Overview of public contracts

Komentáře

Transkript

Overview of public contracts
A
Notification of preliminary information
Preliminary announcement on the preparation of tender
Issuer
Name of tender
Type of tender
Agricultural machinery
A1
Povodí Vltavy, státní podnik
Track tenders in this sector
Nákup kráčivého rypadla
Dodávky
Electrical machinery
A2
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Česká republika - Ministerstvo vnitra
SUSEN - Horké komory - Slaboproudá zařízení
Dodávky
Rozšíření infrastruktury radiokomunikačního systému PEGAS
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ IKEM - rozšíření thorakoskopické věže o videoendoskopy s
MEDICÍNY
procesorem
A5
Chrudimská nemocnice a.s.
"Dodávka echokardiografického přístroje pro kardiologické a
vaskulární aplikace"
Security, fire-fighting and police equipment
Západočeská univerzita v Plzni
7 755 370 CZK
Dodávky
1 421 000 CZK
Dodávky
1 900 000 CZK
Track tenders in this sector
Disrupter
Dodávky
Laboratory, optical and precision equipment
A7
Dodávky
Track tenders in this sector
A4
MINISTERSTVO OBRANY
1 800 000 CZK
Track tenders in this sector
Medical equipment
A6
5 900 000 CZK
Track tenders in this sector
Radio, television a communication
A3
Value
track this tender
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
nezveřejněno
Track tenders in this sector
Dodávka univerzálního testovacího zařízení pro cyklické
zatěžování pro projekt NTIS
Dodávky
Industrial machinery
7 024 915 CZK
Track tenders in this sector
A8
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
SUSEN - Smyčka CO2 a HTHL - Ventily
Dodávky
4 500 000 CZK
A9
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Dodávka speciálních podvěsných mostových jeřábů pro
projekt Vývoj a prototypová dodávka…
Dodávky
65 000 000 CZK
A10
MemBrain, s.r.o.
Dodávka a montáž kontinuálního homogenizátoru s
příslušenstvím
Dodávky
6 000 000 CZK
A11
Střední škola technická a ekonomická,
Brno, Olomoucká 61
„V 000404 – Dodávka CNC strojů – nové vyhlášení“
Dodávky
6 000 000 CZK
A12
Západočeská univerzita v Plzni
Dodávka 3D tiskárny včetně tiskového materiálu pro projekt
NTIS
Dodávky
2 300 000 CZK
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
A
Notification of preliminary information
Preliminary announcement on the preparation of tender
Issuer
Name of tender
Type of tender
Construction machinery
A13
ASTRA MOTOR, s.r.o.
Track tenders in this sector
CNC Bruska na kulato
Dodávky
Construction structures and materials
A14
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Value
track this tender
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
8 000 000 CZK
Track tenders in this sector
SUSEN - Horké komory - Rozvod technických plynů
Dodávky
Construction work
nezveřejněno
Track tenders in this sector
A15
Město Planá
Úprava náměstí Svobody Planá - severní část
Stavební práce
nezveřejněno
A16
Středočeský kraj
Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov
Stavební práce
10 802 270 CZK
A17
Kraj Vysočina
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a
transfuziologie
Stavební práce
nezveřejněno
A18
Město Frýdlant nad Ostravicí
„Stavební úpravy ZŠ T.G.Masaryka č.p.1260“
Stavební práce
19 000 000 CZK
A19
Jihočeský vodárenský svaz
ÚV PLAV – DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE
Stavební práce
255 700 000 CZK
A20
Město Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Stavební práce
31 000 000 CZK
A21
UVR Mníšek pod Brdy a.s.
Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy
se změnou využití pro účely…
Stavební práce
170 000 000 CZK
A22
Obec Vlčková
Odkanalizování obce Vlčková – II. etapa
Stavební práce
31 000 000 CZK
A23
Olomoucký kraj
II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okužní křižovatka
Stavební práce
14 000 000 CZK
A24
Olomoucký kraj
Silnice II/449 Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka
Stavební práce
48 000 000 CZK
A25
VODOVODY A KANALIZACE
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - REKONSTRUKCE KANALIZACE
V KOMUNIKACI Č. I/23
Stavební práce
21 000 000 CZK
A26
Město Vsetín
Stavební úpravy č. p. 1484 ul. Smetanova
Stavební práce
12 600 000 CZK
A27
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Rekonstrukce domu č.p. 441 Uherské Hradiště
Stavební práce
13 666 000 CZK
A28
Kraj Vysočina
II/639 Batelov - úprava křižovatky
Stavební práce
8 500 000 CZK
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
A
Notification of preliminary information
Preliminary announcement on the preparation of tender
Issuer
Name of tender
Type of tender
Value
A29
Olomoucký kraj
Most ev.č. 433 - 007 za obcí Němčice nad Hanou
Stavební práce
20 000 000 CZK
A30
Kraj Vysočina
III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824 - 2
Stavební práce
27 000 000 CZK
A31
Univerzita Karlova v Praze
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci
Králové – příjezdová komunikace
Stavební práce
1 500 000 CZK
A32
Česká republika - Ministerstvo financí
Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov –
Technická infrastruktura v…
Stavební práce
17 790 700 CZK
A33
Město Vysoké Mýto
Kompostárna Vysoké Mýto - stavební část
Stavební práce
11 539 086 CZK
A34
Obec Chrášťany
Rekonstrukce a rozšíření ČOV Chrášťany
Stavební práce
10 000 000 CZK
A35
Obec Vícov
„K 00054 - Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov“
Stavební práce
nezveřejněno
A36
Česká republika - Ministerstvo obrany
"Vyškov - realizace energetických úspor objektů č. 243 a 255
- realizace"
Stavební práce
nezveřejněno
Software package and information systems
A37
Probační a mediační služba
Upgrade stávající elektronické spisové služby
A38
Univerzita Palackého v Olomouci
A39
Královéhradecký kraj
Track tenders in this sector
Služby
700 000 CZK
OPVK/2013: Upgrade softwaru Imaris
Dodávky
123 900 CZK
Krajská digitální spisovna a Krajské digitální úložiště
Královéhradeckého kraje
Dodávky
16 041 666 CZK
Postal and telecommunications services
A40
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Track tenders in this sector
Poskytování servisní podpory a pozáručního servisu k
