Jaroslav Drnek - Základní škola Třeboň Na Sadech 375

Komentáře

Transkript

Jaroslav Drnek - Základní škola Třeboň Na Sadech 375
Dobrý den,
blíží se nám pomalu, ale jistě, závěr dalšího školního roku. Někteří žáci si oddychnou,
že už je to za nimi, některým bude smutno hlavně proto, že neuvidí své kamarády.
Samozřejmě ti mladší se mají na co těšit. Ti starší, myslím naše deváťáky, mají
poslední chvíle v lavicích naší školy.
V dubnu nás navštívila delegace z Německa z města Freyungu. Jednali jsme
především o naší možné spolupráci a o možnosti sportovních utkání mezi žáky, učiteli.
Hovořili jsme o Třeboni, kultuře, literatuře, cykloturistice apod. Vše bude ještě
upřesněno a doufám, že naši žáci se vyjedou podívat co nejdříve do nové družební
školy v Německu.
V květnu přijede náš dlouholetý partner, tj. delegace z družební školy v Litvě – Uteně.
Víte, jak dlouho trvá družba mezi školami? To byste asi neuhodli. Již od roku 1995,
kdy byly navázány první družební styky, první návštěvy u nás v Základní škole
Na Sadech a první návštěvy v Uteně. Už je to tedy přes dvacet let, co naše školy
spolupracují. Navázali jsme mnohá přátelství, která opravdu již dvacet let trvají. Letos
přijede šest učitelů, pro které budeme připravovat zajímavý program. Podílet se budete
i vy, žáci školy. Budeme mít 10. 05. 2016 školní akademii a 11. 05. 2016 se uskuteční
Den Evropy. Zde se bude na programu spolupodílet i škola z Uteny. Jsem zvědavá, jak
se nám to všem podaří.
Doufám, že se aspoň trochu těšíte, tak jako já.
Bc. Mgr. Jana Polčáková, ŘŠ
Hello, everyone!
We are approaching the end of another school year. While some students may be relieved,
some may be a little sad, mostly because they won’t be seeing their friends on daily basis.
Of course, the younger ones have things to look forward to. The older students, specifically the
ninth-graders, are staying through their last moments behind the desks of our school.
In April we welcomed a delegation from Freyung, Germany. This meeting consisted mainly
of discussions about our possible cooperation, the possibility of sports tournaments between
our pupils and teachers. We also talked about Třeboň, culture, literature, bike-riding, etc.
Everything will be specified in due time and we hope that our students will be able to travel to
our new partner school in Germany.
In May, we are expecting a visit from our long-term partner-school in Utena, Lithuania. Did
you know how long we have been partners? You wouldn’t guess! Since 1995, when we first
visited Utena and vice versa. We also established many friendships which, indeed, have lasted
for more than 20 years. This year we will welcome six teachers for whom we have prepared
an interesting programme. We expect your participation, students. The school will hold
the yearly performances on May 10th 2016, and The Europe Day the day after. The visitors
from Utena will participate in this programme. I’m very interested in how we will manage.
I sincerely hope that you are at least as excited as I am.
Bc. Mgr. Jana Polčáková, the principal
(Translation: Petr Šot 9. B)
2
Our school
Our school has almost 400 students in 18 tribal classes. We learn two main
foreign languages at our school – English and German. Students have
English in their timetable since the second grade. Older students can
prepare for the exam Cambridge English and get certificate. German is
compulsory from the sixth grade. Our school offers wide offer of optional
courses, where children spend their free time.
School cafeteria, which is in Roháč, belongs to our school and
for a relatively short time advanced a big step forward. Lunches are
reserved on the internet or in the cafeteria through the terminal. Students
can choose among three meals, they get soup and they can get salad or
some sweets. School cafeteria cares to cook according to the standards of
the EU, but it mostly focuses on healthy nutrition. Our school is equipped
with modern technologies, which can students work in lessons with. We
can find interactive boards in some classes.
Jakub Vopelka 9. A
Šušká se, že...
Hi, my article is all about the newest school gossips, but sometimes
there are some fictions and our pupils have to find what is a real
gossip and what is fiction.


