Popis jednotlivých funkcí a rozlišení sloužící k rychlejší

Komentáře

Transkript

Popis jednotlivých funkcí a rozlišení sloužící k rychlejší
Popis jednotlivých funkcí a rozlišení sloužící k rychlejší orientaci v tabulce na listu "Žádosti"
> Skupina a přehled:
> Sloupec:
> Jméno sloupce:
> Filtrování:
> Barva řádků:
Po kliknutí na toto "+" se rozhrnou skryté sloupce a "+" se změní na "-". Při druhém kliknutí se sloupce opět skryjí.
Popis toho co se skrývá pod touto skupinou je v modrých sloupcích - rozepsáno také níže v popisu sloupců.
Programem přiřazené označení sloupce - abecedně.
Naše označení daného sloupce.
Po kliknutí na tuto šipečku se objeví nabídka s výpisem abecedně seřazených hodnot, které se vyskytují v daném sloupci.
Po vybrání příslušné položky nebo některé jiné filtrovací funkce se vypíšou jen řádky osahující zvolené informace.
Pokud je nějaký sloupec "filtrován", tak je jeho šipečka znázorněna tmavě modrou barvou.
Dá se filtrovat podle více sloupců - například jako první podle katastrálního území a pak podle stanoviska.
Filtr se zruší po kliknutí na šipečku filtrovaného sloupce a vybráním "(Vše)".
Zrušit filtrování více sloupců najednou lze v nabídce "Data" části "Filtr" vybráním "Zobrazit vše".
Rozlišení jednotlivých řádků podle katastrálních území (k.ú.) - především pro naši orientaci.
Opakují se tři barvy podle k.ú. seřazených abecedně.
Né všechny žádosti jsou seřazeny podle katastrálních území, protože (především) i po ukončení oficiálního "sběru"
těchto žádostí (konec února) přicházely stále nové, které byly připisovány na konec tabulky a pokračovaly v číslování.
Většina žádostí doručených v řádném termínu je seřazena abecedně podle k.ú. a druhotně podle příjmení žadatele.
Popis sloupců a zkratek na listu "Žádosti"
Sloupec
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Jméno sloupce
Poř.č.
Skupina
Titul
Příjmení a jméno
Ulice
Obec
PSČ
Skupina
p.p.č.
k.ú.
Skupina
Podání
Stav
Poznámka
Skupina
Pořizovatel
StPo
Skupina
Projektant
StPr
Skupina
St
Popis sloupce
Pod tímto číslem je žádost evidována - dohledatelná na oddělení územního plánování a dá se na ni tímto číslem odkazovat
"Žadatelé a kontakty"
Titul žadatele
Příjmení a jméno žadatele
Ulice a číslo popisné žadatele
Obec bydliště žadatele
PSČ žadatele
"Pozemky a katastrální území"
Parcelní čísla pozemků o které bylo žádáno
Katastrální území
"Datum podání a poznámky k podání"
Datum podání žádosti.
Naše přehledová poznámka ke stavu žádosti při podání
Naše poznámka ke stavu žádosti při podání
"Stanoviska a poznámky pořizovatele"
Poznámka pořizovatele
Stanovisko pořizovatele: "a" - souhlasí, "k" - z části souhlasí, "n" - nesouhlasí
"Stanoviska a poznámky projektanta"
Poznámka projektanta
Stanovisko projektanta: "a" - souhlasí, "k" - z části souhlasí, "n" - nesouhlasí
Vyhodnocení stanovisek - skupina zatím není potřebná - vytvořena pro další práci
Výsledné stanovisko vycházející ze stanoviska pořizovatele: "a" - souhlasí, "n" - nesouhlasí
Poznámky:
Při procházení tabulky zůstávají vždy zobrazeny nahoře jména sloupců a vlevo čísla žádostí.
V rozích některých buněk se nachází malý červený trujúhelníček - po najetí myší na buňku se zobrazí komentář
Soubor má aktivován atribut "Jen pro čtení" - jakékoliv změny v dokumentu jdou uložit jen po uložení kopie někam jinam nebo pod jiným jménem.
Výchozí dokument prosím nijak neupravujte.
Pozemk
Žada
25
26
27
28
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Žadatelé a kontakty
31
32
Žadatelé a kontakty
29
30
49
50
51
52
53
54
Žadatelé a kontakty
47
48
57
58
59
60
61
62
63
64
Žadatelé a kontakty
55
56
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Žadatelé a kontakty
71
72
Žadatelé a kontakty
69
70
Žadatelé a kontakty
67
68
Žadatelé a kontakty
65
66
Cupkovi Miroslav a Jana
Gutová Renata
Bojda Ladislav
Kisialová Alena
Válek Radim a Válková Soňa
Bystrzycki Petr
Raszka Marek
Špirutová Melanie
Galuszková Dagmar
Sikora Martin
Bojko Petr
Rybářská 1311
Konská 332
Dukelská 675
Dukelská 751/13
Beskydská 723
Oldřichovice 20
Oldřichovice 737
Poštovní 490
Sosnová 377
Konská 74
Konská 76
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Supiková Libuša
Piskoř Jaroslav a Ilona
Pieter Jan a Helena
Zielinová Ludmila
Branny Daniel
Kozlovská Dagmar
Raj Jan
Matuszková Monika
Walachová Kateřina
Vřetonka Petr
Dvořák Pavel
Svadbíková Žaneta a Kolarczyk Miroslav
Bobek Miroslav
Jakubková Marta
Ing.Squerzi Petr
Ing.Stonawská Libuše
Franek Jiří a Franek Karel
Czyž Valter a Czyžová Hedvika
Machaczek Zdislav
Zelinka Jiří
Kedzior Pavel
Zbončák Peter a Zbončáková Anna
Pszczolka Vladislav a Pszczolková Věra
Štěpánek Petr
Wawroszová Anna
Heczko Stanislav a Heczková Anna
Jaroslav Sagan
Kocyan Jan
Pavel Stebel
Martynek Petr
Holboj Štefan
Czyžová Anna a Pokorný Tomáš
Hovorka Jindřich
Bystroň Radomír
Jemelíková Silvie
Olszowy Milan
Turoňová Jana
Chlebek René
Tomoszek Tomáš
Netrh Libor
Szwaur Henryk
Karlachová Gabriela
Bocková Marie
Andraško Štefan a Andrašková Zdeňka
Solarská Květuše
Štefánikova 732/4
Rybářská 1301
Guty 25
Akátová 679/15
Komorní Lhotka 235
Lidická 709
Sosnová 392
Bohuslava Martinů 721/12
Polní 1817/18
Bartošovice 196
Klenovice na Hané 27
Bystřice 396 / Nebory 82
Guty 220
Kojkovice 4
Oldřichovice 234
Polní 25
S.Tůmy 740/4, Nádražní 371/17
Český Puncov 21
Hlavní 604
Lužní 119
Osůvky 69
Lužní 207
Bystřice nad Olší 1273
Guty 177
Karpentná 111
Nebory 93
Haškova 660/19
Nebory 25
Oldřichovice 59
Nebory 72
Konská 67
Beskydská 722/ Polní 55
Osůvky 57
Rybářská 1300
Kunčice p.O. 809
Na Rafandě 64
Třinec - Konská 359
Guty 139
Střítež 18
Lužní 1222
Oldřichovice 453
Dolní Dvořiště 173
Konská 125
Oldřichovice 140
Vendryně 796
Třinec
Třinec
Třinec
Český Těšín
Komorní Lhotka
Třinec - Lyžbice
Třinec
Ostrava - Poruba
Český Těšín
Bartošovice
Prostějov
Bystřice / Třinec
Smilovice
Třinec
Třinec
Třinec - Staré Město
Město Albrechtice
Třinec
Albrechtice
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec - Lyžbice
Bystřice nad Olší
Smilovice
Třinec
Třinec
Karviná - Ráj
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Kunčice pod O.
Tuklaty
Třinec
Smilovice
Střítež
Třinec - Lyžbice
Třinec
Dolní Dvořiště
Třinec
Třinec
Vendryně
Pan(í)
Válek Radim a Válková Soňa
Beskydská 723
Třinec
Pan(í)
Novák Michal
Kojkovice 13
Třinec
Pan(í)
Bobek Miroslav
Guty 220
Smilovice
Pan(í)
Stonawski David
Oldřichovice 12
Třinec
Pan(í)
Wawrzyk Tadeáš
Třinec 6, 131
Třinec
Pan(í)
Ciencala Dušan
Nebory 329
Třinec
Pan(í) Ing. Šťouračová Jana
Nebory 245
Třinec
Pan(í)
Skalski Edvard
Oldřichovice 141
Třinec
Pan(í)
Bezecný Ondřej a Marta
Osůvky 46
Třinec
Pan(í)
Grochol David
Nebory 205
Třinec
Pan(í)
Rucki Martin
Guty 235
Smilovice
Pan(í)
Skálová Dagmar
Oldřichovice 676
Třinec
Pan(í)
Pěgřim Artur
Jablunkovská 697
Třinec
Pan(í)
Cymorek Jan Erich
Hohlstück 17
Schwerte - Německo
Pan(í)
Holec Milan
Nábřežní 981
Třinec
Pan(í)
Třinecká správa bytů s.r.o.
Komenského 812
Třinec
Pan(í)
Sikora René
Karpentná 77
Třinec
Pan(í)
Klečková Darina
Konská 516
Třinec
Pan(í)
Cenceková Danuška
Oldřichovice 13
Třinec
Pan(í)
Kaleta Jan
Guty 171
Smilovice
Pan(í)
Walica Jan
Růžová 578
Třinec
Pan(í) Ing. Dvořáková Jana
Nové Dvory-Hlíny 1889
Frýdek-Místek
Pan(í)
Bubová Eva
Nebory 7
Třinec
Pan(í)
Žvak Bronislav a Lenka
Guty 169
Smilovice
Pan(í)
Stebel Bogdan
Oldřichovice 612
Třinec
Pan(í)
Chladová Zdena
Nebory 434
Třinec
Pan(í)
Werder Eva
Chamerstrasse 32
Holzhäusern, Schweiz
Pan(í)
Gabryš Bedřich a Danuta
Konská 73
Třinec
Pan(í)
Kadlubiec Andrzej
Dolní Líštná 290
Třinec
Pan(í)
Todorová Emilie
Kpt. Nálepky 536
Třinec
Pan(í)
Szmek Stanislav a Lenka
Karpentná 85
Vendryně
Pan(í)
Stebel Pavel
Oldřichovice 59
Třinec
Pan(í)
Pindor Jiří
Nebory 199
Třinec
Pan(í)
Liberda Roman
Polní 1815/14
Český Těšín
Pan(í)
Přerovský Pavel
Oldřichovice 778
Třinec
Pan(í)
Rakowski Jan
Horní Lištná 67
Třinec
Pan(í)
Spratek Vlastimil
Nebory 427
Třinec
Pan(í)
Polanský Jiří
Nebory 525
Třinec
Pan(í)
Hübner Jaroslav
Nebory 488
Třinec
Pan(í)
Chlebek René
Okružní 30
Český Těšín
Pan(í)
Sekulová Irena
Alšova 1216
Český Těšín
Pan(í)
Stebel Radek
Oldřichovice 566
Třinec
Pan(í)
Skrobich Edvard a Irena
Kojkovice 104
Třinec
Pan(í)
Sumegová Ilona
Kojkovice 95
Třinec
Pan(í)
Niemiec Rudolf
Oldřichovice 161
Třinec
Pan(í)
Staś Roman
Dolní Líštná 164
Třinec
Pan(í)
Plinta Miroslav
Oldřichovice 182
Třinec
Pan(í) Bc. Galuszka Rostislav
Lidická 702
Třinec
Pan(í)
Szlaur Henryk
Oldřichovice 453
Třinec
Pan(í)
Krupa Daniel
Seifertova 747
Třinec
Pan(í)
Bocek René, Sližová Petrra
Podroužkova 1660/31, Oldřichovice
Ostrava-Poruba,
346
Třinec
Pan(í) JUDr. Bobek Jan
Zálešná 3400
Zlín
Pan(í)
Stebel Pavel
Oldřichovice 59
Třinec
Pan(í)
Chlebik Jan a Helena
Oldřichovice 515
Třinec
Pan(í)
Konöpka Jan a Petr, Honzek Václav a Jaromír
Karpentná 26, Hrádek 362
Třinec, Hrádek
Pan(í)
Heczková Irena
Sosnová 362
Třinec
Pan(í)
Baránková Eliška a Dagmar
Kojkovice 11
Třinec
Pan(í)
TRITREG-TŘINEC
Frýdecká 390
Třinec
Pan(í)
Balvar Kamil, Balvarová Helena
Smilovice 84, Beskydská 683
Hnojník, Třinec
Pan(í)
Kadlubcová Irena
Revoluční 609
Třinec
Pan(í)
Mieszková Emilie
Revoluční 809
Třinec
Pan(í)
Staś Petr
Lidická 714
Třinec
Pan(í)
Szlauer Erich
Ústecká 198/17
Praha
Pan(í)
Tělovýchovná jednota Nebory o.s.
