zde - Svaz strojírenské technologie

Komentáře

Transkript

zde - Svaz strojírenské technologie
KOMERČNÍ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Č. 12/2008
VÝROBNÍ SORTIMENT ČLENSKÝCH PODNIKŮ
SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
PRO ROK 2009
Svaz strojírenské technologie spolu s redakcí strojírenského měsíčníku
MM Průmyslové spektrum vám i letos přináší ucelený výrobní a prodejní program
členských podniků Svazu na rok 2009. Věříme, že v něm naleznou mnoho
zajímavých informací nejen uživatelé představované techniky,
ale též zástupci obchodních společností.
Ing. Zdeněk Balvín, Svaz strojírenské technologie
Ing. Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s. r. o.
Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 11, 113 42 Praha 1
tel.: 234 698 404, fax: 224 214 789, e-mail: [email protected]
www.sst.cz
MM publishing, s. r. o., MM Průmyslové spektrum, Přípotoční 1519/10A, 101 00 Praha 10
tel.: 267 216 423, fax: 267 216 440, e-mail: [email protected]
www.mmspektrum.com
Výrobní sortiment pro rok 2009
ČESKÁ REPUBLIKA
ALTA, a. s.
Štefánikova 41, 602 00 Brno
tel.: +420 541 550 111, fax: +420 541 550 555
e-mail: [email protected], http://www.alta.cz
KOMODITNÍ ZAMĚŘENÍ
Investiční dodávky pro strojírenskou výrobu
– obráběcí stroje
– tvářecí stroje
– slévárenské technologie
– měřidla, měřicí přístroje, seřizovací přístroje
– zařízení pro povrchové úpravy včetně lakoven
– svařovací zařízení
– zařízení na dělení materiálu
– ostatní strojírenské technologie
Technologická zařízení pro těžební průmysl
– projekce, dodávka a montáž technologických linek na těžbu
a úpravu rud, uhlí a kameniva
– dopravníkové systémy
– dopravní a nákladní technika pro povrchovou těžbu a stavebnictví
– zařízení pro recyklaci odpadů
Technologie na výrobu stavebních hmot
– cihlářské linky
– zařízení na výrobu cementu a vápna
– betonárny a obalovny živičných směsí
Energetika
– dodávky zařízení a náhradních dílů pro jaderné elektrárny, vodní elektrárny, rafinerie a plynárenské provozy
– dodávky palivových článků pro jaderná zařízení
– poradenství a konzultační činnost v oblastech přední a zadní
části palivového cyklu
Dopravní technika
– automobily BELAZ včetně náhradních dílů a servisu
Komponenty dieselových motorů
– plnicí turbodmychadla
Suroviny a hutní materiály
– železorudné suroviny
– žáruvzdorné materiály pro vyzdívky elektrických obloukových
a martinských pecí
– hutní materiály: stavební a betonářská ocel, sochory, válcovaný
drát, plechy a profily
– uhlí a koks
ARGO-HYTOS s. r. o.
Dělnická 1306, 543 15 Vrchlabí
tel.: +420 499 403 111, fax: +420 499 403 421
e-mail: [email protected], http://www.argo-hytos.com
II | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
Společnost ARGO-HYTOS se řadí mezi tradiční výrobce hydraulických prvků, agregátů, ovládacích bloků a příslušenství, filtrů a filtračních vložek. Kompetentnost společnosti je soustředěna v oblasti řízení a regulace hydraulických systémů a je výsledkem více
než padesátiletých zkušeností. Základem aplikací je široký výrobní
program ventilů, agregátů a řídicích bloků ve všech běžných provedeních a způsobech činnosti, jakož i proporcionálních ventilů
a k nim příslušné řídicí elektroniky.
ARGO-HYTOS je silnou společností mající přes 1000 zaměstnanců. Ve 40 zemích světa, 10 dceřiných obchodních společnostech,
spolu s více než 100 distribučními partnery je připravena na místě
nabídnout řešení pro vaše hydraulické systémy průmyslové a mobilní hydrauliky. Středem podnikatelské filozofie podniku je komplexní péče o zákazníky, která zahrnuje veškeré fáze životního cyklu výrobku. Společnost hledá trvale nové cesty, kdy prostřednictvím
integrace funkcí, dalším snižováním nákladů a trvalým zvyšováním
kvality nalézá pro svoje zákazníky konkrétní přednosti.
VÝROBNÍ PROGRAM
• Řídicí a regulační technika
• Filtrační technika
• Systém údržby kapalin
• Senzory a měřicí technika
Využijte nejvyšší kvality přímo od výrobce.
ASTOS AŠ a. s.
Selbská 18, 352 01 Aš
tel.: +420 354 401 011, fax: +420 354 401 035
e-mail: [email protected], http://www.astos.cz
Akciová společnost Astos Aš je tradičním výrobcem dopravníků
třísek ( článkových, hrablových a magnetických) a filtračních stanic a zkušeným partnerem na problematiku třískového hospodářství pro výrobce obráběcích strojů.
Spolehlivost, kvalita, dlouhá životnost i v nejnáročnějších provozech jsou přednosti našich výrobků, které vedou naše zákazníky k rozhodnutí dlouhodobě spolupracovat s a. s. Astos Aš. Vysoce
ceněná je široká znalost problematiky a schopnost navrhnout našim zákazníkům optimální individuální řešení odvádění třísek z výrobního prostoru obráběcích strojů, která je založena na dlouholeté zkušenosti a know – how našich konstruktérů.
Díky této jedinečné kompetenci v ingeneeringu i výrobě zařízení
pro třískové hospodářství si získala a. s. Astos Aš zákazníky nejen
v ČR, západní a východní Evropě, ale v posledních letech i v severní Americe (USA a Kanada).
ASOCIACE STROJNÍCH
INŽENÝRŮ ČR
Výrobní sortiment pro rok 2009
Technická 4, 166 07 Praha 6
tel.: +420 224 352 640, fax: +420 224 310 292
e-mail: [email protected], http://www.asicr.cz
V roce 1991 vznikla v Praze nová celostátní organizace – Asociace
strojních inženýrů.U jejího zrodu stáli významní odborníci ze strojních fakult VŠ a ze závodů, nadšenci a obětaví lidé, kteří chtěli navázat na slavné tradice čsl. Spolku inženýrů a architektů – SIA.
Asociace tehdy,a stejně i dnes, si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství, podporovat výměny zkušeností
v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti.
Individuální členové se organizují v regionálních klubech, členové
z Prahy a okolí v klubu Praha. Kluby i výbor A. S. I.organizují odborné přednášky k aktuálním problémům, připravují semináře a podílejí se na mezinárodních konferencích z oboru.Na půdě
asociace dochází k užitečné vzájemné výměně názorů a zkušeností mezi odborníky z vysokých škol a z průmyslové praxe.
BOS HK, a. s.
Přítkovská 152, 417 12 Teplice-Proboštov
tel.: +420 417 560 721-4, fax: +420 417 560 385
e-mail: [email protected], http://www.bos-teplice.cz
Divize prodeje Teplice
Přítkovská 152, 417 12 Teplice-Proboštov
tel.: +420 417 560 721-4, +420 417 560 720, +420 417 560 730
fax: +420 417 560 385
Prodejna – Masarykova 1801, Teplice
tel./fax: +420 417 564 815, e-mail: [email protected]
Divize prodeje Praha
Braunova 902/11 (vchod z Radlické ul.), 150 00 Praha 5
tel.: +420 251 550 023, +420 251 553 352,
+420 251 555 209, +420 251 551 148,
fax: +420 251 551 148, e-mail: [email protected]
Divize prodeje Zlín
Tř. Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín, tel./fax: +420 577 114 117,
mobil: +420 724 230 490, e-mail: [email protected]
Výhradní zastoupení fy HAHN + KOLB pro ČR a SR
ŘEZNÉ NÁSTROJE
Záhlubníky a výstružníky
Vrtáky
Vyvrtávací nástroje
Univerzální obráběcí hlavy
Upichovací nástroje
Závitníky
Závitové čelisti pro frézy
Závitové hlavy
Okružní pily na kov
Kotoučové a čelní válcové frézy
Stopkové, kopírovací a drážkovací frézy
Frézy s destičkami ze SK
Vyvrtávací frézy ze SK
Stopkové frézy ze SK
Gravírovací nože ze SK
Soustružnické a upichovací nástroje
Vroubkovací nástroje
Protahovací trny – sady
UPÍNACÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE
Redukční a upínací pouzdra
Rychloupínací pouzdra
Vrtací a závit. pouzdra
Vrtací zařízení
Upínací hroty, unášeče
Držáky nástrojů pro vrtačky
Vrtací a brusné rychloupínací trny
Přípravky na rádiusové a kulové plochy
Soustružnická sklíčidla, příruby
Seřizovací přístroje pro CNC stroje
Upínací nástroje pro frézky a obráběcí centra
Montážní přípravky
Přístroje na měření dilatací
Magnetické upínací desky
Vakuové upínací desky
Vakuová čerpadla
Horizontální a vertikální dělicí přístroje
Otočné a úhlové stoly
Přesné vodicí suporty
Upínací komponenty
Upínací stavebnicové systémy
Strojní svěráky ruční a hydraulické
Hydraulické nástroje
MĚŘIDLA
Posuvná měřítka
Hloubkoměry
Mikrometry pro vnější a vnitřní měření
Mikrom. hloubkoměry
Koncové měrky a kalibry
Příslušenství koncových měrek
Číselníkové úchylkoměry
Tlouškoměry, hmatadla
Středicí přístroje
Dutinoměry
Magnet. stojánky a stolky
Rýsovadla, výškoměry
Měřicí desky a prizma
Kontrolní hrotové přístroje
Měřidla na otvory
Rádiusové měrky
Stáčecí metry, pravítka
Ocelová měřítka
Úhelníky, úhloměry
Vodováhy
Nivelační přístroje
Stopky, počítače zdvihů
Otáčkoměry
Elektronické měřicí přístroje
Univerzální přístroje pro měření a kalibraci
OPTICKÉ KONTROLNÍ PŘÍSTROJE
Lupy a mikroskopy
Profilprojektory
Endoskopy
Digitální displejová měřidla
Tvrdoměry
Kontrolní stroje pro měření tahu a tlaku
Ultrazvukové čističky
Odmagnetovače
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | III
Výrobní sortiment pro rok 2009
Mechanická, hydraulická a elektrická měřidla síly
Váhová technika
Měřidla drsnosti
Porovnávače povrchu
Měřidla tloušky povrchu
Stroboskopy
Ultrazvukové měřiče síly stěn
Měřiče teploty a vlhkosti vzduchu
Měřicí přístroje pro fyzikální veličiny
Třísouřadnicové měřicí stroje
Laserové mikrometry
Optická kontrolní zařízení
VŠEOBECNÉ NÁŘADÍ, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ
Skříně pro nářadí
Pracovní stoly, regály
Vozíky pro nářadí
Kladiva, sekáče, pilníky
Pily, pásové pily, rámové pily
Klíče, momentové klíče
Sady nářadí, šroubováky
Pinzety, kleště, nůžky
Ruční gravírovací nářadí
Svařovací a řezací hořáky
Svařovací stoly a desky
Letovací přístroje
Kovadliny
Zvedáky
Stahovací zařízení
Montážní brašny
Olejové a mazací zařízení
Instalační nářadí
Nástroje na opracování dřeva
DIAMANTOVÉ NÁSTROJE, KERAMICKÉ BRUSNÉ
