Kundratice - Institute of Geology of the CAS, vvi

Komentáře

Transkript

Kundratice - Institute of Geology of the CAS, vvi
Změny prostředí na rozhraní karbonu a permu a jejich dopad
na společenstva organismů ve fosiliferních obzorech
podkrkonošské pánve.
závěrečná zpráva projektu GAČR 205/94/0692
Přílohy
1
Obsah
OBSAH....................................................................................................................................................................2
PŘÍLOHA 1 - GEOCHEMICKÁ DATA .............................................................................................................3
1.1 RUDNICKÝ OBZOR ...........................................................................................................................................3
1.2 KALENSKÝ OBZOR ..........................................................................................................................................7
PŘÍLOHA 2 ..........................................................................................................................................................14
MIKROPETROLOGICKÉ HODNOCENÍ ORGANICKÉ HMOTY RUDNICKÉHO OBZORU .................................................14
PŘÍLOHA 3 - PALEONTOLOGICKÁ DATA .................................................................................................21
3.1 FYTOPALEONTOLOGICKÉ NÁLEZY .................................................................................................................21
3.2 PALYNOLOGICKÁ DATA .................................................................................................................................31
3.3 ZOOPALEONTOLOGICKÁ DATA.......................................................................................................................32
SOUPIS LOKALIT S FAUNOU..................................................................................................................................32
KALENSKÝ OBZOR A VESELSKÝ OBZOR ...............................................................................................................32
RUDNICKÝ OBZOR ...............................................................................................................................................37
PLOUŽNICKÝ OBZOR A ŠTĚPANICKO-ČIKVÁSECKÝ OBZOR ...................................................................................47
PŘÍLOHA 4 ..........................................................................................................................................................51
R.JOHNOVÁ (1997): GEOCHEMICKÝ ZÁZNAM ZMĚN PROSTŘEDÍ SEDIMENTACE V JEZERNÍCH SEDIMENTECH
RUDNICKÉHO OBZORU, SPODNÍ PERM, PODKRKONOŠSKÁ PÁNEV. - PŘFUK PRAHA, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.
PŘÍLOHA 5
ŠIMŮNEK Z. A DRÁBKOVÁ J. (1997 V TISKU) : PALEOBOTANY AND PALYNOLOGY OF THE HÁJE HORIZON
(AUTUNIAN) IN THE KRKONOŠE PIEDMONT BASIN, CZECH REPUBLIC. -MEDEDELINGEN RIJKS GEOLOGISCHE
DIENST, NR.58, HAARLEM, NETHERLANDS.
PŘÍLOHA 6
BLECHA M., MARTÍNEK K. A MIHALJEVIČ M. : SEDIMENTARY AND GEOCHEMICAL RECORD OF THE ANCIENT
KALNÁ LAKE, LOWER PERMIAN, KRKONOŠE-PIEDMONT BASIN, CZECH REPUBLIC. PŘEDLOŽENO DO: RESEARCH
AND METHODS IN ANCIENT AND MODERN LACUSTRINE BASINS, PALAEOGEOGR. PALAEOCLIM. PALAEOECOL.,
SPECIAL ISSUE.
2
Příloha 1 - Geochemická data
1.1 Rudnický obzor
Tab. 1.1.1. Obsahy boru v kalovcích.
Kundratice
vzorek
KB 47
KB 46
KB 45
KB 43
KB 40
KB 1
KB 3
KB 12
KB 16
KB 17
KB 18
KB 19
KB 20
KB 22
KB 25
KB 26A
KB 26B
KB 27
KB 50
KB 28
KB 29
KB 51
KB 32
KB 33
KB 35
KB 36
KB 37
Vrchlabí
bor (ppm) metry
vzorek
343
-5,00 VB 1
359
-4,40 VB 2
381
-3,75 VB 3
355
-1,60 VB 5
432
-0,10 VB 6
98,1
0,10 VB 7
241
0,25 VB 12
566
0,88 VB 13
403
1,20 VB 14/1
417
1,40 VB 14/2
496
1,80 VB 16/1
377
2,20 VB 16/2
359
2,60 VB 17
169
2,76 VB 21
152
3,10 VB 24
389
3,30 VB 25
428
3,30
603
3,80
376
4,10
542
4,35
407
4,65
339
4,70
334
5,50
294
6,00
95
6,55
81,6
6,65
117,5
6,80
Čistá 2
B v ppm metry
vzorek
250
1,1 Ča-2
179
1,6 Ča-2
236
2,3 Ča-2
147
2,6 Ča-2
142
2,65 Ča-2
73
2,75 Ča-2
434
3 Ča-2
535
3,3 Ča-2
425
3,7 Ča-2
337
3,75 Ča-2
388
4,25 Ča-2
359
4,3 Ča-2
278
4,5 Ča-2
246
4,75 Ča-2
373
4,95 Ča-2
423
5,55 Ča-2
Ča-2
Ča-2
Ča-2
Ča-2
Ča-2
Ča-2
3
B v ppm metry
348,7
35,7
280,2
37,8
328
43,3
345,4
46,8
436,5
51,2
337,1
53,3
331,6
56,2
283,8
57,9
212
61,5
233,4
64,3
204,5
68,2
268,1
71,4
306,7
78,6
230,6
82,4
212,9
84,5
293
85,8
193,9
86,95
318,1
103,8
265,9
105,9
301,7
106,6
212,8
108,6
182,3
110,5
Tab. 1.1.2. Celkový obsah org. uhlíku (TOC), parametry pyrolýzy Rock-Eval a vodíkový index HI hornin
rudnického obzoru.
č.vz
lokalit ozna metry
a
čení
Kunratice
19090 KB
19091 KB
19092 KB
19093 KB
19094 KB
19095 KB
19096 KB
19097 KB
19098 KB
19109 KB
19110 KB
19111 KB
19112 KB
19113 KB
19114 KB
19115 KB
19118 KB
19123 KB
19124 KB
19125 KB
19126 KB
Vrchlabí
19138 VB
19139 VB
19140 VB
19141 VB
19142 VB
19143 VB
19144 VB
19145 VB
19146 VB
19147 VB
19148 VB
19149 VB
19150 VB
19151 VB
19152 VB
19153 VB
19154 VB
19155 VB
19156 VB
19157 VB
19158 VB
19159 VB
19160 VB
19161 VB
19162 VB
19163 VB
19164 VB
19165 VB
19166 VB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14,1
14,2
15,1
15,2
16,1
16,2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
Cmin
(%)
0,07
0,15
0,25
0,32
0,38
0,45
0,5
0,55
0,6
2,6
2,7
2,76
2,85
2,95
3,1
3,3
4,65
6,4 MD
6,55
6,62
6,8
7,21
7,09
5,81
7,06
7
4,23
8,44
8,55
8,96
1,7
0,7
4,22
5,04
3,92
0,65
4,88
1,24
1,6
2,3
2,4
2,6
2,65
2,67
2,7
2,73
2,76
2,8
3
3,3
3,7
3,75
4
4,05
4,25
4,3
4,5
4,55
4,6
4,65
4,7
4,75
4,8
4,85
5,55
8,07
8,12
Corg (%) S1
S2
Tmax
IH
Tmax
7,64
1,66
0,47
12,19
11,47
14,49
10,36
12,11
10,42
1,99
1,1
0,99
2,15
17,35
19,59
17,74
13,47
23,13
0,87
1
4,16
10,94
18,54
19,98
1,9
2,38
3,33
3,79
4,37
4,58
1,54
1,07
0,91
0,31
2,59
3,88
4,24
4,88
5,44
0,21
0,06
0,51
1,66
5,75
7,97
44,66
41,86
48,72
40,42
46,16
40,18
10,48
5,8
5,16
5,38
48,84
60,16
58,34
48,16
61,02
1,88
0,88
12,66
48,46
60,92
66,98
433
433
434
433
434
430
430
424
426
430
426
434
437
434
427
428
435
425
438
439
441
366
365
336
390
381
386
527
527
521
250
281
307
329
358
264
216
88
304
443
329
335
424
425
426
426
427
428
430
430
430
433
433
433
434
434
434
434
435
437
438
439
441
0,58
4,57
9
7
7,19
1,56
6,17
6,31
4,94
6,39
8,15
5,93
1,86
4,28
2,35
3,33
4,57
3,87
7,56
7,29
6,09
6,17
7,27
4,98
6,16
3,96
3,67
1,7
1,92
0,41
0,79
2,13
2,55
2,3
6,1
6,33
1,85
2,43
1,98
0,7
2,33
3,58
2,63
3,36
2,92
2,78
2,24
12,03
10,21
9,59
9,66
13,73
9,13
8,31
1,69
0,79
0,26
7,92
0,01
0,04
0,14
0,19
0,15
0,29
0,29
0,04
0,11
0,12
0,04
0,26
0,53
0,6
0,61
0,79
0,68
0,71
2,3
0,59
0,63
0,91
0,54
1,48
1,26
0,05
0,06
0,02
2,93
0,14
0,24
1,06
1,78
0,72
1,98
2,38
0,54
1,26
0,72
0,18
1,46
8,68
7,76
8,3
8,16
10,02
7,5
47,58
35,12
37,16
37,56
41,82
33,22
31,54
0,32
0,3
0,2
28,42
461
453
439
427
450
441
447
471
430
443
432
446
432
433
433
432
430
432
438
433
436
437
433
435
434
442
444
433
446
34
30
50
70
31
32
38
29
52
36
26
63
242
295
247
279
360
335
396
344
387
389
305
364
380
19
38
77
359
427
430
430
432
432
432
432
433
433
433
433
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
446
446
447
450
453
461
471
4
Tab. 1.1.3. Stabilní izotopy uhlíku a kyslíku kalcitu karbonátických hornin rudnického obzoru.
vzorek
VB2
VB3
V2/3/A
V2/3/C
VB4/A
VB4/B
VB4/C
VB5
VB6
VB7/A
VB7/C
VB8/A
VB8/C
VB9/A
VB9/C
VB11/A
VB11/C
VB11/E
VB12
V2/6/A
V2/6/b
VB13
13
metry ‰ d C (PDB)
1,6
2,3
2,35
2,35
2,4
2,4
2,4
2,6
2,65
2,67
2,67
2,7
2,7
2,73
2,73
2,8
2,8
2,8
3
3,15
3,15
3,3
2,2
2,6
2,7
2,76
2,95
3,3
3,6
3,6
3,8
4,1
4,3
4,65
13
O (PDB)
-3,4
-2,3
-1,8
-0,6
-0,8
-1,2
-1,9
-1,7
-1,2
-0,9
-0,1
-1,1
-0,3
-1,4
-1
-3,5
-0,1
0,2
-3,1
-0,3
-0,5
-2,2
KUNRATICE
vzorek
metry ‰ δ13C (PDB)
KB19
KB20
KB21/D
KB22
KB24
KB26
K3F
K3G
KB27
KB50
K4
KB29
‰δ
-2,4
-3,3
-2,6
0,4
0,2
0,1
-0,7
-2,1
-3,5
-5
-2,9
-4,6
-3,1
-2,6
-1,4
-4,1
-1,7
1,2
-2,1
-0,1
-0,1
-3,3
‰δ
13
O (PDB)
-2,2
-0,8
-1,1
1,7
3,7
-1
-3,2
-4
-1,1
-2,6
-4
-1,8
-4
-5,7
-8,9
-4,4
-3,2
-3,8
1,1
-0,3
-6,3
-5,7
-0,6
-7,2
5
Tab. 1.1.4. Stabilní izotopy uhlíku organické hmoty hornin rudnického obzoru.
vzorek
metry d13C org. (‰ PDB)
V2/3/A
VB4/A
VB7/A
VB8/A
VB9/A
VB11/A
V2/6/A
KB21/D
2,35
2,4
2,67
2,7
2,73
2,8
3,15
2,7
-26,9
-27,6
-25,4
-24,8
-25,3
-26
-24,4
-26,30
KB22
2,76
-25,20
KB24
KB26
K3G
K4
2,95
3,3
3,6
4,3
-25,70
-24,60
-26,6
-25,70
6
1.2 Kalenský obzor
Tab. 1.2.1. Obsahy boru v kalovcích
Arnultovice
oznac.
Ab 1
Ab 3
Ab 5
Ab 6
Ab 7
Ab 8
Ab 9
Ab 11
Ab 12
Ab 23
Ab 24
Ab 25
Ab 26
Ab 13
Ab 14
Ab 15
Ab 16
Ab 17
Ab 21
Ab 27
Ab 28
metry B (ppm)
0,1
1,40
0,4
196,00
1,1
186,00
1,6
204,00
1,75
213
2,9
201,00
4,8
168,00
6,95
134,00
8,4
131,00
9,85
109,00
10,23
115,00
10,8
91,70
11,2
186,00
12,27
201,00
12,65
188,00
12,8
157,00
13,8
98,30
14,25
108,00
16,87
104,00
18,95
148,00
19,8
200,00
Horní Kalná
oznac.
m
B (ppm)
Gb 1
-1,2
106
Gb 2
-0,12
117
Gb 3
0,075
95
Gb 4
0,135
76
Gb 5
0,45
102
Gb 6
0,65
76
Gb 7
0,75
79
G 11 c
2,4
206
G 11 f
3,5
185
7
Tab. 1.2.1. pokr.
Klášterská Lhota
oznac.
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 22
L 23
L 24
L 25
m
B (ppm)
-32,25
182
-31,1
214
-30,1
155
-29,6
139
-29,25
157
-28,87
143
-28,27
174
-26,5
138
-25,8
137
-25,3
198
-24,3
210
-23,4
223
-22,8
244
-22,35
201
-21,7
190
-21,37
198
-21
166
-20,25
196
-19,37
195
-18,1
210
-17
209
-15,85
172
-15,1
179
8
Tab. 1.2.2. Obsahy vyměnitelných kationtů v kalovcích kalenského obzoru.
Arnultovice
oznac.
Ab 1
Ab 3
Ab 5
Ab 6
Ab 7
Ab 8
Ab 9
Ab 11
Ab 12
Ab 23
Ab 24
Ab 25
Ab 26
Ab 13
Ab 14
Ab 15
Ab 16
Ab 17
Ab 19
Ab 21
Ab 27
Ab 28
metry
0,1
0,4
1,1
1,6
1,75
2,9
4,8
6,95
8,4
9,85
10,23
10,8
11,2
12,27
12,65
12,8
13,8
14,25
15,7
16,87
18,95
19,8
Horní Kalná
oznac.
m
Gb 1
-1,2
Gb 2
-0,12
Gb 3
0,075
Gb 4
0,135
Gb 5
0,45
Gb 6
0,65
Gb 7
0,75
G 11 c
2,4
G 11 f
3,5
Ca
Mg
27372,43
419,96
15244,08
404,35
14073,07
376,25
14240,36
351,27
14324,00
379,37
14742,22
376,25
19342,63
597,94
13738,49
457,43
14324,00
170,17
14909,51
354,39
13905,78
295,07
13487,56
245,11
13905,78
263,84
11981,97
251,35
12902,06
329,41
16415,10
404,35
13905,78
413,72
2864,80
651,02
5792,33
310,68
3115,73
947,65
2112,01 1010,10
1777,43
894,57
Na
K
263,13
584,96
316,11
869,54
210,15
664,01
351,43
901,16
386,75
980,21
386,75
505,91
323,18
426,87
301,98 1217,36
68,87
268,77
376,16 1059,26
298,45
901,16
8,83
426,87
552,76
268,77
121,85
347,82
121,85
268,77
79,47
395,25
280,79
553,34
351,43
885,35
386,75
743,06
411,48
822,11
150,11
347,82
68,87
347,82
Ca
3283,02
10141,81
13152,99
15996,88
13905,78
14491,29
16080,52
3701,24
1693,79
Na
K
104,19
758,87
139,51
442,68
121,85
300,39
15,89
158,10
22,96
252,96
8,83
79,05
252,54
63,24
386,75 1248,98
227,81 1407,08
Mg
916,43
401,23
535,49
326,29
504,27
170,17
192,03
523,00
616,67
9
Tab. 1.2.2. pokr.
Klášterská Lhota
oznac.
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 22
L 23
L 24
L 25
-32,25
-31,1
-30,1
-29,6
-29,25
-28,87
-28,27
-26,5
-25,8
-25,3
-24,3
-23,4
-22,8
-22,35
-21,7
-21,37
-21
-20,25
-19,37
-18,1
-17
-15,85
-15,1
Ca
Mg
Na
K
13822,14
394,98 270,20
553,34
14156,71
510,51 280,79
743,06
15996,88
463,68 192,49
584,96
13989,43
547,98 128,92
600,77
11061,89
601,06 196,02
774,68
14324,00
554,23
93,60
616,58
15662,30
476,17 192,49
664,01
12902,06
448,06 174,83
505,91
15076,80
485,53 210,15
664,01
13236,63
291,94
47,68
300,39
6963,35
897,69 316,11
932,78
6628,77 1409,77 252,54
458,49
15495,01
619,80 298,45
458,49
16331,45
448,06 298,45
584,96
14909,51
597,94 326,71
885,35
14742,22
576,08 245,47
664,01
10727,32
435,58 333,77
505,91
9556,30
519,88 333,77
616,58
9639,95
348,15 309,05
458,49
11145,54
519,88 298,45
774,68
6545,13
750,94 351,43 1011,83
3366,66
588,57 429,14
901,16
10978,25
379,37 294,92
537,53
10
Tab. 1.2.3. Hodnoty stabilních izotopů kyslíku a uhlíku karbonátů kalenského obzoru
ozn.
