6H]QDP SODWQęFK FHUWLILNiWĤ Y\GDQęFK FHUWLILNDţQtP

Komentáře

Transkript

6H]QDP SODWQęFK FHUWLILNiWĤ Y\GDQęFK FHUWLILNDţQtP
6H]QDPSODWQêFKFHUWLILNiWĤY\GDQêFKFHUWLILNDþQtPRUJiQHP7h96h'&]HFKN
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
30.09.2011
"Luftungstechnik M. Ordos" spol. s r.o.
Y]GXFKRWHFKQLFNpUR]YRG\YþSĜtVOXãHQVWYt
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
203143
2 SAS ELASTISOL PARIS
GHVN\QDGČWVNiKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71787
2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Systém pro nouzovou komunikaci ve výtahu 2N LiftNet
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
237358
13.11.2013
2VV s.r.o.
vzduchotechnické rozvody a jejich komponenty
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72627
08.11.2010
2VV s.r.o.
ventilátor CLC-N, CLC-P
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72672
19.12.2012
2VV s.r.o.
ventilátor CLC, CLC-P, VKN-N, VKN-P - STO
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72673
06.12.2010
2VV s.r.o.
ventilátor VKN, VKN-P
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72696
19.12.2012
2VV s.r.o.
HOHNWULFNêRKĜtYDþ(2.2(2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72846
13.03.2013
2VV s.r.o.
HOHNWULFNêRKĜtYDþSĜHQRVQê32572
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72847
13.03.2013
2VV s.r.o.
HOHNWULFNêRKĜtYDþGRSRWUXEt(2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72848
13.03.2013
2VV s.r.o.
vzduchová clona - COMTESSE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72920
29.05.2013
2VV s.r.o.
vzduchová clona - INDESSE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72921
29.05.2013
2VV s.r.o.
vzduchová clona - OPTIMAL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72922
29.05.2013
2VV s.r.o.
Vzduchová jednotka ALFA
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197029
27.11.2013
2VV s.r.o.
vzduchová clona FINESSE, STANDESSE - VCS
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197036
27.11.2013
2VV s.r.o.
vzduchová clona ECONOMIC B - VCZ-02-B
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197037
27.11.2013
2VV s.r.o.
vzduchová clona VENESSE - VCV
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197038
27.11.2013
A - TUBES PRODUCT, s.r.o.
vzduchotechnické rozvody
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
199337
25.09.2011
A.T.A.technik spol. s r.o.
$XWRPDWLFNpGYHĜH
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
69874
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
69875
Platnost
A.T.A.technik spol. s r.o.
$XWRPDWLFNpGYHĜH')$
AB ELPO spol. s r.o.
REUXEQtNStVNRYLãWČ(/3229(/3220
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71981
24.11.2009
AB ELPO spol. s r.o.
pryžová dlažba ELPO, ELPO Z54
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71982
24.11.2009
ABO valve, s.r.o.
.ODSNDX]DYtUDFtEH]SĜtUXERYi
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70210
ABO valve, s.r.o.
NODSNDX]DYtUDFtEH]SĜtUXERYi$%2VpULH]PČQDQi]YXILUP\
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72665
06.12.2017
ABO valve, s.r.o.
NODSNDX]DYtUDFtEH]SĜtUXERYi$%2VpULH]PČQDQi]YXILUP\
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72666
06.12.2017
ABO valve, s.r.o.
NODSNDX]DYtUDFtEH]SĜtUXERYi$%2VpULH]PČQDQi]YXILUP\
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72667
06.12.2017
ABO valve, s.r.o.
excentrické uzavírací klapky
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
197186
11.09.2018
ADAMOV - SYSTEMS, a.s.
NRPSDNWQtþHUSDFtVWDQLFHSURYêGHM/3*.RPSDNW;/3*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71620
26.10.2015
ADAMOV - SYSTEMS, a.s.
NRPSDNWQtþHUSDFtVWDQLFHSURYêGHM/3*.203$.7;//3*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71637
12.01.2016
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
71905
08.06.2009
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
119124
10.07.2018
QDG]HPQtNRPSDNWQtþHUSDFtVWDQLFH/3*
ADAMOV - SYSTEMS, a.s.
ADAMOV - SYSTEMS, a.s.
NRPSDNWQtþHUSDFtVWDQLFHSURYêGHM/3*
A-For Industries, s.r.o.
drapáky D-40
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70934
06.05.2009
A-For Industries, s.r.o.
drapáky D-60
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70935
06.05.2009
A-For Industries, s.r.o.
WXQHOQiYČVX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71411
14.04.2010
A-For Industries, s.r.o.
šrotovací a plnící stroj, GB-6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71447
12.05.2010
AGICO,s.r.o.
0RGXOiUQtV\VWpPSURPČĜHQtPDJQHWLFNpVXVFHWLELOLW\PRGXO0).&6
&6/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71969
14.06.2012
AGICO,s.r.o.
URWDþQtPDJQHWRPHWUVDXWRPDWLFNêPPDQLSXOiWRUHP-5$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72350
26.04.2012
ALFA - PROJ spol. s r.o.
služební kovová pouta na spoutání rukou RALKEM 9921
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72685
19.12.2012
ALFA - PROJ spol. s r.o.
služební kovová pouta na spoutání rukou RALKEM 9922
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72686
19.12.2012
ALFA - PROJ spol. s r.o.
služební kovová pouta na spoutání rukou RALKEM 9924
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72687
19.12.2012
ALFA - PROJ spol. s r.o.
služební kovová pouta na spoutání rukou RALKEM 9927
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72688
19.12.2012
ALFEKO s.r.o.
QHUH]RYpVNOX]DYN\SURGČWVNiKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72749
Almma s.r.o.
VHNþQtJDUiåRYiYUDWD::++
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72743
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
stojan na cigarety, stavebnicový systém PMI-EVO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71161
26.08.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
interaktivní reklamní stojan (PSP display familly)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71520
14.07.2010
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
YêVXYQiRVYČWORYDFtSROLFH30,(92V\VWHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71667
10.11.2010
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
RVYČWORYDFtSROLFH30,(92V\VWHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71668
10.11.2010
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
cigaretový panel PMI (PMI-EVO system)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71669
10.11.2010
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
HYROXþQtSOQČ]DP\NDWHOQêER[QDFLJDUHW\30,(92V\VWHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71728
22.12.2010
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
VWDYHEQLFRYêV\VWpPYQČMãtURKRYiMHGQRWND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71861
16.03.2011
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
VWDYHEQLFRYêV\VWpPYQLWĜQtURKRYiMHGQRWND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71862
16.03.2011
Alrec Sign & Display Sp. z o.o.
Autotransformátor LFA 179-04
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72613
25.10.2012
ALTECH spol. s r.o.
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70524
ALTECH spol. s r.o.
svislá zdvihací plošina pro osoby s omezenou pohyblivostí
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70579
ALTECH spol. s r.o.
svislá zdvihací plošina pro osoby s omezenou pohyblivostí, Z 200
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71349
ALTECH spol. s r.o.
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72220
ALTECH spol. s r.o.
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72555
ALTECH spol. s r.o.
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72733
ALTECH spol. s r.o.
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt6320(*$
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72849
ALTECH spol. s r.o.
MHGQiVHRFHUWY\VWDYHQSUR]DKUDQLþQtKRGLVWULEXWRUDI
/(+1(51HXNLUFKHQ
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
280511
ALTECH spol. s r.o.
MGHRFHUWQDåiGRVWILUP\$OWHFKY\GiQILUPČ/(+1(5
1HXNLUFKHQMDNRGLVWULEXWRURYL
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
280514
ALTEN 96, s.r.o.
Lamelová navíjecí vrata, typ AL-T
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70140
11.06.2012
ALTEN 96, s.r.o.
0ĜtåRYiQDYtMHFtYUDWDW\S$/(
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70141
11.06.2012
ALUMAST S.A.
stožár vlajkový z hliníkových slitin
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72751
14.02.2011
Alutech Incorporated LLC
YUDWDVHNþQtSUĤP\VORYi65'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
221706
Alutech Incorporated LLC
YUDWDVHNþQtSUĤP\VORYi6,'$*'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
221708
Alutech Incorporated LLC
PĜtåURORYDFtKOLQtNRYi
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
221709
Alutech Incorporated LLC
vrata rolovací garážová RGD
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
240754
AMF Reece CR, s.r.o.
GtUNRYDFtVWURMSUiGORYêVĜHWt]NRYêPVWHKHP6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69694
30.04.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
AMF Reece CR, s.r.o.
(OHNWURQLFNêãLFtVWURMQDVSRMRYiQtãLWpKRPDWHULiOXVUXþQtPVWHKHPãLWêP
RGVWĜLåHQRXQLWt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70716
15.07.2009
AMF Reece CR, s.r.o.
'tUNRYDFtVWURMNRQIHNþQtVĜHWt]NRYêPVWHKHPVPRåQRVWtYORåHQtYê]WXåQp
QLWČ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70780
15.07.2009
AMF Reece CR, s.r.o.
3UĤP\VORYêGtUNRYDFtãLFtVWURM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70781
15.07.2009
AMF Reece CR, s.r.o.
SUĤP\VORYêãLFtVWURM6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71091
31.08.2011
AMF Reece CR, s.r.o.
HOHNWURQLFNêãLFtVWURMQDVSRMRYiQtãLWpKRPDWHULiOXVUXþQtPVWHKHPãLWêP
RGVWĜLåHQRXQLWt'(&2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71440
15.07.2009
AMF Reece CR, s.r.o.
3UĤP\VORYêãLFtVWURM6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71646
24.11.2010
AMF Reece CR, s.r.o.
'tUNRYDFtVWURMSUiGORYêVĜHWt]NRYêPVWHKHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72515
23.08.2012
AMF Reece CR, s.r.o.
DXWRPDWLFNêVWURMĜt]HQêPLNURSURFHVRUHPQDREãtYiQtãDEORQ$872-,*
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72723
08.02.2013
AMF Reece CR, s.r.o.
mechanický šicí stroj na obšívání knoflíkových dírek
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72724
08.02.2013
AMF Reece CR, s.r.o.
NQRIOtNRYDFtVWURMQDSĜLãtYiQtNQRIOtNĤ(%60DUN,,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
221491
22.10.2013
AMM Otáhal s.r.o.
3UĤP\VORYpQDG]HPQtQiGUåH]SODVWĤ33D3(
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71467
AMM Otáhal s.r.o.
8]DYĜHQpSRG]HPQtQiGUåHDMtPN\
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71469
AMM Otáhal s.r.o.
SUĤP\VORYpQDG]HPQtQiGUåH]SODVWĤ33D3(
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72652
19.12.2010
AMM Otáhal s.r.o.
8]DYĜHQpSRG]HPQtVNODGRYDFtQiGUåHDMtPN\YiOFRYpKUDQDWp
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72654
19.12.2010
ANTARES a.s.
NDQFHOiĜVNpNĜHVORRWRþQp
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197234
11.09.2013
ANTARES a.s.
vícenásobné sedadlo
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197235
11.09.2013
ANTARES a.s.
NDQFHOiĜVNiåLGOHRWRþQi
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197236
11.09.2013
ANTARES a.s.
NRQIHUHQþQtåLGOH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197237
11.09.2013
ANTARES a.s.
NRQIHUHQþQtNĜHVORVNRVWURX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197241
11.09.2013
apt Skalná s.r.o.
VYDĜRYiQtKOLQtNXDMHKRVOLWLQ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72915
29.05.2013
AQUA - CONTACT s.r.o.
zemní filtr ZF 4, 8, 12, 16, 20 EO
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72556
13.09.2010
AQUA - CONTACT s.r.o.
jímky - žumpy
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
118995
AQUA - CONTACT s.r.o.
jímky - žumpy
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
118996
AQUA - CONTACT s.r.o.
biologický septik
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
118997
AQUA BORO, Handel-Uslugi-Produkcja
akvarijní lampy - Boro
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70944
Název firmy
10.07.2011
15.04.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
AQUA BORO, Handel-Uslugi-Produkcja
akvarijní lampy Boro 2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70945
15.04.2009
AQUA BORO, Handel-Uslugi-Produkcja
akvarijní lampy Boro 15/60
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70946
15.04.2009
AQUA BORO, Handel-Uslugi-Produkcja
akvarijní lampy Boro ET 8, Boro T 8
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70947
15.04.2009
AQUA BORO, Handel-Uslugi-Produkcja
akvarijní lampy Boro ET5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70948
15.04.2009
AQUA BORO, Handel-Uslugi-Produkcja
akvarijní lampy ET 8, ET 5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70964
15.04.2009
AQUACENTRUM PRAHA spol. s r.o.
vzduchový vysokotlaký kompresor TRIDENT EKO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69531
AQUACENTRUM PRAHA spol. s r.o.
vzduchový vysokotlaký kompresor TRIDENT EKO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69532
AQUACENTRUM PRAHA spol. s r.o.
QiGREDRGNDORYDþH(0:75
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71505
AQUACENTRUM PRAHA spol. s r.o.
FKODGLþ$4&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71670
10.11.2015
ARAKO spol. s r.o.
+ODGLQRPČU\W\S88D8'1
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70214
10.06.2012
ARAKO spol. s r.o.
+ODGLQRPČU\W\S8D&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70215
10.06.2012
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
72163
21.12.2009
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71605
SUĤP\VORYpDUPDWXU\
ARAKO spol. s r.o.
ARKYS, s.r.o.
kabelové žlaby, Merkur X/X
Armaturka Krnov, a.s.
ãRXSiWNRNOtQRYpSĜtUXERYpSĜLYDĜRYDFt'1&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71295
16.12.2014
Armaturka Krnov, a.s.
]SČWQiNODSNDSĜtUXERYiSĜLYDĜRYDFt'1&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71296
16.12.2014
Armaturka Krnov, a.s.
ãRXSiWNRWĜPHQRYpSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt6
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71297
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NODSND]SČWQiSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71298
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpPH]LSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71299
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFKSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71300
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71301
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWVSORYRXFtPLVHGO\SĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71302
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWFHORVYDĜRYDQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFK
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71303
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
ãRXSiWNRWĜPHQRYpSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt6
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72784
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NODSND]SČWQiSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72785
06.01.2015
Název firmy
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpPH]LSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72786
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFKSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72787
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72788
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWVSORYRXFtPLVHGO\SĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72789
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
NXORYêNRKRXWFHORVYDĜRYDQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFK
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72790
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
ãRXSiWNRNOtQRYpSĜtUXERYpSĜLYDĜRYDFt'1&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72791
06.01.2015
Armaturka Krnov, a.s.
]SČWQiNODSNDSĜtUXERYiSĜLYDĜRYDFt'1&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72792
06.01.2015
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
9HQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70702
17.10.2013
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
9HQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70703
17.10.2013
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
9HQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70704
17.10.2013
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
9HQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70705
17.10.2013
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
9HQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70706
17.10.2013
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
9HQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70707
17.10.2013
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70913
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70914
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQRUPiOQtSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70915
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQRUPiOQtSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70916
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70917
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70918
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70919
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70920
06.05.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
ventil pojistný nízkozdvižný pružinový nátrubkový P10 2237 616
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71262
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
ventil pojistný normální pružinový nátrubkový P 10 3237 616
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71263
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71264
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71265
16.12.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71266
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71267
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71268
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71269
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71270
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYêSO\QRWČVQê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71271
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
YHQWLOSRMLVWQêQt]NR]GYLåQêSUXåLQRYêþHSRYê3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71272
16.12.2014
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
ventil pojistný nízkozdvižný pružinový nátrubkový P 10 237 616
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71273
16.12.2014
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
72494
26.07.2010
pojistné ventily IV. kategorie
Armaturka Vranová Lhota, a.s.
ARMATURY Group a.s.
kulové kohouty - ocelové, typ K91.1
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70161
13.05.2012
ARMATURY Group a.s.
kulové kohouty - ocelové, typ K 91.2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70162
13.05.2012
ARMATURY Group a.s.
kulové kohouty - ocelové, typ K 91.1
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70163
13.05.2012
ARMATURY Group a.s.
kulové kohouty - ocelové, typ K 91.2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70164
13.05.2012
ARMATURY Group a.s.
âRXSiWNRVQHVWRXSDMtFtPYĜHWHQHP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70230
ARMATURY Group a.s.
âRXSiWNRVHVWRXSDMtFtPYĜHWHQHP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70231
ARMATURY Group a.s.
ekologické brýlové šoupátko-DN 800-2400 pro vysokopecní k konvertorový
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70340
07.11.2012
ARMATURY Group a.s.
=SČWQiRGEČURYiNODSNDW\S&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70565
30.04.2013
ARMATURY Group a.s.
NODSNDX]DYtUDFtEH]SĜtUXERYi/
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70695
ARMATURY Group a.s.
=SČWQiRGEČURYiNODSND7\S&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70789
ARMATURY Group a.s.
NXORYêNRKRXW.'=7SĜtUXERYêDSĜLYDĜRYDFt
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70807
ARMATURY Group a.s.
Kulové kohouty - CRYOGENIC
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70812
ARMATURY Group a.s.
]SČWQiRGEČURYiNODSND7\S&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71277
16.12.2014
ARMATURY Group a.s.
NODSNDX]DYtUDFtSĜLYDĜRYDFtW\S/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71613
22.09.2015
ARMATURY Group a.s.
WĜPHQRYpãRXSiWNRW\S6
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71904
25.05.2016
04.12.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
ARMATURY Group a.s.
PRWêONRYi]SČWQiNODSND
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71994
10.08.2016
ARMATURY Group a.s.
ocelový kulový kohout K 92
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72113
24.11.2016
ARMATURY Group a.s.
WĜPHQRYpãRXSiWNR6
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72123
24.11.2016
ARMATURY Group a.s.
YHQWLO\VX]DYtUDFtQHERUHJXODþQtNXåHONRX99
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72217
08.02.2017
ARMATURY Group a.s.
WĜPHQRYpãRXSiWNRVSOQêPQHERUHGXNRYDQêPSUĤWRNHP665
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72218
08.02.2017
ARMATURY Group a.s.
WĜPHQRYiãRXSiWNDW\S6
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72561
13.09.2017
ARMATURY Group a.s.
uzavírací klapka ocelová, typ L32.7 DUO
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72647
06.12.2017
ARMATURY Group a.s.
kulový kohout K 91
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72752
14.02.2018
ARMATURY Group a.s.
RYČĜHQtV\VWpPX]DEH]SHþRYiQtMDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
2VYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX
MDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
72839
13.03.2011
ARMATURY Group a.s.
RFHORYêNXORYêNRKRXWVþHSRYČXORåHQRXNRXOt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
114701
12.06.2013
ARMATURY Group a.s.
ocelové kulové kohouty K 92
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
186228
24.07.2018
ARMATURY Group a.s.
ocelový kulový kohout K92
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
210597
22.10.2018
ARMATURY Group a.s.
Uzavírací klapka L32.8 - 00.261.217
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
261416
15.01.2019
Armatury KLAD spol. s r.o.
Vodoznak
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70224
Armatury KLAD spol. s r.o.
Ventil
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70529
09.04.2013
Armatury KLAD spol. s r.o.
ventil, SYNVU, VS, FK, OV
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71682
10.11.2015
ARMOTECH s.r.o.
SĜHSUDYWODNRYp]DĜ0&93%0&93%
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72477
26.07.2017
ARMOTECH s.r.o.
SĜHSUDYWODNRYp]DĜ&6&&6&
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72478
26.07.2017
ARMOTECH s.r.o.
SĜHSUDYWODNRYp]DĜ%0.[
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72581
27.09.2017
ARMOTECH s.r.o.
SĜHSUDYQtWODNRYpQiGRE\RYQLWĜQtPREMHPXGRO
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
119114
10.07.2018
ARMOTECH s.r.o.
SĜHSUDYLWHOQpWODNRYp]DĜt]HQt%0.[
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
176401
14.08.2018
ARMOTECH s.r.o.
SĜHSUDYWODNRYp]DĜ%0.[
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
186196
24.07.2018
ARMOTECH s.r.o.
kompozitová láhev pro tekutiny sk. 1 a2 BMKx 99 - 200
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
255561
18.12.2018
ARMOTECH s.r.o.
kompozitová láhev pro tekutiny sk. 1 a2 BMKx - 139-300
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
255563
18.12.2018
Arrow line, a. s.
NROHMRYêWDKDþ.7'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72674
27.06.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Arrow line, a. s.
SRVXQRYDFt]DĜt]HQt3=
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72675
27.06.2013
Arrow line, a. s.
ODQRYêWDKDþYDJRQĤ/7939
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
193536
22.10.2013
ARSOV - 90 - Ivan Arson
pohyblivá vodorovná pásová pila, MHB-650
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71726
15.12.2010
ARSOV - 90 - Ivan Arson
pohyblivá vodorovná pásová pila, MHB-650
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71727
Art Lighting Production, s.r.o.
svítilna pro divadelní a jevištní použití FHR 500-A04A, FHR 1000-A04A,
FHR 200-A04A
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72117
24.11.2011
Art Lighting Production, s.r.o.
svítidla pro divadelní a jevištní použití AHR 250-A04A, AHR 500-A04A,
AHR 100-A04A
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72118
24.11.2016
ASAVET a.s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71798
ASAVET a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72232
ASAVET a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURNW
Verifikace emisí CO2
72735
ASAVET a.s.
YHULILNDFHHPLVt]DURNWSURYR]%LĜNRY
Verifikace emisí CO2
277280
ASH SYSTÉM, s.r.o.
URORYDFtJDUiåRYiDSUĤP\VORYYiYUDWD
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72744
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
70518
6ě9RFHORYiQRVQiNRQVWUXNFHYêWDKRYêFKãDFKHW
Ata engineering CZ s.r.o.
Ata engineering CZ s.r.o.
ocelová nosná konstrukce výtahových šachet
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72170
ATMOS Chrást s. r. o.
šroubové kompresory
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69940
ATMOS Chrást s. r. o.
RGOXþRYDþROHMH9
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70974
ATMOS Chrást s. r. o.
RGOXþRYDþROHMH+
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70975
ATMOS Chrást s. r. o.
vzduchový kompresor ALBERT
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71241
16.12.2009
ATMOS Chrást s. r. o.
vzduchový kompresor SEC
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72753
16.12.2009
ATMOS Chrást s. r. o.
pojízdný vzduchový kompresor PDP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72754
16.12.2009
ATRIUM SPÓLKA JAWNA M.T. PIECHOWICZ VFKRGLãWČ$75,80WRþLWp
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
69739
18.07.2011
ATRIUM SPÓLKA JAWNA M.T. PIECHOWICZ VFKRGLãWČ$75,80WRþLWp
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
69760
18.07.2011
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
69761
18.07.2011
ATRIUM SPÓLKA JAWNA M.T. PIECHOWICZ VFKRGLãWČ$75,80PRGXORYp
11.01.2010
AUTOGARD spol. s r.o.
parkovací systém ReadyPark (magnetické karty)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70929
01.04.2009
AUTOGARD spol. s r.o.
SDUNRYDFtV\VWpP(FR3DUNNDUW\VþiURYêPNRGHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70930
01.04.2009
AUTOGARD spol. s r.o.
parkovací systém, EcoPark
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71375
01.04.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
AUTOGARD spol. s r.o.
parkovací systém, ReadyPark
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71376
01.04.2009
AUTOGARD spol. s r.o.
automatická závora AG500, 900, AGM1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72095
26.10.2009
AUTOGARD spol. s r.o.
SOQRUR]PČUQêWXUQLNHW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72453
12.07.2012
AUTOGARD spol. s r.o.
RERXVPČUQêWXUQLNHW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72868
03.04.2013
AVT, s.r.o.
QiGUåHSURVNODGRYiQtOiWHNRKURåXMtFtFKåLYRWQtSURVWĜHGt
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
71781
11.10.2009
AVT, s.r.o.
QiGUåHSURVNODGRYiQtOiWHNRKURåXMtFtFKåLYRWQtSURVWĜHGt
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71786
AWAC TRADE s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR$7$:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72328
14.06.2012
$=-HĜiE\VUR
YêUREDPRQWiåDVOXåE\YREODVWL]GYLKDFtFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72270
11.10.2011
AZ WELDING s.r.o.
YêUREDDPRQWiåRFHORYêFKDKOLQtNRYêFKNRQVWUXNFtYþHWQČ
VHUYLVQtFKVYiĜHþVNêFKSUDFtVYDĜR
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72229
09.02.2011
B & SPOL., s. r.o.
Hozizontální bezmazé dmychadlo, typ SCL V4
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70015
B & SPOL., s. r.o.
Horizontální bezmazé dmychadlo, typ SCL 15 DH
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70016
B & SPOL., s. r.o.
Horizontální bezmazé dmychadlo, typ SCL 30 DH
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70017
B & SPOL., s. r.o.
Horizontální bezmazé dmychadlo, typ SCL 06
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70018
B & SPOL., s. r.o.
Horizontální bezmazé dmychadlo, typ SCL V 6
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70019
B & SPOL., s. r.o.
Horizontální bezmazé dmychadlo, typ LA - 100
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70020
B & SPOL., s. r.o.
vzduchové dmychadlo, typ AIRMAC DB 150L
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70058
BAEST, a.s.
Vzdušník
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70382
17.12.2012
BAST s.r.o.
YêUREDGtOĤVHVWDYDVYDĜRYDQêFKVNXSLQ]HMPpQDSURNROHMRYiYR]LGOD
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72626
13.12.2012
BAUHAUS k.s.
HOHNWULFNiVWUXQRYiVHNDþND
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69769
BAUHAUS k.s.
SRMt]GQiURWDþQtWUDYQtVHNDþND
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69770
BAUHAUS k.s.
URWDþQtWUDYQtVHNDþND
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69799
BAUHAUS k.s.
Motorový žací stroj,typ MC CULLOCH PRO MAC 12592 RB
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70123
BAUHAUS k.s.
Motorový žací stroj, typ MC CULLOCH PRO MAC 165107 RB
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70124
BAUHAUS k.s.
Elektrický žací stroj, typ Hurricane EM 1200
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70125
BAUHAUS k.s.
Elektrický žací stroj, typ Hurricane EM 900
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70126
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
BAUHAUS k.s.
6WUXQRYêY\åtQDþW\S+XUULFDQH57
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70127
BAUHAUS k.s.
6WUXQRYêY\åtQDþW\S*DUGRO57
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70128
BAUHAUS k.s.
6WUXQRYêY\åtQDþW\S*DUGRO57
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70129
BAUHAUS k.s.
6WUXQRYêY\åtQDþW\S*DUGRO57
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70130
BAUHAUS k.s.
6HNDþND*$5'2/%570
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70137
BAUHAUS k.s.
6HNDþND036.+855,&$1(6.
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70147
BAUHAUS k.s.
6WUXQRYiVHNDþND75+855,&$1(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70232
BAUHAUS k.s.
6HNDþND*$5'2/%570
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70548
BAUHAUS k.s.
VHNDþND036.+855,&$1(6.
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70549
BAUHAUS k.s.
6WUXQRYiVHNDþND75+855,&$1(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70550
Bech Akku Power baterie s.r.o.
QDEtMHþLYSĜtSDGQpNRPELQDFLVHVpULRYČY\UiEČQêP]GURMHPQDSČWt6(/9 &HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
W\S/$$9D/6
±QHDNUHGLWRYDQê
71891
13.04.2011
Bech Akku Power baterie s.r.o.
akumulátorová svítilna AL ...- L, H, D
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71892
13.04.2011
Bech Akku Power baterie s.r.o.
akumulátorová baterie Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Li
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71893
13.04.2011
Bech Akku Power baterie s.r.o.
VtĢRYê]GURM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71894
13.04.2011
BENEKOVterm s.r.o.
HOHNWULFNp]DĜt]HQtNRWOĤVSDOXMtFtFKSHYQiSDOLYD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72844
03.04.2013
BENEKOVterm s.r.o.
HOHNWULFNp]DĜt]HQtNRWOĤVSDOXMtFtFKSHYQiSDOLYD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72880
03.04.2013
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
YêUREDDPRQWiåQHUH]RYêFKED]pQĤWODNRYêFK]DĜt]HQtD
RFHORYêFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72440
08.06.2011
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72417
%(:$6\VWHP\2F]\V]F]DQLDĝFLHNyZ3LRWU %DOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRG%(:$
%LDáNRZV
BI metal s.r.o.
výroba kovových konstrukcí
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
186319
BiG TOR sp.j.
YUDWDVHNþQtJDUiåRYi,62*
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71926
BiG TOR sp.j.
YUDWDVHNþQtSUĤP\VORYi
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71927
BiG TOR sp.j.
vrata rolovací BTR
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72374
BiG TOR sp.j.
PĜtåHURORYDFt%7.
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72375
BiG TOR sp.j.
YUDWDVHNþQtSUĤP\VORYi
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72836
BiG TOR sp.j.
YUDWDVHNþQtJDUiåRYi
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72837
27.06.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71292
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72207
Platnost
BIOREAL, spol.s r.o.
X]DYĜHQpSRG]HPQtVNODGRYDFtQiGUåHDMtPN\1.%1.61+%1+6
BIOREAL, spol.s r.o.
septik prefabrikovaný plastový, typ SP 2K(S,B), SP 3K(S,B)
BIOREAL, spol.s r.o.
X]DYĜHQpSRG]HPQtVNODGRYDFtQiGUåHDMtPN\1.%1.61+%1+6
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72671
06.12.2010
BO CO, spol. s r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢKUD]GDNODGLQDKRUL]DYHUWLNåHEĜtN
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72694
19.12.2012
BO CO, spol. s r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187726
BO CO, spol. s r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187728
Bohdan Bolzano, s.r.o.
]SUiYDRGRKOHGX6-GRYR]XRFHORYêFKNRQVWUXNþQtFKSURILOĤDSOHFKĤ
Zpráva o výsledcích dohledu
(podle § 5 NV163/02 Sb.)
70468
Böhm - extruplast s. r. o.
plastová nádrž válcová podzemní, DIAMANT 1000-9200 I
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71685
Bohumil Fiala - Autodrom
autodrom 2000
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70394
Bohumil Fiala - Autodrom
polyp
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70395
Bohumil Fiala - Autodrom
autodrom 2001
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70989
Borga cz, s.r.o.
lehké nosníky tvarované za studena
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71176
Borga cz, s.r.o.
nový dokument AO
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72140
Borga cz, s.r.o.
nový dokument AO
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72141
&HUWLILNiWV\VWpPXĜt]HQtYêURE\
†196E
72838
Borusan Mannesmann Boru Sanayii ve Ticaret GXWpSURILO\WYiĜHQp]DWHSOD
A.S.
B-Projekting, spol. s r.o.
YHUWLNiOQtK\GUDXOLFNêOLVVRKĜHYHP&%-0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71512
B-Projekting, spol. s r.o.
YHUWLNiOQtK\GUDXOLFNêOLVVRKĜHYHP&%-0
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71576
BRANO a.s.
ĜHWČ]RYêNODGNRVWURMUXþQt=
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71162
26.08.2009
BRANO a.s.
ĜHWČ]RYêNODGNRVWURMUXþQt=
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71163
26.08.2009
BRANO a.s.
ĜHWČ]RYêNODGNRVWURM=
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71164
26.08.2009
BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o.
3ĜHSUDYQtVYD]HNRFHORYêFKEH]HãYêFKWODNRRYêFKODKYtQDVWODþHQpSO\Q\
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71801
06.12.2017
BS - Build servis spol. s r.o.
3834-3 výroba ocelových konstrukcí
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72604
25.10.2012
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUND%91
neužívá se
69105
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUND%9
neužívá se
69118
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUND%9
neužívá se
69138
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜtW\S%9
neužívá se
69962
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜtW\S[%9
neužívá se
69963
28.07.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜtW\S%91
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQttFKGYHĜt%9
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt%91
BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
Norma
Certifikát ID
neužívá se
69964
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
197181
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
197182
Platnost
BVS aqua s.r.o.
nádrž plastová beztlaková
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119012
BVS aqua s.r.o.
nádrž plastová beztlaková
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
119027
CAPRONI - AG
K\GUDXOLFNp]XERYpþHUSDGOR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71960
22.06.2011
CAPRONI - AG
K\GUDXOLFNêUR]YDGČþ5+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71961
22.06.2011
CAPRONI - AG
hydraulické agregáty HPP-M a MPP-M
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71962
22.06.2011
CAPRONI - AG
K\GUDOLFNêUR]YiGČþ5+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72728
10.04.2013
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtNU\WDNYiULD3[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71174
02.09.2009
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtNU\WDNYiULD3[[3[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71320
27.01.2010
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD3$/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71359
24.02.2010
CAT-GATO, s.r.o.
DNYDULMQtRKĜtYDþWRSHQt3+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71381
09.03.2010
CAT-GATO, s.r.o.
DNYDULMQtRKĜtYDþWRSHQt3+3+3+3+3+3
+3+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71382
09.03.2010
CAT-GATO, s.r.o.
DNYDULMQtþHUSDGOR3333
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71383
09.03.2010
CAT-GATO, s.r.o.
akvarijní vzduchový kompresor AP-2, AP-6, AP-9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71429
25.08.2010
CAT-GATO, s.r.o.
akvarijní filtr (regulovatelný), P-F301, P-F302, P-F304
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71430
28.04.2010
CAT-GATO, s.r.o.
2VYČWORYDFtNU\WDNYiULD3[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71494
02.09.2009
CAT-GATO, s.r.o.
2VYČWORYDFtNU\WDNYiULD3[[3[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71495
27.01.2010
CAT-GATO, s.r.o.
2VYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD3$/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71496
24.02.2010
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD%E
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71604
25.08.2010
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD(%F
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71630
22.09.2010
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD33/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71689
24.11.2010
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72275
15.03.2012
10.07.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRWHUiULD375
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72292
11.05.2011
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtNU\WDNYiULD(%F
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72525
26.07.2012
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtNU\WDNYiULD3[[3[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72906
03.04.2013
CAT-GATO, s.r.o.
RVYČWORYDFtWČOHVRDNYiULD33/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72907
03.04.2013
&HPHQW+UDQLFHDNFLRYiVSROHþQRVW
YHULILNDFHHPLVt&2]DURNURWDþQtSHFQDYêSDOFHPHQWiĜVNpKR
VQtONX
Verifikace emisí CO2
308619
Centralplast s.r.o
septiky
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
264415
Centralplast s.r.o
jímky - žumpy
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
264417
Centralplast s.r.o
jímky - žumpy J KPP 1-40
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
264418
Centralplast s.r.o
biologické filtry
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
264419
22.01.2012
Cernin s.r.o.
pojízdná provozní nádrž
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
185960
12.06.2013
COMINFO, a.s.
motorové turnikety MT (BAR, ROUND, REXON, PEGAS)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72645
19.12.2012
COMINFO, a.s.
motorový turniket EASYGATE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72646
19.12.2012
COMPOSITE Steel
CSBx-147-300 .................... 1017-004/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72873
10.04.2018
COMPOSITE Steel
CSBx-88-300 ..................... 1017-005/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72874
10.04.2018
CONTEG, spol. s r.o.
9HQWLODþQtMHGQRWND'39(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69438
30.08.2010
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpUR]YiGČþRYpVNĜtQČ529
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69503
31.10.2010
CONTEG, spol. s r.o.
'DWRYpUR]YiGČþRYpVNĜtQČ569
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69504
31.10.2010
CONTEG, spol. s r.o.
'DWRYpUR]YiGČþRYpVNĜtQČ56156'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69505
31.10.2010
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpUR]YiGČþHVNĜtQČ62+2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69772
22.06.2011
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpUR]YiGČþHVNĜtQČ521
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69773
22.06.2011
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpUR]YiGČþHVNĜtQČ52'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69774
22.06.2011
CONTEG, spol. s r.o.
'DWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ'33'1D'33)1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70776
04.12.2013
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ52)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71377
09.03.2010
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ52)+LJK/RDG
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71378
09.03.2010
CONTEG, spol. s r.o.
XQLYHU]iOQtSRGVWDYHFSRGVWRMDQRYpUR]YiGČþH&217(*'33'1
'33)1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71379
09.03.2010
22.01.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
CONTEG, spol. s r.o.
XQLYHU]iOQtSRGVWDYHFSRGVWRMDQRYpUR]YiGČþH&217(*'33'1$'3
3)1$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71380
09.03.2010
CONTEG, spol. s r.o.
YHQWLODþQtMHGQRWND'39(1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72057
11.10.2011
CONTEG, spol. s r.o.
YHQWLODþQtMHGQRWND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72172
08.02.2012
CONTEG, spol. s r.o.
19 rámy RS jednoduchý a dvojitý
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72173
08.02.2012
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ50)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72174
22.02.2012
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ56/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72175
22.02.2012
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ526
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72176
12.04.2012
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ5(1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72578
27.09.2012
CONTEG, spol. s r.o.
19" police DP-PO-V
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
96543
29.05.2013
CONTEG, spol. s r.o.
19" police DP-PZ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
96544
29.05.2013
CONTEG, spol. s r.o.
19" police DP-PO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
96545
29.05.2013
CONTEG, spol. s r.o.
19" police DP-PT
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
96610
29.05.2013
CONTEG, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
203199
22.10.2013
CONTEG, spol. s r.o.
výsuvné police DP - PZ - V
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
203200
22.10.2013
CONTEG, spol. s r.o.
'DWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ5(9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
203201
27.11.2013
CONTEG, spol. s r.o.
'DWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ58158'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
203203
27.11.2013
CRYOSERVIS, s.r.o.
9]GXFKRYêRGSDĜRYDþ&9
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70220
10.04.2013
ý(9$6JURXSVUR
Stavební manipulátor- verze pracovní plošina
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70372
ý.'%ODQVNRDV
9ČWUQtN
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70821
ý.'%ODQVNRDV
9ČWUQtN,SUĤPČUPP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70822
ý.'%ODQVNRDV
9ČWUQtN,SUĤPČUPP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70823
D H J - KOVO, s.r.o.
6-YêURE\NRQVWUXNþQtNRYRYpDNRPELQRYDQpVtOFHDSUYN\SURSRXåLWtY
QRVQêFKNRQVWUXNFtFK]iNO
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
71087
D R U P O L, výrobní družstvo
(OHNWULFNêY\åtQDþ75
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70489