Winners of school competitions will not go for a trip to Gmünd
as a reward this year.
The school year ends earlier this year because of the reconstruction,
we will learn till the last day of the school year.
Each pupil from the ninth grade passed the exams in those high
schools that they wanted.
Co se (NE)povedlo
The attendance
of our school
in Hejtman’s cup
Consulting afternoon
Alena 9. A
7
Hi, this is Kač-enka again, and for now I got another part from my section
movies and serials 
For this time I was given the task to ask my friends from my class, which serial is
the most popular for them. The answer is: The Walking Dead, yes that serial
which has six seasons and there are so many zombies in the Walking Dead. If
you wonder, what the three most famous serials are here, in the Czech Republic,
I was searching for some information about it and I found this:
1. Ordinace v růžové zahradě (Rose garden surgery)
2. Ulice (The street)
3. Vyprávěj (Tell)
Are you watching these serials? Do you know any of them? 
I’ll give you a question: Do you know what the most famous serials are
in Lithuania?
Kač-enka
Přijede k nám Litva
Řekla bych, že mnoho z vás to ani neví. Naše škola má partnerství se školou
v litevském městě Utena. Přípravy jsou v plném proudu. Naši hosté se můžou
těšit na zajímavosti o našem městě, o pivovaře, o mokřadech.......
Mně by se více líbil osobní, neformální kontakt. Byla bych ráda, kdyby přijeli
i studenti, bydleli v rodinách a vůbec poznali náš běžný život. Všichni bychom
si procvičili angličtinu a moji rodiče by zkusili oprášit i ruštinu. Třeba já bych
je vzala na taneční trénink, na zkoušku loutkového divadla, na krásnou cestu
kolem Světa, která se dá zvládnout za méně než osmdesát dní. :-)))
Co byste vymysleli vy? Každopádně se na návštěvu z Litvy moc těšíme
a doufáme, že se jim tady bude líbit a že si to tady užijí. :-))))))
Kamila 9. B
Ahoj my jsme Laura a Kristýna, naší prací v časopise je módní policie. Určitě
se ptáte, o čem píšeme články, kde bereme fantazii anebo jiné další otázky.
Různé ankety či odpovědi bereme od žáků. Žáci z naší školy nám rádi
odpovídají na různé otázky. Například jaký mají koníček, co by si přáli
k Vánocům nebo co rádi nosí, každý ale odpoví jinak. Na každou módu má
každý jiný názor.
KONTROLNÍ OTÁZKA: Jakou módu preferují děti z Uteny?
Laura a Kristýna 6. B
4
Anglický jazyk
Ve čtvrtek dne 17. března se konala soutěž anglického jazyka pro 4. ročníky.
Žáci se sešli před jazykovou učebnou ve 13:00 hodin. Tentokrát se sešlo 33
zájemců, kteří si chtěli vyzkoušet angličtinu trošku jiným způsobem. Každý
obdržel 3 stránky různých úkolů, které měli během šedesáti minut vyplnit.
Součástí testu bylo odpovědět na kontrolní otázky týkající se daného textu,
přeložit dopis kamarádovi, najít slovesa schovaná v osmisměrce, uhádnout
hádanku a pomocí anglického návodu rozpoznat postavy na obrázku.
Maximální počet bodů, které mohly děti získat, bylo 59.
1. místo: Ema Stiborová 4. A, Matěj Padrta 4. A
2. místo: Kamila Trojáková 4. B
3. místo: Tereza Wollnerová 4. A, Alexandra Bouchalová 4. B
Jiřina Poláková
Náš svět
Dne 17. 3. 2016 proběhla soutěž z našeho světa pro žáky 3. ročníku.
Zúčastnilo se celkem 13 žáků. Většina dětí dokázala, že jejich znalosti
z prvouky jsou na dobré úrovni. Na prvním místě se umístila Klára
Jabůrková ze 3. B, na druhém místě skončil Dominik Černák ze 3. B,
na třetím místě se umístila dvě děvčata - Andrea Váňová ze 3. A a Adéla
