Černý
Petr Choutka
Petr Pešina
Petr Kašpar
Ing. Jiří Macháně
Miloš Grubhoffer
Ing. Jan Krupka
Antonín Severa
Jiří Hejda
731 449 817
608 889 739
737 100 885
732 135 464
775 158 183
603 892 855
604 872 778
774 477 156
605 252 045
731 151 771
602 115 923
737 611 474
775 559 855
O
TE
Opočno
Třebechovice p.O.
Pohořská 712
Na Tvrzi
494 668 394
495 592 996
Jana Řeháková
Jiř Halamka
777 262 200
602 514 429
603 246 345
Seznam rozhodčích
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
BAREK Josef
BLAHA Jan
BREJŠA Vít
BROKEŠ Tomáš
BRÝDL Pavel
BUČEK Jiří
BUDINSKÝ Lukáš
BUDINSKÝ Roman
ADRESA / E-MAIL
MOBIL
Palackého 2549, 530 02 Pardubice
[email protected]
Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
[email protected]
Dukelská 703, 563 01 Lanškroun
[email protected]
Svojsíkova 1035, 563 01 Lanškroun
[email protected]
Na Pláckách 1196, 584 01 Ledeč n.S.
[email protected]
Kapitána Jaroše 1468, 565 01 Choceň
[email protected]
Na Šancích 1177, 537 05 Chrudim
[email protected]
Na Šancích 1177, 537 05 Chrudim
[email protected]
9
TEL. ZAM.
TEL. BYT
569 433 573
569 433 573
776 115 512
731 379 151
737 075 776
732 866 434
775 353 900
723 080 108
728 730 616
728 050 978
465 471 331
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
ČÁKA Petr
ČERNÝ Jiří
ČÍŽEK Jan, Ing.
DOLEŽAL Jan, st.
DOLEŽAL Jan, ml.
DUFEK Karel
HAVEL Michal
HAVELKA Martin
HÁJEK Aleš
HLAVA Jakub
HLAVA Jiří
HOLEČEK Peter
HONZA Filip
HRIBIK Jan, Bc.
HURYTA Michal
CHALOUPKA Filip
CHLAŇ Alexander,
Ing., Ph.D.
JAMBOR Milan
JANDÍK Jan
JEŽEK Josef
KADLEC Tomáš
KALUS Martin
ADRESA / E-MAIL
MOBIL
E. Košťála 1000, 530 12 Pardubice
[email protected]
B. Martinů 952, 563 01 Lanškroun
[email protected]
K Dolíčku 54, 530 02 Pardubice
jakubjend[email protected]
Šmolovy 223, 580 01 Havl. Brod
[email protected]
Chlístov 32, 582 31 Okrouhlice
[email protected]
538 31 Medlešice 189
[email protected]
Horní Holetín 16, 539 71 Hlinsko
[email protected]
Čs.armády 829, 537 01 Chrudim
[email protected]
539 56 Vrbatův Kostelec 102
[email protected]
V bytovkách 662/3, 561 69 Králíky
[email protected]
Nádražní 488, 561 69 Králíky
[email protected]
Lonkova 466, 530 09 Pardubice
[email protected]
U Šlapanky 294, 580 01 Havl. Brod
[email protected]
Lonkova 466, 530 09 Pardubice
[email protected]
Sv.Čecha 1687, 565 01 Choceň
[email protected]
Družstevní 1409, 539 01 Hlinsko
[email protected]
Valčíkova 327, 530 09 Pardubice
[email protected]
U Čížkovy Studánky 1103,
583 01 Chotěboř
[email protected]
Tyršova 239, 570 01 Litomyšl
[email protected]
Kyjevská 439, 530 02 Pardubice
[email protected]
Rataje 1463, 539 01 Hlinsko
[email protected]
Západní 12, 571 01 Moravská Třebová
[email protected]
10
TEL. ZAM.
TEL. BYT
775 617 728
604 872 778
465 320 418
602 113 208
733 530 031
777 256 782
608 269 760
774 218 142
736 741 989
773 576 124
469 688 651
776 826 800
469 351 992
722 921 815
724 244 123
777 219 008
728 955 594
569 425 989
739 057 982
728 567 111
774 135 539
465 472 550
569 551 285
777 227 430
733 318 135
721 768 436
775 925 228
728 741 525
776 147 271
607 858 367
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
KAREŠ Jiří, Ing.
KAVALÍR Pavel
KEJŘ Michal
KIS Milan
KIS Miroslav
KMONÍČKOVÁ Ivana
KOBR Miroslav
KOLÁŘ David
KOTLÍK Petr
KRATOCHVÍL Martin
KŘIVOHLAVÝ Petr
KUČERA Luboš
KUKENĚ Tomáš
LOUDA Zbyněk
MÁLEK Petr
MERGL Miloš
MOTÁLEK Jiří
MOTÝL Pavel
MRÁZEK Miloš, Bc.
NAJMAN Richard
NEVOLE Vítězslav
NOVÁK Martin
PADEVĚT Jan
ADRESA / E-MAIL
MOBIL
Heyrovského 474, 533 51 Pardubice
[email protected]
Rokycanova 903, 539 01 Hlinsko
[email protected]
Železnohorská 644, 583 01 Chotěboř
[email protected]
533 41 Černá u Bohdanče 87
[email protected]
Lonkova 466, 530 09 Pardubice
[email protected]
Dašická 1241, 530 03 Pardubice
[email protected]
Pod Vinicí 1364, 565 01 Choceň
[email protected]
Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl
[email protected]
Kostelec 13, 588 61 Jihlava
[email protected]
Pražská 3, 530 06 Pardubice
[email protected]
Krále Jana 1331/18, 583 01 Chotěboř
[email protected]
Luďka Matury 853, 530 12 Pardubice
[email protected]
Holandská 3716, 580 01 Havl.Brod
[email protected]
Žitná 2601, 530 02 Pardubice
[email protected]
582 62 Sobíňov 211
[email protected]
Nedošín 102, 570 01 Litomyšl
[email protected]
Na Vějíři 6, 568 02 Svitavy
[email protected]
Sportovní 6, 571 01 Mor.Třebová
[email protected]
Dašická 1250, 530 03 Pardubice
[email protected]
Žerotínova 202, 566 01 Vysoké Mýto
[email protected]
Louka 9, 538 51 Chrast u Chrudimě
[email protected]
Podhomolí 1551, 565 01 Choceň
[email protected]
Husova 696, 530 03 Pardubice
[email protected]
11
TEL. ZAM.
TEL. BYT
603 241 667
608 040 083
777 663 916
469 313 743
724 879 487
777 065 181
776 147 848
775 360 486
724 100 683
465 471 399
605 456 226
773 114 242
608 452 377
603 433 930
569 622 211
608 925 743
466 057 226
605 246 719
777 823 747
728 229 901
606 118 301
732 356 555
461 530 618
732 148 417
461 356 140
777 180 147
950 570 173
737 330 553
465 432 435
608 152 902
776 223 491
602 833 083
721 423 701
466 260 524
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
PARÝZEK David
PARÝZEK Milan
PEKÁREK Zdeněk
PLCH Jakub
POSPÍŠIL Aleš
POTŮČEK David
PRCHAL Radim
PROCHÁZKA Jan
PŘIKRYL Vojtěch
RULÍČEK Petr
RYCHLÝ Michal
ŘÍHA Jaromír
SAIFR Vladimír
SEDLÁK Miroslav
SCHAFFER Michal
SKVRNOVÁ Jana
SLABÝ Jan
SOLIL Jakub
SOUČEK Jiří
SÝKORA Jan
ŠŤASTNÁ Gabriela
ŠVEC Robert
TEPLÝ Radek
ADRESA / E-MAIL
MOBIL
Smetanovo nám. 1860, 580 01 Havl. Brod
[email protected]
Smetanovo nám. 1859, 580 01 Havl. Brod
[email protected]
Železničního pluku 2019, 530 02 Pardubice
[email protected]
Ve Lhotkách 726, 530 03 Pardubice
[email protected]
569 93 Korouhev č.p. 100
[email protected]
E.Košťála 1003, 530 12 Pardubice
[email protected]
Gagarinova 381, 530 09 Pardubice
[email protected]
Tyršova 588, 572 01 Polička
[email protected]
Sušice 118, 571 01 Moravská Třebová
[email protected]
Řestoky 165, 538 51 Chrast u Chrudimě
[email protected]
Březnická 1209, 583 01 Chotěboř
[email protected]
Poličská 1238, 539 01 Hlinsko
[email protected]
Horní Babákov 2, 539 01 Hlinsko
[email protected]
Na Barikádách 16, 568 02 Svitavy
[email protected]
Štrossova 1338, 530 02 Pardubice
[email protected]
Na Bukovině 1393, 530 03 Pardubice
[email protected]
Na Větrníku 1206, 537 05 Chrudim
[email protected]
Škroupova 59, 537 01 Chrudim
[email protected]
Luční 1125, 583 01 Chotěboř
[email protected]
Vrchlického 681, 565 01 Choceň
[email protected]
Haškova 976, 582 91 Světlá n.S.
[email protected]
Podhomolí 1521, 565 01 Choceň
[email protected]
539 56 Vrbatův Kostelec 46
[email protected]
12
TEL. ZAM.
TEL. BYT
732 858 777
736 643 653
739 404 355
607 593 552
721 929 847
461 728 239
602 209 027
775 582 980
737 550 640
604 353 983
604 212 764
724 293 805
569 623 929
737 819 612
773 100 763
723 993880
777 606 533
461 532 633
775 708 286
777 994 617
775 340 234
724 811 019
728 460 136
739 730 435
777 104 775
737 796 950
776 240 249
569 452 294
774 609 006
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
VAŠÁTKO Radek
VÁVRA Jan
VESELÝ Jiří
VEVERKA Michal
VOSTŘÁK Vít
ZEMÁNEK Aleš
ZEZULKA Zdeněk
ADRESA / E-MAIL
MOBIL
Želivského 11, 568 02 Svitavy
[email protected]
Benešovo nám. 2475, 530 02 Pardubice
[email protected]
T.G.Masaryka 410, 563 01 Lanškroun
[email protected]
Smetanovo nám. 1859, 580 01 Havl. Brod
[email protected]
Tykačova, 560 02 Česká Třebová
[email protected]
Ke Kobelnici 206, 533 01 Pardubice
[email protected]
V Bytovkách 661, 561 69 Králíky
[email protected]
TEL. ZAM.
TEL. BYT
736 633 660
737 233 227
296 335 514
603 832 534
465 358 193
775 304 775
605 189 414
605 978 569
604 584 788
Seznam delegátů
PŘÍJMENÍ a JMÉNO
BARTÁK Jiří
BARVÍŘ Stanislav
BLÜMEL Petr, Mgr.
JENÍK Josef, Doc.
KUBÍČEK Antonín
LOBO Anton, JUDr.
MARTINEC Vladimír
MERGL Josef
NOVOTNÝ Bohumil
STARÝ Vladislav
ŠKEŘÍK Vladimír
ADRESA / E-MAIL
MOBIL
Břevnice 15, 580 01 Havlíčkův Brod
Studentská 200, 530 02 Pardubice
[email protected]
Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
[email protected]
Třída Míru 110
530 01 Pardubice
Mařákova 1109, 570 01 Litomyšl
[email protected]
V Rámech 282, 580 01 Havlíčkův Brod
[email protected]
Jindřišská 2039, 530 02 Pardubice
[email protected]
Nedošín 102, 570 01 Litomyšl
[email protected]
Ledečská 2984, 580 01 Havlíčkův Brod
[email protected]
539 55 Miřetice 42
[email protected]
Revoluční 665, 570 01 Litomyšl
[email protected]
13
TEL. ZAM.
TEL. BYT
728 991 990
603 862 548
603 968 671
776 769 747
605 969 224
606 803 471
602 335 273
607 911 599
720 622 211
776 693 153
569 468 460
724 287 324
776 617 040
569 426 516
469 344 457
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PLATNÁ V SEZÓNĚ 2009/2010
PRO VŠECHNY KATEGORIE A SOUTĚŽE
Článek 1 - Úvodní ustanovení
Nedílnou součástí tohoto ROZPISU SOUTĚŽÍ (dále jen RS) je Soutěžní a disciplinární řád ledního hokeje ČSLH,
Pravidla ledního hokeje, rozhodnutí jednotlivých odborných komisí a ostatní ustanovení, včetně definitivních
rozhodnutí Výkonného výboru Pardubického kraje, která jsou závazná pro všechny účastníky soutěží, řízených
tímto výkonným výborem.
Článek 2 - Právo účasti v soutěžích
a) Právo účasti v soutěžích řízených VV Pardubického kraje získá klub umístěním v předcházejícím ročníku,
postupem z nižší soutěže, sestupem z vyšší soutěže nebo udělením výjimky VV příslušného kraje.
b) Startovné pro sezónu 2009/2010 je stanoveno ve výši:
muži
junioři
ostatní kategorie
2.000,- Kč
1.000,- Kč
0,- Kč
c) Účast klubu v soutěžním ročníku 2009/10 je podmíněna složením kauce (vkladu) za každé přihlášené
družstvo ve výši:
muži, junioři, dorost
1.000,- Kč
st. a ml. žáci (za každé družstvo), žáci 4. tříd
500,- Kč
Kauce bude použita na úhradu poplatku za okamžité projednání případného disciplinárního provinění.
Nevyčerpaná kauce bude po skončení sezóny klubům vrácena, pokud nebudou mít vůči KSLH jiné závazky.
Článek 3 - Mistrovská utkání, hlášení, začátky
a) Všechna mistrovská utkání se hrají na schválených zimních stadionech ve stanovených dnech a hodinách
uvedených v RS. Pro 2. část soutěží (nadstavby) platí dny a hodiny uvedené v následných rozlosováních.
b) Mistrovská utkání, u kterých v RS nebo v následných rozlosováních nebude uveden čas zahájení na zimním
stadionu, musí být sehrána v termínu dle rozlosování a pořádající klub je povinen na tento termín zajistit
ledovou plochu a provést řádné hlášení utkání soupeři, rozhodčím, delegátovi, KR a STK, a to nejpozději
5 dnů před stanoveným termínem utkání.
c) Začátky mistrovských utkání kategorií st. a ml. žáků, 4. tříd a Minihokeje 3. a 2. tříd jsou stanoveny nejdříve
na 9.00 hodin, začátky utkání ostatních kategorií nesmějí být ve všední den dříve než v 18.00 hod. a později
než ve 20.00 hod., pokud se kluby písemně nedohodnou jinak (dohoda klubů - viz pozn. za čl. 4 c) tohoto
RS).
14
Článek 4 - Změny termínů
a) V případě televizních přenosů (pouze však při mezistátních utkáních v kopané nebo ledním hokeji)
a v případě konání mezistátního utkání nebo pořádání nějaké významné akce na ZS domácího klubu jsou
hostující celky povinny přistoupit na předehrání utkání o 1 den, případně na sehrání utkání o 1 den po
stanoveném termínu, jestliže o to budou pořadatelem utkání požádány.
b) Předehrávání utkání je možné, pokud dojde ke vzájemné písemné dohodě klubů.
c) Odkládat utkání na pozdější termín než byl určen RS bez povolení STK je nepřípustné! V případě
opodstatněného odložení termínu utkání (např.nemoc hráčů, uzavření ZS z důvodu sněhové kalamity nebo
jiné akce na ZS apod.) sjednají nejprve soupeři písemnou dohodu o novém (odloženém) termínu – při
dodržení čl. 5 a) RS - kterou, spolu s odůvodněním odkladu termínu, zašlou STK (při splnění dalších
náležitostí - např. doklad o uzavření ZS apod.) elektronickou poštou na adresu: [email protected] STK
následně bezodkladně zašle elektronickou poštou písemný souhlas oběma soupeřům. Pořádající klub poté
vyrozumí i delegované rozhodčí, popř.delegáta o novém termínu.
d) Veškeré vzájemné dohody o změně termínu jsou kluby povinny předložit STK KSLH ke schválení 10 dnů
před požadovanou změnou na předepsaném tiskopisu. Po písemném obdržení souhlasu od STK provede
pořádající klub hlášení utkání soupeři. Komisi rozhodčích informuje přímo STK KSLH.
• V případě ohlášení změny v termínu kratším než výše uvedených 10 dnů, upřesňující pouze hodinu
začátku, (den a místo konání se nemění), zaplatí klub, z jehož popudu ke změně došlo, poplatek ve výši
300,- Kč ve prospěch KSLH.
• V případě ohlášení změny v termínu kratším než výše uvedených 10 dnů, měnící den utkání, místo
utkání nebo při změně pořadatelství, zaplatí klub, z jehož popudu ke změně došlo, poplatek ve výši
500,- Kč ve prospěch KSLH.
• Veškeré poplatky budou vyúčtovány po ukončení sezóny z podkladů STK
Článek 5 - Nesehrané (nedokončené) utkání
a) Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno (nemoc hráčů, nezpůsobilá hrací plocha, havárie
dopravního prostředku, úřední zákrok Policie ČR apod.), je povinností obou soupeřů písemně se
dohodnout - pokud možno okamžitě, nejpozději však do 48 hodin - na novém termínu a neprodleně jej
sdělit STK, delegovaným rozhodčím a delegátovi. Utkání je nutno sehrát nejpozději do 14 dnů po řádném
termínu, kromě dorosteneckých a nižších soutěží, která musí být sehrána nejpozději do 1 měsíce,
maximálně však vždy nejpozději před posledními dvěma koly mistrovské soutěže nebo její části.
b) Jestliže domácí klub nabídne soupeři 2 náhradní termíny, je povinností hostujícího klubu na jeden z nich
přistoupit a tento termín potvrdit nejpozději do 3 dnů.
c) Nemůže-li být utkání sehráno z důvodu onemocnění velkého počtu hráčů některého ze soupeřů, je
povinností HOK:
• neprodleně oznámit tuto skutečnost soupeři, STK, KR a delegovaným rozhodčím, popř.delegátovi
• dohodnout se soupeřem náhradní termín (dle odst. a) a STK požádat o povolení sehrát utkání po
řádném termínu. Nedohodnou-li se kluby, bude utkání považováno za nesehrané z viny družstva, které
má nedostatečný počet hráčů, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Tato ustanovení platí pro všechny kategorie.
15
Článek 6 - Čekací doba
a) Čekací doba pro obě družstva a delegované rozhodčí je 20 minut po určeném začátku utkání a je možné
ji čerpat pouze v opodstatněných případech. Nastoupí-li družstvo k utkání po určeném začátku, ale ještě
v čekací době, poznamená tuto skutečnost rozhodčí utkání - s udáním důvodu - do Zápisu o utkání. Za
neopodstatněné čerpání čekací doby se považuje mimo jiné zdržení začátku opožděným příjezdem
soupeře, opožděným vyplněním Zápisu o utkání, opožděným provedením úpravy hrací plochy,
nepřipraveností šaten, chybou v rozpisu využití ledové plochy na ZS apod.
b) Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří měli nastoupit k utkání
(viz Zápis o utkání) a delegovaní rozhodčí se nedostavili, je povinností obou družstev utkání sehrát. Obě
družstva jsou povinna si vzájemně vyjít vstříc, aby se utkání mohlo uskutečnit a dohodnout se na kvalitních
náhradních rozhodčích, případně laicích. Tuto dohodu jsou povinni uskutečnit vedoucí družstev, kteří jí
také podepíší v Zápise o utkání ještě před zahájením utkání.
c) Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu klubu zdržení svého příjezdu (porucha autobusu, dopravní
nehoda, kalamita, apod.) nejpozději v průběhu čekací doby, je povinností domácího klubu i rozhodčích
udělat vše pro to, aby utkání bylo odehráno. Musí však být zahájeno nejpozději jednu hodinu po
stanoveném začátku utkání. Pokud bude utkání zahájeno ještě později za vzájemného souhlasu obou
družstev, musí být tato dohoda výslovně uvedena a podepsána vedoucími obou družstev v Zápisu
o utkání ještě před zahájením utkání. Při splnění těchto náležitostí STK uzná výsledek dosažený na hřišti
a na případné dodatečné námitky jednoho z klubů proti času zahájení utkání nebude brán zřetel.
d) O výsledku utkání, k němuž některé z družstev nastoupilo až po uplynutí čekací doby nebo vůbec
nenastoupilo, rozhodne STK na základě zjištěných a v Zápise o utkání podrobně popsaných skutečností.
• Jestliže zdržení začátku nezavinilo žádné z družstev, uznává se výsledek dosažený na hřišti, pokud bylo
utkání dohráno. Nebylo-li utkání dohráno, rozhodne o výsledku STK po prošetření všech okolností.
• Jestliže zdržení začátku nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z družstev, může to pro toto
družstvo mít hrací důsledky (např. kontumační výsledek) a disciplinární důsledky (disciplinární
potrestání, včetně finančního postihu podle Přílohy č. 6 tohoto RS). V takovém případě rozhodne STK po
prošetření všech okolností.
Pokud bude utkání zahájeno později o více než 10 minut oproti oficiálnímu začátku, poznamená rozhodčí
tuto skutečnost spolu s důvody opožděného zahájení do Zápisu o utkání ještě před zahájením utkání
( je-li to možné) a vedoucí obou družstev připojí k tomuto záznamu své podpisy. Pokud k opoždění začátku
utkání dojde v době, kdy jsou již všichni aktéři na ledové ploše, popíše rozhodčí důvod zpoždění do
Zápisu o utkání po jeho skončení a tento záznam nechá podepsat vedoucími obou družstev.
Článek 7 - Rozbruslení
a) Pořádající kluby KL mužů a KS mužů jsou povinny zajistit 20 minutové rozbruslení pro obě družstva
a rozhodčí se začátkem 40 minut před zahájením utkání na řádně (rolbou) upravené ledové ploše, včetně
zabezpečení min. 15 kotoučů pro hostující družstvo. Konec rozbruslení oznámí časoměřič signálem
20 minut před stanoveným začátkem utkání.
b) V ostatních kategoriích je pořádající klub povinen zajistit, aby obě družstva mohla k rozbruslení využít
nejméně 10 minut (se zahájením 15 minut a ukončením 5 minut před stanoveným začátkem utkání) - bez
další úpravy ledu.
16
Článek 8 - Hrací doba
a) Hrací doba u všech kategorií je 3 x 20 minut čistého času, s výjimkou KL žáků 4. tříd, kde je hrací doba
3 x 15 min čistého času a Minihokeje 3. a 2. tříd, kde je hrací doba jednoho utkání 3 x 15 minut hrubého
času. Měření času při utkáních Minihokeje 2. a 3. tříd se provádí centrálně pro obě souběžně hraná utkání.
b) Délky trestů a jejich uvedení do Zápisu při utkání hraných na 3 x 15 min. čistého času:
menší tresty nejsou udělovány - platí pravidla pro Minihokej, uloženy však mohou být OK a TH
OK = 15 min.
TH = 18 min.
Článek 9 - Zahájení utkání
a) Utkání může být zahájeno, jestliže družstva mají k dispozici (na hrací ploše před zahájením utkání)
minimálně 1 brankáře a 10 hráčů. (SDŘ čl. 319). Výjimku tvoří Minihokej 2. a 3. tříd, viz pravidla
Minihokeje, Příloha č. 6 tohoto RS. V opačném případě je rozhodčí povinen utkání nezahájit.
b) Mistrovská utkání KL starších a mladších žáků zahajují vždy starší žáci, dvojutkání KL žáků 4. tříd
a Minihokeje 3. tříd zahajuje vždy kategorie 4. tříd.
c) Skutečný čas zahájení utkání musí být uveden v příslušné rubrice v Zápisu o utkání. V případě, že je tento
čas odlišný od rozpisem stanoveného začátku o více než 10 min., je rozhodčí povinen zdůvodnit tuto
odchylku v poznámkách o utkání (viz čl. 6 RS).
