Rozezvučme opět varhany v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích

Komentáře

Transkript

Rozezvučme opět varhany v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích
Poslední oprava v první polovině 70. let znamenala zároveň
zásah do původní dispozice. Více než 70 let staré varhany
vyžadují dnes generální rekonstrukci. Rozpočet, zahrnující
nutně i opravu hudební kruchty, na které se nástroj nachází,
činí v současnosti přibližně 3,5 mil. Kč. Shromažďování Þnančních prostředků trvá již několik let a zatím se podařilo
získat jen necelou třetinu zmíněné částky. Dárcem je např.
Magistrát hl. m. Prahy a ÚMČ Praha 10, ale i řada drobných
sponzorů a přispěvatelů.
V prostorách kostela zní nyní jen provizorní malé varhany,
jejichž umístění a vzhled navíc značně ruší celkovou atmosféru interiéru.
Autorem velkých varhan byla kutnohorská Þrma Josefa Melzera (opus č. 551). Jejich stavba bezprostředně navazovala na
dokončení nového nástroje v právě dobudované katedrále sv.
Víta. Vršovický hrací stůl byl původně určen pro hradčanský
dóm. Obojí varhany tak mají mnoho společného po zvukové i konstrukční stránce. V roce 1932 pracovala Þrma také
pro vršovický Husův sbor. Tamní dvoumanuálový nástroj se
16 rejstříky byl později přemístěn do nového sboru v Karlíně. Další Melzerova díla najdeme např. v klášterním kostele
v Sedlci u Kutné Hory, v Třebechovicích pod Orebem nebo
v hronovském divadle.
Jak vystihují i úvodem citovaná slova, hodnotu varhan
– zvláště jsou-li prosty pozdějších přestaveb a dispozičních
změn a nacházejí-li se v prostoru, pro který byly stavěny –
představuje jejich zvuk. Po hudební stránce vršovické varhany plně vyjadřují estetiku doby svého vzniku. Nesmírná cena
těchto varhan spočívá ale také v jejich vzhledu. Vnější podobu skříně, tj. především přední řadu píšťal (tzv. prospekt),
Rozezvučme opět varhany v kostele
sv. Václava v Praze – Vršovicích
Je to mohutný stroj s elektrickým pohonem. Jejich velebné
zvuky, jež od jemného pianissima – jako by to byl šepot s nebeských výšin – až k burácejícímu plénu, hlásajícímu moc
a velebnost Boží, naplnily nejenom náš prostranný jubilejní
chrám Páně, ale i nitro všech přítomných. Kéž jejich hlas
dlouho zní ke cti a chvále Boží! Tak vznosnými slovy popisuje farní věstník na sklonku léta 1931 slavnostní posvěcení
nových varhan, které se konalo v neděli 9. srpna toho roku.
Jejich mocný hlas ale postupem času slábnul a před několika
lety utichl úplně. Věříme však, že ne navždy.
totiž navrhnul sám architekt kostela. Velmi pravděpodobně
jde o jediný varhanní prospekt prof. Gočára. Protože i další
prvky vnitřního vybavení, např. starý hlavní oltář, jsou jeho
dílem, tvoří interiér kostela dokonalou jednotu a harmonii.
Takto ucelených sakrálních staveb, v nichž veškerý mobiliář
je dílem samotného stavitele, najdeme jen málo.
Vršovické varhany mají dva manuály (klaviatury pro hru rukama) a pedál (klaviatura pro hru nohama). 2450 píšťal je
podle charakteru zvuku rozděleno do 40 skupin (tzv. rejstříků), které umožňují bohatý výběr a kombinace zvukových
barev. Propojení hracího stolu s vlastním nástrojem, přesněji
se vzdušnicemi, na nichž stojí píšťaly (jsou to jakési skříně,
které přivádějí do píšťal vzduch), je řešeno pneumatickým
systémem, který je typický pro nástroje postavené v prvních
desetiletích 20. století. Impulz od klávesy k píšťale je zde přenášen vzduchem stlačeným v kovové rource (tzv. konduktu).
Na stejném principu funguje také rejstříková traktura, tj. přenos impulzu od rejstříkových tlačítek (tzv. sklopek) na hracím
stole ke vzdušnicím.
Pořízení vršovických varhan Þnancovala v roce 1931 místní
Občanská záložna, dnes Česká spořitelna se sídlem na Vršovickém náměstí. Na výraz vděčnosti byl její ředitel, rada
Zdeněk Donner, v den svěcení varhan dekorován vysokým
papežským vyznamenáním: rytířským řádem sv. Řehoře.
Všem těm, kteří v současnosti opravu varhan podpoří, bude
společným vyznamenáním jediné: hudba, která po letech
opět naplní nejen náš kostel, ale především srdce lidí, kteří
jim budou umět naslouchat.
Spojky:
Pedál:
1
rozsah C-g chromatický
– 32 kláves, 32 tónů
Principálbas 16´
Subbas 16´
Violonbas 16´
Kryt tichý 16´
Basoctav 8´
Bas ßétnový 8´
II/P 8´
II/I 8´
II/I 16´
II/I 4´
I/I 16´
I/I 4´
II/II 4´
Pommer 4´
Dispozice nástroje:
I. manuál:
I/P 8´
II.manuál:
rozsah C-g4 chromatický rozsah C-g4 chromatický
– 68 kláves, 68 tónů
– 68 kláves, 68 tónů
Principál 16´
Bourdon l6´
Principál 8´
Principál 8´
Kryt hrubý 8´
Octava 8´
Salicionál 8´
Gamba 8´
Flétna dutá 8´
Aeolina 8´
Flétna jemná 8´
Vox coelestis 8´
Kvintadena 8´
Flétna koncertní 8´
Prestant 4´
Kryt dvojitý 8´
Flétna trubicová 4´
Octava 4´
Dolce 4´
Flétna příčná 4´
Kvinta šustivá 2 2/3´ 2x
Roh lesní 4´
Picola 2´
Nasard 2 2/3´
Mixtura 1 1/3´ 4-6x
Flageolet 2´
Tromba 8´
Terc 1 3/5´
Clairon 4´
Cimbál 1´ 3x
Klarinet 8´
Hoboe 8´
Bombarda 16´
2 volné kombinace, tremolo I. man., tremolo II. man., žaluzie II. man., rejstříkové crescendo, generální spojka, vypínač
ručních rejstříků, vypínač jazyků, jednotlivé vypínače jazyků, vypínač 16´, vypínač crescenda, pianopedál, PL, TT.
Sbírkové konto na opravu varhan – 186 817 149/0300
Aktuální informace o stavu sbírky – www.farnostvrsovice.cz/varhany
Vydáno pro účely Římskokatolické farnosti u kostelů sv.
Mikuláše a sv. Václava v Praze – Vršovicích
© Jan Rückl 2008
foto Jan Šilar

