Pozvánka - DRG Restart

Komentáře

Transkript

Pozvánka - DRG Restart
Metodická optimalizace a zefektivněn
systému úhrad nemocniční péče v ČR
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747
V Praze 21.6.2016 Vážené dámy, Vážení pánové, dovolte nám, pozvat Vás na I. blok ze série odborných seminářů plánovaných na tento rok, zaměřených na vzdělávání expertů v oblasti kódování zdravotních služeb pro klasifikační systém IR‐DRG. I. tematickým blokem bude primární klasifikace, tj.: "MKN‐10 a kódování dle MKN‐10" Pro velký zájem uchazečů bylo přistoupeno k zajištění odpovídajícího zázemí a samozřejmě i k zohlednění dojezdové vzdálenosti účastníků. Akce (obsahově stejná) se tedy uskuteční na dvou místech: 
Praha o
o

čtvrtek 18. 8. 2016 Refektář Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 ‐ Nové Město Brno o
o
středa 24. 8. 2016 kinosál Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno ‐ Bohunice v obou případech ve shodném čase, tj. 8,45 ‐ 15,45 hod. Svoji účast prosím potvrďte na adresu: [email protected], a to nejpozději do 10. 8. 2016. Časový rozvrh: 




8,30 ‐ 9,00 Registrace 9,00 ‐ 9,15 Úvodní slovo 9,15 ‐ 11,45 Dopolední program 11,45 ‐ 12,30 Přestávka na oběd 12,30 ‐ 15,30 Odpolední program Výuka bude probíhat interaktivně, proto MkN‐10 I. a III. díl, byť ve starší verzi, prosíme přivezte s sebou. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2 – Nové Město e‐mail: [email protected] tel.: +420 224 972 712 | +420 224 972 243 Metodická optimalizace a zefektivněn
systému úhrad nemocniční péče v ČR
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747
Celý blok bude zakončen závěrečným testem. pozn.: 

v Emauzích není k dispozici bezdrátové připojení k internetu bude‐li účastníkem upřednostňována elektronická verze MKN‐10 před tištěnou, lze řešit vlastním notebookem či tabletem, do které si lze MKN‐10 předem stáhnout ze stránek ÚZIS (ve formátu HTML nebo PDF) Velmi oceníme Vaše připomínky či náměty, jež by dle Vašeho očekávání měly v tomto zahajovacím bloku zaznít. Samozřejmě vč. dotazů, na které očekáváte odpověď. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání s Vámi. V úctě, za celý tým DRG Restart Jana Homrová vedoucí Implementačního týmu DRG Restart ‐ kódování mob. 731 535 642 e‐mail: [email protected] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2 – Nové Město e‐mail: [email protected] tel.: +420 224 972 712 | +420 224 972 243 

Podobné dokumenty