zde - MARLIN, sro

Komentáře

Transkript

zde - MARLIN, sro
4
3
1
2
„Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se,
člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk,
který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté,
že jen proces hledání vědomostí poskytuje základ jistoty.
Proměnlivost, spoléhání se spíše na proces než na statické vědomosti, je jediným smysluplným cílem vzdělávání
v moderním světě.“
C. R. ROGERS
Vážení přátelé,
předkládáme Vám nový katalog s nabídkou vzdělávacích programů a dalších
služeb, které jsem pro Vás připravili pro letošní rok 2008.
Naše členství v EU nám poskytlo v programovém období 2004 – 2008 nové
nástroje financování investic do lidských zdrojů. Také díky nim jsme vytvořili
řadu nových vzdělávacích programů.
Úspěšně realizované projekty nám poskytly řadu zkušeností, které nyní chceme
nabídnout i Vám – potenciálním žadatelům o finanční dotace z evropských fondů využitím služeb našeho dotačního managementu.
Na snížený pokles nezaměstnanosti a nedostatek pracovních sil reagujeme
nabídkou aktivit agentury práce, která aktivně hledá a profesně připravuje
nové zaměstnance firmám na zakázku dle jejich potřeb.
Zároveň nabídkou poradenských programů Vám chceme pomáhat řešit
personální rozvoj Vaší organizace a budeme rádi, když využijete našich dlouholetých odborných zkušeností.
Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky.
Více se dozvíte na dalších stránkách.
Těšíme se na budoucí spolupráci!
Mgr. Dušan Bellovič
Ředitel společnosti
OBSAH KATALOGU
NABÍDKA REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ
EKONOMICKÉ KURZY
str. 6
Účetnictví .........................................................................................................................................6
Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)...........................................................................6
Účetnictví a daňová evidence (145 hod).............................................................................. 7
Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky).................................... 7
Účetnictví a daňová evidence (285 hod)............................................................................... 8
Daňová evidence s využitím výpočetní techniky............................................................... 8
Mzdové účetnictví ........................................................................................................................ 9
Pracovník spisovny........................................................................................................................ 9
SOCIÁLNÍ KURZY
str. 10
Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – pečovatelská činnost.....................10
Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – přímá obslužná činnost................10
Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – základní výchovná
- nepedagogická činnost..........................................................................................................10
PROFESNÍ KURZY
str. 12
Obchod a logistika
Manažer (se zaměřením na nákup).......................................................................................12
Manažer (se zaměřením na logistiku a zásobování)....................................................... 12
Skladový logistik......................................................................................................................... 13
Nákupčí ..........................................................................................................................................13
Obchodní zástupce.................................................................................................................... 14
Realitní makléř/ka - obchodník/obchodnice s nemovitostmi.................................... 14
specifické kurzy
Projektový manažer....................................................................................................................15
Technik jakosti ............................................................................................................................. 16
Pracovně profesní poradce- poradkyně ............................................................................ 16
Základy podnikání...................................................................................................................... 17
Operátor callcentra.....................................................................................................................17
Operátor callcentra (s rozšířenou výukou anglického jazyka).................................... 18
Bezpečnostní pracovník........................................................................................................... 18
Pracovník ostrahy objektu....................................................................................................... 19
Údržba zeleně a veřejných ploch.......................................................................................... 19
4
OBSAH KATALOGU
technické kurzy
Montérské práce suchých montáží stavebních konstrukcí..........................................20
Obsluha CNC strojů ................................................................................................................... 20
Seřizovač CNC strojů ................................................................................................................. 21
Pracovník oddělení kontroly ve strojírenském oboru .................................................. 21
Elektroinstalační práce.............................................................................................................. 22
Elektrotechnické práce............................................................................................................. 22
Kovoobráběčské práce ............................................................................................................ 23
Zámečnické práce ......................................................................................................................23
Základy práce v oboru kovo, elektro a ekologie ............................................................. 24
Administrativní kurzy
Technickoadministrativní práce (s rozšířenou výukou jazyka anglického)........... 25
Technickoadministrativní pracovník/pracovnice............................................................25
Administrativní pracovník se zaměřením na obchodní činnost................................ 26
Technicko-provozní pracovník............................................................................................... 27
Ekonomicko-provozní asistent...............................................................................................27
Asistent managera......................................................................................................................28
Asistentka vedoucího pracovníka.........................................................................................28
počítačové kurzy
str. 29
Základy obsluhy osobního počítače (50 hod)..................................................................29
Základy obsluhy osobního počítače (64 hod)..................................................................29
Základy obsluhy osobního počítače (se zaměřením na Web design)..................... 30
Základy obsluhy osobního počítače (se zaměřením na CorelDRAW)..................... 30
Základy obsluhy osobního počítače (dle osnov ECDL Start)...................................... 31
Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL)................................................................. 31
Obsluha osobního počítače ...................................................................................................32
Obsluha osobního počítače (se zaměřením na grafické práce) ................................32
Obsluha osobního počítače (se zaměřením na program AutoCAD)........................33
Administrátor WWW serveru .................................................................................................33
Počítačový technik .................................................................................................................... 34
Grafické práce na PC - grafický designér............................................................................ 34
Správa počítačových sítí.......................................................................................................... 35
5
OBSAH KATALOGU
NABÍDKA PRO FIRMY
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
str. 36
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců.......................................................................38
Interní kumunikace..................................................................................................................... 38
Vedení a motivace podřízených............................................................................................. 39
Koučování a mentoring jako nástroj vedení......................................................................39
Hodnocení pracovníků jako nástroj motivace.................................................................. 40
Výběrové řízení, tréning výběrových pohovorů...............................................................40
MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
Jak úspěšně jednat s lidmi........................................................................................................ 41
Vedení pracovního týmu, týmová spolupráce.................................................................. 41
Efektivní řízení porad..................................................................................................................42
Time management......................................................................................................................42
Asertivní chování a zvládání konfliktů................................................................................. 43
Školení mistrů............................................................................................................................... 43
Koučování, Systemické koučování....................................................................................... 44
OBCHOD A MARKETING
Základy marketingu....................................................................................................................45
Key acount management......................................................................................................... 45
Prodejní dovednosti................................................................................................................... 46
Psychologie prodeje................................................................................................................... 46
Péče o zákazníka.......................................................................................................................... 47
ASISTENTKY A SEKRETÁŘKY
Telefonická komunikace jako nástroj firemní prezentace............................................ 47
Jednání s klientem...................................................................................................................... 48
Time management sekretářky................................................................................................48
Etiketa, společenské chování.................................................................................................. 49
Obchodní korespondence....................................................................................................... 49
KOMUNIKACE A PREZENTACE
JAZYKOVÉ KURZY - Anglický jazyk, Německý jazyk
ŘÍZENÍ JAKOSTI
6
50
51
52
OBSAH KATALOGU
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - projekty financované EU 53
POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI 53
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 53
PORADENSTVÍ
str. 54
V OBLASTI PERSONALISTIKY 54
V OBLASTI PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 54
DOTAČNÍ MANAGEMENT
AGENTURA PRÁCE
str. 55
str. 56
NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO STÁTNÍ SPRÁVU
Prevence vyhoření úředníků.................................................................................................. 57
Komunikační dovednosti - rétorika v praxi...................................................................... 57
Osobnostní rozvoj- Self management............................................................................... 58
Společenská pravidla pracovního prostředí..................................................................... 58
Asertivní chování a jednání.................................................................................................... 59
Poradenství pro státní správu................................................................................................ 59
Ostatní vzdělávání