Článek 10 - Věkové kategorie
a) Zařazení hráčů do věkových kategorií pro soutěžní ročník 2009/2010:
muži
junioři
dorost
starší žáci
mladší žáci
žáci 4. tříd
minihokej 3. tříd
minihokej 2. tříd
17 – 19 let
14 – 16 let
12 – 13 let
10 – 11 let
9 let
8 let
7 let a mladší
ročníky 1989 a starší
ročníky 1990, 1991, 1992
ročníky 1993, 1994, 1995
ročníky 1996, 1997
ročníky 1998, 1999
ročník 2000 a max. 3 hráči roč. 1999 navštěvující 4. třídu (*)
ročník 2001 a hráči roč. 2000 navštěvující 3. třídu (*)
ročník 2002 a mladší a hráči roč. 2001 navštěvující 2. třídu (*)
(*) V těchto případech doloží klub řídicímu orgánu soutěže originál nebo ověřenou kopii posledního
vysvědčení, na jejímž základě bude hráč zařazen do seznamu příslušné kategorie.
Čísla hráčů, nastupujících k utkání "na vysvědčení", musí být v Zápisu o utkání zakroužkována. STK povede
evidenci těchto hráčů a vyhrazuje si právo provést omezení jejich počtu v jednom utkání ještě v průběhu
sezóny nebo v sezóně následující.
b) Start hráčů ve vyšší věkové kategorii je omezen zněním článku 219 SDŘ.
Vyspělým a dobře trénovaným hráčům může klub umožnit start ve věkové kategorii vyšší o jeden stupeň,
než odpovídá hráčově věku. Protokol o souhlasu startu hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují:
• hráč (u mladistvých hráčů - do 18 let věku hráče zákonný zástupce)
• lékař
• HOK.
17
Na žádost rozhodčího je klub povinen tento potvrzený protokol předložit ke kontrole. Výsledek kontroly
rozhodčí poznamená do Zápisu o utkání. Počet hráčů na střídavý start v jednom utkání není omezen. STK
pouze zdůrazňuje, že hráč do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více než jedno a v průběhu 7 dnů ne více
než čtyři mistrovská utkání, přičemž sedmidenní lhůta počíná běžet nedělí.
Věkově mladší hráč musí být v Zápise o utkání označen písmenem:
P - přípravka, MŽ - mladší žák, SŽ - starší žák, D - dorostenec, J - junior.
c) Start dívek v krajských soutěžích v ročníku 2009/2010:
V sezóně 2009/2010 je v krajských soutěžích mládežnických kategorií umožněn start dívek tak, že za
příslušnou kategorii (2. třída, 3. třída, 4. třída, mladší žáci) mohou startovat i dívky, které svým věkem patří
do kategorie o jednu vyšší. V kategorii starších žáků mohou hrát dívky ročníku max.1994.
Článek 11 - Registrační a trenérské průkazy, seznamy trenérů
a) Všichni hráči od dovršení věku 6 let musí být řádně zaregistrováni a musí se před utkáním prokázat platným
registračním průkazem shodným s názvem klubu. Registrační průkaz se však doporučuje i hráčům mladším
6 let. Registrační průkaz vydává registrační oddělení ČSLH. Hráči mladší 6 let, kteří nemají RP (2. třída),
předloží souhlas zákonného zástupce a lékaře.
b) Fotografie na RP musí být aktuální a musí věrně zachycovat současnou podobu hráče, v opačném případě
poznamená rozhodčí tuto skutečnost do Zápisu o utkání a HOK je povinen neprodleně zajistit hráči
vystavení nového RP, jinak se vystavuje nebezpečí disciplinárních, resp.hracích důsledků.
c) Dojde-li ke změně názvu klubu, je klub povinen okamžitě provést změnu registrace hráčů v souladu
s přesným novým názvem klubu. Nebude-li souhlasit registrační průkaz hráče(-ů) s přesným názvem
klubu, nebude těmto hráčům povoleno nastoupit v mistrovském utkání.
d) Trenér družstva musí splňovat kvalifikační požadavky pro vedení družstva (viz ustanovení Přílohy č. 3
tohoto RS) a svou způsobilost osvědčí předložením trenérského průkazu před utkáním rozhodčím ke
kontrole.
e) Před zahájením mistrovských soutěží - nejpozději však do 10.10.2009 - zašlou všechny kluby jmenné
seznamy trenérů jednotlivých družstev, včetně získané licence, na sekretariát KSLH do Pardubic pro
potřeby TMK.
f) U každého družstva, počínaje věkovou kategorií mladší žáci a výše, musí být trenér s platnou licencí dle
licenčního řádu ČSLH (viz Příloha č. 3 tohoto RS).
Článek 12 - Lékařské prohlídky a zdravotní zajištění utkání
a) Prohlídky na úrovní kraje provádí praktický lékař, sportovní ambulance, kardiologické ambulance a interní
oddělení.
b) Prohlídku do 15 let věku může provést praktický lékař, přičemž je povinné EKG - klidová křivka.
c) Prohlídku pro kategorii dorostu, juniorů a seniorů provádí tělovýchovný (sportovní) lékař a je povinné
klidové i zátěžové EKG.
d) Za provedení lékařských prohlídek u všech kategorií a splnění výše uvedených podmínek jednoznačně
zodpovídá klub.
18
e) Rozhodčí je povinen provést kontrolu splnění ustanovení odst. a), b), c) při utkáních 1. a 2. kola ve všech
kategoriích soutěžního ročníku 2009/2010. O výsledku provedené kontroly provede záznam do Zápisu
o utkání. Při nesplnění této povinnosti bude rozhodčí finančně postižen částkou 200,- Kč.
f) Pořádající klub je povinen při všech utkáních zajistit odborný zdravotnický dohled (lékař, zdravotní sestra,
fyzioterapeut, Český červený kříž) s průkazem. Za porušení tohoto ustanovení bude klub potrestán pokutou
1.000,- Kč. Kontrolu plnění této povinnosti jsou oprávněni provádět namátkově všichni členové výkonného
výboru KSLH, sekretář KSLH, předsedové odborných komisí, rozhodčí a delegáti utkání, uvedení v seznamu
rozhodčích a delegátů v RS. Na jejich žádost se odborný lékařský dohled musí identifikovat.
Článek 13 - Soupisky družstev (viz SDŘ, čl. 220 až 224)
a) Kluby, mající v jakýchkoliv soutěžích jedné věkové skupiny dvě družstva, předloží na sekretariát KSLH
nejpozději 7 dnů před zahájením soutěže soupisku „A“ družstva ve dvojím vyhotovení. Na soupisce musí
být uvedeno nejméně 16 hráčů, včetně nejméně jednoho brankáře. Soupiska musí obsahovat strojem
uvedené tyto údaje:
• přesný název klubu
• jména a příjmení hráčů a čísla jejich registračních průkazů
• jméno a příjmení trenéra vč. trenérské licence, jméno a příjmení vedoucího družstva a organizačního
pracovníka klub
b) Sekretář KSLH soupisku zkontroluje a potvrdí, jedno vyhotovení zůstává řídicímu orgánu a jedno obdrží
klub, který má povinnost ji předkládat na všech utkáních „B“ družstva.
c) Hráči, uvedení na soupisce „A“ družstva, mohou hrát v mistrovských utkáních jen za „A“ družstvo. Hráči
neuvedení na soupisce „A“ družstva mohou nastoupit za „A“ i „B“ družstvo, avšak hráč, který odehrál 30%
a více utkání za „A“ družstvo, již nemůže nastoupit za „B“ družstvo a klub je povinen tohoto hráče
neprodleně doplnit na soupisku „A“ družstva. Nejvýše 6 hráčů z původní soupisky, kteří neodehráli 30%
utkání za „A“ družstvo, může být ze soupisky vyškrtnuto a nahrazeno jinými hráči v době od 2. do 10. ledna.
d) Klub je povinen provést změnu hráče na soupisce, jakmile některý z hráčů, uvedených na soupisce,
v důsledku přestupu nebo hostování ztratil možnost hrát za klub. Každá taková změna musí být
bezodkladně oznámena STK.
Článek 14 - Seznamy hráčů (viz SDŘ čl. 225)
a)
Kluby, které mají přihlášená družstva v kategoriích DOROSTU, STARŠÍCH ŽÁKŮ, MLADŠÍCH ŽÁKŮ, KL
ŽÁKŮ 4. tříd a MINIHOKEJE 3. tříd (2. třídy seznamy nepředkládají) předloží na sekretariát KSLH
nejpozději 5 dní před zahájením soutěží seznam všech hráčů podle jednotlivých kategorií (formulář pro
seznam hráčů je k dispozici ke stažení na webových stránkách KSLH) ve dvojím vyhotovení spolu
s registračními průkazy, event. originálem či ověřenou kopií posledního vysvědčení a průkazy trenérů.
Seznam musí obsahovat strojem nebo na PC uvedené tyto údaje:
• přesný název klubu
• jména a příjmení hráčů, datum jejich narození a čísla jejich registračních průkazů - v abecedním
pořadí
• vlastnoruční podpis hráče
• seznam musí být potvrzen klubem.
19
b)
Pokud bude některý hráč nastupovat ve dvou kategoriích, bude uveden na seznamu obou družstev nebo
ved.družstva před utkáním předloží seznamy obou kategorií.
c)
Originál seznamu hráčů, registrační průkazy hráčů a průkaz trenéra budou po potvrzení sekretářem
vráceny klubu. Bez předložení RP, popř. originálu či ověřené kopie vysvědčení z posledního školního roku,
nebudou seznamy potvrzovány!
d)
Hráč neuvedený v seznamu hráčů nemůže nastoupit k utkání! Musí být nejprve do seznamu doplněn
a řídicím svazem potvrzen, ledaže se jedná o hráče věkově nižší kategorie a bude uveden na seznamu
hráčů této kategorie. Podmínkou však je, aby vedoucí družstva předložil před utkáním rozhodčím ke
kontrole potvrzené seznamy družstev obou kategorií. Bude-li zjištěn start hráče neuvedeného na
seznamu, bude jeho start posuzován jako neoprávněný se všemi z toho vyplývajícími důsledky a klubu
bude navíc uložena finanční pokuta ve výši 1.000,- Kč.
e)
Kluby jsou povinny při mistrovských utkáních kategorií uvedených v čl. 14 a) předkládat potvrzené
seznamy hráčů spolu s registračními průkazy a průkazy trenérů rozhodčím ke kontrole bez vyzvání.
Seznamy musí být čitelné! Nečitelný seznam nebude rozhodčím akceptován!
f)
V utkáních kategorie 3. tříd (Minihokej) nastupují hráči ročníku 2001 a mladší a hráči roč.2000 navštěvující
3. třídu, na platný „Registrační průkaz“. Hráči mladší než 6 let, pokud nevlastní RP, budou ke hře
připuštěni po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce a lékaře. Za splnění této povinnosti
plně zodpovídá klub, kontroluje rozhodčí utkání.
Článek 15 - Zápis o utkání
Zápis o utkání se provádí čitelně (nejlépe za použití PC nebo na psacím stroji) a výhradně na předepsaných
tiskopisech. Je stanovena tato odpovědnost:
a) Vedoucí družstva domácích - před utkáním:
◊ poskytuje formulář „Zápis o utkání“
◊ vyplňuje číslo utkání, přesný název družstva soupeře, soutěž, datum, hodinu a místo utkání
◊ údaje o hlavním pořadateli, sestavu domácích, čísla hráčů, čísla registračních průkazů, označí C, A, popř.
J, D, SŽ, MŽ, P, zakroužkuje čísla hráčů nastupujících "na vysvědčení", vyplní jméno a příjmení trenéra
včetně čísla jeho průkazu trenéra, své jméno a příjmení a Zápis podepíše
◊ Zápis předá minimálně 35 minut před utkáním vedoucímu družstva hostů
b) Vedoucí družstva hostů - před utkáním:
◊ vyplňuje sestavu hostů, čísla hráčů, čísla registrací, označí C, A, J, D, SŽ, MŽ, P, zakroužkuje čísla hráčů
nastupujících "na vysvědčení", vyplní své jméno a příjmení a Zápis podepíše
◊ vyplní jméno a příjmení trenéra včetně čísla jeho průkazu trenéra a obstará jeho podpis
◊ předá Zápis vedoucímu družstva domácích nejpozději 25 minut před začátkem utkání a registrační
průkazy hráčů seřazené podle Zápisu, registrační průkaz náhradního brankáře a průkaz trenéra předá
nejpozději 20 minut před utkáním rozhodčím
c) Vedoucí družstva domácích následně - před utkáním:
◊ obstará podpis trenéra
◊ předá registrační průkazy hráčů seřazené podle Zápisu, registrační průkaz náhradního brankáře a průkaz
trenéra nejpozději 20 minut před utkáním rozhodčím
d) Zapisovatel - před utkáním:
překontroluje všechny údaje uvedené vedoucími družstev v Zápise a případně je požádá o doplnění
20
povinných údajů nebo o provedení opravy
- během utkání:
◊ zaznamená čas skutečného zahájení utkání do příslušné rubriky
◊ sleduje účast hráčů ve hře a zaznamenává čas střídání brankářů, v mimořádných situacích (tresty
brankářů apod.) zaznamenává potřebná čísla hráčů, včetně časů
◊ zaznamenává dosažené branky – čas, čísla střelců a hráčů, jimž byly přiznány asistence
◊ zaznamenává všechny tresty uložené rozhodčími, včetně čísel potrestaných hráčů, provinění, čas, kdy
byly tresty uloženy, délku jejich trvání, časy začátků a ukončení trestů
◊ zaznamenává každé trestné střílení, včetně jména hráče, který je prováděl a včetně výsledku trestného
střílení
◊ zajišťuje, aby tresty a dosažené branky byly přesně vyznačeny na ukazateli stavu utkání
◊ prostřednictvím trestoměřičů zajišťuje, aby všichni potrestaní hráči odpykali přesný čas
◊ je povinen upozornit neprodleně hlavního rozhodčího na jakýkoliv rozpor mezi časem na hodinách
a oficiálně měřeným časem
◊ přesně vede všechny změny nařízené hlavním rozhodčím
◊ vyplňuje jména a předepsané údaje rozhodčích, vč. pomocných funkcí a delegáta
- po utkání:
◊ vyplní údaj o počtu diváků, skutečném času ukončení utkání
◊ proškrtne nevyplněné údaje v Zápisu o utkání v rubrikách seznam hráčů, góly, asistence, tresty
◊ ověří své záznamy o účasti hráčů obou týmů ve hře a hráče vč. brankářů, kteří nezasáhli do utkání - po
konzultaci s vedoucími družstev - vyškrtne ze Zápisu o utkání
◊ zajistí podpisy vedoucích družstev v příslušných rubrikách
Za nesprávně nebo nedostatečně vyplněný Zápis o utkání zapisovatelem
bude pořádajícímu klubu udělena pokuta ve výši dle Rozpisu soutěží, Přílohy č. 1, kód 14.
e) Vedoucí obou družstev - po utkání:
◊ v rubrice branky, tresty a zranění Zápis podepíší, čímž berou na vědomí údaje o vstřelených brankách,
uložených trestech a o zranění hráčů svého družstva
◊ v případě mimořádné události - tj. předčasné ukončení utkání, uložení trestu ve hře apod. - podepíší
v Zápise o utkání záznam, který ihned po utkání je povinen provést hlavní rozhodčí v rubrice „Poznámky
k utkání“
◊ převezmou registrační průkazy hráčů a trenéra
◊ nemají právo se vyjadřovat k výkonu rozhodčích do Zápisu
◊ spolu se zapisovatelem vyškrtnou ze seznamu hráčů všechny, kteří nezasáhli do hry, vč. brankáře (v
případě, že hráč v utkání nenastoupil, ale odpykal trest za HL či brankáře, nemůže být ze zápisu
vyškrtnut)
f) Čároví rozhodčí a delegát:
◊ zápis podepíší a čároví rozhodčí vyznačí vedle svého jména odpovědnost za kontrolu registračních
průkazů
g) Hlavní rozhodčí - nebo rozhodčí uvedený v Zápisu na prvním místě:
◊ vyplňuje poznámky k utkání, Zápis podepíše pod své jméno a za poznámky k utkání
◊ odpovídá za úplnost celého Zápisu, včetně údajů o počtu diváků. Při zjištění nedostatků v Zápisu bude
rozhodčí pokutován dle RS, Přílohy č. 1, kód 15 d)
◊ odpovídá za odeslání Zápisu, včetně příloh 1. pracovní den po utkání doporučenou poštou na KSLH do
Pardubic. Při porušení této povinnosti bude uplatněna pokuta ve výši 200,- Kč za každý Zápis.
21
◊ bude-li rozhodčí do Zápisu o utkání uvádět mimořádné události (uložení TH, zpoždění začátku oproti
rozlosování, předčasné ukončení utkání), je povinen s nimi prokazatelně seznámit vedoucí obou
družstev, kteří tyto poznámky podepíší. Bez tohoto záznamu mohou řídicí orgány projednávání
případných námitek zamítnout.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí a toto utkání bude řídit laik,
je za odeslání Zápisu zodpovědný domácí klub.
h) za delegování kvalifikovaných rozhodčích na utkání KL žáků 4. tříd a Minihokeje 3. a 2. tříd zodpovídá
pořádající klub
Za odeslání Zápisů o utkání 1. pracovní den po sehrání utkání doporučenou poštou na adresu KSLH
Pardubického kraje zodpovídá hlavní rozhodčí, resp. rozhodčí uvedený v Zápisu o utkání na prvním místě,
s výjimkou Zápisů z utkání KL žáků 4. tříd a Minihokeje 3. a 2. tříd,
za jejichž odeslání zodpovídá pořádající hokejový klub.
Článek 16 - Kontrola totožnosti hráčů
(viz Soutěžní a disciplinární řád LH čl. 328 až 330, jejichž citace je dále uvedena)
Čl. 328 SDŘ
Kapitánu družstva a vedoucímu družstva umožní rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem zjištění
jména a příjmení kteréhokoliv hráče družstva soupeře.
Čl. 329 SDŘ
Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv hráče nebo hráčů soupeře. V utkáních
mládeže je povinen rozhodčí takové žádosti vyhovět kdykoliv v průběhu utkání, avšak v poslední třetině
každému družstvu pouze jedenkrát. V utkání dospělých je povinen rozhodčí takové žádosti vyhovět do
zahájení třetí třetiny, později vyhoví rozhodčí takovému požadavku, považuje-li jej za odůvodněný.
Čl. 330 SDŘ
Kontrolu totožnosti provede za přítomnosti vedoucích obou družstev rozhodčí takto: kontrolou registračního
průkazu a porovnáním se skutečností, kontrolovaný hráč je povinen se podepsat do zápisu o utkání, má-li
rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz totožnosti, pokud jej vlastní.
Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost hráče odpovídá. V záporném případě nepřipustí hráče k dalšímu
pokračování utkání, o výsledku rozhodne příslušná komise řídicího orgánu. Řídicí orgán soutěže si může
způsob totožnosti dále zkonkretizovat.
Dále platí:
a) U hráčů kategorie dorostu, KL starších a mladších žáků, KL žáků 4. tříd a Minihokeje 3.tříd je klub povinen
předložit Seznam družstva ke kontrole vlastnoručního podpisu. Neprokáže-li hráč svou totožnost, nesmí být
připuštěn k další hře a o výsledku utkání rozhodne STK po prošetření všech okolností.
b) Povinností rozhodčího je v každém případě, kdy je provedena kontrola totožnosti hráče (-ů), její výsledek
zaznamenat v Zápise o utkání následujícím způsobem:
„Provedena kontrola totožnosti hráče (-ů) HC ………, č. ..., jméno a příjmení,
s výsledkem negativním (nebo pozitivním).“
a toto nechá podepsat konfrontovaným (-i) hráčem (-i ).
22
e) Při kontrole totožnosti - s výsledkem negativním či pozitivním - se během utkání neukládá žádný trest.
Článek 17 - Řízení utkání a náhrady rozhodčích a delegátů
a) Mistrovská utkání soutěží Pardubického kraje řídí kvalifikovaní rozhodčí, delegovaní komisí rozhodčích
Krajského svazu ledního hokeje. Výjimku tvoří kategorie 4., 3. a 2. tříd, kdy za obsazení utkání
kvalifikovanými rozhodčími nikoli laiky zodpovídá pořádající klub.
b) Delegáti na vybraná utkání budou nasazováni KR nebo jí pověřenou osobou.
c) Nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí, dohodnou se vedoucí družstev na náhradním rozhodčím.
Jestliže se původně delegovaný rozhodčí dostaví během utkání, ihned nahradí dočasného náhradního
rozhodčího.
d) Sazebník odměn platný pro mistrovská, pohárová a přípravná utkání v sezóně 2009/2010:
SOUTĚŽ
KL mužů
KS mužů
KL juniorů
KL dorostu
Liga žáků 7. a 8. tříd
Liga žáků 5. a 6. tříd
KL starších žáků
KL mladších žáků
KL žáků 4. tříd
Minihokej 2. a 3. tříd
Delegát
HLAVNÍ
ROZHODČÍ
ČÁROVÝ
ROZHODČÍ
ZAPISOVATEL
ČASOMĚŘIČ
OSTATNÍ
800
550
110
100
400
270
80
70
400
270
80
70
330
220
80
70
350
250
90
80
250
180
70
70
350
180
70
70
250
180
70
70
220
150
70
100
50
250 Kč (hradí pořádající klub), cestovné 3,50 Kč (hradí KSLH)
Pokud si klub u KR vyžádá účast delegáta na jakémkoliv utkání, hradí veškeré náklady.
Poznámky:
1)
Odměna za výkon funkce je poskytována za činnost rozhodčího skládající se z řízení utkání, z přípravy na
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
utkání a z nutných administrativních úkonů s tím spojených. Je současně náhradou za dobu strávenou
rozhodčím touto činností a náhradou všech výdajů, kromě výdajů uvedených v jiných bodech.
Odměna náleží jen rozhodčímu, který má platnou licenci rozhodčího ČSLH.
Náhrady neuvedené v tabulce stanovuje řídicí orgán soutěže.
Při utkáních neuvedených v tabulce (přípravných, turnajových apod.) se náhrada za výkon funkce řídí
zařazením pořádajícího klubu v soutěži a je vyplácena u žákovských utkání v plné výši, v ostatních
utkáních v poloviční výši.
V utkání kvalifikací a v prolínací soutěži je odměna shodná s náhradou soutěže, do níž vítěz nebo
vítězové postupují, u hlavního a čárového rozhodčího se zvyšuje o 20 %.
V utkáních hraných do rozhodnutí (viz čl. 349 SDŘ ČSLH) kromě pohárových, se odměna hlavního
a čárového rozhodčího zvyšuje o 20 %, v semifinále o 30 %, ve finále o 50%.
V utkáních hraných v pracovní dny, se začátkem před 15. hodinou, se náhrada zvyšuje o 100 %.
Je-li utkání řízeno jen dvěma rozhodčími, náleží oběma náhrada hlavního rozhodčího.
Odřídí-li rozhodčí jen část utkání, náleží mu poměrný díl odměny s výjimkou, že se tak stalo pro zranění
rozhodčího nebo z důvodu předčasného ukončení utkání.