PROSTŘEDKY, HONOVACÍ CHEMICKOTECHN.
VÝROBKY
Diamantové a bornitridové brousicí kotouče a tělíska
Brusné kotouče
Diamantové orovnávače
Diamantové pilníky
Diamantové řezné kotouče – na kov, beton, plast atd.
Brusný papír, pásy, kameny, honovací nástroje, válcovací hlavy
Řezné kapaliny, prostředky proti korozi, krémy, ochranné pasty
ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ,
ELEKTROAGREGÁTY
Ruční elektronářadí
Ruční nářadí
Dieselové agregáty
Elektroměřicí přístroje, kompresory
Speciální technické frézy, brusné nástroje a nářadí
Zdvihací zařízení
Popisovací zařízení
STROJE A ZAŘÍZENÍ
Hrotové soustruhy včetně stolních
Frézky konzolové a nástrojařské
Ostřičky a brusky
Vrtačky stolní a sloupové
Nůžky tabulové, ruční a strojní
Ohýbačky a zakružovačky plechu
Signovačky
Hydraulické lisy
Ohraňovací lisy
IV | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
Ohýbačky trubek
Děrovadla
Klempířské stroje
Dřevoobráběcí stroje
SLUŽBY A SERVIS
Kalibrace měřidel, přístrojů a nástrojů
Ostření nástrojů
Výroba a dodávky nástrojů a nářadí dle výkresů
Návrh metrolog. pracoviš
Kompletace dodávek nářadí a nástrojů pro vybavení dílen
Poradenská činnost
Servis
ČKD BLANSKO
HOLDING, a. s.
Gellhornova 1, 678 18 Blansko
tel.: +420 516 401 111, fax: +420 516 404 404
e-mail: [email protected]
http://www.ckdblansko.cz
OBRÁBĚCÍ STROJE
TĚŽKÉ SVISLÉ SOUSTRUHY
Soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, broušení
Vývoj, výroba, dodávka (více než 720 dodaných strojů do 30 zemí
celého světa, více než 50 let tradice)
Stavebnicová koncepce umožňující splnění nestandardních požadavků zákazníka
Prověřeny ve vlastní výrobě
Příznivý poměr ceny & užitné hodnoty
Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
Technické řešení našich strojů prochází rozsáhlou inovační vlnou:
− Hlavní pohon systémem Master-Slave
− Vestavěné motorvřeteno pro pohon rotačních nástrojů
− Dvoudiskový zásobník automatické výměny nástrojů
SKJ – JEDNOSTOJANOVÝ TYP
Průměr upínací desky.......................... 2,8 – 8,0 m
Průměr obrobku.................................. až do 16,0 m
Výška obrobku.................................... až do 6,3 m
Hmotnost obrobku.............................. až do 450 t
SKD – DVOUSTOJANOVÝ TYP
Průměr upínací desky.......................... 2,8 – 8,0 m
Průměr obrobku.................................. až do 10,0 m
Výška obrobku.................................... až do 6,0 m
Hmotnost obrobku.............................. až do 300 t
Parametry dle specifikace zákazníka.
Na přání dodáváme: automatickou výměnu nástroje na pravém i levém suportu, chlazení nástrojů kapalinou, dopravník třísek, proměřování obrobku a nástroje, monitoring procesu řezání PROMETEC.
Provádíme kompletní servisní činnosti, opravy a modernizace
karuselů.
Výrobní sortiment pro rok 2009
DIEFFENBACHER – CZ,
HYDRAULICKÉ LISY s. r. o.
Řípská 15, 627 00 Brno
tel.: +420 548 217 086, fax: +420 548 217 087
e-mail: [email protected]
http://www.dieffenbacher.cz
TVÁŘECÍ STROJE
Hydraulické lisy pro plošné tváření plechů a pro objemové
tváření za studena
– Hydraulické univerzální lisy
– Hydraulické lisy pro hluboké tažení
– Hydraulické postupové lisy
– Hydraulické karosářské lisy
– Hydraulické zapracovávací lisy
– Hydraulické speciální lisy
Hydraulické lisy pro výrobu dílců z umělých hmot včetně
kompozitních materiálů
– Hydraulické standardní lisy
– Hydraulické vysokovýkonové lisy
Hydraulické lisy a kontinuelní linky
pro výrobu velkoplošných desek dřevotřískových dřevovláknitých,
OSB, laminovaných a vícevrstvých biodesek
Hydraulické lisy pro izostatické lisování
z prášků (kovových, kovokeramických) za tepla i za studena
Automatické linky a soubory pro spotřební a automobilový
průmysl
– mechanizace transferem
– mechanizace roboty
– mechanizace jednoúčelovými manipulátory
Generální opravy hydraulických lisů s modernizací
– z produkce firmy DIEFFENBACHER
– z produkce ostatních výrobců hydraulických lisů
EMP s. r. o.
Asynchronní motory třífázové
Asynchronní motory jednofázové
Asynchronní motory s vnějším rotorem
Vestavné asynchronní motory
ERWIN JUNKER GRINDING
TECHNOLOGY a. s.
Sokolovská 68/105, 186 00 Praha 8-Karlín
tel.: +420 224 890 640, fax: +420 224 818 244
e-mail: [email protected], http://www.junker-group.com
Společnost Erwin Junker Grinding Technology, s výrobními závody
v Mělníku, Holicích a Čtyřkolech, je součástí JUNKER GROUP, světového výrobce brousicích strojů. Výrobní program závodu Mělník
tvoří konvenční brusky pro broušení vnějších a vnitřních průměrů
s přímým a šikmým zápichem. Stroje se uplatní např. při broušení
rotačně symetrických dílů, klikových hřídelí a součástí převodovek.
Holický závod se pyšní dlouhou tradicí se výrobě bezhrotých a rovinných brusek. Na těchto strojích lze brousit např. klikové hřídele,
ojniční čepy, ložiska a další. Ve třetím českém závodě, ve Čtyřkolech, je realizována výroba vřeten Jukomet a filtrační techniky pod
značkou LTA. Všechny závody JUNKER GROUP jsou certifikovány
podle normy DIN EN ISO 9001 a splňují rovněž dodatečnou certifikaci VDA 6.4 pro dodavatele automobilového průmyslu.
JUNKER GROUP lídr v oboru výroby brousicích strojů
VÝROBNÍ PROGRAM
AUTOMOTIVE:
• Vysokorychlostní stroje pro broušení vnějších průměrů
• Vysokorychlostní stroje pro broušení nerotačních součástí
• Vysokorychlostní stroje pro oscilační broušení
• CBN brousicí stroje
• Allrounder pro velmi přesné konečné opracování
• Vícekotoučové brousicí stroje
• Bezhroté brousicí stroje
• Rovinné brousicí stroje dvoukotoučové
• Konvenční brousicí stroje nakulato
• Stroje pro broušení drážek
METALWORKING:
• Konvenční brousicí stroje nakulato
Nádražní 394, 664 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 423 011, fax.: +420 544 221 828
email: [email protected]
http://www.emp-slavkov.cz
Společnost EMP, s. r. o. jako tradiční výrobce a dodavatel elektročerpadel a asynchronních motorů si svými výrobky na vysoké technické úrovni vytvořila široký okruh zákazníků z celé Evropy. Společnost EMP, s. r. o. vznikla 1. 7. 1994 privatizací části s. p.
MEZ BRNO.
VÝROBNÍ PROGRAM
Elektročerpadla řady 3COA, 2COP, 1CPP1
Elektročerpadla řady COV, COS
Elektročerpadla řady 4CZ
TOOLTEC:
• Vysokorychlostní stroje pro broušení vnějších průměrů
• Broušení řezných nástrojů
• Brusky na pilové kotouče
• Měřící zařízení
HELTOS, a. s.
Jana Žižky 252, 378 81 Slavonice
tel.: +420 384 493 135, fax: +420 384 493 330
e-mail: [email protected], http://www.heltos.cz
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | V
Výrobní sortiment pro rok 2009
Heltos, a. s. je výrobcem stolních a sloupových vrtaček, které se vyznačují tuhou konstrukcí a provozní spolehlivostí. Jsou určeny pro vrtání, vystružování, řezání závitů v kusové i sériové výrobě. Jsou vybaveny převodovkou na stupňovitou změnu otáček, případně s plynulou změnou otáček, s ručním a strojním posuvem. Vřeteník a stůl
jsou otočné kolem sloupu a svisle přestavitelný.
OBRÁBĚCÍ STROJE
V20,VS20 VEGA/CANIS ...... stolní a sloupová vrtačka
s ručním posuvem
V 20B, VS 20B, VS32 ............stolní a sloupová vrtačka
s ručním a strojním posuvem
VR4/20B ............................... řadová vrtačka s ručním
a strojním posuvem
V25, VS25 SIRIUS/TAURUS ... stolní a sloupová vrtačka s ručním
a strojním posuvem a plynulou
změnou otáček
VS32 HERKULES/SATURN .... sloupová vrtačka s ručním
a strojním posuvem
VS40 CASTOR/POLLUX ....... sloupová vrtačka s ručním
a strojním posuvem
VS40 SPRINT ........................ sloupová vrtačka s ručním
a strojním posuvem a plynulou
změnou otáček
BO 300 ................................. kotoučová bruska
BO 75/150 ........................... pásová bruska
Tovární 220, 267 53 Žebrák
tel.: +420 311 535 111, fax: +420 311 533 236
e-mail: [email protected]
http://www.intos.cz, http://www.emco.at
OBRÁBĚCÍ STROJE
FN 16 .................................... univerzální nástrojařská frézka
INMILL 35, FNGJ 40, 50 ....... univerzální nástrojařská frézka
INMILL 35 Easy Cycle ............ číslicově řízená nástrojařská frézka
FNGP 40, 50 ......................... číslicově řízená nástrojařská frézka
FNG 40 CNC E ..................... číslicově řízená nástrojařská frézka
INTURN 280 ......................... univerzální soustruh
INTURN 340 ......................... univerzální soustruh
INTURN 400 ......................... univerzální soustruh
INTURN 320 Contour ............univerzální soustruh
INTURN 320 Contour
Easy Cycle ............................. číslicově řízený univerzální soustruh
PRODEJ Z VÝROBNÍHO SORTIMENTU
MATEŘSKÉ FIRMY EMCO
E600, E900, E1200 ................ vertikální obráběcí centra
EMCO HYPERTURN ............... řada CNC
soustružnicko-frézovacích center
EMCO MAXXTURN ................ řada vysoce výkonných
CNC soustružnických center
EMCO TURN ......................... řada soustružnických center
EMCO MAT ........................... řada konvenčních soustruhů
PŘÍŠLUŠENSTVÍ
Křížový stůl, strojní svěrák, upínací deska
KOVOSVIT MAS, a. s.
HESTEGO s. r. o.
Na Nouzce 7, 682 01 Vyškov
tel.:+ 420 517 321 011, fax: + 420 517 321 090
e-mail: [email protected], http://www.hestego.cz
nám. T. Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
tel.: +420 381 631 111, fax: +420 381 275 669
e-mail: [email protected], http://www.kovosvit.cz
Společnost HESTEGO s. r. o. byla založena v roce 1995 a specializuje se na výrobu ochranných komponentů pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Se svým zaměřením na vývoj, výrobu, prodej
a servis teleskopických krytů, kabelových nosičů, stěračů vodicích
ploch a mnoha dalších součástí pro obráběcí stroje se řadí k nejvýznamnějším společnostem na českém i evropském trhu.
