defltwk

Komentáře

Transkript

defltwk
SPI Research Report,
aneb čím se odlišují ty
nejlepší AED společnosti
Tomáš Krejča,
BenchCom
BenchCom, s.r.o.
Černokostelecká 1623
251 01 Říčany
Kdo je kdo…
 Tomáš Krejča
 ČVUT FEL, katedra Ekonomiky a řízení
 Reengineering consultant ve spol. Benchcom
 BenchCom
 Konzultační IT společnost
 Deltek Maconomy, People Planner – v 80ti zem., 15.000 firem
 Konference Projekčních&Inženýringových firem 2011, 2012, 2013?
 SPI (Service Performance Insight)
 Ohio, USA
 2007 PS Maturity model, využívá více jak 6000 PSO firem
 2013 Service Performance Insight (224 stran)
Zralostní model společnosti SPI (PS Maturity Model™)
Jádrem Zralostního modelu je úvaha, že PSO společnosti dosahují
úspěchu prostřednictvím optimalizace v rámci 5-ti výkonnostních pilířů
(Service Performance Pillars™):
•
Vůdcovství (Leadership) – vize, strategie a firemní kultura
•
Vztahy se zákazníky (Client Relationships)
•
Lidské zdroje (Human Capital Alignment)
•
Poskytování služeb (Service Execution)
•
Finance a provoz (Finance and Operations)
PSO společnost se může nacházet na některé z pěti vývojových
úrovní zralosti:
Institucionalizovaná
Rozvinutá
Pilotní
Počáteční
Heroická
30%
Ad hoc
procesy
Úroveň 1
Funkční
excelence
Projektová
excelence
25%
25%
Opakovatelné procesy
Úroveň 2
Zdroj: Service Performance Insight, únor 2013
Standardizované
formální
procesy
Úroveň 3
Optimalizovaná
Spolupracující
Excelence
portfolia
15%
Použití
přesných
ukazatelů a
metrik
Úroveň 4
5%
Zaměření na
neustálé
zlepšování
Úroveň 5
21/03/2013
Dosahované hodnoty KPIs pro jednotlivé úrovně zralosti
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Počáteční
Pilotní
Rozvinutá
Úroveň 4
Úroveň 5
Institucionaliz. Optimalizovaná
Dobrá vize, mise a strategie
3,86
3,98
4,08
3,86
4,54
Poměr nabídka/zakázka (na
10 nabídek)
Roční fluktuace zaměstnanců
4,56
5,04
5,40
5,67
6,38
6,10%
8,14%
7,79%
6,74%
7,08%
Utilizace
64,1%
68,0%
71,7%
78,7%
80,0%
Projekty dodané včas
75%
77,30%
79,70%
82,30%
83,80%
Roční výnos na
zaměstnanance (tis. USD)
Projektová marže
115
156
181
211
215
26,40%
35,80%
37,20%
40,00%
47,30%
1,30%
9,80%
13,20%
27,10%
37,00%
Zisk před odečtením úroků,
daní, odpisů a amortizace
(EBITDA)
Zdroj: Service Performance Insight, únor 2013
Rozdíly Best vs Rest
21/03/2013
IT Maturity Level
21/03/2013
Přínosy integrovaného ERP systému
21/03/2013
Jaké hlavní přínosy PSO společnosti od IT podpory očekávají?
•
Zvýšení tržeb a růst marží
•
Zlepšení vhledu do metrik svého podnikání - KPIs
•
Efektivnější realizaci projektů / zakázek
•
Lepší pochopení / vhled do potřeb svých zákazníků
Zdroj: výzkum spol. IDG (USA)
Výzkum a analýza trhu AED firem 2013
 Podpora oborových sdružení a asociací: CACE, SPS, SIA…
 Výzkum realizuje renomovaná agentura CEEC Research
 Využití výsledků pro jednání se státními institucemi
 Konference ředitelů TOP 100 AED firem září 2013
 Setkání se zadavateli zakázek
 Diskuze o současné situaci a možných východiscích
 Odborné příspěvky
Dotazník/Interview
AED Konference 2012