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND0363
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70490
Název firmy
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND0363
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70491
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND03
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70492
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND03
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70493
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+/=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70494
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+0=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70495
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+*=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70496
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+*=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70497
D R U P O L, výrobní družstvo
(OHNWULFNiURWDþQtVHNDþND+(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70498
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+*=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70499
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70500
D R U P O L, výrobní družstvo
(OHNWULFNiURWDþQtVHNDþND+(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70501
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+0=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70502
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND+,=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70503
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND;=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70504
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND&/=%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70505
D R U P O L, výrobní družstvo
0RWRURYiURWDþQtVHNDþND&,(%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70506
Dan Pawlín
záplet PAW
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72617
08.11.2012
DAWEL s.r.o.
svorkovnice + nosník, NL - SL 6x8 + IT 2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71432
12.05.2010
DAWEL s.r.o.
UR]YiGČþRYiOLãWDQRVQtN5.5.5.5.
111
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71433
12.05.2010
DAWEL s.r.o.
propojovací lišta + koncovka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71434
12.05.2010
DAWEL s.r.o.
UR]ERþRYDFtPĤVWHN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71435
12.05.2010
DEFITA s.r.o.
VHVWDYDVKRXSDþNDPLDVNOX]DYNRX9LOtN
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71918
14.09.2009
DEFITA s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71919
14.09.2009
DEFITA s.r.o.
VHVWDYDVKRXSDþNDPLDVNOX]DYNRX0iMD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71920
14.09.2009
DEFITA s.r.o.
VHVWDYDVKRXSDþNDPLDVNOX]DYNRX9LOtN
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72334
DEFITA s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢNODGLQNDWDEXOHVSRþtWDGOHPLEH]SRþtWDGOD
StVNRYLãWČVSRVXYQêP]DYtU
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72335
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
DEFITA s.r.o.
VHVWDYDVKRXSDþNDPLDVNOX]DYNRX0iMD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72336
DEFITA s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLVĢSĜHYDåRYDFtKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72337
DEFITA s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187734
DEFITA s.r.o.
VHVWDYDVKRXSDþNRXDVNOX]DYNRX
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187737
DEFITA s.r.o.
VHVWDYDVKRXSDþNRXVNOX]DYNRXDãSOKDFtPLSUYN\+UDG\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187741
Detecha, chemické výrobní družstvo
YêUREDPêGODDVDSRQiWĤþLVWtFtFKDOHãWLFtFKSĜtSUDYNĤNRVPHWLFNêFK
YêURENĤ
ISO 2276:2007 - kosmetika
250981
11.12.2011
DEXON CZECH s.r.o.
R]YXþRYDFtV\VWpPYHONêV\VWpP-HGLD'H[RQ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71255
13.01.2010
DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r.
o.
hydraulický lis PO 1000, mod. PO 60, 100, 160, 200, 250, 300, 350, 400,
500, 600, 800
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72288
DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r.
o.
+\GUDXOLFNêOLVĜDGD326
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
285671
DIMEX TRADING Ltd
pohonný vysokozdvižný vozík D/G 10-50
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71623
22.09.2010
DIMEX TRADING Ltd
SĜtYČVQê]GYLKDFtYĤ].7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71625
22.09.2010
DIMEX TRADING Ltd
HOHNWULFNêSORãLQRYêYĤ](3(3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71626
22.09.2010
DIMEX TRADING Ltd
elektrický vysokozdvižný vozík, E10-35
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71627
22.09.2010
Direct Media s.r.o.
GČWVNêKHUQtV\VWpP%2%5$.È7
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72162
Direct Media s.r.o.
RFHORYpPRGXORYpGČWVNpKĜLãWČ3,3($*(XNRQþHQiSODWQRVW
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72282
Direct Media s.r.o.
RFHORYpPRGXORYpGČWVNpKĜLãWČEXGHQDKUD]HQþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72481
Direct Media s.r.o.
'ČWVNêKHUQtV\VWpP%2%5$.È7
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72482
Direct Media s.r.o.
PRGXORYêV\VWpPLQWHULpURYpKRGČWVNpKRKĜLãWČ'20$
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72557
Direct Media s.r.o.
LQWHULpURYp]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ&+$&+$%2;
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72656
Direct Media s.r.o.
RFHORYpPRGXORYpGČWVNpKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72657
Direct Media s.r.o.
='+StVNRYLãWČ%REU
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72677
Direct Media s.r.o.
stavebnice BOBR OUT
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72778
Direct Media s.r.o.
KRXSDþND%2%5287
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72779
Direct Media s.r.o.
RFHORYpPRRRGXORYpGČWVNpKĜLãWČ3,3($*(
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72783
Di-Ven Ltd
EASY RAMP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176407
DOVA, a.s.
2VYČGþHQtRVKRGČNYêURENXHYþ
Zpráva o výsledcích dohledu
(podle § 5 NV163/02 Sb.)
70427
DOVA, a.s.
*DUiåRYiVHNþQtYUDWD:D\QHPDUN)RDPFRUH,,7KHUPRJDUG,,
7KHUPR:D\Q
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70428
DOVA, a.s.
VHNþQtJDUiåRYiYUDWD)2$0&25(OO7+(502*$5'OO&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71680
14.08.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70619
22.10.2013
DRUKOV družstvo
=iVREQtNRYêRKĜtYDþYRG\VWRMDWê
Družstevní závody Dražice - strojírna s r.o.
DNXPXODþQtRKĜtYDþHYRG\2.&2.&(2.&(92.&92.+(722.+ &HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
1$'1$'2
±QHDNUHGLWRYDQê
72859
25.04.2013
'ě(92$57,./VSROVUR
KHUQtGRPHþHN'$D'$
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71868
30.03.2009
'ě(92$57,./VSROVUR
herní sestava MAX DA 1004
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72408
'ě(92$57,./VSROVUR
]iYČVQiKRXSDþND0LQLVZLQJ'$
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72409
'ě(92$57,./VSROVUR
YDKDGORYiKRXSDþND'$'$
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72410
'ě(92$57,./VSROVUR
WDEXOHQDNUHVOHQtVSRþtWDGOHP'$'$'$
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72411
DYTRON s.r.o.
3RO\I~]QtVYiĜHþND32/<63
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71408
14.04.2010
DYTRON s.r.o.
3RO\I~]QtVYiĜHþND32/<63
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71409
14.04.2010
E a P spol. s r.o.
NĜtGORYiYUDWDW\S...&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71601
E a P spol. s r.o.
SRVXYQiYUDWDMHGQRNĜtGOiW\S666&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71602
E S B s.r.o.
SURYR]D~GUåEDHQHUJHWLFNêFKWHFKQRORJLtXUþQêFKNSĜHSUDYČD
XNOiGiQtYRG\VWUXVN\SRSHOHDHQHUJRViGURYFH3URYR]RYiQtPRQWiå
~GUåEDDRSUDY\HQHUJHWLFNêFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
203907
25.09.2013
E SERVICE, s.r.o.
SĜtVWURMRYêUR]YiGČþSURUHJXODFLWRSHQtDRKĜHY789
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70999
03.06.2009
E SERVICE, s.r.o.
SĜtVWURMRYêUR]YiGČþSURĜt]HQtODNRYDFtFKDVXãtFtFKOLQHN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71371
24.03.2010
E SERVICE, s.r.o.
SĜtVWURMRYêUR]YiGČþSURVWURMHQD]SUDFRYiQtDWYiĜHQtSOHFKX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71372
24.03.2010
E SERVICE, s.r.o.
SĜtVWURMRYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71608
22.09.2010
E SERVICE, s.r.o.
GLVWULEXþQtUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71804
30.03.2011
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
269200
24.11.2011
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
203198
22.10.2013
YêUREDVYDĜHQFĤYþHWQČVYDĜRYDQêFKGtOĤNROHMRYêFKYR]LGHO0+'
SĜHGSLV9'3
E.S.H.&F. Production, s.r.o.
FHUWLILNiWSĜHYHGHQ]I(6+)VSROVURRUJDQL]DþQt]PČQ\QRYp
,ýSODWQRVWDGR]RU\SĤYRGQt
VYDĜRYiQtVWURMQtFKGtOĤ
EC - TECH a.s.
SURYR]/XKDþRYVNi66ODYLþtQ
ECK Generating, s.r.o.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71759
ECK Generating, s.r.o.
nový dokument AO
Verifikace emisí CO2
72082
ECK Generating, s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72225
ECK Generating, s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72761
ECK Generating, s.r.o.
verifikace CO2 za rok 2008 - provoz elektrárna Kladno
Verifikace emisí CO2
272904
EGO Zlín spol. s r.o.
YDNXRYpIL[DþQtGODK\(6(6(6(6(6(6(6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71351
30.04.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
EGO Zlín spol. s r.o.
YDNXRYpIL[DþQtPDWUDFH(0(0&+'0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71352
30.04.2011
EGO Zlín spol. s r.o.
SURVWĜHGN\SURLPRELOQtSDFLHQW\99$0)3.9(%$13
13131313
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71353
30.04.2011
EGO Zlín spol. s r.o.
SURVWĜHGN\SURWUDQVSRUWSDFLHQWD9393(='(7=9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71354
30.04.2011
EGO Zlín spol. s r.o.
VSHFLiOQtYDNXRYpIL[DþQtSURVWĜHGN\XUþHQpQHMHQSURRSHUDFH20
2323
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71355
30.04.2011
EGO Zlín spol. s r.o.
IL[DþQtGODKDVPRåQRVWtH[WHQ]H(67'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71356
30.04.2011
EGO Zlín spol. s r.o.
SURVWĜHGN\SURYHWHULQiUQtSUD[L969696
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71357
30.04.2011
EGO Zlín spol. s r.o.
L]RODþQtSĜHWNDORYiNRPRUD%,2%2;(3;
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71695
15.12.2010
EGO Zlín spol. s r.o.
L]RODþQtSRGWODNRYiNRPRUD%,2%2;(%;
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71696
15.12.2010
EGO Zlín spol. s r.o.
BIOVAK EBV - 30
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72541
13.09.2012
EGO Zlín spol. s r.o.
SURVWĜHGN\SURWUDQVSRUWSDFLHQWD939393(='(7
=9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72551
13.09.2012
EKO - ŠIMKO s.r.o.
VWDYHEQLFRYêV\VWpPFHQWUiOQtKRY\VDYDþH626VORåND]DVOiQDGQH
NSĜHGČOiQtS6SXGLFKRYL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
232957
13.11.2013
EKON Praha s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\RFHORYiVYRGLGODPPSRGOH73
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70634
EKON, spol. s r.o.
ocelové vlnité roury
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72484
EKORY Jihlava spol. s r.o.
septik prefabrkovaný plastový typu S4
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71765
EKORY Jihlava spol. s r.o.
septik prefabrikovaný palstový typu S5
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71766
EKORY Jihlava spol. s r.o.
septik prefabrikovaný plastový typu S6
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71767
EKORY Jihlava spol. s r.o.
septik prefabrikovaný plastový typu S7
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71768
EKORY Jihlava spol. s r.o.
septik prefabrikovaný plastový, typ S8
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71769
EKOSYSTEM spol. s r.o.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRG0ý$
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72110
EKOSYSTEM spol. s r.o.
VHSWLNSUHIDEULNRYDQêWĜtNRPRURYê%696D%6+6
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
185949
Ekotech ochrana ovzduší s.r.o.
analyzátor CxHy VAMET 2000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71344
09.03.2010
Ekotech ochrana ovzduší s.r.o.
dynamický olfaktometr VAMET
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71345
09.03.2010
Ekotech ochrana ovzduší s.r.o.
þLGOR9$0(7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72631
19.12.2012
Elektrárna Kolín a.s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQt
Verifikace emisí CO2
71834
Elektrárna Kolín a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72245
12.07.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Verifikace emisí CO2
72281
Platnost
Elektrárna Kolín a.s.
2]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Celoplastová rozvodnice PL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
244572
08.01.2014
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
6WDYHQLãWQtUR]YiGČþ5=6(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
244573
08.01.2014
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
2FHORSOHFKRYiHOHNWURPČURYiUR]YRGQLFHVGYHĜPLDMLVWLþLYSRGUXåQpþiVWL &HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
5(
±QHDNUHGLWRYDQê
244574
08.01.2014
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
9êWDKRYêUR]YiGČþ'/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
244575
08.01.2014
ELEKTROBOCK CZ s.r.o
bezdrátový zvonek D Z1-1, D Z1-2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69585
28.02.2011
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
WUDQVIRUPiWRURYêUHJXOiWRURWiþHNPRWRUXYHQWLOiWRUXW\S5'9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69741
31.07.2011
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
WUDQVIRUPiWRURYêUHJXOiWRURWiþHNPRWRUXYHQWLOiWRUXW\S5(9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69742
31.07.2011
ELEKTROKLINIK, spol. s r.o.
YêWDKRYêUR]YDGČþ/83+)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71706
12.01.2011
Elektromontáže Procházka s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPGRGpON\P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71448
Elektromontáže Procházka s.r.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYê6'6
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71449
ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
GtOþtV\VWpP'iONRYpVOHGRYiQtĜtGtFtV\VWpP\DEH]SHþQRVWQt]DĜt]HQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72426
28.06.2012
(/,63/=(ĕDV
LQGXNþQtSUĤWRNRPČU)/21(7)1[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71425
28.04.2010
ELKOP, s.r.o.
WURMGtOQêYtFH~þHORYêKOLQtNRYêåHEĜtN9+575(1'7[7[7[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71059
24.06.2009
ELKOP, s.r.o.
RFHORYpVFKĤGN\25:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176634
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
NRYRYêPĤVWHN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176635
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
GYRMVWUDQQêKOLQtNRYêåHEĜtN'+5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176637
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
MHGQRVWUDQQêKOLQtNRYêåHEĜtN$/:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176638
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
9tFH~þHORYêRFHORYêåHEĜtN%)6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176639
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
XQLYHU]iOQtRFHORYêåHEĜtN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176640
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
posuvná pracovní plošina
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176641
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
YtFH~þHORYêKOLQtNRYêGYRMGtOQêåHEĜtN352),
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176642
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
YtFH~þHORYêKOLQtNRYêWURMGtOQêåHEĜtN352),
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176643
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
YtFH~þHORYêKOLQtNRROYêWURMGtOQêåHEĜtN+2%%<
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176644
27.06.2013
ELKOP, s.r.o.
-HGQRVWUDQQpKOLQtNRYpåHEĜtN\$/:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
282256
19.02.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
ELMO, spol. s r.o.
YêYRGRYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72259
26.04.2012
ELMO, spol. s r.o.
]iVXYNRYiVNĜtĖ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
187246
14.08.2013
ELMO, spol. s r.o.
HOHNWURPČURYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
187402
14.08.2013
ELMO, spol. s r.o.
SUĤP\VORYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
187416
14.08.2013
(/1$6HUYLV3RþHUDG\VUR
PRQWiåVHUYLVRSUDY\D~GUåEDHQHUJHWLFNêFKDWHFKQRORJLFNêFK
]DĜt]HQtDSRWUXEQtFKUR]YRGĤ
YêUREDDPRQWiåHRFHORYêFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
186040
27.06.2013
ELTE, s.r.o.
9êPČQtNWHSOD0$;
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70396
07.02.2013
ELTE, s.r.o.
9êPČQtNWHSOD0$;*$66*$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70397
07.02.2013
ELTE, s.r.o.
9êPČQtNWHSOD0$;*$66*%
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70398
07.02.2013
ELTE, s.r.o.
YêPČQtNWHSOD0$;66;
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71003
06.05.2014
ELTEMIX s.r.o.
EXEQRYpUHF\NODþQt]DĜt]HQtVSĜtVOXãHQVWYtP%+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71346
10.02.2010
ELTEMIX s.r.o.
ãQHNRYpUHF\NODþQt]DĜt]HQtVSĜtVOXãHQVWYtP3+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71560
22.09.2010
EL-VY spol. s r.o.
9êWDKRYêUR]YiGČþ593
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
80328
25.04.2013
EL-VY spol. s r.o.
9êWDKRYêUR]YiGČþ593
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
80396
25.04.2013
EL-VY spol. s r.o.
9êWDKRYêUR]YiGČþ59$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
80397
25.04.2013
EL-VY spol. s r.o.
9êWDKRYêUR]YiGČþ59
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
80398
25.04.2013
ELZAT, spol. s r.o.
EH]SHþQRVWQtRFKUDQQêWUDQVIRUPiWRU-7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71890
13.04.2011
ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71864
ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72257
ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72782
ENVIPLAST s.r.o.
nádrž plastová nadzemní beztlaková - nadk nadh
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72639
ENVIPLAST s.r.o.
nádrž plastová podzemní beztlaková - žk, žo, p
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72640
ENVIPLAST s.r.o.
QiGUåSODVWRYiSURSĜHþHUSiYDFtMtPNXFNV
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72641
ENVIPLAST s.r.o.
nádrž plastová kruhová/ hranatá podzemní beztlaková - ŽK, ŽO, P
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72661
ENVIPLAST s.r.o.
QiGUåSODVWRYiSURSĜHþHUSiYDFtMtPNX&.6
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72662
ENVIPLAST s.r.o.
nádrž plastová kruhová/hranatá nadzemní beztlaková - NADK, NADH
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72663
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
ENVITES, spol. s r.o.
NDOROLV\VUXþQtPRGWDKHPGHVHN.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72441
13.09.2012
ENVITES, spol. s r.o.
Kalolisy poloautomatické a automatické K 400, 470, 630, 800, 1000, 1200,
1500, 1520, MKAF 1000, 1200
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72442
13.09.2012
ENVITES, spol. s r.o.
SURI1RYD7HNNDOROLV\VUXþQtPRGWDKHPGHVHN0.0++0.0(+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72443
13.09.2012
ENVITES, spol. s r.o.
- pro f. NovaTek - Kalolisy poloautomatické a automatické MKM EHP,
MKAF
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72444
13.09.2012
ERATO PRODUKT GmbH
teplovodní kotel na pevné palivo, ERATO-PIROTERM, E-PT-30, E-PT-35,
E-PT-50
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71707
24.11.2010
ERATO PRODUKT GmbH
SUĤWRNRYêHOHNWULFNêNRWHO(5$72(7(50000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71708
24.11.2010
ERATO PRODUKT GmbH
KOLQtNRYpWHSHOQpWČOHVR(5$72%*(5$./,20
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71709
24.11.2010
ESP I. s.r.o.
VYDĜRYDQpRFHORYpNRQVWUXNFHVYDĜRYDQpVWURMQtGtO\
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72833
03.04.2013
EURO BAGGING, s.r.o.
WXQHOQiYČVX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72324
29.03.2012
EURO BAGGING, s.r.o.
šrotovací a plnící stroj
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72325
29.03.2012
EURO BAGGING, s.r.o.
drapák D-40
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72326
29.03.2012
EURO BAGGING, s.r.o.
drapák D-60
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72327
29.03.2012
EURO BAGGING, s.r.o.
silážní stroj EURO BAGGER, typ EB 3000 S
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72421
14.06.2012
EURO BAGGING, s.r.o.
Silážní a kompostovací stroj IN-LINE BAGGER
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
190140
28.08.2013
EURO MASIV s.r.o.
jednohlavá stranová bruska EMB
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70860
25.08.2010
EURO MASIV s.r.o.
strojní rameno, EMR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71438
26.05.2010
EURO MASIV s.r.o.
mostová pila, EMP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71439
26.05.2010
EuroClean s.r.o.
Y\YtMHþDGiYNRYDFt]DĜt]HQtR[LGXFKORULþLWpKR(XXUR&OHDQ2;&/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210139
27.11.2013
EUROGAME, s.r.o.
NROpEDþN\+RXSDGODQDSUXåLQČ+$5,
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71997
24.08.2009
EUROGREEN CZ s.r.o.
URWDþQtVHNDþND&$5769
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69829
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND(VSULW(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69830
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3LFFR(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69831
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69832
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR%$
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69833
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69834
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR($
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69835
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69836
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR%$
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69837
EUROGREEN CZ s.r.o.
HOHNWULFNiVHNDþND3UHPLR($
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69838
EUROGREEN CZ s.r.o.
PRWRURYiVHNDþND%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69839
EUROGREEN CZ s.r.o.
PRWRURYiVHNDþND%$L
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69840
EUROGREEN CZ s.r.o.
PRWRURYiVHNDþND%$
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69841
EUROGREEN CZ s.r.o.
URWDþQtVHNDþND%$0
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69842
EUROGREEN CZ s.r.o.
URWDþQtVHNDþND(VSULW(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69843
EUROGREEN CZ s.r.o.
URWDþQtVHNDþND(VSULW(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69844
EUROGREEN CZ s.r.o.
URWDþQtVHNDþND(VSULW(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69845
EUROGREEN CZ s.r.o.
URWDþQtVHNDþND6&227(569
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69846
EUROGREEN CZ s.r.o.
VWUXQRYiVHNDþND54
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69847
EUROGREEN CZ s.r.o.
VWUXQRYiVHNDþND54
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69848
EUROGREEN CZ s.r.o.
0RWRURYiURWDþQtVHNDþNDW\S(VSULW%
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70095
EUROGREEN CZ s.r.o.
(OHNWULFNiURWDþQtVHNDþNDW\S(VSULW(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70096
EUROGREEN CZ s.r.o.
=DþLãĢRYDþRNUDMĤWUiYQtNĤ
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70281
EUROLIFT s.r.o.
svislá hydraulická invalidní plošina, typ SIHP 250-1200x1200x1600 3/3P
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70135
EUROLIFT s.r.o.
Y\URYQiYDFtPĤVWHN069
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70855
10.11.2010
EUROLIFT s.r.o.
QĤåNRYi]YHGDFtSORãLQD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70887
22.06.2009
Eva Kepková-COMMING
nárazník pohlcující energii AP 175 - 850
neužívá se
69454
Eva Kepková-COMMING
nárazník pohlcující energii AP 175 - 1070
neužívá se
69455
Eva Kepková-COMMING
nárazník pohlcující energii AP 175 - 1700
neužívá se
69457
Eva Kepková-COMMING
nárazník pohlcující energii AP 175 - 2140
neužívá se
69458
EVPÚ a.s.
VYDĜRYiQtVNĜtQtHOHNWULFNêFKPČQLþĤ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72216
15.03.2012
EXMONT KYJOV, s.r.o.
YêUREDVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKNRQVWUXNFtNRWOĤWČOHVDNRQWHMQHUĤ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
292599
19.03.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71610
29.09.2010
F A L C O International s.r.o.
RFHORYêNRQVWUXNþQtSURILO81,&'81,8'81,&:81,8:
FABRICOM CZ a.s.
certifikát - stavební dodavatelé
Certifikát (COK) - stavební
dodavatelé
247566
27.11.2009
)DEU\ND$UPDWXU6ZDU]ĊG]VS]RR
UXþQČRYOiGDQpYHQWLO\ODKYt=0='
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72412
14.06.2017
)DEU\ND$UPDWXU6ZDU]ĊG]VS]RR
uzavírací ventil na LPG a freon, typ Z6MB a Z6DB
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
264495
05.02.2019
FACTORY Industrial Technik SC
ventil, KOCHU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71661
13.10.2010
FACTORY Industrial Technik SC
K\GUDXOLFNpþHUSDGORVR]XEHQêPNROHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71662
13.10.2010
FAG Artigrafiche S.p.A.
3URJHWWD]LRQHSURGX]LRQHHYHQGLWDGLVFDWROHDVWXFFLHVSRVLWRUL
VWDPSDWLLQFDUWDFDUWRQFLQRWHVRHGDFFRSLDWRUHDOL]]DWLFRQSURFHVVRGL
VWDPSDRIIVHWOLWRJUDILFR
FHUWLILNDFHVSRWĜHELWHOVNpKRĜHWČ]FHOHVQtFKSURGXNWĤGOH&)&6
UHYL]HEXGHRGHVOiQDåSR]DSODFHQt
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
251363
11.12.2011
FAVORIT MASHINEX OOD
automatický frézovací stroj APM1-10P1-2CMA
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71189
16.09.2009
FAVORIT MASHINEX OOD
automatický frézovací stroj APM1-10P1-2CMA
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71192
FEIFER - kovovýroba , spol. s r.o.
paletový ovinovací stroj EXP 108
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72377
10.05.2012
FEIFER - kovovýroba , spol. s r.o.
paletový ovinovací stroj EXP 308
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72378
10.05.2012
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYD]YHGiNĤ
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70771
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYDYtFHVWRMDQRYêFKHOHNWURPHFKDQLFNêFKãURXERYêFKVORXSRYêFK
]YHGiNĤ8=='
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70872
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYDYtFHVWRMDQRYêFKHOHNWURPHFKDQLFNêFKãURXERYêFKVORXSRYêFK
]YHGiNĤ8==&
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70873
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYDYtFHVWRMDQRYêFKHOHNWURPHFKDQLFNêFKãURXERYêFKVORXSRYêFK
]YHGiNĤ67
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70874
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYDYtFHVWRMDQRYêFKHOHNWURPHFKDQLFNêFKãURXERYêFKVORXSRYêFK
]YHGiNĤ8==&8==&67
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71177
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYDYtFHVWRMDQRYêFKHOHNWURPHFKDQLFNêFKãURXERYêFK]YHGiNĤ[W
3=
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71559
FEREX-ŽSO spol. s r.o.
VRXSUDYDYtFHVWRMDQRYêFK]YHGiNĤ3=
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71609
FERMAT CZ s.r.o.
horizontální frézovací stroj WRF 130 CNC, WRTF 130 CNC
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197024
25.09.2013
FERMAT Group, a.s.
&1&VRXVWUXK8.21ý(1È3/$71267
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71844
27.04.2011
FERMAT Group, a.s.
&1&VRXVWUXK8.21ý(1È3/$71267
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71845
27.04.2011
FERMAT Group, a.s.
K\GUDXOLFNêRKUDĖRYDFtOLV&72)
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71874
25.01.2012
FERMAT Group, a.s.
nový dokument AO
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71954
FERMAT Group, a.s.
CNC soustruh SF 16, 32, 40
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72055
02.09.2009
27.04.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
FERMAT Group, a.s.
CNC soustruh SF 50, 61, 63, 80
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72056
27.04.2011
FERMAT Group, a.s.
svislý soustruh VLC 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 ATC
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72101
07.12.2011
FERMAT Group, a.s.
svislý soustruh VL 1200 ATC, VL 1600 ATC, VL 2000 ATC
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72102
07.12.2011
FERMAT Group, a.s.
CNC frézka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72376
28.06.2012
FERMAT Group, a.s.
soustruh se šikmým ložem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72379
24.05.2012
FERMAT Group, a.s.
REUiEČFtFHQWUXP90&)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72386
14.06.2012
FERMAT Group, a.s.
REUiEČFtFHQWUXP90)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72387
24.05.2012
FERMAT Group, a.s.
REUiEČFtFHQWUXP0&9)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72388
28.06.2012
FERMAT Group, a.s.
K\GUDXOLFNêRKUDĔRYDFtOLV
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72389
FERMAT Group, a.s.
HOHNWURHUR]tYQtGUiWRYiĜH]DþND([FHWHN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72486
FERMAT Group, a.s.
K\GUDXOLFNêRKUDĔRYDFtOLV&72)
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72570
FERMAT Group, a.s.
REUiEČFtFHQWUXP90&)&1&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72574
25.10.2012
FERMAT Group, a.s.
portálové frézovací a vyvrtávací centrum
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72579
25.10.2012
FERMAT Group, a.s.
soustruh se šikmým ložem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72764
03.04.2013
FERMAT Group, a.s.
K\GUDXOLFNpQĤåN\FQWI
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72765
03.04.2013
FERMAT Group, a.s.
&1&VRXVWUXKDNWXDOL]DFHFHUW~SUDYDQi]YĤW\SĤDNW &HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72958
24.05.2012
FERMAT Group, a.s.
svislý soustruh L 2800
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118903
10.07.2013
FERMAT Group, a.s.
K\GUDXOLFNpQĤåN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
186060
24.07.2013
FERMAT Group, a.s.
RKUDĖRYDFtOLV&72)$&1&
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
190159
28.08.2013
FERMAT Group, a.s.
RKUDĖRYDFtOLV&1&+$3
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
190161
FERMAT Group, a.s.
VYLVOêVRXVWUXK9/&$7&QDKUD]XMH
DUR]ãLĜXMHFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
242193
trubka ocelová bezešvá pro užití v nosných konstrukcíích staveb
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
72529
FERONA Slovakia, a.s.
FEROSTAV, a.s.
výroba ocelových konstrukcí 3834-3 akredit.
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72264
FEROX GmbH
2VYČGþHQtRVKRGČV\VWpPXĜt]HQtYêURE\DGRGUåRYiQtVWDQRYDQêFK
SRåDG
Zpráva o výsledcích dohledu
(podle § 5 NV163/02 Sb.)
70429
06.12.2012
07.12.2011
25.08.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
FEROX GmbH
Rolovací garážová vrata
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70430
FERRUM s.r.o.
9êUREDRFHORYêFKURãWĤ
$UPRYQD
=iPHþQLFWYt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
239218
13.11.2013
).GĜHYČQpOLãW\VSROVUR
UHYSODWQRVWDGR]RU\GOHSĤYRGQtKR
YêYRMYêUREDDRGE\WIUp]RYDQêFKGĜHYČQêFKOLãWVSĜtVOXãHQVWYtPUWPĤ
PĜtåHNDSRGREQêFKYêURENĤ]HGĜHYDLVSRYUFKRYRX~SUDYRX
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
245323
13.10.2011
FKM s. r. o.
YêUREDRFHORYêFKNRQVWUXNFt]DĜt]HQtQD]SUDFRYiQtNDPHQLYDD
RFHORYêFKNRQVWUXNFtVWDYHE
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72251
09.03.2010
Flowserve Czech Republic, s. r. o.
ponorný aerátor AS-055, AS-150, AS-400, AS 750, AS-1100,AS-1500
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71215
24.06.2009
FOLIANT EU, s.r.o.
automatická laminovací linka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72109
07.12.2011
FOLIANT EU, s.r.o.
laminátor - foliant Gemini
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72602
10.10.2012
FOLIANT EU, s.r.o.
$XWRPDWLFNêSRGDYDþIROLDQW3/863/86
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72603
10.10.2012
FOLIANT EU, s.r.o.
automatická laminovací linka - foliant ORPHEUS
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
97183
29.05.2013
FOLIANT EU, s.r.o.
laminátor, Foliant - prodl. 204/05
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210506
22.10.2013
FOLIANT EU, s.r.o.
separátor, foliant 520, 720 - prodl. 206/05
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210507
22.10.2013
FOLIANT EU, s.r.o.
6HWĜiVDFtVWĤO)ROLDQW-2**(5
-HGQiVHRSURGORXåHQtFHUWLILNiWXþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
265767
08.01.2014
FOREST MERI s.r.o.
VKUQRYDþNOHVWX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71886
08.06.2011
FOREST MERI s.r.o.
~þHORYiQiVWDYED)25(67352),
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72033
14.09.2011
FOREST MERI s.r.o.
frézy MERI- MJ1,4 - 2,3 ST
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72927
15.05.2013
FOREST MERI s.r.o.
frézy MERI
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72928
15.02.2013
FORNAL trading s.r.o.
UDPHQRYêQRVLþNRQWHMQHUĤ1.59VYêVXY\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71640
13.10.2010
FORNAL trading s.r.o.
UDPHQRYêQRVLþNRQWHMQHUĤ1.5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71652
13.10.2010
FORNAL trading s.r.o.
SHYQiDYêPČQQiQiVWDYED666
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71857
30.03.2011
FORNAL trading s.r.o.
QRVLþYêPČQQêFKQiVWDYHE1111+QHER/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71858
27.04.2011
FORNAL trading s.r.o.
5DPHQRYpQRVLþHNRQWHMQHUĤ1.5D9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72148
11.01.2012
FORNAL trading s.r.o.
5DPHQRYpQRVLþHNRQWHMQHUĤ1.5D9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72149
11.01.2012
FORNAL trading s.r.o.
5DPHQRYpQRVLþHNRQWHMQHUĤ1.5D9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72150
11.01.2012
FORNAL trading s.r.o.
KiNRYêQDNODGDþNRQWHMQHUĤ1.+7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72406
24.05.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
FORNAL trading s.r.o.
KiNRYêQDNODGDþNRQWHMQHUĤ1.+$7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72407
24.05.2012
FORNAL trading s.r.o.
KiNRYêQDNODGDþNRQWHMQHUĤ1.+$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72424
28.06.2012
FORNAL trading s.r.o.
KiNRYêQDNODGDþNRQWHMQHUĤ1.+$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72425
28.06.2012
FORNAL trading s.r.o.
KiNRYêQDNODGDþNRQWHMQHUĤ1.+$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72571
10.10.2012
FORNAL trading s.r.o.
KiNRYêQDNODGDþNRQWHMQHUĤ1.+$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72572
10.10.2012
FORTEX - AGS, a.s.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRGW\SĜDGD$ý%(
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72434
FORTEX - AGS, a.s.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRGW\SĜDGD$ý%[[6%5
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72435
FORTEX - AGS, a.s.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRGW\SĜDGD$1
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72436
FORTEX - AGS, a.s.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRGW\SĜDGD%,2)/8,'(
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72437
FORTEX - AGS, a.s.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRGW\SĜDGD%,2)/8,'7.1
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72438
FOXCONN CZ s.r.o.
Mechnický klikový lis OCP 35N
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70865
FOXCONN CZ s.r.o.
Mechanický klikový lis G1-110
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70866
FOXCONN CZ s.r.o.
Mechanický klikový lis CPS 50
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70867
)UDQWLãNROi]HĖVNiYêWRSQDVUR
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71808
FRK s.r.o.
SURYiGČQtYêUREDPRQWiåRSUDY\DVHUYLVVDYĜRYDQêFKRFHORYêFK
NRQVWUXNFtSURSUĤP\VORYpY\XåLWt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72858
25.03.2013
GACC spol. s.r.o.
SĜtVWXSRYiMHGQRWNDH[WHUQtVQtPDþH3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72107
21.12.2011
GACC spol. s.r.o.
GRFKi]NRYêDSĜtVWXSRYêWHUPLQiO/2*,&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72108
21.12.2011
GACC spol. s.r.o.
'RFKi]NRYpDSĜtVWXSRYpWHUPLQiO\/2*,&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
265275
08.01.2014
GACC spol. s.r.o.
3ĜtVWXSRYiMHGQRWNDH[WHUQtMHGQRWNDW\S3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
265276
08.01.2014
GARANT AD
UXþQtY\VRNR]GYLåQêYR]tN:3(+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71628
22.09.2010
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
prachové filtry FGC 280 a FGC 370
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71110
26.08.2014
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
prachové filtry FGC 1000
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71111
26.08.2014
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
prachové filtry FGC 140
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71112
26.08.2014
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
prachové filtry FGC 4000
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71113
10.02.2015
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
VXG\QDRGRUDQWSURRGRUL]DþQtVWDQLFHOLWUĤ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71539
28.07.2015
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
VXG\QDRGRUDQWSURRGRULDþQtVWDQLFHOLWUĤ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71540
28.07.2015
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
VXG\QDRGRUDQWSURRGRUL]DþQtVWDQLFHOLWUĤ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71541
28.07.2015
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
prachové filtry FGC 2000
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71999
24.08.2016
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
HOHNWURSĜHGHKĜHY]HPQtKRSO\QX*&(3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72850
10.04.2018
*$6&21752/VSROHþQRVWVUR
HOHNWURSĜHGHKĜHY]HPQtKRSO\QX*&(3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72851
10.04.2018
*$60(7(5DNFLRYiVSROHþQRVW
mobilní úpravna vody
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71644
26.10.2010
GEMATEX s.r.o.
pojízdný pásový zvedací dopravník, HFB (LSC) - 1 - 3,5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71803
30.03.2011
GEODET A LES a.s.
QiNXSWČåEDSĜLEOLåRYiQtRGYR]PDQLSXODFHDSURGHMGĜHYDUHY
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
89661
26.04.2010
GESTRA, s.r.o.
ãWtSDFt]DĜt]HQt6/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71044
02.09.2009
GESTRA, s.r.o.
ãWtSDþNDQDNiPHQSURVWURMQtGČOHQtNDPHQHG\Q\PLFNêPLPSXOVHP
%9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71459
12.01.2011
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL/.
neužívá se
69643
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL/.
neužívá se
69644
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
VDPRVYRUQê]DFK\FRYDþ,1
neužívá se
69645
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
VDPRVYRUQê]DFK\FRYDþ,1
neužívá se
69646
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
NORX]DYê]DFK\FRYDþDEU]GQp]DĜt]HQt358'
neužívá se
69647
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
NORX]DYê]DFK\FRYDþDEU]GQp]DĜt]HQt358'
neužívá se
69648
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
nárazník s nelineární charakteristikou 1002
neužívá se
69649
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
nárazník s nelineární charakteristikou 1303
neužívá se
69650
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
nárazník s nelineární charakteristikou 1652
neužívá se
69651
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
119050
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72468
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72090
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72517
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
89657
trubka ocelová bezešvá
GLOBAL LIFT - CZ, spol. s r.o.
Gondella CZ s.r.o.
montovaný regál VarioPlus Paris a MonteCarlo
GOOL s.r.o.
septik SPT 1/2
GOOL s.r.o.
]HPQtELRILOWUVNUiSČQê=%6GR(2
GOOL s.r.o.
26.07.2012
13.09.2010
GRADIOR STEEL, spol. s r.o.
VYDĜRYDQpRFHORYpNRQVWUXNFHVYDĜRYDQpVWURMQtGtO\
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72875
12.06.2013
Green Center s.r.o.
automatická pokladna, GPM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71361
24.02.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Green Center s.r.o.
Parkovací stojan GPT, GP3T- recertifikace
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
253466
18.12.2013
Green Gas DPB, a.s.
NROHNWRUGRYUWXSURWHSHOQiþHUSDGOD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72493
26.07.2012
GRIGGIO S.p.A.
Planer, typ PF 310
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70185
GroS Spólka z o.o.
VHNþQtJDUiåRYiYUDWDUH]LGHQþQt
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71912
GroS Spólka z o.o.
VHNþQtSUĤP\VORYiYUDWD7HUPR$$56
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71913
KOLQtNRYpOLVRYDQpDSĜHQRVQpSURILO\RSUDYLWQDSRGOH19
Guangdong Jianmei Aluminium Profile Factory &HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
Co.Ltd
±QHDNUHGLWRYDQê
]DSĤMþHQRGR%UQDý,$QDåiGRVWLQJ-XURãN\RGYH]ODLQJ
%DþLQRYi
185967
HAGS Praha, s.r.o.
Basketbalový koš
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70282
HAGS Praha, s.r.o.
Multi- Pondo
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70283
HAGS Praha, s.r.o.
Mobilus
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70284
HAGS Praha, s.r.o.
Kladina pohyblivá
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70285
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70286
HAGS Praha, s.r.o.
6HGDþNDNKRXSDþFH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70287
HAGS Praha, s.r.o.
6HGDþNDNKRXSDþFH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70288
HAGS Praha, s.r.o.
Hrazdy
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70289
HAGS Praha, s.r.o.
Alexandria
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70290
HAGS Praha, s.r.o.
Laax
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70291
HAGS Praha, s.r.o.
Tolina
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70292
HAGS Praha, s.r.o.
Turtle II
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70293
HAGS Praha, s.r.o.
Catty
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70294
HAGS Praha, s.r.o.
Mas Palomas
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70295
HAGS Praha, s.r.o.
Hoppsan
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70296
HAGS Praha, s.r.o.
NRORWRþNRORYê
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70297
HAGS Praha, s.r.o.
Skluzavka s podestou
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70298
HAGS Praha, s.r.o.
8]DYĜHQiVNOX]DYND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70299
HAGS Praha, s.r.o.
Maggot Slide
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70300
HAGS Praha, s.r.o.
%DODQþQtGUiKD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70301
HAGS Praha, s.r.o.
Apple
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70302
HAGS Praha, s.r.o.
Olympus
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70303
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
HAGS Praha, s.r.o.
Albertille
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70304
HAGS Praha, s.r.o.
Milton
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70305
HAGS Praha, s.r.o.
Twisty
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70306
HAGS Praha, s.r.o.
Lanová dráha
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70307
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70308
HAGS Praha, s.r.o.
San Jose
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70309
HAGS Praha, s.r.o.
Jumbo
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70310
HAGS Praha, s.r.o.
NRORWRþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70311
HAGS Praha, s.r.o.
Melbourne
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70312
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70313
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70314
HAGS Praha, s.r.o.
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70315
HAGS Praha, s.r.o.