Nebory 86
Třinec
Pan(í)
Erdi a.s.
Václavské náměstí 808/66
Praha, Nové Město
Pan(í)
Macura Jaroslav, Jan a František
Konská 145
Třinec
Pan(í)
Erdi a.s.
Václavské náměstí 808/66
Praha, Nové Město
Pan(í) Ing. Filín Libor,MDDr. Hofmanová Petra, Szmeková
NováAnna
Tovární 1534, Nová Tovární Český
1534, Sosnová
Těšín, Třinec
356
Pan(í)
AMKOR Trading spol.s.r.o.
Frýdecká 203
Třinec
Pan(í)
Sniegoń Radomír
Nebory 261
Třinec
Pan(í)
Sniegoň Radomír a Irena
Nebory 262
Třinec
Pan(í)
Mendroková Jana
Konská 474
Třinec
Pan(í)
Wienerová Malíková Dagmar
Komenského 1270/20
Třinec
Pan(í) MUDr. Kantor Roman
Oldřichovice 752
Třinec
Pan(í)
Kadlubcová Jana a Bohdan
Oldřichovice 211
Třinec
Pan(í) Ing. Krišica Jana Mgr. Tatiana, Ing. Kotajny Roland
Nebory
a Magdalena
526, Kopernikova 716
Třinec
Pan(í)
Bobek Emil
Lesní 189
Třinec
Pan(í)
Kramarčík Miroslav a Kristina
Kojkovice 45
Třinec
Pan(í)
Kapustková Monika
Erbenova 801
Třinec
Pan(í)
Bocek Daniel
Oldřichovice 115
Třinec
Pan(í)
Bocek Daniel
Oldřichovice 116
Třinec
Pan(í)
Brzezina Karel
Osůvky 92
Třinec
Pan(í)
Machková Marcela
Nábřežní 1059
Třinec
Pan(í) Ing. Luksza David, Woznicová Eva
Jablunkovská 285, Kpt. Nálepky 868
Třinec
Pan(í)
Kantor Miroslav a Marketa
Národní třída 580/10
Havířov - Město
Pan(í)
Turoň Eugeniusz a Janka
Guty 126
Smilovice
Pan(í)
Siwy Daniel
Oldřichovice 53
Třinec
Pan(í)
Wojnarová Lydie
Bystřice 420
Bystřice
Pan(í)
Szmeková Natalie
Bystřice 701
Bystřice
Pan(í)
Černá Ivona
Ostravská 513
Frýdek-Místek
Pan(í)
Sikorová Alena
Milíkov 3
Milíkov
Pan(í)
Sikorová Bernarda
Horní Líštná 63
Třinec
Pan(í)
Zabystrzan Tomáš
Konská 466
Třinec
Pan(í)
Zabystrzan Tomáš
Konská 467
Třinec
Pan(í)
Rucká Pavlína
Guty 235
Smilovice
Pan(í)
Zabystrzan Tomáš
Konská 323
Třinec
Pan(í) Bc. Pawerová Dagmar
Ropice 181
Ropice
Pan(í)
FIRLY Trade a.s.
Sokola Tůmy 1099/1
Ostrava-Hulváky
Pan(í)
Galuszková Dagmar
Sosnová 377
Třinec
Pan(í)
Namyslová Dagmar
Oldřichovice 54
Třinec
Pan(í)
Pszczolková Jana
Konská 93
Třinec
Pan(í)
Pszczolka Jan
Konská 93
Třinec
Pan(í)
Brzezina Bohuslav
Osůvky 92
Třinec
Pan(í) Ing. Rusz Roman
Oldřichovice 657
Třinec
Pan(í) Ing. Chvistek Jaromír a Mgr. Jarmila
Oldřichovice 799
Třinec
Pan(í)
Juranek Janusz
Oldřichovice 816
Třinec
Pan(í)
Kováčová Anna
Vendryně 749
Vendryně
Pan(í)
Mendrek František a Pavla
Konská 100
Třinec
Pan(í)
Szlaurová Hana
Kříbová 149
Lukoveček
Pan(í)
Kubiczek Zbyhněv
Vendryně 766
Vendryně
Pan(í)
Jadamus Josef
Oldřichovice 517
Třinec
Pan(í)
Szarzec Jan a Olga
Oldřichovice 203
Třinec
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73701
73953
73961
73961
70800
73701
74254
79823
73995/73961
73955
73961
73961
73961
79395
73961
73543
73961
73961
73961
73995
73955
73994
73961
73401
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73913
25082
73961
73955
73959
73961
73961
38272
73961
73961
73994
73961
73961
73955
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73955
73961
73961
58239
73961
73961
73961
73961
73961
73955
73961
73801
73961
73955
73961
73961
6243
73961
73961
73961
73994
73961
73961
73701
73961
73961
73961
73961
73961
73701
73701
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
70800, 73961
76001
73961
73961
73961, 73967
73961
73961
73961
73955, 73961
73961
73961
73961
18400
73961
11000
73961
11000
73701, 73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73601
73961
73961
73995
73995
73801
73981
73961
73961
73961
73955
73961
73956
70900
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73961
73962
73994
73961
76316
73994
73961
73961
p.p.č.
Pozemky a katastrální území
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Ing.
PSČ
Pozemky a katastrální území
23
24
Obec
Pozemky a katastrální území
21
22
Nebory 303
Třinec
73961
Nebory 146
Třinec
73961
Stieläcker 17
Hüttenberg / Německo
35625
kpt. Nálepky 867
Třinec
73961
Lužní 215
Třinec - Lyžbice
73961
Heyrovského 6
Olomouc
77900
Wolkerová 266
Třinec
73961
Rybářská 45/ Rybářská 29
Třinec - Lyžbice
73961
Vendryně 790
Vendryně
73994
Beskydská 794
Třinec - Lyžbice
73961
Moskevská 1b/ 1112
Havířov - Město
73601
Beskydská 700
Třinec
73961
H. Tošanovice 111/Máchova 634 Tošanovice/Třinec
73953/73961
ul. Łąkowa 12
Cieszyn/ Polsko
43-400
Guty 25
Třinec
73961
Obce Ležáků 776
Chrudim
53701
Nebory 50
Třinec
73961
Horní Lištná 1
Třinec
73961
Třinec Osůvky 51
Třinec
73961
Karpentná 28
Třinec
73961
Bystřice 134
Bystřice
73995
Tyra 36
Třinec
73961
Kojkovice 49
Třinec
73961
Komorní Lhotka 235
Komorní Lhotka
73953
Jablunkovská 449
Třinec
73961
Sosnová 362
Třinec
73961
Oldřichovice 20
Třinec
73961
Tyra 48
Třinec
73961
Dukelská 752
Třinec
73961
Konská 81
Třinec
73961
Palackého 398
Třinec - Lyžbice
73961
Květinová 225
Třinec
73961
Nebory 237
Třinec
73961
Guty 263
Smilovice
73955
Nebory 42
Třinec
73961
Osůvky 19
Třinec
73961
Pasičky 464/12
Ostrava - Stará Běla
72400
Oldřichovice 401
Třinec
73961
Pozemky a katastrální území
19
20
Ulice
Pociorek Stanislav a Marie
Földi Štefan
Karzelek Ester
Kadlubiec Pavel
Cymorková Vanda
Buzek Bogdan
Straszáková Věra
Ruszová Anna a Klimek Jan
Cienciala Vladislav a Zdenka
Lipka Jan
Bilkova Libuše
Cymorek Vladislav
Bolková Blažena a Milan Tomiček
Cienciała Andrzej
Pieter Jan a Helena
Cieslar Pavel
Hawliczková Marie
Chlebek Evžen
Zbigniew Drózd
Sztefek Bohuslav
Lipka Darius
Goryczka Adam a Milada
Jež Stanislav
Branny Daniel
Huvarová Drahuše
Heczková Irena
Bystrzycki Petr
Kajfosz Pavel
Kajfosz Stanislav
Nicielnik Januš
Christov Vladimir
Papadamakis Tanasis a Lenka
Kohut Jan a Hedvika
Cemerek Martin
Brzežek Josef
Jaroš Peter a Milada
Hentšel Petr
Turoňová Alena
Pozemky a katastrální území
17
18
Titul
Pozemky a katastrální území
15
16
Žadatelé a kontakty
13
14
Žadatelé a kontakty
11
12
Příjmení a jméno
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pozemky a katastrální území
9
10
Oslov
Pozemky a katastrální území
5
6
7
8
Pozemky a katastrální území
Žadatelé a kontakty
3
4
Žadatelé a kontakty
1
2
Žadatelé a kontakty
Poř.č.
1326/3
1502/2
1091/3
1091/1
413/32,413/30,413/58,752/1, 413/77
k.ú.
