5 - Radiozurnal.sk

Komentáře

Transkript

5 - Radiozurnal.sk
září - říjen, 5/2008
Časopis Českého radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport
ročník 9, cena 59,- Kč / 73,- Sk
Výzva Rady ČRK
Setkání Holice 2008
Externí přepínač QSK
Přijímač Ten-Tec RX-320D
Proudový balun 1:1 pro 3,7–28 MHz
Přehled výkonových zesilovačů pro KV
Část Atilanovy (PY5EG) síně slávy - plakety jsou
téměř výhradně za 1. místa WW v nejrůznějších
contestech.
PY5/OK7MT a PY5/OK5MM pri ARRL CW contestu
Anténa H 4x5el na 10m
My dva (PY5/OK7MT a PY5/OK5MM) na přehradní
hrázi elektrárny Itaipu
V popředí typický místní strom borovice Araucaria.
Podle ní se také místní klub ZW5B jmenuje Araucaria
DX Club
Hydroelektrárna Itaipu - bílé roury jsou přívodní
potubí (průměr roury 8m) k jednotlivým turbínám
Brazilské dobrodružství
Pohled na část vodopádu Iguazu
Zadní strana operátorského stolu v hamovně - sběrnice ve spodní části jsou
jednotlivé fáze 230V a 110V rozvodu, nahoře jsou pak ještě podobně udělané
sběrny stejnosměrného rozvodu 12V a 24V. Spousta kabelů k jednotlivým
TRX, PA, počítačům, rotátorům, anténím přepínačům a datový Ethernet
Stožáry s 4x5el na 10m, 6/6 na 20m
a vzadu otočná 4el + fixní 2el na
40m
Rezidence (letní sídlo) pana domácího
PY5EG, v pozadí 4el na 80m
Holická setkávání 2008
Mládí & Zkušenosti
novinka - STATION MASTER  novinka
Station Master
- je programovatelná řídící jednotka pro ovládání přepínačů antén, filtrů, rotátorů, zesilovačů s vícenásobným
časovačem a automatickým či manuálním provozem.
Základní přehled vlastností
• 20 programovatelných releových výstupů
• ovládací interface (CAT/CI-V) pro všechny typy
transceiverů
• podporuje všechny pásma vč. 75m, 60m, VHF/UHF
• neomezený počet uživatelsky definovatelných
kmitočtových segmentů
• připojení k PC pomocí jediného USB rozhraní
• vestavěný modul pro ovládání rotátorů se sofistikovanými funkcemi
(např. funkce brzdy, řízení rychlosti, programovatelné koncové „dorazy“,
paměti, …)
• jedinečná funkce „virtuální rotátor“ (pro libovolný rozsah azimutů nadefinujete nejvhodnější anténu – ideální pro ovládání beverage, 4-square,
K9AY…)
• podpora nezávislého přepínání antén pro TX a RX (můžete tedy např.
vysílat do vertikálu a přijímat z inv. V)
• podpora antén určených pouze pro RX
• funkce automatického „scanování“ antén po přechodu na příjem
• programovatelný časovač ovládání PA a předzesilovačů
• podpora automatických PA
• podpora integrace s microHAM interface (MK, MK II, MK2R, CK, DK)
• ovládání antén StepIR vč. automatického ladění a ochrany proti „ladění
s výkonem“
• ochrana proti přepínání „pod výkonem“ s možností definování časování
• „TX inhibit“ výstup pro TRXy Yaesu
• galvanická izolace od PC
• možnost připojení PS/2 klávesnice (standardní či numerické)
• doživotní bezplatný upgrade firmware/software z internetu
Distributor pro ČR: Cassiopeia Consulting, a.s., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 481 028, fax: +420 241 481 042, e-mail: [email protected]
Podrobnosti na www.microham.cz nebo v e-obchodě www.ddamtek.cz
Cena vč. DPH - 7 884,00 Kč
microHAM
Obsah
Klubové zprávy
RADIOAMATÉR
- časopis
asopis Českého radioklubu
pro radioamatérský provoz, techniku a sport
Vydává: Český radioklub prostřednictvím společnosti Cassiopeia
Consulting, a. s.
ISSN: 1212-9100.
WEB: www.radioamater.cz.
Tisk: Tiskárna Printo, s. r. o., Dům Járy da Cimrmana II, Gen.
Sochora 1379, 708 00 Ostrava
Distributor: Send Předplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia, s.r.o.
Redakce - adresa pro písemnou korespondenci: Radioamatér,
Vlastina 23, 161 00 Praha 6, tel.: 241 481 028, e-mail:
[email protected], PR: OK1CRA. Do redakce posílejte
veškerou korespondenci související s obsahem časopisu (příspěvky,
výsledky závodů, inzeráty, ...) – vše nejlépe v elektronické podobě
e-mailem nebo na disketě (na požádání zašleme diskety zpět).
Šéfredaktor: Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV.
Výkonný redaktor: Martin Huml, OK1FUA.
Stálý spolupracovník: Jiří Škácha, OK7DM.
Sazba: Alena Dresslerová, OK1ADA.
WWW stránky: Zdeněk Šebek, OK1DSZ.
Vychází periodicky, 6 čísel ročně. Toto číslo bylo předáno do
distribuce 23. 9. 2008.
Předplatné: Členům ČRK – po zaplacení členského příspěvku pro
daný rok – je časopis zasílán v rámci členských služeb. Další
zájemci – nečlenové ČRK – mohou časopis objednat na adrese
redakce, která pro ně zajišťuje i jeho distribuci. Na rok 2008 je
předplatné pro nečleny ČRK za 6 čísel časopisu 288 Kč. Platbu,
pouze po předběžném projednání s redakcí, poukazujte na zvláštní
účet, jehož číslo vč. variabilního symbolu vám bude při objednání
sděleno. Predplatné pre Slovenskú republiku (342 Sk) zabezpečuje
Magnet–Press Slovakia, s.r.o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava 5,
tel/fax 00421 2 67 20 19 31-33 (predplatné), 00421 2 67 20 19 21-22
(časopisy), fax: 00421 2 67 20 19 10, e-mail: [email protected]
Uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2008
ČESKÝ RADIOKLUB
největší organizace českých radioamatérů
ANKETA KE SJEZDU
Počátkem r. 2009 se bude v Hradci Králové konat 6. sjezd Českého radioklubu, největší organizace
českých radioamatérů. Jde o velmi důležitý mezník, který musí určit směry a priority naší organizace
na další období. Rada ČRK se proto obrací na všechny členy naší organizace, ale i na ty, kteří uvažují o možném budoucím členství, se žádostí, aby napomohli přípravě sjezdu a vyplněním anketního
lístku, vloženého do tohoto čísla časopisu, vyjádřili své požadavky, přání a představy o organizaci
radioamatérů v ČR.
Prosíme, přečtěte si pozorně otázky a zatrhněte odpovědi, které se nejvíce blíží vašemu názoru
(v rozsahu 0–4, přičemž hodnocení 0 znamená váš nesouhlas, hodnocení 4 pak vaši maximální
podporu). V závěru nezapomeňte vyplnit vaše jméno nebo volací znak. Prosíme, abyste také jakékoli
další poznatky nebo návrhy na zlepšení činnosti ČRK připojili na samostatném listu, který také označte svým volacím znakem nebo jménem.
Vyplněný anketní dotazník pošlete, prosíme, vyplaceně na adresu sekretariátu ČRK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 nebo předejte na této adrese osobně. Dotazník můžete vyplnit a odeslat
i elektronicky na adresu [email protected] Možnost internetového hlasování jsme nazavedli - mimo jiné
i proto, že v nejbližší době dojde ke spuštění nového webu ČRK.
Rada ČRK vyhodnotí všechny anketní lístky doručené nejpozději 10. 11. 2008.
Předpokladem je, že každý účastník ankety vyplní a odešle anketní lístek jen jednou. Ti, kteří tak
učinili na setkání v Holicích, již další lístek vyplňovat a posílat nebudou. Uvedený volací znak umožní při vyhodnocení ankety ověřit u respondentů členství v ČRK, neboť jejich názory se Rada musí
zabývat prioritně. Názory nečlenů ČRK však budou rovněž vyhodnocovány s nemalou pozorností.
Uvedení volacího znaku nebo jména umožní taktéž - do určité míry - eliminovat případné duplicity
a napomůže komunikaci s respondentem za účelem vyjasnění případných nesrozumitelností.
Děkujeme, že si na vyplnění a poslání anketního lístku uděláte trochu času.
Rada ČRK
ANKETA KE SJEZDU ............................................... 1
Stručná informace ze zasedání Rady ČRK .............. 2
Rezoluce AC IARU 08-01 ......................................... 2
K historii bezdrátové komunikace ............................. 2
Nové CD - Radioamatéři v roce 1968....................... 3
Mistrovství světa ROB 2008 Korea - nominováno!... 3
Holice 2008 skončily – ať žijí Holice 2009! ........................4
Senátor na návštěvě v OK2KYJ ............................... 4
Tradiční podzimní radioamatérské setkání v Liberci .. 4
Nový hlasový digitální mód – FDMDV ...................... 5
Letní QRP tábor........................................................ 5
Zprávičky .................................................................. 5
Radioamatérské souvislosti
Představujeme: František Střihavka, OK1CA........... 6
OTC v zahraničí – RAOTA........................................ 7
Dozvuky WRTC 2006 - 1 .......................................... 8
Provoz
Mikrovlnné setkání Zieleniec 2008 ........................... 9
Expedice SP6KBL do Beskyd ................................ 10
OK2IEN – DIG 6192 ............................................... 10
Nové možnosti tisku a odesílání QSL......................11
OK DX TopList na KV 2008/1 ................................. 12
DX expedice ........................................................... 13
Technika
Vidím dobře, slyším špatně .................................... 14
Součástky výkonového PA 144 MHz s GI46b ....... 15
Nový transceiver Sienna......................................... 16
Analyzér miniVNA .................................................. 17
Indikátor PSV a výkonu s bargrafem – oprava ....... 19
PSV je hit - dodatek k RA č. 3 a 4/2008 ................. 19
S–metr blues .......................................................... 20
Přijímač SDR Perseus ............................................ 22
Závodění
Kalendář závodů na VKV ....................................... 25
Kalendář závodů na KV .......................................... 26
Výsledky závodů
ARRL DX Contest CW 2008 ................................... 25
ARRL DX Contest SSB 2008 ................................. 25
VKV Polní den mládeže 2008................................. 26
OK-OM DX Contest 2007 ....................................... 27
Mikrovlnný závod 2008 ........................................... 28
IOTA Contest 2007 - oprava ................................... 29
CQ WW DX Contest 2007 - SSB............................ 30
CQ WPX CW Contest 2007.................................... 30
CQ WW RTTY DX Contest 2007 ............................ 30
CQ WW RTTY WPX Contest 2008 ........................ 30
ARRL RTTY Roundup 2008 ................................... 30
ARRL 10m Contest 2007 ........................................ 30
Různé
Soukromá inzerce................................................... 21
Pro některé z dalších čísel
připravujeme:
Chlazení elektronkových koncových stupňů
Na obálce: Jeden z pohledů na vodopády Iguazu (ke str. 8); SDR přijímač Perseus (článek na str. 22); CD „radioamatéři v roce 1968 – dokumenty a vzpomínky“ (str. 3);
antény OK1KKL při Mikrovlnném závodě 2008; ze stánku Q-klubu Příbram – děti s transceivery NIVEA (ke str. 4).
Radioamatér 5/08
1
Obsah
září - říjen 2008
ročník 9, číslo 5
Klubové zprávy
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, [email protected]
Stručná informace ze zasedání
Rady ČRK
Rada ČRK 28. 8. 2008 v Holicích projednala:
– Účast OK HQ týmu v IARU HF World Championship se závěrem, že bylo
dosaženo velmi dobrého výsledku (zatímní 6. místo); Rada ocenila práci
OK1VWK.
– Stav přípravy, testování nové verze SW pro vyhodnocování VKV závodů.
– Informaci o práci s mládeží.
– Návrh, aby VKV PA byl s platností od 1. 1. 2009 rozšířen o kategorii zahraničních stanic, aby tím bylo dosaženo jejich vyšší účasti; Rada návrh
schválila a pověřila OK1RI návrhem změn podmínek soutěže.
– Dokument správní rady IARU a přijaté usnesení o nešvarech na pásmech;
Rada rozhodla, že dokument bude přeložen do češtiny a vhodným způsobem publikován.
– Informaci OK1MP o dalším kole simulovaného nouzového provozu IARU;
Rada schválila doporučení, aby o zajištění reprezentace byl opět požádán
radioklub OK1KHL.
– Účast zástupce ČRK na 10. setkání Zagrebfest 12.–13. 9. 2008, ČRK by
mohl zastupovat OK1SQK) a na Mezinárodním setkání Tatry 2008 – Rada
souhlasí s vysláním delegace.
– Informaci OK1MP o stavu hospodaření ČRK v 1. pololetí 2008 s tím, že
váznou platby od SAZKY a vývoj příjmových položek tedy není dobrý. Zásluhou pí Ermlové se podařilo odstranit většinu chyb po minulé účetní. Do
hlavního pracovního poměru byl od 1. 8. 2008 přijat nový účetní, Ing. Záhumenský.
Rada projednala informace o přípravě sjezdu ČRK:
– Termín a místo konání sjezdu (14. 3. 2009, Adalbertinum v Hradci Králové).
– Rada konstatovala aktivní přístup skupiny pro přípravu sjezdu; byl připraven anketní dotazník a rozdáván účastníkům setkání v Holicích.
– Skupina pro změny stanov připraví představu o vhodných změnách, pracovní skupina pro organizační zabezpečení sjezdu zpracuje návrh způsobu volby delegátů.
– Schválila návrh na zachování klíče pro pozvané delegáty, organizační zabezpečení voleb zajistí OK1IVZ spolu s OK1OHK.
– Podklady ke sjezdu budou zaslány členským radioklubům v listopadu.
Rada dále:
Klubové zprávy
– Byla seznámena s novým grafickým návrhem internetových stránek ČRK
(OK1PUL). Předpokládané předání stránek do provozu 1. 10. 2008.
– Konstatovala existující spolupráci a průběžné kontakty mezi redakcí klubového časopisu a Redakční radou; úroveň časopisu se průběžně zvyšuje.
– Projednala informaci o CD „Radioamatéři v roce 1968: dokumenty a vzpomínky“, které zpracoval OK1PD; CD je k dispozici radioamatérské veřejnosti. Rada vyslovila OK1PD a ostatním, kteří se realizace tohoto projektu
účastnili a podpořili ho, poděkování za tento mimořádný počin.
– Vyjádřila poděkování kolektivu OK1KHL za obětavou organizaci účasti
české delegace na radioamatérském setkání ve Friedrichshafenu.
– Konstatovala, že OK2QX dodal první verzi dokumentu o historii radioamatérství, který bude vystaven na WWW stránkách ČRK k volnému stažení.
– Schválila účast na veletrh Amper 2009 ve stejném rozsahu, jako v roce
2008.
<8548>
2
Rezoluce
AC IARU 08-01
Správní rada IARU na svém červnovém zasedání přijala rezoluci, která se věnuje provoznímu
chování:
Provozní praxe
Mezinárodní radioamatérská unie konstatuje, že amatérské rádiové služby jsou služby,
které se opírají o vlastní regulaci za účelem
efektivního využití přídělů spektra, a dále že
špatné provozní chování nepřátelsky působí na
všechny radioamatéry a nezvyšuje vážnost amatérských služeb.
Usnáší se proto, že všichni radioamatéři budou vyzváni, aby pracovali na nejvyšších úrovních odbornosti, se
správným ohledem na ostatní, kteří užívají amatérská pásma. Je potřeba,
aby členské organizace vyvinuly úsilí a učily nováčky i ostatní správnému
provoznímu chování.
Proto schvaluje a doporučuje principy vydat v brožuře „Etika a provozní postupy pro amatérské rádio” (autoři John Devoldere, ON4UN,
a Marc Demeuleneere, ON4WW). Doporučuje, aby každý region IARU
zvážil přijetí této brožury, včetně potřebných regionálních úprav.
Brožura je publikována jako dokument webu a je volně ke stažení
z mnoha radioamatérských stránek, včetně IARU (http://www.iaru-r1.org/
Eth-operating-EN-iaru-PRINT-1july2008.pdf).
Poznámka redakce: Úplné znění prvního vydání uvedeného textu
bylo ihned po zveřejnění originálu se souhlasem autora přeloženo a otištěno v našem časopisu v číslech 6/2006, 1 a 2/2007.
<8504>
Jiří Peček, OK2QX, [email protected]
K historii
bezdrátové
komunikace
Takto si připomínají významné události radioamatéři na
Novém Zélandě. Obrázek
zachycuje památník, deska
uvádí základní informace
o prvním bezdrátovém spojení ZL–G, které se z tohoto
místa poblíž města Palmerston uskutečnilo 18. 10. 1924.
<8508>
Radioamatér 5/08
Klubové Obsah
zprávy
Josef Plzák, OK1PD, [email protected]
Nové CD
Radioamatéři v roce 1968
Při příležitosti mezinárodní konference „40 let po okupaci“, konané 20. 8. 2008 v Senátu ČR,
bylo předáno 50 ks CD do rukou předsedy senátu Dr. Sobotky, ředitele Vojenského historického
ústavu plk. Knížka, ředitele Národního muzea Dr. Lukáše a dalších prominentů veřejného života
a historiků. Tím bylo toto nové CD uvedeno na veřejnost. Amatérům se dostalo do rukou na
setkání v Holicích koncem srpna 2008.
CD obsahuje 5 textových kapitol (Radioamatérská
organizace – proč a k čemu – a 4 příběhy pamětníků). Historické materiály základního významu
tvoří součást textových kapitol a dalších 287 stránek, obsahujících kopie historických dokumentů,
je uloženo v navazujících 11 složkách (Zpravodaj,
Amatérské rádio, Odbočky, Jiné svazy, Dokumenty ÚV Svazarmu, Srpen, Slovensko, Zápisy ze
schůzí, Rada pražských radioklubů, Konference
ČRA_1969, Poznámky OK1YD).
Na vzniku CD se podíleli OK1VHF (Milan Folprecht), OK1XU (Jan Litomiský), OK2LC (Luboš
Čech), OK2PO (Josef Bartoš) a OK8YD (Jára
Blahna).
CD je zpracováno v PDF formátu, k plnohodnotnému čtení vyžaduje soubor Adobe Reader
verze 7 nebo novější (instalační soubor je součástí
tohoto CD).
CD bylo k dispozici na setkání v Holicích ve
stánku ČRK za 40 Kč, za stejnou cenu je v sekre-
tariátu ČRK při osobním odběru; při zásilce poštou
za 50 Kč.
Všem, kteří se přípravě tohoto materiálu věnovali, děkuje Rada ČRK za čas, prostředky a energii, kterou do tohoto záslužného projektu dobrovolně a ochotně vložili. Za zajištění výroby a za její
financování vyjadřuje kromě toho díky Miloslavu
Folprechtovi, OK1VHF. Veškeré výnosy z prodeje
CD budou příjmy rozpočtu ČRK.
<8502>
Marcela Šrůtová, [email protected]
Rádiové orientační běžce čeká na začátku
září nejdůležitější soutěž – Mistrovství světa
v Jižní Koreji. Do této, pro nás exotické země
vysílá Asociace ROB velmi silnou reprezentaci České republiky v počtu 21 závodníků.
Nominovaní junioři - Marek Mysliveček a Jan Vlček (foto
Miloslav Nečas).
Radioamatér 5/08
V kategorii mužů bude obhajovat titul mistra
světa z r. 2006 Jakub Oma z Turnova. Také dva
další muži již na některém z minulých MS zvítězili
v individuálním závodě – Karel Fučík z Brna (MS
2004) a Martin Baier z Liberce (MS 2002). Karel je
pak zcela jistě nejúspěšnějším závodníkem – jeho
sbírka medailí individuálních i z družstev ME a MS
čítá přes dvě desítky cenných kovů.
Všechny tři nominované ženy – Veronika Krčálová z Pardubic, Michaela Omová a Lenka Novotná (obě Turnov) jsou několikanásobnými držitelkami medailí a titulů z MS a ME.
Poslední start v kategorii juniorů čeká dva devatenáctileté mladíky – Marka Myslivečka (Praha)
a Jana Vlčka (Bílovice) – oba mají řadu zkušeností
již od žákovských mistrovství Evropy, výborně
reprezentovali ČR na vrcholných závodech v minulých letech v Polsku, Bulharsku i Srbsku. Určitě
budou chtít zakončit svoji juniorskou kariéru nejen
medailí ze soutěže družstev, ale i ziskem individuálního cenného kovu. Trojici doplňuje nováček –
šestnáctiletý Jakub Lněnička z Pardubic, který překvapil svými výkony na nominačních závodech.
Z juniorek, které reprezentovaly ČR v loňském
roce, si nominaci vybojovala pouze Hana Wurzelová (Nové Město na Moravě), další dvě dívky
– Zuzana Myslivečková a Šárka Jelínková (16
a 17 let – obě Radioklub OK1KYP Praha) mají zatím zkušenosti pouze ze žákovských ME. Všechny
jsou velmi ctižádostivé, zisk jakékoli medaile by
jim jistě slušel, ale právě tato kategorie je svými
výsledky nejvíce nevyzpytatelná, překvapit může
téměř kdokoli. A v nám zcela neznámých podmínkách asijského kontinentu to nebude vůbec lehká
záležitost.
Ve výčtu sportovců nesmíme zapomenout ani
na starší generaci, která má také svůj podíl na výsledcích a dobrém jménu ČR ve světovém ROBu
– mezi závodníky kategorie M40, D35 a D50 jsou
současní i bývalí reprezentační trenéři a funkcionáři svazu – Miroslav Vlach (OK1UMY, šéftrenér
a předseda svazu), Jiří Mareček (OK2BWN, trenér), Jiří Suchý (OK1WAY), Marcela Šrůtová (ex
OK1VTA, sekretář AROB), Dagmar Skřivanová,
Iva Marečková (OK2XWN), Jana Omová, Eliška
Voráčková a Alena Pátková.
14. mistrovství světa v jihokorejském Hwaseongu bude zahájeno 2. září, boj o tituly se rozhoří ve
dvou soutěžních dnech – 4. září pásmo 144 MHz
a 6. září pásmo 3,5 MHz. Předběžně je přihlášeno
365 závodníků z 31 států, nejpočetnější výpravy
vysílá Rusko, Ukrajina, Čína, Korea, Japonsko,
Německo, Slovensko, Polsko a Česká republika.
<8501>
3
Klubové zprávy
Mistrovství světa ROB 2008 Korea
– nominováno!
Klubové zprávy
Sveta Majce, OK1VEY, [email protected], David Šmejdíř, OK1DOG, [email protected]
Holice 2008 skončily – ať žijí Holice 2009!
Pro ty, kteří se letošního Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích nemohli účastnit, se ještě vracíme
se stručnou rekapitulací. Ze statistických i jiných údajů stojí za zmínku:
Celkový počet všech účastníků setkání letos podle
přesných součtů nepřesných čísel přesáhl 4200.
Nepřesných proto, že velká část těch, kteří nemuseli platit u vstupu do areálu, si prezentační kartičku nebrali a tak pořadatelům udělali zmatek ve
statistice.
Počasí letos, hlavně v pátek, bylo v porovnání
s minulými ročníky méně „letní“ a možná i to se
projevilo na páteční návštěvě. V sobotu vše už
bylo „standardní“, i davy lidí byly viditelně větší.
Prodejních stolů na bleším trhu v sokolovně
bylo pronajato za oba dva dny celkem 38. Za jejich
pronájem byla tržba méně než čtvrtinová oproti
částce, kterou radioklub zaplatil za pronájem budovy. Byla to tedy absolutně prodělečná aktivita.
Na bleším trhu bylo na plochách přilehlých ke
kulturnímu domu obsazeno v sobotu cca 240 parkovacích míst. Je to o něco méně než loňského
roku, celková zabraná plocha však byla větší, než
vloni. Je to dáno spoustou přístřešků postavených
vedle aut.
Hodnota všech vybraných poplatků je zhruba na stejné úrovni
s loňským rokem. Náklady na uspořádáni však díky plošnému zvyšování cen rapidně stouply a tak musíme
pro rok 2009, kdy setkání bude
dvacáté, jubilejní, počítat s vyššími
cenami, pokud se nechceme dostat
do červených čísel.
V letošním roce byl také značně
větší počet akcí – doprovodných
programů. Nemá smysl zde opisovat program
setkání, podrobnější informace o uskutečněných
akcích najdete třeba na adrese http://www.ok1khl.
com/view.php?cisloclanku=2008082401.
Za upozornění stojí to, že v souvislosti s přípravou sjezdu ČRK bylo holického setkání využito
také k oslovení přítomných s několika otázkami ve
formě ankety – anketní lístky byly k dispozici pro
všechny a po vyplnění je bylo možno vhodit do
připravených uren. I když otázky byly jednoduché,
odpovědi jsou rozhodně velmi důležité pro další
činnost ČRK.
Děkujeme všem, kteří se na úspěšném uspořádání holického setkání podíleli a věnovali mu mnoho energie a spoustu hodin soukromého času.
Takže ještě jednou: Ať žijí dvacáté Holice
2009 – ve dnech 21. a 22. srpna 2009!
<8500>
Ti, kteří v Holicích nebyli přítomni osobně, mohou anketu
vyplnit na lístek, vložený v tomto čísle časopisu, a zaslat jej
na adresu sekretariátu ČRK.
Rudolf Bláha, OK2BV, [email protected]
Senátor na návštěvě v OK2KYJ
Dne 4. 7. 2008 navštívil Hanácký radioklub
OK2KYJ senátor prof. Ing. Jan Hálek, CSc. Prohlédl si naše vysílací středisko v Pohořanech
(700 m n. m). Seznámil se s činností klubu a obsluhou převáděčů na středisku. Při besedě s radioamatéry ocenil nejen zájmovou činnost našeho
hnutí, ale také činnost vzdělávací a společenskou.
Pan senátor přislíbil i další součinnost s naším klubem. Besedy se zúčastnili i zástupci partnerských
klubů OK2KOV (Univerzita Palackého Olomouc)
a OK2KWX (Dům dětí a mládeže Olomouc).
Klub se snaží v současné době zabránit odstavení převáděčů OK0O a OK0BO, které hrozí
kvůli nedostatku provozních financí. Z finančních
podpor od města Olomouce, Olomouckého kraje
a Nadace ČEZ započal klub renovaci vysílacího
střediska.
<8505>
Senátor prof. Ing. J. Hálek (uprostřed) na návštěvě
v OK2KYJ
František Schovánek, OK1IFW, [email protected]
Klubové zprávy
Tradiční podzimní radioamatérské setkání v Liberci
Vážení přátelé, zveme vás opět na setkání radioamatérů a ostatních občanů, kteří se zajímají o přijímací a vysílací techniku a příslušenství a chtěli
by se dozvědět i více informací kolem radioamatérských aktivit.
Setkání se uskuteční v sobotu, 25. 10. 2008
od 09.00 hod. Opět se využijí místnosti zdejší
restaurace Aréna Svijany, a to jak malý sál, tak
i restaurace – dle počtu účastníků. Program podle
4
zájmu každého účastníka. Vítány jsou ukázky různých vlastních, doma zhotovených TRXů a jejich
příslušenství.
Příjezd na místo konání je dobře vyznačen pro
vlastní dopravu i pro využití veřejných dopravních prostředků. Navádění bude na kmitočtech
145,550 MHz, budeme také monitorovat převaděče umístěné na Ještědském pohoří, OK0J na
2 m i 70 cm.
Další informace najdete na internetové adrese
[email protected], průběžně také při ranních
kroužcích na OK0B a OK0C (Milan, OK1JMS).
Fotografie z akcí jsou umístěny na adrese
http://album.volny.cz/ok1ifw. Na setkání s vámi
se těší liberečtí kolegové. Nashledanou u nás
v Liberci!
<8506>
Radioamatér 5/08
Radioamatérské souvislosti
Jiří Peček, OK2QX, [email protected]
Nový hlasový digitální mód – FDMDV
Přestože nejsem příznivcem digitálních módů, kdy se většinou kliká myší na přednastavená makra, zaujalo mne svého času „něco“ kolem kmitočtu 14236 kHz – jak
jsem později zjistil, byl to audiosignál (řeč), přenášená jedním z digitálních módů,
DRMDV. V závěru loňského roku se však objevily signály jiné a podle popisu se
jednalo rovněž o digitální audiomód – FDMDV, což je zkratka z „Frequency Division
Multiplex Digital Voice“. Tento mód, využívající princip
PSK modulace stejně jako mód předchozí, „vymyslel“
N1SU; popisy najdete na jeho stránkách http://n1su.
com/. Vzhledem k přenosovým vlastnostem předpokládám, že by měl naději se prosadit, a protože dnes
je již mnoho radioamatérů vybaveno kvalitní výpočetní technikou, mohl by znamenat krok do nové éry
fonického provozu obdobně, jako byl v poválečných
letech přechod z AM modulace na SSB.
Na http://n1su.com/fdmdv/download.html je k dispozici poslední verze programu umožňující tento
provoz, bohužel bez části softwarového kodeku;
pokud o něj napíšete autorovi, rád vám jej pošle, můžete se obrátit i na mne
([email protected]). Autor doporučuje požívat k provozu počítač s OS Windows XP s procesorem 1 GHz nebo rychlejším a s 512 kb RAM, ale zdůrazňuje, že program je funkční i s WIN 98 a pomalejšími počítači. S OS Vista by
údajně také neměl být problém, ale s tímto OS nebyl program odzkoušen. Většina stanic používá zatím výkony kolem
10 W – když nic jiného, umožnil by provoz
tímto módem nerušenou komunikaci bez
spletrů od přebuzených stanic. Zkreslení
vznikající při práci mimo lineární oblast
PA totiž u tohoto módu působí zhoršení
poměru signál–šum na přijímací straně
a tudíž horší srozumitelnost.
Obrázek ukazuje okno uvedeného programu s ideálním průběhem „vodopádu“,
převzaté ze stránky autora programu.
<8515>
Letní QRP tábor
Reportáž s mnoha obrázky z letošního letního QRP tábora, pořádaného Q-klubem
AMAVET v Příbrami, najdete na http://www.quido.cz/556/tyden.html. Podobný, ještě zajímavější tábor s branně technickým programem připravujeme již teď na příští
rok. Bude se konat na stejném místě u Orlické přehrady, v rekreačním zařízení Salaš, od 1. do 11. července 2009. Nezávazné přihlášky můžete posílat již nyní – stačí
poslat e-mail znění „Mám předběžný zájem o účast v letním táboře Q-klubu v roce
2009. Jméno, příjmení, věk dítěte“ na adresu [email protected]
<8509>
Zprávičky
Telegrafní závod CCT
Klub CCT pořádá každoročně telegrafní závod, a to každou třetí sobotu v září. Letos to padne na 20. září. Závod trvá hodinu a je od
7.00 do 8.00 UTC.
Pásmo 80 m, kategorie SO, MO.
Mód: pouze CW.
Výzva do závodu: CCT TEST.
Předává se: RST + pořadové číslo spojení.
Členové CCT navíc ješte znaky CCT.
Bodování: Za každé spojení je 1 bod, každý člen CCT je jeden násobič.
Deníky do 30 dnů po závodě na adresu Pavla, OK1DRQ/OK4RQ/
OL8M.
Informací o anténách není nikdy dost,
Radioamatér 5/08
Radioamatérské souvislosti
o tom se přesvědčujeme denně a mnoho amatérů, zejména těch,
kteří neměli štěstí získat kvalitní odborné vzdělání v obotu vf radiotechniky a antén, si své znalosti každodenně osvěžují. Vytrvale si
upevňují informace, které z hlediska techniky a provozu lze považovat za základní a zásadně podmiňující provozní úspěch.
Proto stojí za povšimnutí materiál Jima, N4JA, vystavený na webových stránkách http://www.hamuniverse.com/n4jaantennabook.
html, poskytující přehledný vstup do oblasti antén pro KV. I když
tam uváděné informace může ledaskdo považovat za triviální, najde
se asi i dost dalších čtenářů, kterým systematicky uspořádaný text
pomůže v orientaci v problematice antén pro KV a v tom, aby se vyvarovali zásadních chyb, tápání a neúspěchů.
Materiál nese hrdý název „kniha“, který ale není daleko od pravdy
