LET S VÁMI - pharma news

Komentáře

Transkript

LET S VÁMI - pharma news
ODBORNÝ ČASOPIS
11-12/2010
10
LET
S VÁ M I
KLIMAKTERICKÝ SYNDROM / ZÁNĚTY DÝCHACÍCH CEST / AUTISMUS
OMEGA 3 – MASTNÉ KYSELINY / NAŠE ZUBY POD DROBNOHLEDEM
ROZHOVOR / KŘÍŽOVKA
Ph
Pharma
tit
titulka_navrh.indd
lk
h i dd 2
Pharma news CZ 11-12.indd A
12 11 10 10
12.11.10
10:07
07
22.11.10 16:11
TERMÍNY ODBORNÝCH JEDNODENNÍCH KONFERENCÍ
PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PRO ROK 2011:
KONFERENCE – PÁTEK
BRNO
HOTEL HOLIDAY INN 4*
Křížkovského 20
18. 02. 2011
PRAHA 4
TOP HOTEL PRAHA 4*
Blažimská 1781/4
18. 03. 2011
PRŮHONICE
HOTEL FLORET 3*
Květnové náměstí 391
13. 05. 2011
PRAHA 9
HOTEL STEP 4*
Mallerova 1141
11. 11. 2011
KONFERENCE – SOBOTA
HRADEC KRÁLOVÉ
HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM 3*
Velké náměstí 32
29. 01. 2011
JIHLAVA
HOTEL GUSTAV MAHLER 3*
Křížová 4
09. 04. 2011
LIBEREC
HOTEL ZLATÝ LEV 4*
Gutenbergova 3
TÁBOR
HOTEL DVOŘÁK 4*
Hradební 3037
10. 09. 2011
nově
PLZEŇ
HOTEL PRIMAVERA 4* Hotel & Congress centre
Nepomucká 128
OLOMOUC
HOTEL HESPERIA 3*
Brněnská 55
24. 09. 2011
08. 10. 2011
22. 10. 2011
KONFERENCE BUDOU ZAŘAZENY DO KREDITNÍHO A BODOVÉHO SYSTÉMU!
PHARMA NEWS s.r.o., Jakobiho 326, Praha 10, 109 00, tel./fax: 274 861 189, 607 805 847, 604 268 259,
e-mail: [email protected], [email protected]
U2 konference 2011.indd 1
22.11.10 16:54
Editorial
Milí čtenáři,
10
LET
S VÁMI
Odborný časopis pro lékárníky a asistenty
11-12/2010, ročník X (vychází jako dvouměsíčník)
ŠÉFREDAKTORKA:
Jana Jokešová
REDAKČNÍ RADA:
Prof. MUDr. Vladímír Tesař, DrSc.,
I. Interní klinika VFN UK;
Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.,
předseda lékopisné komise MZ;
Zdeněk Rosenbaum, spisovatel
SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE:
Filip Rosenbaum, PharmDr. Andrea Kleinová,
Rudolf Hála, Mgr. Lucie Pavlisková,
RNDr. Lenka Grycová, Ing. Vít Syrový,
PharmDr. Tereza Hanáková
REDAKCE:
Helena Johnová – inzertní manager, 777 268 259
Pharma News s.r.o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10
Tel: 274 861 189
E-mail: [email protected]
víte, že letos přiletěli havrani o deset dní dřív než
obvykle a že s Golfským proudem je to taky nějak na levačku? Cibule mají o dvě vrstvy slupek
víc, mravenci už v říjnu začali nosit teplé svetříky
a jedné paní v Tatranské Lomné se ve sklepě
uložil k zimnímu spánku medvěd. To jste taky
neslyšeli? Prostě bude krutá a dlouhá zima, se
povídá. Meteorologové sice nic podobného potvrdit nechtějí, jenomže ti se o počasí, jak známo, dozvídají až jako poslední.
Zatímco to píšu, (začátkem listopadu) venku
ještě svítí a docela i hřeje slunce, takže to spíš
vypadá na prodloužené babí léto, a tak si z těch
„předpovědí“ můžu dělat legraci. A to já ráda,
protože takovou zimu, jako byla loni, bych zažít
nechtěla, natož teda ještě nějakou krutější. Držím si palce.
Taky poslední letošní odborná konference v hotelu Step v Průhonicích byla nádherně prosluněná a všude venku se k zemi snášelo nádherně
barevné listí. Z oken to vypadalo, jako by venku
maloval gigantický obraz nějaký geniální impresionista – a místy to tak vypadalo i uvnitř, protože
pár firem okouzlila barevná krása listů natolik, že
je využily jako dekorace pro svůj výstavní prostor,
a musím říct, že to byl fakt dobrý nápad. Paráda.
ADRESA PRO ČTENÁŘSKÉ DOPISY:
Pharma News s.r.o., P. O. BOX 6, 109 00 Praha 10
VYDAVATEL:
Pharma News s.r.o., Jakobiho 326, 109 00 Praha 10
IČO: 278 75 121
Místo vydání: Praha
Vychází: 15. 11. 2010
JEDNATEL:
Jana Jokešová, 604 268 259
GRAFICKÁ ÚPRAVA A REPRODUKCE:
Art D, Grafický ateliér Černý s.r.o.
Žirovnická 3124, 106 00 Praha 10
MK ČR E 10677
Spis. zn. – odd. C vložka 123365, vedená MS v Praze
23. 3. 2007
Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech. Za pravdivost, věcnou správnost a původnot
příspěvku odpovídá jeho pisatel. V zájmu svobody slova zveřejňuje redakce i ty příspěvky a inzeráty, s jejichž obsahem se
neztotožňuje. Z delších příspěvků vybírá nejpodstatnější myšlenky a vyhrazuje si právo jejich rozsah krátit.
Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby redakce nevrací. Bez
vědomí a souhlasu redakce nelze publikované materiály dále
rozšiřovat.
Pharma news CZ 11-12.indd 1
Kdo si chtěl prodloužit opravdové léto, mohl si
(jako já s rodinkou) udělat třeba výlet do berlínského aquaparku Tropical Islands, možná už
jste o něm slyšeli, nebo četli. My jsme tam zajeli
na prodloužený víkend a opravdu jsme si připomněli letní dovolenou. Chodí se tam jen v plavkách nebo šatech, naboso nebo v pantoflích.
Teplota vzduchu 28 stupňů, vody 29-30 a šedesátiprocentní vlhkost. K tomu samozřejmě zdařilá
napodobenina skutečného moře a tropické laguny, kolem tobogány pro menší i větší, zoo, dětské
hřiště, minigolf, zahrady a různá zvířata, co se vám
jen tak pletou pod nohy. Neškodná, samozřejmě,
žádní krokodýlové. Jo a taky spousta barů, to se
ví. Zkrátka, cokoliv byste si na „dovolené“ přáli,
tak to tam najdete. Dokonce i let balonem.
Největším zážitkem (nejen pro děti) je podle mě
koupání v noci. Voda jiskří a svítí, v jinak temných
tobogánech problikávají barevná světla, horké
vířivky bublají… A ráno vás probudí zpěv ptáků.
S našimi aquaparky se to vůbec srovnávat
nedá. A když uvážím, co všechno je v Berlíně
v nabídce, tak i cenově to vychází hodně zajímavě. Ještě jednou doporučuji.
(Tak jsem se nějak rozpovídala, doufám, že tu
zbude trochu místa i na fotky.)
Teď už se jen v rychlosti s vámi všemi loučím,
přeji krásné Vánoce a v novém roce na shledanou.
Vaše Jana Jokešová
22.11.10 16:11
3 | Sekce farmaceutických asistentů ČAS
4 | Pozvánka na konferenci – Hradec
Králové
SPECIÁLNÍ
NABÍDKA!
-30 %
5 | Vyhodnocení soutěže s PHARMA NEWS
6 | Klimakterický syndrom
8 | Akutní záněty dýchacích cest
14 | Systémová enzymoterapie
v lékárenské praxi
0%
BPA
Vhodné pro malá ústa a ruce
18 | Autismus – nemoc, porucha, nebo jen
jiný svět?
22 | Omega 3 - mastné kyseliny
Kousátka Philips AVENT pomáhají tišit bolest při prořezávání zubů.
26 | Naše zuby pod drobnohledem
Kousátka k prořezání zoubků Philips AVENT masírují během různých fází
prořezávání bolavé dásně vašeho dítěte.
30 | Rozhovor - Martin Myšička
Provedení je dokonale vhodné pro dětské ruce a ústa a pomáhá tišit bolest
při prořezávání zubů. Kousátka jsou zcela bez BPA, snadno se čistí.
Barvy a hravé tvary probouzejí zájem a vyzývají ke hře.
Kousátka lze pro vychlazení umístit v ledničce a zvýšit jejich uklidňující účinek.
Výrobky Philips AVENT zakoupíte
v lékárenských velkoobchodech:
Phoenix, Alliance Healthcare,
GEHE Pharma Praha.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
32 | Křížovka
Více informací: www.philips.com/
AVENT nebo telefon 286 854 441
Pharma news CZ 11-12.indd 2
22.11.10 16:11
Aktuální téma | 3
SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ ČAS
Milé kolegyně a kolegové,
v sobotu 16. 10. proběhla druhá konference v roce 2010, která byla pro farmaceutické asistenty pořádána členkami výboru Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester (=SFA ČAS). Akce proběhla v prostorách KC Spořilov, které se
osvědčily již při Jarní konferenci FA. Pro členy SFA ČAS byla Podzimní konference
opět zdarma, přesto účast byla nižší než na konferencích v letech předešlých. Jako
důvod lze uvést termín, na který se sešlo více vzdělávacích akcí pro FA (a volby
komunální a do Senátu ČR) a také skutečnost, že většina registrovaných FA má
již počet kreditních bodů požadovaných k získání Osvědčení k výkonu nelékařské zdravotnické profese bez odborného dohledu nasbíráno. Ovšem celoživotní
vzdělávání je v prvé řadě získáváním znalostí a dovedností pro FA, které by byly
využity v odborné praxi a nikoliv pouhou honbou za získáním 40 kreditů, naší snahou proto je vzdělávací akce SFA ČAS udržet minimálně na současné úrovni. Všem
účastníkům Podzimní konference děkujeme za aktivitu při diskusích k uvedeným
přednáškám, za projevený zájem o činnost výboru i podporu.
Jedním z Vašich přání je, aby konference byly tématicky zaměřené. Jedná se o požadavek určitě opodstatněný, ale v současné době pro výbor SFA ČAS těžko realizovatelný. Pořádání vzdělávacích akcí SFA ČAS je ekonomicky závislé na spon-
zorech, kteří si svoji účast vybírají především na základě uvedeného programu.
Bude-li program monotématický (např. výhradně zdravotnické prostředky), nemusí se přihlásit dostatečný počet farmaceutických firem.
Blíží se konec roku 2010 a na stránkách časopisu Pharma News se setkáváme
v tomto roce naposledy. Členky výboru SFA ČAS se dohodly, že v roce 2011 budeme publikovat na stránkách časopisu Pharma News pouze příležitostně, a to
i přes skutečnost, že se opakovaně časopis Pharma News ukazuje mezi FA jako
nejčtenější časopis. Stránka 3 pravidelně připravovaná výborem SFA ČAS nebyla
příliš čtená. K tomuto závěru jsme došly především na základě stále se opakujících
dotazů z oblasti legislativy, které, ač v článcích zodpovídané, mezi FA byly stále
velkou neznámou. Nadále Vám tedy zůstává k dispozici e-mailová adresa [email protected], kam můžete zasílat svoje dotazy, nabídky na aktivní
účast v celoživotním vzdělávání i nabídky na práci ve výboru SFA ČAS (členům
po uvedení členského čísla odpovídáme přednostně a podrobněji). Veškeré ostatní informace (např.legislativní změny, pořádané akce,…) budou pro členy SFA ČAS
k dispozici na zabezpečených stránkách SFA ČAS www.cnna.cz.
Osobní i pracovní úspěchy Vám v roce 2011 přejí a na osobní setkání na některé
z dalších vzdělávacích akcí pro FA se těší členky výboru SFA ČAS:
Alena Vagenknechtová – předsedkyně
Hana Pavlasová – místopředsedkyně
Kateřina Tulachová – pokladník
Barbora Hervertová, Lucie Přecechtělová a Martina Kubečková – členky výboru.
Z odborných časopisů čtu nejčastěji:
Mgr. Martina Kubečková
Alena Vagenknechtová
100 %
80 %
60 %
40 %
Pharma news CZ 11-12.indd 3
Ostatní
Folia Phoenix
Praktické lékárenství
Časopis českých lékárníků
Moje Zdraví
Zdravotnické noviny
Angis revue
0%
Pharma News
20 %
22.11.10 16:12
4 | Konference
HRADEC KRÁLOVÉ 29. 1. 2011
POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI PRO FARMACEUTICKÉ
ASISTENTY A MAGISTRY
XXXV. KONFERENCE POŘÁDANÁ VYDAVATELEM ČASOPISU PHARMA NEWS
Termín: 29. 1. 2011
Místo: HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM, Velké Náměstí 32, Hradec Králové
Registrační poplatek: 250,- Kč platba na místě nebo bankovním převodem (informace najdete
na internetu www.pharmanews.cz)
Zajistíme pro vás maximální počet kreditů a bodů dle platné vyhlášky
(4 kredity nebo 8 bodů).
PROGRAM:
SOBOTA 29. 1. 2011
07.45 – 08.30 příjezd, prezence
08.30 –09.30 odborná přednáška
09.30 – 10.00 firemní přednášky
10.00 – 12.00 prohlídka expozic farmaceutických firem, oběd
12.00 –13.00 odborná přednáška
13.00 – 13.30 firemní přednášky
13.30 – 14.30 odborná přednáška
14.30 – 15.00 firemní přednášky
15.00 – 16.00 odborná přednáška
16.00 zakončení, předání certifikátů, občerstvení, tombola
Po dobu konání konference bude probíhat pleťové poradenství a líčení zdarma od firmy Mary Kay.
Během celého dne je pro vás připravena káva zdarma od společnosti Nestlé Česko. Ostatní výdaje po celou dobu akce hradí pořadatel – Pharma News.
✂
PŘIHLÁŠKA – HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM - 29. 1. 2011:
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum nar.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum nar.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
platba:
❏ na místě
❏ bankovním převodem
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(níže uveďte e-mailovou adresu pro zaslání pokynů a potvrzení o účasti)
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEŠLETE NA: fax: 274 861 189, e-mail: [email protected] nebo poštou na adresu:
Pharma News, Jakobiho 326, Praha 10, 109 00
UZÁVĚRKA 21. 1. 2011. Týden před plánovanou akcí vám zašleme na váš e-mail potvrzení a podrobné informace.
Pharma news CZ 11-12.indd 4
22.11.10 16:12
Soutěž / Tisková zpráva | 5
10
LET
S VÁMI
VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE
Vážení čtenáři,
chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se
zúčastnili naší celoroční soutěže k 10ti letům
časopisu Pharma News.
Gratulujeme všem výhercům a doufáme, že
zůstanete našimi věrnými čtenáři i v dalších
letech.
Výherci hlavních cen:
(losování ze všech došlých správných odpovědí)
1. cena: Eva Bartošová, Jablonec nad Nisou
dárkový poukaz pro dvě osoby v lázních Poděbrady od CK S ÚSMĚVEM
2. cena: Šárka Neprašová, Nový Bor
varná konvice Philips od společnosti AGS Sport
Výherci z pátého kola soutěže:
1. PharmDr. Jana Maťková, Brno
(dárkový balíček kosmetiky La Chévre)
3. cena: PharmDr. Eva Švehlová, Karviná-Ráj
mixér Philips od společnosti AGS Sport
2. PharmDr. Marie Jansová, Lanškroun
(dárkový balíček od firmy Jankar Profi)
4. cena: Karel Brtník, Šumperk
tonometr Cemio
3. Ingeborg Formánková, Šternberk
(dárkový balíček v hodnotě 500,-Kč)
5. cena: D. Macků, Brumov-Bylnice
dárkový balíček od společnosti Cemio
Delegáti XX. sjezdu České lékárnické komory podpořili
v diskuzi s ministrem zdravotnictví požadavek pacientů
na zavedení pevných doplatků na léky
Hlavními hosty sjezdu byl ministr zdravotnictví
doc. Leoš Heger a jeho náměstek pro zdravotní pojištění Ing. Petr Nosek.
Delegáti sjezdu svým hlasováním potvrdili vedoucím
představitelům ministerstva názor pacientů na pev-
Pharma news CZ 11-12.indd 5
né doplatky v lékárnách. Stejné doplatky v lékárnách
podpořilo 95 % delegátů a v posledním reprezentativním průzkumu společnosti SC&C (v říjnu 2010)
také 88 % pacientů.
Praha, 8. listopadu 2010 - Ve dnech 5.- 6. listopadu
2010 se konal v Benešově XX. sjezd delegátů České
lékárnické komory (ČLnK).
V diskusi delegátů sjezdu s ministrem zdravotnictví
a jeho náměstkem došlo nejen k vyjádření nespokojenosti pacientů a lékárníků se stavem současné
cenotvorby léčiv v ČR, ale také na konkrétní návrhy
řešení. ČLnK přijala nabídku ministerstva na spolu-
6. cena: Jitka Veselá, Jihlava
dárkový balíček od společnosti Green Swan
Pharmaceuticals
7. cena: Hana Matějková, Ústí nad Orlicí
dárkový balíček od společnosti Weleda
8. cena: Mgr. Bohdana Mentzlová, Luhačovice
dárkový balíček kosmetiky La Chevre
9. cena: PharmDr. Jan Cetkovský, Hluk
dárkový balíček od společnosti Noventis
10. cena: Veronika Caplová, České Budějovice
dárkový balíček od společnosti Jankar Profi
práci při modelaci dopadu změn v cenotvorbě a lékové politice a bude se společně s ministerstvem
podílet na přípravě této části zákona. Lékárníci i pacienti dlouhodobě podporují systém pevných doplatků
v lékárnách. V průzkumu společnosti Factum Invenio
z roku 2006 podpořilo pevné doplatky v lékárnách
87 % pacientů, v letošním průzkumu společnosti
SC&C 88 %.
Z problematických oblastí poukázali delegáti sjezdu
zejména na situaci při nevybírání zákonem daných regulačních poplatků za položku receptu a nulové nebo
velmi malé aktivitě dozorových orgánů při vymáhání
této povinnosti. Zároveň poukázali na nutnost řešit
situaci, kdy je sociální aspekt hmotné nouze státem
delegován do lékáren, které v mnoha případech povinně vydávají léky pod nákupní cenou.
Zdroj: www.lekarnici.cz
22.11.10 16:12
6 | Farmakoterapie
KLIMAKTERICKÝ
SYNDROM
menstruačního cyklu. Nejdříve se
ukončuje tvorba progesteronu a teprve
poté tvorba estrogenu a dochází
k poslednímu menstruačnímu krvácení.
Potíže způsobené postupnou odeznívající produkcí estrogenů, které doprovází
ženy v menší či větší míře se souhrnně označují jako klimakterický syndrom. Nejčastějšími problémy jsou nespavost, návaly horka (ženy často popisují horkost
postupující od hrudníku směrem ke krku až na obličej), pocení (noční i denní), bušení srdce, deprese, nesoustředěnost, závrativé stavy, močové potíže a sexuální
problémy. Jelikož estrogeny mají protektivní vliv na cévní stěnu, tak jejich chybění
vede k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy a ta je spjata s vyšším rizikem kardiovaskulárních příhod. Proto se u žen v reprodukčním věku, kdy je ještě plně zachována
cyklická funkce vaječníků, setkáváme v mnohem menší míře s projevy ischemické
choroby srdeční a mozkové. V postmenopazálním období (přibližně rok po menopauze) se často objevuje osteoporóza (řídnutí kostí s častým výskytem zlomenin).
Léčba se zaměřuje na potlačení těchto projevů tím, že se snažíme nahradit deficit
estrogenů buď pomocí hormonální substituční terapie (HST) nebo pomocí přírodních prostředků (tzv. fytoestrogenů) v kombinaci s režimovými opatřeními (úprava
životního stylu, dostatek pohybu a vyvážená strava).
Hormonální substituční terapie (HST)
Menopauza je období ženy, ke kterému
dochází kolem 45.–55. roku života
a je charakterizováno postupným
útlumem cyklické funkce vaječníků,
přičemž nastává ztráta pravidelného
Pharma news CZ 11-12.indd 6
Jedná se o podávání estrogenů nejčastěji v kombinaci s progestiny (syntetické
látky odvozené od přirozeného hormonu progesteronu). Při substituční léčbě