V oboru strojírenství poskytuje také komplexní služby pro dodávky
zákaznických dílců (výrobků) využívajících technologií řezání, sekání,
ohýbání, sváření, broušení a práškové lakování. Naše produkty jsou
zárukou ověřeného technického řešení, které je cenově dostupné
a beze zbytku naplňuje požadavky a očekávání zákazníka.
KOVOSVIT MAS je spolu se společnostmi BONATRANS Group a ŽDB
Group součástí finanční skupiny KKCG, konkrétně jejího Holdingu KKCG Industry, který zastřešuje aktivity skupiny v průmyslové oblasti. Společnost má 70letou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně
na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský
průmysl. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis.
VÝROBNÍ PROGRAM
Teleskopické kryty, stěrače vodicích ploch obráběcích strojů, nosiče kabelů, krycí měchy, roletové kryty, teleskopické pružiny,
otočná okna VISIPORT, pneumatické upínací systémy.
INTOS, spol. s r. o.
VI | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
OBRÁBĚCÍ STROJE
SPU 40 CNC............................ číslicově řízený soustruh
SPH 50 CNC............................ číslicově řízený soustruh
S 80i.......................................... číslicově řízený soustruh
SP 180/SP 280......................... číslicově řízené soustruhy
SP 430 ................................... číslicově řízené soustruhy
MULTICUT 500 S (T)............... multifunkční soustružnicko-frézovací
centrum
MASTURN 550 CNC/800...... univerzální hrotový soustruh
s CNC řízením
MASTURN 550 CNC/1500.... univerzální hrotový soustruh
s CNC řízením
MASTURN 550 CNC/1500-LIVE
TOOL........................................ univerzální hrotový soustruh s CNC
řízením s naháněnými nástroji
Výrobní sortiment pro rok 2009
MASTURN 70 CNC/2000...... univerzální hrotový soustruh s CNC
řízením
MASTURN 70 CNC/3000...... univerzální hrotový soustruh s CNC
řízením
MASTURN 70 CNC/2000-LIVE
TOOL.........................................univerzální hrotový soustruh s CNC
řízením s naháněnými nástroji
MASTURN 70 CNC/3000-LIVE
TOOL.........................................univerzální hrotový soustruh s CNC
řízením s naháněnými nástroji
MASTURN 70 CNC/4500...... univerzální hrotový soustruh s CNC
řízením
MASTURN 70/3000
CNC-ROLLER........................... univerzální soustruh s CNC řízením
s možností technologie válečkování
ROLLER 2800........................... válečkovací stroj
HITURN 65-10x.............................. soustružnické obráběcí centrum
MCV 754, 1016 QUICK............... vertikální obráběcí centrum
MCV 750 SPEED................... vertikální obráběcí centrum
MCV 750 SPRINT.................. vertikální obráběcí centrum
MCV 750 RAPID................... vertikální obráběcí centrum
MCV 1000 SPRINT............... vertikální obráběcí centrum
MCV 1000 SPEED................. vertikální obráběcí centrum
MCV 1000 RAPID................. vertikální obráběcí centrum
MCV 1000 SPRINT 5AX........ pětiosé vertikální obráběcí centrum
MCV 1000 SPEED 5AX......... pětiosé vertikální obráběcí centrum
MCU 630V-5X...................... pětiosé vertikální obráběcí centrum
MCV 1270 SPRINT................ vertikální obráběcí centrum
MCV 1270 SPEED................. vertikální obráběcí centrum
MCV 1270 POWER ............... vertikální obráběcí centrum
MCV 1270 RAPID.................. vertikální obráběcí centrum
HMC 500................................. horizontální obráběcí centrum
HMC 630................................. horizontální obráběcí centrum
MCU 2000 SPEED, SPRINT,
POWER.................................. portálové obráběcí centrum
MCU 3000 SPEED, SPRINT,
POWER.................................. portálové obráběcí centrum
MMC 1500 POWER, SPEED,
SPRINT................................... portálové obráběcí centrum
MMC 1500 DT POWER, SPEED,
SPRINT................................... portálové obráběcí centrum
VO 50.................................... otočné vrtačky
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a. s.
Sídlo společnosti: Štefánikova 41/110, 602 00 Brno
Výrobní závod: Blanenská 257, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 102 500, fax: +420 541 103 643
e-mail: [email protected]
http://www.ks-kurim.cz
Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a. s. je tradičním českým
výrobcem přesných kuličkových šroubů, které představují jeden ze
základních pohybových prvků nejen obráběcích strojů. Své produkty
dodává mnoha významným českým i zahraničním výrobcům.
KULIČKOVÉ ŠROUBY
– kuličkové šrouby broušené, vyráběné ve třídách přesnosti IT1, IT3
a IT5 podle norem ISO a DIN, vhodné pro konstrukce obráběcích
i jednoúčelových strojů a automatických linek
Technická data: jmenovitý průměr 12 – 125 mm, stoupání závitu
3 – 50 mm, maticové jednotky předepnuté i nepředepnuté
max. závitová délka 5800 mm (delší šrouby po konzultaci)
– šrouby s okružovaným závitem ve třídě přesnosti IT5 vhodné pro
univerzální průmyslové využití
Technická data: jmenovitý průměr 40 – 80 mm, stoupání závitu od
10 do 40 mm, maticové jednotky předepnuté i nepředepnuté max.
závitová délka 6000 mm
– šrouby s válcovaným závitem ve třídě přesnosti T5 osazené přírubovou maticí s vůlí a vhodné pro nenáročné pohybové aplikace
Technická data: jmenovitý průměr 12 – 63 mm, stoupání závitu 4, 5 a 10 mm, maticové jednotky nepředepnuté, max. závitová délka 6000 mm
TRAPÉZOVÉ ŠROUBY
– trapézové šrouby s lichoběžníkovým rovnoramenným profilem
závitu podle norem DIN a ISO s nalícovanou maticí dle požadavku zákazníka
Technická data: jmenovitý průměr 16 – 100 mm, stoupání závitu
4 – 12 mm, max. závitová délka 5000 mm
OSTATNÍ
– vodicí tyče – přesné kalené tyče kruhového průřezu podle normy ISO
Technická data: jmenovitý průměr: 16 – 80 mm, max. délka 5250 mm
– lineární aktuátory – výhodná alternativa k hydraulickým válcům, zejména u aplikací v automobilovém průmyslu, nebo při výrobě dopravníků a ekologických zařízení
– konstrukční celky s pohybovým šroubem a příslušenství pohybových šroubů
OPRAVY
kompletní opravy kuličkových šroubů vlastní výroby i ostatních výrob
METALPRES, s. r. o.
664 84 Zastávka u Brna
tel.: +420 546 491 111, fax: +420 546 491 164, 161
e-mail: [email protected]
http://www.metalpres.cz
TVÁŘECÍ STROJE
LEU 100 A............................. výstředníkový lis
LDC 160, 250........................ dvoubodý lis s vyložením
LLR 250.................................. kolenový razicí lis
TPO 25 A............................... automat na zpracování pásů plechu
TKD 40 T................................... automat na zpracování pásů plechu
TNS 63................................... dělička tyčí za studena
ULT 45, ULS 55, UL 80, UL 90.....válcovačka pro příčné klínové
válcování
XOMM 1250/4.......................... motorická ohýbačka plechu
XOMM 2500/4, 2500/6......... motorická ohýbačka plechu
XOMM 2000/4, 2000/6...... motorická ohýbačka plechu
XOMM 3000/4, 3000/6...... motorická ohýbačka plechu
NHM 3006, 3010................. hydraulické nůžky na plech
NHM 3006T, NHM 3010T,
NHM 3016T........................... hydraulické nůžky na plech
CTC 5.................................... montážní hydraulický lis
NLR 100/3............................. ruční pravoúhlé nůžky
NLV 100/3............................. pneumatické pravoúhlé nůžky
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | VII
Výrobní sortiment pro rok 2009
NDJ 45/2............................... ruční děrovačka
NDV 45/2/500...................... pneumatická děrovačka
QLM 400, 500...................... permanentní magnet pro manipulaci
s materiálem
DOPLŇKOVÝ VÝROBNÍ PROGRAM
QLM 400, QLM 500............. břemenový permanentní magnet
s pev. jádrem QLMM 200, QLMM 500
QLMM 800............................břemenové permanentní magnety
s otoč. jádrem
SPS, SPH.................................manipulační svěrky pro horizontální
a vertikální transport plechu
UMS....................................... ekologické mycí stoly
MOTOR JIKOV GROUP, a. s.
Knežskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
tel.: + 420 389 016 111, fax: + 420 389 016 330
e-mail: [email protected], http://www.motorjikov.cz
VÝROBNÍ PROGRAM
• Obrábění
• Montáže
• Povrchové a tepelné úpravy
• Výroba obráběcích přípravků
• V rámci skupiny MJG výroba jednoúčelových strojů a zařízení
PILOUS – TMJ, s. r. o.
Železná 9, 619 00 Brno
tel: +420 543 252 010, fax: +420 543 252 011
e-mail: [email protected], http://www.pilous-tmj.cz
Firma PILOUS-TMJ s.r.o. vznikla spojením obchodních aktivit firem PILOUS-pásové pily, spol. s r. o. a TM Jesenice servis, spol.
s r. o., dvou významných výrobců pásových pil.
Dosavadní produkce firmy PILOUS-pásové pily, spol.s r. o. byla
zaměřena především na menší a střední velikosti pásových pil
s kyvným ramenem, zatímco u firmy TM Jesenice servis, spol.s r. o.
tvoří výrobní program dvousloupové pásové pily větších rozměrů.
Sortiment obou firem se optimálně doplňuje a společný výrobní
program představuje jednu z největších ucelených nabídek pásových pil a příslušenství na světě. To umožňuje uspokojit technické
požadavky takřka jakéhokoliv zákazníka.
VÝROBNÍ PROGRAM
• Strojní pásové pily gravitační, typové označení ARG, umožňující
dělení materiálu od 100 do 1100 mm šířky
• Strojní pásové pily jedno – i dvousloupové, typové označení PP,
pro materiály větších rozměrů až do velikosti 1300 mm
• Speciální zařízení na dělení a vrtání
• Jednoúčelové stroje na dělení materiálu
• Pilové pásy vysoké kvality
• Válečkové dopravníky a další příslušenství k pásovým pilám
VIII | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
PRAMET TOOLS, s. r. o.