– obsahuje v podstatě 74 stránek textu doprovázeného jednoduchými obrázky; zabývá se nejen popisem základních typů KV antén,
ale uvádí spoustu dalších informací, od základních matematických
vztahů týkajících se antén až po napájecí vedení a jednoduché informace vztahující se k bezpečnosti „soužití“ s KV anténami atd.
Mimochodem – za prozkoumání stojí i samotná hlavní stránka http://
www.hamuniverse.com.
5
Radioamatérské souvislosti
Představujeme:
František Střihavka, OK1CA
Radioamatérské souvislosti
Franta, OK1CA, připravil text, otevřeně popisující jeho názory a životní osudy, spojené s radioamatérskými aktivitami, vysíláním i konstrukční činností. Jako osobní výpověď bude článek
určitě zajímavý pro čtenáře, je navíc doplněn pohledem dalšího známého amatéra OK1AGE,
Standy.
František, OK1CA, píše: „Poprvé jsem se do kontaktu s amatérským rádiem dostal v roce 1959, kdy
v Unhošti vznikl pod vedením Jarky OK1AWJ radioklub OK1KVA. V klubu jsem se začal učit morse
a začal poslouchat na krátkých vlnách jako posluchač s číslem OK1-636. Velkým zážitkem byla pro
mě účast na Polním dnu 1960 na Vysokém vrchu
u Unhoště, kde jsme pracovali v pásmu 2 m – to byl
první impuls k mé celoživotní orientaci na VKV.
Koncem roku 1962 jsem složil zkoušky a získal
oprávnění pro třídu C a značku OK1AIB. Potom
následovala základní vojenská služba – první rok
jsem byl v Novém Meste nad Váhom a měl jsem
možnost být celý rok aktivní na KV ze stanice
OK3KAS. S touto stanicí jsem se také zúčastnil
v pásmu 70 cm Polního dne 1963 z Mikulčina vrchu – již tehdy jsme měli jednoduché zařízení pro
pásmo 13 cm.
Po návratu z vojny v roce 1964 jsem se věnoval
už jenom VKV, zpočátku na pásmu 2 m, krátce potom následovalo 70 cm a další pásma. Kromě provozu mě na VKV velmi bavila konstrukce zařízení
a antén – to trvá dodnes. Byl jsem aktivní ze stálého QTH z Unhoště, ale na některé závody jsem
začal jezdit na různé kopce po celých Čechách.
Osudovým zlomem byl pro mě rok 1969, kdy
jsem na pozvání Standy OK1AGE přijel na Sněžku
poprvé vysílat na VKV. Tam jsem potom jezdil dalších 25 let, poslední spojení jsem odtud navázal
na podzim roku 1994. Těžko lze několika větami
vyjádřit, co vše se za tu dobu událo – absolvoval
jsem bezpočet úspěšných závodů jak pod vlastní,
tak pod klubovou značkou OK1KHI, řadu prvních
spojení z OK na různých pásmech, získal jsem
výborné kamarády, z nichž někteří už bohužel nejsou mezi námi. Aktivita na VKV byla v této době
velmi vysoká i v době mezi závody, pod značkou
OK1KHI jsme třeba dokázali v pásmu 2 m během
týdne navázat spojení s 1200 stanicemi z Anglie.
Každý, kdo se intenzivně věnuje nějaké činnosti, potřebuje porovnání s ostatními – v radioamatérství tuto roli mají závody. V šedesátých
a sedmdesátých letech byl na VKV vrcholným
závodem pro většinu stanic Polní den a proto si i já
několika vítězství v tomto závodě v pásmech 70
a 23 cm velmi cením. Největší srovnáni pro VKV
amatéry ale poskytují podzimní Contesty I Region
IARU – je to celoevropská soutěž a účast v tomto
6
závodě jsem vždy považoval za vrchol mé závodní činnosti. Postupně jsem zvítězil v kategoriích
single 70, 23 a 13 cm. I přesto, že jsem dosáhl
celou řadu významných individuálních ocenění,
si velice vážím výsledků, které jsem dosáhl s klubovými stanicemi. Je to třeba vítězství OK1KHI ve
VHF Contestu I. Region IARU 1981 v pásmu 2 m
a dosažený bodový výsledek, který dosud nebyl
překonán.
Změnil jsem též moji volací značku na OK1CA
a tu používám dodnes. VKVisti měli vždy potřebu
se scházet na různých setkáních, kde mohli diskutovat o technických a provozních problémech.
Jsem velmi rád, že jsem byl při realizaci prvního
semináře techniky na VKV, který se uskutečnil
v roce 1971 na Lesní chatě v Krkonoších. Na tuto
tradici pak navázaly mikrovlnné a EME semináře,
které od roku 1991 pořádá OK VHF Club každoročně.
V roce 1979 proběhl první ročník VKV soutěže
na počest výročí konce II. světové války, které se
mimo radioamatérskou veřejnost zúčastnila také
reprezentační družstva tehdejších socialistických
zemí. Soutěž byla poplatná tehdejší době a názory
na ni mohou být různé, faktem ale zůstává, že pro
většinu z nás to byla první možnost setkání s radioamatéry jiných zemí. Pro tuto soutěž se v této době
vytvořilo reprezentační družstvo na VKV a od roku
1980 jsem dělal tomuto družstvu trenéra. Účastnili
jsme se i dalších závodů na VKV – vznikla tak parta lidí, které spojoval společný zájem. Jsem rád, že
nám toto přátelství vydrželo dodnes.
Od roku 1993 jsem se začal věnovat VKV
provozu pomocí odrazů od měsíce – EME. Tento
druh provozu byl a je pro mě vrcholem VKV činnosti a představuje v současné době již moji jedinou radioamatérskou aktivitu. S EME jsem začal
v pásmu 70 cm. V současné době jsem aktivní na
šesti VKV pásmech, pásmem 3 cm zatím konče.
Preferuji klasické druhy provozu CW a SSB a slyšet vlastní signál odrazem od Měsíce je pro mě ten
nejhezčí zážitek. Při různém proměřování zařízení
a antén například pomocí přírodních šumových
zdrojů strávím víc času, než při vlastním spojení.
Ale i zde existují závody a diplomy, EME provozem
mám WAC na 70 cm a splněny podmínky též pro
pásma 23 a 13 cm. Nejdůležitější pro mne je ale
to, že komunita EME radioamatérů na pásmech
od 70 cm výše, jejíž duší je již léta K2UYH, splňuje moje požadavky na hamspirit v pravém slova
smyslu. A dnes, po téměř padesáti létech radioamatérské aktivity, je to právě přátelství s různými
lidmi po celém světě, kterého si nejvíce vážím.“
Standa Hladký, OK1AGE, nám o Frantovi napsal:
Když jsem byl požádán redakcí Radioamatéra, abych doplnil tento článek o Frantovi jako
jeho – doufám – dlouholetý kamarád, měl jsem
původně za to, že není nic snadnějšího. Ale postupně, jak jsem si to srovnával v hlavě, jsem zjistil, že je to pro mne čím dál těžší. Po našem víc
než dvacetiletém působení na Sněžce se již tak
často nevídáme, každý se věnuje trochu jinému
provozu, i když na VKV.
Vlastně ani nevím, jak jsme se seznámili.
Jisté je však to, že byl již účastníkem a spolu
s kolektivem OK1KIR i organizátorem dnes už
skoro legendárního semináře UHF techniky na
Lesní boudě v Krkonoších 13. a 14. 11. 1971.
Tedy v době plného rozvinutí normalizace, s příslušnými dopady (výslechy na STB v Trutnově);
i kluci z OK1KIR měli nějaké problémy. Po roce
1972 jsme začali postupně jezdit na Sněžku poté,
co Jindra OK1VR tam s vysíláním končil. Franta
se stal duší této neformální party lidí, kteří se po
víc než 20 let věnovali vysílání na VKV z této exkluzivní, i když velmi tvrdé hory. Postupně, hlavně díky Frantovi a později i Petrovi OK1AXH se
přecházelo na více pásem, budovaly se antény,
kterých bylo díky podmínkám na Sněžce potřeba
obrovské množství. Franta jezdil někdy i vlakem
přes noc do Svobody nad Úpou a poté autobusem do Pece.
Na tomto místě nemohu nevzpomenout na
Frantovu maminku. V truhlářství na dvoře jejich
rodinného domku v Unhošti, které bylo původně
jejich a kde mohla paní Střihavková díky „velkorysosti“ tehdejšího režimu dělat truhlařinu a vedoucí
tohoto „komunálu“, vznikaly pro nás nezbytné
truhlářské výrobky. Pět žebříků, po kterých jsme
Radioamatér 5/08
Radioamatérské souvislosti
Ing. Jiří Peček, OK2QX, [email protected]
OTC v zahraničí – RAOTA
Radioamatéři v Anglii mají dlouhou tradici, sahající až na počátek 20. století.
Proto nikoho nepřekvapí, že tam již 50 let existuje také OTC klub, který
byl pod názvem „Radio Old Timers Association“ (RAOTA) založen v roce
1958 a letos tedy oslavuje 50 let své existence. Až do konce tr. bude při této
příležitosti po dvě neděle v každém měsíci aktivní zvláštní stanice GB50OT;
amatéři mají možnost za spojení se členy klubu získat diplom. Data aktivity
na KV pásmech jsou 3. a 17. 8., 12. a 26. 10., 2. a 23. 11. Klub vydává členský časopis se zajímavými příspěvky z techniky i historie.
Regulérním členem se může stát každý radioamatér, který má nepřetržitě po dobu 25 let licenci a je aktivní. Amatéři s kratší dobou aktivity se
mohou stát přidruženými členy bez hlasovacího práva. Každoroční členský
příspěvek je 8 liber. Členové mívají skedy vždy v pondělí na 1835 kHz ve
21:00 místního času telegraficky, SSB ve čtvrtek na 7163 kHz v 11:00 a na
3763 v 19:30. Za spojení s 50 (75, 100) členy bez ohledu na datum spojení,
pásmo a druh provozu se vydává diplom. Výpis z logu se zasílá na G3KPU,
po ověření výpisu vydává diplom G3RRN, Ken Jones. Seznam členů získáte za 1,5 libry ve známkách (cca 2 IRC?) u G3RRN (kontaktní emailová
adresa je [email protected]).
<8503>
PLL-stabilized Crystal Oscillator
More info
rmation
www.DB
:
6NT.de
MKU XO 1 PLL
The PLL fixed frequency oscillator can replace an OCXO for G and G2 transverter modules and
for 12 GHz local oscillator modules. The transverters and LO modules need to have an input
for an external oscillator (option 01, ext. OCXO). This option can be added, if it is not yet
installed. With the oscillator module MKU XO 1 PLL, the high frequency accuracy of 10 MHz
sources can be used to gain improved performance.
Applications:
Highly stable frequency source for transverter modules
Can be used instead of OCXO
Specifications
Available output
96.000 MHz, 98.8125 MHz, 103.500 MHz, 105.667 MHz, 106.500 MHz,
frequencies
111.000 MHz, 117.000 MHz, 120.000 MHz, 120.889 MHz, 122.250 MHz,
123.667 MHz, 124.500 MHz, 126.000 MHz, 135.667 MHz, 138.000 MHz
Output power
typ. 1 mW
Frequency stability typ. 5 ppm 0 ... 40 °C (without 10 MHz reference frequency)
Supply voltage
12 ... 14 V DC
External ref. input 10 MHz / 2 ... 10 mW
Please visit
Pl
isit us at the
th e
UKW-Tagung Weinheim,
we are looking
forward to see you.
13.09.2008
KUHNE electronic
M I C R O WAV E C O M P O N E N T S
Kuhne electronic GmbH | Scheibenacker 3 | D-95180 Berg | Germany | Tel. +49 (0)92 93-800 939 | [email protected]
Radioamatér 5/08
jimečné skupiny lidí, která ovšem má mimořádný
vliv na rozvoj mikrovlnné radioamatérské techniky
a propagaci EME, hlavně díky mikrovlnným seminářům, které klub pořádá nepřetržitě od roku 1991.
Obliba i úroveň těchto seminářů je mimořádná, a to
hlavně díky Frantovi a později Zdeňkovi, OK1DFC,
a dnes i jeho synům. Díky těmto lidem (a mnoha
dalším) je naše stopa na tomto vrcholném typu
provozu v celém radioamatérském světě uznávaná a ceněná. Franta se také významně podílel
i na organizování EME konference „Prague 2002“.
Díky možnosti použít špičkovou měřící techniku,
ale hlavně kvůli dobré vůli to dělat Franta proměřil
a nastavil stovky (možná i tisíce) předzesilovačů,
transvertorů a dalších zařízení, hlavně na EME seminářích, ale i mimo ně. Vždy a ochotně.
Snad na závěr ještě několik obrázků a tradujících se výroků, které – myslím – Frantu docela
dobře vystihují. První je fotografie ze Sněžky, kterou mám uloženu v hlavě: Franta sedí zády k fotografovi, levou ruku zdviženou s trčícím ukazováčkem. Jasné gesto, které znamenalo „buďte ticho,
je tam (na pásmu) něco mimořádně zajímavého“.
A běda, když jsme se dál bavili. Dále se traduje,
že vysvětlil jednomu amatérovi, který se děsil,
že musí jít na Sněžku z Pece, že je to vlastně po
vrstevnici. Další okřídlenou větou (Franta pracoval
dlouhá léta „na dráze“): „Pro naše drážní účely to
naprosto vyhoví“ – nemusím asi vysvětlovat, že to
znamená, že se s něčím nebudeme moc mazlit.
Takže: Frantu mám rád a vážím si ho. A snad
jsem se s touto širší poznámkou nějak vyrovnal.
Zakončím to ještě jedním Frantovým výrokem.
Když se nedařilo, pravil: „Je to další cenná zkušenost.“ A tak to je.
Radioamatérské souvislosti
lezli po střeše dnes již neexistující České boudy,
několik nových oken, prostě vše, co bylo potřeba.
A v kuchyni u Střihavků vždy voněly báječné koláče a v sáčcích rozvěšené čaje a bylinky …
Možná se to zdá od věci, ale právě toto tvoří ty
vazby, které si lidé postupně vytvářejí; ti pak tvoří
nedílnou součást nějaké zájmové komunity, stávají se partou, kamarády.
Ale zpět k Frantovi. Vždy byl velmi pracovitý
a cílevědomý. Je to typ člověka, kolem něhož se
lidé rádi sdružují, protože cítí určitou solidnost a jistotu. Hýří nápady, má vždy co rozumného říci a nemá problémy něco i velmi nepříjemného vytknout,
a to někdy velmi rázně a nekompromisně. Tyto
vlastnosti ho dovedly až k exkluzivní disciplíně, vysílání EME na UHF/SHF pásmech. Pro propagaci
tohoto druhu provozu udělal ohromný kus práce.
Je prezidentem OK VHF klubu, této poněkud vý-
<8510>
7
Radioamatérské souvislosti
Michal Tomec, OK7MT, [email protected]
Dozvuky WRTC 2006
aneb jak se čeští radioamatéři do Brazílie
přece jen nakonec dostali – 1
Radioamatérské souvislosti
Napřed pro připomenutí maličko historie: Zatím poslední ročník WRTC proběhl v roce 2006 ve
Florianopolis na jihu Brazílie. Do nominace 47 soutěžních týmů z celého světa se za OK probojoval Martin, OK1FUA, jež si jako svého spolubojovníka vybral Jirku, OK2RZ. Bohužel právě
v době, kdy se všechny soutěžní týmy přesunovaly do Brazílie, největší brazilská letecká společnost Varig měla finanční problémy a rušila řadu letů, což mnoha týmům velmi zkomplikovalo
dopravu. Nakonec se ale na místo dopravily všechny pozvané týmy s jedinou výjimkou, kterou
naneštěstí pro OK byli právě Jirka s Martinem (Letenky Varigu jim „zajistily“ ČSA, jež v den
odletu daly od všeho ruce pryč a zaplatit narychlo jiné letenky za několikanásobně vyšší cenu
bylo nad síly OK týmu - viz RA 5/2006).
Soutěž WRTC se organizuje paralelně s IARU HF
World Championship Contestem, aby byla zajištěna
účast dostatečného množství protistanic. Na rozdíl
od běžného contestu ale u WRTC potřebují organizátoři vyhodnotit deníky co nejdříve, aby mohli
vyhlásit výsledky a rozdat poháry vítězným týmům
hned na místě, ještě předtím, než se soutěžící
rozjedou zpět domů. Proto se brazilští organizátoři
rozhodli vyhlásit tombolu – slosování o ceny, do
kterého budou zařazeni všichni, kteří pošlou deník
k vyhodnocení do 6 hodin po skončení závodu.
Nejsem příliš velkým závodníkem, ale zrovna
v roce 2006 jsem se do IARU HF Contestu zapojil
o něco více, než jen na své obvyklé „rozdávání bodů“
a vyhledání několika nových pásmových zemí. Celkem jsem udělal něco přes 500 QSO, takže jsem
hned po závodě poslal deník s pomyšlením, že když
se štěstí mimořádně unaví, vyhraju tričko a celou
záležitost jsem hodil za hlavu. O to větší překvápko
nastalo asi po měsíci, kdy na mě z pošty vykouknul
e-mail, oznamující, že organizátoři WRTC provedli
slosování deníků z IARU HF Contestu a mají tu čest
mi oznámit, že jsem vyhrál hlavní cenu celé loterie,
což je pobyt pro 2 osoby na některém ze soutěžních
stanovišť WRTC po dobu 4 dnů s veškerým potřebným servisem, počínaje odvezením z letiště a konče vrácením zpět na letiště. Za organizační výbor
podepsán Atilano de Oms, PY5EG.
Rezidence – letni sidlo – PY5EG, v pozadi 4el. na 80 m.
8
První, co mě napadlo, bylo, že si ze mě některý
z mých kamarádů dělá legraci. Jenomže když jsem
ani po desátém přečtení nepřišel na to, který by to
byl, došlo mi, že pokud to má být skutečně pravda,
musí to být určitě napsané i někde na webu. Vygoogloval jsem si stránky WRTC a ono to tam skutečně
bylo! Tak jsem polknul, sednul k počítači a napsal
Atilanovi, že jsem potěšen a že děkuji za výhru; a začal jsem přemýšlet, co s tím nadělením udělám.
Protože v rámci svého zaměstnání cestuji často po celé zeměkouli, mám nalétáno spoustu mil,
takže bonusová letenka pro mě a pro manželku
není problém. Jenomže co tam s ní, když jí rádio
nic neříká? Začal jsem obvolávat různé kamarády
s nabídkou, ať jedou se mnou, se sobeckým záměrem, že spolu budeme u rádia a manželky, když
budou dvě, se mezitím líp zabaví samy. Jenomže
všichni oslovení mi vždy za nabídku poděkovali,
ale pokaždé mi ji nakonec z různých důvodů odmítli. Až mě napadlo zeptat se také Vítka, OK5MM.
Ten reagoval okamžitě a hned začal původní nápad dále rozvíjet: Má známé v Campinas nedaleko
Sao Paula, takže u nich bychom mohli manželky
na 4 dny odložit, ony by se tam věnovaly turistice
a my bychom se zatím mohli v klidu věnovat našemu hobby. Ještě najít správné datum a můžeme
vyrazit. A co kdybychom ty 4 dny rozdělili na 2+2
a zvládli tak 2 různé contesty ve dvou týdnech
za sebou? Poslal jsem e-mailový dotaz Atilanovi
a druhý den jsem mohl ohlásit Vítkovi, že nápad
je schválený.
Z nabídnutých QTH jsme si vybrali PS2T
v Araraquaře, která je nejblíž Campinas, Vítkovi
brazilští přátelé také povrdili mailem, že nás rádi
uvítají a o manželky se postarají, zatímco budeme
závodit. Nejlepší termín je v první půlce února,
kdy se koná CQWW RTTY WPX a hned následující týden je ARRL International DX CW Contest.
Domluveno, letenky objednány, všechno klape až
podezřele dobře.
Murphy zaúřadoval 2 měsíce před odletem. Těsně před definitivním objednáním letenek mi zavolal
Vítek, že dostal pro svou firmu velikou zakázku,
kterou musí předávat osobně právě v půlce února,
nikam tedy nemůže! Takže poslat omluvný mail
Atilanovi a ostatním zainteresovaným, že jsme very
sorry, ale z důvodu zásahu vyšší moci musíme celý
výlet v naplánovaném termínu zrušit a že se budeme snažit najít náhradní termín někdy příště.
No jo, ono se řekne někdy příště, ale kdy? Jezdit
do Brazílie v létě, když je na jižní polokouli zima, je
pitomost. Prošel jsem contestový kalendář pro celý
rok a mírně překvapen jsem zjistil, že jediná kombinace dvou contestů se skutečně velikou celosvětovou účasí ve dvou bezprostředně po sobě následujících týdnech je jen ta naše únorová. Asi v říjnu jsem
opět napsat Atilanovi, zda je nabídka (výhra) stále
ještě platná, že bychom přijeli v únorovém termínu.
Promptně potvrdil, že ano, a ať se mu ozvu krátce
před plánovaným příletem pro upřesnění detailů.
Udělali jsme s Vítkem válečnou poradu a rozhodli se, že tentokrát zvolíme minimalistickou variantu, jak praví klasik „bez bab“. Tím jsme přestali
být vázáni na Campinas a vzhledem k tomu, že
sice máme potvrzené 2 víkendové contesty, ale
mezi nimi žádný program zajištěný nemáme, budeme muset pravděpodobně asi vypadnout a věnovat se turistice. Z nabídnutých QTH jsme si tedy
vybrali ZW5B v Curitibě – odtud je to relativně nejblíž k vodopádům Iguazu, kam jsme se taky chtěli
podívat a zabukovali jsme letenky.
Nový rok se překulil a my jsme stále ještě nedostali z Brazílie žádné další upřesňující informace.
Tři týdny před odjezdem jsem se proto opět připoměl Atilanovi – letenky máme dávno koupené a odjezd se kvapem blíží, tak by bylo načase začít se
domlouvat na detailech. Atilano odpověděl, že se
o nás po dobu našeho pobytu v PY bude osobně
starat Thomas Carlsson, SM0SXU (PY2ZXU,
HZ1AB) a věci se konečně daly do pohybu. Thomas reagoval promptně jak e-mailem, tak na
Skypu, takže jsme spolu mohli domluvit všechny
potřebné cestovní podrobnosti i veškeré vybavení
– co z radioamatérské bižuterie si musíme vzít
s sebou a co naopak je na místě, takže není potřeba to s sebou táhnout přes půl zeměkoule.
Deník expedice, tak jak jsem si ho průběžně
zapisoval, najdete v příštím čísle.
<8507>
Radioamatér 5/08
Provoz
Pavel Šír, OK1AIY, [email protected]
Mikrovlnné setkání Zieleniec 2008
Ve dnech 14. až 17. 8. 2008 proběhlo v Zieleneci poblíž lázeňského města Duszniky–Zdrój již desáté setkání zájemců o mikrovlnnou techniku.
Tak, jako už dvakrát, sjeli se do hotelu Agal radioamatéři nejenom z Polska, ale i z Německa, Slovenska a také od nás, z Čech, aby si vzájemně
vyměnili zkušenosti z oblasti těch nejvyšších kmitočtů i EME.
zašlé časy, kdy se dělala nádherná spojení jen
s miliwatty a usoudili jsme, že toto si asi už řídit
nebudeme...
Phillip, DL2AM, hovořil o konstrukcích pro mikrovlny a aplikacích nových součástek pro použití
v amatérských pásmech 24 až 241 GHz.
OK1AIY a OK1UFL popisovali provedení
nových majáků SR8CHL pro 6 cm s využitím inkurantních dílů ze zrušených TV tras a zcela nového SR6KBL pro 47 GHz, který již pracuje na
47 088,200 MHz ve čtverci JO80JG. Vyrobili ho
OK1FPC a OK1UFL. Aleš, OK1FPC, také předvedl jednotlivé díly použité v nových transvertorech
pro 47 a 76 GHz, se kterými už byla udělána řada
i delších spojení. Výsledky ze soutěží je možno
najít na serveru www.moravany.com.
DJ6EP předvedl převaděč, který pracuje na
mikrovlnných pásmech a bude v Polsku nainstalován.
Zdeněk, OK1DFC, přijel na setkání na poslední
chvíli (večer přiletěl z Itálie). Nainstaloval počítač
a zeptal se publika, v jakém jazyce si přejí příspěvek přednést. Byla požadována angličtina a Zdeněk tedy hovořil o své EME expedici do Makedonie anglicky. Nezdržel se dlouho – pozdravil se se
známými a odjel za dalšími povinnostmi. Čas je
drahý...
V neděli byla uspořádána exkurze na EME pracoviště kłodzkého EME klubu, kam odjeli zájemci
svými auty. Na výlet do Náchoda vypravili pořadatelé autobus.
Samozřejmě nemohla na setkání chybět tombola. Vyhrál každý a ceny byly velmi hodnotné:
Kromě jiných součástek to bylo 23 kusů miniaturních digitálních kmitočtoměrů do 2,4 GHz!
Po zkušenostech z minulých let bylo v oddělené společenské místnosti zřízeno měřicí pracoviště. Tentokrát bylo přístrojů víc a lepších – DF6NA
přivezl měřič šumu, kmitočtoměr do 40 GHz a výkonometr. Podobné přístroje poskytl i SP6GWB.
OK1AIY nainstaloval spektrální analyzátor pro
jednoúčelové měření na 24 a 47 GHz. Zájemců
o měření ale moc nebylo a nakonec nám chyběl
ten nejobyčejnější tester – mikroampérmetr s diodou (u nás důvěrně nazývaný „ťapací budíček“).
Příště ho nesmíme zapomenout.
V neděli před polednem se účastníci rozjížděli
domů a SP6MLK začal ihned pracovat na setkání
2009 (hotel a přednáškový sál je třeba objednat
jeden rok dopředu).
Setkání se vydařilo – zájem o vysoce náročnou
oblast techniky a provozu na mikrovlnách nakonec dokumentuje i fotografie účastníků setkání.
Podrobnější údaje je možno nalézt na stránkách
klubu SP6KBL – http://hamradio.pl/SP6KBL/klub/
news.php?readmore=120 a denně po 22 hodině
televizní produkce Henryka, SP6ARR na adrese
http://www.videoexpres.pl. Jediné, co se nepodařilo zajistit, bylo počasí, ale s tím se nedalo nic dělat
– nemůžeme mít všechno.
<8513>
Provoz
Setkání organizovali, tak jako loni, členové radioklubu SP6KBL v Kłodsku – SP6BTV, SP6RYL,
SP6MLK, SP6GWB a další. Po zkušenostech
z minulých let byl celkový komfort ještě zlepšen
o přednáškový sál v druhé části hotelu a v krytém
přízemí rozložilo své stánky několik prodejců se
součástkami, používanými v současné době (tedy
žádný šrot).
Velmi zajímavé byly přednášky o konstrukcích,
rekonstrukcích či provozu na mikrovlnách klasickými způsoby i EME:
Stefan, SP9QZO, předvedl svoje zařízení pro
47, 76, 122 a 241 GHz, která postavili společně
s Edou, OK2BPR. Uvážíme-li, že mají všechno
udělané vlastnoručně doma včetně cínem připájených rozměrově nepatrných diod a že na to nekoupili žádný profesionální díl, je to obdivuhodné.
Rainer, DF6NA, popsal a ihned prakticky předvedl úpravu vyřazených elektronek s postupnou
vlnou (TWT) typu RW1127 na 14 GHz pro pásmo
24 GHz s výkonem 20 W (při té příležitosti jsem
zavzpomínal na můj první „usmolený“ miliwatt,
vyrobený s velkými potížemi asi před dvěma desítkami let...). Zde je prakticky vidět, jak jde technika
kupředu – zmíněné vyřazené komponenty jsou
údajně jen pět let staré. Koupit bylo možné i TWT
pro 3 cm včetně napájecích zdrojů s výkonem 220
W, což způsobilo jisté zděšení u těch, co jsou do
problematiky aspoň trochu zasvěceni a vědí, co
může větší výkon při neopatrném zacházení způsobit. Na okamžik jsme „oprášili“ vzpomínky na
Radioamatér 5/08
9
Provoz
Pavel Šír, OK1AIY, [email protected]
Expedice SP6KBL do Beskyd
– první spojení SP–OM na 24, 47 i 76 GHz a OK–OM na 47 a 76 GHz
mikrovlnných pásmech, kde po úspěšných jarních
pokusech do OK již SP6BTV získal nějakou tu
praxi a tak si příležitost udělat novou zemi nemohl
„nechat ujít“.
Vše bylo domluveno na setkání ve Třech studních, z Polska se zúčastnili
SP6BTV, SP6RYL, SP6ARR
a SQ6OXJ. Na slovenské straně
byli OM3ID, OM6TX, OM3WTE,
OM3TME a OM3CV. Z české
strany pak OK1UFL.
Najít vhodné místo pro komunikaci mezi třemi zeměmi
současně na 24, 47 i 76 GHz
je mnohdy neřešitelný problém
a proto Trojmezí bylo tím jediným vhodným. Je také blízko
Účastníci expedice: zleva SP6RYL, OK1UFL, OM6TX, OM3TME, SP6BTV, QTH OM6TX a to byla nakonec
SP6ARR, SWL, dole OM3ID.
velmi příjemná skutečnost. Zku3. srpna 2008 se uskutečnila IV. expedice klubu
SP6KBL při příležitosti letošních „Letních závodů
VKV“. Tentokrát to bylo do Beskyd, přesněji do
lokality Trojmezí, kde spolu hraničí 3 státy. Cílem
bylo také udělat první spojení s OM na vyšších
šených operátorů bylo dostatek, počasí k tomu
přálo a tak se spojení plně zdařila.
Standa, SP6BTV, všechno dokonale zorganizoval, nezapomnělo se na nic a expedice byla
pojata ve „velkém stylu“. Nechyběl ani transparent
a vše zdokumentoval televizní kamerou SP6ARR.
Navečer celá akce skončila při slavnostním zhodnocení u OM6TX. Podrobnosti jsou na stránkách
SP6KBL.
Na závěr přehled:
První spojení SP–OM:
24 GHz
SP6RYL–OM3ID
47 GHz
SP6BTV–OK6TX
76 GHz
SP6BTV–OM3ID
První spojení OK–OM:
47 GHz
OK1UFL/P–OM3ID
76 GHz
OK1UFL/P–OM3ID
<8512>
Jiří Kubovec, OK1AMU, [email protected]
Provoz
OK2IEN – DIG 6192
Jmenuje se Luděk Klinkovský, brzy dosáhne věku
třiceti, klubové číslo DIG vypovídá, že je jedním
z funkčně nejmladších členů české sekce DIG. Žije
na západě Čech, obklopen 3 ženami, z nichž obě
nejmladší, krásných jmén Anna–Marie a Marie–
Anna, jsou nejspíše unikátním jevem nejen v OK
či Evropě. Byť mají v rodných listech roky narození
2006 a 2008, jsou nositelkami SWL OK1–36173
a OK1–36255 s řádně zaplacenými členskými
příspěvky! Jejich zaujetí pro naše hobby je patrno
z fotografií na webové stránce Luďka.
Většina dnešního povídání bude vedena v 1.
osobě, dejme proto slovo OK2IEN:
„Krásný radioamatérský svět se mi otevřel v roce 1995, díky otci, který na rodinnou dovolenou
přinesl pro mne v té době jakési neznámé šumící krabičky. Jako každý začátečník jsem si prošel
nadšením a zvídavostí nad tím, co se to v nich
ozývá za hlasy, na co jsou ty knoflíky okolo atd.
Z vrcholu Radhoště jsem poprvé uslyšel stanice
z celého severomoravského kraje. Samozřejmě,
že nemohlo zůstat jen u poslouchání a díky schůzkám s pokročilejšími kamarády jsem postupně
začal pronikat do oné krásné říše radioamatérského vysílání. Mnoho víkendů jsem začal trávit
se skromným zařízením v ruksaku a výšlapech
10
po horách. Mé nejoblíbenější QTH v té době byla
kóta Skřítek na úpatí hory Praděd v Jeseníkách.
Zažádal jsem o posluchačské číslo a začal aktivně
působit jako OK2–35120.
Můj první RX byl Pionýr – 80m. Samozřejmě
nestačil na mé nároky, přibyla Lambda IV upravená na poslech SSB.
Osud mi postavil do cesty slečnu, která sice
nebyla radioamatérka, ale bydlela v Roztokách
u Prahy, kam jsem začal pravidelně o víkendech
dojíždět. Při procházkách po městečku a okolí
jsem narazil na pro mne v té době obrovská anténní monstra. Má zvědavost způsobila, že jsem
napsal dopis zatím neznámým, ukončený žádostí
o případnou schůzku. Ignoruje poštu jsem obálku
zastrčil mezi plot. K mé radosti mi zanedlouho
poté zazvonil telefon a na návštěvu klubové stanice OK1KHI mne vlídným hlasem pozval Standa,
OK1AGE. Zde jsem se seznámil s dalšími členy
klubu. Teprve v tomto radioklubu jsem začal okoukávat tu pravou radioamatéřinu, především VKV
provoz. Následovaly zkoušky u ČTÚ, získání koncese. Nyní vlastním koncesi třídy A.
Mým štěstím (v neštěstí, že musím absolvovat
rok základní vojenské služby) byl OK1FQ, jehož
pochopením jsem se dostal do armádního radio-
klubu OK5ACR se sídlem na Milešovce (JO60XN).
Roman, OK1KK (ex OK1SRK), se pro mne stal
nejen „druhem ve zbrani“, ale i kamarádem, se
kterým jsme si na odloučeném pracovišti organizovali život jen my. Protože je Milešovka kopcem,
na který se nedá vyjet automobilem a návštěva
vyžaduje mimo jiné i dobrou fyzickou kondici,
měli jsme počas výkonu vojenské služby relativní
klid. A nejen to – k dispozici byl TCVR ICOM 746
s anténou 2x10 el. Yagi, včetně PC a připojení na
internet. Našim spolubojovníkem byla fenka vlčáka
jménem rotná Bita.
Mezitím jsem se rozešel se vzpomínanou neradioamatérkou a po návratu z vojny stál před rozhodnutím, co dál. Samozřejmě jsem se nechtěl zařadit