se využívají přirozené estrogeny v co nejnižších účinných dávkách. Progestinová složka se přidává vždy, pokud ženám nebyla odstraněna děloha, proto aby
byla děloha chráněna před nežádoucím růstem děložní sliznice a rozvojem
karcinomu. Cílem podávání HST je úleva od akutních problémů spojených s klimakteriem stejně jako předcházení vzniku osteoporózy. Existuje několik režimů
podávání HST:
Ženy bez dělohy užívají pouze samotný estrogen a to nepřetržitě (kontinuálně),
kdežto ženám s dělohou jsou spolu s estrogeny podávány progestiny (jedná se
o kombinovanou terapii). Kombinovaná terapie se dělí na kontinuální a cyklickou.
Tzv. cyklická terapie se používá u žen, které ještě nepravidelně menstruují, přičemž
estrogen se podává 21 dní s následnou sedmidenní pauzou, během níž dochází
k pseudomenstruačnímu krvácení (2–3 dny po užití poslední dávky). U žen, které již nemenstruují (nebo menstruovat nechtějí), se používá kontinuální režim. To
znamená, že estrogen spolu s progestinem se podávají nepřetržitě bez sedmidenní pauzy.
Zvláštní postavení má tibolon (syntetický progestin), který se používá u žen s dělohou či bez dělohy v kontinuálním režimu. Podává se samostatně (bez estrogenu)
při léčbě klimakterických potíží a jako profylaxe osteoporózy u žen s vysokým rizikem vzniku zlomenin.
22.11.10 16:13
Farmakoterapie | 7
Zdroje:
1. Jeníček J., Burdová M. Menopauza a hormonální substituční terapie.
Průvodce praktického lékaře. Knihovnička ČNFO 2006. 1. svazek.
2. http://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/alternativni-zpusobyterapie-klimakterickeho-syndromu-byvaji-cas-125156.
3. http://tema.apatykar.info/clanek-172/
4. Remedia kompendium, 4. vydání, Praha Remedia, 2009.
5. Mikroverze AISLP
Inzerce
e r iu m
aktacemosa
limcifuga r
m
i
po
á
an aný
o v ko v
d
st
á
3
ic
Třezalk
Ľubovn a teč k
ík b k
o
ho d a
Ci
K
Vysoce účinný
v období klimakteria
D
P s yc
h
Pharma news CZ 11-12.indd 7
PharmDr. Tereza Hanáková
P e v n o st ko
Vyšší účinnost na klimakterium
GS Merilin Harmony obsahuje unikátní kombinaci speciálních látek,
které svou účinnost na průvodní jevy klimakteria prokázaly v klinické
studii Volker B., et al. Maturitas 57 (2007)
Klinická studie prokázala
výrazné zlepšení až o 50 %
Monitorované klimakterické obtíže a jejich zlepšení po
působení kombinace extraktu Cimicifugy racemosa
a třezalky tečkované.
Už po 6 měsících užívání.
Až o 10 % vyšší účinek kombinace v porovnání s užíváním
samotného extraktu Cimicifuga racemosa.
ÓåÞé‰Þçq™èÛíq—q™é虯™æiìqÜqÜá™î—qï]çq™
äèæÛâçÚÜޙ¼Ë¤í†ÞóÚåäڙíÞfäèïÚç]
ZVâÝENɬPOTIVOST
NÉVALY¬HORKA
NERVOZITA¬
A¬PODRÉäDđNÓ
DEPRESE
* Volker B., et al. Maturitas 57 (2007), 405–414
Vyšší účinnost pro
psychickou pohodu
bezpečné a účinné množství
třezalky tečkované
Vysoce účinný
pro pevnost kostí
vápník a vitamin D3
Doplněk stravy
Alternativou ke klasické hormonální terapii klimakterických potíží jsou preparáty
s obsahem fytoestrogenů (nejčastěji se jedná o isoflavonoidy). Jedná se o látky
nesteroidní struktury, které se vážou na stejná místa cílových tkání v organismu
jako estrogeny a mají tedy slabé estrogenní účinky. Fytoestrogeny jsou obsaženy
zejména v sóji, v červeném jeteli a v ploštičníku. Jak ukazují výsledky klinických
studií, fytoestrogeny potlačují potíže spojené s nástupem menopauzy jako bušení srdce, poruchy spánku, pocení a návaly horka. Příznivý účinek isoflavonoidů
se odráží zejména v asijských zemích, jejichž obyvatelé jsou známí svou vysokou
konzumací sójových produktů a kde je výrazně nižší výskyt klimakterických potíží
u žen. Kromě pozitivního vlivu na klimakterické potíže se tyto látky vyznačují i určitým antioxidačním a antiaterogenním působením (snižují hladinu LDL cholesterolu) a preventivním účinkem proti osteoporóze. Pouze ženy s tumory by se měly
fytoestrogenům vyhnout.
Používají se i preparáty obsahující včelí produkty jako mateří kašička (Royal
jelly) obsahující minerální látky, oligosacharidy, nukleotidy, aminokyseliny,
peptidy, vitaminy skupiny B a vosky. Mateří kašička má významné regenerační
schopnosti, posiluje obranyschopnost organismu a krvetvorbu a tlumí projevy
aterosklerózy.
Zdrojem fytoestrogenů z odlišné chemické skupiny je Cimicifuga racemosa. Tyto
látky rovněž velice příznivě ovlivňují příznaky akutního klimakterického syndromu. Oddenek z cimicifugy patří mezi tradiční drogy z léčivých rostlin používaných
Z vitaminů se doporučuje dostatečný příjem vitaminů skupiny B, z nichž vitamin B6
(pyridoxin) snižuje nervosvalovou dráždivost, vitamin B12 (kyanokobalamin) je důležitý pro podporu krvetvorby, při zvýšené únavnosti lze použít vitamin B1 (thiamin)
a celkově vitaminy B zvyšují toleranci stresu. Vitamin C se účastní obnovy pojivové
tkáně (zejména kolagenu) a vyznačuje se antioxidačními účinky – vychytává z organismu volné radikály, které urychlují stárnutí buněk. Při klimakterických potížích
působí příznivě také vitamin E působící proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí.
Jako prevence vzniku osteoporózy se doporučuje vitamin D, který zvyšuje vstřebávání současně podávaného vápníku. Zdrojem vitaminu D jsou především mořské
ryby, vnitřnosti a vaječný žloutek. Určité množství vitaminu D vzniká i vlivem UV
záření v kůži, avšak tato schopnost tvorby se s věkem snižuje a proto by se měl
dodávat tělu jiným způsobem. Bylo zjištěno, že jedinci se světlejší pletí efektivněji
využívají menší množství slunečního záření k syntéze vitaminu D v kůži než jedinci
s tmavší pletí.
ník a vitam
Váp
in
HST by měla být užívána dlouhodobě, v současnosti se doporučuje pravidelné
užívání po dobu 5 let a v každém dalším roce by se měl zhodnotit přínos a rizika
případného pokračování.
Pokud žena užívá klasickou hormonální substituční terapii, je nutné, aby pravidelně podstupovala mamografické kontroly (minimálně 1x ročně), jelikož je během
této terapie zvýšeno riziko vzniku hormonálně-dependentního nádoru prsu. Novější látky (např. raloxifen) však toto riziko naopak snižují. Jedná se o látku, která blokuje estrogenové receptory v prsní tkáni (brání vzniku karcinomu prsu) a naopak
stimuluje estrogenní receptory v kostech, čímž tlumí odbourávání kostní hmoty
a je tedy účinná v terapii a profylaxi osteoporózy. Podávání HST zvyšuje také riziko
vzniku trombóz (krevních sraženin) zejména u kuřaček a u žen s hypertenzí. Před
plánovaným operačním zákrokem, kdy se předpokládá dlouhodobá imobilizace,
je nezbytné HST vysadit a to 4–6 týdnů před tímto zákrokem. Pacientky trpící rozsáhlými křečovými žilami nebo mající v anamnéze výskyt trombotických potíží by
se měly této léčbě vyvarovat.
severoamerickými indiány. Zároveň je již více než 50 let v centru pozornosti klasické medicíny, především v německy mluvících zemích, kde je úspěšně používán a byl podroben řadě klinických studií. Účinné látky neovlivňují prsní tkáň.
Mohou je tedy se souhlasem lékaře užívat i ženy s anamnézou rakoviny prsu.
í
Kromě perorálního podávání hormonů ve formě tablet existují i jiné způsoby
aplikace. Jedná se o podávání estrogenu ve formě gelu, který se nanáší na neporušenou kůži podbřišku, hýždí, bederní části zad či horní část stehen 1x denně
(60 minut po aplikaci gelu se místo nesmí mýt!). Nevýhodou je, že tento způsob
podání nezaručí zcela přesnou dávku. Transdermální způsob aplikace znamená
podání hormonu formou náplasti (obsahující estrogen samotný nebo v kombinaci s progestinem). Náplast se lepí 1x nebo 2x týdně na suchou neporušenou
kůži hýždí, boků, břicha, dolní části zad nebo horní části stehen. Místa aplikace
je třeba střídat (nelepit na stále stejné místo). Výhodou transdermálního podání je dosažení konstantní hladiny hormonu v organismu, u citlivých jedinců
však může náplasťová léková forma vyvolat alergickou reakci na kůži. Při nasální
aplikaci se hormon (estrogen) vstřebává skrze nosní sliznici pomocí nosního
spreje. Minimálně půl hodiny před a půl hodiny po aplikaci nazálního spreje se
nesmí aplikovat nosní dekongestiva. Estrogeny mohou být podány také formou
podkožního implantátu. Implantát je zaveden v lokálním znecitlivění pod kůži
do oblasti horní části hýždí nebo spodní části břicha a kontinuálně uvolňuje
stabilní dávku hormonu. Nevýhodou je obtížnost přerušení podávání při výskytu
nežádoucích účinků.
Deficit estrogenů způsobuje atrofii poševní sliznice, suchost, narušení fyziologického pH a potíže s močením (zvýšení frekvence močení, urgentní močení, časté
záněty močových cest a inkontinence). K terapii těchto lokálních potíží se aplikují
velmi nízké dávky estrogenů formou vaginálních krémů a vaginálních tablet, které
jsou prakticky bez systémových účinků. Doporučuje se jejich aplikace spolu s živými bakteriemi mléčného kvašení - laktobacily (nejčastěji ve formě vaginálních
tablet) pro normalizaci poševní flóry a snížení pH, které zvýší odolnost poševní
sliznice vůči bakteriálním infekcím.
Doporučte i Vy!
22.11.10 16:13
8 | Vzděláváme se
AKUTNÍ ZÁNĚTY
DÝCHACÍCH CEST
Sychravé podzimní dny a zima za dveřmi
Což jak známo zahrnuje právě vznik zánětu coby obranné reakce vůči infekci. Utěšovat se tím, že se naše tělo statečně brání, je ovšem zatěžko, když příznaky one– jako každým rokem tradiční období
mocnění dýchacích cest bývají nejen krajně nepříjemné či bolestivé, ale také značně vyčerpávající. Znavený organismus ovšem trápí i během večera a noci, takže
smrkání, kašlaní, bolestí v krku
klidný a nerušený spánek často zkrátka nepřipadá v úvahu. Dvakrát nepříjemné,
pokud si uvědomíme, že zejména záněty horních dýchacích cest postihují v hojné
a zvýšených teplot, ačkoliv venku se
míře děti předškolního i školního věku.
zatím teploty neúprosně snižují. Virovým
i bakteriálním „zlořádům“ se totiž právě
Úvodem
v tuto část roku nejlépe daří vést útoky
dýchacích cest je poměrně široký pojem užívaný pro soubor infekčních oneskrze naše dýchací cesty. A ty samozřejmě Zánět
mocnění dýchacích cest. Klasicky se setkáváme se základním rozdělením podle
lokalizace infekce a to na onemocnění horních či dolních cest dýchacích.
zahajují obranný boj.
Závažnost onemocnění může být značně rozdílná, jak v závislosti na lokalizaci, tak
Inzerce
na vyvolávajícím původci a případných komplikacích, a to od prakticky banálního
průběhu, až po život ohrožující stavy.
KA
N
VI
O
N
doplněk stravy
Při virových infekcích se mnohdy setkáváme s následnou bakteriální superinfekcí
(tj. infekcí rozvíjející se v průběhu jiné, již probíhající nákazy), která vede ke zhoršení stavu pacienta a může hrozit vážnými komplikacemi.
Odolnost v každé situaci – ADAPTACIT
• vhodný při fyzickém i psychickém vypětí
• pro přirozenou odolnost organizmu
• obsahuje hlívu ústřičnou, vilcacoru a eleuterokok
ostnitý
• pomáhá překonat únavu a stres
• vhodný při rekonvalescenci po nemocech
Infolinka ZDARMA: 800 10 10 56
Žádejte ve své lékárně
www.aromatica.cz
Adaptacit 93x126.indd 1
Pharma news CZ 11-12.indd 8
Co se postižené oblasti týče, je zřejmé, že nejzávažnější stavy vznikají v případě,
kdy je zánětem ohrožen samotný proces dýchání do takové míry, že hrozí nedostatečný přísun kyslíku, nutný k zajištění základních životních funkcí. Tento případ
může nastat např. u agresivní formy zánětu hrtanové příklopky.
ZE SLOVNÍKU…
Zánět – obranná reakce tkáně a orgánu na poškození infekci, fyzikálními a chemickými vlivy. Klasické příznaky zahrnují bolest, otok, zarudnutí, zteplání a poruchu funkce
Katar – typ povrchového zánětu sliznic, provázený značnou tvorbou sekretu, často
hlenovitého charakteru. K. postihuje zejm. horní cesty dýchací - rýma, zánět hltanu, průdušek či spojivky. (*)
Obecné příznaky
Záněty dýchacích cest vykazují zpravidla obdobné příznaky vycházející z postižení
sliznic dýchacích cest. Každoročně postihují značné množství lidí, ty s menší obranyschopností prakticky minimálně jednou, běžně však i vícekrát. Pacienti dětského věku v tomto případě představují majoritní skupinu.
Onemocnění začíná jako klasické nachlazení (pozn. nemoc z nachlazení a obecné
označení zánět horních cest dýchacích jsou v běžné řeči prakticky synonyma) –
zjišťujeme zvýšenou teplotu, sekreci z nosu, bolest v krku, kašel - suchý či vlhký,
event. ztížené dýchání.
10.11.10 8:09
22.11.10 16:13
Vzděláváme se | 9
Zejména kašel může mít silně úporný a záchvatovitý charakter a značně vyčerpává
pacienta, komplikuje spánek a bývá provázen bolestí.
U virových, nekomplikovaných zánětů horních cest dýchacích, se léčba zaměřuje
pouze na mírnění těchto příznaků a je důležité za tímto účelem zvolit vyhovující
léčebné přípravky. O tom však až v závěrečné části tohoto článku.
Inkubační doba je relativně krátká, zhruba dvanáct hodin až dva dny, k přenosu
přitom dochází, jako v celé této skupině onemocnění, zejména kapénkovou infekcí.
Označení rinofaryngitida poukazuje se současnou platností výše uvedených
informací na postižení v oblasti hltanu (farynx, pharynx) a nosohltanu (nazofarynx).
Příklady zánětlivého postižení dýchacích
cest
POZNÁMKA
Jednotlivá označení onemocnění mohou být pro laika poněkud zmatečná. Vyplývá
to z výše uvedeného citátu, který poukazuje na obvyklou současnou přítomnost
zánětu ve více lokalitách. Samostatně můžeme samozřejmě hovořit o rinitidě a faryngitidě - záleží pouze na přístupu.
Při infekci obvykle reagují dýchací cesty jako komplex - respektive: „většina zánětů v dýchacích cestách se vyskytuje současně v několika lokalitách,….
Obecně je dělení zánětů dýchací cest určeno podle nejvýraznějších projevů v místě postižených sliznic.(**)
RINITIDA- RINOFARYNGITIDA
Akutní rinitida neboli rýma, je charakterizována zánětem nosní sliznice. Coby
onemocnění se vyskytuje nejčastěji jako součást zánětů horních cest dýchacích,
samostatně spíše výjimečně.
Jde o onemocnění s hojným výskytem, které postihuje všechny věkové skupiny,
často v epidemických vlnách, zejména v podzimních a zimních měsících, včetně
počátku jara.
PŮVODCE
Může být různorodý, zpravidla virového původu, s možnou následnou bakteriální
superinfekcí. K virovým původcům se řadí zejména rinoviry, coronaviry, adenoviry,
enteroviry, RS viry, viry influenzy a parainfluenzy.
Z bakteriálních původců přichází v úvahu nejčastěji Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes či Staphylococcus
aureus.
PŘÍZNAKY
U akutní rinofaryngitidy nalézáme tři hlavní příznaky: sekreci z nosu, zvýšenou teplotu a bolest v krku, často se připojuje též kašel. Při virovém původu se častěji
setkáváme také s doprovodným příznakem v podobě zánětu spojivek.
Komplikace, zejména v podobě zmíněné bakteriální superinfekce, se nejčastěji
vyskytují u dětí předškolního věku.
Inzerce
Pharma news CZ 11-12.indd 9
22.11.10 16:13
10 | Vzděláváme se
Pro sinusitidu svědčí projev nejméně dvou ze tří základních příznaků, mezi něž patří: zvýšená, hnisavá nosní sekrece, nosní obstrukce a bolest v obličejové části.
Z dalších příznaků můžeme jmenovat zvýšenou teplotu, horečku, bolest hlavy, pocit tlaku v dutinách, vystřelující bolest (do ucha, zubů).
EPIGLOTITIDA
Jde o již letmo zmíněný zánět hrtanové příklopky (tedy v oblasti přechodu horních
cest dýchacích v dolní) – toto onemocnění je častější u dětí a je vysoce nebezpečné.
U dětí je původcem tohoto onemocnění Haemophilus influenzae typu B.
PŘÍZNAKY
V počátku se projevuje silně řezavou bolestí v krku a obtížemi s polykáním. Zejména při pozici vleže na zádech má pacient dýchací obtíže a vyhledává úlevovou
polohu vsedě. Nastupuje vysoká horečka, postižený je bledý, hypoxický.
V postiženém místě shledáváme přítomnost výrazného otoku, který hrozí akutní
obstrukcí dýchacích cest a následnou smrtí udušením.
Akutní epiglotitida vyžaduje vysokou pozornost a její léčba rozhodně nepatří
do domácího prostředí, ale na kvalifikované zdravotnické pracoviště.
BRONCHITIDA
Akutní bronchitidu zde uvádíme jako typického zástupce zánětu dolních cest dýchacích. Ačkoliv je poměrně častým onemocněním dospělých, i v tomto případě
postihuje častěji děti předškolního a školního věku.
Jak bývá u zánětů dýchacích cest typické, rozvíjí se bronchitida obvykle jako jejich další
součást – virová infekce postihující nosohltan volně přechází do dolních cest dýchacích
a dochází k zánětu průdušek. Z virů se uplatňují např. adenoviry či echoviry.
Bakteriální infekce (opět streptokok, haemophilus), je méně častá.
DÝCHACÍ CESTY
Součást dýchacího ústrojí tvořená systémem navazujících dutých orgánů, které
přivádějí vzduch k plicním sklípkům alveolům, ale samy se neúčastní výměny plynů. Funkcí dýchacích cest je rovněž úprava vlastností vzduchu tak, aby plíce nepoškozoval - ohřátí, zvlhčení a filtrace nečistot.
Dýchací cesty se dělí na horní a dolní část označované s tradičním slovosledem
jako horní a dolní cesty dýchací. Horní cesty dýchací zkr. HCD zahrnují nosní dutinu, vedlejší nosní dutiny (paranazální sinusy) a (noso)hltan (farynx).
Dolní cesty dýchací zkr. DCD zahrnují hrtan (larynx), průdušnici (tracheu) a celý
bronchiální strom, tj. průdušky (bronchy) a průdušinky (bronchioly). (***)
