Die Stadt - SOŠ a SOU Neratovice

Komentáře

Transkript

Die Stadt - SOŠ a SOU Neratovice
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
Název projektu: Moderní škola 21. století
Zařazení materiálu:
Šablona: III/2
Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné
Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace
Vzdělávací obor: všechny obory SOU
Vyučovací předmět: německý jazyk
Tematický okruh: vybrané tematické
okruhy
Číslo DUM: 18
Sada: 3
Ověření materiálu ve výuce:
Datum ověření: 10. 12. 2013
Ročník: 2.
Ověřující učitel: Ing. Eva Fialová
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected], www.sosasouneratovice.cz
Název listu:
Hlavní město Praha
Jméno autora:
Ing. Eva Fialová
Anotace:
Rozšíření znalostí německého jazyka o slovní zásobu výše
uvedeného tematického okruhu. Použití v tematicky zaměřeném
textu.
Klíčová slova:
město, křižovatka, radnice, sídliště, náměstí
Klíčové kompetence:
Přesahy a vazby:
Ovládá běžné konverzační fráze zaměřené na daný tematický
okruh v německém jazyce
Německý jazyk – rozšíření slovní zásoby
Organizace (čas, velikost
skupiny, prostorová
40 min., jazyková skupina včetně žáků se specifickými
organizace):
vzdělávacími potřebami, vybavení učebny PC a plátnem
Cílová skupina:
Žák, věková kategorie 15 – 19 let
Použitá literatura, zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Eva Fialová,
není – li uvedeno jinak.
MYNARIK, Linda a kol. Němčina Otázky a odpovědi, 1. vyd.
Dubicko: INFOA 2007, ISBN 80-7240-490-3
KRÁLOVÁ, EVA a spol. Ilustrovaný tematický slovník, 1.vyd.
Plzeň: FRAUS 2007, ISBN 978-80-7238-434-1
MENZEL, Fred. Tematická učebnice němčiny, 1. vyd. Jihlava:
Jazyková škola Jihlava 2002
136kB
Velikost:
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.
Die Stadt
e Weltstadt
e Metropole
e Haupstadt
e Residenzstadt
e Bevölkerung
r Einwohner
e Zahl
s Stadtzentrum
e Innenstadt
r Stadtkern
r Stadtrand
r Vorort
r Bau
s Gebäude
s Rathaus
s Wohnviertel
e Siedlung
s Hochhaus
s Mietshaus
r Plattenbau
r Häuserblock
e Wolkenkratzer
r Umbau
e Hauptverkehrstraβe
e Seitengasse
r Durchgang
s Parkverbot
e Hauptstraβe
e Einbahnstraβe
e Sack-,Seitengasse
r Fahrdamm
e Fahrspur
r Verkehrsknotenpunkt
r Fuβgängerübergang
e Kreuzung
e Verkrhrsampel
r Zebrastreifen
r Gehstein
r Bürgerstein
r Rechtsverkehr
Město
světové město
metropole
hlavní město
sídelní město
obyvatelstvo
obyvatel
počet
centrum města
vnitřní město
jádro města
okraj města
předměstí
stavba
budova
radnice
obytná čtvrť
sídliště
výškový dům
činžák
panelový dům
blok domů
mrakodrap
přestavba
hlavní dopravní třída
postranní ulička
průchod
zákaz parkování
hlavní silnice
jednosměrná silnice
slepá, postranní ulička
vozovka
jízdní pruh
dopravní uzel
přechod pro chodce
křižovatka
semafor
označení přechodu
chodník
chodník
jízda vpravo
mittelalterlich
prachtvoll
rekonstruiert
verkehrsgünstig
bewundernswert
zugänglich
bewohnt
übervölkert
s Straβenschild
r Wegweiser
e negativen Seiten der Stadt
r Stoβverkehr
r Stau
e Menge
s Gedränge