do skupiny 97 000 nezaměstnaných v mém bydlišti,
Radioamatér 5/08
Provoz
v Ostravě. Využil jsem nabídky zaměstnání u firmy
Matsuhita television central Europe, s.r.o. v Plzni.
Zde jsem se seznámil se spoustou vynikajících
radioamatérů, třeba Frantou, OK1PGS, Pavlem,
OK1MCS, OK1MZM, OK1JFH, DIG – OK1LV
a dalšími.
Začal jsem se zajímat o digitální druhy provozu, nejvíce mi však učarovalo WSJT od K1JT, využívající ionizovaných stop při průletech meteorů
atmosférou. První QSO tímto druhem provozu
s EA6VQ jsem navázal v roce 2002 z radioklubu
OK1KHI – vzdálenost činila 1450 km.
Mé současné zařízení je:
– na VKV Allamat 88 s 25 W a F9FT 9 el., 70cm
2x16 el. DK7ZB a na 6 m 4el. DK7ZB.
– na KV TCVR FT897D – 100 W s prozatím
provizorní G5RV a HY-Gain AV-620.
V životě každého z nás se vyskytnou chvíle, kdy
„zakopneme o štěstí”. Touto parafrází jsem chtěl
vyjádřit svůj vztah ke Standovi OK1AGE, Zdeňkovi OK1XHI a Adamovi OK2IPW, jejichž zásluhou
jsem se postupně dostával do radioamatérských
sfér spojených s činností, která nám krásným způsobem vyplňuje část našeho života. Bohužel Jirka
OK1FBI již nemůže číst toto mé vyznání, je silent
key a vysílá dál, leč v jiné galaxii, než my.
Dalším předpokladem spokojeného radioamatéra je osoba jeho životního druha. Zde jsem
„zakopnul o ono štěstí” znovu a mnohonásobně
více, protože v osobě své XYL mám vedle sebe
chápajího, trpělivého a úžasně empatického člověka.“
Tolik o sobě uvádí Luděk na své velice hezky provedené webové stránce. Nutno dodat, že jako člen
DIG splnil jednu z podmínek, tedy vlastnictví minimálně 25 diplomů, z nichž 3 musí být vydány DIG. V době psaní tohoto příspěvku má Luděk těch diplomů již
48. Na některé z nich se rovněž můžete podívat na
jeho webové stránce http://www.ok2ien.net/.
Potěšitelnou skutečností je zejména to, že Luděk snižuje věkový průměr naší OK–DIG základny.
Nezbývá, než Ti, Luďku, popřát mnoho radioamatérských úspěchů, šťastný rodinný život a plné
uspokojení v Tvé profesi.
<8517>
Ing. Jiří Peček, OK2QX, [email protected]
Máte problémy s vyplňováním QSL? Chcete mít QSL, který si sami navrhnete ve špičkové
kvalitě? Dělá vám problémy třídění před odesláním na QSL byro? Nebo dokonce nejste členy
RK a žádné byro nepoužíváte? Pravda, druhá otázka je spíše k pousmání – tuto službu či
možnost dnes nabízejí snad všechny firmy, které se tiskem QSL zabývají.
Nová služba, kterou před časem uvedl v život Azar
Hami, 4X6MI, a Paul Gross, 4X6UU, ovšem nabízí toto všechno dohromady. Hlavně toho druhého
můžete znát z řady závodů, je to též výborný technik – elektronik. Prvý je zase majitelem tiskárny
vybavené špičkovou technologií.
Když jsem se o nabízené službě poprvé doslechl, v duchu jsem si řekl – opět nějaká konkurence
Eqsl-byru. Když ale mezi posledními lístky, které
jsem si vyzvedl na našem QSL byru, bylo 37 (!)
došlých jejich prostřednictvím, usoudil jsem, že
určitě se nejedná o podvodný fígl – ona tahle služba skutečně funguje a dnes ji již stovky aktivních
amatérů využívá.
Popišme si stručně, oč jde: Předně – zájemce
o tuto službu musí používat nějaký počítačový deník
– těch je ale dnes již velké množství i zdarma a jsou
víceméně dobré. Pak by měl mít k dispozici internetové připojení buď doma, nebo u kamaráda – alespoň pro prvý krok, tedy pro návrh vlastního QSL, je
to nezbytné, další operace je možné občas provádět
i z nějaké internetové kavárny, knihovny apod.
Veškeré podrobné informace jsou k dispozici
na stránkách www.globalqsl.com; protože se jedná
o skutečně mezinárodní službu, můžete si zvolit
klikem na vlaječku v okně vlevo nahoře některou
z řečí, kterou nejlíp ovládáte: němčinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu nebo angličtinu.
K tomu, abyste mohli službu řádně využívat, je
třeba tří kroků:
– přihlásit se (registrovat),
– vybrat si ze vzorů či navrhnout vlastní QSL a
– odeslat data o spojeních, za která chcete protistanicím zaslat své QSL.
Radioamatér 5/08
Službu mohou používat i ti, kteří nevyužívají QSL
službu členských organizací IARU nebo kteří mají
své QSL manažery. Pro registraci je třeba vyplnit předepsané kolonky na formuláři, který se na
stránce objeví, jakmile kliknete na „REGISTER
NOW“. Zaregistrovat můžete i další značky, pokud
jich (pro závody, expedice) používáte více. V poslední rubrice zvolíte, zda chcete od této služby
QSL dostávat přes „domácí“ byro, přes manažera
nebo přímo domů – ovšem pozor, v tomto případě
QSL obdržíte teprve tehdy, až se jich nashromáždí
nejméně 99. Vzhledem k tomu, že služba se teprve „rozbíhá“ a není všeobecně využívána, to může
zatím trvat dosti dlouho.
Dalším krokem je výběr QSL ze vzorů, které služba nabízí, nebo návrh vlastního QSL lístku – k tomu
účelu je ke stažení zvláštní program, který má v helpu integrovány ukázky, jak při návrhu postupovat.
Máte–li v digitální formě připraveny obrázky, které
byste na QSL chtěli mít, je návrh snadný a rychlý.
Pokud máte návrh QSL zadán a zaplatíte patřičnou sumu (99 USD za tisk, vyplnění a rozeslání
1000 ks QSL lístků, což je z ekonomického hlediska z nabízených variant nejvýhodnější), můžete již
odeslat data o spojeních ve formátu ADIF (stejně
jako pro byro Eqsl). Dalším krokem je již jen čekání
na odpovědi od adresátů...
Z údajů zaslaných internetem na službu
globalqsl jejich program automaticky vyhodnotí
opakovaná spojení s jednou stanicí a tiskne je do
počtu pěti na jeden QSL (výhodné pro expedice,
závody); v takovém případě se platí jen za odeslání QSL, bez ohledu na množství spojení, která jsou
na nich vyznačena.
Vzhled QSL je skutečně vynikající – tisk je
perfektní, barevný po obou stranách QSL, lístek
je na jedné straně laminovaný. Údaje o spojeních
jsou vyznačeny tiskem přímo na QSL, nejedná se
o žádné „štítkování“.
Můžete si dokonce nechat QSL jen vytisknout a vyplňovat je pak sami doma, ovšem tato služba je dražší
a mnohým se třeba nevyplatí – ovšem kdo chce posílat QSL direct, musí si nějaké opatřit. Kdykoliv je však
možné změnit vzhled svých QSL lístků rozesílaných
přes globalqsl byro a posílat tak jiné provedení QSL
třeba k různým výročím, památným dnům apod.
Nakonec dvě poznámky: Nedávno jsem diskutoval s dalšími amatéry problém výběru spojení pro tisk
QSL a konstatovali jsme, že (bohužel) neexistuje program, který by dodatečně umožnil výběr pro tisk QSL
z údajů o spojeních podle vlastních požadavků (např.
spojení s danou zemí není potvrzeno na tomto pásmu, módu, dosud není potvrzen tento prefix apod.).
Nebo snad nemáme relevantní informace? Pokud takový program existuje, poraďte. Vztaženo ke globalqsl
byru – kdo udělá ročně 100 spojení a využívá „domácí“ QSL službu, tomu se nabízená služba nevyplatí.
Stejně tak se nevyplatí tomu, kdo navazuje ročně
třeba 10000 spojení, nechá si v OK natisknout QSL
a má k dispozici tiskárnu k jejich vyplňování, pokud
kalkuluje s časem na výběr spojení, jejich dodatečné
třídění apod. Může se vyplatit tomu, kdo vyrazí na expedici, naváže „rozumný“ počet spojení a na nějakou
větší administrativu nemá čas ani náladu. V takovém
případě těch řádově 1600 Kč za bezstarostné odeslání 1000 QSL je únosná suma. Eqsl byro by však
mělo stejně dostat absolutorium – vždyť jsou v něm
uloženy již 104 miliony údajů o spojeních od stanic ze
309 zemí! Přimlouvám se za to, aby elektronické QSL
byly všeobecně uznávány, byl by to pro radioamatéry
ohromný přínos. Všude jinde se snažíme administrativu odbourávat (ovšem ne vždy se to daří).
<8514>
11
Provoz
Nové možnosti tisku a odesílání QSL
Provoz
OK DX TopList na KV
2008/1
#
Značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
OK1RD
OK1EK
OK2FD
OK7GU
OK2ZU
OK1ADM
OK1KH
OK1AWZ
OK1MP
OK1DRQ
OK2SG
OK1CF
OK1MBW
OK1KT
OK1KQJ
OK1WV
OK1AVY
OK2RU
OK1FAU
OK1FAK
OK1TA
OK2PO
OK1AWH
OK1ZP
OK1EP
OK2ZC
OK1AFO
OK1DOY
OK1DX
OK1TN
OK1AHG
OK1ANO
OK1AY
OK1AOV
OK2QX
OK1XW
OK1FJD
OK1AOZ
OK1OFM
OK1-11861
OK1MR
OK2DA
OK1TD
OK1AXB
OK2PCL
OK2RN
OK1CZ
OK1HCD
OK1KSL
OK1FTW
Celkem 160
3 015
2 926
2 832
2 824
2 823
2 820
2 761
2 723
2 671
2 627
2 604
2 602
2 579
2 550
2 546
2 512
2 477
2 462
2 454
2 412
2 391
2 373
2 369
2 368
2 363
2 354
2 334
2 317
2 315
2 304
2 275
2 265
2 256
2 245
2 237
2 234
2 231
2 209
2 179
2 172
2 148
2 147
2 129
2 121
2 117
2 115
2 114
2 112
2 112
2 077
DXCC SSB
Provoz
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12
Značka
Počet
OK1ABB
OK1ADM
OK1EK
OK1KH
OK1RD
OK1TA
OK2RU
OK2SG
OK1AWZ
OK1CF
OK1MP
OK2JS
OK1AFO
OK1AHG
OK1KT
OK2FD
OK1TD
OK1TN
OK7GU
OK2ZU
OK1AOZ
OK1EP
OK2PCL
OK2SW
OK1KQJ
OK2RN
OK1ANO
OK1AVY
OK2DA
OK1AXB
OK1DLA
338
338
338
338
338
338
338
338
337
337
337
337
336
336
336
336
335
335
335
334
332
332
331
331
330
329
328
327
327
326
326
326
285
234
263
252
216
184
233
128
200
157
174
202
136
207
140
145
106
137
145
112
99
118
123
123
153
59
94
202
144
81
96
141
88
88
96
149
62
133
100
163
108
42
123
52
50
138
64
100
103
80
40
30
20
17
15
12
10
337
322
308
288
300
298
291
297
279
270
265
278
249
229
267
266
207
229
203
196
209
207
229
196
214
216
250
191
219
212
195
188
202
143
178
197
195
146
207
195
211
193
193
171
106
174
190
180
159
192
337
335
329
325
328
330
323
322
317
311
296
309
294
293
317
304
284
303
271
260
281
262
274
266
258
264
310
278
283
292
258
256
294
224
250
281
275
252
251
264
266
273
187
234
198
251
257
255
231
233
336
331
329
325
324
325
325
308
320
300
294
304
304
304
281
274
294
275
305
300
249
260
290
292
291
278
269
288
231
270
269
242
228
285
261
258
242
270
238
250
258
228
267
216
247
223
246
242
259
265
338
337
338
335
336
338
337
334
337
328
337
337
315
335
332
322
326
337
319
330
337
324
326
322
332
309
333
316
316
323
335
329
320
327
328
310
325
336
297
316
309
318
331
314
328
330
296
327
328
273
336
331
330
330
331
329
330
314
317
313
323
308
314
319
285
283
309
309
317
307
276
318
291
273
291
297
278
298
301
261
280
288
248
302
264
277
266
290
266
253
238
237
281
246
281
258
251
254
265
276
338
334
332
328
329
337
335
322
334
316
331
327
313
329
320
336
319
329
318
317
335
316
312
320
315
302
325
294
276
319
323
311
316
314
330
286
295
323
293
308
284
292
311
306
331
308
284
308
310
271
332
321
317
317
316
315
316
293
309
300
294
264
295
302
250
276
296
273
299
271
262
295
243
276
258
276
218
282
239
192
263
266
241
285
245
255
242
248
247
216
225
230
233
235
275
245
209
215
212
239
335
330
315
313
307
332
320
300
330
289
307
301
293
303
287
311
297
301
285
286
330
292
286
300
281
259
292
276
248
291
271
289
266
277
293
274
242
282
247
270
194
268
284
276
299
276
243
267
248
225
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
OK1FAU
OK1AWH
OK1WV
OK1AY
OK1FAK
OK1DRQ
OK2QX
OK1MMK
OK1MBW
OK1KSL
OK1XW
OK2ZC
OK1DX
OK1AOV
OK1FJD
OK1DOY
OK1WF
OK1AYN
OK1DO
OK1HCD
OK1JKR
OK1AU
OK1OFM
OK1MR
OK2ZI
OK1GK
OK1MDK
OK1DOL
OK1DG
OK1APV
OK1-22672
OK1MKU
OK1ACF
326
325
325
324
324
323
323
318
317
316
315
314
311
310
310
309
307
305
305
305
301
299
299
296
295
293
293
292
286
276
273
267
263
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
OK1VPU
OK1MNV
OK1AKU
OK1FHI
OK1WU
OK1DVK
OK1-11861
OK2PMS
OK1BN
OK1JST
OK2-9329
OK2-9329
OK2KJU
OK2ZDL
OK1DT
OK5SAZ
OK2SWD
OK1JIM
OK1FHD
OK2PAD
OK1DOZ
OK1XJ
OK1YM
OK1FCA
OK1AIT
OK2KVI
OK5SWL
OK1FAI
OK1DO
OK1JKR
OK2ZI
OK2GZ
OK1MDK
OK1DG
OK1AU
OK2OZL
OK1GK
OK1DLA
OK1APV
OK1AYN
OK1KM
OK1MNV
OK1DOL
OK1AYW
OK2BNC
OK1MKU
OK2KJU
OK1-17323
OK1DVK
OK1WU
OK1XJ
OK1VPU
OK1AKU
OK1ACF
OK2PAD
OK2BWI
OK1FHD
OK1MZO
OK1DT
OK1NH
OK1ANN
OK1FHI
OK1FCA
OK1-22672
OK1JST
OK1AIT
OK2PMS
OK1BN
OK1YM
OK1FAI
OK1DOZ
OK2-9329
OK2-9329
OK1JIM
OK2ZDL
OK2SWD
OK5SAZ
OK2JOW
OK1FMG
OK2-31097
OK2KVI
OK2BTR
OK5SWL
259
253
248
246
245
240
226
214
210
202
199
199
198
196
192
172
169
153
149
147
138
128
123
120
106
106
45
8
DXCC CW
#
Značka
Počet
1
2
OK1ABB
OK1ADM
337
337
2 074
2 041
2 017
2 006
1 995
1 976
1 961
1 957
1 930
1 834
1 755
1 738
1 714
1 712
1 685
1 680
1 666
1 665
1 664
1 661
1 654
1 620
1 580
1 548
1 525
1 522
1 500
1 402
1 372
1 247
1 209
1 190
1 137
1 122
1 090
1 057
1 019
999
998
953
951
932
894
846
842
832
784
723
615
588
524
427
393
322
253
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
95
65
83
47
90
120
128
89
80
80
92
0
92
71
77
79
30
82
87
86
89
13
125
59
88
52
29
35
74
78
122
53
13
62
21
39
48
30
53
75
85
29
50
36
35
33
29
35
32
42
34
15
16
13
5
167
115
119
74
151
184
152
173
145
168
144
104
105
123
107
146
93
172
132
132
137
92
240
83
171
112
101
85
101
101
166
125
47
108
123
143
87
47
93
115
92
152
68
72
72
93
52
75
47
85
48
60
45
22
37
OK1EK
OK1KH
OK1RD
OK1TA
OK2FD
OK2QX
OK2RU
OK2SG
OK2SW
OK1AFO
OK1AHG
OK1CF
OK1KQJ
OK1KSL
OK1MP
OK1WV
OK2JS
OK1FAK
OK1KT
OK1TN
OK2PO
OK1AWH
OK1AY
OK2ZU
OK1DRQ
OK7GU
OK1-11861
OK1AOZ
OK1AVY
OK1JKR
OK1TD
OK1XW
OK2RN
221
209
230
200
225
251
210
242
210
240
224
154
229
183
166
187
158
242
205
213
194
140
274
142
215
203
123
188
173
145
173
136
107
146
219
131
129
146
127
129
160
197
131
108
107
112
73
100
68
140
70
66
44
46
53
337
337
337
337
337
337
337
337
337
336
336
336
336
336
336
336
336
335
335
335
335
334
334
334
332
332
331
331
331
331
331
331
331
222
218
258
259
193
234
212
221
253
190
185
170
240
134
147
181
184
130
209
194
181
200
244
180
178
146
162
163
156
124
105
111
76
46
7
0
93
137
108
87
124
104
61
15
14
91
74
17
52
60
157
18
7
48
3
292
322
283
328
287
290
305
233
289
306
314
272
245
262
265
211
250
283
267
264
261
295
284
225
274
289
282
221
227
206
236
261
210
249
242
165
191
154
173
182
158
235
176
222
221
181
224
178
109
79
77
111
116
70
82
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
276
269
264
271
276
231
217
286
242
156
178
259
215
209
207
234
270
151
187
160
197
206
192
218
128
157
193
179
151
149
102
48
192
8
6
98
101
144
82
118
93
30
52
36
35
43
81
40
58
75
42
18
0
75
0
292
307
281
299
279
265
287
235
261
305
275
282
212
281
273
210
246
259
249
230
220
264
168
237
216
212
259
215
205
187
147
219
166
268
218
173
194
130
199
166
134
83
173
207
207
170
155
181
139
55
64
107
104
25
53
249
259
231
238
236
178
200
262
217
106
130
235
197
222
194
232
234
130
148
185
162
189
28
206
55
105
151
166
142
120
49
31
184
23
97
121
52
70
57
32
39
38
30
13
13
9
45
1
49
23
4
1
0
10
0
OK1ANO
OK1AWZ
OK1DX
OK1EP
OK1HCD
OK1MR
OK1AOV
OK1FAU
OK2PCL
OK1OFM
OK1APV
OK1AXB
OK2DA
OK1CZ
OK1WF
OK1-17323
OK1AU
OK1FJD
OK2ZC
OK1MBW
OK1ZP
OK1DOY
OK1DO
OK1FTW
OK1MDK
OK2OZL
OK1DG
OK1DLA
OK1WU
OK1AYN
OK1GK
OK1MKU
OK2ZI
260
277
268
290
258
223
250
216
233
283
213
262
179
227
249
200
201
216
180
197
213
221
25
198
200
246
200
150
143
137
109
206
142
212
157
187
124
141
106
49
66
64
153
138
138
100
51
96
61
29
28
31
61
13
19
330
330
330
330
330
330
329
329
329
328
327
327
327
325
325
324
324
324
323
322
322
320
319
319
318
316
315
314
312
310
310
307
307
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
OK1ACF
OK1XJ
OK1MNV
OK1AKU
OK1FHI
OK2KJU
OK1FHD
OK1DOL
OK1VPU
OK1FCA
OK2PAD
OK1DVK
OK1KM
OK1FAI
OK2BWI
OK1MZO
OK1DT
OK2-9329
OK2-9329
OK1AIT
OK1JST
OK1JIM
OK5SAZ
OK1DOZ
OK1YM
OK2JOW
OK2SWD
OK2PMS
OK1BN
OK1FMG
OK2ZDL
OK2-31097
OK2KVI
OK5SWL
306
306
305
293
293
290
289
288
287
286
286
285
277
267
266
264
261
253
251
243
228
227
226
225
221
213
200
196
191
177
166
165
127
112
DXCC Mix
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Značka
Počet
OK1ABB
OK1ADM
OK1AFO
OK1AHG
OK1CF
OK1EK
OK1FAK
OK1KH
OK1KQJ
OK1KSL
OK1KT
OK1RD
OK1TA
OK1TD
OK1TN
OK2FD
OK2JS
OK2QX
OK2RN
OK2RU
OK2SG
OK2SW
OK1AWH
OK1AWZ
OK1DX
OK1EP
OK1HCD
OK1MP
OK1WF
OK1WV
OK2ZU
OK1AOZ
OK1AY
OK1MR
OK1ND
OK7GU
OK1-11861
OK1AXB
OK1DRQ
OK1FJD
OK2PCL
OK2PO
OK1ANO
OK1AOV
OK1AU
OK1AVY
OK1XW
OK2GZ
OK1FAU
OK1JKR
OK2DA
OK2ZC
OK1APV
OK1DOY
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
337
337
337
337
337
337
337
337
337
336
336
336
336
336
335
335
335
335
335
335
334
334
334
334
334
334
333
333
333
333
332
331
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
OK1MDK
OK1MGW
OK1DLA
OK1OFM
OK1DO
OK1MBW
OK1-17323
OK1AYN
OK1CZ
OK1GK
OK1ZP
OK1MMK
OK1DG
OK1WU
OK1NH
OK1FTW
OK2OZL
OK1ACF
OK2ZI
OK1MKU
OK1DOL
OK2PAD
OK2KJU
OK1VPU
OK1MNV
OK1FHI
OK1XJ
OK1AKU
OK1FDR
OK1ANN
OK1FHD
OK1DVK
OK1AYW
OK1FCA
OK1KM
OK1ODX
OK1DT
OK1FAI
OK2BWI
OK2-9329
OK2-9329
OK5SAZ
OK2PMS
OK1AIT
OK1JST
OK1JIM
OK1BN
OK1DOZ
OK1YM
OK2ZDL
OK2SWD
OK2JOW
OK2-31097
OK2KVI
OK5SWL
331
330
328
328
327
327
326
325
325
325
324
323
322
322
320
319
318
317
316
315
314
314
313
309
307
306
306
302
300
294
292
289
286
286
277
277
273
267
266
262
262
258
254
253
247
241
236
233
232
231
219
213
165
143
117
DXCC RTTY
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Značka
Počet
OK1MP
OK7GU
OK2SG
OK2FD
OK2PCL
OK1ADM
OK2PAD
OK2JS
OK1AY
OK2ZC
OK1KT
OK1KQJ
OK1KSL
OK1FAK
OK1AFO
OK2ZU
OK1AXB
OK1DO
OK1EP
OK1FAU
OK1DX
OK2RU
OK1AOV
OK1AHG
OK1MR
OK2ZDL
OK2-9329
OK2-9329
OK1FHI
OK1GK
OK1MDK
OK1ACF
OK1AVY
324
318
316
311
308
296
293
289
278
271
268
256
245
241
236
235
233
225
224
222
219
212
211
206
205
186
177
177
175
174
166
160
155
Radioamatér 5/08
Provoz
OK2PMS
OK1VRF
OK1FJD
OK1AU
OK1YM
OK1AKU
OK1DRQ
OK2SWD
OK1CZ
OK1KM
OK1AYW
OK1DOZ
OK1-11861
OK2COS
OK1OFM
OK1BN
OK1NH
OK1TN
OK5SWL
OK1MBW
OK1FMG
OK1VPU
OK2DA
OK2KVI
153
134
133
129
128
125
116
113
108
94
92
90
80
69
56
55
52
49
34
25
13
3
2
2
DXCC SAT
#
Značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK1DX
OK1DOZ
OK2-9329
OK2-9329
OK1KT
OK1KQJ
OK1MR
OK1-11861
OK7GU
Počet
#
Značka
Počet
OK2SG
OK7GU
OK2PAD
OK1EP
OK2COS
OK2JS
OK1KQJ
OK1NH
OK1AHG
OK1AKU
OK1KT
OK2-9329
OK2ZDL
OK1AVY
OK1KM
OK2PCL
OK2FD
OK2ZC
OK1DOZ
OK2RU
OK1AYW
OK2-9329
OK2ZU
OK1ACF
OK1MR
OK1CZ
OK2PMS
OK2SWD
OK1-22672
OK1GK
OK1FMG
OK1AXB
OK1VPU
OK1DRQ
OK1FAU
204
199
159
158
156
146
127
114
112
107
105
102
101
97
94
92
80
79
76
72
70
70
70
69
67
64
50
42
34
30
20
13
11
2
1
58
29
29
29
18
13
13
8
1
DXCC PSK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DXCC SSTV
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Značka
OK2FD
OK1NH
OK2SG
OK7GU
OK2PMS
OK1FAU
OK2-9329
OK2-9329
OK1KT
OK1AKU
OK1MR
OK2PAD
OK2COS
Počet
79
63
53
49
41
39
36
36
24
23
19
15
10
Radioamatér 5/08
14
15
16
17
OK2ZU
OK1DX
OK1ACF
OK2SWD
10
9
3
2
WPX SSB
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Značka
Počet
OK2FD
OK1TA
OK2PCL
OK1DVK
OK1KT
OK1MP
OK1AHG
OK1MDK
OK1XW
OK1DLA
OK1KQJ
OK1AY
OK1AFO
OK2QX
OK1AXB
OK2PMS
OK1TD
OK2ZC
OK7GU
OK1DO
OK1AOV
OK1FJD
OK1AKU
OK2ZU
OK1ACF
OK1AVY
OK1FHI
OK1DG
OK2SWD
OK1AU
OK2ZDL
OK1FAU
OK2DA
OK1VPU
OK2ZI
OK1MR
OK1DOZ
OK5SAZ
OK1WU
OK1YM
OK2PAD
3600
3072
2470
2453
2243
2150
2097
2066
2020
1962
1932
1894
1886
1850
1744
1569
1547
1539
1461
1424
1369
1343
1315
1215
1176
1157
1146
1108
1040
1027
1021
901
887
877
872
822
775
517
512
336
246
WPX CW
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Značka
Počet
OK2FD
OK1TA
OK1ZP
OK2QX
OK1FCA
OK1-11861
OK1CZ
OK2SG
OK1XW
OK2PO
OK1MDK
OK1AOV
OK1AHG
OK2ZC
OK1KT
OK1KM
OK1ACF
OK2ZU
OK2BNC
OK1KQJ
OK1AY
OK1AVY
OK1AKU
OK1AFO
OK2PCL
OK1DG
OK1AXB
OK1MP
OK1FAU
OK1DLA
OK1DOZ
OK2SWD
OK1FHI
OK7GU
OK1AU
OK1MR
OK1DVK
OK1DO
OK1TD
3631
3461
3325
3211
3183
3112
3064
2974
2945
2917
2711
2621
2605
2402
2305
2261
2259
2220
2154
2134
2099
2067
2048
1974
1974
1947
1933
1925
1901
1716
1712
1711
1705
1619
1602
1596
1583
1503
1458
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
OK1FMG
OK1FJD
OK1FTW
OK2DA
OK2ZI
OK2PAD
OK2OZL
OK1WU
OK2PMS
OK1VPU
OK1YM
OK5SAZ
OK2-31097
OK2ZDL
OK2JOW
1392
1370
1308
1289
1270
1176
1112
1094
1065
921
840
773
754
679
639
WPX MIX
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Značka
Počet
OK2FD
OK1TA
OK2SG
OK1-11861
OK2QX
OK2PCL
OK1XW
OK2RU
OK1APV
OK1ZP
OK1AHG
OK1MDK
OK1CZ
OK1KT
OK1AOV
OK2PO
OK1MP
OK1AFO
OK2ZC
OK1DVK
OK1ACF
OK1AY
OK1KQJ
OK2ZU
OK1AXB
OK1DLA
OK1AKU
OK1KM
OK1TD
OK2PMS
OK1AVY
OK1FAU
OK1DG
OK7GU
OK1DO
OK1FHI
OK2SWD
OK1AWZ
OK1MR
OK1DOZ
OK1AU
OK1FJD
OK1JST
OK2ZDL
OK2PAD
OK2DA
OK2ZI
OK1VPU
OK1WU
OK2OZL
OK5SAZ
OK1YM
OK2-31097
OK2JOW
OK2COS
4447
4321
3759
3587
3546
3495
3468
3430
3405
3403
3397
3263
3201
3198
2997
2929
2921
2907
2863
2746
2722
2689
2688
2636
2590
2541
2392
2361
2338
2298
2283
2245
2201
2191
2128
2120
2070
1980
1975
1922
1916
1894
1832
1726
1713
1583
1537
1311
1243
1112
1016
1012
754
639
544
IOTA
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Značka
Počet
OK1ADM
OK1AFO
OK1APV
OK1TA
OK1KT
OK2SG
OK1AOV
OK2FD
OK2RU
OK1TN
OK1AHG
OK1TD
OK1ZP
OK1XW
986
802
770
744
717
711
707
655
631
628
617
614
605
585
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
OK7GU
OK1KQJ
OK1AVY
OK2ZC
OK1DOY
OK1-11861
OK2PO
OK1AXB
OK2RN
OK1DO
OK1FAU
OK1MDK
OK1ACF
OK1FHI
OK1AY
OK1GK
OK1FCA
OK1DLA
OK1DG
OK2ZU
OK2DA
OK1KM
OK1VPU
OK1HCD
OK1AKU
OK2BNC
OK1FTW
OK2KJU
OK2PCL
OK1ANN
OK1FJD
OK1WU
OK2PAD
OK1AU
OK2BWI
OK2SWD
OK2ZDL
OK2-9329
OK2-9329
OK1FMG
OK1YM
OK2COS
OK5SWL
OK1MR
583
581
579
578
532
531
501
490
477
470
427
427
418
416
414
399
385
383
376
375
363
361
360
358
355
347
346
345
345
338
319
306
299
298
273
223
219
208
208
182
143
88
14
13
US Counties
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Značka
Počet
OK1APV
OK2JS
OK1KT
OK2FD
OK1ACF
OK2PO
OK1TA
OK1AWZ
OK2ZU
OK1FCA
OK1-11861
OK2RU
OK2QX
OK1ZP
OK2PCL
OK1AOV
OK1DG
OK1AXB
OK1FAI
OK1DVK
OK2ZC
OK1AU
OK2SG
OK1DO
OK1TD
OK7GU
OK1MDK
OK1FJD
OK1FAU
OK2KJU
OK1AKU
OK1FHI
OK1DLA
OK1KM
OK2BWI
OK1AFO
OK2SWD
OK2PAD
OK1FTW
OK1HCD
OK1FMG
OK2COS
OK2-31097
3071
2755
2313
2044
1458
1382
1314
1279
1168
1161
1040
1006
974
917
894
856
738
725
702
684
678
667
648
644
550
466
431
429
419
418
400
399
384
377
364
307
301
298
255
248
145
115
103
Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, [email protected]
DX expedice
Minimum sluneční činnosti a letní „okurková“ sezona
opět přispěly k slabší expediční aktivitě, na jejíž zlepšení si budeme muset alespoň do podzimu počkat.
Provoz EA operátorů z Timoru Leste skončil 23.
června. Pod značkou 4W6R navázali kolem 16 000
spojení. QSL na EA4URE.
Do Mozambique se vydala velká skupina operátorů. Pracovali 16.–30. 7. na všech
pásmech pod značkami C91CF (QSL na
K5LBU), C91TK (QSL na NQ7R), C91SL (QSL na
W5SL), C91XO (QSL na M3SDE), C91BD (QSL na
WA4WTG), C91OK (QSL na K0OK) a C91YI (QSL
na DJ0YI). Jejich logy jsou na www.tdxs.net/C9.html.
Z Ugandy pracoval G3RWF od 25. 6 do 15. 8.
jako 5X1NH. QSL chce na svou domácí značku.
V Mikronesii byl AD7AF a vysílal 6.–24. 7. z ostrova Kosrae (OC–059) pod značkou W63WWA.
QSL na jeho domácí značku.
W5KDJ pracoval ve dnech 3.–14. 7. z Nikaraguy
jako YN2KDJ. QSL posílejte na jeho domácí značku.
Ascension Is. navštívil N6TJ ve dnech 1.–15. 7.
a pod značkou ZD8Z byl i v IARU Contestu. QSL na
AI4U. Od 15. 8. odtud pracoval VP8LP jako ZD8LP.
QSL direct na jeho domácí značku.
Z Maldives pracoval VE6SH ve dnech 11.–20. 7.
pod značkou 8Q7TM. QSL na jeho domácí značku.
F6BFH vysílal od 9. 7. do 9. 8. na všech pásmech
z Mayotte jako FH1LE. QSL požaduje na svou domácí značku.
Do Swazilandu se přemístil 9M6XRO a ve dnech
19.–25. 7. odtud pracoval CW/SSB/RTTY pod značkou 3DA0OK na všech pásmech. QSL na M3SDE.
DL5XX byl ve dnech 15. 7.–10. 8. v Ghaně. Byl
QRV na všech pásmech a QSL požaduje na svou
domácí značku.
Pod značkou klubové stanice FJ5KH na St. Barthelemech pracoval ve dnech 21.–30. 7. FG5ED.
QSL pouze direct na jeho adresu v F.
Z kontestové stanice D4C na Cape Verde Is. pracoval ve dnech 6.–18. 8. IK2NCJ. QSL na IZ4DPV.
V době své dovolené na Cayman Is. pracoval
K8WDN většinou na 40 a 20 m jako ZF2JG. QSL na
jeho domácí značku.
Z Willis Is. byli ve dnech 9.–15. 8 aktivní JM1LJS
jako FW1W a JA3RAF jako FW1Z. QSL direkt na jejich domácí značky.
Pod značkou T88GH pracoval z Rep. Of Belau
JR0KVU. QSL na jeho domácí značku.
Ogasawaru navštívili JI5USJ a JI5RPT a pracovali jako JD1BLX a JD1BLY ve dnech 10.–16. 8. QSL
vyřizuje JI5RPT.
Provoz
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
<8511>
13
Technika
Ing. Jiří Vlčka, OK1DNG
Vidím dobře, slyším špatně
Technika
Fenomén „výměnkářů“ mikrofonů trvá, kvalitativní laťka stoupá. Profesionální mikrofony
lze zakoupit, což ovšem neznamená jednoznačnou záruku (např. špatná kvalita mikrofonu
u Ten–Tec Jupiter); dynamické ale pouze zřídka, jsou drahé. Dynamické mikrofony jsou ale
radikálně vytlačovány mikrofony elektretovými. To sice přináší ve větší míře určité problémy,
nicméně sortiment elektretových mikrofonů a zejména kapslí je značným lákadlem. Důsledkem je ale také nutnost testování.
Problematika byla v poslední době zmíněna např.
v [1, 2]. Autor prvního příspěvku se zaměřuje na
amatérskou konstrukci, resp. finalizaci stolních
mikrofonů, vhodnějších pro VOX provoz, i když
mechanicky snad komplikovanějších. Úvodem je
řeč o telefonních mikrofonech a sluchátkách, tedy
(německých) dynamických kapslích. Autor mapuje
vložky telefonů, které vykazují ss odpor, tj. rezistanci 260 Ω, L ~ 5 mH, XL při 1 kHz cca 30 Ω, úroveň
signálu při obvyklé hlasitosti řeči 10–15 mV.
Tesla Stropkov osazovala u svých telefonů na
straně sluchátka vždy vložku dynamickou (např.
3FE56206 ev. 01) s ohmickým odporem 50 Ω,
u telefonů s rotační číselnicí výhradně mikrofonní vložku uhlíkovou, kónickou. Obrat nastal až
u telefonů s volbou tlačítkovou, kdy byl mikrotelefon „na obou svých koncích“ osazován typem
dynamickým. U mikrotelefonu s tlačítkem zesílení
(obvod WNB 068) jsem cvičně zjišťoval frekvenční charakteristiku, což je ale irelevantní, když byly
známy parametry vložek imperialistů. Na burzách
a bleších trzích byly i jiné dynamické vložky, např.
neporovnatelně lepší Temir, což ovšem není vložka telefonní.
Autor vidí u těchto telefonních vložek jako
důvod minimálního využívání pro stolní mikrofony jejich zapouzdření, problematické z hlediska
uplatnění v nějakém individuálně vyráběném
krytu. Přichází proto s nejjednodušším řešením:
využít původní těleso mikrotelefonu, nepotřebnou
část odříznout a pro stolní mikrofon vše přilepit na
desku, či – pro mikrofon ruční – původní mikrotelefon radikálně zkrátit, opět přilepit krycí destičku,
event. s držákem na zavěšení. Před lepením pochopitelně zamontujeme PTT tlačítko a připojíme
stíněný kabel. Autor neuvádí – zřejmě považuje
za samozřejmou – zásadní okolnost: protože tělo
mikrotelefonu je zalomené, zvolíme úhel řezu tak,
abychom do vložky hovořili zpříma.
Originální vložky dynamické ze sdělovacích
zařízení lze jen obtížně a většinou draze sehnat
(oblíbenou dynamickou profivložkou u nás byl sovětský DEMŠ s R ~ 170 Ω, dnes levně k dostání
např. v [3]); nabízí se také užití vložek z ručních
mikrofonů např. CB stanic (pokud jsou dynamické
a intaktní). Autor má stále na mysli přestavbu na
stolní mikrofon. Za zmínku snad stojí jedna z poněkud bizarních konstrukcí, kdy je vložka umístěna
14
do kovové naběračky, vyložené plastem, zakryté
perforovanou destičkou (např. univerzální perforovaná deska plošných spojů). Mikrofon opatříme
PTT tlačítkem a ohnuté držadlo naběračky přišroubujeme na základovou desku (podstavec). Stabilitu zaručíme buď dostatečnou plochou či hmotností
podstavečku (plechovka od olejovek, vylitá Pb).
1) I když elektretová kapsle mívá dva obdobně
vypadající vývody, nelze spoléhat na názor plynoucí z prvního povrchního pohledu – je třeba
dodržet správnou polaritu: jeden z vývodů je
spojen s kovovým „tělem“ kapsle a ten má být
připojen k „zemi“ a na – pól napájení.
2) Ne všechny vložky se spokojí s nízkým napájecím napětím – je vhodné jeho velikost optimalizovat, a to i s ohledem na výstupní nf signál.
3) Některé vložky po letech ztrácejí citlivost a tak
nelze slepě vycházet z hodnot vyčtených ze
schémat kazetového magnetofonu či neužívaných mikrofonů, je-li i známo zapojení a hodnota rezistoru.
4) U některých vložek je frekvenční charakteristika
téměř rovná třeba až do 18 kHz – případ dnes
již dvacetiletého veterána EM 60 z prodejen
Tesla Eltos (mimochodem – tento mikrofon byl
funkční již v intervalu napájecího napětí 1,5–6
V).
5) Termín „novější TRX“ je zavádějící jak s ohledem na hodnotu, tak i na provedení (osmikolík
či modulární).
6) U některých mikrofonů PTT tlačítko spíná +.
Obr. 1: Základní zapojení elektretového mikrofonu pro testování
Dnes se nelze nezmínit o mikrofonech elektretových. Elektretové vložky jsou principielně
kondenzátorovými mikrofony se zabudovaným
(integrovaným) FETovým zesilovačem a impedančním převodníkem, které vyžadují provozní
napětí 1,2–12 V. U novějších TRXů je polarizační
napětí k dispozici či je lze získat z PTT obvodu,
jestliže se vřadí mezi kontakt PTT a kostru 2 Si
diody v sérii (obr. 1 a 2) – na nich při stisknutém
