hotel carlsbad plaza

Komentáře

Transkript

hotel carlsbad plaza
25
DECEMBER 2013
HOTEL CARLSBAD PLAZA
ENJOY THE RELAXATION AND BE YOURSELF!
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РЕЛАКСАЦИЕЙ
И БУДЬТЕ САМИМИ СОБОЙ!
F
O
L
L
O
W
Y
O
U
R
O
W
N
S
T
A
E L PR I M E RO C H RO N OM A S TE R 19 6 9
W W W . Z E N I T H - W A T C H E S . C O M
Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the
legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours
of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating
at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional
expertise of the Manufacture.
Art de Suisse s.r.o. • Stará Louka 335/48
360 01 Karlovy Vary • Czech Republic
[email protected] • www.artdesuisse.com
tel: +420 355 321 543
R
MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER
C
Content:
6
SPA SUITES
10
KING OF THE CARS
14
AYURVEDA
18
SKIING IN THE ORE MOUNTAINS
22
LUXURY WATCHES AND JEWELLERY
26
AND TIME STANDS STILL
30
CELESTE BUCKINGHAM
34
BEAUTY BLOSSOMS AT ANY AGE
38
GRAND RESTAURANT FESTIVAL 2014
42
KARLOVY VARY AIRPORT
46
SHAKING HANDS
50
TEA
54
THE LEADING HOTELS OF THE WORLD
Luxury magazine of Carlsbad Plaza Hotel *****SUPERIOR
Published by: Oddych s.r.o. for Eden Group a.s.
Place of issue: Karlovy Vary
Date of issue: December 2013
Registration: MK ČR E 17474
Periodicity: 3 per year
Editor: Eden Group a.s.,
Tel.: 352 539 211
E-mail: [email protected]
www.edengroup.cz
Designer: Oddych s.r.o.
Tel.: 359 888 999 / 774 308 970
E-mail: [email protected]
www.oddych.cz
MOSER SALES
GALLERIES
Praha
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891
Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303
Carlsbad Revue team:
Editor in chief: Jindřich Křováček
Redactor: Bc. Vlastimila Smílková
Photos: Jiří Hubatka
Jindřich Křováček
Petr Gebauer
Graphic: Jan Sklepek
Introductory word:
Milí čtenáři Carlsbad Revue
a vážení hosté hotelu Carlsbad Plaza,
čas kvapí, za okny poletují sněhové vločky, všude panuje sváteční nálada a Vy v rukou držíte poslední vydání Carlsbad
Revue roku 2013, které přináší spoustu zajímavých článků
a především novinek nejen z hotelového prostředí.
Je ten správný čas, abychom Vám popřáli mnoho dobrého do
roku 2014. Vychutnejte si chvíli pohody s následujícími řádky
Carlsbad Revue.
Dear Carlsbad Revue readers
and distinguished guests of the hotel
Carlsbad Plaza,
Time is running out, snowflakes float past the windows, there
is a festive athmosphere everywhere and you now hold the
latest 2013 edition of the Carlsbad Revue in your hands. Once
again we bring you lots of interesting articles and in particular news from the hotel environment.
It is the right time for us to wish you all the very best in 2014.
Enjoy a moment of well-being with the following lines from
the Carlsbad Revue.
Дорогие читатели журнала
«Carlsbad Revue» и уважаемые гости
отеля «Carlsbad Plaza»!
Время неумолимо бежит, за окном уже кружатся
снежинки, всюду царит праздничное настроение, и Вы
держите в руках последний номер журнала «Carlsbad
Revue» в 2013 году, который предлагает Вам много
интересных статей и, в первую очередь, новостей из
жизни и работы не только нашего отеля.
Уже наступило самое подходящее время пожелать Вам
всем успехов и благополучия в наступающем 2014 году.
Желаем Вам также приятно провести время, читая
статьи в журнале «Carlsbad Revue».
Jindřich Křováček
PR & Event Manager
Advertisement:
Jindřich Křováček (775 990 132)
Jan Truhlář (774 308 970)
Advertisement partner for Prague:
My Companion s.r.o.
Ing. Martin Císarz (777 270 575)
www.moser-glass.com
CARLSBAD PLAZA magazine
5
News from the Hotel
SPA Suites
NOVINKY NA HOTELU: SPA SUITES
zcela nový fenomenální koncept léčení
Patříte mezi milovníky luxusu a té nejpřepychovější lázeňské péče? V tom případě představujeme nejen Vám, ale
i všem ostatním, v Karlových Varech zcela nový a unikátní
koncept hotelu Carlsbad Plaza, kterým je léčebný program
„All inclusive ve SPA Suites“. Můžeme Vám prozradit, že touto
neobyčejnou a exkluzivní novinkou Carlsbad Plaza překvapí
své hosty již na jaře roku 2014.
A v čem výjimečnost unikátního programu „All inclusive ve
SPA Suites“ spočívá? Předně musíme ocenit stále se zkvalitňující péči o hotelové hosty, která dosahuje těch nejvyšších
standardů v celosvětové lázeňské sféře vůbec. Hotel Carlsbad Plaza vybudoval zcela nové prostory, kterými jsou
jedinečné SPA Suites (léčebné apartmány) s rozlohou cca
50 m² s vlastní koupelnou, místností vybavenou multifunkční vanou pro všechny druhy koupelí, oddělením pro
masáže a prostorem pro relaxaci s lehátky, krbem a televizí.
V tomto luxusním a příjemném apartmá budou prováděny
všechny druhy léčebných procedur pouze pro dva klienty
ubytované v pokojích kategorie „suite“, kteří si rezervují
vhodný čas vyhovující jejich dennímu programu.
Veškeré Vámi vybrané či lékařem předepsané lázeňské procedury budou poskytnuty v příjemných prostorách SPA Suite,
ve Vámi zvoleném časovém úseku každý den ve stejnou
dobu, s maximální péčí jednoho profesionálního pracovníka,
vždy v 2,5 hodinovém úseku od pondělí do pátku.
Velkou výhodou je ušetřený čas, který můžete věnovat své
rodině nebo sami sobě, a především naprosté soukromí.
Tato mimořádná novinka „All inclusive ve SPA Suites“ je
inspirována nejnovějšími světovými trendy. Lázeňství se
v současnosti stává naprostým fenoménem doby, který se
neustále vyvíjí a díky konceptu Spa Suites se stává naprostým vrcholem péče o zdraví a oázou relaxace.
Zažijte tento fenomén, vyzkoušejte zcela nový unikátní koncept léčení také Vy v komfortních a luxusních prostorách
hotelu Carlsbad Plaza.
NEWS FROM THE HOTEL: SPA SUITES
a brand new phenomenal concept in treatment
Are you an enthusiast of luxury and the most lavish of spa
treatment? If yes, then we present not only to you, but also
to everyone else, the totally new and unique concept of an
“All -inclusive SPA Suites” therapeutic program at the hotel Carlsbad Plaza in Karlovy Vary. We can reveal that this
extraordinary and exclusive innovation will be available to
guests of the Carlsbad Plaza in the spring of 2014.
And what does this exceptionally unique “All -inclusive SPA
Suites” program consist of? Firstly, we must appreciate the
constant strive to enhance spa treatment for our guests,
the “All -inclusive SPA Suites” program will allow our guests
access to the highest standards in the sphere of global spa
care. The Hotel Carlsbad Plaza has built completely new
premises for these unique SPA Suites (medical apartments),
the premises which covers an area of about 50 m² consists
of en-suite rooms equipped with multifunctional bathtubs
for all types of baths, a massage department, a relaxation
area with deck chairs and a fireplace and TV. A wide range
of medical treatments for two guests staying in a room
category “suite” can be carried out in these luxurious and
6C
ARLSBAD PLAZA
magazine
comfortable SPA Suites and includes the additional convenience of allowing guests to reserve appropriate times
suitable to their daily program.
All selected procedures including spa treatments prescribed
by the doctor will be provided in the pleasant athmosphere
of the SPA Suites, at your chosen time each day, with the
utmost care of one professional worker and always in 2.5
hours durations from Monday to Friday.
A big advantage is the time saved, which you can devote
to your family or yourself, and above all complete privacy.
These extraordinary new “All -inclusive SPA Suites” are inspired by the latest global trends. The spa industry has now
become an absolute phenomenon of our time, is constantly evolving, and thanks to the concept of Spa Suites
provides the absolute summit of health care and an oasis
of relaxation.
Experience this phenomenon, try a totally new and unique
concept in healing in the comfort and luxury of the hotel
Carlsbad Plaza.
CARLSBAD PLAZA magazine
7
зарезервируют для себя время, подходящее для их программы в течение дня.
Все выбранные Вами или назначенные врачом курортные процедуры будут проводиться в комфортабельных
помещениях номера SPA Suite в выбранное Вами время, каждый день в один и тот же час. Все процедуры с
максимальной тщательностью будет выполнять опытный
работник, при этом всегда в течение 2,5 часов с понедельника по пятницу.
Большим преимуществом является сэкономленное время, которое Вы сможете посвятить своей семье или
самому себе, и, в первую очередь, полная приватность.
Это исключительное предложение «All inclusive in SPA
Suites» было разработано в соответствии с самыми
последними мировыми трендами. Сегодня курортное
лечение становится абсолютным феноменом нашего
времени, который при этом постоянно совершенствуется. Благодаря новой концепции Spa Suites курортное
лечение теперь является абсолютной вершиной ухода за
здоровьем и оазисом релаксации.
Испытайте и Вы на себе этот феномен, испробуйте
совершенно новую уникальную концепцию курортного
лечения в роскошных и комфортабельных апартаментах
отеля «Carlsbad Plaza».
НОВИНКИ В ОТЕЛЕ: НОМЕРА SPA SUITES
совершенно новая феноменальная концепция лечения
Вы относитесь к ценителям роскоши и самого комфортабельного курортного лечения? В таком случае
мы представляем не только Вам, но и всем остальным,
совершенно новую для Карловых Вар и уникальную
концепцию отеля «Carlsbad Plaza», каковой является лечебная программа «All inclusive in SPA Suites». Мы
хотим сообщить Вам, что отель «Carlsbad Plaza» приятно удивит своих гостей этой необычной и эксклюзивной
новинкой уже весной 2014 года.
В чем же заключается исключительность уникальной
программы «All inclusive in SPA Suites»? В первую очередь,
мы должны оценить постоянно повышающийся уровень
8C
ARLSBAD PLAZA
magazine
услуг, предоставляемых гостям отеля, который достигает
самых высоких стандартов в сфере курортного лечения
во всем мире. В отеле «Carlsbad Plaza» были построены полностью новые помещения, которыми являются
уникальные номера SPA Suites (лечебные номера-апартаменты) площадью около 50 м2, с собственной ванной
комнатой, помещением с многофункциональной ванной
для принятия всех видов лечебных ванн, отделением
для массажа и помещением для релаксации с лежаками,
камином и телевизором. В этих эксклюзивных и комфортабельных апартаментах будут проводиться все
виды лечебных процедур только лишь для двух клиентов, проживающих в номерах категории «suite», которые
CARLSBAD PLAZA magazine
9
Rolls Royce
King of the cars
Carlsbad
ROLLS ROYCE: KRÁL MEZI AUTOMOBILY…
V následujících řádcích se vydáme na počátek minulého
století, kdy pánové Charles Rolls a Henry Royce stvořili
z pouhé idey krále mezi automobily – Rolls Royce.
Charles Stewart Rolls vyrůstal v aristokratické rodině
a vystudoval techniku, byl výborným konstruktérem a vášnivým závodníkem, jeho láska k automobilům a letadlům
se mu však stala osudnou. Oproti svému partnerovi, Frederick Henry Royce vyrůstal v rodině s pěti dětmi a přesto, že
jeho původ nebyl tak vznešený, i on vystudoval techniku.
Již v roce 1904 vyšel nenápadný inzerát v časopise Autocar
na první, jednoduchý a tichý Rolls – Royce, v roce 1906 založili Rolls a Royce firmu Rolls - Royce Limited. V roce 1910
bohužel Charles Rolls přišel o život při leteckém neštěstí.
Jeho přínos pro značku je však zásadní a nepopiratelný.
Velkým mezníkem této věhlasné automobilové značky je
bezesporu rok 2003, který se navždy zapsal do paměti automobilových příznivců modelem Rolls - Royce Phantom,
a právě touto premiérou byl Henrymu Royceovi splněn
sen. Henry jednou prohlásil památnou větu: „Chci vyrábět nejlepší automobily na světě bez ohledu na cenu
a prodávat je těm, kteří dokáží ocenit kvalitní zboží a jsou
schopni a ochotni je také zaplatit“. V letošním roce 2013
automobilka slaví 10. výročí od doručení prvního Phantomu zákazníkovi, a tak přišla na trh s výročním modelem
RR Phantom Celestial, a pokud si do tohoto vozu sednete,
jak jinak než na zadní sedadla, protože k takovým vozům
patří i osobní řidič, rázem se ocitnete ve světě těch nejpropracovanějších detailů, špičkové práce a komfortu. Ve
světě Rollse a Royce.
Mezi žhavé novinky však patří dvanáctiválec Rolls – Royce
Phantom Coupe 2013, s celkovým počtem 453 koňských sil.
Úžasné! Pokud chcete zažít pocit opravdové blaženosti a vžít
se do královského světa RR, bude pro hráče hotelového casina, ale také pro samotné hosty, před hotelem přistaven
noblesní kočár značky Rolls - Royce Casina Carlsbad Plaza.
EXCLUSIVE TRANSPORT
 : +420 724 743 190
Hotel Calsbad Plaza
Mariánskolázeňská 26 | 360 01 Karlovy Vary
ADMISSION FREE | ВХОД БЕСПЛАТНО
OPEN: EVERY DAY 1800 - 0400 | ОТКРЫТО: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 1800 - 0400 ЧАС.
10 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
SHOW YOUR IDENTITY CARD AT THE ENTRANCE, PLEASE | ПРИ ВХОДЕ ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.
ROLLS ROYCE: KING OF THE CARS…
РОЛЛС-РОЙС: КОРОЛЬ СРЕДИ АВТОМОБИЛЕЙ…
In the following lines we return to the beginning of the last
century, when Mr. Charles Rolls and Henry Royce created the
idea of a king of cars - Rolls Royce.
В следующих строках мы отправимся в начало прошлого
века, когда господа Чарльз Роллс (Charles Rolls) и Генри
Ройс (Henry Royce) превратили простую идею в короля
среди автомобилей – то есть в «Роллс-Ройс».
Charles Stewart Rolls grew up in an aristocratic family and
studied engineering and was an excellent designer and avid
racer, however his love for cars and aircraft was fatal. In contrast, his partner, Frederick Henry Royce grew up in a family
with five children and although his origins were not so great,
he also studied engineering.
In 1904 a discreet advertisment for the first, simple and quiet
Rolls Royce automobile was entered in the Autocar automobile magazine and in 1906 Rolls and Royce founded the
company Rolls Royce Limited. Unfortunately, in 1910 Charles
Rolls lost his life in a plane crash, however his contribution to
the make of automobile was essential and undeniable.
What is undoubtedly a major milestone in the history of
this prestigious automobile came about in 2003 when the
introduction of the Rolls Royce Phantom was written into
the memory of Rolls Royce fans, and a dream come true for
Henry Royce. Henry said one memorable sentence: “I want
to make the best cars in the world regardless of price, and