St. Petersburg
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70316
HAGS Praha, s.r.o.
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70317
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70318
HAGS Praha, s.r.o.
0XOWL3RQGRþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70319
HAGS Praha, s.r.o.
Ramsu
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70320
HAGS Praha, s.r.o.
Dover
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70321
HAGS Praha, s.r.o.
Pirouette
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70322
HAGS Praha, s.r.o.
.2PELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70323
HAGS Praha, s.r.o.
.RORWRþH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70324
HAGS Praha, s.r.o.
9DKDGORYi]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70325
HAGS Praha, s.r.o.
âSOKDFt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70326
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70327
HAGS Praha, s.r.o.
+HUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70328
HAGS Praha, s.r.o.
.ROpEDþNDQDSUXåLQiFK.ROpEDFtKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70329
HAGS Praha, s.r.o.
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ/DQRYiGUiKD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70330
HAGS Praha, s.r.o.
=DĜt]HQtSURKU\VStVNHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70331
HAGS Praha, s.r.o.
Skluzavky
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70332
HAGS Praha, s.r.o.
+HUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70378
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70379
Platnost
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
HAGS Praha, s.r.o.
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ6FKRGLãWČVH]iEUDGOtP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70380
HAGS Praha, s.r.o.
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70381
HAGS Praha, s.r.o.
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt6pULH81,3/$<6SHFLDO
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70431
HAGS Praha, s.r.o.
+RXSDþNRYpVHGDGOR$PERVHGDGOR0RELOXVVHGDGOR
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70566
HAGS Praha, s.r.o.
NRPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQtVHULH81,0,1,6SHFLDO
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70660
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþN\KRXSDþNRYiNRQVWUXNFH%XGG\6ZLQJ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71236
07.09.2009
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþNRYpVHGOR+$*6.LGG\+$*6.LGG\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71237
26.10.2009
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ81,3/$<67$,5P81,3/$<
67$,5P86+3/
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71238
22.09.2009
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢNOX]QiGUiKD+$*66N\:D\+$*6
6N\:D\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71239
22.09.2009
HAGS Praha, s.r.o.
NRPELQDþQtKHUQt]DĜt]HQtVpULH8QL3OD\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71369
09.02.2010
HAGS Praha, s.r.o.
NRPELQDþQtKHUQt]DĜt]HQtVpULH8QL3OD\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71446
18.04.2010
HAGS Praha, s.r.o.
ILWQHV]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71903
18.04.2011
HAGS Praha, s.r.o.
trailblazer N-R-G
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71931
HAGS Praha, s.r.o.
NRPELQDþQtKHUQtNRQVWUXNFH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71932
HAGS Praha, s.r.o.
VDPRVWDWQČVWRMtFt]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71933
HAGS Praha, s.r.o.
skateboardové dráhy
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71985
10.08.2009
HAGS Praha, s.r.o.
skateboardové dráhy
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71986
10.08.2009
HAGS Praha, s.r.o.
skateboardové dráhy
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71987
10.08.2009
HAGS Praha, s.r.o.
NRORWRþH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71992
10.08.2009
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþNRYpVHGDGOR3RSS\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72048
26.09.2009
HAGS Praha, s.r.o.
ãSOKDFt]DĜt]HQtOW
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72083
09.11.2009
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČVNêFKKĜLãĢ+HUQtVNXOSWXU\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72084
09.11.2009
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþNRYiVHGDGOD+$*6
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72096
09.11.2009
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72097
09.11.2009
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþNRYpNORXE\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72142
07.12.2009
HAGS Praha, s.r.o.
ãSOKDFtVtĢ3ODQHWV\VWHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72183
HAGS Praha, s.r.o.
ãSOKDFtVtĢ3ODQHWV\VWHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72184
HAGS Praha, s.r.o.
NRORWRþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72185
HAGS Praha, s.r.o.
KRXSDþND%LJJR
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72186
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ-XQLRU6SLUDO6OLGHVD'HOWD6ZLQJ5DQJH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72187
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
HAGS Praha, s.r.o.
Nexus Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72188
HAGS Praha, s.r.o.
Nexus Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72189
HAGS Praha, s.r.o.
Playground Stand Alone Equipment, Speciality Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72190
HAGS Praha, s.r.o.
Play Trail, Playground Modula Play Equipment
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72191
HAGS Praha, s.r.o.
Playground Modula Play Equipment
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72192
HAGS Praha, s.r.o.
Playground Modula Play Equipment
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72193
HAGS Praha, s.r.o.
Playground Modula Play Equipment
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72194
HAGS Praha, s.r.o.
Playground Modula Play Equipment
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72195
HAGS Praha, s.r.o.
Playground Modula Play Equipment
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72196
HAGS Praha, s.r.o.
Horizont Range , New World Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72197
HAGS Praha, s.r.o.
New World Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72198
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72199
HAGS Praha, s.r.o.
New World Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72200
HAGS Praha, s.r.o.
New World Range, Range 227
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72201
HAGS Praha, s.r.o.
227 Range
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72202
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72203
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72204
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72205
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72206
HAGS Praha, s.r.o.
SRYUFKGČWVNpKRKĜLãWČWOXPtFtQiUD]
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72247
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72309
HAGS Praha, s.r.o.
NRPELQDþQtKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72310
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢãSOKDFt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72311
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72312
HAGS Praha, s.r.o.
NRPELQDþQtKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72313
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢãSOKDFt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72314
HAGS Praha, s.r.o.
ZDH série Nutmeg sport - Salvador, Brasilia
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72454
HAGS Praha, s.r.o.
='+VpULH603SURPtþRYpKU\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72455
HAGS Praha, s.r.o.
lezecké skály CLIMB STONE
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72530
HAGS Praha, s.r.o.
ILWQHVV]DĜt]HQtVpULH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72531
HAGS Praha, s.r.o.
ILWQHVV]DĜt]HQtVpULH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72532
Platnost
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
HAGS Praha, s.r.o.
DW\SLFNiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72841
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276774
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276775
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276776
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276777
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276778
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276779
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276780
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HUQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276781
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276782
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276783
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276784
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276785
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276786
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276787
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276788
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276789
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276790
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276791
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276792
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276793
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276794
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276795
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276796
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276797
HAGS Praha, s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
276798
6WDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ+DNL&LW\3
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
70576
HAKI AB
Platnost
Happy World s.r.o.
KRXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71938
23.03.2010
Happy World s.r.o.
ãSOKDFt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71939
23.03.2010
Happy World s.r.o.
ãSOKDFt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71940
23.03.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Happy World s.r.o.
GRPHþHNQDKUDQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71941
23.03.2010
Happy World s.r.o.
kombinované hrací konstrukce
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71942
23.03.2010
Happy World s.r.o.
skluzavka
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71944
23.03.2010
Happy World s.r.o.
StVNRYLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71945
23.03.2010
Happy World s.r.o.
YDKDGORYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71946
23.03.2010
Happy World s.r.o.
DXWRVHVNOX]DYNRXDSUROp]DþNRX
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72479
Happy World s.r.o.
pružinová kolébadla
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72480
Happy World s.r.o.
9DKDGORYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72552
Happy World s.r.o.
3UXåLQRYiNROpEDGODNRQtNåDENDYþHOND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72553
Happy World s.r.o.
='+StVNRYLãWČWDEXOHQDNUHVOHQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72554
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71835
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72233
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72737
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.
verifikace emisí CO2 za rok 2008 - 39 508 t
Verifikace emisí CO2
277381
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
.RQVWUXNþQtWUXENRYpILWLQN\]Q.HH.ODPS*76$7.ZLN
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70757
Havel Buggy (Milan Havel)
HOHNWULFNpDXWtþNR+$::(/(
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70911
HAWORTH S. P.A.
&R&YêUREDNDQFHOiĜVNpKRQiE\WNXNDQFHOiĜVNpV\VWpP\VHGDFt
QiE\WHNUHYL]H
GR]RU\DSODWQRVWGOHSĜHGFKR]tKRFHUWLILNiWX
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
210510
12.07.2010
Hecmar B.V.
GHVN\SURGČWVNiKĜLãWČKRODQGVN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71910
10.08.2009
Hekimo, s.r.o.
pracovní plošina
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
186327
HIDCOM GmbH
stavební lešení na fasády, FFS
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71812
26.01.2011
H-INDUSTRY,a.s.
YêUREDVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKNRQVWUXNFtYêUREDVYDĜRYDQêFKWODNRYêFK
QiGREGOH(63('
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
118992
10.07.2013
HIT HOFMAN, s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\WOXPLþHQiUD]Ĥ9(&86723
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72625
08.11.2012
HK Co. Slovakia s.r.o.
tlakový hrnec s vkládanou poklicí z korozivzdorné oceli
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71614
22.09.2015
HK Co. Slovakia s.r.o.
tlakový hrnec s vkládanou poklicí z korozivzdorné oceli
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71839
23.02.2016
HLH Ingeniering, s.r.o.
YêUREDDPRQWiåVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72423
28.06.2012
HOTJET CZ s.r.o.
WHSHOQiþHUSDGOD+RWMHW
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
71948
08.06.2009
HOUFEK a.s.
Hranová bruska HB
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72755
09.10.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
09.10.2013
HOUFEK a.s.
pásová bruska PBH 220, 250, 300 Basset, PB 220, 250, 300 Eco
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72756
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
]iYČVQiKRXSDþNDUHF
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270443
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
skluzavka - rec. 02/06
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270445
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
lanová dráha - rec. 03/06
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270446
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
YDKDGORYpKRXSDþN\DSUXåLQRYpNROpEDþN\UHF
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270447
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
NRORWRþUHF
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270448
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
modulární systém SH 110 - rec. 06/06
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270449
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
KUDFtSUYN\SURStVNRYLãWČDKUDFtGRPHþN\UHF
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270450
+5$6]DĜt]HQtKĜLãĢVUR
šplhací soupravy - rec. 08/06
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270451
HŠV stroje, a.s.
univerzální hydraulický lis, CUPS 6, 3 DEU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71455
12.05.2010
HŠV stroje, a.s.
pneumatický lis, PL 400
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71456
12.05.2010
HŠV stroje, a.s.
montážní hydraulický lis, CMS 2,5 DM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71457
12.05.2010
HŠV stroje, a.s.
montážní hydraulický lis, CMS 40 D
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71458
12.05.2010
HŠV stroje, a.s.
montážní hydraulický lis CMS 2,5 DM
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72547
HŠV stroje, a.s.
Montážní hydraulický lis CMS 40 D
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72548
HŠV stroje, a.s.
univerzální hydraulický lis, CUPS 6, 3 DEU
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72549
HŠV stroje, a.s.
pneumatický lis PL 400
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72550
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
236712
Universální hydraulický lis CUPJ 100 DEU
HŠV stroje, a.s.
- varianty: CUPJ 6,3 DEU, CUPJ 10 DEU, CUPJ 16 DEU, CUPJ 25 DEU,
CUPJ 40 DEU, CUPJ 63 DEU, CUPJ 160 DEU
HTH8 s.r.o.
UHJXOiWRU+WXNRQþHQiSODWQRVW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71558
01.09.2010
HTH8 s.r.o.
regulátor HT - aktual.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72099
01.09.2010
Hydac spol. s r.o.
Hydraulický vakový akumulátor; SB330-1A1/112U-330A
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70457
18.08.2013
Hydac spol. s r.o.
Hydraulický vakový akumulátor;
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70458
18.08.2013
Hydac spol. s r.o.
Hyraulický vakový akumulátor
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70459
18.08.2013
+\GUDXOLFNpVWURMHD]DĜt]HQtVUR
hydraulický lis CBA 100/60
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71129
+\GUDXOLFNpVWURMHD]DĜt]HQtVUR
hydraulický lis, CBA 60/40
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71280
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
+\GUDXOLFNpVWURMHD]DĜt]HQtVUR
hydraulický lis L-010
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71612
+\GUDXOLFNpVWURMHD]DĜt]HQtVUR
hydraulický lis L-012
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71964
Hyundai Rotem Company
2400 Ton TRY - OUT PRESS LINE
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
119111
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
72405
YêUREDSRWUXEQtFKV\VWpPĤWODNRYêFK]DĜt]HQt
CH&T s.r.o.
Platnost
28.06.2010
Chart Ferox, a.s.
cisternový kontejner TVT A-100
Certifikát typu (podle bodu 211
140 nebo 212 140 ADR)
69410
Chart Ferox, a.s.
QiVWDYEDVLOQLþQtKRYR]LGOD
Certifikát typu (podle bodu 211
140 nebo 212 140 ADR)
69550
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ1*/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71971
10.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ3$33$33$3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71972
10.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ$$0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71973
10.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ1*/1*+1*+
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71974
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ7*7*7*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71975
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ1*+
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71976
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ7*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71977
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ7*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71978
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ7*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71979
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ1*/1*/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71980
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ7*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72019
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ7*
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72020
24.08.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ$*/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72021
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ$*/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72024
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ$*/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72025
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ+36SRWUXEQtYČWHYþ+36SRWUXEQt
YČWHYþ+6+
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72026
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ+6+SRWUXEQtYČWHYþ+6+
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72027
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ+66
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72039
21.12.2016
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ+6+SRWUXEQtYČWHYþ+6+
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72040
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ%:&SRWUXEQtYČWHYþ%:&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72041
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ%:&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72042
21.12.2016
Chemoprojekt, a.s.
SRWUXEQtYČWHYþ%:&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
72043
21.12.2016
CHIMAR S.p.A.
C-o-C
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
192562
24.07.2011
I.B.C. Praha spol. s r. o.
.ODSNDX]DYtUDFtPH]LSĜtUXERYiVWURMtH[FHQWULWRX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70148
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NODSNDX]DYtUDFtPH]LSĜtUXERYiVWURMtH[FHQWULFLWRX'131
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70354
14.11.2012
I.B.C. Praha spol. s r. o.
.XORYêNRKRXWGYRMGtOQêVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtYHGH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70434
18.02.2013
I.B.C. Praha spol. s r. o.
.XORYêNRKRXWGYRXGtOQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFK.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70435
18.02.2013
I.B.C. Praha spol. s r. o.
.XORYêNRKRXWFHORVYDĜRYDQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFK7\S.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70436
18.02.2013
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NODSNDX]DYtUDFtSĜtUXERYiPH]LSĜtUXERYiSURWHSORW\GRƒ&SURYRGX
PLPRSLWQp/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70870
01.04.2014
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NODSNDX]DYtUDMtFtSĜtUXERYiPH]LSĜtUXERYi/
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70871
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpPH]LSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70985
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpPH]LSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70986
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFKSĜtUXERYiD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70987
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFKSĜtUXERYpD
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70988
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NXORYêNRKRXWFHORVYDĜRYDQêSORYRXFtVHGODDNRXOHQDþHSHFK
SĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt.
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71039
I.B.C. Praha spol. s r. o.
kulový kohout dvoudílný s plovoucí koulí
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71040
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NXORYêNRKRXWGYRXGtOQêVSORYRXFtNRXOtSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFt
SURYHGHQt.
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71041
I.B.C. Praha spol. s r. o.
kulový kohout s plovoucími sedly K84
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71042
I.B.C. Praha spol. s r. o.
kulový kohout K 84
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71043
I.B.C. Praha spol. s r. o.
'(%7)'(%7)5X]DYtUDFtNODSNDVGYRMtH[FHQWULFLWRXSĜtUXERYpD
PH]LSĜtUXERYpSURYHGHQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71048
I.B.C. Praha spol. s r. o.
X]DYtUDFtNODSNDVGYRMtH[FHQWULFLWRXSĜtUXERYpDPH]LSĜtUXERYpSURYHGHQt Certifikát výrobku (podle § 5 NV
'(%7)'(%7)5
163/02 Sb.)
I.B.C. Praha spol. s r. o.
šoupátko klínové C 09 2 Class 150, 300, 600
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71077
I.B.C. Praha spol. s r. o.
šoupátko klínové C 09 2 Class 150, 300, 600
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71078
K83
03.06.2014
03.06.2014
26.08.2014
26.08.2014
24.06.2014
71049
24.06.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
I.B.C. Praha spol. s r. o.
]SČWQiNODSND&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71088
05.08.2014
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NODSND]SČWQi/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71135
02.09.2014
I.B.C. Praha spol. s r. o.
NODSND]SČWQiSĜtUXERYiDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt/
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71136
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ãRXSiWNRWĜPHQRYp6
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71137
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ãRXSiWNRWĜPHQRYp6
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71138
I.B.C. Praha spol. s r. o.
Kulový kohout V 005
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71150
I.B.C. Praha spol. s r. o.
Kulový kohout V 006
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71151
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ventil uzavírací C 09 1
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71197
07.10.2014
I.B.C. Praha spol. s r. o.
filtr STR Y
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71230
02.12.2014
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ILOWUSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt675<
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71231
I.B.C. Praha spol. s r. o.
X]DYtUDFtYHQWLOQiURåQtYOQRYFRYêSĜtWUXERYpSURYHGHQt98
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71587
I.B.C. Praha spol. s r. o.
X]DYtUDFtYHQWLOQiURåQtYOQRYFRYêSĜtUXERYpSURYHGHQt98
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71588
I.B.C. Praha spol. s r. o.
kulový kohout dvoudílný s plovoucí koulí K 81
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71947
I.B.C. Praha spol. s r. o.
]SČWQêYHQWLO:$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71951
24.08.2016
I.B.C. Praha spol. s r. o.
]SČWQêYHQWLO:$
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71952
24.08.2016
I.B.C. Praha spol. s r. o.
šoupátko klínové pro tekutiny 1 a 2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72022
11.10.2016
I.B.C. Praha spol. s r. o.
šoupátko klínové C 09 2
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72023
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ventil uzavírací pro tekutiny 1 a 2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72168
I.B.C. Praha spol. s r. o.
nový dokument AO
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72169
I.B.C. Praha spol. s r. o.
]SČWQêYHQWLOSURWHNXWLQ\VND
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72471
26.07.2017
I.B.C. Praha spol. s r. o.
kulový kohout dvoudílný s plovoucí koulí pro tekutiny sk. 1 a 2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72473
26.07.2017
I.B.C. Praha spol. s r. o.
]SČWQiNODSNDSURWHNXWLQ\VND
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72475
26.07.2017
I.B.C. Praha spol. s r. o.
kulový kohout pro tekutiny sk. 1 a 2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72483
26.07.2017
I.B.C. Praha spol. s r. o.
uzavírací klapka s trojí excentricitou TE BTF
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72582
27.09.2017
I.B.C. Praha spol. s r. o.
=SČWQiNODSNDSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72725
24.01.2018
07.10.2014
25.08.2015
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
I.B.C. Praha spol. s r. o.
âNUWtFtNODSNDSĜtXERYpDPH]LSĜtUXERYpSURYHGHQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72726
24.01.2018
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ILOWUSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQtSURWHNXWLQ\VNDSRGOH19
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
97239
29.05.2018
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
190177
28.08.2018
9êYRMNRQVWUXNFHDYêUREDSUĤP\VORYêFKDUPDWXUDSĜtVOXãHQVWYt
I.B.C. Praha spol. s r. o.
I.B.C. Praha spol. s r. o.
]SČWQiNODSNDSĜtUXERYpDSĜLYDĜRYDFtSURYHGHQtSURWHNXWLQ\VND/
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
255565
18.12.2018
I.B.C. Praha spol. s r. o.
ILOWUW\S675<UR]ãtĜHQtFHUWLILNiWXþ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
270431
22.01.2019
I.B.C. Praha spol. s r. o.
8]DYtUDFtYHQWLOW\S&UR]ãtĜHQtFHUWLILNiWXþ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
270432
22.01.2019
I.B.C. Praha spol. s r. o.
=SČWQiNODSNDW\S&UR]ãtĜHQtFHUWLILNiWXþ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
270433
22.01.2019
I.B.C., a.s.
PDViåQtNĜHVOR,%&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71285
13.01.2010
I.B.C., a.s.
masážní lehátko IBC 5000 - 5004
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71286
13.01.2010
I.B.C., a.s.
PDViåQtSROãWiĜHN,%&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71287
13.01.2010
I.B.C., a.s.
,QIUDþHUYHQiSRGORåND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71911
11.05.2011
I.B.C., a.s.
LQIUDþHUYHQiSRGORåND,%&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72290
12.04.2012
I.B.C., a.s.
LQIUDþHUYHQiSRGORåND,%&+4
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
203164
09.10.2013
I.B.C., a.s.
2KĜtYDþNRMHQHFNêFKODKYtW\S,%&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
244253
11.12.2013
I.J.M. Bohemia, a.s.
RPH]RYDþVSRGQtKODGLQ\%2%29V%26%
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71064
15.07.2014
I.J.M. Bohemia, a.s.
skoková regulace napájení HZ2K-A
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71065
15.07.2014
I.J.M. Bohemia, a.s.
UHJXOiWRUWODNXRPH]RYDþWODNX.2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71066
15.07.2014
I.J.M. Bohemia, a.s.
RPH]RYDþWHSORW\7%,.2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71067
15.07.2014
I.J.M. Bohemia, a.s.
RPH]RYDþKRUQtKODGLQ\6+$+=.,.2EH]SĜHKĜtYiNX
6+$%2%29H.2VSĜHKĜtYi
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71068
15.07.2014
I.J.M. Bohemia, a.s.
plynulá regulace napájení HZ2K-APN
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71069
15.04.2014
I.J.M. Bohemia, a.s.
VHVWDYD]DĜt]HQtSURREþDQVNRXSRFKĤ]NRYRXNRQWUROXSDUQtFKNRWOĤY
LQWHUYDOXKRGLQ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71070
15.04.2014
IGE - CZ s.r.o.
HOHNWULFNêSRKRQSĜHGVXYQêFKGYHĜt,*(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71916
26.09.2009
IGE - CZ s.r.o.
(OHNWULFNêSRKRQSRVXYQêFKGYHĜt,*(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72721
10.01.2013
IGE - CZ s.r.o.
(OHNWULFNNêSRKRQGYHĜt,*(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72722
10.01.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
IMG Bohemia, s.r.o.
VWUXNWXUQČOHKþHQpVWČQRYpSUYN\]SRO\SURS\OpQXPRGXO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72399
10.05.2012
IMG Bohemia, s.r.o.
VWUXNWXUQČOHMþHQpVWČQRYpSUYN\]SRO\SURS\OpQX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72400
10.05.2012
IMTRADEX, a.s.
regály pojízdné s elektromechanickým pohonem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71611
22.09.2010
IMTRADEX, a.s.
regál pojízdný s elektromechanickým pohonem Im05
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72361
12.04.2012
Ing. Dušan Matyáš
='+YDKDGORYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
176408
Ing. Dušan Matyáš
='+KRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
176422
Ing. Dušan Matyáš
='+PĤVWHNVKRXSDFtPODOQHPGRPHþHNVHVNOX]DYNRX
Certifikát typu (podle § 3 NV)
176423
Ing. Eduard Klaner
vakuový manipulátor samonasávací VMS 400
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71131
16.09.2009
Ing. Eduard Klaner
vakuový manipulátor samonasávací VMS 600-2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71132
16.09.2009
Ing. Eduard Klaner
vakuový manipulátor samonasávací, VMS 600-4
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71481
14.07.2010
Ing. Eduard Klaner
vakuový manipulátor samonasávací, VMS 600-3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71482
14.07.2010
Ing. Ivan Fiala
9êWDKRYêUR]YiGČþ'/+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
98947
29.05.2011
Ing. Jan Balcar - ing. Balcar - projekty, vývoj, d 'YRXRViSRKRQQiMHGQRWND',1*2VHVHNDþNRX.Èý$VK\GUDXOLFNêP
SRKRQHP
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70507
Ing. Jan Balcar - ing. Balcar - projekty, vývoj, d 'YRXRViSRKRQQiMHGQRWND',1*2VHVHNDþNRX.Èý$VPHFKDQLFNêP
SRKRQHP
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70508
,QJ-DQ02â7ċ.)257(/
ãSOKDFt]DĜt]HQtYHONêODQRYêFLUNXV
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70655
,QJ-DQ02â7ċ.)257(/
âSOKDFt]DĜt]HQtPDOêODQRYêFLUNXV
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70689
,QJ-DQ02â7ċ.)257(/
âSOKDFt]DĜt]HQtâHVWL~KHOQtNODQRYêFLUNXV
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70690
,QJ-DQ02â7ċ.)257(/
ãSOKDFt]DĜt]HQtREĜtODQRYêFLUNXV
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70984
,QJ-LĜt*RWWYDOG
)Up]NDQDVSRMHPĜtåHNW\S)6
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70194
,QJ-LĜt*RWWYDOG
IUp]NDQD]iĜH]\PĜtåHN)=
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72401
14.06.2012
,QJ-LĜt.ROtQ
záplet J.Kolín
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72620
08.11.2012
Ing. M. NOSEK & Co. s.r.o.
nový dokument AO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72032
Ing. Milan Švoma
kmenová pásová pila
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72865
Ing. Miroslav Bureš
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRG%6
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
221826
Ing. Miroslav Zoula
nový dokument AO
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72081
29.05.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Certifikát typu (podle § 3 NV)
236566
Ing. Olga Šašková, s.r.o.
='+W\S
åHEĜtN72:(5&/8%VWČQD52&.
]iEUDGOt72:(5&OXERNQR72:(5&/8%
SĜtSUDYDSURPRVW&/8%YČåPDOi72:(5
YČåYHONi&/8%GRPHþHN&/8%
åHEĜLQ\021.(<PRVW%5,'*(
KRXSDþND3($.VWČQDDVtĢ&/,0%
Ing. Petr Ramík
WUXENRYiVHNFH';9%Yþ5$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70954
,QJ=GHQČN6HNHUND
PDOpGRPRYQtþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRGGR(2
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
186178
,QJ=GHQČN6HNHUND
PDOpGRPRYQtþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRGGR(2
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
186179
Ing.Lumír Lédl CSc.-HYLED
Pohyblivá hydraulická pracovní plošina
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70034
Ing.Lumír Lédl CSc.-HYLED
SRWYU]HQtRSĜtMPXGRNXPHQWDFHY\VRNR]GYLåQiSUDFRYQtSORãLQD/&9
(63RWYU]HQtRSĜtMPXWHFK
GRNXPHQWDFHSRGOH†RGVW
19
71159
vysokozdvižná pracovní plošina LC - 20 RT
(63RWYU]HQtRSĜtMPXWHFK
GRNXPHQWDFHSRGOH†RGVW
19
71179
Ing.Lumír Lédl CSc.-HYLED
Platnost
06.05.2014
INGOS spol. s r.o.
Spektrofotometrický detektor LCD 5000 - prodl. 040?/06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
270883
05.02.2014
INGOS spol. s r.o.
5RWDþQtYDNXRYêRGSDĜRYiN592SURGOSODWQRVWL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
270884
05.02.2014
INGOS spol. s r.o.
Automatický analyzátor aminokyselin AAA 400 - prodl. platnosti
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
270885
05.02.2014
INGOS spol. s r.o.
$XWRPDWLFNêGiYNRYDþ/&6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
270886
05.02.2014
INGOS spol. s r.o.
9\VRNRWODNpþHUSDGOR/&3
SURGOSODWQRVWL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
270887
05.02.2014
INGOS spol. s r.o.
7HUPRVWDWNRORQ/&7ODERUDWRUQtSĜtVWURM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
273015
05.02.2014
INOXTEC s.r.o.
RVYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX]DEH]SHþQtMDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
2VYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX
MDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
72179
15.03.2010
INTREA - PIKO spol. s r.o.
NROREČåN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72866
03.04.2013
INTREA - PIKO spol. s r.o.
NROREČåND2GUiåHGOR67$5/,1(-81,25
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
190141
28.08.2013
INTREA - PIKO spol. s r.o.
2GUiåHGOR'DYtGHN
MHGQiVHRUR]ãtĜHQtVWiYDMtFtKRFHUWLLNiWXHYþ
MHGQiVHRPDUNHWLQJRYpUR]ãtĜHQtVRUWLPHQWX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
270863
05.03.2010
ITS Praha, spol. s r.o.
svislá plošina pro osoby se sníž. schop. pohybu a orientace VVU 225
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70010
IWET, a.s.
mobilní úpravna vody - RWT 10
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72605
25.10.2012
IWET, a.s.
mobilní úpravna vody WWT 01
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72606
25.10.2012
J. PORKERT, export - import, s.r.o.
tlakový hrnec s vkládanou poklicí z korozivzdorné oceli
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71658
10.11.2015
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
VDPRVYRUQê]DFK\FRYDþ=6
J+P BASE, s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO6+6(
J+P BASE, s.r.o.
JAMP s.r.o.
YêUREDGtOĤSURNROHMRYiYR]LGOD
Jan Hauser, HK co. export - import
Tlakový hrnec s vkládanou poklicí z korozivzdorné oceli
RPH]RYDþU\FKORVWL25
JARMONT - Ladislav Jaroš
Norma
Certifikát ID
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
70423
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
70424
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
186137
24.07.2013
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70817
18.12.2013
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
89684
-DURVODY%XGtþHN
Stacionární nadzemní ocelová nádrž NV - 1300
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
197026
-DURVODY-DQHþHN
autodrom 2000
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70530
RPH]RYDþU\FKORVWL25
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
70673
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
270440
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
270441
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
277590
JG - Invest s.r.o. Žilina
Platnost
11.09.2014
Jiangsu TUV Product Service Ltd. Shanghai
Branch
Výtahový nárazník HYF 275A
Jiangsu TUV Product Service Ltd. Shanghai
Branch
Výtahový nárazník HYF 425A
Jiangsu TUV Product Service Ltd. Shanghai
Branch
Výtahový nárazník HYF 210A
-LKRþHVNpGĜHYDĜVNp]iYRG\6REČVODYDV
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ'ČWVNêKUDG]SDOLViG
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71917
26.10.2009
JINPO PLUS a.s.
RVYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX]DEH]SHþRYiQtMDNRVWLYêUREFHPDWHULiOXSUR
WODNRYi]DĜt]HQt
2VYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX
MDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
72695
10.01.2013
-LĜt+UXEê$NYiULXP
akvarijní svítidlo ALUMI Z5 a T8
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72565
27.09.2012
-LĜt1HGYČG
ZDH - prodloužení 193/05
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87029
-LĜt1HGYČG
SUROp]DþN\SURGORXåHQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87030
-LĜt1HGYČG
mosty - prodloužení
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87031
-LĜt1HGYČG
GRPHþHNSURGORXåHQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87032
-LĜt1HGYČG
kladina - prodloužení 192/05
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87033
-LĜt1HGYČG
KRXSDþNDSURGORXåHQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87034
-LĜt3HWHUVLN
X]iYČUNDDXWRPDWLFNêFKãDFKHWQtFKYêWDKRYêFKGYHĜt6*
neužívá se
69896
-LĜt5RWLJHO69Èě(ý6.Èâ.2/$
VHSWLNPRQWRYDQêQDPtVWČGR(2
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
239578
-LĜt9DWND-9
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRG8+
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72316
JORCON s.r.o.
2FHOREHWRQRYpQiGUåHQDGOLWUĤQDQHEH]SHþQpOiWN\
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
239573
31.08.2010
11.12.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72518
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72519
Platnost
-RVHI3HOXĖND
plastová jímka PZ
-RVHI3HOXĖND
plastový septik typ PS
-RVHI3HOXĖND
plastový zemní pískový filtr PPF
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72520
Josef Hajtr
GČWVNpStVNRYLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72357
-RVHI.RãĢiO
]iSOHW.RãĢiO
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72623
08.11.2012
Josef Kvapil - JK ANIMALS
DNYDULMQtþHUSDGOR$7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71093
15.07.2009
Josef Kvapil - JK ANIMALS
DNYDULMQtRKĜtYDþWRStWNRW\S$7:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71094
15.07.2009
Josef Oliva
biologický septik SP 3 – 9 m3
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
199356
Josef Oliva
jímky - žumpy JA 1 - 14
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
199359
Josef Oliva
jímky - žumpy JA 1- 14 Hranaté polypropylenové nádrže pro akumulaci
odpadních vod
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
199360
Josef Oliva
]HPQtILOWUVNUiSČQê%)
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
199363
-RVHI6REHNWUXKOiĜVWYt
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ.OiGRYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72044
-RVHI6REHNWUXKOiĜVWYt
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢOH]HFNiVWČQD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72167
-RVHI6REHNWUXKOiĜVWYt
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢODQRYiGUiKD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72439
-RVHI6REHNWUXKOiĜVWYt
KRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187754
-RVHI6REHNWUXKOiĜVWYt
skluzavka
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187756
JSP, s.r.o.
filtr prachový maloobjemový
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71414
14.04.2015
JSP, s.r.o.
ventilová souprava VS, VS 500
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71837
23.02.2016
JSP, s.r.o.
ventilová souprava VS 500 - akt. 264/06
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
82515
10.08.2016
JSP, s.r.o.
WHSORPČUQiMtPND:7DNW
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
82517
15.03.2017
.+þHUSDFtWHFKQLNDVUR
NDORYpþHUSDGOR$)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
197045
11.09.2013
KAME - VM, s.r.o.
]iYČVQêNRã3.
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71314
KAME - VM, s.r.o.
=iYČV\SUDFRYQtKRNRãH=3.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71405
28.04.2010
KAME - VM, s.r.o.
=iYČV\SUDFRYQtKRNRãH=3.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71406
28.04.2010
KAME - VM, s.r.o.
SDOHWRYDFt]DĜt]HQt)(0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71802
23.02.2011
KAME - VM, s.r.o.
QDNOiGDFt]DĜt]HQtVSĜLGUåRYDþHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71959
10.08.2011
26.10.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
KAME - VM, s.r.o.
jedná se o recertifikaci drapáku WOOD cert. 424/03 - 00.258.076
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
259873
15.01.2014
KAME - VM, s.r.o.
recertifikace nakládací lžíce VL cert. 425/03 - 00.258.077
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
259874
15.01.2014
KARDEX s.r.o.
regálový zakládací systém, lektriever
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71166
02.09.2009
KARDEX s.r.o.
RWRþQêUHJiORYê]DNOiGDFtV\VWpPLQGXVWULHYHU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71167
02.09.2009
KARDEX s.r.o.
regálový zakládací systém, shuttle
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71168
02.09.2009
KARDEX s.r.o.
RWRþQêUHJiORYê]DNOiGDFtV\VWpP,1'8675,(9(5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72628
02.09.2009
KARDEX s.r.o.
regálový zakládací systém LEKTRIEVER
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72629
02.09.2009
KARDEX s.r.o.
regálový zakládací systém SHUTTLE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72630
02.09.2009
Karel Dykovský - K+A
SURVWĜHGN\OLGRYp]iEDY\/pWDMtFtVHGDþN\029(,7
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70893
KARIM, spol. s r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢDSDþVNêVWDQ$3SHYQiNODGLQD$3
GXKRYêGRPHþHN$3GĜHYČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71235
KARIM, spol. s r.o.
GYRXPtVWQtKRXSDþND$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72209
KARIM, spol. s r.o.
YDKDGORYiKRXSDþNDDNROpEDþN\$3$5
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72210
KARIM, spol. s r.o.
VHVWDY\GČWVNêFKKĜLãĢ6HPLNUiVNDD.
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72255
KARIM, spol. s r.o.
VHVWDYDGČWVNêFKKĜLãĢYČåLþND7,92/,$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72256
KARIM, spol. s r.o.
WČORFYLþQêPQRKR~KHOQtN$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72276
KARIM, spol. s r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢKRXSDþN\$3$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72285
KARIM, spol. s r.o.
ZDH - sestavy Herkules, Radost, Indiánský most
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72286
KARIM, spol. s r.o.
YDKDGORYiKRXSDþND$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72287
KARIM, spol. s r.o.
VHVWDY\]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72338
KARIM, spol. s r.o.
skluzavky AP 0602, 0603, 1700
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72339
KARIM, spol. s r.o.
='+ãNROQtWDEXOH9RGQtNþHUWýDURGČMQLFNiWDEXOH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72340
KARIM, spol. s r.o.
SUROp]DþN\$&
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72351
KARIM, spol. s r.o.
