Jak vybrat Medveda

Komentáře

Transkript

Jak vybrat Medveda
Jak vybrat elektrocentrálu? 001
Jak vybírat MEDVEDa?
1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan?
Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující
jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude občas zapotřebí napájet třífázové spotřebiče 3x400V
anebo je primární úkol centrály, aby svařovala. Ale je tu ještě otázka, kterou si u většiny konkurence
položit nemůžete. Potřebuji s motorem? Nemáte náhodou ve svém vozovém parku motor nebo
traktor, který je vybaven kardanovým výstupem? Jestli ano, je jasná volba M-Watt !
2. Jakou regulaci budete potřebovat?
Jestli chcete správně volit výkon centrály, potřebujeme dost přesně vědět příkon Vašeho spotřebiče a
typ spotřebiče, zejména z hlediska požadavků na kolísání napájecího napětí a charakter změn zatížení
elektrocentrály (proudové nárazy při rozběhu nebo skokové změny příkonu při provozu).
2.1.
AVR regulace
Pokud se jedná o spotřebič, o kterém víte, že je citlivý na kolísání napětí (např. počítač, svářecí
invertor, nářadí s elektronickou kontrolou vstupního napětí), musíte zde velmi opatrně volit typ
ALFA IN a.s., Nová Ves 74, 675 21 Okříšky, tel.:+420568840009, fax:+420568840966, e-mail: [email protected], web: www.alfain.eu
strana1
Jak vybrat elektrocentrálu? 001
regulace výstupního napětí elektrocentrály. Použijete elektrocentrálu s AVR. Jedná se o elektronickou
regulaci výstupního napětí, které zajišťuje, že kolísání výstupního napětí bude v toleranci ± 2% v celém
rozsahu (při konstantním zatížení) až do jmenovitého výkonu elektrocentrály. (AVR není třeba pro
svářečky PEGAS nebo ALFIN s PFC - kompenzací účiníku, které nejsou náchylné na kolísání napětí, je
však nutné počítat s výkonovou rezervou elektrocentrály minimálně 20%).
2.2.
Kompaundní regulace
Potřebujete-li „roztočit“ asynchronní motor na cirkulárce, řezačce na dlažbu, nebo kompresor, tj.,
zařízení s těžkým rozběhem, rozhodně volíte elektrocentrálu s kompaundním trafem. Tyto motory
mají vskutku „TVRDÝ ROZBĚH“, ale kompaundní trafo zajistí, že centrála je schopna dodat veliký
rozběhový proud a to i na úkor poklesu napětí. Nižší napětí asynchronnímu motoru nikterak neublíží.
Počítejte, že pro svůj „jednokilowatový“ motor krátkodobě 2 - 4 násobek jeho jmenovitého výkonu.
Invertorové svářečky PEGAS nebo ALFIN s PFC - kompenzací účiníku - mohou být bez problému
provozovány na elektrocentrálách s kompaundním trafem.
2.3.
Kapacitní regulace
Poslední řadou spotřebičů je ruční nářadí s komutátorovými motory, kterým dostatečně postačí
výstupní napětí s kapacitní regulací. Příkon spotřebiče může být a do maximálního jmenovitého
výkonu elektrocentrály.
3. Možnosti ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí
3.1.
Standard
Bezpečnost zařízení vzhledem k možnosti poranění elektrickým proudem je zajištěna oddělením –
vinutí alternátoru není spojeno se zemí.
3.2.
Volitelné příslušenství (elektrický rozvaděč, jistící prvky, proudový chránič)
Proudový chránič zajišťuje bezpečný provoz a chrání obsluhu v případě poškození izolace. Proudový
chránič odpojí elektrický obvod v případě rozdílu elektrického proudu mezi silovým výstupem
alternátoru a částí obvodu spojeným se zemí za výstupem z proudového chrániče.
!!! Nesmí se již spojovat PE a N na PEN !!!
4. Výběr podle výkonu a typu napájeného zařízení
Koeficient určuje přibližný násobek zvýšení „štítkového“ příkonu u napájených zařízení, ke kterému
může během provozu krátkodobě docházet, zejména při rozběhu zařízení.
Většina zařízení má koeficient 1 s výjimkou dále uvedených (seznam není úplný).
 Tlakové myčky 3
 Lednice 3,5 -5
