proti rakovině děložního čípku

Komentáře

Transkript

proti rakovině děložního čípku
Rakovina
Očkování
proti rakovině děložního čípku
Rakovina děložního čípku představuje celosvětově druhý nejčastější nádor žen s poměrně vysokou úmrtností.
Nejnovější výzkumy ukazují, že původcem rakovinných změn děložního hrdla je infekce způsobená
některými typy lidských papillomavirů (HPV), které
jsou sexuálně přenosné a v současné populaci
poměrně rozšířené. Proto se od počátku 90. let
20. století lékaři a virologové snaží vytvořit vakcínu, která by ženy před touto nemocí ochránila.
Příčiny vzniku rakoviny
Děložní čípek či hrdlo (cervix) se podobá jakémusi filtru
mezi zevním a vnitřním genitálem ženy. Infekce způsobená papillomaviry zde může vést k tvorbě lézí různé závažnosti. Těžké léze se v některých případech
mohou vyvinout v rakovinu. Existuje víc než stovka
typů lidských papillomavirů (HPV), z nichž asi 40
napadá genitální trakt. Za vznik rakoviny děložního čípku jsou v evropských a severoamerických
podmínkách zhruba ze 70 % odpovědné kmeny
HPV16 a HPV18. Právě proti nim byla vyvinuta
vakcína. Nezávisle na sobě ji testují dvě firmy
– evropská GlaxoSmithKline (očkovací látka
s názvem Cervarix) a americká Merck&Co.
(Gardasil).
Testování vakcíny
V současné době se provádí klinické zkoušky v mnoha zemích celého
světa. Do sledovaného souboru je
zahrnuto také více než tisíc českých
žen. „Už nyní je zřejmé, že vakcína
minimálně na pět let zabrání přetrvávající infekci způsobené HPV16
4
Samé dobré zprávy
Rakovina
a 18. Nenastanou-li žádné komplikace,
očkovací látka by se měla na trhu objevit
už v roce 2006, nejpozději 2007,“ uvádí
RNDr. Eva Hamšíková z oddělení experimentální virologie Ústavu hematologie
a krevní transfuze v Praze, které se na
výzkum HPV specializuje. Odhaduje, že
cena vakcíny se bude pohybovat okolo
deseti tisíc korun. „Naším cílem však je,
aby byla aplikována plošně všem dospívajícím – v první fázi alespoň dívkám – před
zahájením sexuálního života.“ Nákaza
HPV ohrožuje nejvíce právě mladé ženy
ve věku kolem dvaceti let. Riziko infekce
se výrazně zvyšuje, má-li dívka pohlavní
styk časně, kdy cervikální tkáň není dosud plně vyzrálá.
o ošetření elektrickou kličkou (LEEP),
konizací či laserem, nicméně i tyto chirurgické výkony mohou vést k neplodnosti, psychickému stresu i problémům
v partnerských vztazích.
Rozvinutá rakovina děložního hrdla si již
vyžádá rozsáhlé operační výkony s odstraněním dělohy, vaječníků a vejcovodů
a pánevních mízních uzlin.
Přitom situace v Evropě ukazuje, že prevence rakoviny cervixu je snadná a úspěšná. Než se z prekancerózní léze vyvine
nádor, uplyne často i deset let. Dochází-li
tedy žena pravidelně jednou ročně na
gynekologickou prohlídku, má téměř
jistotu, že se nepříjemnostem spojeným
s rakovinou děložního čípku vyhne.
Prevence je základ
Screening
„Je potřeba zdůraznit, že ne každý, kdo se
infikuje, onemocní rakovinou,“ upozorňuje RNDr. Eva Hamšíková. „V průběhu
života se totiž nakazí více než 50 % lidí.“
U většiny, asi 85 %, infekce proběhne
zcela bez příznaků a sama po roce či dvou
odezní. V některých případech se na čípku vytvoří léze, které se buď samy zhojí,
nebo zhoršují. Právě z těžkých lézí se
V České republice se už řadu let připravuje spuštění tzv. organizovaného screeningu – plošného pravidelně opakovaného vyšetření minimálně 80 % ženské
populace od určitého věku. Program by
měl pomoci toto onemocnění odhalit ve
fázi, kdy je ještě relativně snadno léčitelné. Takový screening probíhá například
ve Švédsku, kde se nyní výskyt rakoviny
pohybuje okolo 4 až 5 případů na 100 000
žen. Průměr v zemích Evropské unie je
10. U nás ročně onemocní okolo 20 žen
na 100 000. Přitom každá žena má jednou
ročně ze zákona nárok na pravidelnou
gynekologickou prohlídku hrazenou zdravotní pojišťovnou. Proč tedy riskovat?
Dochází-li žena pravidelně
na gynekologickou prohlídku, má téměř jistotu,
že se nepříjemnostem
spojeným s rakovinou
děložního čípku vyhne.
může vyvinout nádor. Bohužel žena sama
dlouhou dobu nepozoruje žádné potíže.
Teprve později se nádor, který na čípku
vytvořil vřed, projeví zakrvavělým výtokem či krvácením po pohlavním styku.
Přitom cervix je orgánem dobře přístupným vyšetření v gynekologických zrcadlech a rovněž cytologické vyšetření není
složité. Gynekolog nabere z čípku stěr,
odešle ho do cytologické laboratoře a pokud je nález podezřelý, tedy nevylučuje
přítomnost předrakovinných buněk, pošle
lékař pacientku na specializované pracoviště, kde je rozhodnuto o následné léčbě.
V případě včasné diagnózy je možné
provést ošetření pomocí jednoduchého
chirurgického zásahu. Jde především
Některým z genitálních typů
papillomavirů se v průběhu
života
nakazí více než 50 % sexuál
ně
aktivních lidí. Infekci většinou
žádné klinické příznaky neprov
ázejí,
sama časem odezní. Pokud
se ale
organismus viru nezbaví, vyv
ine
se v některých případech z
lézí
způsobených papillomaviry
za dvě
až tři desítky let rakovina děl
ožního čípku. Nejčastěji se objeví
u žen mezi 40. a 50. rokem
života.
Toto onemocnění ohrožuje
dále
ženy po 70. roce věku. U nic
h je
úmrtnost výrazně vyšší, neb
oť právě ženy po menopauze většin
ou
zanedbávají pravidelné gyn
ekologické prohlídky a rakovina děl
ožního čípku je u nich diagno
stikována v pokročilém stadiu. Roč
ně
na tento druh rakoviny umírá
v České republice asi 450 žen
.
ie obou vakcín
Celosvětové stud
proti
u vysoce účinné
potvrdily, že jso
avirů,
ských papillom
dvěma typům lid
adů
kolem 70 % příp
které způsobují
špě
ús
nění. Vakcíny
tohoto onemoc
na
jí
ými testy a čeka
ně prošly klinick
schválení.
Za jeden až dva roky by mohly
y
být dvanácti- až třináctileté dívk
vině
rako
ti
pro
v Česku očkovány
děložního čípku.
RNDr. Eva Hamšíková
Ústav hematologie a krevní transfuze
v Praze
Jedna z testovaných vakcín, která
kromě typů HPV způsobujících rakovinu děložního čípku obsahuje i dva
typy vyvolávající genitální bradavice,
by mohla pomoci i mužům. Genitální
bradavice jsou obtížné a bolestivé
onemocnění, které se přenáší pohlavním stykem a jímž u nás trpí desetitisíce osob.
Samé dobré zprávy
5

