Návod_na_BlueSolar_MPPT_regulátor ............. 0,19 Mb

Komentáře

Transkript

Návod_na_BlueSolar_MPPT_regulátor ............. 0,19 Mb
NEOSOLAR
Uživatelská příručka
Příloha
Důležité!
Vždy nejprve připojte baterie.
Pro 12V baterie používejte vždy pouze 12V (36
článkové) sady solárních panelů.
Pro 24V baterie Používejte vždy pouze 24V (72
článkové) sady solárních panelů.
BlueSolar MPPT Regulátor nabíjení
12V | 24V | 40A
Neosolar, spol. s r.o., Váš distributor pro ČR
1 Obecný popis
1.1 Popis produktu
Důležitá poznámka: Vždy nejprve připojte baterie.
Prostřednictvím použité technologie MPPT dokáže řada BlueSolar MPPT zvýšit solární
zisky až o 30% ve srovnání s běžnými PWM regulátory.
Sofistikovaná technologie systému třístupňové regulace nabíjení je konfigurovatelná
tak, aby optimalizovala parametry nabíjení přesně dle požadavků baterie. Jednotka
je plně chráněna proti přechodovému napětí, přehřátí, nadproudu, přepólování
baterií a solárních panelů. Funkce automatického proudového limitu umožňuje použít
plné kapacity proudu na výstupu bez obav z přetížení nebo výpadku pojistek vlivem
nadměrného proudu.
K dispozici je plně automatická tepelná kompenzace nabíjecího napětí, dále
zlepšující regulaci napětí a tím životnost baterie.
Senzor je ekologicky uzavřen do plastového oka přímo přiléhajícího ke svorce
baterie.
Pro zvýšení proudu je možné zapojit několik BlueSloar MPPT regulátorů paralelně.
1.2 Charakteristika

Regulátor s technologií Maximum Power Point Tracking (MPPT). Zvyšuje
nabíjecí proud až o 30% ve srovnání s PWM regulátorem.

Nastavení nabíjecího napětí pro osm typů baterií.

Vzdálený senzor teploty.

Ochrana proti nadproudu.

Ochrana proti zkratu.

Ochrana proti přepólování solárních panelů a/nebo baterií.