Jestliže se rozhodčí k utkání řádně dostavil a utkání nebylo odehráno (např. z viny některého klubu nebo
pro nezpůsobilost hrací plochy), náleží mu polovina odměny a cestovné dle platných předpisů.
Náhrady jsou uvedeny v Kč a jsou maximální.
23
12)
Náhrady uvedené v sazebníku odměn jsou konečnými cenami.
Článek 18 - Disciplinární komise
a)
Disciplinární komise (dále jen DCK) dbá na sportovní průběh utkání. Ze Zápisu o utkání projedná příčiny
vyloučení hráčů, chování diváků a činovníků. DCK proto důrazně ukládá zapisovatelům a rozhodčím, aby
zodpovědně, čitelně a přesně vyplňovali Zápisy o utkání. Rozhodčí je povinen popsat veškeré větší tresty
uložené v utkání (OT, OK, TH), průběh utkání a události na ledě a v areálu ZS vztažmo k utkání.
b)
Za každý případ disciplinárního provinění a jeho řešení, klub uhradí poplatek dle SDŘ čl. 524 ve výši
500,- Kč bez ohledu na věkovou kategorii. K úhradě tohoto poplatku bude použita kauce, kterou je
povinen každý klub složit na účet KSLH před zahájením soutěží (viz čl. 2, písm. c) RS). V závažnějších
případech bude klub, resp. hráč (trenér) pozván na jednání DCK.
c)
V případě uložení pokuty jednotlivci, kolektivu nebo klubu je povinností klubu dodržet termín splatnosti,
tj. nejpozději do 14 dnů od data odeslání rozhodnutí. Nebude-li stanovený termín dodržen zastaví DCK
činnost příslušnému družstvu do doby uhrazení postihu a předložení dokladu o zaplacení.
d)
DCK nevyžaduje vyjádření klubu k vyloučení hráče (čl. 522 SDŘ). Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který
se dopustil provinění, bude dána možnost zúčastnit se jednání DCK podle čl. 520 SDŘ.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže je témuž hráči v téže soutěži (s výjimkou kategorie mužů) uložen
třetí OSOBNÍ TREST - OT, nebo druhý OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ - OK
(i jako součást trestu 5+OK) - Pravidla LH, čl. 504 (včetně kategorie mužů) je klub povinen
automaticky zastavit uvedenému hráči činnost na jedno nejbližší utkání v téže soutěži.
Tresty OT i OK sledují kluby za jednotlivá družstva a odpovídají za zastavení činnosti provinivšího se hráče.
Jestliže bude hráči nebo trenérovi uložen TREST VE HŘE - TH, hlavní rozhodčí takto potrestanému hráči
(trenérovi) odebere registrační (trenérský) průkaz a spolu se Zápisem o utkání a popisem všech okolností
udělení TH jej odešle doporučeně následující pracovní den na sekretariát KSLH v Pardubicích.
Článek 19 - Protesty a odvolání
Všechny soutěže v Pardubickém kraji řídí VV KSLH a organizuje je pomocí ustavených odborných komisí
řídicího orgánu - STK, DCK, KR a TMK. Proti rozhodnutí komise nebo proti porušování regulérnosti soutěže,
porušení řádů a směrnic ČSLH nebo porušení Pravidel LH může jednotlivec (hráč, funkcionář, rozhodčí) nebo
kolektiv podat:
a) PROTEST - proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a směrnic ČSLH nebo porušení pravidel
LH.
Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, se podává přímo řídicímu orgánu (VV PU kraje)
doporučenou poštou nejpozději třetí pracovní den po utkání.
Podání a projednání protestu se řídí ustanoveními čl. 601 až 611 SDŘ a musí mimo jiné povinné údaje - dle
čl. 603 SDŘ - být doplněn peněžitým vkladem ve výši:
muži
300,- Kč
junioři a dorost
200,- Kč
ostatní kategorie
100,- Kč
Protest, nesplňující náležitosti dle uvedených ustanovení, nebude projednáván!
24
b) ODVOLÁNÍ - proti rozhodnutí komise.
Odvolání proti rozhodnutí odborné komise (STK, DCK, KR) se řídí ustanoveními čl. 612 až 620 SDŘ a podává
se k VV PU kraje. Je nutno jej podat písemně doporučenou poštou nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek na uložený trest a musí být doplněno
peněžitým vkladem ve výši:
muži
600,- Kč
junioři a dorost
400,- Kč
ostatní kategorie
200,- Kč
Pro úhradu peněžitého vkladu, který je spojen s podáním PROTESTU nebo ODVOLÁNÍ, nelze
použít kauci, kterou kluby složily před zahájením soutěží (viz čl. 2 písm. c) RS).
Rozhodčí uhradí peněžitý vklad ve výši dle soutěže, které se jeho protest či odvolání týká.
c) Přezkoumání rozhodnutí - SDŘ čl. 621
Řídicí orgán soutěže může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím ustavené komise.
Řídicí orgán soutěže provede vlastní šetření, zkoumá zda bylo rozhodnutí učiněné v souladu s předpisy,
směrnicemi a řády ČSLH. K projednání si může vyžádat stanovisko komise, která vydala zkoumané
rozhodnutí. Při přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.
Článek 20 - Hlášení výsledků
a) Kluby hrající KL mužů a KS mužů, uvedené v Rozpisu soutěží na prvním místě, jsou povinny po skončení
utkání nahlásit výsledek utkání do redakce "Deníku" na telefonní číslo 495 800 811 nebo na e-mail
[email protected] nejpozději do 10.00 hod. následující den. Nenahlášení výsledku bude pokutováno
v prvním případě částkou 200,- Kč za jedno utkání a při dalším porušení této povinnosti částkou 500,- Kč.
b) Výsledky utkání všech kategorií hlásí oba kluby (z důvodu kontroly správnosti před dalším zpracováním
a medializací) předsedovi STK KSLH neprodleně po skončení utkání, nejpozději však vždy následující den po
odehrání utkání do 09.00 hod. elektronickou poštou na adresu [email protected], nebo telefonicky či
SMS zprávou na tel. 737 110 530. Nenahlášení výsledku může být pokutováno částkou 200,- Kč za jedno
utkání.
Článek 21 - Pořadatelská služba
a) Povinností domácího klubu je zajistit pořadatelskou službu v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu
diváků a jejím úkolům. Pořadatelská služba je povinna zajistit všechny úkoly vyplývající z čl. 316 SDŘ
ČSLH.
Stanovení minimálního počtu pořadatelů při utkáních řízených KSLH Pardubického kraje:
KL mužů
1+5
KS mužů
1+3
KL juniorů, KL dorostu
1+2
ostatní
1+1
25
b) V návaznosti na čl. 316 SDŘ ČSLH se stanoví jednotný postup k ochraně vozidel a cenných věcí rozhodčích
a delegáta utkání takto:
• Pro tento účel je zajištěn 1 hodinu před stanoveným začátkem utkání až do příjezdu výše uvedených
činovníků odpovědný pořadatel u vchodu nebo vjezdu do zimního stadionu, který ihned po příjezdu určí
stanoviště vozidel a vyzve rozhodčí nebo delegáta k uložení cenných věcí do opatrování klubu. Po
zaparkování vozidel převezme plnou odpovědnost za jejich střežení.
• POŘÁDAJÍCÍ KLUB ZA VOZIDLA A ULOŽENÉ CENNÉ VĚCI PŘEVZATÉ DO ÚSCHOVY PLNĚ ODPOVÍDÁ
• Při odchodu ze ZS převezmou rozhodčí a delegát svá vozidla a uložené cenné věci od odpovědného
pořadatele. V případě škod zajistí a uhradí pořádající klub opravu a uvedení vozidel do původního stavu.
Článek 22 - Box činovníků utkání
a) Povinností každého klubu je vyslat na školení vedoucích boxů činovníků utkání (školení pomocných funkcí)
min. dva zástupce, kteří budou proškoleni na předsezónním semináři - bude-li organizován - a v průběhu
sezóny budou zastávat při mistrovských utkáních tuto funkci.
Vedoucí boxu činovníků:
- musí být proškolen na předsezónním semináři vedoucích boxů
- jeho jméno a příjmení je uvedeno v Zápise o utkání
- zodpovídá za bezchybný chod celého boxu činovníků a bezchybný výkon všech pomocných rozhodčích
- může rovněž vykonávat jakoukoliv pomocnou funkci
- může být z řad kvalifikovaných rozhodčích ledního hokeje a delegátů
b) Povinností pořádajícího klubu je ke každému mistrovskému utkání zajistit pomocné rozhodčí, včetně
vedoucího boxu činovníků, v tomto složení:
- KL a KS mužů, KL juniorů:
zapisovatel, 2 trestoměřiči, hlasatel
- KL dorostu:
zapisovatel, 2 trestoměřiči
- KL st. a ml. žáků:
zapisovatel, trestoměřič
- KL žáků 4. tř. a Minihokej:
zapisovatel
(časoměřič automaticky, hlasatel a druhý trestoměřič se doporučuje)
- při utkáních play off jakékoliv kategorie musí být hlasatel povinně !
Nezajištěním pomocných rozhodčích a obsazením funkce vedoucího boxu nekompetentní osobou se klub
vystavuje finančnímu postihu ve výši 200,- Kč za každou neobsazenou funkci. Při opakovaném porušení
tohoto ustanovení bude finanční postih zvýšen na 500,- Kč za každou neobsazenou funkci.
Článek 23 - Všeobecná ustanovení
a) Povinná výstroj hráčů a vybavení hřiště - viz Příloha č. 5 tohoto RS 2009/2010
b) Povinností domácího klubu u všech kategorií je zajistit - jen na výslovné požádání vedoucího družstva před
utkáním - teplý čaj pro družstvo soupeře, avšak za úhradu spotřebovaného čaje. Úhradu hostující družstvo
provede ihned po ukončení utkání.
c) Řídicí orgán si vyhrazuje právo provést v průběhu sezóny opatření k zajištění zdárného průběhu soutěží.
Schválením a vyhlášením výsledků s konečnými tabulkami končí příslušnost klubů k soutěžím, které
absolvovaly.
26
d) Jsou-li podle názoru hlavního rozhodčího barvy dresů soupeřících družstev natolik podobné, že by to mohlo
vést k nesprávnému výroku rozhodčích, je povinností domácího družstva převléknout dresy, pokud to
hlavní rozhodčí nařídí. Obecně však platí, že domácí družstvo nastupuje k utkáním ve světlých a hostující
družstvo v tmavých dresech.
e) Rozhodčí je povinen předložit průkaz rozhodčího ke kontrole zástupcům VV a předsedům odborných
komisí.
Článek 24 - Závěrečná ustanovení
a) Řídicí orgán si vyhrazuje právo upravit počet sestupujících v návaznosti na sestupy z vyšších soutěží,
případně na postupy či zařazení do vyšších soutěží - viz SDŘ čl. 214 a dále si vyhrazuje právo upravit pravidla
o postupu a sestupu jednotlivých družstev v závislosti na eventuální změně struktury soutěží v příštím
ročníku.
b) Tento Rozpis soutěží a systém soutěží ročníku 2009/2010 byl odsouhlasen VV Pardubického kraje
a aktivem klubů LH Pardubického kraje dne 9.6.2009.
c) Připomínky k Rozpisu soutěží - k jeho článkům, ustanovením, přílohám - a k herním modelům, zašlou
jednotlivé kluby na adresu předsedy STK KSLH do 31.3. 2010.
d) Úrazové pojištění pro rok 2009 .
Mezi Českým svazem tělesné výchovy a Kooperativou, pojišťovnou, a.s., je nadále v platnosti smlouva pro
úrazové pojištění (číslo pojistky 495000830-7), kterou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných
a turistických svazů, TJ/SK sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV
i dalšími subjekty v ČSTV. K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy
800 105 105 nebo internetové stránky www.kooperativa.cz. Případnou aktualizaci č. pojistky lze nalézt na
www.cstv.cz.
27
Příloha č. 1 RS 2009/2010
Hospodářské náležitosti a finanční postihy
Všechna mistrovská utkání se hrají v režii zúčastněných klubů dle hospodářských směrnic a tohoto RS.
Uvedené postihy nezbavují disciplinární komisi jejich práv při posuzování všech přestupků proti SDŘ ČSLH.
KÓD
DŮVOD
KČ
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
Odhlášení družstva ze soutěže
po rozlosování soutěže v průběhu soutěže
muži
5.000
10.000
junioři, dorost, LŽ 5.- 8. tříd (každé družstvo)
5.000
8.000
KL st. a ml. žáků, KL žáků 4. tříd
2.000
3.000
minihokej 2. a 3. tříd
1.000
2.000
Nesehrané utkání z viny některého z družstev, nedostavení se k utkání - finanční pokuta ve prospěch VV KSLH
muži
6.000
junioři, dorost
3.000
LŽ 5. - 8. tříd (každé družstvo)
2.000
KL st. a ml. žáků, KL žáků 4. tříd, minihokej 2. a 3. tříd (každé družstvo)
1.000
+ náhrada škody soupeři za ledovou plochu, rozhodčí, dopravu
viz Příloha č. 1/2
Nezajištění utkání dle Rozpisu soutěží nebo rozhodnutí řídicího svazu (STK)
3.000
bez ohledu na kategorii a soutěž
4.
Odložení utkání bez souhlasu řídícího svazu (STK)
bez ohledu na kategorii a soutěž
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
6.1.
a)
b)
c)
d)
6.2.
6.3.
a)
b)
6.4.
7.
8.
9.
10.
Předčasné ukončení utkání - z viny družstva (vč. odmítnutí pokračovat ve hře)
muži
junioři, dorost
LŽ 5. - 8. tříd, KL st. a ml. žáků
KL žáků 4. tříd, minihokej 2. a 3. tříd
ostatní důvody (viník), bez ohledu na kategorii a soutěž ve výši
Neoprávněný start hráče
start na cizí RP
muži, junioři
dorost, KL st. a ml. žáků, KL žáků 4. tříd - navíc odebrání dotace družstvu
LŽ 5.- 8. tříd: vyloučení všech družstev (5 - 8), vč.odebraní dotací + pokuta pro klub
minihokej 3. tříd
+ vedoucí a trenér
start na neplatný RP - bez ohledu na kategorii a soutěž
start po 2 x OK nebo 3 x OT
muži, junioři, dorost, LŽ 5. - 8. tříd, KL st. a ml. žáků
KL žáků 4. tříd
Neuvedení v seznamu hráčů, nedopsání do seznamu hráčů
dorost, LŽ 5. - 8. tříd, KL st. a ml. žáků, KL žáků 4. tříd, minihokej 3. tříd
Neprovedení řádného hlášení utkání (dle SDŘ čl. 302 a RS čl. 3 a 4)
bez ohledu na kategorii a soutěž
Nezajištění zdravotnické služby (dle čl. 12 f RS)
bez ohledu na kategorii a soutěž
Nedostatečná (žádná) pořadatelská služba
bez ohledu na kategorii a soutěž
Nevypracování, nezaslání nebo nepředložení požadovaného dokumentu, vyjádření
apod. - bez ohledu na kategorii a soutěž
28
1.000
8.000
5.000
3.000
2.000
do 2.000
10.000
5.000
100.000
5.000
ZČ
500
2.000
1.000
1.000
300
1.000
do 10.000
1.000
KÓD
DŮVOD
11.
a)
b)
12.
a)
b)
13.
Nepředložení seznamu hráčů
před zahájením soutěže (dorost, LŽ 5.-8. tř.,KL st. a ml.žáků, KL žáků 4. tř., minihokej 3. tř.)
při utkání spolu s RP (dorost, LŽ 5. -8. tř., KL st. a ml.žáků, KL žáků 4. tř., minihokej 3. tř.)
Nepředložení soupisky „A“ družstva
před zahájením soutěže (bez ohledu na kategorii a soutěž)
při utkání spolu s RP (bez ohledu na kategorii a soutěž)
Nepředložení platného trenérského průkazu
(bez ohledu na kategorii a soutěž)
Nesprávně nebo neúplně vyplněný Zápis o utkání zapisovatelem (pokuta klubu)
nečitelně vyplněný
nedostatky (chyby)
Rozhodčí
nedostavení se k utkání bez omluvy
pozdní odeslání zápisu o utkání
ztráta zápisu o utkání
nesprávně nebo neúplně vyplněný zápis o utkání rozhodčím, nedostatky v zápisu, jiné
prohřešky
Protest (viz čl. 604 SDŘ) - peněžitý vklad
muži, LŽ 5. -8. tříd
junioři, dorost
ostatní kategorie
Odvolání (viz čl. 615 SDŘ) - peněžitý vklad
muži, LŽ 5.-8. tříd
junioři, dorost
ostatní kategorie
Poplatek za projednání případu v DCK (bez ohledu na kategorii a soutěž)
Startovné - za každé družstvo
muži, LŽ 5. -8. tříd
junioři
KL st. a ml.žáků, KL žáků 4. tříd, minihokej 2. a 3. tříd
Vklad (kauce) - za každé družstvo
muži, junioři, dorost
LŽ 5. -8. tříd (za každé družstvo)
ŽL st. a ml. žáků (za každé družstvo), KL žáků 4. tříd
Neopodstatněné čerpání čekací doby
z viny pořádajícího klubu (nepřipravenost hrací plochy, šaten, zápisu, hráčů)
ve prospěch VV KSLH
z viny hostujícího klubu (opožděný příjezd, porucha dopr. prostředku, kalamita)
ve prospěch pořádajícího klubu zvýšené náklady za pronájem ZS
ve prospěch VV KSLH
Nenahlášení výsledků utkání - za každý výsledek
v 1. případě
v opakovaných případech
Nezajištění pomocných rozhodčích a oprávněné osoby na funkci vedoucího boxu
v 1. případě (za každou neobsazenou funkci)
v opakovaných případech (za každou neobsazenou funkci)
14.
a)
b)
15.
a)
b)
c)
d)
16.
a)
b)
c)
17.
a)
b)
c)
18.
19.
a)
b)
c)
20.
a)
b)
c)
21.
a)
b)
22.
a)
b)
23.
a)
b)
KČ
1.000
200
1.000
500
500
do 500
do 1.000
1.000
200
1.000
do 2 000
300
200
100
600
400
200
500
2.000
1.000
0
1.000
2.000
500
1.000
dle vyčíslení
do 1.000
200
500
200
500
Pro všechny ostatní přestupky proti jednotlivým ustanovením Řádů ČSLH platí tresty dle SDŘ, Přílohy č. 2, včetně
článku 505 SDŘ o finančních pokutách (pro kolektiv do 10.000,- Kč, pro jednotlivce do 2.000,- Kč).
29
Všechny finanční náhrady ve prospěch KSLH budou hrazeny na účet KSLH Pardubického kraje (viz str.4
tohoto Rozpisu soutěží) bez ohledu na krajskou příslušnost klubu! Splatnost je 14 dnů od data odeslání
rozhodnutí o náhradě. Nebude-li ve stanoveném termínu finanční náhrada uhrazena, je to pro disciplinární
komisi důvod k zastavení činnosti příslušnému družstvu do doby splnění závazku.
Případné podání protestu, resp. podání odvolání, nemá odkladný účinek pro zaplacení uložených pokut!
Příloha č. 1/2 RS 2009/2010
Náhrada škody soupeři
Jestliže se utkání neodehrálo podle rozhodnutí STK z důvodu:
1. nedostavení se hostujícího družstva - v případě, že utkání bylo
nebo má být odehráno v náhradním termínu
2. nedostavení se hostujícího družstva - v případě, že nebyl
dohodnut nebo nařízen náhradní termín
3. nezajištění utkání domácím klubem - v případě, že se hostující
družstvo dostavilo
4. nesplnění podmínek k nastoupení k utkání domácím družstvem,
odmítnutí domácího družstva nastoupit k utkání (domácí klub
má také povinnost uhradit všechny doložené náhrady rozhodčím)
5. nesplnění podmínek k nastoupení k utkání hostujícím družstvem,
odmítnutí hostujícího družstva nastoupit k utkání
a) Paušální úhrada výloh za jedno utkání
KLM
KL 4. tříd, Minihokej 3. tříd
ostatní
b) Výdaje za rozhodčí
podle skutečné výše.
je provinivší se klub povinen uhradit
soupeři náhradu podle písmene:
a), b)
a), b), c)
c)
a), c)
a), b
3.000,- Kč
500,- Kč
2.000,- Kč.
b) Cestovné ve výši 25,- Kč/km, vzdálenosti podle Přílohy č. 7 Rozpisu soutěží - Tabulka vzdáleností. Náhrada
platí za cestu tam i zpět, při utkání ŽL st. a ml. žáků jedno cestovné.
Postup při náhradě škody
1) STK rozhodne o důvodu nesehrání utkání.
2) Poškozený klub vyčíslí náklady nesehraného utkání podle výše uvedených ustanovení a zašle je STK
a provinivšímu se klubu do 14 dnů od zveřejnění rozhodnutí STK, jinak právo na náhradu škody zaniká.
3) STK rozhodne o výši náhrady.
30
Příloha č. 2 RS 2009/2010
Kritéria soutěže slušnosti
a) Soutěž slušnosti je v sezóně 2009/2010 vyhlášena ve dvou kategoriích:
I. kategorie
II. kategorie
muži + junioři
dorost + starší a mladší žáci
b) Uložené tresty mají v souladu s Pravidly ledního hokeje hodnoty v minutách takto:
trest
min
menší trest, menší trest pro hráčskou lavici, trestné střílení (MT, HL, TS)
větší trest (VT)
osobní trest (OT)
osobní trest do konce utkání (OK)
trest ve hře (TH)
2
5
10
20
25
c) Celkový počet obdržených trestných minut v jednotlivých soutěžích zvlášť pro kategorii I. a kategorii II.
bude vydělen celkovým počtem odehraných utkání = průměr obdržených trestných minut na jedno
odehrané utkání. To proto, že v různých soutěžích či jejích částech nemusí být odehrán stejný počet utkání.
Takto zjištěné průměry jednotlivých družstev zúčastněných klubů budou sečteny a vyděleny počtem
družstev, které každý klub do soutěží přihlásil. Vítězem soutěže slušnosti v kategorii I. a v kategorii II. se
stane klub s nejmenším průměrem obdržených trestných minut na jedno utkání celkem ve všech jím
přihlášených kategoriích.
d) Kluby, které se celkově umístí na prvních třech místech budou finančně odměněny takto:
1. místo
2. místo
3. místo
I. kategorie
II. kategorie
5.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
e) Při zjištění neoprávněného startu hráče (start na cizí registrační průkaz) bude klub v dané kategorii ze
soutěže vyloučen.
31
Příloha č. 3 RS 2009/2010
Kvalifikační požadavky pro vedení družstev v ledním hokeji
Pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je požadováno, aby trenér byl držitelem příslušné
licence, a to nejméně:
licence „A“
• u reprezentačních družstev ČR „A“, „B“, „20“ (platí jak pro hlavního trenéra, tak pro asistenty)
• u reprezentačních družstev ČR „18“, „17“, „16“ a ČR „ženy“ (platí pro hlavního trenéra, asistent může být
i studující TŠ FTVS)
• u družstev EHL hlavní trenér držitelem licence „A“ nebo studující, 2. trenér držitelem licence „B“
• u družstev I. ligy hlavní trenér držitelem licence „A“ (i studující), 2. trenér držitelem licence „B“
• u družstev Extraligy juniorů a dorostu hlavní trenér držitelem licence „A“ (i studující), 2. trenér držitelem
licence „B“
licence „B“
• u družstev II. ligy mužů
• I. ligy juniorů, staršího a mladšího dorostu
• žákovské ligy 5.až 8.tříd, KL SŽ a KL MŽ
• I. ligy žen (jeden z trenérů, 2.trenér držitelem minimálně licence „C“ )
licence „C“
• u družstev ostatních soutěží řízených ČSLH (minimálně oba trenéři)
Bez platné licence se trenérská činnost v soutěžích řízených ČSLH nepovoluje.