sell them to those who appreciate quality products and are
able and willing to pay well.” In 2013 the Phantom is celebrated its 10th anniversary since its first customer delivery
and was followed by the introduction of the model RR Phantom Celestial. Sitting in the back seat of a chauffer driven RR
Phantom Celestial you suddenly find yourself in a world of
the most elaborate detail, superior work and comfort. In the
world of Rolls Royce.
Among the latest news, however, is one of the twelve the
Rolls - Royce Phantom Coupe 2013, with a total of 453 horsepower. Amazing! Should you, hotel casino players and hotel
guests wish to experience the true feeling of bliss and enter the royal world of RR, you will find a classy, branded Rolls
Royce Casino Carlsbad Plaza parked in front of the hotel.
Чарльз Стюарт Роллс вырос в аристократической семье
и получил техническое образование, был отличным
конструктором и страстным автомобильным гонщиком.
Однако его любовь к автомобилям и самолетам стала для него роковой. И, наоборот, в отличие от своего
коммерческого партнера, Фредерик Генри Ройс вырос
в семье с пятью детьми. Несмотря на то, что его происхождение не было таким блестящим, он тоже получил
техническое образование.
Уже в 1904 году в журнале «Autocar» появилось незаметное объявление по продаже первого, простого и тихого
Роллс-Ройса, а в 1906 году господа Роллс и Ройс основали компанию «Rolls – Royce Limited». К сожалению, в 1910
году Чарльз Роллс погиб в авиакатастрофе. Однако его
вклад в эту торговую марку является принципиальным
и неоспоримым.
Важной вехой для этой знаменитой автомобильной
марки, без сомнения, был 2003 год, который навсегда
останется в памяти ценителей автомобилей благодаря
выпуску модели «Rolls – Royce Phantom». И именно эта
премьера стала исполнением мечты Генри Ройса. Генри Ройс однажды произнес известную фразу: «Я хочу
12 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
изготавливать самые лучшие автомобили в мире, невзирая на их стоимость, и продавать их тем, кто сможет
оценить товар высокого качества, кто способен и готов
за него заплатить». В нынешнем 2013 году «Rollse Royce»
отмечает 10-ти летний юбилей передачи первого автомобиля «Phantom» заказчику. Компания вышла на рынок
с юбилейной моделью «RR Phantom Celestial». Если Вы
сядете в этот автомобиль, то не иначе как на заднее
сиденье, потому что к таким автомобилям полагается и личный водитель. В этом автомобиле Вы сразу же
очутитесь в мире самых продуманных деталей, в мире
высочайшего класса и комфорта. Одним словом, в мире
«Роллс-Ройс».
К горячим новинкам относится также и двенадцатицилиндровый автомобиль «Rolls – Royce Phantom Coupe
2013» мощностью 453 лошадиных силы. Это просто
фантастика! В том случае, если Вы желаете испытать
ощущение настоящего блаженства, и очутиться в королевском мире «Rollse Royce», то для игроков казино
отеля, а также и для самих его гостей перед отелем будет
стоять благородная карета казино отеля «Carlsbad Plaza»
марки «Роллс-Ройс».
CARLSBAD PLAZA magazine
13
Spa & Wellness
Ayurveda
AYURVEDA: MASTER THE
ART OF LONGEVITY
You have probably already encountered this strange
mystical name but you are still not clear on what exactly
Ayurveda refers to? If we search a synonym for this ancient natural medical system, Ayurveda can be described
as “the art of longevity” or “science of life”. It is surprising
that this 5,000 year old system originated in India and is
one of the most comprehensive health care systems that
we know. The wisdom of Ayurvedic is applicable to people around the world, even in today‘s modern times.
Ayurveda involves a lot of fascinating knowledge about
the sophisticated nutrition mechanism, herbal therapy,
detoxification, regeneration and rejuvenation of the
body, massage techniques, meditation, aromatherapy,
sound and colors therapy and many others. To understand and get into this ancient unique system, we must
first understand its true meaning and wisdom. Each of us
is original and has specific needs. Ayurveda does not recognize universally applicable healthy lifestyles and diet,
and therefore, accordingly does not recognize that any
one medicine can improve or heal a range of ailments.
Let‘s focus on the body, mind and soul. Because not only
the body requires care, but the mind and soul also need
pampering, and all three taken together set one above
the other. Don’t insist on adhering to strict rules and let
Ayurveda enlighten you with several advantages. You will
begin to understand for yourself that you are unique and
original, only then we can look inward and truly embrace
Ayurveda.
ÁJURVÉDA: NAUČME SE UMĚNÍ DLOUHOVĚKOSTI
Nejspíš jste se již setkali s tímto podivným až mystickým názvem, ale stále Vám není jasné, co vlastně Ájurvéda přesně
označuje? Pokud budeme hledat nějaké synonymum pro
tento prastarý přírodní medicínský systém, můžeme Ájurvédu popsat jako „umění dlouhověkosti“ či „vědu o životě“. Je
až s podivem, že tento 5 000 let starý systém pocházející z Indie, je jeden z nejkomplexnějších zdravotních systémů, které
známe a ájurvédská moudrost je použitelná pro lidi po celém
světě i v dnešní tak odlišné době.
Ájurvéda zahrnuje mnoho fascinujících poznatků o dokonale propracovaném mechanismu výživy, bylinné terapii,
detoxikaci, regeneraci a omlazení organismu, masážní technice, meditaci, aromaterapii, terapii zvukem a barvami
a mnoho dalších. Pro pochopení a vžití se do tohoto pradávného unikátního systému, musíme především porozumět
jeho pravému smyslu a moudrosti. Každý z nás jsme originál se svými specifickými potřebami. Ájurvéda neuznává
14 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
všeobecně platný zdravý životní styl a stravu, a proto podle
ní na určitou potíž či neduh neexistuje pro všechny stejný lék.
Zaměřme se na tělo, mysl i duši. Protože nejen o tělo je potřeba pečovat, je třeba také hýčkat mysl i duši. A všechny tyto
tři aspekty brát jako jeden celek, jeden nestavit nad druhý.
Nebazírujte na striktním dodržování pravidel a propůjčte
si od Ájurvérdy pouze několik výhod. Začnete chápat sebe
sama jako jedinečný celek a originál, teprve poté můžeme
nahlédnout do svého pravého nitra a osvojit si Ájurvédu.
Rid yourself of the old life and embrace Ayurveda in this
new rebirth and try Ayurvedic packages and treatments at
the hotel Carlsbad Plaza. Among the most popular treatments is Pizhichil, which includes a full body Ayurvedic
massage performed by a therapist and where soothing
warm oil is continuously poured over the body while all
the while being massaging. Treat yourself to regeneration
of the body, mind and soul, sink into mystical Ayurvedic
treatments and rituals to the fullest.
Nadechněte se ve svém starém životě a vydechněte společně
s Ájurvédou v tom novém, znovuzrozeném a vyzkoušejte
ájurvédské balíčky a procedury hotelu Carlsbad Plaza. Mezi
nejoblíbenější zmiňme Pizhichil, jež zahrnuje celotělovou
masáž prováděnou ájurvédským terapeutem, který uklidňujícím teplým olejem polévá nepřetržitě vaše tělo a zároveň
masíruje. Dopřejte si regeneraci a své tělo, mysl a duši ponořte do mystických ájurvédských procedur a rituálů naplno.
CARLSBAD PLAZA magazine
15
АЮРВЕДА: ДАВАЙТЕ БУДЕМ УЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ
ДОЛГОЛЕТИЯ!
Скорее всего, Вы уже когда-то встречались с этим
странным, можно даже сказать, мистическим названием. И, тем не менее, Вы все еще точно не знаете,
что слово Аюрведа означает. Если начать искать подходящий синоним для обозначения этой древней,
уходящей корнями в природу медицинской системы,
то Аюрведу можно описать как «искусство долголетия»
или как «науку о жизни».
конкретную проблему со здоровьем не существует
одинакового лекарства для всех.
Интересно то, что эта, насчитывающая пять тысяч
лет, древняя индийская система, представляет собой
одну из самых сложных медицинских систем, которые
известны, а аюрведическая мудрость применима для
людей во всем мире даже и в наши дни.
Настройте себя на восприятие тела, ума и души. Потому что надо заботиться не только о теле, но также о
своих мыслях и о душе. При этом следует рассматривать все эти три аспекта комплексно, как единое целое,
не давая преимущество чему-то одному. Не стоит
придерживаться точного соблюдения правил, возьмите для себя от Аюрведы всего несколько главных
идей. Начните воспринимать себя самого, как единое
и уникальное целое, и только после этого Вы сможете заглянуть в глубину своего настоящего Я и изучить
Аюрведу.
Аюрведа включает в себя много удивительных знаний
об идеально разработанном механизме питания, о
травяной терапии, детоксикации, регенерации и омоложении организма, о массажных техниках, медитации,
ароматерапии, терапии звуком и разными цветами,
а также многое другое. Для понимания и вживания
в эту древнюю уникальную систему оздоровления
мы должны, прежде всего, понять ее глубокий смысл
и мудрость. Ведь каждый из нас со своими специфическими проблемами уникален. Аюрведа не
признает общепринятый стиль здоровой жизни и питания. Согласно этой науке именно по этой причине на
Сделайте вдох в своей старой жизни, а выдохните уже
вместе с Аюрведой в новой, новорожденной жизни.
Испытайте на себе благодатную пользу пакетов аюрведических услуг и процедур в отеле «Carlsbad Plaza».
К самым популярным процедурам относится процедура «Пизхичил» (Pizhichil), включающая в себя массаж
всего тела, проводимый аюрведическим терапевтом,
который во время массажа постоянно поливает тело
пациента успокаивающим теплым маслом. Подарите
своему телу регенерацию. Погрузитесь всем телом,
мыслями и душой в мистические аюрведические процедуры и ритуалы.
Stará Louka 50&72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic
16 C
ARLSBAD PLAZA
www.glamour-diamond.com | [email protected]
magazine
WWW.PERRELET.CZ
tel.: +420 353 222 424
TURBINE CHRONO, A3036/1
DOUBLE ROTOR TECHNOLOGY
A recommendation from the concierge
Skiing in the Ore
Mountains
DOPORUČENÍ CONCIERGE:
LYŽOVÁNÍ V KRUŠNÝCH
HORÁCH
Karlovy Vary jsou světoznámé lázně se staletými tradicemi, které každoročně hostí mnoho mezinárodních akcí
a festivalů. Oplývají nezměrným kouzlem, zajímavou historií, obdivuhodnou architekturou a čarokrásným okolím,
ale nejen to patří k jejich potenciálům.
Kolem Karlových Varů se rozprostírá nespočet kopců a výšin Krušných hor. Patříte mezi milovníky zimních sportů?
Pak oceníte skvělé podmínky Krušných hor, jejichž horské
pásmo se táhne v délce 130 km a šířce 25 km s nejvyšším
vrcholem Klínovcem, který se nachází v nadmořské výšce
1 244 metrů.
Krušnohorská magistrála dlouhá neuvěřitelných 242 km je
obrovským lákadlem pro vyznavače běžeckého lyžování,
je v celé délce udržována a běžce provede pohádkovými
údolíčky, sáhodlouhými sněhobílými pláněmi i po majestátních vrcholcích. A tak se pro Vás každý běžecký výlet
stane nezapomenutelným a neotřelým zážitkem.
Pro uspokojení příznivců sjezdového lyžování a snowboardingu jsou k dispozici lyžařská střediska s desítkami
kilometrů dlouhých zasněžených tratí. Velkou novinkou
pro letošní sezónu je výstavba „Skiareálu Plešivec“, který
po svém úplném dokončení nabídne 15 km tratí, 3 nové
moderní sedačkové lanovky, 100% zasněžené sjezdovky,
dětský park i lyžařskou školu, ski půjčovny a servis, ski
bary a restaurace a samozřejmostí je bezplatné parkování
přímo u areálu.
Užijte si krásný zimní den při lyžování v Krušných horách,
kdy slunce natahuje své dlouhé paprsky, sníh se třpytí
a blyští a celému okolí dodává pohádkového dojmu. Dopřejte poté Vašim prokřehlým svalům dokonalou relaxaci
ve wellnesslandu či si večer poseďte u krbu v hotelovém
Old Times baru a vstřebejte nevšední zážitky z celého dne
a podělte se o ně se svými blízkými a přáteli.
18 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Vřídelní 13, Hotel Petr
Dr. Davida Bechera 1
VAŠE OPTIKA V KARLOVÝCH VARECH
YOUR OPTICAL STORE IN KARLOVY VARY
ВАША ОПТИКА В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
Fendi, Momo Design, Dolce Gabbana, Ferre, Davidoff, Silhouette, Moschino, Brendel,
John Richmond, Bikkembergs, Mercedes, Jacques Lemans, Fred, Prada, Daniel Swarovski,
Givenchy, Leonardo D., Byblos, Exté, Versace, Tag Heuer, Porsche design, Just Cavalli,
Boss, Salvatore Ferragamo, Vougue, Cazal, Chanel, Flair, Joop!, Buggati, Bvlgari
РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСЬЕРЖА: КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ
В КРУШНЫХ ГОРАХ
Карловы Вары – это всемирно известный курорт со столетними традициями, в котором ежегодно проводятся
международные акции и фестивали. Этот город-курорт
обладает удивительным очарованием, имеет интересную историю, гордится восхитительной архитектурой
и прекрасной окружающей природой, но не только это
относится к его потенциалу.
Карловы Вары окружают многочисленные холмы и вершины Крушных гор. Вы относитесь к поклонникам зимних
видов спорта? Тогда Вы по достоинству оцените условия Крушных гор, горный пояс которых простирается
в длину на 130 км и в ширину на 25 км, а самая высокая
вершина Клиновец достигает высоты 1 244 метров над
уровнем моря.
Протяженность лыжной магистрали Крушных Гор составляет невероятных 242 километра, и представляет собой
огромный интерес для любителей бега на лыжах. По всей
своей длине она поддерживается в отличном состоянии.
Лыжник будет иметь возможность проехать сказочными
долинами, очень длинными заснеженными равнинами
и величественными вершинами гор. Именно поэтому
каждая прогула на лыжах подарит Вам незабываемые
и необычные впечатления.
А для поклонников горнолыжного спорта
и сноубординга имеются горнолыжные центры с десятками километров длинных заснеженных трасс. Большой
новинкой для текущего сезона стала постройка скиареала «Плешивец», который после своего полного
окончания будет иметь 15 километров лыжных трасс, 3
новых современных кресельных канатных дороги, горнолыжных трасс, покрытых на 100 % снегом, детский
парк и горнолыжную школу, пункты проката и сервиса,
ски-бары и рестораны, и, конечно же, бесплатные парковки прямо у ски-ареала.
Насладитесь прекрасным зимним днем, катаясь на лыжах
в Крушных горах, когда солнце протягивает свои длинные лучи, а снег искрится и блестит, придавая всему
окружающему сказочный вид. А вечером дайте абсолютный отдых своим озябшим мышцам в велнесс-центре
