Brožura školení Catia - T

Komentáře

Transkript

Brožura školení Catia - T
ŠKOLENÍ CATIA / DELMIA
pro rok 2011
červenec - září
Strana 1
Váţení zákazníci,
obracíme se na Vás s nabídkou souboru školení a odborných seminářů pro systémy CATIA a DELMIA. Připravili jsme pro
Vás jak standardní, tak i úzce specializovaná školení. Pokud si nevyberete z této nabídky, navrhneme pro Vás individuální
školící program dle Vašich požadavků. Pro období červenec - září roku 2011 je připravena řada školení, kde jsou již pevně
stanoveny termíny. Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, můžeme se dohodnout na jiném termínu, který bude lépe vyhovovat
potřebám Vaší firmy. V případě obsazení školení více jak jedním Vaším zaměstnancem poskytujeme zajímavé slevy.
Podrobnosti k jednotlivým školením a jejich cenám najdete na dalších stránkách. Pokud Vás naše nabídka školení a seminářů
oslovila, kontaktujte nás prosím. Rádi Vám poskytneme další informace nebo domluvíme termín osobní schůzky.
S přátelským pozdravem
Team PLM
T-Systems Czech Republic a.s.
Sirotkova 1242
Mladá Boleslav 293 01
[email protected]
tel.: +420 326 711 480
mobil: +420 739 242 004
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 2
OBSAH
Základy CATIA V5
CATIA V5 - Minimum
Kompletní školení CATIA V5
DMU CATIA V5
CATIA V5 - Kinematika
Výkresová dokumentace
Kreslič / kreslička
Plošné modelování - GSD
Objemové modelování - Part Design
Volné modelování ploch - FSS
Tvorba katalogů, definice PowerCopy
E3D - moduly elektro
Pevnostní výpočty
Síťování - Advanced Meshing Tools
Healing Assistant - oprava ploch
Administrace CATIA V5 pro Windows
CATIA V5 - HUMAN
DELMIA V5 - HUMAN
DELMIA V5 ROBOTICS „basic“
DELMIA V5 ROBOTICS
DELMIA V5 Assembly Process Simulation
CATIA V6 - první info
Zákaznické školení
XV5
CAX (VALIDAT, STANDARDPAKET)
hyper KVS
VYUŢITÍ SKRIPTŮ, MAKER V CATIA V5
DIGITÁLNÍ TOVÁRNA pro manaţery
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 3
Standardní kurz: Základy
CATIA V5
Základy objemového a plošného modelování, tvorba sestav
a výkresové dokumentace.
OBSAH:
Základní ovládání programu CATIA
- jednotlivá menu
- základní pojmy
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
10
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
11Z_V5/11
SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
- základní funkce
- práce s konturou: ořezávání, zaoblování, sražení, transformace
- základy parametrizace kontury: kótování a definice vazeb
12Z_V5/11
PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
- tažená, rotační tělesa, definice zaoblení a sražení
- definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Plane)
- práce s více objekty (Body)
13Z_V5/11
GENERATIVE SHAPE DESIGN - plošné modelování
14Z_V5/11
první týden:
18.07. - 22.07.
druhý týden:
01.08. - 05.08.
první týden:
15.08. - 19.08.
druhý týden:
29.08. - 02.09.
první týden:
05.09. - 09.09.
druhý týden:
19.09. - 23.09.
dle potřeb zákazníka
- základní 3D geometrie: Intersection, Projection, Connect, atd.
- definice základních ploch: tažené, rotační plochy
- Part Design: tvorba 3D objemových těles odvozením z ploch
- definice složitých ploch: Sweep, Loft, Blend,
ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
- polohování a vazbení dílů
- analýzy kolizních stavů
DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
- definice pohledů, řezů, detailů
- kótování, texty, symboly, tabulky
Import /Export
- základní informace o importu a exportu v CATIA
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 4
Standardní kurz: CATIA
V5 - Minimum
Tento kurz je určen těm, kteří začínají se systémem CATIA a potřebují rychle zvládnout základní orientaci a dovednosti v CATIA.
Případně těm, kteří se později budou specializovat na některou z konkrétních oblastí a absolvují tedy později specializované
rozšiřující školení například: DMU, Generative Shape Design, Kinematika, E3D atd. .
OBSAH:
Základní ovládání programu CATIA
- jednotlivá menu
- základní pojmy
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
5
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10Min_V5/11
25.07. - 29.07.
SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
11Min_V5/11
15.08. - 19.08.
- základní funkce
- práce s konturou: ořezávání, zaoblování, sražení,
- základy parametrizace kontury: kótování a definice vazeb
12Min_V5/11
12.09. - 16.09.
13Min_V5/11
dle potřeb zákazníka
PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
