Epidemiologie spojená s bolestí kloubů

Komentáře

Transkript

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů
• FACT SHEET No. 11
Epidemiologie spojená s bolestí kloubů
Tuhina Neogi, MD, PhD, FRCPC
Nejčastějším typem chronické bolesti jsou muskuloskeletální bolesti, především bolesti kloubů a zad.
Obvyklou příčinou bolesti kloubů bývá artritida, které existuje nespočet druhů. Bolest kloubů bývá často
důvodem, proč pacient vyhledá lékařskou pomoc, a také jednou z nejdůležitějších příčin disability, tj.
omezení nebo znemožnění některých fyzických či sociálních funkcí.
Podle výsledků Národního průzkumu zdraví prováděného ve Spojených státech prostřednictvím
dotazníku odhadem 52,5 milionů (22,7 %) dospělých osob trpí dle vlastního hodnocení artritidou, která
byla potvrzena lékařskou diagnózou, a 22,7 milionů (9,8 %) osob trpí artritidou a omezením aktivity z
důvodu artritidy. Odhaduje se, že do roku 2030 bude mít lékařsky diagnostikovanou artritidu 67 milionů,
tj. každý čtvrtý dospělý Američan. Cca 30 % dospělých osob uvedlo určitou formu bolesti kloubů během
předcházejících 30 dnů, přičemž nejčastějším místem výskytu byl kolenní kloub. Výsledky výzkumu
Evropské komise Eurobarometer 2007 ukázaly, že 22 % respondentů uvedlo muskuloskeletální problémy
– což je více než u jakéhokoli jiného onemocnění.
Nejčastější formou artritidy je osteoartritida, která u starších osob způsobuje více disability než jakékoli
jiné onemocnění. Nemoc postihuje celý kloub a souvisí s maladaptivní reakcí, která vyvolá patologické
změny v četných kloubních tkáních; její prevalence se zvyšuje s věkem. Ne všichni jedinci s radiograficky
prokázanou nemocí pociťují bolesti. Symptomatická osteoartritida postihuje celosvětově cca 10 až 15 %
populace; v USA je počet postižených 27 mil. a ve Velké Británii 8,5 mil. Data z Evropského průzkumu
zdravotního stavu na základě dotazníku prováděného v sedmi zemích světa prokázala značné rozdíly v
prevalenci lékařsky diagnostikované osteoartritidy - od 5 % do 25 % (věkově standardizované rozpětí
bylo od 3 % do 18 %). Nejčastějším místem výskytu osteoartritidy je koleno, ruka a kyčel.
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
S osteoartritickými změnami páteře může být spojena bolest v dolní části zad, i když etiologie křížové
bolesti má mnoho faktorů a nemusí nutně souviset s artritidou. Heterogenní povahu bolesti dolní části
zad rovněž odráží hlášená prevalence v určitém časovém bodě, která se pohybuje od 8 % do 39 %
populace, a celoživotní prevalence, která se údajně pohybuje od 60 % do 85 %. Řada lidí zažije ve
svém životě minimálně jednu nebo více epizod bolesti dolní části zad.
Nejběžnější formou zánětlivé artritidy v současné době je dna, artritida související s ukládáním krystalů.
Jsou pro ni charakteristická akutní vzplanutí bolesti, z nichž se nakonec může vyvinout chronická
artritida. Dnou je v současné době postiženo 1 % až 4 % různé populace po celém světě; v některé
populaci (např. maorského původu) je prevalence vyšší (6 %). Revmatoidní artritida, nejčastější forma
autoimunitní systémové zánětlivé artritidy, je charakterizována obvykle symetrickou polyartritidou s
bolestmi kloubů, otokem a výraznou ztuhlostí po ránu. Revmatoidní artritida v současné době postihuje
méně než 1 % světové populace.
Z hlediska globálního počtu let života s disabilitou se bolest dolní části zad zařadila na první místo, bolest
horní části zad na čtvrté, osteoartritida na jedenácté místo a další muskuloskeletální poruchy postihující
pohybový aparát na šesté místo. Tyto výsledky byly v různých geografických regionech poměrně
konzistentní. Bolesti kloubů a další muskuloskeletální onemocnění tak z hlediska veřejného
zdravotnictví představují celosvětově značnou zátěž. Kromě bolesti jsou tato onemocnění spojena
s funkčními omezeními, omezenou schopností participace a disabilitou. Některé artritické stavy jsou
navíc spojovány se zvýšenou mortalitou související buď přímo se základním onemocněním nebo
s komorbiditami, nežádoucími výsledky a/nebo nežádoucími účinky podávané léčby.
Bolesti kloubů mají i značný ekonomický dopad. Podle celostátního průzkumu výdajů na zdravotnictví