informačním systémům APV KEREN a S -…
Služby
Financial and insurance services
6 000 000 CZK
Track tenders in this sector
A41
Ústecký kraj
Pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje
Služby
15 000 000 CZK
A42
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a…
Propagace a administrativní pomoc u služeb poskytovaných
veřejnosti zdravotní pojišťovnou…
Služby
80 000 000 CZK
Architectural, construction and engineering services
A43
Město Velké Meziříčí
Track tenders in this sector
Zpracování digitálního povodňového plánu OPR Velké Meziříčí
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
track this tender
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Služby
www.enovation.cz/en
370 000 CZK
www.govdaily.cz/en
A
Notification of preliminary information
Preliminary announcement on the preparation of tender
Issuer
Name of tender
Type of tender
Value
A44
Státní pozemkový úřad
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd, Hůrka, Poustka,
Ostroh
Služby
4 765 854 CZK
A45
Kraj Vysočina
Projektové dokumentace 2013 - 04, komunikace
Služby
1 400 000 CZK
A46
Česká republika - Ministerstvo financí
„Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef“
Služby
70 300 600 CZK
A47
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková…
„Specializované meteorologické informace ČHMÚ 2013 2014“
Služby
17 000 000 CZK
A48
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková…
„Podpora, kontrola a vyhodnocení adekvátnosti zimní údržby
komunikací“
Služby
40 000 000 CZK
IT services, consulting, software development
Track tenders in this sector
A49
Česká republika - Ministerstvo dopravy
Zpracování, technické zabezpečení a správa nového
webového portálu Operačního programu…
A50
Masarykova univerzita
Dodávka licencí IBM SPSS Statistics (a IBM SPSS Modeler)
pro období 2014 - 2018
A51
Ministerstvo spravedlnosti České
republiky
Servisní a technická podpora zálohovacího systému MSp
realizovaného na platformě IBM TSM …
Služby
6 400 000 CZK
A52
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy
a agendové portály
Služby
18 950 000 CZK
A53
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+
Služby
45 000 000 CZK
A54
LOM PRAHA s.p.
"Implementace entity letounu L - 39" do IS TSS CLV
Pardubice
Služby
1 550 000 CZK
A55
Česká republika - Ministerstvo financí
Další rozvoj ISAO III
Služby
nezveřejněno
A56
Západočeská univerzita v Plzni
Dodávka uzlů výpočetního klastru a příslušenství pro potřeby
projektu CENTEM
Dodávky
nezveřejněno
Služby
Research and development services
A57
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Lesy České republiky, s.p.
Databáze typizačních znaků biologických agens - EBLN
(European biodefence laboratory…
Služby
124 500 CZK
14 000 000 CZK
Track tenders in this sector
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – SÚJ
Ostravice a Ostravice -…
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
Dodávky
2 045 333 CZK
Track tenders in this sector
Agricultural and forestry services
A58
track this tender
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Služby
www.enovation.cz/en
20 240 000 CZK
www.govdaily.cz/en
A
Notification of preliminary information
Preliminary announcement on the preparation of tender
Issuer
Name of tender
Type of tender
Business services
Value
Track tenders in this sector
A59
Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Komunikační strategie MŽP pro OPŽP a 2014+
Služby
5 000 000 CZK
A60
Pražská informační služba
Zajištění služeb souvisejících s podporou kongresové turistiky
na období 36 měsíců
Služby
9 000 000 CZK
A61
Fond dalšího vzdělávání
Tisková a on - line reklama
Služby
2 500 000 CZK
A62
Česká republika - Ústav pro studium
totalitních režimů
Překlady odborných, popularizačních a prezenčních textu
ÚSTR
Služby
600 000 CZK
Education and training services
A63
PTÁČEK - velkoobchod, a.s.
Track tenders in this sector
Vzdělávání zaměstnanců společnosti PTÁČEK - velkoobchod,
a.s. II
Environmental services
Služby
2 066 600 CZK
Track tenders in this sector
A64
DIAMO, státní podnik
Sanace silně kontaminovaných podzemních vod projektu
NOLO
Služby
nezveřejněno
A65
Kolektory Praha, a. s.
Úklid dispečinků Kolektorů Praha, a. s.
Služby
3 000 000 CZK
Other community services
A66
Svaz měst a obcí České republiky
track this tender
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
Služby
www.enovation.cz/en
10 440 000 CZK
www.govdaily.cz/en
Overview of tenders published in the Journal of Public Procurement
Issuer
Name of tender
Type of tender
Agricultural machinery
B1
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ
Value
Deadline
Track tenders in this sector
Gianni Ferrari - dodávka náhradních dílů
Dodávky
Office and computing machinery
1 400 000 CZK
7. 11. 2013
Track tenders in this sector
B2
Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice…
WiFi rozšíření datové sítě v areálu ÚVN
Praha
Dodávky
nezveřejněno
7. 11. 2013
B3
Ústav teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. i.
0060_VZ120 – Výpočetní technika pro
CET
Dodávky
130 000 CZK
30. 10. 2013
Electrical machinery
B4
Vysoké učení technické v Brně
Track tenders in this sector
Váhy a drobné laboratorní vybavení
Dodávky
Radio, television a communication
B5
Sdružení sportovních klubů Vítkovice
Odbavovací zařízení a videorežie k
velkoplošným…
1 623 039 CZK
11. 11. 2013
Track tenders in this sector
Dodávky
Medical equipment
10 000 000 CZK
29. 10. 2013
Track tenders in this sector
B6
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Překládací pacientské zařízení
Dodávky
3 517 000 CZK
4. 12. 2013
B7
Fakultní nemocnice Plzeň
Léčivé přípravky 2013
Dodávky
62 660 000 CZK
2. 12. 2013
B8
Fakultní nemocnice Plzeň
Imunopreparáty 2013
Dodávky
141 800 000 CZK
29. 11. 2013
B9
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Modernizace technologického vybavení v
oblasti…
Dodávky
31 018 345 CZK
3. 12. 2013
B10
Moravskoslezský kraj
„Nákup zdravotnické techniky pro projekt
- Obnovení…
Dodávky
6 104 350 CZK
3. 12. 2013
B11
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
FNUSA - ICRC – Tělový pletysmograf s