- tažená, rotační tělesa, definice zaoblení a sražení
- definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Plane)
-práce s více objekty (Body)
-ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
- polohování a vazbení dílů
- analýzy kolizních stavů
DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
- definice pohledů, řezů, detailů
-kótování, texty, symboly, tabulky
NEW
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 5
Standardní kurz: Kompletní
školení CATIA V5
Toto školení vychází z kurzu základy CATIA V5 a zohledňuje osnovy a metodiky používané v koncernu VW.
Tím nabízí větší možnost procvičení, podrobnější probrání funkcí. Mimo to zahrnuje i pokročilé funkce a poskytuje základní informace
o metodice a používaných nástrojích v koncernu VW.
OBSAH:
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
Základní ovládání programu CATIA
15
6 účastníků
Mladá Boleslav
- jednotlivá menu
- základní pojmy
Číslo kurzu:
Datum konání:
SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
- základní funkce
- práce s konturou: ořezávání, zaoblování, sražení, transformace
- základy parametrizace kontury: kótování a definice vazeb
03C_V5/11
PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
- tažená, rotační tělesa, definice zaoblení a sražení
- definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Plane)
- práce s více objekty (Body)
04C_V5/11
první týden:
15.08. - 19.08.
druhý týden:
29.08. - 02.09.
třetí týden:
12.09. - 16.09.
dle potřeb zákazníka
GENERATIVE SHAPE DESIGN - plošné modelování
- základní 3D geometrie: Intersection, Projection, Connect, atd.
- definice základních i složitých ploch
- Part Design: tvorba 3D objemových těles odvozením z ploch
ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
- polohování a vazbení dílů
- analýzy kolizních stavů
DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
- definice pohledů, řezů, detailů
- kótování, texty, symboly, tabulky
Import / Export
- základní informace o importu a exportu v CATIA
Metodika VW
- základy metodiky
- používané nástroje
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 6
Standardní kurz: DMU
CATIA V5
Základy práce s DMU modelem s využitím nástrojů pro simulace montáže a demontáže sestav,
zjišťování kolizních stavů a vlastní příprava DMU modelu.
OBSAH:
DMU Navigator
- příprava sestav, nastavení (cache), parametry
- načítání geometrických dat a jejich reprezentace, výstupy
- nástroje zobrazení
- manipulace s díly
- DMU objekty
- animace, kamera
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
3
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10D_V5/11
18.07. - 20.07.
11D_V5/11
08.08. - 10.08.
12D_V5/11
05.09. - 07.09.
13D_V5/11
dle potřeb zákazníka
DMU Space Analysis
- dynamické řezy
- analýza a správa prostorových vazeb mezi díly sestavy
- analýza a správa kolizních stavů mezi díly sestavy
DMU Fitting
- simulace montáže a demontáže
- analýza prostorových vazeb a kolizních stavů
- definování podsestav dílů pro rozšířené volby
montáže a demontáže
- obálky poloh dílů, publikace
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 7
Standardní kurz: CATIA
V5 - Kinematika
Základy práce s modulem DMU Kinematics. Simulace pohybu mechanismů a jejích
kolizní analýza za pohybu.
OBSAH:
DMU Kinematics
- druhy kinematických vazeb
- import a konverze kinematických vazeb
- vytváření kinematických mechanismů
- modifikace kinematických mechanismů
- simulace pohybu kinematických mechanismů
- tvorba videa
Analýzy
- analýza kinematických mechanismů
- analýza prostorových vazeb během
pohybu kinematických mechanismů
- analýza rychlosti a zrychlení během
pohybu kinematických mechanismů
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
2
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10K_V5/11
11K_V5/11
12K_V5/11
13K_V5/11
první den:
21.07.
druhý den:
22.07.
první den:
11.08.
druhý den:
12.08.
první den:
08.09.
druhý den:
09.09.
dle potřeb zákazníka
Manuál CATIA DMU Kinematics
v českém jazyce na CD
pro každého účastníka školení ZDARMA
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 8
!!!
Standardní kurz: Výkresová
dokumentace
Kompletní řešení výkresové dokumentace v prostředí CATIA V5.
Výchozím předpokladem pro toto školení je alespoň minimální znalost CATIA V5.
OBSAH:
Generování základních pohledů
- vytvoření pohledů odvozením z 3D modelu
- odvození pohledu z existujících pohledů
- nastavení vlastností pohledů
Definice řezů, detailů atd.
- řezy definované v prostředí výkresu