Uničovská 2, 787 53 Šumperk
tel.: +420 583 381 111, fax: +420 583 215 401
e-mail: [email protected], http://www.pramet.com
Společnost Pramet Tools, s. r. o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem nástrojů ze slinutého karbidu. Ve svém oboru patří mezi vedoucí firmy ve střední a východní Evropě.
V současné době Pramet Tools zaměřuje své obchodní aktivity
hlavně na získávání nových zákazníků v zahraničí. Exportuje více
než 50% obratu do více než 50 zemí celého světa. Největší exportní teritoria představují Slovensko, Německo, Polsko, Itálie, Rusko,
dále pak prodává do zemí jako je Japonsko, Taiwan, Spojené státy či Jihoafrická republika.
Společnost Pramet Tools má dceřiné obchodní společnosti na
Slovensku, v Německu, Polsku, Itálii, Maarsku, Rusku a od roku 2008 v Indii. V roce 2009 chystá založení poboček v Brazílii
a na Ukrajině.
VÝROBNÍ PROGRAM
Nástroje pro třískové obrábění:
– nástroje a vyměnitelné břitové destičky pro soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání a pro speciální operace
– polotovary ze slinutých karbidů.
Nástroje pro tváření kovů a konstrukční díly:
– těsnící kroužky a pouzdra pro čerpací techniku, nástroje pro tažírenský průmysl, nářadí pro tváření kovů za tepla i za studena,
nástroje pro speciální aplikace.
Společnost má vlastní vývojové oddělení a ročně zavádí do prodeje cca 500 nových výrobků z oblasti řezných nástrojů. Na některých projektech spolupracuje s vysokými školami. Firma klade důraz i na další vzdělávání a proto otevřela v areálu firmy školící
a zkušební centrum, ve kterém nabízí školení na správné užití výrobků, zvýšení produktivity apod.
Integrovaný systém řízení Pramet Tools je v současné době certifikován podle norem ISO 9001:2000 (zajišování jakosti) a ISO
14 001:2004 (ochrana životního prostředí). Certifikace je prováděna společností Det Norske Veritas.
Cílem společnosti Pramet Tools je být zákazníkům dlouhodobým,
spolehlivým a výhodným partnerem, dodávat spolehlivá a efektivní řešení.
RAKOVNICKÉ
TVÁŘECÍ STROJE, s. r. o.
Kuštova 637, 269 40 Rakovník
tel.: +420 313 526 337, +420 313 526 279, 369
fax: +420 313 517 269
e-mail: [email protected], http://www.tosrakovnik.cz
TLAKOVÉ LICÍ STROJE
na odlévání hliníku, zinku a mědi řady TL6 (5) – 2500 až 7500 kN
Výrobní sortiment pro rok 2009
AUTOMATIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ TLAKOVÉHO LITÍ
se stupněm automatizace podle potřeb zákazníka
LISY NA VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ A GUMY (řady Y)
nová řada VS (Y) 600 až 1600 kN, modernizovaná řada VSS (Y)
600 – 1300 kN
OSTŘIHOVACÍ LISY
pro úpravu odlitků řady OL 150 až 500 kN
NAKLÁPĚCÍ LICÍ STROJE
pro gravitační odlévání do kokil řady PLS – 50 kN a NLS pro automatické lití pístů
POLOAUTOMATICKÉ HYDRAULICKÉ LISY
řady CBA 1000 až 5000 kN pro různé použití
Předností našich strojů je:
– maximální užitná hodnota za příznivou cenu
– vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
Na přání lze vybavit stroje numerické automatickou výměnou nástrojů, chlazením středem vřetena,třískovým hospodářstvím, zakrytováním obrobku apod.
Vlastníme certifikát ISO9001 a ISO14001.
SPOLEČNOST
PRO OBRÁBĚCÍ STROJE
DÍLENSKÉ MONTÁŽNÍ LISY
řady CDCR, CDMR, CDSR (stojanové, portálové) 800 až 2000 kN
LISY NA ZPRACOVÁNÍ
SYPKÝCH KERAMICKÝCH HMOT
řady CJC 100, 120 a 160, 1000 – 1600 kN
GENERÁLNÍ OPRAVY, MODERNIZACE A ND
lisů a zařízení vyráběných firmami TOS Rakovník a Vihorlat Snina
– zejména strojů řady CS a CLH
Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2000
ReTOS VARNSDORF, s. r. o.
Horská 3, 128 00 Praha 2
tel./fax: +420 224 916 481
e-mail: [email protected]
Společnost pro obráběcí stroje je dobrovolné sdružení fyzických
a právnických osob, které se zabývají obráběcími stroji a podílejí
se na jejich výrobě, rozvoji a užití. Společnost:
• podporuje rozvoj výroby, vývoj a aplikaci obráběcích strojů v ČR;
• pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse,
semináře, kurzy, odborné zájezdy, různá setkání odborníků
apod.;
• napomáhá propojení průmyslu s vysokými školami;
• podporuje vědeckou a publikační činnost v oboru;
• rozvíjí prognostickou činnost a vytváří koncepce rozvoje oboru;
Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
tel.: +420 412 371 351-2, fax: +420 412 372 409
e-mail: [email protected], http://www.retos.cz
Fa RETOS Varnsdorf je autorizovanou opravnou výrobce vodorovných vyvrtávaček TOS Varnsdorf, a. s. s tradicí, sahající před rokem založení 1992 do dávné minulosti.
VÝROBNÍ PROGRAM:
Stroje klasické koncepce
H63A, WH63, W75, WH80, W9, H100A až po W100A,
Stroje numerické koncepce
WHN9A/B, WH10NC (CNC), WHN11 (CNC),WHO11,
WH13 až WHN13C (NC, CNC)
Provádíme:
– modernizace, rekonstrukce
– generální opravy do podoby dle dnešních požadovaných
standardů
Zajišujeme:
– prodej našich strojů po opravě se zárukou
– dodávky náhradních dílů v širokém sortimentu
– výrobu a prodej nových W100A
– záruční a pozáruční servis, dálkovou diagnostiku
• podporuje nejlepší rozvojové a výzkumné programy v oboru;
• spolupracuje s dalšími institucemi a se zahraničními společnostmi obdobného zaměření;
• vydává odborné a účelové publikace z oboru;
• organizačně a finančně podporuje přednášky a studijní pobyty
svých členů v zahraničí.
STROJIMPORT, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 863 216, fax: +420 222 863 299
e-mail: [email protected]
http://www.strojimport.cz
http://www.strojimport.com
Strojimport, a. s. Praha je obchodní společnost, která již 56 let
úspěšně reprezentuje české a slovenské výrobce obráběcích
a tvářecích strojů a jejich renomované značky TOS, MAS, ŠKODA, ZPS, ŽĎAS, ŠMERAL a mnoho dalších na zahraničních tr-
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | IX
Výrobní sortiment pro rok 2009
zích. Dodávky pro firmy jako jsou FORD MOTOR Co., KRUPP,
ABB, VOEST ALPINE, PRATT & WHITNEY patří mezi nejvýznamnější reference.
Přestože rozhodující část exportu nadále směřuje do zemí západní Evropy, v posledních letech se Strojimport a.s. znovu stále více prosazuje i v zemích vzdálenějších a komerčně obtížněji
zpracovatelných jako jsou zejména Indie, Alžírsko, Brazílie, Venezuela, ale též v zemích bývalého východního bloku, především v Polsku, Maarsku, Rumunsku nebo Rusku.
Kromě tradičně dodávaného kompletního sortimentu obráběcích a tvářecích strojů se Strojimport, a. s. výrazně zaměřuje i na
zpracování technologických projektů a inženýringu, zejména jde
o kompletní strojírenské závody, opravárenské závody, univerzální dílny, výcviková střediska, zařízení pro povrchovou úpravu kovů, prefabrikované konstrukce, zařízení pro cementárny, čerpadla, kompresory, dopravní zařízení, dodávky oceli apod. Strojimport a. s. je také držitelem licence k provádění zahraničního
obchodu s vojenským materiálem.
Výraznou předností Strojimportu, a. s. je schopnost profinancovat jak dodávky zboží tak i jeho výrobu.
Nezbytným předpokladem komerčních úspěchů Strojimportu
a.s. jsou i vlastní zahraniční distribuční a servisní firmy a reprezentační kanceláře v rozhodujících teritoriích a další četná obchodní spojení, která Strojimport a.s. po celou dobu své existence systematicky budoval.
STROJÍRNA TYC, s. r. o.
Dlouhá 17, 338 05 Mýto
tel.: +420 371 750 591, +420 371 750 130
fax: +420 371 750 129
e-mail: [email protected]
http://www.strojirna-tyc.cz
Společnost STROJÍRNA TYC, s. r. o. se v současné době specializuje na vývoj, výrobu a prodej frézovacích portálových center
s pojízdným příčníkem řady FPPC 250/300 v délkových variantách nad 6 000 mm (Zlatá medaile na MSV Brno 2007), frézovacích portálových center řady FVC 120 / 160 v délkových variantách 1 600 až 4 000 mm a frézovacích portálových center
FVP 1611 – 5234.
Stroje všech typových řad dodáváme ve 3 až 5ti osém provedení
s kontinuálně řízenými nástrojovými a indexovanými hlavami.
Další náplní je provádění generálních oprav a modernizací strojů
a servisní činnost.
VÝROBNÍ PROGRAM:
Portálová obráběcí centra FVC 120 CNC/ 1600, 2000, 3200, 4000
Portálová obráběcí centra FVC 160 CNC/ 1600, 2000, 3200, 4000
Portálová obráběcí centra FPPC 250 / 300 CNC / 6000 a více
Portálová obráběcí centra FVP 1611, 2011, 2215, 3215, 4229
GENERÁLNÍ OPRAVY
A MODERNIZACE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ:
Souřadnicová vrtačka VR 5 NC, VR 5 NB
Rovinná bruska BPV 40, BPV 60, BPV 80 A
Soustružnický poloautomat SPL 32 B
Obráběcí centra MCFHD 80
další obráběcí stroje dle individuální dohody
X | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
STROJTOS LIPNÍK, a. s.
Loučská 503, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: +420 581 721 111, +420 581 721 266, +420 581 771 300
fax: +420 581 771 731
e-mail: [email protected], http://www.strojtos.cz
Společnost navazuje na více jak 80letou tradici výroby obráběcích strojů v Lipníku nad Bečvou. Disponuje zkušeným kolektivem pracovníků, kteří jsou schopni zajistit zákazníkům komplexní služby v oblasti frézovacích technologií.
OBRÁBĚCÍ STROJE
FGS 50 T+ ............ onzolová frézka ručně řízená
FGS 63 T+ ............ konzolová frézka ručně řízená
FGS 50 NCP ......... konzolová frézka pravoúhle řízená
systémem Heidenhain TNC 124
FGS 63 NCP.......... konzolová frézka pravoúhle řízená systémem
Heidenhain TNC 124
FGS 50 CNC......... konzolová frézka souvisle řízená systémem
Heidenhain iTNC 530
FGS 63 CNC......... konzolová frézka souvisle řízená systémem
Heidenhain iTNC 530
FGU 80................. ložová frézka souvisle řízená systémem
Heidenhain iTNC 530, různá provedení
podle délky osy X
VMC 40/8.............. vertikální obráběcí centrum
VMC 50..................vertikální obráběcí centrum