Výstup s automatickým odpojením zátěže při nízkém napětí.
2 Specifikace
Napětí baterie
Jmenovitý proud nabíjení
MPPT tracking
Automatické odpojení zátěže (ALD)
Ochrana proti přetížení (ALD výstup)
12V nebo 4V, auto výběr *
20A / 30A / 40A / 50A
Ano
Ano, maximální zátěž 15A)
2.0*Inom>5s
1.5*Inom>20s
1.25*Inom tepelně ovládaný
Max. napětí solárního panelu naprázdno
55V
> 97%
< 10mA
Účinnost
Vlastní spotřeba
Tovární nastavení
Absorpční nabíjení (1)
Udržovací nabíjení (1)
14.6V
13.4V
29.2V
26.8V
Odpojení při přepětí
(výstup ALD a baterie)
Obnovení při přepětí
Odpojení zátěže při nízkém napětí
14.8V
29.6V
13.6V
10.8V
27.2V
21.6V
Obnovení připojení zátěže při nízkém napětí
12.3V
24.6V
Provedení & Ekologické parametry
Senzor teploty baterie
Kompenzace teploty
Olověný akumul.
NiCad akumul.
Okolní teplota
Chlazení
Vlhkost (nesrážející se )
Třída ochrany
Rozměry koncovky
Hmotnost
Vzdálený senzor teploty
- 30mV/°C
- 60mV/°C
- 20mV/°C
- 40mV/°C
0-40°C (plné zatížení) 40-60°C (derating) Přirozené proudění
Max. 95%
IP20
10mm²/AWG 8
1,4 kg
Rozměry (v x š x h)
202 x 66 x 140 mm
Montáž
Montáž pouze na svislou vnitřní zeď
Standardy
Bezpečnost
EN 60335-1
Elektromagnetická kompatibilita
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
*Pro 12V použijte 36článkové solární panely a pro 24V použijte 72článkové panely
Poznámka:
S instalovaným senzorem teploty baterie regulátor zvyšuje nebo snižuje
nabíjecí napětí baterie v závislosti na teplotě baterie, aby optimalizoval její
nabíjení a udržoval optimální životnost.
3 Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Horní křivka:
Výstupní proud (I) solárního panelu jako funkce
výstupního napětí (V).
Maximální bod výkonu (MPP) je bod Pmax
křivky, kde součin výstupního proudu a napětí
dosahuje maxima.
Spodní křivka
Výstupní výkon P = I x V jako funkce výstupního
napětí.
Jestliže použijeme PWM (ne MPPT) regulátor,
výstupní napětí solárního panelu bude přibližně
stejné jako napětí baterie a bude nižší než Vmp.
Regulátor BlueSolar MPPT nabíjí až o 30% více ve srovnání s tradičními
PWM regulátory nabíjení.
4 Nabíjecí křivka
4.1 Nabíjení ve třech krocích
BlueSolar MPPT regulátor nabíjení je uzpůsoben pro nabíjecí proces
probíhající ve třech krocích: Masivní nabíjení – Absorpce – Udržovací nabíjení.
1) Fáze masivní nabíjení
Během této fáze dodává regulátor maximální množství nabíjecího proudu,
aby co nejrychleji znovu nabyl baterie. Když napětí baterií dosáhne nastavení
absorpčního napětí, regulátor aktivuje další fázi (absorpce).
2) Fáze absorpce
Během této fáze regulátor přepne do módu konstantního napětí a na
baterii je aplikováno absorpční napětí. Když nabíjecí proud klesne
k nastavené hranici proudu pro udržovací nabíjení, baterie je plně nabitá a
regulátor se přepne do fáze udržovacího napájení.
3) Fáze udržovacího nabíjení
Během této fáze je na baterii aplikováno napětí udržovacího nabíjení,
které ji udržuje ji ve stavu plného nabití. Pokud se napětí baterie
sníží pod nastavenou hranici udržovacího napájení, regulátor spustí
opět cyklus masivního nabíjení.
4.2 Vyrovnávání
Vyrovnávací nabíjení je proces, při kterém po určenou dobu nabíjíme baterii
úmyslně při vysokém napětí . Vyrovnávací nabíjení znovu promísí elektrolyt,
pomáhá odstranit nános sulfátů na elektrodách baterie a vyrovnává nabíjení
jednotlivých článků. Vyrovnávání baterií každý měsíc či dva (což záleží na
používanosti) prodlouží životnost baterií a poskytne jejich lepší výkon.
Varování: Nikdy neaplikujte vyrovnávací nabíjení na VRLA (GEL nebo AGM)
baterie.
Nastavení vyrovnávacího nabíjení:
1) Odstraňte všechny spotřebiče připojené k bateriím.
2) Odstraňte všechny uzávěry odvětrávání.
3) Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii; Měl by sahat těsně nad vrch
anod (nepřeplňujte). Pro dolévání používejte pouze destilovanou nebo
demineralizovanou vodu.
4) Nastavte PŘEPÍNAČ VOLIČE TYPU BATERIE do pozice 0” nebo“1”.
5) Jsou-li všechny články baterie plně nabity (což lze
zkontrolovat hustoměrem), r esetujte PŘEPÍNAČ VOLIČE TYPU
BATERIE na správné nastavení baterií.
6) NIKDY NEVYROVNÁVEJTE ventilem řízené baterie (VRLA) (běžně
nazývané Gelové nebo AGM baterie.)
4.3 Volič typu baterie
Přepínač voliče typu baterie je deseti polohový otočný přepínač, jímž
nastavujeme u regulátor správnou hodnotu napětí pro absorpci, trvalé
nabíjení a vyrovnávací nabíjení. Tyto hodnoty se nastavují dle typu
použitých baterií. Hodnoty nabíjecího napětí v různých polohách voliče
naleznete v tabulce níže. Optimální nastavení nabíjení baterie konzultujte
s výrobcem.
Volič typu baterie
Nastavení voliče typu baterie
(základní tovární nastavení přepínače je pozice “7” ).
Pozice
přepín
ače
12 Voltů
24 Voltů
0
Vyrovnává
ní 1
13.2
Nabíjecí
/
vyrovná
vací
napětí
(V)
15
1
Vyrovnává
ní 2
13.2
15.5
26.4
31
2
Hluboký
cyklus
Olověné 1
13.3
15
26.6
30
3
Olovokalciová
1
13.6
14.3
27.2
28.6
4
Gelový
článek 1
13.7
14.4
27.4
28.8
5
Gelový
článek 2
13.5
14.1
27
28.2
OPzV
akumulátory
6
13.2
14.3
26.4
28.6
Autobaterie
uzavřeného
typu
7
Olovokalcio
vá
AGM
2
továrně
13.4
14.6
26.8
29.2
Standardní AGM
8
NiCad 1
14
16
28
32
10 článků
resp. 20 článků
9
NiCad 2
14.5
16
29
32
10 čl. resp. 20
čl.
Popis
Udrž
ovací
napě
tí (V)
Nabíjecí/
vyrovnáva
cí napětí
(V)
Udržovací
napětí
(V)
26.4
30
nastaveno
Poznámka
Použijte pouze
na plně zalité
olověné
baterie
Použijte pouze
na plně zalité
olověné
baterie
OPzS
akumulátory
Autobaterie
uzavřeného
typu
Standardní
Gelová
5. LED indikátory
Jednobarevná (zelená) LED: “zapnuto /vypnuto’’
Vícebarevné LED: “změnit nastavení’’
LED indikace během běžného provozu:

