INCOTERMS 2010

Komentáře

Transkript

INCOTERMS 2010
INCOTERMS 2010
S ú inností od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost další inovovaná verze pravidel
INCOTERMS 2010.
Nová pravidla obsahují jedenáct doložek azených do dvou velkých skupin podle
zp sobu p epravy (doložky pro všechny druhy dopravy a doložky pro námo ní
a vnitrozemskou vodní dopravu). Verze INCOTERMS 2010 již nepoužívá len ní
do skupin E, F, C a D.
Vypušt ny byly doložky DAF, DES, DEQ a DDU, které si byly svým obsahem podobné.
Tyto doložky byly nahrazeny doložkami DAP (Delivered at Place) a DAT (Delivered
at Terminal).
Seznam doložek dle INCOTERMS 2010
Doložky pro všechny druhy p epravy
Doložka
ozna ení v anglickém jazyce
ozna ení v eském jazyce
EXW
Ex Works (insert named place of delivery)
Ze závodu (uve te místo dodání)
FCA
Free Carrier (insert named place of delivery)
Vyplacen dopravci (uve te místo dodání)
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP
Carriage paid to (insert named place of
destination)
Carriage and Insurance Paid (insert named
place of destination)
Delivered at Terminal (insert named terminal
at port or place of destination)
Delivered at Place (insert named place of
destination)
Delivered Duty Paid (insert named place of
destination)
eprava placena do (uve te místo ur ení)
eprava a pojišt ní placeny do (uve te
místo ur ení)
S dodáním do terminálu (uve te p ístavní
terminál nebo místo ur ení)
S dodáním do ur itého místa (uve te místo
ur ení)
S dodáním clo placeno (uve te místo
ur ení)
Doložky pro námo ní a vnitrozemskou vodní p epravu
Doložka
FAS
FOB
CFR
CIF
ozna ení v anglickém jazyce
ozna ení v eském jazyce
Free Alongside Ship (insert named port of
shipment)
Free on Board (insert named port of
shipment)
Cost and Freight (insert named port of
destination)
Cost Insurance and Freight (insert named
port of destination)
Vyplacen k boku lodi (uve te p ístav
nalod ní)
Vyplacen lo (uve te p ístav nalod ní)
Náklady a p epravné (uve te p ístav
ur ení)
Náklady, pojišt ní a p epravné (uve te
ístav ur ení)

Podobné dokumenty

VHT MOC 11-08

VHT MOC 11-08 Rackov! (2U), stereo koncov! zesilova# 2x 98W, KT88 lampy, Low Power Mode (2x 60W), Presence a Depth Control, p&epinatelná rychlost ventilátor%

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj námořních

Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj námořních 2.1.1.2 Kontejnerový terminál Burchadkai........................ 34 2.1.1.3 Kontejnerový terminál Tollerort......................... 36 2.1.1.4 Kontejnerový terminál Eurogate..........................

Více

Incoterms 2000

Incoterms 2000 Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy.

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory 1. O kolik je větší elektrický odpor hliníkového vodiče než vodiče z mědi? Oba mají délku 100 m a průřez S = 0,2 mm2 . (měrný odpor mědi je 0,0175 Ω.mm2 / m, měrný odpor hliníku je 0,0278 Ω.mm2 / m...

Více

1 incoterms 2000

1 incoterms 2000 F (Main carriage not paid by seller) - hlavní přepravné neplaceno prodávajícím, C (Main carriage paid by seller) - hlavní přepravené placeno prodávajícím, D (Arrival) - dodání. Tabulka 1: Přehled I...

Více

840313 Bystrice nad Pernštejnem

840313 Bystrice nad Pernštejnem Prosetín,Čtyři Dvory . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosetín,Brt’oví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosetín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosetín,Čtyři Dvo...

Více

Prodávající Přepravce Hranice Přístav Loď Přístav Kupující

Prodávající Přepravce Hranice Přístav Loď Přístav Kupující Prodávající je povinen dodat zboží buď jeho umístěním k boku lodi jmenované kupujícím v bodě pro nalodění, byl-li kupujícím určen ve sjednaném přístavu nalodění, nebo obstaráním takto dodaného zbož...

Více