PTT tlačítku vznikne průtokem proudu napětí,
resp. úbytek napětí ca 1,4 V. I při takto sníženém
napětí nemusí vyjímečně relé TX/RX přitáhnout
(krátkodobý pokles napětí lze eventuálně vyhladit
Obr. 2: Typická zapojení elektretových mikrofonů
elektrolytem). Mnohé vložky mají pouze dva vývody: – (kostra) a + napájení, což je zároveň výstup
modulace. V tom případě přivádíme + přes rezistor
a nf odvádíme přes kondenzátor. K tomu lze dodat
následující:
Obr. 3: Nejjednodušší uspořádání pro testování fukčnosti
mikrofonů; ciltlivost vstupního zesilovače osciloskopu musí
odpovídat úrovni výstupního napětí mikrofonu.
Autor druhého článku [2] popisuje různé případy, kdy společným východiskem může být měření.
Standardně se lze setkat s následujícími situacemi:
Nízká úroveň signálu po záměně původního
mikrofonu dynamického mikrofonem elektretovým.
Je třeba počítat s tím, že elektret, dávající cca 20
mV, je s dynamikem naprosto nekompatibilní. Pro
minimálních 100 mV při 200–600 Ω činí diference
20 dB! Připojíme-li mikrofon ke zkalibrovanému
osciloskopu, není důvodu tápat (obr. 3). Je-li pravděpodobné, že se jedná o dynamik, může k předběžnému prověření postačovat ohmmetr a v naprosté nouzi dvě tužkové baterie, neboť dynamik,
ať mikrofon či reproduktor, je reverzibilní (viz třeba
experimenty s využitím reproduktoru ve funkci mikrofonu – obr. 5; funkčnost bude značně záviset na
použitém reproduktorku). Tak v tichém prostředí
může být slyšet, že po připojení napětí (jednotky
V) reproduktorek „zaprská“, ba i při ohmmetru zaševelí. Měl jsem ale také to potěšení s dynamikem
AMD pro Sonet duo, který díky degradaci Cu vodiče cívečky (interkrystalický jev) ani nezaševelil,
takže se z tohoto hlediska choval jako elektret (navíc ovšem „nemikrofonoval“).
Elektretové mikrofony testujeme v zapojení
podle obr. 1 až 3, přičemž k napájení postačí i des-
Radioamatér 5/08
Technika
Bc. Tomáš Kavalír, OK1GTH,
[email protected]
Seznam součástek výkonového
zesilovače 144
MHz s GI46b
Obr. 4: Zapojení jednoduchého zesilovače pro testování elektretových mikrofonů. Pozor na dobré propojení kostry se stíněním kabelů.
tičková baterie. Hodláme-li starý TRX modulovat mikrofonem
elektretovým, autor nabízí zapojení zesilovače podle obr. 4.
Přání optimální modulace se stále občas vyskytuje – jsou
amatéři, kteří si zakládají na věrném podání svého hlasu. To
je ovšem do detailu z principu nemožné. Schéma podle obr.
4 je topologicky komplikované, neboť umožňuje přepínačem
porovnávat průchozí signál z dynamiku se signálem z mikrofonu elektretového. Zabarvení ovlivňuje jak rezistor, tak kondenzátor C2 (stoupající kapacita zdůrazňuje hloubky – obr.
2). Průbojný signál pro DX pak získáme kompresorem.
Obr. 6. Zapojení mikrofonních konektorů starších typů transceiverů (podle [4]).
Obr. 5: Uspořádání pro hrátky s reproduktorem, využívaným také jako
mikrofon.
Na závěr ještě jedna informace: Pro experimenty s mikrofony pro starší typy transceiverů se může hodit zapojení
mikrofonních konektorů na typických transceiverech hlavních
výrobců – viz obr. 6.
Prameny
[1] Klaus Böttcher, DJ3RW: Ideen für Selbstbau – Mikrofone (Nápady
k amatérské stavbě mikrofonů) str. 20-21, CQ DL 1/2008, str. 20; obr. 6:
dvě varianty zapojení (pro připojení)
[2] Ulrich Graf, DK4SX: Mikrofone einfach getestet (Jednoduché testy
mikrofonů). CQ DL 1/2008, str. 18
[3] http://www.ddamtek.cz/index.php?cat=7&subcat=-20&parent=&namecat=Součástky%20a%20díly&namesubcat=&id=50837&itemname=Vložka%20mikrofonní%20DEMŠ%20dynamická
[4] HB9TL, HB9QR: Old Man 12/2001, převzato v CQ DL 3/2002, 197.
Rsít
R1–R6
R7–R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17, R18
R19, R20
R21, R22, R26
R23
R24, R25
R27, R28
R29
R30–R34
R35
R36
P1, P2
P3
Cblok
Cvaz
C1
C2
C3
C4, C5
C6, C7
C8, C9
C10–C15
C16–C17
C18
C19
C20–C23
C24
C25, C26, C28
C27
C29
C30
C31
C32–C34
Us1–Us5
D1–D4
D5
ZD1–ZD3
LD1
LD2
LD3–LD7
LD8–LD16
Tr1
Tr2
Tr3
IO1
IO2
IO3
Tr1
Tr2
66k/1 W
100k/4 W
500k/1 W
3k3/0,5 W
10R/4 W (metalizovaný)
4k7/1 W
3k3/0,5 W
1k/0,5 W
5k6 /0,5 W
1k/0,5 W
10k/0,5 W
40R/1 W
1k/0,5 W
3k3/0,5 W
470k/0,5 W
1k/0,5 W
paralelně 2x18k/0,5 W 1%
1k/0,5 W 1%
10k – trimr
50k – trimr
FR4 100 x 80 mm
1 nF/3 kV
5–15 pF vzduchový trimr
3–8,5 pF vzduchový trimr
1 nF/500 V keramický
1 nF průchodkový
2500 pF/500 V typ Y
2200 mF/50 V
220 mF/400 V
100 nF keramický
100 pF/500 V keramický
500–1000 pF/4 kV
1 nF keramický
100 nF keramický
1 nF keramický
47 pF keramický
1 mF/16 V
4m7/16 V
2m2/16 V
1 nF keramický
KBPC 1010W – můstek
10 A/1000 V
1N4007 1000 V
GA206 atd. (germaniová)
Zenerovy diody 12 V/1,3 W
LED 5 mm nízkopříkonová
– červená
LED 5 mm – zelená
LED 5 mm – červená
LED 5 mm – zelená
KC 509 NPN univerzální
KD 140 PNP 1 A
TIP 112 NPN darlington 2 A
78S12 – stabilizátor 2 A
LM35 – převodník teploty
LB1412 – LED driver
Trafo – 100 VA
Trafo – 1000 VA
<8523>
<8525>
Radioamatér 5/08
15
Technika
Dodatečně doplňuji tabulku
součástek výkonového zesilovače, popsaného v RA 1–3/2008,
o kterou někteří čtenáři projevili
zájem.
Technika
Jan Sláma, OK2JS, [email protected]
Nový transceiver Sienna
Mezi výrobci zařízení pro amatéry se zviditelnila firma DZ Company z Colorada (USA). Přichází na trh s nově pojatým transceiverem Sienna, který má mít
zejména vynikající příjmové vlastnosti. Ty by ho měly řadit ke špičce takových
zařízení, jako jsou například YAESU FT-DX9000, ICOM IC-7800 a IC-7700 nebo
TEN-TEC ORION II. Parametry jsou natolik zajímavé, že amatéry–bastlíře mohou zaujmout.
Technika
Transceiver Sienna se dodává jako stavebnice
podobná K3 firmy Elecraft. Má však zcela jinou
koncepci: Přijímací i vysílací části jsou zcela samostatné a na sobě nezávislé.
Přijímač v tomto TRXu (pohled na desku viz
obrázek) má 3 směšování, rozsah od 500 kHz
do 30 MHz a módy SSB, CW, AM, FM + digitální
módy s vestavěným PC (ten ale není standartně
zabudován). Vstup je osazen standardním roofing
filtrem 4 kHz od firmy Inrad na frekvenci 70,455
MHz. Druhá mf je osazena také standartním filtrem
Inrad na kmitočtu 9,0015 MHz – filtr je desetikrystalový a má šířku 2,4 kHz. Dále je zde standartní
6 kHz AM filtr na kmitočtu 9,000 MHz. Třetí mf je
osazena keramickým filtrem 455 kHz širokým 25
kHz – ten ale podle doporučení může být nahrazen
mechanickým filtrem Collins 5,8 kHz. Dále je zde
ještě místo pro zasunutí dalších dvou filtrů Inrad na
frekvenci 9,0015 nebo 9,00075 MHz. Také pro mf
na 455 kHz je zde místo dokonce pro další 3 filtry
– buď Inrad nebo Collins (pokud by se objednávaly
filtry Inrad, musí být už od výrobce sestaveny na
zasouvacích tišťácích typu C, jaké používá firma
Yeasu; to je zapotřebí u Inradu specifikovat). Třetí
mf pro FM má vestavěny 2 keramické čtyřpólové
filtry ECS LTM 455DU o šířce ±10 kHz. Ty mohou
být také nahrazeny filtry o šířce jen ±3 kHz.
16
Citlivost přijímače je 0,4 μV (S/N 10dB), se
zapnutým preselektorem (PSB) dokonce 0,13 μV.
MDS pro 10 dB S/N je při vypnutém PSB –115 až
–135 dBm. Dynamický rozsah blokování (Blocking
Dynamic Range – BDR) je větší než
105 dB pro odstup 1 kHz a až 125 dB
pro 5 kHz při vypnutém PSB. Kmitočet lze odečítat po 1 nebo 10 Hz,
ladit je možno v kroku 1, 10, 100 Hz,
1 kHz nebo 10 kHz.
RIT/XIT umožňuje rozladění
v rozsahu až ±16 MHz pomocí
dvourychlostního otočného pulsního
generátoru. Omezovač impulzního
rušení (Noise Blanker – NB) umožňuje dvoustupňovou úroveň nastavení z menu.
TRX obsahuje 137 pamětí, z toho je 85 programovatelných podle
nastavení jednotlivých pásem a jedna má možnost volby WWV kmitočtů pro zjišťování podmínek šiření.
Všechny paměti je možno vyvolávat
i z externí klávesnice PC. Deset
z těchto programovatelných pamětí je určeno pro
CW, z toho do každé je možno nahrát 12 znaků,
nebo je možnost jejich sloučení do delšího textu.
Lze pracovat provozem split cross–band, cross
móde, kdy VFO A a VFO B mohou mít rozdílné
frekvence, módy, filtry a nastavení tuneru. AVC
umožňuje ruční řízení a řízení zesílení z menu se
separátním ovládáním pro předzesilovač 1 nebo 2,
i když jsou vypnuty. Přijímač má navíc na vstupu
horní propust s hraničním kmitočtem 1,7 MHz, která má za úkol potlačovat zahlcení vstupu silnými
rozhlasovými stanicemi.
Dvojí řízení šířky propustného pásma (PBT)
na 9 MHz a 455 kHz zajišťuje výborné potlačení
dalších nežádoucích produktů při příjmu. Bod zahrazení IP3 je zde vynikající – až +45 dBm.
Srdcem transceiveru je kontroler, který je osazen dvěma mikroprocesory Atmel Mega 324. Jeden
je využit pro RX a druhý pro separátní TX. Kontroler
dále obsahuje 6 analogových DDS obvodů, z toho
jsou 2 použity na místní oscilátory pro vysílač a 4
pro tři mf. První dva jsou typy AD9852ASQ a další
4 mají označení AD 9851. Tišťáky jsou už továrně
osazené, ale při stavbě transceiveru je ještě zapotřebí je propojit kablíky s obvody na předním panelu a zapájet otočný pulsní generátor do tišťáku
s dalším propojením.
Také vysílač, který je nezávislý na RXu, má
nebvyklou koncepci. DDS VFO pracuje v rozsahu
5–25 MHz a mf je na 4,915 MHz. Pro případné další využití je rovněž vyveden kmitočet 455 kHz o širokém spektru ±250 kHz na 50 Ω. Pro transvertor
je k dispozici výstup o výkonu 1 mW na 50 Ω.
Technika
Vysílač používá kompletně zcela nezávislé
DDS oscilátory a pásmové filtry pro plný duplexní
provoz, pokud RX používá vlastní anténní vstup.
NF audio pro vysílání tak může být pro jeho zpracování vedeno z mikrofonu do vestavěného PC
a po průchodu PC zpět odvedeno do analogového
Petr Lebduška, OK1DAE, [email protected]
Analyzér miniVNA
Tento přístroj, jehož duchovním otcem je IW3HEW a který je dnes prodáván firmou WiMo,
je ve spojení s počítačem určen k měření přenosu (amplitudově-kmitočtové charakteristiky
např. VF filtrů) a k měření činitele odrazu (a z něho vypočtené impedance např. antény).
Jako vedlejší, nikoliv však zanedbatelnou vlastnost
lze ještě uvést generování přesného a stabilního
VF signálu v rozsahu od cca 1 MHz (omezení
zkreslením) až do 180 MHz (omezení konstrukcí). miniVNA tedy lze použít i jako jakýsi signální
generátor, jehož výstupní napětí kolísá v rozmezí
0,1 až 0,5 V (na zátěži 50 Ω) a – což je podstatné
– jehož velikost nelze řídit. Vzhledem ke způsobu
vyhodnocení (viz dále) však samotné kolísání není
při měření charakteristik na závadu.
VF napětí vyrábí DDS syntezátor (oblíbený
AD9951) a měření zpracovává (neméně oblíbený)
AD8302. K rozlišení přímé a odražené napěťové
vlny je použit směrový vazební člen PD-C101-BD
[2] a ke komunikaci s počítačem USB řadič (převodník RS232/USB) FT232BM. Veškerou činnost
diriguje mikrořadič ATMEGAL8L se svými dvěma
desetibitovými A/D převodníky.
Přístroj není určen k samostatné činnosti, ale
pouze jako „prodloužená ruka“ počítače. S ním
komunikuje přes USB port (propojkami lze ale
zvolit i RS232) a je z něho i napájen. Pro použití
v terénu je nutno vybavit se notebookem – alespoň
do té doby, než někdo postaví a zveřejní jednodu-
<8520>
chý ovládací obvod s mikrořadičem, kterým by se
miniVNA ovládal.
S přístrojem je dodáván i software včetně ovladačů pro Windows (v Linuxu jsou ovladače již standardně součástí jádra), který pochází od DK3SI
a G3RXQ (verze pro Windows) a EA1CHJ (pro Linux). Kromě toho je software v aktuální verzi volně
ke stažení na [1]. Programy dokáží v reálném čase
zobrazit průběh PSV, reálnou a imaginární složku
impedance, její absolutní hodnotu, komplexní činitel odrazu ve formě útlumu v dB a fázového úhlu
ve stupních; program pro Windows ještě dokáže
měřit přenosovou charakteristiku čtyřpólu, např. filtru. Tu program od EA1CHJ měřit neumí. Změřená
data lze uložit ve formátu CSV, a to buď pouze jako
útlum a fázi (Windows), nebo včetně všech vypočtených hodnot (Linux). Takový soubor lze opět
přečíst běžným tabulkovým editorem (OpenOffice,
Excel apod.) a dále zpracovat či jinak zobrazit.
Bohužel dodávané programy zobrazují průběh
impedance pouze v pravoúhlých souřadnicích,
17
Technika
Ve vysílači je použit proměnný sedmiprvkový
krystalový filtr. Je zde rovněž vf řečový procesor.
Lze přepínat dvě antény. Plný duplex umožňuje vysílat nezávisle na příjmu. Vysílač má rychlé a tiché
QSK při CW s mnoha dalšími funkcemi, které lze
nastavit v menu.
Koncový stupeň má výkon 10 W. Analogové
měřidlo umožňuje měřit PSV, napětí a proud PA,
ALC a kompresor. PA je možno doplnit ještě dalším analogovým měřidlem, které pak slouží jako
S–metr. Lze dokoupit a zabudovat další PA 100 W.
Transceiver má velký modrozelený fluorescentní displej.
Zadní panel obsahuje řadu konektorů. Mimo
jiné je zde je výstup audio 600 Ω pro připojení do
externího PC (pokud PC není zabudovaný v TRXu). Dále jsou zde konektory pro připojení antény
pro RX, výstup 455 kHz pro užití se spektrálním
analyzátorem, výstup pro transvertor, pro spínání PA, konektor pro DC napětí, RS 232 pro PC,
a dále konektory pro LAN, PS/2, VGA a USB. Do
transceivru je také možno zabudovat další nezávislý přijímač.
Firma doporučuje v případě potřeby zabudovat
počítačový RX ICOM PCR-1500 nebo 2500, který
se připojuje přes USB a má vlastní anténní vstup.
Doporučuje se také zakoupení originální firemní
základní desky PC a dalších komponentů pro tento
PC, které jsou vyvinuty právě pro toto zařízení.
vf procesoru ve vysílací části. Pro digitální provoz
je využita i zvuková karta vestavěného PC.
Cena této stavebnice je bohužel dosti vysoká
i v USA – je to 2899 USD. Pokud byste chtěli dokoupit i další díly, jako je vestavěný PC, tak připlatíte 1600 USD! A MIO deska stojí 99 USD, koncový
stupeň 100 W 349 USD, filtry pro 2. a 3. mf na 400
Hz jsou po 299 USD. 250 Hz filtr pro 455 kHz stojí
169 USD. Anténní tuner je za 150 USD.
Podrobný výčet vlastností by byl velice obsáhlý. Veškeré podrobnosti jsou na webové stránce
výrobce http://www.dzkit.com/sienna_specs.htm.
Technika
nikoliv ve Smithově diagramu. Existuje sice doplněk (odkaz na [1]), který v Excelu načte soubor
a prostřednictvím maker zobrazí Smithův diagram,
ale není to v reálném čase a hlavně si kvůli tomu
musíte u Microsoftu koupit Excel (použitá makra
v OpenOffice nefungují).
Já osobně považuji Smithův diagram za geniální vynález. Na formátu A4 lze zobrazit snad úplně
všechno, počínaje komplexními impedancemi přes
admitance, PSV, délky vedení, až po vliv přizpůsobovacího článku. Snad nikde jinde nezobrazíte na
omezené ploše celou osu od nuly do nekonečna,
včetně toho nekonečna. Citelně jsem jej při práci s miniVNA postrádal, a tak jsem zkusil takový
program s pomocí OK1RR a OK2CQR napsat.
Je pod názvem Smith4VNA.zip ke stažení na [9]
i s návodem k použití. Kromě toho je k dispozici
na [10] i program pro měření přenosových charakteristik pod názvem wobler4VNA.zip – obojí
zatím v beta verzi. Předesílám, že programy byly
původně vyvíjeny pro prostředí Linuxu (KDE), takže windowsovská verze může obsahovat některé
formální nedostatky (např. barvy, fonty apod.), nicméně dává výsledky stejné jako verze Linuxová.
Program Smith4VNA není určen začátečníkům,
minimální předpokládaná znalost problematiky je
alespoň na úrovni výborného seriálu OK2BUH,
před časem publikovaném v tomto časopise.
Technika
Vlastnosti
Zkratka VNA se používá pro přístroje, které měří
impedanci/admitanci (Vector Network Analyzer).
To popisovaný přístroj víceméně splňuje, i když
řadit jej do kategorie vektorových analyzátorů je
dosti odvážné. Na druhou stranu jeho cena je v této kategorii skutečně velice nízká a jak známo – za
málo peněz málo muziky. Dokonce na to můžeme
pohlížet tak, že za těch málo peněz máme přístroje dva: jeden měří impedanci a druhý přenosovou
charakteristiku.
Pro měření impedance/admitance existují tři
principiálně odlišné metody:
1. přímá můstková
2. nepřímá – výpočtem ze známého napětí a proudu (např. [11])
3. nepřímá – výpočtem ze známého činitele odrazu
v komplexním tvaru.
MiniVNA používá tuto třetí metodu, a to s jediným zdrojem měřicího signálu. Právě to je ale
důvodem hlavního omezení: nelze přímo určit charakter měřené impedance (indukčnost nebo kapacita). Lze na něj dost dobře usuzovat z chování
v určitém vhodně zvoleném kmitočtovém rozsahu,
zejména při zobrazení ve Smithově diagramu, ale
při měření přenosu složitějších filtrů to často bývá
velice obtížné. Pokusil jsem se takový algoritmus
implantovat do programu [9], ale není to úplně spolehlivé. U programu [10] to nešlo vůbec, a tak se
polarita fáze musí upravovat čistě ručně.
18
Při použití dvou zdrojů kmitočtu s konstantním fázovým posuvem 90° by se tento nedostatek odstranil, ovšem za vyšší pořizovací cenu. Viz např. [4].
Další omezení představuje poměrně levný vazební člen [2]. Dobré vlastnosti má v rozsahu od 1
MHz do několika desítek MHz, takže i když DDS
funguje od 100 kHz, měřit tam nejde. Rovněž nad
cca 20 MHz se přesnost zhoršuje.
Obvod AD8302 obsahuje dva identické logaritmické zesilovače s dynamickým rozsahem 60 dB
a fázový detektor. Měří se tedy poměr dvou napětí,
proto není nutno při měření přenosových charakteristik udržovat výstupní napětí na konstantní
úrovni. Naproti tomu nevýhodou tohoto obvodu je,
že měří širokopásmově: měření ovlivní všechno
napětí z antény, tedy i např. blízký středovlnný TX.
Protože je ale měřicí napětí poměrně vysoké, není
situace tak kritická.
Přenosové charakteristiky
Ty lze měřit vcelku uspokojivě, pokud se omezíme na amplitudu až do útlumu cca 40–50 dB.
Fázi sice měřit lze, ale interpretace výsledků např.
u komplikovanějších filtrů je dost složitá. Navíc
chyby v okolí 0° jsou už zřetelné – viz [3]. Na následujícím obrázku je průběh útlumové a fázové
charakteristiky jednoduchého sériového rezonančního obvodu, změřený miniVNA ve spojení se SW
wobler4vna [10] v pásmu 3 až 6 MHz. Kromě toho,
Daleko hůře se ale tato vlastnost projeví, budeme-li chtít zjistit kapacitu nebo indukčnost výpočtem ze změřené impedance. Reálná část je
v tomto případě velice malá a chyba měření běžně
dosahuje několik desítek procent. Uplatňuje se zde
navíc chyba fázového detektoru v okolí 0° a 180°
(viz [3]). Proto ani kalibrace zkratem (fáze odrazu
180°) nebo rozpojením (fáze odrazu 0°), jak to
dělá program [1], není zrovna nejlepší metoda.
Sama metoda měření odrazu je sice – díky
použitému integrovanému obvodu – jednoduchá,
ale přesností nevyniká. Dosti skličující pohled na
ni je ve [4]: Pokud na výstup padesátiohmového
generátoru připojíme čistě reálný odpor 1 kΩ, dostaneme činitel odrazu Г = 0,904. Pak odpor zvýšíme na 2 kΩ, tedy o 100 %. Ale činitel odrazu se
zvýší na Г = 0,975, tj. pouze o 8 %. Autor PA1ARE
uvádí graf, podle něhož chyba měření s rostoucím
Г prudce stoupá a při Г = 1 je nekonečná.
Vliv všech těchto chyb dohromady je velice
komplikovaný. Lze říci, že pro běžná měření a nastavování antén na KV pásmech dává miniVNA
uspokojující výsledky. Když ale měřená impedance vybočí z rozsahu cca 15 až 300 Ω, může chyba
běžně překročit 20 %, ale někdy i 70 % – záleží na
vzájemném poměru reálné a imaginární složky.
A pro měření čistých reaktancí (hodnot kondenzátorů nebo cívek) se vůbec nehodí.
Naopak jako velkou výhodu vidím, že se s miniVNA dají pohodlně a poměrně přesně měřit útlumové charakteristiky filtrů a přenosové charakteristiky různých symetrizátorů či širokopásmových
transformátorů.
Závěr
že nad rezonančním kmitočtem (4,85 MHz) přístroj
stále zobrazuje kladnou fázi (neboť, jak již bylo
řečeno, nedokáže rozlišit polaritu), je také vidět
značnou chybu v okolí nulového fázového posuvu
při rezonanci. Je sice možné různými korekcemi
v zobrazení průběh posunout, ale toho „seříznutí“
se nezbavíme.
Za klady přístroje lze považovat
– nízkou cenu,
– možnost měřit kromě impedance i přenosové
charakteristiky
– zobrazení má okamžitou odezvu na zásah v obvodu či anténě
– zcela jednoduchou obsluhu
– funkci přesného a stabilního generátoru.
Naopak nevýhody jsou
– závislost na počítači
– malá přesnost vyplývající z použité metody
– velmi malá přesnost nad cca 30 MHz.
Impedance
Dodatek
Zde můžeme narazit na několik jevů, na první pohled nepochopitelných. Především to je při pokusu
o kalibraci přesným bezindukčním odporem 50 Ω.
Při ideálním zakončení je odraz nulový, čemuž
odpovídá hodnota činitele odrazu –∞ dB. Použitý
A/D převodník má ale rozlišení jen konečných 10
bitů, takže jeho dynamický rozsah je pouze 60 dB.
V okolí středu Smithova diagramu tedy vznikne
takové „pásmo neurčitosti“, do něhož se nedostaneme. Na štěstí je široké jen asi 0,3 Ω.
Pokud by někdo chtěl s přístrojem experimentovat,
uvádím zde několik základních informací.
Základní vztah pro činitel odrazu Г v komplexním tvaru je
kde UR je odražená vlna napětí, UF je postupná vlna napětí, ZL je měřená impedance a R0 je
hodnota jmenovitého zakončovacího odporu.
Radioamatér 5/08
Technika
Dosadíme R0 = 50 Ω a vypočteme jednotlivé
složky:
Ing. Jiří Peček, OK2QX, [email protected]
Indikátor PSV a výkonu s bargrafem – oprava
Dr OM‘s, v posledním čísle 4/2008 časopisu
Radioamatér jsem uveřejnil schéma pod názvem „Indikátor PSV a výkonu s bargrafem“
netuše, co tím způsobím.
a obdobně fáze
Ze vztahů (3) a (4) pak můžeme vypočítat
obě složky imedance.
A jak se s miniVNA komunikuje?
Je to popsané v manuálu. Počítač vidí USB port
miniVNA jako běžný sériový port, a tak ho taky je
nutno adresovat. Přenosová rychlost je 115 200
Bd. První vyslaný bajt je buď „0“ (měření odrazu)
nebo „1“ (měření přenosu). Následuje hodnota
startovního kmitočtu pro DDS (např. „107374180“
pro 1 MHz), pak číslo udávající počet požadovaných měření (třeba „15“) a poslední čtvrté slovo
je velikost kmitočtové změny mezi dvěma kroky
(např. „2147483.6“ pro krok 20 kHz). Pokud toto
vyšleme, odpoví miniVNA sérií 15 čtveřic bajtů,
kde v každé čtveřici jsou první dva bajty údaj
o fázi odrazu ve stupních a druhé dva o útlumu v decibelech. Jako první přichází vyšší bajt
(MSB), takže když ho vynásobíme 256x a přičteme ke druhému, dostaneme výsledný údaj z desetibitového převodníku. U útlumu je nutno ještě
zohlednit to, že nula z převodníku odpovídá –30
dB (a nikoliv nule – viz [3]) a dále vliv vloženého
útlumového článku –10 dB (viz schema miniVNA
na [1]).
Odkazy
[1] http://miniradiosolutions.com/
[2] http://www.minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?search_type=info&model=PDC-10-1BD%2B
[3] http://www.chipcatalog.com/Analog/AD8302.htm
[4] http://homepages.ipact.nl/~pa1are/Antenna_Analyzer.
html
[5] http://www.tapr.org/kits_vna.html
[6] http://www.w5big.com/
[7] http://n2pk.com/VNA/VNAarch.html
[8] http://www.antennasbyn6lf.com/files/vna_comparisons.pdf
[9] http://www.orientak.unas.cz/HAM/Smith4VNA.zip
[10] http://www.orientak.unas.cz/HAM/wobler4VNA.zip
[11] Bob Clun, W5BIG: An Antenna Impedance Meter for
the High Frequency Bands. QST 2006/11, str. 24-32
[12] Dr. Thoma C. Baier, DG8SAQ: A Low Budget Vector
Network Analyzer for AF to UHF. QEX Mar/Apr 2007
<8518>
Radioamatér 5/08
Jedná se o zapojení velmi známého anglického konstruktéra, původně uveřejněné v RadCom 3/89. Prakticky druhý den po uveřejnění přišla reakce z redakce,
které několik rozhorčených čtenářů volalo, že zapojení
pinů IC3 ve schématu na str. 25 neodpovídá uvedenému
IO, ba že se může dokonce stát, že při takovém zapojení
dojde ke zničení obvodu.
Faktem je, že při přepisu jsem zapojení nezkontroloval – podíval jsem se sice do katalogu GM, ale tam
právě u tohoto obvodu zapojení není. Zkontrolovat totéž přes internet mne nenapadlo, což je bohužel moje
chyba. To jsem provedl až po dotazu redakce, jak je
možné .... atd. (viz [1]).
Poněvadž mám ve zvyku kontaktovat kováře a ne
kovaříčky, napsal jsem původnímu autorovi dotaz, jak
je možné... s otázkou, zda náhodou nepoužil obvod
jiného výrobce, s jiným zapojením pinů než má dnes
běžny LM3914. Odpověď přišla doslova obratem – během dvou hodin:
V Anglii místní (dnes již neexistující) výrobce dodával na trh moduly, které kromě obvodu LM3914 měly
Ing. Jiří Vlčka, OK1DNG
PSV je hit
dodatek k RA č. 3 a 4/2008
Zdvihám ochotně nabízenou rukavici, neboť články
jako takové, tím spíše konstrukční návody, by měly
být publikovány, aby vzbudily ohlas. V č. 3 a 4 letošního ročníku byl předmětem zájmu článek „Kontrola
přizpůsobení prostřednictvím fázově impedanční
metody“. Jakýmsi lídrem dotazů byl OK1DMM, kterému tímto děkuji.
DM2AUU se snažil při realizaci ponechat trochu
volnou ruku konstruktérovi. Proto na obr. 4 (č. 3, str.
14) jsou dva vývody Uz1, Uz2, nicméně galvanicky
spojené. To proto, že Uz1 je kladné (v závislosti na
polaritě D1) a Uz2 je záporné (v závislosti na polaritě D2), což znamená, že na invertujícím vstupu
operačního zesilovače IC3 je podle měřeného objektu napětí v intervalu + . . . 0 . . . – a adekvátně
reaguje dvojice LED, event. měřicí přístroj s nulou
uprostřed (viz č. 4, str. 14, první sloupec). Ovšem
poslední odstavec v RA 3 na str. 14 hovoří o tom, že
přepólováním D2 a proškrábnutím spoje mezi Uz1
a Uz2 lze zpracovávat dvě kladná napětí (ale při jiném způsobu vyhodnocení). Kromě již zmíněných
alternativ změn lze nejen užít dvě LED, jednu LED
dvoubarevnou (se dvěma vývody!), měřicí přístroj
již integrovány i příslušné diody, A TO POD STEJNÝM
OZNAČENÍM 3914, jen doplněným slovem MODUL.
Toto slovo jsem sice v textu (nevědomky) použil, ale
o uvedené skutečnosti jsem nevěděl, tudíž jsem na ni
neupozornil. Marně jsem se snažil na internetu o tomto modulu něco najít. Naštěstí G3TXQ poslal i nákresy
se zapojením (viz obrázky) a navíc upozornění, že dioda D3 je ve schématu v č. 4/2008 na str. 25 nakreslena
obráceně (což si, prosim, rovněž opravte).
Zapojení modulu i dnes prodávaného obvodu LM
3914 jsou na obrázku.
Eventuálně postiženým se tímto omlouvám.
[1] http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/323/323002/dsh.323-002.1.pdf
<8519>
analogový s nulou uprostřed, modul s 7106 LCD
– levnější než ručkové měřidlo, ba dokonce nám
může pomocí naprogramovaného obvodu sdělovat
do ouška nikoli slova lásky, ale při PSV 1:3 „zahoď
to i s rukama“. Ať MFJ zbledne závistí…
Nebyl bych to já, abych se ještě nedotkl i niterně
blízké tématiky, takže ještě zpráva poslední minuty
k opravnému článku OK2QX „Indikátor PSV a výkonu s bargrafem – oprava“ (viz výše): LM3914 (obvod
LM3915 je logaritmický) má napájení v rozsahu 6,8
až 18 V a bargraf odebírá obvykle 20 mA na jeden
segment. Modul britský byl patrně díky době vzniku
před 20 lety jen pětivoltový a je proto otázkou, jaké
v něm byly užity LED diody a jak jasně budou svítit
segmenty bargrafu při jednotném napájení LM3914
(VLED versus V+ modulu hybridního – viz vývod 1 a 4
modulu a vývod 3 LM3914). Vývod 10 modulu a vývod
9 LM3914 – MODE – rozhodují o režimu páskovém či
bodovém (ze schématu na str. 25 vyplývá, že G3TXQ
zvolil režim páskový). R9 doporučuji po zkalibrování
PSV (podle jiného relativně přesného PSV–metru)
dojustovat, tj. za 3k9 použít nejprve trimr.
A závěrem: indikátor nemůže vylepšit údaj
PSV–metru, jehož závislost na výkonu je evidentní
a může být kvantitativně závislá mj. na konstrukci;
detailnějšími výroky bych ale nosil dříví do lesa Jardovi, OK1AYY.
<8522>
19
Technika
Absolutní hodnota útlumu odrazu vyjádřená
v dB, která je k dispozici na výstupu AD8302
a kterou nám ukáže převodník miniVNA, bude
Technika
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY, [email protected]
S–metr blues
Pod tímto názvem jsem našel na internetu článek od W8WWV [1], v němž poskytuje výsledky
měření S–metrů několika TCVRů. Další údaje jsem našel na stránkách VE7TMA, VK6FH a NA5N.
Měření v uvedených tabulkách je zajímavé a souhlasí s tím, co všichni známe, jen to nebereme
příliš navědomí – totiž to, že S–metry značně fixlují.
Nejprve zdůrazňuji, že následující povídání se
bude týkat zařízení pro KV, kde bude řeč o vztahu
mezi údajem „síly“ ve stupních S, které jsou standardně 6 dB, a napětím na anténě RXu 50 Ω. Základní cejchování na KV je S9 = 50 μV = –73 dBm.
Tabulku jsem rozšířil na 100 dB pro případ, že
naše QTH je několik km od rozhlasového vysilače
a mezi anténou a zemí nám už svítí žárovička. Pro
větší přehled jsem mírně zaokrouhlil údaje napětí:
síla signálu
v jednotkách S
S9+100 dB
S9+90 dB
S9+80 dB
S9+70 dB
S9+60 dB
S9+50 dB
S9+40 dB
S9+30 dB
S9+20 dB
S9+10 dB
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
napětí na anténě
RXu 50 Ω
5V
1,58 V
500 mV
158 mV