A10a
A10e
A10g
A12c
A12d
A12e
G8a
G8b
G8c
G8e/d
G9b
G9c
A12a
G8h
G9f
A10b
A10d
A10f
ozn.
metry
d18O (PDB)
d13C (PDB)
primární kalcit primární kalcit
12,6
-0,9
-0,3
12,8
-0,4
-0,4
12,9
-1,2
-0,8
13,3
-0,6
-0,7
13,35
-0,3
0
13,4
-0,3
0,2
0,88
0,6
1,5
0,92
-0,5
0,5
0,96
-0,6
1,4
1,02
0,5
1,3
1,27
0,6
-0,2
1,3
-0,8
0,4
13,2
-1,9
-0,5
1,17
-0,7
1,3
1,5
-1,1
-1,6
12,65
0,1
-0,4
12,75
-1,1
-1,4
12,87
-0,2
-0,4
A10a
A10c
A10g
A12c
A12d
A12e
G8a
G8c
G8e/d
G9a
G9d/h
G9b
d18O (PDB)
d13C (PDB)
raně diag. kalcit raně diag. kalcit
12,6
-0,8
-0,3
12,65
2
-0,3
12,9
-0,6
-0,5
13,3
-1,4
0
13,35
0,4
0,3
13,4
-0,5
0,7
0,88
0,5
0,9
0,96
-0,7
1,2
1,02
-1,5
-0,5
1,23
0,4
0,6
1,37
0,2
-1,1
1,27
-0,7
-0,4
ozn.
metry
A12j
A12h
G9d/d
G9d/h
A12g
A12l/d
G8e/h/d
G8e/h/h
metry
d18O (PDB)
d13C (PDB)
dolomit příbřežních karbonátů dolomit příbřežních karbonátů
13,7
0
-2,65
13,6
1,45
-2,25
1,33
3,2
-1,4
1,37
2,9
-1,75
13,57
-2,3
-3,2
13,75
-1,1
-3,4
1,06
-5,1
-4,4
1,08
-4,2
-4,9
11
Tab. 1.2.3. pokr.
ozn.
A12h
A12j
G9d/d
G9d/h
A12g
A12i1
A12l/d
A12l/h
G8e/d/h
G8e/h/d
G8e/h/h
G8g
metry
d18O (PDB)
d13C (PDB)
kalcit příbřežních karbonátů kalcit příbřežních karbonátů
13,6
0,6
-2,5
13,7
0,25
-1,4
1,33
3,4
-0,7
1,37
1
-1,2
13,57
-1,3
-1,3
13,65
-0,6
-0,8
13,75
-1,6
-3,1
13,8
-3
-1,4
1,04
-4,6
-4
1,06
-4,4
-4,1
1,08
-5
-5
1,1
-3,4
-3,2
12
Tab. 1.2.4. Stabilní izotopy uhlíku organické hmoty kalenského obzoru.
Horní Kalná
oznac.
metry
Gb 3
0,05
G2
0,25
G 7c
0,85
G8a
0,88
G8b
0,92
G8c
0,96
G 8 e/d
1,02
d13Corg.
‰ C org.
-30
-22,2
-26,6
-26,6
-25,9
-26,7
-27
%
1,27
1,02
1,92
G7a
0,12
G9d
0,11
13
Příloha 2
Mikropetrologické hodnocení organické hmoty rudnického obzoru
Ing. Vilém Daněk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,
V Holešovičkách 41, 128 09 Praha.
Z vybraných vzorků byly připraveny leštěné kusové nábrusy vertikálního
řezu, které byly ještě dále přeleštěny do kvality potřebné pro měření
světelné odraznosti a fotografickou dokumentaci v mikroskopu OPTON
UMSP 30 Petro. Pozorování takto připravených vzorků bylo vedeno
jednak v odraženém monochromatickém světle ( λ = 546nm) za použití
imerzního objektivu při celkovém maximálním zvětšení převážně 450×,
jednak ve fluorescenčním uspořádání s použitím suchého objektivu.
Podle výsledků mikroskopického studia jde /dle základního členění
jednotné sedimentologické klasifikace (Kukal, 1985)/ o reliktními
organickými látkami (kerogenem) bohaté jílovito-pelokarbonátové
horniny původu biochemického s klastickou příměsí (předpona pelo- se
používá v souvislosti s nesnadným rozpoznáním směsi karbonátů).
Jednotlivé vzorky jsou velice variabilní, různorodé kvality (komponentní i
srukturně texturní). Jsou převážně tence laminované se střídáním
světlých lamin (obsahujících většinou karbonát) a tmavých lamin s
převahou organické substance, avšak u části je laminování potlačeno
nebo zcela chybí.
Organická hmota v hornině je tvořena rozloženou amorfní hmotou s
obsahem liptinitových komponent nebo detritickou příměsí. V naší i ve
světové literatuře není terminologie pro tento typ hornin jednotná, jsou
popisovány převážně jako (angl.) „oil shales“ a dále /Bituminous shale,
Pelionite, Oil mineral, Tripolite, Olenikite, Stellarite, Schistes bitumineux,
Marahuito, Bastard shale a mnoho dalších podobných názvů (Hutton,
1987)/. Termínu bituminózní břidlice, jak používá Malán (1987) při
popisu stejných hornin (v té samé lokalitě), bych se raději vyhnul, i když
se běžně v geologické praxi užívá /břidličnatou strukturu, jak ji popisuje
Kukal (1985), jsem u vzorků nenašel a adjektivem bituminózní se ještě
budu zabývat/.
Nutno citovat prof. Havlenu (1963), který tuto sedimentární horninu
popisuje petrografickým termínem bituminózní pelokarbonát. Podle
mikroskopického studia obsahují tyto horniny volné bitumeny (např.
fluoreskující bitumen) jen vzácně o čemž svědčí řada mikrofotografií v
14
UV světle. Uhlovodíky v hornině obsažené jsou vázány pouze
potencionálně (příkladně dokumentuje např. foto.I/16 a pod.). K jejich
rozsáhlejšímu uvolnění je zapotřebí vysoko tepelný rozklad, při němž
mohou vzniknout volné vodíkem bohaté látky.
Tento typ hornin rozdílných kvantitativních a kvalitativních parametrů je
velice obtížné klasifikovat jedním souborným názvem. Bude
pravděpodobně nutná terminologie pro speciálně několik rozdílných
litologických typů a klasifikovat tyto horniny podle struktury, mikrotextury,
kvality a kvantity komponent apod. Já se přikláním k označení: reliktními
organickými látkami (kerogenem) bohatá jílovito-karbonátová hornina s
klastickou příměsí, biochemického původu, i když by např. texturní
termín, kerogenový laminit, pro laminované typy, postačoval.
Dále je nutné začlenit a rozlišit -1)uhelnaté jílovce, kde převládá
humózní organická reliktní komponenta terestrického původu typu III. a
2)sapropelitické ‘bituminózní břidlice’ (lépe aleuropelity), kde převládá
akvatická reliktní komponenta řasového původu typu I. Dle
mikroskopické macerálové analýzy procentuálního zastoupení
jednotlivých složek a příměsí v objemových procentech, (viz tab.) je
možné tento typ hornin zařadit do přechodového terestricko-akvatického
typu I. - II. komponentní organické příměsi.
Makropetrografické vizuální rozlišení přichází v úvahu pouze na základě
barvy a textury eventuelně zápachu po petroleji, na čerstvě odlomené
ploše. Textura studované horniny je u převažující části vzorků tence
laminovaná (střídání šedých a temně černých lamin), šedé až černé
barvy smolného lesku a lasturnatého lomu. Ve světlých laminách jsou
patrné (pod lupou) mikroframboidy pyritu, které brzy oxidují. Plochy
zvrstvení jsou nehomogenní, nepravidelné mocnosti. Střídání lamin není
ve vertikálním měřítku plynulé. Toto relativně pravidelné vertikální
opakování (∅ 24× / 1cm výšky) nasvědčuje sezónním výkyvům
klimatických vlivů tropické oblasti mezihorského jezera silně anoxického
prostředí.
Organická hmota tvoří ojediněle až hlíznaté mikroagregáty. Některé
vzorky obsahují nepravidelné, anomálně nabohacené polohy pyritu
(např. viz foto. II/22,23), který je více soustředěn do míst bohatých org.
hmotou (viditelné i makroskopicky). Intenzita fluorescence liptinitových
komponent je patrná z mikrofotografií v UV. Fusitická složka je v
makropetrografickém měřítku neidentifikovatelná (narozdíl od uhelných
slojí) stejně jako minerální komponenta. Podmínky vzniku tohoto
sedimentu byly pravděpodobně trvale silně redukční.
15
Stručná charakteristika vybraných složek:
Fusinit - zřetelně alochtonní, tj. byl do pánve importován již ve své
dnešní formě. Tvoří ho shluky ostrohranných úlomků tepelně
přetvořených buněčných stěn¨, ale i jednotlivé izolované částečky
(např.viz foto. I/27, II/13,15,21,22,23 a pod.).
Sapropelová amorfní hmota -org. hmota, která vznikla akumulací těl
mikroorganismů. V hornině vytváří laminy obohacené převážně
lamelárními řasami (např. viz foto. I/3,13,15, II/4,5,10)
Migrabitumen - (bez fluorescence) org. látka, která byla zatlačena
krystalizací karbonátu s vytvořením mozaikové struktury (např. viz foto.
I/29).
Zooklast - mikroskopickým pozorováním neidentifikovatelná fosilie
tvořená org. hmotou.
Org. hmota vázaná na jílové minerály - v hornině je obsažena příměs
jíl.min., na které je fyzikálně vázána org. hmota.
Alginit - převážně planktonní zelené řasy (foto. II/10,11).
Lamalginit - lamelární řasy, ojediněle utvářejí až samostatnou laminu v
hornině (foto. II/12).
Bituminit (fluoreskující)- org. hmota voskopryskyřičné povahy volně
rozptýlená v hornině. Místy vytváří akumulace v podobě nabohacených
lamin (např. viz foto. I/6,20,21).
Karbonát + min. příměs - karbonát (pravděpodobně kalcit, dolomit) tvoří
s jílovými minerály majoritní podíl v hornině. Nerudní minerální příměs je
mikroskopickým pozorováním v odraženém světle těžko
identifikovatelná.
Pyrit - zvýšená pyritizace je vázána na polohy se zvýšenými obsahy org.
hmoty. Převládá forma jemné impregnace a framboidální mikrokonkrece.
Nejsou ojedinělé také (makroskopicky pozorovatelné) plošné pyrity s
radiálně paprsčitou stavbou.
Světelná odraznost vitrinitu
U vzorků, které obsahovaly měřitelné plochy, byla změřena odraznost
složek skupiny vitrinitu (přehledně viz tab.).
Prouhelnění org. hmoty (dle výsledků měření Ro) vzorků 1) V2/5; 4)
V2/6; je ve stádiu černouhelné hemifáze až ortofáze, vzorek 6) Ča
2/85,80 černouhelná hemifáze. U ostatních vzorků je stupeň prouhelnění
nižší, neboť je zde zachována liptinitová komponenta (Ro vitrinitu
nepřesahuje 1,3%). Tyto výsledky bude nutno dále upravit. Stupeň
maturace může být takto zkreslen. Všeobecně odraznost jednotlivých
16
složek skupiny vitrinitu v kerogenem bohatých sedimentech je nižší než
v příslušné uhelné sloji (Gijzel, 1990). Komponenty liptinitového typu
(spec. alginit resp. lamalginit) org. materiálu mají snižující efekt na
odraznost vitrinitu (Hutton a Cook, 1980), (Buiskol Toxopeus, 1983), což
je výsledkem impregnace látek bitumenního charakteru, jež jsou
generovány z liptin. komponenty (ve studovaných vzorcích jsou relativně
hojně přítomny). Korekcí snížení odraznosti vitrinitu se zabývá práce
(Lo, 1993). Lo uvádí až více jak dvojnásobné snížení odraznosti
vitrinitové komponenty oproti skutečné hodnotě i např. (Price a Barker,
1985), (Hutton a Cook, 1980).
Stručné mikropetrografické hodnocení jednotlivých vzorků.
1) V 2/5 - Vzorek je tvořen jemně krystalickou základní hmotou s příměsí
detritické vitrinitové hmoty (foto. I/26 II/18), která je částečně rozložena
nebo adsorbována jílovými minerály (v odrazovém mikroskopu špatně
identifikovatelné) v mezerní hmotě. Liptinitová komponenta zcela chybí.
Částice mají místy lineárně paralelní orientaci (neplatí pro celý vzorek).
2) K5 - Vzorek je tvořen střídajícími se laminami bohatými jednak org,
hmotou, jednak karbonátem (foto. I/3). Framboidální a mikrokrystalický
pyrit tvoří příměs, která je soustředěna na polohy nabohacené org.
hmotou (např. foto. II/8,10,11,15,) Lamelární řasy utvářejí v jedné poloze
samostatnou laminu (foto. II/12).
3) V 2/9 - Vzorek velice podobný jako 2) K5 s rozdílem v obsahu pyritu,
kterým je relativně značně nabohacen (15 obj.%)
4) V 2/6 - Vzorek má jemně krystalickou strukturu. Neobsahuje žádnou
liptinitovou komponentu. Org.hmota je zde přítomna ve formě příměsi
jednak vitrodetrinitu, jednak biminitu zatlačeného krystalizací karbonátu,
jednak org. substancí vázanou na jílové minerály.
5) K6 - Vzorek je tvořen jemně krystalickou základní hmotou s příměsí
detritické vitrinitové hmoty (foto. I/36), která je částečně rozložena nebo
adsorbována jílovými minerály (v odrazovém mikroskopu špatně
identifikovatelné) v mezerní hmotě. Framboidální formy pyritu jsou
nepravidelně rozptýleny v hornině. Liptinitová složka vytváří
mikrolaminování se značným nabohacením určitých partií.
6) Ča2/85/80 - Kryptokrystalická základní hmota v níž je jemně
rozptýlena org. detritická hmota s paralelním uspořádáním. Vzorek
obsahuje velice jemnou impregnaci pyritu (0,1 µm), avšak ojediněle i
větší částice do 0,1mm. Spory a řasy jsou zastoupeny pouze
akcesoricky. U tohoto vzorku je patrná sekundárně vyplněná synerezní
puklina (v nábrusu šíře 1cm). Vznikla vlivem rychlého odstranění tekuté
17
fáze při procesu diageneze. Výsledkem bylo tedy smršťování a vznik
pukliny s ostrými hranami. Je vyplněna materiálem stejného složení,
který ale ztrácí paralelní uspořádání.
7) V 2/7 - Karbonát kryptokrystalické struktury s obsahem org. detritu,
který je částečně rozložen. Vzorek obsahuje relativně vysoké % jemně
rozptýleného pyritu koncentrické stavby syngenet. bakteriálního původu
(foto. I/30). V jedné části je zachováno tělísko pravděpodobně koprolitu
se zachovalou vnitřní strukturou (foto. I/31). Špatně identifikovatelná
liptinitová tělíska (řasy) jsou částečně rozložené (foto.I/19). Veškerá org.
hmota je značně degradovaná vlivem zvětrávání. Typický vzorek, pro
který nelze použít název bituminózní břidlice (bitumenu obsahuje jen
stopy a struktura břidlice naprosto chybí).
8) ča2/66/90 - Laminovaná lineárně paralelní struktura tvořená
karbonátovou základní hmotou s příměsí org. detritických částic /zbytky
mikroorganismů se zastoupením pravděpodobně chitinozoí (Goodarzi,
1985) foto. I/34/. Laminy nabohacené org.hmotou (foto. I/20,21) obsahují
převážně fluoreskující bituminózní hmotu a podřízeně lamalginit. Je zde i
poměrně vysoké zastoupení pyritu, jenž je ve formě jemných
framboidálních mikrokonkrecí (foto. I/33,34).
Povahu každého vzorku podrobně dokumentují přiložené
mikrofotografie.
Úkolem bylo zhodnotit vybrané horninové typy a přispět k objasnění
petrologické variability těchto hornin. Práce vychází z
organopetrologické dílčí závěrečné zprávy (Malán, 1987), kde se autor
zabývá podobnou problematikou.
Klasifikaci jednotlivých komponent jsem vedl podle (Stach at al., 1982),
(Jacob, 1989), (Huton, 1987), (Cook, Sherwood, 1994). -Malán (1980)
se podrobně popisuje klasifikaci dispergované org. mat. (MOD),
jednotlivé složky org. hmoty nazývá disperzinity, které dělí do tří
základních skupin fyto-, zoo-, bitumodisperzinity, čehož jsem v této práci
nevyužil. Tyson at al. (1995) se také přináší novou klasifikaci kerogenu,
která je však užitá pouze pro mikroskopické studium v procházejícím
světle.