Poradenství / poradenské činnosti / koučování / supervize
60
Nabídka programů pro úřady práce................................................................................... 60
Nabídka programů pro studenty škol................................................................................ 60
Nabídka programů pro veřejnost......................................................................................... 61
Nabídka programů pro pomáhající profese /
zařízení poskytující sociální služby....................................................................................... 61
Naši lektoři
Naše učebny
Jak se můžete přihlásit
Kde nás najdete
63
65
66
67
7
EKONOMICKÉ KURZY
NABÍDKA REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ
Kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR, absolvent obdrží osvědčení s celorepublikovou
platností. Všechny rekvalifikační kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou.
ÚČETNICTVÍ
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání
Zaměření:
Získání základních znalostí a dovedností pro praktické využití
pro zaměstnání v ekonomických oborech nebo pro výkon
samostatné výdělečné činnosti, informace od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku
Obsah:
Legislativní úprava účetnictví, základy účetnictví, finanční
účetnictví podnikatelů v ČR, seznámení s daňovými předpisy
v rozsahu nezbytném pro práci účetního, daňová závěrka
Cena:
8 390,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
125 hod
ÚČETNICTVÍ (s využitím výpočetní techniky)
8
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání,
základní znalost ovládání PC
Zaměření:
Získání základních znalostí a dovedností pro praktické využití
pro zaměstnání v ekonomických oborech nebo pro výkon
samostatné výdělečné činnosti, informace od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku, názorné
příklady s využitím počítače
Obsah:
Legislativní úprava účetnictví, základy účetnictví, finanční
účetnictví podnikatelů v ČR, seznámení s daňovými předpisy
v rozsahu nezbytném pro práci účetního, daňová závěrka,
procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači
Cena:
8 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
145 hod
EKONOMICKÉ KURZY
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání
Zaměření:
Získání základních znalostí a dovedností pro praktické využití
pro zaměstnání v ekonomických oborech nebo pro výkon
samostatné výdělečné činnosti, informace od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku, získání
znalostí v oblasti vedení daňové evidence
Obsah:
Legislativní úprava účetnictví, základy účetnictví, finanční
účetnictví podnikatelů v ČR, seznámení s daňovými předpisy
v rozsahu nezbytném pro práci účetního, daňová závěrka,
vedení daňové evidence
Cena:
8 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
145 hod
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE (s využitím výpočetní techniky)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání,
základní znalost ovládání PC
Zaměření:
Získání základních znalostí a dovedností pro praktické využití
pro zaměstnání v ekonomických oborech nebo pro výkon
samostatné výdělečné činnosti, informace od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku, znalosti
v oblasti vedení daňové evidence, názorné příklady s využitím
počítače
Obsah:
Legislativní úprava účetnictví, základy účetnictví, finanční
účetnictví podnikatelů v ČR, seznámení s daňovými předpisy
v rozsahu nezbytném pro práci účetního, daňová závěrka,
vedení daňové evidence, procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači
Cena:
9 590,-Kč včetně DPH
Počet hodin:
165 hod
9
EKONOMICKÉ KURZY
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání,
základní znalost ovládání PC
Zaměření:
Získání základních znalostí v ekonomických oborech, účetnictví,
metod a technik účtování až po účetní závěrku, vedení daňové
evidence, ukázky na názorných příkladech s využitím počítače,
využití získaných praktických znalostí při praxi u zaměstnavatele
Obsah:
Legislativní úprava účetnictví, základy účetnictví, finanční
účetnictví podnikatelů v ČR, seznámení s daňovými předpisy
v rozsahu nezbytném pro práci účetního, daňová závěrka, vedení
daňové evidence, procvičování probírané látky na konkrétních
případech na osobním počítači
Cena:
11 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
285 hod, teorie 165 hod, praxe 120 hod
DAŇOVÁ EVIDENCE s využitím výpočetní techniky
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání,
základní znalost ovládání PC
Zaměření:
Získání znalostí v oblasti vedení daňové evidence, orientace
v knize pohledávek a závazků, základy archivace daňových
podkladů, sestavení daňového přiznání, výpočet mezd, získání
znalostí na názorných příkladech s využitím počítače
Obsah:
Vedení daňové evidence, procvičování probírané látky
na konkrétních případech na osobním počítači
Cena:
5 980,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
64 hod
10
EKONOMICKÉ KURZY
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, úplné střední odborné vzdělání, znalost práce
na PC
Zaměření:
Získat znalosti, které umožní absolventům vedení a zpracování veškeré evidence mezd sociálního a zdravotního pojištění
včetně seznámení s aktuálními legislativními změnami
Obsah:
Pracovní právo a zaměstnanost, mzdová problematika, veřejné
zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a funkčních požitků, náhrady cestovních
výdajů, státní sociální podpora, sestavení mzdových listů,
zúčtování s orgány sociálního a zdravotního zabezpečení
Cena:
9 560,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
120 hod
PRACOVNÍK SPISOVNY
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, ukončené střední odborné vzdělání,
základní znalost obsluhy výpočetní techniky
Zaměření:
Vedení spisové evidence dle příslušných právních předpisů,
koordinace spisové služby, zajišťování skartačního řízení,
ukládání písemností, archivace a příprava skartačního řízení
dle příslušných předpisů
Obsah:
Seznámení s legislativou Zákon č. 499/2004 Sb., spisová služba,
skartační řízení, výpočetní technika, zpracování vlastních
návrhů, síť archivů České republiky, akreditace archivů
Cena:
7 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
84 hodin
11
SOCIÁLNÍ KURZY
Na základě vzdělávacího programu akreditovaného MPSV, dle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. máme akreditované tyto 3 kurzy:
1. PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - pečovatelská činnost
2. PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
- přímá obslužná činnost
3. PRACOVNICE (PRACOVNÍK) V SOCIÁLNÍCH SLUŹBÁCH - základní výchovná
- nepedagogická činnost
Vstupní znalosti:
1, 2 : Věk 18 let, základní vzdělání, zdravotní způsobilost,
bezúhonnost
3. Věk 18 let, střední odborné vzdělání, zdravotní způsobilost,
bezúhonnost
Zaměření:
1. Cílem jednotlivých modulů je naučit se vykonávat
práce spojené s přímým stykem s osobami s fyzickými
a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost,
zajišťovat sociální pomoc, provádět sociální depistáže
pod vedením sociálního pracovníka, poskytovat pomoc
při vytváření sociálních a společenských kontaktů
a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní
koordinaci pečovatelské činnosti
2. Naučit se poskytovat služby spočívající v nácviku
jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně
a oblékání, manipulovat s přístroji, pomůckami, prádlem,
udržovat čistotu a osobní hygienu, podporovat soběstačnost,
posilovat životní aktivizace, vytvářet základní sociální
a společenské kontakty, uspokojovat psychosociální potřeby
3. Působit na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální
zručnosti a pracovní aktivity, provádět volnočasové aktivity
zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých
schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy,
zabezpečovat zájmové a kulturní činnosti, provádět osobní
asistenci
12
SOCÁLNÍ KURZY
Obsah:
Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví, standardy
kvality sociálních služeb, etika činnosti pracovníka v sociálních
službách, lidská práva a důstojnost, metody sociální práce, úvod
do psychologie, psychopatologie, somatologie, psychologie
v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita,
základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě, úvod
do problematiky zdravotního postižení, krizová intervence,
zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba,
jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví
a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany,
prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány soc.
služby, základy péče o nemocné, základy hygieny, aktivizační
techniky, základy péče o domácnost + následující rozdíly podle
odborného zaměření:
Modul 1: Základy péče o nemocné, základy hygieny
Modul 2: Psychosociální aspekty chronických onemocnění
Modul 3: Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky
volného času
Cena:
Modul 1: 8 200,- Kč včetně DPH
Modul 2: 8 690,- Kč včetně DPH
Modul 3: 9 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
Modul 1: 164 hod, teorie 104 hod, praxe 60 hod
Modul 2: 164 hod, teorie 104 hod, praxe 60 hod
Modul 3: 206 hod, teorie 116 hod, praxe 90 hod
Významným partnerem v oblasti vzdělávání pracovníků
sociální sféry jsou zejména:
Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Uherský
Brod, Oblastní charita Uherské Hradiště, Oblastní charita
Uherský Brod, Sociální služby Česká Třebová, Domov pod
hradem Žampach, Sociální služby Břeclav, Hodonín,
Klobouky u Brna, Domov sociálních služeb Slatiňany,
Sociální služny města Pardubic
13
PROFESNÍ KURZY - OBCHOD A LOGISTIKA
MANAŽER (se zaměřením na nákup)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let , střední vzdělání s maturitou
Zaměření:
Zvládnout procesy řízení a strategie nákupu, mít přehled
o pohybu materiálu a zboží ve firmě, znát moderní postupy
a přístupy k plánování a řízení výroby, ovládat informační
systémy v logistice, znát možnosti snižování logistických
nákladů
Obsah:
Logistika a její postavení v organizaci, strategie a cíle
logistiky, logistika jako faktor tržní ekonomiky a nástroj řízení,
charakteristika logistických činností, řízení oblasti materiálů,
správa a řízení toku materiálů, nákupní logistika, systémy
řízení zásob, výrobní logistika, doprava a distribuce, informační
systémy v logistice, praktické příklady dokumentace v nákupu
Cena:
13 620,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
124 hodin
MANAŽER (se zaměřením na logistiku a zásobování)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední vzdělání s maturitou
Zaměření:
Poznat metody a postupy řízení zásob, kontrolu zásob, ovládat
distribuci zásob, mít orientaci a přehled v systémech skladových
a manipulačních technologiích, mít přehled o pohybu materiálu
a zboží ve firmě, znát moderní přístupy k plánování a řízení výroby, znát možnosti snižování logistických nákladů, ovládat informační systémy v logistice
Obsah:
Logistika a její postavení v organizaci, strategie a cíle logistiky,
logistika jako faktor tržní ekonomiky a nástroj řízení, charakteristika logistických činností, řízení oblasti materiálů, správa a řízení
toku materiálů, logistika zásobování, výrobní logistika, doprava
a distribuce, informační systémy v logistice
Cena:
13 620,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
124 hodin
14
PROFESNÍ KURZY - OBCHOD A LOGISTIKA
Skladový logistik
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Absolventi kurzu získají oprávnění k řízení motorového vozíku
a zároveň si osvojí základní pojmy a znalosti v oblasti obecné
a skladové logistiky, včetně praxe na programu skladového
hospodářství a práce s běžnými účetními doklady
Obsah:
Obsluha vysokozdvižného vozíku, základy obsluhy PC, základy
logistiky, materiálně – technické zabezpečení, prakticko –
technické souvislosti obsluhy vozíku, teoreticko – praktická
výuka
Cena:
11 790,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
98 hod
NÁKUPČÍ
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Naučit se provádět výběr dodavatelů podle zadaných hledisek,
nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů, vystavování
objednávek a potvrzování faktur, zpracování a předávání
podkladů pro reklamační řízení, příprava a uzavírání kontraktů
s dodavateli, vedení dokumentace a podkladů pro účetní
evidenci
Obsah:
Řízení oblasti materiálů, základní podnikové funkce a funkce
nákupu, přístup k nákupu, osobnost nákupce, nákupní proces
organizace, nákupní cíle, nákupní strategie, proces řízení
nákupu, plánování nákupu, řízení vztahu s dodavatelem, řízení
zásob, kontrola nákupu, informační systém nákupu, trendy
v nákupní logistice, praktické příklady dokumentace v nákupu
Cena:
9 290,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
84 hodin
15
PROFESNÍ KURZY - OBCHOD A LOGISTIKA
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání, základní znalosti
obsluhy výpočetní techniky
Zaměření:
Ovládat formy obchodního jednání na profesionální úrovni,
ovládat marketingové strategie, znát zákonitosti trhu, navrhování a vytváření obchodní prezentace, ovládat principy profesionálního prodeje
Obsah:
Psychologie prodeje, komunikační dovednosti, strategie
obchodního jednání, prodejní dovednosti, základy marketingu,
účetní doklady, DPH, obchodní zákoník, základy obchodní
korespondence, výpočetní technika sjednocení znalostí,
MS PowerPoint, internet a elektronická pošta
Cena:
8 250,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
124 hodin
REALITNÍ MAKLÉŘ/KA - obchodník/obchodnice s nemovitostmi
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání, znalost obsluhy výpočetní techniky
Zaměření:
Získat znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře,
poznat problematiku úspěšného obchodování s nemovitostmi,
od vyhledávání nabídky až po úspěšné uzavření smlouvy,
znalost v oblasti právní a daní, osvojit si prodejní dovednosti,
praktické dovednosti v oblasti obchodního vyjednávání
Obsah:
Komunikační dovednosti, psychologie jednání s klientem
+ nácvik vedení rozhovoru, kultura projevu v práci realitního
makléře, právní znalosti, daňové znalosti, základní typy
obchodu s nemovitostmi, realizace zakázky, zprostředkovatelská smlouva, internet, digitální multimedia
Cena:
14 780,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
152 hod
16
PROFESNÍ KURZY - specifické kurzy
Projektový manažer
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední vzdělání ukončené maturitou,
uživatelská znalost práce s PC
Zaměření:
Získat stručný přehled o historii Evropské unie, strukturální
a regionální politice, znát základní principy fungování politiky hospodářské a sociální soudržnosti, orientace v dotačních
titulech a operačních programech, schopnost vyhledat projektové příležitosti, dohledat potřebné dokumenty a vytvořit
projektovou žádost o dotaci, znát průběh hodnocení a vyhodnocování žádostí, umět řídit a provádět realizaci schváleného
projektu, vč. tvorby průběžných a závěrečných zpráv, ovládat
anglické ekvivalenty českých pojmů spojených s projektováním
a strukturální politikou, ovládat výpočetní techniku a software
potřebný k vytvoření žádosti, vč. orientace na internetu a hledání dalších informací
(znalost informačních serverů a zdrojů k hledání informací)
Obsah:
Úvod do Evropské unie, historický nástin regionální politiky
EU, principy projektového řízení, současná podoba strukturální
politiky, strukturální politika a ČR, projektová činnost, příprava
projektů, elektronická žádost, práce s PC – úvod, vyhodnocování a výběr projektových žádostí, realizace projektů, projektová
činnost, příprava projektů, elektronická žádost, práce s PC
– praktická část, analýza nákladů a přínosů, studie proveditelnosti, dovednosti projektového manažera, průběžný test,
vypracování vlastního projektu, práce s PC, konzultace , závěrečné obhajoby, vyhodnocení kurzu a závěr
Cena:
18 400,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
165 hod
17
PROFESNÍ KURZY - specifické kurzy
technik jakosti
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední vzdělání s maturitou
Zaměření:
Specializovaná příprava pro výkon činnosti zaměřené do oblasti
systému řízení jakosti
Obsah:
Jakost, koncepce a principy managementu jakosti, vrcholové vedení v systému jakosti, zlepšování jakosti, audity, EMS,
požadaky na systém jakosti, norma ČSN ISO 8400, ČSN EN ISO
9000:2000, ČSN EN ISO 9001:2000, soulad mezi ISO 9001:2000
a ISO 14001:97, soulad mezi ISO 9001:2000 a ISO 9001:94,
metody a nástroje zabezpečování jakosti, statistická přejímka,
zákl. pojmy matematické statistiky, management spolehlivosti,
FMEA
Cena:
13 450,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
87 hod
Pracovně profesní poradce- poradkyně
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání,
základní znalost obsluhy výpočetní techniky
Zaměření:
Získat znalosti z individuální a skupinové práce s lidmi,
zvládnout kroky ke zprostředkování pracovní příležitosti,
poskytovat psychologické a pracovní poradenství, poskytovat
lidem podporu při hledání a udržení si zaměstnání, podpořit
rozvoj dovedností jednotlivých klientů, aktivně pomoci klientům
při hledání zaměstnání, pracovně právní poradenství, trénovat
sociální a pracovní dovednosti, znalosti v organizaci motivačních
aktivit
Obsah:
Komunikační dovednosti a asertivita, psychologie jednání
s klientem, etika činnosti pracovně profesního poradce, techniky
vedení rozhovoru, kariérové profesní poradenství, právní minimum
Cena:
Počet hodin:
11 900,- Kč včetně DPH
124 hod
18
PROFESNÍ KURZY - specifické kurzy
Základy podnikání
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání s maturitou
Zaměření:
Získat informace pro založení vlastní společnosti (vznik až zánik),
vytvoření kreativních plánů pro podnikání, práva a povinnosti
při podnikání, optimální řešení problémů souvisejících
s podnikáním, daňová a účetní pravidla podnikání
Obsah:
Úvod do problematiky podnikatelské činnosti, organizačně
právní formy podnikání, živnostenský zákon, obchodní rejstřík,
podnikatelský záměr – ekonomika a finance, podnikatel
a daňová soustava, finanční řízení firmy, pojištění podnikatele
a zaměstnanců, pracovní právo, psychologie řízení, strategie
obchodního jednání, výpočetní technika, informační zdroje
na internetu, obchodní vztahy
Cena:
8 680,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
127 hod
Operátor callcentra
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Osvojit si zásady efektivního telefonování a uplatnit svůj vliv
při telefonování, umět řídit rozhovor, poskytnout komplexní
informaci vztahující se k dotazu, reagovat na odlišné typy klientů,
pochopit správný postup, který umožní lepší přesvědčení
po telefonu, prostřednictvím efektivní práce operátora
realizovat úspěšnou prodejní strategii a to stávajícím či novým
zákazníkům
Obsah:
Základy profesionálního telefonování, specifika telefonování,
telemarketing, efektivní komunikace a asertivita, přesvědčivá
argumentace a námitky, zvládání stresových situací, práce
na PC, vedení agendy
Cena:
9 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
117 hod
19
PROFESNÍ KURZY - specifické kurzy
operátor callcentra (s rozšířenou výukou anglického jazyka)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Osvojení si zásad efektivního telefonování a uplatnění vlivu
při telefonování, umět řídit rozhovor, poskytnout komplexní
informaci vztahující se k dotazu, reagovat na odlišné typy klientů,
snižovat napětí klienta, který umožní lepší přesvědčení
po telefonu, získat základní znalosti a formulace z anglického
jazyka pro komunikaci při telefonování
Obsah:
Základy profesionálního telefonování, specifika telefonování,
telemarketing, efektivní komunikace a asertivita, přesvědčivá
argumentace a námitky, zvládání stresových situací, práce na PC,
vedení agendy, výuka anglického jazyka
Cena:
13 400,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
157 hod
bezpečnostní pracovník
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání
Zaměření:
Zajišťovat ochranu majetku a osob konkrétní organizace, znát
postupy při požáru či jiné živelné či ekologické havárie , zajistit
první kroky k zamezení neštěstí, zabránit vstupu nepovolaným
osobám a nepovolenému vynášení majetku organizace, získat
teoretické a praktické znalosti při manipulaci s elektronickými
zabezpečovacími systémy
Obsah:
Právní minimum, požární ochrana a BOZP, úvod do psychologie, bepečnostní služby, krizové situace, zákrok, sebeobrana
a vedení boje, základy první pomoci, elektronické zabezpečo vací systémy
Cena:
12 490,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
154 hod, teorie 110 hod, praxe 44 hod
20
PROFESNÍ KURZY - specifické kurzy
pracovník ostrahy objektu
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Získat znalost všeobecných povinností ostrahy objektu,
zaznamenávání kontroly ostrahy do knihy služeb, znát postupy při kontrole areálu, postupy směřující k zabránění zcizování,
poškozování hlídaného majetku, postupy směřující zabránění vstupu neoprávněných osob, znalost povinnosti v případě
zadržení neoprávněných osob, znalost postupů při zamezení
vzniku škod při požárech, haváriích a živelných pohromách,
získat znalosti při manipulaci s elektronickými zabezpečova cími systémy
Obsah:
Právní minimum, požární ochrana a BOZP, úvod do psychologie, bezpečnostní služby, krizové situace, zákrok, sebeobrana
a vedení boje, základy první pomoci, elektronické zabezpečovací systémy,
Cena:
8 560,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
122 hod, teorie 92 hod, praxe 30 hod
ÚDRŽBA ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PLOCH
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Získat základy biologie, základy zeleně a péče o ni, přípravy
pozemků, naučit se praktickou údržbu zeleně a veřejných ploch,
základní informace z vegetačních prvků
Obsah:
Základy biologie a problematika zakládání vegetačních vrstev,
údržba zeleně a veřejných ploch v praxi
Cena:
8 780,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
94 hod, teorie 34 hod, praxe 60 hod
21
PROFESNÍ KURZY - technické kurzy
MONTÉRSKÉ PRÁCE SUCHÝCH MONTÁŽÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Vstupní znalosti:
Varianta A: ukončené střední odborné vzdělání
Varianta B: ukončené základní vzdělání
Zaměření:
Získání teoretických znalostí z oblasti montážních prací suchých
montáží stavebních konstrukcí a získání praktických dovedností
z tohoto oboru, včetně ekonomických souvislostí
Obsah:
Představení konstrukcí ze sádrokartonu, základní pracovní
postupy, montáže sádrokartonových konstrukcí, doplňující
materiály, využití SK konstrukcí, speciální práce se sádrokartonem, materiálová a cenová kalkulace
Cena:
Varianta A: 17 790,- Kč včetně DPH,
Varianta B: 20 120,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
Varianta A: 328 hod, teorie 88 hod, praxe 240 hod
Varianta B: 628 hod, teorie 148 hod, praxe 480 hod
Obsluha cnc strojů
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Získání odborného vzdělání pro pracovní činnost obsluha
CNC strojů
Obsah:
Technologie, technické kreslení, základy automatizace a výpočetní techniky, strojírenská technologie, odborný výcvik soustružení, frézování, CNC stroje
Cena:
27 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
640 hod, teorie 312 hod, praxe 328 hod
22
PROFESNÍ KURZY - technické kurzy
Serizovač cnc strojů
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání ve strojírenském
oboru nebo absolvent kurzu Obsluha CNC strojů
Zaměření:
Naučit se číst strojní a elektrotechnické výkresy, naučit se anglické ekvivalenty českých odborných pojmů, ovládat výpočetní
techniku a software pro vytváření programů pro číslicově řízené stroje, oživit CNC stroje, nalézt chybu v programu pro CNC
a kreslí strojní součásti v 2D a 3D
Obsah:
Technologie CNC, CNC stroje a technologická příprava výroby
(TPV), úvod do programování CNC strojů, měření, technické
kreslení, CAD AUTOCAD 2D výkresová dokumentace, CAD CATIA
2D a 3D modelová dokumentace, programování CNC frézek,
programování CNC soustruhů, ovládání softwaru Eltek
Cena:
19 850,-Kč včetněDPH
Počet hodin:
345 hod, teorie 185 hod, praxe 160 hod
pracovník oddělení kontroly ve strojírenském oboru
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání ve strojírenském oboru
nebo absolvent programu Obsluha CNC strojů nebo Seřizovač
CNC strojů
Zaměření:
Znát principy a funkci měřících přístrojů, znát principy a postupy
měření elektrických a neelektrických veličin, správně zpracovat
a vyhodnocovat výsledky měření a kontroly, norem a diagramů, ovládat výpočetní techniku a software potřebný k vytvoření technické dokumentace v 2D a 3D, pracovat s aplikačními
programy při programování CNC strojů
Obsah:
Technické kreslení, počítačová podpora konstruování, jakost
a kontrola měření , technologie
Cena:
18 500,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
280 hod, teorie 120 hod, praxe 160 hod
23
PROFESNÍ KURZY - technické kurzy
ELektroinstalační práce
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Získat základní znalosti v oblasti elektroinstalačních prací, znalosti měřících přístrojů a samotné měření, základy znalosti elektrotechniky, manuální dovednosti v pracích na elektroinstalačních
obvodech, znalosti montážních prací v elektrotechnice, znalosti
elektrických strojů a přístrojů, znalosti z vyhlášky č. 50/78 Sb.
Obsah:
Základy elektroinstalační práce, měřící přístroje a měření,
elektroinstalační přístroje, práce na elektroinstalačních
obvodech, doplnění manuálních dovedností, technologie,
základy elektrotechniky, strojnictví, montážní práce v elektronice, elektrické stroje a přístroje, elektronika, rozvodná zařízení,
praktická cvičení
Cena:
11 890,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
376 hod, teorie136 hod, praxe 240 hod
elektrotechnické práce
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Získání základních znalostí v elektroinstalační práci, znalosti
používání daných měřících přístrojů a samotné měření, základy