e Stadtbesichtigung
e Sehenswürdigkeiten
e Rundfahrt
r Fremdenführer
r Reiseführer
s Denkmal
r Stil
s Zeichen
romanisch
gotisch
barock
antik
sehenswert
denwürdig
bummeln
s Tor
e Stadtmauer
r Kirchenbau
e Kirche
s Kloster
r Dom
r Platz
r Stadtkern
s Rathaus
s Museum
e Brücke
e Turmuhr
r Turm
středověký
nádherný
rekonstruovaný
dopravně výhodný
obdivuhodný
přístupný
obydlený
přelidněný
uliční tabulka
směrová tabule
negativní stránky města
dopravní špička
dopravní zácpa
dav
tlačenice
prohlídka města
pamětihodnosti
okružní jízda
průvodce cizinců
průvodce (kniha)
památná stavba
styl, sloh
znak, znamení
románský
gotický
barokní
antický
pozoruhodný
památný
procházet se
brána
městská hradba
církevní stavba
kostel
klášter
chrám
náměstí
městské jádro
radnice
museum
most
orloj
věž
r Aussichtsturm
r Palast
eBurg
s Schloss
r Hof
r Laubengang
e Pestsäule
r Brunnen
e Statue
unter Denkmalschutz stehen
ein Denkmal aufstellen
e Stadtorientierung
e Aukunft, e Information
e Richtung
r Eindruck
e Abkürzung
e Quergasse
e Entfernung
r Weg
s Erlebnis
nach rechts
geradeaus
nebenan
fern, entfernt
im Nu
zu Fuβ
gegenüber
um die Ecke
von hier aus, von da
entgegengesetzt
unvergesslich
in Richtung zur Stadt
anbringen
schützen
renovieren
emporragen
e Krönungskleinodien
vyhlídková věž
palác
hrad
zámek
dvůr
podloubí
morový sloup
kašna
socha
být památkovou rezervací
postavit pomník
orientace ve městě
informace
směr
dojem
zkratka
příčná ulice
vzdálenost
cesta
zážitek
doprava
rovně, přímo
vedle
vzdálený, daleký
v mžiku, co nevidět
pěšky
naproti
za rohem
odtud
opačný
nezapomenutelný
směrem k městu
umístit
chránit
renovovat
vyčnívat, vyvyšovat se
korunovační klenoty
Inschriften
Nápisy
Eingang
Ausgang
Eintritt frei
Eintritt verboten
Durchgang verboten
Achtung!
Achtung Stufe!
Vorsicht, bissiger Hund!
Ruhe!
Bitte nicht stören!
Drücken
Ziehen
Baden verboten!
Gefahr!
Nicht berühren!
Nicht hinauslehnen!
Geschlossen
Geöffnet
Garderobe
Eintrittspreise
Ermässigung
Parken verboten
Öffnungszeit
Kasse
Umleitung
Ausser Betrieb
Autobahn
Erste Hilfe
Flughafen
Hauptbahnhof
Halt!
Rauchen verboten
Unfallstation
Wartesaal
Zugang zu den Zügen
Frei
Besetzt
Ankunft
Abflug
Auskunftshalle
Abflughalle
Vchod
Východ
Vstup volný
Vstup zakázán
Průchod zakázán
Pozor!
Pozor schod!
Pozor, zlý pes!
Ticho!
Nerušit!
Tlačit
Táhnout
Koupání zakázáno!
Nebezpečí!
Nedotýkejte se!
Nenahýbejte se!
Zavřeno
Otevřeno
Šatna
Vstupné
Sleva
Zákaz parkování
Otvírací doba
Pokladna
Objížďka
Mimo provoz
Dálnice
První pomoc
Letiště
Hlavní nádraží
Stop
Kouření zakázáno
Stanice první pomoci
Čekárna
Příchod k vlakům
Volno
Obsazeno
Přílet
Odlet
Příletová hala
Odletová hala
Waage
Gepäckaugabe
Flughafenschalter
Nicht öffnen!
Lebensgefahr!
Trinkwasser
Baustelle!
Verfalldatum
Münzen einwerfen
Zu vermieten...
Erfrischung
Abfälle
Platzkarten
Sackgasse
Einfahrt verboten
Zeltplatz
Unfallschwerpunkt
Unterführung
Überführung
Bei Nässe
Bei Glatteis
Váha
Výdej zavazadel
Letištní pokladna
Neotvírat!
Životu nebezpečné!
Pitná voda
Staveniště!