poklop, šachty pro dopravní plochy Munch
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72370
31.05.2009
KARIM, spol. s r.o.
poklop šachty pro dopravní plochy Leonardo
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72371
31.05.2009
KARIM, spol. s r.o.
poklop šachty pro dopravní plochy Michelangelo
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72372
31.05.2009
KARIM, spol. s r.o.
.RORWRþ$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72467
KARIM, spol. s r.o.
skluzavka AR 0100S
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72539
KARIM, spol. s r.o.
Lávky AP 1300, AP 1301
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72563
13.07.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
KARIM, spol. s r.o.
NROpEDþN\$5
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72564
KARIM, spol. s r.o.
='+PČVWHþNR75,6
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72742
KARIM, spol. s r.o.
NROpEDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72916
KARIM, spol. s r.o.
KRXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72917
KARIM, spol. s r.o.
VNOX]DYN\PDOiVWĜHGQtYHONi
Certifikát typu (podle § 3 NV)
87008
KARIM, spol. s r.o.
pryžová deska NPL
Certifikát typu (podle § 3 NV)
176526
KARIM, spol. s r.o.
NRORWRþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
176555
KARIM, spol. s r.o.
ZDH - AB 00006, 0007, 0008, 0009
Certifikát typu (podle § 3 NV)
214071
KARIM, spol. s r.o.
ZDH skluzavky EK 001 - 003
Certifikát typu (podle § 3 NV)
234202
KARIM, spol. s r.o.
ZDH - herní sestavy EK
Certifikát typu (podle § 3 NV)
234371
KARIM, spol. s r.o.
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢW\S\$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
261145
KARIM, spol. s r.o.
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢW\S=
Certifikát typu (podle § 3 NV)
261148
Certifikát typu (podle § 3 NV)
270862
KARIM, spol. s r.o.
SURGORXåHQtSODWQRVWL
$33HUJROD%$%<
$39OiþHN
$33tVNRYLãWČVSRVXYQêPNU\WHP
Platnost
KARIM, spol. s r.o.
StVNRYLãWČ$3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
281853
KARIM, spol. s r.o.
lanovka AP 1400 (327/08)
Certifikát typu (podle § 3 NV)
281855
KARIM, spol. s r.o.
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ$&7LQWDJHO
Certifikát typu (podle § 3 NV)
303923
KARIMPEX - STROJÍRNY, s.r.o.
YêUREDRFHORYêFKNRQVWUXNFtDVYDĜRYDQêFKVWURMQtFKVRXþiVWtEH]
DNUHGLWDFH
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72491
28.07.2010
KARIMPEX - STROJÍRNY, s.r.o.
YêUREDRFHORYêFKNRQVWUXNFtDVYDĜRYDQêFKVWURMQtFKVRXþiVWt]PČQD]H
QDDNUHGLW
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72559
28.07.2010
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj, TORO 190 H
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70473
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj, TORO 170 H
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70474
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj , OHV 6
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70475
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj , Turbo CUT 180-2V
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70476
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj , Turbo CUT 155 G - TI
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70477
KARSIT, s.r.o.
samojízdný žací stroj, 115E/85
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70532
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj, 125/85
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70533
KARSIT, s.r.o.
samojízdný žací stroj, 140/105
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70534
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
KARSIT, s.r.o.
Samojízdný žací stroj , KARSIT 13/102 S
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70538
KARUSSELL - Kopecký s.r.o.
SURVWĜHGHOOLGRYp]iEDY\GČWVNêYOiþHN&,5&86:(67(51(;35(6
.$0,21<
Certifikát typu (podle § 3 NV)
221494
KASYS s.r.o.
REČåQêUHJiORYêV\VWpP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71322
10.02.2010
KASYS s.r.o.
regálový systém s vozíkem LEAN - LIFT
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71323
10.02.2010
KERVAL a.s.
NRYRYêNRQVWUXNþQtSURILOSURViGURNDUWRQRYpNRQVWUXNFHW\S8$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72607
21.11.2012
KERVAL a.s.
NRYRYêNRQVWUXNþQtSURILOSUR]iUXEQČ==2667
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72664
28.02.2013
KERVAL a.s.
NRYRYêNRQVWUXNþQtSURILOSURViGURNDUWRQRYpNRQVWUXNFH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118904
10.07.2013
KH Trading s.r.o.
6HUYLVQtGYRXVORXSRYêDXWRPRELORYê]YHGiN4--YêUþtVOR
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70847
Kladno GT, s.r.o.
2]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72224
Kladno GT, s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72762
KLANER SYSTEMS s.r.o.
- VMS 400
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
194515
09.10.2013
KLANER SYSTEMS s.r.o.
- VMS 600-4
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
194529
09.10.2013
KLANER SYSTEMS s.r.o.
- VMS 600-2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
194532
09.10.2013
KLANER SYSTEMS s.r.o.
- VMS 600-3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
194533
09.10.2013
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71797
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72231
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72736
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
verifikace emisí CO2 za rok 2008 - 23 892 t (provoz Parní kotelna)
Verifikace emisí CO2
277378
KLIMA CZ a.s.
YêUREDVYDĜRYDQêFKGtOĤDNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72272
26.10.2011
.2.2ěVUR
SLYQtWDQNOLWUĤ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
186231
24.07.2018
KOLMAX PLUS, s.r.o.
RWRþQiODYLFHW\S/
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70014
KOMA - Ložiska s.r.o.
SDUNRYDFt]DĜt]HQt.20$6<67(0&=*.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72124
24.11.2011
KOMPOZIT - PRAHA s.r.o.
$'5SĜHSUDYLWHOQpWODNRYp]DĜt]HQt%.*3%
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71198
21.10.2014
KOMPOZIT - PRAHA s.r.o.
$'5SĜHSUDYLWHOQpWODNRYp]DĜt]HQt%.*3%
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71199
21.10.2014
KOMPOZIT - PRAHA s.r.o.
$'5SĜHSUDYLWHOQpWODNRYp]DĜt]HQt%.*3%
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71200
21.10.2014
KOMPOZIT - PRAHA s.r.o.
SĜHSUDYLWHOQpWODNRYp]DĜt]Qt%.*3%
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71966
13.07.2016
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
KOMPOZIT - PRAHA s.r.o.
SĜHSUDYLWHOQpWODNRYp]DĜt]HQt%.*S%
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72049
11.10.2016
KONE, a.s.
výtahy shodné se vzorovými výtahy
2]QiPHQtRSRVRX]HQt6SRGOHSĜ19
71965
13.07.2009
KOPLAST spol. s r.o.
vakuový tvarovací stroj na deskové plasty VL 500,800, 1000, 1500, 2000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72050
26.10.2011
KOTRLA a.s.
&)&6UHYUHFHUWLILNDFHXNRQþLWSĜHGFKi]HMtFtFHUWLILNiW
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
258514
15.01.2012
KOUPENÝ, s.r.o.
pojízdná zdvihací pracovní plošina PPN 500
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71896
27.04.2011
KOVO - NEREZ, s.r.o.
]iPHþQLFWYtNRYRREUiEČQtYêUREDGtOĤSURNROHMRYiYR]LGOD
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72601
28.02.2013
Kovo PEŠEK s.r.o.
hydraulický lis MOLDES EPILA 40TM
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
71937
KOVOBEL, výrobní družstvo
skládací skladovací kontejner
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71524
15.12.2010
KOVOMAX s.r.o.
YêUREDVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72636
19.12.2012
KOWA spol. s r.o.
SODVWRYpWUXEN\DWYDURYN\SURUR]YRGQpV\VWpP\FKODGYHQWLODNOLPDW
]DĜt]HQtY]GXFKRWHFKQLN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72680
28.02.2013
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
neobsazeno
Verifikace emisí CO2
71873
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
verifikace emisí CO2 za rok 2006
Verifikace emisí CO2
72250
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
RFHORYpNRQVWUXNFHMHĜiE\MHĜiERYpGUiK\PRVW\WODNRYpQiGRE\
NRWOHYêPČQtN\QiGUåHN
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72456
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
verifikace emisí CO2 za rok 2007
Verifikace emisí CO2
72835
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
verifikace emisí CO2 za rok 2008
Verifikace emisí CO2
324997
KRISPOL Sp.z. o.o.
JDUiåRYiYUDWDVHNþQtVWRU]QtPLSUXåLQDPL.57
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71898
KRISPOL Sp.z. o.o.
JDUiåRYiYUDWDVHNþQtVWRU]QtPLSUXåLQDPL.57
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72047
KRISPOL Sp.z. o.o.
JDUiåRYiYUDWDVHNþQtVWDåQêPSUXåLQDPL.5(
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72143
KRISPOL Sp.z. o.o.
garážová vrata rolovací R1 AWP B4
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72265
KRISPOL Sp.z. o.o.
garážová vrata rolovací R1 RGZ, R1 RGW
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72266
KRISPOL Sp.z. o.o.
garážová vrata rolovací R1 SWG
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72267
KRISPOL Sp.z. o.o.
garážová vrata rolovací R1 SWP
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72268
KRISPOL Sp.z. o.o.
garážová vrata rolovací R1 AWP B3
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72642
KRISPOL Sp.z. o.o.
SUĤP\VORYiYUDWDVHNþQtVWRU]QtPLSUXåLQDPL.,*
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72643
KRISPOL Sp.z. o.o.
PĜtåHURORYDFtRFHORYpKOLQtNRYp
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72903
KRISPOL Sp.z. o.o.
PĜtåHURORYDFtKOLQtNRYp
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72904
12.07.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
185964
Platnost
KRISPOL Sp.z. o.o.
URORYDFtPĜtåHRFHORYpKOLQtNRYp
KROMEXIM Products spol. s r. o.
UR]YiGČþRYiVNĜtĖ5)$/7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71725
12.01.2011
KROMEXIM Products spol. s r. o.
UR]YiGČþRYiVNĜtĖ5)$/7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72171
22.02.2012
KROMEXIM Products spol. s r. o.
UR]YiGČþRYiVNĜtĖ,5,6$/7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72181
22.02.2012
KROMISS Sp. z o.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPW\SX662GRGpON\P
GĜtNRYêGRGPYêORåQtNRYê
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71770
KROMISS Sp. z o.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVSRO\JRQiOQtPSĜtþQêPĜH]HPW\SX602GRGpON\P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71771
KROMISS Sp. z o.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPW\SX665GRGpON\P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71772
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\S662GRGpON\PGĜGRGP
YêORå
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71773
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\S602GRGpON\PGĜtNRYê
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71774
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\S665GRGpON\PGĜtNRYê
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71775
KROMISS Sp. z o.o.
stožár energetický ocelový
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118906
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiURVYČWORYDFtRFHORYê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118907
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiUWUDNþQtRFHORYê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118908
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
stožár reklamní ocelový
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118910
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiUYČWUQpHOHNWUiUQ\RFHORYê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118912
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
VWRåiUVYČWHOQpVLJQDOL]DFHRFHORYê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118913
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
YČåDQWpQQtRFHORYi
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118915
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
stožár hromosvodový ocelový
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118916
10.07.2013
KROMISS Sp. z o.o.
YêUREDRFHORYêFKNRQVWUXNFtRVYČWORYDFtFKVORXSĤ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
228837
22.10.2013
KRUŽÍK s.r.o.
JDUiåRYiYUDWDVHNþQtW\S6$)(%$6()/$7/,1(&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71582
KRUŽÍK s.r.o.
VHNþQtSUĤP\VORYiYUDWDW\S%$6(%$6($/8$/8&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71583
KRUŽÍK s.r.o.
rolovací garážová vrata NOVAROL
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72536
KRUŽÍK s.r.o.
Y\URYQiYDFtPĤVWHNVHVNORSQêPþHOHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
101386
KSB, konstrukce, stroje, brusy, spol. s r.o.
NRQVWUXNþQtNRYRYpDNRPELQRYDQpGtO\DSUYN\SURSRXåLWtYQRVQêFK
NRQVWUXNFtFK]iNODGHFKVWDYHEDGRSUDYQtFKVWDYEiFKFKUiQČQpQHER
QHFKUiQČQpSURWLNRUR]L
6FKRGLãWČ
=iEUDGOt
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
72853
28.08.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
Kubík a.s.
PRQWiåRSUDY\UHYL]HD]NRXãN\Y\KUD]HQêFKSO\QRYêFK]DĜt]HQt
YêVWDYEDRSUDY\D]NRXãN\
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72263
07.12.2011
.8.$/8+/Ëě6752-Ë51$VSROHþQRVWV
UR
VYDĜRYiQtRFHORYêFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72258
29.03.2012
KULANT cz s.r.o.
KRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72073
KULANT cz s.r.o.
NROpEDþNDDYDKDGORYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72074
KULANT cz s.r.o.
NRORWRþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72075
KULANT cz s.r.o.
skluzavka
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72076
KULANT cz s.r.o.
UĤ]Qi]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢVUXERYêGRPHþHNãHVWLKUDQNUHVOtFtWDEXOH
KRXVHQNDStVNRYLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72077
KUNC ocelové konstrukce s.r.o.
YêUREDRFHORYêFKNRQVWUXNFtVYDĜRYDQêFKGtOĤ]DĜt]HQt]iVREQtNĤ
MHĜiERYêFKGUDK
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72432
16.06.2010
Kunovský s.r.o.
velkoprostorový stan MPK 2-10/4
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71210
02.12.2009
Kunovský s.r.o.
velkoprostorový stan VPK 6-16/5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71211
02.12.2009
KZWM OGNIOCHRON S.A.
SiNRYêU\FKORVSRXãWČFtYHQWLOVSRMLVWNRXQD&2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71330
10.02.2015
KZWM OGNIOCHRON S.A.
SiNRYêU\FKORVSRXãWČFtYHQWLOVSRMLVWNRXQD&2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71930
13.07.2016
KZWM OGNIOCHRON S.A.
SiNRYêU\FKORVSRXãWČFtYHQWLOVSRMLVWNRXQD&2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72852
10.04.2018
L.A.S.T., spol. s r.o.
laminátové skluzavky AGS 230, 2270, 290, 320, 370, 420, 460
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72085
26.10.2009
L.A.S.T., spol. s r.o.
laminátové skluzavky AWS 290, 320, 420, 520
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72086
26.10.2009
L.A.S.T., spol. s r.o.
lalminátoé skluzavky WS 290, 320, 420, 520
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72087
26.10.2009
L.A.S.T., spol. s r.o.
laminátové skluzavky GS 320, 370, 460
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72088
26.10.2009
L.A.S.T., spol. s r.o.
laminátové skluzavky GS 200, 230, 270, 280, 290
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72089
26.10.2009
LEDIC spol. s.r.o.
YêFYLNRYêWUHQDåpUSURYêFYLNVSHFLDOLVWĤYêVDGNiĜĤ.2/26(80
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71307
LEDIC spol. s.r.o.
vrtulníkový a výsadkový trenažér
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72219
LEGIPOL Sp. z o.o.
9UDWDRWRþQiW\SX.ODVVLND9DULR
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
236816
LEGIPOL Sp. z o.o.
Vrata posuvná typu Legi RST-A a Legi FST-B
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
236821
LEGRIS s.r.o.
systém rozvodu tlak. vzduchu Transair
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69479
30.09.2010
LEGRIS s.r.o.
Systém rozvodu tlakového vzduchu typ Transair
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69989
31.08.2010
LEGRIS s.r.o.
systém rozvodu tlakového vzduchu Transair
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71308
31.08.2010
LEGRIS s.r.o.
systém rozvodu tlakového vzduchu Transair
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71735
31.08.2010
/HVQtVSROHþQRVW/HGHþQDG6i]DYRXDV
QiNXSDSURGHMGĜHYDWČåEDDGRSUDYDGĜHYD6.3
UHYL]H
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
72071
26.10.2009
Název firmy
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
/HVQtVSROHþQRVW/HGHþQDG6i]DYRXDV
1iNXSDSURGHMGĜHYD7ČåEDDGRSUDYDGĜHYDUHYL]HSODWQRVWDGR]RU\
GOHSĤYRGQtKR
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
272610
26.10.2009
/HV\ýHVNê5XGROHFDV
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70373
/HV\ýHVNê5XGROHFDV
=DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢKRXSDGOR'DOPDWLP0RWRUNDýW\ĜOtVWHN
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70374
/HV\ýHVNê5XGROHFDV
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢNOiGRYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70376
LIFETECH s.r.o.
generátor ozonizované vody
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72635
19.12.2012
LIFETECH s.r.o.
VWĜHGRWODNê89UHDNWRU/LIH890
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72913
15.05.2013
LIFT COMPONENTS s.r.o.
QĤåNRYê]GYLKDFtVWĤOSURSĜHSUDYXQiNODGĤ1=6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71002
03.06.2009
LIFT COMPONENTS s.r.o.
svislá zdvihací plošina pro osoby s omezenou pohyblivostí, DH 250, DH
320
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71638
LIFT COMPONENTS s.r.o.
9êWDKRYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
98949
LIFT COMPONENTS s.r.o.
SĤYFHUW]iND]QtNSRåDGXMH]PČQXDGUHV\]GĤYRGX
]PČQ\VtGODILUP\
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
303788
LIFTCOMP a.s.
K\GUDXOLFNêEH]SHþQRVWQtQiUD]QtNSURWLYiK\+13
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71594
LIFTCOMP Handels GmbH
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt67/5
neužívá se
69396
LIFTCOMP Handels GmbH
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt67/5
neužívá se
69507
LIFTCOMP Handels GmbH
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt67=
neužívá se
69508
LIMATEC, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPGpONDP
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71461
LIMATEC, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVþW\Ĝ~KHOQtNRYêPSĜtþQêPĜH]HPGpONDP
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71462
LIMATEC, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HP
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71463
LIMATEC, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVHþW\Ĝ~KHOQtNRYêPSĜtþQêPĜH]HPGpONDP
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71464
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
70766
Název firmy
.RQVWUXNþQtGtOFHSURVWDYHEQtV\VWpPRFHORYêFKKDO
Lindab-Astron s.r.o.
LM Metal Lift s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX656/
neužívá se
69683
LM Metal Lift s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX6=
neužívá se
69684
LM Metal Lift s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX6=
neužívá se
69685
LM Metal Lift s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX6/6/
neužívá se
69686
LM Metal Lift s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX6=
neužívá se
69687
LM Metal Lift s.r.o.
nárazník pohlcující energii SEB 16.2
neužívá se
69688
LM Metal Lift s.r.o.
nárazník pohlcující energii SEB 18.2
neužívá se
69689
LM Metal Lift s.r.o.
nárazník pohlcující energii SEB 20.2
neužívá se
69690
29.05.2013
25.08.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
neužívá se
69691
Platnost
LM Metal Lift s.r.o.
nárazník pohlcující energii SEB 25.2
LUCAS spol. s r.o.
]DĜt]HQtSUROH]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71492
29.04.2010
0$1863URVWČMRYVSROVUR
ãLNPiVFKRGLãĢRYiSORFKDSURRVRE\VHVQtåVFKRSQRVWtSRK\EX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±DNUHGLWRYDQê
69460
10.10.2010
0$1863URVWČMRYVSROVUR
Svislá zdvihací plošina pro osoby s omezenou pohyblivostí( VP 100 )
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70364
0$1863URVWČMRYVSROVUR
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt,3
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70955
0$1863URVWČMRYVSROVUR
svislá zdvihací plošina pro osoby s omezenou pohyblivostí
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71050
0$1863URVWČMRYVSROVUR
VFKRGLãĢRYêYêWDKSRK\EXMtFtVHSRãLNPpGUi]HSURRVRE\VRPH]HQRX
SRK\EOLYRVWt&30
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71220
0$1863URVWČMRYVSROVUR
QĤåNRYiSORãLQDSURRVRE\VRPH]HQRXSRK\EOLYRVWt130
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72120
MABA MASCHINEN AG
SLODGORXKpKRĜH]XVZLVVOLQHSRZHU
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72615
MACPUARSA CZ s.r.o.
X]iYČUNDRWRþQêFKãDFKHWQtFKGYHĜt',
neužívá se
69415
MACPUARSA CZ s.r.o.
X]iYČUNDVDPRþLQQêFKãDFKGYHĜt3$
neužívá se
69416
MACPUARSA CZ s.r.o.
VDPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ3$0
neužívá se
69417
MACPUARSA CZ s.r.o.
VDPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ3$
neužívá se
69418
MACPUARSA CZ s.r.o.
VDPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ3$D
neužívá se
69419
MACPUARSA CZ s.r.o.
NORX]DYê]DFK\FRYDþ3$;
neužívá se
69420
MACPUARSA CZ s.r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL3/
neužívá se
69421
MACPUARSA CZ s.r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL3$1
neužívá se
69422
MACPUARSA CZ s.r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL3$
neužívá se
69423
MACPUARSA CZ s.r.o.
%H]SHþQRVWQtYHQWLO
neužívá se
69518
MACPUARSA CZ s.r.o.
%H]SHþQRVWQtYHQWLO
neužívá se
69519
MACPUARSA CZ s.r.o.
NORX]DYê]DFK\FRYDþ358'
neužívá se
69576
MACPUARSA CZ s.r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL
neužívá se
69630
MAGMA, servis a.s.
Termosifon 5l
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70651
10.09.2013
MAGMA, servis a.s.
Termosifon
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70652
10.09.2013
MALKOL CZO, spol. s r.o.
YUDWDVRWRþQêPNĜtGOHPYMH]GRYiEUiQD9%.NĜtGOR9%.
NĜtGOR
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71523
0DUWLQ.DYDOþtN
minikára typ 2205
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71900
25.05.2009
MARVIN PRODUCTION CZ, s.r.o.
PDViåQtYtĜLYpOi]QČVSDUR]ãtĜHQtW\SĜDG\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72542
24.08.2009
MAS spol.s r.o.
6DPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ
neužívá se
70353
12 l
07.12.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
MASCHPROM-KMH GmbH
UXþQtSRGDYDþVK\GUDXOLFNêPSRKRQHP3*
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71503
26.05.2010
MASCHPROM-KMH GmbH
UXþQtK\GUDXOLFNêSRGDYDþ8372EDU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71529
30.06.2010
MASCHPROM-KMH GmbH
UXþQtK\GUDXOLFNêSRGDYDþEDU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71530
30.06.2010
MASCHPROM-KMH GmbH
hydraulický válec
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71531
30.06.2010
MASCHPROM-KMH GmbH
hydraulická kontrolní ventil
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71532
30.06.2010
MBA 21 Trading s.r.o.
CK-tank, 1,2 bar
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71283
27.01.2015
MBA 21 Trading s.r.o.
CK-tank, 3,0 bar
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71284
27.01.2015
MEDIROL s.r.o.
nosítka EURO 2.1.13 s podvozkem CARGO 1.1.12
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71074
24.06.2009
MEDIROL s.r.o.
nosítka EURO 2.1.13
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71119
05.08.2009
MEDMES, spol. s r. o.
þHUSDFtVWDQLFHRGSDGQtFKYRGVIHNiOLHPL
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
187492
MERON a.s.
SUĤP\VORYêSUDFtVWURM$30
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71384
Metal - Management, spol. s r. o.
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRG6&
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72111
Metal - Management, spol. s r. o.
RFHORYiQRVQiNRQVWUXNFHW\SĤ1.676RFHORYpPDQLSXODþQtOiYN\D
åHEĜtN\W\SĤ00
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
72659
Metal - Management, spol. s r. o.
ãURXERYpþHVOH
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
186042
27.06.2013
Metal - Management, spol. s r. o.
URWDþQtEXEQRYpVtWR
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
186043
27.06.2013
Metal - Management, spol. s r. o.
RFHORYpPDQLSXODþQtOiYN\DåHEĜtN\006900690069 6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
238365
27.11.2011
METEL s.r.o.
]DĜt]HQtSURGiONRYêSĜHQRVYLGHRVLJQiOX%5($.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71645
11.05.2011
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
254162
18.12.2013
09.03.2010
=DĜt]HQtSURGiONRYêSĜHQRVYLGHRVLJQiOX%UHDN
METEL s.r.o.
VORXþHQtFHUWLILNiWĤDSOXVUR]ãtĜHQt
FHUWLILNiWX
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
KRXSDþN\ĜDGD0
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70674
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
NROpEDþN\0000000
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70675
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQpKHUQt]DĜt]HQtVHULH*$/$;,6
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70676
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQpKHUQt]DĜt]HQt75&DWG
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70677
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQpKHUQt]DĜt]HQtVHULH*$/$;,6*;<*;<*;<
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70678
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
NRPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70722
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70723
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.ROpEDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70724
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70725
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70726
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70727
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70728
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70729
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
Herní chaloupky
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70730
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
+HUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70731
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
/H]HFNi]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70732
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
.RPELQRYDQiKHUQt]DĜt]HQt
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70733
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
=Ĝt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70734
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
=Ĝt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢVWRO\DODYLþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70735
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
=Ĝt]HQtGČWVNêFKSURKU\VStVNHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70736
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
=Ĝt]HQtGČWVNêFKSURKU\VStVNHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70737
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
=iYČVQpODQRYpGUiK\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70738
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
Skluzavky
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70739
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
+RXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70740
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70741
0JU/HQND0RãWČNRYi72-$
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ0
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71107
Mgr.art. Vladimír Zumrík SATO
lanová skluzavka - mega sjezd GOROLSZUS
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72648
MICo servis, spol. s r.o.
]DĜt]HQtY\NUXåRYDþNDSORFKpKRWČVQČQt9'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71902
11.05.2009
MICo servis, spol. s r.o.
9\NUXåRYDþNDSORFKpKRWČVQČQt9'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
292581
12.03.2014
MICo servis, spol. s r.o.
9\NUXåRYDþNDSORFKpKRWČVQČQt937
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
292583
12.03.2014
MICo spol. s r.o.
separátor tzp SPP 220 M , dvouprostorový P 1,P2
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70764
21.10.2013
MICo spol. s r.o.
.$=(7$SĜHKĜtYDþH6330-HGQRGXFKêWUXENRYêVYD]HNXPtVWČQê
VYLVOHGRSĜHKĜtYDþHMHåQHQtVRXþiVWtFHUWLILNDFHSRX]HWUXENRYêVYD]HN
-HGQiVHRQiKUDGX]DVWiYDMtFtYDGQpND]HW\NGHRGEČUDWHOSRåDGXMH
GRGiYNXYVRXODGXVH]iNþ6E
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
208166
26.02.2019
0LFKDHOD'RþHNDORYi
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢKHUQtVHVWDYD6ORQ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72098
26.10.2009
0LFKDHOD'RþHNDORYi
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢQHUH]RYiVNOX]DYND$
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72128
24.11.2009
MICHÁLEK s.r.o.
záplet MICH-ZDL
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72621
06.12.2012
01.07.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
14.04.2010
MINIB,s.r.o.
podlahový konvektor, FAN - COIL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71436
MIROLA SPOLKA JAWNA
YUDWDVHNþQtSUĤP\VORYi*8033
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72001
0LURVODY%HFK\QČ
EDOHQiGRPRYQtþLVWtUQDRGSDGQtFKYRG%966%5
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72166
Miroslav Bubík
rolovací vrata typ GV 55, GV 77
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72000
ML TUNING, spol. s r.o.
9êUREDDRSUDY\VSRMRYDFtFKKĜtGHOt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72692
Mlékárna Klatovy a.s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQt
Verifikace emisí CO2
71795
Mlékárna Klatovy a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72235
Mlékárna Klatovy a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72738
Mlékárna Klatovy a.s.
verifikace emisí za rok 2008 - 16 374 t (provoz Parní kotelna)
Verifikace emisí CO2
277279
MND STAVOTRANS a.s.
Nádrž 1 m krychlový- havarijní jímka
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
70355
07.11.2012
Modern - Expo
stojan na cigarety pro supermarkety Backwall
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71955
22.06.2011
Modern - Expo
ocelový stojan Kolumbus
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72569
13.09.2012
0RGĜDQVNiSRWUXEQtDV
RYČĜHQtV\VWpPX]DEH]SHþRYiQtMDNRVWLYêUREFHPDWHULiOXSURWODNRYi
]DĜt]HQt
2VYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX
MDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
207601
08.03.2010
MOMENT, spol. s r. o.
záplet MOMENT
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72622
08.11.2012
ES Potvrzení shody tech.
dokumentace (podle § 5 odst.
1a) NV
70520
NĜtGORYêNRPSUHVRU0$77(,PČĜHQtKOXNX
MONDO s.r.o.
11.05.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71723
12.01.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71730
26.01.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71753
26.01.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71755
26.01.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71756
26.01.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71757
26.01.2011
MONDO s.r.o.
URWDþQtNĜtGORYpNRPSUHVRU\0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71758
26.01.2011
MONDO s.r.o.
5RWDþQtNĜtGORYêNRPSUHVRU0$7(,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72538
23.08.2012
MONDO s.r.o.
5RWDþQtNĜtGORYêNRPSUHVRU237,0$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72546
19.12.2012
MONTGAS, a.s.
YêYRMYêUREDPRQWiåDUHNRQVWUXNFHUHJXODþQtFKVWDQLFSO\QXYêVWDYED
SO\QRYRGĤSURGXNWRYRGĤDWH
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72583
13.09.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
MORAVA - EKOL, spol. s r.o.
þLVWtUQDGRPRYQtFKRGSDGQtFKYRG(.2/
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
185963
Moravia components spol. s r.o.
6DPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ93
neužívá se
69509
Moravské železárny, a.s.
Fitinky z temperované litiny
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70229
MOTOR JIKOV, a.s.
MHGQREXEQRYiURWDþQtVHNDþND%'5MHGQRYiOFRYêY]GXFKHPFKOD]
PRW
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70509
MW YANTRA PLC
=GYLKDFtYĤ]QDWUDQVSRUWRYiQtSDOHW9/6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71400
09.03.2010
MW YANTRA PLC
=GYLKDFtYĤ]QDWUDQVSRUWRYiQtSDOHWDSORãLQ9
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71401
09.03.2010
MW YANTRA PLC
5XþQtY\VRNR]GYLåQêYR]tN9%%9(%%
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71402
09.03.2010
MW YANTRA PLC
5XþQtYLGOLFRYê]GYLKDFtYĤ]VHOSRKRQHP9((9(((
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71403
09.03.2010
MW YANTRA PLC
/DQRYpHO]DĜt]HQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71404
09.03.2010
Mystic constructions spol. s r.o.
Bang s nájezdovým rádiusem v 1760
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71022
Mystic constructions spol. s r.o.
FDPSLQJRYêVWĤOY
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71023
Mystic constructions spol. s r.o.
minirampa v 1600
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71024
Mystic constructions spol. s r.o.
nízký bang s obrubníkem
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71025
Mystic constructions spol. s r.o.
nízký bang s obrubníkem a railem v 400
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71026
Mystic constructions spol. s r.o.
pyramida s obrubníkem
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71027
Mystic constructions spol. s r.o.
quaterpipe v 1500
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71028
Mystic constructions spol. s r.o.
rail v 800
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71029
Mystic constructions spol. s r.o.
slide box v 300
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71030
Nagano Industry Co. LTD
mobile elevating work platforms HA12A / NUL120-2
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
100436
Nagano Industry Co. LTD
mobile elevating work platforms NUZ090D / HA09ZA
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
100467
Nagano Industry Co. LTD
mobile elevating work platforms HA18JA / NUL180J
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
100468
Nagano Industry Co. LTD
mobile elevating work platforms HA12A / NUL120-2 - nahrazuje cert.
318/08
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
234185
Nagano Industry Co. LTD
mobile elevating work platforms NUZ090D / HA09ZA - nahrazuje cert.
317/08
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
234186
Nagano Industry Co. LTD
mobile elevating work platforms HA18JA / NUL180J - nahrazuje cert.
319/08
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
234196
Nagano Industry Co. LTD
Mobile elevating work platforms
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
234198
Natural Keramika, spol. s r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72740
Natural Keramika, spol. s r.o.
verifikace emisí CO2 za rok 2008
Verifikace emisí CO2
308558
06.09.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
NAVARA Novosedly a.s.
WHOHVNRSLFNêQRVLþNRQWHMQHUĤ-17W
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71631
13.10.2010
NAVARA Novosedly a.s.
WHOHVNRSLFNêQRVLþNRQWHMQHUĤ-17W
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71683
15.12.2010
NAVARA Novosedly a.s.
7HOHVNRSLFNêQRVLþNRQWHMQHUĤ-17W
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71867
13.04.2011
NAVARA Novosedly a.s.
WHOHVNRSLFNêQRVLþNRQWHMQHUĤ-Q7W
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72146
12.04.2012
NAVARA Novosedly a.s.
REFKRGQtþLQQRVWYRERUXQiNODGQtFKYR]LGHOYêYRMDYêURED
VWURMtUHQVNêFKYêURENĤ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72403
14.06.2012
NAVARA Novosedly a.s.
QRVLþNRQWHMQHUĤ1.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210598
22.10.2013
NEPTUN PRESSKAN s.r.o.
ovládací automatika , THS 1.1; THS1.2; THS 2.1; THS 2.2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71368
24.03.2010
NEPTUN PRESSKAN s.r.o.
ovládací automatika THS 1.1, 2-230V, THS 2.1, 2-230V
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71607
22.09.2010
NESTOR Sp. z.o.o.
SUXåLQDRFHORYiþDORXQLFNi7'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71996
24.08.2009
NUKLEON s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR18./(21=(0ċ92'$+3%: &HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70998
03.06.2009
NUKLEON s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR18./(2192'$92'$+3::
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71000
03.06.2009
NUKLEON s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR18./(21]HPČYRGD+3%:000
0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71212
16.12.2009
NUKLEON s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR18./(21YRGDYRGD+3::000
0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71213
16.12.2009
NUKLEON s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR18./(21
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71615
30.12.2009
NUKLEON s.r.o.
WHSHOQpþHUSDGOR18./(21
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72869
03.04.2013
OCELIT, s.r.o.
SK\WRVDQLWiUQtEXĖND3K\WRPPP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71656
10.11.2010
OCELIT, s.r.o.
mobilní tank, Mobil tank 3000L, 5000L, 8000L, 10000L
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71657
10.11.2010
OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
(((3V\VWpPVRXYLVHMtFtVEH]SHþQRVWtGLYDGHOQtKRWDKX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
186321
24.07.2013
OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
(((3V\VWpPVRXYLVHMttFtVEH]SHþQRVWtGLYDGHOQtKRWDKX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
186322
24.07.2013
OK - STEEL s.r.o.
SURYiGČQtRFHORYêFKNRQVWUXNFt]iPHþQLFWYtEH]DNUHGLWDFH
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72488
25.05.2011
2OGĜLFK)UDQN
Plastové nádrže a žumpy N1 a N2
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71635
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM spol. s r.o.
HWLNHWRYDFtVWURM/DEHO$LUHĜDGD[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69617
2QGĜHM3XUWLJ
SEPTIK
3KJ1 – 3KJ15
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
255597
2QGĜHM3XUWLJ
Jímky-žumpy
J 1 – J 16
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
255598
2QGĜHM3XUWLJ
Jímky-žumpy J1 - J16
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
255599
18.12.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
2QGĜHM3XUWLJ
biologický zemní filtr BZF 1 - 5, BZFŠ - 4 EO
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
255600
18.12.2011
2QGĜHMRYLFNiVWURMtUQDVSROVUR
RFHORYpVYDĜRYDQpNRQVWUXNFHWODNRYpQiGRE\
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72152
08.02.2012
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
72684
24.01.2011
tlakové nádoby pro chemickou výrobu
2QGĜHMRYLFNiVWURMtUQDVSROVUR
OPOP spol. s r.o.
VHVWDYDQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPQDNOiGiQtPSURYêUREXWHSOpYRG\
QHSĜHVDKXMtFtƒ&WČOHVRNRWOH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71815
16.03.2016
OPOP spol. s r.o.
VHVWDYDQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPQDNOiGiQtPSURYêUREXWHSOpYRG\
QHSĜHVDKXMtFtƒ&WČOHVRNRWOH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71816
16.03.2016
OPOP spol. s r.o.
VHVWDYDQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPQDNOiGiQtPSURYêUREXWHSOpYRG\
QHSĜHVDKXMtFtƒ&WČOHVRNRWOH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71817
16.03.2016
OPOP spol. s r.o.
VHVWDYDQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPQDNOiGiQtPSURYêUREXWHSOpYRG\
QHSĜHVDKXMtFtƒ&WČOHVRNRWOH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71818
16.03.2016
OPOP spol. s r.o.
VHVWDYDQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPQDNOiGiQtPSURYêUREXWHSOpYRG\
QHSĜHVDKXMtFtƒ&WČOHVRNRWOH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71819
16.03.2016
OPOP spol. s r.o.
VHVWDYDQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPQDNOiGiQtPSURYêUREXWHSOpYRG\
QHSĜHVDKXMtFtƒ&WČOHVRNRWOH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71820
16.03.2016
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
SURVWĜHGHNOLGRYp]iEDY\W\S%RRVWHU
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70063
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
3URVWĜHGHNOLGRYp]iEDY\W\S029(,7
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70064
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
SURVWĜHGHNOLGRYp]iEDY\W\S([WUHHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70065
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
3URVWĜHGHNOLGRYp]iEDY\W\S8)2
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70066
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
3URVWĜHGHNOLGRYp]iEDY\6OLQJ6KRW%XQJ-XPSLQJ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70467
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
3URVWĜHGN\OLGRYp]iEDY\+$<(1(5*,(
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70882
ORDELMAN & DE VOER spol. s r.o.
MASTER 2001-237-01
Certifikát typu (podle § 3 NV)
70883
ORMI, spol. s r.o.
YDKDGORYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
119138
ORMI, spol. s r.o.
KRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
119139
ORMI, spol. s r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
119140
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70904
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací PP-HP-B
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70905
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací PP-KP-B
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70906
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací PP-KP-S
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70907
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací (ne žumpy) PP-KP-B
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70908
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací PP-KN-S
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70909
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119051
PP-HP-S
10.07.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119052
10.07.2011
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119053
10.07.2011
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119054
10.07.2011
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119055
10.07.2011
ORYX-CZ, s.r.o.
PP nádrže skladovací
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119058
10.07.2011
ORYX-CZ, s.r.o.
PDOpGRPRYQtþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRG
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119059
02.07.2009
ORYX-CZ, s.r.o.
þLVWtUQ\RGSDGQtFKYRG
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
119060
02.07.2009
OSTROJ a.s.
QDNOiGDFtMHĜiE:0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71431
12.05.2010
OSTROJ a.s.
QDNOiGDFtMHĜiE:0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71480
16.06.2010
OSTROJ a.s.
QDNOiGDFtMHĜiE:0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72322
12.04.2010
OSTROJ a.s.
QDNOiGDFtMHĜiE:0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72323
16.06.2010
OSTROJ a.s.
QDNOiGDFtMHĜiE:0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72422
14.06.2012
OSTROJ a.s.
QDNOiGDFtMHĜiE:0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72669
10.01.2013
OTIS a.s.
ãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤVSRåiUQtRGROQRVWt
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70572
OTIS a.s.
ãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤVSRåiUQtRGROQRVWt
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70573
OTIS a.s.
ãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤ(/'W\S7(&+1$6)
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70575
OTIS a.s.
EH]SHþQRVWQtNRPSRQHQW\DYêWDK\
2]QiPHQtRSRVRX]HQt6SRGOHSĜ19
71895
27.04.2009
OÚREKO s.r.o.
9êUREDRSUDY\DPRQWiåHWODNRYêFKQiGRENRWOĤSO\QRYêFK
]DĜt]HQtDYêUREDDPRQWiåRFHORYêFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
303706
12.03.2014
P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.
.UHPDþQtSHF.3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71754
23.02.2011
P.P.H.U WID-BUD
septik prefabrikovaný GRP
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72433
P.P.H.U. Rafal Rafal Nowrocki
JDUiåRYiYUDWDRWRþQiMHGQRDGYRXNĜtGOiPD[SORFKDNĜtGODP
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72368
P.P.H.U. Rafal Rafal Nowrocki