elektrotechniky, montážní práce v elektrotechnice, technologie,
elektrické stroje a přístroje, vyhlášku č. 50/78 Sb.
Obsah:
Základní elektroinstalační práce, měřící přístroje a měření,
elektroinstalační přístroje, připojování součástek v elektronice, doplnění manuálních dovedností, technologie, základy
elektrotechniky, strojnictví, montážní práce v elektronice,
elektrické stroje a přístroje, elektronika, elektronická zařízení,
elektrická měření, praktická cvičení
Cena:
11 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
386 hod, teorie 146 hod, praxe 240 hod
24
PROFESNÍ KURZY - technické kurzy
KOvoobráběčské práce
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Zvládnout ruční a jednoduché strojní obrábění kovů, technologické postupy a pracovní operace, čtení jednoduchých výkresů, základy technického kreslení, základní znalosti o používaných materiálech, samostatně vykonávat jednoduché pracovní
operace v ručním a strojním kovoobrábění, při dodržení zásad
BOZP, požární ochrany, hygieny práce i osobní hygieny pracovníka
Obsah:
Základy ručního zpracování kovů, strojnictví, technické kreslení, strojírenská technologie, technologie, strojnictví, technické
kreslení, odborný výcvik
Cena:
12 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
406 hod, teorie 156 hod, praxe 250 hod
zámečnické práce
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Zvládnout ruční a jednoduché strojní zhotovování součástí
strojů, zařízení a prvků konstrukce, technologické postupy
a pracovní operace, čtení jednoduchých výkresů, montáž, údržbu a opravu strojů, strojních celků a zařízení, základy obrábění,
kování a tepelného zpracování, základy technického kreslení,
základní znalosti o používaných materiálech
Obsah:
Základy ručního zpracování kovů, strojnictví, technické kreslení, strojírenská technologie, technologie, ruční zpracování kovů
Cena:
12 990,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
386 hod, teorie 166 hod, praxe 220 hod
25
PROFESNÍ KURZY - technické kurzy
základy práce v oboru kovo, elektro a ekologie
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let
Zaměření:
Kurz je koncipován pro potřeby firem, které požadují pracovníky
s určitou manuální dovedností. Je určen pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Po absolvování kurzu mohou absolventi
pracovat v chráněné dílně na zpracování elektroodpadu, jako
pomocní zaškolení dělníci a po zaškolení mohou vykonávat
jednoduché úkony na linkách, při montážích apod.
Obsah:
Ruční zpracování kovů, základy elektrotechniky, základy ekologie, asertivita - technika působivosti, praktická příprava
Cena:
9 290,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
350 hod, teorie 140 hod, praxe 210 hod
26
PROFESNÍ KURZY - administrativní kurzy
TECHNICKOADMINISTRATIVNÍ PRÁCE (s rozšířenou výukou jazyka anglického)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Obsluha kancelářské a rozmnožovací techniky, znalosti využití
počítačových programů, psaní a opisování textů, manipulace
s písemnostmi, psaní textů podle diktátu, provádění jednoduchých administrativních prací, získání pravidel komunikace
s klienty
Obsah:
Pracovní právo, obchodní a živnostenské právo, obchodní
korespondence, základy daní a daňové soustavy, daňové doklady v praxi, anglický jazyk, komunikace, jednání se zákazníkem,
sociální politika, ekonomické informace v hospodářském styku,
obsluha kancelářské techniky, job coaching (konzultace k praxi,
individuální práce s každým klientem)
Cena:
Počet hodin:
13 280,- Kč včetně DPH
373 hod, teorie 133 hod, praxe 240 hod
TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
Vstupní znalosti:
Věk 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Vykonávat činnosti administrativního charakteru (psaní
a opisování textů a rukopisů), pracovat s dokumenty a formuláři,
manipulovat s poštovními zásilkami (třídění a expedice), získat
přehled o základních pravidlech dokumentace na základě
právních předpisů, osvojení si postupů, které umožňují úspěšně
komunikovat, zvládat obtížné situace a podílet se na vytváření
firemní kultury
Obsah:
Obchodní korespondence, základy obchodního práva, jednání
s klientem, ekonomické informace v hospodářském styku,
výpočetní technika, sjednocení a rozšíření znalostí v MS Office,
obsluha kancelářské techniky
Cena:
8 300,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
324 hod, teorie 84, praxe 240
27
PROFESNÍ KURZY -administrativní kurzy
Administrativní pracovník (se zaměřením na obchodní činnost)
Vstupní znalosti:
Věk 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Osvojit si postupy, které umožňují úspěšné komunikovat, zvládat obtížné situace a podílet se na vytváření firemní kultury,
vykonávat činnosti administrativního charakteru, pracovat
s dokumenty a formuláři, které jsou běžnou součástí kanceláře,
včetně manipulace s poštovními zásilkami, vést telefonickou,
písemnou a osobní komunikaci, efektivně využívat programy
MS Office, znalosti pracovního práva, znát pravidla EU a společenského chování, získat znalosti z oblasti anglického jazyka
nutné pro základní komunikaci v běžném pracovním styku
Obsah:
Jednání s klientem, obchodní korespondence, pracovní právo,
výpočetní technika, ekonomické informace v hospodářském
styku, základy společenského styku, trh práce v EU, anglický
jazyk
Cena:
Varianta A: 15 200,- Kč včetně DPH
Varianta B: 15 400,- Kč včetně DPH
Varianta C: 15 600,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
Varianta A: 414 hod, teorie 174 hod, praxe 240 hod
Varianta B: 534 hod, teorie 174 hod, praxe 360 hod
Varianta C: 654 hod, teorie 174 hod, praxe 480 hod
28
PROFESNÍ KURZY - administrativní kurzy
Technicko-provozní pracovník
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Příprava pro výkon těchto činností: řízení procesu kvality práce, produktů a služeb svěřeného útvaru , zajištění efektivnosti
hospodaření úseku a hodnocení výkonnosti , vedení příslušné
technické a provozní dokumentace, jednání s kooperujícími
útvary a s tržními partnery, vedení zaměstnanců, přidělování
úkolů, motivování, hodnocení zaměstnanců, identifikace a řešení problémů
Obsah:
Systém řízení jakosti, základy logistiky, ekonomika provozu,
obchodní zákoník, výpočetní technika sjednocení a rozšíření
znalostí v MS Office, projektové řízení a jeho dopady do provozu
organizace, komunikační dovednosti, jednání s klientem
Cena:
9 970,- KČ včetně DPH
Počet hodin:
415 hod, teorie 95 hod, praxe 320 hod
Ekonomicko-provozní asistent
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Sledování efektivnosti hospodaření úseku a hodnocení výkonnosti, poskytování ekonomických informací pro rozhodovací
proces, vedení příslušné ekonomické a provozní dokumentace,
zpracování ekonomických analýz a rozborů hospodaření jednotlivých částí podniku
Obsah:
Účetnictví jako zdroj informací, hospodářské informace a jejich
aplikace v hospodářské praxi, výpočetní technika sjednocení
a rozšíření znalostí v MS Office, obchodní zákoník, systém řízení jakosti, základy podnikové ekonomiky, informační soustava
organizace
Cena:
10 190,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
462 hod, teorie 102 hod, praxe 360 hod
29
PROFESNÍ KURZY - administrativní kurzy
asistent managera
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, střední vzdělání s maturitou
Zaměření:
Získání orientace a přehledu v systému managementu, spolupráce s manažerem při řešení pracovních úkolů a povinností,
výkon podpůrných pracovních činností pro manažerské řízení
Obsah:
Osobnostní rozvoj, management, obchodní zákoník, psychologie řízení, pracovní právo, Česká republika člen Evropské unie,
marketing, obchodní korespondence, systém řízení jakosti
v organizaci, ekonomika podnikání, práce s PC
Cena:
16 300,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
301 hodin, teorie 141 hod, praxe160 hod
asistentka vedoucího pracovníka
Vstupní znalosti:
Varianta A+ B: věk 18 let, střední odborné vzdělání
Zaměření:
Využití desetiprstové hmatové metody při psaní textů, opisování textů a rukopisů, manipulace s písemnostmi, jejich příjem,
třídění a expedice, ukládání písemností – archivace a příprava
skartačního řízení dle příslušných předpisů, základní znalost
využití počítačových programů, získání pravidel při komunikaci
s klientem, využití jazykových znalostí při osobním či písemném
kontaktu s klientem
Obsah:
Obchodní korespondence, manipulace s písemnostmi, výpočetní technika, psaní na PC všemi deseti, komunikační dovednosti,
anglický jazyk
Cena:
Varianta A: 11 250,- Kč včetně DPH
Varianta B: 12 450,- Kč včetně DPH
Varianta A: 126 hod
Varianta B: 366 hod, teorie 126 hod, praxe 240 hod
Počet hodin:
30
POČÍTAČOVÉ KURZY
Základy obsluhy osobního počítače
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Získat znalosti práce s počítačem na dobré uživatelské úrovni
v prostředí Windows XP, znát základní ovládání a způsob práce
s operačním systémem, aplikacemi, soubory, vytvářet textové
soubory, upravovat vzhled, odstavce, vkládat obrázky do textového souboru, zpracování dat v tabulkách a grafech, znalosti
práce s internetem a zasílání zpráv prostřednictvím elektronické
pošty
Obsah:
Základy obsluhy PC, MS Windows XP, MS Word 200x, MS Excel
200x, internet a elektronická pošta
Cena:
5. 790,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
50 hod
Základy obsluhy osobního počítače
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Získat znalosti práce s počítačem na dobré uživatelské úrovni
v prostředí Windows XP, znát základní ovládání a způsob práce
s operačním systémem, aplikacemi, soubory, vytvářet textové
soubory, upravovat vzhled, odstavce, vkládat obrázky do textového souboru, zpracování dat v tabulkách a grafech, znalosti
práce s internetem a zasílání zpráv prostřednictvím elektronické
pošty
Obsah:
Základy informačních technologií, MS Windows XP, MS WORD
200x, MS EXCEL 200x, internet a elektronická pošta
Cena:
7. 090,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
64 hod
31
POČÍTAČOVÉ KURZY
ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE (se zaměřením na Web design)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání,
uživatelská znalost práce s PC
Zaměření:
Získat znalosti technologie WWW, strukturu HTML dokumentu
a strukturu celé WWW prezentace, zveřejnění stránek na WWW
serveru, vytváření WWW prezentací pomocí programu MS
FrontPage, vytvářením WWW prezentací pomocí HTML kódu,
webovou grafiku a reprezentace dat, znalosti o nových technologických směrech tvorby WWW prezentací
Obsah:
MS FrontPage, HTML, webový prostor, publikování, FTP, tvorba
galerií fotografií, grafické prvky, CSS, zkouška
Cena:
7 380,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
49 hod
ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE (CorelDRAW)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání, uživatelská znalost práce
na PC
Zaměření:
Získání základních znalostí a zkušeností s vektorovým programem CorelDRAW, vytvářením propagačních materiálů v profesionální kvalitě, zpracovávání uměleckého textu, příprava
podkladů pro tisk
Obsah:
Úvod do vektorové grafiky, seznámení s balíkem CorelDRAW
Graphics Suite, kreslení základních objektů, manipulace s objekty, kreslící pomůcky, umístění objektů, kombinování křivek
a objektů, jednotná výplň, další typy výplní, režimy zobrazení,
modifikace úseček, polygonů a křivek, text, tracování a vektorizace, nastavení stránky, rastrová grafika, import x export,
základy předtiskové přípravy
Cena:
Počet hodin:
7 380,- Kč včetně DPH
58 hod
32
POČÍTAČOVÉ KURZY
ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE (dle osnov ECDL Start)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Přípravný kurz pro složení zkoušky a získání Certifikátu ECDL
Obsah:
Základy informačních technologií, MS Windows XP,
MS WORD 200x, MS EXCEL 200x, internet a elektronická pošta
Cena:
7 390,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
74 hod
OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE (dle odnov ECDL)
Vstupní znalosti:
Varianta A + B: Věk nad 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Získání znalostí a dovedností pro obsluhu výpočetní techniky,
které jsou nezbytné pro složení zkoušky a získání Certifikátu
ECDL
Obsah:
Základy informačních technologií, základy obsluhy PC,
MS Windows XP, MS Word 200x, MS Excel 200x, MS Power
Point, Databáze Access, internet a elektronická pošta
Cena:
Varianta A: 8 990,- Kč včetně DPH
Varianta B: 12 850,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
Varianta A: 87 hod
Varianta B: 127 hod
33
POČÍTAČOVÉ KURZY
obsluha osobního počítače
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Získat znalosti práce s počítačem na dobré uživatelské úrovni
v prostření Windows XP, znát základní ovládání a způsob práce
s operačním systémem, aplikacemi, soubory, vytvářet textové
soubory, upravovat vzhled, odstavce, vkládat obrázky do textového souboru, zpracování dat v tabulkách a grafech, znalosti práce
s internetem a zasílání zpráv prostřednictvím elektronické pošty