 Míchačky na beton, ruční úhlové brusky, kotoučové pily 2,5
 Obráběcí stroje a elektrické brusky 2
 Ponorná čerpadla 3
 Pračky 4
 Kompresory 3,5 -5
 Vrtačky, frézky 3Halogenová světla a zářivky 1,5
 Drtiče, strunové sekačky, křovinořezy, plotové nůžky, sekačky a řetězové pily 2
ALFA IN a.s., Nová Ves 74, 675 21 Okříšky, tel.:+420568840009, fax:+420568840966, e-mail: [email protected], web: www.alfain.eu
strana2
Jak vybrat elektrocentrálu? 001
JEDNOFÁZOVÉ
Arctos 3010
Jednofázový stroj o výkonu 3 kVA vhodný pro ruční nářadí, čerpadla, vrtačky,
bourací kladiva, topidla. Není vhodný pro napájení citlivých zařízení (servery,
svářecí technika, další citlivá elektronika).
Arctos 5010
Jednofázový stroj o výkonu 4,2 kVA vhodný pro ruční nářadí, čerpadla,
vrtačky, bourací kladiva, topidla. Není vhodný pro napájení citlivých zařízení
(servery, svářecí technika, další
citlivá elektronika).
Arctos 5030
Jednofázový stroj o výkonu 4,5kVA vhodný pro ruční nářadí, čerpadla,
vrtačky, bourací kladiva a topidla o vyšších výkonech. Díky elektronické
regulaci výstupního napětí AVR je vhodný pro napájení citlivých
elektronických zařízení.
Arctos 8010
Jednofázový stroj o výkonu 6 kVA vhodný pro ruční nářadí, čerpadla, vrtačky,
bourací kladiva a topidla o vyšších výkonech. Není vhodný pro napájení
citlivých zařízení (servery, svářecí technika, další citlivá elektronika).
Arctos 8030
Jednofázový stroj o výkonu 6 kVA vhodný pro ruční nářadí, čerpadla, vrtačky,
bourací kladiva a topidla o vyšších výkonech. Díky elektronické regulaci
výstupního napětí AVR je vhodný pro napájení citlivých elektronických
zařízení.
Arctos 9010
Podobně jako Arctos 8010, Jedna zásuvka je však zesílená, v tzv.
průmyslovém provedení 230V/32A, aby bylo možné plně využít výkon stroje.
Arctos 9030
Podobně jako Arctos 8030, Jedna zásuvka je však zesílená, v tzv.
průmyslovém provedení 230V/32A, aby bylo možné plně využít výkon stroje.
Arctos 12510, 20020
Jednofázové stroje o výkonu 10 a 18 kVA vhodné pro ruční nářadí, čerpadla,
vrtačky, bourací kladiva a topidla o vysokých výkonech. Není vhodný pro
napájení citlivých zařízení (servery, svářecí technika, další citlivá elektronika).
Díky velkému výkonu jsou velmi vhodné pro napájení velkých jednofázových
elektromotorů.
ALFA IN a.s., Nová Ves 74, 675 21 Okříšky, tel.:+420568840009, fax:+420568840966, e-mail: [email protected], web: www.alfain.eu
strana3
Jak vybrat elektrocentrálu? 001
Arctos 12530, 20040
Jednofázové stroje o výkonu 10 a 18 kVA vhodné pro ruční nářadí, čerpadla,
vrtačky, bourací kladiva a topidla o vysokých výkonech. Dále pak pro svářecí
techniku požadující vysoký jednofázový výkon. Díky elektronické regulaci
výstupního napětí AVR je vhodný pro napájení citlivých elektronických
zařízení.
TŘÍFÁZOVÉ
Grizzli 7010
Třífázový stroj o výkonu 7 kVA / 3,7 kVA (3F/1F). Je vhodný pro ruční nářadí,
čerpadla, vrtačky, bourací kladiva a topidla o středních výkonech
v třífázovém provozu. Není vhodný pro napájení citlivých zařízení (servery,
svářecí technika, další citlivá elektronika). V jednofázovém provozu se dá
srovnat s typem Arctos 3010.
Grizzli 7030
Třífázový stroj o výkonu 7 kVA / 3,7 kVA (3F/1F). Díky kombinované regulaci
výstupního napětí (kompaundní / AVR) je vhodný pro napájení zařízení
s klasickou motorovou zátěží, spotřebiče s těžkým rozběhem a spotřebiče
s vyšším koeficientem a rovněž pro citlivou elektroniku. Vhodné pro
míchačky, elektromotory, čerpadla i svářecí techniku. Předpokládané využití
převážně pro třífázový provoz.
Grizzli 14020
Třífázový stroj o výkonu 13,5 kVA / 7,6 kVA (3F/1F). Je vhodný pro ruční