«Wellnessland», или уютно посидите у камина в отельном баре «Old Times», вспоминая необычные ощущения
всего дня, и делясь ими со своими близкими и друзьями.
CONCIERGE RECOMMENDATIONS:
SKIING IN THE ORE MOUNTAINS
Karlovy Vary is famous for its centuries-old spa traditions
and annually hosts many international events and festivals.
Although abound in immense charm, interesting history,
marvelous architecture and magnificent surroundings, Karlovy Vary has other potential wonders to offer.
Surrounding Karlovy Vary are the countless hills and heights
of the Ore Mountains. Are you an enthusiast of winter sports?
If so, then you will appreciate the excellent conditions in the
Ore Mountains. The mountain range stretches for 130 km, has
a width of 25 km, and the highest peak Klínovec is at an altitude of 1244 meters.
The Ore Mountains trail, which is maintained throughout its
entire length, is an incredible 242 km long and is a huge attraction for lovers of cross-country skiing and runners who
appreciate the fairytale valleys, lengthy snowy plains and majestic peaks. Therefore every trip through these mountains is
an unforgettable and original experience.
20 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Ski resorts with dozens of kilometers of snow-covered
slopes to satisfy fans of downhill skiing and snowboarding are also located in the mountains. The hot news for
this season is the construction of “Plešivec” ski resort,
which when fully completed will offer 15 km of trails, 3
new modern ski lifts, 100 % snow-covered slopes, a children‘s park and ski school, ski rental and service, ski bars
and restaurants and of course free parking in the area.
Enjoy a beautiful winter day skiing in the Ore Mountains,
where the sun stretches its long rays and snow glitters
and sparkles giving the whole region a fairytale impression, and why not follow up your mountain exertions by
treating your tired muscles to perfect relaxation in the
Wellnessland or round off the evening by the fireplace
in the hotel’s Old Times bar and absorb the extraordinary
experiences of the day and share them with your loved
ones and friends.
CARLSBAD PLAZA magazine
21
Art de Suisse
luxury watches
and jewellery
ART DE SUISSE
Hotel Carlsbad Plaza má tu čest představit Vám ve svých
prostorách nově otevřený obchod luxusního klenotnictví společnosti Art de Suisse. Vážíme si toho, že můžeme
našim hostům nabídnout tento klenot mezi klenoty
pod svou střechou.
Art de Suisse je špičková kvalita ověřená časem. Art de
Suisse je skutečné umění předávané z generace na generaci. Historie a tradice této rodinné značky počala
přibližně roku 1865, kdy si praděd rodiny Kazazi nechal
změnit své příjmení na Sahatçiu, které v překladu znamená „hodinář“, protože v dobách Osmanské říše, kde
má rodina své kořeny, bývalo zvykem přijímat příjmení
po svém řemesle.
Obchod Art de Suisse patří svou exkluzivitou mezi naprostou špičku. Již u vstupu na Vás dýchne výjimečný
interiér, ve kterém naleznete unikátní skvosty. Art de Suisse je synonymem pro rozmanité, výjimečné a vybrané
produkty, unikátní kousky, limitované edice a především nejvyšší úroveň péče o své klienty.
naprosto nadčasové vnímání designu. Symbióza mezi
inspirací pokladů minulosti a těmi nejdivočejšími sny
o budoucnosti je nepřehlédnutelným odkazem hodinek Parmigiani.
Parmigiani, to je harmonie rozmanitostí, odkaz minulosti, soulad odborných znalostí s moderní silnou
identitou a důkazem té nejvyšší kvality zpracování.
BUBEN & ZORWEG
Přesvědčivé inovace a vynikající design, takto bychom
mohli představit značku Buben & Zorweg, která je speciální značkou pro milovníky kvalitních hodinek a jejich
příslušenství. Každý vášnivý sběratel hodinek ocení
dokonalé řemeslné zpracování exkluzivních stojanů
a boxů na hodinky Buben & Zorweg, které uspokojí
i ty nejnáročnější z Vás.
ART DE SUISSE
The Hotel Carlsbad Plaza is proud to present a newly
opened luxury jeweler‘s shop, Art de Suisse, at its
premises. We appreciate the fact that we we have an
opportunity to offer our guests this jewel among jewels under its roof.
Art de Suisse is a top quality proven over time. Art de
Suisse is a real art passed down from generation to generation. The history and tradition of this family brand
began around the year 1865 when the Kazazi family‘s grandfather changed his surname to Sahatçiu, which
in translation means “watchmaker”, because in the days
of the Ottoman Empire, where the family has its roots, it
was customary to take the surname of their craft.
The Art de Suisse boutique is a leader in exclusivity. Already at the entrance to the boutique you can feel the
exceptional interior, where you can find unique treasures. Art de Suisse is synonymous with diverse, unique
and selected products, unique pieces, limited editions
and above all providing the highest level of care for
their clients.
In the boutique you can choose from renowned jewelry
brands such as : ZENITH, HUBLOT, CHAUMET, CORUM,
H. STERN, BOVET, PARMIGIANI, JAQUET DROZ, HERMES,
TAG HEUER, BVLGARI, RAYMOND WEIL, BUBEN & ZORWEG and others.
Below we will look into at least two global brands
from a wide selection of famous names renowned for
their solid foundations of high quality and prestige.
PARMIGIANI: FLEURIER
Under this brand and under the baton of Michel Parmigiani rose again the Swiss art of watchmaking.
Parmigiani took traditional cultural heritage in his
hands and with great dedication passed it onto each
unique watch. Each watch carries his spirit and creative
freedom that allows absolutely timeless perception of
design. The symbiosis between inspired treasures of
the past and the wildest dreams for the future is an
unmistakable reference of Parmigiani watches.
Parmigiani is harmony in diversity, heritage of the past,
compliance to expertise with a strong modern identity and proof of the highest quality workmanship.
BUBEN & ZORWEG
Convincing innovation and superior design, thus we
can introduce the brand Buben & Zorweg, which is
a special brand for lovers of quality watches and accessories. Every avid watch collector will appreciate
the racks and boxes of exclusively crafted Buben
& Zorweg watches, sure to satisfy even the most demanding of you.
V obchodě můžete vybírat z věhlasných klenotnických značek: ZENITH, HUBLOT, CHAUMET, CORUM, H.
STERN, BOVET, PARMIGIANI, JAQUET DROZ, HERMES,
TAG HEUER, BVLGARI, RAYMOND WEIL, BUBEN & ZORWEG a dalších.
Představme si alespoň dvě světové značky z širokého
výběru zvučných jmen, jejichž jméno stojí na pevných
základech vysoké kvality a prestiže.
PARMIGIANI: FLEURIER
Pod touto značkou a pod taktovkou Michela Parmigianiho znovu povstalo švýcarské hodinářské umění.
Parmigiani uchopil do svých rukou tradiční kulturní
dědictví, které s obrovskou pompou předává dál v každém kousku unikátních hodinek. Každé hodinky
nesou svého ducha a svobodu tvorby, která umožňuje
22 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
CARLSBAD PLAZA magazine
23
«ART DE SUISSE»
Отель «Carlsbad Plaza» имеет честь представить Вам
недавно открытый в его помещениях эксклюзивный
ювелирный магазин компании «Art De Suisse». Мы гордимся тем, что можем теперь предложить под своей
крышей нашим гостям эту, образно говоря, драгоценность среди драгоценностей.
«Art De Suisse» – это символ высочайшего качества,
проверенного временем. «Art De Suisse» – это настоящее искусство, передаваемое из поколения
в поколение. История и традиции этой семейной
фирмы берут свое начало примерно в 1865 году, когда
прадед семьи Мехмет Казази изменил свою фамилию
на Сахатчу, что в переводе означает часовщик, потому что во времена Османской империи, куда уходят
корни этой семьи, было принято брать себе фамилию
согласно профессии.
«Art de Suisse» относится к эксклюзивным ювелирным
магазинам мирового уровня. Уже входя в магазин, Вы
погрузитесь в атмосферу восхитительного интерьера,
в котором встретите уникальные шедевры. «Art de
M ESURE ET D ÉMESURE *
Suisse» - это синоним разнообразных, исключительных и избранных изделий, уникальных экземпляров,
лимитированных серий и, в первую очередь, самого
высокого уровня подхода к клиентам.
В магазине можно выбрать изделия таких знаменитых ювелирных марок, как ZENITH, HUBLOT, CHAUMET,
CORUM, H. STERN, BOVET, PARMIGIANI, JAQUET DROZ,
HERMES, TAG HEUER, BVLGARI, RAYMOND WEIL, BUBEN
& ZORWEG и других.
Мы представим Вам, по крайней мере, две всемирно
известных торговых марки из широкого выбора знаменитых названий, слава которых основана на прочном
фундаменте высочайшего качества и престижа.
«PARMIGIANI»: Fleurier
Под этим брендом и под управлением дирижерской
палочки Мишеля Пармиджани вновь возродилась
слава швейцарского часового искусства. Мишель
Пармиджани является продолжателем традиций культурно-исторического наследия, которые блестяще
отражаются в каждом экземпляре уникальных часов,
изготовленных в его компании. Каждые часы отражают свою исключительность и свободу творчества,
которые позволяют передавать абсолютно неподвластное времени восприятие дизайна. Часы бренда
«Parmigiani» отличает удивительная гармония восхищения сокровищами прошлого и самых невероятных
мечтаний о будущем.
«Parmigiani» - это синтез разнообразных идей,
наследства прошлого, четкой слаженности профессиональных знаний с современной сильной
идентичностью и подтверждением самого высочайшего качества изготовления.
TONDA 1950
Rose gold
Ultra-thin automatic movement
Hermès alligator strap
Made in Switzerland
«BUBEN & ZORWEG»
24 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
* EXACT AND EXULTANT
Убедительные инновации и отличный дизайн –
именно так мы могли бы представить торговую марку
«Buben & Zorweg», которая является специальной торговой маркой для ценителей часов самого высокого
качества и аксессуаров к ним. Каждый страстный коллекционер часов оценит идеальную ручную отделку
эксклюзивных штативов и коробок для часов марки
«Buben & Zorweg», которые удовлетворят даже самых
требовательных клиентов.
www.parmigiani.ch
Stará Louka 335/48, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
[email protected], www.artdesuisse.com, tel: +420 355 321 543
Exception Ultimate
and time stands still
EXCEPTION ULTIMATE: AND TIME STANDS STILL…
Exception Ultimate is pleased to present the first comprehensive anti-wrinkle care. Your skin will experience an
ultimate and highly effecient anti-wrinkle effect which
the Thalgo research center achieved through Complex©,
a product which activates the shrink force of the fibroblasts. Fibroblasts are known to be the basic cells of youth,
which due to their structure can shrink. With advancing age,
the fibroblasts are forced to struggle with a variety of facial
movements and thus weaken and in the most stressed areas to form wrinkles. So now we not only understand how
wrinkles form but also how to stop this process thanks to
the ultimate anti-wrinkle range of products from Thalgo.
The magic of Exception Ultimate lies in the extraordinary
Age Reverse Complex© which contains natural hormones
from algae, and makes the already mentioned fibroblasts
shrink force and its migratory capacity recovers less expendable extract from the Egyptian fig tree. Apart from
the range of anti-wrinkle Age Reverse Complex© products
there is also Designer, which involves stimulating the synthesis of the dermal components which are essential for
youthfulness. And then there is Lastine 3D, which thanks to
dill extract activates the correct three-dimensional structure of elastin and Complex against dark spots with vitamin
C and oleuropein obtained from the olive tree.
Exception Ultimate demonstrates its power in numbers.
Experts have measured a 31% decrease in wrinkle depth
after the first treatment. After the second treatment the
facelifting effect was measured and had improved by 30%
displacement volume of 26% or renewed facial contours
+ 28%. The anti-wrinkle treatment was tested on women
aged 49-69 years. Impressive results, don’t you think?
Now consider a small inconspicuous tool for every woman
and even men - BB cream. BB cream almost creates a second skin, within a few seconds hides imperfections and
redness of the skin, highlights natural beauty, moisturizes
and protects the skin from the sun. All this accompanied by
a fresh fragrance with notes of tea laced with fresh flowers.
Visit the Magic Charm beauty lounge at the Carlsbad Clinic
and stop aging today!
EXCEPTION ULTIMATE: A ČAS SE ZASTAVIL…
Exception Ultimate si dovoluje představit první komplexní
protivráskovou péči. Vaše pleť zažije maximální protivráskový efekt s vysokou účinností, kterého výzkumné středisko
Thalgo dosáhlo díky komplexu, který aktivuje smršťovací sílu fibroblastů. Přičemž fibroblasty jsou známé jako
základní buňky mládí, které se díky své struktuře dokáží
smršťovat. S postupujícím věkem jsou fibroblasty nuceny
bojovat s řadou mimických pohybů a tak se oslabují a v nejvíce namáhaných místech se tvoří vrásky. Víme tedy, jak se
vrásky tvoří? Za vše může čas a ten se nejvyšší protivrásková
řada od Thalga rozhodla zastavit!
Kouzlo Exception Ultimate tkví v mimořádném Komplexu
navracejícím mládí©, obsahujícím přírodní hormony z řas,
které oživují smršťovací sílu již zmiňovaných fibroblastů
a jejich migrační kapacitu obnovuje neméně postradatelný
výtažek z egyptského fíkovníku. Celou řadu proti vráskám
tvoří kromě Komplexu navracejícím mládí© také Designér
pleti stimulující syntézu kožních složek nezbytných pro mladistvý vzhled, dále Lastine 3D, který díky extraktu z kopru
26 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
aktivuje správnou trojrozměrnou strukturu elastinu a Komplex proti tmavým skvrnám s vitamínem C a Oleuropeinem
získaným z olivovníku.
Prokažme sílu Exception Ultimate v číslech. Odborníci prokazatelně změřili snížení hloubky vrásek o 31% již po prvním
ošetření. Po druhém ošetření naměřili efekt faceligtingu +
30 %, přemístění objemu + 26 % a znovu obnovené kontury
obličeje + 28 %. Protivrásková péče byla testována na ženách ve věku 49 – 69 let. Obdivuhodné výsledky, nemyslíte?
Představme si také malou nenápadnou pomůcku pro každou ženu ba i muže - BB krém. BB krém vytváří takřka
druhou pokožku, během pár vteřin zakryje nedokonalosti
a zarudnutí pleti, čímž zvýrazní přirozenou krásu, pleť hydratuje a chrání před sluncem. To vše za doprovodu svěží vůně