1700/1,1669,1675/1,1697,1700/5, 1682/2, 1987, 1996
3/3
1912/1
1327
630/8,621/3
251/2
2027/1
820/1, 820/4
661/1,1065
990/2
306/3, 1832/5
222/1
2259/1
1090/1
(ST284,ST267) 62/1,62/2,62/6,60/7,60/8,60/11,60/12,734
630/5
184/1(část), 179/1, 188/1 (část)
144/2
626/4,623/3,625/4
1098
586/1
2628, 2619/2 (část)
6/1,6/2
3/1
299/5
212,213/1
2177/8
298/1, 298/8
876/5,876/12
259/2,259/3,259/5
1099/1,1097/5,1105/3,1101/2,1112/5
562/2
576
Nebory
Nebory
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Karpentná
Konská
Tyra
Lyžbice
Nebory
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Guty
Konská
Nebory
Horní Líštná
Český Puncov
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Tyra
Kojkovice u Třince
Nebory
Nebory
Guty
Oldřichovice u Třince
Tyra
Tyra
Konská
Dolní Líštná
Horní Líštná
Nebory
Nebory
Nebory
Český Puncov
Dolní Líštná
Oldřichovice u Třince
1601/6
1374/1
1234/20
1088/5
242/1 (část)
2619/2
386/4,386/6,389/1, 373/2,374/1
2258/6
1199/1
318/2,322/1,318/8,318/12
318/13
Lyžbice
Konská
Český Puncov
Český Puncov
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Karpentná
Horní Líštná
Guty
Konská
Konská
2167/1,2167/2,2370/1
1601/1
990/2
876/3
625/6,626/6
70/13,70/2
260/21
2520/2
1087/10
890/6, 890/61, 890/62
185/1(část), 188
1235/3
1312/1, 1311
89, 90
2356/4
1036/2, 1036/3, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/6, 1039/7, 1039/11
312/8
1161/7
3139/2, 820
1877, 1882, 1883/1
1248/1
1865, 1867
1489/2 (část)
1340/2, 1340/1, 1347/2, 1341/1, 1347/1
368/2, 371, 372/1, 372/4, 372/8, 372/9
796/17 (část)
777
535/3
3210/1, 3211
Horní Líštná
Lyžbice
Guty
Nebory
Nebory
Kojkovice u Třince
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Guty
Konská
Horní Líštná
Nebory
Guty
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Třinec
Nebory
Český Puncov
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Český Puncov
Lyžbice
Konská
Guty
Karpentná
Nebory
Guty
Nebory
Oldřichovice u Třince
Nebory
Konská
Konská
Český Puncov
Konská
Lyžbice
Nebory
Nebory
Horní Líštná
Guty
Lyžbice
Kojkovice u Třince
Nebory
Konská
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
1150, 1151, 1149, 1154, 1148, 1152
898/28
1418/13, 1418/14
1097/7, 1099/1, 1099/3 a 1101/2
1373/1
1610/1
100/1, 72/10, 100/6
1069/4
2167/1, 2167/2
326
1883/7
1/6
653/1
890/23
1183/3, 1184/2, 1185/1, 1185/2
556/1
242/1, 242/2, 241, 242/3 a 242/4
170/1
1311, 1312/1 a 1313
3220, 3216/1
1894
523/1
690/3
1338/2, 1339/3, 1339/4, 1340
892/2, 892/1, 892/4
793/24
1343/1
2141/1
879/5
732/1
369/1 a 371
174/8, 177/3, 177/2, 177/4 a 177/5
40/6
1359/1
2926, 2928, 2930 a 2917/1
1781/3 a 1782
105, 1244, 1245, 1246/1, 1246/27, 1265/1 a 1265/6
3206/2
285/3
28/5
783/2
441/7
541/31, 623/2 a 771/1
318/11
1090/2, 1090/3 a 1091/2
152/5
75/7, 75/8 a 75/18
3163/89 a 822
654/2, 655/7 a 655/5
28/1
223
2127/18
692/1
816/4
119/6
2167/1 a 2167/2
1803 a 1807
3210/4
296
301/4
300/5 a 302/3
298/1 a 299/2
1180/3, 1183/2, 1184/1, 1185/3 a 1183/4
300/1 a 300/2
1/6
2777/2
1335
1334
3210/1
1319/3, 1331/3 a 1318/3
524/2
586/1
149/1
1556/1, 1552/7, 1556/10, 1552/1, 1552/8 a 1556/2
1336 a 1337
1281/2
1690, 1702/5, 1673, 1371/5 a 1372
1017/1, 1018, 1019 a 1020
903/2
40/1 a 43/7
236/3, 236/2, 7/2, 7/1, 234 a 239/1
392/5, 392/6, 392/3, 544 a 394/1
256/3
91, 97/2, 97/7 a 100/2
850/4 a 851/2
643/2 a 644
1253/2
898/5 a 898/22
1808/4
2463/1, 2459/1 a 2465/1
1533/2, 1532/1 a 1532/4
1327, 1328 a 1329
1/1
1087/9
1710
1729
1090/2
1751/2
1802
428, 429/2, 429/3, 429/13 a 448/1
974/2, 974/5 a 974/1
260/22
890/64 a 890/14
1/5
2019/4
2019/7
338/18
429/1 a 429/2
1647/1, 1642/1, 1643/1, 1641, 1649/3, 1644, 1645/1 a 2630
1354 a 1352/1
1344/7
379/2
207, 213/3 a 217/1
1199/1
903/1
313/16 a 301/3
301/2
1090/6 a 274
2443, 2444 a 2440
2846/23 a 2846/25
1312/4, 1311/2 a 1313/4
313/18
313/19
1/4
2816 a 2814/7
2330/2
522/3
Karpentná
Kojkovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Nebory
Nebory
Oldřichovice u Třince
Český Puncov
Nebory 205
Guty
Oldřichovice u Třince
Nebory
Nebory
Nebory
Lyžbice
Karpentná
Konská
Oldřichovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Nebory
Guty
Nebory
Nebory
Karpentná
Konská
Dolní Líštná
Kojkovice u Třince
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Nebory
Tyra
Oldřichovice u Třince
Horní Líštná
Nebory
Nebory
Nebory
Horní Líštná
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Kojkovice u Třince
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Dolní Líštná
Oldřichovice u Třince
Dolní Líštná
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Lyžbice
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Karpentná
Guty
Kojkovice u Třince
Třinec
Lyžbice
Dolní Líštná
Lyžbice
Dolní Líštná
Oldřichovice u Třince
Nebory
Kojkovice u Třince
Konská
Kojkovice u Třince
Tyra
Třinec
Guty
Nebory
Nebory
Konská
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Nebory
Lyžbice
Kojkovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Český Puncov
Lyžbice
Lyžbice
Karpentná
Guty
Karpentná
Konská
Kojkovice u Třince
Lyžbice
Lyžbice
Kojkovice u Třince
Konská
Konská
Guty
Konská
Guty
Kojkovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Konská
Konská
Český Puncov, Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Konská
Konská
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Příloha č. 1
Seznam návrhů na změnu ÚP Třinec
Č.
1
2
3
4
5
Navrhovatel
Pociorek Stanislav a Marie
Földi Štefan
Karzelek Ester
Kadlubiec Pavel
Cymorková Vanda
6 Buzek Bogdan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Straszáková Věra
Ruszová Anna a Klimek Jan
Cienciala Vladislav a Zdenka
Lipka Jan
Bilkova Libuše
Cymorek Vladislav
Bolková Blažena a Milan Tomiček
Cienciała Andrzej
Pieter Jan a Helena
Cieslar Pavel
Hawliczková Marie
Chlebek Evžen
Zbigniew Drózd
20 Sztefek Bohuslav
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Lipka Darius
Goryczka Adam a Milada
Jež Stanislav
Branny Daniel
Huvarová Drahuše
Heczková Irena
Bystrzycki Petr
Kajfosz Pavel
Kajfosz Stanislav
Nicielnik Januš
Christov Vladimir
Papadamakis Tanasis a Lenka
Kohut Jan a Hedvika
Cemerek Martin
Brzežek Josef
Jaroš Peter a Milada
Hentšel Petr
Turoňová Alena
Cupkovi Miroslav a Jana
Gutová Renata
P.p.č.
1326/3
1502/2
1091/3
1091/1
413/32,413/30,413/58,752/1, 413/77
1700/1,1669,1675/1,1697,1700/5, 1682/2,
1987, 1996
3/3
1912/1
1327
630/8,621/3
251/2
2027/1
820/1, 820/4
661/1,1065
990/2
306/3, 1832/5
222/1
2259/1
1090/1
(ST284,ST267),
62/1,62/2,62/6,60/7,60/8,60/11,60/12,734
630/5
184/1(část), 179/1, 188/1 (část)
144/2
626/4,623/3,625/4
1098
586/1
2628, 2619/2 (část)
6/1,6/2
3/1
299/5
212,213/1
2177/8
298/1, 298/8
876/5,876/12
259/2,259/3,259/5
1099/1,1097/5,1105/3,1101/2,1112/5
562/2
576
1601/6
1374/1
Katastrální území
Nebory
Nebory
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Karpentná
Plocha
8013
1689
2694
2600
8675
Požadovaná změna
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
změna na stavební pozemek
Konská
87417 víceúčelová hala, zahrádky
Tyra
Lyžbice
Nebory
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Guty
Konská
Nebory
Horní Líštná
Český Puncov
993
7337
2028
2272
1994
4532
4857
20285
8139
4625
4243
6651
1182
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Tyra
Kojkovice u Třince
Nebory
Nebory
Guty
Oldřichovice u Třince
Tyra
Tyra
Konská
Dolní Líštná
Horní Líštná
Nebory
Nebory
Nebory
Český Puncov
Dolní Líštná
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Konská
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
změna na stavební pozemek
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
změna na stavební parcely
výstavba RD
výstavba RD
6836 hřiště, tábořiště
1617
2367
4196
1075
1612
15792
2170
8452
2798
2638
4589
1183
3389
3972
6584
11329
6836
1871
2500
5185
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
stavební pozemek
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
stavební pozemek pro stavbu vodovodní a
elektrické přípojky
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
stavební pozemek
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD popř. nevýrobní služby
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
změna plochy občanského vybavení a pro
RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
převod na stavební pozemek
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD a obchodu a objektu
nevýrobních služeb
výstavba RD
oplocení a garážové stání u RD
stavební pozemek
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
skutečné užívání jako zahrada u RD
výstavba RD
zemědělská stavba
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD a oplocení
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
rozšíření zastavitelné plochy pro RD
výstavba RD
převod na stavební pozemky
výstavba RD
výstavba RD
možnost oplocení
možnost výstavby hospodářské budovy na
oploceném pozemku
změna na stavební parcelu
zastavitelná plocha pro občanskou,
komerční, bytovou, či jinou zástavbu
změna využití plochy na bydlení a
občanskou vybavenost komerčního typu
výstavba RD
stavba garáže a verandy k RD
výstavba RD
stavební parcela
41 Bojda Ladislav
1234/20
Český Puncov
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1088/5
242/1 (část)
2619/2
386/4,386/6,389/1, 373/2,374/1
2258/6
1199/1
318/2,322/1,318/8,318/12
318/13
2167/1,2167/2,2370/1
1601/1
990/2
876/3
625/6,626/6
70/13,70/2
260/21
2520/2
1087/10
890/6, 890/61, 890/62
185/1(část), 188
1235/3
1312/1, 1311
89, 90
2356/4
1036/2, 1036/3, 1037/2, 1037/3, 1037/4,
1037/6, 1039/7, 1039/11
312/8
1161/7
3139/2, 820
1877, 1882, 1883/1
1248/1
1865, 1867
1489/2 (část)
1340/2, 1340/1, 1347/2, 1341/1, 1347/1
368/2, 371, 372/1, 372/4, 372/8, 372/9
796/17 (část)
