Milwaukee pH600 - Jezírka Banat s.r.o.

Komentáře

Transkript

Milwaukee pH600 - Jezírka Banat s.r.o.
Milwaukee pH600 – kapesní pH metr
Specifikace:
Rozsah měření: 0,0 až 14,0 pH
Rozlišení: 0,1 pH
Přesnost (při 20°C): ±0,1 pH
Podmínky použití: 0 až 50°C, max. 95% relativní vlh kost
Baterie a životnost: 3 x 1,5V alkalické, životnost přibližně 700 hodin.
Rozměr: 150x30x24 mm
Hmotnost: 85 g
Popis pH 600 z obrázku na zadní straně:
ON/OFF - zapnuto / vypnuto
BATTERY COMPARTMENT – umístění baterií
TRIMMER – kalibrační šroub
POCKET CLIP – kapesní spona
MAXIMUM IMMERSION LEVEL – označení max.ponoření pH metru
pH ELECTRODE – elektroda
Kalibrace:
Postup kalibrace je velmi jednoduchý a rychlý.
- Ponořte pH metr do kalibračního roztoku pH 7 po rysku maximálního ponoření
- Vyčkejte až se hodnota pH na displeji stabilizuje a použitím přiloženého šroubováku otáčejte kalibračním
šroubem, až se Vám zobrazí hodnota 7,0.
- Kalibrace je hotová
Ke kalibraci používejte vždy čerstvý kalibrační roztok.
Sonda nesmí nikdy vyschnout, jinak dojde k jejímu poškození nebo zničení. Sondu skladujte ve
skladovacím roztoku nebo v čisté vodě. Ke skladování nepoužívejte destilovanou nebo deionizovanou
vodu. Na škody způsobené nesprávným skladováním elektrody se nevztahuje záruka.
Provozní informace:
- Neznepokojujte se, jestliže se kolem sondy objeví bílé krystalky. Je to normální jev, krystalky můžete
opláchnout vodou.
- Zapnutí přístroje provedete posunutím vypínače vlevo.
- Ponořte do kapaliny po rysku maximálního ponoření.
- Lehce promíchejte a počkejte až se hodnota na dispeji stabilizuje.
- Po použití opláchněte elektrodu čistou vodou.
- Skladujte elektrodu ve skladovacím roztoku nebo v kalibračním roztoku pH 7,01.
- Po použití vždy použijte kryt elektrody.
- Velké odchylky měření (±0,5 pH) mohou být způsobeny dlouhou dobou od kalibrace, vyschlou
elektrodou, slabými bateriemi.
Výměna baterií:
Jestliže nelze pH metr zapnout nebo jsou čísla na displeji vybledlá, vysuňte horní černou část pH metru, kde jsou
umístěné baterie a vyměňte všechny tři 1,5 V baterie, pozor na polaritu.
Záruční podmínky:
Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma
součástí s nižší dobou použitelnosti – sonda, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku
vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou
pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně
vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje
a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže
nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li
kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré
případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.
Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán
protokol o poškození s dopravcem.
pH metry Milwaukee odpovídají platným normám.
Prodávající: Jezírka Banat s.r.o., Hněvotín 540, 78347 Hněvotín, tel: 773 610 017, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

pH-METR MILWAUKEE pH51

pH-METR MILWAUKEE pH51 Kalibrace-velmi jednoduché a rychlé • Kalibrace pro kyselé roztoky s pH menší než 7: - Ponořte elektrodu do kalibračního roztoku M10007 (pH 7.01). - Počkejte, až se displej ustálí a pak malým šroub...

Více