Podobné dokumenty

Ostrava konzervatoř III/46 CZ

Ostrava konzervatoř III/46 CZ Intonace a ladění Zásadní obtíže použití nástroje se vztahovaly k intonaci varhanních registrů. Intonace je především závislá na správné menzuraci a konstrukci píšťal. V první řadě je třeba se zmí...

Více

Mezinárodní varhanní soutěž Petra ebena Petr eben international

Mezinárodní varhanní soutěž Petra ebena Petr eben international 39. Vypínač jazyků 40. Vypínač crescenda 41. Vypínač spojek z crescenda Traktura elektrická 4 volné kombinace Pedálová kombinace Pleno, Tutti Žaluzie III. manuálu Crescendový válec Vypínače jednotl...

Více

XVI. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben

XVI. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Petr Eben otevřena kandidátům ze všech zemí. III. kategorie je určena kandidátům profesionální formace v oboru hry na varhany, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 26 let (s dovršením k 20. 10. 200...

Více

Ergebnisliste

Ergebnisliste SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN

Více

zpravodaj 2012 - Alpinum klub Plzeň

zpravodaj 2012 - Alpinum klub Plzeň 4,5–5,5). S ohledem na další podmínky je nutné zvolit správně stanoviště – to by nemělo být na úplném úpalu a zároveň není vhodné je vysazovat v tzv. mrazové kotlině. Musíme dbát na vhodný výběr do...

Více