777
535/3
3210/1, 3211
Český Puncov
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Karpentná
Horní Líštná
Guty
Konská
Konská
Horní Líštná
Lyžbice
Guty
Nebory
Nebory
Kojkovice u Třince
Karpentná
Oldřichovice u Třince
Guty
Konská
Horní Líštná
Nebory
Guty
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Nebory
Český Puncov
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Český Puncov
Lyžbice
Konská
Guty
Karpentná
Nebory
Guty
Nebory
Oldřichovice u Třince
3815
2690
1931
9009
5813
7029
10106
1739
9828
4494
4831
2616
5617
79 Martynek Petr
1150, 1151, 1149, 1154, 1148, 1152
Nebory
10435
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
898/28
1418/13, 1418/14
1097/7, 1099/1, 1099/3 a 1101/2
1373/1
1610/1
100/1, 72/10, 100/6
1069/4
2167/1, 2167/2
326
1883/7
1/6
653/1
890/23
1183/3, 1184/2, 1185/1, 1185/2
556/1
242/1, 242/2, 241, 242/3 a 242/4
170/1
1311, 1312/1 a 1313
3220, 3216/1
1894
523/1
690/3
1338/2, 1339/3, 1339/4, 1340
892/2, 892/1, 892/4
793/24
1343/1
2141/1
Konská
Konská
Český Puncov
Konská
Lyžbice
Nebory
Nebory
Horní Líštná
Guty
Lyžbice
Kojkovice u Třince
Nebory
Konská
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Karpentná
Kojkovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Lyžbice
Nebory
Nebory
Oldřichovice u Třince
Český Puncov
Nebory 205
Guty
Oldřichovice u Třince
1541
641
13812
13540
11827
9589
281
1943
7747
2000
3273
5776
1508
8082
2000
4907
5627
3343
690
4890
5706
1950
8908
4353
7592
579
1628
107 Pěgřim Artur
879/5
Nebory
108 Cymorek Jan Erich
732/1
Nebory
3726
109 Holec Milan
369/1 a 371
Nebory
73436
110 Třinecká správa bytů s.r.o.
174/8, 177/3, 177/2, 177/4 a 177/5
Lyžbice
17736
111 Sikora René
112 Klečková Darina
113 Cenceková Danuška
114 Kaleta Jan
40/6
1359/1
2926, 2928, 2930 a 2917/1
1781/3 a 1782
105, 1244, 1245, 1246/1, 1246/27, 1265/1 a
1265/6
Karpentná
Konská
Oldřichovice u Třince
Guty
878
610
18810
949
115 Walica Jan
116 Dvořáková Jana
3206/2
Lyžbice
500 soulad s vydaným územním rozhodnutím
117 Bubová Eva
285/3
Nebory
118 Žvak Bronislav a Lenka
28/5
Guty
119
120
121
122
123
124
125
783/2
441/7
541/31, 623/2 a 771/1
318/11
1090/2, 1090/3 a 1091/2
152/5
75/7, 75/8 a 75/18
Nebory
Nebory
Karpentná
Konská
Dolní Líštná
Kojkovice u Třince
Karpentná
126 Stebel Pavel
3163/89 a 822
Oldřichovice u Třince
127 Pindor Jiří
654/2, 655/7 a 655/5
Nebory
19755 výstavba RD
výstavba zastřešeného stání, zpevněné
556 plochy a příjezdu
4854 výstavba RD
2865 výstavba RD
1871 výstavba RD
6873 výstavba RD
3098 výstavba RD
1286 výstavba RD
2528 výstavba RD
obnova zbořeniště pro stavbu pro ovce,
8724 včelstvo
7944 výstavba RD
rozšíření zastavitelné plochy u stávajícího
6152 RD
1091 změna na plochu pro bytové domy
867 výstavba RD
5873 změna na stavební pozemek
5635 výstavba RD
3739 výstavba RD
1943 výstavba RD
7206 výstavba RD
3071 výstavba RD
3157 výstavba RD
2483 výstavba RD
6288 výstavba RD
3605 výstavba RD
změna veřejné zeleně na zemědělskou
7767 půdu
3718 výstavba RD
3273 výstavba RD
rozšíření pro zahradu a oplocení v
2065 návaznosti na stávající rekreační objekt
převod na plochu smíšenou obytnou
2147
venkovskou
převod na plochu smíšenou obytnou
2147 venkovskou
3314 výstavba RD
3666 výstavba komerčního objektu
Kisialová Alena
Válek Radim a Válková Soňa
Bystrzycki Petr
Raszka Marek
Špirutová Melanie
Galuszková Dagmar
Sikora Martin
Bojko Petr
Supiková Libuša
Piskoř Jaroslav a Ilona
Pieter Jan a Helena
Zielinová Ludmila
Branny Daniel
Kozlovská Dagmar
Raj Jan
Matuszková Monika
Walachová Kateřina
Vřetonka Petr
Dvořák Pavel
Svadbíková Žaneta a Kolarczyk Miroslav
Bobek Miroslav
Jakubková Marta
Ing.Squerzi Petr
65 Ing.Stonawská Libuše
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Franek Jiří a Franek Karel
Czyž Valter a Czyžová Hedvika
Machaczek Zdislav
Zelinka Jiří
Kedzior Pavel
Zbončák Peter a Zbončáková Anna
Pszczolka Vladislav a Pszczolková Věra
Štěpánek Petr
Wawroszová Anna
Heczko Stanislav a Heczková Anna
Jaroslav Sagan
Kocyan Jan
Pavel Stebel
Holboj Štefan
Czyžová Anna a Pokorný Tomáš
Hovorka Jindřich
Bystroň Radomír
Jemelíková Silvie
Olszowy Milan
Turoňová Jana
Chlebek René
Tomoszek Tomáš
Netrh Libor
Szwaur Henryk
Karlachová Gabriela
Bocková Marie
Andraško Štefan a Andrašková Zdeňka
Solarská Květuše
Válek Radim a Válková Soňa
Novák Michal
Bobek Miroslav
Stonawski David
Wawrzyk Tadeáš
Ciencala Dušan
Šťouračová Jana
Skalski Edvard
Bezecný Ondřej a Marta
Grochol David
Rucki Martin
Skálová Dagmar
Stebel Bogdan
Chladová Zdena
Werder Eva
Gabryš Bedřich a Danuta
Kadlubiec Andrzej
Todorová Emilie
Szmek Stanislav a Lenka
Třinec
Oldřichovice u Třince
538
1438
2212
1182
9008
3953
8403
19487
3815
2255
2821
8139
8760
1061
2540
1592
1947
2412
6847
17533
5532
2822
19391
1356
8327
888
8295 podnikatelská popř. jiná výstavba
128 Liberda Roman
28/1
Tyra
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
223
2127/18
692/1
816/4
119/6
2167/1 a 2167/2
1803 a 1807
3210/4
296
301/4
300/5 a 302/3
298/1 a 299/2
Oldřichovice u Třince
Horní Líštná
Nebory
Nebory
Nebory
Horní Líštná
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Kojkovice u Třince
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Dolní Líštná
141 Plinta Miroslav
1180/3, 1183/2, 1184/1, 1185/3 a 1183/4
Oldřichovice u Třince
142 Galuszka Rostislav
143 Szlaur Henryk
300/1 a 300/2
1/6
Dolní Líštná
Kojkovice u Třince
144 Krupa Daniel
2777/2
Oldřichovice u Třince
145 Bocek René, Sližová Petrra
1335
Lyžbice
146 Bobek Jan
1334
Lyžbice
147 Stebel Pavel
148 Chlebik Jan a Helena
Konöpka Jan a Petr, Honzek Václav a
149
Jaromír
150 Heczková Irena
151 Baránková Eliška a Dagmar
3210/1
1319/3, 1331/3 a 1318/3
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
524/2
Karpentná
586/1
149/1
Guty
Kojkovice u Třince
152 TRITREG-TŘINEC
1556/1, 1552/7, 1556/10, 1552/1, 1552/8 a
1556/2
Třinec
153 Balvar Kamil, Balvarová Helena
154 Kadlubcová Irena
155 Mieszková Emilie
156 Staś Petr
157 Szlauer Erich
1336 a 1337
1281/2
1690, 1702/5, 1673, 1371/5 a 1372
1017/1, 1018, 1019 a 1020
903/2
Lyžbice
Dolní Líštná
Lyžbice
Dolní Líštná
Oldřichovice u Třince
158 Tělovýchovná jednota Nebory o.s.
40/1 a 43/7
Nebory
159 Erdi a.s.
236/3, 236/2, 7/2, 7/1, 234 a 239/1
Kojkovice u Třince
160 Macura Jaroslav, Jan a František
161 Erdi a.s.
162 Filín Libor,MDDr. Hofmanová Petra,
Szmeková Anna
163 AMKOR Trading spol.s.r.o.
164 Sniegoń Radomír
165 Sniegoň Radomír a Irena
166 Mendroková Jana
167 Wienerová Malíková Dagmar
168 Kantor Roman
169 Kadlubcová Jana a Bohdan
170 Krišica Jana Mgr. Tatiana, Ing. Kotajny
Roland a Magdalena
171 Bobek Emil
172 Kramarčík Miroslav a Kristina
173 Kapustková Monika
174 Bocek Daniel
175 Bocek Daniel
392/5, 392/6, 392/3, 544 a 394/1
256/3
Konská
Kojkovice u Třince
91, 97/2, 97/7 a 100/2
Tyra
850/4 a 851/2
643/2 a 644
1253/2
898/5 a 898/22
1808/4
2463/1, 2459/1 a 2465/1
Třinec
Guty
Nebory
Nebory
Konská
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
1533/2, 1532/1 a 1532/4
Nebory
1327, 1328 a 1329
1/1
1087/9
1710
1729
Lyžbice
Kojkovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
4854
8819
2326
877
945
1546
Přerovský Pavel
Rakowski Jan
Spratek Vlastimil
Polanský Jiří
Hübner Jaroslav
Chlebek René
Sekulová Irena
Stebel Radek
Skrobich Edvard a Irena
Sumegová Ilona
Niemiec Rudolf
Staś Roman
176 Brzezina Karel
1090/2
Český Puncov
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
1751/2
1802
428, 429/2, 429/3, 429/13 a 448/1
974/2, 974/5 a 974/1
260/22
890/64 a 890/14
1/5
2019/4
2019/7
338/18
429/1 a 429/2
1647/1, 1642/1, 1643/1, 1641, 1649/3, 1644,
1645/1 a 2630
1354 a 1352/1
1344/7
379/2
207, 213/3 a 217/1
1199/1
903/1
313/16 a 301/3
301/2
Lyžbice
Lyžbice
Karpentná
Guty
Karpentná
Konská
Kojkovice u Třince
Lyžbice
Lyžbice
Kojkovice u Třince
Konská
Machková Marcela
Luksza David, Woznicová Eva
Kantor Miroslav a Marketa
Turoň Eugeniusz a Janka
Siwy Daniel
Wojnarová Lydie
Szmeková Natalie
Černá Ivona
Sikorová Alena
Sikorová Bernarda
Zabystrzan Tomáš
188 Zabystrzan Tomáš
189
190
191
192
193
194
195
196
Rucká Pavlína
Zabystrzan Tomáš
Pawerová Dagmar
FIRLY Trade a.s.
Galuszková Dagmar
Namyslová Dagmar
Pszczolková Jana
Pszczolka Jan
197 Brzezina Bohuslav
1090/6 a 274
198
199
200
201
202
203
204
205
206
2443, 2444 a 2440
2846/23 a 2846/25
1312/4, 1311/2 a 1313/4
313/18
313/19
1/4
2816 a 2814/7
2330/2
522/3
Rusz Roman
Chvistek Jaromír a Mgr. Jarmila
Juranek Janusz
Kováčová Anna
Mendrek František a Pavla
Szlaurová Hana
Kubiczek Zbyhněv
Jadamus Josef
Szarzec Jan a Olga
Konská
Guty
Konská
Guty
Kojkovice u Třince
Guty
Oldřichovice u Třince
Konská
Konská
Český Puncov, Kojkovice u
Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Konská
Konská
Kojkovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
Oldřichovice u Třince
4390 výstavba RD
15792 výstavba RD
1479 výstavba RD
podnikání v oblasti výrobních a
4583 nevýrobních služeb, řemeslné výroby a
skladů
4294 výstavba RD
2522 stavební pozemek
21212 výstavba RD
5866 výstavba RD
1504 zařazení do zastavitelné plochy
rozšíření plochy tělovýchovných a
536
sportovních zařízení
kanceláře a sklady - plocha občanského
18710 vybavení komerčního typu
1289 změna na plochy smíšené výrobní
4327 závoz pozemku včetně oplocení
1893 výstavba RD
1524
10082
3678
2999
3569
3508
1828
804
982
5397
7798
2748
4108
4410
3058
10192
4001
4559
343
převod do plochy VL
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
zemědělské stavby
výstavby RD
výstavby RD
zrušení veřejně přístupné komunikace pro
možnost oplocení pozemku RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
zařazení do plochy smíšené obytné
venkovské
výstavba RD
stavba zemědělské usedlosti
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
zařazení do plochy výroby drobné
8166 zařazení do plochy výroby drobné
4099
2089
4586
30795
8403
3312
13005
2452
9108
10699
4173
1938
3926
6958
3086
1354
2344
1274
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
převod na zastavitelnou plochu smíšenou
obytnou venkovskou
výstavba RD
výstavba RD
rozšíření sousední provozovny
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD
stavební pozemek
výstavba RD
výstavba hospodářské budovy u RD
3/8
POŠTOVNÍ PODACÍ ARCH
Číslo přílohy
Česká pošta, s.p., IČ 47114983
přijímací knihy
ODESÍLATEL: Městský úřad Třinec
Datum: 20.1.2014
Udaná cena
Podací číslo
Jméno a příjmení adresáta
Adresní pošta
(název organizace)
(PSČ, místo určení)
Hmotnost
Dobírka
Ulice, číslo domu
kg
Šimovec Jaroslav
734 01 Karviná
Tyršova 2277/35
Bolek Lukáš
739 61 Třinec
Palackého 484
Bednarz Vilém
737 01 Český Těšín
Dlouhá 40
Jež Jiří
739 61 Třinec
Kojkovice 74
Babilon Ryszard a Gabriela
739 61 Třinec
Beskydská 794
Eichler Jan
739 61 Třinec
Krátká 670
Bystrzycki Petr
739 61 Třinec
Oldřichovice 20
Turoň Vladislav a Marie
739 61 Třinec
Oldřichovice 214
Dyrčíková Halina
739 94 Vendryně
Karpentná 56
Žabka Petr a Anna
739 61 Třinec
Horní Líštná 42
Sikora Jan a Marie
739 61 Třinec
Guty 107
Sikora Jan
739 61 Třinec
Guty 107
Wojnarová Lucie
739 61 Třinec
Staré Město 771
g
Kč
h
Vplacená
částka
Kč
Cena
služby
Kč
Placeno v
hotovosti
Kč
Poznámka
(doplňkové služby)
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
D
30679/2009/SŘaÚP/Mit
D
30679/2009/SŘaÚP/Mit
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
D
30679/2009/SŘaÚP/Mit
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
D
30679/2009/SŘaÚP/Mit
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
D
30679/2009/SŘaÚP/Mit
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
D
30680/2009/SŘaÚP/Mit
Převod - úhrn za stránku:
Převod - úhrn za protokol:
D
30679/2009/SŘaÚP/Mit
13 ks
208 ks
Stránka 14/14, tisk dne 20.1.2014 12:40
Žadatelé a kontakty
Žadatelé a kontakty
Žadatelé a kontakty
Žadatelé a kontakty
Žadatelé a kontakty
Žadatelé a kontakty
Žadatelé a kontakty
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
166
166
167
168
169
170
170
171
172
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
188
189
190
191
Žadatelé a kontakty
Poř.č.