18
Použitá literatura:
BUISKOOL TOXOPEUS, J.M.A. (1993): Selection criteria for the use of
vitrinite reflectance as a maturity tool. - In: J. Brooks, ed., Petroleum
Geochemistry and Exploration of Europe: Oxford, The Geological
Society, Blackwell Scientific Publications, pp. 295-307.
COOK, A.C., SHERWOOD, N.R. (1994): Proposal for the definition of
the terms Telalginite and Lamalginite for submission to the 1994 ICCP
meeting, Keiraville NSW 2500, Australia.
JACOB H. (1989): Classification, structure, genesis and practical
importance of natural solid oil bitumen („migrabitumen“). - International
Journal of Coal Geology, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Printed in The Netherlands, 11, pp.65-79.
GIJZEL, van P. (1990): Transmittance Colour Index (TCI) of amorphous
organic matter“ a new thermal maturity indicator for hydrocarbon source
rocks and its correlation with mean Vitrinite reflectance and Thermal
Alteration Index (TAI). - International Symposium on Organic Petrology,
Zeist - The Netherlands, January 7-9, pp.65-75.
GOODARZI, F. (1985): Reflected light microscopy of chitinozoan
fragments. - Marine and Petroleum Geology, Feb., Vol 2, pp.72-78.
GOODARZI, F., DAVIES, G.R., NASSICHUK, W.W., SNOWDON, L.R.
(1987): Exsudatinite in Carboniferous oil shales from Arctic Canada. Fuel, Vol 66, June, Butterworth & Co., Ltd., pp.771-773.
HAVLENA V. (1963): Geologie uhelných ložisek 1. - Nakladatelství ČS
AV, Praha.
HUTTON, A. (1987): Petrographic Classification of Oil Shales. International Journal of Coal Geology, Elsevier Science Publishers B.V.,
Amsterdam - Printed in The Netherlands, 8, pp. 203-231.
HUTTON, A.C., and COOK, A.C. (1980): Influence of alginite on the
reflectance of vitrinite from Joadja, NSW, and some other coals and oil
shales containing alginite. - Fuel, v. 59, pp. 711-714.
19
LO, H.B. (1993): Correction criteria for the suppression of vitrinite
reflectance in hydrogen-rich kerogens: preliminary guidelines. - Org.
Geochem., Printed in Great Britain, Vol 20, No. 6, pp. 653-657.
MALÁN, O. (1980): Petrological investigation of dispersed organic matter
(MOD) in the deep bore Tobolka 1. - Folia, Geologica 15, Západočeské
muzeum Plzeň, Plzeň, 53s.
MALÁN, O. (1987): Uhelnato-bituminózní jílovce podkrkonoší. Organopetrologická dílčí zpráva, ÚM, Plzeň, 36s.
MŰLLER, P. (1987): Pyrolýza ROCK-EVAL a stanovení Corg, Cmin, v
horninách podkrkonošského permokarbonu a cyprisového souvrství. Geoindustria Praha a ÚÚG Brno.
PRICE, L.C. and BARKER, C.E. (1985): Suppression of vitrinite
reflectance in amorphous rich kerogen-a major unrecognized problem. J. Pet. Geol. 8, 59-84.
STACH, E., MACKOWSKY, M.- TH., TEICHMŰLLER, M., TAYLOR,
G.H., CHANDRA, D. & TEICHMŰLLER, R., (1982): Stach′s Textbook of
Coal Petrology. - 3rd edn. Gebrüder Borntraeger, Stuttgart and Berlin,
535pp.
TYSON, R.V. (1995): Sedimentary Organic Matter. - Fossil Fuels and
Environmental Geochemistry (Postgraduate Institute), University of
Newcastle upon Tyne, UK, 615pp.
20
Příloha 3 - paleontologická data
3.1 Fytopaleontologické nálezy
3.1.1 Ploužnický obzor
3.1.2 Rudnický obzor
3.1.3 Kalenský obzor
21
Tab. 3.1.1 Fytopaleontologické nálezy na lokalitách ploužnického obzoru
Ploužnice
taxon
profil
PB
1,7 m
Asolanus camptotaenia Wood
Lepidostrobus variabilis Lindley et Hutton
Lepidophyllum cf. lanceolatum Lindley et Hutton
Sigillaria brardii Sternb.
Stigmaria ficoides Sternb.
Calamites cistii Brongn.
Calamites cruciatus Sternb.
Calamites gigas Brongn.
Calamites suckowii Brongn.
Calamites undulatus Sternb.
Calamites sp.
staré sběry
Profil Ploužnice C,
2,9-3,5 (3,95) m
výkop 1
výkop 2
poloha s
hmyzem
zářez
silnice
pod
vesnicí
(P+R = Ploužnice+Kyje)
Purkyně,
celkem
vrt
Pl 2 1929,
při stavbě Smita rokle pod
silnice
Žďárem
vyvezeno
k zastávce
2
cf. 1
10
cf.1
3
?3
8
1
1
1
2,cf.1
1
3
1
3
P
R
P
R
R
P
R
R
R
R
1
1
1
2
1
1
?6
Aphlebia erdmannii (Kunze) Potonié
Alethopteris zeilleri (Ragot) Wagner
Alethopteris sp.
22
R
1
1
3
1
2
12
7
16
R
P
1
1
1
l,cf.1
P, R
P
P, R
P
P
P
P
P, R
P
P
1
1
cf. 1
Rieger,
1971
výkop 4
1
Sphenophyllum sp.
Pecopteris sp.
výkop 3
trať
?cf.1
Annularia stellata (Schloth.) Wood
Calamostachys tuberculata Sternb.
Calamostachys sp.
Sphenophyllum oblongifolium Germ. et Kaulf.
Dicksonites pluckenetii (Schloth.) Sterzel
Pecopteris arborescens (Schloth.)
Pecopteris candolleana Brongn.
Pecopteris cyathea (Schloth.)
Pecopteris hemitelioides Brongn.
Pecopteris cf. lepidorachis Brongn.
Pecopteris polymorpha Brongn.
Pecopteris polypodioides Sternb.
Pecopteris unita Brongn.
Profil Ploužnice C,
10,1-10,4 (10,5) m
2
1
1
1
3
5
3
1
1
8
Callipteridium pteridium (Schloth.) Zeiller
Mixoneura osmundaeformis (Schloth.) Zeill.
Mixoneura subcrenulata (Rost)
Odontopteris brardii Brongn.
2, cf. 2 3
11,cf.1
11,cf.2
4
5
1
9
cf. 4
?Mixaneura - Odontopteris sp.
1
Neurodontopteris auriculata (Brongn.) Potoni‚
?cf.1 cf. 1
Neurocallipteris neuropteroides (Goepp.) Cleal,
Shute et Zodrow
Neuropteris cordata Brongn.
Neuropteris zeilleri Lima
Barthelopteris germarii (Giebel) Cleal et Zodrow
Cordaites borassifolius (Sternb.) Unger
Cordaites cf. principalis (Germ.) Gein.
1
Cordaites sp.
Poacordaites sp.
Culmitzschia frondosa (Ren.) var. zeilleri (Fl.)
Clement-West.
Culmitzschia laxifolia (Florin) ClementWesterhof
Culmitzschia cf. mitis (Florin) ClementWesterhof
Culmitzschia speciosa (Florin) Clement Westerhof
Ernestiodendron filiciforme (Schloth.) Florin
Walchia piniformis Sternb.
Walchia sp.
Cordaicarpus sp.
Celkem exemplářů:
cf. 1
3
1
1
1
P, R
R
1,cf.1
cf. 1
1
P, R
P, R
R
R
1
P, R
P, R
R
P, R
1
3
11
1
17
12
21
9
1
17
2
3
1
4
32
1
R
2
R
1
1
1
1
1
1
17
2
7
43
2
1
87
10
Tab. 3.1.1 pokr.
23
1
4
1
1
3
3
3
R
P, R
1
3
2
1
180
Tab. 3.1.2 Fytopaleontologické nálezy na lokalitách rudnického obzoru
Semil Nou
y
zov
u
Jizery
Lycophyta sp. indet .
Asterophyllites equisetiformis
(Schloth.) Brongn.
Annularia carinata Gutbier
Annularia stellata (Schloth.)
Wood
Calamites cisti Brongn.
Calamites gigas (Brongn.) Remy
Calamites sp.
Calamostachys dumasii Zeiller
Calamostachys tuberculata
(Sternb.)
Calamostachys sp.
Sphenophyllum sp. (lodyha)
Sphenopteris germanica Weiss
Sphenopteris sp.
Dicksonites pluckenetii (Schloth.)
Sterzel
Nemejcopteris feminaeformis
(Schloth.) Barthel
Pecopteris arborescens
(Schloth.)
Pecopteris cyathea (Schloth.)
Stur
Pecopteris cf. hemitellioides
Brongn.
Pecopteris cf. lepidorachis
Brongn.
Pecopteris polymorpha Brongn.
Pecopteris polypodioides (Presl.
in Sternb.) Němejc.
Pecopteris sp.
Asterotheca sp.
Remia pinnatifida (Gutb.) Knight
Odontopteris lingulata
(Goeppert) Schimp.
Odontopteris sp.
Mixoneura subcrenulata (Rost)
Neurodontopteris auriculata
(Brongn.) Potonié
Neurocallipteris neuropteroides
(Goeppert) Cleal, Shute et
Zodrow
Neuropteris cordata Brongn.
Neuropteris zeilleri Lima
Neuropteris sp.
Barthelopteris germarii (Giebel)
Cleal et Zodrow
Arnhardtia scheibei (Gothan)
Haubold et Kerp
Autunia conferta (Sternb.) Kerp
Autunia naumannii (Gutbier)
Kerp
Dichophyllum flabellifera
(Weiss) Kerp et Haubold
Rhachiphyllum schenkii (Heyer)
Kerp
Gracilopteris cf. bergeronii
(Zeiller)Kerp - N.- Haubold
Taeniopteris abnormis Gutbier
Taeniopteris sp.
Příkr
ý
„Na
buči
čí“
Škodějov
důl
Rosa
lie
Ropra Vích
chtice ová
Honk Hrade
ův p. cký p.
Hrab
ačov
vrt
Hv 2
Košťálov
Kundr
atice
Vald
ice
Ková p.
řův
Oleš
mlýn ka
Valteřice
vrt
Ve 1
vrt
Ve 2
Havlena
(1957)
+
?cf.
+
+
+
?
cf.
+
+
+
?
+
+
+
cf.
+
+
+
+
+
+
cf.
+
+
+
cf.
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
?
cf.
24
cf.
Cordaites cf. borassifolius
(Sternb.) Unger
Cordaites cf. palmaeformis
(Goeppert) Zeiller
Cordaites cf. principalis
(Germar) Geinitz
Cordaites sp.
Artisia sp.
Cordaianthus sp.
Dicranophyllum longifolium
Renault et Zeiller
Ernestiodendron filiciforme
(Schloth.) Florin
Hermitia rigidula (Florin) Kerp
et Clement - Westerhof
Walchia goeppertiana (Florin)
Clement - Westerhof
Walchia piniformis Sternberg
Walchia sp. a (nov. sp.)
Walchia sp. b (nov. sp.)
Walchia sp.
Culmitzschia angustifolia
(Florin) Clement - Westerhof
Culmitzschia frondosa (Renault)
Clement - Westerhof
Culmitzschia parvifolia (Florin)
Clement - Westerhof
Culmitzschia speciosa (Florin)
Clement - Westerhof
Walchiostrobus cf. elongatus
Florin
Gomphostrobus bifidus (Geinitz)
Zeiller
semeno
Druhů celkem:
Druhů celkem:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
cf.
+
+
?cf.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7
2
5
1
+
7
3
Tab. 3.1.2 pokr.
25
1
4
+
19
19
2
+
3
7
+
7
12
+
8
Tab. 3.1.2 pokr.
Vrchlabí
zážez silnice, polohy č.
svrchní
1
2
Lycophyta sp. indet .
Asterophyllites equisetiformis
(Schloth.) Brongn.
Annularia carinata Gutbier
Annularia stellata (Schloth.)
Wood
Calamites cisti Brongn.
Calamites gigas (Brongn.) Remy
Calamites sp.
Calamostachys dumasii Zeiller
Calamostachys tuberculata
(Sternb.)
Calamostachys sp.
Sphenophyllum sp. (lodyha)
Sphenopteris germanica Weiss
Sphenopteris sp.
Dicksonites pluckenetii (Schloth.)
Sterzel
Nemejcopteris feminaeformis
(Schloth.) Barthel
Pecopteris arborescens
(Schloth.)
Pecopteris cyathea (Schloth.)
Stur
Pecopteris cf. hemitellioides
Brongn.
Pecopteris cf. lepidorachis
Brongn.
Pecopteris polymorpha Brongn.
Pecopteris polypodioides (Presl.
in Sternb.) Němejc.
Pecopteris sp.
Asterotheca sp.
Remia pinnatifida (Gutb.) Knight
Odontopteris lingulata
3
4
i
vrt
Ví 1
5
spodní
6
7
8
Havlen
a
(1957)
Prostřední
Lánov
vrt
za
PL 2 továr
-nou
Či Rudstá ník
vrt
Rk 2
Janovice
štola
Jindřich
Prose
čné
vrt
Pé 1
Horní
Kalná
vrt
HK 1
celkem:
?
2
1
9
i
i
vr
vr
vr
i
i
i
?
i
i
i
1
3
+
1
1
5
1
2
i
+
+
i
cf.
vc
+
?cf.
+
+
?
+
+
1
3
6
4
2
1
1
vr
i
vr
i
i
4
i
2
1
c
1
5
i
i
+
+
+
+
vr
i
i
i
vr
r
?cf.
26
+
9
2
3
4
(Goeppert) Schimp.
Odontopteris sp.
Mixoneura subcrenulata (Rost)
Neurodontopteris auriculata
(Brongn.) Potonié
Neurocallipteris neuropteroides
(Goeppert) Cleal, Shute et
Zodrow
Neuropteris cordata Brongn.
Neuropteris zeilleri Lima
Neuropteris sp.
Barthelopteris germarii (Giebel)
Cleal et Zodrow
Arnhardtia scheibei (Gothan)
Haubold et Kerp
Autunia conferta (Sternb.) Kerp
Autunia naumannii (Gutbier)
Kerp
Dichophyllum flabellifera
(Weiss) Kerp et Haubold
Rhachiphyllum schenkii (Heyer)
Kerp
Gracilopteris cf. bergeronii
(Zeiller)Kerp - N.- Haubold
Taeniopteris abnormis Gutbier
Taeniopteris sp.
Cordaites cf. borassifolius
(Sternb.) Unger
Cordaites cf. palmaeformis
(Goeppert) Zeiller
Cordaites cf. principalis
(Germar) Geinitz
Cordaites sp.
Artisia sp.
Cordaianthus sp.
Dicranophyllum longifolium
Renault et Zeiller
Ernestiodendron filiciforme
(Schloth.) Florin
Hermitia rigidula (Florin) Kerp
et Clement - Westerhof
Walchia goeppertiana (Florin)
Clement - Westerhof
Walchia piniformis Sternberg
Walchia sp. a (nov. sp.)
i
i
?
+
i
i
i
+
2
6
4
+
1
+
vr
i
?
i
?
i
i
vr
i
+
i
vc
vr
+
r
vr
?
+
4
+
+
+
i
i
2
1
2
3
8
2
i
2
vr
1
i
1
i
3
1
2
+
+
r
vc
2
i
i
i
i
i
i
c
i
i
vr
+
+
+
+
+
+
+
4
+
8
1
1
2
+
9
i
c
vc
i
r
i
vr
vr
+
vr
2
vc
vc
vr
i
i
i
i
vr
i
i
vr vr
+
r
vr
+
2
+
i
27
8
1
Walchia sp. b (nov. sp.)
Walchia sp.
Culmitzschia angustifolia
(Florin) Clement - Westerhof
Culmitzschia frondosa (Renault)
Clement - Westerhof
Culmitzschia parvifolia (Florin)
Clement - Westerhof
Culmitzschia speciosa (Florin)
Clement - Westerhof
Walchiostrobus cf. elongatus
Florin
Gomphostrobus bifidus (Geinitz)
Zeiller
semeno
Druhů celkem:
Druhů celkem:
c
i
i
r
i
r
+
i
i
r
vr vc
?
vr
c
i
c
c
+
+
?cf.
+
+
+
+
1
16
2
+
1
vr
1
+
4
i
1
i
30
3
10
i
10
12
3
r
vr
19
7
+
4
7
15
3
+
4
39
Tab. 3.1.2 pokr.
28
+
5
+
3
+
1
+
9
+
3
+
9
11
Tab. 3.1.3. Fytopaleontologické nálezy na lokalitách kalenského obzoru
Do Kruh
lní
Ka
lná
DB Bitumenní poloha
3
Horní Kalná
odval
y jam
a
sond
v
okolí
(Havl
ena,
1957)
Sigillaria sp. (dekortikát)
Asterophyllites equisetiformis
(Schloth.) Brongn.
Annularia cf. carinata Gutbier
Calamites suckowi Brongn.
Calamites cf. gigas (Brongn.) Remy
Calamites sp.
Calamostachys germanica (Sternb.)
Calamostachys thuringica (Weiss)
Barthel
? Palaeostachya - Calamostachys sp.
Sphenophyllum sp.
Sphenopteris cf. mathetii Zeiller
Sphenopteris sp.