možností určení…
Dodávky
1 283 945 CZK
4. 11. 2013
B12
Pardubický kraj
Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový…
Dodávky
45 146 700 CZK
29. 10. 2013
Transport equipment
B13
ČR - Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
submit a bid
B
Announced contracts
get documentation
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
Nákup požárního kontejnerového nosiče
(PKN)
Dodávky
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
3 636 364 CZK
www.enovation.cz/en
6. 12. 2013
www.govdaily.cz/en
Overview of tenders published in the Journal of Public Procurement
Issuer
B14
Letiště Praha, a. s.
Name of tender
Type of tender
Dodávka hasičských letištních automobilů
Dodávky
Laboratory, optical and precision equipment
Value
29 000 000 CZK
Deadline
submit a bid
B
Announced contracts
get documentation
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
2. 12. 2013
Track tenders in this sector
B15
Vysoké učení technické v Brně
Malý axiálně - torzní servohydraulický
zkušební systém
Dodávky
3 500 000 CZK
7. 11. 2013
B16
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Pořízení laboratorního přístrojového
vybavení a…
Dodávky
2 366 941 CZK
5. 12. 2013
B17
Povodí Labe, státní podnik
Elektronový mikroskop
Dodávky
1 400 000 CZK
4. 11. 2013
B18
České vysoké učení technické v
Praze, veřejná vysoká škola
Požární komora - zařízení pro
velkorozměrovou požární…
Dodávky
3 000 000 CZK
4. 11. 2013
Industrial machinery
Track tenders in this sector
B19
Fakultní nemocnice Ostrava
Výměna 4 ks výtahů v objektu lůžkového
bloku FN Ostrava
Dodávky
8 000 000 CZK
3. 12. 2013
B20
Olomoucký kraj
Strojní vybavení dílen pro praktickou
výuku
Dodávky
6 505 785 CZK
4. 12. 2013
B21
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Sekundární odsávání ocelárny NS 220
Dodávky
194 000 000 CZK
12. 11. 2013
B22
CIDEM Hranice, a.s.
Snížení množství emisí TZL při zpracování
dřeva pro…
Dodávky
7 000 000 CZK
30. 10. 2013
Construction structures and materials
B23
Obec Bory
Obec Bory - vodovodní síť
B24
Univerzita Pardubice
Dodávka klíčového systému
Track tenders in this sector
Stavební práce
36 000 000 CZK
8. 11. 2013
Dodávky
3 300 000 CZK
29. 10. 2013
Construction work
Track tenders in this sector
B25
Město Nasavrky
Nasavrky II. etapa, dostavba kanalizace
Stavební práce
28 093 262 CZK
4. 11. 2013
B26
Pardubický kraj
Modernizace silnic III/34019 a III/34020
Stolany -…
Stavební práce
43 353 397 CZK
7. 11. 2013
B27
Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.
Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n.N
- 2 stavby
Stavební práce
307 960 900 CZK
26. 11. 2013
B28
Pardubický kraj
Modernizace silnice II/312 Králíky Červený Potok, km…
Stavební práce
77 068 753 CZK
21. 11. 2013
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Overview of tenders published in the Journal of Public Procurement
Issuer
Name of tender
Type of tender
Value
Deadline
B29
Pardubický kraj
Modernizace silnic II/311 a III/31118 v
úseku Nepomuky…
Stavební práce
17 282 095 CZK
7. 11. 2013
B30
Pardubický kraj
Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice Žamberk
Stavební práce
27 330 115 CZK
21. 11. 2013
B31
Město Otrokovice
Regionální cyklostezka č. 471 – páteřní
trasa Zlín –…
Stavební práce
13 190 000 CZK
7. 11. 2013
B32
Pardubický kraj
Modernizace silnice II/360 Polička křižovatka na…
Stavební práce
108 326 811 CZK
21. 11. 2013
B33
Pardubický kraj
Rekonstrukce mostu ev. č. 337 – 016
Starý Dvůr
Stavební práce
6 842 829 CZK
7. 11. 2013
B34
Moravskoslezský kraj
„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní
zpevněné…
Stavební práce
81 533 303 CZK
7. 1. 2014
B35
Město Jaroměř
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE
STAVBY PRO PROJEKT:…
Stavební práce
11 281 979 CZK
31. 10. 2013
B36
Moravskoslezský kraj
„Silnice II/452 Bruntál - Mezina“
Stavební práce
32 245 514 CZK
10. 12. 2013
B37
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/14 Červený Kostelec, OŽK
Stavební práce
31 000 000 CZK
15. 11. 2013
B38
Národní technické muzeum
Centrum stavitelského dědictví v Plasích,
II. etapa –…
Stavební práce
141 000 000 CZK
21. 10. 2013
B39
Česká republika - Státní pozemkový
úřad,Krajský pozemkový…
Polní cesta HPC 2 v kat. území Nebovidy
Stavební práce
6 173 567 CZK
6. 11. 2013
B40
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
SILNICE II/150: BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM – LOUKOV
Stavební práce
14 487 993 CZK
1. 11. 2013
B41
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice
Stavební práce
15 689 000 CZK
4. 11. 2013
B42
Město Hlučín
Zateplení objektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
Stavební práce
10 500 000 CZK
7. 11. 2013
B43
Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
Superpočítačové centrum IT4Innovations
-…
Stavební práce
289 053 189 CZK
25. 10. 2013
B44
KAHOS, spol. s r.o.
Výstavba nové kompostárny pro
zpracování bioodpadů a…
Stavební práce
70 654 002 CZK
14. 11. 2013
B45
Statutární město Jihlava
Cyklostezka R03 Staré Hory - Romana
Havelky a…
Stavební práce
12 900 000 CZK
6. 1. 2014
B46
Sdružení zadavatelů Středočeský kraj
a Město Poděbrady
II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD
Stavební práce
198 242 551 CZK
28. 11. 2013
B47
Město Říčany
Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice
v Říčanech
Stavební práce
24 699 381 CZK
31. 10. 2013
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
submit a bid
B
Announced contracts
get documentation
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
www.govdaily.cz/en
Overview of tenders published in the Journal of Public Procurement
Issuer
Name of tender
Type of tender
Value
Deadline
B48
Obec Čejetice
Víceúčelové sportovní hřiště v Čejeticích
Stavební práce
8 632 858 CZK
5. 11. 2013
B49
Obec Sukorady
Sukorady – splašková kanalizace a ČOV
Stavební práce
55 913 447 CZK
4. 11. 2013
B50
Obec Píšť
Zlepšení energetického standardu
základní školy Píšť
Stavební práce
12 297 838 CZK
4. 11. 2013
B51
Obec Čejetice
Víceúčelové sportovní hřiště v Čejeticích
Stavební práce
8 632 858 CZK
5. 11. 2013