Datum spotřeby
Vhoďte minci
Pronajme se…
Občerstvení
Odpadky
Místenky
Slepá ulice
zákaz vjezdu
tábořiště
úsek častých nehod
podjezd, podchod
nadjezd, nadchod
když je mokro
při náledí
Die Stadt – Prag
Prag ist die Hauptstadt Tschechischer Republik. Schon seit jeher war
Prag ein bedeutendes politisches und gesellschaftliches Zentrum, wo die
Geschichte nicht nur des böhmischen Staates, sondern sondern auch
von ganz Europa geschrieben wurde. Über Jahrhunderte hinweg war es
gleichzeitig ein Kreuzungspunkt, an dem verschiedene Kulturen und
kulturelle Richtungen aufeinander trafen. Diese haben Prag zu einem der
wertvollsten städtebaulichen Unikate auf der Welt gemacht. Der Prager
historisme Stadtkern wird wegen seiner Einmaligkeit seit dem Jahre
1992 im Verzeichnis der Denkmäler des Weltkulturerbes der UNESCO
geführt. Prag ist das bedeutendste städtische Denkmalschutzgebiet
Tschechiens. Es ist eine der neun Städte, denen von der Europäischen
Gemeinschaft der Titel „Europäische Kulturmetropole des Jahres 2000“
erteilt wurde. In der Stadt wurde eine ganze Reihe berühmter
Persönlichkeiten geboren, die hier auch ihr Leben verbracht haben. In
aller Welt ist Prag als das „Goldene“ oder das „Hunderttürmige“ Prag
bekannt. So nennt man die Stadt wegen ihrer zahlreichen historischen
Baudenkmäler aus allen Epochen und wegen ihrer Kirchturmspitzen und
Kuppeln.
Prag erstreckt sich an beiden Ufern der Moldau, die durch viele Brücken
miteinander verbunden sind. Die älteste und schönste davon ist die
gotische Karlsbrücke, die im Jahre 1357 von Karl IV. Errichtet wurde
und später mit dreiβig Barockstatuen und Statuengruppen geschmückt
wurde. Die Brücke ist auf beiden Seiten durch Türme befestigt
(Kleinseitner Brückentürme, Altstädter Brückenturm). Die Länge der
Brücke beträgt 515 m, die Breite 10 m. Zum historischen Kern der Stadt
gehört auch die Kleinseite mit ihren schmalen, krummen, poetischen
Gassen, schönen Häusern, prächtigen Palästen, Gärten sowie mit vielen
kleinen, renovierten Bierstuben, Weinkellern und Wirtshäusern. Wenn
wir die Neruda-Straβe hinaufgehen, gelangen wir an den Hradschinplatz.
Von hier aus hat man eine schöne Aussicht auf das historische Prag. Die
Prager Burg stellt ein monumentales Ensemble von Palästen,
Verwaltungs- und Kirchenbauten, Wehranlagen und Wohngebäuden aus
allen Baustilepochen dar. Ursprünglich war sie Sitz der böhmischen
Fürsten und Könige, seit 1918 ist sie Sitz Staatspräsidenten. Die
Dominante der Prager Burg bildet der gotische St.-Veits-Dom, der nach
Entwürfen von Matthias von Arras und Peter Parler errichtet wurde.
Auβer der wertvollen künstlerischen Ausstattung, der St.-WenzelsKapelle und der Gruft der böhmischen Könige im Untergrundraum der
Kirche, befindet sich hier auch die Krönungskleinodien.Die ältesten
erhaltenen Kirchenbau auf der Prager Burg und das am besten erhalten
gebliebene romanische Bauwerk in Böhmen stellt sie St.-Georgs-Basilika
dar. Zu den weiteren Anziehungspunkten des Areals gehören u. a. die
Burggärten, die Gemäldegalerie der Prager Burg, das ateste Kloster in
den böhmischen Ländern, das Lustschloss der Königin Anna, das das
reinste Beispiel der Renaissancebaukunst in Prag darstellt, im Garten
vor dem Lustschloss befindet sich die Singende Fontäne aus
Glockenmetall. Im Goldenen Gässchen gibt es kleine reizvolle
Häuschen, in denen Burgschützen und Handwerker im 16.Jh. lebten. Im
Häuschen Nr.22 arbeitete in den Jahren 1916-1917 Franz Kafka.
Das Zentrum der Altstadt bildet der Altstädter Ring. Er entstand im 12.