Nemejcopteris feminaeformis
(Schloth.) Barthel
Pecopteris cf. arborescens (Schloth.)
? Pecopteris cf. bredovii Germar
Pecopteris cyathea (Schloth.) Stur
Pecopteris candolleana Brongn.
Pecopteris densifolia Goeppert
Pecopteris plumosa Artis
Pecopteris polypodioides (Presl in
Sternb.) Němejc.
Pecopteris sp.
Havlena
- Špinar
(1952)
Důl
Ada
m
za garáží
bitumenní
břidlice
vápenec
Vese Bítouchov
lá
jemn
ozrné
písko
vce v
zákla
dech
novos
tavby
cm
cm
cm cm
cm cm cm cm
13- 10- 5-0 0-5 1,1 0- 10- 25- 3010 5
m 10 25
30 45
nez DB
ná V3
má
pol
oh
a
Souh
rný
sezn
am
DB Něm Rieg
er
235 ejc
(Valí (194 (196
8)
0)
n)
+
+
exem
plářů
+
+
1
1
++
+
+
+
2
2
+
+
1
1
2
2
+
+
2
1
1
1
1
+
+
1
1
4
+
1
1
1
1
1
+
poče
t
1
+
2
1
3
+
+
+
1
10
3
2
1
29
1
1
17
? Scolecopteris sp.
Odontopteris lingulata (Goeppert)
Schimper
Mixoneura subcrenulata (Rost)
+
Neurodontopteris auriculata
+
(Brongn.) Potonié
Neurocallipteris neuropteroides
(Goeppert) Cleal, Shute et Zodrow
Autunia conferta (Sternb.) Kerp
„Callipteris“ typu woldřichii
+
Augusta
Trigonocarpus sp.
Cordaites cf. borassifolius (Sternb.)
Unger
Cordaites cf. principalis (Germer)
Geinitz
Cordaites sp.
Walchia piniformis Schloth.
? Walchia sp.
Culmitzschia laxifolia (Florin)
Clement - Westerhof
Culmitzschia speciosa (Florin)
Clement - Westerhof
Hermitia germanica (Florin) Kerp et
Clement - Westerhof
semeno
kmínky, osy, stonky atd.
kupula
celkem ks:
celkem ks:
1
1
1
1
+
+
+
27
1
18
1
1
5
1
+
+
1
54
1
+
2
2
2
+
2
+
+
+
3
2
2
2
1
2
1
?1
1
1
1
cf.1
1
1
1
1
1
3
1
24
11
1
1
8
1
+
1
4
3
18
8
2
6
2
5
1
2
115
Tab. 3.1.3. pokr.
30
3.2 Palynologická data
31
List1
TAB.
R U D N I C K Ý O B Z O R-PALYNOLOGIE
Kvantitativní zastoupení zjištìných miospórových skupin v % a poèet urèených taxonù
SKUPINY MIOSPOR
èíslo vzorku:
poøadové èíslo vzorku:
metráž:
litofacie:
P R O F I L
KM-1
-2
[-0,85]
ML
% PT
TRILETES
1 6
MONOLETES
5 3
MONOSACCITES
16 3
DISACC. NON STRIATITI 40 3
DISACC.STRIATITI
10 3
Vittatina
16 1
poèet taxonù:
19
KM-2
-1
[-0,5]
MO
% PT
20 7
6 3
51 2
14 3
4 2
5 1
18
KB-6
6
0.45
BS
% PT
22 9
3 1
43 2
26 4
5 1
1? 1?
18
K U N D R A T I C E
KB-9
9
0.6
CL
% PT
15 4
1 1
69 4
1 1
2 1
0 0
11
KB-10
10
0.75
CL
% PT
25 8
1 1
67 5
9 1
8 1
0 0
16
KM-3
18
[1,75]
[MO]
% PT
11 6
3 1
77 3
6 1
3 1
0 0
12
a
KB-19
20
2.25
ML
% PT
29 6
3 1
60 2
2 1
6 2
0 0
12
* K O V Á Ø Ù V
KB-20
21
2.6
SF
% PT
21 7
3 1
52 4
16 4
8 2
0 0
18
KM-4
22
[2,63]
[SF]
% PT
12 6
0 0
74 5
5 1
5 1
0 0
13
KB-A
23
2.65
SF
% PT
22 12
0 0
43 6
28 5
7 2
0 0
25
KB-21
24
2.75
BS
% PT
19 8
0 0
38 6
37 4
5 2
0 0
20
M L Ý N
KB-22
25
2.8
BS
% PT
41 13
14 6
30 6
12 3
1 1
0 0
29
KM-5
30
[3,4]
[ML]
% PT
7 4
0 0
44 3
20 1
25 1
4 1
10
ÈISTÁ 2 VRCHLABÍ
KB-27
31
3.8
**MC
% PT
1 1
2 1
52 2
33 2
12 1
0 0
7
KB-28
32
4.02
**MC
% PT
10 3
1 1
50 2
29 3
0 0
10 1
10
KM-6
33
[4,08]
[MC]
% PT
17 9
0 0
71 6
12 3
0 0
0 0
18
KB-29
35
4.67
** MC
% PT
17 6
0 0
45 3
16 2
21 2
0 0
13
KM-8
37
[5,2]
[MC]
% PT
9 2
0 0
50 5
28 3
5 1
8 8
19
KM-9
39
[5,6]
[MC]
% PT
0 0
0 0
85 6
15 2
0 0
0 0
8
KB-33
41
5.97
*** MC
% PT
9 4
3 1
42 5
24 3
15 1
7 1
15
KB-B
42
6.2
MC
% PT
15 7
0 0
44 4
32 5
8 1
1 1
18
KB-34
43
6.4
MC
% PT
8 4
0 0
73 5
12 4
7 2
0 0
15
KM-10
44
[6,47]
[MC]
% PT
16 9
2 1
58 7
16 4
4 1
4 1
23
KM-11
47
[6,65]
[BS]
% PT
0
0
0
0
78 2
14 4
5
1
3
1
8
Poèet zjištìných taxonù v miosporových skupinách - do 1 grafu
Lokalita Kundratice
KM-2 KB-6 KB-9 KB-10 KM-3 KB-19 KB-20 KM-4 KB-A KB-21 KB-22 KM-5 KB-27 KB-28 KM-6 KB-29 KM-8 KM-9 KB-33 KB-B KB-34 KM-10 KM-11
-2
-1
6
9
10
18
20
21
22
23
24
25
30
31
32
33
35
37
39
41
42
43
44
47
[-0,85] [-0,5] 0.45
0.6
0.75 [1,75] 2.25
2.6
[2,63] 2.65
2.75
2.8
[3,4]
3.8
4.02 [4,08] 4.67
[5,2]
[5,6]
5.97
6.2
6.4
[6,47] [6,65]
ML
MO
BS
CL
CL
[MO]
ML
SF
[SF]
SF
BS
BS
[ML] **MC **MC [MC] ** MC [MC] [MC] *** MC MC
MC
[MC] [BS]
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
TRILETES
6
7
9
4
8
6
6
7
6
12
8
13
4
1
3
9
6
2
0
4
7
4
9
0
MONOLETES
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
6
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
MONOSACCITES
3
2
2
4
5
3
2
4
5
6
6
6
3
2
2
6
3
5
6
5
4
5
7
2
DISACC. NON STRIATITI
3
3
4
1
1
1
1
4
1
5
4
3
1
2
3
3
2
3
2
3
5
4
4
4
DISACC.STRIATITI
3
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
0
0
2
1
0
1
1
2
1
1
Vittatina
1
1
1?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
8
0
1
1
0
1
1
poèet taxonù:
19
18
18
11
16
12
12
18
13
25
20
29
10
7
10
18
13
19
8
15
18
15
23
8
èíslo vzorku:
poøadové èíslo vzorku:
metráž:
litofacie:
KM-1
graf3
graf 2
ÈISTÁ 2
VRCHLABÍ
P R O F I L V R CH L A B Í 2
celkovì VB-14 VB-15 VB-16 VB-24
1991
65.6
MO
PT
7
4
2
0
1
0
14
PT
4
1
7
7
5
2
26
3.7
MO
PT
0
0
4
2
2
1
9
4.02
MO
PT
2
0
3
2
2
1
10
4.25
MO
PT
2
0
5
4
1
1
13
4.9
BS
PT
2
0
5
3
1
1
12
Strana 1
P R O F I L V R CH L A B Í 2
celkovì VB-14 VB-15 VB-16
VB-24
1991
65.6
MO
% PT
78 7
19 4
2 2
0 0
1 1
0 0
14
%
1
1
92
4
2
3
PT
4
1
7
7
5
2
26
3.7
MO
% PT
0 0
0 0
97 4
2 2
1 2
1 1
9
4.02
MO
% PT
1 2
0 0
95 3
2 2
1 2
1 1
10
4.25
MO
% PT
1 2
0 0
94 5
2 4
2 1
2 1
13
4.9
BS
% PT
2
2
0
0
91
5
5
3
2
1
1
1
12
List1
RUDNICKÝ OBZOR-PALYNOLOGIE
BS
BSP 96,3-4
VB-24
MO
70.4
MOP
VB-22
SG
65.6
SGP
VB-16
P
BS
4.9
BSP
VB-15
P % P
LA
4.8
celkovì
VB-14
LAP
MO
4.25
MOP
MO
MO
3.7
4.02
MOP
BSP [6,65] 47 [BS] *KM-11
ÈISTÁ 2
VRCHLABÍ
MOP
KB-B
KB-34
43 MC
6.4
MCP
42 MC
6.2
MCP
[MCP] [6,47] 44 [MC] *KM-10
MCP 5.97 41 *** MCKB-33
36 ** MC KB-30
4.9
MCP
[MCP] [5,6] 39 [MC] *KM-9
[MCP] [5,2] 37 [MC] *KM-8
M L Ý N
P % % % % P % P % % % % % % % % % % % P
+
+
+
MCP 4.67 35 ** MC KB-29
MCP 4.02 32 **MC KB-28
[MCP] 4.48 34 [MC] *KM-7
[MCP] [4,08] 33 [MC] *KM-6
KB-24
KB-23
31 **MC KB-27
3.8
MCP
BS
BS
BSP
26
2.9
2.97 27
BSP
BS
BS
2.8
BSP
25
2.75 24
BSP
SF
2.65 23
SFP
21
SF
2.6
+
SFP
+
+
2.25 20 ML
+
+
MLP
P
+
[MLP] [3,4] 30 [ML] *KM-5
KB-A
KB-21
KB-20
KB-19
[SFP] [2,63] 22 [SF] *KM-3
KB-17
[MOP] [1,75] 18 [MO] *KM-3
KB-16
MCP
16 MC
1.2
1.37 17 MC
MCP
KB-9
KB-13
0.9
CMP
13 CM
0.75 10
CLP
KB-7
CL
0.6
CLP
KB-6
CL
CLP 0.475 7
KB-4
KB-5
BS
6
0.45
BSP
KB-3
* K O V Á Ø Ù V
P % % % % % % % P
BS
BS
a
P
5
4
3
1
a jejich pøiøazení k mateøským rostlinám a pøedpokládanému biotopu
P % P % % P
0.3
P
0.35
% % P
BSP
BSP
KB-1
0.25
BSP
rody miospór
Leiotriletes
Calamospora
Punctatisporites
Granulatisporites
Cyclogranisporites
Lophotriletes
Acanthotriletes
Apiculatisporites
Apiculatasporites
Verrucosisporites
Gillespieisporites
Reistrickia
Convolutispora
Angulisporites
Knoxisporites
Microreticulatisporites
Reticulatisporites
Triquitrites
Lycospora
Westphalensisporites
Lundblandispora
Cadiospora
Camptotriletes
Laevigatosporites
Latosporites
Columnisporites
Punctatosporites
Spinosporites
Thymospora
Endosporites
Nuskoisporites
Guthorlisporites
Densoisporites
Florinites
Parasaccites
Potonieisporites
Wilsonites
Bascanisporites
Vestigisporites
Monosakátní torza
Limitisporites
Vesicaspora
Illinites
Scheuringipollenites
Gardenaisporites
Platysaccus
Bisakátní torza
Kosankeispoites
Protohaploxipinus
Hamiapollenites
Striatopodocarpites
Lueckisporites
Vittatina
BSP
S
E
T
E
L
I
R
T
M O N O S A C C I T . M O N O L .
S
N
D
S
KM-2
BS
MLP [-0,85] -2
0.07
palynofacie:
BS
ML
MO
poøadové èíslo vzorku:
metráž:
D
KM-1
litofacie:
MOP [-0,5] -1
èíslo vzorku:
rodù miospór
K U N D R A T I C E
KB-22
zjištìných
P R O F I L
KB-10
zastoupení
CL
Kvantitativní
9
TAB.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kvantitativní zastoupení miospor v %
0-2% vzácný (rare)
2-5% není bìžný (infrequent)
5-10% bìžný (frequent)
10-25% hojný (common)
> 25% velmi hojný (abundant)
Pøítomnost miospor bez kvantitativ. vyjádøení
?
pochybný nález
+
pøítomnost (P)
*286 II/2
[1,75]
[MO]
vzorek odebraný u Kováøova mlýna
vzorek odebraný u Kováøova mlýna a
pøiøazený k profilu Kundratice [m]
vzorek odebraný u Kováøova mlýna a
pøiøazený k litofacii v profilu Kundratice [m]
Skupiny miospor:
TRILETES
MONOLETES
MONOSACCITES
DISACCITES NON STRIATITI (DNS)
DISACCITES STRIATITI (DS)
Vittatina
BS
MO
LA
CL
ML
MC
SF
SG
BSP
MOP
LAP
CLP
MLP
MCP
SFP
SGP
+
+
+
Litofacie:
èernošedý jemnì laminovaný vápnitý kalovec
tmavošedý laminovaný kalovec
jemnì laminovaný karbonátový laminit
jemnì laminovaný org. hmotou bohatý karbonát
šedý jílovitoprachovitý jemnì laminovaný kalovec
kalovec s bahenními prasklinami (***jemnì; **hrubì lamin.)
støídání prachovcù, pískovcù a kalovcù s mázdøitým zvrstvením
masivní písèitý prachovec s mázdøitým zvrstvením a intraklasty kalovce a uhlí
Palynoface:
tm. hnìdá, okrovì hnìdá až okrová degradovaná org. hmota v útržcích a jemnì rozptýlená, zakrývá
sporomorfy, hojnì pseudomorfozy po pyritu, ménì po karbonátu, øídce èerný detrit
èerný, èer. pøi okrajích hnìdì prosvítající a tm. hnìdý org. detrit, nepravid. omez.,vìtš.ostrohranný ojd.
morfol. rozlišené cévice, hojnì sporomorfy, sil. korod., dìravé, potrhané, pomuchlané, pseudom. po py
hojnì pøítomná tm. hnìdá až okrovì hnìdá degrad. org. hmota jemnì rozptýl. a ve zhlucích, zakrývá
korod. sporomorfy, ty jsou vìtš. neurèitelné, bìžnì pseudomorfózy po karbonátu, øídce èerný detrit
okrovì šedý až hnìdošedý jemný org. detrit, rozptýlený a ve zhlucích, útržky okr. degrad. org. hmoty,
sporomorfy nepøítomny až celkem bìžné, ± drobný èerný org. detrit, pseudomorfozy po karbonátu
èerný, è. pøi okrajích h. prosvítající org. detrit, nepravid. omez., ostrohranný-oprac., ojd. morfol. rozliš.
cévice, sporom. hoj. ale silnì korod., poniè., dìravé, potrhané, pseudom.po karb.? kutikuly, sporangia
hoj. èerný, è. pøi okrajích h. prosvítající org. detrit, nìkdy i h. - okr. h. jem. org. detrit, rozptýl. a ve zhl.,
morfol. rozliš. cévice, okr.h. až svìtlé sporom., sil. korod. i rel. lépe zachov.
hoj okr.-šedý org. detrit rozptyl. a ve zhl., útržky degrad. org. hm.- ? kutikuly, ménì èer. detrit, hoj.
sporom., sil. korod., potrhané, n. jedinci Potonieisporites docela dobøe zachovalí (nálet)
hoj. útržky okr. žl.- sv. žl. degrad. org. hmoty- zbytky ?sporom. a kutikul, velmi dobøe i špatnì zachov.
sporom., bìžnì èer. detrit
Strana 1
skupiny vyšších rostlin
biotopy
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. pøeslièkovité - kalamity
okraje tokù a jezer, i výše polož. místa
r. kapradinovité - pekopteridy
r. kapradinovité
r. kapradinovité - pekopteridy, sfenopteridy
r. kapradinovité
r. kapradinovité
pionýrská spoleèenstva,
r. kapradinovité
** uhlotvorné bažiny (okraje)
r. kapradinovité
podél vodních tokù
r. kapradinovité
r. kapradinovité
r. kapradinovité - pekopteridy
r. kapradinovité - pekopteridy
?
?
**
r. kapradinovité
r. pøeslièkovité -Sphenophyllum
r. kapradinovité
**
r. plavuòovité
bažiny, uhlotvorné bažiny
?
r. plavuòovité ?
bažiny, uhlotvorné bažiny
?