B52
Město Kostelec nad Labem
Rekonstrukce místních komunikací v
Kostelci nad Labem
Stavební práce
21 000 000 CZK
24. 10. 2013
B53
Obec Životice u Nového Jičína
Vodovod - stavba
Stavební práce
49 000 000 CZK
3. 12. 2013
B54
Obec Zaječí
"ZAJEČÍ - ZŘÍZENÍ MOKŘADU, OBNOVA
VODNÍ PLOCHY V…
Stavební práce
4 878 681 CZK
25. 10. 2013
B55
Obec Horní Lhota
Rekultivace skládky “LUHA“ v CHKO Bílé
Karpaty
Stavební práce
14 145 489 CZK
22. 10. 2013
Software package and information systems
Track tenders in this sector
B56
Česká republika - Česká školní
inspekce
Upgrade a doplnění HW a SW serverové
platformy ČŠI
Dodávky
6 445 000 CZK
27. 11. 2013
B57
Česká republika - Česká školní
inspekce
ČŠI Praha - Licence
Dodávky
3 715 000 CZK
27. 11. 2013
Repair and maintenance services
B58
Česká republika - Ministerstvo
zdravotnictví
Správa, údržba a opravy osobních vozidel
Track tenders in this sector
Služby
Public utilities
B59
TEZA s.r.o.
submit a bid
B
Announced contracts
get documentation
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
2 600 000 CZK
5. 11. 2013
Track tenders in this sector
Dodávka tepla do kotelny „Lhotka čp.
205“ a do kotelny…
Dodávky
Financial and insurance services
26 000 000 CZK
14. 11. 2013
Track tenders in this sector
B60
Město Frenštát pod Radhoštěm
Komplexní pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu
Služby
5 100 000 CZK
26. 11. 2013
B61
Město Frenštát pod Radhoštěm
Poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše
72 mil. Kč na…
Služby
15 000 000 CZK
26. 11. 2013
B62
České dráhy, a.s.
Pojištění odpovědnosti dopravce na
období 2014 - 2016
Služby
120 000 000 CZK
18. 11. 2013
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Overview of tenders published in the Journal of Public Procurement
Issuer
Name of tender
Type of tender
Architectural, construction and engineering services
Value
Deadline
Track tenders in this sector
B63
Kraj Vysočina
Projektové dokumentace 2013 - 02,
komunikace
Služby
2 450 000 CZK
4. 11. 2013
B64
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro…
Komplexní pozemkové úpravy Miloňovice
Služby
1 500 000 CZK
4. 12. 2013
B65
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro…
Komplexní pozemkové úpravy Krty u
Strakonic
Služby
2 500 000 CZK
4. 12. 2013
B66
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro…
Vytyčení vlastnických hranic lesních
parcel a zavedení…
Služby
3 000 000 CZK
28. 11. 2013
B67
Česká republika - Ministerstvo financí
Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma,
v lokalitě…
Služby
17 443 600 CZK
5. 12. 2013
IT services, consulting, software development
B68
Asociace samostatných odborů
Posilování sociálního dialogu
prostřednictvím…
Track tenders in this sector
Služby
Oil and gas related services
B69
Česká geologická služba,
příspěvková organizace
Karotážní práce v Oblastech 1 až 3
Česká republika - Městský soud v
Praze
Stavební práce
ČEZ, a. s.
15. 11. 2013
16 089 256 CZK
6. 12. 2013
Track tenders in this sector
MS Praha - bezpečnostní služby, areál
Hostivice
Služby
Education and training services
B71
16 962 738 CZK
Track tenders in this sector
Business services
B70
submit a bid
B
Announced contracts
get documentation
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Poskytování administrativních služeb v
oblasti…
4 200 000 CZK
3. 12. 2013
Track tenders in this sector
Služby
Environmental services
nezveřejněno
7. 11. 2013
Track tenders in this sector
B72
Obec Rozstání
Obec Rozstání - ČOV a stoková síť
Stavební práce
60 000 000 CZK
31. 10. 2013
B73
Domov Harmonie, centrum sociálních
služeb Mirošov,…
Zajištění úklidových služeb pro Domov
Harmonie,…
Služby
15 200 000 CZK
2. 12. 2013
B74
Město Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
Zajištění odpadového hospodářství a
komunálních služeb…
Služby
280 000 000 CZK
19. 12. 2013
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
Estimated
value
Petroleum products
Česká republika - Ústavní
soud
Dodávka elektrické energie 2014
E.ON.Energie, a.s
C2
Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice
Dynamický nákupní systém dodávek
zemního plynu…
Pragoplyn, a.s.
200 000 CZK
976 500 CZK
2
5 635 124 CZK
5 532 002 CZK
10
Agricultural machinery
Track tenders in this sector
C3
POOSLAVÍ Nová Ves,
družstvo
Technologie pro kompostárnu
Pooslaví
MAN – ZT, s.r.o.
C4
Libor Čech
Technické vybavení komunitní
kompostárny rodinné…
Agro Trnava s.r.o.
C5
Zemědělské družstvo
Jindřichův Hradec
Technologie na snížení emisí
amoniaku Zemědělské…
C6
Zdeněk Paták
Technologie na snížení emisí
amoniaku Zdeněk Paták
4 868 082 CZK
nezveřejněno
3
890 000 CZK
1 330 000 CZK
2
MOREAU AGRI,
spol.…
2 800 000 CZK
2 874 200 CZK
4
DAŇHEL AGRO a.s.
2 000 000 CZK
1 815 000 CZK
2
Clothing, footwear and accessories
Česká republika - Generální
ředitelství…
No. of
bids
Track tenders in this sector
C1
C7
Final price
Zhotovení a dodávka čepic a
klobouků pro…
Track tenders in this sector
Tonak a.s.
4 500 000 CZK
Office and computing machinery
3 890 000 CZK
2
Track tenders in this sector
C8
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik
Nákup 2 kusů produkční inkoustové
tiskárny s IPDS…
FACSON, spol. s r.o.
C9
Střední škola průmyslová,
hotelová a…
Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická…
C10
Česká republika Ministerstvo obrany,…
C11
2 066 115 CZK
2 034 214 CZK
5
FLEXTRON
elektronic…
nezveřejněno
1 799 869 CZK
4
Tonery, náplně a pásky do tiskáren a
kopírovacích…
AKR1 s.r.o.
nezveřejněno
nezveřejněno
3
Technická univerzita v Liberci
171_MK_Notebooky pro administraci
projektu OPVK a…
CSYSTEM CZ a.s.
209 085 CZK
nezveřejněno
5
C12
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská…
Nákup ICT II
C SYSTEM CZ a.s.
162 727 CZK
136 509 CZK
3
C13
Gymnázium, Trutnov,
Jiráskovo náměstí…
„Dodávka ICT techniky do Gymnázia
v Trutnově“
DLNK s.r.o.
1 133 000 CZK
1 070 239 CZK
3
Electrical machinery
C14
Institut klinické a
experimentální…
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
Výměna jističů ARV a vypínačů VARV
Elektroprim Koutník…
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
nezveřejněno