Zelená LED svítí: napětí panelu přesahuje napětí baterie.

Zelená LED nesvítí: napětí panelu je nižší než napětí baterie.

Vícebarevná LED zelená: výstupní zatížení ON (napětí baterie
přesahuje hladinu nízkého napětí pro opětovné připojení.

Vícebarevná LED oranžová: výstupní zatížení ON (napětí baterie je
vyšší než hladina nízkého napětí pro odpojení, ale nižší než hladina
nízkého napětí pro obětovné připojení
Napětí zátěže
Odpojení při
přepětí
Obnovení
při přepětí
Opětovné připojení
Nízké zatížení
Odpojení
Napětí baterie
Chybové indikátory:
Mód chyby
Odpojení pro nízké napětí
(prodleva vypínače výstupního
napětí: 6 minut)
Přepětí (oba indikátory - baterie i
výst. zátěže vypnuté)
Přehřátí
(výst. zátěž vypnutá)
Nadproud*
(výstupní zátěž vypnuta)
Zelená
LED
Vícebarevná
LED
Vyp
Bliká 1x, Vyp 6 s
(oranžová)
Bliká 1x, vyp
6s
Bliká 2x, vyp
6s
Bliká 3x,
offvyp
6s
Vyp
Vyp
Vyp
*Nadproud
Když regulátor detekuje nadproud nebo zkrat zátěže, výstupní zátěž se
vypne. Po 6 minutách se však znovu zapne. Při výchozím nastavení se
proces bude opakovat neustále, dokud neubude problém vyřešen.
6. Náčrt svorek a rozměrů
Zátěž:
Výstup zátěže s automatickým
odpojením v případě nízkého
napětí. Max proud: 15A.
Baterie:
40A jmenovitý nabíjecí proud.
PV: Fotovoltaický systém
Důležitá poznámka: Vždy nejprve připojte baterie.
NEOSOLAR
Distributor:
Sériové číslo:
Neosolar, spol. s r.o.
Stavbařů 41, 58601 Jihlava
IČO: 262 870 30
DIČ: CZ26287030
e-mail: [email protected]
www.neosolar.cz
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Neosolar, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu,
jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Neosolar, spol. s r.o. Návod k použití odpovídá technickému stavu
při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Neosolar, spol. s r.o..

Podobné dokumenty

(Victron energy ceník 2012

(Victron energy ceník 2012 Miloš Mulač Kollárova 28, 30121 Plzeň, T/F +420 377 322 827 Czech republic, www.mulac.cz v01

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/70 - Ostrovni

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/70 - Ostrovni BlueSolar 150/70-MPPT regulátor nabíjení dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím z fotovoltaického panelu (PV) s vyšším jmenovitým napětím. Regulátor se automaticky nastaví na 12, 24 neb...

Více

HEAD_SD

HEAD_SD Letní čas: Vyberte použítí letního času nebo ne.

Více

Humax - freeSAT

Humax - freeSAT Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod k pou...

Více

IQ3+ Metal Detector Search Heads Hlavy detektorů kovů IQ3 www

IQ3+ Metal Detector Search Heads Hlavy detektorů kovů IQ3 www Jedinečná lasturová konstrukce tvaru krytu a cívky Ovladače detektoru kovů s možností aktualizace Opravdu vícefrekvenční, standardní provozní rozsah 40 až 900KHz

Více

Olověné akumulátory

Olověné akumulátory Staniční akumulátory FGHL série (vysokoproudové - životnost 10 let) Model

Více

Olověné akumulátory

Olověné akumulátory Tento nově rekonstruovaný mlýn se nachází v obci Býkovice na Blanensku. Po nákladných opravách, financovaných majiteli firmy Fulgur, byl dokončen v červnu 2009 a začátkem dalšího měsíce pak zpřístu...

Více