1. Součástí přihlášky do soutěže je uvedení jména a licence hlavního trenéra a jeho asistenta. Přihlášku
vyhotoví (stejně jako dosud) STK ČSLH a tento údaj uvede za název a jméno klubu. Totéž platí pro soutěže
krajů – provádí STK příslušného kraje. Kontrolu provede STK ve spolupráci s TMK.
Jeden trenér může být nahlášen maximálně u dvou družstev,
a to pouze v kategoriiích SŽ, MŽ a základen.
2. Současně s registračními (hráčskými) průkazy předloží mužstvo při utkání hlavnímu rozhodčímu ke
kontrole platné trenérské průkazy hlavního trenéra a jeho asistenta. Hlavní rozhodčí uvede jména a licence
těchto trenérů do zápisu. Namátkové kontroly zápisů bude provádět STK ve spolupráci s TMK. V případě
zjištěných nedostatků se bude postupovat v souladu s platným Disciplinárním řádem.
3. Uplatnění jakékoliv výjimky podléhá TMK ČSLH následovně
• u soutěží řízených ČSLH schvaluje TMK ČSLH
• u soutěží řízených krajem schvaluje TMK příslušného kraje
32
4. Opatření pro případ, že obsazení trenérů neodpovídá platným „Směrnicím“
a) Nesplňuje-li příslušné družstvo platné „Směrnice“ z hlediska obsazení trenérů, budou tomuto klubu
pozastaveny dotace, které má od ČSLH za toto družstvo obdržet až do doby, než klub provede obsazení,
jež je v souladu s požadavky. Nedojde-li v průběhu sezóny, a to do 31.12. k nápravě, ztrácí klub v této
sezóně nárok na dotace. Pokud klub přihlásí toto družstvo do soutěže pro další sezónu (aniž by
respektoval schválené požadavky na obsazení trenérů), nebude družstvo do soutěže přijato. Tento návrh
platí pro všechny úrovně soutěží.
b) U soutěží, kde se vyžaduje pro práci trenéra nejvyšší licence „A“ a tento trenér nevlastní tuto licenci, je
povolena výjimka pro příslušnou (jednu) sezónu. Důvodem je ta skutečnost, že studium TŠ FTVS se otevírá
vždy jednou za dva roky a to tak, že přijímací řízení probíhá v měsíci červnu, což umožňuje klubům
(trenérům) přihlásit se ke studiu nebo žádat pouze o roční výjimku. Předpokladem udělení výjimky je, že:
- trenér podal přihlášku ke studiu TŠ FTVS Praha a tato přihláška je se všemi požadovanými náležitostmi
evidována u ústředního metodika ČSLH
- příslušný klub složil jmenovitě za trenéra tzv. kauci ve výši 50.000,- Kč na ekonomickém oddělení ČSLH.
V případě, že se evidovaný trenér nedostaví k přijímacímu řízení, propadá tato částka ve prospěch ČSLH
(na rozvoj mládežnického hokeje) a danému klubu nebude pro další sezónu takováto výjimka udělena.
Jestliže se trenér zúčastní přijímacího řízení pro studium TŠ FTVS, je tato částka (kauce) klubu vrácena.
- výjimky nelze požadovat u jednoho družstva 2 x po sobě.
Výše uvedená výjimka platí pouze u soutěží, kde je vyžadována licence "A". U soutěží s požadavkem
licencí "B" a "C" je povinností TMK ČSLH a TMK krajů uspořádat školení (nebo 1. konzultaci tohoto
školení) vždy do konce března, což umožní všem trenérům být zařazen do tohoto školení před
podáním přihlášky do soutěže. Z těchto důvodů je požadování výjimky pro trenéry, kteří mají licence
"B a "C" bezpředmětné.
Veškeré informace ohledně licencí, školení a doškolení - viz www.akademiecslh.cz
33
Příloha č. 4 RS 2009/2010
Domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských
kategoriích
Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 40
1.
Následující domácí ustanovení platí:
a) Pro kategorii mladších žáků a všechny nižší věkové kategorie, pro kategorii žáků 6.tříd a všechny nižší
věkové kategorie.
b) Ve všech utkáních hraných v České republice, včetně mezinárodních, turnajových a přátelských.
c) Od 1. června 2005 - ve znění pozdějších úprav - bez časového omezení.
2.
Je dovolena hra tělem:
a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu - tzv.
„trychtýř“). Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním
a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč
zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.
b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným směrem
a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace jeden proti jednomu). Pokud
bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za nedovolený.
c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího
hráče.
3.
Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje, je zakázáno:
a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem podle
pravidla č. 520 Vražení na hrazení.
b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení
kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522
Napadení.
c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším
podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522
Napadení.
d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště a má kotouč na holi.
Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522
Napadení.
e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude
trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem
podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.
4.
Posuzování
a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát
protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází
nevědomky, nemají být trestány.
b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají se
menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost, 525
34
Krosček, 537 Sekání.
c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534 Nedovolené bránění nebo
č. 522 Napadení.
d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu. Takový zákrok se
trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře podle pravidla č. 523 Naražení
zezadu. Za porušení tohoto pravidla není možné v soutěžích uvedených v čl. 1. a) uložit jen menší trest
a osobní trest.
I když se hráč takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla Krosček, Faul loktem nebo
kolenem, Napadení, Vražení na hrazení apod., bude vždy potrestán podle pravidla Naražení zezadu,
neboť podle tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.
e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní trest do konce utkání, je-li tak
uvedeno v pravidlech.
f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit
nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo č. 527 Nadměrně
hrubá hra a uložen trest ve hře.
5.
Nesportovní chování
a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který
jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům.
V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím
kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici
podle pravidla č. 551. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za následek kromě
menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro funkcionáře, který se dopustil
takového jednání.
b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní chování a trestá se
větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění musí být zákrok posouzen jako
porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším trestem
a osobním trestem do konce utkání.
Schváleno VV ČSLH dne 25. května 2005.
Tato vnitřní směrnice je platná dnem schválení VV ČSLH, účinnosti nabývá dnem 1.5.2005 ve znění pozdějších
úprav a datem nabytí účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.
35
CHRÁNIČ OČÍ
musí nosit všichni hráči
narození po 31.12.1974
musí nosit všichni hráči,
pokud nemají
celoobličejový kryt
CHRÁNIČ ÚST
musí nosit všichni hráči
roč.1991 a mladší pokud
nemají celoobličejový
kryt
HRÁČSKÝ CELOOBLIČEJOVÝ KRYT A CHRÁNIČ
KRKU A HRDLA
BRANKÁŘSKÝ
CELOOBLIČEJOVÝ KRYT
VÝJIMKY V BARVÁCH
VÝSTROJE
ŽÁCI
musí nosit všichni hráči,
pokud nemají
celoobličejový kryt
doporučuje se
doporučuje se
musí nosit všichni hráči
roč.1992 a mladší, pro
roč.1992 tato povinnost
končí 31.12.2009
musí nosit všichni hráči
roč.1992 a mladší, pro
roč.1992 tato povinnost
končí 31.12.2009
musí nosit všichni hráči
musí nosit všichni hráči
nesmí projít kotouč, u
brankářů roč. 1992 a
mladších nesmí projít
ani čepel hole
nesmí projít kotouč, u
brankářů roč. 1992 a
mladších nesmí projít
ani čepel hole
nesmí projít kotouč ani
čepel hole
nesmí projít kotouč ani
čepel hole
Hráči nemusí mít stejnou barvu přileb, na rukávech nemusí být čísla,
brankář může mít jinou barvu kalhot.
Pro KL i KS mužů je povinností mít stejnou barvu stulpen a kalhot, doporučují se jmenovky na dresech.
Pro KL juniorů a KL dorostu je povinná stejná barva stulpen a kalhot,
pro KL starších a mladších žáků je povinná stejná barva stulpen.
!! V žádné kategorii není povolena odlišná barva dresu brankářů !!
Na hrazení nemusí být žlutý pás, červená čára může být přerušena reklamou ve středovém kruhu
neplatí ustanovení pravidel o minimálních rozměrech hráčské a trestné lavice
kabina rozhodčích musí mít min.rozměr 6m2 plochy nezastavěné nábytkem a vybavením, s výjimkou stolu a
židlí, doporučena je vybavenost soc.zařízením, min. umývadlem (od příští sezóny povinnost)
na ZS musí být vybavená dostupná lékárnička a funkční a dostupná nosítka
Příloha č. 5 RS 2009/2010
HŘIŠTĚ
DOROST
(výjimky, ustanovení, doporučení)
JUNIOŘIi
Povinná výstroj hráčů a vybavení hřiště
36
MUŽI
Příloha č. 6 RS 2009/2010
Pravidla minihokeje
1.
PLATNOST PRAVIDEL
1.1. Tato pravidla platí pro kategorii 2. a 3. tříd v sezóně 2009/2010.
2.
HRACÍ PLOCHA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Hrací plochy pro minihokej se vytvoří tak, že na normální hrací plochu se položí mantinely nebo obyčejná hadice.
Minihokej se hraje v útočných resp. obranných třetinách ( na dvou plochách současně.
Střední třetina slouží pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích družstev.
Střední třetina je k účelu dle bodu 2.3. vybavena přenosnými lavičkami.
3.
BRANKY
3.1. Používají se normální branky podle pravidel LH.
3.2. Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor 1,5 m široký pro
bezpečné pokračování ve hře i za brankou.
4.
VÝZBROJ A VÝSTROJ
4.1. Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji pro lední hokej.
4.2. Jednotlivé formace ( čtveřice/trojice) jsou barevně označeny páskou na levé paži. Barevné označení formací je
jednotné: 1. formace - červená, 2.- zelená, 3.- modrá, 4. - žlutá.
Jednotlivé formace jsou v zápise o utkání uvedeny v pořadí ( Č-červená, Z-zelená, M-modrá, Ž– žlutá) s přiděleným
číslem dresu a poznámkou o barevném zařazení( Č,Z,M,Ž).
5.
DRUŽSTVA
5.1. Družstva 2. tříd nastupují k utkání s minimálním počtem 13 hráčů ( 1 brankář + 3 čtveřice hráčů). Utkání hrají 4 hráči
a brankář. V případě, že klub na turnaj přihlásí dva týmy (např. modrý a červený), je nejmenší počet hráčů v týmu
8+1 (resp.16+2).
5.2. Družstva 3. tříd nastupují k utkání s minimálním počtem 7 hráčů ( 1 brankář, 2 trojice hráčů). Utkání hrají 3 hráči
a
brankář.
5.3. Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra.
5.4. Tým, který nastoupí k utkání se třemi, popř. čtyřmi formacemi, musí dodržet jejich pravidelné střídání v průběhu
celého utkání.
6.
HRACÍ DOBA
6.1. Hrací doba je 3 x 15 minut hrubého času. Měření času se provádí centrálně pro obě souběžně hraná utkání
6.3. Pravidelně po každých 90 vteřinách přeruší rozhodčí na pokyn časoměřiče hru a nařídí střídání celých čtveřic.
6.4. Přestávky mezi třetinami jsou minimální.
7. ROZHODČÍ
7.1. Utkání řídí jeden kvalifikovaný rozhodčí, nikoliv laik, který se pohybuje v prostoru modré čáry.
7.2. Jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště, a to po každém přerušení hry.
8.
PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY
8.1. Za vyjmenované přestupky (nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole, sekání, krosček, vražení na
mantinel, nedovolená hra vysokou holí) nařídí rozhodčí proti provinivšímu se družstvu vždy trestné střílení.
8.2. Za ostatní přestupky ( nevyjmenované ) rozhodčí napomene hráče bez přerušení.
8.3. Ofsajd a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí.
9.
TRESTNÉ STŘÍLENÍ
9.1. Provádí hráč určený trenérem z těch hráčů, kteří byli v době přestupku na ledě.
9.2. Provádí se z prostoru vlastní branky, nikoliv ze středu hřiště.
37
9.3. Zkrácená hrací doba za trestné střílení se nenastavuje.
Příloha č. 7 RS 2009/2010
Tabulka vzdáleností
Č. Třebová
Havl. Brod
Hlinsko
Humpolec
Choceň
Chotěboř
Chrudim
Lanškroun
Ledeč n.S.
Litomyšl
M.Třebová
Pardubice
Polička
Skuteč
Světlá n. S.
Svitavy
Chrast u Ch.
Jihlava
Korouhev
Králíky
L.Bohdaneč
Medlešice
Miřetice
Okrouhlice
Prosetín
Slatiňany
Vrbat.Kost.
Vys. Mýto
ČT
HB
HL
HU
CO
CH
CR
LA
LE
LI
MT
PA
PO
SK
SV
SY
x
85
55
105
25
75
55
20
110
15
35
65
35
45
105
25
50
105
40
45
70
60
50
95
45
60
45
30
85
x
35
20
90
20
55
100
28
80
100
70
65
50
20
80
55
30
60
130
75
55
50
10
45
50
45
70
55
35
x
50
50
25
30
70
60
45
70
40
30
15
55
50
20
60
35
95
45
30
15
40
10
25
12
35
105
20
50
x
105
35
70
115
22
95
115
80
80
65
15
95
70
33
80
150
85
75
65
20
60
65
65
100
25
90
50
105
x
75
40
35
95
25
55
45
45
30
95
45
35
115
45
50
50
40
55
95
35
40
35
10
75
20
25
35
75
x
40
90
40
70
90
55
55
35
30
70
40
40
55
115
60
40
35
25
30
35
35
60
55
55
30
70
40
40
x
75
55
50
80
15
55
25
55
65
15
80
60
90
20
5
20
60
25
5
25
30
20
100
70
115
35
90
75
x
125
30
25
80
40
60
115
22
65
110
45
30
90
75
65
110
60
75
65
45
110
28
60
22
95
40
55
125
x
100
125
65
90
70
10
105
65
55
90
145
70
60
60
20
65
55
70
90
15
80
45
95
25
70
50
30
100
x
40
55
20
35
100
25
40
95
25
50
60
50
40
85
35
50
35
16
35
100
70
115
88
90
80
25
125
40
x
90
35
65
115
20
75
110
40
50
95
85
70
105
65
85
70
50
65
70
40
80
45
55
15
80
65
55
90
x
65
35
65
75
25
90
65
80
10
10
30
70
35
15
30
35
35
65
30
80
45
55
55
40
90
20
35
65
x
30
80
18
40
75
5
65
70
60
35
70
30
65
35
35
45
50
15
65
30
35
25
60
70
35
65
35
30
x
65
50
7
70
35
75
40
25
10
55
5
18
5
22
105
20
55
15
95
30
55
115
10
100
115
65
80
65
x
95
65
45
75
140
70
60
65
10
60
60
60
80
25
80
50
95
45
70
65
22
105
25
20
75
18
50
95
x
55
90
22
50
80
70
55
85
50
70
50
35
Realizace: SW - © Hallo Europa, 7.7.2009
Poznámky:
• vzdálenosti mezi jednotlivými místy jsou konečné a maximální
• ve svém zaokrouhlení směrem nahoru na 5, resp. 0 již v sobě zahrnují kilometry, ujeté ve větších
městech navíc při svozu kolegů rozhodčích
• pokud rozhodčí jedou z jednoho místa, platí vzdálenost uvedená v tabulce, pokud z různých míst ve
stejném směru, platí součet vzdáleností mezi jednotlivými místy dle tabulky
38
Příloha č. 8 RS 2009/2010
Pravidla pro hru v prodloužení
Doplněk pravidel ledního hokeje pro utkání KLM, KSM, KLJ a KLD (včetně play off),
ukončených v normální hrací době nerozhodným výsledkem.
V prodloužení hraje každé družstvo v počtu 4 hráčů a 1 brankáře. Další tresty jsou ukládány podle
pravidel platných v řádné hrací době.
a) Pokud je družstvo trestáno v prodloužení, družstva hrají 4 na 3.
b) Pokud je družstvo v prodloužení trestáno tak, že vzniká výhoda dvou hráčů, potom družstvo, které se
přestupku dopustilo, zůstane ve třech hráčích, zatímco družstvo, které se neprovinilo, má povoleno
pět hráčů.
c) V prvním přerušení poté, co výhoda dvou hráčů skončila, poměr hráčů se vrátí přiměřeně situaci do
stavu 4 na 4, nebo 4 na 3.
d) Pokud početní výhoda jednoho hráče trvá z řádného hracího času do prodloužení, výše zmíněné
kritérium bude použito při začátku prodloužení. Pokud na konci řádné hrací doby družstva hrála 5 na
4, prodloužení začíná v poměru 4 na 3.
e) Pokud řádná hrací doba končí přesilovkou 5 na 3, družstva začínají prodloužení v poměru 5 na 3.
S vypršením trestů v průběhu hry se poměr hráčů může změnit na 5 na 5, nebo 5 na 4. Při nejbližším
přerušení hry musí být poměr hráčů upraven na 4 na 4, nebo 4 na 3.
f)
Pokud při skončení řádné hrací doby jsou družstva 3 na 3, prodloužení začíná hrou 3 na 3. Jakmile
poměr hráčů dosáhne 5 na 4, nebo 5 na 5, při nejbližším přerušení hry se poměr hráčů upraví
přiměřeně situaci 4 na 3, nebo 4 na 4.
g) Pokud při skončení řádné hrací doby jsou družstva 4 na 4 s hráčem, nebo hráči na trestné lavici
odpykávajícími, prodloužení začíná 4 na 4 a hráči opustí trestnou lavici normálně do počtu 5 na 4,
nebo 5 na 5. Při nejbližším přerušení se poměr hráčů upraví přiměřeně situaci 4 na 3, nebo 4 na 4.
39
V sezóně 2009/10 platí pro soutěže:
K L M, K S M, K L J a K L D, v č e t n ě p l a y o f f.
počet bodů pro vítěze v normálním čase
3 (neplatí pro play-off)
počet bodů při nerozhodném stavu v normálním čase
1 / 1 (neplatí pro play-off)
počet bodů pro vítěze v prodloužení nebo po SN
2 (1+1) (neplatí pro play-off)
při nerozhodném stavu se prodlužuje
ano
přestávka před prodloužením (min.)
2
úprava ledu před prodloužením
ne
výměna stran před prodloužením
ne
prodloužení (min.)
5
náhlé vítězství v prodloužení
ano
počet hráčů v prodloužení (kromě brankářů)
4/4
počet hráčů
na konci
normální hrací
doby
5/5
4/4
5/4
4/3
5/3
5/3
4/4
4/4
4/3
4/3
3/3
3/3
1 trest uložený v prodloužení – počet hráčů
3/4
2 tresty uložené v prodloužení – počet hráčů
3/5
1 menší trest na obou stranách - počet hráčů
3/3
při nerozhodném stavu po prodloužení následují SN
ano
strana pro SN
určí rozhodčí
úprava ledu před SN
ne
střílí se na jednu / dvě branky
1
počet SN v první sérii
5/5
počet nominovaných hráčů pro první sérii
5
v první sérii stejný hráč opakovaně
ne
výměna pořadí střílejících
ano
rozhodující série
1/1
počet nominovaných hráčů pro rozhodující sérii
nenominuje se
stejný hráč opakovaně v sérii 1/1
ano
formálně úprava vyplývá z …
Rozpisu soutěží 2009/10
40
Příloha č. 9 RS 2009/2010
Přiřazení čísel utkání jednotlivým soutěžím
KATEGORIE
ČÁST SOUTĚŽE
SKUPINA
OD
DO
1
KL mužů
1. část
2. část
společná
play off
1001
1101
1112
1127
2
KS mužů
1. část
2. část
společná
play off
2001
2101
2060
2113
1. část
3
KL juniorů
společná
play off
skupina „B“
3001
3201
3301
3108
3211
3310
4
KL dorostu
společná
play off
skupina „B“
4001
4101
4201
4090
4111
4215
2. část
1. část
2. část
5
KL starších žáků
KL mladších žáků
5001
5501
5135
5635
6
KL žáků 4. tříd
6001
6110
7
Minihokej 3. tříd
7001
7528
8
Minihokej 2. tříd
8001
8069
41
KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ (KLM)
Účastníci:
(podle vylosovaných čísel)
Hrací systém:
1. část:
1.
2.
3.
4.
HC Hlinsko
HC Spartak Choceň
HC Litomyšl
HC Chotěboř
5. HC Skuteč
6. HC Sklo Bohemia Světlá n.S.
7. HC SLOVAN Moravská Třebová
8. HC Chrudim B
ve skupině čtyřkolově, tj. 28 utkání. Úkolem této části je určit pořadí družstev pro 2. část.
2. část:
Play off
1-8, 2-7, 3-6, 4-5 na dvě vítězná utkání, začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po
1. části soutěže.
O udržení: dva nejhůře umístěné týmy po 1.části, vyřazené ve ¼ F, na dvě utkání (venku-doma).
O 5.místo: dva nejlépe umístěné týmy po 1.části, vyřazené ve ¼ F, na dvě utkání (venku-doma).
vítězové ¼ F na dvě vítězná utkání. Semifinálové dvojice budou určeny podle umístění
SF:
postupujících družstev po 1.části soutěže, začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po
1. části.
Finále:
vítězové SF na dvě vítězná utkání, začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po 1. části.
O 3. m: na dvě utkání (venku-doma).
1/4 F:
Lepší konečné pořadí v duelech hraných na dvě utkání (venku-doma) obsadí družstvo, které získá
z obou utkání vyšší počet bodů, při rovnosti bodů rozhoduje lepší skóre. Při rovnosti obou kritérií se
bude druhé utkání prodlužovat o 5 minut čistého času s pravidlem náhlé smrti, popř. budou následovat
samostatné nájezdy v sérii po pěti na každé straně a následně po jednom do rozhodnutí (s výměnou
pořadí). Série začíná na hřišti hůře umístěného družstva po 1.části soutěže.
Postup:
Družstvo, které ve 2. části soutěže zvítězí, má právo účasti v kvalifikaci o postup do 2. ligy ČR.
Nejlépe umístěné družstvo PU kraje se stává přeborníkem kraje.
Sestup:
Družstvo, které v součtu utkání o udržení prohraje, sestupuje do KSM.
Hrací dny a začátky utkání:
středa, neděle + svátky 28.10.2009 a 17.11.2009.
Termíny:
1. část
neděle 18.10.2009
neděle 7. 2. 2010
zahájení:
ukončení:
2. část
středa 10.2.2010
neděle 7.3. 2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen zajistit při utkání odborný zdravotní dohled, funkční nosítka na dostupném
místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen vyhotovit kopii Zápisu o utkání pro soupeře
pořádající klub předá před utkáním 10 vstupenek pro hostující družstvo (na požádání)
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+6
pořádající klub je povinen mít při každém utkání zpravodaje pro on-line přenos
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, hráči musí mít stejnou barvu stulpen a kalhot,
s výjimkou brankáře, doporučeny jsou jmenovky na dresech hráčů
pouze v utkáních play off hraných do rozhodnutí se odměna hlavního a čárových rozhodčích zvyšuje
v semifinále o 30%, ve finále o 50%
42
Doplněk pravidel pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době:
Za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku získají
družstva po bodu. Po 2 min. přestávce následuje 5 min. prodloužení (bez úpravy ledu a bez výměny
stran), každé družstvo hraje v prodloužení v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře. Nedojde-li
k rozhodnutí, pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH s tím rozdílem, že každé družstvo
nominuje 5 střelců a neprovádí se úprava ledu. Nebude-li rozhodnuto ani po pěti SN, pokračuje se po
jednom SN na každé straně (s výměnou pořadí) do rozhodnutí. Vítěz získává druhý bod.