- řezy odvozené ze 3D
- definice řezů s využitím Sketcheru
Kótování
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
2
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
09V_V5/11
28.07. - 29.07.
10V_V5/11
01.09. - 02.09.
11V_V5/11
26.09. - 27.09.
12V_V5/11
dle potřeb zákazníka
- základní a hromadné kóty
- hromadné a samostatné popsání souřadnic bodů a děr
- přerušení kót, falešné kóty, automatické kótování atd.
- texty
Knihovny detailů
- definice detailů, výkresových rámečků
- ukládání detailů do knihoven
- import detailů z CATIA V4
Tvorba výkresů ze sestav
- možnosti nastavení pohledů
- generování pozic dílů
- kusovník
Práce s velkým objemem dat
- generování pohledů z CGR dat
- zjednodušené pohledy
- metodika
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 9
Standardní kurz: Kreslič
/ kreslička
Kompletní řešení výkresové dokumentace v prostředí CATIA V5 spolu se zvládnutím základních pojmů a ovládání CATIA.
Tento kurz je určen pro účastníky bez předchozí znalosti CATIA, kteří se později budou převážně věnovat tvorbě výkresové dokumentace.
OBSAH:
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
Základní ovládání programu CATIA
5
6 účastníků
Mladá Boleslav
- základní pojmy a ovládání
Číslo kurzu:
Datum konání:
SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
- základní funkce
PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
- základní pojmy, orientace v modelu
- tvorba základních těles
GENERATIVE SHAPE DESIGN - plošné modelování
08VK_V5/11
01.08. - 05.08.
09VK_V5/11
19.09. - 23.09.
10VK_V5/11
dle potřeb zákazníka
- základní pojmy, orientace v modelu
- základní 3D geometrie: Point, Line, Plane ,
Intersection, Projection
- tvorba základních ploch
ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
- základní pojmy, orientace v sestavě
- základy polohování a vazbení dílů
Import /Export
- základní informace o importu a exportu do a z jiných
CAD systémů
DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
- kompletní řešení výkresové dokumentace v
rozsahu předchozího kurzu 06V_V5/10
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 10
Standardní kurz: Plošné
modelování - Generative Shape Design
Pokročilé plošné modelování s využitím nástrojů modulu GSD. Náplní školení je tvorba pomocné (wireframe)
geometrie a tvorba základních i pokročilých ploch.
Tento kurz je určen pro účastníky se základní znalostí CATIA (objemové modelování, Sketcher)
OBSAH:
Používané licence GSD, (HD2)
- základní 3D geometrie: Point, Line, Plane,
Intersection, Projection, Connect, atd.
- definice základních ploch: Extrude, Revolve, Cylinder atd.
- operace s plochami: Trim, Split, Fillet, Extrapolate,
Join, Healing atd.
- definice složitých ploch: SWEEP, Adaptive SWEEP,
BLEND, Multi-sections Surfaces atd.
- Part Design: tvorba 3D objemových těles
jejich odvozením z ploch
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
3
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10G_V5/11
11.07. - 13.07.
11G_V5/11
22.08. - 24.08.
12G_V5/11
19.09. - 21.09.
13G_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 11
Standardní kurz: Objemové
modelování - Part Design
Kompletní problematika objemového modelování (Part Design)
Tento kurz je určen pro účastníky se základní znalostí CATIA.
OBSAH:
PART DESIGN - kompletní tvorba objemových těles
- tažená, rotační tělesa, definice zaoblení a sražení
- tažení profilu po křivce, práce s více profily, úkosování, závity
- definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Plane, Axis)
- využití 3D referenčních elementů a ploch při tvorbě těles
- práce s více objekty (Body)
- kopírování, přesouvání a transformace prvků, izolování
- parametrizace těles (formula)
-postupy pro optimální modifikovatelnost těles
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
3
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10PD_V5/11
25.07. - 27.07.
11PD_V5/11
29.08. - 31.08.
12PD_V5/11
14.09. - 16.09.
13PD_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 12
Standardní kurz: Volné
modelování ploch - FreeStyle Shaper
Pokročilé plošné modelování s využitím speciálních nástrojů pro volné modelování ploch.
Výchozím předpokladem pro toto školení je dobrá znalost CATIA V5 v oblasti plošného modelování (GSD).
- používané licence FSS, FSO a FSP
OBSAH:
Specifické nástrojové panely
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
2
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