s tóny čaje oživené čerstvými květinami.
Navštivte beauty lounge Magic Charm v Carlsbad Clinic
a zastavte stárnutí ještě dnes!
CARLSBAD PLAZA magazine
27
«EXCEPTION ULTIMATE»: И ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ …
EXCEPTION
ULTIMATE
Позвольте представить Вам первый косметический
комплекс против морщин - «Exception Ultimate».
Ваша кожа получит уход с максимальным противоморщинным эффектом с длительным воздействием,
которого исследовательскому центру «Thalgo» удалось
достичь благодаря целому комплексу компонентов,
стимулирующих стягивающую силу фибробластов. А
фибропласты известны как главные клетки молодости,
которые благодаря своей структуре способны стягиваться. С наступающим возрастом фибропласты вынуждены
бороться со многими мимическими движениями, и поэтому они слабеют, и в местах максимальной мимической
нагрузки образуются морщины. Вы теперь знаете, как
образуются морщины? Во всем виновато время, и именно его компания «Thalgo» решила остановить с помощью
самого современного косметического средства!
Волшебная сила «Exception Ultimate» состоит
в уникальном Комплексе, возвращающем молодость©, содержащем натуральные гормоны
из морских водорослей, которые регенерируют стягивающую силу вышеупомянутых
фибропластов, а незаменимый экстракт из
египетской смоковницы в той же мере
обновляет их миграционную способность. Кроме Комплекса, возвращающего
молодость©, в эту косметическую серию
против морщин входят также и другие
препараты - «Designér» для кожи, стимулирующий синтез кожных элементов,
необходимых для того, чтобы кожа
имела молодой вид, «Lastine 3D», который благодаря
экстракту из укропа активирует правильную трехразмерную структуру эластина, и Комплекс против темных
пятен с витамином С и Олеуропеином, полученным из
оливкового дерева.
А теперь продемонстрируем Вам силу препарата
«Exception Ultimate» в цифрах. Специалисты измерили
явное уменьшение глубины морщин на 31 % уже после
первого сеанса применения препарата. После второго
сеанса они измерили эффект фейслифтинга + 30 %, перемещение объема + 26 %, и восстановление контуров
лица + 28 %. Тестирование результатов после сеансов
против морщин было проведено у женщин в возрасте 49
– 69 лет. Удивительные результаты, не правда ли?
Мы также хотим представить Вам небольшую и незаметную помощь, как для женщин, так и для мужчин
– «BB-крем». Можно сказать, что «BB-крем» образует вторую кожу, в течение нескольких минут
закрывая ее несовершенства и небольшие
покраснения, и тем самым подчеркивая естественную красоту кожи лица, увлажняя ее
и защищая от солнечных лучей. А также
придает ей свежий аромат, в котором
сочетаются тона чая и свежесобранных
цветов.
Посетите косметический салон «Magic
Charm beauty lounge» при клинике
«Carlsbad Clinic», и остановите старение уже сегодня!
Regeneration from the heart of the ocean for
ultimate time solution
1st comprehensive antiageing range which fundamentally reactivate the cells
which keep your skin looking youthful thanks to exceptional regenerating
power of Age Reverse Complex.
Exclusively in hotel CARLSBAD PLAZA, Каrlovy Vary. Distributor: BK Kosmetika, s.r.o., www.bkkosmetika.cz, www.thalgo.com.
Регенерация из сердца океана для
окончательной победы над временем
Первый препарат против морщин, который благодаря исключительной
регенерирующей силе «Комплекса, возвращающего молодость»®
способствует стимуляции клеток кожи и сохранению ее свежести.
Исключительно в отеле CARLSBAD PLAZA, Карловы Вары. Дистрибьютор: BK Kosmetika, s.r.o., www.bkkosmetika.cz, www.thalgo.com.
CARLSBAD PLAZA magazine
29
Our famous guest
Celeste Buckingham
NAŠI SLAVNÍ HOSTÉ: CELESTE BUCKINGHAM
Slovenská zpěvačka americko – švýcarského původu se
narodila před 18 lety v Curychu. Celeste Rizvana Buckingham je finalistkou druhé řady Česko Slovenské SuperStar.
Od malička byla vedena k tanci a hudbě, po soutěži vydala
v roce 2012 své debutové album Don’t Look Back a její singl
RUN RUN RUN raketově odstartoval její pěveckou kariéru.
Na pěvecké scéně je pyšnou držitelkou ocenění MTV EMA
Best Czech/Slovak Act 2013. Fanoušci prostě šílí, tato mladá
dáma má před sebou velmi slibnou kariéru.
Jak jste se dostala ke zpěvu?
To je dlouhý příběh, zpívám už od malička, ale k profesionálnímu zpěvu jsem se pak velmi rychle dostala po Superstar,
když jsem začala vydávat svoje skladby. A největší úspěch
pak přišel po vydání písničky RUN RUN RUN.
Co považujete za svůj dosavadní největší kariérní úspěch?
To, že se lidem líbí moje hudba. Sice jsem získala nějaké
ceny a setkala jsem se v životě s mnoha známými lidmi ze
Slovenska, z Čech, ale i z Ameriky a hrála jsem na velkých akcích, ale pro mě je největší úspěch když zpívám na koncertě
a vidím, že mí fanoušci tam zpívají se mou.
Připravujete nějaké nové projekty?
Teď žiji v Americe a studuji tam vysokou školu, ale i pracuji.
Za nedlouho mi začne Americké rádio turné a můj song
RUN RUN RUN bude prvním singlem v Americe.
Co máte na své profesi nejraději?
Cestování. I přesto, že je to velmi hektické a vyčerpávající,
tak mě to lítání po světě strašně baví. A nejen po světě. Baví
mě i cestování po Slovensku a po Čechách. Já jsem teď neustále v autě, dalo by se říct, že momentálně v autě žiji.
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Velmi ráda se vrátím do Vašeho hotelu i do tohoto města.
Magazínu Carlsbad Revue přeji, aby se všem líbil tak jako
mě a pobyt zde v hotelu Carlsbad Plaza si užili stejně jako já.
OUR FAMOUS GUEST: CELESTE BUCKINGHAM
30 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
A Slovak singer of Swiss-American origin, was born 18 years
ago in Zurich. Celeste Rizvana Buckingham is a finalist in the
second round of “Czech Slovak SuperStar”. From childhood
she was taught dance and music, and after the competition
in 2012 she released her debut album Don‘t Look Back and
the single RUN RUN RUN and rocket launched her singing career. She has been the proud recipient of awards for the MTV
EMA Best Czech / Slovak Act 2013. Fans are going just crazy,
this young lady has indeed a very promising career ahead.
Slovakia, the Czech Republic, but also from America and
I played at big events, but for me the most success comes
when I sing at concerst and I see that my fans are singing
with me.
How did you get into singing ?
It‘s a long story, I‘ve been singing since childhood, but
I very quickly got into professional singing after Superstar
when I began releasing my own compositions. And then
my greatest success came after the release of the song RUN
RUN RUN.
What do you like most about your profession ?
Travel. Even though it is very hectic and exhausting, I really enjoy flying around the world. And not just the world.
I enjoy traveling to the Slovak and the Czech Republic. I am
constantly in a car, you could say that at the moment I live
in my car.
What do you consider your greatest career achievement
so far?
The fact that people like my music. Although I won some
prizes and so far I have met many famous people from
What would you say to our readers?
I‘d like to get back to your hotel and to the city. I wish all
readers of the Carlsbad Revue magazine that they enjoy
their stay at the hotel Carlsbad Plaza as much as I did.
Any new projects?
Now I live in America and study high school there, but I also
work. Soon I will begin a U.S. radio tour and my song RUN
RUN RUN will be the number one single in America.
CARLSBAD PLAZA magazine
31
НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ
ГОСТИ: СЕЛЕСТ БУКИНГЕМ
Певица американо-швейцарского происхождения со
словацкими корнями родилась в Цюрихе 18 лет назад.
Селест Ризвана Букингем (Celeste Rizvana Buckingham)
является финалисткой второго тура конкурса «Чешско
Словацкая СуперСтар». Уже с раннего детства она старалась реализовать себя в танцах и музыке. После участия
в конкурсе, в 2012 году она выпустила свой дебютный
альбом «Don’t Look Back», а ее сингл «RUN RUN RUN» стал
стремительным стартом в ее певческой карьере. Селест
Ризвана Букингем гордится призом «Best Czech/Slovak
Act 2013», полученным на конкурсе «MTV EMA». Почитатели этой певицы просто сходят от нее с ума. Можно
с уверенностью сказать, что перед этой молодой леди
открывается весьма многообещающая карьера.
Что привело Вас к пению?
Это длинная история, я пою уже с раннего детства, но
профессионально я начала заниматься пением вскоре после участия в конкурсе «Superstar», когда начала
выпускать свои музыкальные композиции. Однако наибольший успех пришел ко мне после выпуска песни
«RUN RUN RUN».
Что в своей певческой карьере Вы считаете своим
самым большим успехом?
То, что людям нравится моя музыка. Хотя я и получила
уже некоторые награды, встретилась в своей жизни со
многими известными людьми из Словакии, Чехии и Америки и принимала участие в больших концертах, для
меня наибольшим успехом является то, когда я пою на
концерте и вижу, что мои поклонники поют вместе со
мной.
Подготавливаете ли Вы какие-либо новые проекты?
Сейчас я живу в Америке, учусь там, в университете
и одновременно с этим работаю. Скоро у меня начинается радио-турне, и моя песня «RUN RUN RUN» будет
первым синглом в Америке.
Что Вас больше всего привлекает в Вашей профессии?
Возможность путешествовать. Несмотря на то, что жизнь
при этом получается очень сумбурной и изматывающей,
мне очень нравится летать по всему миру. И не только
по всему миру. Я также с удовольствием путешествую по
Словакии и Чехии. Я сейчас постоянно езжу на машине,
можно даже сказать, что в настоящее время я в машине
просто живу.
32 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Liens, la nouvelle Montre Chaumet
chaumet.com
Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Я с большим удовольствием вновь приеду в этот город
и остановлюсь в Вашем отеле. Журналу «Carlsbad Revue»
я желаю, чтобы он был интересен всем его читателям так
же, как и мне, и чтобы они также наслаждались проживанием здесь, в отеле «Carlsbad Plaza» так же, как и я.
Art de Suisse s.r.o - Strará Louka 335/48
360 01 Karlovy Vary - Czech Republic
[email protected] - www.artdesuisse.com
tel: +420 355 321 543
Lifestyle
Beauty blossoms
at any age
AESTHETIC MEDICINE:
BEAUTY BLOSSOMS
AT ANY AGE…
Everyone has something beautiful about themselves
and we each sees real beauty in other things. A reliable partner for the journey to outer beauty is
aesthetic medicine. Aesthetic medicine is one of
the disciplines that helps us to care for our bodies
and health. Beauty blossoms at any age, but advancing age, however, works to our disadvantage, and in
today‘s world aesthetics play a huge role. The great
philosopher Plato, in the 5th century BC, had already
understood the human existential desire not only for
truth, but also for beauty, because beauty and soul need
to be nurtured. For our overall well-being and balance we
need beauty, health and soul to be in perfect harmony.
After all, each of us would like to be healthy and beautiful
as long as possible…
Equipped with the latest technology at our Carlsbad
Clinic our hotel can offer the very best advantages of present day aesthetic medicine. In the expert hands of the
renowned specialist MD. Tomas Kupka from the Institute
of Aesthetic Medicine, you can be sure that you are taking a step forward in preserving your health and beauty.
ESTETICKÁ MEDICÍNA: KRÁSA KVETE V KAŽDÉM VĚKU…
Každý člověk má v sobě něco krásného a každý spatřujeme
opravdovou krásu v něčem jiném. Spolehlivým partnerem
na cestě za tou vnější krásou je estetická medicína. Estetická medicína je jedním z oborů, který nám pomáhá s péčí
o naše tělo a zdraví. Krása kvete v každém věku, ale postupující věk však pracuje v náš neprospěch a v dnešním světě
hraje estetika obrovskou roli. Již sám velký filosof Platón
v 5. století před naším letopočtem spatřoval na člověku bytostnou touhu nejen po pravdě, ale také po kráse, protože
o krásu a duši je třeba pečovat. Pro naši celkovou pohodu
a rovnováhu, musí být krása, zdraví a duše v dokonalé harmonii. Vždyť přece každý z nás chce být co nejdéle zdravý
a krásný…
Nejmodernějšími technologiemi vybavená Carlsbad Clinic
našeho hotelu nabízí jednu z moderních výhod současnosti, tedy estetickou medicínu. Pod zkušenýma rukama
uznávaného specialisty MUDr. Tomáše Kupky z Ústavu
34 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
estetické medicíny si můžete být jisti, že děláte krok vpřed
pro zachování Vaší krásy a zdraví.
V širokém spektru nabídky estetické medicíny můžete
v Carlsbad Clinic vybírat z široké škály neinvazivních omlazení. Tento pojem zahrnuje mnoho neinvazivních metod,
se kterými dosáhnete dokonalého, svěžího a mladistvého
vzhledu pokožky těla nebo pleti nejen v obličejové části.
Pro okamžitý efekt trvající několik let vyzkoušejte omlazení
nitěmi, kdy za pomocí 100% kompatibilních nití zpevníte
partie kolem očí, čela, tváří a krku a docílíte perfektního liftingu. Pan doktor Kupka má rovněž neocenitelné zkušenosti
v oblasti laserové terapie. Za pomoci laseru docílí ideálních
a efektivních výsledků, ať už se jedná o omlazení pleti obličeje, pomoci při léčbě některých kožních onemocnění či
podpoře pooperačních hojení.
You can choose from a wide variety of non-invasive aesthetic medicine rejuvenation procedures at the Carlsbad
Clinic. This concept covers many non-invasive methods with which to achieve a perfect fresh and youthful
appearance of facial and rest of body skin. For the immediate effect of losing a few years, try rejuvenation suturing
which is 100 % compatible for areas around the eyes, forehead cheeks and neck, and you will receive the perfect
lifting. Doctor Kupka also has invaluable experience in the
field of laser therapy. With the help of laser therapy we
achieve ideal and effective results, whether it is for the rejuvenation of facial skin, to help treat some skin diseases
or to support post-operative healing.
Embark on a journey of health and beauty and go hand in
hand with the Carlsbad Clinic at the Hotel Carlsbad Plaza…
Vydejme se na cestu za zdravím a krásou ruku v ruce s Carlsbad Clinic hotelu Carlsbad Plaza…
CARLSBAD PLAZA magazine
35
STARS c olle c t ion
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА:
КРАСОТА ВОЗМОЖНА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ …
Каждый из нас по-своему привлекателен, но при этом
