Still Šprojcar - Česká logistická asociace

Komentáře

Transkript

Still Šprojcar - Česká logistická asociace
Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten
STRATEGIE INTRALOGISTIKY DO BUDOUCNOSTI
TO JE CUBE-XX
ŠKODA AUTO a.s.
ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE
Ing. Karel Šprojcar
22.02.2012
Megatrendy
Ochrana dat
Technologie
Zdroje a účinnost
Megatrendy
Demografie a
vliv na život.
prostředí
Flexibilita a individualita
Globalizace a urbanistika
Energie
Dopad trendů na intralogistiku
Pracovní místo
Požadavky na intralogistiku
budoucnosti jsou vysoké.
To platí pro realizaci efektivních,
vzájemně propojených a flexibilních
výrobních procesů a intralogistických
řešení.
Energie
Současná manipulační technika STILL a služby
Studie budoucnosti STILL cubeXX
Jaké vlastnosti musí manipulační technika splňovat, aby byla
připravena na intralogistiku budoucnosti?
Automatické otáčení
o 360°
Sklopné vidlice
Protizávaží
Výsuvná kabina obsluhy
Rozpoznání obsluhy
Automatizace
Podpora nákladu
Studie budoucnosti STILL
Pracoviště obsluhy, otočné sedadlo o180°
STILL cubeXX - multitalent „šest v jednom“
STILL cubeXX – komponenty
Přidaná hodnota
Systém Inteligentní tažné soupravy přívěsů STILL
Tahač
E-rám nebo C-rám
Manipulační vozík
Inteligentní tažná souprava ve Škoda Auto a.s.
• Škoda Auto a.s. Také řeší jak v rámci současných moderních trendů, v souladu s
celkovou koncepcí štíhlé výroby, zásobovat výrobní linky.
• Cíle:
• Zásobování linek bez využití čelních vysokozdvižných vozíků
• Vyšší produktivita a efektivita
• Větší bezpečnost provozu
• Řešení:
Naše standardní automatizované stroje
Ideální pro automatizaci materiálových toků.
CX-T
EGV-S
EK-X
FM-X
MX-X/MX-Q
14
04.03.2012
Naše navigační technologie
Laser – navigace pomocí reflektorů
Navigace pomocí magnetických referenčních bodů
Magnetická páska
Navigace indukčním vedením
15
04.03.2012
Jaké benefity Vám přináší automatizace
— Zlepšení hospodárnosti
— Snížení personálních nákladů a provozních nákladů skladu
— Načasování operací
— Přeprava je prováděna jen v případě potřeby a bezpečně
— Zvýšení flexibility (proti RBG)
— Využívání standardních skladů
— Flexibilní definování tras
— Transparentnost materiálových toků
— Pro správnou funkci jsou nutné kontrolní systémy a systém pro řízení
materiálových toků k zajištění přesného sledování materiálu
16
04.03.2012
Jaké benefity Vám přináší automatizace
— Snížení průběžných časů
— Definované přepravní trasy
— Žádné ztrátové časy/prostoje
— Eliminace chybových manipulací
— Úspora počtu přeprav
— Optimalizace zdvojených cyklů
— Omezení chybných jízd a hledání
— Snížení poškození břemene během manipulace
— Bezpečná manipulace
— Jemná jízda a pohyb
17
04.03.2012

Podobné dokumenty