- úchopové režimy, nastavení citlivosti myši
- zobrazení manipulátorů ve funkcích pro vytváření
a modifikaci ploch a křivek
- nastavení kompasu
- zobrazení řídícího polygonu a informací o objektu
08F_V5/11
Tvorba křivek
09F_V5/11
- 3D křivky, křivky ležící na ploše, izoparametrické křivky
- křivky definované skupinou bodů
- přechodové křivky, navazování křivek atd.
Tvorba ploch
- plochy typu PATCH,SWEEP a NET
- tažené a rotační plochy, přechodové plochy,
plochy definované skupinou (mračnem) bodů
- zaoblení ploch (ACA Fillet)
10F_V5/11
11F_V5/11
první den:
14.07.
druhý den:
15.07.
první den:
25.08.
druhý den:
26.08.
první den:
22.09.
druhý den:
23.09.
dle potřeb zákazníka
Úpravy tvaru
- modifikace ploch pomocí řídících bodů (Control Points)
- napojování plochy na více elementů (Multi-side Match Surface)
- společná deformace více ploch (Global Deformation)
Analýzy
- kontrola napojení ploch a křivek
- křivostní analýza ploch a křivek
- analýzy pomocí reflexních křivek
- optické analýzy
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 13
Standardní kurz: Tvorba
katalogů, definice PowerCopy
Tvorba 2D a 3D detailů, definice PowerCopy a jejich následné uložení do katalogu.
Výchozím předpokladem pro toto školení je dobrá znalost CATIA V5 v oblastech plošného a objemového modelování.
OBSAH:
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
Tvorba „3D“ detailů v objemovém modelování
2
6 účastníků
Mladá Boleslav
- parametrizace modelu – funkce FORMULA
- propojení modelu s Microsoft Excel
- konstrukce a použití konstrukčních prvků – PowerCopy, UserFeature
Číslo kurzu:
Datum konání:
Tvorba „3D“ detailů v plošném modelování
03P_V5/11
dle potřeb zákazníka
- parametrizace modelu – funkce FORMULA
- konstrukce a použití konstrukčních prvků – PowerCopy, UserFeature
Tvorba „2D“ detailů ve výkresové dokumentaci
- import detailů z CATIA V4
- definice nových 2D detailů
- umístění detailů, modifikace, vazby s knihovnou
Tvorba katalogů (knihoven) dílů a prvků
- uložení dílu spojeného s Excel tabulkou do katalogu
- uložení konstrukčního prvku (PowerCopy) do katalogu
- uložení 2D výkresových detailů do knihovny
PowerCopy = "inteligentní" konstrukční prvky: prolisy,
ţebra, zácvaky, otvory atd.. "Inteligence" těchto prvků spočívá
v jejich schopnosti přizpůsobit se okolní geometrii, použité při
jejich definici (např. dosedací plocha, plocha, zaoblení, sražení apod.).
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 14
Speciální kurz: E3D
- moduly elektro
Základní tvorba elektrických svazků, konektorů a tvorba knihoven elektrických prvků
(převážně pro automobilový a letecký průmysl). Výhodou je snadná a rychlá zástavba vodičů,
konektorů a příchytek do prostoru. Možnosti rozvinu svazku do 2D.
OBSAH:
Používané licence EHI a ELB
- základní názvosloví E3D
- tvorba elektrických komponent
konektorů, příchytek a kontaktů
- tvorba katalogů
- ukládání komponent do knihoven (katalogů)
- základy definice elektrické sestavy
- načítání komponent z knihovny a jejich pozicování
- tažení svazků prostorem
- tažení svazků po ploše
- návaznosti na další SW (pro koncern VW)
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
4
5 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
09E_V5/11
11.07. - 14.07.
10E_V5/11
22.08. - 25.08.
11E_V5/11
06.09. - 09.09.
12E_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 15
Speciální kurz: Pevnostní
výpočty
Základy pevnostních výpočtů metodou konečných prvků u objemových i „plošných“ (vytvořených nástroji
pro plošné modelování) těles a sestav.
- produkty: GPS, GAS, GDY, EST
OBSAH:
Tvorba sítě
- definování velikosti sítě objemových těles
- definování typu a velikosti sítě „plošných“ i 1D těles
Okrajové podmínky
- materiálové vlastnosti
- způsoby zatěžování
- typy uložení (pevné, kluzné atd.)
- vazby převzaté ze sestav
- virtuální díly
- sváry, šroubové spoje
- tepelné zatížení
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
4
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
08A_V5/11
08.08. - 11.08.
09A_V5/11
13.09. - 16.09.
10A_V5/11
dle potřeb zákazníka
Výpočet
Zobrazování výsledků
- způsoby grafického vyhodnocení analýzy
- animace výsledků analýzy
- řezy
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 16
Speciální kurz:
Síťování - Advanced Meshing Tools
Vytváření a editace sítí 1D, 2D a 3D prvků.
- produkty: FMS (FEM Surface) , FMD (FEM Solid),
OBSAH:
Tvorba a editace 1D, 2D i 3D sítě
Definice kvalitativních parametrů sítě
Transformace a ofsetování sítě