TONZILITIDA
Onemocnění známější pod jménem angína, může rovněž zařadit do kategorie zánětů dýchacích cest. Nejčastěji jde o zánětlivé postižení patrových krčních mandlí
a (či) přilehlé tkáně.
Původce onemocnění může být bakteriálního i virového původu. Z bakteriálních
původců nejčastěji beta-hemolytický streptokok skupiny A (např. Streptococcus
pyogenes), z virových původců pak zejména EB viry, cytomegaloviry a adenoviry.
Jako obecně v těchto případech, i u tonzilitidy platí, že bakteriální původ infekce
má vždy vážnější průběh a příznaky.
PŘÍZNAKY
Streptokoková infekce při tonzilitidě se vyznačuje náhlou bolestí v krku, bolestí při
polykání, horečkou nad 38° C, zvětšením krčních uzlin, schváceností, třesavkou,
často též nadměrná tvorba slin.
Může docházet k tvorbě hnisavých čepů na mandlích, či splývavých povlaků bělavé barvy (katarální angína, povlaková angína).
SINUSITIDA
Jde o infekci jedné či více vedlejších nosních (paranazálních) dutin. Běžně se rozvíjí na základě virové infekce horních cest dýchacích (rinitida, rinofaryngitida), která vytváří vhodné podmínky pro bakteriální superinfekci (zejména Streptococcus
pneumonie, Haemophilus influenzae) a rozvoj sinusitidy.
Pharma news CZ 11-12.indd 10
PŘÍZNAKY
Akutní bronchitida se v první fázi projevuje kašlem dráždivého charakteru, ke kterému se přidružují bolestivé pocity v oblasti za hrudní kostí. V následku infekce je
častá zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů.
V průběhu několika dní se charakter kašle mění na produktivní a dochází k vykašlávání hlenu (sputum), v některých případech i s příměsí krve. U nejmladších pacientů je tento hlen často polykán, což vede k žaludečním nevolnostem a zvracení.
Při postižení malých dětí (kojenci, batolata) může být vznikající otok průduškových
stěn rizikovou komplikací. Současná nadprodukce hlenu a jeho obtížné vykašlávání představuje překážku proudění vzduchu do plic, objevuje se dušnost, dýchání
vyžaduje zvýšené úsilí a je nutné pečlivé sledování stavu s případným okamžitým
převozem do nemocnice.
Léčba
ANTIBIOTIKA NEJSOU VŠELÉK
Někdy se zdá, jako by lidé považovali za jediný vhodný léčebný prostředek těchto
zdravotních obtíží antibiotika, často se jich zcela nelogicky dožadují i v případech,
kdy antibiotická léčba nemá pražádné opodstatnění.
Horší je to v případech, kdy antibiotickou léčbu nařídí ošetřující lékař jako prostředek
první volby, bez podrobnějšího vyšetření a jakoby pomocí metody pokus – omyl.
Na jedné straně víme, že užití antibiotik v případě virového původu infekce je zcela
nesmyslné, dokonce mohou stav pacienta zhoršit. Na stranu druhou je jasné, že
původ bakteriální, nebo rozvoj bakteriální superinfekce, jsou jednoznačným signálem pro nasazení vhodných antibiotik.
Řada (většina) onemocnění dýchacích cest může být samozřejmě vyvolána jak
viry, tak bakteriemi, přičemž prostým základním vyšetřením bez laboratorního průkazu, není zpravidla možné původce infekce určit.
Od ošetřující lékaře je proto vyžadována dobrá orientace v dané problematice,
odpovídající rozsah vyšetření a schopnost na základě výsledků a zkušeností časně
rozeznat banální infekci od případů se závažnějším průběhem, s možnými komplikacemi.
22.11.10 16:13
fluimucil odb
FLUIMUCIL obsahuje acetylcystein, který rozpouští nadbytečný hlen v dýchacích cestách, usnadňuje vykašlávání a ochraňuje plíce před dalším poškozením.
Díky tomu FLUIMUCIL léčí kašel bez rozdílu věku rychle a efektivně.
FLUIMUCIL je k dostání ve formě šumivých tablet anebo granulátu s příjemnou citrónovou nebo pomerančovou chutí. FLUIMUCIL 100 je vhodný pro děti od 3 let.
FLUIMUCIL 200 a FLUIMUCIL 600 je určený pro dosp
dospělé.
Zkrácená informace o přípravku:
S: Acetylcystein 100 mg/sáček s 1 g granulátu, 200 mg/sáček s 2 g granulátu pro přípravu perorálního roztoku, 600 mg/šumivá tableta. IS: Mukolytikum, expektorans.
I: Onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu, při akutní a chronické bronchitidě popř. exacerbacích, při emfyzému plic, cystické fibróze
a bronchiektasiích. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Žaludeční vřed, duodenální vřed a status asthmaticus.
Pro používání v těhotenství musí být závažné důvody. NÚ: Občas nauzea a zvracení, vzácně může vzniknout reakce z přecitlivělosti. D: Děti od 3 do 6 let 100 mg
acetylcysteinu 2–3x denně, od 7 do 14 let 200 mg acetylcysteinu 2x denně, nebo 100 mg acetylcysteinu 4x denně. Dospělí a děti starší než 14 let 600 mg acetylcysteinu
1x denně nebo 200 mg 2–3x denně. B: Šumivé tablety 10 x 600 mg, sáčky 20 x 200 mg, sáčky 20 x 100 mg. Držitel rozhodnutí o registraci: Zambon S.p.A., Bresso, Itálie.
Datum poslední revize textu SPC:13. 1. 2010. Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen ZP. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku.
Medicom International s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 113, www.medicomint.cz
fluimucil odb 210x141.indd 1
www.fluimucil.cz
26.10.10
Inzerce 15:05
www.gynpharma.cz
Čím je možné snížit riziko virových infekcí?
Jak se připravit na období chřipek?
No přeci s betaglukany, protože ty mohou pomoci *1:
• při podpoře přirozené obranyschopnosti organismu
• jako podpora při léčbě antibiotiky
• jako ochrana organismu před virovými onemocněními
Betaglukan IMU 200 mg
Jedna tobolka obsahuje 200 mg Beta 1,3/1,6 D Glukanu, což je optimální dávka
áv
pro dospělou osobu. Dále obsahuje 124 mg inulinu, přirozeného prebiotika,
iotika,
otika
které podporuje aktivitu střevní mikroflóry. K dostání v lékárnách balení
ení
ní 30,
60 nebo 120 tobolek za skvělé ceny!
NOVINKA – Betaglukan FORTE 250 mg
250 mg Beta 1,3/1,6 D Glukanu v 1 tobolce je vhodné pro dospělou osobu
obu
bu see
zvýšenými nároky na obranný systém. Dále obsahuje i 80 mg vitamínu C,, jehož
e
přidání zvyšuje účinnost betaglukanu *2. Balení 30 tobolek v ceně cca 210
100 Kč.
Kč
Betaglukan IMU 200 mg i Betaglukan FORTE 250 mg obsahují kvasničný
sničný
i
betaglukan zn. GoldCell. Neobsahují žádná další plnidla ani konzervanty!
ty!!
*1Studie prokazující pozitivní vliv betaglukanu na přirozenou obranyschopnost lidského
idského
ské
al effect
organismu, např.: V. Vetvicka, A. Vashishta, S. Saraswat-Ohri, J. Vetvickova. Immunological
of yeast and mushroom derived ß-glucans.
lhac,
ac, V.,,
*2Studie prokazující zvýšení účinnosti betaglukanu při přidání vitamínu C, např.: Verlhac,
n
Gabaudan, J., Obach, A., Schuep, W., Hole, R.: Influence of dietary glucan and vitamin C on nonspecifc and specific immune responses of rainbow trout (Onchorhynchus mykis)
Pharma news CZ 11-12.indd 11
Mnohonásobné
plus pro posílení
obranyschopnosti
Další informace najdete na
www.betaglukan.cz
22.11.10 16:13
Výdej přípravku není vázán na lékařský
předpis, je volně prodejný a je částečně
hrazen z prostředků zdravotního pojištění.
Při onemocnění dýchacích cest,
především akutní a chronické
bronchitidě a laryngitidě
Léčba zánětů dýchacích cest virového původu tak spočívá v režimových opatřeních (klid na lůžku, dostatek tekutin) a zejména v užíváních vhodných prostředků
sloužících k tlumení nežádoucích příznaků, urychlení hojení a omezení rozvoje
možných komplikací.
Pro naše účely budou samozřejmě nosné právě tyto případy.
Správné řešení:
Solmucol
N-Acetylcysteinum
VIROVÝ PŮVOD
U virových onemocnění obvykle není k dispozici kauzální léčba, což platí i pro záněty dýchacích cest virového původu. (Specifická antivirotika, která představují
výrazně menší skupinu léčiv, než je tomu u antibiotik, lze využít zejména proti herpetickým virům, virům chřipky, či HIV).
®
K dostání v každé lékárně i bez lékařského předpisu.
Symptomatická léčba zánětů dýchacích
cest
Vychází pochopitelně v samotném základu v ovlivnění společných příznaků zánětů
dýchacích cest. Hlavní čtveřicí příznaků, se kterými se zpravidla setkáváme, jsou
pak především: kašel, sekrece z nosu (ucpaný nos), bolest (zejm. v krku) a zvýšená teplota až horečka.
KAŠEL
Kašel je typickým příznakem zánětu horních i dolních cest dýchacích. Zánětlivá reakce organismu na infekci dýchacích cest zahrnuje zvýšenou tvorbu hlenu a vznik hnisu
(leukocyty, zahubené viry a bakterie). Nežádoucí látky vázané v těchto „tekutinách“
se organismus snaží, mimo jiné, expedovat z organismu právě pomocí kašle.
Do určité míry jde tedy o symptom prospěšný. V tomto ohledu je ovšem třeba rozeznávat typ kašle a podle něj také volit vhodný podpůrný prostředek. K dispozici
jsou jak ve formě kapek, tablet, tak nejrůznějších sirupů či šumivých tablet.
NEPRODUKTIVNÍ (SUCHÝ) KAŠEL
Bývá úporný a značně vysilující, mívá často až řezavý charakter a způsobuje bolest
v krku. Podstatné je, že při tomto typu kašle nedochází k vykašlávání hlenu z dýchacích cest, jde o kašel nežádoucí.
Provází často počáteční fází zánětů dýchacích cest (někdy celý průběh), za jiných
okolností např. při podráždění prachem, cigaretovým kouřem, při alergiích, aj.
DOPORUČENÉ PROSTŘEDKY:
Antitustika
Kodeinová antitusika – dlouhodobější užívání hrozí vznikem závislosti. Snižují
citlivost centra pro kašel a poskytují tak pacientovi značnou úlevu. Obvykle mají
i analgeticky účinek. Pouze na lékařský předpis – dlouhodobé užívání hrozí vznikem závislosti, vyšší dávky způsobují útlum dechového centra!
Například: kodein, dextrometorfan, folkodin.
Zkrácená informace o přípravku. Název přípravku: Solmucol
Indikační skupina: Mukolytikum, expektorans Složení: 100 mg acetylcysteinu v jedné pastilce, 100 nebo
200 mg acetylcysteinu v jednom sáčku, 200 mg acetylcysteinu v 10 ml sirupu Indikace: Onemocnění dýchacích cest s tvorbou hustého, vazkého hlenu, akutní a chronická bronchitida, laryngitida, sinusitida, astma bronchiale, mukoviscidosa, chřipka, záněty vedlejších dutin. Kontraindikace: Nesnášenlivost N-acetylcysteinu.
Účinek: N-acetylcysteinu má depolymerizující účinek na mukopolysacharidy a vlákna DNK, čímž snižuje
viskozitu a rozpouští vazký hlen. Tím se zlepšuje odkašlávání a snižuje dráždivost ke kašli. N-acetylcysteinu má
antioxidační účinky a tím podporuje obranyschopnost organismu. Po perorální aplikaci se Solmucol prakticky
úplně vstřebá. Maximální koncentrace v séru je dosažena hodinu po podání. Vylučuje se převážně ledvinami
ve formě inaktivních metabolitů. Nežádoucí účinky: Snášenlivost přípravku je všeobecně dobrá. Ojediněle se
mohou vyskytnout žaludeční obtíže, bolest hlavy, závratě nebo kopřivka. Podávání se v těchto případech přeruší. Interakce: Při současném podávání penicilinu, cefalosporinu nebo tetracyklinu se doporučuje interval mezi
podáváním nejméně 1 hodinu. Upozornění: Účinek léčby Solmucolem se při perorálním podávání projeví po
1-2 dnech léčby. Délka léčby ve středně těžkých případech je 1 týden, v těžších případech 2 týdny. U astmatiků
a během těhotenství se Solmucol podává pod dohledem lékaře! Solmucol obsahuje umělé sladidlo – je vhodný
i pro diabetiky. Solmucol je možno uchovávat při pokojové teplotě, a to vždy mimo dosah dětí! Registrace
v ČR: 52/055/92-S/C (pastilky), 52/533/92-S/C (granulát), 52/278/96-C (sirup). Výdej přípravku není
vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.
Výhradní zastoupení, dovoz a distribuce:
IBSA Institut Biochimique SA
Lugano, Švýcarsko
, spol. s r.o.®
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 044 617, fax: 222 247 428
e-mail: [email protected], www.ibi.cz
Nekodeinová antitusika - netlumí dechové centrum, nehrozí vznikem závislosti. Nemají centrálně analgetické účinky. Jde o synteticky připravované látky, které
proti kašli působí centrálními či periferními mechanismy (případně kombinací
obou).
Například: butamirát (Sinecod, Tussin, Ditustat), dropropizin, klobutinol.
PRODUKTIVNÍ (VLHKÝ) KAŠEL
Je přítomno vykašlávání sputa (hlenu), jde o žádoucí jev, kterým se z organismu vylučují společně s hlenem i nežádoucí, škodlivé látky. Podpůrné prostředky, v tomto případě expektorancia, by tento kašel neměly tlumit, ale
usnadňovat jej.
DOPORUČENÉ PROSTŘEDKY:
Expektorancia
Podle mechanizmu účinku můžeme skupinu expektorancií rozdělit zejména
na mukolytika a sekretomotorika.
Pharma news CZ 11-12.indd 12
Solmucol_103x297_new.indd 1
22.11.10 16:13
10.11.2009 10:02:09
Z
S
n
D
š
s
N
k
Q
a
S
v
r
Vzděláváme se | 13
Mukolytika – ovlivňují zejména hustotu hlenu v dýchacích cestách (zřeďují jej)
a usnadňují tak jeho vykašlávání.
Například: bromhexin (Bromhexin 8, Bromhexin 12), ambroxol (metabolit
bromhexinu, např. Mucosolvan, Halixol, NeoBronchol, Ambrosan, Ambroxol, Ambrobene).
Acetylcystein (ACC long, Fluimucil, Mucobene, Solmucol).
Karbocystein (Fenorin).
Erdostein (Erdomed).
Sekretolytika – zvýšení aktivity řasinkového epitelu v dýchacích cestách a tím
usnadnění transportu hlenu.
Například: fytofarmaka z rostlinných silic, např. máty, eukalyptu, aj. (Biotussil,
Mucoplant, Sinupret).
V některých případech může lékař doporučit i přípravky kombinující antitusika
a expektorancia (Pleumolysin, Stoptussin).
UCPANÝ NOS, SEKRECE Z NOSU
Zduřelá nosní sliznice, ucpaný nos, nebo vodnatá sekrece z nosu. Obtěžující a zcela typický příznak, který nás obvykle donutí nakoupit značnou zásobu papírových
kapesníčků, případně vyrabovat zásobu látkových kapesníků ve skříni.
Kromě toho samozřejmě sáhneme po přípravku, který by nám měl ulevit, pokud
možno nepřesoušel nosní sliznici a uvolnil dýchací cesty.
Nejčastější formou jsou nejrůznější kapky či spreje.
Například: fenylefrin (Coldrex – působí i jako analgateikum a antipyretikum), nafazolin (Sanorin), oxymetazolin (Nasivin), xylometazolin (Olynth) nebo hypertonický
nosní sprej (Quixx), který obsahuje mořskou vodu z Atlantického oceánu.
HOREČKA, BOLEST
K mírnění horečky používáme volně prodejná antipyretika, k potlačení bolesti
(zejm. krk, hlava, event. svaly, klouby) pak analgetika.
Oba příznaky uvádíme společně, protože v současnosti se do značné míry využívá zejména prostředků s obsahem paracetamolu (Coldrex, Paralen, Panadol, aj.)
který má jak antipyretické, tak analgetické účinky, obdobně je tomu s ibuprofenem (Ibalgin), který má rovněž účinek protizánětlivý.
PREVENCE
O otázce prevence onemocnění (nejen) dýchacích cest jsme již mluvili mnohokrát. Zejména v podzimním a zimním období tak nelze než opět doporučit zvýšený
příjem vitamínů, ať už zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny, nebo spíše pomocí
doplňků stravy s multivitaminovým zastoupením.
Andrea Kleinová
(*) http://lekarske.slovniky.cz/ : hesla - zánět, katar
(**) MUDr. Pavol Jablonický: Pohled na problematiku zánětů horních cest
dýchacích- interni medicina pro praxi 2003 / 12, str. 592.
(***) http://lekarske.slovniky.cz/ : heslo - dýchací cesty
Zdroje:
MUDr. Pavol Jablonický: Pohled na problematiku zánětů horních cest dýchacích- interni medicina pro praxi 2003 / 12, str. 592 – 595
MUDr. Vladimír Koblížek, MUDr. Markéta Tomšová, MUDr. Miroslav Lánský:
Léky ovlivňující expektoraci. Lékařské listy 3/2008, str. 18-21.
doc.MUDr.LudmilaVyhnánková,CSc.: Kašel při onemocnění horních
cest dýchacích - http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_
id=1490&magazine_id=4
Archiv časopisu Pharma News
Inzerce
!$#"" #$" #
" "
"
Speciální aplikátor
pro děti
!
"
""
%
Zkrácená informace o přípravku BIOPAROX®
Složení: Fusafunginum 0,5mg ve 100 ml. Charakteristika: Roztok k inhalaci v tlakovém obalu, jedna dávka obsahuje 25 μl roztoku, celkem obsahuje 400 dávek. Indikace: Lokální léčba zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest
- při rinitidě, sinusitidě, rinofaryngitidě, laryngitidě, faryngitidě, tonzilitidě, stavech po tonzilektomii, tracheitidě, bronchitidě. Dávkování a způsob podávání: Podává se do úst a do nosu. Dospělí: 4 vstřiky do úst a 2 vstřiky do každé
nosní dírky 4krát denně. Děti nad 30 měsíců: 2 až 4 vstřiky do úst a 1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky 4krát denně. Doba léčby: k dosažení maximálního účinku je třeba dodržovat dávkování a podávání přípravku 8 - 10 dní. Kontraindikace:
Děti mladší 30 měsíců, hypersenzitivita na léčivou nebo pomocné látky. Zvláštní upozornění: Opatrnost je třeba při podávání u alergiků, není určen pro dlouhodobé podávání pro riziko porušení rovnováhy mikrobiální flóry s nebezpečím
šíření bakteriální infekce. V případě příznaků celkové infekce je nutné podání systémového antibiotika. Interakce: Dosud nebyly zaznamenány žádné lékové interakce s topicky podávaným fusafunginem, ani při současném podávání se
systémovými antibiotiky. Těhotenství a kojení: Při předepisování těhotným ženám nutno postupovat opatrně. Vzhledem k tomu, že neexistují údaje o vylučování fusafunginu do mateřského mléka, se léčba nedoporučuje u kojících žen.
Nežádoucí účinky: Alergické reakce jsou velmi vzácné, nejčastějšími nežádoucími účinky jsou lokální reakce v místě podání. V případě alergické reakce by fusafungin již neměl být znovu podáván. Časté nebo velmi časté: sucho v nose či