50 mV
15,8 mV
5 mV
1,58 mV
500 μV
158 μV
50 μV
25,1 μV
12,6 μV
6,3 μV
3,2 μV
1,6 μV
0,8 μV
0,4 μV
0,2 μV
0,1 μV
dB při
S9 = 0 dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-6
-12
-18
-24
-30
-36
-42
-48
-54
výkon
dBm
27
17
7
-3
-13
-23
-33
-43
-53
-63
-73
-79
-85
-91
-97
-103
-109
-115
-121
-127
Tab. 1. Platí pro KV, kde S9 = 50 μV na anténě RXu
Počet dB, které naměřil mezi stupni S u svého
TCVRu ICOM IC–746 VE7TMA, je uveden v tab.
2. Údaje S–metru IC-746 jsou podobné i u všech
TCVRů ICOM, Kenwood, Yaesu a zřejmě i dalších
výrobců. Rozdíl mezi stupni S by měl být 6 dB, ve
skutečnosti ale výrobci dělají stupně S nižší než 6
dB tím víc, čím je menší hodnota S:
Technika
S1 až S2
S2 až S3
S3 až S4
S4 až S5
S5 až S6
S6 až S7
S7 až S8
S8 až S9
S9 až S9+10
S9+10 až S9+20
1 dB
2 dB
2 dB
3 dB
3 dB
5 dB
5 dB
5 dB
10 dB
10 dB
Tab. 2. Údaje z tabulky naměřil VE7TMA
u svého TCVRu ICOM
IC–746. Tabulka ukazuje skutečné hodnoty
dB mezi jednotlivými
stupni S.
Pro přehled si ještě uveďme, že základní cejchování síly S9 = 50 μV se liší od skutečnosti jen
málo. U některých TCVRů na 14,2 MHz naměřil
W8WWV následující odchylky (viz tab. 3):
Icom IC–756PRO
Icom IC–756
Yaesu FT–920
Kenwood TS–440
Icom IC–706MKIIG
20
S9
S9+5 dB
S8,25
S7
S9+5dB
Tab. 3. Skutečná hodnota S při signálu 50 μV
na anténním vstupu,
změřená W8WWV.
Další tabulky jsem převedl do obrázků stupnic
S–metrů se skutečnými hodnotami S. Do obr. 1
jsem převzal tabulkové údaje od W8WWV. Aby
odlišnosti jednotlivých TCVRů byly snadno porovnatelné, ponechal jsem stejné „ručkové“ stupnice
i tam, kde TCVR má S–metr digitální, „kostičkový“.
V řádku ICOM IC–775DSP uvádím měření moje
vlastní.
Při měření jsem ze servisního manuálu teprve
po mnoha letech zjistil, že i dílek S9+60 dB má
svůj trimr. Chybu u IC–775DSP na +60 dB lze tedy
celkem snadno napravit, jenže „nejsou lidi“. To, že
se výrobce při nastavování S9+60 dB seknul téměř
o 10 dB, a to u TCVRu, který se před 10 lety prodával téměř za 200 tisíc korun, je věc k zamyšlení.
Graf s křivkami na jednotlivých pásmech u své
FT–1000MP zodpovědně a přesně naměřil W7GT,
křivky najdeme rovněž v článku [1] od W8WWV.
Z křivek jsem do obr. 1 ještě odvodil údaje FT–
1000MP (ne MARK 5 nebo FIELD) – převzal jsem
křivku pro 7 MHz, protože se mi z ní nejlépe odečítaly údaje po zvětšení grafu. Pro jiná pásma jsou
tvary a tedy relativní odchylky S–metru prakticky
stejné. Z křivek údajů S–metru na různých pásmech se zdá, že FT–1000MP – s výjimkou pásma
7 MHz – ignoruje to, že S9 = 50 μV a má svou
vlastní inteligenci: na nižších pásmech na výchylce
S–metru ubírá, nad 7 MHz účelně přidává. Zdá se
mi to šikovné, údaje signálů na S–metru jsou pak
v souladu s tím, co vidí oko a slyší ucho. S takovým řešením S–metru ale nemusí každý souhlasit
– častý názor bývá „S9 je 50 μV v celém rozsahu
KV a basta“. Yaesu FT–1000MP je posledním „pořádným“ TCVRem od Yaesu, čímž mám na mysli
operativnost a účelnost přepínání mf filtrů, které je
už v následujících modelech ochuzeno.
S–metr ICOMu IC–746 majitele VE7TMA jsme
našli už v tabulce 2. Tabulka 2 nám ale nemusí
v hlavě hned naskočit v podobě stupnice S–metru.
Pro lepší představu jsem tab. 2 na konci obr. 1 do
stupnice S–metru IC–746 také překreslil. Není zcela jasné, jak kdo chyby S–metru měřil, a když už
měřil, tak u svého TCVRu, nikoliv nějaký průměr
výrobního vzorku. U vašeho TCVRu tedy údaje
odpovídající obr. 1 nemusí být úplně stejné.
Obr. 1 objasňuje, proč stanice občas dávají
CW reporty 509, nebo u SSB 50, případně 519
nebo 51, i když nás bezpečně slyší. Ono totiž S0
nebo S1 podle soudobého S–metru bývá ve skutečnosti S4 až S6.
Obr. 1. Skutečné údaje S–metrů některých konkrétních
TCVRů. Ve všech případech předpokládáme, že S9 na
stupnici souhlasí.
Největší problém nám přináší S–metry, když
máme posoudit přínos zapnutého PA protistanice.
Rafička S–metru nám při změně výkonu ze 100 W
na 800 W vyleze třeba z S4 na S8 a my řekneme
protistanici, že podle S–metru je o 4S silnější. To ale
odpovídá zvýšení výkonu ze 100 W na 25,6 kW, což
je očividná pitomost. Proto musíme nejdříve přepnout útlum na nižší hodnotu nebo i zapnout předzesilovač a nastavit signál protistanice při 100 W
Technika
Radioamatér 5/08
dvaceti a více lety. U nejnovějších TCVRů a jejich
S–metrů zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by
S–metr blues hned tak skončilo.
Dodatek
Jak jsme si přečetli i viděli, výrobci dělají na KV
S–metry velmi podivné. Nám to ale většinou vyhovuje, proč to tedy neakceptovat? Vždyť cejchování
S9 = 50 μV u většiny TCVRů celkem dobře sedí
a na třídecibelové i ménědecibelové dílky pod S9
jsme si dávno zvykli. Ručička S–metru při velkém
QRN a šumu je díky chybným dílkům na spodních
pásmech většinou na nule nebo se vychyluje jen
mírně. Při správných dílcích by byla někde na S6.
Vyvstává zde tedy otázka: není preciznost zmíněného S–metru v RXu Perseus na škodu? Mám na
mysli jak správné a přesné dílky S, tak nezávislost
na útlumu a předzesilovači. Není to nakonec vada?
Zkusme se proto podívat na S–metry z jiného úhlu.
Krátké vlny od 160 do 10 m jsou velmi širokým úsekem pásma. Napětí U na přijímací anténě, třeba
na dipólu připojeném do přijímače ve stejném poli
E, bude s délkou vlny λ klesat [2]. V pásmu 160 m
je tedy při síle pole E = 10 μV/m (pokud jste zapomněli, tak μV/m = μVm-1) na svorkách RXu 509 μV
a při stejné síle pole jen 32 μV v pásmu 10 m. To
je rozdíl 24 dB. Na vstupech RXů máme možnost
zapnout atenuátor 18 až 20 dB a předzesilovač 10
dB a někdy i druhý 16 dB. Regulaci VF zisku ještě
před prvním směšovačem, kterou používáme ke
správnému a příjemnému poslechu, máme 30 až
34 dB (TCVR s druhým předzesilovačem 16 dB
mívá atenuátor 18 dB) a ani nás moc nenapadne,
že zároveň měníme cejchování S–metru S9 = 50
μV tak, aby na všech pásmech S–metr ukazoval
přibližné stejné hodnoty S v souladu s tím, jak se
nám jeví i údaj síly S podle ucha.
Problém, že S–metr ukazuje nejvíce na 160 m
a nejméně na 10 m, řešíme tedy zcela automaticky
a nevědomky tím, že na 160 a 80 m míváme zapnutý útlum až 20 dB. Na pásmu 40 m k útlumu 20
dB můžeme připnout předzesilovač 10 dB a dostaneme šikovný útlum 10 dB. Že zapnout najednou
útlum i předzesilovač je šílenost? Není, potvrdí
to ti, kteří závodili se starším laciným TCVRem,
funguje to výborně. A je skutečně škoda, že u nových TCVRů tato možnost nebývá. Na 30 až 17 m
posloucháme bez útlumu a bez předzesilovače,
podmínky jsou ale natolik různé, že předzesilovač
zapnutý často máme. Na 15 až 10 m míváme předzesilovač 10 dB zapnutý. U slabých signálů ani to
nestačí a zapínáme druhý předzesilovač 16 dB.
Někdy, díky mnohaprvkovým dvojicím antén s několika kW u protistanic a výjimečným podmínkám
jsou signály tak silné, že rádio nevydrží a kolabuje.
Pak nezbývá, než předzesilovače vypnout a snažit
se vylovit signálek ze šumu z části už nejen z antény, ale i z přijímače.
Pokyny k tomu, jak má být ocejchován S–metr,
jsou uvedeny v servisním manuálu – ten zpravidla
nemáme. Dílek S9 = 50 μV na anténě bývá pravděpodobně cejchovaný nejčastěji s vypnutým
útlumem a vypnutým předzesilovačem (ICOM IC–
775DSP), ale i jinak, třeba s vypnutým útlumem
a zapnutým předzesilovačem 10 dB (Yaesu FT–
2000). Dobře, cejchování S–metru necháme plavat
– kdo z nás má ne zrovna laciný servisní manuál
a možnost dodat na anténu RXu 50 μV a zakroutit
právě tím správným trimrem, aby S–metr ukazoval
S9! Ale co tedy uděláme s těmi ménědecibelovými
S? Nic. Posloucháme-li uchem stanici na úrovni
šumu a skoro jí nečteme a ona zvýší výkon z 50
W na 100 W, tj. o 0,5 S, máme tendenci jí říci, že
je o 1 až 2 S silnější. Pokud zaniká stanice v šumu
a zvýší výkon ze 100 na 400 W, tedy o 1 S, jsme
nadšeni, že podle ucha, ale i stávajících S–metrů,
vylezla z 559 na 589, tj. o 3 S. Zde je potřeba si
uvědomit rozdíl, když si pustíme hudbu s dvojnásobnou hlasitostí, tj. o 6 dB, tedy o 1S hlasitěji, což
zaregistrujeme jen nepatrně, ale signál na úrovni
šumu, který se zvedne o 6 dB, tj. o 1S, budeme
vnímat podle ucha hlasitěji minimálně o 3 S.
Z toho nám vyjde, že soudobé hausnumerické
S–metry pod S9 souhlasí dobře s tím, co nám říká
ucho. A už jsme u toho, že dílek S = 2 až 3 dB je
mezi S1 až S7 tak akorát. Není proto div, že za 15
a více let, co se takto S–metry dělají, nebyly nikde
ve světě pochody s prápory na protest proti špatným
S–metrům a nikdo nezahájil hladovku. Ono nám to
prostě takhle vyhovuje. A naopak: nebyl by návrat
k přesnému S–metru, třeba jak je na RXu SDR
Perseus, natolik nepřirozený, že bychom z toho
byli nešťastní? Něco jiného ovšem je, když budeme
Persea používat nikoliv k poslechu, ale k měření.
Jaký je tedy závěr? Alespoň podle mne takový,
že S–metry prostě necháme tak, jak jsou.
Literatura
[1] http://www.seedsolutions.com/gregordy/Amateur%20Radio/Experimentation/SMeterBlues.htm
[2] Milan Český: Antény pro příjem rozhlasu a televize,
SNTL 1974
[3] M. Šperlín, recenze SDR Perseus. Radioamatér 5/2008
<8524>
Soukromá inzerce
Prodám přes 100 ročníků časopisů a 25 publikací
DL, HA, K, OK, OL, SP, UA za 5500 Kč, 20 ks inkurantů DL, OK, UA za 10500 Kč, seznam proti SASE,
radiosoučástky za 5500 Kč, seznam proti SASE.
Třikrát pouze jako celek. OK1VU, tel. 272 652 113.
Prodám vertikální anténu GAP Titan DX-VIII osmipásmovou, lehce poškozenou v patě. Cena 10 000
Kč. Kontakt 602 492 324.
Koupím drát bronz vhodný pro dipólové antény. Tel.
večer 377 562 267.
Prodám pětipásmové laminátové antény QUAD
20-10 m, 4 elementy, 2 elementy, kvalitní boom
(3“), odlévané středy (originál Cubex), i po částech
(cena dohodou). Anténu Force 12 C3 - úplně nová
(dosud nemontovaná). Tel.: 602 474 834, e-mail:
[email protected]
21
Technika
tam, kde lze očekávat přesnější údaje S. Rozumně
to bývá dílek S8. Po zvýšení výkonu ze 100 na 800
W pak vyleze S–metr z S8 na S9+3dB, tedy o 1,5
S, což už odpovídá skutečnosti. Soudobé S–metry
v TCVRech bývají proto využitelné jen mezi S8 až
S9+40 dB, kdy jsou chyby relativně malé, i když obr.
1 vypadá i v této oblasti neutěšeně. Pod S8 chyby
narůstají. Jsou to ale chyby záměrné, prostě Kenwood, Yaesu a Icom takto S–metry v TCVRech dělají. Za 15 let této praxe jsme si na to už zvykli a ani
nám nepřijde, že S–metry pod S9 značně „kecají“.
Skutečně nevím, zda je lepší dávat reporty podle S–metru, nebo možná přesněji podle
ucha. Osobně jsem díky decibelům „japonským“,
menším, v porovnání se standardními decibely
„evropskými“ rezignoval na nějaké reálné reporty
a dávám 59, nebo když je stanice slabá, tak 56
nebo spíše 57, abych neurazil. A zdá se, že nejsem sám.
Když slabá stanice změní anténu, je dnes nemožné podle S–metru říci, o kolik dB signál stoupnul či klesnul. Protistanici můžeme jen sdělit, že je
slabší nebo silnější. Stejně tak silným stanicím nad
40 dB nemůžeme přesně sdělit, jak vlastně silné
jsou. Bude-li S–metr ukazovat na stupnici +60 dB
nebo bude už mírně tlouct o doraz, půjde často jen
o S9 +50 dB.
Nevím, co přesně vede výrobce k malým dB
pod S9. Může to být tím, že u standardně řešeného S–metru by ručička byla u nižších pásem, kde
je více QRN a šumu, trvale někde mezi S3 až S6.
Možná si to vynutil zákazník, aby se ručička nebo
kostičky pěkně a výrazně hýbaly v celém rozsahu
S–metru a i malá změna signálu měla na změnu
výchylky S–metru 2 až 3krát větší vliv i za cenu,
že stupnice S–metru je jen hausnumerická. Pravda
bude možná úplně prostá – je-li při S0, S1 nebo S2
stanice stále výborně slyšet, kdežto před dvaceti
lety jsme stanici síly S3 až S4 už skoro neslyšeli,
je to tím, že dnešní TCVRy jsou mnohem citlivější
a dokonalejší. Vůbec nás nenapadne, že finta na
oblbnutí zákazníka spočívá v S–metru. Zákazník
je novým TCVRem nadšen. Jinak řečeno – jsme
rádi klamáni a ani nechceme slyšet o tom, že S–
metry i u těch nejdražších TCVRů za moc nestojí.
Naštěstí do smutného textu přináší naději na lepší
časy Mirek OK2BUH, který píše [3]:
„Neuvěřitelný S–metr má RX SDR Perseus. Je
naprosto lineární, cejchovaný v dBm i ve stupních
S. Rozsah je 130 dB a výrobce zaručuje přesnost
1 dB!!! Je to jako bargraf a nad tím digitální údaj na
desetiny dB. Je nezávislý na předzesilovači i atenuátoru. Takto by to měl mít každý TCVR.“
Norma, že 1S = 6 dB nebyla pravděpodobně
nikdy nikde oficielně ratifikovaná a tak si jí výrobci,
aniž by to někomu řekli, změnili už před 15 lety,
možná ještě dříve. Jsem zvědav, zda se časem
najde výrobce, který se soudobými S–metry něco
udělá, abychom zase mohli dávat aspoň trochu
pravdivá S podle S–metru, jak tomu bylo před
Technika
Miroslav Šperlín, OK2BUH, [email protected]
Přijímač SDR Perseus
Když jsem před 25 lety prohlásil, že jednou budeme připojovat anténu „do nohy“
procesoru, tak jsem byl označen za blázna. A je to tady! Přijímač Perseus pracuje na principu „direct sampling“, nemá tedy žádné oscilátory, směšovače ani mf
zesilovače. Nepotřebuje dokonce ani zvukovou kartu jako jiné SDR přijímače.
Autorem je italský radioamatér Nico Palermo IV3NWV, který se již v minulosti
proslavil konstrukcí paketového modemu YAM.
Obr. 1.
Jak to může fungovat?
Doba dospěla tak daleko, že jsme schopni vyrobit
rychlé AD (analog/digitální) převodníky, které dokáží vzorkovat celé krátké vlny naráz v reálném
čase. Máme ale malý problém: Tisíce stanic, které
pracují současně, vytvářejí tak obrovské množství
dat, že je žádný dnešní počítač nedokáže v reálném čase zpracovat. Možná by i dokázal, existují
přece superstroje s tisíci procesory, ale to by se
nám do obýváku rozhodně nevešlo a elektrická
přípojka by to neutáhla.
Dnešní moderní domácí počítač s dvoujádrovým procesorem 2,5 GHz zvládne zpracovat šířku
pásma asi 800 kHz. Máme tedy dvě možnosti: Pomocí směšovače a mf filtru vybrat onu potřebnou
šířku (to jsme ale nechtěli, to je návrat k superhetu), nebo použijeme revoluční metodu digitální
Obr. 2.
na obsahuje jen vstupní konektor BNC, mini USB
a konektor pro síťový adaptér. Ten pracuje jako
spínaný zdroj a má označení 5 V, 1000 mA.
Po otevření přijímače se nám naskytne pohled
podle obr. 2:
Vidíme, že většinu prostoru zabírají relátka
vstupních filtrů, dále vidíme IO AD převodníku
a hradlové pole Xilinx Spartan, do kterého je naprogramován DDC konvertor.
Podívejme se nyní na blokové schéma – viz
obr. 3. Naše „hardwarová procházka“ bude tentokrát velmi krátká.
Signál z anténního konektoru přichází na obvod přepěťové ochrany. Následují dva atenuátory spínané relátky, potom řada vstupních filtrů.
Ty jsou řešeny jako půloktávové, opět spínané
relátky. Poslední relé všechny filtry vyřadí. To se
používá např. při analýze spektra. Následuje dolní propust proti aliasingu (nežádoucí produkty
vzorkování). Podle Nyquist-Shannon-Kotelnikova
teorému nesmíme dopustit, aby se na vstup převodníku dostala frekvence vyšší, než je polovina
vzorkovacího kmitočtu. Dále je zde vypínatelný
předzesilovač se ziskem pouze 3 dB a další antialiasingový filtr. A nyní přichází nejdůležitější (a taky
nejdražší) součástka: AD převodník LTC2206–14
od firmy Linear Technology. Převodník pracuje
downkonverze. Nebudeme se zde zabývat principem této metody, to by přesáhlo rámec článku
(a asi bych to ani nedokázal). Spokojíme se s tím,
že DDC (Digital Down Convertor) je součástka,
která zredukuje obrovský datový tok na asi 480
Mbitů/sec. Vypadá to pořád ještě hrůzostrašně, ale
tuto rychlost už dnešní počítač vybavený portem
USB2 zvládne.
Technika
Jak to vypadá zvenku a co je uvnitř?
Malá černě eloxovaná hliníková krabička (obr. 1)
rozměrů přibližně 105 x 165 x 35 mm má na čelní
straně jen řadu pěti LED diod. Levá dioda indikuje
připojení napájecího zdroje. Další dioda je označena „Clip“ a indikuje přebuzení AD převodníku. Dioda „WB“ (Wide Band) označuje vyřazení vstupních
propustí (třeba při analýze spektra). A konečně
poslední dvě diody indikují zapnutí atenuátoru 10
dB a 20 dB, obě dohromady tedy 30 dB. Zadní stě-
22
Obr. 3.
se vzorkovací frekvencí 80 MHz a je 14–bitový.
Obrovský datový tok pokračuje do obvodu DDC
(Digital Down Converter). Ten naprogramoval Nico
Palermo do hradlového pole FPGA Xilinx Spartan
(klobouk dolu!). Redukovaný datový tok potom pokračuje přes standardní USB kontrolér do počítače. Poslední „krabička“ obsahuje jen stabilizátory
zdroje.
Jaké to má parametry?
Velmi pěkné! Posuďte sami:
Frekvenční rozsah 10 kHz–30 MHz (jako analyzér až 40 MHz)
Druhy provozu AM, synchro AM, CW, LSB, USB,
RTTY, FM, DRM
Citlivost 0,39 μV SSB pro 10 dB s/š
Selektivita softwarově definovaná (stopband >100 dB)
Potlačení zrcadla >90 dB (to jsem nepochopil,
kde je jaké zrcadlo?)
Intercept point IP3>31 dBm
Dynamický rozsah 100 dB SSB, 104 dB CW
SFDR (Spurious Free Dynamic Range) 110 dB
BDR (Blocking Dynamic Range) 125 dB (CW 500 Hz)
MDS (Min. Detectable Signal) –131 dBm CW,
–124 dBm SSB, předzesilovač zapnut
Úroveň limitace ADC –4 dBm (–7 dBm s předzesilovačem)
Stabilita kmitočtu ±1 ppm (po kalibraci)
Spotřeba energie 5 V /650 mA
Přístroj má i další
zajímavé vlastnosti.
Např. S–metr je cejchovaný ve stupních
S i v dBm. Rozsah je
130 dB (S1–S9+70
dB). Stupnice je naprosto lineární a výrobce zaručuje přesnost 1 dB v celém
rozsahu! Digitální údaj
je dokonce v desetinách dB. Je možno
přepnout měření špičkové hodnoty i RMS.
Takové přesnosti není
možno u analogových
Technika
kHz. A konečně je možno kmitočet zadat numericky z klávesnice s přesností 1 Hz.
U spektrální analýzy lze nastavit vertikální posun i amplitudu. Je možno plynule nastavit průměrování. Pravým tlačítkem myši se dají umístit kamkoli ve spektru až 4 markery. V pravé části okna se
potom zobrazí frekvence markerů s přesností na 1
Hz a jejich amplitudy na desetiny dBm! Po stisku
tlačítka „Delta” se zobrazují rozdíly kmitočtů i amplitud markerů 2, 3 a 4 vůči markeru 1.
Spektrální analýzu je možno přepnout i do režimu „Waterfall” (vodopád). Potom lze regulovat
rychlost, jas i kontrast
vodopádu. Dolní menší
okno zobrazuje spektrum uvnitř filtru. I zde
se dá plynule měnit průměrování analýzy.
Filtry
Obr. 4.
Software
Nároky na počítač jsou trochu vyšší. Pro využití
plného datového toku a možnosti nahrávat až 800
kHz široký úsek pásma je potřeba procesor dualcore 2,5 GHz. Pokud se spokojíme s poloviční šířkou pásma 400 kHz, vystačíme i s Pentiem IV na
2 GHz. To byl i můj případ. USB port musí být typu
2, ale to už je dnes samozřejmost. Paměť RAM
stačí 512 MB. Nároky na zvukovou kartu nejsou,
na rozdíl od jiných SDR, žádné, karta slouží jen pro
konečný „přesun” nf signálu do reproduktorů.
Instalace softwaru z přiloženého CD proběhla
bez problémů, stačí se držet instrukcí. Po připojení
přijímače a napájecího zdroje lze program spustit.
Bez přijímače to nejde, takže není možno si program „osahat” před zakoupením, jak to šlo u jiných
SDR rádií. Na obrázku 4 vidíme ovládací panel.
Horní velké okno analyzuje spektrum. Šířka
se mění podle zvolené rychlosti vzorkování. Tu je
možno nastavit ve čtyřech stupních 125, 250, 500,
1000 kS/s. Tomu odpovídají šířky pásma 100, 200,
400 a 800 kHz. Poslední rychlost už můj počítač
nezvládal. Tuto šířku pásma je možno nahrávat na
disk a potom zpětně prolaďovat. Výborný důkaz na
prohřešky v závodě!
Svislý světlejší pruh představuje šířku filtru a tedy poslouchanou frekvenci. Tu lze měnit několika
způsoby: Je možno „uchopit” pruh myší a posouvat ho, nebo ho necháme na místě a posouváme
stupnici pod oknem. Tu můžeme posouvat i šipkami po stranách nebo kolečkem myši. Dvojklikem
do libovolného místa skočí frekvence v rastru 1
Filtry hlavní selektivity
jsou typu „Brick Wall“
(cihlová zeď), tedy
v podstatě dokonalý
obdélník. Filtr tohoto
tvaru je z klasických
krystalů nerealizovatelný. Pro měřicí účely je
to rozhodně dobře, ale pro příjemný poslech CW
bych se přimlouval za možnost měnit strmost hran
a „kulatost“ rohů. Jistě se časem objeví software,
který to umožní. Filtrů je tak obrovské množství, že
regulace šířky pásma je v podstatě plynulá v rozmezí 50 Hz až 25 kHz a mění se kolečkem myši
nebo tlačítkovými předvolbami. Taky se dá levý
nebo pravý bok filtru „uchopit myší“ a libovolně posunout. Stopband filtrů je vyšší než 100 dB, tedy
prakticky neměřitelný.
Notchfiltr (výřezový filtr)
Obsluha notchfiltru je neuvěřitelně rychlá. Stačí na
rušící stanici kliknout a je pryč. Kolečkem myši můžeme regulovat šíři výřezu. Potlačení je dokonalé.
NB Noise Blanker
Potlačovač impulsního rušení je nastavitelný plynule. Jeho účinnost se mi zdá mnohem vyšší než
u klasických zařízení. Dokáže „zneškodnit“ značnou část rušení ze sítě a přitom nekazí modulaci.
NR Noise Reduction
DSP potlačovač šumu je plynule nastavitelný a jeho účinnost se mi zdá standartní.
AVC
má tři polohy FAST, MID a SLOW a je velmi účinné. Přístroj nemá samostatnou regulaci vf zesílení, ale při vypnutí AVC se jako vf zesílení začne
chovat prvek nf zesílení. Je to zajímavé řešení, ale
použitelné absolutně bez problémů.
ATT vstupní attenuátor
je skokově nastavitelný 0, 10, 20 a 30 dB. Ve dne
může být na nule, po setmění je potřeba na dolních pásmech s dobrou anténou zapnout útlum 10
dB, jinak již dochází k přebuzení AD převodníku.
O přebuzení nás informuje blikání červené diody
„Clip“ na předním panelu i na monitoru počítače,
a to ještě dříve, než to začne být slyšet.
Front End
Obsahuje tři tlačítka. První označené „Presel“ vyřadí
vstupní filtry. Přijímač po celý den pracuje bez filtrů
naprosto bez problémů. Po setmění, kdy extrémě
zesílí středovlnné stanice a taky KV rozhlasy na 49
a 41 m, již dochází k přebuzení převodníku a zapnutí
filtrů nám pomůže. Druhé tlačítko je označeno „Preamp“ a slouží k zapnutí předzesilovače. Ten nám
pomůže zvýšit citlivost na horních pásmech. Jeho
zisk je jen 3 dB a je nízkošumový a vysoce odolný.
Třetí tlačítko je označené „Dither“ a slouží k „vyhlazování“ převodníku. Tato funkce je přímo vlastností
použitého obvodu. Žádný podstatný rozdíl jsem ale
nezaznamenal ani při poslechu, ani při měření.
HFCC a EIBI
Tato tlačítka zapínají databáze rozhlasových stanic
– to se bude velmi líbit vyznavačům rozhlasového
DXingu. Po naladění jakékoliv „vzácnosti“ ihned vidíme, co to je. Na třetí tlačítko označené „User“ si
můžeme umístit databázi vlastní.
S-metr
To není S-metr, to jsou přímo varhany – dokonalý měřicí přístroj. Stupnice je naprosto lineární,
cejchovaná ve stupních S i přímo v dBm. Rozsah
130 dB a výrobce zaručuje přesnost 1 dB! Digitální
zobrazení je dokonce na desetiny dB – to nemá ve
světě obdoby ani u profi měřících přístrojů. Zapnutí
attenuátoru a předzesilovače nemá na údaj S-metru žádný vliv, software to automaticky kompenzuje.
A na co je to dobré, na reporty? To určitě ne, ale
třeba na měření antén. Pověsíme si generátor na
plot, přidáme na anténě direktor a odečteme 1,8
dB. Není to paráda?
Nahrávání
Program dokáže nahrávat na disk až 800 kHz široké pásmo a potom ho zpětně prolaďovat. S tím
musíme vyhrát každý posluchačský závod (je
to ale podvod). Soubory mají klasickou příponu
.wav, ale samozřejmě to nepřehraje nic jiného
než program Perseus a ten bez přístroje spustit
nejde. Nemůžeme tedy nahrávku nikde publikovat.
Je zde ale možnost použít software Winrad (viz
další text). Nahrávání je samozřejmě náročné na
kapacitu disku. Při šířce pásma 800 kHz zabere 1
minuta nahrávky 360 MB na disku, při 100 kHz asi
45 MB. Nahrávat lze libovolně dlouho (pokud stačí
kapacita disku). Soubory se rozdělují na 900 MB
velké úseky, které se automaticky číslují.
23
Technika
přístrojů nikdy dosáhnout, protože součástky stárnou a parametry se mění. Software může zestárnout pouze „morálně”, ale nikdy ne fyzicky.
Přístroj se při měření parametrů chová zcela
odlišně, než jsme byli zvyklí. Např. IP3 se při zvětšujícím signálu zvyšuje! Při dvojtónovém měření je
jedno, jak jsou kmitočty vzdáleny! Šum recipročního směšování žádný není, protože nemáme ani
oscilátor, ani směšovač!
Tak si říkám, že je skoro škoda na to poslouchat, ale že by bylo vhodnější to spíše využít jako
měřicí etalon pro kontrolu jiných zařízení.
Technika
Módy CW, SSB, RTTY a FM
se chovají zcela standartně, jak
jsme zvyklí. Zajímavý je mód AM.
Klasický přijímač AM má nejhlubší
přednes při naladění nosné vlny
do středu filtru a na obě strany
se zabarvení zvyšuje a narůstá
zkreslení. Zde se můžeme pohybovat jakkoliv, pokud jsme uvnitř
filtru, je modulace stále stejná.
Dokonce je možno „uchopit myší“
jednu stranu filtru a zrušit horní
nebo dolní postranní pásmo, aniž
by se v poslechu něco změnilo. To
je výborná věc pro lovce rozhlasových DX. Pokud je jedno postranní
pásmo zarušené, tak ho „amputujeme“ a vystačíme si s tím druhým
bez sebemenší ztráty kvality. Syn- Obr. 6.
chro AM se chová podobně, navíc
dokáže regenerovat nosnou vlnu poškozenou
třeba selektivním únikem. Osobně jsem něco tak
dokonalého pro příjem AM ještě neviděl. Škoda, že
to přišlo až teď, v době rozmachu AM vysílání by to
byla „strašná zbraň“.
Příjem DRM
Technika
DRM (Digital Radio Mondiale) je nový druh provozu rozhlasových stanic na SV a KV. Jedná se
o digitální přenos pomocí modulace QAM (Quadrature Amplitude Modulation) s více nosnými kmitočty (většinou 16 nebo 64). Je možno vysílat hifi
mono i stereo, přenášet textové informace nebo
i obrázky. Evropské stanice se dají přijímat běžně
(včetně pokusů Českého rozhlasu na KV), při dobrých podmínkách jsou slyšet i jiné kontinenty. Na
běžném radiu slyšíme jen ostrý šum. Co je potřeba
k dekódování? Jen volně šiřitelný program Dream,
který můžeme stáhnout třeba na http://drm.sourceforge.net/.
Je zde ale problém: Dream potřebuje k dekódování zvukovou kartu a na tu už je připojen výstup
programu Perseus. My bychom potřebovali cestu
Obr. 7.
24
přerušit a vložit do ní virtuální „krabičku“ programu
Dream. Nebojte se, nebudeme potřebovat štípačky ani páječku, ale stáhneme si program Virtual
Cable třeba z adresy http://software.muzychenko.net/eng/vac.html. Program nainstalujeme do
Windows a zůstane tam trvale. Ve všech slušně
napsaných programech se v menu pro zvukové
karty ukáže nová položka „Virtual Cable“. Objeví se např. v programech pro digimódy a tím je
zpřístupní Perseovi. Nejinak tomu bude i v Dreamu. Ukázka činnosti Dreamu s Perseem je na
obrázku 6 a doporučuji shlédnout
i video http://www.youtube.com/
watch?v=45KbUsLSnqk.
Ještě ale musíme vyřešit jeden
problém: Bude to sice fungovat,
ale kmitočty DRM stanic budeme
muset z tabulky do Persea zapisovat ručně. Kmitočet Persea
je možno ovládat přes USB jako
virtuální COM10, jenomže Dream
umí ovládat jen COM 1 až 5. Neva- Obr. 8.
dí, uděláme si virtuální kabel „nulmodem“ a COMy
si propojíme. (Nebylo té virtuality
už moc? Virtuální rádio, virtuální
kabely, už nám chybí jen virtuální
ženské). Stáhneme si program
com0com třeba z http://com0com.
sourceforge.net/ a nastavíme ho
podle obr. 7.
Máme tedy „do kříže“ propojen
výstup ovládání z programu Dream, který nastavíme na COM4,
a vstup programu Perseus na
virtuálním COM10. Perseus reaguje na stejné ovládací kódy, jaké
mají všechny ICOMy. Nastavíme
tedy v programu Dream ovládání
libovolného zařízení ICOM, třeba
IC–756. A nyní už stačí klikat na
stanice DRM v seznamu Dreamu
a Perseus se nám bude sám přelaďovat.
Naprosto stejným způsobem
se nám podaří přesvědčit i jiné
programy pro spolupráci s Perseem, včetně populárního HRD
(Hamradio de Luxe) nebo programů pro digimódy včetně CODE
300. Dokonce je možno s Perseem provozovat i CW Skimmer
(tomuto zajímavému programu se
budeme věnovat v samostatném
článku). Zde ale nevystačíme se
samotným virtuálním kabelem,
protože CW Skimmer a Perseus
používají rozdílné vzorkovací
rychlosti. Nezoufejme a použijme
program Ratemonkey, který dokáže datový tok převzorkovávat
v reálném čase. Návod, jak na to, nalezneme zde:
http://docs.google.com/Present?docid=dg36sg3j_
14d2b5dzcb&skipauth=true.
Analyzér spektra
Na přiloženém CD najdeme ještě jeden zajímavý
program s názvem HFSpan. Je to dokonalý analyzér spektra, pracující v rozsahu 0–40 MHz. Analýza je okamžitá, žádné postupné skanování. Je
možno volit analýzu podle pánů Blackmana, von
Hanna, Hamminga i Kaisera. Rovněž je možno
nastavit průměrování až 1:256. Rozsah je možno
snížit na 20 nebo 10 MHz a oknem lze potom pohybovat v rozmezí 0–40 MHz.
Na obrázku 8 je skan signálů krátkých vln do