Oslov Titul Příjmení a jméno
Ulice
Obec
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Pan(í)
Osůvky 56
Osůvky 56
Mladecko 34e
Topolová 209
Staroveská 84
Voskovcova 962
Hutnická 934
B.Němcové 478
Osůvky 122
Osůvky 48
Lidická 702
Sedliště 366
Dolní Lištná 236
Kaštanová 346
Dolní Lištná 143
Bystřice 1067
Hrádek 364
Lidická 714/9
Erbenova 805
Erbenova 800/15
Konstantinova 1489/30
Sosnová 377
Guty 19
Guty 33
Františka Formana 254
Dobrá 582
Kosmonautů 1235/39
Okružní 1761/3
Ropice 181
Guty 25
Vendryně 870
Nebory 261
Nebory 261
Kapitána Nálepky 522
SNP 394
Husova 588
Komenského 680/48
Horní Líštná 26
Horní Líštná 89
Bystřice 722
Horní Lištná 32
Dukelská 752
Dukelská 752
Smetanova 523
Horní Líštná 1
Dolní Líštná 272
Dolní Líštná 59
Lužní 215
Beskydská 794
Růžová 314
Karpentná 138
Lidická 662
Revoluční 810
Národní třída 580/10
Okrajová 1347/1
Karpentná 26
Karpentná 26
Karpentná 121
Karpentná 111
Hranická 1118/18
Karpentná 58
1. máje 149
Koperníkova 645
Karpentná 28
Karpentná 28
Karpentná 111
Karpentná 83
Karpentná 18
Kojkovice 11
Oldřichovice 368
V Předním Veleslavíně 469/13
Revoluční 810
Dukelská 769
Revoluční 808
Dukelská 759
Konská 206
Podlesí 284
Soběšovice 81
Lidická 550
Konská 83
Konská 93
U Parku 204
Konská 240
Růžová 375
Konská 93
Dolní Líštná 154
Krátká 664
Konská 203
Horní 843
Požárnická 33
Jablunkovská 165
Sosnová 386
Lidická 793
Rybářská 45
Rybářská 29
Karpentná 66
Lyžbice 102
Vendryně 1011
Dolní Lomná 60
Hutnická 908
Nebory 294
Krestova 1292/7
Vendryně 790
Nebory 78
Nebory 442
Výstavní 319
Nábřeží Míru 1053
Nebory 27
Sosnová 377
Nebory 205
Svornosti 1045
Konská 329
Nebory 193
Nebory 461
Konská 474
Nebory 164
Nebory 98
Nebory 355
Nebory 303
Nebory 270
Konská 360
Nebory 427
Oldřichovice 612
Hodoňovice 203
KopernÍkova 863/33
Stonava 1034
Nebory 204
Nebory 61
Dolní Lomná 185
Jablunkovská 704
Nebory 227
Oldřichovice 140
Oldřichovice 89
Cihelní 1109/21
Oldřichovická 1055
Oldřichovice 13
Formanská 350
Oldřichovice 91
Oldřichovice 83
Růžová 576
Oldřichovice 406
Oldřichovice 406
Oldřichovice 799
Oldřichovice 165
Lidická 660/39
Štefánikova 734/1
Oldřichovice 127
Kapitána Nálepky 868
Oldřichovice 752
Oldřichovice 752
Bystřice 399
Slezská 2544
Oldřichovice 654
Koperníkova 717
Lípová 40
Reymontova 665
Hnojník 312
Oldřichovice 247
Oldřichovice 30
Kopernikova 717
Oldřichovice 598
Oldřichovice 650
Oldřichovice 67
Dukelská 755
Seifertova 742
Oldřichovice 236
Oldřichovice 680
Alšova 1216/16
Oldřichovice 42
Oldřichovice 23
Oldřichovice 141
Oldřichovice 346
Vendryně 796
Oldřichovice 233
Oldřichovice 233
Palackého 511/6
Erbenova 803
Oldřichovice 61
Oldřichovice 61
Oldřichovice 757
Konská 252
U Parku 207
Frýdecká 553
Guty 144
Oldřichovice 714
Slezská 791
Beskydská 731
Frýdecká 12
Oldřichovice 191
Oldřichovice 191
Sosnová 355
Beskydská 794
Sosnová 356
Palackého 400
Sosnová 356
Tyršova 2277/35
Palackého 484
Dlouhá 40
Kojkovice 74
Beskydská 794
Krátká 670
Oldřichovice 20
Oldřichovice 214
Karpentná 56
Horní Líštná 42
Guty 107
Guty 107
Staré Město 771
Třinec
Třinec
Mladecko
Třinec
Ostrava - Prosilovice
Praha 5
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Sedliště
Třinec
Třinec - Staré Město
Třinec
Bystřice
Hrádek
Třinec
Třinec
Třinec
Praha 415
Třinec
Třinec
Třinec
Ostrava
Dobrá
Havířov - Podlesí
Český Těšín
Ropice
Třinec
Vendryně
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Bystřice
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Vendryně
Třinec
Třinec
Havířov - Město
Havířov - Podlesí
Vendryně
Vendryně
Vendryně
Vendryně
Lipník nad Bečvou
Vendryně
Bohumín
Třinec
Vendryně
Vendryně
Vendryně
Vendryně
Vendryně
Třinec
Třinec
Praha 6
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Soběšovice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec - Lyžbice
Vendryně
Třinec
Vendryně
Dolní Lomná
Třinec
Třinec
Ostrava - Hrabůvka
Vendryně
Třinec
Třinec
Třinec
Český Těšín
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Baška
Třinec - Lyžbice
Stonava
Třinec
Třinec
Dolní Lomná
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Český Těšín
Třinec
Třinec
Český Těšín
Třinec
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Bystřice
Frýdek Místek
Třinec
Třinec
Třinec - Staré Město
Třinec
Hnojník
Třinec
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec Lyžbice
Třinec Lyžbice
Třinec Lyžbice
Třinec Lyžbice
Český Těšín
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Vendryně
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec - Staré Město
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec - Lyžbice
Třinec
Karviná
Třinec
Český Těšín
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Vendryně
Třinec
Třinec
Třinec
Třinec
Fryda Karel
Frydová Aurelie
Horký Jaroslav
Ládanyi Luboš
Matěj Pavel
Matúšková Monika
Ruschka Evžen
Ruschková Zuzana
Truchlý Jan
Truchlý Josef
Galuszka Rostislav
Kolářová Kamila
Kubińská Lydie
Martynek Stanislav
Příhoda Vlastimil a Vlasta
Sikora Roman
Lavická Iveta
Staś Petr
Zahradník Aleš a Mária
Cieslar Bohuslav
Ing. Formánková Růžena
Galuszková Dagmar
Chlebek Vladislav a Anna
Jadamus Jan
Jadamusová Eva
JEWA - EXPORT - IMPORT, s. r . o.
Pan(í)
Kapcová Silvie
Pan(í)
Koziorková Helena
Pan(í) Bc. Pawerová Dagmar
Pan(í)
Pieter Jan a Helena
Pan(í)
Semerádová Anna
Pan(í)
Sniegoň Radomír
Pan(í)
Sniegoňová Irena
Pan(í)
Škoda Karel a Vanda
Pan(í)
Tomoszek Tomáš
Pan(í)
Haratek Milan
Pan(í)
Chamot Petr
Pan(í)
Jadamus Adam a Jolana
Pan(í)
Koždoň Dariusz
Pan(í)
Noga Tadeáš
Pan(í)
Sedlaček Radim
Pan(í)
Serafínová Vanda
Pan(í)
Serafínová Vanda
Pan(í)
Walek Stanislav a Iveta
Pan(í) Ing. Chlebek Evžen a Alena
Pan(í)
Josieková Danuše
Pan(í) Ing. Waclavik Vladislav
Pan(í)
Cymorková Vanda
Pan(í) Ing. Černý Pavel a Dorota
Pan(í)
Fabičovič Ludvík a Dana
Pan(í)
Heczko Henryk a Mariola
Pan(í)
Heczko Miroslav a Lucie
Pan(í)
Ježová Dana
Pan(í)
Kantor Miroslav a Marketa
Pan(í)
Kantor Tomáš
Pan(í)
Konopka Petr a Jan
Pan(í)
Szlaurová Helena
Pan(í)
Milata Martin a Irena
Pan(í)
Morcinková Anna
Pan(í)
Motyka Marian
Pan(í)
Niemec Karel a Eva
Pan(í) Ing. Bc. Peter Luděk a Ilona
Pan(í)
Szmek Petr
Pan(í)
Sztefek Bohuslav a Anna
Tělovýchovná Jednota Karpentná
Pan(í)
Wawroszová Anna
Pan(í) Ing. Zawada Rudolf
Pan(í)
Pindur Manfred
Pan(í)
Baránek Jan a Eliška
Pan(í) Mgr. Blažková Regina
Pan(í)
Holovská Inge
Pan(í)
Jež Jan
Pan(í)
Skrobich Edward a Irena
Pan(í)
Sumegová Ilona
Pan(í)
Zadembski Roman
Pan(í)
Bohucká Anna a Rutkay Karel
Pan(í)
Brzežek Zbyhněv a Emilie
Pan(í)
Gregor Ján
Pan(í)
Lamaczová Anna
Pan(í)
Pszczolka David a Alena
Pan(í)
Pszczolková Jana a Jiří Stonawski
RESOLUX s.r.o.