krku, píchání, kýchání, kašel, nevolnost, nepříjemná chuť v ústech, překrvení očí. Ukončení léčby obvykle není nutné. Velmi vzácné: anafylaktický šok, astma, bronchospasmus, dušnost, spasmus či otok hrtanu, vyrážka, svědění, kopřivka,
Quinckeho edém. Vzhledem k riziku anafylaktického šoku může být v případě respiračních, laryngeálních či kožních (svědění, generalizovaný erytém) příznaků urgentně nutná intramuskulární injekce adrenalinu (epinefrin). Obvyklá dávka
adrenalinu činí 0,01 mg/kg intramuskulárně. Dávka může být v případě potřeby opakována za 15 až 20 minut. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 50° C. Nádobku nepropichujte a nevhazujte do ohně. Registrační číslo: 15/833/92S/C. Přesné informace o preskripci viz Souhrn údajů o přípravku. Přípravek je k dispozici v lékárnách i bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace lze
vyžádat na adrese: Servier, s.r.o., Praha City Center, Klimentská 46, 110 02 Praha 1, tel.: +420 222 118 510, fax: +420 222 118 501, www.servier.cz. Držitel registračního rozhodnutí: Les Laboratoires Servier, 22
rue Garnier; 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francie. Datum poslední revize textu: 21. 10. 2009 .
Pharma news CZ 11-12.indd 13
22.11.10 16:13
14 | PR článek
Systémová enzymoterapie
v lékárenské praxi
Systémová enzymoterapie
(SET) prodělala od doby,
kdy byla před 20 lety
zavedena v ČR, bouřlivý
vývoj. V současné době
jsou její léčivé přípravky
běžně doporučovány lékaři,
ale i hojně používány
pacienty v samoléčbě.
V ČR jsou registrovány dva léčivé přípravky pro systémovou enzymoterapii: Wobenzym (pankreatin,
bromelain, papain, trypsin, chymotrypsin, amyláza, lipáza, rutin) a Phlogenzym (bromelain, trypsin
a rutin). Patří mezi léky s protizánětlivým (lépe zánět
optimalizujícím), protiotokovým a analgetickým působením. Tyto přípravky také pozitivně působí na reologické vlastnosti krve – mají fibrinolytický efekt,
omezují agregaci trombocytů i erytrocytů, u kterých
navíc zlepšují elasticitu. Působí také imunomodulačně – byla prokázána modulace aktivity jednotlivých
složek imunitního systému, ovlivnění exprese adhezních molekul a další. Oba léky také zlepšují průnik
antibiotik do tkání.
Není enzym jako enzym
Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které plní hlavně funkci biokatalyzátorů. Umožňují, aby v živých organizmech probíhaly nezbytné biochemické reakce.
Dosud je známo přes 3.000 druhů enzymů, z nichž
jen malá část je využívána v medicíně.
Každý enzym působí určitým způsobem jen na určitou látku (substrát), a to za určitých podmínek (pH,
teplota apod.). Fyziologická či terapeutická účinnost
enzymových přípravků je pak závislá nejen na typu
enzymu a jeho původu, ale v konečném důsledku
na tom, na které látky dokáže působit (tzv. substrátová specifičnost). Pro tuto účinnost přitom není důležité ani tolik množství (hmotnost) přítomného enzymu,
jako jeho aktivita.
Terapeutický účinek (indikace) je schválen vždy jen
pro konkrétní lék s daným složením jak po stránce
Pharma news CZ 11-12.indd 14
kvalitativní, tak i kvantitativní, a to na základě podrobných experimentálních i klinických studií. Pokud
by výrobce zaměnil účinnou látku za jinou, vznikne
jiný přípravek, na nějž nelze vztáhnout terapeutické
účinky původního preparátu.
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
WOBENZYM:
S: pancreatinum 300 Protease Ph. Eur.-j., trypsinum 360 F.I.P.-j., chymotrypsinum 300 F.I.P.-j.,
bromelaina 225 F.I.P.-j., papainum 90 F.I.P.-j.,
amylasum 50 F.I.P.-j., lipasum 34 F.I.P.-j., rutosidum trihydricum 50 mg. Celková proteolytická
aktivita: 570 F.I.P.-j., celková amylolytická aktivita: 4030 F.I.P.-j., celková lipolytická aktivita:
4525 F.I.P.-j. v 1 enterosolventní tabletě. IS: Jiná
léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému,
enzymy. I: Jako alternativa k dosud užívaným postupům – poúrazové otoky, lymfedém, fibrocystická mastopatie. Jako podpůrná léčba – některé
pooperační stavy v chirurgii, záněty povrchových
žil, potrombotický syndrom dolních končetin, revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání,
artróza (pokročilá stádia), mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivující záněty
(v oblasti ORL, horních i dolních cest dýchacích,
močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice,
kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání antibiotik. KI: Přecitlivělost na složky přípravku, situace spojené se zvýšeným sklonem ke krvácení
nebo se zvýšenou fibrinolýzou. Vzácné dědičné
problémy s intolerancí fruktózy, intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy, malabsorpcí
glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí. Před operacemi vzít v úvahu
fibrinolytický účinek přípravku, podávání v těhotenství zvážit. NÚ: Ojedinělé změny konzistence,
barvy a zápachu stolice. Alergické reakce. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou objevit
pocity plnosti, nadýmání, výjimečně nevolnost.
D: Léčba se zahajuje dávkou 3x5 až 3x10 tbl.
denně. S ústupem chorobných projevů se dávkování postupně snižuje až na udržovací dávku 3x3
tbl. denně. Při infekčních zánětech nenahrazuje
léčbu antibiotiky, ale zvyšuje jejich účinek.
Volně prodejný lék. Bez úhrady VZP. Datum poslední revize SPC: 16. 12. 2009.
Úplné informace o léku jsou k dispozici v Souhrnu
údajů o přípravku a na adrese: MUCOS Pharma
CZ, s. r. o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice,
tel.: +420 267 750 003, fax: +420 267 751 148,
e-mail: [email protected]
Oba léky systémové enzymoterapie obsahují přesně
definované množství a aktivitu konkrétních proteolytických enzymů (účinných látek). U léků obsahujících
směs jiných proteolytických enzymů, a tedy jiných
účinných látek, nelze předpokládat stejný fyziologický, natož terapeutický účinek.
Málokoho snad napadne považovat dva různé enzymy,
tj. účinné látky, za rovnocenné. Složitější to ale může
být u tzv. „analogů“ – např. živočišný pankreatin vs.
fungální pankreatin analog 4X (USP). Houbou vyprodukovaná směs amylázy, lipázy a proteázy může sice
mít v experimentu na modelových substrátech štěpící
účinek podobný živočišnému pankreatinu, ale jakmile se dostáváme do reálných podmínek organizmu in
vivo, je situace zcela odlišná. Jsou to jiné enzymy s odlišnou substrátovou specifičností, a tedy i s odlišnými
fyziologickými účinky. Jsou to prostě jiné účinné látky.
Enzymy jsou velmi citlivé na různé fyzikálně-chemické faktory (teplo, vlhkost, pH, přítomnost inhibitorů
apod.), a proto je enzymatická aktivita a její stálost
silně závislá na kvalitě účinné látky, na technologii její
výroby (izolace enzymu), ale také na technologii výroby finálního produktu. Nelze opomíjet ani vliv jednotlivých pomocných látek, jejichž volba a použití může
např. ovlivnit uvolňování účinných látek (enzymů).
Záruka kvality a účinnosti je dána pouze pro složení
a formu léku, který je určen pro léčbu v jednotlivých
definovaných a schválených indikacích. Každý lék
prochází organizačně i finančně náročnou registrací
u lékových agentur (Státní ústav pro kontrolu léčivu
SUKL, Evropská léková agentura EMA), jejichž cílem
je zhodnotit navržený výrobní proces (včetně kvality
všech vstupních surovin) a jeho kontrolní mechanizmy
tak, aby byla zaručena účinnost a reprodukovatelná
kvalita pro každou šarži. Výroba léčivých přípravků je
přesně dokumentovaná, musí naplnit kritéria správné
výrobní praxe (GMP), každá změna postupu je pečlivě zvažována, ověřována a schvalována. Takto přísné
požadavky na kvalitu a především na terapeutickou
účinnost neplatí pro doplňky stravy, které nejsou k léčbě vůbec určeny, a proto neprocházejí ani přísnou registrací a kontrolou u lékových agentur.
Lékárna –
nepostradatelný článek
mezi lékařem a pacientem
Při prodeji volně prodejných léků je úloha lékárníka
ve vztahu k pacientovi podstatně větší než v přípa-
22.11.10 16:13
PR článek | 15
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
PHLOGENZYM:
S: Bromelaina 90 mg (450 F.I.P.-j.), Trypsinum 48 mg (24 μkat), Rutosidum trihydricum
100 mg. IS: Varium, enzymový přípravek. I: Jako
alternativa k dosud užívaným léčebným postupům: poúrazové a pooperační otoky. Jako podpůrná léčba: zánětlivá onemocnění např. v oblasti urogenitálního a žilního systému, zánětlivá
revmatická onemocnění: revmatoidní artritida,
revmatismus měkkých tkání, zánětlivá aktivace
degenerativních onemocnění kloubů a páteře.
KI: Přecitlivělost na složky přípravku nebo pomocné látky, těžké poruchy krevní srážlivosti.
Před operacemi vzít v úvahu mírný fibrinolytický
účinek přípravku, podávání v těhotenství a při
kojení zvážit. NÚ: Ojedinělé změny konzistence,
barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou objevit pocity plnosti,
nadýmání, výjimečně nevolnost. D: Obvykle 6
tbl. denně (3x2 nebo 2x3 tbl.). Při těžkém průběhu onemocnění, v počátku akutního zánětu,
u poúrazových a pooperačních stavů (kde je
třeba rychlé vstřebání otoků a hematomů) lze
podávat až 12 tbl. denně (3x4 nebo 4x3 tbl.).
Existují poznatky o zvýšení hladin některých antibiotik a chemoterapeutik v krvi při současném
podávání Phlogenzymu.
Volně prodejný lék. Bez úhrady VZP. Datum poslední revize SPC: 25.2.2009.
Úplné informace o léku jsou k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku a na adrese: MUCOS
Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43
Průhonice,
tel.: +420 267 750 003, fax: +420 267 751 148,
e-mail: [email protected]
ků, pouze 12 % uvedlo, že u nich nedošlo k ústupu
obtíží. Z pohledu lékárníka jde tedy o lék, který může
v dané indikaci spolehlivě doporučit bez obav, že by
tím snížil svůj odborný kredit. Totéž lze říci i o druhém léku systémové enzymoterapie Phlogenzymu,
který je využíván především při léčbě akutních zánětů.
Tak jak se stalo už tradicí, v obchodně nejzajímavějším období před vánocemi je k největšímu balení Wobenzymu 800 tbl. přidáván zdarma dárek
– tentokrát kniha „Enzymy – jak působí, pomáhají
a léčí“ a CD s vánočními skladbami. Ukázka inzerátu, který je a bude publikován v řadě časopisů a deníků, je součástí tohoto článku. Kromě toho bude
Wobenzym jako vánoční dárek komunikován také
na vysoce poslouchaných rozhlasových stanicích
(např. Rádio Blaník, Country, aj.), LED obrazovkách
v lékárnách a čekárnách zdravotnických zařízení
a na dalších místech.
Závěr
Systémová enzymoterapie se stala za 20 let používání v ČR uznávanou podpůrnou léčbou řady
onemocnění. Nové studie potvrzují již dříve publikovaná data a nové diagnostické metody potvrzují
dlouhodobé zkušenosti z praxe. Podrobnější informace lze získat na webových stránkách výrobce:
http://www.wobenzym.cz/cdweb/
Dárek pro rodiče a blízké
Pomćže tďlu, potďší duši...
Bolí je klouby a pořád nic nepomáhá?
Čeká je operace?
Příčinou může být zánět, který změny v opotřebeném kloubu
zpravidla doprovází. Enzymy v léku Wobenzym omezují projevy zánětu a urychlují ústup otoků. To vede ke zmírnění bolesti
a zlepšení pohyblivosti kloubu.
Wobenzym zkracuje dobu hojení a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány. Urychluje vstřebávání
otoků, krevních výronů a podlitin a zmírňuje bolest. Nejlepšího
účinku lze dosáhnout, začne-li se Wobenzym užívat co nejdříve
po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s lékařem.
Mají problémy s hojením ran?
Wobenzym zlepšuje prokrvení tkání a průchodnost lymfatických cév. Díky tomu dochází k lepšímu zásobení postiženého
místa živinami a odstraňování nežádoucích látek z rány a jejího
okolí. To umožňuje nastartovat procesy hojení i u dlouhodobě
se nehojících ran.
Mají potíže s imunitou?
Trápí je neustálé chřipky a angíny? Obranyschopnost organizmu
bývá nejvíce ohrožena v podzimních a zimních měsících a také
ve stáří, kdy už je imunitní systém do jisté míry opotřebován.
Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a pomáhá bránit častému opakování nemoci.
To jsou čtyři důvody, proč darovat lék Wobenzym. A jeden navíc:
dě léků na recept. Nesmírně záleží na jeho odborné
radě, lze říci, že postoj lékárníka může do značné
míry ovlivnit samoléčbu zákazníka – např. při odlišení
místa a role volně prodejných léků oproti doplňkům
stravy po stránce nejen právně-legislativní, ale především věcné.
V plné míře se to týká také léků systémové enzymoterapie. Především Wobenzym má přitom i z pohledu
hospodářských výsledků lékárny své významné místo
– Wobenzym patří už několik let k nejprodávanějším
volně prodejným lékům. Zákazníci si zde tento lék
nejvíce kupují na urychlení léčby po úrazech a operacích, na posílení imunity, na opakované vaginální
mykózy a gynekologické záněty, ale i celou řadu dalších zdravotních obtíží. Je to lék se širokým spektrem
indikací a minimem vedlejších účinků.
Od roku 2002 jsou každoročně prováděny pravidelné průzkumy, které mapují používání Wobenzymu u laické veřejnosti. Ze získaných údajů vyplývá,
že s Wobenzymem má osobní zkušenost 7-8 % dospělé populace ČR a spokojenost u pacientů s výsledky léčby se v různých 3letech pohybovala od 82 %
do 90 %. V zatím posledním průzkumu provedeném
společností GfK v listopadu 2009 vyjádřilo svou
spokojenost s užíváním Wobenzymu 88 % zákazní-
Pharma news CZ 11-12.indd 15
K Wobenzymu 800 tbl.
zdarma 2 dárky:
kniha „Enzymy – jak působí, pomáhají a léčí“
á o
adba
+ CD s vánočními
skladbami
+
NENÍ ENZYM JAKO ENZYM
Enzymy jsou biologické katalyzátory.
V organismu je několik tisíc druhů enzymů. Každý enzym je vyhraněný specialista: působí určitým způsobem pouze
na určitou látku. Jen některé enzymy
mohou být použity pro léčbu.
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs
enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou
kontrolovaných klinických studií a více
než 40letou léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství
zde má svůj význam. Zvlášť cenný je
živočišný enzym trypsin, který má výrazný protizánětlivý účinek a zlepšuje
hojení. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice,
www.wobenzym.cz, konzultace na tel.: 267 750 003.
22.11.10 16:13
Spor
to
a sle vní lahe
v
va 10
00 K ZDARMA
č na
zájez
d
Žádejte nyní vybraná dárková balení ve v
Pharma news CZ 11-12.indd 16
22.11.10 16:13
Jedin
e
se 12 čné bale
n
0 tab
letam i
iN
Dopl
Doplňky
Doplňk
stravy
Akce ttrvá do 31. 12. 1010 nebo do vyprodání zásob
A
AVÍC
e výhodných bonusech u svých distributorů!
Pharma news CZ 11-12.indd 17
22.11.10 16:14
18 | Vzděláváme se
AUTISMUS
–
NEMOC, PORUCHA, NEBO JEN JINÝ SVĚT?
povědi lehčí na některé těžší a na některé bohužel
hlavně smutné.
Dětský autismus (DA)
V literatuře se setkáte často s označením dětský autismus, ten můžeme označit za nejtypičtější formu.
Neznamená to, že existuje dělení dětský a dospělý,
spíše to vyjadřuje upřesnění cílové skupiny pro tuto
problematiku obecně. Dětský autismus patří mezi
pervazivní vývojové poruchy (PDD), které postihují vývoj osobnosti dítěte. V tomto kontextu můžeme
říci, že každý autista je svým způsobem jedinečný
a výskyt jednotlivých symptomů se může různit.
Pervazivní vývojové poruchy (PDD) jsou členěny
do jednotlivých skupin (Tabulka 1) dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Aktuální česká
verze (2009) vychází z originálu vydaného v roce
2008 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) – International statistical classification of diseases and related health problems ICD 10.
Slovo autismus působí
na každého člověka
trochu jinak. Někteří tento
pojem vůbec neznají, ale
většina si asi vybaví slavný
film s Tomem Cruisem
a Dustinem Hoffmanem
– „Rain Man“ z roku
1988, který popisuje
obtížnost komunikace
s dospělým autistickým
člověkem. Přestože je to
snímek filmově zdařilý,
popisuje pouze malou část
Pharma news CZ 11-12.indd 18
problematiky autismu.
Vítejte v jiném světě!
Autismus je něco, co vás přinutí přemýšlet nad tím,
kde je hmatatelná hranice slova normální. Vše, co
považujeme za běžné a samozřejmé, tu totiž neplatí.
Otázka je, jak nesmyslně působí naše „normální věci“
na autistického člověka.
Nový lékařský rádce doktora Pura z roku 1950 neměl
o problematice autismu ani zdání. Tento pojem byste
tam asi jen marně hledali. Autismus a jeho projevy
byly v padesátých až sedmdesátých letech spojovány s dětskou schizofrenií. To nám potvrdí o deset let
později další zdroj PSN - neboli Příruční slovník
naučný (z roku 1962): „Autismus je chorobná zaměřenost k vlastní osobě“ – s odkazem na schizofrenii
jako nadřazenou kategorii. O třicet let později (1990)
Britská lékařská asociace již přehledně seznamuje laickou veřejnost se základními rysy této problematiky a označuje autismus za poměrně vzácnou
poruchu postihující přibližně každé třítisící dítě.
Jaká je tedy situace autismu dnes? Jak časté je takové postižení? Dá se léčit? Je smrtelné? Jaká je
pravděpodobnost, že se bude v rodině opakovat?
Zvládne to rodina sama? Na některé otázky jsou od-
Tabulka 1 – Jednotlivé typy PDD dle kódování ICD
10 (MKN 10)
Pervazivní vývojová porucha
ICD 10
Dětský autismus
F84.0
Atypický autismus
F84.1
Rettův syndrom
F84.2
Jiná dětská dezintegrační porucha