kmitočtu 20 MHz. Vidíme dominující amplitudy KV
rozhlasových pásem. Je zajímavé sledovat, jak se
situace mění v různou denní dobu v závislosti na
MUF.
Alternativní software
Perseus je možno provozovat i s jiným softwarem,
např. se známým programem Winrad autorů
I2PHD a WA6KBL. Je ale nutno nainstalovat plugin pro spolupráci s Perseem. Program i plugin
stáhneme zdarma na adrese http://www.winrad.
org/winrad/ (viz obr. 9).
Winrad poslouchá rovněž velice dobře. Jeho
výhoda spočívá v tom, že ho lze spustit i bez při-
Radioamatér 5/08
Závodění
pojeného přijímače. Nahrávku pásma pořízenou
Winradem si tedy mohou poslechnout a prolaďovat i ti, kteří Perseus nevlastní. Nahrávky pořízené
programem Perseus a Winrad ale nejsou vzájemně kompatibilní.
Zkušenosti z provozu
Po prvním zapnutí jsem z toho moc nadšen nebyl
– zdálo se mi, že rádio příliš šumí. Až po několika
dnech jsem si povšiml, že při zapnutí Persea začnou šumět i ostatní rádia v místnosti. A už jsem
byl „doma“ – vyzařuje USB kabel. Je potřeba po-
říjen 2008
1. 10. 2008
4. 10. 2008
7. 10. 2008
8. 10. 2008
11. 10. 2008
14. 10. 2008
19. 10. 2008
19. 10. 2008
19. 10. 2008
21. 10. 2008
28. 10. 2008
Závod
Moon contest
IARU UHF Contest
Nordic Activity
Moon contest
FM Pohár
Nordic Activity
9A Activity Contest
MČR dětí
Provozní aktiv
Nordic Activity
Nordic Activity
Pásmo
144 MHz
432 MHz a výše
144 MHz
432 MHz
145 MHz a 435 MHz FM
432 MHz
144 MHz
144 MHz a výše
144 MHz a výše
1296 MHz
50 MHz a 2,3 GHz a výše
UTC
18:00-20:00
14:00-14:00
17:00-21:00
18:00-20:00
8:00-10:00
17:00-21:00
7:00-12:00
8:00-11:00
8:00-11:00
17:00-21:00
17:00-21:00
*6
*4
*1
*6
*5
*3
*2
listopad 2008
Datum
1. 11. 2008
4. 11. 2008
5. 11. 2008
8. 11. 2008
11. 11. 2008
12. 11. 2008
16. 11. 2008
16. 11. 2008
16. 11. 2008
18. 11. 2008
25. 11. 2008
Závod
A1 – Marconi memorial
Nordic Activity
Moon contest
FM Pohár
Nordic Activity
Moon contest
Provozní aktiv
9A Activity Contest
MČR dětí
Nordic Activity
Nordic Activity
Pásmo
144 MHz
144 MHz
144 MHz
145 MHz a 435 MHz FM
432 MHz
432 MHz
144 MHz a výše
144 MHz
144 MHz a výše
1296 MHz
50 MHz a 2,3 GHz a výše
UTC
14:00-14:00
17:00-21:00
18:00-20:00
8:00-10:00
17:00-21:00
18:00-20:00
8:00-11:00
7:00-12:00
8:00-11:00
17:00-21:00
17:00-21:00
*7
*6
*5
*6
*2
*3
*1 Podmínky na http://www.qsl.net/oz6om/nacrules.html
*2 Hlášení na OK1MNI, Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 53303 Dašice v Čechách,
via PR na OK1KPA, e-mail: [email protected] http://ok1kpa.com
*3 Hlášení na OK1OHK nebo přes vkvzavody.moravany.com
*4 Vyhodnocuje RK Praha 5 - OK1KIR, deníky se posílají na adresu OK1GK: Pavel
Novák, Na Farkáně III/281, 150 00 Praha 5; e-mail [email protected], Packet Radio:
[email protected] nebo přes vkvzavody.moravany.com
*5 OK1MG: Antonín Kříž, Polská 2205, 272 01 Kladno 2; e-mail: [email protected],
Packet Radio: [email protected] nebo přes http://vkvzavody.moravany.com
*6 http://ok2vbz.waypoint.cz/mc/
*7 Vyhodnocuje RK Pardubice - OK1KPA, deníky se posílají na adresu OK1DOZ:
Bedřich Jánský, Družby 337, 530 09 Pardubice; e-mail [email protected], Packet Radio:
OK1KPA nebo přes vkvzavody.moravany.com
Na http://www.bxhome.org/kalendar/ je k dispozici kalendář závodů a setkání pro
GOOGLE kalendář od Tomáše, OK4BX.
Kalendář připravil Ondřej Koloničný, OK1CDJ, [email protected]
Radioamatér 5/08
Redakce i autor děkují firmě DD-Amtek Praha za
zapůjčení přístroje k dlouhodobému testování.
<8521>
ARRL DX Contest CW 2008
Kalendář závodů na VKV
Datum
Zahlcení převodníku je indikováno červenou
LED diodou dříve, než to začne být slyšet. Obsluha přijímače pomocí počítačové myši je poněkud
nezvyklá, ale dá se na to zvyknout a některé možnosti jsou dokonce výhodnější, než u klasických
knoflíků. U klasického rádia jsme zvyklí točit ladicím knoflíkem, až něco uslyšíme. Zde vidíme naráz celé pásmo a klikáním na stanice zjišťujeme,
co to je. Je možno zakoupit i klasický ladicí knoflík.
Já jsem ho sice neměl, ladil jsem jen knoflíkem na
myši, ale pokud se oprostíme od zažitého zvyku,
že u rádia je nutno něčím kroutit, velmi brzo zjistíme, že klikání je rychlejší. Ale potřebujeme k tomu
oči a ty zase v závodě zaměstnáváme jinak, takže
těžko říct, nechám to rozhodnout povolanější.
Přijímač je možno využít i jako přesný měřicí
přístroj pro analýzu spektra a měření úrovní. Přesný a hlavně časově a teplotně stabilní, protože neobsahuje žádné nastavitelné prvky, vlastnosti jsou
dány pouze AD převodníkem a softwarem.
Kategorie
Call
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
QRP AB
QRP AB
QRP AB
SA AB HP
SA AB HP
SA AB HP
SA AB HP
SA AB HP
SA AB HP
SA AB HP
SO 160 HP
SO 160 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
CT1JLZ (OK1RF)
OK5R (OK1RI)
OK1DRU
OK1VD
OL8R
OK1AXB
OK2ABU
OK1AYY
OK2KFK (OK2ABU)
EI/W5GN
OL6P (OK2WTM)
OK1HX
OK2YT
OK1DKR
OK2BYW
OK1GS
OK2PTS
OK1BA
OK1SI
OK2BUT
OK1AY
OK1DKO
OK1KZ
OK2BJ
OK2SAR
OK1ARO
OK2BJL
OK1DNJ
HB9BMY
OK1FKD
OK2BWJ
DD2D (DK8ZB)
OK2ZI
OK1DG
OK1ZE
OK1KT
OK2PF
OK1DOF
SP3BQ
OK1TP
M5X (G4TSH)
OL4M
OK2PDT
OK5XX
OK1ABF
OK2TRN
Body
2 037 570
1 780 056
283 008
170 352
77 736
62 160
56 490
54 036
11 439
429 000
157 248
119 574
115 527
79 989
76 500
72 774
62 208
58 752
50 694
45 696
37 824
37 296
28 896
27 540
26 730
15 738
11 817
5 772
86 154
6 120
1 248
1 196 775
640 965
419 220
78 624
55 566
26 895
4 500
39 852
3 660
157 410
11 610
4 599
1 485
1 470
810
QSO Nás.
2 953
2 747
737
507
328
296
269
237
93
1 100
546
438
397
293
300
311
288
272
238
238
197
222
172
153
162
122
101
74
346
68
32
2 025
1 235
1 020
312
378
163
60
324
61
954
129
73
33
35
27
230
216
128
112
79
70
70
76
41
130
96
91
97
91
85
78
72
72
71
64
64
56
56
60
55
43
39
26
83
30
13
197
173
137
84
49
55
25
41
20
55
30
21
15
14
10
SO 80 LP
SO 80 LP
SO 40 HP
SO 40 HP
SO 40 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 LP
SO 20 LP
SO 15 HP
MO ST
MO ST
MO 2T
MO MT
SP5GH
OK1YO
F6ARC
OL3R (OK1VWK)
OK1UG
OM3NA
OL9Z (OK2PVF)
OL5M (OK1GI)
OL0A (OK1CZ)
OK1NE
OK2KOJ (OK2OP)
OK1DRX
OK1FCA
YU7KM
OK2PBG
T96Q
TM6M
OL1C
HB0/N0MX
9A1A
5 037
4 818
266 739
150 864
13 365
242 460
119 358
57 252
44 679
32 535
2 550
2 520
2 352
30 960
7 176
6 798
2 244 918
678 294
2 059 344
2 473 317
73
73
1 507
898
135
1 347
698
367
281
241
50
42
49
240
104
103
3 386
1 422
3 178
3 569
23
22
59
56
33
60
57
52
53
45
17
20
16
43
23
22
221
159
216
231
ARRL DX Contest SSB 2008
Kategorie
Call
SO AB HP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
QRP AB
SA AB HP
SA AB HP
SO 160 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 40 HP
SO 20 LP
SO 20 LP
SO 15 HP
MO ST
MO ST
MO 2T
MO MT
EA4KR
CT1ILT
OK2BGF
OK1KZ
OK2BEN
OK1SMJ
OK2SAR
F5BEG
EA7RU
OL7Y
CU2AF
GM3PPG (G4BYB)
OK1WCF
OK6Y (OK2PTZ)
TM5C (F6CTT)
TM1W (F5HRY)
OK1MMN
9A1UN
IR4X
OK2KOJ
TM6M
9A1A
Body
1 216 458
490 770
3 402
2 100
1 938
162
48
27 531
518 721
9 306
13 857
60 630
1 485
162
133 776
298 584
2 646
1 680
1 307 934
3 876
1 919 190
1 127 061
QSO Nás.
2 503
1 230
54
35
34
9
4
161
1 453
94
149
470
33
9
929
1 716
49
35
2 742
68
3 367
2 223
162
133
21
20
19
6
4
57
119
33
31
43
15
6
48
58
18
16
159
19
190
169
25
Závodění
Obr. 9.
užít kvalitní kabel a nešetřit na něm ferity. Velmi
pomohl proudový balun na koaxiálu co nejblíže
vstupnímu konektoru. Provedeme jednoduchou
zkoušku: Koaxiál asi 5 metrů dlouhý volně pohodíme v místnosti, na konci bude rozpojený.
Zapneme předzesilovač, vypneme attenuátor,
přepneme na SSB. S–metr by měl ukazovat při
prázdném vstupním konektoru přibližně –125
dBm vlastního šumu. Nyní připojíme náš prázdný
koax a hodnota se nesmí zhoršit. Pokud se zhorší, tak vylepšujeme proudový balun, protože se
jedná o šum indukovaný z USB do pláště koaxu.
Při použití „klapacích“ feritů je třeba si uvědomit,
že indukčnost stoupá s mocninou závitů. Jedna
feritová „klapačka“ třikrát protažená USB kabelem nahradí 9 „klapaček“ protažených přímo.
Koaxiál od antény je nejlépe namotat na střední
sloupek E jádra. Tuto činnost prosím nepodceňujte, je nutno si uvědomit že přijímáme signály
několik mikrovoltů v těsné blízkosti USB s úrovní
5 V. Rozdíl šumu bez feritů je až 6 dB a to je pro
DX poslech zatraceně mnoho.
Po těchto úpravách jsou vlastnosti přijímače
excelentní. Žádné parazitní příjmy, vysoká citlivost
i odolnost. Pokud nás něco ruší, je vina vždy na
straně vysílače.
Závodění
Kalendář závodů na KV ŘÍJEN
3.-5. 10.
LISTOPAD
YL Anniversary Party
1400-0200 CW
1. 11.
SSB Liga *
Podmínky viz http://www.ylrl.org/ylcontests.html#YLAP
3. 10.
German Telegraphy Contest *
SSB Liga *
0700-0959 CW
1. 11.
IPA Radio Club Contest *
IPA Radio Club Contest *
IPA Radio Club Contest *
IPA Radio Club Contest *
0400-0600 SSB
OK/OM
2. 11.
Podmínky viz http://ssbliga.nagano.cz/
4. 10.
TARA The PSK31 Rumble *
DARC HF Hell Contest * (80 m)
4. 10.
EU Sprint
4. 10.
PRO CW Contest
5. 10.
KV Provozní aktiv
5. 10.
ON Contest 6m
5. 10.
PRO CW Contest
5. 10.
RSGB 21/28 MHz Contest
5. 10.
DARC HF Hell Contest * (40 m)
1.-2. 11.
2. 11.
2. 11.
OK/OM
3. 11.
OM Activity Contest
8.-9. 11.
1600-1959 0600-0800
8.-9. 11.
8.-9. 11.
0900-1100 HELL
10. 11.
1600-2159 CW/SSB
OK/OM
15. 11.
FISTS Fall Sprint
16. 11.
0400-0600 CW/SSB
19. 11.
0000-0759 RTTY
1600-2359 RTTY
0800-1559 RTTY
21. 11.
ON Contest 80m
North American Sprint
Aktivita 160 m *
1700-2100 CW
Moon Contest
Moon Contest
LZOCC 80m Sprint Contest
0800-0800 CW
YO International PSK Contest
Feld-Hell Club The Spooky Sprint
1930-2030 CW
1800-2000 CW/SSB/DIGI
0000-0400 CW
2200-2400 HELL
0000-2400 RTTY
1200-2400 CW
Podmínky viz http://www.qrparci.org
18.-19. 10. W/VE Islands QSO Party *
1600-2359 ALL
Podmínky viz http://www.usislands.org/contest_rules.html
18.-19. 10. Worked All Germany *
1500-1459 SSB/CW
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/dx/xedcgr.htm
18.-19. 10. Fall Sprint 50 MHz
2300-0300 ALL
Podmínky viz http://www.svhfs.org/fall_sprint_rules.htm
19. 10.
Asia Pacific Sprint
0000-0200 CW
Podmínky viz http://jsfc.org/apsprint/aprule.txt
19.-20. 10. Ilinois QSO Party
1700-0100 CW/SSB/DIGI
Závodění
Podmínky viz http://www.w9awe.org/ILQP.html
20.-24. 10. School Club Roundup
1300-2400 ALL
Podmínky viz http://www.arrl.org/SCR/rules/
25.-26. 10. CQ WW SWL Challenge *
0000-2359 SSB
Podmínky viz http://www.sk3bg.se/contest/cqwwswlc.htm
25.-26. 10. CQ WW DX Contest
0000-2359 SSB
Podmínky viz http://www.cq-amateur-radio.com/CQWWDXContestRules8407.pdf
25.-26. 10. 10-10 Fall QSO Party
0001-2359 CW/DIGI
Podmínky viz http://www.ten-ten.org/QSOPartyRulesRevised.pdf
26
0000-2359 CW
0000-2359 CW
0000-0400 RTTY
Podmínky viz http://www.edsoftz.com/JARTS/
18.-19.10 QRP ARCI Fall QSO Party
1200-1200 SSB/CW
Podmínky viz http://www.cq-amateur-radio.com/CQWWDXContestRules8407.pdf
Informace byly převzaty z uvedených zdrojů v okamžiku přípravy tohoto čísla, tedy s poměrně značným předstihem; prověřte si, prosím, zda v mezidobí nedošlo ke změnám, aktualizaci akontrolu doporučuji provést na
http://www.sk3bg.se/contest/. Čas je vždy uváděn v UTC.
V závodech označených hvězdičkou * je vypsána i kategorie SWL.
Kalendář připravil Pavel Nový, OK1NYD, [email protected]
0600-1000 SSB
Podmínky viz http://feldhellclub.org/
18.-19.10 JARTS WW RTTY Contest *
1600-2200 PSK
Podmínky viz http://www.yo5crq.ro/Rules2008EN.htm
29.-30. 11. CQ WW DX Contest
1600-0500 CW/SSB
1300-2200 CW/SSB
Podmínky viz http://www.linkove.com/lzocc80/
18. 10.
1900-2100 SSB/CW/DIGI
Podmínky viz http://www.sk3bg.se/contest/cqwwswlc.htm
Podmínky viz http://ok2vbz.waypoint.cz/mc/
18. 10.
1300-1700 CW
29.-30. 11. CQ WW SWL Challenge *
VKV Polní den mládeže 2008
OK/OM
Podmínky viz http://www.crk.cz/CZ/KVZAVODC.HTM#A160 (hlášení www.a160.net)
15. 10.
2100-0100 CW
Homebrew + Oldtime (HOT) Party
Podmínky viz http://www.ncjweb.com/sprintrules.php
13. 10.
1600-0700 CW
Podmínky viz http://lzdx.bfra.org/index.php/rules
Podmínky viz http://www.uba.be/hf_contests/pdf/ontest_en.pdf
12. 10.
2100-2400 HELL
22.-23. 11. LZ DX Contest *
1600-1959 CW
Podmínky viz http://www.nittany-arc.net/paqsorules.htm
12. 10.
Feld-Hell Club The Thanksgiving Sprint
Podmínky viz http://ok2vbz.waypoint.cz/mc/
Podmínky viz http://www.oceaniadxcontest.com/rules.pdf
11.-12. 10. Pennsylvania QSO Party
12. 10.
Pennsylvania QSO Party
OK/OM
Podmínky viz http://www.qrpcc.de/contestrules/index.html
Podmínky viz http://www.fists.org/sprints.html
11.-12. 10. Oceania DX Contest *
2030-2130 CW
Podmínky viz http://www.vhfcc.org/hfcc/rules/2008/r18mhz.shtmll
Podmínky viz http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=ok
11. 10.
Aktivita 160 m *
15.-16. 11. RSGB 1.8 MHz CW Contest
1400-0200 SSB
Podmínky viz http://home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest/TMC_Rules.html
EU Sprint
1900-0500 CW/SSB/DIGI
Podmínky viz http://feldhellclub.org/
Podmínky viz http://www.hamradio.sk/KVpreteky/podmienky/celorocne/OM_AC.htm
11. 10.
0700-1300 SSB
Podmínky viz http://www.oevsv.at
Podmínky viz http://www.ylrl.org/ylcontests.html#YLAP
Makrothen Contest
Makrothen Contest
Makrothen Contest
Japan International DX Contest
15.-16. 11. All Austrian 160m Contest *
0001-2359 ALL
Podmínky viz http://www.ten-ten.org/QSOPartyRulesRevised.pdf
11. 10.
11. 10.
12. 10.
0000-2359 RTTY
Podmínky viz http://www.crk.cz/CZ/KVZAVODC.HTM#A160 (hlášení www.a160.net)
Podmínky viz http://www.crk.cz/CZ/KVZAVODC.HTM#A160 (hlášení www.a160.net)
OM Activity Contest
Worked All Europe DX Contest *
Pomínky viz http://cqwe.cboh.org/rules.html
Podmínky viz http://www.cqp.org/Rules.html
11. 10.
1200-1200 CW
8.-10. 11. CQ WE Contest
0800-0800 SSB
Podmínky viz http://www.oceaniadxcontest.com/rules.pdf
10.-12. 10. YL Anniversary Party
OK OM DX Contest *
Podmínky viz http://jidx.org/jidxrule-e.html
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/sonder/tei-helk.htm
10-10 International Day Sprint
0500-0700 CW/SSB
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm
Podmínky viz http://www.vhfcc.org/hfcc/rules/2008/r2128.shtml
10. 10.
OK/OM
Podmínky viz http://okomdx.crk.cz/ok.html
0700-1900 CW/SSB
1930-2030 SSB
2030-2130 SSB
Podmínky viz http://www.crk.cz/CZ/KVZAVODC.HTM#A160 (hlášení www.a160.net)
Podmínky viz http://www.hamradio.sk/KVpreteky/podmienky/celorocne/OM_AC.htm
Podmínky viz http://www.procwclub.yo6ex.ro/contesrules.htm
Aktivita 160 m *
1100-1700 RTTY
Aktivita 160 m *
8. 11.
0600-1000 SSB/CW
Podmínky viz http://www.uba.be/hf_contests/pdf/ontest_en.pdf
6. 10.
0500-0700 CW
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/sonder/tei-digi.htm
Podmínky viz http://ok1hcg.weblight.info/?stranka=vysledky-kvpa
California QSO Party
1200-1200 CW/SSB/RTTY
DARC 10-m-DIGITAL-Contest (Corona)
1600-1800 CW
Podmínky vizhttp://www.procwclub.yo6ex.ro/contesrules.htm
4.-5. 10.
CW
CW
SSB
SSB
Podmínky viz http://ok1hcg.weblight.info/?stranka=vysledky-kvpa
Podmínky viz http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=ok
Oceania DX Contest *
Ukrainian DX Contest
KV Provozní aktiv 80 m *
1600-1959 SSB
0400-0600 CW
0600-1000
1400-1800
0600-1000
1400-1800
Podmínky viz http://www.ucc.zp.ua
1400-1600 HELL
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/sonder/tei-helk.htm
4.-5. 10.
OK/OM
Podmínky viz http://www.ipa-rc.de/
0000-2400 PSK
Podmínky viz http://www.n2ty.org/seasons/tara_rumble_rules.html
4. 10.
0500-0700 SSB
Podmínky viz Podmínky viz http://ssbliga.nagano.cz/
Podmínky viz http://kontest.de/dtc/DTC-Rules_e.pdf
4. 10.
říjen, listopad 2008
#
OK/OM
značka
QTH
144 MHz - single
1 OK1ONA JO60UQ
2 OK1KEL JO70OP
3 OK2KJU JN89SJ
144 MHz - multi
1 OK1KCR JN79VS
2 OK1KVK JO60JJ
3 OK2RGA JN89XX
4 OK1KFB JN68UW
5 OK1KUO JO80FF
6 OK2KRT JN99CL
7 OK2KWS JN89NV
8 OK2RAB JN79WL
9 OK1OHK JO80EG
10 OK1KQP JO80AN
11 OK2KLS JN89QQ
12 OK1NMP JO70XD
13 OK1ODD JN79FE
432 MHz - single
1 OK2KKW JO60JJ
432 MHz - multi
1 OK2KRT JN99CL
2 OK1KUO JO80FF
3 OK1KFB JN68UW
4 OK1OHK JO80EG
5 OK2RGA JN89XX
QSO
body
prům.
47 10 356 220,3
56 8 149 145,5
37 4 495 121,5
%Ch TX W
9
3,3
8,2
anténa
100 2xF9FT
10 F9FT
400 F9FT
asl.
ODX
878 ON4AMY 610
657 HA6W
477
360 DG4VW 325
109 26 421 242,4
0 800 M2, DL7KM
668 ON4AMX
44 11 414 259,4 7,5 500 18el. M2
1 044 G0KPW
43 6 025 140,1 5,2 300 4x10el.DK7ZB 294 OK1KL
26 5 077 195,3 11,1
50 2x14 el.yagi
1 133 OM8TA
47 4 548 96,8 4,8
10 F9FT 16el.
992 OK1ZAJ
28 4 336 154,9 18,4 1 800 4x6 2x10 2x9 1 129 IK4GRD
31 3 459 111,6 8,8
70 DL6WU
777 OK1ONA
23 2 719 118,2 16,2
40 F9FT
702 OK1KVK
29 2 647 91,3 19,7
20 quad
700 OK1OPT
22 2 221 101 6,2
20 YAGI
700 OM2VL
17 1 902 111,9 21
5 F9FT
600 OK1OPT
12 1 210 100,8 32,2
50 quad 7el
? OM3KFV
7 1 028 146,9 15,3
10 f9ft
475 OK1OHK
10 K1FO 33 el.
km
17
3 591 211,2
6,6
35
21
11
11
3
7 308 208,8
2 219 105,7
1 651 150,1
1 044 94,9
133 44,3
6,8 1 000 2x23el.DK7ZB 1 129 YU9YM
0
10 20 el Yagi
992 OK2KKW
16
35 4x27 el.yagi
1 133 OK2KRT
0
10 15el YAGI
703 OK2KKW
0 150 2x19el.DK7ZB 294 OK2POI
785
814
376
514
280
721
259
244
235
326
307
244
184
1 040 OM3TZQ 464
613
262
333
255
66
Vyhodnotil RK OK1KKD
Radioamatér 3/08
Závodění
Všepásmové kategorie
Single Op. All Band HP
Call
QSO
1 OK1RF
1686
2 OL1M
1100
3 OK1DRU
1021
4 OK1VD
858
5 OM3RRC
867
6 OM3PA
821
7 OK2ABU
853
8 OK1DO
616
9 OL8M
550
10 OK1AYY
568
11 OL5M
497
12 OK2AN
519
13 OK1FRO
524
14 OK1FV
398
15 OL5Y
376
16 OM7AX
327
17 OM3CAZ
217
18 OK5JDC
148
19 OK2EQ
139
20 OK1NU
137
Single Op. All Band LP
Call
QSO
1 OL6P
1114
2 OK1IC
1094
3 OK3C
1060
4 OK1PI
1001
5 OK6Y
937
Jednopásmové kategorie
Single Op. 160m HP
Call
QSO Pts
1 OK1AVY 228 341
2 OK1VD
62 64
Single Op. 80m HP
Call
QSO Pts
1 OK3R
647 1004
2 OK4RQ 490 756
3 OL1M
357 453
4 OL3E
386 429
5 OM3RRC 311 393
6 OM6TU 296 324
7 OK2ABU 281 321
8 OK1XC
290 320
9 OK2SG 199 226
10 OK1VD
180 199
11 OM7AX 152 182
12 OK1FLC 110 110
Single Op. 40m HP
Call
QSO Pts
1 OM3CGN 811 1391
2 OL9X
735 1149
3 OM4JD
629 868
4 OL4M
502 611
5 OL1M
381 516
6 OK1VD
347 452
7 OK2ABU 308 376
8 OK1DG 287 357
9 OL5M
250 319
10 OM3RRC 221 259
11 OL3A
118 224
Single Op. 20m HP
Call
QSO Pts
1 OL8M
549 1076
2 OL2N
506 1065
3 OL9Z
472 929
4 OK2ABU 250 435
5 OK1VD
243 421
6 OK1FV
265 457
7 OM3RRC 203 345
8 OK5MM 206 303
9 OL5M
157 273
10 OM7AX 175 255
Single Op. 15m HP
Call
QSO Pts
1 OK1EP
235 526
2 OK1DO 146 334
3 OM8AG 130 225
4 OK2EQ 100 171
5 OL5M
65 138
6 OM3RRC 68 125
7 OK1FV
40 89
8 OK2ABU 12 21
Pts
Mul
3254
1572
1445
1191
1187
1126
1154
1005
1079
718
757
673
612
641
455
437
237
194
223
168
Total
995 3 237 730
659 1 035 948
600 867 000
528 628 848
529 627 923
509 573 134
487 561 998
427 429 135
292 315 068
373 267 814
316 239 212
338 227 474
320 195 840
229 146 789
288 131 040
201
87 837
160
37 920
131
25 414
98
21 854
106
17 808
Pts
Mul
1861
1756
1491
1395
1323
Total
657 1 222 677
650 1 141 400
628 936 348
593 827 235
565 747 495
Mul
Total
150 51 150
51 3 264
Mul
Total
312
260
206
207
168
169
159
158
132
118
108
82
313 248
196 560
93 318
88 803
66 024
54 756
51 039
50 560
29 832
23 482
19 656
9 020
Mul
Total
369
361
302
256
220
195
175
180
156
142
85
513 279
414 789
262 136
156 416
113 520
88 140
65 800
64 260
49 764
36 778
19 040
Mul
Total
291
257
253
140
144
131
121
123
96
93
313 116
273 705
235 037
60 900
60 624
59 867
41 745
37 269
26 208
23 715
Mul
Total
133
97
78
62
46
42
27
11
69 958
32 398
17 550
10 602
6 348
5 250
2 403
231
Radioamatér 5/08
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
OM7DX
OK1CZ
OM7AG
OK1HX
OK7U
OK1TC
OK2ZI
OK2BFN
OL4W
OK1DOR
OK2PIM
OK2AF
OM8HG
OM3CFR
OM8AQ
OK2VVN
OK1CO
OK1JFP
OK1DM
OK1IBP
OK1SI
OM4KW
OK2SAR
OK2QX
OK1CRM
OK1AXB
OK1DUT
OK5TM
OK2BDF
OK2PQS
OM4DN
OK6DJ
OK5XX
OK1KZ
Single Op. 10m HP
Call
QSO
1 OL5M
25
Single Op. 160m LP
Call
QSO
1 OK3C
92
2 OK2BWC 90
3 OK1PI
80
4 OK7U
70
5 OK1IC
62
6 OM3RRC 60
7 OK5E
58
8 OK6Y
48
9 OL4W
49
10 OK5XX
43
11 OK2SAR 46
12 OK2BND
3
Single Op. 80m LP
Call
QSO
1 OL5J
453
2 OM4KW 402
3 OK7FL
380
4 OK1HGM 341
5 OM1II
347
6 OK2TRN 334
7 OK3C
287
8 OK1PI
288
9 OK1IC
271
10 OK1IBP 291
11 OK6Y
262
12 OL4W
264
13 OK7U
252
14 OM3CFR 244
15 OK1FOG 224
16 OK2BIU 232
17 OK2AF
219
18 OK2SAR 212
19 OK2NO 203
20 OK1DJS 230
21 OM8HG 202
22 OK1KZ
155
23 OM4DN 147
24 OK5XX
116
25 OM5NJ
101
26 OK1LO
102
27 OK2UQ
94
28 OK2BND 99
29 OM7CG
61
Single Op. 40m LP
Call
QSO
1 OL6P
424
2 OL60HI 425
3 OL7C
351
4 OK1IC
320
963
887
858
821
818
790
675
753
738
669
637
654
620
650
599
613
620
602
531
581
547
572
529
491
471
487
442
460
399
427
443
377
409
393
1272
1229
1087
1128
1067
1028
1195
930
861
869
795
784
822
820
802
760
768
701
703
665
642
739
641
634
603
594
626
551
590
531
559
590
490
510
Pts Mul
Total
27
486
18
Pts Mul
96
86
86
74
65
61
57
50
53
43
41
3
75
74
60
55
50
52
50
44
41
38
38
3
Pts Mul
564
466
454
399
403
370
352
347
339
314
311
300
281
280
286
244
227
232
235
211
223
182
153
122
113
109
104
101
59
235
200
202
194
188
182
162
163
164
160
147
152
148
141
137
138
134
127
125
136
125
103
91
83
79
81
73
71
14
Pts Mul
737
551
466
479
234
237
196
185
Total
7 200
6 364
5 160
4 070
3 250
3 172
2 850
2 200
2 173
1 634
1 558
9
Total
132 540
93 200
91 708
77 406
75 764
67 340
57 024
56 561
55 596
50 240
45 717
45 600
41 588
39 480
39 182
33 672
30 418
29 464
29 375
28 696
27 875
18 746
13 923
10 126
8 927
8 829
7 592
7 171
826
Total
172 458
130 587
91 336
88 615
579
554
529
508
490
503
400
448
446
434
412
395
375
372
372
384
363
384
362
348
359
299
342
334
314
310
287
308
286
310
278
256
290
271
736 488
680 866
575 023
573 024
522 830
517 084
478 000
416 640
384 006
377 146
327 540
309 680
308 250
305 040
298 344
291 840
278 784
269 184
254 486
231 420
230 478
220 961
219 222
211 756
189 342
184 140
179 662
169 708
168 740
164 610
155 402
151 040
142 100
138 210
5 OK3C
337
6 OK6Y
316
7 OK1PI
320
8 OK2NO 348
9 OL4W
299
10 OK1DFR 248
11 OK2ER
285
12 OK2ZI
216
13 OK2AF
255
14 OK7U
248
15 OK2UQ 247
16 OM3CFR 212
17 OM3CDN 197
18 OM8HG 168
19 OM5NL 150
20 OK5XX
135
21 OK1KZ
121
22 OK2SAR 104
23 OL60SJI 105
24 OK1LO
97
25 OM3PQ
69
26 OK7MT
59
27 OL7G
64
28 OK2BND 38
29 OM7CG
46
30 OM5NJ
8
Single Op. 20m LP
Call
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OK2ZI
OK1IC
OL6P
OK1FIA
OK1ZP
OM3FZ
OM2AK
OK3C
OK1EV
OK1PI
OK6Y
OK2TBC
OK1AD
OK7U
OM5LR
OM4KW
OM8HG
OM3PQ
OK1BA
OK2AF
OL7C
OK1DOL
OK1ABF
OM3TB
OK1FBH
OK2SAR
QSO
327
319
288
296
306
310
286
266
263
229
222
231
234
204
220
170
172
177
142
149
130
135
133
135
128
134
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
458
433
388
360
329
342
314
343
285
276
254
229
210
191
169
153
143
129
112
95
90
86
74
42
49
10
OK1GS
OL60HI
OM6AL
OK2TRN
OK1ES/P
OK1TD
OK1AJR
OM0TT
OK1LO
OK1MNV
OM3TRO
OM7AT
OK2PFY
OK2TBC
OK2PBR
OK1ARO
OK2BND
OM5NJ
OK7MT
OK1MKI
OK2KOJ
OL60SJI
OM3CDN
OK1MZO
OK2VX
OK2BNC
OK2BBR
OK2IL
OM3YAD
OM6FM
OK1TFH
OM3BA
OK1BLU
OK1DOZ
OK1DSU
191
192
185
184
176
155
164
141
153
152
137
125
116
111
104
94
84
73
74
69
52
52
47
30
16
8
Pts Mul
632
643
573
539
515
516
491
455
442
411
378
369
377
354
319
273
281
255
232
233
205
204
206
197
189
181
179
170
156
158
165
163
150
150
141
129
129
132
129
108
115
99
88
92
87
83
85
82
80
79
82
84
87 478
83 136
71 780
66 240
57 904
53 010
51 496
48 363
43 605
41 952
34 798
28 625
24 360
21 201
17 576
14 382
12 012
9 417
8 288
6 555
4 680
4 472
3 478
1 260
784
80
Total
113 128
109 310
89 388
85 162
84 975
84 108
73 650
68 250
62 322
53 019
48 762
48 708
48 633
38 232
36 685
27 027
24 728
23 460
20 184
19 339
17 425
16 728
16 480
15 563
15 498
15 204
406
425
384
437
358
348
346
379
320
300
337
275
292
244
228
186
206
205
191
171
174
192
197
149
152
132
128
123
85
85
60
62
38
15
10
481
551
470
481
484
525
450
435
393
356
337
319
308
389
261
274
244
257
285
243
275
244
210
193
187
193
128
128
152
86
91
92
54
25
26
285
237
277
270
259
215
242
250
230
221
223
202
207
144
177
141
151
142
127
142
121
136
116
119
114
93
105
96
44
67
51
48
34
13
7
27 OK7MT 132
28 OK1MSL 130
29 OK1LO
112
30 OL4W
120
31 OK1KZ
96
32 OK5XX
101
33 OM5NJ
96
34 OL60SJI
78
35 OK4M
64
36 OK2BND 49
37 OK1DSU 10
38 OM7CG
11
Single Op. 15m LP
Call
1
2
3
4
QSO
137 085
130 587
130 190
129 870
125 356
112 875
108 900
108 750
90 390
78 676
75 151
64 438
63 756
56 016
46 197
38 634
36 844
36 494
36 195
34 506
33 275
33 184
24 360
22 967
21 318
17 949
13 440
12 288
6 688
5 762
4 641
4 416
1 836
325
182
199
180
178
169
156
146
134
113
99
67
26
21
Single Op. All Band QRP
Call
QSO
Pts
1 OK5TFC
531 646
2 OL3M
390 418
3 OK1FKD
333 387
4 OK2NA
304 323
5 OK2BWJ
227 253
6 OK5WC
207 281
7 OK4MM
189 252
8 OK1FAO
100 147
9 OK1DMP
98 127
10 OK1JOC
116 124
11 OM7PY
77 103
12 OK2NMA
75 102
13 OM7CG
118 129
14 OM3TLE
33
52
Multi Operators
Call
QSO
Pts
1 OM3RMM 1689 3158
2 OK5W
1565 2902
3 OL3Z
1472 2671
4 OL5Q
1449 2536
5 OM3RKA
1252 2102
6 OL1C
1233 2136
7 OK6DX
1020 1498
8 OK2KRT
1014 1507
9 OK2KPS
901 1220
10 OL2U
896 1147
11 OM3KWZ
800 1096
12 OK2KYD
491 614
SWL
Call
QSO
Pts
1 OK1-11861
589 687
2 OK1-31457 403 421
3 OK1-32929 193 215
75
76
71
72
65
63
55
54
41
34
7
6
14 925
13 680
12 638
12 168
10 140
9 198
7 370
6 102
4 059
2 278
182
126
Pts Mul
Total
OK1IC
101 205
OK2ZI
102 185
OK1PI
76 153
OM3YAD 85 152
64 13 120
61 11 285
49 7 497
44 6 688
5 OK5JAN
73
6 OK6Y
75
7 OK1XW
55
8 OM8HG
59
9 OK1ICJ
42
10 OK7U
44
11 OK2BND 16
12 OK5XX
14
Single Op. 10m LP
Call
QSO
Mul
Total
353
274
249
213
178
152
145
71
79
77
63
55
36
26
228 038
114 532
96 363
68 799
45 034
42 712
36 540
10 437
10 033
9 548
6 489
5 610
4 644
1 352
Mul
Total
969
904
866
853
745
726
622
612
539
532
489
320
3 060 102
2 623 408
2 313 086
2 163 208
1 565 990
1 550 736
931 756
922 284
657 580
610 204
535 944
196 480
Mul
Total
286
199
153
196 482
83 779
32 895
141
137
129
109
86
82
30
26
42
43
40
32
32
27
12
12
5 922
5 891
5 160
3 488
2 752
2 214
360
312
Pts Mul
Total
1 OK2ZI
30 35 19
665
2 OK1IC
21 25 17
425
3 OK6Y
14 14 10
140
4 OK1PI
8 10
7
70
5 OK2BND
1
1
1
1
Checklog: OM3KMK, OK2HIJ, OK2PDN,
OK1ATH, OK1AYD
Komentář vyhodnocovatele
V loňském ročníku se na rozdíl od roku 2006 konečně dalo pracovat
i na 10 m (minimálně) a 15 m (trochu lépe) pásmech. Možná i to přispělo k tomu, že stanice na prvních místech překonaly co do počtu spojení
historické rekordy, a to o 200 QSO! Téměř 1700 QSO v závodě, ve kterém se navazují spojení pouze se stanicemi z OK/OM, je skutečný výkon
(OK1RF, OM3RMM). A je to i dobrým příslibem pro další ročníky, kdy se
díky sluníčku budou podmínky na horních pásmech stále více zlepšovat.
Avšak výkony nejen na horních pásmech stojí za povšimnutí – 228 QSO
na 160 m (OK1AVY), 647 (!) na 80 m (OK3R) a 811 na 40 m (OM3CGN)
jsou excelentní.
Zpracovávání některých došlých deníků je pro vyhodnocovatele stále noční můrou – na druhou stranu skvělou zprávou je, že procento logů s chybami
je opět nižší a podíl logů ve formátu Cabrillo naopak roste (tentokrát 97 % ze
všech elektronických logů). Poměrně překvapující je stále značný počet ručně
psaných deníků (téměř 9 %), což je však dáno charakterem závodu.
Moc děkuji všem, kteří se na vyhodnocování závodu podíleli, především
Zdeňkovi, OK1DSZ, který se nyní stará o vyhodnocovací systém. V této
souvislosti bych rád učinil následující výzvu – hledám někoho, kdo by měl
zájem po mně vyhodnocování OK–OM DX Contestu převzít. Přestože mne
tato práce velmi baví a stále rostoucí počet účastníků mne naplňuje radostí,
díky pracovním a jiným aktivitám mám na tuto náročnou práci méně času.
Proto chci s hledáním vhodného nástupce začít včas, než mi to přeroste
přes hlavu. Kdo byste měl vážný zájem se minimálně na několik let „upsat“
tomuto skvělému závodu, prosím, napište mi.
Jménem pořadatele – Českého radioklubu – děkuji všem za výbornou
reprezentaci. Jako každý rok, i letos zahraniční stanice ve svých komentářích velmi chválí úroveň OK-OM operátorů. Přeji hodně úspěchů v letošním
ročníku!
Podrobné výsledky viz http://okomdx.crk.cz
73! Martin, OL5Y/OK1FUA, [email protected]
27
Závodění
OK-OM
DX Contest 2007
Závodění
Mikrovlnný závod 2008
Závodění
#
značka
1,3 GHz - SO
1 OK2STV
2 OK1VEI
3 OK1PGS
4 OK1IA
5 OK2FUG
6 OK2PWY
7 OK2JI
8 OK1VM
9 OK1DKX
10 OK2UYZ
11 OK1AIY/P
12 OK2VLT
13 OK1ZDA
14 OK2TT
15 OK1MG
16 OK2DGB
17 OK2BDS
18 OK1IEI
19 OK1BMW
20 OK1EM
21 OK2BVE
22 OK1VAV
23 OK2UKG
24 OK1DEU
25 OK1FEN
26 OK1DSO
27 OK2UUJ
28 OK2CMZ
29 OK1ANA
30 OK1UFF
31 OK2PNQ
1,3 GHz - MO
1 OK2KKW
2 OK5Z
3 OL9W
4 OK2M
5 OK2KJT
6 OK2KYC
7 OL7Q
8 OK1KJB
9 OK1KKL
10 OK2RKB
11 OL1B
12 OL4K
13 OK1KKD
14 OK1OPT
