zde

Komentáře

Transkript

zde
číslo programu
1315a
školní rok
2014/2015
termín
17.5.-22.5.2014
Amsterdam a Velká Británie v kostce
Program zájezdu:
1. den
odjezd od školy přes Německo do Holandska
2. den
celodenní návštěva hlavního města Amsterdamu – pěší procházka historickým jádrem města s průvodcem, náměstí Dam s Novým kostelem (Nieuwe Kerk)
a královským palácem z poloviny 17. století stojícím na cca 13,5 tisících kůlech, národní památník obětem druhé světové války, plovoucí květinový trh,
projížďka vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních kanálech), návštěva některého z muzeí (v případě možnosti Houseboat Museum, Rijksmuseum či Van
Gogh Museum, Muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s), odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii
po snídani příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, celodenní pobyt v Londýně
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace
odpoledne: procházka přes – Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, China Town, možnost návštěvy Mekky malířství National
Gallery (zdarma) nebo Covent Garden – zhlédnutí vystoupení místních kejklířů, dle časových možností projížďka na největším obřím kole London Eye
s překrásným výhledem do 60 km, večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně
dopoledne: odjezd do přímořského letoviska Brighton – pobřeží a molo Brighton Pier zasahující 512 m do moře, procházka po přímořské promenádě, návštěva
Sea Life Centre – podmořského akvária (mořští koníci, žraloci), piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion –
sídla krále Jiřího IV., nazývaného „Bílý slon Anglie“, procházka historickým centrem „The Lanes“
odpoledne: odjezd do královského města Windsor – zastávka u víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, dle zájmu a časových možností
procházka k nejstarší soukromé chlapecké škole v Etonu (místo studií synů princezny Diany a prince Charlese), návrat do rodin
dopoledne: návštěva hradu Tower a zhlédnutí korunovačních klenotů, prohlídka St. Catherine Docks, Tower Bridge (možno zaměnit za návštěvu Muzea
voskových figurín Madame Tussaud’s nebo návštěvu muzea hororu London Dungeon)
odpoledne: plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži do Greenwiche, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, návštěva National Maritime Museum –
světoznámé muzeum námořních bitev, návštěva Royal Observatory s nultým poledníkem, ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR
příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
3. den
4. den
5. den
6. den
Cena zájezdu Kč 6 990,- zahrnuje:
1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje), 2x místo večeře teplé párky a pečivo
2x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
zdravotní pojištění v rozsahu PVZP do výše 3 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škody do výše
2 mil
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály pro studenty
na 14 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)
Cena nezahrnuje vstupy do památek (viz přehled vstupů) a připojištění storna a zavazadel 190,- Kč/os do 18 let, 210,- Kč/ois nad 18 let

Podobné dokumenty

Jižní Anglie – Land`s End a Cornwall po stopách krále Artuše

Jižní Anglie – Land`s End a Cornwall po stopách krále Artuše 2. den – celodenní návštěva hlavního města Amsterdamu – pěší procházka historickým jádrem města s průvodcem, náměstí Dam s Novým kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem z poloviny 17. století s...

Více