у каждого свои идеалы красоты, к которым он стремится. Надежным партнером на пути за внешней красотой
является эстетическая медицина. Эстетическая медицина – это одна из медицинских специализаций, которая
помогает нам заботиться о нашем теле и здоровье. Красота возможна в любом возрасте, однако прибывающие
годы наносят ей существенный ущерб. Поэтому в сегодняшнем мире эстетическая медицина играет огромную
роль. Еще великий философ Платон в V веке до нашей
эры заметил, что человеку свойственно стремление не
только к правде, но также и к красоте, поэтому о красоте и о душе необходимо заботиться. Для нашего общего
комфорта и равновесия, красота, здоровье и душа должны находиться в совершенной гармонии. Ведь каждый
из нас хочет оставаться как можно дольше здоровым
и красивым…
Оснащенная самым современным технологическим
оборудованием клиника нашего отеля «Carlsbad Clinic»
предлагает Вам одно из современных преимуществ
сегодняшнего времени – эстетическую медицину. Под
опытными руками признанного специалиста, доктора
медицины Томаша Купки (MUDr. Tomáš Kupka) из Института эстетической медицины, Вы можете быть уверены
36 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
в том, что делаете шаг вперед для сохранения своей красоты и здоровья.
В широком спектре предложения услуг эстетической
медицины в клинике «Carlsbad Clinic» Вы можете выбрать
для себя что-либо подходящее из обширной шкалы
неинвазивных омолаживающих процедур. Это понятие
включает в себя много разных неинвазивных методов,
с помощью которых Ваша кожа приобретет идеальный,
свежий и молодой вид, при этом не только в области
лица. Для моментального эффекта, длящегося в течение
нескольких лет, рекомендуется процедура омоложения
нитями, когда при имплантации 100%-но совместимых с
организмом нитей укрепляются области вокруг глаз, лба,
лица и шеи, при этом достигается результат идеального
лифтинга. Господин доктор Купка также обладает большим опытом в области лазерной терапии. С помощью
лазера можно добиться идеальных и высокоэффективных
результатов, независимо от того, идет ли речь об омоложении кожи лица, или о вспомогательных процедурах при
лечении некоторых кожных заболеваний, или о поддержке процесса заживания после операции.
Приглашаем Вас отправиться в путь за здоровьем и красотой рука об руку вместе с клиникой «Carlsbad Clinic»
отеля «Carlsbad Plaza»…
Art de S uisse s.r.o . - Stará Lo uka 335/48 360 01 - Karlo vy Vary - C z e c h R e p u b l i c
Tel.: +420 355 321 543 | info @artd esuisse.com | www.a r t d e s u i s s e . c o m
Chef ’s Recipe
Představme si tedy recept
na Carpaccio z mušlí svatého
Jakuba
Grand Restaurant
Festival 2014
Připravíme vanilkový olej z jednoho lusku a semínek vanilky,
který se 5 dnů ponechá v oleji, kterým následně pokapeme
mušle a v chladu marinujeme den. Dále z filo těsta potřeného
javorovým sirupem vykrájíme kolečka a následně je upečeme.
Připravíme tapenádu z černých oliv, ančoviček, tuňáka, česneku, šalotky, čerstvého tymiánu, olivového a slunečnicového
oleje, kterou potřeme upečená kolečka. Pro přípravu zeleninového confitu orestujeme dužinu z rajských jablíček, červené
cibule, šalotky, česneku, zjemníme oříškem másla a ochutíme
čerstvě mletým barevným pepřem, solí a cukrem. Závěr brilantního receptu tvoří mandarinkový dresink, kterého docílíme
redukcí čerstvé šťávy z mandarinek, cukru a bílého balsamica.
Šefkuchař restaurace Pierre Léotard a jeho tým se těší na Vaši
návštěvu a přeje “bon appétit“!
GRAND RESTAURANT FESTIVAL 2014
indulging the taste buds, beckoning fragrances and pleasing to the eye…
such is the Grand Restaurant Festival!
GRAND RESTAURANT FESTIVAL 2014
chuťovým pohárkům dopřává, vůněmi vábí, oku lahodí…
takový je Grand Restaurant Festival!
Hlavním mottem tohoto gastronomického festivalu je
„Nejezte blbě!“ A tímto heslem se řídilo všech 30 585 návštěvníků ročníku 2013, kteří zavítali do 101 nejlepších
a nejzajímavějších restaurací celostátní ankety Maurerův
výběr. Nejvyšší počet návštěv ve všech festivalových restauracích byl zaznamenán dne 15. ledna, kdy ukojit své
gurmánské vášně přišlo 9 577 hostů.
Po velkém úspěchu naší La Bohème French gourmet restaurant v posledním ročníku se hotel Carlsbad Plaza rozhodl
pro opětovnou účast na tomto ojedinělém festivalu. Grand
Restaurant festival 2014 bude probíhat v plánovaném termínu od 15. 1. do 28. 2. 2014, předprodej bude zahájen
1. prosince 2013. A jak už bývá zvykem, ti nejprvotřídnější
kuchaři TOP restaurací nabídnou návštěvníkům festivalu
jídla těchto tří kategorií: „To jste ještě nejedli!“, „Ctíme tradiční
recepty a zvyklosti“ a „Láska prochází žaludkem“.
Restaurace používají ty nejkvalitnější suroviny a tak s netrpělivostí nám vlastní můžeme očekávat opravdu znamenité
pokrmy od mistrů kuchařů. Hotelová restaurace La Bohème
38 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
nám dovolí nahlédnout pod pokličku jednoho ze svých vynikajících festivalových receptů.
Menu restaurace La Bohéme
Grand Restaurant Festival 2014
Jako pozornost našeho šéfkuchaře dostane každý host
dárek v podobě amuse bouches Tomatový tataráček s čerstvou bazalkou a chipsem z Tramezina, minerální voda,
Chardonnay pozdní sběr 2012, Cabernet Moravia 2011
Carpaccio z mušlí svatého Jakuba marinovaných ve
vanilkovém oleji servírované se zeleninovým confitem,
pastou z černých oliv a mandarinkovým dresinkem
The main motto of this festival is “Eat well”. A motto that
guided all 30,585 visitors in 2013 who visited the 101 best
and most interesting restaurants nationwide which were
selected from the Maurer survey. The highest number of
visits to the festival restaurants was recorded on the 15th
of January, when 9,577 guests gratified their gourmet
passions.
After the wonderful success of our La Bohème French gourmet restaurant last year, the Carlsbad Plaza hotel decided
to participate once again in this unique festival. The 2014
Grand Restaurant Festival will take place as scheduled from
15th of January to the 28th of February 2014 and ticket
sales begin on the 1st of December 2013. And as with every
year, those top-class chefs from the very best restaurants
will offer food festival visitors
meals from the following three categories: “You haven’t
eaten yet!”, “We honor traditional recipes and customs” and
“Love comes through the stomach.”
The restaurants use the highest quality raw materials and
with impatience we can expect really exquisite dishes from
the chefs. The Carlsbad Plaza’s La Bohème restaurant has
allowed us to peek under the lid of one of its outstanding
festival recipes.
The La Boheme Restaurant Menu
- Grand Restaurant Festival 2014
As a chefs compliment every guest receives an “amuse
bouches” gift in the form of a Tomato Tartar with fresh basil
and Tramezina crisps, mineral water, late harvest Chardonnay 2012, Cabernet Moravia 2011
Scallop Carpaccio marinated in vanilla oil, served with
vegetable “confit”, black olive “pâté” and mandarin dressing
„Cochon de Lait“ hřbet z mléčného selátka podávaný s konfinovanou karotkou v bio medu se zázvorovou
esencí a kapkou cognacu
“Cochon de Lait” suckling pig saddle served with carrot
“confit” in organic honey with ginger essence and a splash
of cognac
Karamelový dortík v popcornové krustě doplněný
o domácí zmrzlinu Bubble gum a sladkou omáčku
Caramel pie in a popcorn crust accompanied by homemade Bubble gum ice cream and sweet sauce
CARLSBAD PLAZA magazine
39
The recipe for Scallop Carpaccio
Prepare vanilla oil from one vanilla pod and seeds, which had
been left in the oil for five days, then sprinkle on the scallops
and marinate cold for one day.Next, coat phyllo dough with
maple syrup and cut into slices and bake. Prepare a tapenade
of black olive, anchovies, tuna, garlic, shallots, fresh thyme,
olive and sunflower oil and spread on the baked slices. To
prepare the vegetable confit fry tomato pulp, red onions, shallots garlic, refined nut butter and season with freshly ground
pepper, salt and sugar. To finish this brilliant recipe add a mandarin dressing, which is achieved by reducing the fresh juice
of mandarins, sugar and white balsamic.
The restaurant‘s chef Pierre Léotard and his team are looking
forward to your visit and wish you a “bon appétit!”
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«GRAND RESTAURANT FESTIVAL 2014»
дразнящий вкусовые рецепторы, манящий ароматами, ласкающий взгляд …
именно таким является гастрофестиваль «Grand Restaurant Festival»!
Главным девизом этого гастрономического фестиваля является фраза «Не питайтесь глупо!». Этим девизом
и руководствовалось всех 30 585 посетителей в 2013
году, которые посетили 101 самых лучших и самых интересных ресторанов – участников рейтинга чешского
гастрономического путеводителя «Maurerův výběr»
(Выбор Маурера). Самое большое число посетителей во
всех ресторанах-участниках фестиваля было отмечено
15 января, когда утолить свою страсть к изысканной кухне пришло 9 577 гостей.
После крупного успеха нашего французского ресторана «La Bohème French gourmet restaurant» на фестивале
последнего года отель «Carlsbad Plaza» принял решение
повторно участвовать в этом уникальном фестивале.
Гастрофестиваль «Grand Restaurant festival 2014» будет
проводиться в запланированные сроки с 15.01.2014
по 28.02.2014 года, предварительная продажа билетов
начнется с 1-го декабря 2013 года. И, как уже стало традицией, самые высококлассные повара ТОП-ресторанов
предложат посетителям фестиваля блюда в трех следующих категориях: «Вы этого еще не пробовали!», «Мы
уважаем традиционные рецепты и обычаи» и «Любовь
проходит через желудок ».
Для приготовления блюд в ресторане используются
самые высококачественные продукты, поэтому можно ожидать по-настоящему исключительных блюд от
40 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
мастеров поварского искусства. В ресторане отеля
«La Bohème» нам позволили поближе познакомиться с
одним из своих великолепных фестивальных рецептов.
Меню ресторана «La Bohéme»
для фестиваля «Grand Restaurant
Festival 2014»
В качестве знака внимания от нашего шеф-повара
каждый гость получит небольшой подарок в виде изысканной порционной закуски – Томатный тартар со
свежим базиликом и чипсом из Трамеззино, минеральную воду, вино «Шардонне», поздний сбор 2012 года
и вино «Каберне Моравия» 2011 года
Карпаччо из ракушек Святого Якуба, маринованных
в ванильном растительном масле, сервируемых с конфи
из овощей, с пастой из черных маслин и мандариновым
дрессингом
«Cochon de Lait» – седло молочного поросенка, подаваемое с конфи из моркови в био-мёде с имбирной
эссенцией и капелькой коньяка
Карамельное пирожное в хрустящей корочке из
попкорна, украшенное домашним мороженым «Bubble
gum» и сладким соусом
А теперь позвольте
представить Вам рецепт
Карпаччо из ракушек
Святого Якуба
Вначале приготовьте ванильное растительное
масло. Для этого один стручок ванили и семена из
него подержите в растительном масле в течение
пяти дней. Затем этим маслом сбрызнете ракушки,
и замаринуйте их в холодном месте на один день.
Потом из теста Фило, смазанного кленовым сиропом, фигурно вырежьте кружочки и запеките их.
Приготовьте Тапенаду из черных маслин, анчоусов, тунца, чеснока, лука-шалот, свежего тимьяна,
оливкового и подсолнечного масла. Затем намажьте Тапенадой испеченные кружочки теста.
Для приготовления конфита из овощей слегка
обжарьте мякоть яблочек-ранеток, свежий лук,
лук-шалот, чеснок, для получения нежного вкуса
добавьте кусочек сливочного масла, добавьте по
вкусу свежемолотый разноцветный перец, соль
и сахар. Венцом этого великолепного рецепта
является мандариновый дрессинг, который получается при выпаривании свежевыжатого сока из
мандаринов, с добавлением сахара и белого бальзамического уксуса.
Шеф-повар ресторана Пьер Леотар (Pierre Léotard)
и его команда с нетерпением ожидают Вашего посещения и желают Вам приятного аппетита - «Bon
appétit»!
From our town
Karlovy Vary Airport
LETIŠTĚ KARLOVY VARY
KARLOVY VARY AIRPORT
Chystáte se na luxusní pobyt v hotelu Carlsbad Plaza a navštívit věhlasné lázně Karlovy Vary? Zvolte tedy leteckou
dopravu a přistaňte na letišti přímo u Karlových Varů a dejte
vale zbytečnému cestování. Představme si čtvrté největší mezinárodní letiště v České republice, kterým je Letiště Karlovy
Vary.
cestujících. Následovalo neblahé státní opatření směřující
k úspoře pohonných hmot, v důsledku toho prudce narostly
ceny letenek a letiště tak velice rychle přišlo o svou klientelu.
V roce 1989 byl však letišti opět navrácen statut mezinárodního letiště a po mnoha investicích a realizovaných úpravách
lze oprávněně očekávat dále se zvyšující letištní provoz.
Are you coming for a luxurious stay at the Hotel Carlsbad
Plaza and to visit the famous spa town of Karlovy Vary? If so,
then why not choose air transport and land directly at Karlovy Vary airport and avoid unnecessary travel. Touch down
at the fourth largest international airport in the Czech Republic, Karlovy Vary Airport.
a record total of 50,000 passengers per year. The result of dire
state measures to save fuel meant a sharp increase in airfare
prices and the airport quickly lost its clientele. In 1989, however, the airport again returned to international airport status,
and after a lot of investment and implemented adjustments
can reasonably expect further increases in airport traffic.
Historie stručně a rychle…
Poslední rozsáhlou přestavbu prodělal letištní terminál v roce
2009. Za projekt své modernizace získal v témže roce titul
Stavba roku Karlovarského kraje, kde se suverénně umístil na
1. místě.
Airport history in briefly…
The airport terminal underwent extensive redevelopment
in 2009 and the modernization project was confidently
awarded 1st place for “Building of the Year” in the Karlovy
Vary region.
Vznik letiště u našeho lázeňského města byl vyvolán rozvojem
letectví, přesněji řečeno civilní letecké dopravy na počátku
20. století. Letecký provoz začal v provizorních podmínkách
již 15. května 1931 na trase Praha - Mariánské Lázně - Karlovy
Vary. Díky slibnému rozvoji bylo v roce 1936 zařazeno do sítě
evropských letišť. Ve válečných letech 2. světové války karlovarské letiště okupovala stíhací pilotní škola Luftwaffe a tak
bylo letiště válečnými událostmi vážně poškozeno. V roce
1946 bylo letiště opět úspěšně zprovozněno.
Dnes… Letiště Karlovy Vary v číslech