JDUiåRYiYUDWDYêNORSQiPD[SORFKDNĜtGODP
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72369
3$/,63O]HĖVSROVUR
ZDH - PALIS MINI
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72452
PASTORE CZO a.s.
UROHWRYpPĜtåH21'$0217(&$5/2*$/$&/$5$9$/(17,1$
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71521
PASTORE Chiusure di Sicurezza S.p.A.
URORYDFtPĜtåHSUĤP\VORYpNRPHUþQtRYOiGDQpPDQXiOQČQHERV
SRKRQHPVNRPSHQ]DþQtPLSUXåLQDPLDV
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71522
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Pavel Cikánek
SUXåLQRYiNROpEDGODDXWRN\WNDNRþNDPRWRUNDSHVEHUXãNDWUDNWRU
Certifikát typu (podle § 3 NV)
89790
Pavel Kasl s.r.o.
%H]WODNpQiGUåHVYDĜRYDQp]33YQDG]HPQtPDSRG]HPQtPSURYHGHQt
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70663
Pavel Kasl s.r.o.
EH]WODNpQiGUåHVYDĜRYDQp]33YQDG]HPQtPDSRG]HPQtPSURYHGHQt
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71659
3DYHOâWLSþiN
C-o-C aktualizovaý - rev.1
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
186057
PEMICO s.r.o.
]SUiYDRYêVOHGFtFKGRKOHGXNFHUWVHNþQtYUDWDWHNOD
Zpráva o výsledcích dohledu
(podle § 5 NV163/02 Sb.)
70585
PERLA - AG
NRWRXþRYiEUiQD6FKHLEHQHJJH3(5/$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71710
24.11.2010
PERLA - AG
SRVWĜLNRYDFtQiVWURMQDRFKUDQXNYČWLQ3(5/$3.1338
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71711
24.11.2010
PERLA - AG
'ĜHYRREUiEČFtVWURM3(5/$7\S.3.3D.3
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
249180
Petr Udatný
záplet UDATNÝ
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72619
08.11.2012
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
72208
11.01.2010
WODNRYpQiGRE\GREDUĤ
PHARMIX, s.r.o.
24.05.2010
Phototron Ltd. Co.
XOWUDILDORYêR]DĜRYDþURVWOLQSURGH]LQIHNFLYRG\'89
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71641
26.01.2011
Phototron Ltd. Co.
XOWUDILDORYêR]DĜRYDþURVWOLQSURGH]LQIHNFLYRG\'8926
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71642
26.01.2011
Phototron Ltd. Co.
XOWUDILDORYêR]DĜRYDþURVWOLQSURGH]LQIHNFLYRG\0/30/9203
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71643
26.01.2011
Plast Trade CZ, s.r.o.
GRPRYQtþLVWtUQ\RGSDGQtFKYRGGR(2
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
89654
30.06.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ/RSDWDViĖNRYDFt./$8105$=Ë.3,1*8,1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72058
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ/\åH%$%<6.,
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72059
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ7DOtĜViĖNRYDFt683(567$5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72060
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ3ODVWRYêERE8)2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72061
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ3ODVWRYêERE7:,67(5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72062
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ3ODVWRYêERE&<&/21(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72063
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ6QČåQêþOXQ612:%2$7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72064
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ6iQČ+85,&$1(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72065
11.10.2009
Plastkon product s.r.o.
+UDþN\]SODVWĤ3ODVWRYêERE*$/$;<
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72066
11.10.2009
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
2OGXþRYDþROHMH79
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70273
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
2GOXþRYDþROHMH79QDMHGQRGXFKRXWODNRYRXQiGREX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70399
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
2GOXþRYDþROHMH79QDMHGQRGXFKRXWODNRYRXQiGREX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70400
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
2GOXþRYDþROHMH79QDMHGQRGXFKRXWODNRYRXQiGREX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70401
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
RGOXþRYDþROHMH79
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70928
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
RGOXþRYDþROHMH79[[
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
71598
PLASTMETALCHEM, s.r.o.
RGOXþRYDþROHMHW\S7979\\
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
270430
Plynostav - regulace plynu, a.s.
YêUREDDPRQWiåWHFKQRORJLFNêFK]DĜt]HQtDUPDWXUDWODNRYêFK
QiGRE
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72273
3O]HĖVNiHQHUJHWLNDDV
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71796
3O]HĖVNiHQHUJHWLNDDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72236
3O]HĖVNiHQHUJHWLNDDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72734
3O]HĖVNiHQHUJHWLNDDV
verifikace emisí CO2 za rok 2008 - 569 699 t (provoz Teplárna ELÚ III)
Verifikace emisí CO2
276850
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQt
Verifikace emisí CO2
71761
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72252
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72278
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72279
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72280
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN&HQWUiOQt]GURM
Verifikace emisí CO2
72746
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURNYêW'RXEUDYND
Verifikace emisí CO2
72793
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURNYêWRSQD6YČWRYDU
Verifikace emisí CO2
72794
3O]HĖVNiWHSOiUHQVNiDV
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURNYêWRSQD%RU\
Verifikace emisí CO2
72795
POLNA corp. s.r.o.
pneumatický pohon P/R a P/R1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
190150
28.08.2013
3RO\&RPSVSROVURXNRQþHQiþLQQRVW
QHS
VHVWDYD]DĜt]HQtSURREþDVQRXSRFKĤ]NRYRXNRQWUROXSDUQtFKNRWOĤYL
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70402
24.01.2013
3RO\&RPSVSROVURXNRQþHQiþLQQRVW
QHS
VHVWDYD]DĜt]HQtSURREþDVQRXSRFKĤ]NRYRXNRQWUROXKRUNRYRGQtFKNRWO
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70403
24.01.2013
3RO\&RPSVSROVURXNRQþHQiþLQQRVW
QHS
YêUREDNRWOĤDHQHUJHWLFNêFK]DĜt]HQt]PČQD]HQDV
DNUHGLWDFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72528
25.08.2010
POMAR CZ s.r.o.
nádrže na užitkovou vodu a fekálie
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71504
14.07.2015
POMAR CZ s.r.o.
3834-2
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
186062
24.07.2013
321$0SRWUXEtDQiGUåH0XURĖ9HĜHMQi
REFKRGQtV
VNODGRYDFtQiGUåHRGOLWUĤDYêãH
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72670
19.12.2012
PoolSafe spol. s r.o.
bazénové kryty
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71957
13.07.2011
01.04.2014
11.10.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
6ě9RFHORYiQRVQiNRQVWUXNFHYêWDKRYêFKãDFKHW
PPD design, s.r.o.
Norma
Certifikát ID
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
70519
Platnost
PPD design, s.r.o.
ocelová nosná konstrukce výtahových šachet
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72156
11.01.2010
PPS s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\WOXPLþHQiUD]X7$8
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72211
15.03.2012
PPS s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\RWHYtUDFtVYRGLGOR6$%*DSFORVLQJV\VWHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72212
15.03.2012
PPS s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\RWHYtUDFtVYRGLGOR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72832
13.03.2013
Pragoelast s.r.o.
SURWLSiGRYiGODåEDYtFHGUXKĤ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72745
Pragoelast s.r.o.
protipádová dlažba S1/500/30
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72808
Pragoelast s.r.o.
protipádová dlažba S4/500/40
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72809
Pragoelast s.r.o.
protipádová dlažba M4/500/43
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72810
Pragoelast s.r.o.
protipádová dlažba M8/500/58
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72811
PRATO, spol. s r.o.
kovací lis LZK
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70670
PRATO, spol. s r.o.
RVWĜLKRYDFtOLV
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72069
PRATO, spol. s r.o.
kolenový razící lis ŠMERAL - LLR 400, 1000, 2500
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72562
PRECOL s.r.o.
zámkový kazetový povrch SOFTILE
Certifikát typu (podle § 3 NV)
190180
PRISMA S.r.l.
VDPRþLQQpMHGQRVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜH
YêWDKĤVSRåiUQtRGROQRVWt(:'
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70828
PRISMA S.r.l.
VDPRþLQQpRERXVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜH
YêWDKĤVSRåiUQtRGROQRVWt(:'
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70829
PROFI KLIMA s.r.o.
SRWUXEQtNOLPDWL]DþQtMHGQRWN\3URIL9HQW
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72596
PROKEŠ VÝTAHY GROUP a.s.
GYHĜQtX]iYČUND'/)
neužívá se
69070
PROKEŠ VÝTAHY GROUP a.s.
GYHĜQtX]iYČUND'/)
neužívá se
69071
ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l)
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
71843
ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
nádrže a zásobníky s objemem nad 300 l
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72870
ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
nádrže a zásobníly (s objemem nad 300 l) - prodloužení STO 107/06
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
334943
12.03.2012
PRONEO, s.r.o.
zásobník 20 m3, stacionární, nadzemní ocelová nádrž
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
71915
25.05.2009
PRONEO, s.r.o.
tank 1600 l
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72521
26.07.2010
PRONEO, s.r.o.
tank 30 m3
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72522
26.07.2010
PRONEO, s.r.o.
Stacionární nadzemní ocelová nádrž - tank 1600 l
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
197027
11.09.2011
06.05.2009
24.11.2009
30.03.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
PROVOS - metalplast s.r.o.
DNUHGLWVYDĜRYiQtRFHORYêFKNRQVWUXNFtDVWURMQtFKGtOĤ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72262
11.01.2012
PROZNAK Praha, s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\ODQRYiVYRGLGOD%ULIHQWĜtODQRYiDþW\ĜODQRYi
1D+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72691
10.01.2013
PRZEDSIEBIORSTWO Innowacyjne CEBA
Sp. z o.o.
NRYRYêVWRMDQSURNRMHQHFNRXYDQLþNX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71833
31.03.2009
PRZEDSIEBIORSTWO Innowacyjne CEBA
Sp. z o.o.
SĜHEDORYDFtMHGQRWNDSURGRPiFtSRXåLWt68=,(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
185957
30.06.2011
QUALITY LIFTS s.r.o.
NORX]DYê]DFK\FRYDþVEU]GQêP]DĜt]HQtP(%.'
neužívá se
69350
QUALITY LIFTS s.r.o.
NORX]DYê]DFK\FRYDþVEU]GQêP]DĜt]HQtP(%.'
neužívá se
69351
QUALITY LIFTS s.r.o.
YiOHþNRYêVDPRVYRUQê]DFK\FRYDþ3,
neužívá se
69352
QUALITY LIFTS s.r.o.
YiOHþNRYêVDPRVYRUQê]DFK\FRYDþ3,
neužívá se
69353
QUALITY LIFTS s.r.o.
nárazník akumulující energii B 300179
neužívá se
69354
QUALITY LIFTS s.r.o.
nárazník akumulující energii B 300180
neužívá se
69355
QUALITY LIFTS s.r.o.
nárazník akumulující energii B 300181
neužívá se
69356
QUALITY LIFTS s.r.o.
nárazník akumulující energii B 300182
neužívá se
69357
QUALITY LIFTS s.r.o.
nárazník akumulující energii B 300330
neužívá se
69358
QUALITY LIFTS s.r.o.
nárazník akumulující energii B 300415
neužívá se
69359
QUALITY LIFTS s.r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL2'
neužívá se
69360
QUALITY LIFTS s.r.o.
RPH]RYDþU\FKORVWL2'
neužívá se
69361
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO56/
neužívá se
69362
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO56/
neužívá se
69363
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO56/
neužívá se
69364
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO5
neužívá se
69365
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO5
neužívá se
69366
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO5
neužívá se
69367
QUALITY LIFTS s.r.o.
EH]SHþQRVWQtYHQWLO5
neužívá se
69368
QUALITY LIFTS s.r.o.
VDPRþLQQpMHGQRVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜH
YêWDKX
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70608
QUALITY LIFTS s.r.o.
VDPRþLQQpRERXVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜH
YêWDKX
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70609
QUICKSTEP a.s.
SURFHVQtQiGREDQHGČOQiDSDUiWRYêPLSĜtUXEDPL7=1
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71062
QUICKSTEP ANTICORRO s.r.o.
STO - ocelová netlaková nádrž 300 - 150 000 l
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72331
QUICKSTEP ANTICORRO s.r.o.
ocelová netlaková nádrž 300 - 150 000 l
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72470
02.09.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
R W T, s.r.o.
širokopásová bruska TORNADO BS 950
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69506
31.10.2010
R W T, s.r.o.
NRPELQRYDQiãLURNRSiVRYiEUXVNDDWORXãĢNRYDþND%6+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69678
30.04.2011
R W T, s.r.o.
širokopásová bruska na kov BSM 950
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69806
30.09.2011
R W T, s.r.o.
širokopásová bruska na kov BSM 950
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70658
30.09.2011
R W T, s.r.o.
formátovací pila PS 315
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71390
R W T, s.r.o.
širokopásmová bruska na kov
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
98951
29.05.2013
R W T, s.r.o.
ãLURNRSiVPRYiEUXVNDQDGĜHYR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
98954
29.05.2013
RACIOTERM s.r.o.
filtr, F (FUk, FUt, FP, FPB )
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71063
15.07.2014
Radek Komárek
YiKRYiKRXSDþND9+
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72354
Radek Komárek
]iYČVQiSQHXPDWLNRYiKRXSDþND3+
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72355
Radim Dluhoš
YUDWDVRWRþQêPNĜtGOHPW\SX.%D.%
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
203165
Radim Dluhoš
vrata posuvná typu PBN a PBK
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
203218
5DGRPtU'RþHNDO
lanová dráha
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186045
5DGRPtU'RþHNDO
lanová dráha
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186320
5DGRPtU'RþHNDO
Crosman
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186328
5DGRPtU'RþHNDO
GČWVNêPLQLNRORWRþ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186330
5DGRPtU'RþHNDO
Herní sestava KOMBI
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186332
5DGRPtU'RþHNDO
UNI I - VII - herní sestava
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186333
5DGRPtU'RþHNDO
NOiGRYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
186334
5DGRPtU'RþHNDO
Šplhací sestava TOMI
Certifikát typu (podle § 3 NV)
255341
5DGRPtU'RþHNDO
šplhací sestava JAKUB
Certifikát typu (podle § 3 NV)
255342
5DGRPtU'RþHNDO
Šplhací sestava „Z“
Certifikát typu (podle § 3 NV)
255343
5DGRPtU'RþHNDO
Šplhací sestava PAVOUK
Certifikát typu (podle § 3 NV)
255344
5DGRPtU'RþHNDO
Herní sestava POLYGON šestiboký
Certifikát typu (podle § 3 NV)
255345
RapoSklo, spol. s r.o.
VYtWLGOD]iYČVQiVWDKRYDFtURODãĖĤU\[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69762
30.06.2011
RapoSklo, spol. s r.o.
VYtWLGOD]iYČVQiVWDKRYDFtW\þH[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69763
30.06.2011
RapoSklo, spol. s r.o.
VYtWLGOD]iYČVQiVWDKRYDFtODQND[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69764
30.06.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
RapoSklo, spol. s r.o.
VYtWLGOD]iYČVQiãĖĤU\[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69766
30.06.2011
RapoSklo, spol. s r.o.
VYtWLGODQiVWČQQiDVWURSQt[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69767
30.06.2011
RapoSklo, spol. s r.o.
VYtWLGODQiVWČQQiDVWURSQt[[[
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69768
30.06.2011
RAVAK a.s.
vany pro sprchové kouty KASKADA, GALAXY, GALAXY PRO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72905
15.05.2013
RAVAK a.s.
sprchové kouty a boxy Whitewater - prodloužení 229/06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
87035
15.05.2013
RAVAK a.s.
VSUFKRYpDYDQRYp]iVWČQ\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118975
10.07.2013
RAVAK a.s.
VSUFKRYpDYDQRYp]iVWČQ\6XSHUQRYD(OHJDQFH*ODVVOLQH5DSLHU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
119814
10.07.2013
RAVAK a.s.
koupací vany pro domovní použití INSPIRATION
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
176505
14.08.2013
REGUTEC s.r.o.
GHVN\QDGČWVNiKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71909
11.05.2009
REGUTEC s.r.o.
GHVN\QDGČWVNiKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71984
10.08.2009
REGUTEC s.r.o.
GHVN\QDGČWVNiKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72608
REHAU s.r.o.
NRQWUROQtãDFKW\5$83/(15$83/(15$86,..25$83/(1
5$86,..2YDULDQWDãNUFHQtSUĤWRNX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72214
25.01.2012
REHAU s.r.o.
kontrolní šachta RAUDREN-G-DN 315
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72215
25.01.2012
REHAU s.r.o.
DNXPXODþQtEORNQDVUiåNRYRXYRGX5(+$86/:6/:6/:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72248
29.03.2012
REHAU s.r.o.
DNXPXODþQtEORN5$86,..2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72308
29.03.2012
REMAK a.s.
Y]GXFKRYiGYHĜQtFORQD'RRU0DVWHU&D'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71418
24.03.2010
RENA NOVA, s.r.o.
VLOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\WOXPLþHQiUD]X$/3,1$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72213
15.03.2012
Renata Kulesová
skluzavka, Herní sestava
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71678
RETERZ spol. s r.o.
9\VRNRWODNêY\YtMHþDFHW\OHQX9$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70413
07.02.2013
RETERZ spol. s r.o.
9\VRNRWODNêY\YtMHþDFHW\OHQX9$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70414
07.02.2013
5(92KĜLãWČVUR
YDKDGORYiKRXSDþND+
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272283
5(92KĜLãWČVUR
KRXSDþND+D
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272576
5(92KĜLãWČVUR
skluzavka B4
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272578
5(92KĜLãWČVUR
rozhledna
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272579
5(92KĜLãWČVUR
GRPHþN\DKUDG\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272589
5(92KĜLãWČVUR
SUROp]DþN\DãSOKDFtNRQVWUXNFH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272591
5(92KĜLãWČVUR
]DĜt]HQtStVNRYLãĢDKUDFtSUYN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
272592
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
5(92KĜLãWČVUR
='+SĜHOp]DFtVWČQD3DPDOiD3EYHONi
WDEXOH7DPDOi7EYHONi
Certifikát typu (podle § 3 NV)
285670
Rieter CZ a.s.
hydraulický formovací lis CE 14
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71899
RICHMONT - CZ a.s.
3834-2
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
260869
15.01.2014
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69594
31.03.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69595
31.03.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ6565
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69700
31.05.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ61+
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69701
31.05.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ6161
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69702
31.05.2011
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71108
28.08.2009
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71109
26.08.2009
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71122
31.03.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71123
31.03.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ65
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71124
31.05.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ61
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71125
31.05.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ'20,1$725;7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71196
07.10.2009
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ6:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71254
16.12.2009
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71397
24.03.2010
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71398
24.03.2010
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71665
26.10.2010
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71666
26.10.2010
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ%1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71929
08.06.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ%6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71934
08.06.2011
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ%5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71943
08.06.2011
ROBE lighting s. r. o.
SRORKRYDFt]DĜt]HQtPRQLWRUĤ6%
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72052
11.10.2011
ROBE lighting s. r. o.
3RORKRYDFt]DĜt]HQtPRQLWRUĤ6%
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72053
11.10.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ%)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72182
15.03.2012
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ61
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72383
10.05.2012
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ61
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72384
10.05.2012
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72385
10.05.2012
ROBE lighting s. r. o.
LightDome LD1200
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72413
28.06.2012
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ61
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72526
26.07.2012
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤW\S06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72566
27.09.2012
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤW\S0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72567
27.09.2012
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤW\S&:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72568
27.09.2012
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72611
06.12.2012
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72612
06.12.2012
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72908
03.04.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72909
03.04.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72910
03.04.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72911
03.04.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ0:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72912
03.04.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ(/
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
87036
15.05.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
87037
15.05.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118976
10.07.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ&:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118977
10.07.2013
ROBE lighting s. r. o.
controller CT-192
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
190153
28.08.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ6:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
190155
28.08.2013
ROBE lighting s. r. o.
RVYČWORYDFt]DĜt]HQt$3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
225453
23.02.2011
ROBE lighting s. r. o.
3URMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤ06DNW]PČQDQi]YX
PRGLILNDFH]REFKRGQtFKGĤYRGĤSODWQRVWGOHSĤYRGQtKRFHUWLILNiWX9
SODWQRVWL]ĤVWiYiLSĤYRGQtFHUWLILNiWVSĤYRGQtPQi]YHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
280745
03.04.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
ROBE lighting s. r. o.
0:DNW]PČQDQi]YXYêURENXSURREFKRGQt~þHO\3ODWQRVW
GOHSĤYRGQtKRFHUWLILNiWX9SODWQRVWL]ĤVWiYiLSĤYRGQtFHUWLILNiWV
SĤYRGQtPQi]YHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
281466
03.04.2013
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤW\S%6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
285649
12.02.2014
ROBE lighting s. r. o.
SURMHNWRUVYČWHOQêFKHIHNWĤW\S%:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
285650
12.02.2014
52-(.GĜHYRREUiEČFtVWURMHDV
NRPELQRYDQiVURYQiYDFtDWORXãĢNRYDFtIUp]ND063
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
69853
52-(.GĜHYRREUiEČFtVWURMHDV
srovnávací frézka RFS
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
69854
52-(.GĜHYRREUiEČFtVWURMHDV
NRPELQRYDQiVURYQiYDFtDWORXãĢNRYDFtIUp]ND063(6YL]
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
69927
52-(.GĜHYRREUiEČFtVWURMHDV
srovnávací frézka RFS - ES (viz 289/01)
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
69928
52-(.GĜHYRREUiEČFtVWURMHDV
.RPELQRYDQiVURYQiYDFtDWORXãĢNRYDFtIUp]ND0630
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
69948
52-(.GĜHYRREUiEČFtVWURMHDV
.RPELQRYDQiVURYQiYDFtDWORXãĢNRYDFtIUp]ND0630
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
69955
ROKO TREIN s.r.o.
YêUREDGtOĤNROHMRYêFKYR]LGHODNWXDOL]DFHGRSOQČQtFHUWLILNiWX
SODWQRVWDGR]RU\GOHSĤYRGQtKR
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
293217
29.03.2012
Roltechnik a.s.
Parní box - STONE Single ; STONE Duo
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
244544
27.11.2013
Roltechnik, a.s.
spechové kabiny SaniPro
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71692
26.01.2011
Roltechnik, a.s.
VSUFKRYp]iVWČQ\52/7(&+1,.
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71693
26.01.2011
Roltechnik, a.s.
Hydromasážní a parní panely pro sprchové boxy ROLTECHNIK
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71716
30.03.2011
Roltechnik, a.s.
YtĜLYpNRXSDFtYDQ\52/7(&+1,.([WUHPH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71717
16.03.2011
Roltechnik, a.s.
VSUFKRYp]iVWČQ\6DQL3UR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71811
26.01.2011
Roltechnik, a.s.
VSUFKRYp]iVWČQ\52/7(&+1,.1LURJODVV/LQHD7RZHU/LQH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72034
14.09.2011
Roltechnik, a.s.
hydromasážní panely a boxy Sanipro STEAM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72093
26.10.2011
Roltechnik, a.s.
VSUFKRYpYDQLþN\52/7(&+1,.([FOXVLYH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72352
16.03.2011
Roltechnik, a.s.
YDQ\SURGRPiFt~þHO\52/7(&+1,.D6DQL3UR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72353
16.03.2011
5RPDQ0URþHN/.:VUR
Plastová nádrž válcová, typu VVM-Z , podzemní
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72418
5RPDQ0URþHN/.:VUR
septik prefabrikovaný plastový, typ VVM - S5
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72419
RONAL CR s.r.o.
6SUFKRYpDYDQRYp]iVWČQ\&LW\2OLPSLD5RQGRRU6DQLGRRU6ZLQJ
6W\OH2SHQ3XU)DOWHU$QWDO\D7ZLVW
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
70878
01.04.2009
RONAL CR s.r.o.
VSUFKRYpDYDQRYp]iVWČQ\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71958
13.07.2009
Název firmy
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
187474
14.08.2013
RONAL CR s.r.o.
VSUFKRYpDYDQRYp]iVWČQ\
Roto Tank
VHSWLNSUHIDEULNRYDQêWĜtNRPRURYê
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72485
Roto Tank
VEČUQiQiGUåSODVWRYiSRG]HPQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72660
19.12.2010
529(;6ODWLĖDQ\VSROVUR
K\GUDXOLFNêQĤåNRYiSORãLQD+3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72393
10.05.2012
529(;6ODWLĖDQ\VSROVUR
K\GUDXOLFNiQĤåNRYi]YHGDFtSORãLQD+3P
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72394
10.05.2012
529(;6ODWLĖDQ\VSROVUR
hydraulická vyrovnávací plošina VPH-S 6000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72395
10.05.2012
529(;6ODWLĖDQ\VSROVUR
hydraulická vyrovnávací plošina VPH-V6000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72396
10.05.2012
529(;6ODWLĖDQ\VSROVUR
vyrovnávací plošina VPS 4000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72397
10.05.2012
529(;6ODWLĖDQ\VSROVUR
vyrovnávací plošina VP 5000
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72398
10.05.2012
RSBP spol. s r. o.
HRD ventil DN 80 a DN 100, PN 90
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72145
21.12.2016
RSBP spol. s r. o.
HRD 3" valves, DN 80
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
203909
25.09.2018
RSBP spol. s r. o.
HRD 4" valves , DN 100
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
203910
25.09.2018
RTB s.r.o.
modulová elektrochemická úpravna vody
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72637
14.09.2016
RWE Transgas Net, s.r.o.
VYDĜRYiQtSRWUXEtSURGXNWRYRGĤVRXYLVHMtFtFKWODNRYêFK]DĜt]HQtD
NRQVWUXNFtSURYiGČQtVSHFLHOQtF
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72560
21.11.2012
RYS spol. s r.o.
nádrž plastová válcová netlaková PNK
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71251
RYS spol. s r.o.
septik prefabrikovaný plastový, typ: S - 5E, 1017 - CPD
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71800
RYS spol. s r.o.
plastová nádrž válcová PNK
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72914
SABTIKAS s.r.o.
plastové nádrže ENK a Z
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71033
SABTIKAS s.r.o.
plastové nádrže ENK a Z
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72690
19.12.2010
SANI-Metal S.A.S.
VSUFKRYpDYDQRYp]iVWČQ\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71967
13.07.2009
SATJAM, s. r. o.
trapézové plechy WU 18/76,55/177,20/125,30/200,35/207,40/183,50/250
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70991
SATJAM, s. r. o.
trapézové plechy WU
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
18/76,55/177,20/125,30/200,35/207,40/183,45/333,50/250,80/307,100/275
163/02 Sb.)
,125/3000,1
70995
]YHGDFtQĤåNRYiSUDFRYQtSORãLQDSĜtMHPDDUFKLYDFHWHFKGRNXPHQWDFH
SaZ s.r.o.
PRELOQtQĤåNRYiSORãLQD73L
SaZ s.r.o.
(63RWYU]HQtRSĜtMPXWHFK
GRNXPHQWDFHSRGOH†RGVW
19
250883
(63RWYU]HQtRSĜtMPXWHFK
GRNXPHQWDFHSRGOH†RGVW
19
270435
31.12.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
6ý$6OpYiUQDãHGpDWYiUQpOLWLQ\DV
RVYČGþHQtRRYČĜHQt]DYHGHQpKR40V\VWpPX
2VYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX
MDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
72115
07.12.2009
6ý$6OpYiUQDãHGpDWYiUQpOLWLQ\DV
RVYČGþHQtRRYČĜHQt]DYHGHQpKR40V\VWpPX
2VYČGþHQtRRYČĜHQtV\VWpPX
MDNRVWLYêUREFHPDWHULiOX
72489
07.12.2009
SENSIT s.r.o.
SRX]GURVQtPDþHWHSORW\VNDEHOHPQHERVKODYLFt31
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72862
10.04.2013
SENSIT s.r.o.
SRX]GURVQtPDþHWHSORW\VNDEHOHPQHERKODYLFt31
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72863
10.04.2013
SENSIT s.r.o.
MtPNDWHSORPČURYi31
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72864
10.04.2013
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Ventily uzavírací
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70062
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
9HQWLO]SČWQê
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70069
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
9HQWLOUHJXODþQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70070
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Klapka uzavírací
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70071
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Pojistné ventily
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70072
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
YHQWLO\RGYRGĖRYDFtRGY]GXãĖRYDFtPtVtFtVDPRþLQQêRGYDGČþNRQGHQ]iWX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70073
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
âRXSiWNRSUĤP\VORYpW\S66
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70074
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Ventily membránové, typ V69 111 910, V69 114 910
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70075
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Regulátory tlaku. typ R12 117 616, R22 117 616, R23 117 525
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70076
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Filtry
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70077
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
3ĜHGHKĜtYDþSO\QX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70078
06.09.2012
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
9êPČQtN\WHSOD
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70079
17.12.2012
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
Regulátory tlaku plynu
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70080
17.10.2012
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
%H]SHþQRVWQtU\FKORX]iYČU\SO\QX
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70081
17.12.2012
Certifikát o posouzení SJ
(podle NV - postup
D,D1,E,E1,H)
72431
28.06.2010
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
185948
29.05.2013
EH]SHþQRVWQtDWODNRYiYêVWURM,,9NDWHJRULH
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
6(9(52ý(6.È$50$785.$DV
SUĤP\VORYpDUPDWXU\]DĜt]HQtSURUR]YRGRKĜHYDUHJXODFLSO\QX
SGT SERVIS, spol. s r. o.
YXONDQL]DþQtOLV[
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70472
SGT SERVIS, spol. s r. o.
YXONDQL]DþQtOLV[6*7
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71170
SCHINDLER CZ, a.s.
'ČURYDFtOLV7580$7,&
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70352
21.03.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
SCHINDLER CZ, a.s.
VDPRþLQQpMHGQRVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜHV
SRåiUQtRGROQRVWt(:'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71850
16.03.2011
SCHINDLER CZ, a.s.
VDPRþLQQpRERXVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜHV
SRåiUQtRGROQRVWt(:'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71851
16.03.2011
SCHINDLER CZ, a.s.
VDPRþLQQpMHGQRVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpþW\ĜGtOQpãDFKHWQtGYHĜHV
SRåiUQtRGROQRVWt(:'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71852
16.03.2011
SCHINDLER CZ, a.s.
$XWRPDWLFNpGYRMGtOQpVWUDQRYČDFHQWUiOQČRWHYtUDWHOQpãDFKHWQtGYHĜH
YêWDKĤVSRåiUQtRGROQRVWt(:
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71968
10.08.2011
SCHINDLER CZ, a.s.
DXWRPDWLFNpþW\ĜGtOQpFHQWUiOQČRWHYtUDWHOQpãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤV
SRåiUQtRGROQRVWt(:D(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72134
07.12.2011
SCHINDLER CZ, a.s.
DXWRPDWLFNpGYRXGtOQpVWUDQRYČRWHYtUDWHOQpãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤV
SRåiUQtRGROQRVWt(:D(9$5,'2567
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72227
22.02.2012
SCHINDLER CZ, a.s.
DXWRPDWLFNpþW\ĜGtOQpFHQWUiOQČRWHYtUDWHOQpãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤV
SRåiUQtRGROQRVWt(:D(9$5,'25&,1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72228
22.02.2012
SCHINDLER CZ, a.s.
HOHNWULFNêWUDNþQtYêWDK6(&$
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXYêWDKXSĜ,,19
72420
SCHINDLER CZ, a.s.
$XWRPDWLFNpWĜtGtOQpVWUDQRYČRWHYtUDWHOQpãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤVSRåiUQt
RGROQRVWt9$5,'257
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72544
SCHINDLER CZ, a.s.
HOHNWULFNêWUDNþQtYêWDK6
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXYêWDKXSĜ,,19
72545
SCHINDLER CZ, a.s.
DXWRPDWLFNpãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤVSRåiUQtRGROQRVWt(:D(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
96662
29.05.2013
SCHINDLER CZ, a.s.
varidor 20C4 IN - EW 30 A E 120
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118983
10.07.2013
SCHINDLER CZ, a.s.
varidor 20 T3 IN - EW 30 a E 120
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118984
10.07.2013
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
.ORX]DYê]DFK\FRYDþ(%.
neužívá se
69323
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
.ORX]DYê]DFK\FRYDþ(%.606
neužívá se
69324
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
.ORX]DYê]DFK\FRYDþ(%*6
neužívá se
69325
Schneider Bohemia s.r.o.
VHVWDYDWODNRYêFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
228472
22.10.2018
Schneider Bohemia s.r.o.
VHVWDYDWODNRYêFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
228473
22.10.2018
Schneider Bohemia s.r.o.
VHVWDYDWODNRYêFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
228476
22.10.2018
Schneider Bohemia s.r.o.
VHVWDYDWODNRYêFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
228481
22.10.2018
SIA „Rotoplast”
VHSWLNSUHIDEULNRYDQêWĜtNRPRURYê6HSWLNLVODO
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72609
6,',$DNFLRYiVSROHþQRVW
YêUREDLQVWDODFHDVHUYLV]DĜt]HQtSURUR]YRGRKĜHYDUHJXODFL
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
186041
27.06.2013
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
membránová pojistka I., DN 600 PN 6/T2-8875-00061-0 rev. 3
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71562
25.08.2015
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
membránová pojistka I., typ DN 600 PN 6/ T2-8875-00061 rev.5
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72112
25.08.2015
Silhouette GROUP, s.r.o.
kompozitové fekální nádoby
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
221884
22.10.2018
23.08.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
SIMO - CZ s.r.o.
nový dokument AO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71906
SIMO - CZ s.r.o.
nový dokument AO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71908
SINEKO Engineering s.r.o.
polypropylénová nádrž, NV a NH
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70718
SINEKO Engineering s.r.o.
plastové nádrže NVL
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71854
SINIT, a.s.
=DĜt]HQtNPRQLWRURYiQtDĜt]HQtDNQiVOHGQpPXSĜHQRVXGDWRYpDKODVRYp
NRPXQLNDFH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69548
31.12.2010
SINIT, a.s.
ELEKTROMETR-MODEM, E-Modem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71046
24.06.2009
SINOP CB a.s.
chladící jednotka CUL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72333
10.05.2012
SINOP CB a.s.
chladící jednotka CUB
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72362
10.05.2012
SINOP CB a.s.
chladící jednotka BCU / BSCU / BPCU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72632
10.01.2013
SINOP CB a.s.
FKODGLþNDSDOLQ(:(:6(:26&:&:6&:%
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72633
10.01.2013
SINOP CB a.s.
þHUSDGORYêPRGXO30
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72634
10.01.2013
6.,9RMWČFKVUR
záplet VOJ
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72618
08.11.2012
SKV s.r.o.
SiVRYiSLODSURRGĜH]iYiQtNRQFĤ3(WUXEHN3.3)
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70993
SKV s.r.o.
SiVRYiSLODSURRĜH]iYiQtEORNĤ385SČQ\663
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71202
SKV s.r.o.
DXWRPDWLFNiYHUWLNiOQtSiVRYiSLODQDSČQRYRXKPRWX%5'82
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71343
SKV s.r.o.
KRUL]RQWiOQtSiVRYiSLODQDRĜH]iYiQtNDUWyQRYêFKEORNĤ%56
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71694
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQt
Verifikace emisí CO2
71831
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
2]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72249
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72254
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURNSURY)UêGHN0tVWHN
Verifikace emisí CO2
72806
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURNSURY)UêGODQWYýHFKiFK
Verifikace emisí CO2
72807
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
9HULILNDFHHPLVt&2Y]DĜt]HQtNRWHOQDWLVNiUQDWH[WLOX
Verifikace emisí CO2
308497
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.
9HULILNDFHHPLVt&2Y]DĜt]HQtNRWHOQD~SUDYQDWH[WLOX
Verifikace emisí CO2
308498
SLOVRES a.s.
EU]GQp]DĜt]HQtSĤVREtFtQDWĜHFtNRWRXþMDNRVRXþiVWRFKUDQQpKR]DĜt]HQt
SURWLQDGPČUQpU\FKORVWLN
neužívá se
71001
SLOVRES a.s.
EU]GQp]DĜt]HQtSĤVREtFtQDWĜHFtNRWRXþMDNRVRXþiVWRFKUDQQpKR]DĜt]HQt
SURWLQDGPČUQpU\FKORVWLN
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71350
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
SLOVRES a.s.
EU]GQp]DĜt]HQtSĤVREtFtQDWĜHFtNRWRXþMDNRVRXþiVWRFKUDQQpKR]DĜt]HQt
SURWLQDGPČUQpU\FKORVWL
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72269
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
nový dokument AO
Verifikace emisí CO2
71872
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72246
Sp - Tech, s.r.o.
'ČURYDFtOLV(8520$&
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70388
Sp - Tech, s.r.o.
2KUDĖRYDFtOLV(50$.6$1
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70389
Sp - Tech, s.r.o.
Hydraulický lis LEA 50
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70390
Sp - Tech, s.r.o.
hydraulický lis HAEGER 618
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71099
Sp - Tech, s.r.o.
RKUDĖRYDFtOLV(UPDNVDQ&1&+$3
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71139
SPORT CLUB s.r.o.
]iYČVKRXSDþN\6&VHVHGiNHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71901
25.05.2009
SPORT CLUB s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ/XPStNPLQL
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71923
13.07.2009
SPORT CLUB s.r.o.
='+SUROp]DþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72363
SPORT CLUB s.r.o.
='+ĜHWČ]RYiKRXSDþND
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72364
SPORT CLUB s.r.o.
ZDH - skluzavka Hajdalák
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72365
SPORT CLUB s.r.o.
='+NRORWRþ0UĖRXVD0RWêOHN
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72366
SPORT CLUB s.r.o.
YDKDGORYiKRXSDþNDâDãXOGD
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72367
SPORT CLUB s.r.o.
houpací pás
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187758
SPORT CLUB s.r.o.
sestava LUMPÁRNA
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187766
SPORT CLUB s.r.o.
LUMPÍK 3 MINI
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187769
SPORT CLUB s.r.o.
skluzavka s plošinou
Certifikát typu (podle § 3 NV)
187771
SPORT CLUB s.r.o.
PTN - SC 100/50/5
Certifikát typu (podle § 3 NV)
199351
SPORT CLUB s.r.o.
PTN - SC 50/5/5
Certifikát typu (podle § 3 NV)
199352
SPORT CLUB s.r.o.
PTN - SC 100/80/3
Certifikát typu (podle § 3 NV)
199353
SPORT CLUB s.r.o.
PTN - SC 50/3-2/2,1
Certifikát typu (podle § 3 NV)
199354
SPORT CLUB s.r.o.
]iYČVKRXSDþN\6&VHVHGiNHP
Certifikát typu (podle § 3 NV)
199355
SPP Servis, a.s.
YêPČQtN31
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
119126
10.07.2018
SPP Servis, a.s.
filtr PN 63
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
119128
10.07.2018
SPP Servis, a.s.
výmšník PN 63
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
119130
10.07.2018
SPP Servis, a.s.
filtr PN 40
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
119131
10.07.2018
Název firmy
Platnost
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Stanislav Stuchlík
ZDH - skluzavka tobogánek
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72840
6WDWXWiUQtPČVWR=OtQ
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢVHVWDYDKUDFttFKSUYNĤ'$1'<
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72157
STIM, s.r.o.
pásová pila, SCAD P1
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70590
STÖLZLE - UNION s.r.o.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQtHPLWRYDQêFKWXQ&2
Verifikace emisí CO2
71830
STÖLZLE - UNION s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72234
STÖLZLE - UNION s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72739
STÖLZLE - UNION s.r.o.
verifikace emisí CO2 za rok 2008 - 15 897 t (kontinuální tavící agregát Unit
Mekter TA 80//24h)
Verifikace emisí CO2
277379
STÖRI MANTEL, s.r.o.
automatická zkracovací pila, KP
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71416
STÖRI MANTEL, s.r.o.
automatická zkracovací pila KP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71417
STÖRI MANTEL, s.r.o.
SLODGORXKpKRĜH]X)/6
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72614
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
VYDĜRYiQtVWURMQtFKGtOĤ
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
320402
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt186/
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71859
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71860
STROJON spol. s r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt6
STROJON spol. s r.o.
Platnost
24.03.2010
12.03.2014
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
UXþQtMHGQRNĜtGOpRWRþQpãDFKHWQtGYHĜH'6-
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69751
29.06.2011
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
UXþQtGYRXNĜtGOpRWRþQpãDFKHWQtGYHĜH'6'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69752
29.06.2011
6WDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ12983,,,
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
70422
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
70568
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
70569
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
70570
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
6WDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
6WDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ129,129,,
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
6WDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ12983,129
83
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
Stožárová šplhací pracovní plošina WP 3000
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70858
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
]iYČVQiSORãLQD=/
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71118
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
]iYČVQiSORãLQD=.
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71399
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
VWDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ12983,129
83,,
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
71577
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
71993
C. typu výrobku – Osobonákladní výtahy -podle § 3 NV
odst.4
72028
stožárová šplhací pracovní plošina WP 1000
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72029
]DFK\FRYDþ.=$
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72131
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72132
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72133
URKRYi]iYČVQiSORãLQD=/5[+02
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72876
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt'86
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
197183
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
235848
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
253468
VWDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
VWDYHEQtYêWDKSURGRSUDYXRVREDQiNODGĤ129
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
]DFK\FRYDþ.=%
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
]DFK\FRYDþ.=
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
Platnost
675266HGOþDQVNpVWURMtUQ\DV
VWDYHEQtåHEĜtNRYêYêWDKVQHSĜtVWXSQêPQRVQêP]DĜt]HQtP$OXOLIW9
SURGORXåHQtFHUW
SUMITOMO(S.H.I.) CONSTRUCTION
MACHINERY
Zvedací kabina pro rypadlo CX 240B
SVITCO - Svítek Consult International s.r.o.
skružované ocelové vlnité plechy a spirálové roury, typ SPR-K, M, TK a
TM
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72359
10.05.2012
SVITCO - Svítek Consult International s.r.o.
6LOQLþQt]iFK\WQpV\VWpP\RFHORYiVYRGLGOD
UR]ãtĜHQtVWiYDMtFtKRFHUWLILNiWXRQRYêW\SVYRGLGODD
Y\VWDYHQtQRYpKRFHUWLILNiWX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
254494
18.12.2011
ŠKO-ENERGO s.r.o.
=iYČU]SUiY\RRYČĜHQt
Verifikace emisí CO2
71760
ŠKO-ENERGO s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72244
ŠKO-ENERGO s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72253
ŠKO-ENERGO s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72780
ŠKO-ENERGO s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72781
ŠKO-ENERGO s.r.o.
verifikace emisí za rok 2008 - provoz Teplárna Mladá Boleslav
Verifikace emisí CO2
280229
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Verifikace GHG - ŠKO-ENERGO s.r.o - výtopna Vrchlabí
Verifikace emisí CO2
280233
Štefan Šalmík
záplet SALM
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72616
08.11.2012
â7,3ýÈ.VSROVUR
C-o-C aktualizovaný - rev. 1
&HUWLILNiWVSRWĜHELWHOVNê
ĜHWČ]HFGĜHYD&R&
186055
24.05.2010
T M T spol. s r.o. Chrudim
Pohyblivá hydraulická pracovní plošina
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70042
TARPO spol. sr.o.
stolní hydraulický lis C-40
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
72054
13.11.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
Team X, s.r.o.
FKUiQLþHJHQLWiOLtSiQVNp
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72776
13.03.2013
Team X, s.r.o.
FKUiQLþJHQLWiOLtGiPVNê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72777
13.03.2013
Team X, s.r.o.
FKUiQLþQRKRXNLFNER[SĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72796
26.04.2012
Team X, s.r.o.
FKUiQLþKROHQtDQiUWĤSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72797
26.04.2012
Team X, s.r.o.
IL[DþQtEDQGiåORNHW8/75$SĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72798
26.07.2012
Team X, s.r.o.
IL[DþQtEDQGiåKROHQČSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72799
26.07.2012
Team X, s.r.o.
IL[DþQtEDQGiåKROHQČDQiUWXSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72800
26.07.2012
Team X, s.r.o.
EDQGiåIL[DþQtNRWQtNXSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72801
26.07.2012
Team X, s.r.o.
EDQGiåIL[DþQtQDNROHQRSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72802
26.07.2012
Team X, s.r.o.
HODVWLFNpUXNDYLFHþHUQpSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72803
26.07.2012
Team X, s.r.o.
HODVWLFNpUXNDYLFHVY\FSiYNRXSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72804
26.07.2012
Team X, s.r.o.
IL[DþQtEDQGiåSĜHGORNWtSĤYFHUW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72805
26.07.2012
Certifikát typu (podle § 3 NV)
90329
Certifikát typu (podle § 3 NV)
90330
Certifikát typu (podle § 3 NV)
90331
SURGO
Technické služby Opava s.r.o.
Technické služby Opava s.r.o.
+RXSDþNDVHGYČPDVHGDGO\
+RXSDþNDVHVtWtDåHEĜLQDPL
+RXSDþNDVHWĜHPLVHGDGO\
+RXSDþNDVMHGQtPVHGDGOHP
SURGO
GRPHþN\
'RPHþHN1HXPDQQ
'RPHþHN7\Uã
6WDQRYêGRPHþHN
9ČåLþNDVHVNOX]DYNRX
'YRMþHVHVNOX]DYNDPL
SURGO
Technické služby Opava s.r.o.
.ODGLQDVERG\.ODGLQDVHåHEĜtNHP
+UD]GLþN\âHVWLERNiãSOKDFtVWČQD
äHEĜLQ\9OiþHN
=DYČãHQêPĤVWHN5R]KOHGQD
Technické služby Opava s.r.o.
SURGOKRXSDþN\
+RXSDFtNOiGD
=YtĜiWNDQDSUXåLQČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
90332
Technické služby Opava s.r.o.
YDKDGORYpKRXSDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
119142
Technické služby Opava s.r.o.
]DĜt]HQtGČWVNêFKKĜLãĢ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
119143
Technické služby Vlašim s.r.o.
R]QiPHQtRRYČĜHQtHPLVt&2]DURN
Verifikace emisí CO2
72757
Technické služby Vlašim s.r.o.
verifikace emisí CO2 za rok 2008
Verifikace emisí CO2
308617
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
237356
27.11.2013
Techno - Consult, spol. s r.o.
Prodejní úzaviratelný regál, typ Ausgabebox l
Technoline s.r.o.
]iYČVQêQRVQtN7(&+12666;6
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
71130
Telima Sp. z o.o.
YUDWDRWRþQi
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72017
Telima Sp. z o.o.
vrata posuvná
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72018
TEMEX , spol. s r. o.
=YHGiNSURGHPRQWiåSRGYR]NĤ/&
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
70253
TEMEX , spol. s r. o.
=YHGiNSURGHPRQWiåSRGYR]NĤ/&
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
70254
TENEZ a.s.
Smaltované nádoby AD+ADJ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70391
TENEZ a.s.
Smaltované nádoby A+AJ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70392
24.01.2013
TENEZ a.s.
3ĜHWODþQpWDQN\37
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70393
24.01.2013
TENEZ a.s.
Smaltované zásobníky, R+RJ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70514
09.04.2013
TENEZ a.s.
Smaltované zásobníky, RD+RDJ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70515
09.04.2013
TENEZ a.s.
Smaltované zásobníky, RH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70701
23.10.2013
Teplárna Kyjov, a.s.
R]QiPHQtRRYČĜHQQtHPLVt]DURN
Verifikace emisí CO2
72834
Teplická strojírna s.r.o.
YêUREDVYDĜRYDQêFKWODNRYêFKQiGRERFHORYêFKNRQVWUXNFtD
PRVWQtFKNRQVWUXNFt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72155
TEROVA, s.r.o.
biologický septik
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
200449
TEROVA, s.r.o.
jímky - žumpy
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
200450
TEROVA, s.r.o.
jímky - žumpy
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
200451
TEROVA, s.r.o.
zemní biologické filtry
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
200452
25.09.2011
TESCAN, s.r.o.
rastrovací elektronový mikroskop, VEGA II
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71632
26.10.2010
TESCAN, s.r.o.
rastrovací elektronový mikroskop MIRA I
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72223
29.03.2012
TESCAN, s.r.o.
rastrovací elektronový mikroskop MIRA II
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72758
13.03.2013
TESCOMA s.r.o.
RGVWĜHGLYNDQDVDOiW+DQG\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72291
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
krájecí desky WOODY
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72295
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
SRUFRYDþQD]PU]OLQX35(672
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72296
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
SXPSDQDNHþXS35(672
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72297
29.03.2012
11.01.2012
25.09.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
papírová podložka Delícia
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72298
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
jehla na špíz
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72299
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
RWYtUiNQDNRUNRYêX]iYČU35(6,'(17
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72300
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
YiOHþHNQDWČVWR'HOtFLDGĜHYČQê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72301
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
mechanické síto Delícia na mouku a cukr
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72302
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
GiYNRYDþVX]iYČUHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72303
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
VRXSUDYDVĤOSHSĜ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72304
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
SHNiþ78/,3)LQDO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72305
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
MtGHOQtSĜtERU&+$50(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72306
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
šálek na espresso
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72307
29.03.2012
TESCOMA s.r.o.
RGGČORYDþEtONX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72495
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
stojánek na vejce
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72496
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
QDSDĜRYDFtYČMtĜ3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72497
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
MDSRQVNêQĤå
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72498
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
VWHMNRYêQĤå&KDUPH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72499
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
3UHVWRREUDFHþNDQDEČUDþNDOåtFHYLGOLþNDSČQRYDþNDãĢRXFKDGOR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72500
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
škrabka Expert
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72501
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
Sonic - nože
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72502
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
rádlo Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72503
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
PDãORYDþND3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72504
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
NUiMHFtNROHþNR3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72505
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
Y\NUDMRYDþMDEOHþQêFKMiGĜLQFĤ3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72506
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
otvírák na víno Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72507
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
NUiMHþQDYHMFH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72508
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
WYRĜtWNRQDSOQČQpSHHþLYRDWČVWR'HOLFLD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72509
26.07.2012
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
3ULPDVDGDKUQHFNDVWUROUHQGOtNZRNQDSDĜRYDFtKUQHFKUQHFQD
ãSDJHW\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72510
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
Tulip - sada, hrnec, kastrol, rendlík, pánev
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72511
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
termoska
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72512
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
WYRĜtWNRQDOHG3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72513
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
stojánek na vejce Gustito 12 x 10 cm
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72514
26.07.2012
TESCOMA s.r.o.
ORSDWNDQDODVDJQH6SDFH/LQH6SDFH/LQHNVVH]iYČVOLãWRX=iYČVQi
OLãWD6SDFHOLQHFP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72584
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
QDEČUDþNDPDOi3UHVW1DEČUDþND3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72585
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
9DĜHþNDREUDFHþNDQDEČUDþNDQDãSDJHW\VWČUNDORSDWNDYLGOLþND
SDOLþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72586
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
SRGEČUiNQDNQHGOtN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72587
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
RWHYtUiNQDNRUXQNRYpX]iYČU\ãNUDENDQDEUDPERU\NUiMHþQDVêU
3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72588
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
šálek Fizzy mocca a barevný mix - malý, velký
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72589
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
XQLHU]iOQtY\NUDMRYDþ3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72590
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
PLVNDVYtþNHPKUQFHVSRNOLFtWODNRYêKUQHFQDSDĜRYDFtKUQHFPtVD
YČMtĜPLVNDQDYHMFHIRUPD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72591
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
GUåiNQDNXNXĜLFL3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72592
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
VWUXQRYêNUiMHþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72593
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
VDGD3UDNWLNKUQHFNDVWUROUHQGOtNSiQHYUĤ]QpYHOLNRVWL
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72594
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
SOHFKQDSHþHQt'(/,&,$SOOHFKQDKUDQRON\'(/,&,$IRUPD'(/,&,$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72595
27.09.2012
TESCOMA s.r.o.
X]iYČUODKYtRWYtUiN3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72697
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
nálevka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72698
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
WHUPRVNDVSXPSLþNRXO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72699
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
=GRELþND'HOtFLDWU\VHN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72700
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
RWYtUiNþtãQLFNê3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72701
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
RWHYtUiNQDNRUXQNRYpX]iYČU\NDSHVQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72702
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
NUiMHþQDFLEXOL+DQG\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72703
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
NOHãWČQDJULOFPDFP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72704
24.01.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
ORXVNiþHNQDRĜHFK\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72705
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
.UiMHþQDMDEOND3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72706
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
Jehla na závitky Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72707
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
špikovací jehla Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72708
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
VNĜLSHFQD]iYLWN\3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72709
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
8]iYČUQDãDPSDĖVNp
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72710
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
Otvírák na konzervy kapesní Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72711
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
Otvírák na konzervy kovový Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72712
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
Otvírák na konzervy Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72713
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
Krájecí desky Woody se stojánkem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72714
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
/LVQDþHVQHN3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72715
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
ûDMRYiNRQYLFH7HD7LPHO3HUIHNWDDO,QVW\OHODO3LQR
OD([WUDO*ROGHQ+H
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72716
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
0DþNDGORQDEUDPERU\+DQG\OLVQDWČVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72717
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
tlakový hrnec Impression 4 l + tlakový hrnec Impression 6 l
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72718
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
VDGD9LVLRQGtOĤQHUH]VDGD9LVLRQGtOĤQHUH]
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72719
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
VROQLþNDDSHSĜHQND&ODVVLF
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72720
24.01.2013
TESCOMA s.r.o.
%$148(7MtGHOQtSĜtERUVRXSUDYDNVMtGHOQtQĤåMtGHOQtYLGOLþND
SROpYNRYiOåtFHþDMRYiOåLþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72881
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
-DQHMtGHOQtSĜtERUVRXSUDYDNVMtGHOQtQĤåMtGHOQtYLGOLþNDSROpYNRYi
OåtFHþDMRYiOåLþND
/XF\MtGHOQtSĜtERUVRXSUDYDNVMtGHOQtQĤåMtGHOQtYLGOLþNDSROpYNRYi
OåtFHþDMRYiOåLþND
6FDUOHWWMtGHOQtSĜtERUVRXSUDYDNVMtGHOQtQĤåMtGHOQtYLGOLþND
SROpYNRYiOåtFHþDMRYiOåLþNDPRFFDOåLþNDGH]HUWQtYLGOLþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72882
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
6XSHUMtGHOQtSĜtERUVRXSUDYDNVMtGHOQtQĤåMtGHOQtYLGOLþND
SROpYNRYiOåtFHþDMRYiOåLþNDVWHDNRYêQĤå
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72883
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
3DULVMtGHOQtSĜtERU\VRXSUDYDNVåOXWêþHUYHQêPRGUê]HOHQê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72884
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
Presto - pánev, wok, rendlík
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72885
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
3UHVWRVDGDQiGREtGtOĤKUQHFNDVWUROUHQGOtNPOpNRYDUZRNKUQHF
QDãSDJHW\QDSDĜRYDFtKUQHFKUQHFQDFKĜHVW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72886
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
3UHVWRXQLYHU]iOQtNOHãWČNXODWpNOHãWČNOHãWČQDãSDJHW\NOHãWČV
YLGOLþNRXNOHãWČQDFXNUNOHãWČQDOHG
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72887
03.04.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
PDãORYDþNDVLOLNRQRYi3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72888
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
mlékovar Classic
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72889
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
3UHVLGHQWQDEČUDþNDQDãSDJHW\QDEČUDþNDQDEČUDþNDQDRPiþNX
REUDFHþNDVRWYRU\ORSDWNDQDGRUWOåtFHNYHGODþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72890
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
otvírák President
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72891
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
REUDFHþNDQ\ORQRYiVRWYRU\ãHGi3UHVWR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72892
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
univerzální násypka CHEF, podložka skládací DELICIA 32cm, 45x30cm
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72893
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
+RPH3URILVDGDDGtOĤKUQHFVSRNOLþNRXNDVWUROVSRNOUHQGOtN
POpNRYDUSiQHY
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72894
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
sada nádobí Belly
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72895
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
3UHVWRãNUDENDQDEUDPERU\ãVSRGpOQRXþHSHOtãVH]XEDWRXþHSHOt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72896
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
šlehací metla Presto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72897
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$ãOHKDFtPHWODVLOLNRQRYiãOHKDFtPHWODGRWDOtĜHVLOLNRQRYi
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72898
03.04.2013
TESCOMA s.r.o.
VNOHQČQiSRNOLFH81,&29(5
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72931
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
struhadlo HANDY
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72932
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
sítko PRESTO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72933
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
vykrajovátko DELICIA
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72934
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
IRUPLþN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72935
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
NXFK\ĖVNiUXNDYLFH)$6+,2163,5$//,1(&8%(520$1&(9,12
&$)e
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72936
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
352)(66,21$/QRåHUĤ]QpGUXK\VHNiþHNRFtOND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72937
29.05.2041
TESCOMA s.r.o.
&20)257VDGDGtOĤKUQHFNDVWUROUHQGOtNSiQHY
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72938
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
NyQLFNêORXVNiþHN35(672
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72939
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
NXFK\ĖVNpQiĜDGtĜDGD35(6,'(17
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72940
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
WHUPRVNOD)$0,/<UĤ]QpGUXK\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72941
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
RWYtUiNQD3(7DNRUXQNRYêFKX]iYČUĤ'823(1(535(672NUiMHþ
KUDQRONĤ+$1'<RGSHFNRYDþWĜHãQt+$1'<
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72942
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
mísa DELICIA
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72943
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
PL[HU+$1'<PXOWLIXQNþQtVWUXKDGOR+$1'<PXOWLIXQNþQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72944
29.05.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
RGãĢDYĖRYDþQDFLWURQ\DSRPHUDQþH(;&/86,9(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72945
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
*8672]DSpNDFtPtVDUĤ]QpGUXK\DIRUPDVYOQLWêPRNUDMHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72946
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
kávovar PALOMA
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72947
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
QDEČUDþND&+()
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72948
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
&+()VtWNRY\YDĜRYDFtNRãtNNRãtNQDFH]HQtQDVWDYLWHOQêNRãQD
FH]HQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72949
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
CHEF - cedník, cedník s podstavcem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72950
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
CHEF - nálevka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72951
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672VWČUNDVLOLNRQRYiUĤ]QpGUXK\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72952
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672ãNUDENDQDFLWUXVRYRXNĤUXQDU\E\NUiMHþQDUDMþDWDQĤåQD
PiVORR]GREQêNUiMHþQDPiVOR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72953
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
:22'<ĜDGDNXFK\ĖVNpKRQiĜDGt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72954
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
&/8%UR]SUDãRYDþROHMVRXSUDYDUR]SUDãRYDþĤROHMRFHWVROQLþND
SHSĜHQND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72955
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$FXNUiĜVNêNRãtþHNEtOêQHEREDUHYQê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72956
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
*867,72NXFK\ĖVNpQiĜDGt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72957
29.05.2013
TESCOMA s.r.o.
VSRĜLþYRG\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164323
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
nálevka plastová PRESTO
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164375
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
PREMIUM pánve
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164377
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
0217,NRĜHQN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164380
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
nerezová konvice CANNY a BELLY
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164382
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$NRĜHQNDFXNĜHQND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164383
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
DELICIA šlehací metly
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164399
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
PRESTO ochranné síto
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164416
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
QRåH&2602YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164434
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$RGPČUND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164449
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$PL[RYDFtQiGREDVRGPČUNRX
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164458
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$OLVQDWČVWR]GRELþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164459
24.07.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
35(6,'(17POêQHNQDSHSĜVROQLþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164465
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
(/(*$1&(YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164467
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
HANDY
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164468
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
VARIO rendlíky
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164470
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
COSMO krájecí deska
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164472
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
HANDY struhadla
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164491
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672PHFKDQLFNêSRUFRYDþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164507
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672PHFKDQLFNêSRUFRYDþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164509
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
DELICIA flambovací pistole
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164511
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
(;&/86,9(RPiþQtNGy]DQDPiVOR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
164513
24.07.2013
TESCOMA s.r.o.
sada nádobí GOLD LINE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210512
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
NXFK\ĖVNpUXNDYLFH35(672
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210514
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
YêUREN\ĜDG\8129,12YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210530
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672ORSDWNDQDGRUWORSDWNDUR]WtUDFtNXFK\ĖVNiSLQ]HWD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210531
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672QDEČUDþN\REUDFHþN\OåtFHQ\ORQSČQRYDþNDYLGOLþNDQ\ORQ
ãĢRXFKDGORQDEUDPERU\ãOHKDFtPHWOD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210532
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
)$6+,21NXFKUXNDYLFHFKĖDSND]iVWČUD
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210543
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
+20(352),YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210545
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
PALOMA šálek na espresso s podšálkem
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210546
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
MtGHOQtSĜtERU9,2/$5,2-$72.$<1$3$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210547
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
NUiMHþQDE\OLQN\Y\NUDMRYDþPHORXQRYpGXåLQ\35(6,'(17
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210573
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
YêUREN\ĜDG\&5(0$YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210574
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$NXFKUXNDYLFHFKĖDSND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210575
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
),(67$SRGQRV\VHUYtURYDFtVDOiWRYiPtVDVHUYtURYDFtSĜtERU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210576
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
WYRĜtWNRQDUDYLROL35(672
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210577
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$VWČUNDVLOLNRQRYiPDãORYDþNDVLOLNRQRYi
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210578
22.10.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
]DSDORYDþHOHNWURQLFNê812
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210586
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672NUiMHþQDYHMFHPXOWLIXQNþQt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210587
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
BIO EXCLUSIVE tlakový hrnec
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210589
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
$&&85$'(/,&,$35(6,'(170217,NXFK\ĖVNpYiK\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210592
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
21(.$ĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210594
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
RãDWNDQDSHþLYRVNOiGDFt)$6+,21)ORZHU
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
210595
22.10.2013
TESCOMA s.r.o.
35(672QĤåQDVDOiW
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276814
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(6,'(17ãNUDENDVSRGpOQRXþHSHOtOLVQDþHVQHNPDãORYDþND
VLOLNRQRYiORSDWNDUR]WtUDFtNOHãWČQDãSDJHW\QDVDOiWQĤåN\QDGUĤEHå
VWUXKDGORSĤONXODWpSORFKp
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276816
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
9,5*2D812ĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276821
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35$.7,.D63,5$/SiQYHĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276822
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35$.7,.MtGHOQtSĜtERU\ĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276823
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
*867,72QiGREtĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276824
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(6,'(17PDãORYDþNDVLOLNRQRYiVWČUNDOåtFHREUDFHþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276825
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
+$1'<NUiMHþQDDQDQDV
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276826
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(6,'(17VWUXKiGORUĤ]QpGUXK\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276827
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672SiQHYQDSDODþLQN\DFPSiQHYQDRND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276828
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35$.7,&$ĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276829
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
)811<0800<ĜDGDYêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276830
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672ĜDGDYêURENĤQRåĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276831
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
0253+2YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276832
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
)((/;WYRĜtWNRQDOHGSRGORåN\SRGVNOHQLFHSRGORåNDSRGQiGREt
PLVNDRGNOiGDFtRGNDSiYDþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276833
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
'(/,&,$QĤåQDSL]]X
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276834
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
$==$QĤåVNHUDPLFNRXþHSHOt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276836
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672REUDFHþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276837
26.02.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TESCOMA s.r.o.
&+()QDSDĜRYDFtYČMtĜ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276838
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
*5$',86WHSORPČUQDSHþHQtNXFKDĜVNêGRWURXE\GROHGQLþN\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276839
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
&/$66,&&22.67$56<03+21,&VDGDGtOĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276840
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
3(5)(&70$(675275,803+VDG\GtOĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276841
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
24 - PRESTO sítko
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276842
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(0,80SHNiþVSRNORSHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276843
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672NOHãWČJULORYDFt
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276844
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
27 - PRESTO kuch. lopatka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276845
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
28 - PRESTO držadlo na cibuli
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276846
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
29 - HANDY struhadlo na sýr
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276847
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672QDEČUDþNDREUDFHþND
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
276848
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
812XQLYHU]iOQtNOHãWČ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
283091
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
32 - HANDY univerzální lopatka
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
283092
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672RWYtUiNþtãQLFNê
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
283093
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35(672YêURENĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
283094
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
35 - GUSTO zapékací mísa
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
283095
26.02.2014
TESCOMA s.r.o.
8129,12WHSORPČUQDYtQRVHVWRMiQNHP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
283096
26.02.2014
Thermona, spol. s.r.o.
elektrokotel THERM EL 8-45
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72430
THERMO-Stein OHG
ViODYêSDQHO]SĜtURGQtKRNDPHQH)OlFKHQVUDKOHU76767676
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71841
THEVIA s.r.o.
OLVSQHXPDWLFNêMHGQR~þHORYêPRQWiåQtW\SRYiĜDGD70[[/
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71281
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
6DPRþLQQpRERXVWUDQQČYRGRURYQČSRVXYQpGYRXGtOQpãDFKHWQtGYHĜH
YêWDKXVSRåiUQtRGROQRVWt(:'
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70836
Tomášek SERVIS s.r.o.
Kombinovaný reaktor s plynojemem TGK 100 až 500 m3
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71849
TOORS CZ s.r.o.
SUĤP\VORYiYUDWDVHNþQt72256,1'<(1
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71475
TOORS CZ s.r.o.
JDUiåRYiYUDWDVHNþQt72256*8$5'<(1
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71476
TORGOTERM AD
elektrický sporák 741 PE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71182
16.03.2011
16.09.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TORGOTERM AD
HOHNWULFNpNXFKDĜVNpSOiW\.(1.(1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71183
16.09.2009
TORGOTERM AD
elektrický gril s grilovacím plátem 72 SEPHN, 74 SEPHN
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71186
16.09.2009
TORGOTERM AD
elektrické fritovací hrnec 72 FESH-1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71187
16.09.2009
TORGOTERM AD
elektrická BAIN-MARIE 72 OIAEOSH, 74 OIAEOSH
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71188
16.09.2009
TORGOTERM AD
plynový gril, SG
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71396
09.03.2010
TORHAM s.r.o.
RFHORYpVFKRGLãWČDW\SLFNp
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
72918
TOXA GROUP spol. s r.o.
EH]WODNpX]DYĜHQpQDG]HPQtVDPRQRVQpVNODGRYDFtQiGUåHDMtPN\]33
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
222572
22.10.2012
TOXA GROUP spol. s r.o.
EH]WODNpX]DYĜHQpSRG]HPQtVNODGRYDFtQiGUåHDMtPN\]336DPRQRVQp
DNGRGDWHþQpPXVWDWLFNpPX]DMLãWČQt
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
222575
22.10.2012
TOXA GROUP spol. s r.o.
nádrže a zásobníky
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
222576
TOXA GROUP spol. s r.o.
nádrže a zásobníky s objemem nad 300 l
Certifikát výrobku (podle § 5a
NV 163/02 Sb.)
222577
TOXA GROUP spol. s r.o.
VHSWLNSUHIDEULNRYDQêWĜtNRPRURYê]33
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
222578
TR ANTOŠ s.r.o.
PXOWLIXQNþQtVHVWDYDGČWVNpKRKĜLãWČ
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71869
13.04.2009
TR ANTOŠ s.r.o.
NROpEDþN\
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71870
13.04.2009
TR ANTOŠ s.r.o.
nový dokument AO
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71871
TR ANTOŠ s.r.o.
YDULDELOQtVtĢRYêV\VWpP75YDULDELOQtNyQLFNêVtĢRYêV\VWpP75
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72289
TR ANTOŠ s.r.o.
V\VWpPSURVWRURYêFKVtĢRYêFKSUYNĤ3\UDPLGD.
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72600
6DPRYD]Qê]DFK\FRYDþ
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
70102
YêWDKRYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71232
VDPRQRVQê]DFK\FRYDþ=96
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71949
TRAMONTÁŽ,spol.s r.o.
TRAMONTÁŽ,spol.s r.o.
TRAMONTÁŽ,spol.s r.o.
02.12.2009
TRAMONTÁŽ,spol.s r.o.
YêWDKRYêUR]YitGČþ(.0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72106
TRANSELCO CZ s.r.o.
VYDĜRYDQpGtO\NROHMRYêFKYR]LGHOSĜHGSLV9DNWXDOL]RYDQê
FHUWLILNiWYUiPFLGR]RUXY\ãODQRYiYHU]HWRKRWRSĜHGSLVX
GR]RU\GOHSĤYRGQtKR
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
210596
TRIANGL s.r.o.
ES certif. Jednoduchá tlaková nádoba typ: TN 801, TN 550, TN 301
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
70169
TRIANGL s.r.o.
5R]GČORYDþY]GXFKX9
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71444
28.04.2015
TRIANGL s.r.o.
QiYUKDYêUREDWODNRYêFKDQHWODNRYêFKQiGREYêPČQtNĤ
RFHORYêFKNRQVWUXNFtDVYDĜHQFĤ]RF
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72527
26.07.2012
21.12.2011
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
TRIDO, s.r.o.
SRVXYQiYUDWDVHNþQtYUDWDRGVXYQiGRERNXOLQHiUQČQHER]DURK=:
=:++&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71617
TRIDO, s.r.o.
SUĤP\VORYiYUDWDVHNþQt77$&3'
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71618
TRIDO, s.r.o.
skládací vrata, SV-X , 1017-CPD
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71619
TRIDO, s.r.o.
WXUQLNHWRYpGYHĜH7878978789
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71799
TRIDO, s.r.o.
VHNþQtJDUiåRYiYUDWD::++
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71876
Tritón Pardubice, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ*5(0,1,'(/7$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69815
31.07.2011
Tritón Pardubice, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ*5(0,1,'(/7$'D'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69816
31.07.2011
Tritón Pardubice, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ*5(0,1,'(/7$6D6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69817
31.07.2011
Tritón Pardubice, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ*5(0,1,*$0$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69818
31.07.2011
Tritón Pardubice, spol. s r.o.
GDWRYpDWHOHNRPXQLNDþQtUR]YiGČþRYpVNĜtQČ*5(0,1,'(/7$6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69819
31.07.2011
TROAX CZ s.r.o.
RFKUDQQêVWČQRYêV\VWpP6DIH7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71169
26.08.2009
TÜV SÜD Korea Ltd. Busan Branch
mechanical doublel crank press
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
197046
TÜV SÜD Turecko - ILGENLER Insaat
$/'/5$'225$XWRPDWLFNpGYRXGtOQpMHGQRVWDQQČ
RWHYtUDWHOQpãDFKHWQtGYHĜHYêWDKĤ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72543
19.12.2012
U G A , spol. s r. o.
VYDĜRYiQtRFHORYêFKSRWUXEtSURGLVWULEXFLSO\QX
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
246508
27.11.2013
UNIT PLUS s.r.o.
SRG~URYĖRYêVRXVWUXK386&1&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71342
09.03.2010
URBAN Technik s.r.o.
PRELOQtRGSUDãRYDFt]DĜt]HQt%$6,&&
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72860
29.05.2013
URBAN Technik s.r.o.
VWDELOQtRGSUDãRYDFt]DĜt]HQt6WDQGDUG
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72861
29.05.2013
URBÁNEK, s.r.o.
åXPS\DDNXPXODþQtQiGUåH13+P139P
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71705
USSPA, s.r.o.
PDViåQtYtĜLYpOi]QČVSD8QLYHUVXP
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72457
28.06.2012
USSPA, s.r.o.
PDViåQtYtĜLYpOi]QČVSD0DVWHU5RQGR$UHQD3ROR
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72760
14.02.2013
V.O.D.S., a.s.
gumové rohože
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72222
22.02.2012
V.O.D.S., a.s.
gumové rohože 1140 S , 1145 S, 1160 S, 1170 S
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72558
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
2VYČWORYDFtVWRåiU\DYêORåQtN\VWRåiUĤ
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
70487
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPRGVWXSĖRYDQêĜDGD6.GR
P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72317
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPRGVWXSĖRYDQêĜDGD-GR
P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72318
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPRGVWXSĖRYDQêĜDGD-%8'
D-%9-
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72319
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPRGVWXSĖRYDQêĜDGD6GR
P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72320
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPRGVWXSĖRYDQêĜDGD6%GR
P
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72321
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\SRYiĜDGD-GRP
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
72343
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\SRYiĜDGD-%8'D-%9-GR
P
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
72344
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\SRYiĜDGD6GRP
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
72345
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\SRYiĜDGD6%GRP
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
72346
95DGRĖDVSRO6WURMtUQD9HOLPYRV
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYêW\SRYiĜDGD6.GRP
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
72347
V.S.B.P., s.r.o.
3URYiGČQtRFHORYêFKNRQVWUXNFtDRFHORYêFKSRWUXEQtFK