VMC 60..................vertikální obráběcí centrum
VMC 70.................. vertikální obráběcí centrum
MC 50.................... vertikální obráběcí centrum s pojízdným
stojanem, možnost dvou pracovních prostorů,
různá provedení podle délky osy X
MC 80.................... vertikální obráběcí centrum s pojízdným
stojanem, možnost dvou pracovních prostorů,
různá provedení podle délky osy X
Frézovací hlavy IVG, IUG, IVHG, IVHG s indexací v ose B po 1°
ŠKODA MACHINE TOOL a. s.
Tylova 57, 316 00 Plzeň
tel.: +420 378 132 788, fax: +420 378 134 427
e-mail: [email protected], http://www.cz-smt.cz
Společnost ŠKODA MACHINE TOOL, a. s. je svojí dlouholetou výrobní tradicí a počtem instalovaných strojů, jedním z nejvýznamnějších výrobců na celosvětovém trhu těžkých obráběcích strojů.
Stroje ŠKODA jsou vyvíjeny v neustálém inovačním procesu s cílem poskytnout uživateli nejmodernější technická řešení a úspěšně
pracují v řadě významných světových firem.
Společnost drží 1. pozici na světovém trhu v oblasti horizontálních
frézovacích a vyvrtávacích strojů.
VÝROBNÍ PROGRAM
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroje
ŠKODA FCW, HCW
Výrobní sortiment pro rok 2009
• Modulární stavebnicové řady s průměrem vřetena 140, 150, 160,
180, 200, 225, 250, 260, 280, 300, otáčky vřetena 1600 až 3000
• Pojezdy X = od 1500, Y = 1000 až 10000
• Příslušenství: otočné stoly ŠKODA TDV s max. zatížením 160 až
2500 kN a velikostí upínací desky až 5000 x 5000 mm, automatické výměny nástrojů a příslušenství, frézovací a vyvrtávací hlavy
dle potřeb zákazníka, základové upínací desky, dopravníky třísek.
Těžké horizontální hrotové soustruhy ŠKODA SR
• Oběžný průměr nad suportem 1000 – 5200 mm, délka obrobku 3000 až 30000 mm, hmotnost obrobku až 250 t
• Příslušenství: automatické revolverové hlavy, deskové suporty,
brousící zařízení, frézovací zařízení, hydrostatické lunety, kontrola nástroje a obrobku, vrtací tyče, zařízení pro vrtání hlubokých
děr, dopravníky třísek
Speciální stroje např. pro opracování:
• rotorů parních turbin,
• frézování drážek rotorů turbogenerátorů,
• obrábění klikových hřídelí
Generální opravy a modernizace těžkých obráběcích
strojů a servis
Služby zákazníkům
• dodávky náhradních dílů
• servis
• školení programátorů, obsluh strojů a údržby
• služby specialistů, kteří přímo u zákazníka zajistí rozběh výroby
na dodaném stroji.
• vypracování technologických podkladů, programového vybavení
• dálková diagnostika strojů
• odborné posudky na návrh základového bloku stroje
ŠMERAL BRNO, a. s.
Křenová 65c, 658 25 Brno
tel.: +420 532 167 111, fax: +420 543 255 143
e-mail: [email protected], http://www.smeral.cz
TVÁŘECÍ STROJE
Automatizované tvářecí linky (kovací i pro tváření plechu)
Svislé kovací lisy – tvářecí síla 10 000 – 80 000 kN
Pneumaticko-hydraulické buchary – tvářecí energie 50 – 100 kJ
Kolenové razící lisy – tvářecí síla 4 000 – 20 000 kN
Ostřihovací lisy – tvářecí síla 2 000 – 12 500 kN
Klikové tažné lisy – tvářecí síla 2 500 kN
Výstředníkové lisy – tvářecí síla 1 600 – 2 500 kN
Stroje pro příčné klínové válcování (na průměr vstupního materiálu
35 – 160 mm) standartní, s rychlovýměnou nástrojů, uzpůsobené
na válcování ocelí i hliníkových slitin
Hydraulické lisy
ODLITKY
Odlitky z uhlíkových, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí
Odlitky konstrukční, žárupevné, žáruvzdorné, korozivzdorné,
abrazivzdorné, Hadfieldovy.
Hmotnost odlitků od 2 do 6 000 kg.
Tvárná litina od 20 do 1 000 kg.
TAJMAC-ZPS, a. s.
Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice
tel.: +420 577 532 072, fax: +420 577 533 626
e-mail: [email protected]
http://www.tajmac-zps.cz
VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
MCV 1210 se 3 – 5 řízenými osami
Pojezdy v ose: x, y, z = 1 000, 800, 600 mm
Otáčky vřetena: 12 000 – 18 000 min –1
MCV 1220 se 3 – 5 řízenými osami
Pojezdy v ose: x, y, z = 1000, 1800, 600 mm
Otáčky vřetena: 14 000 – 18 000 min –1
MCFV 1050, 1060, 1260, 1260P, 1680, 2080 se 3 – 5 řízenými
osami
Pojezdy v ose: x, y, z = 1 016 – 2 030, 510 – 810, 525 – 810 mm
Otáčky vřetena: 8 000 – 18 000 min –1
HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
H 40A, H 50, H 63 se 3 – 5 řízenými osami
Pojezdy v ose: x, y, z = 560 – 1 010, 510 – 800, 560 – 1 010 mm
Otáčky vřetena: 8 000 – 10 000 min –1
MULTIPROFESNÍ VÍCEOSÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM
TURNMILL 1250 – pojezdy v ose x, y, z = 1400, 1500, 1250 mm
C osa-inkrement 0,001°, 5. řízená osa
SOUSTRUŽNICKÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA
TCH 500/80, 100-2500
Max. průměr soustružení: 615 mm
Max. délka soustružení: 2 500 mm
Max. otáčky: 3 200 min –1, Max. kroutící moment: 5 150 Nm
Biglia B545, B565, B650,B658, B1200, SMART TURN,
B445, B470
Max. průměr soustružení: 500 mm
Max. délka soustružení: 1 315 mm
Max. otáčky 5000 min –1, Max. výkon motoru: 30 kW
GENERÁLNÍ OPRAVY A MODERNIZACE
VŠECH TYPŮ TVÁŘECÍCH STROJŮ
Garanční a pogaranční servis
Dodávky náhradních dílů
Dálková diagnostika
VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY
Šestivřetenové: MORI-SAY 620, TM626,TM626CNC, 632,
642, TMZ642CNC,651, 657, 667
Osmivřetenové: MORI-SAY 832, 842, TMZ867CNC
Řízené klasickými vačkami, nebo v provedení CNC
Max. průměr tyče: 67 mm
Max. délka podání: 160 mm
Max. otáčky vřeten: 6 000 min –1
NÁSTROJE NA TVÁŘENÍ
Kovárenské nástroje – kovací, kalibrovací, ostřihovací
Nástroje pro příčné klínové válcování
Pro zpracování plechů – tažné, děrovací, ohýbací
Pro zpracování plastů
CNC DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY
MANURHIN K’MX 413, K’MX SWING, K’MX 432, 532, 632
Max. průměr tyče: 32 mm
Max. zdvih vřeteníku: 250 mm
Max. otáčky vřetena: 12 000 min –1
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | XI
Výrobní sortiment pro rok 2009
ODLITKY
tel.: +420 577 532 310, fax: +420 577 103 606
e-mail: [email protected], http://www.sl.zps.cz
SUA 100 Numeric/2000,3000,4000,5000,6000,8000 -20 000
SUA 125 Numeric/2000,3000,4000,5000,6000,8000 -20 000
SUA 150 Numeric/2000,3000,4000,5000,6000,8000 -20 000
Velmi složité odlitky v nejvyšší kvalitě ze šedé a tvárné litiny o hmotnosti 30 – 8000 kg, délky 4300mm, šířky 2300 mm a výšky
1500 mm. Výrobní série 1 – 3000 ks/rok, včetně kreativního
a přesného opracování.
Multifunkční centra
TT75/2000,3000,4000,6000
TECNIMETAL-CZ, a. s.
Nábřeží 578, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 009 411, fax: +420 577 009 410
e-mail: [email protected]
http://www.tecnimetal.com
Společnost TECNIMETAL – CZ a. s. je od svého založení známá
výrobou a vývojem krytování a příslušenství k obráběcím strojům
nejen v tuzemsku, ale taky ve státech EU.
Výrobní program se téměř výhradně orientuje do oblasti dodávek příslušenství k obráběcích strojům. Současný výrobní program lze rozdělit do několika následujících základních skupin.
VÝROBNÍ PROGRAM
Svařované měchy
Kryty z nekovových materiálů k ochraně vodících ploch
Teleskopické kryty
Dopravníky třísek
Chladící agregáty
Filtrační agregáty
Zámečnická výroba
Společnost se snaží poskytnout rozsáhlým záběrem svých výrobků komplexní péči zákazníkům ve všech fázích krytování stroje. Svým programem pružně reaguje na nejnovější trendy a požadavky výrobců obráběcích strojů. Výsledkem je pak dokonalé
krytování stroje s bezchybnou filtrací kapaliny.
TOS, a. s.
TOS, a. s., Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice
tel.: +420 326 633 213, fax: +420 326 633 259
e-mail: [email protected], http://www.tosas.cz
Univerzální hrotové soustruhy:
SU 63 H/3500, 5000, 6500
SU 80 H/3500, 5000, 6500
SU 100 H/2000,3000,4000,5000,6000,8000 -20 000
SU 125 H/2000,3000,4000,5000,6000,8000 -20 000
SU 150 H/2000,3000,4000,5000,6000,8000 -20 000
Univerzální hrotové soustruhy CNC:
SUA 63 Numeric/3500, 5000, 6500
SUA 80 Numeric/3500, 5000, 6500
XII | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
Brousicí stroje
BUC 63 C, 85 C/2000, 3000, 4000, 6000 Practic
BUC 63 C, 85 C/2000, 3000, 4000, 6000 Profi
BUC 63 C, 85 C/2000, 3000, 4000, 6000 Multi
BUB 40 B, 50 B/1000, 1500, 2000, 3000 Practic
BUB 40 B, 50 B/1000, 1500, 2000, 3000 Profi
BUB 40 B, 50 B/1000, 1500, 2000, 3000 Multi
BUA 25 B/ 500, 750, 1250 Practic
BUA 25 B/ 500, 750, 1250 Profi
C 250 CNC
C 500 CNC
Odvalovací frézky
OFA 32 CNC 6
OFA 75 CNC 6
OFA 100 CNC 6
Odvalovací obrážečky
OHA 50 CNC 5
TOSHULIN, a. s.
Wolkerova 845, 768 24 Hulín
tel.: +420 573 327 111, fax: +420 573 350 321
e-mail: [email protected]
http://www.toshulin.cz
TOSHULIN, a. s. patří mezi přední světové výrobce svislých soustruhů a svislých soustružnických center. Historie firmy se datuje od
roku 1949, kdy byl v Hulíně položen základní kámen nového strojírenského podniku.
Výrobní program společnosti představují svislé soustruhy a svislá
soustružnická centra typových řad REV, SKL, SKA, POWERTURN,
POWERTURN Y, SKG, SKAT a SKIQ. Novým typem produktů jsou
svislá obráběcí centra POWERTURN Y a SKY.
Jednotlivé řady strojů vyráběných v TOSHULIN, a.s. se od sebe
liší způsobem výměny nástrojů, průřezem smykadla a celkovou
koncepcí stroje. Stroje jsou nabízeny s průměrem upínací desky
od 800 do 5000 mm a jsou vybaveny špičkovými elektronickými komponenty, které jsou spolu s tradičně vysoce přesnými mechanickými díly zárukou vysokého výkonu, spolehlivosti a přesnosti obrábění.
Další významnou aktivitou firmy, mimo výroby nových strojů, jsou
modernizace a generální opravy obráběcích strojů.
Obráběcí stroje
REV 12, 16, 20..................… svislý soustruh/svislé obráběcí centrum
SKL 8, 10, 12….................... svislý soustruh/svislé obráběcí centrum
SKA 12, 16, 20, 25, 30,