Obsah:
MS Windows XP, MS Word 200x, MS Excel 200x, internet,
elektronická pošta
Cena:
7 390 ,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
84 hod
OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE (se zaměřením na grafické práce )
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání, uživatelská znalost produktů
MS Office
Zaměření:
Seznámit se s programy Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator,
vektorová a bitmapová stránka, umět pracovat s programem
Adobe Ilustrator, znát barevné formáty CMYK a RBG, znát pojem
DTP a charakteristiku DTP, znát základy webové grafiky, umět
pracovat s programem ImageReady, umět pracovat s digitálními fotografiemi, umět pracovat se skenerem a využít možnosti
grafických programů pro práci s naskenovanými objekty
Obsah:
Úvod do problematiky počítačové grafiky, Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator, Adobe ImageReady, digitální fotografování
a skenování
Cena:
Počet hodin:
15 050,- Kč včetně DPH
106 hodin
34
POČÍTAČOVÉ KURZY
OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE (se zaměřením na program AutoCAD)
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání, uživatelská znalost operačního systému Windows XP (příp. Windows 98), práce
se soubory a složkami (adresáři). Znalost práce s produkty
MS Office (MS Word, MS Excel) a internetem vítána.
Zaměření:
Seznámit se s vlastnostmi programu AutoCAD(r) 2007 a umět
využít tyto vlastnosti k vytvoření 2D výkresové dokumentace
i 3D modelů, zvládnout tvorbu 2D dokumentace, naučit
se základy 3D modelování, umět načíst a použít externí aplikace
pro AutoCAD, pochopit rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou
grafikou
Obsah:
Úvod do problematiky počítačového navrhování, 2D dokumentace, 3D modelování a vizualizace, spolupráce AutoCADu s jinými aplikacemi
Cena:
Počet hodin:
17 790,- Kč včetně DPH
105 hod
Administrátor www serveru
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, středoškolské vzdělání, uživatelská znalost
produktů MS Office
Zaměření:
Naučit se vytvořit grafický návrh webu, znát vlastnosti webových serverů Apache, Microsoft Internet Information Serveru,
Microsoft Personal Webu, umět nainstalovat webové servery Apache, Microsoft Internet Information Server, Microsoft
Personal Web, mít přehled o programech pro tvorbu WWW
stránek, ovládat hypertextový značkovací jazyk (X)HTML,
znát kaskádové styly CSS, znát skripty, znát základ jazyka SQL
Obsah:
Webová grafika, webové prohlížeče, WWW servery, programy
pro tvorbu WWW, hypertextový značkovací jazyk (X)HTML,
kaskádové styly CSS, skripty, databáze, návrh serveru, tvorba
vlastního webu
Cena:
Počet hodin:
15 390,- Kč včetně DPH
106 hodin
35
POČÍTAČOVÉ KURZY
počítačový technik
Vstupní znalosti:
Věk 18 let, základní vzdělání
Zaměření:
Zvládnutí demontáže a montáže komponent PC, oživení a instalace software na PC, instalace periferií (tiskárna, scanner,…),
technika a technologie archivace dat, znalost pojmů počítačové
sítě, instalace a konfigurace sítě
Obsah:
Základní komponenty osobního počítače, základní seznámení
a nastavení BIOSu, souborové systémy, praktická konstrukce PC,
základy sítí, WIFI sítě
Cena:
13 290,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
105 hod
GRAFICKÉ PRÁCE na PC- grafický designér
Vstupní znalosti:
Věk 18 let, střední odborné vzdělání, znalost obsluhy PC, znalost
produktů MS Office
Zaměření:
Získat znalosti z počítačového designu, kreslících technik, manipulace s obrázky, znalosti pro tvorbu grafického materiálu, přehled v oblasti grafických programů, analytické a komunikační
potřeby firmy, základy grafického webového designu a typografie, zpracování digitálních fotografií pro práci grafického designéra, navrhnout jednoduché propagační materiály či inzeráty,
ovládat práci na řezacím plotru, práce s razítky firmy MODICO
jako součást návrhu grafického designu
Obsah:
Úvod do problematiky grafického designu, úvod do počítačové grafiky, základní grafické programy- jejich stručný popis,
CorelDRAW, digitální fotografie a její využití, Adobe Photoshop,
Web design, řezací plotr, razítka MODICO, samostatné vytvoření
návrhu loga
Cena:
21 800,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
214 hod
36
POČÍTAČOVÉ KURZY
SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
Vstupní znalosti:
Věk nad 18 let, základní vzdělání,
všeobecné znalosti z výpočetní techniky
Zaměření:
Získat informace pro správu počítačových sítí v oblasti informačních a komunikačních technologií, základní znalosti,
dovednosti a návyky pro praktické využití při výkonu práce
správce počítačové sítě, přehled o možnostech a využití technologií počítačových sítí, praktické základy v jednotlivých typech
síťového prostředí a základy práce na internetu
Obsah:
Teoretické i praktické znalosti hardwaru a zvládnutí praktické údržby a opravy PC, teorie – vyhláška § 50/1978 Sb.,
hardware – složení a konstrukce PC, přídavná zařízení,
praktická montáž PC a demontáž, upgrade, počítačové sítě,
hardware počítačových sítí, síťové protokoly a operační
systémy, síť Windows XP, Windows, 2003 server, Novell Netvare,
Unix – Linux, hardware a software pro WiFi sítě, plánování
a výstavba samotné WiFi sítě, zabezpečení a bezpečnost
WiFi sítí, zabezpečení a bezpečnost sítí
Cena:
18 880,- Kč včetně DPH
Počet hodin:
131 hod
37
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NABÍDKA PRO FIRMY
Celoživotní vzdělávání se stává nedílnou součástí života aktivních lidí. Již řadu let
Vám pomáháme s rozvojem Vašich zaměstnanců. Moderní doba sebou nese nové
trendy a postupy, na které musíme reagovat, pokud chceme udržet kvalitu naší i Vaší
práce. Nové technologie, nové materiály, nové přístupy – to všechno jsou informace, které musíme dokázat vstřebat, abychom drželi krok s dobou, aby nás nesmetla
aktivnější konkurence, zkrátka abychom byli vždycky in. A v tom se snažíme Vám
aktivně pomáhat – usnadňovat získávání informací, poskytovat poradenský servis,
pomáhat hledat nové přístupy k řešení problémů, zkrátka nabízíme to, na co Vy , manažeři, při řešení každodenních problémů nemáte čas a co by Vám mohlo být užitečné a přínosné.
Firemní vzdělávání - pod tímto pojmem máme na mysli vzdělávací programy šité na míru potřebám společnosti. Tyto programy připravujeme společně
s Vámi. Po důkladné analýze Vaší situace navrhneme vzdělávací program, který
odpovídá Vašim potřebám a možnostem.
A jak probíhá taková příprava vzdělávacího programu?
Na osobní konzultační schůzce nejdříve zjistíme Vaše vzdělávací potřeby.
Vy nám sdělíte Vaše požadavky, společně určíme cíl vzdělávání a na základě těchto informací Vám vypracujeme nabídku. Při dalších vzájemných konzultacích
upravíme návrh dle Vašich připomínek.
Pokud budete s nabídkou souhlasit, pak náš lektorský tým zahájí realizaci
dohodnutého programu.
Místo realizace zvolíme dle Vašich požadavků – mohou to být naše moderně
vybavené učebny, ale také to může být příjemné prostředí Vámi nebo námi navrženého hotelu pro plný komfort realizovaného školení.
Čas realizace školení – v pracovní dny, o víkendu, dopoledne, večer , jak Vám
bude vyhovovat. Náš lektorský tým je flexibilní a přizpůsobí se Vašim časovým
možnostem.
Následně ukončené vzdělávání vyhodnotíme a poskytneme Vám zpětnou
vazbu s návrhem dalšího rozvoje Vašich pracovníků.
38
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Jaké jsou přínosy těchto firemních kurzů na zakázku?
Připravíme Vám kurz přímo na míru dle Vašich potřeb a Vy sami můžete ovlivnit jeho konečnou podobu tak, aby odpovídal Vašim potřebám a požadavkům.
Účastníci kurzu si mohou procvičit reálné situace v týmu, ve kterém skutečně
pracují, vyměnit si vzájemně zkušenosti, mají možnost lépe poznat své kolegy
a upevnit tak pracovní kolektiv.
Vzhledem k výše uvedenému zde předkládaná nabídka programů není konečná. Je to určitý přehled možných okruhů a témat, která se dále dají upravovat a
rozšiřovat právě dle Vašich požadavků.
Reference o našich službách Vám mohou poskytnout tyto společnosti:
erromoravia s.r.o.
F
AVX Czech republic s.r.o.
Kovárna VIVA Zlín, spol. s r.o.
V- Plast Vsetín, s.r.o.
CSP Zlín Centrum služeb postiženým, o.p.s
ÚP Zlín, oddělení ESF
Kasko Slavkov, s.r.o.
Teiko, spol. s r.o.
HAMÉ, a.s.
MÚ Kunovice
Evektor - Aerotechnik, a.s.
Bonavia servis, a.s.
Diakonie ČCE - středisko Betlém
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Oblastní charita Uherské Hradiště
Oblastní charita Uherský Brod
39
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
řízení lidských zdrojů
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců
Cíl:
Definovat vzdělávací potřeby s využitím moderních metod,
stanovit způsoby hodnocení efektivity výcviku.
Obsah:
• co jsou vzdělávací potřeby
• skupinové a individuální potřeby školení
• analýza pracovních míst, SWOT analýza, hodnocení
pracovního výkonu
• stanovení plánu dalšího osobního rozvoje pracovníků
Interní komunikace
Cíl:
Pochopit význam vnitrofiremní komunikace pro image firmy
i její efektivitu, seznámit se s pravidly efektivní vnitropodnikové komunikace jako předpokladu efektivního toku informací
ve firmě, význam otevřené a kvalitní vnitropodnikové komunikace.
Obsah:
• firemní kultura a její prostředí
• interní komunikace – součást firemní kultury a image firmy
• význam úrovně vnitropodnikové komunikace pro efektivitu práce, atmosféru ve firmě i týmovou spolupráci
• pravidla firemní komunikace
40
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
řízení lidských zdrojů
VEDENÍ A MOTIVACE PODŘÍZENÝCH
Cíl:
Seznámit se s nejuznávanějšími teoriemi pracovních motivací a moderními přístupy a s možnostmi jejich aplikací v praxi,
seznámit se základními typy řízení a styly vedení, rozvoj
osobnosti vedoucího pracovníka.
Obsah:
• teorie a praxe pracovní motivace
• faktory ovlivňující pracovní motivaci
• motivační typologie
• motivování nefinančními postupy
• vztah pracovní spokojenosti a efektivity práce
Koučování a mentoring jako nástroj vedení
Cíl:
Koučování je efektivní metoda, která využívá procesu učení
při vykonávání určité práce a zároveň umožňuje nacházet
v lidech jejich silné stránky. Je to metoda, která se zaměřuje
na rozvoj osobnosti.
Obsah:
• základní principy koučingu
• plán asistence v praxi
• vyhodnocování koučingu
41
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Hodnocení pracovníků jako nástroj motivace
Cíl:
Poskytnout účastníkům informace o významu a metodách
systematického hodnocení pracovníků, naučit je připravit,
realizovat a vyhodnotit výsledky hodnocení pracovníků tak,
aby bylo dosaženo základních cílů hodnocení, tj. zvýšení motivace pracovního výkonu konkrétního zaměstnance, a tím i organizace.
Obsah:
• význam a typy hodnocení
• hodnocení ve vztahu k normám ISO
• vztah hodnocení a motivace
• sebehodnocení jako nástroj hodnocení výkonu
• příprava hodnotícího rozhovoru
• realizace rozhovoru – struktura rozhovoru, hodnotitelské chyby
• vyhodnocení rozhovoru – analýza výsledků a jejich využití
• praktický dopad hodnocení na personální procesy
a organizaci
Výběrové řízení, trénink výběrových pohovorů
Cíl:
Umět připravit výběrové řízení dle moderních metod a trendů,
sestavit kritéria pro efektivní výběr, připravit a vést strukturovaný
pohovor a správně jej vyhodnotit.
Obsah:
• personální specifika požadavků na nového zaměstnance
• identifikace základních kompetencí
• plánování procesu pohovoru
• vedení pohovoru, získávání informací
• vyhodnocení pohovoru
42
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
manažerské kompetence
Jak úspěšně jednat s lidmi
Cíl:
Naučit se porozumět sobě a druhým, poznat své slabé a silné
stránky, identifikovat vlastní přirozený styl komunikace a jeho
diferenci oproti jiným typům lidí, modifikovat komunikační styl,
komunikace jako nástroj dorozumění pro vzájemnou efektivní
spolupráci.
Obsah:
• pozitivní myšlení a komunikace
• efektivní komunikace - jak efektivně komunikovat
s různými typy lidí
• rozpoznání verbálních a nonverbálních projevů komunikace
• preferenční chování jako klíč k efektivní komunikaci
• jak komunikovat s různými typy lidí
• individuální komunikační strategie
Vedení pracovního týmu, týmová spolupráce
Cíl:
Pochopit výhody a případná úskalí týmové spolupráce,
seznámit se s různými rolemi členů týmu, identifikovat faktory,
které výkonnost týmu ovlivňují.
Obsah:
• základní principy týmové práce
• vedení týmu
• rozvoj týmové spolupráce
• motivace členů týmu
43
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
manažerské kompetence
Efektivní řízení porad
Cíl:
Rozvinout dovednosti organizovat efektivní porady, které vedle
základních funkcí jako je informování, rozhodování, plánování
budou také nástrojem k budování a rozvoji pracovních vztahů.
Obsah:
• příprava a efektivní vedení porad
• role vedoucího porady
• typy porad
• konstruktivní a destruktivní porada
Time management
Cíl:
Naučit se stanovit si správně priority, efektivně plánovat
v různém časovém horizontu a tím snížit své časové zatížení.
Obsah:
• konstruktivní přístup