15 OL4A
16 OK1KLL
17 OK1KTT
18 OK2R
19 OL1S
2,3 GHz - SO
1 OK1VEI
2 OK2BFF
3 OK1AIY/P
4 OK2JI
5 OK2FUG
6 OK1VM
7 OK2BFH
8 OK1DSO
9 OK2UKG
10 OK2UYZ
11 OK2PNQ
12 OK2XJC
13 OK1IEI
2,3 GHz - MO
1 OK2KKW
2 OK5Z
3 OL9W
4 OK2KYC
5 OK1KJB
6 OL7Q
7 OL4A
8 OL4K
9 OK1KKL
10 OK2RKB
11 OK1KLL
12 OK1KKD
13 OK2R
3,4 GHz - SO
1 OK1AIY/P
2 OK2ER
3 OK1UFL
4 OK1DSO
5 OK1IA
28
QTH
QSO
body prům. %Ch
TX W
JN89DO
JN79CX
JN69MX
JN79NU
JN99GU
JO80HB
JN89MW
JO60VR
JN79GB
JN99FS
JO60LJ
JO80OC
JO60RA
JO80IA
JO70BD
JN79RL
JN79WF
JO70EC
JO70EI
JO70DP
JN99JQ
JN79FW
JN99GU
JO80DD
JO70SL
JO70DC
JO80NB
JN89JT
JO70UF
JO70DP
JN89LE
88
70
49
58
43
47
40
48
37
32
41
43
40
36
42
35
28
38
30
28
28
27
18
19
19
19
13
14
13
8
7
18 603
11 142
10 000
7 817
7 333
6 128
5 972
5 841
5 696
5 656
5 385
5 272
5 178
4 953
4 845
4 646
3 925
3 818
3 278
2 883
2 164
2 136
1 985
1 850
1 788
1 713
1 382
1 202
962
888
539
211,4
159,2
204,1
134,8
170,5
130,4
149,3
121,7
153,9
176,7
131,3
122,6
129,4
137,6
115,4
132,7
140,2
100,5
109,3
103,0
77,3
79,1
110,3
97,4
94,1
90,2
106,3
85,9
74,0
111,0
77,0
5,1
0,8
2,3
6,1
18,3
2,2
0,0
4,6
10,6
5,7
3,4
2,7
4,2
0,7
6,2
11,5
6,9
14,0
7,2
8,9
24,4
1,9
17,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80
50
60
10
35
10
30
100
30
30
10
7
10
18
10
40
50
10
1
1,5
50
1
40
10
2
10
10
0,1
0,2
0,1
0,5
JO60JJ
JN89AK
JN99CL
JN69UN
JN99AJ
JN99BM
JN99FN
JN79IO
JO70PO
JN88JX
JO80IB
JO70TQ
JO60WD
JN69NX
JO60RN
JN79IW
JN78BW
JN89JM
JO80OB
164
118
110
103
105
100
85
75
71
47
66
59
53
46
54
45
36
19
9
39 618
29 983
29 304
26 492
25 957
24 546
18 702
12 940
12 254
8 832
8 631
8 177
7 652
7 631
6 544
5 495
4 695
1 671
1 347
241,6
254,1
266,4
257,2
247,2
245,5
220,0
172,5
172,6
187,9
130,8
138,6
144,4
165,9
121,2
122,1
130,4
87,9
149,7
9,8
2,0
3,9
9,3
11,0
12,4
7,3
15,6
8,3
14,3
7,0
8,1
4,2
7,5
12,2
7,2
26,1
6,5
0,0
JN79CX
JO80HB
JO60LJ
JN89MW
JN99GU
JO60VR
JN99JQ
JO70DC
JN99GU
JN99FS
JN89LE
JN99DQ
JO70EC
31
26
31
15
14
10
11
11
8
10
5
9
2
5 629
4 123
3 658
2 119
1 767
926
791
764
756
515
376
242
113
181,6
158,6
118,0
141,3
126,2
92,6
71,9
69,5
94,5
51,5
75,2
26,9
56,5
JO60JJ
JN89AK
JN99CL
JN99BM
JN79IO
JN99FN
JO60RN
JO70TQ
JO70PO
JN88JX
JN79IW
JO60WD
JN89JM
67
49
47
43
31
31
30
21
20
12
16
11
9
16 036
13 576
12 339
11 704
6 529
5 369
4 320
3 218
2 901
2 613
2 376
1 274
782
239,3
277,1
262,5
272,2
210,6
173,2
144,0
153,2
145,1
217,8
148,5
115,8
86,9
JO60LJ
JO80OB
JO70SQ
JO70DC
JN79NU
anténa
asl.
ODX
km
Dish 1,7m
756 I4LCK/4
140 cm DIS
428 HG7F
4x13el Y
719 HA6W
4xSBF
555 DH8WJ
1.6m DISH
27 DF0YY
27 el loop
983 OK2KKW
4 x SBF
520 DL0GTH
55 y
870 OM5OMO
50 el.yagi
540 DF0YY
2x55 el. F
260 DH8WJ
LOOP YAGI 1 260 OL9W
Dish 1m BB 1 491 DM7A
28el.YAGI
589 DF9IC
44 el Yagi
750 OK2KKW
39el.F9FT
420 OL7Q
1,2m dish
700 DL0GTH
33 el.DL6W
400 DL0GTH
F9FT
380 OL7Q
27 el. Yag
200 OM3W
dish 0,9 m
616 OK2KJT
1,6m dish
931 OE3A
6 x Dipol
370 DL0GTH
1.6m DISH
300 DL0GTH
30 ele. Ya
360 DM7A
80cm dish
638 OK2KYC
0.6m DISH.
400 OL2T
HELIX
1 345 OK1KJB
Yagi
600 OM3TZQ
LBFA
230 DM7A
10 el. YAG
650 OK5Z
90cm dish
350 OL7Q
715
423
581
327
491
275
451
350
370
563
389
304
363
282
317
357
396
299
298
302
281
272
557
239
213
208
181
165
196
183
116
350
140
50
150+70
150
100
150
50
100
10
10
10
17
10
5
30
10
10
8
2x 150cm D
3m dish
1,6m DISH
2x1.8m dish
2.4m dish
180cm dish
190cm dish
1,8 m DISH
Parabola 3
55el F9FT
SBF
dish 140
1,8m DISH
35el.F9FT
Disch 150c
120 dish
dish 190cm
25 el. Yag
1 m dish -
1 040
662
1 129
670
700
918
1 323
714
744
400
995
1 220
500
720
920
500
900
700
1 491
IQ1KW
IQ1KW
DR5A
IQ1KW
DR5A
IQ1KW
IZ4BEH
I4LCK/4
DL3IAS
DF9IC
OK2KKW
DR5A
DR5A
OL7Q
OM3W
DK0GYB
DF0YY
SP6FBE
OK1OPT
771
862
852
742
843
994
753
659
512
590
281
652
533
386
367
315
374
182
292
0,0
0,0
5,0
5,8
0,0
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50
10
10
20
25
5
7
3
30
0,5
0,2
50
1
140 cm DIS
85 cm dish
SBF OK2JI
4 x SBF
1.6m DISH
90 cm
Dish 90CM
0.6m DISH.
1.6m DISH
23 el. F9F
90cm dish
1,2m dish
yagi loop
428
983
1 260
520
27
870
931
400
300
260
350
385
380
DF9IC
DL0GTH
OK2BFF
DL0GTH
DM7A
OK1KJB
OE3A
OK2BFF
OK1VEI
OK5Z
OL7Q
OM3W
DM7A
414
419
263
451
403
141
281
166
310
178
116
42
107
1,4
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
1,2
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
20
95
6
90
20
160
5
2,5
10
5
1
10
3
150cm DISH
3m dish
1,6m DISH
180cm dish
1,8m Dish
120cm dish
Disch 150c
dish 80cm
Parabola
Dish 1m
60 dish
4x70el
24dB WiFi
1 040
662
1 129
918
714
1 323
920
1 220
744
400
500
500
700
IQ1KW
IQ1KW
DR5A
DR5A
HA8V
DL0GTH
OM3W
DQ8N
DH8WJ
DL0GTH
DF0YY
OK2KYC
OL4K
771
862
852
845
537
559
367
295
364
468
288
312
154
24 3 364 140,2 12,4
7 925 132,1 0,0
3 414 138,0 0,0
5 343 68,6 0,0
1
97 97,0 0,0
3
0,1
2
3
3
Parabola 0
1.2 m dish
16 el. sou
0.6m Dish
Dish 1 m
1 260
1 491
940
400
555
OL9W
DM7A
OK1AIY/P
OL4K
OK1UFL
389
305
185
115
97
6 OK2XJC
7 OK2BFH
3,4 GHz - MO
1 OK5Z
2 OL9W
3 OK2KYC
4 OK1KJB
5 OL4K
6 OK1KLL
7 OK2KJT
8 OL1S
9 OK1KKD
10 OL7Q
5,7 GHz - SO
1 OK1AIY/P
2 OK2TT
3 OK1EM
4 OK2QI
5 OK1FEN
6 OK1DSO
7 OK1UFL
8 OK1VM
9 OK1UFF
10-12 OK2XCG
10-12 OK2BFH
10-12 OK2BVE
5,7 GHz - MO
1 OK5Z
2 OK1KJB
3 OL4A
4 OL4K
5 OK2RKB
6 OK1KKL
7 OK2KYC
8 OK1KKD
9 OL7Q
10 GHz - SO
1 OK1VAM/P
2 OK2PWY
3 OK2TT
4 OK2ER
5 OK1IA
6 OK2QI
7 OK1VHF
8 OK1VEI
9 OK1UFL
10 OK2VZE
11 OK2HPI
12 OK2SIA
13 OK1IEI
14 OK2BFH
15 OK2UUJ
16 OK1DSO
17 OK2BPR
18 OK2XCG
19 OK2BVE
20 OK2XJC
10 GHz - MO
1 OK2KKW
2 OK5Z
3 OL7Q
4 OK2M
5 OL4A
6 OK1KJB
7 OL9W
8 OK2RKB
9 OL4K
10 OK1KKD
11 OL7C
12 OK1KKL
13 OK2OAS
14 OK2R
15 OK1KLL
24 GHz - SO
1 OK1AIY/P
2 OK1UFL
3 OK1IA
4 OK1EM
5 OK1VEI
6 OK2BFF
7 OK1JHM
8 OK1VM
9 OK2BPR
10 OK2QI
11 OK2VJC
24 GHz - MO
1-2 OK1KBW
1-2 OL4K
3 OK1KKL
JN99DQ
JN99JQ
4
1
64 16,0 36,6
51 51,0 0,0
JN89AK
JN99CL
JN99BM
JN79IO
JO70TQ
JN79IW
JN99AJ
JO80OB
JO60WD
JN99FN
13
14
12
11
8
9
11
5
7
6
13,5
12,8
10,3
30,6
0,0
21,4
21,2
0,0
10,8
0,0
25
10
15
20
0,2
20
1
0,1
5
1,5
140cm dish
1,2m DISH
90cm
120cm dish
60cm dish
110 dish
90cm dish
1.2 m dish
Dish 1m
14dB horn
660
1 129
918
714
1 220
500
700
1 491
500
1 323
DL0GTH
DL0GTH
DL9GK
DL7QY
OM5M
OM5M
DM7A
DM7A
OL4K
OK2ER
398
545
474
335
253
248
382
305
138
105
JO60LJ
JO80IA
JO70DP
JO80OC
JO70SL
JO70DC
JO70SQ
JO60VR
JO70DP
JN99JQ
JN99JQ
JN99JQ
22 3 038 138,1 0,0
8 1 245 155,6 0,0
11 880 80,0 11,9
4 555 138,8 14,2
6 530 88,3 0,0
6 476 79,3 0,0
3 405 135,0 0,0
6 342 57,0 23,8
2 190 95,0 0,0
1
38 38,0 0,0
1
38 38,0 0,0
1
38 38,0 0,0
3
2
0,5
0,2
0,1
5
3
5
0,1
0,2
5
5
Parabola 0
85cm offse
dish 0,9 m
Parabola 4
Parabola 0
0.6 m DISH
horn
90 cm
0,8M
dish 60cm
Dish 90CM
1.6m dish
1 260
750
616
1 492
637
400
940
870
650
931
931
935
OK2TT
DM7A
OK5Z
DM7A
DM7A
OL4K
OK1AIY/P
OK1KJB
OK1KJB
SP9SOO
SP9SOO
SP9SOO
270
271
183
304
183
115
185
141
119
38
38
38
JN89AK
JN79IO
JO60RN
JO70TQ
JN88JX
JO70PO
JN99BM
JO60WD
JN99FN
19
16
16
12
6
13
6
10
2
3 834
2 075
1 669
1 569
1 207
1 067
985
639
132
201,8
129,7
104,3
130,8
201,2
82,1
164,2
63,9
66,0
9,2
11,6
0,0
0,0
0,0
20,4
8,5
31,4
0,0
11
10
5
0,2
5
0,4
6
5
10
90cm dish
120cm dish
Disch 120c
60cm dish
Dish 1.2m
Parabola 8
90cm
Dish 1m
20dB horn
660
714
920
1 220
400
744
918
500
1 323
DL7QY
DL7YC
OK5Z
OM5M
DF0YY
OK1AIY/P
DL9GK
OL4K
OK2QI
430
330
223
253
462
167
474
138
108
JO60LJ
JO80HB
JO80IA
JO80OB
JN79NU
JO80OC
JO70EB
JN79CX
JO70SQ
JN89GM
JN89RF
JN99CL
JO70EC
JN99JQ
JO80NB
JO70DC
JN99FU
JN99JQ
JN99JQ
JN99DQ
86
63
60
27
30
31
28
26
10
11
10
13
12
9
6
6
7
4
2
3
15 637
12 451
12 114
4 803
4 738
4 310
3 804
3 274
896
808
648
598
532
423
369
297
290
197
149
42
181,8
197,6
201,9
177,9
157,9
139,0
135,9
125,9
89,6
73,5
64,8
46,0
44,3
47,0
61,5
49,5
41,4
49,3
74,5
14,0
26,5
5,2
6,0
16,9
6,0
18,2
16,3
7,5
17,0
44,4
12,9
31,8
45,0
42,1
0,0
0,0
30,6
40,1
0,0
36,4
10
3,5
5
1
0,2
1,5
10
10
1
1
0,05
1
0,1
4
0,1
1
1
1
4
0,2
Parab 55 cm
60 cm dish
85cm offse
dish 0.9 m
Dish 1,2 m
Parabola 4
48 cm Proc
60 cm DISH
Dish 60 cm
0,6m dish
90 cm disk
0.6m dish
horn 20 dB
Dish 90CM
HORN
0,3m dish
0,9m disk
dish 60cm
1m dish
1,2m dish
1 244
983
750
1 491
555
1 492
390
428
1 040
700
299
1 129
380
931
1 345
400
300
931
935
385
PA0EZ
DL7QY
DL7QY
DR6A
DL0GTH
DL0GTH
DL7QY
OL7Q
OK1VAM/P
OL7Q
OK2PWY
OK2OAS
OK5Z
SP9MX
OK1IA
OK1VAM/P
OK2QI
SP9MX
SP9MX
OL9W
575
479
484
482
320
459
323
309
185
138
110
139
141
111
145
100
94
111
111
24
JO60JJ
JN89AK
JN99FN
JN69UN
JO60RN
JN79IO
JN99CL
JN88JX
JO70TQ
JO60WD
JO60JJ
JO70PO
JN89DO
JN89JM
JN79IW
69
73
65
68
68
68
52
33
38
34
25
30
17
10
16
16 637
16 213
15 696
15 363
14 265
11 792
9 802
8 007
5 808
5 118
3 853
3 769
1 649
1 408
1 397
241,1
222,1
241,5
225,9
209,8
173,4
188,5
242,6
152,8
150,5
154,1
125,6
97,0
140,8
87,3
7,3
5,0
6,1
13,6
13,7
18,2
11,3
8,2
17,4
14,5
12,0
29,6
0,0
23,2
16,8
6
10
6
18
5,5
20
1
1
0,3
10
0,5
2
4
1
0,5
60cm DISH
90cm dish
90cm dish
1.2m dish
dish 120cm
90cm dish
0,9m OFFSE
Dish 0.5m
dish 70cm
Dish 0,8m
60cm Dish
disk 80cm
0.6m dish
Dish 0,6m
110 dish
1 040
660
1 323
670
920
740
1 129
400
1 220
500
1 040
743
756
700
500
9A1Z
I4XCC
DL7QY
PA0WMX
PA0BAT
DR5A
DL7QY
DK5AI
DK0SF
SP9TTG
OL7Q
S51ZO
DM7A
DL0GTH
OM5M
509
671
605
583
511
603
587
531
477
379
415
437
255
446
248
JO60LJ
JO70SQ
JN79NU
JO70DP
JN79CX
JO80HB
JO70CO
JO60VR
JN99FU
JO80OC
JN99CL
18 1 853 102,9 5,0
10 1 004 100,4 0,0
9 939 104,3 0,0
11 898 81,6 0,0
8 847 105,9 0,0
8 702 87,7 0,0
6 498 83,0 0,0
4 225 56,3 5,1
2 138 69,0 0,0
2 136 68,0 0,0
1
8 8,0 0,0
2
0,5
0,2
0,7
0,1
1
0,0007
0,5
0,6
0,015
0,1
Parabola 0 1 260 OL4K
Dish 0,6 m
940 OK1AIY/P
Dish 0,3 m
555 SP6GWB
dish 0,6 m
616 OK1IA
60 cm DISH
428 OL4K
60 cm dish
983 OK1KKL
PA 0,6 m
594 OK1FPC
60 cm
870 OK1VEI
0,9m disk
300 OK2QI
Parabola 4 1 492 OK2BPR
0.6m dish
1 130 OK2KYC
191
185
128
106
128
112
106
88
94
94
8
JO70TQ
JO70TQ
JO70PO
8
8
10
1 60cm Dish 1 200 OK1AIY/P
1 60cm parab 1 220 OK1AIY/P
0,03 60 cm disk
744 OK1AIY/P
191
191
167
2 491
2 257
1 472
1 446
1 272
1 059
899
725
529
298
191,6
161,2
122,7
131,5
159,0
117,7
81,7
145,0
75,6
49,7
835 104,4 0,0
835 104,4 0,0
672 67,2 17,0
2 1,2m dish
9 Dish 90CM
385 OL9W
931 OK2KYC
24
51
Radioamatér 5/08
Závodění
Mikrovlnný závod 2008 - pokračování
JO60WD
JN99BM
JN99FN
3 247 82,3 0,0
4 91 22,8 0,0
1 24 24,0 0,0
1 Dish 0,4m
0,007 60cm
2 60cm dish
500 OK1KKL
918 OK2BPR
1 323 OK2KYC
JO70SQ 10 816 81,6 0,0 0,0005 Dish 0,25
940 OK2BFF
JO80HB
7 506 72,3 0,0
0,03 42 cm dish
983 OK1FPC
JO60LJ
7 484 69,1 0,0
0,01 Parabola 0 1 260 DL0GTH
JO70CO 6 408 68,0 0,0 0,0003 PA 0,4 m
594 OK1FPC
JO70DP 4 283 70,8 0,0
0,03 dish 0,42
616 OL4K
JN99FU
3 183 61,0 0,0 0,0003 0,4m disk
300 OK2QI
JN79NU 1 97 97,0 0,0
0,15 Dish 0,4 m
555 OK1UFL
JO80OC 2 94 47,0 30,9 0,0001 Parabola 4 1 492 OK2BPR
JO60VR 1 70 70,0 0,0 0,0002 42 cm
OK1AIY/P
JN99CL
2 53 26,5 0,0 0,001 0.3m dish
130 OK2BPR
JO70CO 1 1 1,0 0,0 0,0003 PA 0,3 m
536 OK1JHM
113
44
24
104
110
156
106
94
94
97
94
70
45
1
JO70TQ
JO70TQ
JO70PO
JN99BM
4 293 73,3 7,9 0,0005 35cm Dish 1 200 OK1JHM 100
4 293 73,3 7,9 0,0005 35cm parab 1 220 OK1JHM 100
4 154 38,5 0,0 0,0004 43 cm disk
744 OK1FPC 84
2 52 26,0 0,0 0,001 30cm
918 OK2BPR 44
JO70SQ
JN99FU
JN99CL
JO70CO
JO70DP
JO60LJ
JO70CO
3 213 71,0 0,0 0,0005 Dish 0,25
940 OK1FPC
2 89 44,5 0,0 0,0003 0,4m disk
300 OK2VJC
2 53 26,5 0,0 0,001 0.3m dish 1 130 OK2BPR
2 8 4,0 0,0 0,0001 PA 0,3 m
594 OK1EM
1 7 7,0 0,0 0,0001 dish 0,25
616 OK1JHM
1 5 5,0 0,0 0,0005 Parabola 0 1 260 DM7A
1 1 1,0 0,0 0,0001 PA 0,3 m
536 OK1JHM
97
45
45
7
7
5
1
JN99BM
2
JO70CO
JO70CO
1
1
1
1
1,0 0,0
1,0 0,0
JO70CO
JO70CO
1
1
1
1
52 26,0 0,0
0,001 30cm
918 OK2BPR
44
3 uW Horn
3 uW Horn
536 OK1JHM
594 OK1VRL
1
1
1,0 0,0 0,01 uW Horn
1,0 0,0 0,01 uW Horn
594 OK1VRL
536 OK1JHM
1
1
AMT měřicí technika, spol. s r.o.
Leštínská 2418/11, 193 00 Praha - Horní Počernice
fax: +420 281 924 344, tel.: +420 281 925 990, +420 602 366 209
E-mail: [email protected]
http://www.amt.cz
Závod vyhodnotil radioklub OK1KHK z Hradce Králové, hlavní rozhodčí - OK1IA.
Všechny deníky byly k hodnocení přijaty ve formátu *.edi přes server vkv.moravany.com.
Pro hodnocení byly použity i LOGy z OM, HG, SP, 9A, S5, DL, ON a F.
IOTA Contest 2007 - oprava
Kategorie
Značka
SO CW24 HP
SO CW24 HP
SO CW24 HP
SO CW24 LP
SO CW24 LP
SO CW24 LP
SO CW24 LP
SO CW24 LP
SO CW24 LP
SO CW24 LP
SO CW24 QRP
SO CW24 QRP
SO CW12 HP
SO CW12 HP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 LP
SO CW12 QRP
SO SSB24 HP
SO SSB24 HP
SO SSB24 LP
SO SSB24 LP
SO SSB24 QRP
SO SSB12 HP
SO SSB12 HP
SO SSB12 LP
SO SSB12 LP
SO SSB12 LP
SO SSB12 LP
SO SSB12 LP
SO SSB12 LP
SO SSB12 LP
RD3A
OL6P
OL4M
YL2PQ
OK1DOR
OK1FMG
OK2BNC
OK2KFK
OK2BJ
OK2VX
SP1AEN
OK1FKD
EW8EW
OK2ABU
OK3C
OK2QX
OK1WF
OK1ZP
OK2BFN
OK1AY
OK1MZO
OK1KI
OK1ARO
OK1DRX
OK2OP
OK1DSU
YO6EX
SP9LJD
OK2BSQ
SP4XQN
OK1ZHV
UR5WDQ
DJ6QT
OL7Y
DJ1AA
OK1UDJ
OK2PHI
OK1MJA
OK1VHV
OK2BEN
OK1ULE
Radioamatér 5/08
Body
2 498 283
1 953 117
395 343
1 264 932
413 127
135 894
126 576
9 975
7 560
6 324
353 238
78 126
1 065 939
115 968
708 120
312 897
207 174
198 114
130 824
129 867
98 475
70 050
68 250
28 416
2 541
2 160
311 454
2 678 592
18 000
830 973
15 147
122 604
550 917
103 356
426 408
22 368
16 767
7 155
6 816
6 669
3 432
QSO Nás.
1 691
1 071
493
1 307
615
262
166
95
30
48
374
157
585
236
417
311
323
266
220
209
157
175
183
68
29
12
214
1 398
78
713
43
213
545
355
440
57
67
51
42
41
20
243
237
109
164
107
71
72
19
20
17
113
58
193
64
168
113
86
89
69
73
65
50
50
37
11
12
121
224
24
143
27
68
123
44
109
32
27
15
16
19
13
SO SSB12 QRP
SO MIX24 HP
SO MIX24 HP
SO MIX24 HP
SO MIX24 LP
SO MIX24 LP
SO MIX24 LP
SO MIX24 LP
SO MIX24 QRP
SO MIX12 HP
SO MIX12 LP
SO MIX12 LP
SO MIX12 LP
SO MIX12 LP
SO MIX12 LP
SO MIX12 QRP
SO MIX12 QRP
SO MIX12 QRP
SA CW24 HP
SA CW24 LP
SA CW12 HP
SA CW12 LP
SA CW12 QRP
SA SSB24 HP
SA SSB24 LP
SA SSB12 HP
SA SSB12 LP
SA MIX24 HP
SA MIX24 LP
SA MIX24 LP
SA MIX12 HP
SA MIX12 LP
SA MIX12 LP
SA MIX12 LP
SA MIX12 LP
MO HP
MO LP
MO LP
MO LP
MO LP
F4AGR
UW2M
OK1AOV
OK1MKU
LY9A
OK1KZ
OK2SAR
OK2KG
OM5NL
9A5E
HA1CW
OK1TC
OK1ANN
OK2SWD
OK1BLU
UT2UZ
OK6Y
OK1CJN
DL4CF
9A3B
YL5T
S57XX
YT7AO
LX7I
UT2PX
IK2YCW
IZ2FOS
UT0U
LY6A
OK1FMX
OH6NIO
S59ZZ
OL3R
OK2PBG
OK2UHP
RL3A
SQ5M
OK2KPS
OK2KYD
OK1KMG
21 216
4 648 725
376 614
263 760
3 849 819
145 071
63 672
59 364
858 330
2 173 608
1 110 096
370 062
105 138
48 048
0
199 200
140 598
6 840
848 160
1 134 243
636 660
531 570
175 500
2 980 620
452 466
1 101 762
640 584
5 569 980
2 932 194
473 616
1 383 360
1 009 866
188 598
3 690
3 024
7 174 935
729 135
426 339
44 556
27 990
44
1 877
178
221
1 201
201
99
140
410
1 303
567
259
155
128
36
172
254
30
828
665
624
454
210
1 358
314
791
714
2 138
1 006
392
760
441
283
22
28
2 455
549
339
104
99
34
355
147
112
349
81
56
51
187
232
208
126
66
44
0
100
73
20
152
201
135
145
90
290
133
162
124
370
323
138
220
214
86
15
12
415
165
127
47
30
V RA 3/08 jsme nedopatřením otiskli neúplné výsledky
- všem postiženým se omlouváme. Výsledky obsahují jako
obvykle v každé kategorii evropského vítěze následovaného
českými stanicemi.
Radiostanice
Radiostani
ce
- Prodej
- Montáž
- Servis
E-SHOP
w w w .ama-mobil.cz
Akční nabídka:
ALLAMAT 296
Cena:2 958 K v . DPH
AMA-MOBIL
Nový Sv t 26, 588 51 Dolní Cerekev
Tel.: 777 568 689, E-mail: [email protected],
Objednávky: [email protected]
Závodění
4 OK1KKD
5 OK2KYC
6 OL7Q
47 GHz - SO
1 OK1UFL
2 OK2BFF
3 OK1AIY/P
4 OK1JHM
5 OK 1 EM
6 OK2BPR
7 OK1IA
8 OK2QI
9 OK1VM
10 OK2VJC
11 OK1VRL
47 GHz - MO
1 2 OK1KBW
1 2 OL4K
3 OK1KKL
4 OK2KYC
76 GHz - SO
1 OK1UFL
2 OK2BPR
3 OK2VJC
4 OK1JHM
5 OK 1 EM
6 OK1AIY/P
7 OK1VRL
76 GHz - MO
1 OK2KYC
122 GHz - SO
1-2 OK1VRL
1-2 OK1JHM
134 GHz - SO
1-2 OK1JHM
1-2 OK1VRL
oje
icíp ístr
m
í
so
n
-Reviz
Pávjyec-í
e
j
o
r
t
n
s
í
i
p
i
ní icí
ých vel
orm
k
t
c
a
i
r
r
o
t
b
ce
ek
La
techni
e neel
í
i
c
i
M
ítk m
vs
šen
P íslu
Tyto adresy jsou chrán ny proti spam m .
Pro jejich zobrazení je pot eba mít Java scripty povol
29
Závodění
Závodění
CQ WW DX Contest 2007 - SSB
Kategorie Značka
SO AB HP OL7Y
(OK1BOA)
SO AB HP OK7Y
(OK1FDY)
SO AB HP OL0L
(OK1FNJ)
SO AB HP OL8R
(OK1FCJ)
SO AB HP OK1TFH
SO AB HP OK1AXB
SO AB HP OK1FRO
SO 20 HP OL9Z
(OK2PVF)
SO 40 HP OK5R
(OK1RI)
SO 80 HP OK7M
(OK1DIG)
SO AB LP OK6Y
(OK2PTZ)
SO AB LP OK2BYW
SO AB LP OK1DCF
SO AB LP OK1TC
SO AB LP OL6P
(OK2WTM)
SO AB LP OK2BDF
SO AB LP OK2BEN
SO AB LP OK2PBG
SO AB LP OK1DKR
SO AB LP OK1MKU
SO AB LP OK5XX
SO AB LP OK1DUT
SO AB LP OK1CLD
SO AB LP OK4AS
SO AB LP OK1SI
SO AB LP OK2AB
SO AB LP OK2ZDL
SO AB LP OK1LO
SO AB LP OK1AY
SO AB LP OK2WYK
SO AB LP OK2BRX
SO AB LP OL2T
SO AB LP OK1CO
SO AB LP OK2BUT
SO AB LP OK2KFK
(OK2ABU)
SO AB LP OK1TRA
SO AB LP OK4DZ
SO AB LP OK2SGY
SO AB LP OK1VHV
SO AB LP OK1DOZ
SO AB LP OK4AZ
SO AB LP OK1VKC
SO AB LP OK2PHI
SO AB LP OK2SWD
SO AB LP OK2VX
SO AB LP OK2PBG
SO AB LP OK1KQI
(OK1CO)
SO AB LP OK1JN
SO 10 LP OK2HZ
SO 10 LP OK1KZ
SO 10 LP OK2ABU
SO 15 LP OK2N
(OK2NN)
SO 40 LP OK1UG
SO 80 LP OL4W
(OK1IF)
SO 160 LP OK1DST
Nejlepší v EU
SO AB HP CU2A
(OH2UA)
SO 10 HP T93O
SO 15 HP YT0Z
SO 20 HP S57AL
SO 40 HP S53F
SO 80 HP F6CTT
SO 160 HP SN3R
SO AB LP CT6A
SO 10 LP IW0HBY
SO 15 LP UX0FF
SO 20 LP T99W
SO 40 LP UZ7M
SO 80 LP YU0U
SO 160 LP IO1T
QRP AB IK5RUN
SA AB HP ER0WW
MO ST
9A1P
MO 2T
IR4X
MO MT
DR1A
30
Body QSO WAZ DXCC
853 944 1 722 78 286
670 081 1 253
74
327
583 570 1 786
67
268
337 212 1 786
67
268
129 087 444
116 775 481
38 152 244
501 592 1 999
39
46
31
36
150
179
121
133
752 669 2 875
35
132
320 952 2 176
23
106
604 072 1 166
72
320
535 428
425 256
366 196
320 775
807
823
875
721
85
73
67
61
332
303
265
268
247 854
233 240
230 112
216 918
200 960
193 800
186 501
182 964
157 661
157 200
155 235
139 752
128 553
111 020
99 552
82 800
79 744
54 285
52 706
48 772
728
707
512
539
450
563
524
592
496
488
581
460
491
574
423
392
408
274
263
239
47
44
62
63
62
56
53
48
45
48
55
45
44
29
39
36
30
34
29
39
256
236
210
246
258
229
196
189
178
214
182
171
175
153
165
148
148
131
117
139
45 633
45 543
42 924
37 788
34 560
33 142
28 140
28 034
23 643
19 720
15 738
8 282
268
198
266
213
224
192
164
176
198
132
130
106
32
40
31
27
29
32
35
34
21
29
22
23
127
101
116
114
115
114
105
97
90
87
64
59
3 782
13 200
3 552
1 770
110 366
94
196
116
68
470
11
9
5
6
30
51
51
27
24
109
28 520
36 270
246
549
18
8
74
57
4 185
107
5
40
7 556 754 6 202 134
499
189 588
811 944
1 156 869
847 134
509 715
152 800
2 291 170
87 344
442 336
696 608
298 197
81 810
85 262
504 878
6 682 662
10 226 332
15 502 044
16 111 326
1 349
2 443
3 276
3 134
2 332
1 403
2 331
700
1 558
2 605
22
38
37
34
29
17
97
21
38
36
100
141
152
137
112
83
364
85
146
140
894
955
655
5 709
6 555
9 104
11 268
14
14
93
150
165
168
166
76
75
340
597
708
711
737
CQ WPX CW Contest 2007
Kategorie
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
Značka
OL1M (OK1EW)
OK3C
OK6Y (OK2PTZ)
OK2MBP
OK1HX
OK1FCA
OK2SWD
OK1TC
OK1BA
OK1ZP
OK4N
OL7P (OK1CRM)
OK2KFK
(OK2ABU)
SO AB LP OK1DUT
SO AB LP OK1GS
SO AB LP OK1LO
SO AB LP OK1AUP
SO AB LP OK1MKU
SO AB LP OK2PBG
SO AB LP OK2SAR
SO AB LP OK5OK
SO AB LP OK2BND
SO AB LP OK2BFN
SO AB LP OK7U (OK1HDU)
SO AB LP OK4MM
SO AB LP OK2BJ
SO AB LP OK1ANP
SO AB LP OK7N
SO AB LP OK2PHI
SO AB HP OK2PDT
SO AB HP OL4M
SO AB HP OK5MM
SO AB HP OK1AYY
SO AB HP OK1FRO
SO AB HP OK1TFH
SO 80 LP OK1IBP
SO 80 LP OK1SI
SO 80 HP OK3R (OK1DVM)
SO 40 LP OL6P (OK2WTM)
SO 40 LP OK6AY
SO 40 LP OK1UG
SO 20 LP OK6DJ
SO 20 LP OK1MMN
SO 20 HP OL8M
SO 160 LP OK1JOK
SO 160 LP OK1DXK
SO 15 HP OK1VD
SO 10 LP OK1KZ
SO 10 HP OK2ABU
SA AB HP OK7Y
SA 40 HP OK1DG
SA 15 HP OK1DX
SA 10 LP OK2HZ
QRP AB OK7CM
QRP AB OL4W (OK1IF)
QRP AB OK2BWJ
QRP AB OK1OPT
(OK1JOC)
QRP 20 OK1DSA
QRP 15 OK1AIJ
T/S LP
OL1M (OK1EW)
T/S LP
OK3C
T/S LP
OK1HX
T/S LP
OK4N
T/S LP
OK7N
MO ST
OL3Z
MO ST
OL7R
MO ST
OK2KPS
MO ST
OL2U
MO ST
OL1C
MO ST
OK5SWL
MO 2T
OL7D
Nejlepší v EU
SO AB LP CT6A (CT1ILT)
SO AB HP 9A1A (9A9A)
SO 80 LP YT0A (YU7FU)
SO 80 HP SO2R (SP2FAX)
SO 40 LP Z35T
SO 40 HP 4L8A
SO 20 LP 9A3B (9A1AA)
SO 20 HP YT2T (4N1JA)
SO 160 HP LY2IJ
SO 15 LP YT1AD (YU1DX)
SO 15 HP 4O2A (YT1NP)
SO 10 LP 9A3VM
SO 10 HP RU6CQ
SA AB LP HG3M (HA3MY)
SA AB HP G6PZ (G0RTN)
Body
1 543 998
1 536 427
1 296 376
1 082 430
1 024 884
946 288
946 000
925 775
558 728
535 052
494 070
429 619
345 704
QSO
1 421
1 470
1 216
1 124
1 028
955
23
969
728
722
706
567
593
Nás.
554
563
524
513
498
476
22
475
422
394
383
349
316
281 450
266 107
207 666
199 404
188 703
182 502
160 082
118 728
74 976
73 235
52 235
26 289
20 800
19 764
7 140
2 480
1 219 603
834 326
753 100
333 670
268 554
46 190
115 400
15 604
789 090
1 042 794
467 104
394 240
10 950
4 746
1 992 870
15 563
1 674
503 880
2 736
11 790
2 142 459
1 555 224
133 875
37 296
1 002 540
738 278
144 936
17 069
530
393
417
414
327
446
382
292
240
181
197
153
110
89
56
44
1 232
1 001
904
491
506
170
264
98
751
774
502
409
80
45
1 429
98
29
755
53
113
1 522
912
331
213
1 037
883
396
126
325
281
278
261
261
258
262
204
176
151
155
127
100
81
51
40
517
463
443
305
313
155
200
83
435
471
352
320
73
42
726
79
27
456
48
90
627
548
255
144
490
419
244
101
48 174
4 697
1 543 998
1 536 427
1 024 884
494 070
7 140
7 317 024
6 402 570
1 474 279
830 560
233 232
4 606
5 389 736
223
65
1 421
1 470
1 028
706
56
2 982
2 775
1 273
954
424
56
3 010
186
61
554
563
498
383
51
984
914
569
464
258
49
839
4 562 776
6 266 028
468 184
1 078 725
2 102 298
4 351 570
1 751 656
3 119 402
193 920
732 366
1 255 484
357 930
754 290
2 722 375
4 927 728
2 459
3 031
573
903
1 136
1 314
1 446
2 050
374
1 009
1 436
800
1 115
1 687
2 688
808
876
344
475
601
619
694
839
240
522
629
369
510
751
848
CQ WW RTTY
WPX Contest 2008
CQ WPX CW Contest 2007
- pokračování
SA 80 HP
SA 40 LP
SA 40 HP
SA 20 LP
SA 20 HP
SA 160 HP
SA 15 LP
SA 15 HP
SA 10 LP
SA 10 HP
QRP AB
QRP 80
QRP 40
QRP 20
QRP 160
QRP 15
QRP 10
T/S LP
T/S HP
MO ST
MO MT
MO 2T
HA3LI
4N1FG
PY7RP
SE2T
UW5Q
4O5Z (4N7ZZ)
R150M (RA6YY)
T97C (N3UA)
9A2U (9A3ZA)
UW5W (US5WE)
YT7TY
LY2GW
ES1CW
LZ1VB
LY4BF
UX1UX
M0BPQ
EA7TN
LZ8A (LZ2BE)
TM7XX
DR1A
OM8A
510 454
1 880 013
4 215 288
494 406
2 232 424
116 802
437 825
865 998
215 243
309 264
1 544 732
151 182
525 844
328 042
924 000
105 300
81 952
2 426 248
4 707 248
10 363 000
16 999 872
13 312 400
638
1 099
1 163
751
1 640
285
791
1 112
549
712
1 336
315
506
548
21
350
258
1 882
3 299
3 787
6 738
5 015
361
573
616
454
773
189
415
553
317
379
602
227
374
403
21
234
197
698
854
1075
1184
1150
CQ WW RTTY DX Contest 2007
Kategorie
Značka
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO 10 HP
SO 15 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 40 HP
SO 40 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
SA AB HP
SA AB HP
SA AB HP
MO MT
MO ST
MO ST
MO ST
MO ST
MO 2T
EO5M
OK1EP
OK1BET
OK2SFP
OK1AZK
OK2EQ
EA1DR
OK3C
OK1CRM
OK1KQI
OK2SVL
OK2SAR
OK2SPD
OK1DKO
OK1ZP
OK2PAD
OK2PMS
OK2BWK
OK1DRQ
OK2BTJ
OK2SWD
OK2PHI
CT1AOZ
9A2DQ
9A5W
OK5MM
OK4BX
OK1VRF
I4IKW
OK1LO
S57AW
OL6X
OK2CLW
OK1HMP
ZX2B
OK1DO
OK2PF
UU7J
IK4MGP
OL3Z
OK1KSL
OL50NERA
OM8A
Body QSO WAZ DXCC W/VE
2 124 096
732 638
344 520
223 249
40 040
3 330
1 160 148
843 719
285 776
192 960
140 130
127 848
120 712
114 036
87 906
85 816
74 340
51 150
48 202
41 516
29 963
13 200
7 168
71 762
840 274
110 526
75 325
75 210
476 432
1 500
255 375
238 833
64 218
36 720
3 935 424
545 116
68 206
6 073 380
3 745 764
2 073 303
1 085 600
394 131
4 715 712
2 117
919
594
631
177
26
1 349
1 164
625
463
370
347
341
328
276
295
245
208
127
176
163
93
102
294
1 625
402
269
259
1 147
27
946
947
486
341
2 228
845
227
4 093
2 614
1 855
1 200
788
3 440
102
68
57
38
23
22
70
67
45
39
39
41
29
35
32
30
30
23
47
29
16
19
7
27
37
23
25
24
32
7
21
19
12
8
108
66
30
137
113
92
82
43
107
296
223
183
113
71
23
227
214
151
136
122
118
104
105
91
101
105
70
102
78
55
45
25
77
116
56
69
71
102
17
75
70
51
43
298
185
95
409
360
274
257
168
351
46
46
21
18
10
0
77
50
16
17
12
9
25
16
15
5
5
17
5
0
12
2
0
2
53
30
21
20
42
1
29
30
3
3
191
35
9
106
121
93
61
26
118
Kategorie
Značka
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB HP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO 10 HP
SO 15 HP
SO 15 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 20 HP
SO 40 HP
SO 40 HP
SO 80 HP
SO 80 HP
MO ST
MO ST
MO ST
MO ST
MO 2T
MO MT
SWL
SWL
DL3TD
OK2SFP
OK2PF
OK1KT
OK1HMP
OK2SAR
OK1AZK
OK1FED
LY6A
OK3C
OK2RU
OK1FPS
OK1VRF
OK1HEH
OK2BMC
OK1ZE
OK1LO
OK1ZP
OK2BJ
OK2CLW
OK2FB
OK2PHI
OK2SWD
OK4AS
UZ7HO
UR6F
OK2PMS
9A2DQ
OK4RQ
OK1EP
YT5C
OK2BUT
S54E
OK3R
T93M
OK1KSL
OK1KMG
OL3A
OG8X
Z37M
I1-12387
OK1-31457
Kategorie
Call
SO AB HP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
SO AB LP
MO HP
MO LP
9A5W
F5BEG
OK2CLW
OK1VRF
OK2SVL
OK2PF
OK1SI
OK1UDJ
OK1DOZ
OL6X
UT3HWW
Body
QSO
Nás.
176 904
80 560
39 757
24 852
20 880
12 824
7 436
6 956
736
134 640
79 008
1434
768
490
330
350
239
172
150
33
1151
832
126
106
83
76
60
56
44
47
23
120
96
1 749
1 103
622
557
556
360
285
285
1 266
1 157
787
697
512
424
370
283
294
273
209
145
134
125
76
60
22
710
44
1 366
960
298
1 033
351
985
982
2 520
1 372
862
132
2 746
3 262
680
145
672
439
315
351
317
243
188
203
516
510
392
348
304
252
228
200
206
195
151
126
109
100
71
53
20
416
43
615
504
205
516
242
496
497
788
580
383
105
808
810
396
125
Speciální lana
nakupujte pohodln
p es nový internetový
E-SHOP
shop.mastrant.com
ARRL 10m Contest
2007
Kategorie Call
ARRL RTTY Roundup
2008
Body QSO Nás.
4 359 264
1 788 925
738 990
677 079
632 732
302 292
195 144
180 264
2 286 396
2 067 030
1 138 368
899 232
482 448
380 520
261 972
208 800
204 558
173 745
104 492
59 598
45 780
35 400
16 188
10 600
987
714 688
5 160
2 124 826
1 213 128
153 750
2 435 520
358 644
2 225 056
2 151 016
7 185 772
2 587 960
1 235 175
56 700
7 465 920
9 792 090
930 204
51 250
MIX HP S57DX
MIX HP OL5M
(OK1GI)
MIX LP RN3QP
MIX LP OK1CZ
MIX LP OK2ABU
MIX LP OK2KFK
(OK2ABU)
MIX QRP DL2TM
CW HP YT5T
CW LP YT9A
CW LP OK1DRQ
CW LP OK4AS
SSB HP DL2ARD
SSB LP DG0CC
MO ST EA5KV
Body QSO Nás.
13 312
12 432
100
111
32
28
2 700
1 144
220
220
46
22
11
11
15
13
5
5
144
34 692
4 888
308
80
17 864
350
19 694
6
182
53
12
7
308
25
145
6
59
26
7
5
29
7
43
Radioamatér 5/08
:
esy ém!
adr nov
a
v
n
ě
e
zm ám
zor tvír
Bubenská 14, Praha 7
Po 08 o
20
(prodejna přestěhována asi o 100m
10.
Závodění
Tel.: 220 878 756, 224 312 588, 777 114 070
Fax: 224 315 434, E-mail: [email protected]
za roh do sousední ulice!)
Přes 1 600 dalších výrobků z oblasti vysílací, přijímací a anténní techniky a GPS navigace v e-shopu
SDR přijímač Perseus
Softwarově definovaný přijímač 10 kHz až 30MHz
založený na digitální architektuře přímého vzorkování.
Určen pro nejnáročnější uživatele, 0-30 dB atenuátory,
deset vstupních filtrù, předzesilovač s vysokým
dynamickým rozsahem, špičkové IP3 přes 30 dBm,
dynamický přes 105 dB při CW!
PERSEUS SDR lze využívat jako spektrální analyzátor
od 10 KHz do 40 MHz.
Perseus umožňuje sledovat a nahrávat na HD
spektrum o šířce od 100 až do 800 kHz! Tzn., že lze
např. nahrát provoz na celém pásmu během závodu!
Rozměry 110 x 36 x 185 mm. Součástí dodávky je ovládací
software, zdroj, USB kabel.
Spiderbeam
Nově v sortimentu populární lehká 3 - 5 pásmová směrovka vhodná pro
expedice i trvalou instalaci: Spiderbeam
Extra pevné laminátové teleskopické stožáry Spiderbeam pro stavbu
vertikálů, Quadů, Inverted V apod., výšky 12 m a 18 m
Quad kit (středový díl s rozpěrami) k teleskopickým stožárům Spiderbeam-+
RigExpert AA-200
Softwarově definovaný transceiver na 1,8 - 50 MHz, výkon
100 W
Špičkový přístroj s dynamickým rozsahem 100 dB při 2 kHz,
IP3 +35 dBm
Nový výkonný anténní analyzátor pro anténní experty
i radioamatéry:
- grafické zobrazení
- široký rozsah 0,1 až 200 MHz
- 100 pamětí
- rozlišení znaménka reaktance
- spolupráce s počítačem
- odolné provedení pro práci v terénu, brašna s popruhem v ceně
- režim „MultiSWR“, který umožňuje měřit až na 5 kmitočtech současně (vícepásmové
antény)
- „SWRAir“ dokáže vysílat údaj o PSV „vzduchem“ na libovolné zvolené frekvenci a umožňuje
tak měřit PSV na konci kabelu a přitom nastavovat anténu na jiném místě
- řada dalších funkcí
Cena 59 800 Kč
Cena od 11 990 Kč
Příznivá cena 21 390 Kč
DD Amtek je oficiálním distributorem Perseus SDR
SDR Transceiver FLEX-5000A
DD Amtek je oficiálním distributorem RigExpert
Podr
odrobnéi
obné
nforinf
maceormace
ozboží
o
zboží
ak
a cích
a
Výhodný
hodnýná
ná
kup
kup
na INTERNE
naINTERNETU
www
ww
w.ddamt
damtek.cz
ek.cz
Závodění
1.
32
Radioamatér 5/08