v USA „Medical Expenditures Panel Survey“ byla onemocnění související s artritidou odpovědná za
největší nárůst nákladů na zdravotní péči mezi roky 1996 a 2011 (192 %). Průměrné celkové přímé
náklady na osobu spojené s artritidou a bolestí kloubů za roky 2009-2011 činily v USA 9 556 USD (v USD
odpovídajících hodnotě v roce 2011); celkem dosáhly přímé náklady 580,9 mld. USD.
V Evropské unii patří muskuloskeletální onemocnění z hlediska nákladů na zdravotní péči k největší
diagnostické skupině. Ve Velké Británii dosáhly odhadované náklady na konzultace u praktického lékaře
z důvodu muskuloskeletálních onemocnění v roce 2003 1,34 milionu GBP; tuto částku překročila pouze
kardiorespirační onemocnění. V Německu dosáhly náklady na nemoci pohybového aparátu v roce 2008
28,5 mld. eur, tj. více než 11 % celkových nákladů na nemoci v daném roce. K těmto nákladů je nutno
připočítat ještě náklady na sníženou produktivitu v rámci dané ekonomiky, např. ve formě absence
z práce, nižší produktivity v práci a předčasného odchodu do důchodu z důvodu bolesti kloubů.
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
Souhrnně lze uzavřít, že bolesti kloubů patří celosvětově k onemocněním, která vzhledem k velice
častému výskytu a výsledné disabilitě představují značné ekonomické náklady.
Reference
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of Doctor-Diagnosed Arthritis and ArthritisAttributable Activity Limitation – United States, 2010-2012. MMWR 2013;62:869-873.
Helmick CG, Felson DT, Lawrence RC, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic
conditions in the United States. Part I. Arthritis Rheum 2008;58:15-25.
Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic
conditions in the United States. Part II. Arthritis Rheum 2008;58:26-35.
Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases
and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet
2012;380:2163-96.
Neogi T. The epidemiology and impact of pain in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2013;21:1145-53.
Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R. The epidemiology of low back pain. Best Practice & Research
Clinical Rheumatology 2010;24:769-781.
The European Musculoskeletal Surveillance and Information Network. Musculoskeletal health status in
Europe. (Accessed May 1, 2015 at www.eumusc.net)
The Burden of Musculoskeletal Diseases in the United States. Economic Cost. (Accessed May 1, 2015 at
www.boneandjointburden.org)
O Mezinárodní asociace pro studium bolesti ®
IASP je přední profesionální fórum pro vědu , praxi a vzdělání v oblasti
bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do
výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve
133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin.
V plánu spojit své kolegy na 16. Světovém kongresu o bolesti , září 2630 , 2016 , v Jokohamě , Japonsko.
V rámci Global roku boje proti bolesti kloubů , IASP nabízí řadu 20 listů, které pokrývají konkrétní
témata vztahující se k bolesti kloubů . Tyto dokumenty byly přeloženy do mnoha jazyků a jsou k
dispozici ke stažení zdarma. Navštivte www.iasp-pain.org/globalyear pro více informací.
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.

Podobné dokumenty

Zánětlivá bolest: revmatoidní artritida a bolest

Zánětlivá bolest: revmatoidní artritida a bolest bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Chronická bolest po operaci kloubu

Chronická bolest po operaci kloubu bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů

Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Motílium s účinnou látkou Domperidon

Motílium s účinnou látkou Domperidon FDA nemá žádnou pravomoc mimo USA a dokonce i ve Spojených státech sdružené lékárny, které nejsou pod správou FDA i nadále poskytují pacient m Domperidon. Podrobn ji viz Informa ní dopis o FDA a Do...

Více

Experimentální hodnocení bolesti kloubů u člověka

Experimentální hodnocení bolesti kloubů u člověka výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V plánu spojit své kolegy na 16. Světovém kongresu o bolesti , září ...

Více