40, 50 …………................... svislý soustruh/svislé obráběcí centrum
POWERTURN 1250, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
......... svislý soustruh/svislé obráběcí centrum
POWERTURN Y 1250, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
......... svislé obráběcí centrum
Výrobní sortiment pro rok 2009
SKG 40, 50 .......................... svislý soustruh/svislé obráběcí centrum
SKAT 12, 16 ......................... speciální svislý soustruh
SKIQ 12, 16, 20, 25, 30 ..... svislý soustruh/svislé obráběcí centrum
TOS KUŘIM – OS, a. s.
Sídlo společnosti:
Štefánikova 41/110, 602 00 Brno
Výrobní závod:
Blanenská 257, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 101 111, fax: +420 541 102 444
e-mail: [email protected], http://www.tos-kurim.cz
Společnost TOS KUŘIM-OS, a. s., člen skupiny ALTA, je tradičním
výrobcem obráběcích strojů. Byla založena v roce 1942, na trh přináší zkušenosti z oblasti vývoje, výroby a provozu univerzálních strojů a technologických pracoviš. Technická úroveň dodávaných strojů a rozsah sortimentu výroby staví firmu k nejvýznamnějším výrobcům v Evropě, společnost má zajištěnu světovou dosažitelnost
obchodní a servisní sítě.
Výrobní program společnosti tvoří především velké frézky a obráběcí centra pro nerotační součásti. Tyto stroje umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti
stran, díky použití nejmodernějších komponent umožňují maximální využití vlastností progresivních nástrojů a špičkového programového vybavení. TOS KUŘIM-OS, a. s., je dodavatelem komplexního řešení pro zákazníka, které obsahuje upřesnění zákaznické
technologie, návrh a konstrukci obráběcího centra, výrobu, předání na zákazníkovu technologii, zaškolení a kompletní servis.
Frézky a obráběcí centra
FOQ 80 …….....…. horizontální obráběcí centrum s pevným rámem
FFQ 100/125.....…. obráběcí centra s posuvným stojanem
FFDQ …….........…. obráběcí centra s posuvným stojanem provedení
DUO
FUQ 125/150 ...…. obráběcí centra s posuvným stojanem
po samostatném loži
FUDQ …............…. obráběcí centra s posuvným stojanem
po samostatném loži v provedení DUO
FSQ 80/100/125, FSGQ 80
................................ univerzální ložová obráběcí centra
Portálové frézky a obráběcí centra
FRFQ 200/250/300
............................... obráběcí centra s posuvným portálem
FRPQ ….............…. obráběcí centra s pevným portálem,
přesuvným příčníkem a posuvným stolem
FRUQ …............…. obráběcí centra s posuvným portálem
po samostatných ložích
Hlavní technologickou předností výše uvedených strojů je systém
výměnných vřetenových hlav vlastní konstrukce. V současné době
je firma nabízí až do výkonu 100 kW, tyto hlavy umožňují vysoce
univerzální využití center od hrubování až po vysokootáčkové obrábění na hotovo např. při dokončování velkých forem a zápustek
pro automobilový průmysl. Další vývoj je zaměřen do oblasti dodávek velkých obráběcích center s více smýkadly s vysokými výkony na vřetenech výměnných vřetenových hlav.
Ve výrobním programu jsou i jednoúčelové stroje a technologická pracoviště určená pro velkosériovou výrobu šitá na míru pro
jednotlivé zákazníky.
TOS OLOMOUC, s. r. o.
Tovární 30, 772 49 Olomouc-Hodolany 1180
tel.: +420 587 404 111, fax: +420 587 439 889
e-mail: [email protected]
http://www.oso-olomouc.cz
OBRÁBĚCÍ STROJE
F 2 V........................ konzolová frézka s pohonem vřetena mech.
variátorem
F 2 V-R..................... konzolová frézka s regulačním pohonem
vřetena
FNK 2.................... nástrojařská konzolová frézka s pohonem vřetena
mech. variátorem
FNK 2R.................... nástrojař. konzolová frézka s regulač. pohonem
vřetena
FNG 32.................. univerzální nástrojářská frézka
FNG40 CNC......... universální nástrojařská numericky řízená frézka
FGU 32.................. univerzální konzolová frézka
FGV 32................... vertikální konzolová frézka
FV 30 CNC A ....... svislá konzolová frézka s řízenou pinolou
a pevným vřeteníkem
TOS SVITAVY, a. s.
Říční 1, 568 17 Svitavy
tel.: +420 461 563 111, fax: +420 461 533 224
e-mail: [email protected], http://www.tos.cz
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
PWR 201................ rozřezávací vícekotoučová pila
PWR 301................ rozřezávací vícekotoučová pila
PWR 321................ rozřezávací vícekotoučová pila
PWR 401................ rozřezávací vícekotoučová pila
PWR 421................ rozřezávací vícekotoučová pila
PWR 422................ rozřezávací vícekotoučová pila
PWR 402................ rozřezávací vícekotoučová dvouhřídelová pila
PWR 412................ rozřezávací vícekotoučová dvouhřídelová pila
PWF 320................ formátovací pila
PWF 320 STANDARD.....
............... formátovací pila
PWK 40.................. manipulační kráticí pila
PWK 60/70............ manipulační kráticí pila
FWS 50.................. srovnávací frézka
FWS 63.................. srovnávací frézka
FWJ 41................... jednostranná tlouškovací frézka
FWJ 63.................. jednostranná tlouškovací frézka
FWJ 80.................. jednostranná tlouškovací frézka
FWP 22.................. čtyřstranná profilovací frézka
FWP 22 SUPER ..... čtyřstranná profilovací frézka
FWP 237U............. čtyřstranná profilovací frézka
FWP 234E.............. čtyřstranná profilovací frézka
FWP 235E.............. čtyřstranná profilovací frézka
P 23....................... čtyřstranná profilovací frézka
FWV....................... spodní frézka
FWE-U................... obráběcí centrum na výrobu oken
FWO-U.................. obráběcí centrum na výrobu oken
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | XIII
Výrobní sortiment pro rok 2009
FWU 41 H.............. kombinovaný stroj protahování-srovnávání
PF 300....................formátovací pila s frézkou
PP 35...................... pásová pila
TECHNOLOGICKÉ STUDIE A PROJEKTY VČETNĚ REALIZACE
• Pilnice
• Výroba lepeného hranolu
• Výroba spárovky
• Výroba oken a dveří
• Výroba nábytku
• Truhlárny atd.
UNIVERZÁLNÍ NÁŘADÍ
(SKLÍČIDLA)
IUG ....................... samostředící univerzální sklíčidlo dle DIN 6350
IUGO .................... samostředící univerzální sklíčidlo s ocelovým
tělesem dle DIN 6350
IUH ....................... samostředící univerzální sklíčidlo s reverzní
čelistí dle DIN 6350
IUHO .................... samostředící univerzální sklíčidlo s reverzní
čelistí s ocelovým tělesem dle DIN 6350
IUS ........................ samostředící univerzální sklíčidlo se standardními
čelistmi
IUD, IUM ............... samostředící univerzální sklíčidlo s měkkou
dělenou čelistí
IUZ ........................ samostředící univerzální sklíčidlo se zkrácenou
stavební délkou
IUT......................... samostředící univerzální sklíčidlo se zkrácenou
stavební délkou s reverzní čelistí
IUGG, IUHG ........ samostředící univerzální sklíčidlo s jemným
ustavením
IUGS, IUHS .......... samostředící univerzální sklíčidlo s jemným
ustavením
LUD ....................... lícní deska s nezávisle přestavitelnými čelistmi
IUX ........................ univerzální hobby sklíčidlo
SSC ....................... tříčelistní hydraulické silové sklíčidlo
RSS ........................ ručně ovládané silové sklíčidlo
ND ........................ náhradní díly-tvrdá vnější čelist SCV,
monobloková čelist MC, základní čelist ZC,
měkká dělená čelist MD, tvrdý reverzní
nástavec NT, měkký nástavec ND, spirálové
kolo, tvrdá reverzní čelist LC, upínací klíč
s pružinou, závitový čep a matice
TOS VARNSDORF, a. s.
Říční 1774, 407 47 Varnsdorf
tel.: +420 412 351 203, fax: +420 412 351 176
e-mail: [email protected]
http://www.tosvarnsdorf.com
http://www.tosvarnsdorf.cz
OBRÁBĚCÍ STROJE
TOStec PRIMA......... obráběcí centrum
TOStec OPTIMA...... obráběcí centrum
TOStec VARIA.......... obráběcí centrum
WRD 150 Q........... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj deskový
WRD 150............... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj deskový
WRD 130 Q........... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj deskový
WRD 130............... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj deskový
WHN 130 MC....... obráběcí centrum
XIV | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
WHN 130 Q.......... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHN 130.............. vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHN 110 MC........ obráběcí centrum
WHN 110 Q........... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHN 110............... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHQ 13 CNC....... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHN 13 CNC....... vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WHQ 105 CNC.....vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WH 105 CNC........ vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
WH 10 CNC.......... vodorovná vyvrtávačka
TST SERVIS, a. s.
Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4
tel.: +420 241 771 297, fax: +420 241 771 218
e-mail: [email protected], http: //www.tstservis.cz
TST servis, a. s. působí na trhu v ČR a na Slovensku od poloviny
roku 1990. Předmětem činnosti TST servis, a. s. je dodávka komponentů pro výrobu strojů, zajišování kooperací a dodávky obráběcích a tvářecích strojů.
OBCHODNÍ KOMODITY
– konvenční soustruhy
– CNC soustruhy
– vodorovné rovinné brusky
– gumové ustavovací prvky
– strojírenská šroubení včetně šroubení od firem WALTERSCHEID
a PARKER
– bakelitové ovládací prvky ke strojům a zařízením
– rukojeti, kola, hvězdice, koule, páčky, a další sortiment
– normalizované strojírenské součásti pro stavbu a montáž strojů