F84.3
Hyperaktivní porucha spojená s mentálF84.4
ní retardací a stereotypními pohyby
Aspergerův syndrom
F84.5
Jiné pervazivní vývojové poruchy
F84.8
Prevazivní vývojová porucha NS
F84.9
Široké spektrum (vzhledem k individualitě postižení) klinických projevů dětského autismu a PDD
obecně je označováno jako autistické kontinuum či poruchy autistického spektra (PAS). Slovo
autismus, historicky užívané i pro jiné pervazivní
(všepronikající) vývojové poruchy, než jen dětský
autismus, je odvozené z řeckého slova „autos“, což
znamená „sám“. Osamělost a uzavření se do vlastního světa patří stále k nejnápadnějším projevům
autistického kontinua.
22.11.10 16:14
Vzděláváme se | 19
Autismus je složitým vrozeným postižením vyvíjejícího
se mozku dítěte. Dochází k postižení mnoha psychických funkcí. Autistický pacient vystavuje celou rodinu nepředstavitelně velké psychické zátěži. Zároveň
jsou patrné dopady společenské a sociální. Na první
pohled vypadají děti zdravě bez zjevných fyzických
abnormalit. Autistický pacient ovšem není schopen
ve většině případů samostatného života ani v dospělosti.
Autismus se klinicky projeví kolem 3. roku dítěte.
Jedinec přestává mluvit, ztrácí již nabyté vědomosti,
izoluje se jak v rodině, tak od kolektivu dětí. Ztrácí zájem o sociální kontakt a uzavírá se do sebe. To je jen
velmi rámcový přehled vznikajících problémů.
V souvislosti s autismem se hovoří o tzv. triádě postižení. Jedná se o tři základní okruhy klinických projevů autismu, které jsou:
Jak poznám, že je něco
jinak?
1) deficit v sociálním chování
2) nedostatky ve verbální a neverbální komunikaci
3) omezené a repetitivní schéma chování a zájmů
Včasné určení diagnózy autismu spadá do kompetence pediatrů, neurologů, dětských psychologů
a psychiatrů. Přehled základních vyšetření uvádí
Tabulka 2.
Obecně autismus postihuje 3–5 krát častěji chlapce
než děvčata. Až v 70 % případů autismu jsou přidruženy další potíže jako nízké IQ a mentální retardace.
V takovém případě nemá dítě prakticky žádnou šanci na normální život. Mnohem lépe jsou na tom tzv.
Tabulka 2 – Přehled diagnostických vyšetření potenciálního autismu
Typ
Vyšetření
Pediatrické
Vyloučení metabolické vady, virová infekce, chromozomální vyšetření
Neurologické
EEG, CT, NMR mozku, oční pozadí, audiometrie, akustické evokované potenciály
Psychologické
a psychiatrické
Kognitivní funkce, IQ, sociální kvocient, hodnotící škály pro autismus
„vysokofunkční autisté“ a děti s Aspergerovým
syndromem, tedy děti s normálním intelektem. Pak
je velká šance, že budou děti schopny jisté edukace,
zvláště pak v raném dětství. Další komplikací - epilepsií trpí až 30 % autistických pacientů. Epilepsie se
vyskytuje prakticky u všech dětí, jejichž IQ je méně jak
50. Sluchové problémy se vyskytují asi u 10 % pacientů, zrakové přibližně u 20 % autistů.
Jednou z diagnostických metod je dotazník CHAT (Tabulka 3). CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)
je screeningová metoda určená pro batolata ve věku
od 18 měsíců do dvou let. Tento dotazník zabere přibližně 20 minut a je rozdělen na část pro rodiče a část
pro vyšetřujícího lékaře. Tato metoda je relativně spolehlivá. Nevýhodou jsou ovšem mírnější formy autismu
a děti s normálním intelektem. Ty jsou ve věku 18 měsíců ještě schopny projít tímto testováním bez potíží.
Další možností diagnostiky autismu je sledování vývoje řeči. Existují tzv. „červené praporky“ – zmeškané milníky ve vývoji řeči a sociálně interaktivním
vývoji. Základní varovné ukazatele autismu v této
souvislosti shrnuje Tabulka 4.
Jaká je míra postižení?
Důležitým faktorem je včasné stanovení diagnózy.
Diagnóza stanovená před 3. rokem věku dítěte má
Inzerce
.HS"MJDF%PTFEMPW¹MÁL¹SOB1IBSNBXFMM#SOPÀFSWFOFD
a;¹LB[OÅDJNJWÄÐÅ
1SPEVLUZ)"35."//TBNBQPVxÅW¹N
QSPUPKJNKFS¹EBEPQPSVÀVKJn
7ÕTMFELZOBtÅQÁÀFTLVUFÀOÄQP[O¹UF
)"35."//q3*$0OBCÅ[ÅLSPNÄtJSPLÁIPQPSUGPMJBLWBMJUOÅDIQSPEVLUÑUBLÁLPNQMFYOÅTZTUÁNQPSBEFOTUWÅ
BTMVxFCqPEČFYJCJMOÅIP[¹LB[OJDLÁIPTFSWJTVBxQP[BKJtUÄOÅFGFLUJWOÅMPHJTUJLZ
*W¹NEPL¹xFNFWÕSB[OÄVTOBEOJUWBtJQS¹DJ/BKEÄUFTJMFQtÅÐFtFOÅOBXXXQPNBIBNFMFDJUD[
Pharma news CZ 11-12.indd 19
22.11.10 16:14
20 | Vzděláváme se
Tabulka 3 – Dotazník CHAT
A.
Otázky rodičům
Odpověď
1.
Má dítě rádo, když je houpete na kolenou apod.?
ano -ne
2.
Má zájem o druhé děti?
ano -ne
3.
Leze rádo na věci (např. po schodech apod.)?
ano -ne
4.
Hraje si rádo na schovávanou (bububu-kuk)?
ano -ne
5.
Hraje si někdy na něco „jakoby“ (předstírá) – např. vaří čaj v dětském nádobíčku?
ano -ne
6.
Ukazuje vaše dítě prstem, aby dalo najevo, že něco chce?
ano -ne
7.
Ukazuje vaše dítě prstem, aby dalo najevo svůj zájem o nějakou věc?
ano -ne
8.
Umí si hrát správně s malými hračkami (např. autíčky nebo kostkami), aniž by je jenom dávalo do pusy, ohmatávalo nebo odhazovalo?
ano -ne
9.
Nosí vám dítě někdy nějaké věci, aby vám je ukázalo?
ano -ne
B.
Pozorování lékaře
1.
Navázalo s vámi v průběhu celého vyšetření dítě oční kontakt?
ano -ne
2.
Upoutejte pozornost dítěte, pak ukažte přes místnost na nějaký zajímavý předmět a řekněte: „Podívej se, tam je (název hračky).“ Pozorujte
obličej dítěte. Podívalo se dítě na to, co jste mu ukazovali?
ano -ne
3.
Upoutejte pozornost dítěte, pak mu dejte miniaturizovaný šálek s konvičkou a řekněte: „Dáš si šálek čaje?“ Předstírá dítě, jakoby si nalévalo
čaj, pilo ho? (Případně můžete u dítěte vyvolat jiný příklad symbolické hry)
ano -ne
4.
Řekněte dítěti: „Kde je světlo?“ nebo „Ukaž mi světýlko.“ Ukazuje dítě svým ukazováčkem na světlo? Opakujte otázku s medvídkem nebo
jiným předmětem mimo dosah dítěte, pokud dítě nerozumí slovu „světlo“. Abyste mohli skórovat „ano“, musí se vám dítě podívat do obličeje
v době, kdy ukazuje.
ano -ne
5.
Umí dítě postavit věž z kostek? (Pokud ano, z kolika? Počet kostek…)
ano -ne
Odpověď
5 „klíčových“ položek: A7 a B4 = protodeklarativní chování, B2 = monitorování pohledu, A5 a B3 = symbolická hra
Orientační vyhodnocení: Neplnění všech 5 „klíčových“ položek = vysoké riziko autismu
Neplnění 2 „klíčové“ položky (A7 a B4), ale plní alespoň 3 z ostatních = střední riziko autismu
Tabulka 4 – Abnormální vývoj řeči
Věk
Abnormální vývoj řeči
6 měsíců
Žádná vokalizace
12 měsíců
Žádné slabikování
18 měsíců
Žádná spontánní produkce
jednotlivých slov (ne echolálie)
24 měsíců
Žádné spontánní jednoduché
věty
36 měsíců
Žádná souvětí
V jakémkoliv
věku
Ztráta již rozvinutého řečového
projevu
V jakémkoliv
věku
Ztráta porozumění mluvenému
slovu
mnohem lepší prognózu, stejně tak například IQ dítěte a verbální komunikační schopnosti. Pro posouzení
míry již diagnostikovaného autismu se používá Škála
dětského autistického chování (CARS – Childhood
Autism Rating Scale), která je založena na pozorování
dítěte v 15 různých behaviorálních oblastech projevu
(Tabulka 5) Tato posuzovací stupnice vznikla na univerzitě v Severní Karolíně v rámci státního programu TEACCH (Treatment and Education of autistic
Pharma news CZ 11-12.indd 20
and Other Communicatively Handicapped Children).
Míra autismu může být posuzována na základě přímého pozorování, nebo vstupních informací od rodičů.
Hodnotit je možné děti, které dosáhly alespoň 18 měsíců mentálního věku.
Příčina neznámá…
Autistická porucha byla často spojována s chladným
přístupem rodičů ke svému dítěti. Tento mýtus byl snad
již vyvrácen. Uváděno bývá spojení se zarděnkovou infekcí v těhotenství, tuberózní sklerózou, syndromem
fragilního X chromozomu či metabolickými vadami.
Autismus v rodině
Autismus přináší do rodiny naprostou destrukturalizaci zaběhnutých zvyků, vyžaduje velkou disciplínu
všech zainteresovaných osob. Na zjištění, že dítě trpí
autismem, nejsou lidé nikdy dostatečně připraveni.
Vyžaduje to velkou vnitřní sílu a schopnost vyrovnat
se s minimální odezvou ze strany dítěte. To ovšem
není jediný problém. Rodiče autistického dítěte bý-
vají často obviněni nevědoucím okolím z „nevychovanosti“ dítěte, či ze selhání rodičovského přístupu.
Terapie – dítěte nebo
okolí?
Terapie autismu by se dala popsat spíše jako kompletní změna celkového režimu dítěte. Farmakologický zásah sice může zlepšit některé symptomy,
nejdůležitější je ovšem včasné zahájení kognitivně
behaviorální terapie. Nedílnou součástí je speciální
pedagogické vedení dítěte i rodiny a samozřejmě
psychologická podpora.
Farmakologie
Farmakoterapie autismu je zaměřena převážně
na symptomatickou léčbu doprovodných komplikací.
Na samotnou léčbu autismu žádná medikace neexistuje. Používaná farmaka jsou ze skupin antidepresiv,
psychostimulancií či neuroleptik. Jedná se tedy o léčbu pouze doplňkovou a je vždy nutné zvážit, zda paci-
22.11.10 16:14
Vzděláváme se | 21
znaky autismu. Deset následujících ukazatelů může
pomoci odhalit a rozpoznat nastupující problém:
Tabulka 5 – Klasifikace autismu CARS
Oblast
Projev
Vztah k lidem
Lhostejnost, neosobní charakter kontaktu s dospělými
Imitace
Problém s napodobováním
Emocionální reakce
Intenzitou či způsobem nepřiměřené reakce
Motorika
Chůze po špičkách, kroucení prsty, kývání, strnulý pohled
Užívání hraček při hře
Malý zájem o hračky, zvláštní způsob používání, důležité jsou výrazné barvy a povrchy a malé nepodstatné součásti hraček
Adaptace na změny
Obtížná, někdy téměř nemožná, často změna vyvolá hněv, opakované pohyby či
sebepoškozování
Vizuální reakce
Pohled do prázdna, vyhýbání se pohledu z očí do očí, přikládání předmětů blízko
očím
Sluchové reakce
Velice proměnlivé a nepředvídatelné
Čich, chuť, hmat
Nevyužívají k poznání, spíše ke kontaktu samotnému
Strach a nervozita
Neodpovídá situaci, často přesně opačná reakce než u zdravého vrstevníka
Verbální projev
Echolálie („papouškování“), opožděná echolálie
• oční kontakt
• komunikace s rodiči a okolím
• reakce na oslovení
• schopnost ukazovat na předmět, který dítě zaujal
• vývoj řeči
• gestikulace, mimika
• stereotypní pohyby
• schopnost napodobit pohyb či gesto
• způsob hry
• „papouškování“
A na úplný závěr: „Autismus není něco, co osoba má,
není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna.
Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus
je způsob bytí. Autismus je všepronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním, každým
smyslem, každou emocí. Autismus je součástí existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá.“
Jim Sinclair
Neverbální komunikace Zvláštní gesta bez významu, nahrazování verbální komunikace
Aktivita
Buď extrémně vysoká, nebo naopak pasivita, vyhýbání se fyzicky náročným činnostem
RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.
Zdroje:
Úroveň a konzistence
Obecně snížená, jen v jedné nebo více oblastech neobvyklé schopnosti
intelektových funkcí
Pur K.: Nový lékařský rádce, 1950.
Celkový dojem
Příruční slovník naučný, díl I a IV, 1962.
Doplnění uceleného hodnocení CARS
Rodinná encyklopedie zdraví, 1990.
entovi nemohou takovéto léky druhotně spíše přitížit.
Ve většině případů nasazení léčby autistický pacient
vůbec nepotřebuje.
Kognitivně behaviorální
terapie (KBT)
Tato nefarmakologická metoda je velmi aktivním přístupem k problematice autismu. Běžně KBT vyžaduje
spolupráci pacienta s lékařem či terapeutem, také
důvěru v úspěch nebo alespoň v pokrok. V tomto speciálním případě nelze ovšem navodit vnitřní motivaci
verbálním způsobem a proto je metodika maximálně
přizpůsobena specifikům autistické poruchy, využívá
silných schopností, kterými to které konkrétní dítě
disponuje. Patří sem vizuální vnímání, mechanická
paměť i speciální zájmy. Na základě typu autistické poruchy se terapeut rozhoduje, zda využije KBT
(u lépe komunikujících pacientů), nebo pouze behaviorální terapii (u hůře komunikujících dětí).
Speciální pedagogické
vedení dítěte
Děti s autismem navštěvují speciální školy, či
speciální třídy. Důležitý je malý počet žáků ve třídě
Pharma news CZ 11-12.indd 21
(cca 6), proces vzdělávání je vizualizován. Autistické
dítě mnohem lépe zpracovává zrakově-vizuální informace, než ty sluchové. Fotografie, obrázky, piktogramy, to vše pomáhá komunikaci mezi pedagogem
a autistickým žákem. Vzdělávání musí být přesně
strukturováno, zadaný úkol musí mít vnitřní strukturu,
díky které žák snadněji pochopí, co přesně má dělat.
Důležitá je samozřejmě spolupráce s rodiči. Možnost
konzultovat individuální výukový plán znamená jistou
důvěru mezi rodiči a školou.
APLA
Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA)
je sdružení fungující v 6 regionech České republiky.
(http://www.apla.cz/) Sdružení si klade za úkol
působit jako profesionální mezičlánek mezi rozsáhlými aktivitami v rámci cílové skupiny (osoby s poruchou autistického spektra) a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti
péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS).
Cílem sdružení je zkvalitnit život lidem s PAS a postupně je integrovat do společnosti.
Neumann D., Čápová E.: Dětský autizmus na rozhraní, Pediatrie pro praxi, 2001, 4, 174.
Hrdlička M.: Subtypizace dětského autizmu, Psychiatrie pro praxi, 2005, 4, 189.
Ošlejšková H.: Autismus, neurologické, behaviorální a kognitivní projevy, Neurologie pro praxi,
2006, 4, 189.
Masopustová Z., Lacinová L..: Diagnostika dětského autizmu, Pediatrie pro praxi, 2006, 4, 207.
MKN – 10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize,
2. aktualizované vydání 2008.
Ošlejšková H.: Poruchy autistického spektra: Poruchy vyvíjejícího se mozku, Pediatrie pro praxi,
2008, 9, 80.
Ošlejšková H.: Časné klinické projevy autismu
v dětství a mládí jsou klíčem k včasné diagnóze,
Pediatrie pro praxi, 2008, 9, 161.
http://www.apla.cz/
Co říci na závěr?
Každý dětský lékař a nejen on se může někdy v životě setkat s dítětem, u kterého se začínají projevovat
http://www.autismus.cz/
Pohlová P.: Nácvik komunikace u dětí s autismem
v předškolním věku, 2006, Diplomová práce.
22.11.10 16:14
22 | Vzděláváme se
OMEGA 3 - MAST
Úvodem
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny mají díky svým příznivým vlastnostem
tvořit nezbytnou a pravidelnou součást naší stravy. Jejich význam pro náš organismus je široký. Vedle potenciálního vlivu na duševní vývoj, nervovou soustavu
a obranyschopnost organismu dále přispívají k prevenci srdečně-cévních onemocnění a podle některých studií mohou mít příznivý vliv v prevenci Alzheimerovy choroby.
Historie
Olej z tresčích jater byl po generace oblíbeným lidovým lékem skandinávských
a skotských rybářů. Už v 18. století byly jeho účinky objasněny a lékaři jej začali doporučovat především při léčbě podvýživy. Další výzkumy objevily v rybím
oleji látky, které se významně podílí na stavbě kostí, především vysoký obsah
Pharma news CZ 11-12.indd 22
vitamínu D, vitamínu A a polynenasycených mastných kyselin. Rybí olej byl používán především při léčbě nemocí kostí a křivice, jeho prospěšnost byla spatřována v obsahu vitamínů. Vše se však změnilo v 70. letech 20. století, když
vědci studovali potravu grónských Eskymáků. Nedokázali si vysvětlit, proč
Eskymáci oproti Evropanům podstatně méně trpí chorobami jako je koronární
onemocnění, diabetes mellitus, revmatická artritida a další, ačkoliv jejich strava obsahuje daleko více tuků. Dánští vědci Bang a Dyerberg došli k závěru, že
dlouhořetězcové nenasycené omega-3 mastné kyseliny v jejich stravě musí mít
pozitivní zdravotní účinky.
Charakteristika
Mastné kyseliny omega-3 jsou nesmírně důležité pro naše zdraví, jedním
z hlavních důvodů je to, že mají sklon potlačovat záněty, jež jsou příčinou
mnoha degenerativních onemocnění, která nás sužují. Děje se tak působením
proti zánětlivým účinkům mastné kyseliny omega-6. Naše tělo nemá schopnost si samo vytvářet molekulu pro mastné kyseliny omega-3, kyselinu alfa-
22.11.10 16:14
Vzděláváme se | 23
STNÉ KYSELINY
linoleovou (ALA), tudíž je považována za esenciální mastnou kyselinu. Dále
v metabolickém procesu se rodičovská ALA metabolizuje na dvě nejprospěšnější mastné kyseliny: kyselinu eikosapentaenovou (EPA) a dokosahexaenovou (DHA).
EPA (kyselina eikosapentaenová) je nenasycená mastná omega-3 kyselina,
která je obsažena zejména v rybím tuku. V lidském těle je součástí membrán buněk, zlepšuje pružnost cév, čímž podporuje krevní oběhový systém. V kombinaci
s další omega-3 nenasycenou mastnou kyselinou DHA (kyselina dokosahexaenová) napomáhá při prevenci před ischemickou chorobou srdeční a infarktu myokardu, má blahodárný vliv na hladinu krevních tuků.
DHA (kyselina dokosahexaenová) patří do skupiny omega-3 nenasycených
mastných kyselin a je jednou z významných složek rybího oleje. DHA je důležitá
zejména pro řízení a souhru životních procesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů, oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hraje významnou
roli v procesu zapamatovávání, zejména v dětství je potřebná pro správný mentální vývoj.
Zdroje omega-3 nenasycených mastných
kyselin
• OBSAH OMEGA-3 NENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN V RYBÁCH
V následující tabulce najdeme obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin
ve 100g porci.
100g porce
čerstvé sardinky
losos
makrela
platýs
Obsah v mg
1579
100g porce
Obsah v mg
pstruh
717
309
sleď
2541
2777
tuňák
5999
482
úhoř
1035
Na základě výživových doporučení bychom měli konzumovat 200 mg omega-3
nenasycených mastných kyselin (DHA a EPA), tedy asi dvě porce tučného rybího
masa týdně.
• Bohatými zdroji ALA ve stravě jsou lněná semínka, vlašské ořechy a jejich oleje.
Je tedy vhodné vaření na řepkovém oleji, přidávání lněného oleje např. do salátu,
přidávání lněných semínek do pečiva a konzumace vlašských ořechů.
• POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Pokud se rozhodneme doplňovat omega-3 nenasycené mastné kyseliny
ve formě potravinových doplňků, můžeme si v lékárně vybrat ze široké nabídky
Inzerce
Hlavním zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin je mateřské mléko, rostlinné oleje a maso tučných ryb. Jak jsem již zmínila, rodičovskou
ALA nedokáže naše tělo vyrobit, a jelikož se ani celá nepřeměňuje na své EPA
a DHA, je nutné, abychom tyto mastné kyseliny přijímali v naší stravě. Tuto záležitost však komplikuje skutečnost, že omega-3 mastné kyseliny jsou jednou
z těch složek, které nejvíce chybí v naší současné stravě. Nicméně je lze konzumovat v potravinách jako je losos, makrela, ančovičky, vlašské ořechy, lněná
semínka a zelená listová zelenina, musíme pouze pamatovat na to, abychom
tyto potraviny zařadili do našeho denního jídelníčku.
Ještě rychleji je lze získat ve vysoce kvalitních doplňcích stravy obsahujících
mastné kyseliny omega-3.
• KOJENÉ DĚTI LÉPE PROSPÍVAJÍ
Umělá výživa pro kojence dosáhla velkého pokroku, avšak ideální výživu malým
dětem stále poskytuje mateřské mléko. Představuje přirozený zdroj živin i vody
a plně uspokojuje potřeby kojence. Kojené děti v průměru lépe prospívají a jsou
odolnější vůči infekcím, nádorovým onemocněním a alergiím.
Nenasycené mastné kyseliny v mateřském mléce tvoří celých 57 % všech
tuků. Tuky jsou zde ale složkou velmi proměnlivou, jejich množství totiž přímo souvisí se stravou matky.
Na tuk je bohaté především tzv. „zadní mléko“, které dítěti poskytuje značnou
část potřebné denní energie. „Zadní mléko“ ale dítě saje až ke konci kojení, doba
jednotlivých kojení by tedy neměla být ze strany maminky nijak omezována. Další
důležité živiny obsažené v mateřském mléce jsou bílkoviny, cukry, vitaminy a minerální látky.
Dostatek omega-3 mastných kyselin je důležitý již v období těhotenství. Objevují
se informace, že děti, jejichž maminky mají ve stravě dostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin, se snadněji učí mluvit a mívají větší slovní zásobu. U těchto dětí byla také zjištěna větší ostrost vidění, která souvisí s prostorovou orientací
nebo schopností uchopovat předměty. V průběhu těhotenství čerpá plod omega-3
nenasycené mastné kyseliny z placenty, po narození dítěte je nejdůležitějším příjmem právě mateřské mléko.
Pharma news CZ 11-12.indd 23
°áìßïdáóìáöíïìbáìíìïòbæñÄНÌêâäޝ°
ωŸóåìáëdóYëìbëmßÞéâëmëޝ±êeðmàâò“móYëm
ωŸõøíèêàéoâoŸïîìgñŸîáòàçôŸ‹dèíí’âçŸë[óäêŸàŸâäíø
ωŸùàñôdäí[Ÿåàñìàâäôóèâê[Ÿêõàëèóà
¤ĂċĂĠIJgIJöÜĪÜĨõĨºķĖ
22.11.10 16:15
24 | Vzděláváme se
kvalitních přípravků, např. MaxiCor, GS Omega 3, Walmark Super Omega 3,
atd.
Použití: Prevence kardiovaskulárních onemocnění při zvýšených hladinách cholesterolu a tuků v krvi, společně s dietními opatřeními. Předcházení vývojových
poruch nervové soustavy.
Kontraindikace: Přecitlivělost na výrobky z ryb.
Nežádoucí účinky: Nejsou uváděny.
Dávkování: Obvyklá preventivní dávka pro dospělé a mladistvé starší 12 let je
250 - 500 mg nenasycených mastných kyselin 1x denně, obvykle s jídlem. U osob
s potvrzeným zvýšeným rizikem možno tuto dávku užívat až 3krát denně.
Délka terapie bez porady s lékařem: Je-li užíván společně s dietními opatřeními nejvýše 3měsíce a v případě, že se nezaznamenají žádné nežádoucí
účinky, lze pacientovi doporučit informovat lékaře až při nejbližší pravidelné
kontrole.
Na závěr bych ještě upozornila, že nadbytek omega – 3 zvyšuje riziko mozkové mrtvice, protože se nadměrně zředí krev, popřípadě se prodlužuje doba
krvácivosti (při překročení 3g denně). V tomto případě tedy neplatí „čím více,
tím lépe.“
Jak nám omega-3 pomáhají
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny mají významné zdravotní účinky na celý
náš organismus. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny:
• podporují činnost srdce
• udržují cévy hladké a pružné
• snižují hladinu cholesterolu
• zabraňují usazování sedimentů v cévách
• předcházejí ateroskleróze
• snižují riziko trombózy
• snižují krevní tlak a působí proti arytmii
• blahodárně působí na mozek a kvalitu zraku
• posilují imunitu
• pomáhají v léčbě ekzému, akné, lupénky
• jsou prevencí mnoha druhů nádorových onemocnění.
Nové studie však ukázaly jejich účinek i při makulární degeneraci. O existenci
této choroby jsem se dozvěděla před třemi lety právě na stránkách časopisu Pharma News. Tato problematika šla mimo mě až do chvíle, kdy se onemocnění vyskytlo v naší rodině. Makulární degenerace postihuje nejčastěji seniory a ještě před
FEJETON OMEGA A PSÍ
Psí deriváty organických alkaloidů si naše tělo nedokáže vytvořit a musí je
získávat ze stravy. Jak však s rozvojem civilizace klesá podíl organické složky
v lidské potravě, nastává i postupný úbytek těchto látek, které přitom mají nezastupitelný preventivní účinek. Působí protizánětlivě, snižují obsah cholesterolu, zpomalují osteoporetické změny v kostech, posilují imunitu a pomáhají
i při léčbě některých kožních onemocnění. Získávají se z divokých bylin volně
rostoucích na jižních svazích Pyrenejí a Žďárských vrchů.
Že jste o tom nikdy neslyšeli? Bodejť by jo. Právě jsem si to vymyslel.
Ono je to divný. Já zase např. za šedesát let svého života nikdy neslyšel o omega 3 mastných kyselinách a dneska pomalu nemůžu vyjít na ulici, aby na mě
nevykoukly někde za rohem. Nebo abych po nich na chodníku neuklouzl.
A kdyby se mi to stalo, ještě bych se klepal, aby mi nesežraly boty. „Mastná
kyselina“ je pro mě krajně podezřelý termín, omega 3 to ještě znásobuje. Fakt
bych do toho nejdřív šťouchl klackem, než bych se k tomu přiblížil. A že bych
to ještě konzumoval! Pane na nebi!
A jestli si myslíte, že mi pomůže zjištění, odkud se O3MK bere, tak jste na omylu.
Olej z rakytníku řešetlákového, ostropestřce mariánského, bodláku bodlákovi-
Pharma news CZ 11-12.indd 24
tého… přátelé, od těchto bylin se s opovržením odvracela i naše koza, a to měla
pověst nejhubenějšího domácího zvířete na okrese Beroun! Nezaslouženě, samozřejmě. A je mi zcela jedno, že tyto oleje jsou označeny jako panenské. Já
znal holek, které se tímto označením pyšnily, a přitom… Nechme toho.
Jistě, vědecký pokrok na poli medicíny a zdravého života kráčí mílovými kroky a stále nám servíruje (doslovně servíruje) nové a nové výdobytky: bifidus
regularis, actimel, silan, galaktolipidy, mastné kyseliny, éterické oleje, nenasycené… teď nevím co, takže se člověku kolikrát až zatočí hlava a zapomene
na zásadní kameny zdravé výživy, jakými jsou třeba bůček a sádlo. Přitom kdyby třeba někdo vymyslel název Beta 2 bůček light a prodával to jako pilulky,
stoprocentně by udělal dobrej kšeft. Hlavně znát řeckou abecedu!
Možná zbytečně riskuji, že se na mne po tomhle fejetonu vrhne odborná veřejnost a bude mě chtít mlátit nebo žalovat, a tak pro jistotu prohlašuji: Neberte to vážně, já jen tak žertuji. Omega 3 mastné kyseliny určitě existují a jsou
prospěšné.
A ty psí deriváty taky.
Zdeněk Rosenbaum
22.11.10 16:15
Vzděláváme se | 25
pající četností rizikových faktorů a jejich kombinací. U pramene všech těchto rizik stojí chybné stravovací návyky
a nezdravá životospráva. Moderní medicína má k dispozici řadu léků, ale léčba výše uvedených onemocnění je často obtížná. Nejlépe je začít s prevencí, a to
již u dětí.
Jako rodiče bychom měli jít svým dětem sami příkladem, pro celou rodinu vytvořit zdravý jídelníček
a pěstovat přiměřenou pohybovou aktivitu.
Lucie Pavlisková
nedávnem byla považována za neléčitelnou. Žlutá skvrna (makula) je částí oční
sítnice, která ovládá centrální zorné pole a umožňuje schopnost barevného vidění.
Při makulární degeneraci dochází k těžkému narušení zraku. Periferní vidění sice
zůstává neporušené, ale střed zorného pole je rozmazaný, šedý nebo vyplněný jen
černou skvrnou.
Zdroje:
SABERSKY, A. Zdravá výživa pro těhotné a kojící
matky. Praha, GRADA, ISBN 978-80-247-2740-0
http://centrumprozeny.cz/index.php?page=9,
srpen 2010
http://www.eufic.org/article/cs/diet-related-diseases/cardiovascular/artid/omega-3-a-omega-6/, září
2010
http://www.omefor.cz/zajimavosti.html, srpen 2010
http://www.ordinace-lekarny.cz/clanky, září 2010
http://www.sevenseas.cz/omega-3-zdrava.html, srpen
2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mastn%C3%A1_kyselina,
září 2010
Inzerce
Nová studie amerických vědců se zaměřila téměř na 3 tisíce pacientů nad šedesát
let, kterým byly podávány čtyři různé doplňky stravy: placebo, antioxidanty, zinek
a antioxidanty, zinek. Všichni respondenti si dělali písemné záznamy o tom, co jí,
a pravidelně docházeli na lékařské vyšetření zraku a celkového zdravotního stavu.
Ukázalo se, že bez ohledu na to, jaké potravinové doplňky užívali, u těch, jejichž
strava byla bohatá na omega-3 mastné kyseliny, se zpomalil rozvoj degenerace
žluté skvrny o čtvrtinu.
www.noventis.cz
Femína
kapsle pro zdraví a pohodu ženy
Proč Čechům chybí Omega-3
nenasycené mastné kyseliny?
Podle nejnovějších průzkumů se strava české populace v posledních 20 letech
zlepšila, zvýšila se konzumace zeleniny a oblíbenost těstovin. Přesto však jsme
na předním místě ve výskytu kardiovaskulárních chorob. Je to způsobeno zejména
tím, že lidé ve vyšším produktivním věku neomezují konzumaci masa, zvláště pak
oblíbeného vepřového.
www.feminakapsle.cz
Spumexx
tablety podporující bezproblémové
é
trávení
ní
www.spumex.cz
ww
w w.spumex.ccz
Stimodin
Sti
imodin
tabl
tablety
pro správnou funkci
imu
imunitního systému
V českém jídelníčku zatím stále chybí dostatečné množství ryb a zvláště tučných
mořských ryb, jejich konzumace je u nás dlouhodobě spíše podprůměrná. Evropská unie (Eurodiet 2001) radí v rámci svých výživových doporučení konzumovat
200 mg omega-3 nenasycených mastných kyselin (DHA a EPA), tedy asi dvě porce tučného rybího masa týdně. Podle provedených průzkumů jí však v Čechách
ryby méně než jednou týdně asi 40 % dospělých.
Závěrem
www.stimodin.cz
w
www
in.cz
Hepamar
He
epamar
kapsle pro správnou
u
u
činnost jater a žlučníku
www.hepamar.czz
doplňky
stravy
Noventis s.r.o.
Filmová 174, 761 79 Zlín
tel 577 056 322 - 3 e-mail [email protected]
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou nepostradatelné pro každého z nás
po celý život. Je zřejmé, že zvýšený výskyt civilizačních chorob je způsoben stou-
Pharma news CZ 11-12.indd 25
22.11.10 16:15
26 | Vzděláváme se
NAŠE ZUBY POD DR
ANEB OTEVŘETE ÚSTA, PROSÍM!
Patříte k těm, kteří se na smrt bojí návštěvy zubařské ordinace? Je to s podivem, ale zubař – dentista, je ze strany pacientů asi nejobávanější lékařskou
profesí. I když, ono se zase tak čemu divit není. Zdravotní obtíže zubů nás totiž
dokážou opravdu nepříjemně a často velice bolestivě potrápit a jejich léčba
také mnohdy nebývá nijak příjemná. Nelze jinak, než tradičně poznamenat, že
za špatný stav chrupu si však v řadě případů můžeme sami.
Třicet běloušů na rudé líše
napřed žvýkají,
potom dupají
a pak stojí tiše.
bývá totiž v dospělém věku ideálně dvaatřicet. O barvě raději už dále spekulovat
nebudeme a půjdeme se dentální problematice blíže „podívat na zoubek“.
(Předem upozorňujeme, že se v tomto článku nebudeme zabývat nemocemi, které naše zuby mohou postihnout, ale zejména stavbou zubů, dentální hygienou,
dentálními náhradami a ovlivněním nežádoucího zbarvení zubů.)
VÝVOJ A STAVBA ZUBŮ
OTEVŘETE ÚSTA! MLÉČNÝ A STÁLÝ CHRUP
Možná, že neznáte tuhle hádanku, která vešla ve známost zejména prostřednictvím
knihy J. R. R Tolkiena: Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky a kterou Glum (předpokládáme, že Glum je díky zfilmování trilogie Pán Prstenů téhož autora známý dostatečně) rozkrývá s nadšeným: „Žuby, můj milášku, ale my jich máme jen šešt!“
To jednak svědčí o nepříliš dobrém stavu chrupu zmíněného Gluma, jednak to poukazuje na fakt, že standardní počet zubů je u hobitů odlišný. Těch našich běloušů
Pharma news CZ 11-12.indd 26
Ačkoliv na svět přicházíme zcela bezzubí, proces růstu našeho chrupu je již dávno
v pohybu. Vývoj zubů totiž počíná již v prenatálním stádiu a to přibližně v druhé
polovině sedmého měsíce těhotenství.
První generace zubů, neboli mléčný chrup, se však začíná prořezávat až kolem šestého měsíce věku, ačkoliv tento časový údaj je čistě orientační, jedná se
do značné míry o individuální záležitost.
22.11.10 16:15
Vzděláváme se | 27
DROBNOHLEDEM
Kompletní bývá sada mléčných zubů okolo třicátého měsíce věku a čítá dvacet
exemplářů – osm stoliček, čtyři špičáky a osm řezáků.
Šest až devět let pak slouží tyto zuby plně svému účelu –mělnění potravy a také
jako pomocná síla při tvorbě některých hlásek. Poté je postupně nahrazována druhou generací zubů, označovanou jako chrup stálý. Rovněž jeho základ se vyvíjí
již v době před narozením, ačkoliv pozorovatelný je až ve výše zmíněném období.
Stálý chrup je tvořen dvaatřiceti zuby a to následovně: dvanáct stoliček, osm zubů
třenových, čtyři špičáky a osm řezáků.
Čtyři z celkového počtu stoliček představují jistou výjimku. Oproti ostatním zubům
druhé generace, které bývají obvykle do dvanácti let věku již přítomny, se tyto prořezávají obvykle nejdříve v době plnoletosti. Hovorově se těmto stoličkám také říká
zuby moudrosti. Jejich růst však není pravidlem. V některých případech k němu
nemusí vůbec dojít, jindy se prořezávají pouze některé z těchto zubů.
STAVBA ZUBU
KORUNKA, KRČEK, KOŘEN
Každý zub má tři základní části – korunku, krček a kořen. Korunka je svrchní, viditelná část zubu, níže je krček, který by měl být v ideálním případě překryt dásní.
Našim zrakům skryt je pak kořen zubu, uložený v kostním lůžku čelisti.
Zuby jsou zachyceny v kosti pomocí parodontu (ozubice). Tento závěsný aparát
je tvořen úponem dásně na krček, dále povrchem kořene zubu, povrchem kosti
zubního lůžka a vazy spojujícími zubní cement a kost.
Tak zub ve zkratce vypadá odshora dolů. Zajímat nás ovšem bude i jeho stavba
směrem z povrchu dovnitř.
V tomto směru předestřeme, že zub má, co se stavebního materiálu týče, složku
anorganickou a složku organickou.
SKLOVINA, ZUBOVINA, DŘEŇ
Podíl organické složky, tvořené zejména bílkovinami, je přitom menší, než podíl
složky anorganické, tvořené zejména vápníkem, fosforem, fluorem, vodíkem
a kyslíkem.
Nejvýraznější podíl anorganických látek je patrný ve sklovině (email), pokrývající
korunku zubu. Sklovina představuje ochrannou složku zubu před mechanickým
poškozením a umožňuje konzumaci tuhé potravy. Tvrdost skloviny je vyšší, než je
tomu u jakékoliv jiné tkáně lidského těla.
Pod vrstvou skloviny nacházíme zubovinu (dentin). Obsahuje více organických
látek a proto je snadněji napadnutelnou složkou zubu v případě, kdy dojde k porušení skloviny. Zubovina není sklovinou chráněna kompletně, v oblastech kam sklovina nedosahuje je proto chráněna tzv. zubním cementem – rovněž velmi tvrdým,
kosti podobným materiálem.
Vnitřní část zubu představuje dutina vyplněná dření – řídkým, tepenně vyživovaným vazivem, skrze které prochází nerv.
CO BYCHOM MĚLI PRO SVÉ ZUBY
DĚLAT
Již v období starověkého Egypta byly sepsány samostatné knihy pojednávající
o zubním lékařství. Je patrné, že v péči o chrup byly některé tehdejší civilizace
výrazně vyspělejší, než například řada evropských států po dalších několik set let.
ČISTÍM, ČISTÍŠ, ČISTÍME, KAZU SE NEBOJÍME
Můžeme například zpívat svým ratolestem, když pečujeme o jejich první zoubky.
O zuby je totiž nutné pečovat hned od počátku.
Nosným základem současné dentální hygieny jsou zejména dva úkony. Jeden
z nich je dobré provádět minimálně dvakrát denně a ten druhý alespoň jednou
za půl roku. Jde samozřejmě o čištění zubů a o pravidelné preventivní prohlídky
v lékařské ordinaci.
DENTÁLNÍ HYGIENA
Zubní kartáček a pasta. To je základ, s jehož pomocí odstraňujeme ze zubů zbytky
potravy a redukujeme množství potenciálně nebezpečných mikroorganismů.
Zuby čistíme minimálně dvakrát denně, vždy po jídle. Co se pomůcek týče, je možné vybírat z přepestré nabídky jak zubních kartáčků, tak past.
Pharma news CZ 11-12.indd 27
22.11.10 16:15
28 | Vzděláváme se
tou. K těmto pomůckám se řadí nejrůznější mezizubní kartáčky a párátka, zubní
nitě, apod.
Běžné je dnes i používání ústní vody, masážních gelů na dásně, atd.
CO PRO SVÉ ZUBY UDĚLAT MŮŽEME
(A OBVYKLE UDĚLÁME, AČKOLIV TO NEMUSÍ BÝT LEVNÉ)
I přes to, že o své zuby pečujeme svědomitě, a pokud ne tak tím spíše, může
nastat stav, kdy náš chrup zkrátka není v ideálním stavu. Nemusí přitom jít jen