Avšak nová éra pro letiště započala roku 1952, kdy byla zahájena výstavba vzletové a přistávací dráhy. Opravdový vrchol
pro letiště znamenal rok 1978 s celkovým počtem 50 tisíc
Hotel Carlsbad Plaza Vás jako vždy mile překvapí svými luxusními transfery a vřele přivítá, ať už přicestujete do Karlových
Varů jakýmkoliv způsobem!
42 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Za první pololetí roku 2013 letiště odbavilo celkem 54 670
cestujících, což je nárůst 6,3% oproti předchozímu roku.
Nejsilnějším měsícem z hlediska počtu cestujících, je měsíc
duben s počtem 12 374 odbavených cestujících v roce 2013.
The emergence of the airport at our spa town was driven
by aviation, more specifically civil aviation in the early 20th
century. Limited air traffic began on the 15th of May 1931
with the route Prague - Marianske Lazne - Karlovy Vary and in
1936, thanks to promising development, Karlovy Vary airport
was networked to other European airports. In the waring
years of the second World War Karlovy Vary airport was occupied by a Luftwaffe fighter pilot school and the airport war
seriously damaged during the fighting. In 1946 the airport
was again successfully put into operation.
in 1952 a new era for the airport began with the construction of a new runway and by 1978 the airport was hosting
Today… Karlovy Vary Airport in numbers
The airport handled a total of 54,670 passengers in the first
half of 2013, up 6.3 % from the previous year. The strongest
month in terms of number of passengers was the month of
April with a total of 12,374.
No matter how you decided to travel to Karlovy Vary the Hotel Carlsbad Plaza will always pleasantly surprise you by its
luxury transfers and warm welcome.
CARLSBAD PLAZA magazine
43
АЭРОПОРТ КАРЛОВЫ ВАРЫ
Вы собираетесь провести незабываемый роскошный
отдых в отеле «Carlsbad Plaza» и посетить знаменитый
город-курорт Карловы Вары? В таком случае рекомендуем Вам выбрать воздушное сообщение. Ваш самолет
приземлится в аэропорту прямо в Карловых Варах, и Вы,
тем самым, сможете избежать лишних хлопот при поездке. Позвольте представить Вам четвертый по величине
международный аэропорт в Чешской Республике, каким
является Аэропорт Карловы Вары.
Короткая историческая справка….
Постройка аэропорта в нашем курортном городе была
обусловлена развитием авиасообщения, или, сказать точнее, развитием гражданских авиаперевозок в начале XX
века. Начало воздушному сообщению было положено на
временных условиях уже 15 мая 1931 года по авиамаршруту Прага – Марианские Лазне – Карловы Вары. Благодаря
многообещающему развитию аэропорта в 1936 году он
был включен в сеть европейских аэропортов. Во время
Второй мировой войны в Карловарском аэропорту находилась летная школа пилотов-истребителей Люфтваффе.
По этой причине в результате военных действий аэропорт
был значительно поврежден. В 1946 году аэропорт был
вновь успешно введен в эксплуатацию.
Новая эра аэропорта началась в 1952 году, когда было
начато строительство взлетно-посадочной полосы.
Абсолютный пик пассажироперевозок аэропорт зарегистрировал в 1978 году, обслужив в общей сложности
50 тысяч пассажиров. Затем последовали неудачные
государственные меры, направленные на экономию
горюче-смазочных материалов, в результате чего стремительно возросли цены на авиабилеты, и аэропорт очень
быстро растерял своих клиентов. Однако уже в 1989 году
аэропорту был вновь возвращен статус международного
аэропорта, и теперь, после солидных инвестиций и проведенной реконструкции, можно справедливо ожидать
роста воздушного сообщения.
Последняя обширная реконструкция терминала аэропорта была проведена в 2009 году. За проект своей
модернизации в этом же году аэропорт получил титул
Сооружение года Карловарского края, в рейтинге которого он уверенно занял 1 место.
Сегодня… Аэропорт Карловы Вары в цифрах
За первое полугодие 2013 года аэропорт обслужил
в общей сложности 54 670 пассажиров, что составляет
увеличение количества пассажиров на 6,3 % по сравнению с предыдущим годом. Самым загруженным месяцем с
точки зрения пассажироперевозок был апрель 2013 года,
когда было обслужено 12 374 пассажиров.
Отель «Carlsbad Plaza», как всегда, приятно обрадует Вас
своими трансферами класса-люкс, и радушно встретит
Вас, независимо от того, каким видом транспорта Вы приедете в Карловы Вары!
44 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Collezione DUNE
Всё начинается с...
…момента, когда рождается идея и концепция, исходя от
души и таланта художника Аннамария Каммили. Она творит
на холмах вокруг города Флоренции, создаёт оригинальные
формы и мотивы, давая жизнь цветочным сочетаниям,
используя удивительную технику и получая красивые и
изысканные произведения искусства.
Изделие Каммилли говорит о себе, потому что оно несет в
себе жизнь, имеет свою специфику и уникальность.
Вдохновите себя, познакомвшись с коллекциями Каммилли в
ювелирном салоне в Карловых Варах (адрес Tržiště 23, Karlovy
Vary). Вы удивитесь - ведь Annamaria Cammilli является
единственной компанией, которая производит золото в шести
различных никогда прежде невиданных оттенках!
Etiquette
Shaking hands
ETIQUETTE:
SHAKING HANDS
Welcome to our regular social etiquette section, this time
we will talk about the rules when shaking hands. Once
upon a time a handshake signified that a person was not
carrying a gun, today is a purely symbolic gesture. But
who has priority when shaking hands and how are these
rules applied in private and professional life? These rules
are explained in the following lines.
It a good practice and courtesy, when shaking hands to
give precedence to the elderly, women and hosts. Ladies
always firstly decide whether to approach and converge
and then consent to physical contact. Gentlemen must
be patient and wait for the lady to react. If we are in the
position of host, we offer a handshake first to express
pleasure at being the host and welcoming guests. In no
case is it acceptable to give your hand across a table and
other obstacles, and always stand up for this symbolic ritual, except of course for women who can remain seated.
Where possible the eyes should meet and greet at the
same height.
ETIKETA: PODÁVÁNÍ RUKOU
Vítáme Vás v naší pravidelné společenské rubrice etikety, tentokrát si řekneme o pravidlech při podání ruky. Kdysi dávno
podání ruky značilo, že nedržíme v ruce zbraň a tak v sobě
nese čistou symboliku. Kdo má ale při podání ruky přednost
a jak je tomuto pravidlu v soukromí či v profesním životě?
Právě tyto pravidla si vyložíme v následujících řádcích.
Jak už je dobrým zvykem a zdvořilostí, při podání ruky mají
přednost starší lidé, ženy a hostitelé. Dáma vždy jako první
rozhodne, zda přistupuje k novému sblížení a svolí k fyzickému kontaktu. Páni musí být trpěliví a vyčkat, jak se dáma
sama zachová. Pokud jsme v pozici hostitele, dáváme prvním podáním ruky najevo potěchu ze své funkce a vítáme
hosty. V žádném případě nepodáváme ruku přes stůl ani
jiné překážky a vždy u tohoto symbolického rituálu povstaneme, výjimkou jsou ženy, které mohou zůstat sedět, ale
měli bychom myslet na jedno z dalších pravidel, kdy by se
oči zdravících měli potkat ve stejné úrovni.
V profesním prostředí je těmto pravidlům však docela jinak.
Zásadní pro etiketu podání ruky v profesním životě je hierarchie. Ty, kteří mají vyšší úroveň, vítáme jako první nebo
jako první podají ruku. Předejdeme tak nemilým trapasům,
kdy bychom například mohli začít jako první podávat ruku
46 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
asistentce ředitele. Toto pravidlo by se mělo striktně dodržet
a jako prvnímu podat ruku tomu, kdo je na hierarchickém
žebříčku výše. Osoba mající na sobě sako, si ho levou rukou
sevře a pravou ruku podá k pozdravu.
Z obecného hlediska při podání ruky dodržujeme následující normy. Podáváme zásadně pravou ruku, pokud máme
rukavice, je třeba je nejdříve sejmout. Při podání ruky se
díváme svému partnerovi do očí, tzv. handshake, tedy samotný potřes rukama, by měl trvat 3 – 4 sekundy. Dlaně by
se měli pevně dotýkat, tak aby došlo k úplnému semknutí.
Ruku netiskneme ani příliš zlehka ani příliš tvrdě.
Každá země má své normy chování a tak by nás nemělo
překvapit, že v Německu a Francii si lidé potřásají rukou
při každé příležitosti. Naopak Britové této symbolice neholdují a dokonce i při představování se snaží od tohoto
rituálu ustoupit. V arabských zemích se žena s podáním ruky
nesetká, podání ruky se považuje výhradně za mužský způsob pozdravu. V Rusku se jen zřídka podáním rukou zdraví
muž se ženou, pro pozdrav dámy je upřednostňováno políbení ruky. Muž, který potřásl rukou ženě, je považován za
nezdvořilého. A například v Japonsku hraje roli pozdravu
pouze lehká úklona.
In a professional environment, however, these rules are
quite different. The fundamental rule for handshaking
etiquette in professional life involves hierarchy. Those
at a higher level or in a higher position are welcomed
and offered a handshake first, this prevents unpleasant
embarrassment, such as, for example, when we offer the
assistant director a handshake first. This rule should be
strictly followed and as the first to reach out to those
who are higher on the hierarchical ladder. A person wearing a jacket should hold the jacket with the left hand and
shake hands with the right hand.
In general, handshaking adheres to the following standards. Offer the right hand, if wearing gloves, they must
be removed. When shaking hands make eye contact with
the person, the handshake alone should take 3-4 seconds. The palms should make firm contact, so as to fully
bond. Do not squeeze the hand too lightly or too hard.
Each country has its own standards of conduct and thus
it should not surprise us that in Germany and France people shaking hands at every opportunity. In contrast, the
British don’t hold this symbolism and even when introducing try to avoid this ritual. In Arab countries woman
are not met with a handshake, the handshake is considered to be an exclusively masculine way of greeting. In
Russia handshaking between men and women is rare,
it is preferable to greet ladies with a kiss on the hand,
for a man to shake a woman’s hand is considered rude.
And in Japan a slight bow of the head is sufficient as
a greeting.
CARLSBAD PLAZA magazine
47
Добро пожаловать в нашу регулярную рубрику светского этикета. На этот раз мы расскажем Вам о правилах
рукопожатия. Когда-то давно рукопожатие означало только тот факт, что мы не держим в руках оружия.
Поэтому этот жест остался чисто символическим.
Однако кто же при рукопожатии первым подает руку?
И как этот ритуал проводится в частной или в профессиональной жизни? Именно об этих правилах мы
и поговорим далее.
Считается хорошим тоном, когда руку первым подают
люди старше по возрасту, женщины и хозяева. Дама
всегда сама первой принимает решение, хочет ли
она познакомиться и хочет ли подать руку. Мужчины
должны проявлять терпение, ожидая какое решение
примет дама. Если мы находимся в положении хозяев,
то подавая руку первыми, мы даем, тем самым, понять
свое удовольствие от приема гостей. Ни в коем случае
нельзя подавать руку через стол или через какие-либо
другие препятствия. При выполнении этого символического ритуала мы должны привстать. Исключением
являются женщины, они могут оставаться сидеть. Но
и они должны помнить об одном из правил, требующих,
чтобы глаза приветствующих друг друга людей были на
одном уровне.
Однако в профессиональном окружении эти правила
трактуются несколько иначе. В профессиональной жизни для этикета при подаче руки принципиально важной
является служебная иерархия. Тех, кто имеет более
высокое положение, мы приветствуем первыми, или
же они сами первыми подают руку. Тем самым можно
избежать неприятных моментов, когда подчиненные
директора могли бы, например, начать первыми подавать ему руку. Это правило следует строго соблюдать,
то есть первым должен подавать руку тот, кто занимает более высокое положение на служебной лестнице.
Лицо, имеющее на себе пиджак, левой рукой должно его
застегнуть, а правую руку протянуть для рукопожатия.
В целом при подаче руки для рукопожатия следует
придерживаться следующих правил. Следует подавать
только правую руку, а если на ней перчатка, то необходимо ее предварительно снять. При подаче руки следует
смотреть своему партнеру в глаза, т.н. «handshake» (т.е.
само рукопожатие), должно длиться 3-4 секунды. Ладони должны крепко прижиматься друг к другу таким
образом, чтобы они были полностью сомкнуты. Руку
пожимают не слишком легко, но и не слишком крепко.
В каждой стране существуют свои правила поведения, поэтому не стоит удивляться, что в Германии
и во Франции люди пожимают друг другу руку при
каждой возможности. И, наоборот, в Великобритании этот символический ритуал не распространен.
Даже при представлении кого-либо стараются избежать рукопожатия. В арабских странах с женщинами
не принято здороваться за руку. Рукопожатие считается исключительно мужской привилегией. В России
мужчина и женщина редко приветствуют друг друга
рукопожатием. Дамам при приветствии целуют руку.
Мужчина, который пожал руку женщине, считается плохо воспитанным. А в Японии в качестве приветствия
принят легкий поклон.
WOLFORD BOUTIQUE • Karlovy Vary • Divadelní náměstí, 19 • Czech Republic
Tel: +420 775 704 504 • wolford.com • За Театром. Рынский двор.
ЭТИКЕТ: РУКОПОЖАТИЕ
GET INSPIRED AT THE NEW BOUTIQUE
48 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
From our bars
Tea
ČAJ, NENÍ JEN OBYČEJNÝ NÁPOJ, ČAJ JE RITUÁL
Přestože je historie čaje sáhodlouhá a vypráví se o ní mnoho
legend, do Evropy se čaj dostal až v novověku, kdy jej v roce
1610 přivezla holandská loď jako nový obchodní artikl.
Našel si však i v Evropě místo na předních příčkách nejoblíbenějších teplých nápojů, ale jak už nám nadpis napovídá,
čaj není jen obyčejný nápoj, čaj je rituál.
Pití čaje je skutečný rituál plný harmonie, dávných tradic
a legend, aroma, chuti a především prožití chvílí souznění.
Hotel Carlsbad Plaza chce svým hostům dopřávat jen chvíle
pohody a spokojenosti, a tak v jeho nabídce nalezte ty nejlahodnější čaje značek Althaus a Luxury tea bag.
V současnosti najdeme v sortimentu nepřeberné množství druhů čajů, vždyť jen v Číně jich znají na 3 000. Proto