YHGHQtYêUREDWODNRYêFKDQHWODNRYêFKRFHORYêFKQiGRED]iVREQtNĤ
WHFKQRORJLFNi]DĜt]HQtSO\QRYêFKNRWHOHQNRYRYêURED
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
272921
12.03.2014
Václav Chmelík - RETHERM
NRD[LiOQtYêPČQtNWHSOD7Y77Y7
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72373
10.05.2010
9DQČNVUR7UXWQRY
nový dokument AO
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH†19
72414
VAPRESS GmbH (Ltd)
PHFKDQLFNêYêVWĜHGQtNRYêOLV3(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72381
VAPRESS GmbH (Ltd)
PHFKDQLFNêYêVWĜHGQtNRYêOLV3(
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
72382
VAPRESS GmbH (Ltd)
mechanické kolonové excentrické lisy
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
118987
VAPRESS GmbH (Ltd)
mechanické excentrické kolonové lisy
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
185956
VAPTSAROV PRES AD
PHFKDQLFNêYêVWĜHGQtNRYêOLV3(
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71190
VAPTSAROV PRES AD
PHFKDQLFNêYêVWĜHGQtNRYêOLV3(
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71191
VERNER a.s.
YêYRMYêUREDDVHUYLVNUERYêFKNDPHQNRWOĤDWHFKQRORJLH
LQYHVWLþQtFKFHONĤNRWOĤ*2/(0Y
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72226
12.01.2011
VEZAS spol. s r.o.
Y\KĜtYDQiGHVNDW\S9'QD9'Q
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72678
14.02.2013
VH TECH, družstvo
þLVWtUQDGRPRYQtFKRGSDGQtFKYRG
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
119813
VH TECH, družstvo
þLVWLþNDRGSDGQtFKYRGGR(2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
268208
22.01.2012
VIBROS s.r.o.
SĜtORåQpYLEUiWRU\)212D1$
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71465
16.06.2010
VIGA OOD
NXFKDĜVNpSOiW\.((7
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71184
16.09.2009
VIGA OOD
Gril GE, CE
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71185
16.09.2009
Název firmy
Platnost
26.07.2009
12.06.2013
16.09.2009
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiOiKHYSUĤPNRQYH[QtWYDUGQD
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70264
10.09.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Bezešvá ocelová lahev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70268
17.10.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHOORYiOiKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70272
10.09.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVtFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
70278
07.11.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURGêFKDFtSĜtVURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70279
17.12.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70347
17.12.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70361
17.10.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70369
17.12.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70370
17.12.2012
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
7ODNRYiQiGREDQDSĜHSUDYXSO\QĤ
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
70415
20.01.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMHEDU
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70437
17.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70438
17.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMHEDU
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70439
17.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMHEDU
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70454
17.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMHEDU
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70455
17.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
EH]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMHEDU
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70456
17.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
ODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70464
14.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
ODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70465
14.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
ODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70466
14.03.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiODKHYSURSĜHQRVQiKDVLFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70638
29.07.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
%H]HãYiRFHORYiOiKHYSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70643
29.07.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
ODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70806
18.12.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
ODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70808
18.12.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
ODKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70809
18.12.2013
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0083, 25,0 L - 50,0 L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
70976
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0083, 25,0 L - 50,0 L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
70977
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0388 Rev. 1, 8L - 30L, CZ 1017 - 003/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71008
03.06.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0480, 10L - 35L, CZ 1017 - 004/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71009
03.06.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0445, 15L - 55L, CZ UN - 001/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71019
03.06.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0445, 15L-55L, CZ 1017-005/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71020
03.06.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0473 4,5 L - 15 L
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71045
24.06.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
La 4 - 0313 Rev. 4, 15L - 55L, CZ 1017 - 007/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71106
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4-0447, 10 L - 40 L , CZ 1017-008/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71140
16.09.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0481, 15 L - 55 L, CZ 1017 - 009/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71141
16.09.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0442, 5 L - 15 L, CZ 1017 - 010/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71142
16.09.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0464, 15L - 50L, CZ 1017 - 011/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71143
02.12.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0446, 15L - 55L, CZ 1017 - 012/2004
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71144
02.12.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0447, 10 L - 40 L, CZ UN - 002/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71145
16.09.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0481, 15 L - 55 L, CZ UN - 003/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71146
16.09.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0442, 5 L - 15 L, CZ UN - 004/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71147
16.09.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0464, 15L - 50L, CZ UN - 005/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71148
02.12.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0446, 15L - 55L, CZ UN - 006/2004
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71149
02.12.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
EH]HãYiRFHORYiOiKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH/$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71246
16.12.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
EH]HãYiRFHORYiOiKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH/$
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71247
16.12.2014
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
WODNRYiQiGREDGOHYêNUHVXþ/$DW\SDOLWUĤ
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71324
10.02.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0512 Rev.0, 6L - 16L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71336
09.03.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4-0512 Rev.0, 6L - 16L
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71337
09.03.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4-0513 Rev.0, 4L - 15L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71338
09.03.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
výkres LA 4 - 0473 Rev.0, 15L - 55 L
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71347
24.02.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
výkres LA 4 - 0478 Rev.0, 15L - 55L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71348
24.02.2015
Název firmy
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0353 Rev. 1, 5L - 15 L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71412
14.04.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0353 Rev. 1, 5 L - 15 L
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71413
14.04.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0353 Rev. 2, 5 L - 15 L , CZ 1017 - 030/2005
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71421
14.04.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
La 4 - 0353 rev. 2, 5L - 15 L, CZ UN - 005/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71422
14.04.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0521 Rev. 0, 10 L - 21 L, CZ UN - 006/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71423
14.04.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0521 Rev. 0, 10L - 21L, CZ 1017 - 031/2005
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71424
14.04.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0313
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71528
14.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0406/H2 rev. 1
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71535
14.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0434 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71536
14.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN talková nádoba, LA 4-0405 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71537
14.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0342 rev. 1
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71538
14.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
bezešvá ocelová láhev LA 4-0537, REv. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71548
25.08.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
bezešvá ocelová láhev LA 4-0537, Rev. 0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71549
25.08.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba- LA 4-0537, rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71550
26.10.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0379 rev. 2 , UN 1017 - 0013/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71561
28.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0358 rev. 1, UN 1017 - 0014/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71565
28.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0264 rev. 2, UN 1017 - 0015/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71567
28.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
WODNRYiQiGRED/$UHYþ
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71568
28.07.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN tlaková nádoba, LA 4-0282a rev. 4, UN 1017 - 0016/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71569
27.08.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
WODNRYiQiGRED/$DUHYþ
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71570
27.08.2015
&RSRVRX]HQtV\VW
]DEH]SHþMDNRVWLSRVWXS
''((++
71571
25.08.2015
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71579
25.08.2015
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71580
25.08.2015
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71581
25.08.2015
UN tlaková nádoba, LA 4-0205 rev. 3, UN 1017 - 017/2005
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
EH]HãYiWDONSO\QOiKHY/$73UHYþ
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
UN certifikované tlak. nádoby, LA 4 - 0518 TP rev. 0, UN 1017 - 018/2005
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
WODNRYiSO\QRYiOiKHYNGêFKDFtPSĜtVWURMĤP/$3(UHY
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71677
10.11.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
/$5HYEH]HãYiRFHORYiOiKHYSURGêFKDFtSĜtVWURMH
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0517 rev. 0 UN certifikované tlak. nádoby, 15L - 55L, UN 1017 020/2005
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71691
15.12.2015
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0470H2 rev. 0 UN tlakové nádoby UN 1017 - 01/2006
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71762
26.01.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
/$+UHYWODNRYiQiGREDþFHUW
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71763
26.01.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
/$UHYEH]HãYiRFHORYiOiKHYþFHUW&=
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71782
26.01.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0402, rev. 0 bezešvá ocelová láhev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
QiYUKXSRGOH19PRGXO%
71783
26.01.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0402 rev. 0 UN certifikované tlakové nádoby UN 1017 - 002/2006
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71784
26.01.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0345 rev. 1 bezešvý ocelový válec,
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71793
26.01.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
bezešvá tlaková plynová láhev
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71865
08.06.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
bezešvá tlaková plynová láhev
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71866
08.06.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0276 bezešvá tlaková plynová láhev
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71988
24.08.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0276 UN certifikované tlakové nádoby
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71989
24.08.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0276/H2 bezešvá tlaková plynová láhev
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71990
24.08.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0276/H2 UN certifikované tlakové nádoby
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
71991
24.08.2016
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0411/H2 Rev. 0 bezešvá tlak. plyn. láhev LA 4 - 0411/H2 Rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72129
11.01.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0411/H2 Rev.0 UN certifikované tlak. nádoby
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
72130
11.01.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0344 Rev.1 UN certifikované tlakové nádoby
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
72137
11.01.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0388 Rev.2 UN certifikované tlakové nádoby
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
72138
11.01.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0580 Rev. 0 UN certifikované tlak. nádoby
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
72575
13.09.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 058 Rev. 0 bezešvá tlaková plynová láhev
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72576
13.09.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
/$5HYWODNRYiSO\QRYiOiKHYNGêFKDFtPSĜtVWURMĤP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72577
13.09.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0388 Rev. 2 bezešvá tlaková plynová láhev - 1017-042/2007
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72668
19.12.2017
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0518 TP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72741
14.02.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0482 rev.0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
72763
14.02.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0540 rev. 0 - 1017-003/2008
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72871
12.06.2018
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 320, rev.3 - UN 1017-002/2008
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
185958
12.06.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0356 rev.1 - UN 1017-003/2008
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
185959
12.06.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
/$WODNRYiSO\QRYiOiKHYNGêFKDFtPSĜtVWURMĤP
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
186226
24.07.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0592 rev. 0
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
187479
14.08.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0639 rev. 0 tlaková láhev - (017-016/2008)
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
187488
14.08.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0639 rev. 0 tlaková láhev UN 1017 - 004/2008
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
187502
14.08.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0639 rev. 0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
187724
14.08.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0628/H2 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
196378
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0628/H2 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
196379
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0644 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
196381
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0644 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
196382
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0587 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
196384
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0587 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
196386
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0587 rev. 0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
196388
11.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0622 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
199342
25.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0622 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
199343
25.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0655 rev. 0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
199344
25.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0655 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
199346
25.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0655 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
199347
25.09.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0584 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
203144
22.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0584 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
203145
22.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0584 rev. 0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
203146
22.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0592 rev. 1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
203147
27.11.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0592 rev.2 - obsah 59 l
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
211195
09.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
La 4 - 0592 rev.2 - obsah 77 l
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
211222
09.10.2018
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
0585 rev.0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
223210
22.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
0585 rev.0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
223212
22.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
0585 rev.0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
223227
22.10.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0538 rev. 0
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
230866
13.11.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0538 rev. 0
&HUWLILNiW81RVFKYiOHQt
NRQVWUXNþQtKRW\SX
230888
13.11.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
LA 4 - 0538 rev. 0
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
230889
13.11.2018
LA4 - 0320 rev. 3 (2 až 5 l) - 1017-029/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
240690
13.11.2018
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
240691
13.11.2018
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
- nahlášení chybí
LA4 - 0320 rev. 3
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
- nahlášení chybí
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Svazek láhví SL45-200/50 - Ar
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
285788
26.02.2019
VÍTKOVICE HTB a.s.
WODNRYiVHVWDYDSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH3(76
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70758
06.11.2013
VÍTKOVICE HTB a.s.
WODNRYiVHVWDYDSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH3(76
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70759
06.11.2013
VÍTKOVICE HTB a.s.
WODNRYiVHVWDYDSURSĜHQRVQpKDVLFtSĜtVWURMH3(76
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70835
15.01.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev W-2602, Alt. ll
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70838
15.01.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev W-2602, Alt. ll
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70839
15.01.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70840
18.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70841
18.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev W-2606
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70842
01.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev W-2606
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70843
01.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev W-2602, Alt.ll
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70844
15.01.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70845
18.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev W-2606
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70846
01.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70931
15.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70932
15.04.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová lahev
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70933
15.04.2014
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve W-2580
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
70981
06.05.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve W-2580
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
70982
06.05.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve W-2580
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
70983
06.05.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve W-2606
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71014
03.06.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve W-2606
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71015
03.06.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvé ocelové lahve W-2606
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71016
03.06.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71080
15.07.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71081
15.07.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec W-2640
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71133
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71157
02.09.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2439
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71193
07.10.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec W-2602, Alt.II
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71207
04.11.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec W-2602, Alt.II
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71208
04.11.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec W-2602, alt.II
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71209
04.11.2014
VÍTKOVICE MILMET S.A.
akumulátor W-2566
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71326
27.01.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
akumulátor W-2564
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71327
27.01.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
akumulátor W-2562
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71328
27.01.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2399
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71329
10.02.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜHQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71389
09.03.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2439a, 4,8L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71391
16.03.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2451a, 7,2L
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71392
16.03.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
Bundle of cilinders, S 602/3
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71419
14.04.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec, W-2660
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71443
12.05.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec, W-2662
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71472
26.05.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71473
16.06.2015
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71513
14.07.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec, W-2588
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71547
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71589
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71590
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71591
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec, W-2588
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71595
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec, W-2588
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71596
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvý ocelový válec, W-2588 - 1017 - 046/05
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71597
25.08.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71660
10.11.2015
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71785
26.01.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71792
26.01.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71855
16.03.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71856
16.03.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
71863
16.03.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71924
08.06.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71995
14.09.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72045
11.10.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72046
26.09.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72078
09.11.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72079
09.11.2016
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72230
29.03.2017
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72332
29.03.2017
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová láhev W-2580A
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72533
23.08.2017
VÍTKOVICE MILMET S.A.
svazek lahví W 105-00
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72534
23.08.2017
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQiRFHORYiOiKHY:E
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72535
23.08.2017
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72598
10.10.2017
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72649
24.01.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72650
24.01.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQêRFHORYêYiOHF:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72651
24.01.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
Svazek lahví na plyny - typ W106
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72689
06.12.2017
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2615 ................. 1017-002/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72867
10.04.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2633 ................. 1017-006/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72899
10.04.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2551 ............. 1017-007/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72900
25.05.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2507 - 1017-008/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72901
12.06.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W-2617 ................. 1017-009/2008
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
72902
10.04.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
W107-00
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
72919
15.05.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
svazek lahví na plyny S602/4
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
119121
10.07.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová láhev W-2706
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
119122
10.07.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezšvá ocelová láhev W-2706
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
119135
10.07.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová láhev W-2694
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
190164
11.09.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
bezešvá ocelová láhev - tlaková nádoba
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
190175
11.09.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
3ĜH]NRXãHQtW\SXVYDĜRYDQpRFHORYpOiKYHYêNUþ:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
236054
11.12.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
&HUWLILNDFHVYDĜRYDQpRFHORYpOiKYHYêNUþ:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
236115
11.12.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
&HULILNDFHVYDĜRYDQpRFHORYpOiKYHYêNUþ:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
239574
11.12.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
&HUWLILNDFHVYDĜRYDQpRFHORYpOiKYHYêNUþ:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
239575
11.12.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
6YDĜRYDQiRFHORYiOiKHYQD/3*
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
253720
11.12.2018
VÍTKOVICE MILMET S.A.
6YDĜRYDQiRFHORYiOiKHYQD/3*
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
291886
26.02.2019
VÍTKOVICE MILMET S.A.
6YDĜRYDQiRFHORYiOiKHYQD/3*:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
291888
26.02.2019
VÍTKOVICE MILMET S.A.
VYDĜRYDQiRFHORYiOiKHYQD/3*:
&HUWLILNiW(6RSĜH]NRXãHQt
W\SXSRVWXS%DQJOLFN\
292302
19.02.2019
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
RFHORYpVPDOWRYDQpQiGUåHREMHP\PPEXGHXNRQþHQD
SODWQRVWQRYêFHUW
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
71276
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ocelové smaltované nádrže
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72730
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ocelové smaltované nádrže
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72731
14.02.2018
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
aktual. 237/07
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
185968
16.03.2011
V-KUTY MEISER spol. s r.o.
zpráva o dohledu k cert. 121/03 a 122/03
Zpráva o výsledcích dohledu
(podle § 5 NV163/02 Sb.)
70512
9ODGLPtU%Ĝt]D6(02VHUYLVDPRQWiåYêWDKĤ GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt
neužívá se
69444
9ODGLPtU%Ĝt]D6(02VHUYLVDPRQWiåYêWDKĤ VDPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ)&
neužívá se
69445
9ODGLPtU%Ĝt]D6(02VHUYLVDPRQWiåYêWDKĤ VDPRVYRUQêYiOHþNRYê]DFK\FRYDþ)&
neužívá se
69446
9ODGLPtU%Ĝt]D6(02VHUYLVDPRQWiåYêWDKĤ bezp.ventil 1" 1/4
neužívá se
69447
9ODGLPtU%Ĝt]D6(02VHUYLVDPRQWiåYêWDKĤ bezp.ventil 1" 1/2
neužívá se
69448
9ODGLPtU0DWČMD*5$1$
ZDH - herní sestava RENATA, LUCIE, MARTINA, skluzavka NS 100
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72450
Vlastimil Ludin - LUDIN
VYDĜRYDQpVWURMQtGtO\VHJPHQW\GUiåQtFKYR]ĤYUDWDDMHMLFKGtO\
VORXS\VWRåiU\QRVQtN
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72294
10.05.2012
VPS Chlumec spol. s r.o.
WUXENRYêYêPČQtN979
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
71086
15.07.2014
VVM sales s. r. o.
plastová nádrž válcová VVM -Z
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
72144
21.12.2009
VVM sales s. r. o.
septik prefabrikovaný plastový
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72165
VVM sales s. r. o.
Plastová nádrž válcová, typu VVM-Z
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
72221
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71935
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71936
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt+'87
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt+'8&
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.
Vymyslicky Group, a.s
ĜH]DþHVSiU56'56'
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69403
30.10.2010
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
=58â(12VDGRYpRVYČWORYDFtVWRåiU\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69441
31.08.2010
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
SRXOLþQtVYČWHOQpVWRåiU\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69626
19.04.2012
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
6LOQLþQtRVYČWORYDFtVWRåiU\
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
69658
31.03.2011
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
SRXOLþQtVYČWHOQpVWRåiU\-%6
Certifikát výrobku (podle § 5 NV
163/02 Sb.)
69680
19.04.2012
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
SRXOLþQtVYČWHOQpVWRåiU\-%-%6
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
69681
30.04.2010
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
SRXOLþQtRVYČWORYDFtVWRåiU\67
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
69682
30.04.2010
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPW\S6%
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71712
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPW\S67YêORåQtN
D
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71713
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
RVYČWORYDFtVWRåiUVNUXKRYêPSĜtþQêPĜH]HPW\S-%YêORåQtN9
-%6YêO
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
71714
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYê6%
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71789
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYê67YêORåQtND
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71790
VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.
VWRåiUYHĜHMQpKRRVYČWOHQtRFHORYê-%YêORåQtN9-%6
YêORåQtN9
ES Certifikát shody (§ 5 NV
190/02 Sb.)
71791
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
70885
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72114
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
260593
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXYêWDKXSĜ,,19
72878
'YHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX'8$
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX'8$&)
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
GYHĜQtX]iYČUNDVKiNRYRX]iYRURX'8%
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.
Výtahy Pardubice a.s.
elektrický bubnový osobní výtah
Výtahy Pardubice a.s.
YêWDKRYêUR]YiGČþ
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72879
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt38
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71578
9é7$+<9$1ċ5.$VUR
VÝTAHY, s.r.o.
elektrický bubnový osobní výtah BOV 320/0,63
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXYêWDKXSĜ,,19
72877
WAGON AUTOMOTIVE spol. s r.o.
0HFKDQLFNêWYiĜHFtOLVDSRGiYDFt]DĜt]HQt
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70680
Waldimex spol. s r.o.
NRORWRþ.
Certifikát typu (podle § 3 NV)
292404
Waldimex spol. s r.o.
sestava V1 RSH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
292567
WEBER system s.r.o.
GUiWČQpNDEHORYpåODE\
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
69309
WERCO spol. s r.o.
HOHNWULFNiWUDYQtVHNDþND.$%,7(0
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69849
WERCO spol. s r.o.
PRWRURYiVHNDþND%,208&+
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69850
WERCO spol. s r.o.
HOHNULFNiVWUXQRYiVHNDþND32:(5*
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69851
WERCO spol. s r.o.
0RWRURYiURWDþQtVHNDþNDW\S63%4XDWUR
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69985
WERCO spol. s r.o.
PRWRURYiURWDþQtVHNDþNDVSRMH]GHPW\S636%;76
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69986
WERCO spol. s r.o.
0RWRURYiURWDþQtVHNDþNDVSRMH]GHPW\S636%;76
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69987
WERCO spol. s r.o.
(OHNWULFNiURWDþQtVHNDþNDW\S63(
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
69988
Platnost
03.04.2013
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
6DPRMt]GQiWUiYQtNRYiVHNDþND:
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70478
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
6DPRMt]GQiWUiYQtNRYiVHNDþND:
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70479
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
6DPRMt]GQiWUiYQtNRYiVHNDþND:
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70480
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
6DPRMt]GQiWUiYQtNRYiVHNDþND:
ES Certifikát shody (podle § 5
odst. 1b) NV)
70531
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
kontrolní stroj V 1668
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
71227
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
WHUPRYDFtSĜtSUDYHN9
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
71950
WITTUR s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUDVKiNRYRX]iYRURX&0
neužívá se
69295
WITTUR s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUDVKiNRYRX]iYRURX50/0
neužívá se
69296
WITTUR s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUDVKiNRYRX]iYRURX&0
neužívá se
69297
WITTUR s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUDVKiNRYRX]iYRURX&0
neužívá se
69298
WITTUR s.r.o.
GYHĜQtX]iYČUD50/0
neužívá se
69299
WITTUR s.r.o.
%U]GQp]DĜt]HQtQDNOHFLSĤVREtFtSĜLMt]GČQDKRUXW\S(%/
neužívá se
69923
WITTUR s.r.o.
%U]GQp]DĜt]HQtQDNOHFLSĤVREtFtSĜLMt]GČQDKRUX(%
neužívá se
69924
WITTUR s.r.o.
%U]GQp]DĜt]HQtQDNOHFLSĤVREtFtSĜLMt]GČQDKRUXW\S(%6
neužívá se
69925
WITTUR s.r.o.
%U]GQp]DĜt]HQtQDNOHFLSĤVREtFtSĜLMt]GČQDKRUXW\S(%66
neužívá se
69926
Witzenmann Opava, spol. s r.o.
vlnovcové hadice z oceli RS
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
280314
22.02.2012
Witzenmann Opava, spol. s r.o.
vlnovce a vlnovcové kompenzátory z oceli
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
280407
22.02.2012
Worthington Cylinders a.s.
SĜHSUDYLWHOQp7=W\S3$
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
70681
11.08.2013
Worthington Cylinders a.s.
SĜHSUDYLWHOQp7=W\S3$
6WDYHEQtWHFKQLFNpRVYČGþHQt
SRGOH†196E
70682
11.08.2013
WROMAK
akvarijní lampy W - 1
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70949
15.04.2009
WROMAK
akvarijní lampy W - 2
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70950
15.04.2009
WROMAK
akvarijní lampy W - 3, W - 3 T
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70951
15.04.2009
WROMAK
akvarijní lampy W - 4
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
70952
15.04.2009
WYKOV spol. s r.o.
'YHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜtW\S'8:'8:$
neužívá se
69888
WYKOV spol. s r.o.
'YHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜtW\S'8
neužívá se
69889
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71887
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHKWQtFKGYHĜt'8:$
WYKOV spol. s r.o.
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt'8
WYKOV spol. s r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtFKGYHĜt'8:$
WYKOV spol. s r.o.
GYHĜQtX]iYČUNDãDFKHWQtGYHĜt'8:8
WYKOV spol. s r.o.
Norma
Certifikát ID
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
71888
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72104
(6&HUWLILNiWRSĜH]NRXãHQt
W\SXEH]SNRPSRQHQW\SĜ
,19
72105
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71953
Platnost
XD VISION, s.r.o.
]DĜt]HQtSURGiONRYêSĜHQRVYLGHRVLJQiOX
Yantai maxima Automobile Repair Equipment
Co., Ltd
heavy duty vehicle lift
(62VYČGþHQtR~SOQRVWLD
YKRGQRVWLWHFKGRN†19
186325
Z A B R A s.r.o.
SUĤP\VORYpSRWUXEtWODNRYpQiGRE\QHWODNRYpQiGRE\D]iVREQtN\
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
269426
Z. Luczkowski, W. Drajerczak, ARIEL Sp.J.
slup oswietleniowy Ontario, Feniks, Dakota do 20 m
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72002
Z. Luczkowski, W. Drajerczak, ARIEL Sp.J.
slup oswietleniowy Toronto, Montreal, Atlanta , Orlando, Otawa, Portland
do 12 m
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72003
Z. Luczkowski, W. Drajerczak, ARIEL Sp.J.
slup oswietleniowy typu Amsterdam
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72004
Z. Luczkowski, W. Drajerczak, ARIEL Sp.J.
slup oswietlenia Ontario, Feniks, Dakota do 12 m
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72005
Z. Luczkowski, W. Drajerczak, ARIEL Sp.J.
slup oswietlenia Toronto, Montreal, Atlanta, Orlando, Otawa, Portland
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72006
Z. Luczkowski, W. Drajerczak, ARIEL Sp.J.
slup oswietlenia Amsterdam do 12 m
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72007
ZAT a.s.
ĜtGLFtV\VWpPWXUEtQ\35,0,6
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71442
28.07.2010
ZAT a.s.
%H]SHþQRVWQtRFKUDQQêĜtGtFtV\VWpP=$703)
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71655
26.01.2011
=GHQČN.RW\]D
3ĜHNiåN\SURVNDWHERDUGLQJIUHHVW\OHEP[DLQOLQHEUXVOH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
250537
=GHQND3HWĜtNRYi
]iYČVQiKRXSDþND3LHUUH
Certifikát typu (podle § 3 NV)
72540
ZEBR s.r.o.
stroj na výrobu lamel žaluzií model GAMA
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72031
14.09.2009
ZEBR s.r.o.
stroj na výrobu žaluzií TRIANGL 14 NC
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72178
15.03.2012
ZEBR s.r.o.
stroj na profily HSP 25-10m
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
72750
28.02.2013
ZEWITA Sp. z o. o.
septik prefabrikovaný , typ ZEWITA OG-3F
Protokol o zkoušce typu
výrobku (§ 5 NV 190/02 Sb.)
72638
ZK - TERMOCHEM s.r.o.
YêUREDDPRQWiåVYDĜRYDQêFKNRQVWUXNFtSRWUXEQtFKV\VWpPĤD
WODNRYêFK]DĜt]HQt
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
280225
ZMM ZLATOGRAD AG
pásová pila, BH-3-600
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71551
ZMM ZLATOGRAD AG
profilovací stroj, PM-3
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71552
ZMM ZLATOGRAD AG
GORXKêRĜH]iYDFtVWURM20
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
71553
13.07.2011
22.01.2014
12.03.2014
14.07.2010
3ĜHGPČWþLQQRVWL
Název firmy
Norma
Certifikát ID
Platnost
ZMM ZLATOGRAD AG
GORXKêRĜH]iYDFtVWURM20
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71622
22.09.2010
ZMM ZLATOGRAD AG
pásová pila, BH-3-600
&HUWLILNiWW\SXSRGOHý61(1
±QHDNUHGLWRYDQê
71624
22.09.2010
Zoltán Katona
URWDþQtåHEĜtN
Certifikát typu (podle § 3 NV)
71832
Zvedací plošiny s.r.o.
]GYLKDFtVWĤOSURSĜHSUDYXQiNODGĤVPRåQRVWtVSROXMt]G\REVOXK\=3
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70859
Zvedací plošiny s.r.o.
]GYLKDFtVWĤOSURSĜHSUDYXQiNODGĤVPRåQRVWtVSROXMt]G\REVOXK\=33
ES Certifikát typu (podle § 3
odst. 1 NV)
70861
ZVU Servis a.s.
RFHORYpNRQVWUXNFHVWURMQtNRQVWUXNFHWODNRYpQiGRE\YêPČQtN\
]iVREQtN\
&HUWLILNiWSRGOHý61(1,62
±VYDĜRYiQt
72446
08.06.2011
6LOQLþQtFLVWHUQDW\S1&[[
&RSRVRX]HQt6ě
YêURE\NRQWURO\YêURENĤGRY†
19
69957
08.04.2012
ZVVZ a.s.
ZVVZ a.s.
6LOQLþQtFLVWHUQD
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70350
27.11.2012
ZVVZ a.s.
VLOQLþQtFLVWHUQD1&[[[
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70654
11.07.2013
ZVVZ a.s.
FLVWHUQRYêQiYČV&1[[[[
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70854
01.04.2014
ZVVZ a.s.
VNOiSČFtFLVWHUQRYêQiYČV16[[[
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70927
01.04.2014
ŽDB GROUP a. s.
.RWOHVHVWDY\XUþHQpSURYêUREXWHSOpYRG\GRƒ&QDSHYQpSDOLYR
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70225
ŽDB GROUP a. s.
NRWOHVHVWDY\XUþHQpRURYêUREXWHSOpYRG\GRƒ&
&HUWLILNiWR(6SĜH]NRXãHQt
W\SXSRGOH19PRGXO%
70563
ŽDB GROUP a. s.
RFHORYiGUiWČQiODQDSURODQRYpGUiK\DO\åDĜVNpYOHN\
(6FVKRG\RSĜH]NW\SXEH]S
SUYNXSRGOHSĜþiVW,19
72072
19.05.2013