• proč plánovat čas
• zloději času
• plánování podle cílů - SMART
44
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Manažerské kompetence
Asertivní chování a zvládání konfliktů
Cíl:
Obsah:
Zdokonalit Vaše komunikační dovednosti, prohloubit
Vaši interpersonální dovednost, jejímž cílem je dosáhnout
dohody komunikací. Asertivita je styl jasné a rozhodné komunikace založené na analytickém myšlení a zdravé sebeúctě.
• definice pasivního, agresivního a asertivního chování
• zásady asertivního jednání
• asertivní dovednosti
• vznik a zvládání obtížných situací
• energie emocí – efektivní likvidace negativních emocí
Školení mistrů
Cíl:
Získat představu o požadavcích na osobnost moderního
manažera, schopnosti nekonfliktně komunikovat a prezentovat
vlastní osobu, efektivně budovat a řídit svůj tým. Získat schopnost kvalifikovaně řídit, motivovat a hodnotit své zaměstnance.
V souladu s právními normami si osvojit schopnost realizovat
personální politiku firmy.
Obsah:
• komunikace ve vertikální i horizontální rovině
• rozhodování a řešení problémů
• základy pracovně - právních vztahů
• hodnocení a motivace pracovníků • výběr nových zaměstnanců a proces adaptace
45
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
manažerské kompetence
Koučování, Systemické koučování
Cíl:
Seznámit se s alternativou tradičního, direktivního přístupu
k vedení lidí - koučováním, založeným na společné práci
pracovníka a jeho kouče na určení svých cílů včetně jejich
realizace. Koučování umožňuje pozitivní změnu postojů
směrem od vnějších motivátorů k vnitřním.
Obsah:
• cíle manažera jako kouče
• metody koučování
• zásady vedení zjišťovacího a koučovacího pohovoru
• kladení otázek a metoda aktivního naslouchání
• metoda rozvoje jednotlivce
* Systemické koučování
– způsob práce vycházející z teorie konstruktivismu, přináší
nové vnímání role klienta i role pracovníka a jejich společné
práce. Zdůrazňuje úlohu domlouvání se se zadavatelem
zakázky i s klientem (práce společná). Systemické koučování
pomáhá při zvládání obtížných životních situací, při hledání řešení lidských trápení a napomáhá dalšímu rozvoji jednotlivců
i firemních systémů. Zvyšuje šance na úspěch, vytváří prostor pro seberealizaci, umožňuje zplnomocňování klientů
a jejich přebírání zodpovědnosti. Naše činnosti realizované
formou systemického koučování vycházejí z konkrétních potřeb
a požadavků zadavatele a klientů. V naší firmě ho realizují
výhradně absolventi a frekventati speciálních psychoterapeutických výcviků.
46
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
obchod a marketing
základy marketingu
Cíl:
Pochopit a správně definovat funkci marketingu ve firmě,
poskytnout praktické rady pro organizaci marketingového
oddělení a jeho správné fungování a začlenění marketingového
týmu do struktury společnosti.
Obsah:
• základní principy marketingu
• marketingové cíle a strategie
• marketingový mix a jeho prvky
Key account management
Cíl:
Naučit se nejen získat zákazníka, ale hlavně si jej udržet, identifikovat klíčové klienty, natrénovat profesionální vyjednávací
taktiky.
Obsah:
• role Key Account Managera
• identifikace klíčových zákazníků
• řízení vztahu s klíčovými zákazníky
• strategie k úspěšnému ovlivnění členů
rozhodovací skupiny
47
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
obchod a marketing
Prodejní dovednosti
Cíl:
Osvojit si účinnou, praktickou a konkrétní metodu prodeje.
Pochopit účinný postup v jednotlivých etapách obchodního
jednání. Naučit se klást správné otázky, úspěšně argumentovat
a odpovídat na obvyklé námitky.
Obsah:
• jak úspěšně řídit obchodní jednání
• příprava obchodního jednání
• taktika při jednání s klientem
• efektivní argumentace
• zpracování námitky
Psychologie prodeje
Cíl:
Prohloubit znalosti psychologie prodeje, jak udělat první dojem,
naučit se zvládat obtížné situace při obchodním jednání.
Obsah:
• role obchodního zástupce
• první dojem, jak dobře působit na druhé
• vytvoření pozitivní atmosféry
• umění vést rozhovor
• komunikační styl, temperament
• typologie zákazníků a její využití v obchodní praxi
48
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Obchod a marketing / Asistentky a sekretářky
Péče o zákazníka
Cíl:
Uvědomit si důležitost své role v kvalitě podávaných služeb
a význam spokojeného klienta pro úspěch a pozitivní image
firmy. Být lépe připraven profesionálně zvládat komunikaci
a náročné situace ve vztahu s klienty.
Obsah:
• spokojený klient – základní kapitál
• uplatnění osobního přístupu ve vztahu s klientem
• image firmy a aktivní podíl každého pracovníka
na jejím vytváření
• vstřícně reagovat na požadavky klienta
• zvládnutí náročných situací ve vztahu s klienty
Telefonická komunikace jako nástroj firemní
prezentace
Cíl:
Naučit se úspěšně komunikovat, zvládat obtížné
situace, podílet se na vytváření firemní kultury
Obsah:
• zásady efektivní komunikace
• komunikační bariéry
• fáze telefonického rozhovoru
• typologie lidí
• trénink jednání v obtížných situacích
49
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
asistentky a sekretářky
Jednání s klientem
Cíl:
Naučit se dobré komunikační strategiii při jednání s klientem,
připravit se na jednání, zvládat námitky, řešit konfliktní situace.
Obsah:
• komunikační partneři
• vliv chování na účinnost komunikace
• předpoklady pro jednání
• postup jednání
• jednání s konfliktním klientem
Time management sekretářky
Cíl:
Naučit se hospodařit s časem, určovat priority, efektivně
plánovat činnosti, zvýšit efektivitu práce a současně nepodlehnout stresu či únavě.
Obsah:
• základní pravidla organizace práce
• plánování, stanovení priorit
• zloději času
50
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
asistentky a sekterářky
Etiketa, společenské chování
Cíl:
Natrénovat zvyklosti z oblasti společenského chování a etikety. Ovládnout metody efektivní komunikace při společenských
akcích. Rozvinout komunikační potenciál a naučit se reagovat
na nečekané situace . Naučit se správně prezentovat a sebeprezentovat.
Obsah:
• základy společenského kontaktu (pozdrav, oslovování
podání ruky, předání vizitky, představování)
• zásady správného stolování
• druhy společenských akcí
• návštěva , role hosta, hostitele
Obchodní korespondence
Cíl:
Zdokonalit stylistické schopnosti, zvládnout různé typy
obchodní korespondence.
Obsah:
• novelizovaná norma ČSN 01 6910
• druhy obchodních písemností, jejich náležitosti
• stylistická a pravopisná stránka písemností
• nejčastější chyby
• praktické procvičení
• manipulace s písemnostmi
• archivace dokumentů
51
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
KOMUNIKACE A PREZENTACE
Efektivní komunikace
Cíl:
Zvládnout postupy profesionální komunikace, dokázat odhadnout partnera v komunikaci, úspěšně komunikovat ve všech
sférách, poradit si s případným konfliktem.
Obsah:
• profesionální komunikace
• verbální komunikace – zásady sdělování
• techniky aktivního naslouchání
• neverbální komunikace
• asertivní techniky jednání
• prevence a řešení konfliktního jednání
Prezentační dovednosti
Cíl:
Naučit se správně prezentovat produkty, služby nebo výsledky
své práce, připravit si kvalitní strukturovanou prezentaci, naučit
se psychicky zvládat prezentaci, dokázat zaujmout a motivovat
posluchače.
Obsah:
• účel prezentace
• příprava prezentace, klíčové body
• využití vizuálních prostředků
• rétorika
• psychická příprava, zvládání trémy
52
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
komunikace a prezentace
Neurolingvistické techniky v komunikaci
Cíl:
Dosáhnout posunu ve schopnosti vnímat jemné mimoslovní
signály partnera v komunikaci, přizpůsobovat a ovlivňovat
další průběh komunikace. Kurz je určen jak pro profesionály,
tak pro laiky, kteří chtějí zvyšovat stupeň svého vlivu a úspěchu
a chtějí vyloučit ze své komunikace zbytečné chyby.
Obsah:
• dosažení výsledků
(základní nástroje NLP pro budování vztahů)
• komunikace
• osobní efektivita
• řešení problémů tvůrčím způsobem
jazykové kurzy - vzdělávací programy
anglický jazyk, německý jazyk
Jazykové kurzy nabízíme podle konkrétních firemních požadavků, dle znalostí a stupně pokročilosti jednotlivých účastníků.
O konkrétních podmínkách zajištění jazykových kurzů se informujte na našich pobočkách, osobně, telefonicky či e-mailem.
53
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
řízení jakosti
Požadavky na systém managementu kvality
– ISO 9001 a související normy
Cíl:
Účastník kurzu získá základní znalosti pro aplikaci požadavků
normy do systému managementu kvality organizace. Znalost
obsahu uvedených norem a jejich správný výklad je základem
jak pro uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu kvality organizace, tak i pro jeho auditování a vyhodnocování výkonnosti.
Obsah:
• směrnice a normy pro systémy managementu kvality
• systémy managementu kvality dle požadavků ISO 9001
• interní audity systému managementu kvality ve smyslu
směrnice ISO 19011
• ekonomický management kvality ve smyslu ISO/TR 10014
• vyhodnocování nákladů na kvalitu
• hodnocení spokojenosti zákazníka
• TQM, EMS, EMAS, BOZP a integrovaný systém managementu
Vytváření systémů kvality managementu
Cíl:
Účastník kurzu získá praktické znalosti k vytváření, dokumentování, uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu kvality.
Obsah:
• analýza systému managementu
• harmonogram tvorby systému managementu kvality
• procvičování vytvoření systému managementu kvality
podle požadavků ISO 9001 a směrnice pro zlepšování
výkonnosti ISO 9004
54
FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
projekty financované EU
Cíl:
Získání přehledu o operačních programech a jejich možnostech
využití, naučí se zpracovat žádost o dotaci a její přílohy, získají
přehled o následném monitoringu a administraci realizovaných
projektů
Obsah:
• přehled operačních programů a dotačních možností
• jak zpracovat projektovou žádost
• jak administrovat projekt financovaný fondy EU
• projektové řízení
další odborné vzdělávání
POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI
Veškerá školení přizpůsobíme dle potřeb zákazníka:
1. Word pro pokročilé - hromadná korespondence, práce s obrázky (grafikou),
tvorba formulářů, styly a osnova dlouhých dokumentů
2. Excel pro pokročilé - kontingenční tabulky, tvorba složitých vzorců
3. MS PowerPoint - tvorba profesionální prezentace, využití animací
v prezentaci, provázání s jinými aplikacemi (internet)
4. AutoCAD - dle konkrétní zakázky - jsme schopni zajistit školení specifických
produktů firmy AUTODESK (AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop,
Autodesk Inventro Series)
5. CorelDraw, Adobe Photoshop
6. MS Project
1.
2.
3.
4.
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Obsluha CNC
Seřizovač CNC
Pracovník oddělení kontroly ve strojírenství
Montérské práce suchých montáží stavebních konstrukcí
55
NABÍDKA PRO FIRMY
poradenství
Žijeme v období, které je plné změn. To klade vysoké nároky na manažery
firem při každodenním rozhodování v různých oblastech. Proto jsme zde my
a nabízíme Vám naši pomoc při rozhodování:
V oblasti personalistiky
• přípravu (motivace/inspirace, pomoc při vytipování vhodných kandidátů)
uchazečů o zaměstnání dle potřeb konkrétní firmy. Možnost kombinace
s profesním vzděláváním (specifickou rekvalifikací na konkrétní obor)
• outplacement – pomoc firmám při práci se zaměstnanci ve výpovědní
lhůtě, se zaměstnanci ohroženými nezaměstnaností nebo se zaměstnanci
při přechodu na nový podnikatelský program
• pomoc vedení a personalistům firem při výběru nových zaměstnanců
• práci se zaměstnanci při rozhodování se o změně povolání
V oblasti podnikání a řízení lidských zdrojů
• individuální koučování majitelů a managementu firem
• individuální koučování pracovníků v krizovém období v životě (alkoholismus, osobní problémy, gamblerství, …), kterým chce zaměstnavatel dát
šanci a zatím je nechce propustit
• pracovní diagnostika a psychologické poradenství
- hodnocení kandidátů při výběru nových zaměstnanců
- hodnocení současných zaměstnanců, jejich vlastních schopností
a předpokladů
- diagnostika současného výkonu jedince, sleduje jeho předpoklady
a dovednosti (prodejní, vyjednávací atd.) a plánuje jeho další rozvoj
56
NABÍDKA PRO FIRMY
DOTAČNÍ MANAGEMENT
Naše společnost má za sebou desítky schválených a úspěšně realizovaných projektů financovaných z fondů EU. Zkušenosti získané v prvním programovacím období chceme nabídnout
dalším organizacím, které chtějí v příštím období taktéž využít nabízených finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání. Pro tyto služby zde nabízíme flexibilní projektový tým,
který Vám pomůže:
• formulovat Váš projektový záměr
• vyhledat vhodné dotační zdroje
• zpracovat žádost o dotaci ze zdrojů EU
• administrovat projekt včetně přípravy výběrových řízení, zpracování
monitorovacích zpráv a kontroly realizace projektu včetně plnění
hodnotících indikátorů
Zde jsou příklady realizovaných projektů z programovacího období 2004 – 2008:
Projekt CNC – projekt zaměřený do oblasti strojírenství, v rámci něhož byly vyvinuty a pilotně ověřeny nové rekvalifikační programy Pracovník oddělení kontroly a Seřizovač CNC strojů. Učastníky projektu byly převážně zaměstnanci strojírenských firem, kteří si zvyšovali svoji kvalifikaci
Projekt LVA – Lednickovaltický areál, pracovní příležitost pro jeho obyvatele – projekt vytvořen
za partnerské účasti obcí LVA, jehož cílem bylo připravit nezaměstnané občany LVA na práce spojené
s údržbou LVA.
Projekt Kvalitní lektor – kvalitní absolvent – zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti
MARLIN, s.r.o. v oblastech informačních technologií, jazykového vzdělávání , manažerského vzdělávání, práce s lidskými zdroji a další specificky zaměřené oblasti vzdělávání dle potřeb jednotlivých
odborných pracovníků
Nové programové období EU – tvorba a realizace pilotního projektu rekvalifikačního kurzu
Projektový manažer se zaměřením na nové programové období.
Další projekty byly určeny uchazečům a zájemcům o zaměstnání:
Slunečnice – nadregionální projekt určený ženám po rodičovské dovolené (realizace ve čtyřech krajích ČR)
Narovnat se – osobám se zdravotním postižením
Máme co nabídnout, Nabízíme zkušenost, Olymp, Zkušenost nade vše – osobám nad 50 let
Junioři v praxi – absolventům středních a vysokých škol
Absolventi v praxi, Příležitost, Nebojíme se pracovat - absolventům středních odborných škol
Projekty, projektování, projektový manažer – zájemcům o získání znalostí potřebných pro přípravu a realizaci projektů financovaných z EU
Horizont – nadregionální projekt určený ženám nad 45 let (realizace v pěti krajích ČR)
57
NABÍDKA PRO FIRMY
AGENTURA PRÁCE
V současné době existuje na trhu práce velká nerovnováha mezi nabídkou
a poptávkou pracovní síly. Kvalitní zaměstnanci se stávají nedostatkovým zbožím,
firmy bojují s nezájmem našich lidí o tradiční profese např. v oblasti strojírenství ale
i v oblastech jiných.
Na tento problém reagujeme:
- nabídkou rekvalifikačních programů (např. obsluha CNC, Seřizovač CNC, Pracovník oddělení kontroly ve strojírenství) pro stávající nekvalifikované
zaměstnance nebo uchazeče evidované na úřadu práce
- nabídkou praxí absolventů rekvalifikačních kurzů – pro absolventy řady rekvalifikačních programů zajišťujeme praxe přímo u zaměstnavatelů, což umožňuje
výběr a přípravu nových potenciálních zaměstnanců přímo v pracovních podmínkách zaměstnavatele. V rámci těchto praxí spolupracujeme s řadou významných
zaměstnavatelů ve všech krajích naší působnosti.
Jsou to např.: Baťa, a.s., Krajský úřad Zlínského kraje, Rudolf Jelínek, a.s., TES Vsetín,
s.r.o., Město Kroměříž, OSSZ Kroměříž, Česká zbrojovka, a.s., Visteon-Autopal, s.r.o.,
Dura automotive systém CZ, s.r.o., Choceňská mlékárna s.r.o., Městský úřad Uherské
Hradiště, Městský úřad Staré město, Ferromoravia, s.r.o., M.A.B Group, s.r.o., Evres,
Probační a mediační služ ba ČR Chrudim, Statutární město Pardubice
V oblasti kurzů obsluha CNC strojů pak Meister Moravia s.r.o., Kovokon, s.r.o.,
Mesit Ronex, s.r.o., VAPE, spol s r.o., Chropyňská strojírna, a.s.,
- zajištěním pracovníků ze zahraničí, které zde nejdříve proškolíme v požadovaných oborech, a následně formou agenturního zaměstnání poskytneme smluvně
zajištěnému zaměstnavateli
58
státní správa
Nabídka vzdělávání pro státní správu
Prevence vyhoření úředníků ve státní správě
Cíl:
Cílem je dozvědět se něco nového o sobě a své práci, naučit
se lépe hospodařit se svou energií. Zlepšit své prožívání
každodenního stresu a zátěže a umět sledovat svůj psychický
stav a účinně a rychle relaxovat.
Obsah:
Syndrom vyhoření a jeho symptomy
•
•
•
•
oblasti lidského života
základní oblasti stresu
jedinec a pracovní prostředí
životní energie
Komunikační dovednosti – rétorika v praxi
Cíl:
Obsah:
Cílem kurzu je osvojení si profesionálních dovedností při komunikaci, jak klást otázky, umění naslouchat a působit na podvědomí komunikačního partnera.
•
•
•
•
•
druhy komunikace
rétorika v praxi
příprava textu
získání pozornosti
zaujetí posluchače
59
státní správa
Osobnostní rozvoj – Self management
Cíl:
Obsah:
Cílem je poznání dynamiky naší individuální osobnosti a její
správné využití pro efektivitu veškeré naší práce. Kurz umožňuje vytvoření svého vlastního osobnostního profilu, poznat svou
osobnostní motivaci a odkrýt možné cesty osobního růstu.
•
•
•
•
osobnost člověka
dynamika a motivace osobnosti
osobnostní profil
strategie úspěchu
Společenská pravidla v pracovním prostředí
Cíl:
Obsah:
60
Cílem kurzu je naučit se uplatňovat pravidla společenského
chování vždy a všude. Kurz je určen všem, kteří se v pracovním
prostředí a v pracovních vztazích pohybují mezi lidmi a úroveň
a kvalita jejich společenského vystupování ovlivňuje jejich
kariéru a úspěšnost jednání s lidmi.
•
•
•
•
•
základy společenského chování pro každou situaci
ženské a mužské role ve společnosti
první kontakt - komunikace mezi lidmi
chování v zaměstnání
oslovování
státní správa
Asertivní chování a jednání
Cíl:
Obsah:
Cílem kurzu je porozumět zvýšení sebepoznání a porozumět
zákonitostem fungování nepříjemných situací. Umět těmto
nepříjemným situacím čelit a předcházet. Kurz je určen
pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit zvládat kritiku, asertivně řešit problémy, ocenit sebe i druhé a nenechat sebou manipulovat.
•
•
•
•
•
typy chování
vymezení asertivního chování
metody
asertivní práva
asertivní dovednosti
poradenství pro státní správu
Cíl:
• individuální koučování pracovníků státní správy
• hodnocení kandidátů při výběru nových zaměstnanců
- hodnocení současných zaměstnanců,
jejich vlastních schopností a předpokladů
- diagnostika současného výkonu jedince
sleduje jeho předpoklady a dovednosti
(prodejní, vyjednávací atd.) a plánuje jeho další rozvoj
61
ostatní VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ / PORADENSKÉ ČINNOSTI / KOUČOVÁNÍ / SUPERVIZE
nabídka programů pro úřady práce
• poradenské činnosti pro klienty úřadů práce (uchazeče
a zájemce o zaměstnání) – skupinové i individuální programy
• techniky zaměřené na vyhledávání zaměstnání a na další aktivity
směřující k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce, orientace
na trhu práce, kde najít nabídky pracovních příležitostí a co dál,
životopis, průvodní dopis, výběrové řízení, komunikace a sebeprezentace,
rozvoj vlastních zdrojů a další dle potřeb konkrétních klientů
• systemické koučování* nezaměstnaných – skupinové, individuální
a kombinované
• bilanční diagnostika**
• instruktážně informativní poradenské programy
NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STUDENTY ŠKOL
• příprava na vstup na trh práce (prevence nezaměstnanosti – je možná
i dlouhodobá práce se třídou během školního roku)
• pomoc při volbě a výběru profese, studijního oboru, SŠ nebo VŠ
• poradenství a asistence studentům při plánování profesní dráhy
• vytvoření psychologického profilu pro další osobnostní růst
a psychohygienu
• sladění osobnostních charakteristik s profesní orientací
• identifikace studijních předpokladů
• individuální poradenství
62
ostatní vzdělávání
PORADENSTVÍ / PORADENSKÉ ČINNOSTI / KOUČOVÁNÍ / SUPERVIZE
NABÍDKA PROGRAMŮ PRO VEŘEJNOST
PRO PROFESNÍ UPLATNĚNÍ
• pomoc při rozhodování se o změně povolání
• příprava na výběrová řízení, osobní portfolio – životopis, motivační dopis
• kariérové poradenství
• rozhodování se o volbě a výběru vhodné rekvalifikace či výběru dalšího
vzdělávání
• pracovní diagnostika a psychologické poradenství
• individuální koučování/konzultace pro jednotlivce zaměřené na zvládání
obtížných situací v rámci profesní dráhy
PRO SOUKROMÝ ŽIVOT
• pomoc při zvládání obtížných situací, lidských trápení v životě
a další rozvoj jednotlivců i rodin formou:
-
individuálního koučování
psychologického poradenství
psychoterapie pro jednotlivce i pro rodiny
PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE / ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• supervize – pro jednotlivce i týmy, realizované formou systemického
koučování*. Možno využít pro pracovníky:
-
-
-
státní správy a samosprávy
nestátních neziskových organizací
ve školství
v e zdravotnictví
63
ostatní VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ / PORADENSKÉ ČINNOSTI / KOUČOVÁNÍ / SUPERVIZE
* Systemické koučování
– způsob práce vycházející z teorie konstruktivismu, přináší nové vnímání role
klienta i role pracovníka a jejich společné práce. Zdůrazňuje úlohu domlouvání
se se zadavatelem zakázky i s klientem (práce společná). Systemické koučování pomáhá při zvládání obtížných životních situací, při hledání řešení lidských
trápení a napomáhá dalšímu rozvoji jednotlivců i firemních systémů. Zvyšuje
šance na úspěch, vytváří prostor pro seberealizaci, umožňuje zplnomocňování klientů a jejich přebírání zodpovědnosti. Naše činnosti realizované formou
systemického koučování vycházejí z konkrétních potřeb a požadavků zadavatele a klientů. V naší firmě ho realizují výhradně absolventi a frekventanti
speciálních psychoterapeutických výcviků.
** Bilanční diagnostika
- komplexní zhodnocení schopností a možností člověka pro jeho optimální
pracovní zařazení, rozhodování se o změně povolání, rozhodování se o volbě
a výběru vhodné rekvalifikace formou psychodiagnostických metod. Vhodná
při úvahách o změně či výběru dalšího vzdělávání.
64
naši lektoři
Oblast odborného poradenství
RNDr. Zdenka Hromadová
• odborný poradce, supervizor
UP Olomouc , 3- letý systemický výcvik Umění pomáhat
Bc. Pavel Vítek
• poradce, supervizor, kouč -systemické koučování
UP Olomouc, Katedra sociologie a andragogiky,
obor: Andragogika v profilaci na personální management
certifikovaný absolvent 750 hodinového výcviku v systemické psychoterapii
certifikovaný lektor vzdělávání dopělých - UP Olomouc, AIVD ČR a SR
Bc. Libuše Tomanová
• odborná poradkyně, supervizor
VOŠ Sociální Ostrava, obor: Sociální práce
UP Olomouc, obor: Sociální práce
PhDr. Martina Veselá
• psycholožka, bilanční diagnostika, rozvoj osobního potenciálu, lidské zdroje
UP Olomouc, obor: Psychologie
PhDr. Martina Jandorová
• psycholožka, bilanční diagnostika, rozvoj osobního potenciálu, lidské zdroje
UP Olomouc, obor: Psychologie
Mgr. Marie Brandalíková
• lektorka sociálních kurzů, poradenství
MU Brno, obor: Sociální pedagogika a poradenství
Mgr. Zuzana Miklíková
• lektorka sociálních kurzů, firemní školení, poradenství
UK Bratislava, obor: Psychologie, Pedagogika
65
Oblast ekonomiky a účetnictví
Ing. Marcela Balíčková
• lektorka ekonomiky a finančního řízení
VUB Brno, obor: Ekonomie a řízení průmyslu
Ing. Lenka Linhartová
• lektorka účetnictví a daní
UTB Zlín, obor: Finance, Hospodářská politika a správa, Daňová poradkyně,
člen Komory daňových poradců ČR
Oblast informačních technologií
Ing. Vítězslav Šulc
• lektor výpočetní techniky, certifikovaný tester ECDL
VAAZ Brno, obor: Rádiové zařízení
Bc. Pavel Kubala
• lektor výpočetní techniky, certifikovaný tester ECDL
EPI Kunovice, obor: Elektronické počítače
Ing. Libor Mrkus
• lektor výpočetní techniky, certifikovaný tester ECDL
VUT Brno, obor: Informatika a výpočetní technika
Mgr. art. Ivana Habartová
• grafický designér
VŠVU Bratislava, grafický designér
Oblast sociálních služeb
Mgr. Veronika Gregůrková
• metodička vzdělávání v oblasti sociálních služeb
MU Brno, obor: Učitelství, Teorie a didaktika tělesné výchovy
Mgr. Věra Křápková
• lektorka sociálních kurzů
UP Olomouc,obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ
66
Oblast projektového řízení, fondy EU:
Bc. Milan Kutra
• projektový manažer, lektor
MU Brno, obor: Mezinárodní vztahy – Evropská studia
Ing. Marcela Polášková
• projektová manažerka, lektorka
SU Opava, obor: Veřejná ekonomika a správa
naše učebny
67
jak se můžete přihlásit
Vybrali jste si rekvalifikační kurz?
Zkontaktujte naši nejbližší pobočku a informujte se o konkrétním
termínu a místu konání kurzu. Pak zašlete přihlášku na adresu pobočky,
která kurz pořádá a kde si přejete kurz absolvovat. Formulář přihlášky
najdete na našich webových stránkách www.marlin.eu.
Máte zájem získat bližší informace ohledně konkrétního kurzu
či poradenské služby?
Pak zavolejte naše odborné pracovníky a žádejte bližší informace
dle Vašeho zájmu. Přehled kontaktů na jednotlivé provozovny najdete
na předposlední straně našeho katalogu.
Chcete se informovat o nabídkách dotačního managementu
či agentury práce?
Pak volejte přímo do sídla společnosti v Uherském Hradišti dle kontaktů uvedených na předposlední straně našeho katalogu.
68
kde nás nAjdete
Hlavní sídlo společnosti
Marlin, s.r.o.,
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 551 764, 572 556 110 (fax)
e-mail: [email protected]
MARLIN
MARLIN
Kaufland
Studentské nám. �
1531
ČSAD
bývalý areál kasáren
69
pobočka Zlín
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Tel.: 577 221 540, fax: 577 221 539
e-mail: [email protected]
RLIN
MA
MARLIN
pobočka Pardubice
17. listopadu 342, 530 02 Pardubice
Tel.: 774 298 062
e-mail: [email protected]
MARLIN
Těšíme se na setkání s Vámi!
...více informací o nabídce společnosti MARLIN na www.marlin.eu
70