nářadí, čerpadla, vrtačky, bourací kladiva a topidla o větších výkonech
v třífázovém provozu. Zvládne například pohon dopravníkových pásů. Není
vhodný pro napájení citlivých zařízení (servery, svářecí technika, další citlivá
elektronika). V jednofázovém provozu se dá srovnat s typem Arctos 8010.
Grizzli 14040
Třífázový stroj o výkonu 13,5 kVA / 7,6 kVA (3F/1F). Díky regulaci výstupního
napětí AVR a velkému výkonu je vhodný pro napájení zařízení s klasickou
motorovou zátěží, spotřebiče s těžkým rozběhem a spotřebiče s vyšším
koeficientem a rovněž pro citlivou elektroniku. Vhodné pro míchačky,
elektromotory, čerpadla i svářecí techniku, kompresory. Vhodný také jako
záložní zdroj malých a středních firem. Předpokládané využití převážně pro
třífázový provoz.
Grizzli 16020, 22020, 24020
(foto stroje doplněného o podvozek a horní kapotáž)
Třífázové stroje o výkonu 16-22 kVA. Díky velkému výkonu je vhodný
pro napájení zařízení s klasickou motorovou zátěží, spotřebiče
s těžkým rozběhem a spotřebiče s vyšším koeficientem. Vhodné pro
míchačky, elektromotory, čerpadla, kompresory. Předpokládané
využití převážně pro třífázový provoz. Tyto stroje mají výkon
porovnatelný pouze s dieselagregáty, ale mají přibližně o ½ - ¾ nižší
hmotnost a cca o polovinu nižší cenu.
ALFA IN a.s., Nová Ves 74, 675 21 Okříšky, tel.:+420568840009, fax:+420568840966, e-mail: [email protected], web: www.alfain.eu
strana4
Jak vybrat elektrocentrálu? 001
Grizzli 16040, 22040, 24040
(foto stroje doplněného o podvozek a horní kapotáž)
Třífázové stroje o výkonu 16-22 kVA. Díky regulaci výstupního napětí
AVR a velkému výkonu je vhodný pro napájení zařízení s klasickou
motorovou zátěží, spotřebiče s těžkým rozběhem a spotřebiče
s vyšším koeficientem a pro citlivou elektroniku. Vhodné pro
míchačky, elektromotory, čerpadla i svářecí techniku, kompresory.
Vhodný také jako záložní zdroj malých a středních firem.
Předpokládané využití převážně pro třífázový provoz. Tyto stroje mají
výkon porovnatelný pouze s dieselagregáty, ale mají přibližně o ½ - ¾
nižší hmotnost a cca o polovinu nižší cenu.
TŘÍFÁZOVÉ se svářečkou
Weldved DC220 AVR
Třífázový stroj o výkonu 8 kVA / 3,2 kVA (3F/1F). Díky elektronické
regulaci výstupního napětí (AVR) je vhodný pro napájení zařízení
s klasickou motorovou zátěží i pro citlivou elektroniku. Navíc funguje i
jako velmi kvalitní svářecí stroj na elektrody. Je možné použít všechny
typy elektrod. Trvale stroj může pracovat s elektrodami do 2,5mm,
nárazově i se silnějšími průměry do 4mm. Stroj může pracovat vždy
pouze v jednom režimu – tedy buď jako elektrocentrála, nebo jako
svářečka. Není možné svařovat a zároveň odebírat energii ze zásuvek.
TŘÍFÁZOVÉ poháněné kardanem
M-Watt 100 - 270
Třífázové stroje o výkonu 10 – 27 kVA. Jedná se o alternátor
s převodovkou připravený pro pohon kardanovým spojem. Díky
vysokým výkonům jsou vhodné pro napájení elektromotorů,
čerpadel, míchadel, kompresorů a jiných zařízení s požadavkem
velkého el. výkonu. Díky své konstrukci vhodné zvláště pro použití
v zemědělství.
M-Watt 160 – 850
Třífázové stroje o výkonu 16 – 85 kVA. Jedná se o alternátor
s převodovkou připravený pro pohon kardanovým spojem. Díky
vysokým výkonům jsou vhodné pro napájení elektromotorů,
čerpadel, míchadel, kompresorů a jiných zařízení s požadavkem
velkého el. výkonu. Alternátory mají regulaci AVR a je tedy možné
s nimi napájet i citlivá elektronická zařízení jako např. automatické
dojičky, bioplynové stanice a podobně. Díky své konstrukci vhodné
zvláště pro použití v zemědělství.
ALFA IN a.s., Nová Ves 74, 675 21 Okříšky, tel.:+420568840009, fax:+420568840966, e-mail: [email protected], web: www.alfain.eu
strana5