Pan(í)
Romanová Alena
Pan(í)
Sadowská Dagmar
Pan(í)
Stonawski Jiří a Anna
Pan(í)
Stonawski Tomáš
Pan(í)
Szwarc Petr
Pan(í)
Wantula Tadeáš
Pan(í) Ing. Cieslar Richard a Marie
Pan(í)
Čudek Karel a Anna
Pan(í)
Fojcik Rudolf a Dana
Pan(í)
Jež Milan
Pan(í)
Kaszper Michal a Silvie
Pan(í)
Ruszová Anna
Pan(í)
Klimek Jan
Pan(í)
Lipka Pavel a Milada
Pan(í) MUDr. Möhwaldová Halina
Pan(í)
Sikora Josef
Pan(í) JUDr. Zubek Josef a Danuta
Pan(í)
Badura Karel
Pan(í)
Bednarz René
Pan(í) Ing. Cienciala Jiří
Pan(í)
Cienciala Vladislav
Pan(í)
Cieslar Roland a Iveta
Pan(í)
Gajdzica Jan
Pan(í)
Hübner Jaroslav
Pan(í)
Kabotová Libuše
Pan(í)
Cienciala František
Pan(í)
Krenželok Josef
Pan(í)
Kreželok Lev
Pan(í) Ing. Kubik Lech a Lada
Pan(í)
Kubiszová Halina
Pan(í)
Latocha Rudolf a Anna
Pan(í)
Ligocki Milan
Pan(í)
Mendroková Veronika
Pan(í)
Milerská Eliška
Pan(í)
Morcinková Dana
Pan(í)
Oszelda Jan a Alice
Pan(í)
Pociorek Stanislav a Marie
Pan(í)
Pompa Jan
Pan(í)
Pyszko Marian
Pan(í)
Spratek Vlastimil
Pan(í)
Stebel Bogdan
Pan(í) Ing. Svoboda Petr
Pan(í)
Szurman Vladislav
Pan(í)
Štefek František
Pan(í)
Waclawek David a Pavlína
Pan(í)
Wawrosz Marcel
Pan(í)
Worek Jindřich
Pan(í)
Zelinka Pavel
Pan(í)
Zelinková Emilie
Pan(í)
Andraško Štefan
Pan(í)
Biedrawa Libor
Pan(í)
Biedrawová Eva
Pan(í) Ing. Brzezinová Renáta
Pan(í)
Cenceková Danuška
Pan(í)
Pščolková Jana
Pan(í)
Górny Bohuslav a Anna
Pan(í)
Heczková Anna
Pan(í)
Szwarcová Eva
Pan(í)
Chodura Daniel a Petra
Pan(í)
Chodura Daniel a Petra
Pan(í) Ing. Chvistek Jaromír
Pan(í)
Jadamus Miroslav a Jarmila
Pan(í) Bc. Jasková Lucie
Pan(í)
Jurášková Marta
Pan(í)
Kadlubiec Vladislav
Pan(í) Ing. Kantor Ivo
Pan(í) MUDr. Kantor Roman
Pan(í) JUDr. Kantorová Jana
Pan(í) Ing. Mrózek Jan
Pan(í)
Kirschner David a Lenka
Pan(í)
Klimek Jan
Pan(í)
Knirsch Martin
Pan(í)
Lipka Ondřej
Pan(í)
Mazur Lešek a Lenka
Pan(í)
Moravec Daniel
Pan(í)
Nicielniková Kristina
Pan(í)
Paško Jan
Pan(í)
Pinkas Libor a Jana
Pan(í)
Raszka Milan
Pan(í)
Raszka Roman
Pan(í)
Rucká Danuše
Pan(í)
Rucki Karel
Pan(í)
Rucká Libuše
Pan(í)
Rusz Stanislav a Daria
Pan(í) Ing. Samek Michal a Krystyna
Pan(í)PharmDr.Sekulová Irena
Pan(í)
Schneider Karel
Pan(í)
Sikora Jan
Pan(í)
Skalski Edvard
Pan(í)
Sliž Eduard a Petra
Pan(í)
Solarská Květuše
Pan(í)
Staňková Danuta
Pan(í)
Staňková Danuta
Pan(í) Mgr. Starý Lukáš a Simona
Pan(í) Ing. Ščerbová Romana
Pan(í)
Šlopek Vlastimil
Pan(í)
Šlopek Vlastimil
Pan(í)
Tomiczková Vanda
Pan(í)
Trombik Stanislav
Pan(í)
Trombik Vladislav
Pan(í)
Trombík Bohuslav
Pan(í)
Zahradník Bronislav a Jarmila
Pan(í)
Zoňová Vanda
Pan(í)
Kohutová Helena
Pan(í) Ing. Mamica Jan
MURAS GROUP, s.r.o.
Pan(í)
Burian Marek a Petr
Pan(í)
Burian Marek a Petr
Pan(í)
Hudzieczek Bedřich a Jana
Pan(í)
Kocyan Jaroslav
Pan(í)
Kufa Jiří
Pan(í)
Papadamakis Radim
Pan(í)
Szmeková Anna
Pan(í)
Šimovec Jaroslav
Pan(í)
Bolek Lukáš
Pan(í) Ing. Bednarz Vilém
Pan(í) MgA. Jež Jiří
Pan(í)
Babilon Ryszard a Gabriela
Pan(í)
Eichler Jan
Pan(í)
Bystrzycki Petr
Pan(í)
Turoň Vladislav a Marie
Pan(í)
Dyrčíková Halina
Pan(í)
Žabka Petr a Anna
Pan(í)
Sikora Jan a Marie
Pan(í)
Sikora Jan
Pan(í)
Wojnarová Lucie
PSČ
739 61
739 61
747 54
739 61
724 00
152 00
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 36
739 61
739 61
739 61
739 95
739 97
739 61
739 61
739 61
149 00
739 61
739 61
739 55
700 30
739 51
736 01
737 01
739 56
739 55
739 94
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 95
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 94
739 61
739 61
736 01
736 01
739 94
739 94
739 94
739 94
751 31
739 94
735 31
739 61
739 94
739 94
739 94
739 94
739 94
739 61
739 61
160 00
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 22
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 94
739 61
739 94
739 91
739 61
739 61
700 03
739 94
739 61
739 61
739 61
737 01
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 01
739 61
735 34
739 61
739 61
739 91
739 61
739 61
739 61
739 61
737 01
739 61
739 61
737 01
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 95
738 01
739 61
739 61
739 61
739 61
739 53
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
737 01
739 61
739 61
739 61
739 61
739 94
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
734 01
739 61
737 01
739 61
739 61
739 61
739 61
739 61
739 94
739 61
739 61
739 61
739 61
Příloha č.1: Přehled záměrů a požadavků k zapracování do územního plánu
Příjmení a jméno
Fryda Karel
Frydová Aurelie
Horký Jaroslav
Ládanyi Luboš
Matúšková Monika
Truchlý Jan
Truchlý Josef
Martynek Stanislav
Příhoda Vlastimil a Vlasta
Sikora Roman
Lavická Iveta
Staś Petr
Zahradník Aleš a Mária
Chlebek Vladislav a Anna
Škoda Karel a Vanda
Tomoszek Tomáš
Haratek Milan
Chamot Petr
Koždoň Dariusz
Sedlaček Radim
Serafínová Vanda
Walek Stanislav a Iveta
Chlebek Evžen a Alena
Josieková Danuše
Waclavik Vladislav
Černý Pavel a Dorota
Heczko Henryk a Mariola
Heczko Miroslav a Lucie
Konopka Petr a Jan
Szlaurová Helena
Morcinková Anna
Niemec Karel a Eva
Peter Luděk a Ilona
Zawada Rudolf
Pindur Manfred
Jež Jan
Bohucká Anna a Rutkay Karel
Brzežek Zbyhněv a Emilie
Lamaczová Anna
Romanová Alena
Stonawski Jiří a Anna
Stonawski Tomáš
Szwarc Petr
Wantula Tadeáš
Čudek Karel a Anna
Fojcik Rudolf a Dana
Möhwaldová Halina
Zubek Josef a Danuta
Bednarz René
Gajdzica Jan
Hübner Jaroslav
Kabotová Libuše
Cienciala František
Krenželok Josef
Kreželok Lev
Ligocki Milan
Mendroková Veronika
Milerská Eliška
Morcinková Dana
Oszelda Jan a Alice
Pompa Jan
Pyszko Marian
Spratek Vlastimil
Stebel Bogdan
p.p.č.
1087/2, 1087/7
1088/4
1236/3, 1234/5
377, 1161/12, 1240/9
878/2, 818/5, 867/2, 818/6, 816/1, 818/7
796/2
770/1
449/4, 449/5, 449/17
745/1, 745/2, 745/3, 746/1
1037/2
1037/2
1016, 1018, 1017/1 a 2, 1019, 1020
152/2
91, 92
1111, 1124
292, 293/1, 293/2, 295, 297, 299, 300, 301, 303/2, 305, 308/2, 1811
2188/8
2188/7
2084/5, 2085/8
2283/2
2246/5
2084/14
7, 8, 10, 16
733
733
249/10
413/12, 413/49
541/16, 541/17, 541/67, 541/68, 541/69
541/25
541/25
244/1, 244/2, 244/4
75/2, 75/3, 75/4
541/18, 541/72
464/1, 465/1
605
157/1, 160/1
1636/1, 1637/1
1271/4
304/1, 305/5, 313/21
1441/6, 1441/8
301/4, 313/16, 301/2, 313/10, 299/3
299/1
1312/2
1746/3
1387, 1386
1243, 1244
389
1763, 1765/1, 1765/2, 1766, 1767/1, 1768
793/7
1290/2
119/1
960/8
506/14
506/18
506/15
1005/1, 1002/1, 1442, 1441, 1443, 615
1235/9
109/7, 109/1, 119/4
1326/4
186/1
201/1
201/4
692/1, 702/1, 701/1
786/4
Městský úřad Třinec, odbor SŘaÚP
6/8
k.ú.
Český Puncov
Český Puncov
Český Puncov
Český Puncov
Český Puncov
Český Puncov
Český Puncov
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Guty
Guty
Guty
Horní Líštná
Horní Líštná
Horní Líštná
Horní Líštná
Horní Líštná
Horní Líštná
Horní Líštná
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Karpentná
Kojkovice
Konská
Konská
Konská
Konská
Konská
Konská
Konská
Konská
Lyžbice
Lyžbice
Lyžbice
Lyžbice
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Příloha č.1: Přehled záměrů a požadavků k zapracování do územního plánu
Příjmení a jméno
Svoboda Petr
Szurman Vladislav
Štefek František
Waclawek David a Pavlína
Wawrosz Marcel
Zelinka Pavel
Zelinková Emilie
Andraško Štefan
Biedrawa Libor
Biedrawová Eva
Brzezinová Renáta
Górny Bohuslav a Anna
Szwarcová Eva
Chodura Daniel a Petra
Chodura Daniel a Petra
Jadamus Miroslav a Jarmila
Jasková Lucie
Jurášková Marta
Kantor Ivo
Kantor Roman
Kantorová Jana
Mrózek Jan
Kirschner David a Lenka
Knirsch Martin
Lipka Ondřej
Mazur Lešek a Lenka
Moravec Daniel
Paško Jan
Pinkas Libor a Jana
Raszka Milan
Raszka Roman
Rucká Danuše
Rucki Karel
Rucká Libuše
Rusz Stanislav a Daria
Samek Michal a Krystyna
Sekulová Irena
Skalski Edvard
Sliž Eduard a Petra
Solarská Květuše
Staňková Danuta
Staňková Danuta
Starý Lukáš a Simona
Šlopek Vlastimil
Trombík Bohuslav
Zoňová Vanda
Kohutová Helena
Mamica Jan
Burian Marek a Petr
Burian Marek a Petr
Kocyan Jaroslav
Papadamakis Radim
Szmeková Anna
Bolek Lukáš
Bednarz Vilém
Babilon Ryszard a Gabriela
Turoň Vladislav a Marie
Město Třinec
Město Třinec
Město Třinec
Město Třinec
Žabka Petr a Anna
Wojnarová Lucie
p.p.č.