2 431 635 CZK
www.enovation.cz/en
3
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
C15
Vysoká škola báňská Technická…
Name of tender
Laboratorní pracoviště KNX
Winner
Future building…
Estimated
value
828 025 CZK
Medical equipment
Final price
795 430 CZK
No. of
bids
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
2
Track tenders in this sector
C16
Ústřední vojenská nemocnice
- Vojenská…
Modernizace a obnova přístrojového
vybavení…
LINET, spol. s r.o.
C17
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
Kardiovertry
A care a.s.
C18
Zdravotní ústav se sídlem v
Ostravě
Hotová kultivační média pro
mikrobiologii na…
TRIOS, spol. s.r.o.
nezveřejněno
2 611 438 CZK
2
13 700 700 CZK
13 282 500 CZK
0
2 012 000 CZK
1 320 340 CZK
5
Transport equipment
Track tenders in this sector
C19
Řízení letového provozu
České republiky…
CANI Simulator
CS SOFT a.s.
C20
Česká republika - Hasičský
záchranný…
CAS 20 - S2T
WISS CZECH, s.r.o.
C21
Správa města Soběslavi, s.r.o.
Pořízení zametacího vozu za účelem
snížení…
Roman Guichen
C22
CRONIMED Ostrava, s.r.o.
Omezení prašnosti v obci s provozem
Kärcher spol. s r.o.
firmy Cronimet
C23
Technické služby města
Dvora Králové…
Zefektivnění nakládání s odpady
C24
Město Jiříkov
C25
nezveřejněno
26 729 300 CZK
4
7 000 000 CZK
6 595 000 CZK
2
nezveřejněno
nezveřejněno
0
nezveřejněno
1 235 000 CZK
3
KOBIT, spol. s r.o.
2 872 590 CZK
2 849 000 CZK
3
Automobilová plošina
Plošiny Rybáček s.r…
1 700 000 CZK
1 695 000 CZK
3
STKO, spol. s r. o.
Dodání zařízení k zajištění
separovaného sběru…
A - TEC servis s. r…
10 239 836 CZK
10 289 440 CZK
2
C26
Obec Tasovice
Zavedení separace a svozu
bioodpadů v obci…
Ondřej Štěpančík
752 500 CZK
717 500 CZK
4
C27
Město Bystřice pod
Hostýnem
Pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro…
ACHP služby s.r.o.
nezveřejněno
2 100 000 CZK
2
C28
Česká republika Ministerstvo obrany
Pneumatiky a duše pro pozemní
vojenskou techniku
Autopneu Urban s.r…
36 006 744 CZK
36 006 743 CZK
3
C29
FAST KOVOŠROT s.r.o.
Svoz kovového odpadu - FAST
KOVOŠROT s.r.o.(2)
HCS Centrum s.r.o.
3 500 000 CZK
4 389 900 CZK
4
C30
Česká republika – Hasičský
záchranný…
Cisternová automobilová stříkačka
Továrna hasící…
5 371 901 CZK
5 339 000 CZK
2
C31
Technické služby Bruntál
s.r.o.
Jedná se o dodávku nového
svozového vozidla a 220…
A-TEC SERVIS s.r.o.
4 980 000 CZK
4 969 000 CZK
3
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
Estimated
value
Security, fire-fighting and police equipment
Final price
No. of
bids
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
C32
Česká republika - Krajské
ředitelství…
Jednací řízení bez uveřejnění Výstavba…
Trade Fides a.s.
nezveřejněno
1 611 569 CZK
0
C33
ČR - Krajské ředitelství
policie…
Nákup komunikačních prostředků v
rámci…
C SYSTEM CZ a.s.
768 700 CZK
560 863 CZK
3
Laboratory, optical and precision equipment
C34
Povodí Moravy, s.p.
Celopodnikový satelitní systém
sledování vozidel
Komtes Chrudim,
s.r…
C35
Veterinární a farmaceutická
univerzita…
MIKROSKOPY A DALŠÍ TECHNIKA
MIKRO, spol. s r.o.
Track tenders in this sector
Furniture, furnishings and domestic appliances
nezveřejněno
nezveřejněno
6
88 000 CZK
85 418 CZK
2
Track tenders in this sector
C36
Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
Nákup nábytku - Zalužanského JŘBU
TECHO, a.s.
nezveřejněno
111 971 CZK
1
C37
Český rozhlas
Nákup kancelářského nábytku pro
Český rozhlas
Interier Tech s.r.o.
nezveřejněno
15 000 000 CZK
6
C38
Západočeská univerzita v
Plzni
Uzavření rámcové smlouvy na
dodávku sedacího…
Artspect, a.s.
2 756 000 CZK
2 756 000 CZK
6
C39
Městský bytový podnik
Karolinka, p.o.
Kompostárna pro městský bytový
podnik Karolinka,…
ELKOPLAST CZ,
s.r.o.
nezveřejněno
2 099 000 CZK
3
Industrial machinery
Track tenders in this sector
C40
Obec Jetřichovice
Varovný protipovodňový systém pro
obec…
JD ROZHLASY s.r.o.
1 062 850 CZK
1 015 200 CZK
3
C41
P.O.S. FACTORY, s.r.o.
Dodávka polygrafického stroje pro
společnost P.O…
HSW Signall s.r.o.
6 297 111 CZK
6 650 000 CZK
2
C42
Česká republika Ministerstvo financí
Rekonstrukce výměníkové stanice
Janovského -…
Instalace Praha…
160 974 CZK
160 974 CZK
1
C43
České vysoké učení
technické v Praze
Dodávka GT - Suite pro vědecko technický park
Gamma
Technologies…
1 170 000 CZK
1 155 840 CZK
1
Construction structures and materials
Track tenders in this sector
C44
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka a montáž plastových a
hliníkových oken v…
morez stavební s.r…
C45
Dopravní podnik hl.m.Prahy,
akciová…
Dodávky betonových směsí
Sdružení firem - AZ…
nezveřejněno
898 683 CZK
5
60 000 000 CZK
nezveřejněno
2
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
C46
Správa silnic Olomouckého
kraje,…
Dodávka asfaltové emulze na
vysprávky vozovek
SILNICE.CZ s.r.o.
C47
Ostravské komunikace a.s.
Dodávka materiálu pro údržbu VDZ
na území města…
Značky Morava, a.s.
Estimated
value
Final price
No. of
bids
10 500 000 CZK
11 370 250 CZK
1
4 400 000 CZK
nezveřejněno
4
Construction work
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
C48
Statutární město České
Budějovice
Oprava komunikace ulice A. Trägera K-BUILDING CB a. s.
JŘBU
C49
Nupharo Park, a.s.
Hrubé terénní úpravy a vnější
technická…
C50
Město Kuřim
C51
337 771 CZK
337 771 CZK
1
Petr Březina – APB…
65 000 000 CZK
60 554 623 CZK
4
Bezbariérové zpřístupnění podchodu
železniční…
"Sdružení podchod
-…
11 516 556 CZK
9 752 353 CZK
6
Statutární město Plzeň
zastoupené…
Okružní křižovatka Sokolovská, Plzeň
Lochotín
EUROVIA CS, a.s.
4 925 600 CZK
3 109 986 CZK
8
C52
Statutární město Kladno
Přístavba objektu mateřské školy čp.
2597, Kladno
B J Holding, a.s.
22 200 000 CZK
14 012 051 CZK
7
C53
Lesy České republiky, s.p.
LC Týn (115)
Ekostavby Brno, a.s.
7 706 128 CZK
2 956 044 CZK
12
C54
Obec Zahořany
Rozšíření středotlaké plynovodní sítě
v místních…
Sdružení
Oprechtice…
5 127 064 CZK
4 121 135 CZK
7
C55
Česká televize
Serverovna pro DNPS II (1S37, 1S38)
Neko Klima s.r.o.
19 630 000 CZK
15 168 878 CZK
6
C56
Statutární město Brno,
městská část…
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH
DŘEVĚNÝCH OKEN A
BALKÓNOVÝCH…
OKNOSERVIS s. r. o.
7 521 168 CZK
4 150 000 CZK
3
C57
Mateřská škola pro zrakově
postižené
Snížení energetické náročnosti MŠ
Zachariášova…
STAVING CB, s.r.o.
2 976 591 CZK
1 973 748 CZK
7
C58
Lesy České republiky, s.p.
Oprava a rekonstrukce LC Snoza
LESOSTAVBY Frýdek
-…
5 226 604 CZK
2 580 714 CZK
11
C59
Město Horní Planá
Cyklistická stezka na levém břehu
Lipenské vodní…
HOCHTIEF CZ a.s.
8 336 000 CZK
7 443 192 CZK
7
C60
Město Chrast
Dopravní a technická vybavenost pro
RD v lokalitě…
G-MONT CR s.r.o.
11 157 025 CZK
7 980 053 CZK
9
C61
Česká republika - Státní
pozemkový úřad
Polní cesta P14 s interakčním prvkem
PROLES s.r.o.
IP07 v k. ú.…
1 712 772 CZK
1 421 118 CZK
1
C62
Město Říčany
JŘBU Dodatečné vícepráce k akci
Stavební úpravy…
XEDOS s.r.o.
785 000 CZK
783 378 CZK
1
C63
Město Říčany
JŘBU Dodatečné vícepráce k akci:
SNÍŽENÍ…
SLÁDEK GROUP, a.s.
313 479 CZK
313 479 CZK
1
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
C64
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
„Odprášení spalin a odprášení uzlů na
ZVVZ - Enven…
aglomeraci…
C65
Statutární město Brno
„Regenerace bytového domu
Reissigova 3, Brno“
PROFIPLAST, spol.
s…
C66
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ
REVITALIZACE KOMENSKÉHO
NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V…
C67
Obec Psáry
C68
Estimated
value
Final price
878 953 000 CZK 881 443 000 CZK
No. of
bids
3
8 272 518 CZK
5 701 610 CZK
7
SPH stavby s.r.o.
nezveřejněno
5 817 757 CZK
4
Rekonstrukce povrchu školního hřiště
Skanska a.s.
499 000 CZK
576 823 CZK
8
Město Břidličná
Výstavba sportovního areálu a
rekonstrukce…
NOSTA, s.r.o.
15 750 000 CZK
8 888 000 CZK
13
C69
Město Vsetín
Sportovně rekreační areál ve Vsetíně
U průmyslovky
Pozemní…
41 651 255 CZK
nezveřejněno
3
C70
Lesy České republiky, s.p.
Rekonstrukce lesní cesty Krlánská
Lesostavby Třeboň
a…
3 829 339 CZK
2 486 549 CZK
6
C71
Město Vsetín
Revitalizace území Vsetín, Rybníky ulice Pod…
SATES MORAVA,
spol.…
6 600 000 CZK
nezveřejněno
5
C72
Zlínský kraj
Dům sociálních služeb Návojná oprava střechy
IZOLTING MORAVIA
s…
nezveřejněno
5 359 396 CZK
4
C73
ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský…
Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú.
Pouzdřany HC 7 HC 8
STRABAG a.s.
9 272 818 CZK
5 710 939 CZK
7
C74
Město Domažlice
Domažlice, Msgre.B.Staška 232,
Domažlice -…
morez stavební s.r…
17 000 000 CZK
16 081 507 CZK
3
C75
Obec Chotíkov
Zkapacitnění ČOV Chotíkov včetně
optimalizace…
sdružení…
32 159 000 CZK
29 851 520 CZK
5
C76
REBIOS, spol. s r.o.
Bioplynová stanice ve Vyškově –
vícepráce
STAEG Stavby,
spol.…
10 000 699 CZK
10 000 699 CZK
1
C77
Střední průmyslová škola
strojní a…
Snížení energetické náročnosti SPŠ
strojní a…
BINTER spol.s r.o.
3 194 086 CZK
4 543 583 CZK
6
C78
Město Hranice
Rekonstrukce ulice Skalní - 1.etapa
EUROVIA CS, a.s.
nezveřejněno
139 451 CZK
1
C79
Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Velké Meziříčí, rekonstrukce
vodovodu a…
CONTENT, s.r.o.
9 900 000 CZK
4 557 480 CZK
8
C80
Sedlčanské technické služby
s.r.o.
Rekultivace skládky Kosova Hora
AWT Rekultivace a.s.
11 649 844 CZK
10 986 715 CZK
5
C81
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny…
Výměna vrat dílen pracovišť KSÚSV
ALTOMA spol. s r.o.
250 000 CZK
83 179 CZK
3
C82
Město Šumperk
Stavební úpravy MŠ Zahradní v
Šumperku -…
DACH SYSTEM s.r.o.
4 477 000 CZK
3 424 067 CZK
6
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
C83
Lesy České republiky, s.p.
Záblatí – Farský potok - vícepráce JŘBU
Lesostavby Třeboň
a…
C84
Město Rumburk
„ZŠ Tyršova Rumburk - rekonstrukce
tělocvičny“
WAKOS s.r.o.
C85
Lesy České republiky, s.p.
Retenční nádrž Pustý Potok - JŘBU
C86
Střední škola hotelová a
služeb Kroměříž
C87
Estimated
value
Final price
No. of
bids
151 195 CZK
151 195 CZK
1
18 900 000 CZK
14 730 300 CZK
4
ZVČ, s. r. o.
290 838 CZK
290 838 CZK
1
Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž -…
SYNER Morava, a.s.
nezveřejněno
64 495 CZK
1
Městys Načeradec
Novostavba tribuny
Pila Zdiměřice, s.r…
5 600 000 CZK
4 299 000 CZK
12
C88
Lesy České republiky, s.p.
Čeladenka II. etapa km 0,000 12,800 - úsek km 0…
IDS – Inženýrské a…
760 116 CZK
760 116 CZK
1
C89
Lesy České republiky, s.p.
Velenický potok, ř.km 0,000 - 1,500 vícepráce…
NOWASTAV, a.s.
107 221 CZK
107 221 CZK
1
C90
Město Jiříkov
Jiříkov, I.etapa - chodník Filipovská Březinova…
SaM silnice a
mosty…
2 915 000 CZK
1 960 010 CZK
4
C91
Sportovní areály města
Kladna, s.r.o.
Oprava obvodového pláště tréninkové
Václav Kaizr -…
sportovní…
7 000 000 CZK
6 242 476 CZK
4
C92
Lesy České republiky, s.p.
Homolský potok, ř.km 0,00 - 8,50 vícepráce -…
INSKY, s.r.o.
1 158 604 CZK
1 158 604 CZK
1
C93
Česká republika Ministerstvo financí
„Nové Sedlo – příprava území a STV
pro…
Stavební
společnost…
29 207 657 CZK
29 207 657 CZK
1
C94
Město Holýšov
Stavební úpravy a změna užívání
objektu č.p. 18…
Západočeská…
nezveřejněno
168 844 CZK
1
C95
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/55 most 55 - 062 Rohatec, změny č.
SIMOST, s.r.o.
1-3
2 244 433 CZK
2 244 432 CZK
1
C96
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/7 Postoloprty - Louny km 52,300 55,400
Sdružení SG x EX…
13 351 559 CZK
12 585 374 CZK
5
C97
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D5 CB desky Ostrov 2013 - 14
Skanska a.s.
9 500 000 CZK
5 741 550 CZK
4
Software package and information systems
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
C98
Česká republika - Nejvyšší
kontrolní…
SAPL - 2013 - upgrade licencí SAP
ESS na SAP MSS
SAP ČR, spol. s.r.o.
nezveřejněno
169 020 CZK
0
C99
Univerzita Pardubice
nezveřejněno
ROHDE & SCHWARZ
-…
400 000 CZK
399 960 CZK
1
C100
Univerzita Palackého v
Olomouci
Dodávka výpočetního serveru
MERIT GROUP a.s.
149 000 CZK
113 900 CZK
5
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
Estimated
value
Final price
No. of
bids
C101
Webnode CZ s.r.o.
1. Dodávka serverů dle RS
ABACUS
ELECTRIC…
300 000 CZK
295 034 CZK
4
C102
Univerzita Hradec Králové
Dodávka softwaru pro řízení
duševního vlastnictví
ORTEX spol. s r.o.
