English Czech Week ending Týden končí Month ending

Komentáře

Transkript

English Czech Week ending Týden končí Month ending
English
Week ending
Month ending
Fortnight ending
4-week ending
Quarter ending
Year ending
Employee Details
Payments
Deductions
Year to Date
Payment
Address
Works Number
National Insurance Number
National Insurance Table
Tax Code
Annual Leave remaining
days
hours
Weekly Pay
Monthly Pay
Fortnightly Pay
4 Weekly Pay
Quarterly Pay
Yearly Pay
Total
Statutory Maternity Pay
Ordinary Statutory Paternity Pay
Statutory Adoption Pay
Shared Parental Pay
Employee Pension
Employer Pension
Taxable Gross Pay
Net Pay
Tax
Employee National Insurance
Employer National Insurance
National Insurance
Payment
Paid by
Cash
Cheque
Credit Transfer
January
February
March
April
May
June
Czech
Týden končí
Měsíc končí
Čtrnáctidenní období končí
Čtyřtýdenní období končí
Čtvrtletí končí
Rok končí
Údaje o zaměstnanci
Platby
Srážky
Od počátku roku k dnešnímu dni
Platba
Adresa
Číslo zaměstnance
Číslo sociálního a zdravotního pojištění
Tabulka sociálního a zdravotního pojištění
Daňový kód
Zůstatek roční dovolené
dnů
hodin
Mzda za týden
Mzda za měsíc
Mzda za dva týdny
Mzda za čtyři týdny
Mzda za čtvrtletí
Mzda za rok
Celkem
Zákonný mateřský příspěvek
Řádný zákonný otcovský příspěvek
Zákonný příspěvek při adopci
Společný rodičovský příspěvek
Penzijní pojištění - zaměstnanec
Penzijní pojištění- zaměstnavatel
Zdanitelná hrubá mzda
Čistá mzda
Daň
Číslo sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance
Číslo sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele
Sociální a zdravotní pojištění
Platba
Vyplaceno
V hotovosti
Šekem
Bezhotovostním převodem
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
July
August
September
October
November
December
Week
Fortnight
Month
4 Weekly
Quarter
Created with
Student Loan Deductions
Additional Pay
Commission
Bonus
Holiday Pay
Dividend
Expense reimbursement
Loan
Payroll Giving
Employer PAYE Reference
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Týden
Čtrnáct dnů
Měsíc
4 týdny
Čtvrtletí
Vytvořeno pomocí
Srážky ze mzdy na úhradu studentské půjčky
Příplatek
Provize
Prémie
Náhrada mzdy za dovolenou
Dividenda
Proplacení výdajů
Půjčka
Finanční dary zaměstnanců strhávané ze mzdy
Kód zaměstnavatele pro účely systému PAYE

Podobné dokumenty

Fenix - UCA Kontrolní sestava pro neplátce DPH

Fenix - UCA Kontrolní sestava pro neplátce DPH Obrat pro účely DPH se sleduje v hlavní (rozpočtové) činnosti na výnosových účtech (6xx) pomocí předdefinované analytiky na Zj 343, případně 344. Do sestav nevstupují obraty z pomocného 13. období!...

Více

6. Mzda

6. Mzda vnitřních mzdových předpisech nebo v kolektivní smlouvě. Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu, náhradu mzdy a výkonností složky mzdy (příplatky, prémie, odměny.) Náhrada mzdy je mzda za neodpracovaný ...

Více

12/15/2011 Forest Hills HS - PSAL Grover Cleveland-PSAL

12/15/2011 Forest Hills HS - PSAL Grover Cleveland-PSAL Forest Hills HS - PSAL - 66 Grover Cleveland-PSAL - 6 Non Match Team Points (Deductions/Criteria) School

Více

Mezinárodní přehled podpory státu ve III. pilíři

Mezinárodní přehled podpory státu ve III. pilíři Důchodové systémy se i v samotných zemích Evropské unie velmi liší, a to nejen parametry, ale i celkovou strukturou. Systémy vycházejí z odlišného bohatství jednotlivých zemí (jak vysokou podporu s...

Více

Čas předbudoucí prostý a průběhový

Čas předbudoucí prostý a průběhový daným časovým okamžikem nebo právě v tomto okamžiku skončí. Tento okamžik bývá nejčastěji uvozen předložkou by, ale může být určen také nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem. I will hav...

Více