297/2, 302/1, 309/2, 307/2
5/2
690/1
506/24, 506/9, 506/3, 506/30
655/1, 654/5, 656/6, 655/4, 657/1, 655/3, 620, 663/2
756/2, 756/7
756/2, 756/7
1211, 1212, 1213, 1185/1, 1184/2
2215/1
2215/1
1351/1, 1352/3
162
775, 802
3239/3, 3233/2, 3233/3, 817
3327/3
153/4
551
339, 340/1, 340/2
1885
1808/4
1911/1, 1913, 1911/2, 1911/3, 1911/4
1911/1, 1913, 1911/2, 1911/3, 1911/4
257/1, 256
823/5
624/3, 630/3, 624/1
64/3
1211, 1212, 1213/2
2831/4, 2838
823/5
786/6
3067/5
466, 467/1, 396, 476/3
153/2, 154/4
153/2, 154/4
1344/6
704/1, 709/3
1803, 1804, 1807
1338/2, 1339
444
556/1
551, 444, 445
446/1
454/9
687/4
1426/1, 1421/1, 1518/3, 1414/1
823/6
1253/1
1253/1
453, 454, 456/1
1397/2
556/10, 1106/7
58/2
97/2
1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286/1
507/11
1070/1, 1071/3, 1074/2, 1074/4
1344/8
511/1, 511/2, 511/3, 511/4
850/1, 851/2, 853, 854, 855/1
330/1, 330/2, 1087/1, 1085/1, 1078, 1081, 1079/2, 1082/1, 1083
1079/1, 1080, 1113, 232/1, 232/2, 230, 231, 229/1, 229/2, 228
139/3
50, 434, 436/1, 438
Městský úřad Třinec, odbor SŘaÚP
7/8
k.ú.
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Nebory
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Oldřichovice
Třinec
Třinec
Tyra
Oldřichovice
Tyra
Tyra
Tyra
Lyžbice
Nebory
Nebory
Oldřichovice
Český Puncov
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Dolní Líštná
Horní Líštná
Konská
<html><body bgcolor="#FFCC66"><table frame="border" OZN
rules="all"
</b></td><td><b>
cellpadding="3"><tr><td><b>Žadatel
</b></td><td><b>
Katastrální území <b></td><td><b>
Pozemek/ky <b></td><td><b>
Poznámka
<b></td><tdPlocha
align="center"><b>
[m<sup>2</sup>]
<b></td><td><b>
Výjezd </b></td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
1 "><b>1</b></a><td nowrap>
Pociorek Stanislav a Marie
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 1326/3
</td><td> Prověřováno v</td><td
rámci nového
align="right">
ÚP, opětovná
8013 </td><td
žádost.align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
2 "><b>2</b></a><td nowrap>
Földi Štefan
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 1502/2
</td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavěné
align="right">
území. 1689 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
3 "><b>3</b></a><td nowrap>
Karzelek Ester
</td><td nowrap>
Dolní Líštná
</td><td> 1091/3
</td><td>
</td><td align="right">
2694 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
4 "><b>4</b></a><td nowrap>
Kadlubiec Pavel
</td><td nowrap>
Dolní Líštná
</td><td> 1091/1
</td><td>
</td><td align="right">
2600 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
5 "><b>5</b></a><td nowrap>
Cymorková Vanda
</td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 413/32,413/30,413/58,752/1,
</td><td> Prověřováno
413/77 v</td><td
rámci nového
align="right">
ÚP, opětovná
8675 </td><td
žádost.align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
6 "><b>6</b></a><td nowrap>
Buzek Bogdan
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 1700/1,1669,1675/1,1697,1700/5,
</td><td> Pro výrobu
1682/2,
resp.
</td><td
1987,
zahradní
1996
align="right">
domky.87417 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
7 "><b>7</b></a><td nowrap>
Straszáková Věra
</td><td nowrap>
Tyra
</td><td> 3/3
</td><td>
</td><td align="right">
993 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
8 "><b>8</b></a><td nowrap>
Ruszová Anna a Klimek Jan </td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1912/1
</td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavitelná
align="right">
plocha.7337 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
9 "><b>9</b></a><td nowrap>
Cienciala Vladislav a Zdenka </td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 1327
</td><td>
</td><td align="right">
2028 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
10 "><b>10</b></a><td nowrap> Lipka Jan
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 630/8,621/3 </td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavěné
align="right">
území. 2272 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
11 "><b>11</b></a><td nowrap> Bilkova Libuše
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 251/2
</td><td>
</td><td align="right">
1994 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
12 "><b>12</b></a><td nowrap> Cymorek Vladislav
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 2027/1
</td><td>
</td><td align="right">
4532 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
13 "><b>13</b></a><td nowrap> Bolková Blažena a Milan Tomiček
</td><td nowrap>
Dolní Líštná
</td><td> 820/1, 820/4 </td><td>
</td><td align="right">
4857 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
14 "><b>14</b></a><td nowrap> Cienciała Andrzej
</td><td nowrap>
Dolní Líštná
</td><td> 661/1,1065 </td><td>
</td><td align="right">
20285 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
15 "><b>15</b></a><td nowrap> Pieter Jan a Helena
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 990/2
</td><td>
</td><td align="right">
8139 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
16 "><b>16</b></a><td nowrap> Cieslar Pavel
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 306/3, 1832/5 </td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavěné
align="right">
území. 4625 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
17 "><b>17</b></a><td nowrap> Hawliczková Marie
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 222/1
</td><td>
</td><td align="right">
4243 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
18 "><b>18</b></a><td nowrap> Chlebek Evžen
</td><td nowrap>
Horní Líštná
</td><td> 2259/1
</td><td>
</td><td align="right">
6651 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
19 "><b>19</b></a><td nowrap> Zbigniew Drózd
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1090/1
</td><td>
</td><td align="right">
1182 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
20 "><b>20</b></a><td nowrap> Sztefek Bohuslav
</td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> (ST284,ST267)</td><td>
62/1,62/2,62/6,60/7,60/8,60/11,60/12,734
Částečně bezpředmětné,
</td><td align="right">
protože některé
6836 </td><td
pozemky
align="center">
jsou v ploše
</td></tr>
rekreace a sportu, jiné jsou vykoupeny pro rychlos
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
21 "><b>21</b></a><td nowrap> Lipka Darius
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 630/5
</td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavěné
align="right">
území. 1617 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
22 "><b>22</b></a><td nowrap> Goryczka Adam a Milada
</td><td nowrap>
Tyra
</td><td> 184/1(část), 179/1,
</td><td>
188/1 (část)
Bezpředmětné,</td><td
zastavěné
align="right">
území. 2367 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
23 "><b>23</b></a><td nowrap> Jež Stanislav
</td><td nowrap>
Kojkovice u Třince </td><td> 144/2
</td><td>
</td><td align="right">
4196 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
24 "><b>24</b></a><td nowrap> Branny Daniel
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 626/4,623/3,625/4
</td><td>
</td><td align="right">
1075 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
25 "><b>25</b></a><td nowrap> Huvarová Drahuše
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 1098
</td><td>
</td><td align="right">
1612 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
26 "><b>26</b></a><td nowrap> Heczková Irena
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 586/1
</td><td>
</td><td align="right">
15792 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
27 "><b>27</b></a><td nowrap> Bystrzycki Petr
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 2628, 2619/2 (část)
</td><td>
</td><td align="right">
2170 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
28 "><b>28</b></a><td nowrap> Kajfosz Pavel
</td><td nowrap>
Tyra
</td><td> 6/1,6/2
</td><td>
</td><td align="right">
8452 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
29 "><b>29</b></a><td nowrap> Kajfosz Stanislav
</td><td nowrap>
Tyra
</td><td> 3/1
</td><td>
</td><td align="right">
2798 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
30 "><b>30</b></a><td nowrap> Nicielnik Januš
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 299/5
</td><td>
</td><td align="right">
2638 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
31 "><b>31</b></a><td nowrap> Christov Vladimir
</td><td nowrap>
Dolní Líštná
</td><td> 212,213/1
</td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavitelná
align="right">
plocha.4589 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
32 "><b>32</b></a><td nowrap> Papadamakis Tanasis a Lenka</td><td nowrap>
Horní Líštná
</td><td> 2177/8
</td><td>
</td><td align="right">
1183 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
33 "><b>33</b></a><td nowrap> Kohut Jan a Hedvika
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 298/1, 298/8 </td><td>
</td><td align="right">
3389 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
34 "><b>34</b></a><td nowrap> Cemerek Martin
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 876/5,876/12 </td><td>
</td><td align="right">
3972 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
35 "><b>35</b></a><td nowrap> Brzežek Josef
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 259/2,259/3,259/5
</td><td>
</td><td align="right">
6584 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
36 "><b>36</b></a><td nowrap> Jaroš Peter a Milada
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1099/1,1097/5,1105/3,1101/2,1112/5
</td><td>
</td><td align="right">
11329 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
37 "><b>37</b></a><td nowrap> Hentšel Petr
</td><td nowrap>
Dolní Líštná
</td><td> 562/2
</td><td> Zastavěné území,
</td><td
veřejná
align="right">
zeleň. 6836 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
38 "><b>38</b></a><td nowrap> Turoňová Alena
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 576
</td><td>
</td><td align="right">
1871 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
39 "><b>39</b></a><td nowrap> Cupkovi Miroslav a Jana
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1601/6
</td><td>
</td><td align="right">
2500 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
40 "><b>40</b></a><td nowrap> Gutová Renata
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 1374/1
</td><td>
</td><td align="right">
5185 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
41 "><b>41</b></a><td nowrap> Bojda Ladislav
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1234/20
</td><td> Pro zahrádku s</td><td
přípojkami
align="right">
el. a vody.
538 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
42 "><b>42</b></a><td nowrap> Kisialová Alena
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1088/5
</td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavitelná
align="right">
plocha.1438 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
43 "><b>43</b></a><td nowrap> Válek Radim a Válková Soňa </td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 242/1 (část) </td><td>
</td><td align="right">
2212 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
44 "><b>44</b></a><td nowrap> Bystrzycki Petr
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 2619/2
</td><td> Opakovaná žádost,
</td><td
jen align="right">
v jiné části 1182
pozemku
</td><td
(č.27).align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
45 "><b>45</b></a><td nowrap> Raszka Marek
</td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 386/4,386/6,389/1,
</td><td>
373/2,374/1
</td><td align="right">
9008 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
46 "><b>46</b></a><td nowrap> Špirutová Melanie
</td><td nowrap>
Horní Líštná
</td><td> 2258/6
</td><td>
</td><td align="right">
3953 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
47 "><b>47</b></a><td nowrap> Galuszková Dagmar
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1199/1
</td><td>
</td><td align="right">
8403 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
48 "><b>48</b></a><td nowrap> Sikora Martin
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 318/2,322/1,318/8,318/12
</td><td>
</td><td align="right">
19487 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
49 "><b>49</b></a><td nowrap> Bojko Petr
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 318/13
</td><td>
</td><td align="right">
3815 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
50 "><b>50</b></a><td nowrap> Supiková Libuša
</td><td nowrap>
Horní Líštná
</td><td> 2167/1,2167/2,2370/1
</td><td>
</td><td align="right">
2255 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
51 "><b>51</b></a><td nowrap> Piskoř Jaroslav a Ilona
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1601/1
</td><td>
</td><td align="right">
2821 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
52 "><b>52</b></a><td nowrap> Pieter Jan a Helena
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 990/2
</td><td> Opakovaná žádost
</td><td
- č.15.
align="right">
8139 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
53 "><b>53</b></a><td nowrap> Zielinová Ludmila
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 876/3
</td><td>
</td><td align="right">
8760 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
54 "><b>54</b></a><td nowrap> Branny Daniel
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 625/6,626/6 </td><td>
</td><td align="right">
1061 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
55 "><b>55</b></a><td nowrap> Kozlovská Dagmar
</td><td nowrap>
Kojkovice u Třince </td><td> 70/13,70/2
</td><td> Bezpředmětné,</td><td
zastavitelná
align="right">
plocha.2540 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
56 "><b>56</b></a><td nowrap> Raj Jan
</td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 260/21
</td><td>
</td><td align="right">
1592 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
57 "><b>57</b></a><td nowrap> Matuszková Monika
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 2520/2
</td><td>
</td><td align="right">
1947 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
58 "><b>58</b></a><td nowrap> Walachová Kateřina
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1087/10
</td><td>
</td><td align="right">
2412 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
59 "><b>59</b></a><td nowrap> Vřetonka Petr
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 890/6, 890/61,</td><td>
890/62
P.p.č. 890/61 a</td><td
část p.p.č.
align="right">
890/62 v6847
zastavěném
</td><tdúzemí
align="center">
- bezpředmětné.