odborníci Althaus ze široké škály čajů sestavili nejlepší výběr, který se výhradně dostává pouze k Vám, hotelovým
hostům. Každý z těchto čajů má svůj osobitý charakter, ve
kterém se promítá pěstební oblast, stupeň zralosti a jakost
čajových lístků. Kolekci čajů Althaus navrhuje Ralf Janecki,
jeden z nejvyhlášenějších ochutnávačů v Německu. Nabídku čajů Althaus naleznete v restauraci Sorrento hotelu
Carlsbad Plaza.
Čajový rituál můžete prožít také v hotelových barech Lobby baru, Bon Soir café a Old Times night bar, kde poznáte
lahodné čaje Luxury tea bag, v nichž se snoubí prvotřídní
čajový sběr v ručně vyrobeném hedvábném sáčku s výslednou dokonalou chutí a čarokrásnou barvou.
Opravdovou čajovou perlu si však hýčká hotelová restaurace Sweet Orient, kde se rázem ocitnete v dobách
čínských legend, kdy císaři Shen Nungovi při jedné z jeho
cest po čínské říši byla nad ohništěm převařována voda, do
které nechtěně spadlo i několik čajových lístků. Císaře okamžitě upoutala skvostná vůně, neváhal a nálev ochutnal.
Byl omámen nejen lahodnou chutí, ale i povzbuzujícími
a osvěžujícími účinky. Nejprestižnější asijské sypané čaje
v nabídce restaurace Vás ohromí a dodají Vašemu večeru
na kouzlu.
TEA, NOT JUST ANY ORDINARY BEVERAGE, TEA IS A RITUAL
Although tea has a lengthy history filled with many legends,
it is known to have arrived in Europe in more modern times,
when in 1610, a Dutch ship imported tea as a new trading
commodity. Tea quickly found its place among the most
popular hot drinks in Europe, but as our title suggests, tea is
not just an ordinary beverage, tea is a ritual.
Drinking tea is a truely harmonious ritual with ancient traditions and legends, aroma, taste, and above all experiencing
moments of sheer pleasure. The hotel Carlsbad Plaza would
like its guests to indulge in a moment of peace and contentment, and so in a search for the worlds most delicious teas
has found the brand Althaus Luxury tea bag.
Indeed, there is a huge variety of teas available these days, after all, China alone is known for producing over 3 000. Althaus
experts have therefore selected the very best teas which are
uniquely available to our hotel guests. Each of these teas has
its own individual character, which is reflected in the growing area, ripeness and quality of the tea leaves. The Althaus
Tea Collection is recommended by Ralf Janecek, one of the
50 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
most renowned tea tasters in Germany. Althaus teas can be
found in the Sorrento restaurant at the hotel Carlsbad Plaza.
The tea ritual can also be experienced in the hotel‘s bars, the
lobby bar, the Bon Soir café and the Old Times night bar, you
will discover delicious Luxury teas where the combination of
a first-class tea brewed in handmade silk bags results in a perfect taste and rich color.
A real pearl tea, however, can be enjoyed in the hotel‘s Sweet
Orient restaurant, where you suddenly find yourself transported to the birth of Chinese legends, at a time when
Emperor Shen Nung, during one of his trips around the Chinese empire, was boiling water over the fire and into which
inadvertently dropped a few tea leaves. The emperor immediately sensed the fabulous aroma and did not hesitate in
tasting the resulting infusion. He was entranced not only by
the delicious taste, but also the invigorating and refreshing
effect. The most prestigious Asian loose tea on offer in the
restaurant menu will amaze you and turn your evening into
magic.
CARLSBAD PLAZA magazine
51
ЧАЙ– ЭТО НЕ ПРОСТО ОБЫЧНЫЙ НАПИТОК,
ЧАЙ – ЭТО РИТУАЛ
Несмотря на то, что чай был известен уже в незапамятные
времена, и что о нем повествует много легенд, в Европу чай попал относительно недавно, когда голландский
корабль привез его в 1610 году в качестве нового торгового товара. Тем не менее, чай занял и в Европе первое
место среди самых популярных горячих напитков. Однако, как напоминает нам заглавие этой статьи, чай – это не
только обычный напиток, чай – это ритуал.
Чаепитие – это действительно настоящий ритуал, полный гармонии, древних традиций и легенд, который
сопровождают разнообразные ароматы и вкусы, а также, в первую очередь, это ощущение гармонии с самим
собой. Отель «Carlsbad Plaza» хотел бы пожелать своим
гостям находиться только в состоянии душевного комфорта и удовлетворения. Поэтому в чайном меню отеля
можно найти самые изысканные чаи торговых марок
«Althaus» и «Luxury tea bag».
В настоящее время в ассортименте имеется бесчисленное количество сортов чая, ведь только в одном Китае
их известно свыше 3 000 сортов. Поэтому специалисты
компании «Althaus» составили из широкой шкалы чаев
наилучшее чайное меню, которое предлагается только Вам, гостям нашего отеля. Каждый из этих сортов чая
имеет свой неповторимый характер, по которому можно
определить область, в которой он выращивался, степень
его зрелости и качество чайных листочков. Коллекцию
52 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
чаев «Althaus» составляет Ралф Янецки (Ralf Janecki),
один из самых знаменитых титестеров Германии. Чайное
меню «Althaus» предлагается в ресторане «Sorrento» при
отеле «Carlsbad Plaza».
Чайным ритуалом можно также насладиться и в барах
отеля - «Lobby bar», «Bon Soir café» и «Old Times night
bar», где Вас ожидают изысканные чаи торговой марки
«Luxury tea bag», знаменитые не только первоклассным
чайным сбором, но и тем, что они завариваются в шелковых пакетиках, изготовленных вручную, что помогает
чаю сохранять совершенный вкус и волшебный цвет.
Однако настоящей жемчужиной чайной церемонии
по праву гордится ресторан «Sweet Orient», в котором
Вы можете мгновенно перенестись во времена китайских легенд. Одна из них гласит, что однажды во время
одного из путешествий императора Шен Нуг по китайской империи, при кипячении воды над огнем в нее
случайно попало несколько чайных листочков. Императора сразу же привлек необычный удивительный
аромат. И он, не задумываясь, попробовал напиток.
Император пришел в восторг не только от восхитительного вкуса, но также от бодрящего и освежающего
действия этого напитка. Вас приведет в восторг чайное
меню ресторана, предлагающее самые престижные
восточные рассыпные чаи, которые окутают Ваш вечер
волшебной аурой.
Behind the scenes:
The Leading Hotels
of the World
ZE ZÁKULISÍ HOTELU: THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD
Vážení hosté hotelu Carlsbad Plaza, vážení čtenáři Carlsbad
Revue, v letošním posledním vydání magazínu Vám naše
pravidelná rubrika „Ze zákulisí hotelu“ opět poodkryje háv tajemna. Představíme Vám našeho supervizora a školitele, který
hotelu pomáhá držet se těch nejvyšších kvalit, které náleží ke
standardům nejprestižnější světové hotelové aliance „The Leading Hotels of the World“.
Patřit mezi 430 nejlepších hotelů z 80 zemí světa, je pro hotel
Carlsbad Plaza velkou ctí. Hotel Carlsbad Plaza je součástí této
aliance již od roku 2007 a naše členství je závislé na schopnosti
hotelu neustále plnit na 800 kritérií, které „The Leading Hotels
of the World“ kontroluje a vyžaduje. Náš hotel si dal za svůj cíl
dodržování hned 1500 kritérií.
Provádíme proto neustále tréninky pro veškerý hotelový personál, což je prací již zmiňovaného externího supervizora,
který plní také funkci trenéra zaměstnanců. Povězme si o něm
alespoň v krátkosti.
Pan Anthony Mannion je rodák z Irska, většinu života prožil
cestováním a prací v oblasti hotelnictví a stravování v zemích
54 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
jako je jeho rodné Irsko, Velká Británie, Francie a USA. Od
roku 2006 žije s rodinou v Karlových Varech, kde si během
čtyř let dokázal vybudovat renomé a v roce 2010 přijal jedinečnou nabídku, pracovat jako trenér zaměstnanců v hotelu
Carlsbad Plaza. Sám říká: „Tato práce je pro mě zajímavým,
vážným a trvalým úkolem, který pomáhá každému zaměstnanci dosáhnout té nejvyšší úrovně kvality a já cítím velké
pracovní uspokojení a jsem na ně hrdý.“
Poslední kontrola hotelu Carlsbad Plaza v rámci „The Leading Hotels of the World“, kterou po celém světě provádí
LQA (Leading Quality Assurance), proběhla v listopadu 2013
a náš hotel s hrdostí a úspěchem obhájil své členství s 85,5
% splněných kritérií, přičemž pro úspěšnost byl stanoven limit 82 % a každým rokem je tento limit navýšen o několik
procentních bodů. Celosvětový průměr v roce 2013 hotelů
patřících do aliance „The Leading Hotels of the World“ činí
82,2 %.
I do budoucna jsme připraveni udělat maximum pro naše
neustále zlepšování, aby se u nás díky kvalitě služeb i hotelu
jako celku naši hosté cítili jako doma a rádi se k nám vraceli.
BEHIND THE SCENES: THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD
Dear guests of the Hotel Carlsbad Plaza, dear readers of the
Carlsbad Revue, in this latest edition of the Carlsbad magazine we present our regular “Behind the Scenes” column
where we once again uncover some hotel secrets. We will
introduce our supervisor and trainer, a person who helps
the hotel maintain the highest quality of service expectations from standards proposed by the most prestigious
hotel alliance in the world - “The Leading Hotels of the
World”.
It is a great honor for the hotel Carlsbad Plaza to be counted
among the 430 best hotels from 80 countries of the world.
The hotel Carlsbad Plaza has been part of the alliance since
2007, and our membership depends on the ability to continuously fulfill 800 criteria that “The Leading Hotels of the
World“ requires and inspects. Our hotel has set itself the objective of respecting 1500 criteria.
In order to maintain the highest quality of service we provide training for all hotel staff, which is the work of the
aforementioned external supervisor, who also acts as the
staff trainer.
Mr. Anthony Mannion is a native of Ireland, he spent most
of his life traveling and working in the hotel and catering
industry in countries such as his native Ireland, Great Britain,
France and the USA. He has lives with his family in Karlovy
Vary since 2006, where he spent the first four years building
his professional reputation and in 2010 received a unique
opportunity to work as staff trainer at the hotel Carlsbad
Plaza. He says: “This is very interesting work, and involves
a serious and sustained challenge to help each employee
achieve the highest level of service quality, I personally
feel great job satisfaction and I‘m proud of each and every
member of the staff”.
“The Leading Hotels of the World” in cooperation with LQA
(Leading Quality Assurance), the international inspector of
hotel standards, performed its most recent official inspection at the hotel Carlsbad Plaza in November 2013, and our
hotel proudly and successfully defended its membership
by fulfilling 85.5 % of the criteria, an increase of 3.5% on the
previous year and consistent with the annual percentage
point improvements over the last several years. Global average results for hotels belonging to “The Leading Hotels of
the World” alliance in 2013 is 82.2 %.
In the future, we will strive to constantly improve, thanks to
the quality of services and the hotel as a whole, our guests
feel at home and like to return to us.
CARLSBAD PLAZA magazine
55
Carlsbad
HOTEL CARLSBAD PLAZA
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 26
KARLOVY VARY
ЗА КУЛИСАМИ: THE LEADING HOTELS OF THE WORLD
Уважаемые гости отеля «Carlsbad Plaza», уважаемые
читатели журнала «Carlsbad Revue»! И в последнем
в этом году номере журнала «Carlsbad Revue» регулярная рубрика «За кулисами нашего отеля» вновь посвятит
Вас в некоторые секреты нашей работы. Мы представляем Вам нашего супервайзера и инструктора, который
помогает отелю поддерживать именно тот уровень
наивысшего качества, который требуется стандартами
самого престижного всемирного альянса отелей «The
Leading Hotels of the World».
Мы по праву гордимся тем, что «Carlsbad Plaza» относится
к числу 430 ТОП-отелей из 80 стран мира. Отель «Carlsbad
Plaza» является членом этого альянса уже с 2007 года,
и наше членство в нем зависит от способности отеля
постоянно соответствовать всем 800 критериям, соблюдения которых альянс «The Leading Hotels of the World»
требует и контролирует. Наш отель поставил перед собой
цель соответствовать сразу же 1 500 критериям.
56 C
ARLSBAD PLAZA
magazine
Поэтому мы постоянно проводим инструктажи всего
персонала отеля, что является работой уже упомянутого
внешнего супервайзера, который также выполняет функцию инструктора сотрудников. Мы постараемся хотя бы
кратко рассказать о нем.
Господин Энтони Мэннион (Anthony Mannion) является
уроженцем Ирландии, который большую часть своей жизни провел в путешествиях, посвятив себя работе в сфере
отельного бизнеса и гастрономии в таких странах, как его
родная Ирландия, Великобритания, Франция и США. С 2006
года он вместе со своей семьей живет в Карловых Варах,
где за четыре года сумел создать себе реноме отличного профессионала, а в 2010 году он получил предложение
работать в отеле «Carlsbad Plaza», проводя инструктаж
сотрудников. Как он говорит сам: «Эта работа является
для меня интересным, важным и непрерывно длящимся
заданием, при котором я помогаю каждому сотруднику
достичь самого высокого уровня выполняемой им работы.
Это приносит мне большое профессиональное удовлетворение, и я горжусь своей работой».
Последний контроль отеля «Carlsbad Plaza» в рамках
альянса «The Leading Hotels of the World», который по
всему миру проводит компания «LQA» (Leading Quality
Assurance), был проведен в ноябре 2013 года. И наш отель
с гордостью и успехом подтвердил свое членство в альянсе с результатом выполнения 85,5 % критериев, причем
для успешного контроля был установлен лимит в 82 %. И
с каждым годом этот лимит повышается на несколько процентных пунктов. В 2013 году среднемировое значение
соответствия этим критериям у отелей, входящих в альянс
«The Leading Hotels of the World», составляет 82,2 %.
И в будущем мы готовы приложить максимум усилий для
нашего непрерывного совершенствования для того, чтобы, оценив высочайшее качество услуг и уровень нашего
отеля, наши гости ощущали себя в нем, как дома, и с удовольствием возвращались к нам.
Objednávky | Order on
Заказать на
Tel.: +420 724 743 190
[email protected]
Stará Louka 50&72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic
www.glamour-diamond.com | [email protected] | tel: +420 353 222 424