o zdravotní komplikace, ale protože vzhled našeho chrupu se již dávno stal také
jedním z hodnotících měřítek společnosti, vstupuje do hry i společenský aspekt.
ZUBY NA MÍRU
O ZUBNÍCH NÁHRADÁCH
Druhá generace zubu, jak známo, už nebývá nahrazena generací třetí. Tedy alespoň ne přirozeným procesem našeho organismu. Přijdeme–li z rozličných příčin
o jeden, či více, nebo dokonce všechny zuby, vzniká jednak obvykle problém estetický, jednak problém praktický (mělnění potravy, výslovnost, a jiné). Není–li člověku tento stav lhostejný a je–li to v jeho možnostech, uchyluje se zpravidla k řešení
v podobě určitého typu zubní náhrady.
Volba náhrady je závislá na rozsahu poškození a také na finančních možnostech
pacienta. Zdravotní pojišťovny obvykle hradí (zcela nebo částečně) jen určité typy
náhrad.
Zubní náhrady mohou být částečné nebo celkové a závisle na způsobu fixace buď
snímatelné, nebo nesnímatelné.
Drobné poškození – jakým je uštípnutí menší části zubu se dá řešit „domodelováním“ chybějící části ze speciálních umělých hmot a jejím „přilepením“ na zub.
Korunky – se používají pokud došlo k většímu poškození či oslabení zubu, než které
je možno ošetřit výplní nebo domodelováním. Z kovu či jiné hmoty (keramika, plast
– reálnější zbarvení) se zhotovuje umělá krytka (korunka), která se nasazuje na zub.
Zubní kartáček by měl mít dostatečně pevné a dlouhé držadlo, aby bylo možné
vyvinout dostatečný tlak. Štětiny kartáčku by měly být naopak kratší, aby snáze
pronikaly do všech hůře přístupných partií. Tvrdost štětin se volí podle individuálního pocitu člověka, čím tvrdší tyto štětiny jsou, tím důkladněji jimi lze zuby čistit.
Při problémech s krvácející dásní jsou samozřejmě vhodnější štětiny delší
Kompletní snímatelná náhrada supluje funkci celého chrupu, to platí pro případy, kdy již v ústní dutině nezůstal žádný zub. V takovém případě drží na dásni pouze
díky plošné adhezi. Pro vyšší komfort a zvýšení adheze je v současnosti v nabídce
velký výběr kvalitních fixačních krémů, past, gelů, atp.
Zubní pasty dělíme na profylaktické – určené pro běžné používání a pasty léčebné (s vyšším obsahem fluoridů – viz níže.), dostupné pouze v lékárnách. Ty využijí
zejména lidé se zvýšenou kazivostí nebo s tendencemi ke tvorbě zubního kazu.
Většina past má v zásadě stejné složení: voda, mýdlo, plnivo, brusná složku (abrazivum), a jiné přísady jakými jsou kupříkladu fluoridy, bělící látky, bylinné extrakty
a podobně. Rozdílné je pouze množství a podíl zastoupení jednotlivých složek.
Pasta obsahující větší množství obraziv je vhodná například pro kuřáky a lidi, kteří
pijí hodně černé kávy a čaje. Pro lidi s citlivými zubními krčky bude naopak vhodnější pasta s menším množstvím těchto látek.
Převážné množství zubních past obsahuje fluoridy, které naše zuby potřebují a umí
je využít. Přemíra fluoridů však může organismu škodit. V tomto ohledu jsou údaje
na etiketách zubních past bohužel poněkud skoupé, případně laikovi nesrozumitelné. Hlavně při volbě pasty pro děti, které by měly používat spíše ty s nižším obsahem fluoridů, je lepší se opět poradit s odborníkem.
Některé přípravky jsou již označeny s ohledem na cílovou skupinu zákazníků, například „pasta pro kuřáky“ nebo „s bělícím účinkem“.
Částečná snímatelná náhrada – existuje množství typů těchto náhrad. Od těch,
které jsou fixovány retenčními sponami, až po ty, které jsou ukotveny tak, že se
zbývající zuby seříznou a na ně se umístí část přípojného zařízení (podobající se
patentům). Druhá část se pak umístí na protézu, kterou se následně seříznuté
zuby zakryjí. To se označuje též jako náhrada hybridní.
Ostatní pomůcky – jejichž použití je vhodné konzultovat se stomatologem s ohledem na odlišnosti chrupu jednotlivých lidí, doplňují čištění zubů kartáčkem a pas-
Touha po zdokonalování vlastního vzhledu je modernímu člověku, jak se zdá,
vlastní. Co se zubů týče, kromě uspořádání a pozice zubů, velikosti mezizub-
Pharma news CZ 11-12.indd 28
Zubní implantáty – jsou uměle vytvořené zuby, které se uchycují pomocí zpravidla
titanových, válcovitých šroubů přímo do čelisti, s případným doplněním o částečnou snímatelnou náhradu. Jde o relativně moderní postup, který ovšem klade relativně vysoké finanční nároky.
Klasické a dobře známé jsou jistě i tzv. můstky - Používají se k náhradě jednoho
nebo více zubů. Zuby sousedící s mezerou se obrousí a fixní můstek se na ně kotví
korunkami.
BĚLENÍ ZUBŮ
22.11.10 16:15
3965_Bayer_
Vzděláváme se | 29
ních mezer a dalších faktorů, které se dají rovněž různými postupy částečně
uzpůsobit, se úprava jejich barvy stala pro řadu lidí další součástí budování
dokonalé image.
Domácí bělení – První možnost představuje využití některé z široké nabídky zubních past s bělícím účinkem. Ačkoliv se o míře účinnosti jednotlivých past často
diskutuje, přidržme se holých faktů.
Pojmem zubní pasta s bělícím účinkem tedy rozumíme takovou zubní pastu, která
nejčastěji obsahuje abrazivní látky (perlit, silice). Při čištění zubů tedy mechanickou cestou dochází k obrušování usazenin na zubech. Ačkoliv i tímto způsobem
lze při pravidelném používání dosáhnout dobrého výsledku a metoda není příliš
finančně náročná, je vhodná zejména pro lidi s přirozeně světlejším odstínem
barvy zubů. Drobné částice zajišťující brusný efekt však mohou, zejména lidem
s citlivými zuby a dásněmi, způsobit nepříjemné problémy.
Převážná většina bělících metod však dnes stojí na využití peroxidu vodíku a hlavně karbamid peroxidu (peroxihydrát močoviny) a jejich účinek, zjednodušeně řečeno, spočívá v rozpouštění organických barviv ve struktuře zubu.
Pro domácí bělení jsou k dispozici jak pasty s obsahem peroxidů (v nižší koncentraci), tak nejrůznější gely užívané pomocí aplikátoru – čili formy, která kopíruje tvar
chrupu. Do formy se aplikuje gel a po nasazení na chrup se nechává po určitou
dobu působit (30 minut až 2-3 hodiny). Tento postup se opakuje denně, nebo
i vícekrát během jednoho dne. Ve volně prodejných přípravcích je tak většinou obsažen pryžový základ, z kterého si pacient před použitím sám vytvaruje dle svého
chrupu odpovídající formu.
Obdobně je možné zakoupit bělící proužky na jedno použití, které se nalepují
na zuby a účinná látka (zpravidla rovněž karbamid peroxidu) se nechává několik
desítek minut působit. Tento postup se opět opakuje během celé bělicí kúry.
Odborné bělení – Představuje sice obvykle finančně náročnější metodu, nicméně
cílového efektu je dosaženo výrazně rychleji. I při bělení ve stomatologické ordinaci se využívá aplikace peroxidů, ovšem v podstatně vyšší koncentraci - v prostředcích pro domácí bělení jde většinou o 5 až max.10, při odborném bělení pak
až 35 %.
Před samotným procesem bělení je významné pečlivé ošetření zubů, protože tato
metoda vyžaduje, aby byl pacientův chrup v dobrém stavu. Nutností může být
i předchozí odstranění zubního kamene. U lidí s poškozeným chrupem (zubní kaz,
aj.), který není předem náležitě ošetřen, se bělení nedoporučuje.
Andrea Kleinová
Zdroje:
PhDr. Stanislava Jarolímková, doc. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. : Aby zuby nebolely, EB, Praha 2002
Antonella Tani Botticelli: Dentální hygiena – teorie a praxe, Quintessenz, spol. s r.
o., Praha 2002
http://zubni-lekar-zubar.cz/korunky-a-mustky-proteticka-stomatologie.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zub#V.C3.BDvoj_lidsk.C3.A9ho_chrupu
Inzerce
Pro bezstarostné chvíle
ve dvou i po porodu
Moderní antikoncepce.
více informací na
www.moderniantikoncepce.cz
WH-04-10-0037-CZ
Pharma news CZ 11-12.indd 29
3965_Bayer_AD_Lekar_210x95_v2.indd
1
22.11.10
16:16
9.4.2010
11:57:26
30 | Rozhovor
Vzdělání, kulturu a vědu, by m
Otázky pro
Martina
Myšičku
Martin Myšička se narodil v Příbrami zhruba před 40 lety, je herec a kdo by
tomu snad nevěřil, ať se jde podívat do Dejvického divadla v Praze. V krajním
případě může zírat na nekonečný televizní seriál Ulice a čekat, až se tam objeví. Objevuje se tam. Pak si dozajista vzpomene i na jeho role ve filmech Šeptej,
Karamazovi, Protektor… další zrovna přicházejí do kin. Tak, to je on.
TOHLE MUSÍ KAŽDÉHO VYDĚSIT: VY JSTE KROMĚ DAMU
VYSTUDOVAL TAKY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTU
V OBORU SUBNUKLEÁRNÍ FYZIKA. MIMOCHODEM, CO TO JE?
Jednodušeji a česky řečeno je to vlastně fyzika elementárních částic. Vedle elektronu byly dlouho považovány za základní elementární častice neutron a proton
tedy tzv. nukleony, ale podle některých teorií (nejznámější je tzv. standardní model) to nejsou tak úplně elementární částice. Dá se na ně pohlížet tak, že jsou
tvořeny ještě menšími „částicemi“ tzv. kvarky. Takže subnukleární fyzika se snaží
popsat mikrosvět pomocí základních elementárních částic, tedy pomocí tří rodin
kvarků a leptonů a dále pomocí kvant kalibračních polí. Musím však přiznat, že už
to všechno velmi pozapomínám, takže bez záruky.
A CO VÁS TO NAPADLO? TO UŽ JSTE OD MALIČKA DOMA
ROZBÍJEL ATOM? A VE VOLNÝCH CHVILKÁCH JSTE
DEKLAMOVAL NĚJAKÝ KAŠPÁRKŮV NEBO HAMLETŮV
MONOLOG?
Ani jedno ani druhé. Ale je pravda, že jsem měl „astronomické“ období, kdy jsem
rád pozoroval hvězdy. Tehdy mě nadchl televizní pořad Jiřího Grygara: Okna vesmíru dokořán. Fascinovali mě nekonečna a mikrosvěty. Obdivoval jsem ale tehdy
také filmy s Tomášem Holým a i když jsem vůbec netušil, co to obnáší, přál jsem si
také v něčem hrát. Později jsem hrával amatérské divadlo.
Pharma news CZ 11-12.indd 30
PROČ VE STŘETU TĚCHTO DVOU NAPROSTO ROZDÍLNÝCH
DISCIPLÍN NAKONEC VYHRÁLO DIVADLO?
Byla to nutnost dát něčemu konečně prioritu. A to se stalo, když jsem měl jít do třeťáku na Matfyzu a zároveň jsem nastupoval na DAMU. I když jsem sice dál studoval
obojí, vnitřně už mělo divadlo, pomalu ale jistě, přednost. Nebo to můžu říct jinak,
svět rozumu a kritické analýzy jsem asi potřeboval vyvážit světem emocí a prožívání.
A KDYBY SE TO NESTALO, ČÍM BYSTE TAK ASI DNESKA BYL?
SEDĚL BYSTE NĚKDE V ÚSTAVU A BÁDAL?
Myslím, že ne, i když, kdo ví. Třeba bych přes den bádal, abych si to mohl
po večerech kompenzovat něčím kumštovním.
A CHODIL DEMONSTROVAT KVŮLI TOMU, ŽE STÁT DÁVÁ
NA VĚDU MÁLO PENĚZ?
Je to možné. Každopádně si myslím, že vzdělání, kultura (tedy nejen divadlo) a věda
jsou obory, které by měla společnost podporovat. Ale to není nic nového, že?
NO DOBŘE, TO JEN TAK, HYPOTETICKY. PO ABSOLVOVÁNÍ DAMU
JSTE SE ALE NESTAL HNED ČLENEM DD, HRÁL TAKY V CHEBU,
V YPSILONCE, DOKONCE V NÁRODNÍM…
Pro každého čerstvého absolventa je důležité nasbírat co nejvíce zkušeností, mě
nevyjímaje. A když jsem měl tu možnost, hrál jsem, kde se dalo. Vrcholem bylo,
když jsem v jeden čas hrál v šesti různých divadlech v jedenácti inscenacích.
(I když pak jsem si začal uvědomovat, že bych chtěl někam patřit.)
Takže již během DAMU jsem hostoval v Divadle na Zábradlí a v Národním. Pak
i v té Ypsilonce, kde jsem v podstatě strávil dva roky, a vedle toho různě hostoval
22.11.10 16:16
Rozhovor | 31
měla společnost podporovat.
(Viola, Rokoko, Kašpar…). A pak jsem byl dva roky v angažmá v Národním. Před
podpisem smlouvy na další dva roky, za mnou přišli Ivan Trojan a Lukáš Hlavica,
že odchází z Vinohrad a jestli bych s nimi nešel dělat divadlo do Dejvic. (Ještě taky
s Davidem Novotným a Igorem Chmelou). V Dejvicích tou dobou začal hrát absolventský ročník KALD DAMU Mirka Krobota. Takže to měla být jakási fúze a pokus
o to dělat divadlo po svým. Ale zároveň v podstatě „na zelený louce“. Rozhodl jsem
se opustit prestižní prostředí, kde jsem chtěl původně bojovat o svou „pozici“ a raději se stal spolutvůrcem nového divadla. A jsem za to rád.
DEJVICKÉ DIVADLO MÁ VÝBORNOU POVĚST A VY JSTE VLASTNĚ
STÁL U JEHO ZRODU. JAKÉ TO TENKRÁT BYLO?
Teď jsem to vlastně popsal.
MĚL JSTE TU (A MÁTE) DOST ROLÍ, I KDYŽ TEDY NE ZROVNA
HLAVNÍCH. KTERÁ JE VÁM NEJBLIŽŠÍ?
To je různý a navíc se to proměňuje časem. Ale například jsem měl a mám rád
Chlestakova v Revizorovi, Schillingera v Tereminovi, nebo Mouchu v Příbězích obyčejného šílenství a taky Aljošu v Karamazovejch, nakonec i Štolce v Oblomovovi.
Ale rád jsem hrál třeba i fotbalového rozhodčího nebo svého času i psa nebo macechu.
NEMYSLÍTE SI, ŽE JAKO TALENT ROKU 1995 (CENA ALFRÉDA
RADOKA) BYSTE DNES, PO 15 LETECH, MĚL BÝT DALEKO
VĚTŠÍ „HVĚZDOU?“
Sugestivní otázka. A co si myslíte vy?
LONI JSTE DEBUTOVAL TAKY JAKO REŽISÉR. PROČ?
Režie mne přitahovala již od začátku, kdy jsem zvažoval, že bych dělal někdy
divadlo. A teď je to pro mne zřejmě způsob, jak právě propojit již zmíněné světy
analýzy a prožívání. Tedy, obrazně řečeno, je to pokus propojit Matfyz a DAMU
na jevišti.
Pharma news CZ 11-12.indd 31
VIDÍTE SVOJI BUDOUCNOST V HERECKÉ NEBO REŽISÉRSKÉ
PRÁCI?
Herectví je pro mě určitě grunt, ale k režii bych se rád opět někdy vrátil.
VAŠE DVĚ DCERY TAKY TÍHNOU K DIVADLU? NEBO SNAD,
NEDEJPÁNBU, K JADERNÉ FYZICE?
Vypadá to, že fyzika ani u jedné „nehrozí“. Ta starší Veronika se poměrně intenzívně věnuje designu a malá Marjánka také ráda maluje, ale občas o divadle mluví a možná jí to přitahuje, ale kdo ví.
VOLNÝ ČAS PRÝ NEJRADĚJI TRÁVÍTE NA VESNICI. JE TO
NĚKDE „V KRAJINĚ VAŠEHO DĚTSTVÍ?“ MÁTE TAM CHALUPU?
KUTÍTE?
Nouze naučila Dalibora housti. Kvůli zahradě a malému domečku, co tam stojí, se mnoho učím. Něco mě baví a do něčeho se musím nutit. Musím však
přiznat, že práce rukama, když odhlédnu od lenosti, je pro mne skvělá psychická relaxace. Navíc, když je ta práce za mnou někdy i vidět, mám z toho
pak dobrý pocit.
JSTE SPOKOJENÝ? SPLNILO SE VÁM VŠECHNO, CO JSTE SI
PŘÁL? POKUD NE, ČEHO BYSTE JEŠTĚ CHTĚL DOSÁHNOUT?
JAKÉ JE VAŠE ŽIVOTNÍ KRÉDO (MOTTO, CITÁT, HLÁŠKA)?
Jsem spokojený i nespokojený. Splnilo se mi mnohé, momentálně však přicházím do let, kdy si musím stále intenzivněji klást otázku, Co bych si vlastně
přál? Proč jsem tady? Co má smysl? Je to neustálé hledání a sebezpyt. S tím
i souvisí taková moudrá věta, bohužel si nyní nevzpomínám, kdo ji napsal,
na kterou často myslím.
Vlastně je to přání:“Pane, dej mi sílu překonat to, co je překonatelné, dej mi
trpělivost snášet to, co překonat nelze a dej mi moudrost rozhodnout mezi tím,
co překonatelné je a co není.“
Za odpovědi děkuje
Zdeněk Rosenbaum
22.11.10 16:16
32 | Křížovka
LAVANDE
ZPEVŇUJÍCÍ VÝŽIVA NEHTŮ
s levandulí
S čistě přírodními 100% éterickými oleji z levandule, Lavandin a Tea tree
Vysoce účinný tekutý zpevňovač nehtů, který dodá nehtu hydrataci a výživu. Podporuje růst, zastavuje křehkost a lámání nehtů.
Zpevňující výživa nehtů byla zvláště vyvinuta pro suché, křehké, jemné, slabé a lámavé
nehty.
Neobyčejně bohatý krém hydratuje pokožku rukou a dodává
jí sametovou jemnost a hloubkovou výživu.
JEMNÉ PŘÍRODNÍ
MÝDLO se syrovátkou
a levandulí
Obsahuje sušenou syrovátku z kozího mléka a sušenou levanduli. Nedráždí
a nevysušuje pokožku. Příjemná levandulová vůně
i barva potěší každého milovníka
klasických mýdel.
VÝŽIVNÝ KRÉM NA RUCE s levandulí
S čistě přírodními 100% éterickými oleji z levandule, Lavandin a Tea tree
Jedinečná hydratační směs přírodních složek, která zjemňuje
suchou a drsnou pokožku a zanechává ruce jemné a vláčné.
inzerat La chevre-krizovka.indd 1
Pomůcka:
Jednočlen
aludor
3. díl
tajenky
WWW.LACHEVRE.CZ
Jméno
Barvivo
zpěvačky Silná káva na
vejce
Langerové
Chemická Španělská
značka
chůva
telluru
Odplata
Franc.
„láska“
Vazká
kapalina
2. díl
tajenky
Roky
Hazardní
hra
Šumivé
víno
Přízemní
hlediště
Šachová
remíza
Vazal
Model
Hudební
značka
Dezinfekční
prostředek
Umělá řeč
Druh
jeřábu
1. díl
tajenky
Vulkanizovaný
kaučuk
Klekání
Prášek
na praní
Chem. zn.
ytterbia
Svobodný
statek
Karetní
hra
Kurz 1:1
Juviové
ořechy
Tarokový
výraz
Slezská
řeka
Část
chrupu
Druh
rejnoka
Mořská
ryba
Krátké
kabáty
Písmeno
alfabety
Značka
vysavačů
Obvodní
vojenská
správa
(zkr.)
Bývalá
SPZ Ústí
n. Orlicí
Herec
Evropan
Rachmaninovova
opera
Kurděje
Zápor
12.11.10 10:04
Značka La Chevre…
Příjmení
Vergilia
Plť
Cisterna
Ruský
souhlas
Kanýr
Chem. zn.
lutencia
Hliníková
slitina
Koeficient
šachistů
Pás ke kimonu
Vznášeti se
(obecně)
Býk
Pravit
Tajenku zasílejte na adresu P.O.BOX 6, 109 01 Praha 10 – Petrovice nebo na e-mail: [email protected] do 22. 12. 2010. 10 luštitelů odměníme.
Výherci křížovky ze září 2010: Mgr. Eva Konopáčová, Olomouc; Petra Švestková, Přerov-Žeravice; Jana Vašková, Příbram; Jana Hladíková, Hrotovice; Mgr. Michalea Klímová, Znojmo; Jaroslav Mikita, Planá; Hanka Málková, Kostelec nad Labem; I.Vodičková, Praha 8; Hana Kolbasňuková, Teplice; Marie Davidová, Ostrava-Poruba
Pharma news CZ 11-12.indd 32
22.11.10 16:16
Konference
Odborná konference 08. 10. 2010 – hotel Primavera, Plzeň
Odborná konference 23. 10. 2010 – hotel Hesperia, Olomouc
Odborná konference 05. 11. 2010 – hotel Step, Praha
Pharma news CZ 11-12.indd C
22.11.10 16:16
Collagenceutical
znásobený
intenzivní
účinek
omlazení
Collagenceutical emulze
zvenku
Collagenceutical tablety
zevnitř
doplněk stravy
Intenzivní tvorba
collagenu a elastinu
exkluzivně v lékárnách
Pharma news CZ 11-12.indd D
22.11.10 16:18