Zajíčková ze 3. B. Všem gratulujeme!!!
Petra Padrtová
Třída 2. A
V naší třídě je nyní celkem 27 žáků, 14 dívek a 13 chlapců. V září k nám
přibyli dva noví žáci: Bára Rambousková a Josef Pavlík. Pepa se po půl roce
vrátil zpátky na základní školu do Rapšachu. Letos se děti seznámily
s novým školním předmětem anglický jazyk, který vyučují paní učitelky
Kučerová a Poláková.
Alena Zemánková
Žáci odpovídali na otázky:
Které roční období máš nejraději? Čím bys chtěl(a) být a proč?
5
Které roční období máš nejraději?
Jaro
Kamil: „Krásně kvetou kytky, voní stromy a mám svátek.“
Erik: „Můžu o Velikonocích šlehat holky.“
Léto
Magda, Amálka, Nikola, Štěpán: „Těším se na koupání.“
Laura, Jirka: „Koupu se v bazénu.“
Natálie, Nela: „Je teplo, hezky a svítí sluníčko.“
Veronika: „Je teplo, chodíme do lesa a jezdíme na kole.“
Martin N.: „Jezdíme na ryby.“
Bára: „Všude je pěkně, zpívají ptáci, voní pole.“
Podzim
Sára: „Na podzim jsem se narodila.“
Kateřina: „Líbí se mi barvy listí.“
Zima
Jan V., Tomáš: „ Mám rád Vánoce.“
Čím bys chtěl(a) být a proč?
Magda, Laura: „Květinářkou, líbí se mi květiny.“
Sára: „Zpěvačkou, chci pobavit lidi.“
Bára: „ Policistkou, líbí se mi vyšetřování a zachraňování lidí.“
Jan V.: „Opravářem sekaček jako můj tatínek.“
Nela: „Chci pracovat na záchranné stanici, mám ráda zvířata, chci je chránit.“
Katka, Amálka, Veronika, Erik: „Veterinářem (veterinářkou), mám rád(a) zvířata a chci je
ošetřovat.“
Martin K.: „Chytačem zvířat, abych je viděl zblízka.“
Alena, Natálie: „Učitelkou ve škole, líbí se mi to.“
Nicol: „Cukrářkou, baví mě pečení.“
Tomáš: „Traktoristou, líbí se mi traktory.“
Martin N.: „Autoopravářem, zajímají mě auta.“
Tereza: „ Myslivcem a trubačkou, mám ráda les a zvířata.“
Kamil: „ Učitelem florbalu, líbí se mi.“
Anežka: „Potápěčkou, abych mohla pozorovat zvířata pod vodou.“
Sam: „Architektem, chci navrhovat domy.“
Ze školní družiny: Návštěva u hasičů
V měsíci dubnu děti ze školní družiny navštívily požární stanici v Třeboni. Hasiči jim
ukázali vybavení aut, výstroj, hydraulické nůžky. Děti si mohly vše vyzkoušet.
Nezapomnělo se ani na zopakování důležitých telefonních čísel a na správný postup
při ohlašování požáru.
Exkurze na stanici byla velmi poučná. Děkujeme třeboňským hasičům, že nám
besedu umožnili.
Dana Nováčková
6
Dovolte, abych vám představila náš školní časopis, který má letitou historii,
letos slaví 25 let. Název časopisu si děti vybraly samy. IQ-čko má osm stran, 4
strany jsou prvního stupně a 4 druhého stupně. Časopis vychází každý měsíc.
Rubriky si děti vymýšlejí. Rubriky jsou vždy o škole, sportu, módě, drbech, je
zde úvodník a paní ředitelka má svou rubriku. Naše akce školy: LISTOPAD
redaktoři chodí do školek, PROSINEC stromeček a výzdoba tříd, LEDEN
Vítáme vás ve škole, předškoláci, ÚNOR Valentýnská pošta, DUBEN Škola
naruby, KVĚTEN Sportovní den.
Anička Bednářová 7. A
Poslední schůzka parlamentu se uskutečnila v pondělí 4. dubna.
Na programu byly následující body:
 dárek pro partnerskou školu z litevské Uteny
 charitativní akce
 výzdoba tříd na téma: Návštěva partnerské školy
 celoškolní bodování akcí (časopis a parlament) bude
ukončeno v polovině května
Anežka Šimkovská 7.
V květnu den, delší už honem je honem ven všichni.
Já mám jako radost dítě, jaro, miluji Tě jaro.
Adéla Lišková 7. B
1.
2.
3.
4.
5.
1. zbraň Robina Hooda
2. poslední roční období
3. zvíře, které létá
4. věc na koupání
5. anglicky paže
Jirka P. a Honza Ř. 8. B
3

Podobné dokumenty