Vytváření sítí bodových, švových a
plošných svárů
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
3
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
08S_V5/11
25.07. - 27.07.
09S_V5/11
29.08. - 31.08.
10S_V5/11
dle potřeb zákazníka
Analýza sítě
Export a import sítě
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 17
Speciální kurz: Healing
Assistant - oprava ploch
Kurz je zaměřen na opravu poškozené, nekorektní geometrie (plochy, křivky) s využitím speciálních nástrojů modulu Healing Assistant.
Jedná se nejčastěji o opravu dat převedených z různých CAD formátů (CATIA V4, STEP, IGES atd.)
Výchozím předpokladem pro toto školení je dobrá znalost CATIA V5 v oblasti plošného modelování (GSD).
- používané licence HA1
OBSAH:
Okrajové podmínky
- základní pojmy a ovládání
- popis vstupních dat
-nastavení parametrů
Kontrola dat
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
1
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
- komplexní analýza vstupních dat
- metodologie opravy ploch a křivek
09HA_V5/11
15.07.
10HA_V5/11
12.08.
Oprava dat
11HA_V5/11
29.09.
12HA_V5/11
dle potřeb zákazníka
- AUTOMATICKÉ opravy poškozené geometrie
- „RUČNÍ“ oprava geometrie s využitím
speciálních nástrojů modulu HA1
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 18
Speciální kurz: Administrace
CATIA V5 pro Windows
Jako alternativa je k tomuto kurzu nabízen jednodenní zkrácený kurz: základy administrace CATIA V5.
OBSAH:
- konfigurace PC stanice – HW a SW
- základní pojmy CATIA – produkt, platformy, konfigurace, licence……
- instalace CATIA – základní nastavení
- typy instalace (CD/síťová dávka)
- instalace dokumentace
- nastavení LUM a NODELOCK licencí
- rezervace licencí
- nastavení prostředí (Enviromentu)
- nastavení proměnných
- instalace service packů a jejich správa
- co je service net support? (stahování service packů z internetu)
- instalace dalších modulů
- odinstalace CATIA
- zjišťování integrity – software managment
- administrace nastavení – administrátorský mód
- nastavení standardů – administrátorský mód
- definice DLName a jejich správa
- správa a administrace CATSetings
- správa toolsbarů
- options – instalace periferií (tablet, spacebools…)
- uživatelská nastavení Options
- utility – spuštění a vysvětlení pojmů
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
2
3 účastníci
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
11Ad_V5/11
28.07. - 29.07.
12Ad_V5/11
18.08. - 19.08.
13Ad_V5/11
12.09. - 13.09.
14Ad_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 19
Speciální kurz : CATIA
V5 - HUMAN
Kurz je zaměřen na využití ergonomických nástrojů pro návrh pracovišť, strojů a zařízení
a jejich optimalizaci.
OBSAH:
Úvod do prostředí V5
- seznámení s prostředím CATIA
Human Builder (MHB)
- vytvoření modelu lidského těla, percentil populace
- manipulace s modelem
- práce s katalogy
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
4 účastníci
Místo konání:
3
(Min. počet účastníků: 2)
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
07CH_V5/11
15.08. - 17.08.
Human Measurement Editor (MHM)
08CH_V5/11
19.09. - 21.09.
- nastavení antropometrického modelu
- editace antropometrických proměnných
09CH_V5/11
dle potřeb zákazníka
Human Posture Analysis (MHP)
- editace stupňů volnosti a kloubních limitů
- definice a analýza pohodlných úhlů
- vyhodnocování pozice
Human Activity Analysis (MHA)
- detekce kolizí
- ergonomické analýzy
RULA, NIOSH, Snook & Ciriello
-biomechanika
Interakce s ostatními moduly CATIA
- využití v DMU a Assembly Design
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 20
Speciální kurz : DELMIA V5
- HUMAN
Kurz je zaměřen na využití ergonomických nástrojů pro návrh pracovišť, strojů a zařízení a jejich optimalizaci.
Součástí kurzu jsou i kompletní simulace výrobních procesů s účastí lidského činitele v rámci digitální továrny.
OBSAH:
Úvod do prostředí V5
- seznámení s prostředím Delmia
Human Builder (MHB)
- vytvoření modelu lidského těla
- manipulace s modelem
- práce s katalogy
Human Measurement Editor (MHM)
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
4 účastníci
Místo konání:
5
(Min. počet účastníků: 2)
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
07DH_V5/11
01.08. - 05.08.
08DH_V5/11
dle potřeb zákazníka
- nastavení antropometrického modelu
- editace antropometrických proměnných
Human Posture Analysis (MHP)
- editace stupňů volnosti a kloubních limitů
- definice a analýza pohodlných úhlů