– upínací šrouby a matice do „T“ drážek, závitové zátky, Cu a Al
těsnící kroužky, hydr. hadice
– nářadí pro obráběcí stroje
– náhradní díly pro obráběcí stroje
ZASTOUPENÍ PRO PRODEJ V ČR
– TRENS Trenčín a. s., soustruhy a obráběcí centra
– VOJUS a. s. Povážská Bystrica, rovinné brusky s vodorovnou
osou vřetena, soustruhy
– EGAŇA (Španělsko) ustavovací prvky a silen bloky
WALTER, s. r. o.
Blanenská 1289, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 426 656, fax:+420 541 231 952
e-mail: [email protected]
http:// www.walter-machines.de
Walter, s. r. o. je výrobcem CNC strojů na ostření, jemné broušení
a měření nástrojů. Firma zajišuje celosvětový prodej CNC strojů, aplikační techniku a servis. Výrobní závody má v České republice a v USA.
Výzkum, vývoj, výroba prototypů a nultých serií se nachází v Německu.
Walter, s. r. o. je členem skupiny Körber Schleifring Group.
Výrobní sortiment pro rok 2009
VÝROBNÍ PROGRAM
HELITRONIC BASIC
Univerzální bruska nástrojů s 5 CNC řízenými osami určená
k ostření fréz, vrtáků, stupňovitých vrtáků, stupňovitých nástrojů, nástrojů na opracování dřeva, profilových nožů nebo profilových nástrojů.
HELITRONIC POWER
Univerzální bruska nástrojů s 5 CNC řízenými osami určená k ostření fréz, vrtáků, stupňovitých vrtáků, stupňovitých nástrojů, nástrojů
na opracování dřeva, profilových nožů nebo profilových nástrojů.
HELITRONIC POWER s výměníkem brusných kotoučů
Univerzální bruska nástrojů s 5 CNC řízenými osami určená
k ostření fréz, vrtáků, stupňovitých vrtáků, stupňovitých nástrojů, nástrojů na opracování dřeva, profilových nožů nebo profilových nástrojů.
HELITRONIC MINI POWER
Univerzální bruska nástrojů s 5 CNC řízenými osami speciálně
pro výrobu fréz, vrtáků, stupňovitých vrtáků, stupňovitých nástrojů, nástrojů na opracování dřeva, profilových nožů nebo profilových nástrojů.
HELITRONIC VISION
Vysoce výkonná bruska nástrojů s 5 CNC řízenými osami speciálně pro výrobu fréz, vrtáků, stupňovitých vrtáků, stupňovitých
nástrojů, nástrojů na opracování dřeva, profilových nožů nebo
profilových nástrojů.
HELITRONIC DIAMOND
Vysoce výkonné brousící centrum pro elektroerozi a broušení s 5
CNC- řízenými osami.
HELITRONIC MICRO
CNC bruska pro výrobu mikronástrojů pro průměry od 0,1mm
do 12,7mm
HELICHECK PRO
Měřicí stroj se 4 NC- řízenými osami a bezdotykovou multisenzorovou měřicí technikou pro plně automatické měření přesných
nástrojů jako frézy, vrtáky, stupňovité vrtáky, stupňovité nástroje,nástroje na opracování dřeva, profilové nože, profilové nástroje a brusné kotouče.
HELICHECK BASIC
Měřicí stroj se 4NC-řízenými osami a bezdotykovu multisenzorovou měřicí technikou pro plně automatické měření přesných nástrojů jako frézy, vrtáky, stupňovité vrtáky, stupňovité nástroje,
nástroje na opracování dřeva, profilové nože, profilové nástroje a brusné kotouče.
HELI TOOLCHECK 3C
Měřicí stroj se 4 NC-řízenými osami a bezdotykovou multisenzorovou měřicí technikou pro plně automatické měření nástojů jako frézy, vrtáky, stupňovitě vrtáky, stupňovité vrtáky, stupňovité
nástroje, nástroje na opracování dřeva, profilové nože, profilové
nástroje a brusné kotouče.
WEILER HOLOUBKOV, s. r. o.
338 01 Holoubkov
tel.: +420 371 406 111, +420 371 406 600
fax: +420 371 406 699
e-mail: [email protected]
http://www.weilercz.com
OBRÁBĚCÍ STROJE
VSPQ 63 CNC......................... vrtačka pojezdová s CNC řízením
VOM 50.................................... vrtačka otočná montážní
VO 75, VO 100 ....................... vrtačka otočná
VOP 100 .................................. vrtačka otočná pojízdná
DA 210, 260............................. soustruh univerzální
C30........................................... soustruh mechatronický
DZ45......................................... soustružnické obráběcí centrum
GENERÁLNÍ OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY
A SERVIS PRO STROJE Z VÝROBNÍHO PROGRAMU
ZKUŠEBNA VUOS, s. r. o
Horská 3, 128 00 Praha 2
tel./fax: +420 222 520 046
e-mail: [email protected]
Zkušebna je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1055 (ČIA je řádný a plnoprávný člen evropské akreditace EA)
Mezi akreditované zkoušky patří přesnost, tuhost, vibrace a hluk.
V rámci akreditace provádíme pro zákazníky se zavedeným systémem
jakosti podle ISO 9000 kontrolu jmenovaných vlastností obráběcích strojů a také kontrolu přesnosti souřadnicových měřících strojů
(CMM).
V rámci neakreditovaných činností provádíme mimo jiné seřizování geometrické přesnosti, zejména velkých nebo velmi přesných
strojů (včetně měřicích strojů) a měření a ověření funkce parametrů softwarových korekcí pro obráběcí i souřadnicové měřicí stroje (CMM).
V uvedených oborech zkoušek zkušebna provádí všechna potřebná měření od základní po nejsložitější variantu.
ŽĎAS, a. s.
Strojírenská 6, 591 71 Ž
ár nad Sázavou
tel.: +420 566 642 124, fax: +420 566 642 871
e-mail: [email protected], http://www.zdas.cz
Akciová společnost Žas, a. s. se sídlem ve Žáru nad Sázavou patří
mezi přední dodavatele technologií a zařízení pro hutní a strojírenské
podniky, a to zejména v oboru strojírenské metalurgie, tvářecích strojů, zařízení pro úpravu válcovaných výrobků a lisovacích nástrojů.
METALURGIE
Odlitky – o hmotnosti 200 – 40 000 kg
Výkovky – o hmotnosti 20 – 9 000kg
Ingoty – hmotnost 500 – 13 000 kg
Modely
TVÁŘECÍ STROJE
Hydraulické kovací lisy dolůtažné CKW 6 300 – 40 000 kN
Hydraulické lisy hornotlaké dvousloupové CKVX 6 300 – 40 000 kN
Kovářské kolejové manipulátory QKK o nosnosti 3 – 160 tun
Kontejnerové nůžky na šrot CNS-K o střižné síle 3.2 a 4 MN.
Semimobilní nůžky na šrot CNS-SM o střižné síle 7 MN.
Stabilní nůžky na šrot CNS-CV2 o střižné síle 8,11 a 16 MN.
Paketovací lisy CPB 100,200 a 400, CPS 160,320
Rovnací hydraulické lisy CDN 400 a CDT 1 000
Lisy pro automobilový a letecký průmysl CYA 500 , CYAA 1 800,
CYAB 400 , 800, CTUA 2 500,.CTV 16 000
12 | 2008 | MM Průmyslové spektrum | XV
Výrobní sortiment pro rok 2009
Lisy montážní CDR 500, CDRA 500
Vřetenové lisy LVE 2 500 – 16 000 kN
Postupové automaty TP 4 000 – 40 000 kN
Lisy excentrické LZK 60 000 kN, LKDE 4 000 kN
Rekonstrukce a opravy
ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ
Inspekční linky pro úpravu tyčí; podélné, příčné a kombinované
dělicí linky na plech; výběhové úseky válcoven; rovnačky tyčí, trubek a profilů; nůžky; generální opravy a modernizace.
LISOVACÍ NÁSTROJE
Nástroje pro plošné tváření a postupové tváření plechu a objemové tváření za tepla i za studena, atd.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TOMA INDUSTRIES, s. r. o
Priemyselná 10, 918 38 Trnava, Slovenská republika
tel.: +421 918 601 162, fax: +421 335 513 531
e-mail: [email protected]
http://www.toma.sk
TVÁŘECÍ STROJE
LEN 10 C, 25 C, 40 C, 63 C...výstředníkový lis
LEXN 100 C.............................. výstředníkový lis
PŘÍDAVNÁ AUTOMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Rovnačka pásového materiálu QRM 300/4 A
Kolíbka k QRM
Rovnačka pásového materiálu QRVP 160, 250, 400
Podávací rovnačka QPRM 300/6
Oboustranný odvíječ QOPD 100, 250, 400
Jednostranný odvíječ QOPJ 160/650, 250/1400
Mechanicko-pneumatický podávač QPKP 160
Mechanicko-pneumatický podávač QPKP 250
Pneumatický kleštinový podávač QPV 160/2,5
Pneumatický kleštinový podávač QPV 300/4A
Vzduchový přidržovač QVV 200/3
Vzduchový přidržovač QVV 250/4,5
Vzduchový přidržovač QVV 315/7,5
Pružinový přidržovač QVZ 1,25
Pružinový přidržovač QVZ 1,6
Pružinový přidržovač QVZ 2,5
GENERÁLNÍ OPRAVY VÝSTŘEDNÍKOVÝCH LISŮ
REKONSTRUKCE VÝSTŘEDNÍKOVÝCH LISŮ
PODLE NOREM „EN“
KOOPERAČNÍ VÝROBA V OBLASTI KOVOOBRÁBĚNÍ
A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ LISOVÁNÍM ZA STUDENA
TRENS, a. s.
Súvoz 1, 911 32 Trenčín, Slovenská republika
tel.: +421 327 412 603, fax: +421 327 436 645
e-mail: [email protected]
http://www.trens.sk
XVI | MM Průmyslové spektrum | 12 | 2008
Soustružnická obráběcí centra
SBL 300 CNC.......................... Oběžný průměr nad ložem: 530 mm
SBL 500 CNC.......................... Oběžný průměr nad ložem: 630 mm
SBL 700 CNC.......................... Oběžný průměr nad ložem: 750 mm
CNC soustruhy
SE 320 NUMERIC.................... Oběžný průměr nad ložem: 320 mm
SE 520 NUMERIC.................... Oběžný průměr nad ložem: 520 mm
Hrotové soustruhy
SN 32........................................ Oběžný průměr nad ložem: 330 mm
SN 50 C.................................... Oběžný průměr nad ložem: 500 mm
SN 500 SA................................ Oběžný průměr nad ložem: 505 mm
SN 71 C.................................... Oběžný průměr nad ložem: 710 mm
SN 710 S................................... Oběžný průměr nad ložem: 720 mm
SUI 80....................................... Oběžný průměr nad ložem: 800 mm
VOJUS, a. s.
Robotnícka ul., P. O. Box 138
017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
tel.: +421 424 308 200, fax: +421 424 308 203
e-mail: [email protected]
http://www.vojus.sk
VÝROBNÍ PROGRAM
OBRÁBĚCÍ STROJE
• rovinné brusky/BRH 20; BRH 32; BRH 40; BRH 50; LINEATEC 20,
40, 50; SURFTEC 80, 120
• hrotové soustruhy /TURNTEC 50;TURNTEC 63;TURNTEC 53
E;TURNTEC 63 E
• mikrofinišovací stroje
ZÁKÁZKOVÁ VÝROBA
• stroje pro gumárenský a pneumatikářský průmysl
• drtiče kamene
• stroje na zpracovaní drátu
• jednoúčelové stroje pro různé druhy odvětví
• přestavba strojů a zařízení
• svařence a obrobky
NÁŘADÍ
• formy pro vstřikování plastů, pro tlakové lití hliníku a pro přesné lití
• lisovací nástroje – střížné/ohýbací/tažné/postupové/sdružené
• přípravky – tvarovací/svařovací/vrtací/montážní/a jiné
• kusová výroba – přesné a tvarově složité součástky