Podobné dokumenty

6H]QDP SODWQęFK FHUWLILNiWĤ Y\GDQęFK

6H]QDP SODWQęFK FHUWLILNiWĤ Y\GDQęFK 6H]QDPSODWQêFKFHUWLILNiWĤY\GDQêFKFHUWLILNDþQtPRUJiQHP7h96h'&]HFKN

Více

Stožáry 15 až 60 m

Stožáry 15 až 60 m VYêVWDYERXQRYpKRKDQJiUX UR]KRGODVHLSURUHNRQVWUXNFL 1DãHVYČWHOQpĜHãHQtNWHUp XPČOpKRRVYČWOHQtNWHUpE\ XVPČUĖXMHWRNVYČWOD VSRMLORY\VRNêVYČWHOQêYêNRQ QDNUXKRYRXSĜLVWiYDFtS...

Více

6H]QDP SODWQêFK FHUWLILNiWĤ Y\GDQêFK

6H]QDP SODWQêFK FHUWLILNiWĤ Y\GDQêFK (1',1,62$16,ý61]RFHOLDQHUH]RYpRFHOL YêUREDSĜtUXESĜLYDĜRYDFtFKNURXåNĤDVSHFLiOQtFKSĜtUXE GOHGRNXPHQWDFH]iND]QtNDSURYHãNHUpWODNRYpVWXSQČ ]RFHOLDQHUH]RYpRFHOL

Více

Tlakovê pevodník Rosemount 2051

Tlakovê pevodník Rosemount 2051 9\FKêOHQtQXORYpKRERGXDå “SDOFĤ+2 FRåO]HRGNDOLEURYDWäiGQê~þLQHNUR]SČWt 9\FKêOHQtQXORYpKRERGXDå “SDOFĤ+2 FRåO]HRGNDOLEURYDWäiGQê~þLQHNUR]SČWt 3ĜLPHPEUiQČ~URYQ...

Více

therm 9, 18, 25, 35, 45 e/b

therm 9, 18, 25, 35, 45 e/b 3LSRMHQtNRWO$V R]QDþHQtP7+(50(%QHER7+(50(=%QDSO\Q MH QXWQp SURVWHGQLFWYtP SRWUXEt V PLQLPiOQtP YQLWQtP SU$P UHP 3/4“(18x1)DSRWpUHGXNRYDWQDSLSRMHQtNRWOH 9. Pipoj...

Více