- vyhodnocování pozice
Human Activity Analysis (MHA)
- detekce kolizí
- ergonomické analýzy
RULA, NIOSH, Snook & Ciriello
- biomechanika
Human Task Simulation (MHT)
- prostředí PPR
- vytvoření činností a procesů
- simulace pracovišť s využitím ergonomických
ukazatelů
- analýzy procesů
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 21
Speciální kurz : DELMIA V5
ROBOTICS „basic“
Základy virtuálního ověřování robotických buněk pomocí DELMIA V5.
OBSAH:
Device Building
- Příprava sestavy robota
-Kinematika externích zařízení
-Tvorba knihovny zařízení, robotů
Device Task Definition
- Příprava pracoviště
- Definice nástroje
- Navádění robota – Robot Task
- Nástroje simulace a analýzy
Spot Welding
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
4 účastníci
Místo konání:
3
(Min. počet účastníků: 2)
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10ROB_V5/11
13.07. - 15.07.
11ROB_V5/11
03.08. - 05.08.
12ROB_V5/11
29.09. - 31.09.
13ROB_V5/11
dle potřeb zákazníka
-Tvorba Tagů
-Simulace
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 22
Speciální kurz : DELMIA V5
ROBOTICS
Virtuální ověřování robotických buněk pomocí DELMIA V5.
OBSAH:
Device Building
- Příprava sestavy robota
- Kinematika externích zařízení
- Definování inverzní kinematiky
- Tvorba knihovny zařízení, robotů
Device Task Definition
- Příprava pracoviště
- Definice nástroje
- Navádění robota – Robot Task
- Nástroje simulace a analýzy
Arc Welding, Spot Welding
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
4 účastníci
Místo konání:
5
(Min. počet účastníků: 2)
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
09ROF_V5/11
18.07. - 22.07.
10ROF_V5/11
22.08. - 26.08.
11ROF_V5/11
03.10. - 07.10.
12ROF_V5/11
dle potřeb zákazníka
-Tvorba Tagů
- OrientaceTagů
- Simulace
Workcell Sequencing
- Definice procesů
- Simulation activity
- I/O Management
- PERT/GANTT diagramy
- Simulace procesů
Off-Line Programming
- Architektura
- Kalibrace robota
- Export/Import programů
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 23
Speciální kurz : DELMIA V5
Assembly Process Simulation
Kurz seznámí uživatele s nástroji pro ověření a vizualizaci montáže a demontáže sestav dílů.
Předpokladem absolvování kurzu je znalost základů ovládání CATIA V5.
OBSAH:
Funkce Track
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
4 účastníci
Místo konání:
Pomocné aktivity simulace
1,5
(Min. počet účastníků: 2)
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
Nástroje analýzy
08DAS_V5/11
01.08. - 02.08.
Simulace procesu
09DAS_V5/11
01.09. - 02.09.
10DAS_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 24
Speciální kurz: CATIA
V6 - první info
První seznámení s PLM 2.0 - CATIA V6.
OBSAH:
Úvodní představení V6
Představení principu práce a
způsobu ovládání
- kompas, robot atd.
- vyhledávání v databázi
- vyhledávání v databázi na základě
tvarové podobnosti
- podpora práce s velkými sestavami
Ukázka základních modulů
- přehled modulů známých z CATIA V5
- Concurrent Engeneering – spolupráce
více uživatelů nad stejnými daty
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
1
15 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
06_V6/10
05.09.
07_V6/10
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Ukázka pevnostní analýzy
- DesignSight – jednoduchý průvodce
FEM analýzou pro konstruktéry
Strana 25
Speciální kurz: Zákaznické
školení
Mimo standardizovaných kurzů nabízíme i kurzy dle specifických požadavků zákazníků.
Zákazníkem je definován obsah kurzu, místo konání, termín školení atd..
KOMENTÁŘ:
Potřebujete pro své zaměstnance, kolegy uspořádat školení CATIA dle Vašich požadavků?
Máte jediný termín v roce, kdy můžete školení CATIA absolvovat?
Nevyhovuje vám školení u nás? - můžeme ho uspořádat v prostorách vaší firmy.
Zašlete nám Vaše požadavky a obratem obdržíte cenovou nabídku
na požadované školení.
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 26
Nadstavbová aplikace: XV5
Speciální nástroj pro plošné modelování používaný nejen v koncernu VW. Umožňuje vytvářet
parametrické, hladké a jednoduché plochy. Oproti některým standardním funkcím CATIA (FreeStyle a Automotive Class A)
lze dodatečně měnit různé parametry ploch.Vyšší kvalita ploch vytvářených v XV5 je docílena speciálním nelineárním
vyhlazením a aproximací, přičemž vznikají plochy s designovou kvalitou.
OBSAH:
XV5 Engineering
- parametrické plochy CLASS A quality
plochy :Freeform, Approximation, Blend, Fillet,