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
60 "><b>60</b></a><td nowrap> Dvořák Pavel
</td><td nowrap>
Horní Líštná
</td><td> 185/1(část), 188
</td><td>
</td><td align="right">
17533 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
61 "><b>61</b></a><td nowrap> Svadbíková Žaneta a Kolarczyk</td><td
Miroslavnowrap>
Nebory
</td><td> 1235/3
</td><td>
</td><td align="right">
5532 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
62 "><b>62</b></a><td nowrap> Bobek Miroslav
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1312/1, 1311 </td><td>
</td><td align="right">
2822 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
63 "><b>63</b></a><td nowrap> Jakubková Marta
</td><td nowrap>
Kojkovice u Třince </td><td> 89, 90
</td><td>
</td><td align="right">
19391 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
64 "><b>64</b></a><td nowrap> Ing.Squerzi Petr
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 2356/4
</td><td>
</td><td align="right">
1356 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
65 "><b>65</b></a><td nowrap> Ing.Stonawská Libuše
</td><td nowrap>
Třinec
</td><td> 1036/2, 1036/3,
</td><td>
1037/2, 1037/3,
Nyní je1037/4,
plocha</td><td
1037/6,
výroby. Požaduje
1039/7,
align="right">
1039/11
převést
8327 </td><td
pozemkyalign="center">
p.č. 1037/2,
</td></tr>
1039/7 a 1039/11 na občanské vybavení specifické
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
66 "><b>66</b></a><td nowrap> Franek Jiří a Franek Karel
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 312/8
</td><td>
</td><td align="right">
3815 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
67 "><b>67</b></a><td nowrap> Czyž Valter a Czyžová Hedvika</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1161/7
</td><td>
</td><td align="right">
2690 </td><td align="center">
ANO
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
68 "><b>68</b></a><td nowrap> Machaczek Zdislav
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 3139/2, 820 </td><td>
</td><td align="right">
1931 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
69 "><b>69</b></a><td nowrap> Zelinka Jiří
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1877, 1882, 1883/1
</td><td>
</td><td align="right">
9009 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
70 "><b>70</b></a><td nowrap> Kedzior Pavel
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1248/1
</td><td>
</td><td align="right">
5813 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
71 "><b>71</b></a><td nowrap> Zbončák Peter a Zbončáková Anna
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1865, 1867 </td><td>
</td><td align="right">
7029 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
72 "><b>72</b></a><td nowrap> Pszczolka Vladislav a Pszczolková
</td><td
Věranowrap>
Konská
</td><td> 1489/2 (část) </td><td> Část pozemku </td><td
podél MKalign="right">
v zastavěném
10106území
</td><td
- dosud
align="center">
nezastavěno.
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
73 "><b>73</b></a><td nowrap> Štěpánek Petr
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1340/2, 1340/1,
</td><td>
1347/2, 1341/1, 1347/1 </td><td align="right">
1739 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
74 "><b>74</b></a><td nowrap> Wawroszová Anna
</td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 368/2, 371, 372/1,
</td><td>
372/4, 372/8,
P.p.č. 372/9
372/9 není
</td><td
v katastru
align="right">
- bude9828
vyřazen
</td><td
ze žádosti.
align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
75 "><b>75</b></a><td nowrap> Heczko Stanislav a Heczková Anna
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 796/17 (část) </td><td>
</td><td align="right">
4494 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
76 "><b>76</b></a><td nowrap> Jaroslav Sagan
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 777
</td><td>
</td><td align="right">
4831 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
77 "><b>77</b></a><td nowrap> Kocyan Jan
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 535/3
</td><td>
</td><td align="right">
2616 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
78 "><b>78</b></a><td nowrap> Pavel Stebel
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 3210/1, 3211 </td><td>
</td><td align="right">
5617 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
79 "><b>79</b></a><td nowrap> Martynek Petr
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 1150, 1151, 1149,
</td><td>
1154, 1148, 1152
</td><td align="right">
10435 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
80 "><b>80</b></a><td nowrap> Holboj Štefan
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 898/28
</td><td>
</td><td align="right">
1541 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
81 "><b>81</b></a><td nowrap> Czyžová Anna a Pokorný Tomáš
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 1418/13, 1418/14
</td><td>
</td><td align="right">
641 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
82 "><b>82</b></a><td nowrap> Hovorka Jindřich
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 1097/7, 1099/1,
</td><td>
1099/3 a 1101/2
</td><td align="right">
13812 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
83 "><b>83</b></a><td nowrap> Bystroň Radomír
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 1373/1
</td><td>
</td><td align="right">
13540 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
84 "><b>84</b></a><td nowrap> Jemelíková Silvie
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1610/1
</td><td>
</td><td align="right">
11827 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
85 "><b>85</b></a><td nowrap> Olszowy Milan
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 100/1, 72/10, 100/6
</td><td>
</td><td align="right">
9589 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
86 "><b>86</b></a><td nowrap> Turoňová Jana
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 1069/4
</td><td>
</td><td align="right">
281 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
87 "><b>87</b></a><td nowrap> Chlebek René
</td><td nowrap>
Horní Líštná
</td><td> 2167/1, 2167/2</td><td>
</td><td align="right">
1943 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
88 "><b>88</b></a><td nowrap> Tomoszek Tomáš
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 326
</td><td>
</td><td align="right">
7747 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
89 "><b>89</b></a><td nowrap> Netrh Libor
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1883/7
</td><td>
</td><td align="right">
2000 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
90 "><b>90</b></a><td nowrap> Szwaur Henryk
</td><td nowrap>
Kojkovice u Třince </td><td> 1/6
</td><td>
</td><td align="right">
3273 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
91 "><b>91</b></a><td nowrap> Karlachová Gabriela
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 653/1
</td><td>
</td><td align="right">
5776 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
92 "><b>92</b></a><td nowrap> Bocková Marie
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 890/23
</td><td>
</td><td align="right">
1508 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
93 "><b>93</b></a><td nowrap> Andraško Štefan a Andrašková</td><td
Zdeňka nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 1183/3, 1184/2,
</td><td>
1185/1, 1185/2
</td><td align="right">
8082 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
94 "><b>94</b></a><td nowrap> Solarská Květuše
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 556/1
</td><td>
</td><td align="right">
2000 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
95 "><b>95</b></a><td nowrap> Válek Radim a Válková Soňa </td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 242/1, 242/2, 241,
</td><td>
242/3 a 242/4
</td><td align="right">
4907 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
96 "><b>96</b></a><td nowrap> Novák Michal
</td><td nowrap>
Kojkovice u Třince </td><td> 170/1
</td><td>
</td><td align="right">
5627 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
97 "><b>97</b></a><td nowrap> Bobek Miroslav
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1311, 1312/1 a</td><td>
1313
</td><td align="right">
3343 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
98 "><b>98</b></a><td nowrap> Stonawski David
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 3220, 3216/1 </td><td>
</td><td align="right">
690 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
99 "><b>99</b></a><td nowrap> Wawrzyk Tadeáš
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 1894
</td><td>
</td><td align="right">
4890 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
100 "><b>100</b></a><td nowrap> Ciencala Dušan
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 523/1
</td><td>
</td><td align="right">
5706 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
101 "><b>101</b></a><td nowrap> Šťouračová Jana
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 690/3
</td><td>
</td><td align="right">
1950 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
102 "><b>102</b></a><td nowrap> Skalski Edvard
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 1338/2, 1339/3,
</td><td>
1339/4, 1340
</td><td align="right">
8908 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
103 "><b>103</b></a><td nowrap> Bezecný Ondřej a Marta
</td><td nowrap>
Český Puncov
</td><td> 892/2, 892/1, 892/4
</td><td>
</td><td align="right">
4353 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
104 "><b>104</b></a><td nowrap> Grochol David
</td><td nowrap>
Nebory 205
</td><td> 793/24
</td><td>
</td><td align="right">
7592 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
105 "><b>105</b></a><td nowrap> Rucki Martin
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1343/1
</td><td>
</td><td align="right">
579 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
106 "><b>106</b></a><td nowrap> Skálová Dagmar
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 2141/1
</td><td>
</td><td align="right">
1628 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
107 "><b>107</b></a><td nowrap> Pěgřim Artur
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 879/5
</td><td>
</td><td align="right">
888 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
108 "><b>108</b></a><td nowrap> Cymorek Jan Erich
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 732/1
</td><td>
</td><td align="right">
3726 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
109 "><b>109</b></a><td nowrap> Holec Milan
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 369/1 a 371 </td><td>
</td><td align="right">
73436 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
110 "><b>110</b></a><td nowrap> Třinecká správa bytů s.r.o.
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 174/8, 177/3, 177/2,
</td><td>
177/4 a 177/5
</td><td align="right">
17736 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
111 "><b>111</b></a><td nowrap> Sikora René
</td><td nowrap>
Karpentná
</td><td> 40/6
</td><td>
</td><td align="right">
878 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
112 "><b>112</b></a><td nowrap> Klečková Darina
</td><td nowrap>
Konská
</td><td> 1359/1
</td><td>
</td><td align="right">
610 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
113 "><b>113</b></a><td nowrap> Cenceková Danuška
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 2926, 2928, 2930
</td><td>
a 2917/1
</td><td align="right">
18810 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
114 "><b>114</b></a><td nowrap> Kaleta Jan
</td><td nowrap>
Guty
</td><td> 1781/3 a 1782</td><td>
</td><td align="right">
949 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
115 "><b>115</b></a><td nowrap> Walica Jan
</td><td nowrap>
Oldřichovice u Třince
</td><td> 105, 1244, 1245,
</td><td>
1246/1, 1246/27, 1265/1
</td><td
a 1265/6
align="right">
8295 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
116 "><b>116</b></a><td nowrap> Dvořáková Jana
</td><td nowrap>
Lyžbice
</td><td> 3206/2
</td><td>
</td><td align="right">
500 </td><td align="center">
</td></tr>
<tr><td align="center"><a href="Pozadavky.html#
117 "><b>117</b></a><td nowrap> Bubová Eva
</td><td nowrap>
Nebory
</td><td> 285/3
</td><td>
</td><td align="right">
19755 </td><td align="center">
</td></tr>
</table></body></html>

Podobné dokumenty

stáhnout - Těšínské Divadlo

stáhnout - Těšínské Divadlo jiné s Lvem Nikolajevičem Tolstým a Maximem Gorkým. V roce 1901 se Anton Pavlovič Čechov oženil s herečkou moskevského divadla MCHAT Olgou Knipperovou. Literární začátky se datují už do doby vysoko...

Více

1) 200 m volný způsob žáci

1) 200 m volný způsob žáci PSISC SKS Boh VoSP Boh Boh USK PSISC USK USK USK

Více

česká numismatická společnost pobočka v chebu

česká numismatická společnost pobočka v chebu jsou zahrnovány pod pojem předmětů s kulturní hodnotou (viz příloha jmenovaného zákona č. 1 / XIV.(1-4.) XIV.Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. 1. razidla starší 50 let...

Více