Výzva Svátek hudby 2016

Komentáře

Transkript

Výzva Svátek hudby 2016
Pořádá
S podporou
Svátek hudby
CZ
Pojďte se stát součástí něčeho nového! Open Air Program Mezinárodního festivalu Divadlo
evropských regionů také letos opět zahrnuje tradiční Fête de la Musique 2016 (Svátek
hudby 2016) a vy můžete být u toho. Rádi byste předvedli své muzikantské umění a
upozornili na svůj talent? Jste ochotni poprat se podmínkami vystoupení v otevřeného
prostoru? Přidejte se k nám a oživme ulice Hradce Králové hudbou!
Co je Svátek hudby?
Svátek hudby vznikl ve Francii na základě iniciativy francouzského ministra kultury Jacka
Langa poprvé se uskutečnil v den slunovratu 21. června 1982. Poté se začal konat
pravidelně a po roce 1985 se rozšířil do dalších zemí a stal se globální událostí, která se
slaví každoročně ve více než 110 zemích a 460 městech po celém světě. Zapojují se do něj
nejrůznější účastníci: města, kulturní instituce, školy, ministerstva kultury, jednotliví umělci i
kapely, profesionálové či amatéři bez rozdílů. http://www.fetedelamusique.culture.fr/
Platí přitom následující pravidla:
ź Svátek hudby se každoročně koná 21. června.
ź Na Svátku hudby hraje živá hudba všech žánrů.
ź Svátku hudby se účastní amatérští i profesionální umělci.
ź Veškeré koncerty jsou přístupné zdarma a organizátoři pořádají veškeré akce bez nároků
na zisk.
ź Svátek hudby je a musí zůstat otevřený všem typům hudby a pro všechny druhy publika.
ź Svátek hudby musí být v maximální možné míře probíhat ve veřejném venkovním
prostoru – na ulicích, náměstích, veřejných prostranstvích, v parcích atd. Rovněž se
může konat na místech, která nejsou tradičně určená hudbě: nejrůznějších jiných
veřejných budovách, galeriích, muzeích, nemocnicích, nádražích apod.
Kde a kdy hrát:
21. června 2016 tedy zaplavíme různá místa Hradce Králové hudbou, a to od pěší zóny až
po historické centrum. Svoje místo si zvolte sami a konzultujte jej s námi nebo si vyberte z
přiloženého seznamu. Doba pro Vaše vystoupení není omezena, můžete vystupovat
opakovaně či nepřetržitě a bavit tak kolemjdoucí v průběhu celého dne až do 22 hodiny.
Vystupujícím zajišťujeme:
Spolupráci při výběru místa, propagaci v rámci našich informačních kanálů, záštitu a záruku
legality vystoupení.
Pro přihlášení se k aktivní účasti na Svátku hudby 2016 nás kontaktujte na e-mailové
adrese [email protected] a stručně charakterizujte svoji tvorbu a nástrojové
složení.
Akci pořádá MENU z.s. s podporou statutárního města Hradec Králové.
Celebration of music
EN Join us and become a part of something new! Open Air Program of International festival
Theatre european regions contains Celebration of music and you can be part of it. Would
you like to show your musical skills and point out your talent? Are you willing to deal with
the difficult conditions of open air? Join us and let us together brighten up the streets of
Hradec Králové with live music.
What is Celebration of music?
celebration of music started pursuant to an impulse of French Minister of Culture Jack Lang
on 21 June 1982. Since 1985 it has been spreading to the whole world and has become a
global event which is being celebrated in more than 110 countries and 460 cities every year
on 21 June. Various participants join the event: towns, cultural centres, schools, Ministeries
of Culture, individual artists or bands, professionals, amateurs.
http://www.fetedelamusique.culture.fr/
Following rules must be taken into consideration:
ź Celebration of music happens on 21 June every year.
ź At Celebration of music all genres of music are being presented.
ź Celebration of music is attended by both professional and amateur musicians.
ź All of the concerts are free and organizers work without any demand for financial profit.
ź Celebration of music is and must stay open to all kinds of music and audience.
ź Celebration of music must take place in open public space (parks, squares, streets...) in
the maximum possible way. It can also take place in venues which are usually not set up
for performing; such as stations, museums, galleries, hospitals or any other public
institutions.
On 21 June we will entrance various places of Hradec Králové with music, places on city
centre and historical downtown. Choose your own place or choose the place from added
list. Time for your music performing is open till 22th hour and you can performing whole
the day repeatedly.
To all performers we guarantee:
help with searching for place to perform, basic technical equipment according to our
possibilities (on prior consultation), propagation dependent on our communication sources,
protection and guaranty of performance legality.
To register for Celebration of music 2016 please contact us at the email address:
[email protected] Please add information about the music genre and instruments
you are playing.
This event is organized by the non-profit organization MENU with support of city Hradec
Králové.
1
2
3
6
Žižkovy
sady
Masarykovo
náměstí
7
Terasy
pod Městskou
hudební síní
Muzeum
východních
Čech
4
8
Klicperovo divadlo
12
9
13
Ulrichovo náměstí
14
11
10
15
5
21
Velké náměstí
16
Bílá věž
19
17
Chrám
sv. Ducha
Divadlo
Beseda
18
20
Bono
Publico
23
22
1
Podchod v centru
5
Náplavka – Pražský most
9
2
Baťkovo náměstí (roh u Erka)
6
Náplavka – Tyršův most
10
Roh Zieglerova – Tomkova
3
Čelakovského (pěší zóna)
7
Před muzeem
11
Roh Tomkova – Špitálská
4
Masarykovo náměstí
8
Roh ulice Eliščino nábřeží
a Palackého (bývalá čítárna SVK)
12
Dlouhá ulice
Před MHS
13
Roh Tomkova – Klicperova
17
Gočárovo schodiště 2
21
Rokytanského ulice
14
Úzká ulice – naproti Cuba Libre
18
Malé náměstí
22
Hučák
15
Roh Klicperova – Velké náměstí
19
Velké náměstí – U Špuláků
23
Zpívající schodiště
16
Gočárovo schodiště 1
– ulice Na Kropáčce
20
Velké náměstí – u katedrály
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Podobné dokumenty

Stav realizace IPRM k 2. 6. 2015

Stav realizace IPRM k 2. 6. 2015 projekty schválené Výborem Regionální rady Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice

Více

3 - Běloves

3 - Běloves vpravo na Běloveské ulici ve dvoře mezi restaurací Sport a Čedokem. Po roce 1950 byla v dílně opravna kancelářských strojů. V obchodním prostoru bývala prodejna Barumu a dnes zde sídlí prodejna zbr...

Více

ruský slovní přízvuk - Jazyky

ruský slovní přízvuk - Jazyky Aktualizovaná verze dostupná na adrese: http://www.jazyky-online.info Autor: Andrea Tošovská a Zdeněk Brož, Kontakt: [email protected]

Více

Živá učebnice architektury

Živá učebnice architektury na kterou z 80 % přispěje EU, bude ostře sledována už proto, že kiosky patří na prestižní seznam kulturních památek. www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove

Více

Procházkový okruh I - Historické město

Procházkový okruh I - Historické město Regional Authority of the Hradec Králové Region) is still an interesting example of 19th century industrial architecture. The entire grounds were constructed gradually according to the designs of J...

Více