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. pøeslièkovité a pekopteridy
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. pøeslièkovité -Sphenophyllum
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. plavuòovité
bažiny, uhlotvorné bažiny
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. kordaitové
výše polož. místa,
r. jehliènaté a kordaitové
*** mimopánevní oblasti
r. kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehl. a r. kapraïosemenné
r. jehl. a r. kapraïosem. (Autunia conferta )
*** a *
r. kapraïosemenné
* podél vod. tokù, okraje bažin, i vyvýšená m.
?
r. jehliènaté
***
r. jehliènaté
***
r. jehl. a kordaitové a kapraïosemenné
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. kapraïosemenné
podél vod. tokù, okraje bažin, i vyvýšená m.
List1
D I S .
S T R .
D I S .
N O N
S T R .
M O N O S A C C I T E S
M O N O L E T E S
T
R
I
L
E
T
E
S
BS
Leiotriletes minutus (KNOX) POT. et KREMP
Leiotriletes sphaerotriangulus (LOOSE) POT. et KREMP
Leiotriletes gulaferus POT. et KREMP
Leiotriletes sp.
Calamospora breviradiata KOS.
Calamospora microrugosa (IBR.) S. W. et B.
Calamospora sp.
Punctatisporites minutus KOS.
Punctatisporites obliquus KOS.
Punctatisporites sp.
Granulatisporites sp.
Cyclogranisporites jelenicensis KAL.
Cyclogranisporites aureus (LOOSE) POT. et KREMP
Cyclogranisporites orbicularis (KOS.) POT. et KREMP
Cyclogranisporites sp.
Planisporites sp.
Lophotriletes sp. cf. comissuralis (KOS.) POT. et KREMP
Lophotriletes sp.
Acanthotriletes sp.
Apiculatisporites sp.
Apiculatasporites spinulistratus (LOOSE) IBR.
Verrucosisporites sinensis IMGRUND 1952
Verrucosisporites grandiverrucosus (LOOSE) SMITH et al.
Verrucosisporites sp.KM
Verrucosisporites sp. KO
Verrucosisporites sp.
Gillespieisporites discoideus KAL.
Reistrickia saetosa (LOOSE) S. W. et B.
Reistrickia cf. crinita KOS.
Convolutispora sp. 1
Convolutispora sp.
Angulisporites splendidus Bhardw.
Knoxisporites glomus Schwartsman
Microreticulatisporites nobilis (Wicher) Knox
Reticulatisporites sp.
Triquitrites bransonii Wils. et Hof.
Triquitrites sp.
Lycospora pusilla IBR.
Lycospora sp.
Densosporites sphaerotriangularis KOS.
Densosporites sp.
Westphalensisporites irregularis Alp.
Lundblandispora giganthea Alp. (Doubinger)
Cadiospora magna KOS.
Camptotriletes sp. cf. triangularis PEPPERS 1971
Laevigatosporites perminutus ALPERN
Laevigatosporites minimus (WILS. et COE) S. W. et B.
Laevigatosporites medius KOS.
Laevigatosporites desmoinesensis (WILS. et COE) S. W. et B.
Laevigatosporites vulgaris IBR..
Laevigatosporites maximus (Loose) Pot. et Kremp
Latosporites globosus (SCHEM..) POT. et KREMP
Latosporites saarensis Bhardw.
Columnisporites sp. A
Punctatosporites punctatus (KOS.) POT. et KREMP
Punctatosporites cf. oculus Smith et Butt.
Punctatosporites sp.
Spinosporites spinosus Alp.
Thymospora sp.
Endosporites formosus Kos.
Nuskoisporites sp.
Guthoerlisporites magnificus Bhardwaj
Guthoerlisporites sp.
Densoisporites angusticingulatus Broutin
Latensina sp.
Florinites minutus Bhardw.
Florinites millotti Butt. et Will.
Florinites ovalis BHARDWAJ
Florinites similis KOS.
Florinites sp.
Parasaccite sp.
Potonieisporites novicus BHARDWAJ 1954
Potonieisporites bhardwai REMY
Potonieisporites elegans (Wils. et Kos.) Wils. et Venkatachala
Potonieisporites sp. A
Potonieisporites sp.
Wilsonites kosankei
Wilsonites sp.
Bascanisporites sp.
Vestigisporites
Monosakátní torza (pøevaha Potonieisporites )
Limitisporites latus LESCHIK 1956
Limitisporites sp.
Jugasporites sp.
Vesicaspora wilsonii (SCHEMEL) WILSON et VENKATACHALA
Vesicaspora sp.
Illinites unicus KOS.
Illinites sp.
Scheuringipollenites TIWARI 1973
Gardenaisporites heiselii KLAUS 1963
Gardenaisporites leonardi Klaus 1963
Gardenaisporites sp.
Platysaccus sp.
Alisporites sp.
poškozené bisakátní formy
Kosankeispoites elegans
Kosankeisporite sp.
Protohaploxipinus samoilovichii (JANSONIUS) HART 1964
Protohaploxipinus cf. globus (Hart) Hart
Protohaploxipinus sp. A
Protohaploxipinus sp.
Hamiapollenite sp.
Striatopodocarpites sp.
Lueckisporites sp.
Vittatina costabilis WILSON
Vittatina thuringica
Vittatina sp.
Foøt
Foøt
Rudník 9a
P
vrt (1987)
P
vrt (1987)
P %
vrt (1987)
revize
BS
SG
70.4
BSP
MO
65.6
96,3-4
SGP
P
(1987)
MOP
VB-24
Proseèné
Horní Kalná
vrt (1968)
VB-16
4.9
BSP
P % % % % % % % % % % % % %
4. východní oblast
F-1 F-3 RK9
Èistá
HK1 Pé1 vrt Èa-2
BS
VB-15
VB-18-22
4.8
LA
VB-14
LAP
MO
4.25
MOP
celkovì
MO
4.02
MOP
*KM-11
3.7
rok 1991
47
[6,65]
BSP
MOP
[BS]
KB-B
KB-34
*KM-10
44
[6,47]
[MC]
KB-33
[MCP]
MC
6.4
43
*KM-9
MCP
MC
6.2
42
*KM-8
MCP
*** MC
5.97
41
KB-30
MCP
[MC]
[5,6]
39
KB-29
[MCP]
[MC]
[5,2]
37
*KM-7
[MCP]
** MC
4.9
P %
36
*KM-6
MCP
** MC
4.67
35
KB-28
MCP
[MC]
4.48
P % % % %
34
KB-27
[MCP]
[MC]
[4,08]
33
*KM-5
[MCP]
**MC
4.02
32
KB-24
MCP
**MC
3.8
31
KB-23
MCP
BS
[ML]
BS
P
30
[3,4]
BSP
P % % % % % % %
27
2.9
2.97
BSP
2.8
BSP
26
3. oblast - Vrchlabí
VRCHLABÍ
[MLP]
KB-A
KB-21
KB-22
BS
*KM-4
2.75
BSP
25
BS
KB-20
2.65
SFP
24
SF
KB-19
[2,63]
[SFP]
23
[SF]
*KM-3
2.6
SFP
22
SF
KB-17
2.25
21
ML
KB-16
MLP
20
MC
[MO]
18
17
MC
P
1.2
P % % %
P %
1.37
P
[1,75]
P
MCP
P
MCP
% %
[MOP]
0.9
CMP
16
KB-9
KB-13
CM
KB-7
0.75
CLP
13
CL
KB-6
0.6
CLP
10
CL
KB-5
0.475
CLP
9
CL
KB-4
0.45
BSP
7
BS
KB-3
0.35
BSP
6
BS
KB-1
0.3
BSP
5
BS
KM-2
0.25
4
BS
KM-1
BSP
3
BS
Koš•álov
Kundratice
v. od JZD
MO
0.07
BSP
1
[-0,5]
MOP
-1
[-0,85]
MLP
-2
ML
vrch Homole
vrt (r. 1979)
è. vzorku
Hrádecký
pot.
Víchová
Škodìjov
dùl Rosalie
Roprachtice
palynofacie
KVANTITATIVNÍ ZASTOUPENÍ MIOSPOR
metráž p.è. litofacie
RUDNICKÝ OBZOR - PALYNOLOGIE
KB-10
2. o b l a s t v o k o l í K o š • á l o v a a K u n d r a t i c
K U N D R A T I C E, (K O V Á Ø Ù V M L Ý N *)
Kv1
MO
1.záp. obl.
P
P
P
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
?
+
?
?
+
+
?
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
?
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
?
?
?
+
?
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
?
+
?
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Litofacie:
èernošedý jemnì laminovaný vápnitý kalovec
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
?
+
BSP
MO
tmavošedý laminovaný kalovec
MOP
LA
jemnì laminovanýkarbonátový laminit
LAP
CL
jemnì laminovaný org. hmotou bohatý karbonát
CLP
ML
šedý jílovitoprachovitý jemnì laminovaný kalovec
MLP
MC
kalovec s bahenními prasklinami (***jem.; **hr. lamin.)
MCP
SF
støíd. prachovcù, pískovcù a kalovcù s mázdøitým zvrstv.
SFP
SG
mas. písèitý prachovec s mázdøitým zvrstv. a intraklasty kalovce a uhlí
SGP
?
+
Palynofacie:
tm. hnìdá, okrovì hnìdá až okrová degradovaná org. hmota v útržcích a jemnì rozptýlená, zakrývá
sporomorfy, hojnì pseudomorfozy po pyritu, ménì po karbonátu, øídce èerný detrit
èerný, èer. pøi okrajích hnìdì prosvítající a tm. hnìdý org. detrit, nepravid. omez.,vìtš.ostrohranný ojd.
morfol. rozlišené cévice, hojnì sporomorfy, sil. korod., dìravé, potrhané, pomuchlané, pseudom. po py
hojnì pøítomná tm. hnìdá až okrovì hnìdá degrad. org. hmota jemnì rozptýl. a ve zhlucích, zakrývá
korod. sporomorfy, ty jsou vìtš. neurèitelné, bìžnì pseudomorfózy po karbonátu, øídce èerný detrit
okrovì šedý až hnìdošedý jemný org. detrit, rozptýlený a ve zhlucích, útržky okr. degrad. org. hmoty,
sporomorfy nepøítomny až celkem bìžné, ± drobný èerný org. detrit, pseudomorfozy po karbonátu
èerný, è. pøi okrajích h. prosvítající org. detrit, nepravid. omez., ostrohranný-oprac., ojd. morfol. rozliš.
cévice, sporom. hoj. ale silnì korod., poniè., dìravé, potrhané, pseudom.po karb.? kutikuly, sporangia
hoj. èerný, è. pøi okrajích h. prosvítající org. detrit, nìkdy i h. - okr. h. jem. org. detrit, rozptýl. a ve zhl.,
morfol. rozliš. cévice, okr.h. až svìtlé sporom., sil. korod. i rel. lépe zachov.
hoj okr.-šedý org. detrit rozptyl. a ve zhl., útržky degrad. org. hm.- ? kutikuly, ménì èer. detrit, hoj.
sporom., sil. korod., potrhané, n. jedinci Potonieisporites docela dobøe zachovalí (nálet)
hoj. útržky okr. žl.- sv. žl. degrad. org. hmoty- zbytky ?sporom. a kutikul, dobøe i hùøe zachov. sporom.
bìžnì èer. detrit
Strana 1
+
+
+
+
+
+
Kvantitativní zastoupení miospor v %
0-2% vzácný (rare)
2-5% není bìžný (infrequent)
5-10% bìžný (frequent)
10-25% hojný (common)
> 25% velmi hojný (abundant)
Pøítomnost miospor bez kvant. vyj.
?
pochybný nález
+ P pøítomnost
*KM-3
[1,75]
[MO]
vzorek odebraný u Kováøova mlýna
vz. odebraný u Kováøova mlýna a pøiøazený k profilu Kundratice [m]
vz. odebr. u Kováø. mlýna a pøiøazený k litofacii v profilu Kundratice
List1
KALENSKÝ OBZOR - PALYNOLOGIE
D S
D N S
M S
M O
T
R
I
L
E
T
E
S
BS
MSS
BSP
MSSP
1
1
1
22
1
1
Litofacie:
èernošedý jemnì laminovaný vápnitý kalovec
støídání lamin kalovce, prachovce a pískovce s èeøinami
Palynofacie:
vìtší útržky šedohnìdé degradované organické hmoty, úlomky
èerného "døevního detritu"a morfol. rozlišené cévice, miospory
velmi hoj., dobøe zach.(nálet) ale prosvìtlené, zoxid. (Veselá);
miospory ojdinìlé. a silnì korodované, v exinách a org. hmotì
pseudomorfózy po pyritu (Kruh).
Ve-1
BS
BSP
prùm.
2,62-66 607 BS
BSP
Ve-3
Ve-2
2,55-62 608 BS
BSP
Ve-4
602 BS
2.5
BSP
Ve-5
2,50-55 609 BS
BSP
Ve-6
2,3-45 611 BS
2,45-50 610 BS
BSP
3.1
BSP
612 BS
2.95
MSSP
Leiotriletes
Calamospora
Punctatisporites
Cyclogranisporites
Lophotriletes
Acanthotriletes
Apiculatisporites
Apiculatasporites
Verrucosisporites
Gillespieisporites
Reistrickia
Convolutispora
Dictyotriletes
Knoxisporites
Camptotriletes
Laevigatosporites
Latosporites
Punctatosporites
Nuskoisporites
Florinites
Parasaccites
Potonieisporites
neurèitelné monosakátní pyly
Limitisporites
Vesicaspora
Illinites
Scheuringipollenites
Gardenaisporites
Protohaploxipinus
Hamiapollenites
'Vittatina
Costaepollenites
BSP
Kr-4
Kr-2
Kr-3
2
613 MSS
Kr-1
% % % %
2.1
rody miospór
MSSP
palynofacie:
614 MSS
615 MSS
%
metráž:
MSSP
poøadové èíslo vzorku:
VESELÁ
617 BS
litofacie:
KRUH 1
BSP
èíslo vzorku vyznaèané v profilech::
halda, dùl
Adam
Pøiøazení zjištìných spórových rodù k jejich mateøským rostlinám
a pøedpokládaným biotopùm
skupiny vyšších rostlin
% % % % % % %
biotop
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. pøeslièkovité - kalamity
okraje tokù a jezer, i výše polož. místa
r. kapradinovité - pekopteridy
r. kapradinovité - pekopteridy, sfenopteridy
r. kapradinovité
r. kapradinovité
r. kapradinovité
pionýrská spoleèenstva,
r. kapradinovité
** uhlotvorné bažiny (okraje)
r. kapradinovité
podél vodních tokù
r. kapradinovité
r. kapradinovité - pekopteridy
r. kapradinovité - pekopteridy
r. plavuòovité ?
?
?
?
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. pøeslièkovité a pekopteridy
okraje tokù a jezer, i výše polož. místa a **
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. kapradinovité - pekopteridy
**
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
výše polož. místa,
r. kordaitové
*** mimopánevní oblasti
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehliènaté a kordaitové
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. jehl. a r. kapraïosem. (Autunia conferta )
*** a *
r. kapraïosemenné
* podél vod. tokù, okraje bažin, i vyvýšená m.
?
?
r. jehliènaté
***
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
r. jehl. a r. kapraïosemenné
*** a *
* podél vod. tokù, okraje bažin, i vyvýšená m.
r. kapraïosemenné
?
?
Kvantitativní zastoupení miospor v %
0-2% vzácný (rare)
2-5% není bìžný (infrequent)
5-10% bìžný (frequent)
10-25% hojný (common)
> 25% velmi hojný (abundant)
hoj. úlomky èer. "døevního" detritu, vìtšinou opracované,
miospory prosvìtlené i tmavé, korod, potrhané (transport vodou),
útržky sporangií, tetrády, kutikuly.
Strana 1
Skupiny Miospor:
TRILETES
MONOLETES (MO)
MONOSACCITES (MS)
DISACCITES NON STR. (DNS)
DISACCITES STRIATITI (DS)
Vittatina
List1
KALENSKÝ OBZOR - PALYNOLOGIE
TAB.
Kvantitativní zastoupení zjištìných miospórových skupin v %
a poèet urèených taxonù
SKUPINY MIOSPOR
KRUH 1
Adam
Ve-5
Ve-4
Ve-3
Ve-2
Ve-1
BS
617
MSS
615
MSS
614
MSS
613
BS
611
BS
610
BS
609
BS
602
BS
608
BS
607
TRILETES
MONOLETES
MONOSACCITES
Vesicaspora
DISACC. NON STRIATITI
DISACC.STRIATITI
Vittatina
poèet taxonù:
%
10
7
34
42
2
2
2
PT
4
2
1
1
1
1
1
11
%
4
1
66
8
7
1
11
PT
2
1
2
1
2
1
2
11
%
18
0
68
1
2
2
9
PT
4
0
2
1
2
2
1
12
%
32
1
42
8
2
2
13
PT
5
1
3
2
3
1
1
16
%
37
0
51
7
3
2
1
PT
10
0
1
1
1
2
1
16
%
16
3
14
57
3
3
5
PT
10
2
2
3
1
2
1
21
%
9
4
9
73
1
1
1
2.5
2,3-45
2
metráž:
PT
9
2
5
3
1
1
1
22
% zastoupení jednotlivých skupin miospor v %
PT poèet taxonù v jednotlivých skupinách
Strana 1
%
39
3
22
32
2
6
0
PT
17
3
2
2
2
2
0
28
%
7
0
2
87
2
0
3
BS
prùm.