Jh. und wurde zum Zeugen vieler historischer Ereignisse. Die
Karlsbrücke verbindet die Altstadt mit der Kleinseite. Der bekannteste
Bau der Altstadt ist das Altstädter Rathaus mit der astronomischen
Aposteluhr des Uhrmeister Hanuš. Neben dem Rathaus und der
Teynkirche gehören zu den Wahrzeichen auf dem Altstädter Ring die
barocke St. Nikolaus-Kirche, das Kinský-Palast im Rokokostil, wo heute
die graphischen Sammlungen der Nationalgalerie untergebracht sind,
das Haus Zur steinernen Glocke – ein gotisches städtisches Palast aus
dem 14. Jh., heute Konzert- und Ausstellungsraum der Galerie der
Hauptstadt Prag, und das Magister-Johann-Hus-Denkmal von Ladislav
Šalamoun. In dem Pflastermosaik sind die Hinrichtungsstelle der 27
Herren (21. 6. 1621) und der Prager Meridian markiert.
Unweit vom Altstädter Ring steht die Bethlehemskapelle, die im Jahre
1391 als Gotteshaus errichtet wurde, wo tschechisch gepredigt wurde
und wo Johann Hus in den Jahren 1402-1412 seine Wirkungsstätte fand.
Vom Platz weg führen zwei schöne Straβen. Die Celetná-Straβe bildet
mit dem Altstädter Ring den ersten, renovierten Teil des sog.
Königswegs, der vom Pulverturm durch die Celetná-Straβe auf den
Altstädter Ring und weiter über die Karlbrücke durch die Neruda-Straβe
zur Prager Burg führt.
Das Herz des heutigen Prag ist der Wenzelsplatz. Es ist ein wichtiges
Einkaufs- Kulturzentrum der Hauptstadt. Hier gibt es viele Warenhäuser,
Geschäfte, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés aber auch Kino sund
Theater. Am Ende des Platzes steht das Neurenaissancegebäude des
Nationalmuseums, in dem sich historische und naturwissenschaftliche
Sammlungen befinden. Im oberen Teil des Platzes steht die Reiterstatue
des böhnischen Fürsten – das Denkmal des hl. Wenzel aus dem Jahre
1912, das ein Werk von J. V. Myslbek ist. Vom unteren Teil des Platzes
kann man zwei bekannte Prager Straβen sehen, und zwar die
Nationalstraβe und die Straβe Am Graben. Hier beginnt auch die
Fuβgängerzone. Durch die Straβe Am Graben kommt man zum
Pulverturm. Die Netionalstraβe führt bis zum Moldauufer, wo das
Nationaltheater steht, das aus den Spenden der Ganze Nation in den
Jahren 1868-1881 erbaut und nach einer Feuersbrunst im Jahre 1883
wiederaufgebaut wurde. Die äuβere und innere Ausstattung ist ein Werk
der Künstler der Generation des Nationaltheater - M. Aleš, F. Ženíšek, V.
Hynais, J. V. Myslbek u. a. Das Theater gehört heute zu den besten
tschechischen Bühnen. Es werden hier Schauspiele, Opern und Ballette
aufgeführt. Sehenswert ist auch Vyšehrad, nach alten Sagen der älteste
Sitz der böhmischen Stammesfürsten, der legendären Fürstin Libuše
und der ersten Přemysliden. Der Friedhof Vyšehrad dient seit 1869 als
Begräbnisstätte bedeutender Persönlichkeiten der tschechischen Nation
mit einer gemeinsamen Ehrengruft, dem Slavín und unterirdische
Kasematten. Eine der besten Aussichten auf die ganze Stadt bietet der
60m hohe Aussichtsturm mit 299 Stufen auf dem Petřín-Hügel, der
anlässlich der Jubiläumausstellung im Jahre 1891 von F. Prášil als freie
Nachbildung des Pariser Eiffel-Turmes gebaut wurde. Auf dem Hügel
befindet sich auch ein Spiegellabyrinth. Eines der beliebten
Ausflugsziele der Prager ist das renovierte Barockschloss Troja. Prag
hat auch viele andere Sehenswürdigkeiten, z. B. Kampa, Klementinum,
Karolinum usw. Prag ist auch eine moderne Millionenstadt, Sitz der
Regierung, internationaler Organisationen und diplomatischer
Vertretungen. Seit der Samtenen Revolution haben sich viele westliche
Firmen und Banken in Prag niedergelassen. Neue Restaurants und
Hotels sind entstanden. In der Stadt gibt es auch reich Kulturleben. Prag
ist jedes Jahr Anziehungspunkt für Millionen von Touristen aus der
ganzen Welt. Hier kreuzen sich viele Eisenbahnlinien und
Fernverkehrsstraβen. Auf dem Flugplatz Ruzyně landen Flugzeuge aus
vielen Ländern der Welt.