Flange, Profile, Fill, Adapter, Trim, Untrim,
Extrapolation, Convert
křivky: Approximation Curve, Blend Curve,
Iso Curve, Projection, Analysis Curve
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
2
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
03X_V5/11
dle potřeb zákazníka
XV5 Shape
- modifikace ploch a křivek s historií
- Smoothing, Design, Matching, Morphing,
Smoothing Curve, Design Curve, Matching
Curve
XV5 Design
- modifikace ploch a křivek bez historie
- Modelling, Control Points, Matching, Trim,
Untrim,
Curve Control Points, Curve Modelling, Curve
Matching
XV5 Analysis
- analýza ploch a křivek
- grafické řezy, diagnostické nasvícení,
odrazové křivky, inflexní křivky, Rendering
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 27
Nadstavbová aplikace: CAX
Kontrolní a metodické nástroje používané v koncernu VW – VALIDAT V5, NTool, Netline.
OBSAH:
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
1
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
StandardPaket
- norma VW 01059
- NTool
- Netline
VALIDAT V5
- ukázka funkcionality formou kontroly
jednotlivých modelů a výkresů
Metodika
- strukturparty VW, ŠKODA
- konstrukce plastových a plechových dílů
- tvorba výkresů a ukládání do KVS
10CAX_V5/11
15.08.
11CAX_V5/11
22.09.
12CAX_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 28
hyper KVS
Systém pro správu konstrukčních dat v koncernu Volkswagen.
OBSAH:
- přihlášení do systému KVS
- uživatelská nastavení
- základní uživatelská práva a delegování
- vyhledávání a obstarávání dílů - PDA, ZWA
- ukládání dílů - PDA, ZWA
- Rozsahy
Délka kurzu (dny):
Kapacita kurzu:
Místo konání:
0,5
6 účastníků
Mladá Boleslav
Číslo kurzu:
Datum konání:
10KVS_V5/11
12.07.
11KVS_V5/11
16.08.
12KVS_V5/11
23.09.
13KVS_V5/11
dle potřeb zákazníka
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 29
Odborný seminář: VYUŢITÍ
SKRIPTŮ, MAKER A APLIKACÍ V CATIA V5
Při používání systémů CATIA/DELMIA/ENOVIA vzrůstá potřeba ze strany uživatelů na urychlení často se
opakujících činností prováděných v těchto systémech. Proto tyto systémy umožňují naprogramování vlastních
uživatelských funkcí, maker, skriptů až po velmi sofistikované speciální aplikace, které mohou přinést nemalé
časové a tím i finanční úspory při realizaci zakázek zejména v konstrukci v systému CATIA.
Délka kurzu (dny):
1
Číslo kurzu:
Kapacita kurzu:
Místo konání:
15 účastníků
Mladá Boleslav
(Min. počet účastníků: 7)
Datum konání:
09_SKRIPT_V5/11
11.07.
OBSAH:
10_SKRIPT_V5/11
17.08.
Úvod do V5 maker
11_SKRIPT_V5/11
12.09.
12_SKRIPT_V5/11
dle potřeb zákazníka
- programovací prostředky V5
- spouštění maker
- nahrání vlastního makra
T-Systems V5 aplikace
- rozdělení a přehled aplikací, maker, skriptů
- obvyklý postup při vývoji V5 aplikací pro zákazníka
- ukázka vybraných aplikací, maker, skriptů
Makro
zdarma
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 30
Odborný seminář: DIGITÁLNÍ
TOVÁRNA pro manaţery
Využití systémů DELMIA pro digitální továrnu v přípravě výroby.
OBSAH:
Digitální továrna
Délka kurzu (dny):
- co je digitální továrna
- přínosy nasazení systémů pro digitální továrnu
- portfolio produktů DELMIA PLM Express
1
Robotika
03T_V5/11
Číslo kurzu:
Kapacita kurzu:
Místo konání:
15 účastníků
Mladá Boleslav
(Min. počet účastníků: 7)
Datum konání:
18.8.
- 3D simulace robotizovaných pracovišť
- definování pohybů jednotlivých robotů
- souběžná práce robotů
- off-line programování robotů
Ergonomie
- 3D model lidského těla
- analýzy ergonomické zátěže
- simulace pracovních činností a pohybů
Plánování montáže
- 3D simulace montážního postupu
- určení montážních sekvencí v PERT diagramu
- časové návaznosti v Gantt diagramu
Virtuální zprovoznění
- simulace řízení výrobních zařízení
- ověření logiky řízení a diagnostika stavů
- knihovny zařízení – Smart Devices
- napojení na PLC
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 31
Závazná přihláška na kurz CATIA číslo :
Číslo kurzu
1
2
3
4
Firma
Počet
účastníků
Moţnosti přihlášení na vybraný kurz:
1) zasláním přihlášky na e-mail: [email protected]
2) telefonickým objednáním kurzu na čísle: 326 711 480
3) odfaxováním přihlášky na číslo: 326 711 420
Doplňující informace:
- začátek kurzů: 9:00 (nebude-li uvedeno jinak)
- délka kurzů: 8 hodin (9:00 - 17:00)
- nabízíme Vám možnost zajištění ubytování v blízkosti naší firmy
Sídlo firmy
Kontaktní osoba
Telefon
e-mail
T-Systems - kurzy CATIA/DELMIA - červenec - září 2011
Strana 32