2,62-66
Ve-6
2,55-62
Kr-3
2,50-55
Kr-2
2,45-50
Kr-1
2.95
litofacie:
poøadové èíslo vzorku:
halda, dùl
2.1
èíslo vzorku v profilu:
VESELÁ
PT
6
0
1
3
3
0
1
14
%
19
8
26
43
2
0
2
PT
5
1
3
2
2
0
1
14
%
27
3
11
49
2
2
1
PT
22
5
6
3
4
2
1
43
List1
S
E
T
E
L
I
R
T
M O N O S A C C I T E S M O N O L E T .
S
N
Laevigatosporites desmoinesensis (WILS. et COE) S. W. et B.
Laevigatosporites vulgaris IBR..
Latosporites globosus (SCHEM..) POT. et KREMP
Punctatosporites punctatus (KOS.) POT. et KREMP
Punctatosporites granifer POT. et KREMP
? 'Thymospora sp.
1
Nuskoisporites sp.A
Florinites minutus
Florinites millotti
Florinites ovalis BHARDWAJ
Florinites similis KOS.
Florinites sp.
Parasaccites sp. A
Parasaccites sp. B
Potonieisporites novicus BHARDWAJ 1954
Potonieisporites bhardwai REMY
Potonieisporites sp. A
Monosakátní torza (pøevaha Potonieisporites)
1
Limitisporites latus LESCHIK 1956
Limitisporites sp.
Vesicaspora wilsonii (SCHEMEL) WILSON et VENKATACHALA
Vesicaspora schemeli KLAUS
Vesicaspora ovata (BALME et HENELLY) HART 1964
Vesicaspora sp. (torza)
Illinites unicus KOS.
Scheuringipollenites TIWARI 1973
Gardenaisporites heiselii KLAUS 1963
Gardenaisporites sp.
Protohaploxipinus samoilovichii (JANSONIUS) HART 1964
Protohaploxipinus sevardi
Protohaploxipinus sp.
Hamiapollenites sp.
Vittatina costabilis WILSON 1962
Vittatina ovalis KLAUS 1963
Vittatina sp. (torza)
Vittatina sp. (nezralí jedinci)
Costaepollenites elipsoides TSCHUDY et KOSANKE 1966
kutikuly
22
1
1
Strana 1
Ve-6
BS
BSP
prùm.
2,62-66 607 BS
BSP
Ve-4
Ve-5
2,55-62 608 BS
BSP
Ve-3
602 BS
2.5
BSP
Ve-2
2,50-55 609 BS
BSP
Ve-1
611 BS
2,3-45
2,45-50 610 BS
3.1
BSP
Laevigatosporites perminutus ALPERN
Laevigatosporites minimus (WILS. et COE) S. W. et B.
BSP
2.95
MSSP
612 BS
2
2.1
MSSP
1
BSP
Kr-4
Kr-2
Kr-3
% % % %
MSSP
613 MSS
Kr-1
615 MSS
%
metráž:
614 MSS
617 BS
zjištìné taxony
Leiotriletes minutus (KNOX) POT. et KREMP
Leiotriletes adnatus (KOS.) POT. et KREMP
Leiotriletes sphaerotriangulus (LOOSE) POT. et KREMP
Leiotriletes gulaferus POT. et KREMP
Leiotriletes sp.
Calamospora breviradiata KOS.
Calamospora microrugosa (IBR.) S. W. et B.
Calamospora sp. (nezralé tetrády)
Calamospora sp. (nezralí jedinci)
Calamospora sp.
Punctatisporites minutus KOS.
Punctatisporites obliquus KOS.
Granulatisporites sp.
Cyclogranisporites jelenicensis KAL.
Cyclogranisporites aureus (LOOSE) POT. et KREMP
Cyclogranisporites sp.
Lophotriletes sp. cf. comissuralis (KOS.) POT. et KREMP
Acanthotriletes sp.
Apiculatisporites sp.
Apiculatasporites spinulistratus (LOOSE) IBR.
Verrucosisporites sinensis IMGRUND 1952
Verrucosisporites elegans INOSOVA
Verrucosisporites sp.
Gillespieisporites discoideus KAL.
Reistrickia saetosa (LOOSE) S. W. et B.
Convolutispora typ 1
Convolutispora typ 1 (tetrada)
Convolutispora typ 2
Convolutispora sp.
Dictyotriletes sp. A KAL..
Knoxisporites glomus Schwartsman
Camptotriletes sp. cf. triangularis PEPPERS 1971
poøadové èíslo vzorku:
D
VESELÁ
palynofacie:
litofacie:
D S
KRUH 1
BSP
èíslo vzorku vyznaèané v profilech::
halda, dùl
KVANTITATIVNÍ ZASTOUPENÍ MIOSPOR
Adam
PALYNOLOGIE KALENSKÉHO OBZORU
% % % % % % %
List1
Litofacie:
BS èernošedý jemnì laminovaný vápnitý kalovec
MSS støídání lamin kalovce, prachovce a pískovce s èeøinami
Palynofacie:
BSP vìtší útržky šedohnìdé degradované organické hmoty, úlomky
èerného "døevního detritu"a morfol. rozlišené cévice, miospory
velmi hoj., dobøe zach.(nálet) ale prosvìtlené, zoxid. (Veselá);
miospory ojdinìlé. a silnì korodované, v exinách a org. hmotì
pseudomorfózy po pyritu (Kruh).
MSSP hoj. úlomky èer. "døevního" detritu, vìtšinou opracované,
miospory prosvìtlené i tmavé, korod, potrhané (transport vodou),
útržky sporangií, tetrády, kutikuly.
Kvantitativní zastoupení
miospor v %
0-2%
vzácný
2-5%
není bìžný
5-10%
bìžný
10-25% hojný
> 25%
velmi hojný
1 poèet jedincù (Kr-4)
Skupiny Miospor:
TRILETES
MONOLETES
MONOSACCITES
DISACCITES NON STR.
DISACCITES STRIATITI
Vittatina
Strana 2
List1
Diversita miosporových taxonù ze vzorkù rudnického obzoru v jednotlivých skupinách miospor
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
vlhkomilné
TRILETES 6 7 9
MONOLETES 3 3 1
MONOSACCITES 3 2 2
DISACC. NON STRIATITI 3 3 4
DISACC.STRIATITI 3 2 1
Vittatina 1 1 1?
VZOR
7
6
TRILETES
5
MONOLETES
4
MONOSACCITES
3
DISACC. NON STRIATITI
2
DISACC.STRIATITI
Vittatina
1
0
1
% zastoupení skupin
TAB.
R U D N I C K Ý O B Z O R-PALYNOLOGIE
Kvantitativní zastoupení zjištìných miospórových skupin v % a poèet urèených taxonù
SKUPINY MIOSPOR
èíslo vzorku:
poøadové èíslo vzorku:
metráž:
litofacie:
P R O F I L
KM-1
KM-2
-2
-1
[-0,85] [-0,5]
ML
MO
1
2
%
%
TRILETES
1
20
MONOLETES
5
6
MONOSACCITES
16
51
DISACC. NON STRIATITI 40
14
DISACC.STRIATITI
10
4
Vittatina
16
5
poèet taxonù:
K U N D R A T I C E
KB-6 KB-9 KB-10
6
9
10
0.45
0.6
0.75
BS
CL
CL
3
4
5
%
%
%
22
15
25
3
1
1
43
69
67
26
1
9
5
2
8
1?
0
0
KM-3
18
[1,75]
[MO]
6
%
11
3
77
6
3
0
KB-19
20
2.25
ML
7
%
29
3
60
2
6
0
a
* K O V Á Ø Ù V
KB-20
21
2.6
SF
8
%
21
3
52
16
8
0
KM-4
22
[2,63]
[SF]
9
%
12
0
74
5
5
0
KB-A
23
2.65
SF
10
%
22
0
43
28
7
0
KB-21
24
2.75
BS
11
%
19
0
38
37
5
0
M L Ý N
KB-22
25
2.8
BS
12
%
41
14
30
12
1
0
KM-5
30
[3,4]
[ML]
13
%
7
0
44
20
25
4
P R O F I L V R CH L A B Í 2
celkovì VB-14 VB-15 VB-16 VB-24
VRCHLABÍ
KB-27
31
3.8
**MC
14
%
1
2
52
33
12
0
KB-28
32
4.02
**MC
15
%
10
1
50
29
0
10
BS1
BS2
BS3
T 19 12 27 13 0 0
M
4 3 8 4 0 0
MS 48 5 35 6 78 3
DNS25 3 27 4 14 4
DS 2 1 3 1 5 1
V
1 1 0 0 3 1
Strana 2
KM-6
33
[4,08]
[MC]
16
%
17
0
71
12
0
0
KB-29
35
4.67
** MC
17
%
17
0
45
16
21
0
KM-8 KM-9
37
39
[5,2]
[5,6]
[MC] [MC]
18
19
%
%
9
0
0
0
50
85
28
15
5
0
8
0
KB-33
41
5.97
*** MC
20
%
9
3
42
24
15
7
KB-B
42
6.2
MC
21
%
15
0
44
32
8
1
KB-34
43
6.4
MC
22
%
8
0
73
12
7
0
KM-10
44
[6,47]
[MC]
23
%
16
2
58
16
4
4
KM-11
47
[6,65]
[BS]
24
%
0
0
78
14
5
3
1991
26
%
1
1
92
4
2
3
3.7
MO
27
%
0
0
97
2
1
1
4.02
MO
28
%
1
0
95
2
1
1
4.25
MO
29
%
1
0
94
2
2
2
4.9
BS
30
%
2
0
91
5
2
1
List1
Kvantitativní zastoupení skupin miospor rudnického obzoru
v jednotlivých vzorcích
59
57
55
53
51
49
DISACCITES STRIATITI
Vittatina
45
19 4 48 25 2
27 8 35 27 3
0 0 78 14 5
1
0
3
37
èísla vzorkù
35
33
31
29
27
25
MONOSACCITES
TRILETES
41
MONOLETES
43
39
DISACCITES NON STRIATITI
47
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
skupiny miospor v %
TRILETES
DISACC. NON STRIATITI
MONOLETES
DISACC.STRIATITI
MONOSACCITES
Vittatina
Strana 3
List1
Prùmìrné zastoupení skupin miospor v èernošedých jemnì
laminovaných vápnitých kalovcích (BS) v profilu Kundratice
3
TRILETES
MONOLETES
MONOSACCITES
DISACCITES NON STRIATITI
2
DISACCITES STRIATITI
Vittatina
1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Strana 4
3.3 Zoopaleontologická data
Soupis lokalit s faunou
Kalenský obzor a veselský obzor
Arnultovice
Lokalita je situována ve stráni na pravém břehu Čisté, za domkem.
paprskoploutvé ryby (robustní fulkrum a šupina)
Arnultovice - levý břeh Čisté
Lokalita je situována ve vyschlém přívalovém korytě ve stráni proti továrně na levém břehu Čisté.
1) Kalcirudit (s fragmenty karbonátových zrn)
- Xenacanthus decheni (zuby)
- xenacanthidní žraloci (úlomky týlních trnů)
- ?Paramblypterus sp. (úlomek ploché kosti)
- paprskoploutvé ryby (fulkra, fragmenty šupin, článků lepidotrichií a kostí)
- koprolity
2) Aleuropelity s bahenními prasklinami
- Xenacanthus decheni (zuby)
- paprskoploutvé ryby (části těl, lebeční kosti, šupiny)
- koprolity
Bitouchov (u Lomnice nad Popelkou) - bez bližší lokalizace
Nálezy pochází ze starých sběrů, nebo jsou uváděny ve starších pracích (DANĚK 1902; FRITSCH 1879-1901,
1907; MRÁZEK 1948), kde je lokalita nazývána Vitouchov, nebo Bytouchov. Některá rodová i druhová jména
jsou revidována.
- Lumbricopsis permicus
- Palaeanodonta compressa
- Protolimnadia calcarea
- „Amblypterus“ feistmanteli
Bitouchov (u Lomnice nad Popelkou) - d. b. S-342
Nálezy pochází z mapování, které prováděl začátkem sedmdesátých let Valín.
paprskoploutvé ryby (celí jedinci, kosti, šupiny)
koprolity
Bitouchov (u Lomnice nad Popelkou) - d. b. 235
Nálezy pochází z mapování, které prováděl začátkem sedmdesátých let Valín. Lokalita je situována 50 m V od
obce (suť v potoce).
paprskoploutvé ryby (celí jedinci, suprakleitrum, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
koprolity
Bitouchov (u Lomnice nad Popelkou) - zářez cesty
Lokalita, kterou KAMARÁD (1959) situoval do zářezu polní cesty V od silnice Holenice - Žďár, asi 200 m S od
vyústění silnice od Rváčova.
Protolimnadia calcarea
paprskoploutvé ryby (šupiny)
Dolní Branná - důl Eva
Nálezy pochází z odvalu a nelze tedy zjistit přesnou pozici v původním profilu.
32
paprskoploutvé ryby (různé zbytky)
koprolity
Dolní Kalná - bez bližší lokalizace
Nálezy pochází ze starých sběrů, nebo jsou uváděny ve starších pracích (MRÁZEK 1948). Některá rodová i
druhová jména jsou revidována.
Palaeanodonta petraschecki
Palaeanodonta posepnyi
Palaeanodonta sophiae
Palaeanodonta verneuili
paprskoploutvá ryba (malý jedinec)
Dolní Kalná - lůmek
1) 0,88 m
- xenacanthidní žralok (zub)
- paprskoploutvé ryby (artikulovaní jedinci, frontale, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity se šupinami
2) 3,80 m
- Paramblypterus sp. (?frontale, čelist, parasfenoid a další lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (operkulum, čelist, lebeční kosti, šupiny)
3) 4,00 m
- Xenacanthus decheni (zub)
- Paramblypterus sp. (pravé frontale, kleitrum)
- paprskoploutvé ryby (operkulum, kleitra, lebeční kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
4) 4,20 m
- paprskoploutvé ryby (čelist, kleitrum, fragment kosti, šupiny)
- koprolity plné šupin
5) 4,25 m
- paprskoploutvé ryby (kosti, šupiny)
Dolní Kalná - Nosek
- konchostraky pseudestheriidního typu (otisky)
- Xenacanthus decheni (zub, týlní trn, kalcifikovaná chrupavka, čelisti se zuby)
- ?Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci a jejich fragmenty, kleitra, čelisti, parasfenoidy, operkula, lebeční
kosti, izolované ploutve, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- spirální (žraločí) koprolity
- koprolity
Horní Kalná - bez bližší lokalizace
Nálezy pochází z různých lokalit a jsou popisovány mnoha autory (viz FRIČ 1912; ŠTAMBERG 1982, 1994).
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Xenacanthus decheni
- Paramblypterus sp.
- „Amblypterus“ feistmanteli
- „Amblypterus“ kablikae
- „Amblypterus“ vratislaviensis
- „Amblypterus“ zeidleri
- Apateon sp.
- ?Melanerpeton sp.
- ?Cheliderpeton sp.
- Protritonichnites lacertoides
- Anomalopus kablikae
- Foliipes caudifer
33
Horní Kalná - důl Adam
Sběry pochází z odvalu a nelze tedy zjistit přesnou pozici v původním profilu. Nálezy jsou popisovány mnoha
autory (viz ŠTAMBERG 1982, 1994).
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“ i otisky)
- Xenacanthus decheni
- Paramblypterus sp.
- „Amblypterus“ feistmanteli
- „Amblypterus“ kablikae
- „Amblypterus“ vratislaviensis
- „Amblypterus“ zeidleri
- Apateon sp.
- stopy tetrapodů
- koprolity
Horní Kalná - důl Fortuna
Nálezy pochází z odvalu a nelze tedy zjistit přesnou pozici v původním profilu.
paprskoploutvé ryby (různé zbytky)
Horní Kalná - důl Vítěz
Sběry pochází z odvalu a nelze tedy zjistit přesnou pozici v původním profilu.
- pseudestheriidní konchostraky („stíny“)
- paprskoploutvé ryby (suprakleitrum, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
Horní Kalná - za garáží
1) 0,77-0,80 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny a fulkrum)
2) 0,80-0,85 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zub, útržky kalcifikované chrupavky)
- paprskoploutvé ryby (kleitrum, parasfenoid, lebeční kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
3) 0,85-0,90 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby)
- paprskoploutvé ryby (kleitrum, suprakleitrum, lebeční kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
4) 0,90-0,95 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby)
- ?Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (čelisti, parietale, suprakleitrum, lebeční kosti, šupiny, fulkra, články
lepidotrichií)
- koprolity
Klášterská Lhota
Klášterská Lhota je ve starší literatuře známa pod německým jménem Mönchsdorf.