Podobné dokumenty

Informace k pojištění BEST DOCTORS

Informace k pojištění BEST DOCTORS • věk: maximální vstupní věk je 64 let; pojistná doba je sjednána do věku 85 let pojištěného • trvalý pobyt: pro vstup do pojištění je nutnou podmínkou trvalý pobyt na území České republiky; není...

Více

Ceník služeb

Ceník služeb vyšetření buněk děložního čípku pomocí odběru do tekutého média (tzv. LBC) ! Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. Nabízíme od letošního září možnost odběru cytologie do tekutého média tzv. ...

Více

Lidské papilomavirové infekce

Lidské papilomavirové infekce • negativní výsledek cytologie a HPV testu dává 99% jistotu, že u vyšetřované ženy se v následujících 5 letech onemocnění čípku nerozvine

Více

PDF soubor - Cervix.cz

PDF soubor - Cervix.cz • tuto hodnotu může tlačit dolů „komerce“ 6,0% – obava, že by dodavatelé posílali jinam.

Více

Článek - Centrum asistované reprodukce

Článek - Centrum asistované reprodukce tak pro ženu, protože ta má následně problémy s močením, v některých případech i s defekací, a takováto operace může mít více komplikací než prosté odstranění dělohy. Pokud se ji ale podaří provést...

Více

sledování a léčba žen s abnormálním

sledování a léčba žen s abnormálním  ryoterapie – změněná tkáň je zmražena a tím odstraněna (používá se výjimečně), •  Léčba laserem – změněná tkáň je odpařena laserem (používá se výjimečně), • Elektrická klička – změněná tkáň je ...

Více

12 ORL TRAUMATOLOGIE

12 ORL TRAUMATOLOGIE dislokována a zaražena za processus frontale maxillae (3b). Představené varianty naznačují, že každá z nich si vyžaduje odlišný repoziční manévr.

Více

lidské papillomaviry (hpv) a karcinom děložního

lidské papillomaviry (hpv) a karcinom děložního úspěšné. Pokud další výsledky těchto klinických zkoušek

Více