Podobné dokumenty

Zadání semestrálního projektu

Zadání semestrálního projektu Vedoucí: Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D. Student: nepřiřazen Zaměření: Analýza dat Forma: kombinovaná

Více

Počítačová grafika - Základní umělecká škola Bzenec

Počítačová grafika - Základní umělecká škola Bzenec Výuka předmětu počítačová grafika obecně je koncipována tak, aby vedla žáky co nejvíce samostatně uplatňovat jejich znalosti a dovednosti získané ve výtvarných oborech a přenášela je do výuky na PC...

Více

červenec–srpen 2011

červenec–srpen 2011 z něhož jsme vybrali podstatnou část: „Málokdo z veřejnosti systému ÚP rozumí, nebo spíš rozumět nechce, a na to naše Ministerstvo práce a sociálních věcí hřeší. Média zcela záměrně mluví pouze o s...

Více

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu a odborným útvarům firem zapojených do Sdružení AP uniformní přehledné údaje zachycující aktuální stav automobilového průmyslu České republiky a jeho význam pro současný ekonomický vývoj. Vychází s...

Více

Fulltext - Ostravská univerzita

Fulltext  - Ostravská univerzita získávají dobrovolnické zkušenosti. Jednalo se o studentky ve věku 18 – 24 let, které studují

Více

stáhnout Školní vzdělávací program Informační

stáhnout  Školní vzdělávací program Informační k celoživotnímu vzdělávání. Základem je partnerský vztah mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností. Škola chce vytvářet pozitivní sociální klima, jež je základem pro osobnostní a sociální výchovu, ko...

Více