- dosud nepopsaná paprskoploutvá ryby čeledi Aedullidae (maxila)
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl, maxila, operkula, čelisti, kleitra, frontalia, kosti, šupiny, fulkra,
články lepidotrichií)
- koprolity
Kocléřov
HOLUB (1966) uvádí z této lokality (SV od obce, na Lysých vrších, při JZ okraji osady Červený Vrch v okolí
kóty 555) polohu nafialověle šedých vápenců s následující faunou:
- paprskoploutvé ryby (šupiny a ?trny)
- koprolity
34
Kruh - 1
1) 3,00-3,10 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby, útržky kalcifikované chrupavky)
- Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (maxily, operkulum, čelisti, frontalia, parasfenoidy, preoperkula, parietalia,
suprakleitrum, ?ceratohyale, kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
2) 3,00-3,15 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby)
- Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (maxily, operkula, čelisti, kleitra, frontale, parasfenoid, klavikuly,
preoperkula a suprakleitra, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
3) 3,10-3,30 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby)
- Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (maxila, operkulum, čelisti, kleitra, frontalia, preoperkulum, klavikula, kosti,
šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
4) 3,15-3,25 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby)
- Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (celý jedinec, maxila, frontale, parasfenoid, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
5) 3,25-3,30 m
- Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (maxila, frontale, operkulum, čelist, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
6) 3,30-3,45 m
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zuby, útržky kalcifikované chrupavky)
- Paramblypterus sp. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (maxily, frontalia, parasfenoid, čelisti, operkula, kleitra, suprakleitra, kosti,
šupiny, články lepidotrichií)
Kruh - 2
- Xenacanthus cf. Xenacanthus decheni (zub)
- paprskoploutvé ryby (juvenilní jedinci, fragmenty těl, čelisti, kleitra, suprakleitra, kosti, šupiny, fulkra,
články lepidotrichií)
- koprolity
Křečovice u Rovenska pod Troskami
Z červeného vápence uvádí FRITSCH (1879-1901) ostrakody.
Carbonita sp.
Prosečné
Z kalenského obzoru v Prosečném uvádí HOLUB & KOZUR (1981a, 1981b) stopy členovců a tetrapodů. Jména
některých taxonů stop členovců jsou upravena dle WALTERA (1983).
Bifurcatichnus longus
Isopodichnus problematicus
Kalnaichnus magnus
Kivanichnus baloghi
Orbiculichnus vulgaris
Pirandikus paralellus
Taslerella hamata
Taslerella regularis
Tortilichnus gracilis
Permichnium voelckeri
Permichnium unistriatum
Glasbachichnium sp.
35
Cochlichnus sp.
Amphisauropus imminutus
?Amphisauroides transitus
Anomalopus kablikae
Antichnium salamandroides
Fichterichnus pulcher
Foliipes caudifer
Palmichnus kalnaensis
Phalangichnus schmidti
Protritonichnites lacertoides
Serripes doloi
Veselá
1) 2,30-2,33 m (zvětralý sediment)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
2) 2,36-2,45 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, artikulované šupiny, články lepidotrichií)
3) 2,45-2,50 m
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl, maxila, suprakleitrum, operkulum, šupiny, články lepidotrichií)
4) 2,50-2,56 m
- paprskoploutvé ryby (fragment těla, kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
5) 2,56-2,62 m
- paprskoploutvé ryby (části těl, suprakleitra, operkulum, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
6) 2,62-2,83 m
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, kleitra, kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
7) 2,83-2,90 m
- paprskoploutvé ryby (části těl)
- koprolity
8) 3,25-3,28 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
- ?Apateon sp. (lebka a část páteře)
- obojživelník jiného rodu (spodní čelist)
vrt Bitouchov Bv-2
Údaje jsou převzaty z nepublikovaného posudku RIEGERA.
1) 106,10 m (světle šedozelený, hnědě skvrnitý jílovec)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
2) 144,20 m (šedý, zeleně i hnědočerveně skvrnitý jílovec až prachovec)
- ?paprskoploutvé ryby (?zoubky)
3) 154,70-155,00 m (černý bitumenní slínovec s hnědavou smouhou, mázdrou)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
Vrt Kruh Kh-1
1) 14,50-15,00 m (bahenní praskliny, světlejší šedá barva než podloží, vyšší obsah karbonátu - slínovec, druhotně
odbarveno podél bahenních prasklin - světlejší šedá barva)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- Paramblypterus sp. (lebeční kost)
- paprskoploutvé ryby (maxily, kleitrum, suprakleitrum, operkulum, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
2) 15,00-16,00 m (tmavošedý vápnitý kalovec)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- paprskoploutvé ryby (fulkra, kleitrum, čelisti, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
3) 19,00-19,50 m (tmavošedý vápnitý kalovec)
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
36
- paprskoploutvé ryby (maxily, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
Žlábek
Nálezy jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze.
paprskoploutvé ryby (celí jedinci, šupiny, články lepidotrichií)
Rudnický obzor
Dolní Sytová
Jedinec Acanthodes gracils, pocházející ze sbírek Karlovy Univerzity (viz ZAJÍC 1988).
Janovice - odvaly dolů František aj.
Z různých odvalů a stop po dolování pochází následující fauna:
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (šupiny, ploutevní trny, skapulokorakoid)
- Bohemiacanthus carinatus (částí lebka s týlním trnem a částí postkraniálního skeletu, zuby)
- xenacanthidní žraloci (úlomky kalcifikované chrupavky)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, fragmenty těl, šupiny, kleitrum, kosti)
- koprolity
Košťálov - bez bližší lokalizace
V různých starších pracích je uváděna pod názvy Košťálov či Libštát (nesouhlasí s dnešními katastry, případně
omyl) následující fauna (viz též WERNEBURG & ZAJÍC):
- Limnestheria palaeoniscorum
- Acanthodes gracils
- Bohemiacanthus carinatus
- Paramblypterus rohani
- Paramblypterus caudatus
- Paramblypterus reussii
- „Amblypterus“ angustus
- „Amblypterus“ zeidleri
- „Sagenodus“ tardus
- Archegosaurus dyscriton
- „Ptyonius“ bendai
- branchiosauridní obojživelníci
- fragmenty eryopoidních obojživelníků
- fragmenty plazů
Košťálov - Kovářův mlýn
1) poloha 6,0 m - tzv. spodní bitumen (dle Martínka)
- Paramblypterus sp. (shluk velkých šupin a velkých lebečních kostí)
- paprskoploutvé ryby (částečně disartikulovaný jedinec, šupiny)
2) poloha 6,7 m (dle Martínka)
- Paramblypterus sp. (fragmenty ryb s lebečními kostmi)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolity
3) blíže nespecifikované polohy
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (dospělí i juvenilní jedinci, fragmenty těl, šupiny, ploutevní trny, mandibulární
kosti, shluky šupin a ploutevních trnů, skapulokorakoidy)
- Bohemiacanthus carinatus (fragmenty lebky se zuby, neurokranium, zuby)
- xenacanthidní žraloci (fragmenty lebky, neurokranium, zuby)
- Melanerpeton sp. K (viz WERNEBURG & ZAJÍC 1990)
37
- paprskoploutvé ryby (artikulovaní jedinci, fragmenty těl, kosti, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
Košťálov - rokle v lese
Rokle je situovaná S od silnice Kundratice - Košťálov a ústí u silnice cca 100 m od lokality Kundratice - Doly
směrem na Košťálov.
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- paprskoploutvé ryby (fragment těla, šupiny)
- koprolity
- spirální (žraločí) koprolity
Košťálov - Valdice
KAMARÁD (1953) odtud uvádí materiál ze sbírek Národního muzea v Praze.
- Limnestheria palaeoniscorum
Košťálov - za hospodou
Lokalita je situována na břehu Olešky, cca 50 m proti proudu za kamenným mostkem.
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (juvenilní dospělí i staří jedinci, fragmenty těl, šupiny, ploutevní trny,
mandibulární kosti, skapulokorakoidy, shluky šupin a ploutevních trnů)
- Bohemiacanthus carinatus (týlní trn, zuby)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, fragmenty těl, kosti, šupiny, články lepidotrichií)
- paprskoploutvé ryby stejného typu jako ve vrtu HK-1 (viz ZAJÍC 1989) (celí jedinci)
- ?Igornichthys sp. (celí jedinci)
- koprolity
Košťálov - za internátem
Lokalita je situována v zářezu silnice Košťálov - Kundratice, naproti rybníčku.
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (ploutevní trny, skapulokorakoid)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- Paramblypterus sp. (kosti lebky)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolity
Kundratice - Doly
1) poloha cca 3,0 m dle Martínka
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (dospělí i juvenilní jedinci, fragmenty těl, šupiny, ploutevní trny, mandibulární
kosti, shluky šupin a ploutevních trnů)
- Bohemiacanthus carinatus (týlní trn s částí lebky, zuby)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- Paramblypterus sp. (části těl a hlav)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, šupiny, úlomky kostí)
- koprolity
- spirální (žraločí) koprolity
V rámci této fosiliferní polohy relativně převládají od báze: paprskoploutvé ryby - akantodi - žraloci
2) bez rozlišení poloh (suť v potoce a na jeho břehu)
konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (dospělí i juvenilní jedinci, fragmenty těl, šupiny, ploutevní trny, mandibulární
kosti, shluky šupin a ploutevních trnů)
- Bohemiacanthus carinatus (lebka s týlním trnem, zuby)
- xenacanthidní žraloci (samčí postkraniální skelet, zuby)
- Paramblypterus sp. indet. (části těl a hlav)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, šupiny, úlomky kostí)
38
- koprolity
- spirální (žraločí) koprolity
Nouzov - silnice
Ve výkopu u silnice S od obce.
- xenacanthidní žralok (zub)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
Nouzov - strž
- Bohemiacanthus carinatus (zuby)
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl)
Prostřední Lánov - východní svah údolí Malého Labe
Podle HAVLENY & ŠPINARA (1955) lokalita LA/3/54 a RIEGERA (1971).
- hmyzí křídlo
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, fragmenty těl, šupiny)
- branchiosauridní obojživelník (celý jedinec)
Prostřední Lánov - za továrnou
Lokalita je totožná s lokalitou LA/2/54 HAVLENY & ŠPINARA, viz též RIEGER (1971).
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (dospělí i juvenilní jedinci)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, fragmenty těl, kosti, velké i malé šupiny)
- obojživelníci ?Melanerpeton sp. (neobvykle hojní - celí jedinci, lebky, 2 celí jedinci na téže
vrstevní ploše cca 8 cm od sebe)
- koprolity
HAVLENA & ŠPINAR (1955) uvádí nález obojživelníka, který určují jako Branchiosaurus sp. (pravděpodobně
B. umbrosus). Nález nebyl revidován.
Příkrý - Honkův potok
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (ploutevní trny, šupiny)
- Bohemiacanthus carinatus (zub) - xenacanthidní žralok (zub)
- Paramblypterus sp. (kosti)
- Igornichthys sp. (celý jedinec, lebka, šupiny) (viz ŠTAMBERG 1994)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií) - koprolity
Příkrý - lůmek
Podle RIEGERA (1971) lůmek u hřbitova:
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, fragmenty těl, šupiny)
HAVLENA (1959) uvádí pravděpodobně tutéž lokalitu jako lůmek při z. okraji obce:
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolity
Příkrý - přítok Honkova potoka
- Bohemiacanthus carinatus (zub)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
- ?Paramblypterus sp. indet. (lebeční kosti)
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl, kosti, fulkra, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
Rudník - bez bližší lokalizace
Dříve Hermannseifen, Heřmanovy Sejfy.
- Acanthodes gracilis (celý jedinec)
39
- ?Melanerpeton sp.
Viz HERTACH (1907); WERNEBURG & ZAJÍC (1990); ZAJÍC (1988).
Rybnice - Hrádecký potok
ŠTAMBERG (1993) uvádí tuto lokalitu jako Háje nad Jizerou, RIEGER (1971) jako Roprachtice, jde však o
katastr Rybnice.
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“, místy jsou jimi vrstevní plochy přeplněné)
- Acanthodes gracils (celí jedinci, části těl, mandibulární kosti, ploutevní trny, šupiny)
- Bohemiacanthus carinatus (zuby)
- xenacanthidní žralok (zuby)
- Paramblypterus gelberti (celý jedinec) (viz ŠTAMBERG 1993)
- Paramblypterus sp. (kosti)
- Igornichthys sp. (celí jedinci, šupiny) (viz ŠTAMBERG 1994)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, juvenilní jedinci, části těl, šupiny, články lepidotrichií)
- paprskoploutvá ryba stejného typu jako ve vrtu HK-1 (viz ZAJÍC 1989) (celý jedinec)
- obojživelníci ?Melanerpeton sp. (téměř celý jedinec, 2 lebky)
- koprolity
Semily - bez bližší lokalizace
- Acanthodes gracils (celí jedinci, ploutevní trny)
- Bohemiacanthus carinatus (zuby)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, šupiny)
U stop tetrapodů Ichnotherium rittlerianum, které uvádí HAUBOLD (1971) není jistá příslušnost k rudnickému
obzoru.
Semily - levý břeh Jizery
Lokalita je situována naproti továrně.
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Bohemiacanthus carinatus (zuby)
- xenacanthidní žralok (zuby, týlní trn)
- Paramblypterus sp. (celí jedinci, lebeční kryt, lebeční kosti)
- Igornichthys sp. (celí jedinci, šupiny) (viz ŠTAMBERG 1994)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci, juvenilní jedinci, části těl, lebeční kosti, kleitra, suprakleitra,
operkula, čelisti, parasfenoid, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
Škodějov - důl Větrná hora
- Bohemiacanthus carinatus (zub)
- xenacanthidní žralok (zuby)
- paprskoploutvé ryby (kosti, šupiny)
Valteřice
Odval pokusné štoly Jáchymovských dolů, údolí V od obce (RIEGER 1971).
- paprskoploutvé ryby (fragment těla)
- koprolit
Víchová
V lese, Z od obce (tenká, 15-20 cm, poloha v podloží pískovce).
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracils (fragmenty juvenilních jedinců, spodní čelisti, mandibulární kosti, ploutevní trny,
šupiny, shluky ploutevních trnů a šupin)
- xenacanthidní žraloci (zuby, útržky kalcifikované chrupavky)
- paprskoploutvé ryby (fragment ploutve, fulkrum, šupiny)
- koprolity
40
Vrchlabí - zářez silnice
1) poloha č. 9; 520-530 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990)
- konchostraky pseudestheriidního typu
2) poloha č. 8; 485-495 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990)
- konchostraky Pseudestheria aff. Pseudestheria breitenbachensis (otisky)
- konchostraky pseudestheriidního typu(otisky)
3) poloha č. 7; 420-430 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990); 0,00-1,50 m prezentovaného profilu
- konchostraky pseudestheriidního typu.
4) poloha č. 4; 279-290 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990); 6,20-6,60 m prezentovaného profilu.
Tuto polohu lze členit na 4 části:
a) bazální, červenofialový karbonát (nejmocnější)
- akantodi Acanthodes gracilis (špatně zachovalé útržky těl, ploutevní trny, šupiny)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolity
- spirální (žraločí) koprolity
b) jemně laminovaný, fialový, místy šedozelený karbonát - „akantodová poloha“
- mlži ?Anthraconaia sp. (otisk)
- akantodi Acanthodes gracilis (celí jedinci a jejich části, ploutevní trny, šupiny)
- xenacanthidní žraloci (zub)
- paprskoploutvé ryby Paramblypterus sp. (celí jedinci a jejich části)
- paprskoploutvé ryby (celí jedinci a jejich části, šupiny)
- obojživelníci ?Melanerpeton sp. (fragmenty lebek, ale i větší části skeletu)
- spirální (žraločí) koprolity
- stopy členovců ?Taslerella sp.
- koprolity
c) tenká šedý karbonát - „tetrapodová poloha“
- juvenilní mlži (?)
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- hmyz (fragment křídla - druhý nález v rudnickém obzoru!)
- akantodi Acanthodes gracilis (špatně zachovalé útržky těl, ploutevní trny, šupiny)
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl, šupiny)
- obojživelníci ?Melanerpeton sp. (fragmenty lebek, ale i větší části skeletu)
- koprolity
d) lokálně vyvinuté čočky karbonátu pleťové barvy
- akantodi Acanthodes gracilis (ploutevní trny, šupiny)
- koprolity
5) poloha č. 3; 240-260 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990);
- paprskoploutvé ryby (šupiny a shluky šupin s články lepidotrichií)
- koprolity
6) poloha nazvaná meziloží; 205 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990)
stopy tetrapodů Protritonichnites lacertoides
7) poloha č. 1; 100-150 m (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990). Polohu lze členit na dvě části.
a) bazální šedé jílovce
- konchostraky pseudestheriidního typu
b) nadložní poloha tmavošedého laminovaného dolomitického kalovce
- žraloci Bohemiacanthus carinatus (části lebek a postkraniálního skeletu, týlní trny, zuby)
- akantodi Acanthodes sp. (ploutevní trn)
- paprskoploutvé ryby Paramblypterus sp. (celý jedinec, fragmenty těl, šupiny)
- paprskoploutvé ryby podobné jedinci popsanému z vrtu HK-1 (ZAJÍC 1989; Pl. III.).
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl, shluky šupin, šupiny a články lepidotrichií)
- spirální (žraločí) koprolity
- koprolity
Údaje ze zprávy (ŠIMŮNEK, DRÁBKOVÁ & ZAJÍC 1990) jsou doplněny nepublikovanými daty Štamberga.