446 280 CZK
333 670 CZK
2
Repair and maintenance services
Track tenders in this sector
C103
Česká republika Ministerstvo obrany
Monitorovací a ovládací systém letišť.
TRANSCON
ELECTRONIC…
nezveřejněno
7 148 104 CZK
1
C104
Povodí Moravy, s.p.
VD Výrovice - oprava technologie
včetně jeřábové…
AQUAS vodní díla s…
nezveřejněno
nezveřejněno
4
Hotel, restaurant and related services
C105
Krajské zařízení pro další
vzdělávání…
Ubytování účastníků kurzů
Track tenders in this sector
Panství Morava a. s.
111 081 CZK
Postal and telecommunications services
C106
Statutární město Ústí nad
Labem
Pevné telekomunikační služby pro
město Ústí nad…
Město Nové Město na
Moravě
Úvěr pro financování výstavby díla:
„Bazén –…
94 123 CZK
2
Track tenders in this sector
Dial Telecom, a.s
3 700 000 CZK
Financial and insurance services
C107
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
396 049 CZK
6
Track tenders in this sector
Česká spořitelna, a…
2 700 000 CZK
Architectural, construction and engineering services
C108
Statutární město Ostrava,
Městský obvod…
projekt na "Rekonstrukci víceúčelové
budovy se…
ATRIS, s.r.o.
C109
ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský…
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Otnice
AGERIS s. r.o.
C110
ČEPS, a.s.
TR Čechy střed - Čechy střed I TR
Čecvhy střed -…
ASE, s.r.o.
C111
Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
C112
3 090 360 CZK
2
Track tenders in this sector
500 000 CZK
274 000 CZK
13
5 095 000 CZK
2 513 140 CZK
9
863 590 CZK
64 107 370 CZK
1
Správce stavby „Intenzifikace úpravny
„Sdružení Garnets…
vody Temný…
4 500 000 CZK
2 600 000 CZK
3
Splašková kanalizace a ČOV
Brodek u…
"Splašková kanalizace a ČOV Brodek
u Prostějova,…
"Sdružení
VRV-TIZZI…
9 300 000 CZK
4 902 250 CZK
7
C113
Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Správce stavby „Kanalizace – Horní
Maršov"
Smart effect s.r.o.
1 700 000 CZK
1 436 000 CZK
3
C114
Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
Správce stavby „Doplnění technologie
Ekologický rozvoj a…
na ČOV Pec…
2 740 000 CZK
1 535 000 CZK
3
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
www.enovation.cz/en
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
Estimated
value
Final price
No. of
bids
C115
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní…
R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží,
DSP/IČ
Valbek, spol. s r.o…
30 600 000 CZK
25 460 500 CZK
4
C116
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní…
R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla,
DSP/IČ
Valbek, spol. s r.o…
50 400 000 CZK
42 611 000 CZK
5
C117
Krajská nemocnice T. Bati, a.
s.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. centrální…
Zlínský kraj
20 500 000 CZK
20 500 000 CZK
1
C118
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní…
D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I
Voračice -…
SUDOP PRAHA,
a.s.,…
94 100 000 CZK
80 915 000 CZK
3
C119
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní…
R4 křižovatka II/118 - Milín, DSP/IČ
Stráský, Hustý a…
15 600 000 CZK
12 480 000 CZK
4
IT services, consulting, software development
Track tenders in this sector
C120
Česká republika - Generální
ředitelství…
Registrace a objednávkový systém
pro značení lihu
CertiCon a.s.
10 435 000 CZK
10 435 000 CZK
1
C121
Správa železniční dopravní
cesty,…
Nákup softwarových licencí a
poskytování služeb…
SoftwareONE
Czech…
90 000 000 CZK
72 040 858 CZK
3
C122
Česká republika Ministerstvo školství…
Průběžná evaluace Operačního
programu Vzdělávání…
Deloitte Advisory s…
5 000 000 CZK
2 190 000 CZK
6
C123
ČR - Česká správa sociálního
zabezpečení
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě
aplikačního…
WEBCOM a.s.
nezveřejněno
35 200 000 CZK
9
C124
Česká pošta, s.p.
Servis a rozvoj systému PNC
DATASYS s.r.o.
46 000 000 CZK
45 839 685 CZK
1
Agricultural and forestry services
Track tenders in this sector
C125
Město Příbram
Revitalizace zeleně ve městě Příbram
– 4.etapa
GREEN PROJECT
s.r.o.
3 200 000 CZK
1 375 989 CZK
8
C126
Město Milevsko
Regenerace sídelní zeleně - staré
sídliště v…
Ing. Václav Šmejkal
6 150 000 CZK
3 750 000 CZK
2
C127
Lesy hl. m. Prahy
Odvoz a zpracování a uložení
bioodpadu
AGRO Jesenice u…
900 000 CZK
nezveřejněno
4
C128
Lesy České Republiky, s.p.
Provádění lesnických činností s
prodejem dříví…
Lesostavby Frýdek…
3 860 000 CZK
3 928 639 CZK
4
C129
obec Olešná
Komplexní obnova zeleně v obci
Olešná, etapa II
Jindřich Bláha
nezveřejněno
1 324 126 CZK
3
Business services
C130
JIMI CZ, a.s.
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
Track tenders in this sector
Výběrové řízení na dodavatele
komplexního…
KANU system s.r.o.
1 553 000 CZK
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
1 324 500 CZK
www.enovation.cz/en
2
www.govdaily.cz/en
Completed tenders with awarded contracts
Issuer
Name of tender
Winner
Estimated
value
Final price
No. of
bids
C131
Univerzita Palackého v
Olomouci
OPVK/2013 - Překlady a tlumočení
odborných textů…
Mgr. Lucie Butcher
nezveřejněno
132 CZK
9
C132
Česká centrála cestovního
ruchu -…
Realizace expozice českých lázní na
veletrhu…
AL-SYSTEM EXPO,
s.r…
350 000 CZK
394 350 CZK
4
C133
Česká centrála cestovního
ruchu -…
Implementace nové značky
ImperialMedia s.r.o.
9 500 000 CZK
3 615 393 CZK
6
C134
Česká centrála cestovního
ruchu -…
Tvorba TV minipořadů a
propagačních spotů
Ogilvy&Mather
spol.…
10 214 876 CZK
7 588 685 CZK
6
Environmental services
C135
Město Uherský Brod
Vývoz odpadu z odpadkových košů
ve městě Uherský…
Track tenders in this sector
RUMPOLD UHB,
s.r.o.
1 200 000 CZK
Other community services
C136
Centrální nákup, příspěvková
organizace
SLUŽBY SPOJENÉ S PRANÍM
PRÁDLA
track competitors
C
Awarded contracts
track this issuer
Tuesday 15/10/2013
Lubomír Novotný
[email protected]
CNACC
Overview of public
contracts
nezveřejněno
3
Track tenders in this sector
Prádelna NOJALA
s.r…
5 488 032 CZK
GovDaily published by eNovation s.r.o. Štěpánská 621/34 Prague, Comp.ID: 27909751 ISSN 1805-8167
3 991 296 CZK
www.enovation.cz/en
2
www.govdaily.cz/en