Podobné dokumenty

BRATISLAVA NITRA TRENČÍN BERLÍN DRÁŽĎANY

BRATISLAVA NITRA TRENČÍN BERLÍN DRÁŽĎANY a technologií ALARM, 7. – 8. 11. Konference a výstava zabezpečovací techniky SPORT-OBIEKT, 7. – 8. 11. Veletrh sportovního vybavení, údržby zařízení a stavebních konstrukcí TOPGUM, 8. – 10. 11. Vel...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT - Svaz strojírenské technologie

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT - Svaz strojírenské technologie Výrobce: TOS KUŘIM-OS, a.s., Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, www.tos-kurim.cz Vystavovatel: TOS KUŘIM-OS, a.s., Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, www.tos-kurim.cz Umístění: V/056 Popis: Horizontáln...

Více

profil - Industry EU

profil - Industry EU systému managementu řízení, který zahrnuje: – Výzkum a vývoj technologií a výrobu odlitků, výkovků, ingotů a modelového zařízení – Výzkum, vývoj, výrobu, montáž, uvádění do provozu a servis zařízen...

Více

KATALOG ZBRANÍ

KATALOG ZBRANÍ armádu, policii a ozbrojené složky. Jejich společným rysem je kvalita, dlouhodobá spolehlivost a přesnost. Česká zbrojovka dnes představuje jednoho z největších světových producentů ručních zbraní....

Více

bizhub PRO 951

bizhub PRO 951 a pohodlí, maximální jednoduchost použití a pomůže vám snížit nejen mzdové náklady, ale pomocí inteligentních možností implementace SW řešení sníží také vaše skryté náklady. Například řada rozhraní...

Více

Návod na zpracování

Návod na zpracování Ve spojení s podlahovým vytápěním slouží 25 mm silné podlahové desky FERMACELL jako vrstva přenášející zatížení a jako podklad pro podlahové krytiny. Kombinace podlahových teplovodních vytápěcích s...

Více

představení produkce

představení produkce firmám. Víme z čeho jsme vzešli, co umíme a máme v tom tradici a bohatou zkušenost. Je to znalost zákonitostí a způsobů práce s textem, barvou, materiálem či dalšími médii v materiální či elektronic...

Více