Poloha č. 9 byla ve výše zmíněné zprávě kladena do podloží rudnického obzoru.
Vrchlabí - Z okraj města
Výchozy v cestě na SZ svahu úbočí J od pily (RIEGER 1971).
- paprskoploutvé ryby (fragmenty těl, šupiny)
41
Vrt Čistá Ča-1
Dle RIEGERA (1971)
54,60-54,90 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
Vrt Fořt F-1
1) 58,85 m
- paprskoploutvá ryba (část těla)
2) 59,40 m
- Paramblypterus sp. (frontale)
- paprskoploutvá ryba (část ploutve se šupinami)
3) 59,50 m
- paprskoploutvé ryby (velké šupiny, články lepidotrichií)
4) 59,60 m
- paprskoploutvé ryby (shluk šupin a článků lepidotrichií)
5) 59,80 m
- vrstevní plocha přeplněná konchostrakami pseudestheriidního typu („stíny“)
6) 64,65 m
- Acanthodes gracilis (ploutevní trn)
Vrt Fořt F-2
1) 74,60 m
- Acanthodes gracilis (část těla)
2) 77,30 m
- paprskoploutvá ryba (šupina)
3) 77,40 m
- paprskoploutvé ryby (šupina, suprakleitrum)
4) 77,45 m
- xenacanthidní žralok (zub)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
5) 77,50 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií, fragment ploutve)
- koprolity
6) 77,70 m
- xenacanthidní žralok (zub)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
7) 77,85 m
- koprolit se šupinami
8) 77,95 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, fragment kosti)
- koprolit
9) 78,35 m
- konchostraka pseudestheriidního typu
10) 78,50 m
- paprskoploutvé ryby (přední část těla s hlavou)
- koprolit
11) 78,70 m
- paprskoploutvé ryby (fragment kosti)
- koprolit se šupinami a články lepidotrichií
Vrt Fořt F-3
1) 161,05 m
- ?mlž
- vrstevní plochy přeplněné konchostrakami pseudestheriidního typu („stíny“)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
2) 161,15 m
- konchostraky pseudestheriidního typu
42
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
3) 161, 25 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- paprskoploutvé ryby (část artikulovaného jedince, šupiny, fulkra)
4) 164,60 m
- Acanthodes gracilis (útržek těla, shluk šupin a ploutevních trnů)
Vrt Horní Kalná HK-1
1) 519,85 m
- vrstevní plochy přeplněné konchostrakami pseudestheriidního typu („stíny“)
2) 519,90 m
- vrstevní plocha přeplněná konchostrakami pseudestheriidního typu (většinou „stíny“, ale i lépe
zachovalí jedinci)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
3) 520,00 m
- konchostraka pseudestheriidního typu
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
4) 520,10 m
- vrstevní plocha přeplněná konchostrakami pseudestheriidního typu (většinou „stíny“)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
5) 550,35 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií, kost)
- koprolit s velkými šupinami paprskoploutvých ryb
6) 550,40 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií, fulkra)
- koprolity se šupinami paprskoploutvých ryb
7) 550,50 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- xenacanthidní žralok (multicuspidní dermální element)
- koprolit (velký, vřetenovitý)
8) 551,60 m
- paprskoploutvé ryby (fragment těla, ocasní ploutev); YA 1365
9) 552,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií, fulkrum, jedinec bez hlavy YA 1351)
10) 554,80 m
- konchostraka pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (část trupu YA 1359, prsní ploutevní trn s dermotrichii YA 1360)
11) 555,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
12) 555.10 m
- paprskoploutvé ryby (fulkrum, artikulované šupiny a články lepidotrichií)
13) 555,20 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií, fragment kosti)
- koprolity se šupinami
14) 558,55 m
- Acanthodes gracilis (shluky šupin a ploutevních trnů)
- xenacanthidní žralok (zub)
15) 558,60 m
- Acanthodes gracilis (ploutevní trny, skapulokorakoidy, shluky šupin a ploutevních trnů)
- paprskoploutvé ryby (fragment kosti)
- koprolit
16) 558,75 m
- vrstevní plochy přeplněné konchostrakami pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (neúplný jedinec YA 1363, ploutevní trn, skapulokorakoid)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
17) 558,80 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (ploutevní trny)
- xenacanthidní žralok (zub)
43
18) 558,90 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (ploutevní trny, shluky šupin a ploutevních trnů YA 1364)
- xenacanthidní žralok (zub)
- koprolity
19) 558,95 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (ploutevní trny, shluky šupin a ploutevních trnů YA 1361)
- xenacanthidní žraloci (zuby)
20) 560,60 m
- Acanthodes gracilis (šupiny)
- xenacanthidní žralok (zub)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
21) 560,65 m
- Acanthodes gracilis (šupiny, shluky šupin a ploutevních trnů YA 1362)
- xenacanthidní žralok (zub)
22) 560,70 m
- Acanthodes gracilis (šupiny, ploutevní trny)
23) 560,75 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (šupiny, ploutevní trny, skapulokorakoid)
- koprolity
24) 560,80 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- Acanthodes gracilis (ploutevní trn)
- koprolit
Poznámka: Žraločí zuby nebyly revidovány, jedná se však bezpochyby většinou o Bohemiacanthus carinatus.
Vrt Horní Olešnice HPK-4
225,30 m - podle TÁSLERA (1982) ekvivalent rudnického obzoru (šedofialový jemně laminovaný jílovitý
vápenec)
- paprskoploutvé ryby (části těl, šupiny, články lepidotrichií)
- koprolit (?žraločí)
Vrt Janovice Rk-7
Dle RIEGERA (1971).
1) 44,10-44,70 m
- paprskoploutvá ryba (šupina)
2) 46,20-46,70 m
- paprskoploutvá ryba (fragment těla)
Vrt Javorník Jk-6
1) 75,85-76,00 m
- ostrakodi Carbonita sp.
- paprskoploutvé ryby (šupiny, fulkrum, články lepidotrichií)
2) 93,80-94,00 m
- Acanthodes gracilis (šupiny)
- žralok Bohemiacanthus carinatus (zub)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, lebeční kosti)
- spirální (žraločí) koprolit
3) 123,00-123,20 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
4) 124,55-124,70 m
- konchostraky pseudestheriidního typu
- Acanthodes gracilis (šupiny)
- koprolit
5) 125,60-126,00 m
- konchostraky pseudestheriidního typu
44
- Acanthodes gracilis (šupiny, ploutevní trny, skapulokorakoidy, shluky šupin a ploutevních trnů)
- žraloci Bohemiacanthus carinatus (zuby)
- koprolity
6) 126,75-127,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
- koprolit
7) 127,00-127,20 m
- žralok Bohemiacanthus carinatus (zub)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolity
8) 128,00-128,70 m
- konchostraka pseudestheriidního typu
- paprskoploutvé ryby (fragment těla, šupiny)
9) 128,80-129,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolit
10) 129,65-129,85 m
- Acanthodes gracilis (části těl)
Vrt Košťálov Ko-5
49,90 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
- koprolit (impregnovaný pyritem)
Vrt Libštát Lt-1
216,70 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny, články lepidotrichií)
- koprolity
Vrt Prosečné Pé-1
Dle RIEGERA (1971).
753,30 m
- stopy tetrapodů
Vrt Prostřední Lánov Pl-1
Dle RIEGERA (1971).
68,00-68,50 m
- paprskoploutvé ryby (část těla, šupiny)
Vrt Prostřední Lánov Pl-2
Dle RIEGERA (1971).
1) 30,70-31,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
2) 65,10-65,50 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
3) 71,25-71,90 m
- koprolit
4) 72,90-73,10 m
- koprolit
5) 73,10-73,30 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
6) 74,90-75,10 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
7) 75,50-75,70 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
45
Vrt Příkrý Pý-1
Dle RIEGERA (1971).
1) 21,10 m
- ?Acanthodes gracilis (?ploutevní trn)
2) 61,50-62,90 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
Vrt Rudník Rk-1
Dle RIEGERA (1971).
1) 24,50-24,70 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
2) 24,70-24,90 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
Vrt Rudník Rk-2
Dle RIEGERA (1971).
1) 33,80-34,00 m
- paprskoploutvé ryby (velké šupiny)
2) 35,80-36,00 m
- koprolit
3) 37,40-37,60 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
4) 37,80-38,00 m
- paprskoploutvá ryba (celý jedinec)
5) 38,00-38,20 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
6) 38,10 m
- paprskoploutvá ryba (fragment těla)
7) 38,20-38,40 m
- koprolit
8) 38,60-38,80
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
9) 39,80-40,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
Vrt Rudník Rk-4
Dle RIEGERA (1971).
55,90-56,00 m
- paprskoploutvá ryba (šupina)
Vrt Rudník Rk-9a
1) 52,45 m
- konchostraky pseudestheriidního typu („stíny“)
- paprskoploutvé ryby (velké šupiny, články lepidotrichií)
2) 55,05 m
- Acanthodes gracilis (shluk šupin, ploutevních trnů, skapulokorakoid, artikulované „žaberní
podpory“)
3) 55,40 m
- vrstevní plocha přeplněná konchostrakami pseudestheriidního typu (většinou „stíny“)
4) 55,50 m
- konchostraka pseudestheriidního typu
- ?Igornichthys sp. (maxila mladého jedince)
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
46
Vrt Semily Se-1
51,50m
- paprskoploutvá ryba (šupina)
Vrt Valteřice Ve-1
Dle RIEGERA (1971).
1) 89,50 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
2) 134,70-135,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolit
3) 153,00-153,50 m
- mlž
Vrt Valteřice Ve-2
Dle RIEGERA (1971).
1) 39,40-39,60 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
2) 40,00-40,20 m
- paprskoploutvá ryba (šupina)
3) 51,40-51,60 m
- mlži
4) 57,00-58,10 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
5) 58,10-58,60 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
6) 58,60-59,10 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
7) 67,00-67,40 m
- koprolit
Vrt Vrchlabí Ví-1
Dle RIEGERA (1971).
1) 139,00-139,80 m
- konchostraka
2) 172,70-173,40 m
- paprskoploutvá ryba (fragment těla)
3) 173,40-174,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
4) 174,00-175,00 m
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- koprolit
Poznámka:
Jedinci uložení ve sbírkách Českého geologického ústavu jsou označeni písmeny YA a čtyřmístným číslem.
Ploužnický obzor a štěpanicko-čikvásecký obzor
Bradlecká Lhota - les Zlatník
Nálezy jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze.
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
47
Košťálov - odval štoly Naděje
Lokalita je situována S od Vyniklé. Fauna pochází z odvalu a pozici nálezů v profilu tedy nelze přesně určit.
- Sphaerolepis kounoviensis (šupiny)
- Spinarichthys dispersus (šupiny)
- paprskoploutvé ryby (kosti, šupiny)
- koprolity
Kouty - štoly Adolf a Glück
Fauna pochází z odvalu a pozici nálezů v profilu tedy nelze přesně určit.
- Sphaerolepis kounoviensis (šupiny)
- paprskoploutvé ryby (fragmenty kostí, šupiny)
Kromle
FRIČ (1912) uvádí z červené břidlice z rokle nedaleko hájovny u Kromel následující faunu:
- hmyzí křídla (převládají zástupci taxonu Blattodea)
- Arthrolycosa sp.
- ?otisk roztoče (pochybné)
Lokalita, bohužel, dosud nebyla nalezena, ale charakter zmiňované fauny ukazuje na ploužnický obzor.
Krsmol
FRITSCH (1879-1901) uvádí nález mlžů, hmyz pochází ze sbírek Národního muzea v Praze.
- Carbonicola bohemica
- hmyzí křídla
Kyje
11,55 m
- stopy tetrapodů Amphisauropus cf. Amphisauropus intermedius (dle HAUBOLDA, 1971)
Kyje - bez bližší lokalizace
FRIČ (1912) nazývá tuto lokalitu „zářez dráhy poblíž Menzlova lomu u Lomnice nad Popelkou.“ V literatuře
(FRIČ 1912; SCHNEIDER 1983) je uváděna následující fauna:
- Spiloblattina lawrenceana
- Sysciophlebia rubida
- Neorthroblattina cf. multineuria
- Anthracoblattina sp.
- Protritonichnites lacertoides
Nedvězí - štola Otto
Fauna pochází z odvalu a pozici nálezů v profilu tedy nelze přesně určit.
- Carbonita sp.
- Acanthodes sp. (ploutevní trny)
- Sphaerolepis kounoviensis (kosti, šupiny)
- paprskoploutvé ryby (kosti, šupiny)
- koprolity
Nedvězí - štola Rohan
Fauna pochází z odvalu a pozici nálezů v profilu tedy nelze přesně určit.
- Sphaerolepis kounoviensis (parasfenoid, šupiny)
- Spinarichthys dispersus (šupiny)
- paprskoploutvé ryby (kosti, šupiny)
- koprolity
Nová Paka - letiště
KAMARÁD (1959) uvádí z této lokality následující faunu:
- Lioestheria paupera (včetně juvenilních jedinců)
48
- hmyzí křídla
Ploužnice
0-1,3 m
- paprskoploutvé ryby (fragmenty kostí, šupiny, fulkra)
Šimůnek (1996, výkop č. 1)
- Limnoselache sp. (šupina)
- ?Progyrolepis speciosus (fragment zubu)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- spirální koprolit
- koprolity
Ploužnice - bez bližší lokalizace
Ze zářezu trati Ploužnice - Kyje uvádí FRIČ (1912) faunu z tmavočervené břidlice („bonebed“). Následující
seznam fauny je založen na literárních údajích (FRIČ 1912; SCHNEIDER 1983; aj.), sbírkovém materiálu a
vlastních i cizích sběrech:
- Pseudestheria tenella
- ?Lioestheria paupera
- Neorthroblattina germari
- Acanthodes sp. (ploutevní trny, šupiny)
- xenacanthidní žraloci (zuby, týlní trny, útržky kalcifikované chrupavky)
- Sphaerolepis kounoviensis (šupiny)
- Watsonichthys sp. (šupina)
- Progyrolepis speciosus (zub)
- Zaborichthys fragmentalis (šupina)
- paprskoploutvé ryby (kosti, zoubky, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- branchiosauridní obojživelníci (obratle, kosti)
- Amphisauropus intermedius
- Ichnotherium cottae
- Protritonichnites lacertoides
- spirální koprolit
- koprolity
Ploužnice - kilometrovník 60,5
Lokalita je situována 20 m JZ od kilometrovníku 60,5 u pilíře mostu v zářezu trati Ploužnice - Kyje.
- Sphaerolepis kounoviensis (šupiny)
- Watsonichthys sp. (šupiny)
- paprskoploutvé ryby (fragmenty kostí, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
Stará Paka - Příčnice
Nálezy jsou uloženy ve sbírkách Národního Muzea v Praze.
- paprskoploutvé ryby (celý jedinec, šupiny)
Vrt Horní Kalná HK-1
899,15 m
- Acanthodes sp. (ploutevní trn)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, fulkrum)
Vrt Košťálov Kv-1
499,90-500,00 m
- Carbonita sp,
- Sphaerolepis kounoviensis (šupiny)
- paprskoploutvé ryby (kosti, zoubek, šupiny, fulkra, články lepidotrichií)
- koprolity
49
Vrt Libštát Lt-1
727,50 m
- Watsonichthys sp. (šupina)
- paprskoploutvé ryby (šupiny, fulkrum)
- koprolit
Žďár u Kumburku - Smíta
Fosilní hmyz pochází ze sběrů Havlaty, ostatní faunu uvádí KAMARÁD (1959). Taxony konchostrak jsou
upraveny dle MARTENSE (****).
- Lioestheria paupera
- paprskoploutvé ryby (šupiny)
- hmyzí křídla
50
Příloha 4
R.Johnová (1997): Geochemický záznam změn prostředí sedimentace
v jezerních sedimentech rudnického obzoru, spodní perm, podkrkonošská
pánev. - PřFUK Praha, bakalářská práce.
51
Příloha 5
Šimůnek Z. a Drábková J. (1997 v tisku) : Paleobotany and palynology of the
Háje Horizon (Autunian) in the Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nr.58, Haarlem, Netherlands.
přiložená kopie je korekturním výtiskem, bude doplněno poděkování včetně reg.č. projektu GAČR
52
Příloha 6
Blecha M., Martínek K. a Mihaljevič M. : Sedimentary and geochemical record
of the ancient Kalná Lake, Lower Permian, Krkonoše-piedmont Basin, Czech
Republic. Předloženo do: Research and Methods in Ancient and Modern
Lacustrine Basins, Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol., special issue.
53

Podobné dokumenty

Zmìny prostøedí na rozhraní

Zmìny prostøedí na rozhraní Podle nálezů fauny je možné usuzovat na značnou diverzifikaci vodního společenstva včetně přítomnosti velkých predátorů (zejména rudnický a kalenský obzor), což svědčí o dlouhodobých příhodných pod...

Více

PERMIAN FAUNA OF THE KRKONOŠE PIEDMONT BASIN

PERMIAN FAUNA OF THE KRKONOŠE PIEDMONT BASIN SBORNÍK NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE Řada B – Přírodní vědy • sv. 70 • 2014 • čís. 3–4 • s. 131–142

Více