Řídicí orgán si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit termínovou listinu
play off v návaznosti na vyhlášení termínů kvalifikace o 2.ligu ČR.
ROZPIS SOUTĚŽE: KL MUŽŮ (KLM) - 1. část
1. kolo – neděle 18.10. 2009
ZS
čas
výsledek
Chrudim B
Mor. Třebová
Světlá n.S.
Skuteč
SO 17.10.09
HL
CO
LI
CH
17,00
17,00
17,00
17,00
……………...
……….….….
…………..….
……………...
2. kolo – středa 21.10.2009
1005 Skuteč
1006 Světlá n.S.
1007 Mor. Třebová
1008 Hlinsko
Chrudim B
Chotěboř
Litomyšl
Choceň
ZP
SK
HU
MT
HL
18,30
18,45
19,00
18,30
.……………..
.……………..
.……………..
.……………..
3. kolo – neděle 25.10. 2009
1009 Choceň
1010 Litomyšl
1011 Chotěboř
1012 Skuteč
Chrudim B
Hlinsko
Mor. Třebová
Světlá n.S.
CO
LI
CH
SK
17,00
17,00
17,00
17,00
…….………..
.……………..
…….………..
.. .…………..
4. kolo – středa 28.10.2009
1013 Chrudim B
1014 Mor. Třebová
1015 Hlinsko
1016 Choceň
Světlá n.S.
Skuteč
Chotěboř
Litomyšl
CR
MT
HL
CO
18,30
17,00
17,00
17,00
….…………..
….…………..
….…………..
….…………..
5. kolo – neděle 1.11. 2009
1017 Litomyšl
1018 Chotěboř
1019 Skuteč
1020 Světlá n.S.
Chrudim B
Choceň
Hlinsko
Mor. Třebová
LI
CH
SK
HU
17,00
17,00
17,00
17,00
….…………..
….…………..
….…………..
….…………..
1001
1002
1003
1004
Hlinsko
Choceň
Litomyšl
Chotěboř
43
6. kolo – středa 4.11.2009
1021
1022
1023
1024
Chrudim B
Hlinsko
Choceň
Litomyšl
PÁ 30.10.09
Mor. Třebová
Světlá n.S.
Skuteč
Chotěboř
ZS
čas
výsledek
CR
HL
CO
LI
20,00
18,30
18,30
18,30
….…..………
….…….…….
….…..………
.……………..
7. kolo – neděle 8.11. 2009
1025 Chotěboř
1026 Skuteč
1027 Světlá n.S.
1028 Mor. Třebová
Chrudim B
Litomyšl
Choceň
Hlinsko
CH
SK
HU
MT
17,00
17,00
17,00
17,00
.……………..
….…………..
.……………..
….…………..
8. kolo – neděle 15.11. 2009
1029 Chrudim B
1030 Mor. Třebová
1031 Světlá n.S.
1032 Skuteč
Hlinsko
Choceň
Litomyšl
Chotěboř
CR
MT
HU
SK
17,00
17,00
17,00
17,00
….…………..
………………
….…………..
….…………..
9. kolo - úterý 17.11.2009
1033 Skuteč
1034 Chotěboř
1035 Litomyšl
1036 Choceň
Chrudim B
Světlá n.S.
Mor. Třebová
Hlinsko
SK
CH
LI
CO
17,00
17,00
17,00
18,30
….…………..
….…………..
….…………..
….…………..
10. kolo – neděle 22.11.2009
1037 Chrudim B
1038 Hlinsko
1039 Mor. Třebová
1040 Světlá n.S.
Choceň
Litomyšl
Chotěboř
Skuteč
CR
HL
MT
HU
17,00
17,00
17,00
17,00
..…………….
….…………..
..…………….
….…………..
11. kolo – středa 25.11.2009
1041 Světlá n.S.
1042 Skuteč
1043 Chotěboř
1044 Litomyšl
Chrudim B
Mor. Třebová
Hlinsko
Choceň
HU
SK
CH
LI
18,45
18,30
18,30
18,30
..…………….
….…………..
….…………..
….…………..
12. kolo – neděle 29.11.2009
1045 Chrudim B
1046 Choceň
1047 Hlinsko
1048 Mor. Třebová
Litomyšl
Chotěboř
Skuteč
Světlá n.S.
CR
CO
HL
MT
17,00
17,00
17,00
17,00
..…………….
….…………..
….…………..
….…………..
13. kolo – středa 2.12.2009
1049 Mor. Třebová
1050 Světlá n.S.
1051 Skuteč
1052 Chotěboř
Chrudim B
Hlinsko
Choceň
Litomyšl
MT
HU
SK
CH
19,00
18,45
18,30
18,30
..…………….
….…………..
...…………..
….…………..
SO 14.11.09
ST 18.11.09
SO 21.11.09
SO 21.11.09
44
14. kolo – neděle 6.12.2009
1053
1054
1055
1056
Chrudim B
Litomyšl
Choceň
Hlinsko
Chotěboř
Skuteč
Světlá n.S.
Mor. Třebová
SO 5.12.09
ZS
čas
výsledek
CR
LI
CO
HL
17,00
17,00
17,00
17,00
..…………….
….…………..
….…………..
….…………..
15. kolo – neděle 13.12. 2009
1057 Hlinsko
1058 Choceň
1059 Litomyšl
1060 Chotěboř
Chrudim B
Mor. Třebová
Světlá n.S.
Skuteč
HL
CO
LI
CH
17,00
17,00
17,00
17,00
……………...
……….….….
…………..….
……………...
16. kolo – středa 16.12.2009
1061 Chrudim B
1062 Světlá n.S.
1063 Mor. Třebová
1064 Hlinsko
Skuteč
Chotěboř
Litomyšl
Choceň
CR
HU
MT
HL
18,30
18,45
19,00
18,30
.……………..
.……………..
.……………..
.……………..
17. kolo – neděle 20.12. 2009
1065 Choceň
1066 Litomyšl
1067 Chotěboř
1068 Skuteč
Chrudim B
Hlinsko
Mor. Třebová
Světlá n.S.
CO
LI
CH
SK
17,00
17,00
17,00
17,00
…….………..
.……………..
…….………..
….…………..
18. kolo – neděle 27.12.2009
1069 Chrudim B
1070 Mor. Třebová
1071 Hlinsko
1072 Choceň
Světlá n.S.
Skuteč
Chotěboř
Litomyšl
CR
MT
HL
CO
17,00
17,00
17,00
17,00
….…………..
….…………..
….…………..
….…………..
19. kolo – neděle 3.1. 2010
1073 Litomyšl
1074 Chotěboř
1075 Skuteč
1076 Světlá n.S.
Chrudim B
Choceň
Hlinsko
Mor. Třebová
LI
CH
SK
HU
17,00
17,00
17,00
17,00
….…………..
….…………..
….…………..
….…………..
20. kolo – středa 6.1.2010
1077 Chrudim B
1078 Hlinsko
1079 Choceň
1080 Litomyšl
Mor. Třebová
Světlá n.S.
Skuteč
Chotěboř
CR
HL
CO
LI
18,30
18,30
18,30
18,30
….…..………
….…….…….
….…..………
.……………..
21. kolo – neděle 10.1. 2010
1081 Chotěboř
1082 Skuteč
1083 Světlá n.S.
1084 Mor. Třebová
Chrudim B
Litomyšl
Choceň
Hlinsko
CH
SK
HU
MT
17,00
17,00
17,00
17,00
.……………..
….…………..
.……………..
….…………..
SO 9.1.10
45
22. kolo – neděle 17.1. 2010
1085
1086
1087
1088
Chrudim B
Mor. Třebová
Světlá n.S.
Skuteč
Hlinsko
Choceň
Litomyšl
Chotěboř
SO 16.1.10
ZS
čas
výsledek
CR
MT
HU
SK
17,00
17,00
17,00
17,00
….…………..
………………
….…………..
….…………..
CR
CH
LI
CO
18,30
18,30
18,30
18,30
….…………..
….…………..
….…………..
….…………..
23. kolo – středa 20.1.2010
1089 Chrudim B
1090 Chotěboř
1091 Litomyšl
1092 Choceň
Skuteč
Světlá n.S.
Mor. Třebová
Hlinsko
24. kolo – neděle 24.1.2010
1093 Chrudim B
1094 Hlinsko
1095 Mor. Třebová
1096 Světlá n.S.
Choceň
Litomyšl
Chotěboř
Skuteč
CR
HL
MT
HU
17,00
17,00
17,00
17,00
..…………….
….…………..
..…………….
….…………..
25. kolo – středa 27.1.2010
1097 Světlá n.S.
1098 Skuteč
1099 Chotěboř
1100 Litomyšl
Chrudim B
Mor. Třebová
Hlinsko
Choceň
HU
SK
CH
LI
18,45
18,30
18,30
18,30
..…………….
….…………..
….…………..
….…………..
26. kolo – neděle 31.1.2010
1101 Chrudim B
1102 Choceň
1103 Hlinsko
1104 Mor. Třebová
Litomyšl
Chotěboř
Skuteč
Světlá n.S.
CR
CO
HL
MT
17,00
17,00
17,00
17,00
..…………….
….…………..
….…………..
….…………..
27. kolo – středa 3.2.2010
1105 Mor. Třebová
1106 Světlá n.S.
1107 Skuteč
1108 Chotěboř
Chrudim B
Hlinsko
Choceň
Litomyšl
MT
HU
SK
CH
19,00
18,45
18,30
18,30
..…………….
….…………..
...…………..
….…………..
28. kolo – neděle 7.2.2010
1109 Chrudim B
1110 Litomyšl
1111 Choceň
1112 Hlinsko
Chotěboř
Skuteč
Světlá n.S.
Mor. Třebová
CR
LI
CO
HL
17,00
17,00
17,00
17,00
..…………….
….…………..
….…………..
….…………..
ZP
SO 30.1.10
ZP – změna pořadatelství
46
KONEČNÁ TABULKA PO 1. ČÁSTI
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
SKÓRE
PROHRA
BODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ROZPIS SOUTĚŽE: KLM - 2. část - PLAY OFF
ČTVRTFINÁLE
1. kolo - středa 10.2.2010
ČF A
ČF B
ČF C
ČF D
1101
1102
1103
1104
2. kolo
ČF A
ČF B
ČF C
ČF D
3. kolo
ČF A
ČF B
ČF C
ČF D
1–8
2–7
3–6
4–5
soupeři
ZS
čas
výsledek
-
………….…..
………….…..
………….…..
………….…..
- neděle 14.2.2010
1105 8 – 1
1106 7 – 2
1107 6 – 3
1108 5 – 4
-
………….…..
………….…..
………….…..
………….…..
- středa 17.2.2010
1109 1 – 8
1110 2 – 7
1111 3 – 6
1112 4 – 5
-
………….…..
………….…..
………….…..
………….…..
47
SEMIFINÁLE a UTKÁNÍ o 5. MÍSTO a o UDRŽENÍ
4. kolo - neděle 20.2.2010
SFA
SFB
o 5.m.
o udrž.
1113
1114
1115
1116
soupeři
ZS
čas
výsledek
vítězové ČF
vítězové ČF
poražení ČF
poražení ČF
-
………….…..
…….………..
…….………..
…….………..
5. kolo - úterý 23.2.2010
SFA
1117 vítězové ČF
SFB
1118 vítězové ČF
-
…….………..
……….……..
6. kolo - čtvrtek 25.2.2010
SFA
1119 vítězové ČF
SFB
1120 vítězové ČF
-
………….…..
…….………..
FINÁLE a UTKÁNÍ o 3. a 5. MÍSTO a o UDRŽENÍ
7. kolo - neděle 28.2.2010
F
o 3.m.
o 5.m.
o udrž.
1121
1122
1123
1124
soupeři
ZS
čas
výsledek
vítězové SF
poražení SF
poražení ČF
poražení ČF
-
………….…..
………….…..
………….…..
…….………..
8. kolo - středa 3.3.2010
F
1125 vítězové SF
-
………………
9. kolo - neděle 7.3.2010
F
1126 vítězové SF
o 3.m. 1127 poražení SF
-
………….…..
………….…..
KONEČNÉ POŘADÍ KL MUŽŮ
POŘADÍ
KLUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
48
KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ (KSM)
Účastníci:
(podle vylosovaných čísel)
Hrací systém:
1. část:
2. část:
SF:
O 5. m.:
Finále:
O 3. m.:
1. HC Spartak Choceň B
2. Sokol Semechnice
3. HC Spartak Polička, o.s.
4. TJ Sokol Čestice
5. Lokomotiva Česká Třebová
6. TJ Lanškroun
ve skupině čtyřkolově, tj. 20 utkání. Úkolem této části je určit pořadí družstev pro 2. část
Play off
1-4, 2-3 na dvě vítězná utkání.
týmy umístěné na 5. a 6.místě hrají o konečné 5.místo na dvě utkání (venku-doma).
vítězové SF na dvě vítězná utkání, začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po 1. části.
na dvě utkání (venku-doma).
Lepší konečné pořadí v duelech o 3., resp. 5. místo, hraných na dvě utkání (venku-doma), obsadí
družstvo, které získá z obou utkání vyšší počet bodů, při rovnosti bodů rozhoduje lepší skóre. Při
shodnosti obou kritérií se bude druhé utkání prodlužovat o 5 minut čistého času s pravidlem náhlé
smrti, popř. budou následovat samostatné nájezdy v sérii po pěti na každé straně a následně po jednom
do rozhodnutí (s výměnou pořadí). Série začíná na hřišti hůře umístěného družstva po 1.části soutěže.
Postup:
družstvo, které zvítězí v play off, má právo přímého postupu do KL mužů v sezóně 2010/2011.
Sestup:
ze soutěže se nesestupuje.
Hrací dny:
neděle, čtvrtek (utkání mohou být předehrána ve středu, resp.v sobotu).
Termíny:
zahájení:
ukončení:
1. část
neděle 18.10.2009
neděle 31. 1. 2010
2. část
neděle 7.2.2010
neděle 7.3.2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen zajistit při utkání odborný zdravotní dohled, funkční nosítka na dostupném
místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub předá na požádání před utkáním 5 vstupenek pro hostující družstvo
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+3
pořádajícím klubům se doporučuje zhotovit kopii Zápisu o utkání pro soupeře a mít zpravodaje pro
on-line přenosy (od příští sezóny povinně)
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, hráči musí mít stejnou barvu stulpen a kalhot,
s výjimkou brankáře, doporučeny jsou jmenovky na dresech hráčů
pouze v utkáních play-off hraných do rozhodnutí se odměna hlavního a čárových rozhodčích zvyšuje
v semifinále o 30%, ve finále o 50%
utkání předchází 20 min. rozbruslení se zahájením 40 minut před oficiálním začátkem utkání
a s následnou úpravou ledu, s výjimkou ZS Opočno a ZS Třebechovice, kde je 15 min. rozbruslení se
zahájením 20 min. před oficiálním začátkem utkání bez další úpravy ledu
domácí utkání HOK TJ Sokol Čestice je možno odehrát i na přírodním kluzišti v Česticích, ale jen ve
stanoveném dni a hodině určeném pro utkání v Rozpisu soutěží. Musí být dodrženy všechny další články
tohoto Rozpisu utkání
kluby, mající „A“ i „B“ družstva postupují dle SDŘ čl. 220 až 223, s výjimkou hráčů juniorského věku (hráči
roč. max. 1990), u nichž nebude sledován počet startů za „A“ ani za „B“ družstvo.
49
Doplněk pravidel, platný pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době:
Za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku družstva
získají po bodu. Po 2 min. přestávce následuje 5 min. prodloužení (bez úpravy ledu a bez výměny stran),
každé družstvo hraje v prodloužení v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře. Nedojde-li k rozhodnutí,
pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH s tím rozdílem, že každé družstvo nominuje
5 střelců a neprovádí se úprava ledu. Vítěz získává druhý bod.
ROZPIS SOUTĚŽE: KS MUŽŮ (KSM) - 1. část
1. kolo – neděle 18.10.2009
2001
2002
2003
Choceň B
Semechnice
Polička
Lanškroun
Česká Třebová
Čestice
ST 21.10.09
ST 28.10.09
ZS
čas
výsledek
CO
O
PO
18,30
18,00
17,00
…….………..
……….……..
……….……..
LA
ČT
CO
17,00
17,00
18,30
……….……..
……….……..
……….……..
LA
PO
TE
17,00
17,00
17,00
………….…..
………………
………………
LA
CO
O
19,00
18,30
18,00
………………
………………
………………
2. kolo – neděle 25.10.2009
2004 Lanškroun
2005 Česká Třebová
2006 Choceň B
Čestice
Polička
Semechnice
3. kolo – neděle 1.11. 2009
2007 Lanškroun
2008 Polička
2009 Čestice
Semechnice
Choceň B
Česká Třebová
4. kolo – čtvrtek 5.11.2009
2010 Lanškroun
2011 Choceň B
2012 Semechnice
Česká Třebová
Čestice
Polička
5. kolo – neděle 8.11.2009
2013 Polička
2014 Čestice
2015 Česká Třebová
Lanškroun
Semechnice
Choceň B
PO
TE
ČT
17,00
17,00
17,00
………….…..
………………
………………
6. kolo – neděle 15.11.2009
2016 Lanškroun
2017 Česká Třebová
2018 Polička
Choceň B
Semechnice
Čestice
ZP
LA
ČT
PO
17,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
7. kolo – neděle 22.11.2009
2019 Čestice
2020 Polička
2021 Choceň B
Lanškroun
Česká Třebová
Semechnice
ZP
TE
PO
CO
17,00
17,00
17,00
………….…..
………………
………………
ČT 15.10.09
50
ZP
ST 4.11.09
8. kolo – čtvrtek 26.11. 2009
ZS
čas
výsledek
Semechnice
Polička
Čestice
LA
CO
ČT
19,00
18,30
18,30
………………
………………
………………
9.kolo - neděle 29.11. 2009
2025 Česká Třebová
2026 Čestice
2027 Semechnice
Lanškroun
Choceň B
Polička
ČT
TE
O
17,00
17,00
18,00
………………
………………
………………
10. kolo – neděle 6.12. 2009
2028 Lanškroun
2029 Semechnice
2030 Choceň B
Polička
Čestice
Česká Třebová
LA
O
CO
17,00
17,00
20,00
………………
………………
………………
11. kolo – čtvrtek 10.12. 2009
2031 Choceň B
2032 Semechnice
2033 Čestice
Lanškroun
Česká Třebová
Polička
ST 11.11.09
ZP ST 9.12.09
CO
O
TE
18,30
18,00
18,00
………………
………………
………………
12. kolo – neděle 13.12.2009
2034 Lanškroun
2035 Česká Třebová
2036 Semechnice
Čestice
Polička
Choceň B
ZP
LA
ČT
O
17,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
13. kolo – neděle 20.12.2009
2037 Semechnice
2038 Polička
2039 Čestice
Lanškroun
Choceň B
Česká Třebová
O
PO
TE
17,00
17,00
17,00
….…………..
….…………..
….…………..
14. kolo – neděle 27.12.2009
2040 Lanškroun
2041 Choceň B
2042 Polička
Česká Třebová
Čestice
Semechnice
ČT 17.12.09
PO 28.12.09
ZP
LA
CO
PO
19,00
17,00
17,00
….…………..
….…………..
…….………..
15. kolo – neděle 3.1.2010
2043 Polička
2044 Semechnice
2045 Česká Třebová
Lanškroun
Čestice
Choceň B
ZP
PO
O
ČT
17,00
17,00
17,00
…….………..
……….……..
……….……..
16. kolo – neděle 10.1.2010
2046 Lanškroun
2047 Česká Třebová
2048 Čestice
Choceň B
Semechnice
Polička
LA
ČT
TE
17,00
17,00
17,00
……….……..
……….……..
……….……..
17. kolo – čtvrtek 14.1. 2010
2049 Čestice
2050 Polička
2051 Semechnice
Lanškroun
Česká Třebová
Choceň B
TE
PO
O
18,00
18,00
18,00
………….…..
………………
………………
2022
2023
2024
Lanškroun
Choceň B
Česká Třebová
ZP ST 2.12.09
51
ST 13.1.10
ST 13.1.10
ST 13.1.10
18. kolo – neděle 17.1.2010
2052
2053
2054
Semechnice
Choceň B
Česká Třebová
ZP
Lanškroun
Polička
Čestice
19. kolo – neděle 24.1.2010
2055 Česká Třebová
2056 Čestice
2057 Polička
Lanškroun
Choceň B
Semechnice
20. kolo – neděle 31.1.2010
2058 Lanškroun
2059 Čestice
2060 Choceň B
Polička
Semechnice
Česká Třebová
ZP
ST 27.1.10
ZS
čas
výsledek
O
CO
ČT
17,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
ČT
TE
PO
17,00
17,00
17,00
………….…..
………………
………………
LA
TE
CO
17,00
17,00
18,30
………………
………………
………………
ZP – změna pořadatelství
KONEČNÁ TABULKA PO 1. ČÁSTI
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
POČET UTKÁNÍ
VÝHRA
PROHRA
v PRODL. v PRODL.
PROHRA
SKÓRE
BODY
ROZPIS SOUTĚŽE: KS MUŽŮ (KSM) - 2. část - PLAY OFF
SEMIFINÁLE a UTKÁNÍ o 5.MÍSTO
1. kolo - neděle 7.2.2010
SFA
2101
SFB
2102
o 5.m. 2103
1-4
2-3
6-5
soupeři
ZS
čas
výsledek
-
………….…..
…….………..
……….……..
2. kolo - čtvrtek 11.2.2010
SFA
2104 4 - 1
SFB
2105 3 - 2
-
…….………..
……….……..
3. kolo
SFA
SFB
o 5.m.
-
………….…..
…….………..
……….……..
- neděle 14.2.2010
2106 1 - 4
2107 2 - 3
2108 6 - 5
FINÁLE a UTKÁNÍ o 3. a 5. MÍSTO
4. kolo - neděle 21.2.2010
F
2109
o 3.m. 2110
soupeři
ZS
čas
výsledek
vítězové SF
poražení SF
-
………….…..
………….…..
5. kolo - neděle 28.2.2010
F
2111 vítězové SF
o 3.m. 2112 poražení SF
-
………….…..
……….……..
6. kolo - neděle 7.3.2010
F
2113 vítězové SF
-
………….…..
KONEČNÉ POŘADÍ KS MUŽŮ
POŘADÍ
KLUB
1.
2.
3.
4.
5.
53
6.
KRAJSKÁ LIGA JUNIORŮ (KLJ)
Účastníci:
(podle vylosovaných čísel)
Hrací systém:
1. část:
2. část:
1.
2.
3.
4.
5.
HC Chrudim
HC Spartak Choceň
HC Spartak Polička
volno
HC Litomyšl
6.
7.
8.
9.
10.
HC Skuteč
HC Sklo Bohemia Světlá n.S.
HC Hlinsko
HC SLOVAN Moravská Třebová
HC Chotěboř
Ve skupině tříkolově, tj. 24 utkání. Úkolem této části je určit pořadí družstev pro 2. část.
Finálová skupina (play off) - 1. až 4. družstvo po 1. části soutěže hraje o přeborníka kraje
systémem play off (1-4, 2-3).
SF a F: se hrají na dvě vítězná utkání, začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po 1.části.
o 3. m.: na dvě utkání (venku-doma), začíná se na hřišti hůře umístěného družstva po 1.části.