Podobné dokumenty

3 - Radiozurnal.sk

3 - Radiozurnal.sk Distributor: Send Předplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia, s.r.o. Redakce: Radioamatér, Ohradní 24 b, 140 00 Praha 4, tel.: 241 481 028, fax: 241 481 042, e-mail: [email protected], PR:...

Více

6 - Radiozurnal.sk

6 - Radiozurnal.sk po důkladném zvážení, rozhodla pro navýšení členských příspěvků ČRK a nečlenských plateb za QSL službu o 20 %. V roce 2010 bude členský příspěvek pro ekonomicky aktivní členy 840 Kč, pro nepracujíc...

Více

2.10.2004 Exp. KOBRA Vrátenská hora JO70HL Spojení Datum, čas

2.10.2004 Exp. KOBRA Vrátenská hora JO70HL Spojení Datum, čas Petr Špičák Franta Jarda Čarli Kid Klaus Franta Áčko Václav Bobina Vašek Jura Láďa TBG Šimon Č.Lípa Zdeněk Sakura Jirka Jarda Saša Lehovec Milan Martin Chrást Jarda

Více

4 - Radiozurnal.sk

4 - Radiozurnal.sk Distributor: Send Předplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia, s.r.o. Redakce: Radioamatér, Ohradní 24 b, 140 00 Praha 4, tel.: 241 481 028, fax: 241 481 042, e-mail: [email protected], PR:...

Více

5 - Radiozurnal.sk

5 - Radiozurnal.sk Distributor: Send Předplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia, s.r.o. Redakce: Radioamatér, Ohradní 24 b, 140 00 Praha 4, tel.: 241 481 028, fax: 241 481 042, e-mail: [email protected], PR:...

Více

test miniVNA v AR

test miniVNA v AR obvodech v amatérských podmínkách bylo vždy pomìrnì svízelné. Mìøicí pøístroje, které jejich parametry spolehlivì mìøí a nejen indikují, nikdy svojí cenou nepøicházely pro radioamatéry v úvahu. Jed...

Více

2 - Radiozurnal.sk

2 - Radiozurnal.sk Koordinátor inzerce: Jana Malurová, OK3FLY. WWW stránky: Zdeněk Šebek, OK1DSZ. Vychází periodicky, 6 čísel ročně. Toto číslo bylo předáno do distribuce 1. 4. 2009. Předplatné: Členům ČRK – po zapla...

Více

Stránky, které možná ještě neznáte…

Stránky, které možná ještě neznáte… Průzkum: Češi jsou na internet nejčastěji připojeni pevnou linkou České domácnosti, které mají přístup k internetu, jsou nejčastěji připojeny prostřednictvím pevné linky nebo používají bezdrátové p...

Více