Podobné dokumenty

Carlsbad Plaza

Carlsbad Plaza The possibilities for the hotel Carlsbad Plaza to pamper its guests, and especially its permanent guests are innumerable. We want our guests to be fully enveloped in luxurious and world-class servi...

Více

Health club Vaše nejmodernější fitness centrum vv

Health club Vaše nejmodernější fitness centrum vv nothing else needs to be said, as in everyone it instantly evokes its unique herbal savour tinged with the aroma of sweet-smelling flowers

Více

With us you can be just yourself! У нас Вы

With us you can be just yourself! У нас Вы treatments that help relieve stress, fatigue and spinal pain as well as muscle and joint aches. The offer includes a traditional Temple Thai massage, a shoulder Thai massage, a Thai fragrant aroma ...

Více

hotel carlsbad plaza

hotel carlsbad plaza iscover the hotel behind the scenes

Více

HCP - Carlsbad Revue

HCP - Carlsbad Revue Already thousands of years BC, during the time of the ancient Egyptians, we recognize the first practical accessory which resembled today’s handbag. It is surprising that handbags are experiencing ...

Více

Carlsbad Plaza - Arabian Travel Market

Carlsbad Plaza - Arabian Travel Market А  в  каких случаях подается граппа? Ей можно наслаждаться после вкусной еды, или по примеру самих итальянцев - с  чашечкой кофе. В  наших ресторанах и барах можно попробовать, например, граппу «Be...

Více

Medical Spa Suites

Medical Spa Suites ИТА ЛЬЯНСКИЙ АУ ТЛЕТ MILLIONAIRE НАХОДИТСЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ В ЗДАНИИ ОТЕЛЯ CARLSBAD PLAZA (ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД С УЛИЦЫ) K ARLOV Y VARY – MARIANSKOLAZENSK A 25 TEL.: (+420) 731 144 996 | [email protected]

Více