Na 3. místě skončí družstvo, které získá z obou utkání vyšší počet bodů. Při rovnosti bodů
rozhoduje lepší skóre. Při rovnosti obou kritérií se druhé utkání bude prodlužovat o 5 minut
čistého času s pravidlem náhlé smrti, popř. budou následovat samostatné nájezdy v sérii po
pěti na každé straně, event. následně po jednom do rozhodnutí.
Skupina „B“ - 5. až 9. družstvo po 1. části soutěže hraje o konečné pořadí jednokolově, tj.
4 utkání. Účastníkům se započítávají vzájemné výsledky z 1. části soutěže.
Postup:
družstvo, které po 2. části soutěže vyhraje finálovou skupinu (play off) se stává přeborníkem
kraje s právem účasti v kvalifikaci o postup do Ligy juniorů ČR.
Sestup:
ze soutěže se nesestupuje.
Hrací dny:
pátek, sobota (páteční, resp.sobotní kolo lze odehrát i v neděli), čtvrtek 29.10.09 (prázdniny).
Termíny:
zahájení:
ukončení:
1. část
pátek 16.10.2009
sobota 13. 2.2010
2. část
pátek 19.2.2010
sobota 6. 3.2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen zajistit při utkání odborný zdravotní dohled, funkční nosítka na dostupném
místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+2
pořádajícím klubům se doporučuje zhotovit kopii Zápisu o utkání pro soupeře (od příští sezóny povinně)
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, hráči musí mít stejnou barvu stulpen a kalhot,
s výjimkou brankáře, doporučeny jsou jmenovky na dresech hráčů
pouze v utkáních play-off hraných do rozhodnutí se odměna hlavního a čárových rozhodčích zvyšuje
v semifinále o 30%, ve finále o 50%
omezení startu cizinců (cizincem se rozumí cizí státní příslušník, pokud nepůsobil tři po sobě jdoucí sezóny
54
v soutěžích ČSLH) a jejich zpoplatnění v mládežnických soutěžích ČSLH v jednom mužstvu příslušné
soutěže: KLJ - bez omezení, hráč i brankář 5.000,- Kč.
Doplněk pravidel platný pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době:
Za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku družstva
získají po bodu. Po 2 min. přestávce následuje 5 min. prodloužení (bez úpravy ledu a bez výměny stran),
každé družstvo hraje v prodloužení v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře. Nedojde-li k rozhodnutí,
pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH s tím rozdílem, že každé družstvo nominuje
5 střelců a neprovádí se úprava ledu. Vítěz získává druhý bod.
Řídicí orgán si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit termínovou listinu
play off v návaznosti na vyhlášení termínů kvalifikace o Ligu juniorů ČR.
ROZPIS SOUTĚŽE: KL JUNIORŮ (KLJ) - 1. část
1. kolo – pátek 16.10.2009
3001
3002
3003
3004
Chrudim
Choceň
Polička
Litomyšl
Chotěboř
Mor. Třebová
Hlinsko
Skuteč
ÚT 17.11.09
ZS
čas
výsledek
CR
CO
O
LI
20,00
15,00
19,30
19,30
……………
……………
……………
……………
2. kolo – sobota 17.10.2009
3005
Chotěboř
3006
Světlá n.S.
3007
Mor. Třebová
3008
Chrudim
Skuteč
Litomyšl
Polička
Choceň
CH
HU
MT
CR
17,00
11,30
17,00
17,00
……………
……………
……………
……………
3. kolo – pátek 23.10.2009
3009
Choceň
3010
Polička
3011
Litomyšl
3012
Skuteč
Chotěboř
Chrudim
Hlinsko
Světlá n.S.
CO
PO
LI
SK
19,30
19,30
19,30
15,30
……………
……………
……………
……………
4. kolo – čtvrtek 29.10.2009
3013
Chotěboř
3014
Hlinsko
3015
Mor. Třebová
3016
Choceň
Světlá n.S.
Skuteč
Litomyšl
Polička
CH
HL
MT
CO
18,15
19,30
17,00
18,30
……………
……………
……………
……………
5. kolo – pátek 30.10.2009
3017
Polička
3018
Litomyšl
3019
Skuteč
3020
Světlá n.S.
Chotěboř
Chrudim
Mor. Třebová
Hlinsko
PO
LI
SK
HU
19,30
17,00
19,30
20,00
……………
……………
……………
……………
SO 24.10.09
6. kolo – pátek 6.11.2009
55
3021
Chotěboř
3022
Mor. Třebová
3023
Chrudim
3024
Choceň
7. kolo – sobota 7.11.2009
Hlinsko
Světlá n.S.
Skuteč
Litomyšl
CH
MT
CR
CO
ZS
19,30
20,00
20,00
19,30
čas
……………
……………
……………
……………
výsledek
3025
3026
3027
3028
Polička
Choceň
Chrudim
Mor. Třebová
LI
SK
HU
HL
17,00
15,30
11,30
17,00
……………
……………
……………
……………
8. kolo – pátek 13.11.2009
3029
Chotěboř
3030
Chrudim
3031
Choceň
3032
Polička
Mor. Třebová
Hlinsko
Světlá n.S.
Skuteč
CH
CR
CO
PO
19,30
20,00
19,30
19,30
……………
……………
……………
……………
9. kolo – pátek 20.11.2009
3033
Litomyšl
3034
Světlá n.S.
3035
Hlinsko
3036
Mor. Třebová
Chotěboř
Polička
Choceň
Chrudim
LI
HU
HL
MT
19,30
20,00
19,30
20,00
……………
……………
……………
……………
10. kolo – sobota 21.11.2009
3037
Chotěboř
3038
Mor. Třebová
3039
Hlinsko
3040
Skuteč
Chrudim
Choceň
Polička
Litomyšl
CH
MT
HL
SK
17,00
17,00
17,00
15,30
……………
……………
……………
……………
11. kolo – pátek 27.11.2009
3041
Skuteč
3042
Litomyšl
3043
Polička
3044
Choceň
Chotěboř
Světlá n.S.
Mor. Třebová
Chrudim
SK
LI
PO
CO
15,30
19,30
17,00
19,30
……………
……………
……………
….………..
12. kolo – pátek 4.12.2009
3045
Chotěboř
3046
Chrudim
3047
Hlinsko
3048
Světlá n.S.
Choceň
Polička
Litomyšl
Skuteč
CH
CR
HL
HU
19,30
20,00
19,30
20,00
……………
……………
……………
……………
13. kolo – sobota 5.12.2009
3049
Světlá n.S.
3050
Skuteč
3051
Litomyšl
3052
Polička
Chotěboř
Hlinsko
Mor. Třebová
Choceň
HU
SK
LI
PO
11,30
15,30
17,00
17,00
……………
……………
……………
……………
14. kolo – pátek 11.12.2009
3053
Chotěboř
Polička
CH
17,00
……………
Litomyšl
Skuteč
Světlá n.S.
Hlinsko
NE 22.11.09
SO 28.11.09
SO 28.11.09
SO 14.11.09
56
3054
3055
3056
Chrudim
Mor. Třebová
Hlinsko
Litomyšl
Skuteč
Světlá n.S.
SO 12.12.09
15. kolo – pátek 18.12.2009
3057
3058
3059
3060
Hlinsko
Světlá n.S.
Skuteč
Litomyšl
Chotěboř
Mor. Třebová
Chrudim
Choceň
CR
MT
HL
20,00
20,00
17,00
……………
……………
……………
ZS
čas
výsledek
HL
HU
SK
LI
19,30
20,00
19,30
19,30
……………
……………
……………
……………
PO
CO
CR
MT
17,00
17,00
17,00
17,00
……………
……………
……………
……………
16. kolo – sobota 19.12.2009
3061
Polička
3062
Choceň
3063
Chrudim
3064
Mor. Třebová
Litomyšl
Skuteč
Světlá n.S.
Hlinsko
17. kolo – sobota 26.12. 2009
3065
Mor. Třebová
3066
Hlinsko
3067
Světlá n.S.
3068
Skuteč
Chotěboř
Chrudim
Choceň
Polička
MT
HL
HU
SK
17,00
17,00
11,30
15,30
……………
……………
……………
……………
18. kolo – sobota 2.1. 2010
3069
Chotěboř
3070
Polička
3071
Choceň
3072
Chrudim
Litomyšl
Světlá n.S.
Hlinsko
Mor. Třebová
CH
PO
CO
CR
17,00
17,00
17,00
17,00
……………
……………
……………
……………
19. kolo – pátek 8.1.2010
3073
Chrudim
3074
Choceň
3075
Polička
3076
Litomyšl
Chotěboř
Mor. Třebová
Hlinsko
Skuteč
CR
CO
PO
LI
20,00
19,30
19,30
19,30
……………
……………
……………
……………
20. kolo – pátek 15.1.2010
3077
Chotěboř
3078
Světlá n.S.
3079
Mor. Třebová
3080
Chrudim
Skuteč
Litomyšl
Polička
Choceň
CH
HU
MT
CR
19,30
20,00
20,00
20,00
……………
……………
……………
……………
21. kolo – sobota 16.1.2010
3081
Choceň
3082
Polička
3083
Litomyšl
3084
Skuteč
Choceň
Chrudim
Hlinsko
Světlá n.S.
CO
PO
LI
SK
17,00
17,00
17,00
15,30
……………
……………
……………
……………
22. kolo – pátek 22.1.2010
3085
Chotěboř
Světlá n.S.
CH
19,30
……………
SO 12.12.09
57
3086
3087
3088
Hlinsko
Mor. Třebová
Choceň
SO 23.1.10
Skuteč
Litomyšl
Polička
HL
MT
CO
17,00
20,00
19,30
……………
……………
……………
ZS
čas
výsledek
Chotěboř
Chrudim
Mor. Třebová
Hlinsko
PO
LI
SK
HU
19,30
19,30
19,30
20,00
……………
……………
……………
……………
24. kolo – sobota 30.1.2010
3093
Chotěboř
3094
Mor. Třebová
3095
Chrudim
3096
Choceň
Hlinsko
Světlá n.S.
Skuteč
Litomyšl
CH
MT
CR
CO
17,00
17,00
17,00
17,00
……………
……………
……………
……………
25. kolo – pátek 5.2.2010
3097
Litomyšl
3098
Skuteč
3099
Světlá n.S.
3100
Hlinsko
Polička
Choceň
Chrudim
Mor. Třebová
LI
SK
HU
HL
19,30
19,30
20,00
19,30
……………
……………
……………
……………
26. kolo – pátek 12.2.2010
3101
Chotěboř
3102
Chrudim
3103
Choceň
3104
Polička
Mor. Třebová
Hlinsko
Světlá n.S.
Skuteč
CH
CR
CO
PO
19,30
20,00
19,30
19,30
……………
……………
……………
……………
27. kolo – sobota 13.2.2010
3105
Litomyšl
3106
Světlá n.S.
3107
Hlinsko
3108
Mor. Třebová
Chotěboř
Polička
Choceň
Chrudim
LI
HU
HL
MT
17,00
11,30
17,00
17,00
……………
……………
……………
……………
23. kolo – pátek 29.1.2010
3089
3090
3091
3092
Polička
Litomyšl
Skuteč
Světlá n.S.
KONEČNÁ TABULKA PO 1.ČÁSTI
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
58
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
PROHRA
SKÓRE
BODY
ROZPIS SOUTĚŽE: KL JUNIORŮ (KLJ ) - 2. část
FINÁLOVÁ SKUPINA - PLAY OFF - o vítěze
SEMIFINÁLE
1. kolo pátek 19.2.2010
SFA
SFB
3201
3202
soupeři
4–1
3–2
ZS
čas
výsledek
-
…….………..
…….………..
2. kolo - sobota 20.2.2010
SFA
3203 1 – 4
SFB
3204 2 – 3
-
……..….……
……..……….
3. kolo pátek 26.2.2010
SFA
3205 4 – 1
SFB
3206 3 – 2
-
…….………..
…….………..
FINÁLE a UTKÁNÍ o 3. MÍSTO
4. kolo - sobota 27.2.2010
F
3207
o 3.m. 3208
soupeři
ZS
čas
výsledek
vítězové SF
poražení SF
-
………………
…..….………
5. kolo - pátek 5.3.2010
F
3209 vítězové SF
-
…….………..
6. kolo - sobota 6.3.2010
F
3210 vítězové SF
o 3.m. 3211 poražení SF
-
……...………
…..….………
KONEČNÉ POŘADÍ KL JUNIORŮ - po play off
POŘADÍ
KLUB
1.
2.
3.
4.
59
ROZPIS SOUTĚŽE: KLJ - 2. část
Skupina „B“ - O UMÍSTĚNÍ
POČÁTEČNÍ TABULKA SKUPINY „B" - pro 2. část soutěže
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
SKÓRE
PROHRA
BODY
5.
6.
7.
8.
9.
1. kolo - pátek 19.2.2010
5 – volno
3301 6 – 9
3302 7 – 8
soupeři
ZS
čas
výsledek
-
…..………….
…..………….
2. kolo - sobota 20.2.2010
volno – 8
3303 9 – 7
3304 5 – 6
-
…………..….
…………..….
3. kolo - pátek 26.2.2010
6 – volno
3305 7 – 5
3306 8 – 9
-
.…….….....
……………….
4. kolo - pátek 5.3.2010
volno – 9
3307 5 – 8
3308 6 – 7
-
……………….
……………….
5. kolo - sobota 6.3.2010
7 – volno
3309 8 – 6
3310 9 – 5
-
……………….
……………….
KONEČNÁ TABULKA SKUPINY „B"
60
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
PROHRA
SKÓRE
BODY
5.
6.
7.
8.
9.
KRAJSKÁ LIGA DOROSTU (KLD)
Účastníci:
(podle vylosovaných čísel)
Hrací systém:
1. část:
2. část:
1.
2.
3.
4.
5.
HC SLOVAN Moravská Třebová
HC Spartak Choceň
HC Chotěboř
TJ Lanškroun
HC Spartak Polička
6.
7.
8.
9.
10.
HC Litomyšl
HC Hlinsko
HC Skuteč
HC SB Světlá n.S.
HC Chrudim
ve skupině dvoukolově, tj. 18 utkání. Úkolem této části je určit pořadí družstev pro 2. část.
Finálová skupina (play off) - 1. až 4. družstvo po 1. části soutěže hraje o přeborníka kraje
systémem play off (1-4, 2-3).
SF a F: se hrají na dvě vítězná utkání, začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po 1. části.
o 3.m.: na dvě utkání (venku-doma), začíná se na hřišti hůře umístěného družstva po 1. části.
Na 3. místě skončí družstvo, které získá z obou utkání vyšší počet bodů. Při rovnosti bodů
rozhoduje lepší skóre. Při rovnosti obou kritérií se druhé utkání bude prodlužovat o 5 minut
čistého času s pravidlem náhlé smrti, popř. budou následovat samostatné nájezdy v sérii po
pěti na každé straně, event. následně po jednom do rozhodnutí.
Skupina „B“ - 5. až 10. družstvo po 1. části soutěže hraje o konečné pořadí jednokolově, tj. 5
utkání. Účastníkům se započítávají vzájemné výsledky z 1. části soutěže.
Postup:
družstvo, které po 2. části soutěže vyhraje finálovou skupinu (play off), se stává přeborníkem
kraje s právem postupu do kvalifikace o Ligu staršího dorostu ČR.
Sestup:
ze soutěže se nesestupuje.
Hrací dny:
sobota (utkání lze odehrát i v pátek či v neděli)
+ pátek 30.10.2009 (prázdniny) a úterý 17.11.2009 (svátek).
Termíny:
zahájení:
ukončení:
1. část
sobota 17.10.2009
sobota 6. 2. 2010
2. část
sobota 13.2.2010
sobota 6. 3.2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen zajistit při utkání odborný zdravotní dohled, funkční nosítka na dostupném
místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+2
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, hráči musí mít stejnou barvu stulpen a kalhot,
s výjimkou brankáře, doporučeny jsou jmenovky na dresech hráčů
61
-
omezení startu cizinců (cizincem se rozumí cizí státní příslušník, pokud nepůsobil tři po sobě jdoucí sezóny
v soutěžích ČSLH) a jejich zpoplatnění v mládežnických soutěžích ČSLH v jednom mužstvu příslušné
soutěže: KLD - bez omezení, hráč i brankář 5.000,- Kč.
Doplněk pravidel platný pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době:
Za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku družstva
získají po bodu. Po 2 min. přestávce následuje 5 min. prodloužení (bez úpravy ledu a bez výměny stran),
každé družstvo hraje v prodloužení v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře. Nedojde-li k rozhodnutí,
pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH s tím rozdílem, že každé družstvo nominuje
5 střelců a neprovádí se úprava ledu. Vítěz získává druhý bod.
Řídicí orgán si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit termínovou listinu
play off v návaznosti na vyhlášení termínů kvalifikace o ligu staršího dorostu ČR.
ROZPIS SOUTĚŽE: KL DOROSTU (KLD)
1. kolo – sobota 17.10.2009
4001
4002
4003
4004
4005
Mor. Třebová
Choceň
Skuteč
Lanškroun
Polička
2. kolo – sobota 24.10.2009
4006 Chrudim
4007 Hlinsko
4008 Skuteč
4009 Světlá n.S.
4010 Mor. Třebová
PÁ 16.10.09
Chrudim
Světlá n.S.
Chotěboř
Hlinsko
Litomyšl
ZP
Litomyšl
Polička
Lanškroun
Chotěboř
Choceň
PÁ 23.10.09
3. kolo – pátek 30.10.2009 (prázdniny)
4011 Choceň
Chrudim
4012 Chotěboř
Mor. Třebová
4013 Lanškroun
Světlá n.S.
4014 Polička
Skuteč
4015 Litomyšl
Hlinsko
4. kolo – sobota 31.10.2009
4016 Chrudim
4017 Skuteč
4018 Světlá n.S.
4019 Mor. Třebová
4020 Choceň
Hlinsko
Litomyšl
Polička
Lanškroun
Chotěboř
5. kolo – sobota 7.11.2009
4021 Chotěboř
4022 Lanškroun
4023 Polička
Chrudim
Choceň
Mor. Třebová
ČT 29.10.09
NE 1.11.09
NE 1.11.09
PÁ 6.11.09
62
ZS
čas
výsledek
MT
CO
SK
LA
PO
20,00
10,30
11,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
CR
HL
SK
HU
MT
17,00
17,00
11,00
20,00
09,00
………………
………………
………………
………………
………………
CO
CH
LA
PO
LI
19,30
19,30
18,00
17,00
19,30
………………
………………
………………
………………
………………
CR
SK
HU
MT
CO
17,00
15,30
10,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
CH
LA
PO
17,00
19,00
17,00
………………
………………
………………
4024
4025
Litomyšl
Skuteč
6. kolo – sobota 14.11.2009
4026 Chrudim
4027 Světlá n.S.
4028 Mor. Třebová
4029 Choceň
4030 Chotěboř
Světlá n.S.
Hlinsko
PÁ 6.11.09
ZP
LI
SK
19,30
11,00
………………
………………
Skuteč
Hlinsko
Litomyšl
Polička
Lanškroun
PÁ 20.11.09
CR
HU
MT
CO
CH
20,00
11,30
17,00
10,30
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
ZS
čas
výsledek
LA
PO
LI
HL
SK
17,00
17,00
13,00
17,00
14,00
………………
………………
………………
………………
………………
CR
SK
CO
CH
LA
17,00
11,00
19,30
19,30
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
PO
LI
HL
SK
HU
19,30
17,00
17,00
09,00
11,30
………………
………………
………………
………………
………………
CR
HU
CH
HL
LI
17,00
10,00
17,00
13,30
19,30
………………
………………
………………
………………
………………
LI
PO
LA
CH
CO
17,00
19,30
17,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
CR
MT
HU
20,00
20,00
11,30
………………
………………
………………
NE 8.11.09
7. kolo – úterý 17.11.2009 (svátek)
4031
4032
4033
4034
4035
Lanškroun
Polička
Litomyšl
Hlinsko
Skuteč
Chrudim
Chotěboř
Choceň
Mor. Třebová
Světlá n.S.
8. kolo – sobota 21.11.2009
4036 Chrudim
4037 Skuteč
4038 Choceň
4039 Chotěboř
4040 Lanškroun
Světlá n.S.
Mor. Třebová
Hlinsko
Litomyšl
Polička
9. kolo – sobota 28.11.2009
4041 Polička
4042 Litomyšl
4043 Hlinsko
4044 Skuteč
4045 Světlá n.S.
Chrudim
Lanškroun
Chotěboř
Choceň
Mor. Třebová
10. kolo – sobota 5.12.2009
4046 Chrudim
4047 Světlá n.S.
4048 Chotěboř
4049 Hlinsko
4050 Litomyšl
Mor. Třebová
Choceň
Skuteč
Lanškroun
Polička
11. kolo – sobota 12.12.2009
4051 Litomyšl
4052 Polička
4053 Lanškroun
4054 Chotěboř
4055 Choceň
Chrudim
Hlinsko
Skuteč
Světlá n.S.
Mor. Třebová
12. kolo – sobota 19.12.2009
4056 Chrudim
4057 Mor. Třebová
4058 Světlá n.S.
Choceň
Chotěboř
Lanškroun
ZP
PÁ 20.11.09
PÁ 20.11.09
PÁ 27.11.09
NE 6.12.09
ZP
PÁ 4.12.09
PÁ 11.12.09
PÁ 18.12.09
PÁ 18.12.09
63
4059
4060
Skuteč
Hlinsko
13. kolo – sobota 2.1.2010
4061 Hlinsko
4062 Litomyšl
4063 Polička
4064 Lanškroun
4065 Chotěboř
Polička
Litomyšl
SK
HL
15,30
17,00
………………
………………
Chrudim
Skuteč
Světlá n.S.
Mor. Třebová
Choceň
HL
LI
PO
LA
CH
17,00
17,00
19,30
17,00
19,30
………………
………………
………………
………………
………………
ZS
čas
výsledek
CR
CO
MT
HU
HL
17,00
17,00
17,00
11,30
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
SK
HL
LI
PO
LA
13,00
17,00
19,30
19,30
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
CR
CH
CO
MT
HU
17,00
17,00
17,00
17,00
11,30
………………
………………
………………
………………
………………
HU
MT
HL
LI
PO
11,30
20,00
17,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
CR
LA
CH
CO
MT
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
………………
………………
………………
………………
………………
PÁ 18.12.09
PÁ 11.12.09
14. kolo – sobota 9.1.2010
4066
4067
4068
4069
4070
Chrudim
Choceň
Mor. Třebová
Světlá n.S.
Hlinsko
Chotěboř
Lanškroun
Polička
Litomyšl
Skuteč
15. kolo – sobota 16.1.2010
4071 Skuteč
4072 Hlinsko
4073 Litomyšl
4074 Polička
4075 Lanškroun
Chrudim
Světlá n.S.
Mor. Třebová
Choceň
Chotěboř
16. kolo – sobota 23.1.2010
4076 Chrudim
4077 Chotěboř
4078 Choceň
4079 Mor. Třebová
4080 Světlá n.S.
Lanškroun
Polička
Litomyšl
Hlinsko
Skuteč
17. kolo – sobota 30.1.2010
4081 Světlá n.S.
4082 Mor. Třebová
4083 Hlinsko
4084 Litomyšl
4085 Polička
Chrudim
Skuteč
Choceň
Chotěboř
Lanškroun
18. kolo – sobota 6.2.2010
4086 Chrudim
4087 Lanškroun
4088 Chotěboř
4089 Choceň
4090 Mor. Třebová
Polička
Litomyšl
Hlinsko
Skuteč
Světlá n.S.