Podobné dokumenty

KRAJ FIRMA Seznam firem, jejichž pracovníci mají certifikát na

KRAJ FIRMA Seznam firem, jejichž pracovníci mají certifikát na Josef Kopal, Charbinská 59, 460 10 Liberec 10 Karel Andrejsek - Studio KANDY - Slaná 95, 512 01 Slaná kuchyně DaLa S - Smetanova 356, 473 01 Nový Bor Okna a dveře - Londýnská 140/39, 460 01 Liberec...

Více

Online Marketing Manager

Online Marketing Manager základní orientace v oblasti strukturálních fondů EU.

Více

Oznámení - Městys Vrchotovy Janovice

Oznámení - Městys Vrchotovy Janovice Lesy ČR s.p., Správa toků, Tyršova 1902, 256 01 Benešov Lesy ČR s.p., Lesní závod Konopiště, Želatinka 12, 256 01 Benešov Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5 Krajská ...

Více

Vědecká struktura pro výzkum materiálů a technologií pro

Vědecká struktura pro výzkum materiálů a technologií pro výzkumu a vývoji se pracuje na světových výzkumných pracovištích. Na výzkumných projektech zaměřených na tyto typy reaktorů se podílí i Česká republika, jedná se např. o výzkum zaměřený na odolnost...

Více

7 ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ

7 ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ které mají žíravý účinek. Protože jsou distribuovány v plynné podobě, zasahují zejména dýchací cesty (pálení v hrdle, bolest v oblasti hrudníku) a plíce, které se v důsledku zasažení plní vodou a o...

Více

Overview of public contracts

Overview of public contracts Výběr dodavatele stavební části projektu

Více

Overview of public contracts

Overview of public contracts Notification of preliminary information Preliminary announcement on the preparation of tender Issuer

Více