Podobné dokumenty

TOPOGRAF

TOPOGRAF • Zná i ostatní topografické značky jak podle jména, tak podle grafického znázornění. • Vysvětlí rozdíl mezi kompasem a buzolou + jejich použití. • Rozliší druhy map, rozdělení měřítek, jmenuje zák...

Více

katalog českých elektrocentrál

katalog českých elektrocentrál applications where an independent electric power supply is needed and where a mechanization with standard P.T.O. is available (tractors, dozers and others). Генератор для применения в сельском хозя...

Více

Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby

Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby konkrétních kroků ve prospěch uživatele. Výstupy může využít k přípravě uživatele na přechod do komunitní služby, případně při podpoře uživatele v komunitě (pokud již uživatel do komunitní služby p...

Více

POWER PRODUCTS 2011

POWER PRODUCTS 2011 Odpovídající max. výkon v kVA: někteří výrobci uvádějí max. výkon v kVA tak, že navýší jmenovitý výkon o 25%.Tuto hodnotu uvádíme pro srovnání s takovýmito údaji. Jedná se o hrubý výkon v hP dle SA...

Více

Princip funkce stejnosměrného stroje • stator vytváří konstantní

Princip funkce stejnosměrného stroje • stator vytváří konstantní  při spouštění protéká motorem dosti velký proud, takže zabírací moment je velký  má vždy větší zabírací moment než derivační motor při stejném jmenovitém výkonu, i když spouštěcí proud je stejn...

Více

Úvod - Railvolution

Úvod - Railvolution nikdy vzniknout nebýt řidiče, dispečera a pozdějšího učitele jízd, ale také skvělého fotografa, pana Jaroslava Kováře. Škoda, že on sám si dnes už nemůže tuto knihu prohlédnout… Přestože existuje i...

Více

malé stejnosměrné motory

malé stejnosměrné motory Předpokládáme dvoupólový motor. Stator motoru obsahuje tři cívky, které při třífázovém napájení vytvářejí točivé magnetické pole. Za dobu jedné periody napájecí frekvence se sever magnetického pole...

Více

zde - Kokiskashop.cz

zde - Kokiskashop.cz HP Part :- 8121-0637 nebo Ferrite Unit 8121-0721 Vivitar: 60313 Kodak: U-5A Acer CL-5300 Agfa Easy Pix SX Aiptek A-HD, DAM-Z5X, DUO-V39, DZO-V3T, DZO-V5T, DZO-V37, DZO-V5O, DZOV58N, DZO-Z33, DZO-Z5...

Více

Uživatelská příručka - AZ

Uživatelská příručka - AZ možnost dlouhodobého plného zatížení volitelně elektrický startér, elektronická regulace napětí (AVR), sledování výkonu/proudu, napětí a frekvence možnost zákaznických úprav jednofázový a třífázový...

Více