ZP
PÁ 15.1.09
PÁ 15.1.09
ZP PÁ 29.1.10
KONEČNÁ TABULKA PO 1.ČÁSTI
64
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
SKÓRE
PROHRA
BODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ROZPIS SOUTĚŽE : KL DOROSTU (KLD) - 2. část
FINÁLOVÁ SKUPINA - PLAY OFF - o vítěze
SEMIFINÁLE
1. kolo sobota 13.2.2010
SFA
SFB
4101
4102
1–4
2–3
soupeři
ZS
čas
výsledek
-
…….………..
…….………..
2. kolo - pátek 19.2.2010
SFA
4103 4 – 1
SFB
4104 3 – 2
-
……..….……
……..……….
3. kolo - sobota 20.2.2010
SFA
4105 1 – 4
SFB
4106 2 – 3
-
…….………..
…….………..
FINÁLE A UTKÁNÍ O 3.MÍSTO
4. kolo - sobota 27.2.2010
F
4107
o 3.m. 4108
soupeři
ZS
čas
výsledek
vítězové SF
poražení SF
-
………………
…..….………
5. kolo - pátek 5.3.2010
F
4109 vítězové SF
-
…….………..
6. kolo - sobota 6.3.2010
F
4110 vítězové SF
o 3.m. 4111 poražení SF
-
……...………
…..….………
65
KONEČNÉ POŘADÍ KL DOROSTU - po play off
POŘADÍ
KLUB
1.
2.
3.
4.
ROZPIS SOUTĚŽE: KLD - 2. část
Skupina „B“ - O UMÍSTĚNÍ
POČÁTEČNÍ TABULKA SKUPINY „B" - pro 2. část soutěže
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
SKÓRE
PROHRA
BODY
5.
6.
7.
8.
9
10.
1. kolo - sobota 13.2.2010
soupeři
ZS
čas
výsledek
4201
4202
4203
5 – 10
6–9
7–8
-
…..………….
…..………….
…..………….
2. kolo
4204
4205
4206
- pátek 19.2.2010
10 – 8
9–7
5–6
-
…..………….
…………..….
…………..….
3. kolo
4207
4208
4209
- sobota 20.2.2010
6 – 10
7–5
8–9
-
…..………….
..…….….....
……………….
66
4. kolo
4210
4211
4212
- sobota 27.2.2010
10 – 9
5–8
6–7
5. kolo - sobota 6.3.2010
4213 7 – 10
4214 8 – 6
4215 9 – 5
-
…..………….
……………….
……………….
-
…..………….
……………….
……………….
KONEČNÁ TABULKA SKUPINY „B"
POČET UTKÁNÍ
POŘ.
KLUB
CELKEM
VÝHRA
VÝHRA
v PRODL.
PROHRA
v PRODL.
PROHRA
SKÓRE
BODY
5.
6.
7.
8.
9
10.
KRAJSKÁ LIGA STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽÁKŮ (KL SŽ a MŽ)
1. HC Chotěboř
6. HC Spartak Choceň
Účastníci:
(dle vylosovaných čísel) 2. HC SB Světlá n.S.
7. HC Spartak Polička
3. HC Chrudim
8. HC Litomyšl
4. HC SLOVAN Moravská Třebová
9. HC Hlinsko
5. HC Skuteč
10. TJ Lanškroun
HC Hlinsko a HC Skuteč staví v kategorii starších žáků společné družstvo pod hlavičkou HC Hlinsko, tzn. že
soupeři starších žáků HC Skuteč mají v příslušném termínu volno a hrát budou jen mladší žáci. HC SB Světlá n.S.
má pouze družstvo starších žáků, mladší žáci soupeřů mají v příslušném kole volno.
Hrací systém:
tříkolově formou dvojutkání starší i mladší 24 utkání
Hrací dny:
sobota a neděle + svátky středa 28.10. a úterý 17.11.2009.
Termíny:
zahájení:
ukončení:
sobota 17.10.2009
sobota 6. 3. 2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zdravotnický dohled, mít k dispozici funkční nosítka na
dostupném místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+1
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot (ne však
dresu)
hráči musí mít stejnou barvu stulpen, doporučuje se stejná barva kalhot
týmy předkládají rozhodčím spolu s registračními a trenérským průkazem také seznamy hráčů
67
-
dvojutkání zahajuje vždy kategorie starších žáků
omezení startu cizinců (cizincem se rozumí cizí státní příslušník, pokud nepůsobil tři po sobě jdoucí sezóny
v soutěžích ČSLH) a jejich zpoplatnění v mládežnických soutěžích ČSLH v jednom mužstvu příslušné
soutěže: KL žáků - max 3 hráči, hráč i brankář 0,- Kč.
ROZPIS SOUTĚŽE: KL starších a mladších žáků
1. kolo – sobota 17.10. 2009
5001/5501 Chotěboř
5002
Světlá n.S.
5003/5503 Chrudim
5004/5504 Mor. Třebová
5505
Skuteč
2. kolo – sobota 24.10. 2009
čas
výsledky
CH
….....…………...…………..
……………………….……….
…..……….……………….….
..………....…………..….….
…..……………….……….….
výsledky
Litomyšl
Polička
Choceň
CR
MT
SK
ZS
09,00
09,00
10,45
09,00
09,00
čas
Choceň
Skuteč
Mor. Třebová
Chrudim
Chrudim
Světlá n.S.
LA
PO
LI
SK
HL
CH
09,30
09,00
09.00
09,00
09,00
09,00
…..………….…………….….
..……………….………….….
……..……………..………….
……..………………….……..
……..………………….……..
……..…………………….…..
3. kolo – středa 28.10.2009
5011
Světlá n.S.
5012/5512 Chrudim
5013/5513 Mor. Třebová
5514
Skuteč
5015/5515 Choceň
Lanškroun
Chotěboř
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
Polička
LE
CR
MT
SK
CO
09,00
11,15
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
4. kolo – sobota 31.10. 2009
5016/5516 Lanškroun
5017/5517 Litomyšl
5518
Hlinsko
5019/5519 Chotěboř
5020
Světlá n.S.
Polička
Choceň
Skuteč
Mor. Třebová
Chrudim
LA
LI
HL
CH
LE
09,30
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
5. kolo – sobota 7.11. 2009
5021/5521 Chrudim
5022
Mor. Třebová
5523
Skuteč
Lanškroun
Světlá n.S.
Chotěboř
CR
MT
SK
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
5006/5506
5507
5008/5508
5009
5509
5010
Lanškroun
Polička
Litomyšl
Hlinsko+Skuteč
Hlinsko
Chotěboř
Lanškroun
ZS
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko 15.11-09 LE
68
5024/5524
5025/5525
Choceň
Polička
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
CO
PO
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
6. kolo – neděle 8.11. 2009
5026/5526 Lanškroun
5027/5527 Hlinsko+Skuteč/linsko
5028/5528 Chotěboř
5030/5530 Chrudim
Litomyšl
Polička
Choceň
Mor. Třebová
LA
HL
CH
CR
09,30
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
7. kolo – sobota 14.11. 2009
5031/5531 Mor. Třebová
5532
Skuteč
5033
Choceň
5034/5534 Polička
5035/5535 Litomyšl
Lanškroun
Chrudim
Světlá n.S.
Chotěboř
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
MT
SK
CO
PO
LI
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
8. kolo – úterý 17.11. 2009
5036/5536 Lanškroun
5037/5537 Chotěboř
5038
Světlá n.S.
5039/5539 Chrudim
5540
Mor. Třebová
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
Polička
Choceň
Skuteč
LA
CH
LE
CR
MT
09,30
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
ZS
čas
výsledky
Lanškroun
Mor. Třebová
Chrudim
Světlá n.S.
Chotěboř
SK
CO
PO
LI
HL
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
10. kolo – sobota 28.11.2009
5046/5546 Lanškroun
5047
Hlinsko+Skuteč
5048/5548 Litomyšl
5049/5549 Polička
5550
Choceň
Chotěboř
Světlá n.S.
NE 6.12.09
Chrudim
Mor. Třebová
Skuteč
LA
SK
LI
PO
CO
09,00
09,30
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
11. kolo – sobota 5.12.2009
5051/5551 Choceň
5552
Skuteč
5053/5553 Mor. Třebová
5054/5554 Chrudim
5055
Světlá n.S.
Lanškroun
Polička
Litomyšl
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Chotěboř
CO
SK
MT
CR
LE
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
12. kolo – sobota 12.12. 2009
5056
Lanškroun
5057/5557 Chotěboř
5058
Hlinsko+Skuteč
5558
Hlinsko
Světlá n.S.
Chrudim
Mor. Třebová
Mor. Třebová
LA
CH
SK
HL
09,30
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
9. kolo – sobota 21.11. 2009
5541
5042/5542
5043/5543
5044
5045/5545
Skuteč
Choceň
Polička
Litomyšl
Hlinsko+Skuteč /Hlinsko
69
5559
5060/5560
Litomyšl
Polička
Skuteč
Choceň
LI
PO
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
13. kolo – sobota 19.12. 2009
5061/5561 Polička
5062/5562 Choceň
5563
Skuteč
5064/5564 Mor. Třebová
5065
Chrudim
Lanškroun
Litomyšl
Hlinsko
Chotěboř
Světlá n.S.
PO
CO
SK
MT
CR
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
14. kolo – neděle 20.12.2009
5066/5566 Lanškroun
5067
Světlá n.S.
5568
Chotěboř
5069/5569 Hlinsko+Skuteč/linsko
5070/5570 Litomyšl
Chrudim
Mor. Třebová
Skuteč
Choceň
Polička
LA
LE
CH
HL
LI
09,30
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
15. kolo – sobota 26.12.2009
5071/5571 Litomyšl
5072/5572 Polička
5073/5573 Choceň
5075/5575 Mor. Třebová
Lanškroun
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Chotěboř
Chrudim
LI
PO
CO
MT
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..…………………………
……..………………….……..
……..………………….……..
ZS
čas
výsledky
Mor. Třebová
Skuteč
Choceň
Polička
Litomyšl
Litomyšl
LA
CR
LE
CH
SK
HL
09,30
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
17. kolo – sobota 9.1.2010
5081/5581 Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
5082/5582 Litomyšl
5083
Polička
5084/5584 Choceň
5585
Skuteč
Lanškroun
Chotěboř
Světlá n.S.
Chrudim
Mor. Třebová
HL
LI
PO
CO
SK
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
18. kolo – neděle 10.1.2010
5586
Lanškroun
5087/5587 Mor. Třebová
5088/5588 Chrudim
5089
Světlá n.S.
5090/5590 Chotěboř
Skuteč
NE 13.12.09
Choceň
Polička
Litomyšl
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
LA
MT
CR
LE
CH
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
19. kolo – sobota 16.1. 2010
5091/5591 Chotěboř
5092
Světlá n.S.
5093/5593 Chrudim
Lanškroun
Hlinsko + Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
CH
LE
CR
09,00
09,00
09,00
….....…………...…………..
……………………….……….
…..……….……………….….
16. kolo – sobota 2.1.2010
5076/5576
5577
5078
5079/5579
5080
5580
Lanškroun
Chrudim
Světlá n.S.
Chotěboř
Hlinsko+Skuteč
Hlinsko
70
5094/5594
5595
Mor. Třebová
Skuteč
Polička
Choceň
MT
SK
09,00
09,00
..………....…………..….….
…..……………….……….….
20. kolo – sobota 23.1. 2010
5096/5596 Lanškroun
5597
Polička
5098/5598 Litomyšl
5099
Hlinsko+Skuteč
5599
Hlinsko
5100
Chotěboř
Choceň
Skuteč
Mor. Třebová
Chrudim
Chrudim
Světlá n.S.
LA
PO
LI
SK
HL
CH
09,30
09,00
09.00
09,00
09,00
09,00
…..………….…………….….
..……………….………….….
……..……………..………….
……..………………….……..
……..………………….……..
……..…………………….…..
21. kolo – sobota 30.1.2010
5101
Světlá n.S.
5102/5602 Chrudim
5103/5603 Mor. Třebová
5604
Skuteč
5105/5605 Choceň
Lanškroun
Chotěboř
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
Polička
LE
CR
MT
SK
CO
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
22. kolo – sobota 6.2. 2010
5106/5606 Lanškroun
5107/5607 Litomyšl
5608
Hlinsko
5109/5609 Chotěboř
5110
Světlá n.S.
23. kolo – neděle 7.2. 2010
Polička
Choceň
Skuteč
Mor. Třebová
Chrudim
LA
LI
HL
CH
LE
ZS
09,30
09,00
09,00
09,00
09,00
čas
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
výsledky
5111/5611
5112
5613
5114/5614
5115/5615
Lanškroun
Světlá n.S.
Chotěboř
NE 31.1.10
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
CR
MT
SK
CO
PO
09,00
09,00
11,30
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
24. kolo – sobota 13.2. 2010
5116/5616 Lanškroun
5117/5617 Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
5118/5618 Chotěboř
5120/5620 Chrudim
Litomyšl
Polička
Choceň
Mor. Třebová
LA
HL
CH
CR
09,30
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
25. kolo – sobota 20.2. 2010
5121/5621 Mor. Třebová
5122/5622 Skuteč
5123
Choceň
5124/5624 Polička
5125/5625 Litomyšl
Lanškroun
Chrudim
Světlá n.S.
Chotěboř
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
MT
SK
CO
PO
LI
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
26. kolo – sobota 27.2. 2010
5126/5626 Lanškroun
5127/5627 Chotěboř
5128
Světlá n.S.
5129/5629 Chrudim
Hlinsko+Skuteč/Hlinsko
Litomyšl
Polička
Choceň
LA
CH
LE
CR
09,30
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
Chrudim
Mor. Třebová
Skuteč
Choceň
Polička
71
5130/5630
Mor. Třebová
27. kolo – sobota 6.3. 2010
5131/5631 Skuteč
5132/5632 Choceň
5133/5633 Polička
5134
Litomyšl
5135
Hlinsko+Skuteč
5635 Hlinsko
Skuteč
MT
09,00
……..………………….……..
Lanškroun
NE 28.2.10
Mor. Třebová
Chrudim
Světlá n.S.
Chotěboř
Chotěboř
SK
CO
PO
LI
SK
HL
09,30
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
……..………………….……..
KONEČNÁ TABULKA - STARŠÍ ŽÁCI
POŘ.
KLUB
CELKEM
POČET UTKÁNÍ
VÝHRA
REMIZA
PROHRA
SKÓRE
BODY
SKÓRE
BODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KONEČNÁ TABULKA - MLADŠÍ ŽÁCI
POŘ.
KLUB
CELKEM
72
POČET UTKÁNÍ
VÝHRA
REMIZA
PROHRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KRAJSKÁ LIGA ŽÁKŮ 4.TŘÍD
Účastníci:
(dle vylos. čísel)
1. HC Pardubice 2
2. HC Spartak Polička
3. HC Chotěboř
4. HC Litomyšl
5. HC Hlinsko
6. HC SLOVAN Moravská Třebová
7.
8.
9.
10.
11.
12.
HC Pardubice 1
HC Chrudim
HC Spartak Choceň
Lokomotiva Česká Třebová
HC Skuteč
volno
Lokomotiva Česká Třebová, HC Hlinsko, HC Spartak Choceň a HC Skuteč budou i v této kategorii hrát
minihokej. Pokud u nich v průběhu sezóny dojde ke změně na "velký hokej", budou soupeře alespoň
v týdenním předstihu informovat.
Hrací systém:
v jedné skupině dvoukolově, tj. 20 utkání, 3x15 minut čistého času. V soutěži se evidují pouze
výsledky bez tabulek, nevyhlašuje se přeborník kraje. Soutěž je organizována formou
dvojutkání s kategorií Minihokej 3. tříd, začíná vždy utkání KLŽ 4. tříd.
Po každém utkání budou následovat dovednostní soutěže, které bude TMK ČSLH pravidelně
měsíčně obměňovat. Soubor cvičení na každý měsíc bude vždy týden před koncem měsíce
uveden na webových stránkách www.akademiecslh.cz a zároveň bude zaslán sekretářům
krajů, kteří jej rozešlou klubům. Na každé utkání je proto nutno počítat s časovou rezervou
cca 30 minut.
Hrací dny:
neděle + čtvrtek 29.10.09.
Termíny:
zahájení:
neděle 18.10.2009
73
ukončení:
neděle 7. 3. 2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zdravotnický dohled, mít k dispozici funkční nosítka na
dostupném místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označeného pořadatele v počtu 1+1
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot (ne však
dresu), doporučuje se stejná barva kalhot a stulpen
týmy předkládají rozhodčím, spolu s registračními a trenérskými průkazy, také "Seznamy hráčů"
ROZPIS SOUTĚŽE: KL ŽÁKŮ 4. tříd
1. kolo – neděle 18.10.2009
6001
Polička
6002
Chotěboř
6003
Litomyšl
6004
Hlinsko
6005
Mor. Třebová
2. kolo – neděle 25.10.2009
Skuteč
Česká Třebová
Choceň
Chrudim
Pardubice 1
6006
6007
6008
6009
6010
Mor. Třebová
Hlinsko
Litomyšl
Chotěboř
Polička
Chrudim
Choceň
Česká Třebová
Skuteč
Pardubice 2
ÚT 17.11.09
3. kolo – čtvrtek 29.10.2009
6011
Chotěboř
6012
Litomyšl
6013
Hlinsko
6014
Mor. Třebová
6015
Pardubice 1
Pardubice 2
Skuteč
Česká Třebová
Choceň
Chrudim
4. kolo – neděle 1.11.2009
6016
Choceň
6017
Česká Třebová
6018
Skuteč
6019
Pardubice 2
6020
Polička
Pardubice 1
Mor. Třebová
Hlinsko
Litomyšl
Chotěboř
5. kolo – neděle 8.11.2009
6021
Litomyšl
6022
Hlinsko
6023
Mor. Třebová
Polička
Pardubice 2
Skuteč
ST 28.10.09
SO 7.11.09
74
ZS
čas
výsledek
PO
CH
LI
HL
MT
ZS
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
čas
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
výsledek
CR
CO
ČT
SK
PU
11,45
09,00
09,00
09,00
11,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
CH
LI
HL
MT
PU
09,00
09,00
09,00
13,00
11,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
CO
ČT
SK
PU
PO
09,00
09,00
09,00
11,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
LI
HL
MT
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
6024
6025
Pardubice 1
Chrudim
Česká Třebová
Choceň
SO 14.11.09
PU
CR
výzva
09,00
……..…….
……..…….
6. kolo – neděle 15.11.2009
6026
Česká Třebová
6027
Skuteč
6028
Pardubice 2
6029
Polička
6030
Chotěboř
Chrudim
Pardubice 1
Mor. Třebová
Hlinsko
Litomyšl
ČT
SK
PU
PO
CH
09,00
09,00
výzva
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
7. kolo – neděle 22.11.2009
6031
Hlinsko
6032
Mor. Třebová
6033
Pardubice 1
6034
Chrudim
6035
Choceň
Chotěboř
Polička
Pardubice 2
Skuteč
Česká Třebová
HL
MT
PU
CR
CO
09,00
09,00
výzva
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
8. kolo – neděle 29.11.2009
6036
Skuteč
6037
Pardubice 2
6038
Polička
6039
Chotěboř
6040
Litomyšl
Choceň
Chrudim
Pardubice 1
Mor. Třebová
Hlinsko
SK
PU
PO
CH
LI
09,00
výzva
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
ZS
čas
výsledek
Litomyšl
Chotěboř
Polička
Pardubice 2
Skuteč
MT
PU
CR
CO
ČT
09,00
výzva
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
10. kolo – neděle 13.12.2009
6046
Pardubice 2
6047
Polička
6048
Chotěboř
6049
Litomyšl
6050
Hlinsko
Česká Třebová
Choceň
Chrudim
Pardubice 1
Mor. Třebová
PU
PO
CH
LI
HL
výzva
09,00
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
11. kolo – neděle 20.12.2009
6051
Pardubice 1
6052
Chrudim
6053
Choceň
6054
Česká Třebová
6055
Skuteč
Hlinsko
Litomyšl
Chotěboř
Polička
Pardubice 2
PU
CR
CO
ČT
SK
výzva
09,00
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
12. kolo – neděle 27.12.2009
6056
Skuteč
6057
Česká Třebová
6058
Choceň
Polička
Chotěboř
Litomyšl
SK
ČT
CO
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
9. kolo – neděle 6.12.2009
6041
6042
6043
6044
6045
Mor. Třebová
Pardubice 1
Chrudim
Choceň
Česká Třebová
75
6059
6060
Chrudim
Pardubice 1
Hlinsko
Mor. Třebová
CR
PU
09,00
výzva
……..…….
……..…….
13. kolo – neděle 3.1.2010
6061
Mor. Třebová
6062
Hlinsko
6063
Litomyšl
6064
Chotěboř
6065
Polička
Chrudim
Choceň
Česká Třebová
Skuteč
Pardubice 2
MT
HL
LI
CH
PO
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
14. kolo – neděle 10.1.2010
6066
Pardubice 2
6067
Skuteč
6068
Česká Třebová
6069
Choceň
6070
Chrudim
Chotěboř
Litomyšl
Hlinsko
Mor. Třebová
Pardubice 1
PU
SK
ČT
CO
CR
výzva
09,00
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
15. kolo – neděle 17.1.2010
6071
Pardubice 1
6072
Mor. Třebová
6073
Hlinsko
6074
Litomyšl
6075
Chotěboř
Choceň
Česká Třebová
Skuteč
Pardubice 2
Polička
PU
MT
HL
LI
CH
výzva
09,00
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
ZS
čas
výsledek
Litomyšl
Hlinsko
Mor. Třebová
Pardubice 1
Chrudim
PO
PU
SK
ČT
CO
09,00
výzva
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
17. kolo – neděle 31.1.2010
6081
Chrudim
6082
Pardubice 1
6083
Mor. Třebová
6084
Hlinsko
6085
Litomyšl
Česká Třebová
Skuteč
Pardubice 2
Polička
Chotěboř
CR
PU
MT
HL
LI
09,00
výzva
09,00
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
18. kolo – neděle 7.2.2010
6086
Chotěboř
6087
Polička
6088
Pardubice 2
6089
Skuteč
6090
Česká Třebová
Hlinsko
Mor. Třebová
Pardubice 1
Chrudim
Choceň
CH
PO
PU
SK
ČT
09,00
09,00
výzva
09,00
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
19. kolo – neděle 14.2.2010
6091
Choceň
6092
Chrudim
6093
Pardubice 1
Skuteč
Pardubice 2
Polička
CO
CR
PU
09,00
09,00
výzva
……..…….
……..…….
……..…….
SO 9.1.10
16. kolo – neděle 24.1.2010
6076
6077
6078
6079
6080
Polička
Pardubice 2
Skuteč
Česká Třebová
Choceň
SO 6.2.10
76
6094
6095
Mor. Třebová
Hlinsko
Chotěboř
Litomyšl
MT
HL
09,00
09,00
……..…….
……..…….