Podobné dokumenty

Školení CATIA V5 - leden

Školení CATIA V5 - leden úzce specializovaná školení. Pokud si nevyberete z této nabídky, navrhneme pro Vás individuální školící program dle Vašich požadavků. Pro období leden - červen roku 2016 je připravena řada školení,...

Více

Přečtěte si ji zde.

Přečtěte si ji zde. které umožňují díky elektrickým ovládacím systémům různé způsoby práce – jako protiklad pevným řešením. Tyto produkty se jednoduše používají a rozvíjejí tak cíl umožňovat zaměstnancům vykonávat svo...

Více

rámcová licenční smlouva na software master software license

rámcová licenční smlouva na software master software license a písemně souhlasili, že budou dodržovat omezení a závazky zachování důvěrnosti v plné platnosti tak, jak jsou stanoveny v této Smlouvě. Zákazník bude plně odpovědný za to, že Oprávnění uživatelé d...

Více

CAT Makra - přehled dostupných maker

CAT Makra - přehled dostupných maker Odhad časové náročnosti a nákladů Vytvoření nabídky Stanovení kontrolních dnů Vývoj programu Testování již vyvinutých částí programu Předání programu Kompletní test programu, modifikace prog...

Více

AX ZPR08.indd - AXIOM TECH sro

AX ZPR08.indd - AXIOM TECH sro vzhledu není jen sjednocení prostředí s Microsoft produkty, aby se noví začínající uživatelé lépe orientovali v ovládání, ale i ergonomičnost ovládání s důrazem na minimalizaci počtu stisknutí tlač...

Více

Průvodce povrchových úprav nerezové oceli

Průvodce povrchových úprav nerezové oceli Jsou klasifikovány kombinací čísla a písmene, jako např. 2 J. Tento systém poskytuje popis a základní informace o procesním postupu, ale ne o praktické aplikaci. Účelem tohoto průvodce proto je: • ...

Více

NAVOD NA TVORBU OJNICE V CATIA V5 NAVOD NA TVORBU

NAVOD NA TVORBU OJNICE V CATIA V5 NAVOD NA TVORBU Návod na tvorbu modelu ojnice v CATIA V5 R16

Více