Podobné dokumenty

Katalog Finclub

Katalog Finclub Manažerům, aby dokázali čelit neustálým stresům a pracovnímu tlaku.

Více

Cirkulační soubor modrý 2015

Cirkulační soubor modrý 2015 Thorgal. 15, Vládce hor / G. Rosinski, J. van Hamme ; [zRosiński, francouzského Grzegorz, originálu ... pře Thriller 2 / sestavil Clive Cussler ; přeložila Marie Čermáková Titeuf to vidí jinak / Ze...

Více

Terapeutické skupiny a další podskupiny Generický název Seznam

Terapeutické skupiny a další podskupiny Generický název Seznam látek, které jsou dostupné a nejčastěji používané v České Republice, nebo které jsou dle WHO zařazené mezi tzv. nezbytná léčiva (nutně dostupná léčiva pro zajištění základní léčebně preventivní péč...

Více

Zde - PHARMANEWS

Zde - PHARMANEWS IČO: 278 75 121 Místo vydání: Praha Vychází: 15. 11. 2013 GRAFICKÁ ÚPRAVA A REPRODUKCE: Art D, Grafický ateliér Černý s.r.o. Žirovnická 3124, 106 00 Praha 10 TISK: EUROPRINT a.s. MK ČR E 10677 Spis...

Více

ZDE - Volební noviny TOP 09 pro Frýdek

ZDE - Volební noviny TOP 09 pro Frýdek 6. Hydranty Vnější hydranty Js 80 jsou v blízkosti objektu v počtu 3 ks a umístěny podél přístup. Hydranty C 52 jsou umístěny ve všech PÚ.

Více

Číslo 45 - Genetická společnost Gregora Mendela

Číslo 45 - Genetická společnost Gregora Mendela Stanislav Zadražil vystudoval Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se v rámci oboru chemie specializoval na biochemii. Studia započal v roce, kdy Watson s Crickem zveřejnili...

Více

Publikaci si stáhněte zde

Publikaci si stáhněte zde V kombinaci s výše uvedeným bylo vedeno mnoho studií a klinických výzkumů, které se týkaly účinků mastichy a jejího žvýkání na snižování tvorby mikrobiálních plaků, stejně tak jako na zamezení bakt...

Více

zde - PHARMANEWS

zde - PHARMANEWS Pharma news CZ 03_04_zlom.indd A

Více