20. kolo – neděle 21.1.2010
6096
Litomyšl
6097
Chotěboř
6098
Polička
6099
Pardubice 2
6100
Skuteč
Mor. Třebová
Pardubice 1
Chrudim
Choceň
Česká Třebová
LI
CH
PO
PU
SK
výzva
09,00
09,00
výzva
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
21. kolo – neděle 28.2.2010
6101
Česká Třebová
6102
Choceň
6103
Chrudim
6104
Pardubice 1
6105
Mor. Třebová
Pardubice 2
Polička
Chotěboř
Litomyšl
Hlinsko
ČT
CO
CR
PU
MT
09,00
09,00
09,00
výzva
09,00
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
22. kolo – neděle 7.3.2010
6106
Hlinsko
6107
Litomyšl
6108
Chotěboř
6109
Polička
6110
Pardubice 2
Pardubice 1
Chrudim
Choceň
Česká Třebová
Skuteč
HL
LI
CH
PO
PU
09,00
09,00
09,00
09,00
výzva
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
……..…….
MINIHOKEJ 3. tříd
Účastníci:
(dle vylos. čísel)
Hrací systém:
1. HC Pardubice 2 - Panteři, Kosatky
2. HC Spartak Polička - Lišáci, Tygříci
3. HC Chotěboř - Tygříci, Lvíčata
4. HC Litomyšl - Panteři, Gepardi
5. HC Hlinsko - Mustangové, Ponny
6. HC SLOVAN Moravská Třebová - Žraloci, Piráti
7. HC Pardubice 1 - Draci, Rejnoci
8. HC Chrudim - Orli
9. HC Spartak Choceň - Tygříci
10. Lokomotiva Česká Třebová - Kohouti, Žraloci
11. HC Skuteč - Lvi, Medvědi
12. TJ Lanškroun - Orli, Orlíci
každý klub má dvě družstva rozlišená názvy, ve stejném hracím kole se utkají vzájemně
obě družstva (každé sehraje 2 utkání), v jedné skupině dvoukolově, tj. 22, resp.
44 utkání. V soutěži se evidují pouze výsledky bez tabulek, nevyhlašuje se přeborník
kraje, soutěž je organizována formou dvojutkání s kategorií KL žáků 4.tříd, která
dvojutkání začíná. Po odehrání všech utkání budou následovat dovednostní soutěže, které
bude TMK ČSLH pravidelně měsíčně obměňovat. Soubor cvičení na každý měsíc bude vždy
týden před koncem měsíce uveden na webových stránkách www.akademiecslh.cz a zároveň
bude zaslán sekretářům krajů, kteří jej rozešlou klubům. Na každý hrací termín je proto
nutno počítat
77
s časovou rezervou cca 30 minut.
Hrací dny:
neděle + prázdniny čtvrtek 29.10.09.
Termíny:
zahájení:
ukončení:
neděle 18.10.2009
neděle 7. 3. 2010
Technické normy:
pořádající klub je povinen zajistit při utkání zdravotnický dohled, mít k dispozici funkční nosítka na
dostupném místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+1
domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot (ne však
dresu), doporučuje se stejná barva kalhot a stulpen
týmy předkládají rozhodčím, spolu s registračními a trenérským průkazem, také "Seznamy hráčů"
utkání se hrají podle pravidel minihokeje - viz příloha č. 6 tohoto RS + krajská ustanovení:
- kluby nastupují se dvěma týmy, rozlišenými názvy, pro souběžně hraná utkání
- hráči musí mít platný RP, hráči do 6 let věku místo RP písemný souhlas rodičů a lékaře
- navíc k vyjmenovaným přestupkům se nařídí trestné střílení také za nevhodné chování funkcionářů
družstev na hráčských lavicích
- utkání řídí 1 kvalifikovaný rozhodčí v dresu, nikoli laik
ROZPIS SOUTĚŽE: MINIHOKEJ 3. tříd
1. kolo – neděle 18.10.2009
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7016
7017
7020
7021
7022
7023
7024
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
78
ZS
čas
výsledek
PU
PU
PU
PU
PO
PO
PO
PO
CH
CH
CH
CH
LI
LI
HL
HL
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
12,00
11,00
11,00
12,00
12,00
11,00
11,00
12,00
12,00
11,00
12,00
11,00
12,00
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
..…….….….
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
2. kolo – neděle 25.10.2009
7025
Orli Lanškroun
7026
Orlíci Lanškroun
7027
Orli Lanškroun
7028
Orlíci Lanškroun
7029
Orli Chrudim
7031
Orli Chrudim
7033
Tygříci Choceň
7035
Tygříci Choceň
7037
Kohouti Česká Třebová
7038
Žraloci Česká Třebová
7039
Kohouti Česká Třebová
7040
Žraloci Česká Třebová
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
7041
7042
7043
7044
LA
LA
LA
LA
CR
CR
CO
CO
ČT
ČT
ČT
ČT
11,00
11,00
12,00
12,00
13,30
14,30
11,00
12,00
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7045
Panteři Pardubice 2
7046
Kosatky Pardubice 2
7047
Panteři Pardubice 2
7048
Kosatky Pardubice 2
3. kolo – čtvrtek 29.10.2009
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
PU
PU
PU
PU
ZS
11,00
11,00
12,00
12,00
čas
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
7049
7050
7051
7052
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
PO
PO
PO
PO
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7053
7054
7055
7056
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
CH
CH
CH
CH
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7057
7058
7059
7060
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
LI
LI
LI
LI
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7061
7062
7063
7064
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7065
7068
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
MT
MT
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7069
7072
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Orli Chrudim
Orli Chrudim
PU
PU
11,00
12,00
….…..………
….…..………
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
ÚT 17.11.09
ÚT 17.11.09
ST 28.10.09
ST 28.10.09
4. kolo – neděle 1.11.2009
79
7073
7076
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Chrudim
Orli Chrudim
LA
LA
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7077
7079
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7081
7082
7083
7084
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
ČT
ČT
ČT
ČT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7085
7086
7087
7088
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7089
7090
7091
7092
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7093
Lišáci Polička
7094
Tygříci Polička
7095
Lišáci Polička
7096
Tygříci Polička
5. kolo – neděle 8.11.2009
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
PO
PO
PO
PO
ZS
11,00
11,00
12,00
12,00
čas
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
7098
7100
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
CH
CH
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7101
7102
7103
7104
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
LI
LI
LI
LI
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7105
7106
7107
7108
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7109
7110
7111
7112
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7113
7114
7115
7116
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Piráti Mor. Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7117
7119
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Tygříci Choceň
Lvíčata Choceň
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
SO 7.11.09
SO 7.11.09
SO 7.11.09
SO 7.11.09
SO 14.11.09
SO 14.11.09
6. kolo – neděle 15.11.2009
80
7121
7124
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
LA
LA
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7125
7128
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Orli Chrudim
Orli Chrudim
ČT
CT
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7129
7130
7131
7132
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7133
7134
7135
7136
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7137
7138
7139
7140
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
PO
PO
PO
PO
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
11,00
11,00
12,00
12,00
čas
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7141
Lvíčata Chotěboř
7142
Tygříci Chotěboř
7143
Lvíčata Chotěboř
7144
Tygříci Chotěboř
7. kolo – neděle 22.11.2009
7145
Panteři Litomyšl
7146
Gepardi Litomyšl
7147
Panteři Litomyšl
7148
Gepardi Litomyšl
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
CH
CH
CH
CH
ZS
LI
LI
LI
LI
7149
7150
7151
7152
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7153
7154
7155
7156
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7157
7158
7159
7160
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7161
7163
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7165
7167
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
8. kolo – neděle 29.11.2009
81
7169
7170
7171
7172
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7173
7176
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
SK
SK
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7177
7180
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Orli Chrudim
Orli Chrudim
PU
PU
výzva
výzva
….…..………
….…..………
7181
7182
7183
7184
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
PO
PO
PO
PO
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7185
7186
7187
7188
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
CH
CH
CH
CH
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7189
Panteři Litomyšl
7190
Gepardi Litomyšl
7191
Panteři Litomyšl
7192
Gepardi Litomyšl
9. kolo – neděle 6.12.2009
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
LI
LI
LI
LI
ZS
11,00
11,00
12,00
12,00
čas
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
7193
7194
7195
7196
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7197
7198
7199
7200
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7201
7202
7203
7204
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7205
7207
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Lišáci Polička
Tygříci Polička
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7209
7211
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7213
7214
7215
7216
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
ČT
ČT
ČT
CT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
10. kolo – neděle 13.12.2009
82
7217
7218
7219
7220
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7221
7222
7223
7224
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7225
7228
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
PO
PO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7229
7232
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Orli Chrudim
Orli Chrudim
CH
CH
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7233
7234
7235
7236
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
LI
LI
LI
LI
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7237
Mustangové Hlinsko
7238
Ponny Hlinsko
7239
Mustangové Hlinsko
7240
Ponny Hlinsko
11. kolo – neděle 20.12.2009
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
HL
HL
HL
HL
ZS
11,00
11,00
12,00
12,00
čas
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
7241
7242
7243
7244
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7245
7246
7247
7248
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7249
7251
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7253
7255
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7257
7258
7259
7260
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
ČT
ČT
ČT
CT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7261
7262
7263
7264
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
83
12. kolo – neděle 27.12.2009
7265
Orli Lanškroun
7266
Orlíci Lanškroun
7267
Orli Lanškroun
7268
Orlíci Lanškroun
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7269
7270
7271
7272
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7273
7274
7275
7276
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
ČT
ČT
ČT
CT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7277
7279
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7281
7282
7283
7284
Orli Chrudim
Jeleni Chrudim
Orli Chrudim
Jeleni Chrudim
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
CR
CR
CR
CR
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
ZS
čas
výsledek
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
13. kolo – neděle 3.1.2010
7289
Rejnoci Pardubice 1
7290
Draci Pardubice 1
7291
Rejnoci Pardubice 1
7292
Draci Pardubice 1
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7293
7296
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Orli Chrudim
Orli Chrudim
MT
MT
11,00
11,00
….…..………
….…..………
7297
7300
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
HL
HL
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7301
7302
7303
7304
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
LI
LI
LI
LI
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7305
7306
7307
7308
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
CH
CH
CH
CH
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7285
7286
7287
7288
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
84
7309
7310
7311
7312
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
PO
PO
PO
PO
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
14. kolo – neděle 10.1.2010
7313
Orli Lanškroun
7314
Orlíci Lanškroun
7315
Orli Lanškroun
7316
Orlíci Lanškroun
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7317
7318
7319
7320
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7321
7322
7323
7324
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7325
7326
7327
7328
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
ČT
ČT
ČT
CT
ZS
11,00
11,00
12,00
12,00
čas
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
7329
7331
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7333
7335
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
SO 9.1.10
SO 9.1.10
15. kolo – neděle 17.1.2010
7337
Orli Chrudim
7339
Orli Chrudim
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7341
7344
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
PU
PU
výzva
výzva
….…..………
….…..………
7345
7346
7347
7348
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7349
7350
7351
7352
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7353
7354
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
LI
LI
11,00
11,00
….…..………
….…..………
85
7355
7356
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
LI
LI
12,00
12,00
….…..………
….…..………
7357
7358
7359
7360
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
CH
CH
CH
CH
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
ZS
čas
výsledek
16. kolo – neděle 24.1.2010
7361
7362
7363
7364
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7365
7366
7367
7368
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
PO
PO
PO
PO
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7369
7370
7371
7372
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
ZS
čas
výsledek
7373
7374
7375
7376
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7377
7378
7379
7380
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
ČT
ČT
ČT
CT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7381
Tygříci Choceň
Orli Chrudim
CO
11,00
….…..………
17. kolo – neděle 31.1.2010
7385
Tygříci Choceň
7387
Tygříci Choceň
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7389
7391
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7393
7394
7395
7396
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7397
Žraloci Mor. Třebová
Panteři Pardubice 2
MT
11,00
….…..………
86
7398
7399
7400
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Kosatky Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
MT
MT
MT
11,00
12,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
7401
7402
7403
7404
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7405
7406
7407
7408
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
LI
LI
LI
LI
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
18. kolo – neděle 7.2.2010
7409
Orli Lanškroun
7410
Orlíci Lanškroun
7411
Orli Lanškroun
7412
Orlíci Lanškroun
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7413
7414
7415
7416
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
CH
CH
CH
CH
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7417
Lišáci Polička
Žraloci Mor. Třebová
SO 6.2.10
PO
ZS
11,00
čas
….…..………
výsledek
7418
7419
7420
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
SO 6.2.10
SO 6.2.10
SO 6.2.10
PO
PO
PO
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
7421
7422
7423
7424
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7425
7428
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Orli Chrudim
Orli Chrudim
SK
SK
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7429
7432
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
ČT
CT
11,00
12,00
….…..………
….…..………
19. kolo – neděle 14.2.2010
7433
Kohouti Česká Třebová
7434
Žraloci Česká Třebová
7435
Kohouti Česká Třebová
7436
Žraloci Česká Třebová
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
ČT
ČT
ČT
CT
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7437
7439
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7441
7443
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
87
7445
7446
7447
7448
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7449
7450
7451
7452
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7453
7454
7455
7456
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
20. kolo – neděle 21.2.2010
7457
Orli Lanškroun
7458
Orlíci Lanškroun
7459
Orli Lanškroun
7460
Orlíci Lanškroun
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7461
7462
7463
7464
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
LI
LI
LI
LI
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
ZS
čas
výsledek
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
7465
7466
7467
7468
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
CH
CH
CH
CH
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7469
7472
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Orli Chrudim
Orli Chrudim
PO
PO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7473
7476
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
PU
PU
výzva
výzva
….…..………
….…..………
7477
7478
7479
7480
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
ZS
čas
výsledek
21. kolo – neděle 28.2.2010
7481
7482
7483
7484
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Orli Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orlíci Lanškroun
Orli Lanškroun
SK
SK
SK
SK
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7485
7486
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
ČT
ČT
11,00
11,00
….…..………
….…..………
88
7487
7488
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
ČT
CT
12,00
12,00
….…..………
….…..………
7489
7491
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
Lišáci Polička
Tygříci Polička
CO
CO
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7493
7495
Orli Chrudim
Orli Chrudim
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
CR
CR
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7497
7498
7499
7500
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Panteři Litomyšl
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7501
7502
7503
7504
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
MT
MT
MT
MT
11,00
11,00
12,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
Žraloci Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Piráti Mor. Třebová
Žraloci Mor. Třebová
LA
LA
LA
LA
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
ZS
čas
výsledek
22. kolo – neděle 7.3.2010
7505
Orli Lanškroun
7506
Orlíci Lanškroun
7507
Orli Lanškroun
7508
Orlíci Lanškroun
7509
7510
7511
7512
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Mustangové Hlinsko
Ponny Hlinsko
Rejnoci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Draci Pardubice 1
Rejnoci Pardubice 1
HL
HL
HL
HL
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7513
7516
Panteři Litomyšl
Gepardi Litomyšl
Orli Chrudim
Orli Chrudim
LI
LI
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7517
7520
Lvíčata Chotěboř
Tygříci Chotěboř
Tygříci Choceň
Tygříci Choceň
CH
CH
11,00
12,00
….…..………
….…..………
7521
7522
7523
7524
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Lišáci Polička
Tygříci Polička
Kohouti Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Žraloci Česká Třebová
Kohouti Česká Třebová
PO
PO
PO
PO
11,00
11,00
12,00
12,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
7525
7526
7527
7528
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Panteři Pardubice 2
Kosatky Pardubice 2
Lvi Skuteč
Medvědi Skuteč
Medvědi Skuteč
Lvi Skuteč
PU
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
89
MINIHOKEJ 2. tříd
Účastníci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lokomotiva Česká Třebová - Bobři, Vydry
HC Spartak Choceň - Tygříci, Lvíčata
HC Chotěboř - Tygříci, Lvíčata
HC Chrudim - Jeleni
TJ Lanškroun - Orli
HC Litomyšl - Panteři
HC SLOVAN Moravská Třebová - Piráti
HC Pardubice 1 - Hrošíci
HC Pardubice 2 - Slůňata
HC Skuteč - Medvědi
HC Spartak Polička - Delfíni, Lvíčata
Přihlášené kluby jsou rozděleny do čtyř skupin po třech, resp. dvou (skupina I.) účastnících takto:
Pro 1.polovinu soutěže
skupina I.
1
2
3
Chotěboř
Pardubice 1
x
skupina II.
1
2
3
skupina III.
Chrudim
Skuteč
Pardubice 2
1
2
3
Česká Třebová
Choceň
Litomyšl
1
Česká Třebová
skupina IV.
1
2
3
Lanškroun
Mor.Třebová
Polička
Pro 2.polovinu soutěže
skupina I.
1
Chrudim
skupina II.
1
skupina III.
Chotěboř
90
skupina IV.
1
Choceň
2
3
Pardubice 2
x
2
3
Skuteč
Pardubice 1
2
3
Mor.Třebová
Lanškroun
2
3
Litomyšl
Polička
Hrací systém:
Týmy hrají ve skupinách turnajovým způsobem 1 x za měsíc, každý klub bude v sezóně 2 x
pořadatelem.
Termíny:
soboty 31.10., 28.11., 19.12.2009, 16.1., 13.2. a 6.3.2010.
Technické normy:
pořádající klub je povinen zajistit při utkání zdravotnický dohled, mít k dispozici funkční nosítka na
dostupném místě a vybavenou lékárničku
pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+1
týmy si na turnaje přivezou dvě sady barevně odlišných dresů, domácí nastupují v utkáních ve světlých
dresech, hosté v tmavých
hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot (ne však
dresu), doporučuje se stejná barva kalhot a stulpen
utkání se hrají podle pravidel minihokeje – viz příloha č. 6 tohoto RS + krajská ustanovení:
- hráči musí mít platný RP, hráči do 6 let věku místo RP písemný souhlas rodičů a lékaře
- navíc k vyjmenovaným přestupkům se nařídí trestné střílení také za nevhodné chování funkcionářů
družstev na hráčských lavicích
- utkání řídí 1 kvalifikovaný rozhodčí v dresu, nikoli laik.
ROZPIS SOUTĚŽE: MINIHOKEJ 2. tříd
1. turnaj – sobota 31.10.2009
ZS
čas
výsledek
8001
8002
Hrošíci Pardubice 1
Hrošíci Pardubice 1
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
PU
PU
09,00
10,00
….…..………
..…….….….
8003
8004
8005
Jeleni Chrudim
Medvědi Skuteč
Slůňata Pardubice 2
Medvědi Skuteč
Slůňata Pardubice 2
Jeleni Chrudim
CR
CR
CR
10,45
11,45
11,45
….…..………
….…..………
….…..………
8006
8007
8008
8009
Tygříci Choceň
Lvíčata Choceň
Bobři Česká Třebová
Panteři Litomyšl
Bobři Česká Třebová
Vydry Česká Třebová
Panteři Litomyšl
Tygříci Choceň
CO
CO
CO
CO
09,00
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
8010
8011
8012
Delfíni Polička
Orli Lanškroun
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
Piráti Mor. Třebová
Lvíčata Polička
CH
CH
CH
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
2. turnaj – sobota 28.11.2009
8013
Tygříci Chotěboř
8014
Lvíčata Chotěboř
Hrošíci Pardubice 1
Hrošíci Pardubice 1
CH
CH
09,00
10,00
….…..………
….…..………
8015
8016
8017
Jeleni Chrudim
Slůňata Pardubice 2
Medvědi Skuteč
SK
SK
SK
11,30
12,30
13,30
….…..………
….…..………
….…..………
Medvědi Skuteč
Jeleni Chrudim
Slůňata Pardubice 2
91
SO 2.1.10
SO 2.1.10
SO 2.1.10
8018
8019
8020
8021
Vydry Česká Třebová
Panteři Litomyšl
Tygříci Choceň
Lvíčata Choceň
Panteři Litomyšl
Lvíčata Choceň
Vydry Česká Třebová
Bobři Česká Třebová
ČT
ČT
ČT
ČT
09,00
10,00
11,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
8022
8023
8024
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
Delfíni Polička
Orli Lanškroun
Lvíčata Polička
Piráti Mor. Třebová
MT
MT
MT
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
3. turnaj – sobota 19.12.2009
8025
Hrošíci Pardubice 1
8026
Hrošíci Pardubice 1
Tygříci Chotěboř
Lvíčata Chotěboř
PU
PU
výzva
výzva
….…..………
….…..………
8027
8028
8029
Slůňata Pardubice 2
Jeleni Chrudim
Medvědi Skuteč
Jeleni Chrudim
Medvědi Skuteč
Slůňata Pardubice 2
SK
SK
SK
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
8030
8031
8032
8033
Panteři Litomyšl
Bobři Česká Třebová
Vydry Česká Třebová
Tygříci Choceň
Bobři Česká Třebová
Tygříci Choceň
Lvíčata Choceň
Panteři Litomyšl
LI
LI
LI
LI
09,00
10,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
8034
Orli Lanškroun
8035
Piráti Mor. Třebová
8036
Delfíni Polička
4. turnaj – sobota 16.1.2010
Piráti Mor. Třebová
Lvíčata Polička
Orli Lanškroun
LA
LA
LA
ZS
09,00
10,00
11,00
čas
….…..………
….…..………
….…..………
výsledek
8037
Slůňata Pardubice 2
Jeleni Chrudim
PU
výzva
….…..………
8038
8039
8040
Hrošíci Pardubice 1
Lvíčata Chotěboř
Medvědi Skuteč
Tygříci Chotěboř
Medvědi Skuteč
Hrošíci Pardubice 1
PU
PU
PU
výzva
výzva
výzva
….…..………
….…..………
….…..………
8041
8042
8043
Orli Lanškroun
Vydry Česká Třebová
Piráti Mor. Třebová
Bobři Česká Třebová
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
LA
LA
LIA
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
8044
8045
8046
8047
Delfíni Polička
Panteři Litomyšl
Lvíčata Choceň
Tygříci Choceň
Panteři Litomyšl
Tygříci Choceň
Lvíčata Polička
Delfíni Polička
PO
PO
PO
PO
09,00
10,00
11,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
5. turnaj – sobota 13.2.2010
8048
Slůňata Pardubice 2
Jeleni Chrudim
PU
výzva
….…..………
8049
8050
8051
Medvědi Skuteč
Lvíčata Chotěboř
Hrošíci Pardubice 1
Tygříci Chotěboř
Hrošíci Pardubice 1
Medvědi Skuteč
SK
SK
SK
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
8052
8053
8054
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
Bobři Česká Třebová
Orli Lanškroun
Vydry Česká Třebová
Piráti Mor. Třebová
MT
MT
MT
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
8055
Panteři Litomyšl
Lvíčata Polička
LI
09,00
….…..………
92
8056
8057
8058
Delfíni Polička
Lvíčata Polička
Lvíčata Choceň
Lvíčata Choceň
Tygříci Choceň
Panteři Litomyšl
LI
LI
LI
10,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
5. turnaj – sobota 6.3.2010
8059
Jeleni Chrudim
Slůňata Pardubice 2
CR
09,00
….…..………
8060
8061
8062
Lvíčata Chotěboř
Medvědi Skuteč
Hrošíci Pardubice 1
Medvědi Skuteč
Hrošíci Pardubice 1
Tygříci Chotěboř
CH
CH
CH
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
8063
8064
8065
Bobři Česká Třebová
Orli Lanškroun
Piráti Mor. Třebová
Orli Lanškroun
Piráti Mor. Třebová
Vydry Česká Třebová
ČT
ČT
ČT
09,00
10,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
8066
8067
8068
8069
Tygříci Choceň
Panteři Litomyšl
Delfíni Polička
Lvíčata Polička
Panteři Litomyšl
Delfíni Polička
Tygříci Choceň
Lvíčata Choceň
CO
CO
CO
CO
09,00
10,00
11,00
11,00
….…..………
….…..………
….…..………
….…..………
93
NE 7.3.10
NE 7.3.10
NE 7.3.10
NE 7.3.10

Podobné dokumenty